Sunteți pe pagina 1din 73
dota © Drezenta Duhului fant inTraditia Ortodoxa Coperta si viziunea grafica Doina’ DUMITRESCU © Anastasia pentru prezenta versiune Traducerea a fost in limba francez; Présence de l’Esprit Saint da Les Edition du Ce i dup’ originalul Paul Evdokimov - S| , Paris, 1977 ISBN 973-97145-2-8 a tradition orthodoxe*, PAUL EVDOKIMOV ae Dutul aan {Lia CSiesoee Traducere, prefati gi note Pr. Dr. Vasile RADUCA Colectia Dnrevma ae ue este coordonati de Pr. Dr. Vasile RADUCA EDITURA @ea ANASTASIA 1995 sfantul Apostol si Evanghelist Ioan ne spune ca Dumnezeu este iubire (I loan’4, 8), dandu-ne cea mai profunda definitie, dacd o putem numi asa, a lui Dumnezeu Cel Unul in fiinta si intreit in Persoane. lubirea este ceea ce exprima, mai mult decat orice, modul de a fi si de a lucra al Prea Sfintei Treimi, pen- tru cd, in Sine, natura divina este chiar mult mai mult decat ceea ce notiunea de iubire ne face sa injelegem despre Dumnezeu. Iubirea exist intre Persoanele di- vine si in Persoanele divine, Care in Ele insele sunt si nu sunt iubire. Pentru cd Ele sunt mai mult decat iu- bire, lubirea Persoanelor Prea Sfintei Treimi este com- pleta si absoluta. Este completa pentru ca este trinita- ri, este absoluta pentru ca este totala. O iubire numai intre doud persoane nu este o iubire perfecta. Ori- cand poate fi un egoism, paradoxal spus, in doi (ori- cat de generoasa s-ar arata ea). Neexcluderea din iu- birea a doua persoane, iubirea pe care si una si cea- lalta dintre acestea trebuie s-o arate deplin celei de-a treia, ca si neexcluderea intru nimic a celor doua per- soane din iubirea celei de-a treia, cer ca iubirea care domneste intre aceste persoane sa fie totala, ddruire totald de sine. Aceasta este iubirea Celor Trei Persoa- n

S-ar putea să vă placă și