Sunteți pe pagina 1din 10

MORFOFIZIOLOGIA APARATULUI GENITAL FEMEL

Roluri:
- exocrin: produce gameţi femeli (ovulele)
- endocrin: produce şi eliberează estrogeni, progesteron, PGF2α, relaxină, inhibină
- sediul unor procese fiziologice foarte importante – copulaţia, migraţia gameţilor, fecundaţia, nidaţia,
dezvoltarea produsului de concepţie, parturiţia

Aparatul genital femel este alcătuit din:


1.ovar – gonada femelă
2. căile genitale: - oviduct (salpinx, trompa uterină)
- uter
- vagin
- vestibul vaginal conduct copulator
- vulvă
OVARELE

Topografie:
 regiunea sublombară,înapoia rinichilor (iapa + carnivore)
 planşeul cavităţii pelvine (rumegatoare)
 cavitatea abdominală (suine)

Ligamente:
 suspensor al ovarului – mezoovarul- pe marginea superioară
 utero-ovarian – între ovar şi vf. cornului uterin
 mezosalpinx – pliu din ligamentul larg, în care se găseşte oviductul

formează bursa ovarică (la carnivore ovarele sunt acop in totalitate de bursa ovariana)

Consistenţa: fermă, elastică

Structură: - zonă corticală


- zonă medulară
La exterior :- albuginee cu un epiteliu cubic sau prismatic la exterior-epiteliu germinativ

Corticala conţine foliculi în diferite stadii de dezvoltare:


 foliculi primordiali
 foliculi primari
 foliculi secundari
 foliculi terţiari
 foliculi maturi – de Graaf
Se dezvoltă şi se maturează sub influenţa gonadotrofinelor hipofizare FSH şi LH.

Corpul galben
- rezultă prin metaplazierea luteinică a cel. granuloasei şi a cel. tecii interne – se produce sub acţiunea FSH şi LH
- există 3 forme de C.G.:
 C.G.fiziologic/ciclic/periodic/progestativ
 C.G.de gestaţie
 C.G. persistent/patologic – nu involuează

- stadiile dezvoltării C.G.:


 faza de organizare/proliferare şi vascularizaţie
 faza de eflorescenţă
 faza de regresie sau involuţie
CĂILE GENITALE FEMELE

OVIDUCTUL (salpinx, trompă uterină, tubă uterină, trompa lui Fallope)


- organ tubular şi flexuos, musculo-membranos, situat între foiţele mezosalpinxului
- prezintă 3 segmente:
-ovarian/pavilionul trompei/ampulă tubară/infundibulum: dilatat, de forma unei pâlnii
- median/corpul salpinxului: conduct flexuos, de calibru redus
- uterin/istmul: îngust, se deschide la vf. cornului uterin:
- brusc – formează o papilă: la iapă şi carnivore
- lent, pe nesimţite: la restul speciilor
Structura:
- mucoasă: formată din epiteliu şi corion;
- musculoasă: prezintă două straturi: circular intern şi longitudinal extern;
- seroasă: reprezentată de mezosalpinx.

UTERUL
-organ musculo-membranos, tubular, format din:
- 2 coarne uterine;
- corp uterin;
-cervix (gât sau col uterin).
Este suspendat în reg. sublombară sau subsacrală prin cele 2 ligamente largi (late sau parametre).

Forme morfologice de uter:


- uter duplex (rozătoare)
- uter bicorn subseptat (rumegătoare, scroafă, carnivore)
- uter bicorn nonseptat (iapă)
- uter simplex/normouter (primate)

Coarnele uterine
- formaţiuni tubulare, de formă cilindrică sau conică, efilate la vârf
- mai dezvoltate la speciile politocice (scroafă şi căţea)
- prezintă:
o o mică curbură – se inseră ligamentul larg
o marea curbură – convexă, liberă
- traiectul şi forma lor diferă în funcţie de specie
- între coarnele uterine seroasa formează o punte – ligamentul intercornual
Corpul uterin
- conduct cilindric, turtit dorso-ventral
- posterior se continuă cu cervixul

Structura şi rolul fiziologic al uterului


- peretele uterin este format din 3 straturi:
o mucoasa
o musculoasa
o seroasa
Mucoasa/Endometrul – prezintă epiteliu de acoperire şi corion
- este endocrino-dependent: suferă modificări sub influenţa steroizilor ovarieni:
- în faza foliculară – predomină fenomenele proliferative sub infl. E
- în faza luteală – predomină fenomenele secretorii sub infl. P
Rol:
-apariţia edemului de călduri;
- apărarea antiinfecţioasă a endometrului în estru;
- capacitarea spermatozoizilor (maturarea acestora);
- secreţia embriotrofului (laptele uterin) care asigură hrănirea zigotului
Musculoasa/Miometrul – prezintă 3 straturi musculare netede:
- circular intern
- plexiform mijlociu
- longitudinal extern
- este endocrino-dependent: E cresc nr. receptorilor pentru ocitocină, iar P îl scade
Rol:
- contracţiile uterine antiperistaltice (în estru) – asigură migraţia spermatozoizilor către vf. cornului uterin;
- contracţiile uterine peristaltice (înaintea parturiţiei) – favorizează expulzarea fătului.

Seroasa/Perimetrul
- foiţa peritoneală viscerală care acoperă uterul şi ligamentele largi
- cranial se continuă pe salpix, caudal pe vagin

Cervixul/Gâtul/Colul uterin
- componenta caudală a uterului
- conduct cilindric sau tronconic situat median pe planşeul cavităţii pelvine
- constituie un sfincter complex şi puternic între uter şi vagin.

Structura şi rolul fiziologic al cervixului


Mucoasa/Endocervixul – prezintă pliuri longitudinale şi circulare (cele longitudinale la iapă şi rumegătoare depăşesc
ostiumul vaginal-floarea involtă)
- este formată din epiteliu şi corion bogat în glande cervicale endocrino-dependente
Rol:
- estru: glandele secretă mucusul/glera cervicală/de călduri
- diestru: mucusul se deshidratează – dop cervical – izolarea cav. uterine
Musculoasa: 2 straturi: circular intern şi longitudinal extern
Seroasa: continuarea posterioară a seroasei uterine (perimetrului)
se extinde parţial pe vagin, apoi se răsfrânge – fundurile de sac pelvine.

CONDUCTUL COPULATOR – constituit din:


- vagin
- vestibul vaginal
- vulvă

Vaginul
- organ tubular musculo-membranos ce delimitează un spaţiu virtual, care devine real în timpul actului coital şi al
parturiţiei
- limita dintre vagin şi vestibulul vaginal – meatul urinar
Structura vaginului
Mucoasa: formată din epiteliu şi corion
- acoperită de mucus (în cantitate mare în estru)
Musculoasa: formată din două straturi (circular intern şi longitudinal extern)
Seroasa: îmbracă parţial vaginul şi se răsfrânge caudal către rect şi vezica
urinară – se formează 4 funduri de sac

Vestibulul vaginal
- conduct comun uro-genital ce delimitează o cavitate virtuală
- lipseşte la nutrie şi la femeie
- delimitat ant. de meatul urinar (plica himenală) şi post. de vulvă
Structura vestibulului vaginal: mucoasă, musculoasă şi adventice.
Mucoasa: prezintă diferite orificii:
- pe pereţii laterali: orificiul de deschidere al canalelor excretorii ale celor două glande vestibulare
mari/majore/Bartholin (V,O,P,I)
- pe planşeu: două şiruri de orificii: deschiderea can. excretorii ale glandelor vestibulare mici/minore (I, S,
C)
- în submucoasă: glande vestibulare şi bulbii vestibulari (formaţiuni
vasculare de tip erectil)
Musculoasa: strat intern de fibre musculare netede
-fibre musculare striate ale muşchiului constrictor vestibular
Adventicea

Vulva
- componenta posterioară şi deschiderea la exterior a ap. genital femel
- aspect de fantă verticală, poziţionată subanal, despărţită de anus prin perineu
- delimitată de 2 labii (stg./ dr) simetrice, afrontate de două comisuri (sup şi inf.)
- acoperită cu piele fină, cu glande sebacee şi sudoripare modificate
- pigmentată sau nu
Musculatura: m.constrictor vulvar
m. retractor al clitorisului
m. ischiocavernos

Clitorisul
- organ erectil (rudiment al corpului cavernos), situat în fosa clitoridienă
- prezintă:
- 2 rădăcini inserate pe arcada ischiatică
- un corp cu structură de ţesut erectil, acoperit de albuginee
- un gland acoperit parţial de o cută a mucoasei (prepuţul clitorisului)

APARATUL GENITAL LA IAPĂ


ligamente largi

ovar

coarne uterine

corp uterin

Topografie- situat în cavitatea pelvină şi parţial în regiunea post. a cav. abdominale

Ovarele
Topografie: zona sublombară (stg – L4-L5; dr – L3-L4)
Forma : reniformă
Structura ovarului: suprafaţa netedă
- la ext: medulara
- la int: corticala – epit. germinativ delimitat în jurul fosei de ovulaţie
- pe marg. mezovarică – hilul ovarian
- bursa ovarică: redusă, incompletă
Oviductul
- f. flexuos şi lung, pavilion larg şi foarte franjurat
- extremit. uterină a oviductului se deschide la vf. cornului uterin brusc-papilă
Uterul - tip bicornis nonseptatus
Topografie:corpul uterin – în cav. pelvină, coarnele uterine – în cav. abd.
Forma: - coarnele uterine: formă de ghirlandă, marea curbură orientată ventral - aspect de „tălpici de sanie”
Cervixul: L – 6-10cm, diam – 3-5 cm
- consistenţă fermă, prezintă floare involtă
Vaginul: formă cilindrică, turtit dorso-ventral,
pereţi subţiri, elastici, foarte extensibili
prezintă pliul himenal (80%cazuri)
Vesibulul vaginal: L – 10-15cm
- prezintă glande vestibulare majore (8-10 orif), dar şi minore
- meatul urinar – larg, acop. de un fald al mucoasei, la 10-12cm de fanta vulvară
Vulva:
- prezintă 2 labii groase şi pigmentate
- comisura sup. ascuţită, cea inf. rotunjită cu o fosetă clitoridienă largă
- clitoris dezvoltat
Suspensia aparatului genital:
- Lig. largi cu un lig. rond redus
- mezosalpinxul nu înconjoară ovarul ci este paralel cu mezoovarul – bursa ovariană este relativ mică
APARATUL GENITAL LA VACĂ

Schema diverticulului suburetral de la vacă


a– vagina; b – vestibulum vaginae; c – vulva; d – hymen;
e – diverticulum suburethrale; f – vesica urinaria; g – urethra

oviduct

ovare

coarne
uterine

Floarea involtă
ligamentul larg
Topografie: pe planşeul bazinului
- la femelele în vârstă, cu gestaţii multiple – coarnele uterine depăşesc marg. ant. a pubisului fiind antrenate în cav. abd.

Ovarele
Topografie: în planul bifurcaţiei coarnelor uterine – la femele tinere
la niv. unghiurilor ext. ale iliumurilor – la femelele în vârstă
- nu sunt acoperite de peritoneu (decât la inserţia mezoovarului) – situate în cav. peritoneală
- bursa ovariană este largă şi completă
Forma: elipsoidală (migdală sau sâmbure de piersică)
Suprafaţa: iniţial netedă, după pubertate – neregulată
Consistenţa: elastic-fibroasă
Structura: la ext – corticala cu foliculi ovarieni şi corpi galbeni
la int - medulara
Oviductul
- mai puţin flexuos şi mai gros ca la iapă
- pavilion alungit, foarte franjurat, înconjoară uterul asemănător unui jgheab
- extremit. ut. a oviductului se continuă cu vf. cornului uterin lent, fără delimitare netă

Uterul – tip bicornis subseptatus


Forma – traiect curbat, cu marea curbură orientată dorso-lateral -
„coarne de berbec”
- la bifurcaţia coarnelor uterine – 2 ligam intercornuale – imp. pt. ETR
Mucoasa: prezintă 80-120 carunculi, dispuşi pe 4 rânduri
- împreună cu cotiledoanele din corionul fetal formează
placentoamele
Cervixul – f. dezv, per. foarte groşi, consist. fermă, L medie -8cm
- faldurile mucoasei sunt dispuse asem. solzilor de peşte – greu de
cateterizat
- prezintă floare involtă
Vaginul – perete mai gros ca la iapă
- de o parte şi alta a liniei mediane – deschiderea can. Gartner
Vestibulul vaginal – relativ lung
- meatul urinar prezintă un diverticul suburetral larg, dificil cateterismul
V.U.
- prezintă gl. vestibulare majore, asem. unor migdale
Vulva – labii evidente, comisura dorsală este rotunjită, cea ventrală este
ascuţită
- pielea ridată în faza luteală şi edemaţiată şi fără pliuri în
faza foliculară
- clitoris redus
Ligamentele largi se inseră ventro-lateral, pe mica curbură

APARATUL GENITAL LA OAIE ŞI CAPRĂ

Topografie:
- pe planşeul bazinului, coarnele uterine depăşesc pragul pubian- multipare,gestaţie
Ovarele: asem. cu cele de vacă, mai mici şi mai aplatizate
Oviductul: L – 10-15cm
- pavilionul – prezintă un jgheab mai scurt şi mai larg decât vaca
Uterul
Coarnele uterine – mai lungi ca la vacă, alipite pe o lungime mai mare
Mucoasa: prezintă 88-96 carunculi, cu S în formă de cupă (oaie) sau plană (capră)
Cervixul: prezintă floare involtă, cu 2 falduri (sup şi inf)
Vaginul: L – 8-12cm, fără can. Gartner
Vestibul vaginal: scurt, prezintă pliu himenal redus
- meat urinar redus, cu diverticul suburetral posterior
- glande vestibulare majore – apar la aprox. 30% din femele
Vulva: comisura sup. ascuţită, iar cea inf. rotunjită
- clitorisul este mic, subţire şi cu vf. încurbat

APARATUL GENITAL LA SCROAFĂ

Topografie: situat în cav. pelvină şi jumătatea posterioară a cav. abd.


Ovarele: -mezoovarium lung
Topografie: în plan transversal ce trece prin penultima pereche mamară şi unghiul extern al iliumului
Formă: cilindrice – prepubertate, muriforme – după pubertate
Bursa ovarică: foarte mare şi completă
Oviductul: scurt, cu flexuozităţi rare
- pavilionul trompei e dezvoltat, se deschide în bursa ovarică
- se continuă cu vf. cornului uterin fără delimitare netă
Uterul: corp scurt (5,5cm)
- coarnele uterine lungi, de aspect intestiniform
Cervixul: nu prezintă floare involtă
- prezintă papile pe 2-3rânduri ce închid can. cervical
Vaginul: prezintă can Gartner în submucoasă
- pereţi subţiaţi în porţiunea anterioară şi îngroşat în partea posterioară
Vestibulul vaginal: delimitat ant. de meatul urinar, nu există himen
- prezintă diverticul suburetral şi glande vestibulare mici
Vulva: labii vulvare groase, cu comisura inf. conoidală, detaşată
Clitoris: foarte lung

APARATUL GENITAL LA CĂŢEA

Topografie: în cavitatea pelvină şi abdominală


Ovarele:
Topografie: la niv. L3-L4, înapoia rinichilor, ovarul stg.- mai cranial
Forma: eliptică
Bursa ovarică: completă, cu mult ţesut adipos
- mezoovariumul este scurt
Oviduct: lung, puţin flexuos, se deschide lin în vf. cornului uterin
Uter: tip bicornis subseptatus
Topografie: în cavitatea abdominală
Coarnele uterine: rectilinii, subţiri, calibru uniform, forma lit.V
Cervix: cilindric, fără floare involtă
Vaginul: lung, fără canale Gartner
Vestibulul vaginal: scurt, delimitat ant. de un himen rudimentar
- meat urinar larg, aspect de fantă
- în submucoasă: gl. vestibulare mici şi bulbii vestibulari foarte dezvoltaţi
- gl. vestibulare mari lipsesc
Vulva: aspect triunghiular, perineul lung
- comisura inf. ascuţită se continuă cu un tubercul conic, cu smoc de peri
Clitorisul: dezvoltat, prezintă o fosetă f. dezv.
Lig. largi: puternic impregnate cu ţesut adipos
- pe faţa ext – Lig. rond (reminiscenţa m. cremaster): pătrunde în traiectul ingvinal

APARATUL GENITAL LA PISICĂ


1-ovar
2-corn uterin
3-corp uterin
4-cervix
5-vezica urinara
6-salpinx

Ovarele: mici, aplatizate, complet închise în bursa ovarică


- mezoovarul este lung – permite exteriorizarea ovarului
Oviductul: asem. celui de la căţea, se deschide printr-o papilă
Uterul: asem. celui de căţea, proporţional mai mic
Vaginul: plafonul se continuă cu cervixul
- lipsesc can. Gartner
Vestibulul vaginal: prezintă gl. Bartholin
- meatul urinar relativ larg
Vulva: comisura inf. rotunjită
Clitorisul: lung, fosă clitoridiană îngustă

APARATUL GENITAL LA IEPUROAICĂ

Ovarele: mici, în afara bursei ovarice


Forma: oval-alungit
Topografie: L4
- mezoovar scurt
Oviduct: lung, pavilion foarte larg, depăşeşte anterior ovarul
Uterul: tip duplex
Coarnele uterine: foarte lungi, flexuoase şi alipite în partea post
Vaginul:
- lung, mai larg în partea posterioară
- reminiscenţe ale can.Gartner
Vestibulul vaginal: foarte lung, prezintă gl. Bartholin
Vulva:
- foarte dezvoltată
- 2 perechi de labii: mari şi mici
Clitoris: lung, cu extremitatea liberă turtită şi recurbată uşor