Sunteți pe pagina 1din 20

Prof. Ing.

Bugner Claudia Maria


Clasa a X a

Monta la animalele domestice


Parte a a II a Monta

1. Noţiuni de montă
2. Etapele desfăşurării montei.
3. Sisteme de montă.
4. Particularităţi ale montei la diferite specii de
animale domestice.
1. Monta , noţiuni

Monta constitue actul fiziologic natural prin care


sperma este depusă în organele genitale femele.
Aceasta trebuie să se producă înaintea ovulaţiei la
unipare, înaintea şi în timpul ovulaţiei la multipare,
fiziologic natural prin care sperma este depusă în
organele genitale femele. Aceasta trebuie să se
producă înaintea ovulaţiei la unipare, înaintea şi în
timpul ovulaţiei la multipare.
Pentru ca monta să aibă loc trebuie ca în primul rȃnd
să se depisteze femelele în călduri.
2 Etapele realizării montei.

A)Reflexul de erecţie;
B) Saltul;
C) Îmbrăţişarea;
D) Intromisiunea sau reflexul de împerechere;
E) Ejacularea.
A) Reflexul de erecţie este caracterizat de
modificări morfologice peniene cum ar fi mărimea
în volum şi rigidizerea organului genital mascul,
facilitȃndu-se astfel intromisiunea.
Erecţia poate fi detrminată de următorii factori:
- factori normali de excitaţie (prezenţa femelelor
în călduri, mirosul labiilor vulvare, atingerea
femelei cu penisul);
- factori patologici, cum sunt meningitele,
turbarea, tetanosul, bolile febrile care pot
produce erecţii prelungite;
- factori chimici şi medicamentoşi.
B) Saltul, în această perioadă masculul
realizează saltul pe trenul posterior al femelei în
vederea relizării montei.

C) Reflexul de îmbrăţişare este un reflex


înnăscut, fapt pentru care în perioda de călduri
masculii tineri încercă să monteze orice femelă
sau chiar masculi.

D) Reflexul de împerechere este carcterizat


prin căutarea organelor genitale femele de către
mascul, imediat după îmbrăţişare, urmată de
intoducerea penisului în organele genitale femele.
E) Reflexul de ejaculare reprezintă actul prin
care materialul seminal este eliminat în conductul
vaginal sau chiar în uter. Materialul seminal se mai
poate depune şi în vaginul artificial sau în alte
recipiente specifice.
Pentru realizarea ejaculării este necesară
contracţia musculaturii canalelor epididimare.
După locul în care se depune sperma de către
mascul există următoarele tipuri de însămȃnţări:
* vaginală( vacă, oaie, capră) la care
ejacularea se face prin şoc, iar cantitatea de
spermă este mică, dar densă în spermatozoizi:
* uterină ( iapă, căţea, pisică) la care
durata montei este lungă, iar cantitatea de
spermă este mare, dar rară;
* tubară ( păsări) cȃnd sperma este
depusă în oviduct.
Sistemele de montă naturală acolo unde se mai
practică (gospodării) sunt următoarele:
a) monta liberă ;
b) monta dirijată.
A) Monta liberă se practică în cazul creşterii
animalelor în sistem extensive sau gospodăresc ,
în acest caz femelele se ţin împreună cu masculii,
care le montează la întȃmplare şi în mod repetat,
pe măsură ce intră în călduri.
Avantaje:
- descoperirea cu uşurinţă a femelolor în
călduri;
- monte repetate în momentele favorabile;
- procentul de fecunditate ridicat;
- cheltuieli minime.
Dezavantaje:
- nu se cunoaşte data montei;
- nu se cunoaşte paternitatea produşilor;
- nu se poate face selecţia produşilor
după deşcendenţi;
- are loc epuizarea masculilor;
- nemontarea tuturor femelelor receptive;
- numărul avorturilor este mare;
- se transmit boli sexuale.
B) Monta dirijată ( la mână) aceasta se practică
sub supravegherea unui lucrător calificat: În acest
caz masculii se ţin în staţiuni de montă, separaţi
de femele, aceştia fiind aduşi doar în perioada de
călduri . Acest sistem se foloseşte în cazul în care
nu se fac însămȃnţări artificiale.
Masculii cu care se face monta trebuie să
corespundă din punct de vedere fenotipic rasei, să
fie superiori femelelor pe care le vor monta, să fie
sănătoşi, să corespundă temperamental rasei.
Avantaje:
- exploatarea raţională a masculilor;
- dirijarea împerecherilor;
- eşalonarea montei şi fătărilor;
- prevenirea transmiterii bolilor
sexuale, etc.

Monta dirijată poate fi de trei feluri:


- simplă, cȃnd se efectuează o singură montă
într-un ciclu de călduri;
- dublă, în care femela este montată de doi
masculi;
- repetată, cȃnd femela se montează cu
acelaşi mascul la un anumit interval de timp.
2. Particularităti specifice montei la diferite specii
de animale domestice

Animalele domestice prezinţă anumite


particularităti ale montei la fiecare specie în parte,
şi anume:

1.Monta vacilor numită şi gonitul se face


eşalonat tot timpul anului, datorită
particularitătilor ciclului sexual la această specie.
Vacile se dau la montă la 18 ore de la apariţia
căldurilor, în cazul montei repetate, prima montă
se face la începutul căldurilor, iar a doua montă
după 10- 12 ore.
Numărul de vaci care se repartizează unui mascul
este de 80- 120 de capete într-o perioadă de montă.
Un taur adult în vȃrstă de 2,5- 4 ani poate efectua 1 -3
monte/ an cu o zi pauză pe săptămȃnă şi anume va
realiza 200- 300 monte/ an.
2. Monta oilor (mȃrlitul) se face toamna în lunile
septembrie- noiembrie şi are caracter sezonier.
Decsoperiea femelor în călduri se face cu ajutorul
berbecilor încercători , după care acestea vor fi
introdu- se în boxa berbecului ales să realizeze
monta.
Un berbec adult de 2,5- 5 ani poate efctua 4- 6
monte/ zi şi pȃnă la 80- 100 oi/ sezon iar în cazul
montei libere unui mascul I se repartizează 30- 40
oi.
3. Monta iepelor ( bătaia) se realizează primăvara (
martie- mai) pentru ca fătarile să aibă loc în lunile
februarie- aprilie, astfel ca mȃnji să beneficieze de
păşune. În acest caz se practică monta dirijată în
staţiunile de montă.
La iepele tinere monta se execută la 2- 3 zile de la
intarea în călduri cu repetare la 2 zile iar la cele fătate
monta de realizează la7 – 9 zile pos- partum.
Un armăsar în vȃrstă de 5- 12 ani poate efectua 1- 2
monte/ zi şi 120- 180 monte / sezon.
4. Monta scoafelor ( vieritul) se poate face tot timpul
anului, folosindu-se în acest caz monta dirijată care
poate să fie dublă sau repetată şi aceasta se
recomandă să se facă în lunile aprilie- mai sau
noiembrie- decembrie.
Monta se poate efectua începȃnd cu a doua zi de
călduri, cȃnd scroafa prezintă sindromul de imobilitate.
, iar după 5- 12 ore se poate repeta monta.
Un vier adult poate efectua 2 monte/ zi şi 50- 60 de
scroafe/ an.
Vă mulţumesc pentru atenţie!