Sunteți pe pagina 1din 21

Prof. Ing.

Bugner Claudia Maria


Clasa a X a
Organizarea reproducţiei

 Partea I Reproducţia:
 1.1 Capacitatea reproductivă.
 1.2 Măsurile tehnico-organizatorice.
1.3 Perioadele manifestării vieţii
sexuale.
1.4 Ciclul sexual.
Partea I Reproducţia animalelor reprezintă capacitatea
reproductivă a masculilor şi femelelor în vederea menţinerii,
înmulţirii cȃt şi a obţinerii unor produşi cu capacităţi
reproductive superioare părinţilor.

1.1 Capacitatea reproductivă este o însuşire ereditară


atȃt la femele cȃt şi la masculi.
Capacitatea reproductivă este influenţată de:
- starea morfofuncţională a aparatului genital;
- vȃrsta reproductătorilor;
- regimul de folosire la reproducţie;
- alimentaţia, lumina, temperatură, etc
Capacitatea de reproducţie a masculului se apreciează după :
* numărul de femele rămase gestante în urma montei;
* după numărul însămȃnţărilor necesare pentru obţinerea unei
fecundaţii.
Capacitatea de reproducţie a femelelor se apreciează în
funcţie de:
* specie;
* de ritmicitatea fătărilor;
* de numărul fătărilor;
* numărul de produşi obţinuţi la o fătare, etc
Organizarea funcţiei de reproducţie
1.2 Măsurile tehnico-organizatorice se referă la :
~ coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii de
reproducţie şi ameliorare;
~ folosirea la reproducţie numai a reproducătorilor testaţi
amelioratori,
~ asigurarea condiţilor optime de furajare, îngrijire şi
exploatare,
~ descoperirea femelelor aflate în călduri şi stabilirea
momentului optim de montă;
~ aplicarea însămȃnţărilor artificiale;
~ prevenirea şi combaterea unor boli ale funcţiei de
reproducţie în vederea creşterii natalităţii;
~ reducrea procentului de mortalitate şi a sacrificărilor de
necesitate;
~ formarea cadrelor de specialitate care să cunoască şi
să dirijeze procesul de reproducţie, explotare şi
ameliorare ale animalelor
1.3 Perioadele manifestării vieţii sexuale
 Pe durata vieţii animalele parcurg trei perioade:
A) perioada pregenitală
B) perioada genitală
C) perioada postgenitală
A) Perioada pregenitală numită şi perioada prepuberală,
durează de la naştere pȃnă la apariţia maturităţii sexuale. În
această perioadă vor începe să fie eliminate de pe ovar
ovule mature iar din testicul spermatozoizii apţi pentru
reproducţie.

La sfȃrşitul acestei perioade apare instinctul genezic,


care reprezintă dorinţa de împerechere a
reproducătorilor.
Maturitatea sexuală la masculi

Specia Vȃrsta( în luni)


armăsar 15- 18
vier 6- 9
taur 12-14
berbec- ţap 8-9
iepure 5-9
păsări 6-8
Maturitatea sexuală la femele

Specia Vȃrsta( în luni)


iapă 15- 18
scroafă 5-8
vacă 8-12
oaie- capră 7-8
iepuroaică 4-7
păsări 5-8
B) Perioada genitală nu se extinde pe toată durata vieţii
animalului, ci ea se termină după un anumit timp.
Aceasta poate să varieze în funcţie de :
 specie;
 condiţii de întreţinere;
 condiţii de explotare;
 individ;
 stare de sănătate.
Animalele nu se folosesc la reproducţie odată cu apariţia
maturităţii sexuale, deoarece utilizarea prea timpurie atrage
consecinţe dăunătoare organismului animal cum ar fi:
 femelele rămȃn nedezvoltate;
 apar distocii (fătările grele),
 produşi neviabili,
 masculii se epuizează prea repede;
 produşii rezultaţi sunt slab dezvoltaţi;
 nu se produce fecundaţia.
Vȃrsta optimă pentru reproducţie la diferite specii de animale.

Specia Masculi( vȃrsta în luni) Femele( vȃrsta în luni)

cabaline 24- 48 36- 48


taurine 18- 48 18- 24
ovine 12- 18 12- 18
caprine 8- 10 8- 10
suine 8-10 8-10
Maturitatea sexuală apare mai devreme la femele şi este
influenţată de unii factori cum ar fi:
- factorii hormonali (hormonul de stimulare foliculară FSH la
mascul şi hormonul luteinizant la femelă);
- factorii genetici cum ar fi: specia, rasa, vȃrsta, greutatea
corporală, alimentaţia, condiţiile de creştere etc.
La femele durata vieţii sexuale este influenţată de :
- specie;
- alimentaţie;
- îngrijire;
- evoluţia ciclurilor sexuale;
- frecvenţa fătărilor;
- numărul fetuşilor;
- sănătatea organismului, etc.
La masculi durata vieţii sexuale este influenţată:
- de numărul de monte efectuate de acesta;
- alimentaţie;
- îngrijire;
- frecvenţa montelor;
- sănătatea organismului, etc.
Durata vieţii sexuale la diferite specii de animale domestice

Specia Masculi( vȃrsta în ani) Femele( vȃrsta în ani)

cabaline 15- 20 20
bovine 12- 15 8- 9
ovine 7- 8 5- 9
caprine 6- 7 8- 10
suine 5- 6 5- 6
C) Perioda postgenitală ( climaterium) are loc în perioada de
îmbătrȃnire, cȃnd funcţia de reproducţie este diminuată la toţi
indivizii.

1.4 Ciclul sexual reprezintă ansamblu modificărilor morfo-


fiziologice ale aparatului genital femel precum şi modificările
comportamentului sexual între două ovulaţii.
 În funcţie de frecvenţa ciclurilor sexuale animalele se
împart în:
 Monoestrice, ex : vulpea, lupoaica;
 Diestrice , ex : căţea, pisică;
 Poliestrice ex : vacă, iapă, scroafă, bivoliţă.
 Ciclul sexual durează 21 de zile la vacă şi scroafă, la
iapă 23- 26 zile, oaie 19-20 de zile
Ciclul sexual prezintă 4 faze:
 proestru;
 estru;
 metestru;
 diestru.