Sunteți pe pagina 1din 7

REPRODUCEREA (funcţia de perpetuare a speciei)

BA = aparatul reproducător - gonada / ovar, testicul


- căi genitale / oviducte, spermiducte
- organ reproducător extern
- anexe
Gonada
Ovar Testicul

- situat în cavitatea pelviană,


fosa ovariană - situat în scrot - bursa scrotală, sub penis
- cu 2 feţe, 2 margini, 2 extremităţi: - cu mai multe tunici concentrice
- faţa laterală este spre peretele lateral - se continuă cu peretele
al cavităţii pelviene. anterior abdominal
- faţa medială este acoperită de - ajunge în scrot în luna a 3-a de viata
pavilionul trompei. intrauterină
- pe extremităţile sup. şi inf. sunt
ligamente de ancorare de organe vecine.
- ovoid, turtit, 6-8g / 3-5 cm pe diam. - ovoid, turtit, 25g, cu epididimul anexat pe
mare marginea posterioară
- pereche, mixt, învelit epiteliu - pereche, mixt, învelit de albuginee albă
simplu cubic sau pavimentos sub sidefie,
care se află albugineea albă rezistentă, inextensibilă, ce ţine în tensiune
sidefie; parenchimul testicular
Parenchim glandular are zonele : Parenchimul testicular :
- corticală cu foliculi : - este împărţit în lobuli de septuri conjunctive
*primordiali, primari, – 250 – 300 / testicul
* secundari/cavitari , - lobulii conţin 2-3 tubi seminiferi contorţi
*evolutivi, unde are loc spermatogeneza
* maturi / terţiari / de Graaf
(voluminos, cu ovocitul )
- tubii contorţi sunt continuaţi de tubii drepţi,
- foliculii au epiteliu cubic sau cilindric primele căi intratesticulare
- medulară cu - vase de sânge şi limfă - urmează reţeaua testiculară, de la care pleacă
- nervi vegetativ, ţes lax 10 – 15 canale eferente, până în canalul
După eliminarea ovulului, foliculul se epididimar
transformă în corp galben - testiculul endocrin este reprezentat prin
(secretor de progesteron) insule de celule mari, ovoide = celule
apoi in corp alb cicatriceal Leydig, între canaliculele seminifere
Vascularizaţia : Vacularizatia :
- artere - ovariană din aorta abdominală - testiculul si epididimul este irigat de artera
- o ramură ovariană din artera testiculară, ramură din aorta abdominală
uterină - venele formează un plex, din care rezulta
- vene → ovariană dreaptă → în VCI vena testiculară → VCI
ovariană stângă →vena renală
→ o parte din sg ajunge în vena
uterină → iliaca int. → VCI
Căi
Trompe uterine: Intratesticulare :
- musculo – membranoase pereche, între ovar şi uter; 7 – 12 cm - tubii drepţi
- comunică prin ostiile uterine cu uterul, - reţeaua testiculară
- spre ovare au pâlnii franjurate
- comunică în extremitatea laterală cu cavitatea abdominală Extratesticulare:
- vascularizate prin ramuri tubare din arterele ovariană şi uterină; - canalele eferente
venele sunt omonime arterelor - canalul epididimar
Uterul : - canalul deferent
- pelvian, median, nepereche, muscular, cavitar, formă de pară cu - canalul ejaculator
vârful în jos - uretra peniană
- intre vezica urinară şi rect / sagital; intre trompele uterine şi vagin
- cu corp, istm uterin( strâmt) şi col / cervix → inseră vaginul
- peretele are - perimetru seros extern (la nivelul corpului)
- miometru, muscular neted,
- endometru, mucoasa = stratul funcţional, cu
modificări structurale ciclice
( se elimină şi se reface lunar)
- vascularizaţie – din arterele uterine, ramuri ale iliacei interne
Vaginul:
- conduct musculo – membranos, 7 – 9 cm, median, impar; epiteliul
este pavimentos necheratinizat
- deschis inferior in vestibulul vaginal, delimitat de labiile mici
- cu muşchi neted şi mucoasă pavimentoasă stratificată
Anexe
♀ Mamela : ♂ Vezicula seminală:
- conţine glanda mamară şi - pereche, ovoidă, 4 – 5 cm lungime / 2 cm lăţime
părţi moi ce o inconjoară - se află deasupra prostatei, lateral de canalele deferente
- glanda mamară este situată - produce un lichid ce intră în compoziţia spermei
toracic anterior, intre Prostata:
coastele 3 – 7 - glandulară, exocrină, impară, produce lichid ce se adaugă
- la maturitate are structură spermei
complexă şi importanţă - localizată în jurul uretrei, sub vezica urinară
biologică şi patologică - vascularizată de artera prostatică din iliaca internă
Glandele bulbo – uretrale:
- ovoide, mici / sâmbure de cireaşă; se deschid în uretră
- produc un lichid clar, vâscos ce se adaugă spermei
Organ genital extern
Vulva: Penisul:
- formă de fantă sagitală, mărginită de labiile - genital şi urinar, situat deasupra
mici şi mari, cutanate scrotului, în faţa simfizei pubiene
- labiile mari au tegument, peri, glande sebacee - are rădăcină şi corp (liber), ce se
mari şi relief median anterior – muntele termină cu glandul voluminos, care
pubian / al lui Venus are în vârf orificiul uretrei
- labiile mici sunt simetrice, mediale, delimitând - rădăcina este fixată prin 2 corpi
vestibulul vaginal cavernoşi de oasele bazinului
- în vestibul se deschid: orificiul urinar / anterior, - corpul este uşor turtit
vaginal / posterior - are aparat erectile şi învelişuri
- organele erectile din vulvă : clitorisul ( median, - sunt erectile 2 corpi cavernoşi şi
5-6 cm) şi bulbii vestibulari corpul spongios (plini cu sânge
- vascularizaţie – din artera ruşinoasă internă; determină erecţia)
venele → iliaca internă - tegumentul penisului se continuă
cu cel scrotal şi cel pubian
- vascularizaţie :
* artera ruşinoasă internă;
* vena ruşinoasă internă → vena
iliacă internă
Activitatea gonadelor devine evidentă la pubertate, care se instalează în urma modificărilor
în secreţia FSH şi LH.
funcţia exocrină funcţia endocrină
Ovarul:
- are la nastere sute de mii de foliculi
se maturizează 300 – 400 / unul pe lună - peretele foliculului ovarian are
- ciclul ovarian are 28 de zile / menstrual, cu 2 2 teci;
perioade – preovulatorie ( zilele 1 – 14)
postovulatorie ( zilele 15 – 28) preovulator, cea internă secretă
hormoni estrogeni şi progesteron
preovulator au loc diviziuni ecvaţioname / mitoze şi (stimulează FSH şi LH)
reducţionale / meioze ale ovocitului până la stadiul - estrogenii stimulează apariţia şi
matur menţinerea caracterelor sexuale
- pe măsura maturării ovulului în folicul apare o primare şi secundare
cavitate cu lichid folicular
- în a 14 a zi foliculul se rupe, expulzează ovulul în postovulator secretă corpul
cavitatea abdominală (de unde ajunge în trompă) galben / placenta in sarcină
- ovulaţia / expulzia este stimulată de LH (creşte - in sarcină corpul calben
producţia cu 1-2 zile inainte); apare şi un vârf funcţionează 3 luni
preovulator mic de FSH - secreţia corpului galben e
- vârful preovulator de LH apare probabil pt că stimulată de LH şi prolactină
* se iniţiază un feed - back pozitiv / normal, în - progesteronul pregăteşte
restul ciclului este negativ mucoasa uterului pt nidaţie
* unele celule foliculare incep să producă - in absenţa fecundaţiei,
progesteron şi stimulează producţia de LH * in a 26a zi scade brusc secreţia
- fără vârful preovulator de LH nu are loc ovulaţia corpului galben,
- în absenţa fecundaţiei ovulul este eliminat * endometrul se modifică vascular
( a 19 - 20 a zi a ciclului) => necroză şi hemoragie

postovulator Reglarea secreţiei ovariene se


- foliculul se transformă în corp galben: face prin feed – back negativ
* producător de estrogeni şi progesteron (10 zile), hipotalamo – hipofizo – ovarian
apoi (în lipsa fecundaţiei) în corp alb cicatriceal;
* funcţionează 3 luni dacă are loc fecundaţia
- ciclul ovarian este însoţit de modificări la nivelul
uterului, vaginului, glandelor mamar

ovocitul II ajunge în trompa uterină


funcţia exocrină funcţia endocrină
Testiculul
- are loc in tubii seminiferi, ecvaţional şi reducţional: - este realizată prin insulele
din spermatogoniile diploide => spermatozoizi Leydig ce produc androgeni /
haploizi testosteron
- spermiile - se acumulează în epididim şi capătă - testosteronul (lipidic)
mobilitate * stimulează caracterele sexuale
- sunt fertile aprox. 1 lună primare şi secundare
- se elimină prin ejaculare:120 milioane / ml * este anabolizant proteic
spermă; o ejaculare elimină 3,5 ml * menţine troficitatea epiteliului
- sub 20 milioane / ml => infertilitate spermatogen
- ejaculatul are si produsul: - reglarea secreţiei - prin feed-
* veziculelor seminale (nutritiv) back negativ, sub acţiunea LH
* prostatic (pt mobilitate şi fertilitate) - hiposecreţia => infantilism
* canalului deferent genital
* glandelor bulbo -uretrale mucoase - hipersecreţia => pubertate
- spermatogeneza este stimulată de FSH precoce
Menopauza: - apare după 40 – 50 de ani, prin epuizarea ovarelor
- ciclurile ovariene devin neregulate, în multe nu mai are loc ovulaţia;
- după câteva luni se intrerup complet

Fertilitatea : - ovulul este viabil 24 de ore după expulzia din ovar


- spermatozoizii - unii sunt viabili în tractul genital feminin până la
72 ore / cei mai mulţi rezistă doar 24 ore
- sunt fertile zilele 13, 14, 15 ale ciclului ovarian
- în perioada ovulaţiei, mucusul cervical este mai puţin vâscos şi permite
pătrunderea spermatozoizilor din vagin în uter
- fecundaţia are loc în trompa uterină, înspre capătul vecin ovarului şi
constă în unirea gameţilor
- după contopire capul spermatozoidului creşte => pronucleul masculin
- cromozomii celor 2 pronuclei (♀ şi ♂ / câte 23) formează garnitura
diploidă / 46 cromozomi => zigotul care simultan se divide şi
înaintează spre uter unde va nida morula
Sexul este dat de tipul de spermatozoid implicat în fecundaţie :
22 + X =>♀ / 22 + Y => ♂
Integrarea actului sexual feminin la nivelul SN:
- PA senzoriale sexuale ajung la măduva sacrată şi de aici la encefal
- unele reflexe pot fi integrate medular sacrat sau lombar
Integrarea actului sexual masculin la nivelul SN:
- activitatea encefalului nu este absolut necesară
- mec. reflexe - sunt integrate medular, lombar şi sacral
- sunt iniţiat prin stimulare sexuală, psihică sau ambele
- factorii psihici sunt importanţi, uneori iniţiatori ai actului sexual
Sarcina şi naşterea: sarcina / gestaţia durează 280 de zile
parturiţia / expulzia fetală este consecinţa contracţiilor uterului,
musculaturii peretelui abdominal, diafragmului
este controlată nervos şi umoral
Lactaţia: - dezvoltare sânilor începe la pubertate sub acţiunea estrogenilor şi se
definitivează în timpul sarcinii (are loc şi creştere adiţională)
- estrogenii şi progesteronul stimulează creşterea anatomică a sânilor,
dar inhibă lactaţia, care este favorizată de prolactină
- laptele secretat de alveolele sânilor nu curge continuu, ci trebuie ejectat in
conducte, prin reflexe nervoase şi umorale / ocitocina
Planning familial: - are ca scop de a preîntâmpina temporar sau definitive o sarcină
- avortul este utilizat când celelalte metode contraceptive dau greş
- decizia este influienţată şi de sfatul genetic şi consultul prenatal.
Contracepţia – metode - temporare - de barieră:- prezervativ, diafragmă, sterilet
- spermicide,
- hormonale - orale estro-progestative,
- injecţii cu progesteron,
- implanturi subdermice hormonale
- definitive / sterilizare - vasectomia (intreruperea canalelor deferente)
- ligaturarea trompelor uterine
- histerectomia - indepartarea pe cale
chirurgicala a uterului
în cazuri medicale selecţionate
Avortul se poate induce chirurgical sau medicamentos