Sunteți pe pagina 1din 21

AUDIT STATUTAR AL SITUATIILOR FINANCIARE

1. In cazul examinarii limitate opinia este exprimata sub forma unei: a) asigurari pozitive b) asigurari negative c) fara asigurare In cazul examinarii limitate , opinia este exprimata sunb forma unei examinari negative, adica nu au fost constatate fapte in neconformitate cu criteriile corespunzatoare acestei examinari 2. Identificati cinci caracteristici prin care auditul statutar se deosebeste de auditul intern. Auditutul statutar se deosebeste de auditul intern prin urmatoarele: -se realizeaza prin persoane fizice sau juridice independente stabilite de actionari, nu face parte din controlul intern al societatii -obiectul examinarii il constituie situatiile financiare ale entitatii in totalitatea lor, bilant, cont de profit si pierdere -scopul examinarii este exprimarea unei opinii motivate cu privire la imaginea fidela, clara si completa a pozitiei financiare , a situatiei financiare si rezultatelor obtinute -informatiile pe care le furnizeaza sunt folositoare nu numai conducerii ci si tertilor, asociatilor, partenerilor, autoritatilor, etc -poate realiza orice misiuni de audit nu doar solicitarile conducerii interne 3. Definiti si exemplificati riscul legat de control Riscul legat de control consta in faptul ca o eroare semnificativa in cont sau intr-o categorie de operatiuni , izolata sau impreuna cu alte solduri de cont sau categorii de operation I , nu este nici prevenita, nici descoperita si corectata prin sistemul contabil si de control intern utilizate. Nu poate fi in intregime eliminate , avand in vedere limitele inerente oricarui sistem contabil si de control intern.Cand evaluarea riscului legat de control se face la un nivel redus, auditoryul va trebui sa documenteze elementele pe care se sprijina in concluziile sale Riscul legat de control reprezinta riscul ca o eroare aparuta in soldul unui cont sau intr-o categorie de tranzactii si care poate fi semnificativa fie in cazul in care este izolata , fie daca este cumulate cu erori din alte solduri sau categorii sa nu fie prevenita, detectata sau corectata la timp prin intermediul sistemului contabil si de control intern 4. In vederea evaluarii riscurilor de piata intocmiti un chestionar pentru personalul de marketing.

5. Cum probati intr-o misiune de audit statutar principiul separarii exercitiilor financiare.

6. Probele de audit sunt mai credibile atunci cand: a)sunt obtinute dintr-o sursa independenta,din exteriorul intreprinderii b)este furnizata de un alt auditor c)este obtinuta pe suport de hartie sub forma unei fotocopii Probele de audit sunt mai credibile atunci cand sunt obtinute dintr-o sursa independenta , din exteriorul intreprinderii

7. Prezentati patru tipuri de misiuni speciale de audit Misiuni speciale de audit pot fi: -Situatii financiare stabilite dupa un referential contabil diferit de standardele internationale de raportare financiara si de normele nationale -Raport asupra unor rubrici din situatiile financiare -Raport asupra respectarii clauzelor contractuale -Raport asupra situatiilor financiare condensate (rezumate )

EXPERTIZE CONTABILE 1.Ce intelegeti prin competenta expertului contabil ? Prin competenta expertului contabil se intelege nivelul cunostintelor profesionale care il definesc si experienta care o poseda. Deasemenea,competenta profesionala este conditionata de dobandirea ei printr-un inalt standard de pregatire generala urmat de o instructie specifica ,de practica si de examinare privind teme profesionale semnificative, iar pe de alta parte mentinerea ei prin cunoasterea continua a evolutiilor si reglementarilor la nivel national si international.

2.Ce contine dosarul expertului contabil privind documentarea in expertiza contabila ? -Incheierea de sedinta-in cauze civile-;Ordonanta organului de urmarire si cercetare penala-in cauzele penale-;sau contractul privind efectuarea expertizelor contabile extrajudiciare. -Raportul de expertza contabila-exemplarul expertului contabil care justifica indeplinirea misiunii. -Eventuale corespondente, raspunsuri la intrebari suplimentare sau suplimente de expertiza contabila solicitate de organelle in drept,care au dispus efectuarea expertizei contabile. -Eventuale note personale ale expertului contabil,redactate in timpul efectuarii expertizei contabile,necesare fie redactarii raportului de expertza contabila,fie urmaririi bugetului de timp si decontarii lucrarilor de expertiza cu beneficiarii acestora

3.Explicati cazurile de imposibilitate a intocmirii unui raport de expertiza si ce contine Raportul de imposibilitate a efectuarii expertizei contabile. Exista cazuri de imposibilitate a intocmirii unui raport de expertiza datorita inexistentei documentelor justificative sau a evidentelor contabile care sa ateste evenimente sau tranzactii supuse expertizarii.In astfel de cazuri se va intocmi un Raport de imposibilitate a efectuarii expertizei contabile, care va avea aceeasi structura cu un raport obisnuit-necalificat-dar care in capitolul 2 si 3 va prezenta justificat si fundamentat cauzele care conduc la imposibilitatea efectuarii expertizei contabile comandate de beneficiar.

EVALUAREA INTREPRINDERII

1.Cum se reevalueaza stocurile de materii prime din intreprinderea supusa evaluarii , pe baza de expertiza si diagnostic Stocurile de materii prime se reevalueaza la preturile zilei sau, daca intrarile sunt mai rare,la media preturilor de achizitie din cea mai recenta perioada.

2.Daca se poate determina valoarea patrimoniala a unei intreprinderi,care este aceasta,dispunand de urmatoarele informatii;capital social 3.000.000;reserve 10.000.000;alte fonduri proprii 15.000.000;imobilizari necorporale (cheltuieli de infiintare}5.000.000

3.000.000 +10.000.000 + 15.000.000 5.000.000 =23.000.000

3.Valoarea patrimoniala a intreprinderii (ANC) este de 8.000 mii lei, capacitatea beneficiara este de 1.000 mii lei, rata neutral de plasament (i) este de 11% ,iar rata de actualizare (c) este de 25%.Valoarea intreprinderii prin metoda bazata pe goodwill este de;

STUDII DE FEZABILITATE

1.Dupa obiectivul investitional, de cate tipuri sunt investitiile?Dezvoltati pe scurt. Investitiile pot fi dupa cum urmeaza: Investitia tehnica privind achizitia, constructia si montajul unor masini,utilaje, mijloace de transport. Este cea mai intalnita incestitie

Investitia umana-pentru formarea,calificarea, specializarea personalului Investitia sociala-(ex. cantina) Investitii financiare-cumpararea de titluri de participare la alte societati. Investitii comerciale-pentru reclama si publicitate

2.Prin prisma strategica, ce presupune o investitie de inlocuire? Investitiile destinate inlocuirii servesc pentru inlocuirea utilajelor si instalatiilor de productie uzate,avand ca obiectiv mentinerea nivelului capacitatii de productie a societatii Prin urmare, investitia presupune economisire, acumularea unei parti din venit, urmarindu-se obtinerea unui castig in viitor.

3.Unul din indicatorii utilizati in evaluarea traditionala a proiectelor investitionale este rentabilitatea medie.Care este modul de calcul si continutul indicatorului? Rentabilitatea exprima performanta adusa de investitie intr-o anumita actiune.Rentabilitatea medie a plasamentului financiar poate fi determinate functie de ratele de rentabilitate calculate pe perioade (saptamana,luna,an ) si de frecventa lor de inregistrare pe piata. Rata de rentabilitate medie pentru actiunile unei societati exprima cresterea medie procentuala a pretului unei actiuni de la o perioada la alta.

4.Un proiect investitional,cu o valoare totala a ivestitiei de 11.445 lei, prezinta urmatoarea structura a fluxurilor de numerar;

AN 0 1 2 3 4

COST INVESTITIE 11.445

COSTURI DE EXPLOATARE 6420 6420 6420 6500 6500

TOTAL COST 17865 6420 6420 6500 6500

TOTAL INCASARI 8520 9440 9440 9700 9700

CASH-FLOW ANNUAL NET -9345 3020 3020 3200 3200

5 TOTAL 11445

6500 38760

6500 50205

9700 56500

3200 6295

Calculati indicele de profitabilitate neactualizat.

TOTAL CASH-FLOW / COST INVESTITIE 6295 / 11445 = 0,55

5.Unul din indicatorii utilizati in evaluarea bazata pe actualizare a proiectelor investitionale este valoarea actualizata neta. Care este modul de calcul si continutul indicatorului, tinand cont de faptul ca cash-flow-urile actualizate include si valoarea reziduala ?

VAN = -I+ CFt / (1+r )t + Vrez / (1+r )n

I = costul investitiei CFt = cash-flow-ul afferent anului t Vrez = valoarea reziduala r = rata de actualizare n = durata de viata a proiectului VAN determina urmatoarele optiuni de decizie; VAN >0 , investitia se accepta VAN = 0 investitia se respinge din prudenta VAN <0 investitia este respinsa Pentru a determina valorile actualizate vom folosi formula

1 / (1+a)n a = rata de actualizare n = anul

6.Unul din indicatorii utilizati in evaluarea bazata pe actualizare a proiectelor investitionale este indicele de profitabilitate.Care este modul de calcul si continutul indicatorului, tinand cont de faptul ca cash-flow-urile actualizate include si valoarea reziduala ?

Se utilizeaza atunci cand doua sau mai multe proiecte necesita alocari de fonduri initiale inegale.El arata surplusul de trezorerie actualizat pentru fiecare leu investit.Daca indicele este supraunitar, proiectul este acceptat. Ip = SUM (CFt / ( 1+a ) ) / f CFt = intrari nete de trzorerie ale perioadei t t = durata de viata a investitiei a f = rata de actualizare = valoarea investitiei

ANALIZA DIAGNOSTIC A INTREPRINDERII

1.Analizati pozitia financiara a unei intreprinderi din domeniul industriei prelucratoare care prezinta urmatoarele informatii bilantiere;

INDICATOR Imobilizari

31.12.n 100000

Stocuri Creante Disponibilitati Capitaluri proprii Datorii mai mari de un an Datorii de exploatare Datorii bancare pe termen foarte scurt

20000 40000 5000 65000 50000 47000 3000

1.Indicatori de lichiditate a-indicatorul lichiditatii curente Active curente / Datorii curente Active curente =stocuri + creante + disponibilitati = 20000+40000+5000 = 65000 Datorii curente = datorii pe termen scurt + datorii din exploatare = 3000+47000 = 50000 65000 / 50000 = 1,3 valoarea recomandata , in jurul valorii de 2.

b-indicatorul lichiditatii imediate (active curente stocuri ) / datorii curente = (65000 20000) / 50000 = 0,9

2.Indicatori de risc a) indicatorul gradului de indatorare (Capital imprumutat *100) / Capital propriu = (50000 *100)/ 65000 = 76,92% (Capital imprumutat *100) / Capital angajat = (50000*100) / (50000+65000)= 43,47% Capital imprumutat = credite peste un an Capital angajat = capital imprumutat + capital propriu

2.O intreprindere este caracterizata de situatia bilantiera descrisa in tabelul de mai jos.Stiind ca imobilizarile necorporale in valoare de 200 sunt aferente cheltuielilor de constituire ale intreprinderii, datorii pe termen lung in valoare de 400 reprezinta rate scadente in anul current, iar 10% din creante sunt garantii de buna executie ce vor fi incasate peste 20 de luni sa se analizeze pozitia financiara a intreprinderii pe baza bilantului contabil si a bilantului financiar si sa se explice diferentele constatate

INDICATOR Imobilizari corporale Imobilizari necorporale Stocuri Creante Disponibilitati Capitaluri proprii Datorii mai mari de un an Datorii de exploatare Datorii bancare pe termen f. scurt

31.12. n 3000 800 1000 2000 1000 2000 3000 2400 400

BILANT CONTABIL

Active imobilizate =3000+800 = 3800 Active curente = stocuri+creante +disponibilitati=1000+2000+1000=4000

TOTAL ACTIVE = 7800 Capital si rezerve = 2000 Datorii pe termen lung = 3000

Datorii pe termen scurt = datorii de exploatare+datorii pe termen f.scurt =2400+400 =2800 TOTAL CAPITAL PROPRIU SI DATORII = 7800

Indicatori economoco-financiari

a)indicatorul lichiditatii curente Active curente / Datorii curente = 4000 / 2800 =1,43

b)indicatorul lichiditatii imediate (Active curente stocuri) / Datorii curente = (4000- 1000) / 2800 = 1,07

Indicatori de risc a)indicatorul gradului de indatorare Capital imprumutat / Capital propriu =3000 / 2000 = 1,5

BILANT FINANCIAR

Active imobilizate =3000+800-200 = 3600 Active curente = stocuri+creante +disponibilitati=1000+2000-(2000 * 10%)+1000=3800

TOTAL ACTIVE = 7400

Capital si rezerve = 2000 Datorii pe termen lung = 3000-400 = 2600 Datorii pe termen scurt = datorii de exploatare+datorii pe termen f.scurt =2400+400 =2800 TOTAL CAPITAL PROPRIU SI DATORII = 7400

Indicatori economico-financiari

a)indicatorul lichiditatii curente Active curente / Datorii curente = 3800 / 2800 =1,36

b)indicatorul lichiditatii imediate (Active curente stocuri) / Datorii curente = (3800- 1000) / 2800 = 1,00

Indicatori de risc

a)indicatorul gradului de indatorare Capital imprumutat / Capital propriu =2600 / 2000 =1,3

Prin comparatie, indicatorii analizati in cele doua cazuri scad proportional cu valoarea care reprezinta si diferenta dintre cele doua tipuri de bilanturi.In cazul bilantului financiar este de remarcat faptul ca indicatorul gradului de indatorare scade cu 20%, fiind influentat de excluderea datoriilor aferente anului in curs din totalul datoriilor pe termen lung. In ceea ce priveste lichiditatea, nu exista diferente majore intre cele doua cazuri.

3.Sa se calculeze soldurile intermediare de gestiune in cazul societatii ale carei informatii financiare sunt prezentate mai jos sis a se analizeze evolutia acestora

Indicator Venituri din vanzarea marfurilor Productia vanduta Productia imobilizata Cheltuieli cu materii prime Costul marfurilor vandute Cheltuieli salariale Cheltuieli cu amortizarea Cheltuieli cu chirii Cheltuieli cu dobanzi Impozit pe profit

31.12.n 0 20000 0 3000 0 7000 300 1500 1400 1000

31.12.n+1 1000 22000 1000 4000 800 7800 400 1500 1500 1000

TABLOUL SOLDURILOR INTERMEDIARE DE GESTIUNE Nr.crt 1 2 3 4 5 6 7 8 Elemente de calcul Venituri din vanzarea marfurilor Cheltuieli privind marfurilr Marja comerciala (1-2) Productia vanduta Variatia stocurilor Productia imobilizata Productia exercitiului(4+5+6) Consumuri intermediare inclusiv 0 20000 4500 1000 23000 5500 31.12.n 0 0 0 20000 31.12.n+1 1000 800 200 22000

cheltuieli provenite de la terti 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Valoarea adaugata(3+7+8) Venituri din subventii de exploatare Cheltuieli cu impozitele si taxele Cheltuieli cu personalul Excedentul (deficitul)brut din exploatare(9+10-11-12) Alte venituri din exploatare si venituri din provizioane Alte cheltuieli de exploatare Cheltuieli cu amortizarea si provizioanele Rezultatul din exploatare(13+1415-16) Venituri financiare Cheltuieli financiare Rezultatul curent(17+18-19) Venituri extraordinare Cheltuieli extraordinare Rezultatul extraordinar(21-22) Rezultatul brut al exercitiului(20+23) Impozit pe profit 0 6800 1000 0 8000 1000 7000 1400 6800 1500 8000 300 8200 400 9500 7000 8500 7800 9900 15500 17700

Rezultatul net al exercitiului(24-25) 5800

4.Sa se calculeze capacitatea de autofinantare si autofinantarea pornind de la informatiile prezentate mai jos;

Indicator Venituri din vanzarea marfurilor Productia vanduta Productia stocata Subventii de exploatare Venituri din vanzarea mijloacelor fixe Cheltuieli cu materii prime Costul marfurilor vandute Cheltuieli salariale Cheltuieli cu amortizarea Cheltuieli cu provizioane Cheltuieli cu chirii Cheltuieli cu asigurari sociale Valoarea neta contabila a elementelor de activ cedate Impozite si taxe Venituri din dobanzi Venituri din diferente de curs valutar Cheltuieli si dobanzi Cheltuieli cu provizioane financiare Impozit pe profit Rata de distribuire a profitului

u.m. 1000 14000 500 2000 600 2000 700 8000 1000 200 200 1000 400 300 200 200 800 100 300 25%

TABLOUL SOLDURILOR INTERMEDIARE DE GESTIUNE Nr.crt Indicatori um

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Venituri din vanzarea marfurilor Cheltuieli privind marfurilr Marja comerciala (1-2) Productia vanduta Cifra de afaceri neta (1+4) Variatia stocurilor Productia imobilizata Productia exercitiului(4+6+7) Consumuri intermediare Valoarea adaugata(3+8-9) Venituri din subventii de exploatare Cheltuieli cu impozitele si taxele Cheltuieli cu personalul Excedentul (deficitul)brut din exploatare Alte venituri din exploatare si venituri din provizioane Alte cheltuieli de exploatare Cheltuieli cu amortizarea si provizioanele Rezultatul din exploatare Venituri financiare Cheltuieli financiare Rezultatul financiar Rezultatul curent(18+21)

1000 700 300 14000 15000

500 14500 2000 12800 2000 300 8000 6500 600 1200 1200 4700 400 900 -500 4200

23 24 25 26 27 28

Venituri extraordinare Cheltuieli extraordinare Rezultatul extraordinar(23-24) Rezultatul brut al exercitiului(22+25) Impozit pe profit Rezultatul net al exercitiului(2425) 400 -400 3800 300 3500

Calcul CAF medoda aditiva

CAF = Profit net + Cheltuieli cu amortizari si provizioane CAF = 3500 + 1200 = 4700 Autofinantarea este CAF * 75 % = 4700* 75 % = 3525

5.Sa se calculeze fluxul de numerar generat de intreprinderea C in exercitiul financiar n sis a se interpreteze fluxurile de numerar aferente activitatilor operationale, financiare si de investitii, cunoscandu-se urmatoarele informatii din situatiile financiare.

Indicator Imobilizari Stocuri Creante Disponibilitati TOTAL ACTIV Capitaluri proprii

n-1 8000 500 2000 200

n 10000 400 2200 250

Dif 2000 -100 200 50

5000

6000

1000

Datorii financiare Furnizori Datorii financiare si fiscale Credite de trezorerie

3000 1500 1100 100

3500 2000 1300 50

500 500 200 -50

Indicator Cifra de afaceri Cheltuieli materiale Cheltuieli salariale Cheltuieli fiscale si sociale Cheltuieli cu amortizarea Cheltuieli cu dobanda Impozit pe profit

u.m 20000 2000 14000 1500 1000 200 200

Metoda indirecta

Rezultat inaintea impozitarii =20000-2000-14000-1500-1000-200+200 =1500 Cheltuieli cu dobanzile 200

Cheltuieli cu amortizarea 1000 Rezultat din exploatare inaintea deducerii variatiei necesarului de fond de rulment din exploatare = 1500+200+1000 = 2700 -cresterea creantelor = 200 + scaderea stocurilor = 100 +cresterea furnizorilor = 500

+impozit profit de plata = 200 =fluxul net de trezorerie din activitatea de exploatare =3300 Credite dobanzi = 500- 200 = 300 fluxul net de trezorerie din activitatea de finantare.

6.Se cunosc urmatoarele informatii financiare referitoare la o societate comerciala ce activeaza in domeniul comertului cu amanuntul de bunuri de larg consum INDICATOR Imobilizari Stocuri Creante Disponibilitati Capitaluri proprii Datorii financiare Furnizori Datorii salariale Datorii fiscale si sociale Credite de trezorerie Cifra de afaceri u.m. 1500 500 100 100 700 500 500 300 150 50 5000

Sa se calculeze si sa se interpreteze duratele de rotatie ale elementelor de activ si pasiv circulant si viteza de rotatie a activului circulant net.

Durata de rotatie a stocurilor = CA / STOCURI = 5000 / 500 = 10 Durata de recuperare a creantelor = (Total creante / Cifra de afaceri ) * 365 = 100 /5000 * 365 = 7.3 Durata de rambursare a datoriilor = Datorii totale /CA *365 = 1500 / 5000 *365 = 110

Viteza de circulatie a activului circulant net = ACN / CA * 365 = 700 / 5000 * 365 = 51,1

ORGANIZAREA AUDITULUI SI CONTROLUL INTERN AL INTREPRINDERII

1.Realizati o misiune de audit intern cu privire la Capitaluri pana la nivelul intocmirii matricei si a raportului intermediar, inclusiv. Misiunea de audit intern are scopul de a da asigurari managementului asupra modului de organizare a activitatii de gestiune a resurselor umane din interiorul entitatii, a functionalitatii sistemului de control intern,respective a conformitatii cu cadrul legislativ normativ.. In etapa de pregatire a misiunii de audit intern au fost intocmite documentele standard si s-au adus clarificari, fata de norme cu privire la modul concret de initiere a procedurii de analiza a rscurilor,succesiunea documentelor, structura acestora si modul de completare,nivelul de apreciere si impartire al acestora in mari, medii si mici, clasarea riscurilor si ierarhizarea acestora in vederea finalizarii procedurii. Analiza riscurilor si obtinerea tematicii in detaliu a misiunii de audit, pe baza careia se va concentra munca de teren.In etapa de interventie la fata locului s-a realizat testarea efectiva pe baza listelor de verificare pregatite in etapa anterioara, prin utilizarea unor tehnici diferite de esantionare,teste de control,modele de interviuri,note de relatii si foi de lucru, elemente care au stat la baza elaborarii fiselor de identificare si analiza a problemelor si eventual a formularelor de constatare si raportare a iregularitatilor. Probe de audit; 1.Obtinerea unei situatii a capitalului social

Valoarea capitalului autorizat si a capitalului subscris trebuie prezentata cu acuratete,in cazul in care directorii sunt si actionari ai firmei respective,participatiile acestora trebuie prezentate in note explicative. 2.Compararea soldului capitalului social si al rezervelor cu cele din exercitiul financiar anterior. Este important sa se reconcilieze miscarile in conturile de capital social, prime legate de capital, reserve etc, din cursul anului sis a se confirme ca modificarile respective s-au facut conform legislatiei in vigoare, cu aprobarile de rigoare. 3.Verificarea miscarilor in conturile de reserve. Variatiile soldului cumulative al contului de profit si pierdere si ale oricaror altor reserve trebuie justificate in baza documentelor privind profitul castigat, realizat sau generat prin reevaluari, si trebuie prezentate in conformitate cu standardele contabile. De asemenea, trebuie probate orice miscari determinate de plata dividendelor. Au fost solicitate catre verificare; -statutul companiei-s-a verificat daca informatiile prevazute in statut cu privire la capitalul emis, numele administratorilor, etc, sunt in concordanta cu cele existente la registrul comertului. -detalii referitoare la membrii consiliului de administratie si la participarile lor la capital. -registrele si procesele verbale ale sedintelor consiliului de administratie si ale conducerii ,pe parcursul intregului exercitiu financiar. -procesul verbal care sa justifice plata dividendelor pentru a vedea daca aceasta a fost aprobata de adunarea asociatilor si s-a efectuat pe baze legale. -registrele jurnal, fise de cont pentru a vedea daca clientul tine o evidenta la zi a inregistrarile contabile asa cum s-a stabilit prin lege.

4.Activitatea de vanzare,la nivelul unei entitati,presupune; a)Implementarea strategiilor de marketing; b)Atingerea sau depasirea vanzarilor intr-o maniera eficienta c)Predarea in timp util a comenzilor de la clienti departamentului care se ocupa cu prelucrarea lor.

Identificati si enumerate riscurile posibile ce pot sa apara si definiti proceduride control intern care pot diminua aparitia riscurilor respective.

RISCURI POSIBILE specificatiile sa fie necorespunzatoare

PROCEDURI DE CONTROL INTERN Revizuirea specificatiilor existente de catre personalul ethnic Comunicarea specificatiilor de productie departamentului de aprovizionare Revizuirea corespunzatoare si aprobarea contractelor si comenzilor

Informatii incomplete legate de pret

Obtinerea de oferte competitive pentru fiecare aprovizionare periodica Volumul productiei aprovizionate sa fie determinate prin analiza indicatorului de utilizare a unor materiale similare

Informatie indisponibila sau incorecta legata de nivelul stocului sau productiei Informatie indisponibila sau incorecta a produselor comandate si neprimite Comenzile date pot fi pierdute

Corelarea programarii productiei cu informatiile legate de stoc si cerintele legate de termenele de livrare din comenzi Specificarea modului de transport si a datei de livrare in comanda de aprovizionare Prenumerotarea si inregistrarea corecta a comenzilor