Sunteți pe pagina 1din 13

STUDIUL SOCIOLOGIC:

ABANDONUL ŞCOLAR
Realizat: Scaletchii Dionisie
Grupa: AP-161
Profesor: Vaculovschi Dorin
Definitie

 Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune


definitivă ce constă în încetarea frecventării şcolii,
părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul
la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei calificări
sau pregătiri profesionale complete sau înaintea
încheierii actului de studii început.
 Dupa cum bine este cunoscut , una dintre
problemele de mare actualitate, cu care se
confruntă învăţământul RM este aceea pe care o
ridică fenomenul de abandon şcolar. Fără a fi o
realitate de ultimă perioadă, abandonul şcolar a
căpătat în ultimii ani proporţii deosebite şi prezintă
o dinamică de amplificare foarte crescută.
Scopul studiului

 Scopul cercetarii:
 Aducerea la cunoştinţa a unei probleme devenite
observabilă la nivel naţional, care atrage după sine
incultura, imposibilitatea de a găsi un loc de muncă
în viitor şi implicit neîcadrarea în societate, poate
stimula mentalitatea greşită a celor care nu privesc
educaţia ca fiind o necesitate în viaţă.
Obiectivele cercetării

 1.Determinarea nivelului abandonului şcolar în mediul rural;


 2.Determinarea nivelului abandonului şcolar în mediul urban;
 3.Cuantificarea posibilelor diferenţe care exista între cele
două medii înceea ce priveşte abandonul şcolar la copiii din
ciclul primar;
 4.Stabilirea unui procent în abandonul şcolar în funcţie de
mediul de provenienţă, rural sau urban.
Ipoteze

 Ipoteza 1: Cu cât nivelul sărăciei este mai ridicat, cu


atât este mai mare abandonul şcolar.
 Ipoteza 2: Dacă părinţii nu îşi motivează copiii să
meargă la şcoală atunci rata abandonului şcolar creşte
 Ipoteza 3: Dacă părinţii elevilor sunt plecaţi în
străinătate la muncă atunci rata abandonului şcolar
creşte.
 Ipoteza 4: În familiile dezorganizate rata abandonului
şcolar este mai mare.
Universul cercetarii

 Eşantionul de faţă cuprinde 60 de subiecţi din ciclul


primar de învăţământ,
30 provenind din mediul rural, iar ceilalţi 30 din mediul
urban. Deoarece numărul de subiecţi este relativ mediu,
gradul de precizie a cercetării este acceptabil.
 Subiecţii au vârste cuprinse între 9 şi 10 ani.
 Metoda aplicată este metoda non-probalistă,
caracteristicile populaţiei studiate fiind prestabilite
potrivit unor criterii de varstă si ocupaţie care coincid cu
structura de referinţa.
Chestionar

 1.Care din următoarele probleme se regăsesc în familia ta?


a)Consumul de alcool;
b)Violenta verbală şi fizică;
c)Lipsa banilor;
d)Nu sunt probleme;
e)Altele.

2.Care din următoarele probleme te afectează cel mai mult


a)Lipsa banilor;
b)Notele mici;
c)Probleme de familie;
d)Sancţiuni şcolare;
e)Altele.
 3.Ce se întâmplă atunci când un elev absentează nemotivat mai mult
timp?
a)I se scade nota la purtare;
b)Îi sunt chemaţi părinţii la şcoală;
c)Este exmatriculat
d)Nu i se întâmplă mare lucru acasă.

4.Care au fost motivele care te-au determinat să absentezi?


a)Nu mă interesează scoala ;
b)Mai bine absentez decât să iau o notă mică ;
c)Mai bine chiulesc decât să am de-a face cu unii colegi;
d)Din cauza indiferentei părinţilor, oricum nu păţesc nimic
 5.Care este motivul plecării tale de la şcoală?
a)Nu mi-am făcut tema de casă;
b)Oră e plictisitoare;
c)Frică de notă. Mă simt nepregătit.
d)Conflicte cu colegii.

6.Care sunt după părerea ta motivele pentru care o parte din colegi
absentează?
a)Nu le place oră;
b)Nu-i interesează şcoală;
c)Se plictisesc;
d)Evita în felul acesta luarea unei note mici;
e)Nu doresc să intre în conflict cu alţi colegi.
 7.Părinţii tăi:
a)Locuiesc impreuna-nu sunt plecaţi;
b)Unul dintre părinţi este plecat în străinătate;
c)Ambii sunt plecaţi în străinătate.

8.În timpul anului şcolar:


a)Locuiesc cu unul dintre părinţi, sunt divorţaţi;
b)Locuiesc cu alte rude;
c)Locuiesc cu ambii părinţi.
 9.Cum descri relaţia cu familia ta?
a)Părinţii sunt prea severi, au prea multe reguli;
b)Sunt indiferenţi, nu se interesează de ceea ce faci;
c)Sunt de acord cu tot ceea ce faci;
d)Te sprijină în ceea ce faci.

10. Părinţii vin la şcoală?


a)La şedinţele cu părinţii;
b)Când sunt chemaţi;
c)Discuta frecvent cu învăţătorul;
d)Nu vin la şcoală.
CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI

 În urma analizării situaţiei de abandon şcolar la


nivelul claselor I-IV considerăm că principala
problemă o constituie lipsa motivaţiei de către
părinţi pentru a alege şcoala şi educaţia ca un lucru
prioritar în viaţa educabililor. Din acest motiv,
principala propunere pe care o înaintăm este aceea
de a trage un semnal de alarmă asupra părinţilor.
Lipsa interesului acestora faţă de educaţia copiilor
lor atrage după sine lipsa interesului copiilor faţă
de educaţie.