Sunteți pe pagina 1din 30

Această publicaţie a fost produsă cu sprijinul Uniunii Europene. Conţinutul acestei publicaţii intră înresponsabilitatea Primăriei Municipiului Dorohoi şi nu reflectă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene sau a structurilor de management ale Programului Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013.

Plan comun de acţiune în vederea dezvoltării capacităţii societăţii civile din arealul transfrontalier Dorohoi – Edineţ – Briceni

Cuprins

I. Scopul planului comun de acţiune

4

II. Portofoliul de proiecte

6

III.

Fişele de proiect

9

Scopul planului comun de acţiune

Scopul Planului comun de acţiune este de a dezvolta societatea civilă şi administraţiile publice locale prin intermediul trainingurilor şi formării profesionale de specialitate.

Astfel, Planul comun de acţiune constă într-o serie de proiecte ce vizează realizarea de traininguri, formare profesională, schimburi de experienţă, evenimente comune etc. pe o perioadă de minimum 24 de luni.

În vederea realizării acestui Plan comun, au fost identificaţi într-o primă etapă toţi actorii relevanţi din cadrul arealului eligibil transfrontalier Dorohoi – Edineţ – Briceni, iar în a doua etapă a fost realizat un studiu în vederea identificării proiectelor de dezvoltare a societăţii civile şi administraţiilor publice locale.

Planul comun de acţiune este un document strategic complementar Strategiei comune de dezvoltare a zonei transfrontaliere Dorohoi – Edineţ – Briceni al cărei Obiectiv general este de a încuraja cooperarea transfrontalieră prin dezvoltarea de reţele şi a altor forme de parteneriat în zona transfrontalieră Dorohoi - Edinet – Briceni şi prin promovarea unei colaborări strânse între persoanele şi comunităţile din zonele de graniţă.

Analizând situaţia existentă, evaluând realist oportunităţile şi resursele de care dispun cele trei comunităţi ale zonei transfrontaliere Dorohoi – Edineţ – Briceni şi având ca punct de reper viziunea comună formulată asupra acestei zone transfrontaliere, au fost identificate următoarele Obiective strategice şi Obiective specifice care au dus la identificarea măsurilor de acţiune şi proiectelor de dezvoltare a societăţii civile şi administraţiilor publice locale.

O1.

Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii fizice, în vederea îmbunătăţirii accesibilităţii zonei transfrontaliere Dorohoi – Edineţ – Briceni; Obiective specifice O1.1. Îmbunătăţirea funcţionalităţii şi aspectului urban al localităţilor Dorohoi, Edineţ şi Briceni; O1.2. Dezvoltarea infrastructurii de transport, de graniţă şi tehnico-edilitară; O1.3. Creşterea accesibilităţii localităţilor Dorohoi, Edineţ şi Briceni;

O2. Sprijinirea şi dezvoltarea mediului de afaceri din comunităţile zonei de graniţă, în vederea consolidării şi diversificării cererii de pe piaţa forţei de muncă; Obiective specifice O2.1. Sprijinirea dezvoltării economiilor locale din zona transfrontalieră; O2.2. Consolidarea mediului de afaceri mic şi mijlociu şi diminuarea fenomenului de migrare a forţei de muncă; O2.3. Atragerea investiţiilor, inclusiv a investiţiilor străine, pentru dezvoltarea economiei locale;

O3.

Ameliorarea condiţiilor de mediu şi protejarea mediului înconjurător, în vederea creşterii calităţii vieţii în zona transfrontalieră Dorohoi – Edineţ – Briceni; Obiective specifice O3.1. Reducerea efectelor negative ale activităţilor umane asupra mediului; O3.2. Ameliorarea situaţiei zonelor afectate de poluare şi protecţia zonelor expuse la risc;

O4.

Dezvoltarea resurselor umane şi a serviciilor sociale, în vederea creşterii ocupării şi a incluziunii sociale; Obiective specifice O4.1. Creşterea capacităţii de adaptare a serviciilor publice şi sociale la nevoile populaţiei; O4.2. Îmbunătăţirea calităţii resurselor umane din serviciile publice şi sociale; O4.3. Îmbunătăţirea infrastructurii de servicii publice şi sociale;

O5. Întărirea identităţii culturale a zonei transfrontaliere Dorohoi – Edineţ – Briceni, în vederea creşterii gradului de atractivitate al zonei; Obiective specifice O5.1. Valorificarea potenţialului cultural din zona transfrontalieră Dorohoi – Edineţ – Briceni şi spijinirea promovării potenţialului turistic al zonei; O5.2. Îmbunătăţirea condiţiilor materiale în care funcţionează instituţiile de cultură;

O6. Dezvoltarea capacităţii administrative a administraţiilor publice locale, în vederea îmbunătăţirii capacităţii de furnizare a serviciiilor publice la standarde de calitate internaţionale; Obiective specifice O6.1. Îmbunătăţirea serviciilor publice furnizate de administraţiile publice locale din cele trei localităţi; O6.2. Creşterea capacităţii de absorbţie a surselor externe de finanţare; O6.3. Întărirea cooperării dintre administraţiile publice locale din arealul transfrontalier Dorohoi - Edineţ - Briceni;

O7.

Dezvoltarea capacităţii societăţii civile din arealul transfrontalier Dorohoi – Edineţ – Briceni, în vederea susţinerii dezvoltării sociale, culturale şi economice a zonei. Obiective specifice O7.1. Dezvoltarea resurselor umane şi informaţionale ale societăţii civile în vederea dezvoltării şi implementării de programe de susţinere a dezvoltării comunităţilor din arealul transfrontalier Dorohoi – Edineţ – Briceni; O7.2. Încurajarea şi promovarea parteneriatelor între administraţia publică locală şi actori ai societăţii civile;

Portofoliul de proiecte

Nr.

Proiecte

Perioada

Potenţiali parteneri

Buget

Surse potenţiale

estimativ

de finanţare

(Euro)

 

Elaborarea Strategiei pentru dezvoltarea

economică sustenabilă a celor trei localităţi şi a zonei transfrontaliere Dorohoi – Edineţ – Briceni

     

Bugete locale,

1.

2013-2014

Consiliile locale Dorohoi, Edineţ, Briceni

200.000

Programul

Operational

Comun ENPI-CBC

 

2007-2013

 

Organizarea de întâlniri de schimb de experienţă şi prezentarea de bune practici

între IMM-urile din cele trei localităţi componente ale zonei transfrontaliere şi alte IMM-uri competitive din cele România şi Republica Moldova

 

Consiliile locale Dorohoi, Edineţ, Briceni, camere de comerţ și industrie, asociaţii ale oamenilor de afaceri

 

Bugete locale,

2.

2013-2014

250.000

Programul

Operational

Comun ENPI-CBC

2007-2013

 

Crearea unei Reţele Comune pentru sprijinirea competitivităţii economice a zonei

 

Consiliile locale Dorohoi, Edineţ, Briceni, camere de comerţ și industrie, asociaţii ale oamenilor de afaceri, consilii judeţene, raionale

 

Bugete locale,

Programul

3.

transfrontaliere Dorohoi Edineţ – Briceni formată din instituţii private şi publice relevante

2013-2014

250.000

Operational

Comun ENPI-CBC

2007-2013

     

Consiliile locale Dorohoi, Edineţ, Briceni, camere de comerţ și industrie, asociaţii ale oamenilor de afaceri

 

Bugete locale,

Programul

4.

Elaborarea unui plan strategic comun de atragere a investiţiilor străine

2013-2014

200.000

Operational

Comun ENPI-CBC

 

2007-2013

 

Organizarea de întâlniri de schimb de experienţă şi prezentarea de bune practici între specialiştii din domeniul mediului din cele

 

Consiliile locale Dorohoi, Edineţ, Briceni, agenţii pentru protecţia mediului, ONG-uri din domeniul protecţiei mediului

 

Bugete locale,

Programul

5.

trei localităţi componente ale zonei transfrontaliere şi specialişti din alte regiuni expuse riscului din România şi Republica Moldova

2013-2014

150.000

Operational

Comun ENPI-CBC

2007-2013

 

Organizarea de cursuri de formare şi

perfecţionare a angajaţilor din cadrul serviciilor publice care se ocupă de gestioanarea resurselor de apă şi a deşeurilor

     

Bugete locale,

6.

2013-2014

Consiliile locale Dorohoi, Edineţ, Briceni

250.000

Programul

Operational

Comun ENPI-CBC

 

2007-2013

 

Desfăşurarea de campanii de educaţie şi

conştientizare a populaţiei cu privire la importanţa şi procedurile de colectare selectivă şi reciclarea deşeurilor

 

Consiliile locale Dorohoi, Edineţ, Briceni, ONG-uri din domeniul mediului, agenţiile pentru protecţia mediului

 

Bugete locale,

7.

2013-2014

100.000

Programul

Operational

Comun ENPI-CBC

2007-2013

     

Consiliile locale Dorohoi, Edineţ, Briceni, agenţiile de protecţie a mediului, administratori ale zonelor protejate

 

Bugete locale,

Dezvoltarea unei strategii şi a unui plan comun

Programul

8.

pentru îmbunătăţirea şi restaurarea zonelor protejate naţionale şi regionale

2012-2014

200.000

Operational

Comun ENPI-CBC

 

2007-2013

9.

Organizarea

de

întâlniri

de

schimb

de

2013-2015

Consiliile locale Dorohoi,

250.000

Bugete locale,

 

experienţă şi prezentarea de bune practici între specialiştii din cele trei localităţi componente ale zonei transfrontaliere şi specialişti din alte regiuni expuse riscului din România şi Republica Moldova pe tema gestionării eficiente a situaţiilor de urgenţă

 

Edineţ, Briceni, inspectoratele pentru situaţii de urgenţă

 

Programul

Operational

Comun ENPI-CBC

 

2007-2013

         

Bugete locale,

Dezvoltarea de programe comune pentru

Consiliile locale Dorohoi, Edineţ, Briceni

Programul

10.

pregătirea şi calificarea specialiştilor în gestionarea situaţiilor de urgenţă

2013-2015

150.000

Operational

Comun ENPI-CBC

   

2007-2013

 

Întâlniri pentru schimb de experienţă şi bune

practici între specialiştii din domeniul medical pentru diversificarea şi îmbunătăţirea portofoliului de servicii de asistenţă medicală

     

Bugete locale,

11.

2013-2016

Consiliile locale Dorohoi, Edineţ, Briceni

100.000

Programul

Operational

Comun ENPI-CBC

 

2007-2013

 

Organizarea şi desfăşurarea de cursuri de formare şi specializare a angajaţilor din

 

Consiliile locale Dorohoi, Edineţ, Briceni, direcţii de sistenţă socială

 

Bugete locale,

12.

serviciile de educaţie, sănătate şi sociale, inclusiv pentru personalul specializat în lucrul cu persoanele cu disabilităţi

2014-2016

150.000

Bugete naţionale

Fonduri externe

 

Organizarea de schimburi de experienţă şi

 

Consiliile locale Dorohoi, Edineţ, Briceni, ONG-uri din domeniul social

 

Bugete locale, Programul de

13.

bune practici la nivel transfrontalier cu ONG-uri de succes din România şi Republica Moldova

2012-2015

140.000

Cooperare Transnaţională Sud Estul Europei

 

Organizarea de schimburi de experienţă şi transfer de bune practici între instituţiile

 

Consiliile locale Dorohoi, Edineţ, Briceni, direcţiile judeţene /raionale de cultură

 

Bugete locale,

Programul

14.

culturale din Dorohoi, Edineţ şi Briceni pentru susţinerea şi diversificarea activităţilor culturale şi de petrecere a timpului liber

2012-2014

150.000

Operational

Comun ENPI-CBC

2007-2013

     

Consiliile locale Dorohoi, Edineţ, Briceni, direcţiile judeţene /raionale de cultură, ONG-uri din domeniul culturii

 

Bugete locale,

Desfăşurarea de Festivaluri culturale

Programul

15.

transfrontaliere pentru promovarea datinilor, tradiţiilor şi obiceiurilor comune

2012-2014

150.000

Operational

Comun ENPI-CBC

 

2007-2013

 

Organizarea de schimburi de experienţă şi transfer de bune practici cu alte autorităţi

publice locale din România şi Republica Moldova, cu scopul îmbunătăţirii capacităţii de implementare a strategiilor de dezvoltare locală şi transfrontalieră

     

Bugete locale,

16.

2012-2014

Consiliile locale Dorohoi, Edineţ, Briceni, asociaţii ale autorităţilor locale

100.000

Programul

Operational

Comun ENPI-CBC

 

2007-2013

 

Organizarea şi desfăşurarea de instruiri a funcţionarilor publici în domenii relevante

 

Consiliile locale Dorohoi, Edineţ, Briceni, Furnizori de formare profesională autorizaţi

 

Bugete locale,

Programul

17.

pentru administraţia publică (scrierea şi managementul proiectelor de finanţare, achiziţii publice, ECDL, limbi străine, etc.)

2012-2014

150.000

Operational

Comun ENPI-CBC

2007-2013

 

Organizarea de schimburi de experienţă şi

       

18.

bune practici cu reprezentanţi ai altor autorităţi publice locale din România şi Republica Moldova cu scopul îmbunătăţirii

Consiliile locale Dorohoi, Edineţ, Briceni

Bugete locale,

2012-2014

150.000

Bugete de stat

 

elaborării, implementării şi evaluării proiectelor de finanţare

       
         

Bugete locale,

Organizarea de seminarii de instruire pentru autorităţile locale şi regionale care luptă

Bugete

Consiliile locale Dorohoi, Edineţ, Briceni, structuri ale poliţiei de frontieră

naţionale,

19.

împotriva migraţiei ilegale, infracţionalităţii transfrontaliere, traficului de droguri, traficului de persoane şi crimei organizate

2012-2015

150.000

Programul

Operational

 

Comun ENPI-CBC

 

2007-2013

 

Organizarea şi desfăşurarea de campanii

transfrontaliere de informare, care să prevină grupurile vulnerabile privind pericolele traficului de persoane şi de droguri

 

Consiliile locale Dorohoi, Edineţ, Briceni, Centrul de prevenire, evaluare și consilere antidrog, ONG- urile din domeniu

 

Bugete locale,

20.

2012-2016

75.000

Programul

Operational

Comun ENPI-CBC

2007-2013

Fişele de proiect

Titlul proiectului

1. Elaborarea Strategiei pentru dezvoltarea economică sustenabilă a celor trei localităţi şi a zonei transfrontaliere Dorohoi – Edineţ – Briceni

NEVOIA IDENTIFICATĂ

Susţinerea zonei din punct de vedere economic este destul de slabă, astfel încât pentru atragerea investitorilor este necesară o promovare intensă a oportunităţilor de afaceri din zonă. Lipsa locurilor de muncă a pare ca un punct slab în toate localităţile din acest areal, astfel trebui întreprinse o serie de măsuri pentru crearea de noi locuri de muncă și stimularea dezvoltării afacerilor.

Este necesară stabilirea direcţiilor de dezvoltare economică, în conformitate cu posibilităţile şi potenţialul fiecărei localităţi şi în armonie cu dezvoltarea economică a celorlalte comunităţi adiacente, trebuie planificate proiectele de investiţii publice pentru a veni în sprijinul proiectelor private de investiţii, este necesar a se stabili o serie de politici publice în doemniul dezvoltării economice.

NATURA PROIECTULUI

Evenimente comune

OBIECTIVUL PROIECTULUI

Dezvoltarea economică și sprijinirea mediului de afaceri din zona de graniţă prin crearea unui cadru strategic propice dezvoltării

ZONA GEOGRAFICĂ DE INTERVENŢIE

Zona transfrontalieră Dorohoi – Edineţ - Briceni

ACTIVITĂŢI PRINCIPALE

Realizarea auditului situaţiei existente, radiografierea situaţiei economice a zonei

Realizarea analizei SWOT

Identificarea viziunii de dezvoltare economică a zonei și stabilirea obiectivelor strategice

Stabilirea obiectivelor specifice, a măsurilor si programelor

Elaborarea unui portofoliu de proiecte care să vină în speijinul dezvoltării activităţilor economice din zonă

Identificarea surselor de finanţare a proiectelor și stabilirea cadrului pentru dezvoltarea unor parteneriate

Monitorizarea și evaluarea strategiei

BUGET ESTIMAT

200.000 euro

SURSE DE FINANŢARE

Bugete locale, Programul Operational Comun ENPI-CBC 2007-2013

REZULTATE ESTIMATE / AŞTEPTATE

1 strategie pentru dezvoltare economică elaborată

1 portofoliu de proiecte realizat

1 campanie de consultări publice

STADIUL DE PREGĂTIRE

Idee/fișă de proiect

POSIBILI PARTENERI

Consiliile locale Dorohoi, Edineţ, Briceni

PERIOADA DE

IMPLEMENTARE

2013-2014

Titlul proiectului

2. Organizarea de întâlniri de schimb de experienţă şi prezentarea de bune practici între IMM- urile din cele trei localităţi componente ale zonei transfrontaliere şi alte IMM-uri competitive din cele România şi Republica Moldova

NEVOIA IDENTIFICATĂ

Colaborările şi schimburile de experienţă în privinţa dezvoltării economice, a IMM-urilor şi a altor structuri de sprijinire a afacerilor constituie un punct de plecare pentru dezvoltarea economică a zonei transfrontaliere. Zona cunoaște o dezvoltare economică precară , stimularea dezvoltării IMM-urilor și creșterea competitivităţii economice fiind vitale. În acest sens, este necesară împărtășirea experienţelor pozitive și transferul de cunoștinţe. Valorificarea potenţialului industrial al zonei se poate realiza printr-un parteneriat extins al mediului privat.

NATURA PROIECTULUI

Schimburi de experienţă

OBIECTIVUL PROIECTULUI

Dezvoltarea

transfrontalier

economică

și

îmbunătăţirea

competitivităţii

IMM-urilor

din

acest

areal

ZONA GEOGRAFICĂ DE INTERVENŢIE

Zona transfrontalieră Dorohoi – Edineţ – Briceni

ACTIVITĂŢI PRINCIPALE

Stabilirea unui grup de iniţiativă

Identificarea IMM-urilor interesate în efectuarea schimbului de experienţă

Implicarea structurilor asociative de la nivelul mediului de afaceri (camere de comerţ, asociaţii ale oamenilor de afaceri)

Organizarea schimburilor de experienţă atţt în cele 3 localităţi din zona transfrontalieră, cât și în alte localităţi din România și Republic Moldova

Diseminarea informaţiilor obţinute la aceste întâlniri

Publicarea unei broșuri de bune practici la nivelul IMM-urilor din această zona transfrontalieră

BUGET ESTIMAT

250.000 euro

SURSE DE FINANŢARE

Bugete locale, Programul Operational Comun ENPI-CBC 2007-2013

REZULTATE ESTIMATE / AŞTEPTATE

5 întălniri de lucru între IMM-uri din localităţile componente

1 manual de bune practici

3 parteneriate încheiate

STADIUL DE PREGĂTIRE

Idee/fișă de proiect

POSIBILI PARTENERI

Consiliile locale Dorohoi, Edineţ, Briceni, camere de comerţ și industrie, asociaţii ale oamenilor de afaceri

PERIOADA DE

IMPLEMENTARE

2013-2014

Titlul proiectului

3. Crearea unei Reţele Comune pentru sprijinirea competitivităţii economice a zonei transfrontaliere Dorohoi – Edineţ – Briceni formată din instituţii private şi publice relevante

NEVOIA IDENTIFICATĂ

Lipsa de comunicare și colaborare între autorităţile locale și alte instituţii publice de la nivel local și agenţii economici din zonă. Este necesară crearea unei reţele de colaborare între aceste entităţi care să ducă la o transparenţă mai bună a acţiunilor publice, să faciliteze un schimb permanent de informaţii între mediul privat din cele două ţări, să îmbunătăţească nivel de competitivitate al agenţilor economici din zonă Această reţea va deveni un catalizator al cooperării economice din zona Dorohoi – Edineţ – Briceni și va fi un generator permanent de proiecte comune și parteneriate

NATURA PROIECTULUI

Schimburi de experienţă

OBIECTIVUL PROIECTULUI

Îmbunătăţirea comunicării dintre mediul public și privat la nivel transfrontalier

ZONA GEOGRAFICĂ DE INTERVENŢIE

Zona transfrontalieră Dorohoi – Edineţ - Briceni

ACTIVITĂŢI PRINCIPALE

Identificarea actorilor cheie din zonă

Stabirea obiectivelor la nivelul reţelei

Identificarea profilului competitiv al zonei

Stabilirea domeniilor prioritare de intervenţie

Elaborarea unui protocol de colaborare la nivelul reţelei

Realizarea unei platforme de comunicare electronice la nivelul reţelei

Monitorizarea implementării obiectivelor la nivelul reţelei

Elanorarea unor proiecte specifice pe domeniile prioritare identificate

BUGET ESTIMAT

250.000 euro

SURSE DE FINANŢARE

Bugete locale, Programul Operational Comun ENPI-CBC 2007-2013

REZULTATE ESTIMATE / AŞTEPTATE

1 reţea transfrontalieră în domeniul economic creată

1 platformă de comunicare

1 protocol de colaborare la nivelul reţelei semnat

STADIUL DE PREGĂTIRE

Idee/fișă de proiect

POSIBILI PARTENERI

Consiliile locale Dorohoi, Edineţ, Briceni, camere de comerţ și industrie, asociaţii ale oamenilor de afaceri, consilii judeţene, raionale

PERIOADA DE

IMPLEMENTARE

2013-2014

Titlul proiectului

4. Elaborarea unui plan strategic comun de atragere a investiţiilor străine

NEVOIA IDENTIFICATĂ

Lipsa locurilor de muncă și lipsa unor agenţi economici importanţi la nivelul zonei transfrontaliere care să genereze noi locuri de muncă. În acest sens autorităţile locale trebuie să întreprindă toate măsurile necesare pentru atragerea investiţiilor străine directe, pentru stabilirea facilităţilor fiscale la nivel local. Reducerea numărului de salariaţi și scăderea valorii investiţiilor străne directe în zonă în ultima perioadă este un motiv de elaborare a unui plan de atragere a investiţiilor.

NATURA PROIECTULUI

Evenimente comune

OBIECTIVUL PROIECTULUI

Dezvoltarea economică a zonei prin atragerea investiţiilor străine

ZONA GEOGRAFICĂ DE INTERVENŢIE

Zona transfrontalieră Dorohoi – Edineţ - Briceni

ACTIVITĂŢI PRINCIPALE

Analiza situaţiei actuale privind investiţiile străine

Stabilirea domeniilor prioritare

Elaborarea unui plan de promovare a oportunităţilor de afaceri

Stabilirea obiectivelor strategice și specifice

Identificarea proiectelor prioritare care să stimuleze investiţiile străine

Crearea unei agenţii locale de promovare și atragere a investiţiilor

Construirea unui site de promovare a oportunităţilor de investiţii

Inventarierea terenurilor şi clădirilor publice

Stabilirea unui set de facilităţi locale pentru atragerea investiţiilor străine

BUGET ESTIMAT

200.000 euro

SURSE DE FINANŢARE

Bugete locale, Programul Operational Comun ENPI-CBC 2007-2013

REZULTATE ESTIMATE / AŞTEPTATE

1 plan comun de atragere a investiţiilor străine realizat

1 listă de facilităţi fiscale acordate investitorilor

1 portofoliu de oferte de investiţii

STADIUL DE PREGĂTIRE

Idee/fișă de proiect

POSIBILI PARTENERI

Consiliile locale Dorohoi, Edineţ, Briceni, camere de comerţ și industrie, asociaţii ale oamenilor de afaceri

PERIOADA DE

IMPLEMENTARE

2013-2014

Titlul proiectului 5. Organizarea de întâlniri de schimb de experienţă şi prezentarea de bune practici între specialiştii din domeniul mediului din cele trei localităţi componente ale zonei transfrontaliere şi specialişti din alte regiuni expuse riscului din România şi Republica Moldova

NEVOIA IDENTIFICATĂ

Zona transfrontalieră se confruntă cu probleme similare privind asigurarea şi menţinerea calităţii tuturor factorilor de mediu, înregistrându-se depăşiri frecvente pentru majoritatea indicatorilor măsuraţi. Colaborările şi schimburile de experienţă constituie un punct de plecare pentru rezolvarea problemelor de mediu ale zonei transfrontaliere. Dintre problemele identificate, cele mai grave sunt: gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor şi starea necorespunzătoare a punctelor de colectare şi a rampei de depozitare; infrastructura de transport utilizată pentru colectarea deşeurilor nu este în conformitate cu cerinţele Uniunii Europene; folosirea necorespunzătoare a metodelor şi mijloacelor de administrare a îngrăşămintelor chimice sau a substanţelor fitosanitare; lipsa rampelor special amenajate pentru colectarea deşeurilor rezultate din activităţi zootehnice; deşeurile, în special cele menajere şi cele provenind din activităţi de construcţii sunt depozitate uneori în locuri neamenajate; lipsa unui sistem de colectare selectivă a deşeurilor; autoaprinderi în depozitele de deşeuri cu impact negativ asupra calităţii aerului din zonă. Astfel, organizarea unor schimburi de experienţă pentru a găsi soluţii comune în rezolvarea acestor probleme apare ca o necesitate

NATURA PROIECTULUI

Schimburi de experienţă

OBIECTIVUL PROIECTULUI

Identificarea celor mai bune soluţii în domeniul protecţiei mediului

ZONA GEOGRAFICĂ DE INTERVENŢIE

Zona transfrontalieră Dorohoi – Edineţ - Briceni

ACTIVITĂŢI PRINCIPALE

Stabilirea unui grup de iniţiativă

Identificarea instituţiilor interesate în efectuarea schimbului de experienţă

Implicarea structurilor asociative de la nivel local

Organizarea vizitelor de lucru

Diseminarea informaţiilor obţinute la aceste întâlniri

Publicarea unei broșuri de bune practici la nivelul zonei

BUGET ESTIMAT

150.000 euro

SURSE DE FINANŢARE

Bugete locale, Programul Operational Comun ENPI-CBC 2007-2013

REZULTATE ESTIMATE / AŞTEPTATE

3 întâlniri de schimburi de experienţă

1 broșură publicată

STADIUL DE PREGĂTIRE

Idee/fișă de proiect

POSIBILI PARTENERI

Consiliile locale Dorohoi, Edineţ, Briceni, agenţii pentru protecţia mediului, ONG-uri din domeniul protecţiei mediului

PERIOADA DE

IMPLEMENTARE

2013-2014

Titlul proiectului

6. Organizarea de cursuri de formare şi perfecţionare a angajaţilor din cadrul serviciilor publice care se ocupă de gestionarea resurselor de apă şi a deşeurilor

NEVOIA IDENTIFICATĂ

Lipsa pregătirii profesionale a personalului corelat cu lipsa personalului şi cu nivelul de salarizare foarte scăzut duce la scăderea calităţii serviciilor furnizate cetăţenilor. Astfel, a apărut necesitatea formării personalului din serviciile publice, a specializării acestora, în vederea utilizării mijloacelor informatice, a modului de colaborare-comunicare cu cetăţenii, a nivelului tehnic a serviciilor. Personalul trebuie să se adapteze cerinţelor impuse de sistemul de management al calităţii şi mijloacelor tehnice tot mai avansate.

NATURA PROIECTULUI

Formare profesională

OBIECTIVUL PROIECTULUI

Perfecţionarea personalului din cadrul serviciilor publice serviciilor prestate

în vederea îmbunătăţirii calităţii

ZONA GEOGRAFICĂ DE INTERVENŢIE

Zona transfrontalieră Dorohoi – Edineţ - Briceni

ACTIVITĂŢI PRINCIPALE

Selectarea personalului care necesită instruire

Analiza şi identificarea domeniilor prioritare pe care să se axeze cursurile

Realizarea suportului de curs

Desfăşurarea cursurilor

Evaluarea sesiunilor de instruire

Acordarea de certificate recunoscute la nivel naţional

BUGET ESTIMAT

150.000 euro

SURSE DE FINANŢARE

Bugete locale, Programul Operational Comun ENPI-CBC 2007-2013

REZULTATE ESTIMATE / AŞTEPTATE

5 sesiuni de cursuri pe domeniile prioritare identificate

150 persoane instruite

STADIUL DE PREGĂTIRE

Idee/fișă de proiect

POSIBILI PARTENERI

Consiliile locale Dorohoi, Edineţ, Briceni

PERIOADA DE

IMPLEMENTARE

2013-2014

Titlul proiectului

7. Desfăşurarea de campanii de educaţie şi conştientizare a populaţiei cu privire la importanţa şi procedurile de colectare selectivă şi reciclarea deşeurilor

În prezent, problema deşeurilor se manifestă, tot mai acut, din cauza creşterii cantităţii şi diversităţii acestora, precum şi a impactului lor negativ, tot mai pronunţat, asupra mediului înconjurător. Deşeurile colectate de la populaţie prin infrastructura de colectare selectivă prezintă un grad de impurificare destul de avansat, fapt ce le face improprii valorificării ca atare. Din acest motiv s-a impus sortarea acestora.

NEVOIA IDENTIFICATĂ

Dintre problemele identificate, cele mai grave sunt: gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor şi starea necorespunzătoare a punctelor de colectare şi a rampei de depozitare;- infrastructura de transport utilizată pentru colectarea deşeurilor nu este în conformitate cu cerinţele Uniunii Europene; folosirea necorespunzătoare a metodelor şi mijloacelor de administrare a îngrăşămintelor chimice sau a substanţelor fitosanitare; lipsa rampelor special amenajate pentru colectarea deşeurilor rezultate din activităţi zootehnice; deşeurile, în special cele menajere şi cele provenind din activităţi de construcţii sunt depozitate uneori în locuri neamenajate; lipsa unui sistem de colectare selectivă a deşeurilor; autoaprinderi în depozitele de deşeuri cu impact negativ asupra calităţii aerului din zonă.

NATURA PROIECTULUI

Schimburi de experienţă

OBIECTIVUL PROIECTULUI

Creşterea cantităţii de deşeuri colectate selectiv şi reciclate

ZONA GEOGRAFICĂ DE INTERVENŢIE

Zona transfrontalieră Dorohoi – Edineţ - Briceni

ACTIVITĂŢI PRINCIPALE

Stabilirea grupului ţintă

Stabilirea domeniilor de conştientizare

Elaborarea materialului de prezentare

Organizarea unor serii de întâlniri publice în toate localităţile

Organizarea unor acţiuni de voluntariat pentru colectarea deşeurilor

Realizarea unor broşuri de prezentare

Realizarea unor pliante

Derularea unei campanii TV de conştientizare

BUGET ESTIMAT

100.000

SURSE DE FINANŢARE

Bugete locale, Programul Operational Comun ENPI-CBC 2007-2013

REZULTATE

ESTIMATE

/

AŞTEPTATE

1 campanie de conştientizare desfăşurată

persoane participante la campaniile de educare

1000 de pliante

1000 de broşuri

1 clip video realizat

STADIUL DE PREGĂTIRE

Idee/fișă de proiect

POSIBILI PARTENERI

Consiliile locale Dorohoi, Edineţ, Briceni, ONG-uri din domeniul mediului, agenţiile pentru protecţia mediului

PERIOADA DE

IMPLEMENTARE

2013-2014

Titlul proiectului

8. Dezvoltarea unei strategii şi a unui plan comun pentru îmbunătăţirea şi restaurarea zonelor protejate naţionale şi regionale

NEVOIA IDENTIFICATĂ Suprafaţa ariilor naturale protejate de stat din Republica Moldova constituie 157.227,4 ha sau 4,65% şi cuprinde 470 obiecte, inclusiv 158 arbori seculari. După acest indice Republica Moldova este situată pe unul dintre ultimele locuri din Europa. Ponderea relativ redusă a ariilor naturale protejate de stat în raport cu teritoriul total al republicii şi caracterul izolat al amplasării obiectelor de protecţie teritorială nu asigură o conservare efectivă a diversităţii biologice conform cerinţelor stipulate în convenţiile internaţionale din domeniu. Această situaţie se agravează şi prin nerespectarea regimului de protecţie pe unele suprafeţe din cadrul fondului ariilor naturale protejate de stat, prin lacunele cadrului instituţional (lipsa unităţilor de administrare a ariilor protejate, cu excepţia celor ştiinţifice) şi nivelul insuficient al calificării cadrelor. Toţi aceşti factori pot avea un impact negativ de proporţii asupra stabilităţii ecologice pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

În zona Municipiului Dorohoi sunt câteva zone deosebit de importante din punct de vedere al unicităţii, acestea fiind declarate arii protejate. Astfel în categoria ariilor naturale protejate regăsim Arinişul de la Horlăceni, în suprafaţă de 5 ha, zonă declarată rezervaţie forestieră în scopul protejării speciei de Arin negru (Alnus glutinosa) şi Rezervaţia Făgetul secular Stuhoasa, în supr. de 60,5 ha. De asemenea regăsim şi Arii naturale protejate pe plan local şi care au fost nominalizate în Hotărârea nr. 5/1995 a Consiliului Judeţean Botoşani în categoria păduri cu funcţii de recreere: Polonic Dorohoi, Şendriceni, Văculeşti, Horlăceni.

Zona Dorohoi - Bucecea Corni Tudora-SPA a fost propusă pentru a face parte din siturile judeţene pentru Reţeaua NATURA 2000 care conţine lanţul locurilor din Europa cu o natură ce merită păstrată în bună stare pentru că are multe de oferit generaţiilor viitoare.

Un rol important în protecţia patrimoniului natural al zonei şi de conservare a biodiversităţii îl are crearea fondului ariilor naturale protejate de stat. În condiţiile unei presiuni antropice tot mai mari exercitată asupra biodiversităţii, conservarea ecosistemelor şi a speciilor de floră şi faună sălbatică, este o necesitate stringentă.

NATURA PROIECTULUI

Schimburi de experienţă; Evenimente comune

OBIECTIVUL PROIECTULUI

Îmbunătăţirea

capacităţii

de

management

a

zonelor

naturale

protejate

din

Zona

transfrontalieră

ZONA GEOGRAFICĂ DE INTERVENŢIE

Zona Transfrontalieră Dorohoi - Edineţ - Briceni

ACTIVITĂŢI PRINCIPALE

Desfăşurarea consultării publice a factorilor-cheie;

Identificarea situaţiei existente şi a nevoilor de intervenţie / dezvoltare;

Elaborarea strategiei;

Elaborarea planului comun;

BUGET ESTIMAT

200.000 euro

SURSE DE FINANŢARE

Bugete locale; Programul Operaţional Comun ENPI-CBC 2007-2013;

REZULTATE ESTIMATE / AŞTEPTATE

O strategie de îmbunătăţire şi restaurare a zonelor protejate naţionale şi regionale;

Un plan comun de acţiune pentru îmbunătăţirea şi restaurarea zonelor protejate naţionale şi regionale;

STADIUL DE PREGĂTIRE

Idee / Fişă de proiect

POSIBILI PARTENERI

Consiliile locale Dorohoi, Edineţ, Briceni;

Titlul proiectului

8. Dezvoltarea unei strategii şi a unui plan comun pentru îmbunătăţirea şi restaurarea zonelor protejate naţionale şi regionale

 

Agenţiile de protecţie a mediului;

Administratorii zonelor protejate;

PERIOADA DE

2012-2014

IMPLEMENTARE

Titlul proiectului 9. Organizarea de întâlniri de schimb de experienţă şi prezentarea de bune practici între specialiştii din cele trei localităţi componente ale zonei transfrontaliere şi specialişti din alte regiuni expuse riscului din România şi Republica Moldova pe tema gestionării eficiente a situaţiilor de urgenţă

NEVOIA IDENTIFICATĂ În Republica Moldova inundaţiile produc enorme pagube materiale, inclusiv și moartea unor persoane. Aceasta se explică, în primul rând, prin specificul factorilor naturali și prin localizarea vetrele unor localităţi, căi de transport, inclusiv sectoare de căi ferate și alte obiective ale infrastructurii nemijlocit în zonele inundabile, insuficient protejate de la posibilele viituri. Între anii 2007–2010 au avut loc unele dintre cele mai devastatoare inundaţii în bazinele fluviului Nistru și al râului Prut din ultimii cincizeci de ani. Acestea au avut loc în iulie-august 2008 și iunie-iulie 2010, din cauza ploilor puternice.

Municipiul Dorohoi se confruntă cu o frecvenţă anuală a inundaţiilor, în special primăvara, toamna precum şi în perioadele în care se manifestă un nivel crescut al precipitaţiilor când debitele râurilor cresc foarte mult, producând inundaţii adeseori catastrofale cu importante pagube materiale. Estimăm că amploarea acestor fenomene distructive va creşte pe de o parte din cauza schimbărilor climatice iar pe de altă parte din cauza insuficienţei lucrărilor de amenajare a albiei râului Jijia şi a afluenţilor săi.

În special din prisma pericolelor de inundaţii, dar şi a celorlalte situaţii de urgenţă potenţiale (incendii, cutremure etc.), Auditul situaţiei existente a zonei transfrontaliere Dorohoi – Edineţ – Briceni a identificat ca un punct slab dotarea insuficientă pentru prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă. Se impune îmbunătăţirea capacităţii operaţionale pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă din zona transfrontalieră prin identificarea comună de modele de bună practică şi soluţii de optimizare a activităţii specifice a organismelor implicate în acest domeniu.

NATURA PROIECTULUI

Schimburi de experienţă, evenimente comune

OBIECTIVUL PROIECTULUI

Îmbunătăţirea capacităţii de gestionare eficientă a situaţiilor de urgenţă în Zona Transfrontalieră Dorohoi - Edineţ - Briceni

ZONA GEOGRAFICĂ DE INTERVENŢIE

Zona Transfrontalieră Dorohoi - Edineţ - Briceni

ACTIVITĂŢI PRINCIPALE

Identificarea zonelor de interes

Identificarea domeniilor de acţiune de interes

Organizarea de evenimente comune de prezentare a bunelor practici pe tema gestionării eficiente a situaţiilor de urgenţă

Organizarea de schimburi de experienţă în zonele selectate

BUGET ESTIMAT

250.000 euro

SURSE DE FINANŢARE

Bugete locale, Programul Operaţional Comun ENPI-CBC 2007-2013

REZULTATE ESTIMATE / AŞTEPTATE

Identificarea şi adoptarea modelelor de bună practică privind intervenţiile în situaţii de urgenţă;

Îmbunătăţirea capacităţii de gestionare a situaţiilor de urgenţă;

Titlul proiectului 9. Organizarea de întâlniri de schimb de experienţă şi prezentarea de bune practici între specialiştii din cele trei localităţi componente ale zonei transfrontaliere şi specialişti din alte regiuni expuse riscului din România şi Republica Moldova pe tema gestionării eficiente a situaţiilor de urgenţă

Dezvoltarea relaţiilor de lucru între instituţiile implicate în gestionarea situaţiilor de urgenţă;

STADIUL DE PREGĂTIRE

Idee / Fişă de proiect

POSIBILI PARTENERI

Consiliile locale Dorohoi, Edineţ, Briceni;

Inspectoratele pentru situaţii de urgenţă;

PERIOADA DE

2013-2015

IMPLEMENTARE

Titlul proiectului

10. Dezvoltarea de programe comune pentru pregătirea şi calificarea specialiştilor în gestionarea situaţiilor de urgenţă

NEVOIA IDENTIFICATĂ Comunităţile locale trebuie să fie pregătite în permanenţă pentru intervenţii eficace în situaţii de urgenţă şi pentru mobilizarea operativă a locuitorilor din zonele afectate, cu scopul de a reduce riscul de apariţie a pierderilor materiale şi umane.

La nivelul Zonei Transfrontaliere Dorohoi - Edineţ – Briceni este identificată nevoia pregătirii unui corp de specialişti care să coordoneze activităţile locale de gestionare a situaţiilor de urgenţă, începând cu fazele de prevenţie şi apărare împotriva dezastrelor naturale şi până la situaţiile post-eveniment.

Evenimentele recente, atât din zona Dorohoi dar şi din Republica Moldova, în special cele cauzate de inundaţii de proporţii, au demonstrat insuficienta pregătire a unităţilor de intervenţie pentru a face faţă unor situaţii de amploare deosebită. Se impune pregătirea şi specializarea unor echipe de profesionişti care să intervină în situaţii de urgenţă pentru reducerea pagubelor de orice fel cauzate de fenomene naturale distructive.

NATURA PROIECTULUI

Traininguri; Formare profesională

OBIECTIVUL PROIECTULUI

Îmbunătăţirea capacităţii de gestionare eficientă a situaţiilor de urgenţă în Zona Transfrontalieră Dorohoi - Edineţ - Briceni

ZONA GEOGRAFICĂ DE INTERVENŢIE

Zona Transfrontalieră Dorohoi - Edineţ - Briceni

ACTIVITĂŢI PRINCIPALE

Selectarea beneficiarilor programelor de pregătire şi calificare;

Identificarea trăsăturilor comune ale zonelor expuse riscurilor de producere a hazardurilor naturale;

Elaborarea suporturilor de curs;

Desfăşurarea activităţilor de pregătire şi calificare;

BUGET ESTIMAT

150.000 euro

SURSE DE FINANŢARE

Bugete locale, Programul Operaţional Comun ENPI-CBC 2007-2013

REZULTATE ESTIMATE / AŞTEPTATE

Formarea unui corp de specialişti în gestionarea situaţiilor de urgenţă la nivelul zonei transfrontaliere;

25 certificate de calificare în gestionare situaţiilor de urgenţă emise;

Îmbunătăţirea capacităţii de gestionare a situaţiilor de urgenţă;

STADIUL DE PREGĂTIRE

Idee / Fişă de proiect

POSIBILI PARTENERI

Consiliile locale Dorohoi, Edineţ, Briceni;

PERIOADA DE

2013-2015

IMPLEMENTARE

Titlul proiectului

11. Întâlniri pentru schimb de experienţă şi bune practici între specialiştii din domeniul medical pentru diversificarea şi îmbunătăţirea portofoliului de servicii de asistenţă medicală

NEVOIA IDENTIFICATĂ Reţeaua de unităţi medicale din municipiul Dorohoi cuprinde: 1 spital, 1 ambulatoriu integrat spitalului, 1 dispensar medical, 3 cabinete medicale şcolare, 15 cabinete stomatologice, 6 laboratoare medicale, 9 laboratoare de tehnică dentară, 9 farmacii, 1 punct farmaceutic, 13 cabinete medicale de familie, 4 cabinete medicale de specialitate şi 1 cabinet medical de alt tip.

Reţeaua sanitară din orașul Edineţ cuprinde: Centrul Medicilor de Familie Edineţ, Spitalul Raional Edineţ, Centrul de Medicină Preventivă al Raionului Edineţ

Reţeaua sanitară din orașul Briceni cuprinde Centrul Medicilor de familie Briceni, Centrul de Sănătate publică Briceni, Spitalul Raional Briceni, 1 dispensar medical, 1 cabinet stomatologic, 7 cabinete medicale de familie, 2 laboratoare medicale, 2 farmacii, 2 unităţi de fizioterapie, 1 unitate de fliurografie, 2 unităţi de radiografie, 1 Secţia de reanimare, 1 SZAMU Nord substanţa Briceni.

Spitalul Municipal Dorohoi este structurat în: secţia medicină internă (reumatologie, diabet, boli metabolice), secţia neurologie, secţia cardiologie, secţia chirurgie generală (ortopedie şi traumatologie, ORL, oftalmologie), secţia obstetrică - ginecologie, secţia pediatrie (neonatologie), secţia ATI (obstetrică – ginecologie, chirurgie generală), secţia psihiatrie, secţia boli infecţioase, camere de gardă, compartiment primire urgenţe.

Spitalul Raional Edineţ oferă servicii medicale în cadrul secţiilor: Secţia chirurgie; Secţia traumatologie; Secţia cardiologie; Secţia neurologie; Secţia ginecologie; Planificare familială; Secţia boli interne; Secţia neurologie; Secţia pulmonologie; Secţia proctologie; Secţia urologie; Secţia dermatologie; Secţia boli infectioase; Secţia pediatrie; Stomatologie; Secţia ORL; Secţia Oftamologie; Centrul Medicilor de Familie; Centru de Medicină Preventivă; Medicină Sanitară de Urgenţă; Terapie intensivă.

Spitalul raional Briceni este structurat pe următoarele secţii: secţia consultativă, secţia reanimare – anesteziologie, secţia internare, secţia obstetrico - ginecologică, secţia terapie mixtă, secţia pediatrie, secţia chirurgie, secţia traumatologie, secţia boli infecţioase şi secţia stomatologie.

Conform Auditului situaţiei existente a zonei transfrontaliere Dorohoi – Edineţ – Briceni, sistemul sanitar transfrontalier se confruntă cu insuficienţa serviciilor medicale necesare populaţiei, atât sub aspectul disponibilităţii teritoriale a acestora dar şi a nivelului calitativ al furnizării serviciilor de sănătate.

NATURA PROIECTULUI

Schimburi de experienţă; Evenimente comune

OBIECTIVUL PROIECTULUI

Dezvoltarea portofoliului de servicii de asistenţă medicală din Zona Transfrontalieră Dorohoi - Edineţ - Briceni

ZONA GEOGRAFICĂ DE INTERVENŢIE

Zona Transfrontalieră Dorohoi - Edineţ - Briceni

ACTIVITĂŢI PRINCIPALE

Selectarea beneficiarilor direcţi;

Organizarea activităţilor de schimb de experienţă;

Organizarea activităţilor de prezentare de bune practici în domeniul medical;

BUGET ESTIMAT

100.000 euro

Titlul proiectului

11. Întâlniri pentru schimb de experienţă şi bune practici între specialiştii din domeniul medical pentru diversificarea şi îmbunătăţirea portofoliului de servicii de asistenţă medicală

SURSE DE FINANŢARE

Bugete locale,

Programul Operaţional Comun ENPI-CBC 2007-2013

REZULTATE ESTIMATE / AŞTEPTATE

3 activităţi de schimb de experienţă în domeniul medical;

3 evenimente de prezentare a bunelor practici privind dezvoltarea serviciilor de asistenţă medicală;

STADIUL DE PREGĂTIRE

Idee / Fişă de proiect

POSIBILI PARTENERI

Consiliile locale Dorohoi, Edineţ, Briceni;

Unităţile de sănătate din Zona transfrontalieră;

PERIOADA DE

2013-2016

IMPLEMENTARE

Titlul proiectului 12. Organizarea şi desfăşurarea de cursuri de formare şi specializare a angajaţilor din serviciile de educaţie, sănătate şi sociale, inclusiv pentru personalul specializat în lucrul cu persoanele cu dizabilităţi

NEVOIA IDENTIFICATĂ Dezvoltarea zonei transfrontaliere depinde în mod evident de evoluţiile sectoarelor strategice precum educaţia, sănătatea, asistenţa socială. Schimbările recente înregistrate de sistemele sectoriale din domeniile vizate, de o parte şi de alta a graniţei, cauzate de desele modificări legislative, lipsa fondurilor necesare pentru dezvoltare sunt doar câteva din carenţele comune identificate la nivelul Zonei transfrontaliere.

Resursele umane reprezintă principalul motor al îmbunătăţirii calităţii serviciilor publice de educaţie, sănătate şi asistenţă socială. De aceea, mai presus de problemele de ordin material şi financiar întâmpinate, se impune o atenţie deosebită specializării resurselor umane din instituţiile de profil.

Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova, 2007-2013 consideră drept „vitală” importanţa „stimulării cooperării transfrontaliere intensificată prin activităţi de cooperare şi schimburi de experienţă inclusiv crearea de reţele”. De asemenea, documentul stipulează că „legăturile puternice din societatea civilă şi cooperarea în plan educaţional, social şi cultural pot juca un rol important în promovarea spiritului cooperării transfrontaliere în mijlocul populaţiei care locuieşte în zona de graniţă şi totodată vor încuraja dezvoltarea viitoare a altor proiecte comune semnificative.

NATURA PROIECTULUI

Traininguri, formare profesională

OBIECTIVUL PROIECTULUI

Îmbunătăţirea calităţii furnizării serviciilor publice de educaţie, sănătate şi asistenţă socială din Zona Transfrontalieră

ZONA GEOGRAFICĂ DE INTERVENŢIE

Zona Transfrontalieră Dorohoi - Edineţ - Briceni

ACTIVITĂŢI PRINCIPALE

Selectarea beneficiarilor direcţi;

Elaborarea suporturilor de curs;

Organizarea activităţilor de formare şi specializare a beneficiarilor;

BUGET ESTIMAT SURSE DE FINANŢARE

150.000 euro

Bugete locale;

Bugete naţionale;

Fonduri externe;

REZULTATE ESTIMATE /

80 de beneficiari direcţi ai cursurilor de specializare şi formare profesională;

Titlul proiectului 12. Organizarea şi desfăşurarea de cursuri de formare şi specializare a angajaţilor din serviciile de educaţie, sănătate şi sociale, inclusiv pentru personalul specializat în lucrul cu persoanele cu dizabilităţi

AŞTEPTATE

Îmbunătăţirea capacităţii de furnizare a serviciilor publice de calitate la nivel transfrontalier;

STADIUL DE PREGĂTIRE

Idee / Fişă de proiect

POSIBILI PARTENERI

Consiliile locale Dorohoi, Edineţ, Briceni;

Direcţiile de asistenţă socială;

PERIOADA DE

2014-2016

IMPLEMENTARE

Titlul proiectului

13. Organizarea de schimburi de experienţă şi bune practici la nivel transfrontalier cu ONG-uri de succes din România şi Republica Moldova

NEVOIA IDENTIFICATĂ Proiectele de schimburi de experienţă şi bune practici la nivel transfrontalier au fost susţinute de toate programele de cooperare transfrontalieră care au fost desfăşurate în ultima perioadă de timp pe graniţa de est a UE. Aceste proiecte şi-au dovedit eficienţa şi beneficiile, contribuind semnificativ la dezvoltarea sectorului ONG din zona transfrontalieră.

Totuşi, analiza efectuată pentru fundamentarea Programului Operaţional Comun România- Ucraina-Republica Moldova, 2007-2013 arată că „pe partea română a fost înregistrat un interes semnificativ în ceea ce priveşte prioritatea People to People atât a Programului de Vecinătate Ro-Ua cât şi a programului Ro-Md. În timp ce în 2004 şi 2005 această prioritate nu a fost disponibilă pentru aplicanţii moldoveni şi ucraineni, alocarea limitată pentru această prioritate în România, a permis finanţarea a doar jumătate din numărul aplicaţiilor depuse. Astfel, prezentul Program Operaţional Comun va permite unui număr mai mare de aplicanţi din toate ţările participante să beneficieze de finanţarea din cadrul acestei componente.”

NATURA PROIECTULUI

Schimburi de experienţă; Evenimente comune

OBIECTIVUL PROIECTULUI

Dezvoltarea activităţii sectorului ONG din Zona Transfrontalieră

ZONA GEOGRAFICĂ DE INTERVENŢIE

Zona Transfrontalieră Dorohoi - Edineţ - Briceni

ACTIVITĂŢI PRINCIPALE

Identificarea modelelor de bună practică la nivel transfrontalier;

Organizarea de schimburi de experienţă;

Promovarea modelelor de bună practică la nivel tranfrontalier;

BUGET ESTIMAT

140.000 euro (bugetul aferent partenerilor din Zona Transfrontalieră Dorohoi - Edineţ – Briceni)

SURSE DE FINANŢARE

Bugete locale;

Programul de Cooperare Transnaţională Sud Estul Europei;

REZULTATE ESTIMATE / AŞTEPTATE

Creşterea atractivităţii proiectelor societăţii civile;

Îmbunătăţirea capacităţii de dezvoltare a proiectelor ONG-urilor din zona transfrontalieră;

 

Creşterea numărului de solicitări de finanţate pentru proiecte ale ONG-urilor din Zona transfrontalieră;

STADIUL DE PREGĂTIRE

Idee / Fişă de proiect

POSIBILI PARTENERI

Consiliile locale Dorohoi, Edineţ, Briceni;

ONG-uri din domeniul social;

PERIOADA DE

2012-2015

IMPLEMENTARE

Titlul proiectului 14. Organizarea de schimburi de experienţă şi transfer de bune practici între instituţiile culturale din Dorohoi, Edineţ şi Briceni pentru susţinerea şi diversificarea activităţilor culturale şi de petrecere a timpului liber

NEVOIA IDENTIFICATĂ

Schimburile educaţionale, sociale şi culturale sunt elementele esenţiale ale acestui program datorită faptului că ele pot să contribuie semnificativ la integrarea populaţiei care trăieşte în zonele de frontieră.

Regiunile de frontieră au o cultură comună de exemplu folclorul, festivaluri, tradiţii, limba şi legăturile familiale. Este important ca frontiera să nu împiedice menţinerea şi dezvoltarea acestei culturi comune; schimburile culturale reprezintă o oportunitate de a dezvolta bune relaţii de vecinătate.

În ciuda schimbărilor repetate şi semnificative de-a lungul istoriei, în regiunea de graniţă a fost construită o identitate culturală puternică, existând legături familiale strânse, tradiţii şi practici comune care operează pe ambele părţi ale graniţei. Aceste puternice tradiţii comune pot constitui un punct forte al zonei. De asemenea, turismul cultural bazat pe biserici, mănăstiri şi bogatul patrimoniu cultural ar putea fi un potenţial sector de dezvoltare pentru aria de studiu.

Schimburile culturale, inclusiv organizarea de evenimente şi festivaluri sunt încurajate de Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova, 2007-2013.

NATURA PROIECTULUI

Schimburi de experienţă; Evenimente comune

OBIECTIVUL PROIECTULUI

Dezvoltarea activităţilor culturale şi de petrecere a timpului liber în Zona Transfrontalieră

ZONA GEOGRAFICĂ DE INTERVENŢIE

Zona Transfrontalieră Dorohoi - Edineţ - Briceni

ACTIVITĂŢI PRINCIPALE

Selectarea beneficiarilor direcţi;

Identificarea modelelor de bună practică;

Desfăşurarea de evenimente de schimburi de experienţă;

Promovarea modelelor de bună practică la nivelul instituţiilor de cultură din Zona Transfrontalieră;

BUGET ESTIMAT

150.000 euro (bugetul aferent partenerilor din Zona Transfrontalieră Dorohoi - Edineţ – Briceni)

SURSE DE FINANŢARE

Bugete locale;

 

Programul Operational Comun ENPI-CBC 2007-2013;

 

REZULTATE ESTIMATE / AŞTEPTATE

Intensificarea activităţii culturale din Zona Transfrontalieră;

 

Dezvoltarea

de

noi

oportunităţi

de petrecere a

timpului

liber

pentru

locuitorii

Zonei

 

Transfrontaliere;

 
 

Dezvoltarea capacităţii instituţiilor de cultură din Zona Transfrontalieră de a dezvolta activităţi culturale de amploare;

STADIUL DE PREGĂTIRE

Idee / Fişă de proiect

POSIBILI PARTENERI

Consiliile locale Dorohoi, Edineţ, Briceni;

Direcţiile judeţene /raionale de cultură;

PERIOADA DE

2012-2014

IMPLEMENTARE

Titlul proiectului

15. Desfăşurarea de Festivaluri culturale transfrontaliere pentru promovarea datinilor, tradiţiilor şi obiceiurilor comune

NEVOIA IDENTIFICATĂ Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova, 2007-2013 încurajează, prin Măsura 3.2 “Schimburi culturale, sociale şi în domeniul educaţiei”, organizarea de evenimente culturale şi festivaluri cu profund caracter transfrontalier.

Regiunile de frontieră au o cultură comună de exemplu folclorul, festivaluri, tradiţii, limba şi legăturile familiale. Este important ca frontiera România – Republica Moldova să nu împiedice menţinerea şi dezvoltarea acestei culturi comune. Schimbul între grupuri legal constituite care realizează evenimente şi festivaluri este de asemenea încurajat în cadrul acestei priorităţi.

Datorită istoriei comune pe care o împărtăşesc cele două ţări, comunităţile din localităţile component ale zonei de graniţă au păstrat numeroase datini, tradiţii şi obiceiuri comune care trebuie valorificate în scopul dezvoltării relaţiilor de bună vecinătate.

NATURA PROIECTULUI

Evenimente comune

OBIECTIVUL PROIECTULUI

Dezvoltarea de activităţi culturale de amploare comune şi contribuirea la dezvoltarea relaţiilor de bună vecinătate

ZONA GEOGRAFICĂ DE INTERVENŢIE

Zona Transfrontalieră Dorohoi – Edineţ – Briceni

ACTIVITĂŢI PRINCIPALE

Stabilirea unui calendar anual de desfăşurare a două festivaluri, de ambele părţi ale graniţei

Stabilirea acţiunilor ce vor fi derulate în cadrul festivalurilor (expoziţii, târguri, simpozioane, manifestări artistice etc.)

Elaborarea unei strategii de promovare a celor două festivaluri bazată pe implicarea a cât mai multor părţi cointeresate

Identificarea şi selectarea participanţilor la desfăşurarea acţiunilor

Organizarea şi desfăşurarea propriuzisă a celor festivaluri

surarea impactului festivalurilor culturale transfrontaliere asupra comunităţilor din Zona Transfrontalieră Dorohoi – Edineţ – Briceni

BUGET ESTIMAT

150.000 euro

SURSE DE FINANŢARE

Bugete locale;

Programul Operational Comun ENPI-CBC 2007-2013;

REZULTATE ESTIMATE / AŞTEPTATE

1 calendar anual de desfăşurare a două festivaluri transfrontaliere

2 festivaluri transfrontaliere desfăşurate

 

1 studiu de măsurare a impactului festivalurilor culturale

Creşterea capacităţii partenerilor din proiect de implementare a activităţilor cu caracter cultural de amploare

Contribuirea la dezvoltarea relaţiilor de bună vecinătate

Creşterea atractivităţii din punct de vedere turistic a zonei transfrontaliere Dorohoi – Edineţ – Briceni

STADIUL DE PREGĂTIRE

Idee / Fişă de proiect

POSIBILI PARTENERI

Consiliile locale Dorohoi, Edineţ, Briceni;

Direcţiile judeţene/raionale de cultură;

ONG-uri care activează în domeniul culturii;

PERIOADA DE

2012-2014

IMPLEMENTARE

Titlul proiectului 16. Organizarea de schimburi de experienţă şi transfer de bune practici cu alte autorităţi publice locale din România şi Republica Moldova, cu scopul îmbunătăţirii capacităţii de implementare a strategiilor de dezvoltare locală şi transfrontalieră

NEVOIA IDENTIFICATĂ

Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova, 2007-2013 consideră că necesitatea dezvoltării armonizate de-a lungul graniţei reprezintă un aspect semnificativ al dezvoltării regionale în aria programului deoarece este important ca persoanele să stabilească strânse relaţii de colaborare pentru a putea împărtăşi soluţiile la problemele similare sau comune.

Mai mult decît atât, Măsura 3.1 a aceluiaşi program “Sprijin pentru administraţia locală şi regională, pentru societatea civilă şi comunităţi locale” sprijină iniţiativele comune de planificare, schimbul de experienţă şi orice iniţiative care încurajează o mai bună cooperare transfrontalieră la nivel local şi regional.

Pentru implementarea cu success a strategiilor de dezvoltare este nevoie de resurse financiare, umane şi administrative, stabilirea de responsabilităţi clare pentru fiecare organism implicat în implementarea strategiilor dar şi de un mecanism pentru monitorizare, evaluare şi control a implementării eficiente a strategiilor. În acest sens schimburile de experienţă şi transferurile de bune practici pot contribui foarte mult la îmbunătăţirea capacităţii de implementare a strategiilor în zone cu experienţă scăzută cum este Zona Transfrontalieră Dorohoi – Edineţ – Briceni.

NATURA PROIECTULUI

Schimburi de experienţă; Evenimente comune

OBIECTIVUL PROIECTULUI

Creşetrea capacităţii de implementare a strategiilor de dezvoltare locală a Primăriilor Dorohoi, Edineţ şi Briceni

ZONA GEOGRAFICĂ DE INTERVENŢIE

Zona Transfrontalieră Dorohoi – Edineţ – Briceni

ACTIVITĂŢI PRINCIPALE

Identificarea modelelor de bună practică în implementarea strategiilor de dezvoltare locală;

Organizarea de schimburi de experienţă cu alte autorităţi publice locale din România şi Republica Moldova;

Identificarea primăriilor din cele două ţări care au în implementare strategii de dezvoltare locală;

Organizarea de internship-uri/stagii pentru funcţionarii publici din Primăriilor Dorohoi, Edineţ şi Briceni la primăriile identificate;

BUGET ESTIMAT

100.000 euro

SURSE DE FINANŢARE

Bugete locale;

Programul Operational Comun ENPI-CBC 2007-2013;

REZULTATE ESTIMATE / AŞTEPTATE

Şase internship-uri/stagii organizate la primării din cele două ţări;

Îmbunătăţirea capacităţii de implementare a strategiilor de dezvoltare locală;

 

Creşterea atractivităţii localităţilor componente şi a zonei transfrontaliere Dorohoi – Edineţ – Briceni;

STADIUL DE PREGĂTIRE

Idee / Fişă de proiect

POSIBILI PARTENERI

Consiliile locale Dorohoi, Edineţ, Briceni;

Asociaţii ale autorităţilor locale;

PERIOADA DE

2012-2014

IMPLEMENTARE

Titlul proiectului

17. Organizarea şi desfăşurarea de instruiri a funcţionarilor publici în domenii relevante pentru administraţia publică (scrierea şi managementul proiectelor de finanţare, achiziţii publice, ECDL, limbi străine, etc.)

NEVOIA IDENTIFICATĂ Dezvoltarea capacităţii administrative este o prioritate pentru pentru autorităţile locale din Dorohoi, Edineţ, Briceni. Unul din factorii care ajută la implementarea acestei priorităţi este eficientizarea şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor prin creşterea calităţii resurselor umane implicate în furnizarea acestora.

NATURA PROIECTULUI

Traininguri; Formare profesională

OBIECTIVUL PROIECTULUI

Creşterea capacităţii administrative a autorităţilor publice locale prin îmbunătăţirea competenţelor funcţionarilor publici din Dorohoi, Edineţ, Briceni în domenii precum:

managementul proiectelor de finanţare, achiziţii publice, ECDL, limbi străine, etc.

ZONA GEOGRAFICĂ DE INTERVENŢIE

Zona Transfrontalieră Dorohoi – Edineţ – Briceni

ACTIVITĂŢI PRINCIPALE

Identificarea

şi

selectarea

funcţionarilor

publici

care

vor

beneficia

de

instruire

în

managementul proiectelor de finanţare, achiziţii publice, ECDL, limbi străine;

Elaborarea suporturilor de curs;

Organizarea şi desfăşurarea sesiunilor de instruire;

Elaborarea şi implementarea unui program de evaluare a noilor competenţe căpătate;

BUGET ESTIMAT

150.000 euro

SURSE DE FINANŢARE

Bugete locale;

Programul Operational Comun ENPI-CBC 2007-2013;

REZULTATE ESTIMATE / AŞTEPTATE

4 sesiuni de instruire desfăşurate pe temele managementul proiectelor de finanţare, achiziţii publice, ECDL, limbi străine;

25 de persoane instruite;

Creşterea nivelului de instruire şi pregătire al funcţionarilor publici;

Creşterea capacităţii administrative a autorităţilor publice locale;

STADIUL DE PREGĂTIRE

Idee / Fişă de proiect

POSIBILI PARTENERI

Consiliile locale Dorohoi, Edineţ, Briceni;

Furnizori de formare profesională autorizaţi;

PERIOADA DE

2012-2014

IMPLEMENTARE

Titlul proiectului 18. Organizarea de schimburi de experienţă şi bune practici cu reprezentanţi ai altor autorităţi publice locale din România şi Republica Moldova cu scopul îmbunătăţirii elaborării, implementării şi evaluării proiectelor de finanţare

NEVOIA IDENTIFICATĂ Analiza efectuată pentru fundamentarea Programului Operaţional Comun România-Ucraina- Republica Moldova, 2007-2013 arată că programele anterioare de finanţare au furnizat o experienţă valoroasă iar concluziile în urma iniţiativelor concrete indică un rol catalitic clar în cooperarea pentru un obiectiv comun de dezvoltare.

Acelaşi document spune că “O concluzie importantă a fostelor Programe de Vecinătate 2004- 2006 (şi a altor cooperări similare) este aceea că o cooperare reală transfrontalieră la nivel local şi regional necesită nu numai programe clare şi viabile ci şi sprijin pentru beneficiari la momentul elaborării propunerilor de proiecte.”

Titlul proiectului 18. Organizarea de schimburi de experienţă şi bune practici cu reprezentanţi ai altor autorităţi publice locale din România şi Republica Moldova cu scopul îmbunătăţirii elaborării, implementării şi evaluării proiectelor de finanţare

În urma consultărilor publice organizate în fiecare din cele trei localităţi au fost identificate o serie de nevoi comune la nivelul capacităţii administrative a autorităţilor publice locale, cum ar fi: creşterea numărului funcţionarilor publici care activează în dezvoltarea şi implementarea proiectelor; creşterea numărului de proiecte finanţate prin fonduri europene; identificarea de noi surse de cofinanţare a proiectelor.

NATURA PROIECTULUI

Schimburi de experienţă; Evenimente comune

OBIECTIVUL PROIECTULUI

Creşterea capacităţii autorităţilor publice locale de a elabora, implementa şi evalua proiecte de finanţare

ZONA GEOGRAFICĂ DE INTERVENŢIE

Zona Transfrontalieră Dorohoi – Edineţ – Briceni

ACTIVITĂŢI PRINCIPALE

Identificarea modelelor de bună practică la nivel transfrontalier din proiecte finanţate anterior prin Programele de Vecinătate 2004-2006;

Organizarea de schimburi de experienţă;

Promovarea modelelor de bună practică la nivel tranfrontalier;

BUGET ESTIMAT

150.000 euro

SURSE DE FINANŢARE

Bugete locale;

Bugete de stat;

REZULTATE ESTIMATE / AŞTEPTATE

Creşterea atractivităţii proiectelor autorităţilor publice locale;

Îmbunătăţirea capacităţii de dezvoltare a proiectelor autorităţilor publice locale din zona transfrontalieră;

 

Creşterea numărului de proiecte elaborate şi finanţate ale autorităţilor publice locale din Zona transfrontalieră;

STADIUL DE PREGĂTIRE

Idee / Fişă de proiect

POSIBILI PARTENERI

Consiliile locale Dorohoi, Edineţ, Briceni

PERIOADA DE

2012-2014

IMPLEMENTARE

Titlul proiectului 19. Organizarea de seminarii de instruire pentru autorităţile locale şi regionale care luptă împotriva migraţiei ilegale, infracţionalităţii transfrontaliere, traficului de droguri, traficului de persoane şi crimei organizate

NEVOIA IDENTIFICATĂ Unul din factorii socio-culturali la nivel transfrontalier este fenomenul migraţionist. Situaţia este cu atât mai gravă în această zonă cu cât pe lângă migraţia externă a forţei de muncă, este semnalată şi plecarea specialiştilor în alte localităţi sau ţări. Accentuarea fenomenului migraţionist are consecinţe atât de ordin economic, cât şi de ordin social: creşterea numărului familiilor monoparentale, creşterea abandonului şcolar, creşterea ratei infracţionalităţii în rândul tinerilor, creşterea ratei divorţialităţii, etc. În Republica Moldova fenomenul migraţiei ilegale poate lua amploare datorită impunerii vizelor de acces în ţările europene dar şi existenţei pericolului de introducere a vizelor cu ţările din est.

Asigurarea unor graniţe eficiente şi securizate este unul din cele patru obiective cheie ale Documentului Strategic ENPI CBC.

Titlul proiectului 19. Organizarea de seminarii de instruire pentru autorităţile locale şi regionale care luptă împotriva migraţiei ilegale, infracţionalităţii transfrontaliere, traficului de droguri, traficului de persoane şi crimei organizate

Tinând cont de toate aceste aspecte, reiese nevoia instruirii periodice şi de specialitate a angajaţilor din instituţiile care luptă împotriva migraţiei ilegale, infracţionalităţii transfrontaliere, traficului de droguri, traficului de persoane şi crimei organizate pentru prevenirea şi scăderea acestor fenomene.

NATURA PROIECTULUI

Traininguri; Formare profesională

OBIECTIVUL PROIECTULUI Creşterea nivelului de instruire şi pregătire al angajaţilor din instituţiile care luptă împotriva migraţiei ilegale, infracţionalităţii transfrontaliere, traficului de droguri, traficului de persoane şi crimei organizate

ZONA GEOGRAFICĂ DE INTERVENŢIE

Zona Transfrontalieră Dorohoi – Edineţ – Briceni

ACTIVITĂŢI PRINCIPALE

Identificarea şi selectarea categoriilor de angajaţi care necesită instruire în aceste domenii;

Elaborarea suporturilor de curs;

Organizarea şi desfăşurarea sesiunilor de instruire pe temele: migraţie illegală, infracţionalitate transfrontalieră, traficul de droguri, traficul de persoane, crimă organizată;

BUGET ESTIMAT

150.000 euro

SURSE DE FINANŢARE

Bugete locale;

Bugete naţionale;

Programul Operational Comun ENPI-CBC 2007-2013;

REZULTATE ESTIMATE / AŞTEPTATE

5 sesiuni de instruire desfăşurate pe temele migraţie illegală, infracţionalitate transfrontalieră, traficul de droguri, traficul de persoane, crimă organizată;

30 de persoane instruite;

Creşterea nivelului de instruire şi pregătire al angajaţilor din instituţiile implicate în proiect;

Creşterea capacităţii administrative a autorităţilor locale şi regionale;

STADIUL DE PREGĂTIRE

Idee / Fişă de proiect

POSIBILI PARTENERI

Consiliile locale Dorohoi, Edineţ, Briceni;

Structuri ale poliţiei de frontieră;

PERIOADA DE

2012-2015

IMPLEMENTARE

Titlul proiectului

20. Organizarea şi desfăşurarea de campanii transfrontaliere de informare, care să prevină grupurile vulnerabile privind pericolele traficului de persoane şi de droguri

NEVOIA IDENTIFICATĂ În fiecare din cele trei localităţi ale zonei transfrontaliere Dorohoi – Edineţ – Briceni a fost identificată nevoia creşterii numărului şi diversificării serviciilor sociale adresate grupurilor vulnerabile din categoriile bătrâni, copii şi tineri proveniţi din familii sărace, pensionari, invalizi, veterani.

Analiza efectuată pentru fundamentarea Programului Operaţional Comun România-Ucraina- Republica Moldova, 2007-2013 precizează că “O strânsă cooperare la nivel local şi regional între autorităţile de pe ambele părţi ale graniţei care luptă împotriva crimei organizate poate completa cooperarea la nivel naţional.”

De asemenea este necesară implicarea activă în parteneriat a autorităţilor locale, a societăţii

Titlul proiectului

20. Organizarea şi desfăşurarea de campanii transfrontaliere de informare, care să prevină grupurile vulnerabile privind pericolele traficului de persoane şi de droguri

civile în general şi a ONG-urilor în special, în dezvoltarea de noi servicii sociale. Traficul de persoane şi de droguri are o mult mai mare răspândire la nivel transfrontalier motiv pentru care se impune derularea de acţiuni comune de prevenire a acestor fenomene.

NATURA PROIECTULUI

Evenimente comune

OBIECTIVUL PROIECTULUI

Creşterea gradului de informare a grupurilor vulnerabile privind pericolele traficului de persoane şi de droguri

ZONA GEOGRAFICĂ DE INTERVENŢIE

Zona Transfrontalieră Dorohoi – Edineţ – Briceni

ACTIVITĂŢI PRINCIPALE

Încheierea de acorduri de colaborare cu factori cointeresaţi în prevenirea traficului de persoane şi de droguri

Organizarea de întâlniri între specialiştii din domeniu pentru elaborarea mesajelor ce vor fi transmise

Stabilirea canalelor de diseminare a informaţiei

Elaborarea de materiale de infomare: broşuri, pliante, afişe, bannere, website, newsletter- uri

Implicarea mass-mediei în desfăşurarea campaniei prin organizarea de conferinţe de presă, transmiterea de comunicate de presă şi publicarea de articole

Desfăşurarea campaniei propriuzise

BUGET ESTIMAT

75.000 euro

SURSE DE FINANŢARE

Bugete locale;

Programul Operational Comun ENPI-CBC 2007-2013;

REZULTATE ESTIMATE / AŞTEPTATE

Minim cinci acorduri de colaborare cu factori cointeresaţi în prevenirea traficului de persoane şi de droguri încheiate;

Două întâlniri organizate între specialiştii din domeniu ;

Materiale de infomare editate şi tipărite: broşuri, pliante, afişe, bannere, website, newsletter-uri;

Patru conferinţe de presă organizate, 10 comunicate de presă transmise, numeroase apariţii în mass-media locală (ziare, TV, radio, reviste);

O campanie transfrontalieră de informare a grupurilor vulnerabile privind pericolele traficului de persoane şi de droguri

Creşterea capacităţii de implementare a campaniilor de informare transfrontaliere;

Grad de informare crescut al grupurilor vulnerabile privind pericolele traficului de persoane şi de droguri;

STADIUL DE PREGĂTIRE

Idee / Fişă de proiect

POSIBILI PARTENERI

Consiliile locale Dorohoi, Edineţ, Briceni;

Centrul de prevenire, evaluare și consilere antidrog;

ONG-urile din domeniu;

PERIOADA DE

2012-2016

IMPLEMENTARE