Sunteți pe pagina 1din 4

Test grila de evaluare a cunostintelor 1. a) b) c) d) 2. a) b) c) d) Unde si cand a fost fundamentat conceptual de dezvoltare durabila?

Conferinta Natiunilor Unite pentru Mediu si Dezvoltare desfasurata la Rio de Janeiro in 1992 Conferinta Ministeriala de la Doha, 2002 Conferinta asupra Mediului de la Stockholm, 1972 Conferinta de la Lisabona, 2007 Punctul de plecare in formularea conceptului de dezvoltare durabila il constituie: Declaratia de Gotheborg Raportul Comisiei Mondiale pentru Mediu si Dezvoltare ONU Raportul Brundtland si Raportul Comisiei Mondiale pentru Mediu si Dezvoltare ONU Declaratia de la Johannesburg privind dezvoltarea durabila

3. Care din urmatoarele fenomene au orientat autoritatile spre dezvoltarea durabila? a) Demonstratiile pentru demisia guvernelor b) Degradarea mediului inconjurator, agravarea dezechilibrelor ecologice, crizele economice insotite de risipirea resurselor c) Dezechilibre ale cursurilor valutare d) Degradarea mediului inconjurator si impozitele foarte mari 4. a) b) c) d) Conceptul de dezvoltare durabila este o abordare intr-o viziune globala din punct de vedere: Moral si spiritual Economic si socio-cultural Spiritual, economic si moral Economic, socio-cultural, moral si spiritual

5. Care din urmatoarele fenomene si procese ale lumii contemporane pot influenta dezvoltarea durabila a spatiului rural? a) Urbanizarea galopanta, necontrolata a unor zone si regiuni b) Degradarea mediului natural c) Simplificarea si cronicizarea unor fenomene social-economice negative d) Urbanizarea galopanta, necontrolata a unor zone si regiuni si degradarea mediului natural 6. a) b) c) d) 7. a) b) c) d) 8. a) b) c) d) Dezvoltarea rurala exprima: Ansamblul actiunilor destinate imbunatatirii calitatii vietii in spatiul rural Actiunile intreprinse pentru valorificarea resurselor naturale Masura pentru o urbanizare traditionala Masuri pentru infiintarea de noi locuri de munca Comparatiile internationale privind dezvoltarea rurala durabila: Nu pot avea putere de generalizare Pot avea putere de generalizare Nu pot fi facute in mod expres Pot avea putere de generalizare si nu pot fi facute in mod expres Planul National de Dezvoltare (PND) este: Un instrument de prioritizare a investitiilor publice pentru dezvoltare Un program non-guvernamental Un program european Un program regional

9. a) b) c) d) 10. a) b) c) d) 11. a) b) c) d) 12. a) b) c) d) 13. a) b) c) d) 14. a) b) c) d) 15. a) b) c) d) 16. a) b) c) d)

Perioada de referinta a PND este: 1989 2010 2007 2013 2007 2020 2007 2015 Obiectivele principale ale Agendei de la Lisabona sunt: Cresterea competitivitatii, ocuparea deplina a fortei de munca, protejarea durabila a mediului Reducerea somajului Cresterea competitivitatii, protejarea durabila a mediului Reducerea somajului si a impozitelor POS DRU reprezinta: Programul de Ocupare a Somerilor si Dezvoltarea Regiunilor Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Programul Operational Special Dezvoltare si Reabilitare Urbana Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Regiunilor Urbane Compartimente de implementare a POS DRU au fost create: In fiecare oras In fiecare judet In fiecare regiune In fiecare macroregiune Obiectivele politicii de coeziune a Uniunii Europene pentru perioada 2007 2013 sunt: Convergenta, competitivitate regionala, ocupare, cooperare teritoriala Crestere economica, ocupare, ajutar reciproc si neamestecul in treburile regionale Imbunatatirea relatiilor internationale Scaderea somajului si mai multa atentie pentru mediu Ce are in vedere obiectivul Convergenta? Statele membre si regiunile mai putin dezvoltate Statele care au intrat in Uniunea Europeana dupa 2007 Statele care vor intra in Uniunea Europeana dupa 2013 Romania si Bulgaria FEDR reprezinta: Fondul European pentru Dezvoltarea Regiunilor Fondul European pentru Diverse Regiuni Fondul Estimat pentru Durabilitatea Regiunilor Fondul European pentru Dezvoltarea Romaniei FEDR este principalul suport financiar pentru: Politicile de dezvoltare a Romaniei Politicile de dezvoltare regionala Politicile de regenerare urbana Politicile de sustinere a imprumuturilor

17. FSE reprezinta: a) Frontul Salvarii Europene b) Fondul Sustinerii Eficiente

c) Fondul Social Economic d) Fondul Social European 18. a) b) c) d) 19. a) b) c) d) 20. a) b) c) d) FSE este orientat catre: finantari de programe destinate invatamantului in mediul rural facilitarea liberei circulatii a persoanelor pe piata Europeana a fortei de munca finantarea ONG-urilor finantarea dezvoltarii economica a regiunilor FEOGA este: Fondul European pentru Organizarea Grupurilor Autonome Fondul European al Organismelor si Guvernelor Aliate Fondul European de Orientare si Garantare Agricola Fondul European de Orientate si Guvernare Aliata FC reprezinta: Fondul de Coeziune Fondul de Cercetare Fondul de Consultanta Fondul de Cultura

21. FC finanteaza: a) Proiecte care urmaresc imbunatatirea mediului inconjurator si dezvoltarea infrastructurii in statele membre in care PNB pe cap de locuitor este sub 90% din media comunitara b) Proiecte care urmaresc imbunatatirea mediului inconjurator si dezvoltarea infrastructurii in statele membre in care PNB pe cap de locuitor este sub 85% din media comunitara c) Proiecte care urmaresc imbunatatirea mediului inconjurator si dezvoltarea infrastructurii in statele membre in care PNB pe cap de locuitor este sub 75% din media comunitara d) Proiecte care urmaresc imbunatatirea mediului inconjurator si dezvoltarea infrastructurii in statele membre in care PNB pe cap de locuitor este sub 50% din media comunitara 22. a) b) c) d) 23. a) b) c) d) 24. a) b) c) d) Fondurile structurale sunt: Ajutoare umanitare Instrumente financiare Surse de imprumut Cheltuieli importante Ponderea pe care o reprezinta contributia fondurilor structurale in finantarea proiectelor este: Fixa Variabila Diferita, functie de fond si de prioritatea careia ii raspund acestea Intre 75 si 100% Mentionati trei indicatori globali ai crizei ecologice cu care se confrunta omenirea: Calitatea apei, calitatea capitalului uman, gradul de integrare economica Calitatea apei, clima, calitatea aerului Calitatea apei, clima, calitatea oamenilor Clima, cutremurele, furtunile

25. Ce tipuri de obiective isi propune managementul dezvoltarii durabile? a) Obiective generale si economice

b) Obiective economice, sociale si ecologice c) Obiective generale si specifice d) Obiective economice si sociale 26. Directivele comunitatii din cadrul UE privind mediul si dezvoltarea durabila au pentru statele membre un caracter: a) Optional b) Consultativ c) National d) Obligatoriu 27. Mentionati trei principii care stau la baza Strategiei de Dezvoltare Durabila a Uniunii Europene: a) Coerenta politica si guvernanta, implicarea cetatenilor in procesul de decizie, poluatorii platesc b) Coerenta politica si guvernanta, poluatorii platesc, autonomia locala in elaborarea politicilor de mediu c) poluatorii platesc, autonomia locala in elaborarea politicilor de mediu, subordonarea mediului nevoilor crescande ale omului d) Coerenta politica si guvernanta, poluatorii platesc, subordonarea mediului nevoilor crescande ale omului 28. a) b) c) d) 29. a) b) c) d) 30. a) b) c) d) Ce documentaie de urbanism cunoatei? PATN, PATJ PATN, PATJ, PART, PATM PUG, PUZ, PUD PATN, PATJ, PUG, PUZ, PUD Ce inseamna NUTS? Nomenclatorul Unitatilor Teritorial Statistice Numarul Unitatilor Teritorial Satesti Numarul Unitatilor Teritoriilor Subdezvoltate Numarul Unitatilor Temporar Subventionate Cte Agenii Regionale pentru Protecia Mediului exist n Romnia? 41 10 8 40+2