Sunteți pe pagina 1din 30

INSTRUMENTE DE

COMUNICARE ȘI PLANIFICARE
A ACTIVITĂȚILOR DE TESTARE
Obiective:
• Riscurile testării;
• Menegementul testării;
• Estimarea și plănuirea testării;
• Instrumente.
Riscurile testării
Dicționar: RISC - eveniment probabil, generator de pierderi;
pericol posibil.

Din punct de vedere al testării:


Risc - un factor care ar putea duce la viitoarele
consecințe negative, de obicei, exprimat în
portabilitate și impact.

Riscul se calculează:
Nivelul de risc = probabilitatea apariției riscului * impactul producerii
lui
Un test-lider va analiza riscul din două puncte
de vedere
Riscurile proiectului: Riscurile produsului:

1. Factori organizaționali 1. Livrarea produsului cu erori;


• Limitarea personalului; 2. Specificații incomplete;
• Necesitatea instruirii personalului; 3. Probabilitatea că un defect poate
• Schimbări politice( schimbarea cauza dezastre unei companii/
conducerii, conflicte intre țări). persoane;
2. Legate de furnizori 4. Aplicație lipsită de
• Neîncadrarea în timp; calități/atribute( funcționalități,
• Criteriile de acceptantă. securitate, performanță)
3. Legate de specialiști
• Definirea incorectă a
specificațiilor;
• Calitatea arhitecturii, softului,
profesionalizmului testerilor.
Menegementul testării
• Testarea independentă;
• Strategii de testare;
Testarea independentă
De programare și de testare se ocupă 2 echipe diferite ce nu
comunică direct între ele.

Cauza:
• Este mai ușor de găsit greșelile altora decît cele proprii;
• Puncte de vedere diferite: Un dezvoltator percepe
rezultatul final ca fiind corect, pe cînd un tester, va
considera că orice produs final are greșeli și va căuta cu
sîrguință identificarea și localizarea lor.
Nivele de testare independentă

Dezvoltatorii;
Mică

Testeri independenți ce fac patre din echipa


Independent de dezvoltatori;

O echipă de testare independentă, dintr-un


centru de excelență, din aceeași organizație;

Testeri independenți sau un grup de testeri


din mediul de afaceri;

Testeri specialiști, testeri de securitate, testeri


Înaltă de performanță;

Testarea în afara proiectului: altă companie,


prin contract.
Testarea în companii specializate se face cu
scopul de a:
• Verifica dacă produsul respectă specificațiile și standardele
prestabilite;
• Demonstra eficiența și eficacitatea soluțiilor propuse de
ingineri;
• De a face comparație obiectivă a mai multor produse;
• Verifica utilitatea produsului pentru uz comercial;
• Pentru a identifica modalități de a îmbunătăți performanța
software, optimizarea serviciilor și altele.
Există standarde internaționale care definesc ce organizații pot fi numite
companii de testare independentă.

Unele organizații internaționale, care stabilesc metode


standarde de testare sunt:
- Organizația Internațională pentru Standardizare, ISO;
- ASTM International;
- Comitetul European pentru Standardizare. CEN;
- Standarde militare(Military Standards);
Testarea unui PP de către o companie ce se ocupă
numai de testare are următoarele avantaje:
• Mai multe rezultate obiective;
• Costul total al testelor poate fi semnificativ mai mic
datorită faptului că organizația ce se ocupă de testare
face acest lucru mai rapid și mai eficient;
• Companiile folosesc hardware și software de înaltă
calitate;
• Personalul acestor organizații – specialiști în domeniu,
care au mult mai multă experiență în testare.
Structura personalului

Project manager – manager de proiect;

Business analitic – analiștii;

Developers – dezvoltatorii;

Quality assurance – asigurarea calității;

Support – suportul tehnic:


Sarcini
• Stabilirea strategiilor de testare și planificare;
• Întocmirea strategiilor de inspecție;
• Planificarea cerințelor: riscurile, ciclurile, nivelele, tehnicile, obiectivele,
Lider,
estimările în timp și bani;
Manager,
coordonator • Coordonarea pregătirilor, implementărilor și executărilor testelor;
(test lider) • Decide ce trebuie automatizat, stabilește limite și cum se va face;
• Repartizarea activităților în echipă;
• Scrierea de rapoarte;

• Inspecția și contribuția la planificare;


• Setarea mediului de testare;
• Pregatirea/copierea/crearea datelor pentru testare;
• Implementarea de teste, executarea, evaluarea rezultatelor și
Tester documentarea;
(tester) • Automatizarea testelor;
• Rularea de teste și măsurarea performanței componentelor sistemului;
• Revizuirea testelor implementate de alți testeri;
Strategii de testare
• O abordare a atestării include toate deciziile luate cu
privire la modul de desfășurare a testării;
• Pe baza testării se definesc scopurile și obiectivele
proiectului, precum și evaluarea riscurilor;
• Este un punct de pornire pentru planificarea testării prin
tehnici de proiectare, tipuri de testare și angajații ce vor fi
implicați;
• De asemenea se definesc criterii de intrare și de ieșire.
Există mai multe abordări ce pot fi folosite:
• Abordări analitice - testarea bazată pe riscuri;
• Abordări bazate pe model – pe baza informațiilor
statistice;
• Abordări metodice - bazate pe eșec;
• Abordări specificate de standardele specifice
industriei(Standardele căilor ferate);
• Abordări dinamice și euristice – testarea de exploatare ș.
a.
Estimarea și plănuirea testării
Planificarea testării în V-model
Factorii ce influiențează la plănuirea procesului de testare

Riscul Constrîngeri Resurse Criterii

Politici de Scopul Obiectivele


Testabilitate
testare testării testării

Pl.
Tes.
de
Pl. accept
Master Tes. antă
Pl. de
(Planul Tes. sistem
testării) de
Pl. integra
Tes. rea
compo
nentel
or
Conținutul unui plan trebuie să includă următoarele elemente:

Nr. Denumire element Descriere


1 Indice Plan
2 Descrierea generală a proiectului tipul de business căruia i se
adresează, ce se intenționeaza
prin utilizarea acetui produs
3 O listă de documente importante ce au requirements, documente de
stat la baza planului de testare design, alte planuri de testare
4 Standarde ce vor fi utilizate
5 O listă a termenilor specifici proiectului, Ex. TP = test plan
inclusiv prescurtarea utilizată
6 Liata persoanelor implicate în testare și
datele lor de contact
7 Dependențe
8 O analiză de risc a proiectului Ex. timp insuficient, resurse
insuficiente, requirements lipsă,
etc.)
9 Priorități de testare
Conținutul unui plan trebuie să includă următoarele elemente:

Nr. Denumire element Descriere


10 Limitari in testare
11 Test outline - o listă detaliată a modului tipuri de testare, funcționalitate,
de abordare a testarii proces, sistem etc.
13 Mediul de testare hardware, sisteme de operare, alte
softuri necesare, etc.
14 Test environment setup și probleme de
configurare;
Test data setup requirements ;
Database setup requirements;
15 Managementul erorilor modul de identificare și raportare a
acestora(tool-uri folosite ptr bug
tracking)
16 Test automation - justificarea utilizării
testării automate
Tool-uri de testare folosite
17 Test script/test code , proces de
mentenanța și controlul versiunilor
Conținutul unui plan trebuie să includă următoarele elemente:

Nr. Denumire element Descriere


18 Criterii de intrare și ieșire
19 Necesitșți de training pentru personalul
implicat
20 Locația unde se va desfășura testarea
21 Appendix - dictionar, acronime, etc.

Pentru memorarea celor 16 secțiuni ale Planului de


testare IEEE829 se folosește acronimul ”SPACEDIRT”
• Scope
• People
• Approach
• Criteria
• Environment needs
• Deliverables
• Identifier and introduction
• Risks and contingencies
• Testing tasks and schedule
Raportul final

Nr. Denumire element


1 Indicele raportului
2 Sumarul
3 Devieri
4 Rezultate finale
5 Evaluări
6 Activități finale
7 Aprobări
Criterii de finisare a testării:
• Toate testele planificate au fost executate cu succes;
• O mare parte din cerințe au fost acoperite;
• Nu sunt defecte de severitate critica;
• Toate defectele de severitate înaltă au fost testate
• Cînd bugetul s-a epuizat;
• Orarul a fost bine îndeplinit și produsul este gata de
utilizare.
Estimări
Metrici de bază Metrici pe bază de expert

Numărul de condiții în test; Experți din mediul de afacere;

Consultanți în procesul de
Numărul de teste scrise; testare;

Numarul de teste executate; Dezvoltatori;

Timpul necesar pentru


construcția cazurilor de
testare; Arhitecții proiectului, analiști
și designerii.

Numarul de defecte găsite.


Instrumente
Definiție – Un produs software care realizează una sau
mai multe activități de testare cum ar fi:
planificarea și controlul, întocmirea
specificațiilor, elaborarea fișierelor inițiale,
execuția și analiza testării.
Model - Instrumente de testare

Break-even
point Activități de
testare
manuale

Activități de
Cost

testare
folosind
instrumente

Durata de timp a realizării activităților


Beneficii
• Reducere de timp și cost;
• Rezultate previzibile și coerente;
• Obținerea informației exacte ușor și rapid.
Instrumente pentru managementul testării

Requirements Configuration
management management
tool tool

Test
Management
tool

Incident Test
management execution
tool tool
Incident management tool
• Crearea unui raport de defect;
• Întreținerea detaliilor despre defectul dat

Requirements management tool

• Sunt utilizate de analiști pentru a înregistra, gestiona și a


acorda priorități;
Configuration management tool
• Pentru gestionarea: versiunilor de software(și Hardware),
și alte componente ce cuprind întreg sistemul.
Se mai folosesc următoarele:

• Instrumente pentru inspecție;


• Instrumente de analiză statică;
• Instrumente de modelare;
• Instrumente tipice de testare;
• Instrumente de evaluare a calității datelor;
• Instrumente de monitorizare ș. a.
Bibliografie:
1. Software Testing, An ISTQB- ISEB, Foundation Guide, Second Edition, Brian
Hambling, 2010 British Informatics Society Limited.
2. http://www.tutorialspoint.com/software_testing_dictionary/scenario_testing.htm
3. http://lex.justice.md/md/316454/
4. http://www.testing-
software.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=20:test-
plan&catid=1:documente-de-testare&Itemid=4
5. http://en.wikipedia.org/wiki/Independent_test_organization