Sunteți pe pagina 1din 1

Supravegherea montei

Trebuie să se acorde o atenţie deosebită organizării montei la animale, datorită


faptului că de buna organizare a acestei acţiuni depinde atât sporirea procentului de
fecunditate (un număr cât mai mare de femele rămânând gestante), cât şi de justa
folosire a reproducătorilor în vederea obţinerii unor produşi de valoare.
Organizarea acţiunii de montă trebuie să se bazeze pe o serie de elemente şi anume:

a) stabilirea numărului optim de reproducători masculi, în raport cu numărul de femele apte


pentru reproducţie. Trebuie ţinut cont de faptul că, nu toate femelele rămân gestante după
prima montă, fiind necesară repetarea montei în cadrul aceluiaşi ciclu de călduri sau la un
ciclu următor. În cazul unei alimentaţii bune şi întreţineri raţionale se pot stabili
următoarele norme de utilizare a reproducătorilor adulţi: taur- una montă pe zi, maxim 3;
într-un an poate monta 90-120 vaci; berbec- 2-3 monte pe zi, maxim 7; într-un sezon
poate monta 60-80 de oi;vier- o montă pe zi , maxim 2; într-o perioadă poate monta 20-30
scroafe;armăsar – o montă pe zi, maxim 3; într-un sezon poate monta 50-70 iepe.

Pentru a putea fi folosiţi în bune condiţii reproducătorilor trebuie să li se asigure


săptămânal o zi de repaus. În cazul când efectuează mai multe monte pe zi, zilele de
repaus vor fi mai dese. În raport nu numărul mediu de femele ce pot fi montate în bune
condiţii de un mascul, se stabileşte necesarul de reproducători masculi.

b) caracterul sezonier sau permanent pe care-l prezintă procesul reproducţiei la diferite specii
de animale.
Monta cu caracter sezonier este caracteristică ovinelor, caprinelor şi cabalinelor. Sezonul
normal de reproducţie se manifestă toamna (ovine şi caprine) sau primăvara ( cabaline) şi
durează un interval de timp relativ scurt, ceea ce conduce la obţinerea de fătări grupate în
anumite sezoane (de regulă iarna şi primăvara). Un alt avantaj pe care îl prezintă monta
sezonieră este faptul că se pot alcătui grupe de tineret cu vârste cât mai apropiate.
Monta cu caracter permanent, caracteristică în special bovinelor şi suinelor, constă în
manifestarea estrului pe toată durata anului. Ca urmare fătările vor fi obţinute eşalonat.
Monta permanentă asigură o repartizare uniformă a producţiei în tot timpul anului, o
folosire mai raţională a adăposturilor, a reproducătorilor, o mai bună utilizare a forţei de
muncă.

c) asigurarea celor mai bune condiţii de hrănire şi îngrijire ; numai în acest fel reproducătorii
masculi şi femeli pot da maximum de randament.