Sunteți pe pagina 1din 4

Model de plan de afaceri

(5 – 10 pagini)

Numele Companiei pilot/Start-up-ului: S.C. Elias Garden S.R.L

Instituția de învățământ, localitatea: Liceul Tehnologic ”Jacques M. Elias”

Profesor coordonator: Grigoraș Tina Mădălina

Membrii echipei

Nume Data nașterii Email Telefon

1.Enache 3.10.2005 yasmineenache42@yahoo.com 0740842695


Yasmine

2.Buzatu Sara 23.09.2005 ------------------ 0746410687

3.Varga Emma 01.09.2005 emmavarga07@gmail.com 0769112051

4.Popa Ștefan 16.08.2005 popastefan910@gmail.com 0748127064

5.Martiș 22.08.2005 andreeamartis4@gmail.com 0724617778


Andreea

Videopitch:
Introduceți linkul YouTube de accesare a video pitch-ului. Vă rugăm asigurați-vă că poate fi accesat (nu
are setare Private). Puteți introduce link să către o altă platformă, dar nu un link care expiră sau un link
pentru descărcarea video.
Video pitch-ul va avea maximum 2 minute, iar structura recomandată este:
 Prezentarea produsului/serviciului
 Prezentarea pieței (cine sunt clienții)
 Modul de promovare și generare de clienți și venituri
 Acțiune: ce a făcut echipa până acum pentru a transforma ideea în realitate sau a confirma că
oferta poate atrage clienții
 Consultați materialul dedicat pentru realizarea video-pitch-ului

Secțiunea 1. Prezentare generală


1.1 Descrierea generală a bunurilor și serviciilor
1.2 Descrierea pieței (a clienților)
1.3 Scopul afacerii
Secțiunea 2. Experiența echipei în legătură cu afacerea respectivă
2.1 Experiența relevantă și specializările legate de produs și de piața-țintă a afacerii
2.2 Afaceri deținute (dacă este cazul) și experiența profesională relevantă
Secțiunea 3. Produse și/sau servicii
3.1 Detalierea produselor/serviciilor oferite
3.2 Producție
3.3 Distribuție
3.4 Preț/pachete de preț

1/4
Secțiunea 4. Estimarea nevoilor pieței
4.1 Nevoile clienților și ale pieței
4.2 Profilul clientului ideal
4.3 Cercetări de piață, sondaje printre potențialii clienți, rezultate ale pilotării
Secțiunea 5. Avantaje competitive
5.1 Analiza competiției directe și indirecte
5.2 Avantajele competitive ale afacerii față de competiția identificată
Secțiunea 6. Strategia de lansare/dezvoltare
6.1 Obiective
6.2 Strategie de marketing și generare a vânzărilor
6.3 Factori de succes. Riscuri și soluții de administrare a riscurilor
6.4 Plan de acțiune și milestones (puncte critice)
Secțiunea 7. Management și organizare
7.1 Modul de administrare a companiei și tipul de afacere dorită (societate comercială cu
răspundere limitată, societate pe acțiuni, întreprindere familială etc.)
7.2 Locația și nevoile de bază pentru începutul afacerii: anumite facilități, echipamente de
producție, amenajări ale spațiului
7.3 Resurse umane/ Salariați (posturi, aptitudini, competențe necesare, sarcini pe care le vor
realiza, responsabilitățile acestora)
7.4 Alte activități și aspecte de management: juridic, achiziții, IT, marketing, vânzări

Secțiunea 8. Etică și Responsabilitate socială. Componenta de antreprenoriat social a


afacerii
8.1 Care sunt principiile de bază ale afacerii, care vor susține deciziile etice?
8.2 Care sunt responsabilitățile sociale pe care compania le are față de părțile implicate (ex:
furnizori, angajați, clienți și acționari)?
8.2.1 Cum este mai prietenoasă cu mediul compania voastră?
8.2.2 Intenționați să donați o parte din profit unei cauze sociale? Cât? De ce?
8.3 Cum poate produsul/serviciul propus să aducă beneficii pentru un grup-țintă defavorizat
și cum poate contribui la ameliorarea unei probleme sociale din comunitate?
8.3.1 Descrieți problema socială identificată în comunitate, pe care vă propuneți să o
ameliorați/rezolvați prin afacere.
8.3.2 Care este valoarea adăugată pe care o furnizați unui anumit segment de public-țintă
(descrieți nevoile și beneficiile specifice pentru care grupul țintă ales în legătură cu problema
socială identificată)
8.4 Cum puteți folosi inteligent tehnologia în cadrul afacerii?
8.5 Considerați necesar să colaborați cu o altă entitate în ceea ce privește componenta de
responsabilitate socială (o organizație, o rețea, o afacere, alți indivizi etc. – specificați care ar fi rolul
acesteia)?
8.6 Cum puteți folosi în cadrul afacerii principiul inovării sociale?

Secțiunea 9. Contabilitate și finanțe


9.1 Potențialul financiar (Ce venituri poate să înregistreze compania? Care este profitul la 1 leu
venit? După cât timp va fi amortizată investiția? Când va putea compania să plătească
dividende?)

2/4
9.2 Cerere inițială de finanțare (suma și modul în care ar fi
folosită). Modul în care investitorul își recuperează investiția
9.3 Care este punctul de rentabilitate (break-even point)?
9.4 Planul financiar (rezumat)

Notă: Aliniați toate numerele la dreapta (unități sub unități, zeci sub zeci șamd). Nu este
necesar să scrieți „RON” pe fiecare rând dacă ați scris deasupra tabelului valuta în care sunt
exprimate valorile. Pentru mai multe detalii despre costuri și cheltuieli consultați acest articol.
Dacă ați utilizat un șablon Excel, puteți să copiați tabelele aici.

Anul 1 Anul 2
A. Venituri RON RON
+ RON + RON
+ RON + RON
Subtotalul veniturilor = RON = RON

B. Costuri Fixe RON RON


Utilități (Abonament internet, telefonie etc.) + RON + RON
Salarii TESA (care nu depind de volumul
producției) + RON + RON
Chirie
Contabilitate
+ RON + RON
Subtotalul costurilor fixe = RON = RON

C. Costuri Variabile RON RON


Materii prime + RON + RON
Materiale + RON + RON
+ RON + RON
+ RON + RON
+ RON + RON
Subtotalul costurilor variabile = RON = RON

D. Costuri Totale (B+C) RON RON

E. Profitul operațional brut (A-D) RON RON

F. Impozit pe Venit sau Impozit pe Cifra de RON RON

3/4
Afaceri (conform prevederilor fiscale)

G. Rezultatul exercițiului (E-F) RON RON

H. Fondurile provenite din împrumutul inițial (de la bancă, sponsor, investitor, familie etc.) de
__________ RON vor fi folosite în felul următor

__________________________ + RON
__________________________ + RON
__________________________ + RON
______________________________________
TOTAL RON

Verificare finală:

 Recitiți planul de afaceri alături de colegi


 Verificați calculele de la planul financiar
 Verificați dacă informațiile din plan se regăsesc și în prezentarea PowerPoint
 Adăugați numele echipei în antet (și logo, dacă aveți un logo); logo JA Romania poate să rămână în
partea dreaptă
 Includeți la Anexe toate informațiile pe care le considerați relevante, dar mai puțin importante decât
punctele din planul de afaceri. Menționați anexele în planul de afaceri (de exemplu „Mai multe date
despre planul financiar și fluxul de numerar sunt la anexa nr...”)
 Ștergeți indicațiile marcate cu roșu

4/4