Sunteți pe pagina 1din 264

livTESTE GRILA FISCALITATE

NOTA: Incepand cu nr. 81, intrebarile neceita anali!a i "udecata pr#$ei#nala pr#prie
45. Grupai veniturile de mai jos n impozite directe, impozite indirecte i venituri nefiscale, conform clasificaiei
bugetare:
a) impozit pe profit;
b) taxa pe valoarea adugat;
c) accize;
d) taxe vamale;
e) impozitul pe dividende de la societile comerciale;
f) impozit pe venit;
g) impozit pe veniturile microntreprinderilor;
) taxe consulare
i) taxe pentru eliberarea certificatului de cazier fiscal!
Rspuns:
"onform clasificaiei veniturilor bugetului de stat #a se vedea $egea nr! %&& din ''!&&!'(() pentru
aprobarea bugetului de stat pe '(()), putem clasifica veniturile de mai sus astfel:
*mpozite directe
a) impozitul pe profit;
e) impozitul pe dividende de la societile comerciale;
f) impozit pe venit;
*mpozite indirecte
b) taxa pe valoarea adugat;
c) accize;
d) taxe vamale;
g) impozit pe veniturile microntreprinderilor!
+enituri nefiscale
) taxe consulare;
i) taxe pentru eliberarea certificatului de cazier fiscal!
46. ,e cunosc urmtoarele date din legile bugetului de stat al -om.niei pe anii '(() i '((%:
Indicator 2004 2005
*mpozit pe profit )/!'&(,(( 0(!1&(,((
2ccize 03!/&%,(( /1!144,((
*mpozit pe veniturile din salarii %/!&10,(( 00!)4%,((
*mpozit pe veniturile din dividende '!)((,(( 0!)((,((
*mpozit pe dividende de la societile comerciale &!/3(,(( '!3%(,((
*mpozit pe veniturile realizate din activitile de expertiz contabil &(,(( 4(,((
5axe pentru prestaiile efectuate i pentru eliberarea autorizaiilor
de transport n trafic internaional
41,(( )(,((
5axa pe valoarea adugat &&(!&%(,3% &'0!0/',%)
5axe pentru eliberarea certificatelor de cazier fiscal %,(( )%,((
+enituri din capital 4%(,(( &!&44,((
,ursa: $egea 6ugetului de ,tat pe '((% nr! %&&7'((), publicat n 8onitorul 9ficial, :r! &&'&7'(() i $egea 6ugetului de ,tat
pe '(()
nr! %(17'((4 publicat n 8onitorul 9ficial nr! 3%47'((4
;eterminai:
'
a) ponderea veniturilor fiscale n total venituri bugetare;
b) creterea absolut i relativ a veniturilor fiscale
Rspuns:
a) ;eterminarea ponderii veniturilor fiscale n total venituri bugetare
<as &! *dentificarea veniturilor fiscale
+eniturile fiscale cuprind: *mpozit pe profit, 2ccize, *mpozit pe veniturile din salarii, *mpozit pe veniturile
din dividende, *mpozit pe dividende de la societile comerciale, *mpozit pe veniturile realizate din activitile de
expertiz contabil, 5axa pe valoarea adugat
<as '! ;eterminarea valorii veniturilor fiscale
+fisc'(() = )/!'&(,(( > 03!/&%,(( > %/!&10,(( > '!)((,(( > &!/3(,(( > &(,(( > &&(!&%(,3% =
= '/&!3)&,3% mld! lei
1
+fisc'((% = 0(!1&(,(( > /1!144,(( > 00!)4%,(( > 0!)((,(( > '!3%(,(( > 4(,(( > &'0!0/',%) =
= 40(!3%(,%) mld! lei
<as 4! ;eterminarea valorii veniturilor bugetare
+bug'(() = )/!'&(,(( > 03!/&%,(( > %/!&10,(( > '!)((,(( > &!/3(,(( > &(,(( > 41,(( > &&(!&%(,3% > %,((
> 4%(,(( = '/'!'44,3% mld! lei
+bug'((% = 0(!1&(,(( > /1!144,(( > 00!)4%,(( > 0!)((,(( > '!3%(,(( > 4(,(( > )(,(( > &'0!0/',%) >
)%,(( > &!&44,(( = 40'!(03,%) mld! lei
<as )! ;eterminarea ponderii veniturilor fiscale n total venituri bugetare
<'(() = '/&!3)&,3% 7 '/'!'44,3% = //,31?
<'((% = 40(!3%(,%) 7 40'!(03,%) = //,00?
b) ;eterminarea creterii absolute i relative a veniturilor fiscale
<as &! ;eterminarea creterii absolute a veniturilor fiscale
"reterea absolut = +fisc'((% @ +fisc'(() = 40(!3%(,%) A '/&!3)&,3% = 0/!((3,0/ mld! lei
<as '! ;eterminarea creterii relative a veniturilor fiscale
"reterea relativ = "reterea absolut 7 +fisc'(() = 0/!((3,0/ 7 '/&!3)&,3% = '4,0%?
47. 9 societate comercial supus impozitului pe profit realizeaz n primul semestru al anului '((0 venituri totale
n sum de %(!((( mil! lei din care )(!((( mil! lei sunt venituri realizate din activitatea unui bar de noapte! ,uma
total a celtuielilor deductibile efectuate de agentul economic este de 4%!((( mil! lei! ;eterminai cuantumul
impozitului pe profit aferent semestrului *! Btiind c agentul economic a constituit i pltit la sf.ritul primului
trimestru al anului '((0 impozit pe profit n sum de )!((( mil! lei determinai c.t este cuantumul impozitului pe
profit de plat aferent trimestrului **!
Rspuns:
<as &! *dentificarea veniturilor i celtuielilor aferente fiecrui tip de activiti
"um nu exist o separare exact a celtuielilor pe activitatea de bar de noapte i pe celelalte activitii, vom
repartiza procentual celtuielile deductibile pe cele dou tipuri de activiti!
<entru activitatea de bar de noapte
+enituri = )(!((( mil! lei
"eltuieli = 4%!((( C #)(!(((7%(!((() = '3!((( mil! lei
<entru celelalte activiti
+enituri = %(!((( A )(!((( = &(!((( mil! lei
"eltuieli = 4%!((( A '3!((( = 1!((( mil! lei
<as '! ;eterminarea impozitului pe profit aferent activitii de bar de noapte
<entru activitatea de bar de noapte impozitul pe profit este suma maxim dintre &0?C<rofitul impozabil sau
%?C5otal venituri! 2stfel, vom calcula impozitul pe profit n ambele moduri, urm.nd s decidem ulterior care este
suma de plat!
"u cota de &0?: *mpozit = &0? C #)(!((( A '3!((() = &!/'( mil! lei
"u cota de %?: *mpozit = %? C )(!((( = '!((( mil! lei
*mpozitul pe profit datorat pentru semestrul * din activitatea barului de noapte = '!((( mil! lei
<as 4! ;eterminarea impozitului pe profit aferent celorlalte activiti
<entru celelalte activiti impozitul pe profit se determin prin aplicarea cotei de &0? la profitul impozabil!
*mpozitul pe profit datorat pentru semestrul ** pentru alte activiti = &0? C #&(!((( A 1!((() = )3( mil! lei
<as )! ;eterminarea impozitului pe profit datorat pentru semestrul *
*mpozit datorat = *mpozitbar > *mpozitalteact! = '!((( > )3( = '!)3( mil! lei
<as %! ;eterminarea impozitului pe profit de plat aferent trimestrului **
*mpozit pe profit pltit n trimestrul * = )!((( mil! lei
*mpozit pe profit datorat cumulat de la nceputul anului pentru semestrul * = '!)3( mil! lei

,ocietatea are de recuperat impozit pe profit n sum de )!((( A '!)3( = &!%'( mil! lei
48. 9 organizaie non@profit realizeaz urmtoarele venituri n anul '((0:
@ venituri din cotizaiile membrilor = %(( mil! lei
@ venituri din donaii i sponsorizri = &!%(( mil! lei
@ venituri din finanri nerambursabile de la Dniunea European = 4!((( mil! lei
@ venituri din activiti comerciale = &!((( mil! lei
"orespunztor acestor venituri ea realizeaz urmtoarele celtuieli:
@ celtuieli aferente activitii non@profit = )!3(( mil! lei;
@ celtuieli aferente activitii comerciale = 1(( mil! lei
;eterminai impozitul pe profit datorat de aceast organizaie non@profit pentru activitile desfurate n cursul
anului '((0, dac cursul de scimb este 40!%(( lei7Euro!
Rspuns:
2
<as &! ;eterminarea veniturilor impozabile
<entru veniturile din cotizaiile membrilor, donaii i sponsorizri i finanri nerambursabile de la Dniunea
European organizaia non@profit este scutit de plata impozitului pe profit!
9rganizaiile non@profit sunt scutite de impozitul pe profit pentru veniturile din activiti economice ce nu
depesc &%!((( euro, dar nu mai mult de &(? din celelalte venituri scutite de la plata impozitului pe profit!
;eci, limita veniturilor scutite din activiti economice este suma minim dintre &%!((( euro i &(? din
celelalte venituri scutite de la plata impozitului pe profit!
&%!((( euro = &%!((( C 40!%(( = %)1,% mil! lei
&(? #%(( > &!%(( > 4!((() = %(( mil! lei
veniturile din activiti economice sunt scutite n limita a %(( mil! $ei, pentru restul de %(( mil! lei
dator.ndu@se impozit pe profit
<as '! ;eterminarea profitului impozabil
9rganizaia non@profit va datora impozit pentru partea din profit care corespunde cuantumului veniturilor
impozabile!
<rofitul activitilor economice = +economice A "!economice = &((( A 1(( = 4(( mil! lei
<rofitul aferent veniturilor impozabile = 4(( C #%((7&((() = &%( mil! lei
<as 4! ;eterminarea impozitului pe profit
*mpozit pe profit = &0? C &%( = ') mil! lei
49. ,e dau urmtoarele tipuri de celtuieli:
@ celtuieli pentru formarea i perfecionarea profesional a personalului angajat;
@ celtuielile de protocol;
@ celtuielile cu provizioane;
@ celtuielile cu impozitul pe profit;
@ celtuieli cu amenzile datorate autoritilor rom.ne;
@ celtuieli de reclam i publicitate efectuate n scopul popularizrii firmei;
@ celtuieli cu aciziionarea ambalajelor;
@ celtuieli reprezent.nd ticetele de mas acordate de angajatori;
@ celtuieli cu mrfurile v.ndute;
@ celtuieli aferente veniturilor neimpozabile!
"lasificai aceste celtuieli n categoriile:
a) celtuieli deductibile;
b) celtuieli cu deductibilitate limitat;
c) celtuieli nedeductibile
din punctul de vedere al impozitului pe profit!
Rspuns:
"onform "odului Fiscal, art! '&, celtuielile de mai sus se clasific astfel:
a) "eltuieli deductibile:
@ celtuieli pentru formarea i perfecionarea profesional a personalului angajat;
@ celtuieli de reclam i publicitate efectuate n scopul popularizrii firmei;
@ celtuieli cu aciziionarea ambalajelor;
@ celtuieli cu mrfurile v.ndute;
b) "eltuieli cu deductibilitate limitat:
%
@ celtuielile de protocol;
@ celtuielile cu provizioane;
@ celtuieli reprezent.nd ticetele de mas acordate de angajatori;
c) "eltuieli nedeductibile:
@ celtuielile cu impozitul pe profit;
@ celtuieli cu amenzile datorate autoritilor rom.ne;
@ celtuieli aferente veniturilor neimpozabile!
50. 9 societate comercial realizeaz urmtoarele venituri i celtuieli aferente trimestrului * '((0:
@ venituri din v.nzarea mrfurilor: %(!((( mil! lei;
@ venituri din prestri servicii: '(!((( mil! lei;
@ venituri din dividende primite de la o societate comercial rom.n = &!((( mil! lei;
@ celtuieli cu mrfurile v.ndute: 4(!((( mil! lei;
@ celtuieli cu serviciile de la teri: &(!((( mil! lei;
@ celtuieli de protocol: &!((( mil! lei;
@ celtuieli salariale: '!((( mil! lei
@ celtuieli cu amenzile datorate autoritilor rom.ne: 4!((( mil! lei
@ celtuieli cu ticetele de mas: 3(( mil! lei, din care '(( mil! lei peste limita legal
3
;eterminai impozitul pe profit datorat de societatea comercial!
Rspuns:
<as &! ;eterminarea veniturilor impozabile
+enituri impozabile = +enituri din v.nzarea mrfurilor > venituri din prestri servicii =
= %(!((( > '(!((( = 1(!((( mil! lei
<as '! ;eterminarea celtuielilor deductibile
<entru determinarea sumei celtuielilor deductibile vom analiza fiecare tip de celtuial n parte:
@ celtuielile cu mrfurile v.ndute sunt integral deductibile"elt! ;ed! = 4(!((( mil! lei
@ celtuielile cu serviciile de la teri sunt integral deductibile"elt! ;ed! = &(!((( mil! lei
@ celtuielile cu protocolul sunt deductibile limitat
$imita = '? C #+enituri impozabile A "eltuieli aferente veniturilor impozabile altele
dec.t cele cu impozitul pe profit i protocolul)
= '? C #1(!((( A 4(!((( A &(!((( A '!((( A 4!((( A 3(() = ')!'(( mil! $ei = )3) mil! $ei
celtuielile cu protocolul sunt deductibile n limita a )3) mil! $ei
"elt! ;ed! = )3) mil! $ei i "elt neded = %&0 lei!
@ celtuielile salariale sunt integral deductibile "elt! ;ed! = '!((( mil! lei
@ celtuielile cu amenzile sunt integral nedeductibile "elt! :eded! = 4!((( mil! lei
@ celtuielile cu ticetele de mas sunt deductibile n limita prevederilor legale
"elt! ;ed! = 0(( mil! lei i "elt! :eded! = '(( mil! lei!
5otal celtuieli deductibile = 4(!((( > &(!((( > )3) > '!((( > 0(( = )4!(3) mil! lei
<as 4! ;eterminarea profitului impozabil
<rofit impozabil = 1(!((( A )4!(3) = '0!/&0 mil! lei
<as )! ;eterminarea impozitului pe profit
*mpozitul pe profit = '0!/&0 C &0? = )!4(1 mil! $ei
51. 9 societate comercial realizeaz n anul '((0 venituri totale impozabile n valoare de &(!((( mil! lei i
celtuieli deductibile totale n valoare de 3!((( mil! lei! ,eparat de aceste celtuieli societatea nregistreaz
celtuieli cu dob.nzile aferente mprumuturilor de la bnci n sum de &!'(( mil! lei! +aloarea capitalului propriu
este de &'%!((( mil! lei la nceputul anului i &%(!((( mil! lei la sf.ritul anului! +aloarea mprumuturilor pe
termen lung este de )((!((( mil! lei la nceputul anului i 4((!((( mil! lei! ;eterminai valoarea impozitului pe
profit de plat aferent anului '((0!
Rspuns:
<as &! ;eterminarea deductibilitii celtuielilor cu dob.nzile
"eltuielile cu dob.nzile aferente mprumuturilor de la bnci autorizate de 6:- sunt integral deductibile!
<as '! ;eterminarea profitului impozabil
<rofit impozabil = &(!((( A 3!((( A &!'(( = 3(( mil! lei
<as 4! ;eterminarea impozitului pe profit
*mpozit pe profit = &0? C 3(( = &'3 mil! lei
52. 9 societate comercial a realizat cumulat de la nceputul anului pe primele ase luni ale anului '((0 venituri
totale impozabile n valoare de )(!((( mil! lei, din care cifra de afaceri reprezint 43!((( mil! lei i celtuieli totale
n valoare de 4(!((( mil! lei, din care 0(( mil! lei celtuieli cu impozitul pe profit! ,eparat de aceste celtuieli, n
luna mai societatea a acordat o sponsorizare n valoare de '%( mil! lei! ;eterminai care este suma impozitului pe
profit pe care societatea trebuie s@o plteasc la '% iulie '((0, tiind c impozitul pe profit constituit pentru primul
trimestru a fost pltit la termenul legal!
Rspuns:
<as &! ;eterminarea profitului impozabil aferent primelor ase luni ale anului!
+enituri impozabile = )(!((( lei
"eltuieli deductibile = 4(!((( A 0(( = '/!)(( mil! lei
<rofit impozabil = )(!((( A '/!)(( = &(!0(( mil! lei
<as '! ;eterminarea impozitului pe profit datorat pentru semestrul **
*mpozit pe profit datorat = &0? C &(!0(( = &!0/0 mil! lei
"eltuielile cu sponsorizarea pot fi deduse din impozitul pe profit n limita a 4G din cifra de afaceri i '(? din
impozitul pe profit datorat!
4G C "2 = 4G C 43!((( = &&) mil! lei
'(? C *mpozit = '(? C &!0/0 = 44/,' mil! lei
din impozitul datorat putem deduce celtuieli cu sponsorizarea n sum de &&) mil! lei
*mpozit pe profit datorat = &0/0 A &&) = &!%3' mil! lei
<as 4! determinarea impozitului pe profit de plat
*mpozit pe profit de plat = *mpozit pe profit datorat @ *mpozit pe profit pltit = &!%3' A 0(( = /3' mil! lei
4
53. ;in veniturile enumerate mai jos selectai@le pe cele neimpozabile n anul '((1, n sensul impozitului pe venit:
a) venituri din dividende;
b) veniturile din pensii pentru invalizi de rzboi;
c) indemnizaia pentru incapacitatea temporar de munc;
d) sumele primite sub form de sponsorizare;
e) indemnizaia pentru creterea copilului;
f) indemnizaia lunar a asociatului unic;
g) indemnizaiile din activiti desfurate ca urmare a unei funcii de demnitate public;
) venituri din cedarea folosinei bunurilor;
i) venituri din drepturi de proprietate intelectual;
j) venituri din jocuri de noroc!
Rspuns:
"onform prevederilor 5itlului *** din "odul Fiscal, sunt venituri impozabile n sensul impozitului pe venit
urmtoarele:
a) venituri din dividende;
c) indemnizaia pentru incapacitatea temporar de munc;
f) indemnizaia lunar a asociatului unic;
g) indemnizaiile din activiti desfurate ca urmare a unei funcii de demnitate public;
) venituri din cedarea folosinei bunurilor;
i) venituri din drepturi de proprietate intelectual;
j) venituri din jocuri de noroc!
54. 9 salariat a unei societi comerciale obine la locul de munc de baz urmtoarele venituri, n luna martie
'((0:
@ salariu de baz = %!(((!((( lei;
@ spor de vecime = &%?; #neinclus n salariul de baz)
@ '( ticete de mas n valoare de 0%!((( lei7ticet!
@ un cadou cu ocazia zilei de 3 martie n valoare de '!%((!((( lei!
,alariata are n ntreinere un copil minor i pe mama sa care nu obine venituri i este proprietara unui teren
agricol n suprafa de %!((( mp
;eterminai venitul net din salarii, impozitul pe salarii aferent lunii martie, i salariul net pe care l primete
angajata cunosc.ndu@se urmtoarele valori pentru deducerea personal:
@ pentru contribuabili fr persoane n ntreinere: '!%((!((( lei;
@ pentru contribuabili cu o persoan n ntreinere: 4!%((!((( lei;
@ pentru contribuabili cu dou persoane n ntreinere: )!%((!((( lei;
Rspuns:
<as &! ;eterminarea venitului brut din salarii
,alariul de baz face parte integral din venitul brut
,porul de vecime = &%? C %!(((!((( = 1%(!((( lei face parte integral din venitul brut
+aloarea ticetelor de mas este neimpozabil n limita a unui ticet pe zi lucrtoare! "um luna martie '((0
a avut '4 zile lucrtoare, valoare ticetelor de mas nu se include n venitul brut!
"adoul primit cu ocazia zilei de 3 martie este neimpozabil n limita a &!%((!((( lei! ;eci se va include n
venitul brut suma de &!(((!((( lei
+enitul brut din salarii = %!(((!((( > 1%(!((( > &!(((!((( = 0!1%(!((( lei
<as '! ;eterminarea contribuiilor obligatorii
"ontribuia de asigurri sociale = 0!1%(!((( C /,%? = 0)&!'%( lei
"ontribuia de asigurri sociale de sntate = 0!1%(!((( C 0,%? = )43!1%( lei
"ontribuia de asigurri pentru omaj = %!(((!((( C &? = %(!((( lei
<as 4! ;eterminarea venitului net din salarii
+enit net = +enit brut A "ontribuii obligatorii = 0!1%(!((( A 0)&!'%( A )43!1%( A %(!((( =
= %!0'(!((( lei
<as )! ;eterminarea deducerii personale
;educerea personal se stabilete n funcie de numrul de persoane considerate n ntreinere:
@ copilul minor este ntotdeauna considerat n ntreinere;
@ mama contribuabilei este i ea considerat n ntreinere i nu obine venituri, iar suprafaa de teren
deinut este de doar %!((( mp! Ea n@ar fi fost considerat persoan n ntreinere dac suprafaa de teren
deinut depea &(!((( mp n zonele colinare i de es sau '(!((( mp n zonele montane!
;educerea personala = )!%((!((( lei
<as %! ;eterminarea venitului impozabil
+enitul impozabil = +enit net A ;educere personala = %!0'(!((( A )!%((!((( = &!&'(!((( lei
5
<as 0! ;eterminarea impozitului pe venitul din salarii
*mpozit = &0? C &!&'(!((( = &1/!'(( lei
<as 1! ;eterminarea drepturilor salariale primite de angajat n luna martie '((%
Hn luna martie salariata primete:
@ un salariu net n numerar n valoare de
%!(((!((( > 1%(!((( @ 0)&!'%( @ )43!1%( @ %(!((( @ &1/!'(( = )!))(!3(( lei;
@ '( de ticete de mas n valoare total de:
'( C 0%!((( = &!4((!((( lei
@ un cadou cu ocazia zilei de 3 martie n valoare de
'!%((!((( lei
55. 9 persoan fizic obine la locul de munc de baz un venit net lunar de %!%((!((( lei i la un loc de munc
unde are un contract individual de munc cu timp parial unde obine un venit net lunar de 4!%((!((( lei! <ersoana
fizic lucreaz la locul de munc de baz n perioada ianuarie A septembrie '((0, iar la cellalt loc de munc n
perioada februarie A iunie '((0! Btiind c persoana fizic are n ntreinere o persoan i deducerea personal
lunar aferent este de 4!%((!(((, determinai:
a) impozitul lunar pe veniturile din salarii pltit de persoana fizic;
b) impozitul total pltit n cursul anului '((0 pentru veniturile din salarii;
c) venitul net anual impozabil aferent veniturilor din salarii
Rspuns:
a) ;eterminarea venitului lunar pe veniturile din salarii
<entru locul de munc de baz:
+enit impozabil = +enit net A ;educerea personala = %!%((!((( A 4!%((!((( = '!(((!((( lei
*mpozitul lunar = &0? C +enit *mpozabil = &0? C '!(((!((( = 4'(!((( lei
<entru cellalt loc de munc:
+enit impozabil = +enit net = 4!%((!((( lei
*mpozitul lunar = &0? C +enit *mpozabil = &0? C 4!%((!((( = %0(!((( lei
b) ;eterminarea impozitului total pltit n cursul anului '((% pentru veniturile din salarii:
*mpozit total pltit n cursul anului '((%: 4'(!((( C / > %0(!((( C % = %!03(!((( lei
c) "onform "odului Fiscal art! %1 beneficiarii de venituri din salarii datoreaz un impozit lunar, final! ;eci
venitul din salarii nu se ia in calcul la determinarea venitului net anual impozabil!
56. <entru care din veniturile de mai jos obinute n anul '((1 de o persoan fizic rom.n cu domiciliul n
-om.nia este obligat s depun declaraii speciale de venit:
a) venituri din pensii;
b) venituri din drepturi de proprietate intelectual;
c) venituri din cedarea folosinei bunurilor;
d) venituri din salarii;
e) venituri din activiti agricole determinate n sistem real;
f) venituri nete determinate pe baz de norme de venit!
Rspuns:
<entru veniturile obtinute in anul '((1 nu s@a aprobat inca formularistica specifica impozitului pe venit!
<entru anul '((0, dintre veniturile enumerate, trebuie depus declaraie special privind veniturile realizate,
conform 98F< &3%7'((1, pentru:
b) venituri din drepturi de proprietate intelectual;
c) venituri din cedarea folosinei bunurilor;
e) venituri din activiti agricole determinate n sistem real;
57. 9 persoan fizic desfoar activiti de servicii de sonorizare muzical i opteaz pentru impunerea n sistem
real! Ea estimeaz c n anul '((0 va realiza urmtoarele venituri:
@ venituri din prestarea serviciilor de sonorizare: 1(( mil! lei
@ venituri din dob.nzi aferente disponibilitilor din conturile la vedere: % mil! lei
@ venituri din sponsorizri: 4( mil! lei
Hn aceeai perioad, ea estimeaz c va realiza urmtoarele celtuieli:
@ celtuieli cu aciziionarea de materiale consumabile i obiecte de inventar: '(( mil! lei
@ celtuieli cu ciria spaiului unde i are sediul: &'( mil! lei
@ celtuieli cu salariile: &3( mil! lei
@ celtuieli privind amenzile datorate autoritilor rom.ne: &% mil! lei
@ celtuieli de protocol: &( mil! lei
$a (& iunie '((0 persoana fizic contracteaz un mprumut n sum de 4(( mil! lei, rambursabil integral peste
&' luni, de la o alt persoan fizic la o rat a dob.nzii de '(? pe an! -ata dob.nzii de referin stabilit de
6
6:- este de &%? pe an
;eterminai impozitul pltit sub form de pli anticipate n contul impozitului pe venit n cursul anului la
scadenele legale!
Rspuns:
<as &! ;eterminarea venitului brut
+enitul brut = venituri din prestarea serviciilor > venituri din dob.nzi = 1(( > % = 1(% mil! lei
<as '! ;eterminarea celtuielilor deductibile
+om determina deductibilitatea fiecrui tip de celtuial, astfel:
@ celtuielile cu aciziionarea de materiale consumabile i obiecte de inventar sunt integral deductibile
"! ;ed! = '(( mil! lei
@ celtuielile cu ciria spaiului sunt integral deductibile "! ;ed! = &'( mil! lei
@ celtuielile cu salariile sunt integral deductibile "! ;ed! = &3( mil! lei
@ celtuielile privind amenzile datorate autoritilor rom.ne sunt integral nedeductibile "! :eded! =
&% mil! lei
@ celtuielile cu dob.nzile la mprumuturile contractate de la alte persoane fizice sunt deductibile n limita
ratei dob.nzii de referin a 6:-!
+aloarea dob.nzii lunare = 4((!(((!((( C '(? C #&7&') = %!(((!((( lei
+aloarea dob.nzii conform ratei de referin a 6:-: 4((!(((!((( C &%? C #&7&') = 4!1%(!((( lei
persoana fizic i va putea deduce o celtuial cu dob.nda lunar de 4!1%(!((( lei!
:umrul de luni de plat a dob.nzii = 1 "! ;ed! = 1C4!1%(!((( = '0!'%(!((( lei
" :eded = 1 C #%!(((!((( A 4!1%(!((() = 3!1%(!((( lei
@ celtuielile de protocol sunt deductibile n limita unei cote de '? aplicat diferenei dintre venitul brut
i celtuielile deductibile, altele dec.t celtuielile de sponsorizare, mecenat, protocol i cotizaiile
pltite la asociaiile profesionale
$imita = '? C #1(%!(((!((( A '((!(((!((( A &'(!(((!((( @ &3(!(((!((( A '0!'%(!((() =
= '? C &13!1%(!((( = 4!%1%!((( lei
"! ;ed! = 4!%1%!((( lei
"! :eded! = &(!(((!((( A 4!%1%!((( = 0!)'%!((( lei
5otal celtuieli deductibile = '((!(((!((( > &'(!(((!((( > &3(!(((!((( > '0!'%(!((( > 4!%1%!((( =
= %'/!3'%!((( lei
<as 4! ;eterminarea venitului net
+enit net = +enit brut A "eltuieli deductibile = 1(%!(((!((( A %'/!3'%!((( = &1%!&1%!((( lei
<as )! ;eterminarea plilor anticipate n contul impozitului pe venit
*mpozit pe venit estimat = &1%!&1%!((( C &0? = '3!('3!((( lei
&&
$a &% martie '((0: plile anticipate n contul impozitului pe venit = 4'!&('!3)( 7 ) = 1!((1!((( lei
$a &% iunie '((0: plile anticipate n contul impozitului pe venit = 4'!&('!3)( 7 ) = 1!((1!((( lei
$a &% septembrie '((0: plile anticipate n contul impozitului pe venit = 4'!&('!3)( 7 ) = 1!((1!((( lei
$a &% decembrie '((0: plile anticipate n contul impozitului pe venit = 4'!&('!3)( 7 ) = 1!((1!((( lei
58. 9 persoan fizic realizeaz n cursul anului '((1 urmtoarele venituri din drepturi de autor:
Luna Tipul de enit !u"a #lei$
*unie '((1 9pere literare '(!(((
,eptembrie '((1 9pere monumentale %(!(((
9ctombrie '((1 9pere literare &(!(((
;eterminai venitul net anual impozabil aferent drepturilor de proprietate intelectual aferente anului '((1
i impozitul sub form de pli anticipate n contul impozitului pe venit pltit n cursul anului, tiind c
contribuabilul a fost pe parcursul ntregului an angajat la o societate comercial cu contract individual de munc cu
timp ntreg!
Rspuns:
<as &! ;eterminarea venitului brut anual pe tipuri de venituri
+enit brut din opere literare = '(!((( > &(!((( = 4(!((( lei
+enit brut din opere monumentale = %(!((( lei
<as '! ;eterminarea celtuielilor forfetare pe tipuri de venituri
<entru veniturile din opere literare cota de celtuieli forfetare este de )(? "eltuielile forfetare pentru
operele literare sunt egale cu 4(!((( C )(? = &'!((( lei
<entru veniturile din opere monumentale cota de celtuieli forfetare este de %(? "eltuielile forfetare
pentru operele monumentale sunt egale cu %(!((( C %(? = '%!((( lei
<as 4! ;eterminarea venitului net pe tipuri de venituri
+enitul net = +enit brut A "eltuieli forfetare A "ontribuii sociale obligatorii
"um persoana fizic a realizat pe tot parcursul anului i venituri din salarii, ea nu mai pltete nici un fel de
7
contribuii sociale pentru venitul obinut din drepturi de proprietate intelectual
+enit net = +enit brut A "eltuieli forfetare
+enit net pentru operele literare = 4(!((( A &'!((( = &3!((( lei
+enit net pentru operele monumentale = %(!((( A '%!((( = '%!((( lei
<as )! ;eterminarea venitului net anual impozabil
+enitul net anual impozabil = &3!((( > '%!((( = )4!((( lei
<as %! ;eterminarea impozitului sub form de pli anticipate
Hn luna iunie '((1: *mpozit = '(!((( C &(? = '!((( lei
&'
Hn luna septembrie '((1: *mpozit = %(!((( C &(? = %!((( lei
Hn luna octombrie '((1: *mpozit = &(!((( C &(? = &!((( lei
$egislaie aplicabil: $egea %1&7'((4, "od Fiscal cu modificrile i completrile ulterioare, art! %(
59. 9 societate civil de notari, nfiinat n luna februarie '((1, la care sunt asociai doi notari cu cotele de
participare %(? fiecare, estimeaz realizarea n anul '((1 a unor venituri n sum de %((!((( lei crora le
corespund celtuieli deductibile n sum de 4%(!((( lei! $a sf.ritul anului se constat c veniturile realizate sunt
n sum de )%(!((( lei, iar celtuielile aferente realizate n sum de '%(!((( lei!
a) care sunt obligaiile fiscale declarative ale asociaiei fr personalitate juridic;
b) care este venitul net realizat aferent fiecrui asociat!
Rspuns:
a) 9bligaiile fiscale declarative ale asociaiei sunt:
@ nregistrarea contractului de asociere n &% zile de la nfiinare;
$egislaie aplicabil: $egea %1&7'((4, "od Fiscal cu modificrile i completrile ulterioare, art! 30, alin ', lit! f
@ depunerea unei declaraii privind privind venitul realizat p.n la data de &% martie '((3, care va cuprinde
i distribuia venitului net7pierderii pe asociai;
$egislaie aplicabil: $egea %1&7'((4, "od Fiscal cu modificrile i completrile ulterioare, art! 30, alin )
b) +enitul net realizat = )%(!((( A '%(!((( = '((!((( lei;
+enitul net aferent primului asociat = '((!((( C %(? = &((!((( lei;
+enitul net aferent celui de@al doilea asociat = '((!((( C %(? = &((!((( lei
$egislaie aplicabil: $egea %1&7'((4, "od Fiscal cu modificrile i completrile ulterioare, art! )3
60. 9 persoan fizic rom.n obine n anul '((1 urmtoarele venituri:
@ venituri impozabile din salarii obinute n -om.nia n sum de %(!((( lei;
@ venituri impozabile din salarii obinute ntr@o alt ar n sum de &((!((( lei #ecivalent calculat
la cursul de scimb 6:-)! <entru acest venit, persoana a pltit n strintate un impozit de 44!((( lei;
;eterminai creditul fiscal acordat de autoritile rom.ne pentru venitul obinut n strintate, precum i
impozitul pe venit pltit n -om.nia i n strintate, n condiiile n care nu esist nceiat convenie de evitare a
dublei impuneri ntre -om.nia i ara respectiv!
Rspuns:
<as &! ;eterminarea creditului fiscal acordat
+enitul obinut n strintate este impozitat n -om.nia cu o cot de &0?! 2stfel impozitul pltit n
-om.nia pentru acest venit ar fi fost de &0!((( lei! ;eci creditul fiscal acordat este n limita impozitului ce ar fi
fost pltit n -om.nia "redit fiscal = &0!((( lei
<as '! ;eterminarea impozitului pltit n -om.nia
*mpozitul pltit n -om.nia = *mpozitul aferent tuturor veniturilor A "reditul fiscal extern
*mpozitul pltit n -om.nia = %(!((( C &0? > &((!((( C &0? @ &0!((( =
= 3!((( lei
<as 4! ;eterminarea impozitului pltit n strintate
*mpozit = 44!((( lei
$egislaie aplicabil: $egea %1&7'((4, "od Fiscal cu modificrile i completrile ulterioare, art! /&
61. "are din urmtoarele venituri sunt scutite de la plata de impozit pe veniturile obinute de nerezideni:
@ venituri din dob.nzi la depozitele la termen constituite la instituii de credit rom.ne;
@ venituri din dob.nzi la depozitele la vedere;
@ venituri din dividende la o persoan juridic rom.n;
@ redevene de la un rezident;
@ venituri din dob.nzi la creditele externe contractate prin emisiune de obligaiuni garantate de Guvernul
-om.niei!
Rspuns:
,unt venituri neimpozabile n sensul impozitului pe veniturile obinute de nerezideni:
8
@ venituri din dob.nzi la la depozitele la vedere;
@ venituri din dob.nzi la creditele externe contractate prin emisiune de obligaiuni garantate de Guvernul
-om.niei!
$egislaie aplicabil: $egea %1&7'((4, "od Fiscal cu modificrile i completrile ulterioare, art! &&1
62. 9 societate comercial angajeaz ncep.nd cu luna februarie '((1 o persoan fizic nerezident! "are sunt
obligaiile angajatorului n ceea ce privete veniturile pltite acestei persoane fizice nerezidenteI
Rspuns:
9bligaiile care revin angajatorului persoanei fizice nerezidente sunt:
@ reinerea prin stopaj la surs a contribuiilor obligatorii i impozitului pe venit i virarea acestora la bugetele
respective;
@ depunerea unei fie fiscale la autoritatea fiscal competent p.n la '3 respectiv '/ februarie a anului
urmtor celui n care s@a pltit venitul i transmiterea i ctre angajat a unei copii!
$egislaie aplicabil: $egea %1&7'((4, "od Fiscal cu modificrile i completrile ulterioare, art! %1 i %/
63. 9 persoan fizic nerezident n -om.nia realizeaz n cursul anului '((1 venituri din dob.nzi la depozitele la
termen n sum de 4(!((( lei, venituri din jocuri de noroc n sum de 3%!((( lei i venituri din servicii de
consultan prestate n cadrul unor acorduri de finanare gratuit nceiate ntre Guvernul -om.niei i Guvernul
rii de reziden a persoanei n valoare de &((!((( lei! Hntre cele dou ri exist nceiat convenie pentru
evitarea dublei impuneri internaionale conform creia veniturile obinute de persoanele fizice nerezidente se
impun cu o cot de &/?! ;eterminai impozitul pe venit pltit de persoana fizic nerezident n -om.nia, tiind c
depozitele pentru care s@au pltit dob.nzile s@au constituit dup (&!(&!'((1!
Rspuns:
<entru veniturile obinute de persoana fizic nerezident se va aplica cota de impozitare cea mai favorabil
dintre: cota din convenia de evitare a dublei impuneri internaionale i cota de impunere din -om.nia, astfel:
5ip de venit "ota de impozit
aplicabil n
"ota de impozit
din convenia de "ota aplicabil
-om.nia evitare a dublei
impuneri
+enituri din dob.nzi la depozitele la termen &0? &/? &0?
+enituri din jocuri de noroc '(? &/? &/?
+enituri din servicii de consultan prestate n
cadrul unor acorduri de finanare gratuit
nceiate ntre Guvernul -om.niei i Guvernul
rii de reziden
,"D5*5 &/? ,"D5*5
*mpozitul de plat = 4(!((( C &0? > 3%!((( C &/? = )!3(( > &0!&%( = '(!/%( lei
$egislaie aplicabil: $egea %1&7'((4, "od Fiscal cu modificrile i completrile ulterioare, art! &&0, &&1 i &&3
64. 9 societate comercial nregistrat n scop de 5+2 realizeaz n luna mai '((1 urmtoarele operaiuni:
@ aciziioneaz &!((( Jg deeuri metale neferoase la preul de &,% lei7Jg fr 5+2;
@ aciziioneaz '!((( Jg fructe la pre de ',( lei7Jg fr 5+2;
@ livreaz &%(( Jg fructe la preul de ',% lei7Jg fr 5+2!
;eterminai 5+2 de plat sau de recuperat aferent lunii mai '((1! 5oate aciziiile7livrrile se fac pe plan
intern de la7ctre persoane nregistrate n scop de 5+2!
Rspuns:
<as &! ;eterminarea 5+2 deductibil
<entru aciziia de deeuri metale neferoase de la o persoan nregistrat n scop de 5+2 se aplic msurile
de simplificare, conform 2rt! &0( "od fiscal, n sensul c acestea se supun regimului de taxare invers! 2stfel,
5+2@ul aferent acestora se trece i la 5+2 deductibil i la 5+2 colectat, nefc.ndu@se ns pli ntre furnizor i
client pentru acest 5+2!
2stfel, 5+2 deductibil = &!((( C &,% C&/? > '!((( C ',( C &/? = &!()% lei
<as '! ;eterminarea 5+2 colectat
5+2 colectat = &!((( C &,% C&/? > &%(( C ',% C &/? = //1,% lei
<as 4! ;eterminarea 5+2 de plat sau de recuperat
"um 5+2 deductibil K 5+2 colectat 5+2 de recuperat = &!()% A //1,% =
= )1,% lei
9
65. 9 persoan juridic nregistrat n scop de 5+2 ce activeaz n domeniul produciei de mobilier realizeaz n
luna iunie '((1 urmtoarele operaiuni:
@ aciziii de mas lemnoas pe picior utilizat ca materie prim 3%(!((( pre fr 5+2;
@ aciziii de materiale consumabile n valoare de '%(!(((, pre fr 5+2;
@ nregistreaz facturi pentru cazarea personalului trimis n delegaie n valoare de '%!(((, fr 5+2;
@ aciziioneaz produse alcoolice i din tutun destinate activitii de protocol n valoare de &%!((( fr 5+2;
@ livreaz produse finite #mobilier) n valoare de &!)%(!((( lei, pre cu 5+2!
;eterminai 5+2 aferent lunii iunie '((1! Btiind c la sf.ritul lunii mai '((1 societatea raportase 5+2 de
recuperat n valoare de '!%(( lei, determinai care este valoarea 5+2 pe care societatea o datoreaz ctre bugetul
statului la sf.ritul lunii iunie! 5oate operaiunile se desfoar pe plan intern, furnizorii i clienii fiind persoane
nregistrate n scop de 5+2!
Rspuns:
<as &! ;eterminarea 5+2 deductibil
<entru determinarea 5+2 deductibil vom analiza fiecare tip de aciziie:
@ aciziiile de mas lemnoas pe picior genereaz un 5+2 deductibil i un 5+2 colectat n valoare de
3%(!((( C &/? = &0&!%(( lei;
@ aciziiile de materiale consumabile genereaz un 5+2 deductibil de '%(!((( C &/? = )1!%(( lei;
@ prestarea de servicii de cazare se impoziteaz cu cota de /?, deci, 5+2@ul deductibil generat de aceste
facturi va fi de '%!((( C /? = '!'%( lei;
@ pentru aciziionarea de produse alcoolice i din tutun destinate activitii de protocol societatea nu are
dreptul de deducere a 5+2 nu se nregistreaz 5+2 deductibil
;eci, 5+2deductibil = &0&!%(( > )1!%(( > '!'%( = '&&!'%( lei
<as '! ;eterminarea 5+2 colectat
<entru determinarea 5+2 colectat vom analiza fiecare operiune:
@ aciziiile de mas lemnoas pe picior genereaz un 5+2 deductibil i un 5+2 colectat n valoare de
3%(!((( C &/? = &0&!%(( lei
@ pentru livrarea de produse finite vom aplica cota de 5+2 recalculat: 5+2 colectat = &!)%(!((( C #&/7&&/)
= '4&!%&',0& lei
;eci, 5+2colectat = &0&!%(( > '4&!%&',0& = 4/4!(&',0& lei
<as 4! ;eterminarea 5+2 de plat sau de recuperat aferent lunii iunie '((1
5+2 colectat K 5+2 deductibil 5+2 de plat = 4/4!(&',0& A '&&!'%( = &3&!10',0& lei
<as )! ;eterminarea 5+2 de plat la bugetul statului
5+2 de plat la buget = &3&!10',0& A '!%(( = &1/!'0',0& lei
66. Hn luna iulie '((1 o persoan juridic pltitoare de 5+2 realizeaz operaiunile:
@ livrri de bunuri pe piaa intern n valoare de ''(!((( fr 5+2, 5+2 &/?;
@ prestri de servicii pe piaa intern scutite cu drept de deducere n valoare de &&(!((( lei;
@ prestri de servicii pe piaa intern scutite fr drept de deducere n valoare de &3(!((( lei;
@ aciziii de mrfuri n valoare de &((!((( fr 5+2, 5+2 &/?, destinate n ntregime operaiunilor cu
drept de deducere;
@ aciziii de materiale consumabile i servicii n valoare de &/(!((( lei fr 5+2, 5+2 &/?, din care 1(?
sunt destinate activitilor cu drept de deducere i 4(? activitilor fr drept de deducere!
;eterminai 5+2 de plat n luna iulie '((1
Rspuns:
<as &! ;eterminarea 5+2 deductibil
Hntruc.t societatea a inut evidena aprovizionrilor separat pentru activitile cu drept de deducere i pentru
activitile fr drept de deducere vom lua n calculul 5+2@ului deductibil numai acele aciziii destinate realizrii
operaiunilor cu drept de deducere, nefiind necesar utilizarea pro@ratei!
5+2 deductibil = &((!((( C &/? > &/(!((( C 1(? C &/? = ))!'1( lei
<as '! ;eterminarea 5+2 colectat
5+2 colectat = ''(!((( C &/? = )&!3(( lei
<as 4! determinarea 5+2 de plat sau de recuperat aferent lunii iulie '((1
5+2 colectat L 5+2 deductibil 5+2 de recuperat = ))!'1( A )&!3(( = '!)1( lei
67. Hn luna august '((1 o societate pltitoare de 5+2 realizeaz urmtoarele operaiuni:
@ exporturi #n afara "omunitii) n valoare de )((!((( lei;
@ livrri de bunuri pe piaa intern n valoare de '%(!((( lei fr 5+2, 5+2 &/?;
@ prestri de servicii pe piaa intern scutite fr drept de deducere n valoare de '((!((( lei;
@ aciziii de materii prime i materiale consumabile de pe piaa intern n valoare de 0((!((( lei fr 5+2,
5+2 &/?, destinate realizrii activitilor firmei;
@ beneficiaz de prestri servicii de la teri n valoare de %0(!((( lei, pre cu 5+2, 5+2 &/?
10
;eterminai 5+2 de plat ctre bugetul statului n luna august '((1!
Rspuns:
<as &! ;eterminarea 5+2 deductibil
Hntruc.t societatea nu a reflectat separat aciziiile destinate operaiunilor cu drept de deducere i cele destinate
operaiunilor fr drept de deducere, vom calcula 5+2 deductibil aferent tuturor aciziiilor i apoi, pe baza proratei,
5+2 ce poate fi dedus din 5+2 colectat!
5+2 deductibil = 0((!((( C &/? > %0(!((( C #&/7&&/) = '(4!)&&,11 lei
<ro rata = #livrri cu drept de deducere) 7 #total livrri) = #)((!((( > '%(!((() 7 #)((!((( > '%(!((( > '((!((() =
0%(!((( 7 3%(!((( = 10,)1?
5+2 ce poate fi dedus = '(4!)&&,11 C 10,)1? = &%%!%)3,/3 lei
<as '! ;eterminarea 5+2 colectat
5+2 colectat = '%(!((( C &/? = )1!%(( lei
<as 4! ;eterminarea 5+2 de plat sau de recuperat
5+2 colectat L 5+2 ce poate fi dedus 5+2 de recuperat = &%%!%)3,/3 A )1!%(( = &(3!()3,/3 lei
68. 2gentul economic M aciziioneaz de la productorul N o cantitate de &!((( pereci de pantofi la preul de
producie de '%( lei 7 perece, pre fr 5+2! <roductorul N decide acordarea unui discount de &(? pentru
aceast comand! 2gentul economic M aplic un adaos comercial de 4(? la preul de aciziie al pantofilor dup
care vinde 3(( de pereci agentului economic O i '(( de pereci agentului economic P! Hntruc.t agentul
economic O este un veci client, M decide s@i acorde un discount de %? la v.nzarea celor 3(( pereci de pantofi!
Btiind c toi agenii economici participani la circuit sunt nregistrai n scop de 5+2 -om.nia, iar toate
operaiunile au loc n -om.nia, determinai 5+2 de plat sau de recuperat pentru agentul economic M!
<as &! ;eterminarea 5+2 deductibil
<re de producie pantofi = '%( lei 7 perece
;iscount = &(?
<re de aciziie fr 5+2 = '%( A '%( C &(? = ''% lei 7 perece
5+2 deductibil = ''% C &!((( C &/? = )'!1%( lei
<as '! ;eterminarea 5+2 colectat
<re aciziie = ''% lei 7 perece
2daos comercial = ''% C 4(? = 01,% lei 7 perece
<re v.nzare fr 5+2 = '/',% lei 7 perece
<entru v.nzarea ctre O: <re v.nzare = '/',% lei7perece
;iscount = %? C '/',% = &),04 lei7perece
pre v.nzare fr 5+2 = '11,31 lei 7 perece
5+2 colectat = '11,31 C 3(( C &/? = )'!'40,') lei
<entru v.nzarea ctre P: <re v.nzare = '/',% lei 7 perece
5+2 colectat = '/',% C '(( C &/? = &&!&&% lei
5+2 colectat = )'!'40,') > &&!&&% = %4!4%&,') lei Q %4!4%& lei
<as 4! ;eterminarea 5+2 de plat sau de recuperat
5+2 colectat K 5+2 deductibil 5+2 de plat = %4!4%& A )'!1%( = &(!0(& lei
69. 9 societate comercial aciziioneaz un mijloc fix pentru care pltete un avans de 4(? din valoare n luna
iulie '((1, urm.nd ca restul de 1(? s fie acitat n luna septembrie, atunci c.nd mijlocul fix i este livrat! Factura
este fcut pentru ntraga valoare n luna iulie '((1! ;ac valoarea mijlocului fix este de %((!((( lei, pre fr
5+2, determinai 5+2@ul deductibil aferent lunii iulie '((1!
Rspuns:
5+2 devine exigibil la data facturii astfel c societatea i nregistreaz n luna iulie '((1 un 5+2
deductibil de %((!((( C &/? = /%!((( lei
70. 9 societate comercial aciziioneaz n luna martie mrfuri n valoare de )(!((( lei fr 5+2 pe care le acit
n proporie de 0(? n luna martie i )(? n luna aprilie! 5ot n luna martie ea factureaz ctre clieni mrfuri n
valoare de %(!((( lei pre fr 5+2! <entru care va primi contravaloarea integral n luna aprilie! ;eterminai 5+2
de plat sau de recuperat aferent lunii aprilie, tiind c toate operaiunile au loc n -om.nia, ntre persoane
nregistrate n scop de 5+2 n -om.nia!
Rspuns:
5+2 devine exigibil la data livrrii sau data facturrii! 2stfel, 5+2@ul aferent aciziiilor este exigibil n
luna martie, iar 5+2@ul aferent livrrilor este exigibil tot n luna martie pentru luna aprilie societatea nu are de
pltit sau de recuperat, ntruc.t ea nu a desfurat operaiuni impozabile cu exigibilitate n luna aprilie!
71. Hn cadrul unei societi comerciale nregistrate n scop de 5+2 n -om.nia au loc urmtoarele operaiuni n
11
luna iunie '((1:
@ emiterea de facturi n valoare de 4(!((( lei fr 5+2, cota &/? pentru livrarea de bunuri n -om.nia;
@ emiterea de facturi n valoare de &(!((( lei fr 5+2, cota &/? pentru prestarea de servicii av.nd locul n
-om.nia;
@ aciziia din -om.nia, de la furnizorii interni, de bunuri n valoare de '%!((( lei, cota 5+2 &/?;
@ primirea facturii de &!%(( lei fr 5+2 privind rata &% de plat aferent aciziionrii unui utilaj cu plata n
rate de pe piaa intern #contractul a fost nceiat n '((0);
@ primirea facturii externe referitoare la plata ratei de leasing extern pentru un automobil contractat n luna
februarie '((1 prin leasing extern din Frana, n valoare de '3( euro, inclusiv 5+2 francez n cot de
&/,0?! "onform contractului, data de plat este de &% a fiecrei luni!
"ursul de scimb este 4,4 lei7euro
;eterminai:
a) 5+2 deductibil;
b) 5+2 colectat;
c) 5+2 de plat sau de recuperat!
Rspuns:
a) ;eterminarea 5+2 deductibil
<entru bunurile aciziionate n rate prin contracte nceiate nainte de 4&!&'!'((0, 5+2 devine exigibil la
data plii fiecrei rate #"od Fiscal, art! &0&, alin #&%))!
<entru operaiunile leasing extern pentru mijloace de transport, locul prestrii este unde este stabilit
prestatorul #"od Fiscal, art! &44, alin #&))!
2stfel, 5+2 deductibil = '%!((( C &/? > &!%(( C &/? =
= %!(4% lei
b) ;eterminarea 5+2 colectat
5+2 colectat = 4(!((( C &/? > &(!((( C &/? = 1!0((
c) ;eterminarea 5+2 de plat
5+2 de plat = 1!0(( A %!(4% = '!%0% lei
72. ,electai dintre operaiunile prezentate mai jos acele operaiuni pentru care se aplic cota redus de 5+2 de
/?:
@ prestri de servicii medicale;
@ livrri de produse ortopedice;
@ livrrile de organe, de s.nge i de lapte de provenien uman;
@ livrarea de manuale colare;
@ activitatea de nvm.nt;
@ dreptul de intrare la muzee;
@ cazarea n cadrul sectorului otelier;
Rspuns:
9peraiunile pentru care se aplic cota redus de /? sunt:
@ livrri de produse ortopedice;
@ livrarea de manuale colare;
@ dreptul de intrare la muzee;
@ cazarea n cadrul sectorului otelier!
$egislaie aplicabil: $egea %1&7'((4, "od Fiscal cu modificrile i completrile ulterioare, art! &)(, alin '
73. 9 societate comercial 2 produce o cantitate de '!((( sticle de vin spumos a (,1% l7sticl la un pre de
producie de 3 lei7sticl! ,ocietatea 2 vinde ctre societatea 6 cele '!((( de sticle n luna aprilie '((1! +aloarea
accizei specifice pentru vinul spumos este de 4),(% euro7l! produs, iar cursul de scimb este de 4,4 lei7euro
;eterminai valoarea accizei i a 5+2 aferente lunii aprilie pe care trebuie s le declare societatea 6 la
administraia financiar, dac 6 nu mai realizeaz nici o alt operaiune n luna aprilie '((1
Rspuns:
,ocietatea 6 este comerciant, nu productor, ca urmare ea nu are obligaii declarative n ceea ce privete
accizele!
<entru determinarea 5+2@ului de declarat trebuie s determinm preul fr 5+2 la care 6 va cumpra de
la 2! 2cest pre = <re de producie > 2cciza
<re de aciziie fr 5+2 = #'!((( C 3) > #4),(% C 4,4 C '!((( C (,1% 7 &(() = &0!((( > &03%,)3 =
&1!03%,)3 lei
5+2 deductibil = &1!03%,)3 C &/? = 4!40( lei
;eci societatea trebuie s declare un 5+2 de recuperat de 4!40( lei
12
74. Dn agent economic import din 2merica de ,ud &(!((( sticle alcool etilic concentraie %(?, de (,% l7sticl la
pre extern de &(( euro7sticl, nefiind plasate n regim suspensiv! 2cciza specific pentru alcool etilic este de 1%(
euro7l alcool pur! "ursul de scimb este 4,4 lei7euro!
;eterminai valoarea accizei care trebuie pltit n vam
Rspuns:
2cciza = 1%( C 4,4 C R#&(!((( C (,%) 7 &((S C %(? = 0&!31% lei
75. 9 societate comercial produce n luna mai '((1 '!((( pacete igri cu &( igri n pacet! 2cciza pentru
igri este de 4),%( euro7&((( igri, iar cursul de scimb este de 4,4 lei7euro! ".t este acciza datorat la bugetul de
stat pentru producia realizat, dac igrile sunt eliberate n consum n luna mai '((1I
Rspuns:
2cciza = 4),%( C 4,4 C #'!((( C &()7&!((( = '!'11 lei
76. <recizai produsele pentru care se aplic accize armonizate!
Rspuns:
2ccizele armonizate se datoreaz pentru:
@ bere;
@ vinuri;
@ buturi fermentate, altele dec.t berea i vinurile;
@ produse intermediare;
@ alcool etilic;
@ tutun prelucrat;
@ produse energetice;
@ energie electric!
$egislaie aplicabil: $egea %1&7'((4, "od Fiscal cu modificrile i completrile ulterioare, art! &0'
77. "e document nsoete ntotdeauna micarea produselor accizabile n regim suspensivI
Rspuns:
;ocumentul administrativ de nsoire!
$egislaie aplicabil: $egea %1&7'((4, "od Fiscal cu modificrile i completrile ulterioare, art! &/%
78. Dn agent economic import n '((1 din -usia )( buci articole din cristal al un pre de productor de %(
euro7bucat! "eltuielile cu transportul extern al acestor produse au fost de %(( euro! <entru aceste produse taxa
vamal este de '(?, comisionul vamal de (,%?, iar acciza de %%?! ;eterminai valoarea accizei ce trebuie pltit
n vam, dac cursul de scimb este 4,4 lei7euro
Rspuns:
+aloarea n vam = )( C %( C 4,4 > %(( C 4,4 = 0!0(( > &!0%( = 3!'%( lei
5axa vamal = '(? C 3!'%( = &!0%( lei
"omisionul vamal = (,%? C 3!'%( = )&,'% lei
2cciza = %%? C #3!'%( > &!0%( > )&,'%) = %!)03 lei
79. <recizai care sunt scutirile generale care se acord produselor accizabile n funcie de destinaia lor!
Rspuns:
,unt scutite de la plata accizelor acele produse accizabile destinate pentru :
a$ livrarea n contextul relaiilor consulare sau diplomatice;
%$ organizaiile internaionale, recunoscute ca atare de ctre autoritile publice ale -om.niei, i membrii
acestor organizaii, n limitele i n condiiile stabilite prin conveniile internaionale, care pun bazele
acestor organizaii, ori prin acorduri nceiate la nivel statal sau guvernamental;
c$ forele armate aparin.nd oricrui stat parte la 5ratatul 2tlanticului de :ord #:259), cu excepia
Forelor 2rmate ale -om.niei, precum i pentru personalul civil care le nsoete sau pentru aprovizionarea
popotelor ori cantinelor acestora;
d$ consumul aflat sub incidena unui acord nceiat cu ri nemembre sau organizaii internaionale, cu
condiia ca un astfel de acord s fie permis ori autorizat cu privire la scutirea de tax pe valoarea adugat!
$egislaie aplicabil: $egea %1&7'((4, "od Fiscal cu modificrile i completrile ulterioare, art! &//
80. 9 puternic companie internaional i descide o reprezentan n -om.nia ncep.nd cu luna aprilie '((1! $a
13
data de &% mai '((1 reprezentana se otrte s acite impozitul pe veniturile reprezentanelor, cursul de scimb
fiind & euro = 4,4 lei! ;eterminai cuantumul impozitului pltit!
Rspuns:
*mpozitul pe reprezentane este un impozit anual, n sum de )!((( euro care se pltete proporional cu
numrul de luni de existen a respectivei reprezentane n anul fiscal de calcul!
*mpozitul pe reprezentane = )!((( C /7&' C 4,4 = /!/(( lei
$egislaie aplicabil: $egea %1&7'((4, "od Fiscal cu modificrile i completrile ulterioare, art! &'4
81. "are sunt obligaiile declarative ale contribuabililor n legtur cu impozitul pe reprezentane I
Rspuns:
9bligaiile declarative ale contribuabililor n legtur cu impozitul pe reprezentane se refer la:
@ depunerea unei declaraii anuale la autoritatea fiscal competent p.n la '3 sau '/ februarie a anului de
impunere;
@ depunerea unei declaraii fiscale la autoritatea competent n termen de 4( de zile de la nfiinarea sau
desfiinarea unei reprezentane!
$egislaie aplicabil: $egea %1&7'((4, "od Fiscal cu modificrile i completrile ulterioare, art! &')
82. 9 persoan juridic strin are nfiinat o reprezentan n -om.nia ncep.nd din luna noiembrie '((0! Hn anul
'((1 reprezentana realizeaz celtuieli de 4!((( euro #ecivalent lei)! ;eterminai cuantumul impozitului pe
reprezentane aferent anului '((1 ce trebuie pltit la scadenele legale, dac cursul de scimb este 4,4 lei7euro!
Rspuns:
<ersoana juridic strin trebuie s plteasc un impozit pe reprezentane n valoare de )!((( euro anual,
pltibil n dou trane egale la '( iunie i '( decembrie!
$a '( iunie '((1: *mpozit de plat = #)!((( C 4,4) 7 ' = &4!'(( lei
$a '( decembrie '((1: *mpozit de plat = #)!((( C 4,4) 7 ' = &4!'(( lei
$egislaie aplicabil: $egea %1&7'((4, "od Fiscal cu modificrile i completrile ulterioare, art! &'4 i &')
83. "um se determin valoarea taxei judiciare de timbru n cazul contestaiei la executarea silitI
Rspuns:
"onform $egii &)07&//1 cu modificrile i completrile ulterioare, art! ', alin! ' n cazul contestaiei la
executarea silit, taxa se calculeaz la valoarea bunurilor a cror urmrire se contest sau la valoarea debitului
urmrit, c.nd acest debit este mai mic dec.t valoarea bunurilor urmrit! 5axa aferent acestei contestaii nu poate
depi suma de &/) lei, indiferent de valoarea contestat!
84. "e fel de taxe de timbru se percep pentru eliberarea certificatelor de orice fel, conform $egii &&17&///I
Rspuns:
"onform $egii &&17&/// pentru eliberarea certificatelor de orice fel se percep taxe extrajudiciare de timbru!
85. 9 societate pltitoare de impozit pe veniturile microntreprinderilor realizeaz urmtoarea situaie a veniturilor
desprins din balana lunii martie '((1:
Tip enit &aloare cu"ulat de la
'nceputul anului #lei$
+enituri din v.nzarea mrfurilor &(!(((
+enituri din producia de imobilizri corporale '!(((
+enituri din cedarea activelor fixe 1!(((
+enituri din provizioane %((
+enituri din dob.nzi %(
+enituri din diferene de curs valutar 1(
+enituri din despgubiri acordate de societile de asigurare pentru pagubele la activele corporale proprii '((
Hn luna februarie societatea comercial aciziioneaz i pune n funciune o cas de marcat n valoare de %(( lei!
;eterminai impozitul pe veniturile microntreprinderilor datorat pentru trim! * '((1!
Rspuns:
+eniturile supuse impozitului pe veniturile microntreprinderilor = +enituri din v.nzarea mrfurilor >
+enituri din cedarea activelor fixe > +enituri din dob.nzi > +enituri din diferene de curs valutar = &(!((( > 1!(((
> %( > 1( = &1!&'( lei
;in veniturile supuse impozitului pe venit putem scdea valoarea casei de marcat!
*mpozit pe venit = '? C #&1!&'( A %(() = '?C&0!0'( = 44' lei
14
86. 5rei societi comerciale prezint urmtoarea situaie la 4&!&'!'((0:
Indicator !ocietatea ( !ocietatea ) !ocietatea *
9biectul de activitate "omer cu articole de
mbrcminte
Tocuri de noroc <restri servicii coafur
5ip capitalul social *ntegral <rivat *ntegral privat *ntegral privat
+enituri #lei) '%(!((( 4((!((( )3(!(((
:umr salariai &( ) %
Btiind c la 4& decembrie '((0 cursul leu7euro a fost de 4,43&1 lei7euro care din societile de mai sus se
pot ncadra pentru anul '((1 la categoria pltitor de impozit pe veniturile microntreprinderilor, av.nd n vedere c
nici una dintre ele nu a mai fost ncadrat n aceast categorie
Rspuns:
:ici una dintre societile de mai sus nu se poate ncadra n categoria microntreprinderilor n '((1,
deoarece:
@ societatea 2 are &( salariai, condiia impus de lege limit.nd numrul de salariai la / #"od Fiscal, art! &(4,
lit! b);
@ societatea 6 activeaz n domeniul jocurilor de noroc, domeniu n care nu se pot nfiina
microntreprinderi#"od Fiscal, art! &(), alin %, lit! c);
@ societatea " a realizat venituri peste &((!((( euro7an, condiia impus de lege limit.nd valoarea veniturilor
la &((!((( euor pe an #"od Fiscal, art! &(4, lit! c)!
87. $a sf.ritul anului '((1 o societate comercial pe aciuni nregistreaz un profit net n valoare de '((!((( lei!
2cionarii societii sunt: o persoan fizic rom.n ce deine 4(? din capitalul social i o persoan juridic
UUUUUUUUUUrom.n
ce deine din anul '((& 1(? din capitalul social! Hn condiiile n care societatea practic o rat de distribuire a
dividendelor de %(? determinai:
a) valoarea total i pe beneficiari a dividendului brut;
b) impozitul pe dividende;
c) valoarea dividendului net pe beneficiari;
d) p.n la ce dat trebuie pltit impozitul pe dividende!
Rspuns:
a) ;ividend brut = '((!((( C %(? = &((!((( lei
@ persoana fizic = &((!((( C 4(? = 4(!((( lei;
@ persoana juridic &((!((( C 1(? = 1(!((( lei;
b) *mpozitul pe dividende
@ persoana fizic = 4(!((( C &0? = )!3(( lei #"od fiscal, art! 01, alin &);
@ persoana juridic = (; #;ividendele sunt scutite de impozit, conform, art! 40, alin ), "od Fiscal);
c) ;ividendul net
@ persoana fizic = 4(!((( A )!3(( = '%!'(( lei;
@ persoana juridic = 1(!((( A ( = 1(!((( lei;
d) *mpozitul pe dividende va fi pltit n anul '((3, p.n la data de '% inclusiv a lunii urmtoare celei n
care se pltete dividendul ori de c.te ori acionarii decid ridicarea dividendelor, pentru impozitul
aferent acestora, dar nu mai t.rziu de 4& decembrie '((3 #"od fiscal, art! 01, alin &)!
88. Hn anul '((1 o societate comercial realizeaz un dividend brut n valoare de )%!((( lei! ,ocietatea are doi
acionar:
@ o persoan fizic rom.n ce deine 0(? din capitalul social;
@ o persoan fizic nerezident ce deine )(? din capitalul social!
Hn anul '((3 persoana fizic rom.n i ridic integral dividendele aferente anului '((1 pe data de &% iulie
'((3, iar persoana fizic nerezident i ridic dividendele n dou trane: jumtate n august '((3 i jumtate n
octombrie '((3!
;eterminai valoarea impozitului pe dividende ce trebuie pltit de fiecare acionar i care sunt termenele
legale de plat ctre bugetul de stat tiind c persoana fizic nerezident este rezident a unui stat ne@membru DE
cu care -om.nia nu are nceiat convenie de evitare a dublei impuneri!
Rspuns:
<as &! -epartizarea dividendului brut pe categorii de beneficiari
;iv! brut pf rom.n = )%!((( C 0(? = '1!((( lei
;iv brut pf nerezident = )%!((( C )(? = &3!((( lei
<as '! ;eterminarea impozitului pe veniturile din dividende de plat
15
*mp div! pf romana = '1!((( C &0? = )!4'( lei #"od fiscal, art! 01, alin &);
*mp div pf nerezident = &3!((( C &0? = '!33( lei #"od fiscal, art! &&%, alin! &, lit! a i art! &&0, alin ', lit! c);
<as 4! ;eterminarea plilor ce trebuie efectuate din impozitul pe venitul din dividende la termenele scadente
<entru persoana fizic rom.n, scadena este '% august '((3! #"od fiscal, art! 01, alin &);
<entru persoana fizic nerezident, impozitul trebuie pltit astfel:
@ &!))( lei cu scadena la '% ,eptembrie '((3 #"od fiscal, art! &&0, alin %);
@ &!))( lei cu scadena la '% :oiembrie '((3 #"od fiscal, art! &&0, alin %)!
89. 9 persoan fizic deine ca locuin de domiciliu un apartament n mediul urban ntr@un bloc cu ) etaje i &%
apartamente construit n anul &/)( cu o suprafa desfurat de /% mp! +aloarea impozabil a cldirii este de 00/
lei7mp, iar coeficientul de corecie pozitiv determinat pe baza rangului localitii i zonei din cadrul localitii este
',)(! ;eterminai impozitul pe cldiri ce trebuie pltit de persoana fizic n contul anului '((1!
Rspuns:
<as &! ;eterminarea suprafeei construite desfurate
,uprafaa construit desfurat = /% mp
<as '! ;eterminarea valorii impozabile iniiale
+aloare impozabil iniial =/% mp C 00/ lei7mp = 04!%%% lei
<as 4! ;eterminarea coeficientului de corecie
"onform tabelului coeficientul de corecie = ',)(
"um apartamentul este ntr@un bloc cu mai mult de 4 niveluri i 3 apartamente coeficientul de corecie se
diminueaz cu (,&( coeficientul de corecie = ',)( A (,&( = ',4(
<as )! ;eterminarea valorii impozabile dup aplicarea coeficientului de corecie
+aloare impozabil dup aplicarea coeficientului de corecie = 04!%%% C ',4( = &)0!&10,%( lei
<as %! ;eterminarea reducerii datorate anului terminrii
6locul are o vecime de peste %( de ani la data de (& ianuarie '((1 persoana fizic va beneficia de reducerea
valorii impozabile cu '(?
<as 0! ;eterminarea valorii impozabile dup aplicarea reducerii datorat anului terminrii
+aloarea impozabil dup aplicarea reducerii datorat anului terminrii = &)0!&10,%( @ &)0!&10,%( C '(? =
&&0!/)&,'( lei!
<as 1! ;eterminarea majorrii datorate suprafeelor mari
,uprafaa construit nu depete &%( mp, deci nu se va aplica majorare datorit suprafeei mari!
<as 3! ;eterminarea valorii impozabile finale
+aloarea impozabil final = &&0!/)&,'( lei!
<as /! ;eterminarea impozitului de plat
*mpozit = (,&? C &&0!/)&,'( = &&1 lei
90. 9 persoan fizic deine ca locuin de domiciliu o cas n 6ucureti cu valoare impozabil de 00/ lei7mp i
suprafa util de 3( mp, construit n anul '((%! $a &% aprilie '((1 persoana fizic mai aciziioneaz tot n
6ucureti, un apartament ntr@un bloc cu ' etaje i % apartamente cu o suprafa desfurat de %( mp, valoare
impozabil 00/ lei7mp, construit n anul '((0! Hncep.nd cu (& iulie '((1 persoana fizic d spre nciriere noul
apartament, pentru care nceie un contract de nciriere pe 4 ani! "oeficientul de corecie este ',0(! ;eterminai
impozitul pe cldiri ce trebuie pltit de persoana fizic separat pentru cas i apartament!
Rspuns:
<E:5-D "2,V
<as &! ;eterminarea suprafeei desfurate
,uprafaa desfurat construit = 3( C &,' = /0 mp
<as '! ;eterminarea valorii impozabile
+aloarea impozabil = /0 C 00/ = 0)!'') lei
<as 4! 2plicarea coeficientului de corecie
+aloarea impozabil = 0)!'') C ',0( = &00!/3',) lei
<as )! 2plicarea reducerii datorate anului terminrii
<entru c vecimea casei este de numai ' ani persoana fizic nu va beneficia de reducerea valorii impozabile
datorit anului terminrii
<as %! 2plicarea majorrii datorate suprafeelor mari
;eoarece suprafaa construit nu depete &%( mp, nu se va aplica majorare datorit suprafeei mari!
<as 0! ;eterminarea impozitului anual
*mpozit anual = &00!/3',) C (,&? = &01 lei
<as 1! ;eterminarea impozitului de plat
*mpozitul de plat = impozitul anual = &01 lei
<E:5-D 2<2-528E:5
<as &! ;eterminarea suprafeei desfurate
16
,uprafaa desfurat construit = %( mp
<as '! ;eterminarea valorii impozabile
+aloarea impozabil = %( C 00/ = 44!)%( lei
<as 4! 2plicarea coeficientului de corecie
+aloarea impozabil = 44!)%( C ',0( = 30!/1( lei
<as )! 2plicarea reducerii datorate anului terminrii
<entru c vecimea apartamentului este de numai ' ani persoana fizic nu va beneficia de reducerea valorii
impozabile datorit anului terminrii
<as %! 2plicarea majorrii datorate suprafeelor mari
;eoarece suprafaa construit nu depete &%( mp, nu se va aplica majorare datorit suprafeei mari!
<as 0! ;eterminarea impozitului anual
*mpozit anual = 30!/1( C (,&? = 30,/1 lei
<as 1! ;eterminarea impozitului de plat
<entru apartament se va plti impozitul numai pentru perioada mai@decembrie, adic pentru 3 luni! Hns pentru cel
de@al doilea imobil valoarea impozitului se majoreaz cu &%?, ntruc.t este prima cldire n afara celei de
domiciliu! 8ajorarea nu se va aplica n lunile n care imobilul a fost dat spre nciriere 8ajorarea se aplic
pentru perioada mai@iunie impozitul de plat = 30,/1 C '7&' C &,&% > 30,/1 C 07&' = &0,01 > )4,)/ = 0(,&0 =
0( lei!
91. 9 societate comercial are nregistrat n contabilitate o cldire cu o valoare de inventar de 3((!((( lei,
amortizat integral! "ota de impozit stabilit prin otr.re a "onsiliului $ocal este de (,%?! ;eterminai impozitul
pe cldiri ce trebuie pltit de respectiva societate comercial!
Rspuns:
<as &! ;eterminarea valorii impozabile
+aloarea impozabil este dat de valoarea de intrarea a cldirii! Hn cazul cldirilor amortizate integral, valoarea
impozabil se reduce cu &%? #"od fiscal, art! '%4, alin ))
+aloarea impozabil = 3((!((( C #&((? @ &%?) = 03(!((( lei
<as '! ;eterminarea impozitului pe cldiri
*mpozitul = (,%? C 03(!((( = 4!)(( lei
92. 9 instituie de nvm.nt preuniversitar deine un teren n intravilan destinat construciilor n suprafa de %((
mp, din care &(( mp sunt ocupai de o cldire! +aloarea impozabil a terenului este de 0&)3 lei7a! ;eterminai
impozitul pe teren datorat bugetului local!
Rspuns:
5erenurile aparin.nd instituiilor de nvm.nt preuniversitar sunt scutite de la plata impozitului pe teren
#"od fiscal, art! '%1, lit! d) pentru acest teren nu se datoreaz impozit
93. "are sunt bonificaiile ce pot fi acordate pentru plata impozitului pe terenI
Rspuns:
"onform legii se poate acorda o bonificaie pentru plata cu anticipaie a impozitului pe teren, datorat pentru
ntregul an de ctre contribuabili, p.n la data de 4& martie inclusiv a anului respectiv de p.n la &(?, cu condiia
ca ea s fie stabilit prin Wotr.re a "onsiliului $ocal! #"od fiscal, art! '0(, alin! ')
94. 9 persoan fizic deine un autoturism cu o capacitate cilindric de ')(( cm4! +aloarea impozitului asupra
mijloacelor de transport este de / lei7'(( cm4! Btiind c persoana fizic a aciziionat automobilul pe data de &3
februarie '((1 determinai cuantumul impozitului asupra mijloacelor de transport de plat ctre bugetul local!
Rspuns:
<as &! ;eterminarea bazei impozabile
6aza impozabil = ')((7'(( = &' fraciuni de '((cm4
<as '! ;eterminarea impozitului pentru ntreg anul
*mpozitul asupra mijloacelor de transport = / C &' = &(3 lei
<as 4! ;eterminarea impozitului de plat la buget
:umr luni n care autoturismul a fost deinut = &(
5axa asupra mijloacelor de transport de plat = &(3 C &(7&' = /( lei
95. $a data de 4& decembrie a exerciiului :, o societate comercial pltitoare de impozit pe profit #&0?) a
nregistrat urmtorii indicatori economico@finanicari:
"apital social subscris i vrsat !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!&!((( lei
+enituri totale i impozabile !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1(!((( lei
17
"eltuieli totale i deductibile fiscal !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0(!((( lei
, se constituie rezerva legal conform limitei maxime de deductibilitate admise de legislaia n vigoare, n
condiiile n care 2G2 a otr.t constituirea integral a rezervei legale! ,ocietate se afl n primul an de activitate!
Rspuns: 200 lei
8etodologia de calcul:
<rofit brut #1(!((( lei A 0(!((( lei)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!&(!((( lei
,uma maxim admis a rezervei legale !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'(( lei
&(!((( lei x %? = %(( lei
&!((( lei x '(? = '(( lei
%(( lei K '(( lei
-ezult suma maxim admis de '(( lei
$egislaie: $egea %1&7'((4, "od Fiscal cu modificrile i completrile ulterioare, art! '' #&) a
96. $a data de 4& decembrie a exerciiului :, o societate comercial pltitoare de impozit pe profit #&0?) a
nregistrat urmtorii indicatori economico@financiari:
"apital social subscris i vrsat !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!&!((( lei
+enituri totale i impozabile !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1(!((( lei
"eltuieli totale i deductibile fiscal !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0(!((( lei
, se calculeze impozitul pe profit anual, n condiiile n care 2G2 a otr.t constituirea rezervei legale n sum
maxim admis la deductibililtate fiscal! ,ocietatea se afl n primul an de activitate!
Rspuns: 1568 lei
8etodologia de calcul:
*! ;eterminarea sumei maxime admise a rezervei legale
<rofit brut #1(!((( lei A 0(!((( lei)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!&(!((( lei
,uma maxim admis a rezervei legale !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'(( lei
&(!((( lei x %? = %(( lei
&!((( lei x '(? = '(( lei
%(( lei K '(( lei
-ezult suma maxim admis de '(( lei
**! ;eterminarea impozitului pe profit anual
<rofit impozabil #&(!((( @ '(()!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!/!3(( lei
*mpozit pe profit anual #/!3(( x &0?)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!&!%03 lei
$egislaie: $egea %1&7'((4, "od Fiscal cu modificrile i completrile ulterioare, art! '' #&) a i art! &/ #&)
97. 9 societate care desfoar activiti de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor,
cazinourilor sau pariurilor sportive, la data de 4& decembrie a exerciiului : a nregistrat urmtorii indicatori
economico@financiari:
+enituri totale i impozabile !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!&(!((( lei
"eltuieli totale i deductibile fiscal !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0!((( lei
, se calculeze impozitul pe profit aferent exerciiului :!
Rspuns: 640 lei
8etodologia de calcul:
<rofit impozabil #&(!((( lei A 0!((( lei)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)!((( lei
*mpozitul pe profit prin aplicarea cotei de &0?:
#)!((( x &0? = 0)( lei)
;eterminarea impozitului de %? aplicat veniturilor realizate din aceste activiti:
#&(!((( x %? = %(( lei)
;eterminarea impozitului pe profit datorat !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0)( lei
#0)( lei K %(( lei)
$egislaie: $egea %1&7'((4, "od Fiscal cu modificrile i completrile ulterioare, art! &3
98. 9 societate care desfoar activiti de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor,
cazinourilor sau pariurilor sportive, la data de 4& decembrie a exerciiului : a nregistrat urmtorii indicatori
economico@financiari:
+enituri totale i impozabile !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!&(!((( lei
"eltuieli totale i deductibile fiscal !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!%(( lei
, se calculeze impozitul pe profit aferent exerciiului :!
Rspuns: 500 lei
8etodologia de calcul:
18
<rofit impozabil #&(!((( lei A 1!%(( lei)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!%(( lei
*mpozitul pe profit prin aplicarea cotei de &0?:
#'!%(( x &0? = )(( lei)
;eterminarea impozitului de %? aplicat veniturilor realizate din aceste activiti:
#&(!((( x %? = %(( lei)
;eterminarea impozitului pe profit datorat !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!%(( lei
#)(( lei L %(( lei)
$egislaie: $egea %1&7'((4, "od Fiscal cu modificrile i completrile ulterioare, art! &3
99. $a data de 4& martie a exerciiului : o societate comercial pltitoare de impozit pe profit &0? a nregistrat
urmtorii indicatori economico@financiari:
+enituri totale!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!&)!((( lei
;in care
@ dividende primite de la o persoan
juridic rom.n !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!((( lei
"eltuieli totale!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!&(!((( lei
;in care
@ majorri i penaliti de nt.rziere
pentru neplata la termen a 5+2 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!&(( lei
, se calculeze impozitul pe profit datorat aferent trim! *!
Rspuns: 336 lei
8etodologia de calcul:
<rofit contabil #&)!((( lei A &(!((( lei)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)!((( lei
<rofit impozabil #)!((( lei A '!((( lei > &(( lei)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!&(( lei
*mpozitul pe profit #'!&(( lei x &0?) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!440 lei
$egislaie: $egea %1&7'((4, "od Fiscal cu modificrile i completrile ulterioare, art! &/ #&)
100! $a o societate comercial s@au nregistrat urmtorii indicatgori economico@financiari:
5otal venituri impozabile !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!&(!((( lei
5otal celtuieli !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!((( lei
;in care
@ celtuieli de protocol !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'(( lei
@ celtuieli cu impozitul pe profit !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!4)( lei
, se calculeze celtuielile de protocol deductibile maxim admise, tiind c societatea este pltitoare de impozit pe
profit i nepltitoare de 5+2!
Rspuns: 70+8 lei
8etodologia de calcul:
5otal venituri impozabile !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!&(!((( lei
5otal celtuieli !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!((( lei
6aza de calcul a limitei celtuielilor de protocol deductibile !!!!!!!!!!!!!!!!! 4!%)( lei
#&(!((( lei A 1!((( lei > '(( lei > 4)( lei)
"eltuieli de protocol deductibile #'? x 4!%)( lei) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1(,3 lei
$egislaie: $egea %1&7'((4, "od Fiscal cu modificrile i completrile ulterioare, art! '& #4) a
101. $a data de 4( iunie a exerciiului :, o societate comercial pltitoare de impozit pe profit &0? i de 5+2
&/? a nregistrat urmtorii indicatori economico@financiari:
5otal venituri impozabile !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!&(!((( lei
5otal celtuieli !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!((( lei
;in care
@ celtuieli de protocol #buturi alcoolice i produse din tutun)!!!!!!!!!!!!!!!!'(( lei
@ celtuieli cu impozitul pe profit 5rim! *!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!4)( lei
, se determine impozitul pe profit cumulat la 4( iunie, din care impozitul pe profit aferent trim **, tiind s totalul
celtuielilor include i 5+2@ul nedeductibil aferent produselor de protocol!
Rspuns: 561 lei i"po,it pe pro-it cu"ulat la 30 iunie 221 lei i"po,it pe pro-it a-erent tri" II
8etodologia de calcul:
*! ;eterminarea celtuielilor de protocol deductibile
5otal venituri impozabile !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!&(!((( lei
5otal celtuieli !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!((( lei
6aza de calcul a limitei celtuielilor de protocol deductibile !!!!!!!!!!!!!!!!! 4!%)( lei
19
#&(!((( lei A 1!((( lei > '(( lei > 4)( lei)
"eltuieli de protocol deductibile #'? x 4!%)( lei) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1(,3 lei
**! ;eterminarea celtuielilor nedeductibile
"eltuieli de protocol nedeductibile #'(( lei A 1(,3 lei) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!&'/,' lei
5+2 nedeductibil aferent celtuielilor de protocol !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!43 lei
#'(( lei x &/? = 43 lei)
"eltuieli cu impozitul pe profit 5rim! *!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!4)( lei
"eltuieli nedeductibile 5otal!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!%(1,' lei
***! ;eterminarea impozitului pe profit cumulat la 4( iunie
<rofit contabil #&(!((( lei A 1!((( lei) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!4!((( lei
<rofit impozabil #4!((( lei > %(1,' lei) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!4!%(1,' lei
*mpozit pe profit cumulat la 4( iunie #&0? x 4!%(1,' lei)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!%0& lei
*+! ;eterminarea impozitului pe profit aferent 5rim **!
*mpozit pe profit aferent 5rim **! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!''& lei
#%0& lei A 4)( lei = ''& lei)
$egislaie: $egea %1&7'((4, "od Fiscal cu modificrile i completrile ulterioare, art! '& #4) a i art! &)% #%) b)
102. $a 4( iunie, o societate comercial pltitoare de impozit pe profit &0? prezint urmtoarea situaie financiar:
+enituri totale impozabile !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1((!((( lei
"eltuieli totale !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0((!((( lei
;in care
@ celtuieli de protocol!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!&'!((( lei
@ celtuieli cu impozitul pe profit aferent 5rim! *!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!&(!((( lei
@ celtuieli reprezent.nd majorri de nt.rziere i penalizri
pentru neplata la termen a 5+2 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!((( lei
, se determine limita maxim de deductibilitate a celtuielilor de protocol admis la 4( iunie!
Rspuns: 2.440 lei
8etodologia de calcul:
<rofit contabil #1((!((( lei A 0((!((( lei) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!&((!((( lei
6aza de calcul a limitei celtuielilor de protocol deductibile !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!&''!((( lei
#&((!((( lei > &'!((( lei > &(!((( lei)
"eltuieli de protocol deductibile #'? x &''!((( lei) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!))( lei
$egislaie: $egea %1&7'((4, "od Fiscal cu modificrile i completrile ulterioare, art! '& #4) a
103. $a 4( iunie, o societate comercial pltitoare de impozit pe profit &0? i 5+2 &/? prezint urmtoarea
situaie financiar:
+enituri totale impozabile !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1((!((( lei
"eltuieli totale !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0((!((( lei
;in care
@ celtuieli de protocol!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!&'!((( lei
@ celtuieli cu impozitul pe profit aferent 5rim! *!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!&(!((( lei
@ celtuieli reprezent.nd majorri de nt.rziere i penalizri
pentru neplata la termen a 5+2 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!((( lei
, se calculeze impozitul pe profit cumulat la 4( iunie, din care impozitul pe profit aferent trim **, tiind c totalul
celtuielilor include i celtuielile cu 5+2 colectat aferent celtuielilor de protocol nedeductibile!
Rspuns: 19.740 lei i"po,it pe pro-it cu"ulat la 30 iunie 9.740 lei i"po,it pe pro-it a-erent tri" II
8etodologia de calcul:
*! ;eterminarea limitei maxime de deductibilitate a celtuielilor de protocol
<rofit contabil #1((!((( lei A 0((!((( lei) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!&((!((( lei
6aza de calcul a limitei celtuielilor de protocol deductibile !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!&''!((( lei
#&((!((( lei > &'!((( lei > &(!((( lei)
"eltuieli de protocol deductibile #'? x &''!((( lei) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!))( lei
**! ;eterminarea celtuielilor nedeductibile
"eltuieli de protocol nedeductibile #&'!((( lei A '!))( lei) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!/!%0( lei
"eltuieli cu 5+2 colectat aferent celtuielilor de protocol nedeductibile!!!!!&3&0,) lei
#/%0( lei x &/? = &3&0,) lei)
"eltuieli cu impozitul pe profit 5rim! *!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!&(!((( lei
"eltuieli reprezent.nd majorri de nt.rziere i penalizri
pentru neplata la termen a 5+2 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!((( lei
"eltuieli nedeductibile 5otal!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'4!410,) lei
***! ;eterminarea impozitului pe profit cumulat la 4( iunie
20
<rofit impozabil #&((!((( lei > '4!410,) lei) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!&'4!410,) lei
*mpozit pe profit cumulat #'4!410,) lei x &0?)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!&/!1)(,'' lei
*+! ;eterminarea impozitului pe profit aferent 5rim **!
*mpozit pe profit aferent 5rim **! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!/!1)( lei
#&/!1)( lei A &(!((( lei = /!1)( lei)
$egislaie: $egea %1&7'((4, "od Fiscal cu modificrile i completrile ulterioare, art! '& #4) a) i #)) a) i WG
))7'(() privind :ormele de 2plicare a "odului Fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare, 5itlul +* 5+2,
pct! 0 #&&) i #&')!
104. 9 societate commercial a obinut cumlat, de la nceputul anului p.n la data de 4& decembrie '((1, un profit
impozabil de 1%(!((( lei, conform calculelor finalizate n luna aprilie '((3! Hn cursul anului s@a pltit un profit
impozabil astfel:
X *mpozit pe profit trim! * !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!40!((( lei
X *mpozit pe profit trim! **!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)(!((( lei
X *mpozit pe profit trim! ***!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!&'!((( lei
, se determine impozitul pe profit care trebuie virat bugetului de stat p.n la data de '% ianuarie, aferent trim *+,
urm.nd ca plata final a impozitului pe profit pentru anul fiscal s se fac p.n la data de &% aprilie a anului
urmtor i care va fi diferena de plat pentru acel an!
Rspuns: 12.000 lei i"po,it pe pro-it pentru tri". I&.20.000 lei di-eren/a de plat pentru anul 2007
8etodologia de calcul:
*! ;eterminarea impozitului pe profit 5rim! *+
*mpozit pe profit pentru 5rim! *+ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!&'!((( lei
#sum egal cu impozitul pe 5rim! ***)
**! ;eterminarea impozitului pe profit anual
<rofit impozabil!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1%(!((( lei
*mpozit pe profit anual #1%(!((( lei x &0?)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! &'(!((( lei
***! ;eterminarea diferenei de plat pentru anul '((1
*mpozit pe profit pltit p.n la data de '% ianuarie !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!&((!((( lei
#40!((( lei > )(!((( lei > &'!((( lei > &'!((( lei)
;iferena de plat pentru anul '((1 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'(!((( lei
#&'(!((( lei A &((!((( lei)
$egislaie: $egea %1&7'((4, "od Fiscal cu modificrile i completrile ulterioare, art! 4) #&() i art! 4% #&)
105. $a data de 4& martie '((1, la o societate comercial avem urmtoarea situaie:
@ lei @
& ianuarie '((1 4& martie '((1
"apital propriu &((!((( &'(!(((
"apital mprumutat &&(!((( /(!(((
"eltuieli cu dob.nzile aferente
unui mprumut de la o banc
rom.neasc autorizat de 6:- ( )(!(((
+enituri din dob.nzi ( ''!(((
"elelate venituri impozabile ( &%(!(((
, se calculeze nivelul deductibilitii celtuielilor cu dob.nzile la data de 4& martie '((1!
Rspuns: *0eltuielile cu do%1n,ile sunt inte2ral deducti%ile adic sunt 'n su" de 40.000 lei.
$egislaie: $egea %1&7'((4, "od Fiscal cu modificrile i completrile ulterioare, art! '4 #))
106. $a data de 4& martie '((1, la o societate comercial avem urmtoarea situaie:
@ lei @
& ianuarie '((1 4& martie '((1
"apital propriu &((!((( &'(!(((
"apital mprumutat &&(!((( &%(!(((
"eltuieli cu dob.nzile aferente
unui mprumut de la un acionar
al societii comerciale ( 0(!(((
+enituri din dob.nzi ( ''!(((
"elelate venituri impozabile ( &1(!(((
, se calculeze nivelul deductibilitii celtuielilor cu dob.nzile la data de 4& martie '((1! -ata dob.nzii la care sa
contractat mprumutul de la acionar este inferioar ratei dob.nzii de referin stabilite de 6:-!
Rspuns: *0eltuielile cu do%1n,ile sunt deducti%ile 'n su" de 60.000 lei.
21
8etodologia de calcul:
*! ;eterminarea nivelului celtuielilor cu dob.nzile posibil deductibile
"eltuielilor cu dob.nzile posibil deductibile !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 0(!((( lei
#se ncadreaz n limita dat de nivelul ratei dob.nzii de referin stabilite de 6:-)
**! ;eterminarea gradului de ndatorare a capitalului
G-! 5rim * = &,&3
''(!(((
'0(!(((
&((!((( &'(!(((
&&(!((( &%(!((( = =
>
>
***! ;eterminarea celtuielilor cu dob.nzile deductibile n trim *
"eltuieli cu dob.nzile deductibile n trim *! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0(!((( lei
#grad ndatorare L 4)
$egislaie: $egea %1&7'((4, "od Fiscal cu modificrile i completrile ulterioare, art! '4 #%) i art! '4 #&)
107. $a data de 4& martie '((1, la o societate comercial avem urmtoarea situaie:
@ lei @
& ianuarie '((1 4& martie '((1
"eltuieli cu dob.nzile aferente
unui mprumut de la un acionar ( 1(!(((
+enituri din dob.nzi ( 4(!(((
"elelate venituri impozabile ( ''(!(((
, se determine nivelul deductibilitii celtuielilor cu dob.nzile la 4& martie '((1, n cazul n care gradul de
ndatorare al capitalului este pozitiv dar mai mic ca 4 i n cazul n care gradul de ndatorare a capitalului este
pozitiv dar mai mare ca trei! ;ac pentru mprumutul contractat s@ar fi pltit dob.nzi calculate cu rata de referin a
6:-, volumul acestora pentru trim! * ar fi fost %(!((( lei!
Rspuns: 3rad de 'ndatorare *0eltuieli deducti%ile cu do%1n,ile la 31 "artie 2007
4 3 50.000 lei
5 3 0 lei
8etodologia de calcul:
*! ;eterminarea nivelului celtuielilor cu dob.nzile posibil deductibile
"eltuieli cu dob.nzile posibil deductibile !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! %(!((( lei
#numai cele care se ncadreaz n limita dat de nivelul ratei dob.nzii de referin stabilite de 6:- ar fi posbil
deductibile! -estul de &(!((( sunt integral nedeductibile)
**! ;eterminarea celtuielilor cu dob.nzile deductibile n trim * n funcie de gradul de ndatorare a capitalului
"az *! Grad de ndatorare L 4
"eltuieli cu dob.nzile deductibile n trim *! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!%(!((( lei
#"eltuielile cu dob.nzile posibil de dedus vor fi integral deductibile n trim *)
"az **! Grad de ndatorare K 4
"eltuieli cu dob.nzile deductibile n trim *! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!( lei
#"eltuielile cu dob.nzile posibil de dedus vor fi integral nedeductibile n trim * ;i se vro reporta p.n c.nd
gradulde ndatorare va fi mai mic dec.t 4)
$egislaie: $egea %1&7'((4, "od Fiscal cu modificrile i completrile ulterioare, art! '4 #&), #') i #%)
108. 9 societate aciziioneaz, pe data de &% decembrie '((1 un utilaj! +aloarea contabil de intrare este de
%0!((( lei, durata normal de utilizare % ani!
Hn condiiile aplicrii pentru calculul amortizrii fiscale a metodei de amortizare accelerat, care este mrimea
amortizrii fiscale n anul '((/I $a calculul amortizrii accelerate se va utiliza cota maxim de amortizare admis!
Rspuns: 7000 lei
8etodologia de calcul:
2mortizarea accelerat n primul an de funcionare #'((3)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'3!((( lei
#%0!((( lei x %(?)
2mortizarea n al doilea an de funcionare #'((/)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!((( lei
#'3!((( lei : ) ani = 1!((( lei7an)
$egislaie: $egea %1&7'((4, "od Fiscal cu modificrile i completrile ulterioare, art! ') #/)
109. $a data de (& martie '((1, o societate aciziioneaz o cldire pentru extinderea activitii! +aloarea contabil
de intrare este de '!(((!((( lei, durata normal de utilizare )( ani!
, se calculeze amortizarea fiscal pentru anul '((1!
22
Rspuns: 37.500 lei
8etodologia de calcul:
2mortizarea fiscal anual pe baza metodei liniare!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!%(!((( lei
#'!(((!((( lei : )( ani)
2mortizarea fiscal n anul '((1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!41!%(( lei
#%(!((( lei x /7&' =41!%(( lei)
$egislaie: $egea %1&7'((4, "od Fiscal cu modificrile i completrile ulterioare, art! ') #0), #1), #&&)
110. Dn contribuabil aciziioneaz, n data de (4 9ctombrie '((1 un brevet de invenie pe care l utilizeaz
ncep.nd cu data de &( 9ctombrie '((1! +aloarea de facturare a brevetului de invenie este de &)%!11% lei, din care
5+2 '4!'1% lei! ;urata normal de utilizare este de 4 ani, iar contribuabilul aplic regimul de amortizare liniar!
, se determine amortizarea fiscal aferent lunii noiembrie '((1!
Rspuns: 3.402+77 lei
8etodologia de calcul:
+aloarea contabil de intrare #&)%!11% lei A '4!'1% lei) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!&''!%(( lei
2mrtizarea fiscal lunar !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!4!)(',11 lei
#&''!%(( lei : 40 luni = 4)(',11 lei)
$egislaie: $egea %1&7'((4, "od Fiscal cu modificrile i completrile ulterioare, art! ') #0), #1), #&&)
111. ,e nregistreaz o lips de materiale auxiliare din gestiune n valoare de &!((( lei! 2G2 otrte descrcarea
gestiunii fr a emite decizie de imputare! 8aterialele nu au fost asigurate!
"are este tratatmentul fiscal din punct de vedere al 5+2 i al impozitului pe profit pentru aceast situaieI
Rspuns:
Tratat"ent din punct de edere al T&(
"onstatarea existenei de bunuri lips n gestiune se consider livrare ctre sine, pentru care societatea trebuie s
colecteze 5+2 se va colecta 5+2 n sum de &((!((( x &/? = &/!((( lei! 2cest 5+2 colectat este celtuial a
societii!
Tratat"ent din punct de edere al i"po,itului pe pro-it
"eltuiala cu stocul constatat lips n gestiune, precum i cu 5+2 aferent este deductibil fiscal numai dac stocul
a fost asigurat, n limita asigurrii! "um stocul nu a fost asigurat, at.t celtuiala cu stocul, c.t i 5+2 colectat
aferent stocului vor fi celtuieli nedeductibile la calculul impozitului pe profit!
$egislaie: $egea %1&7'((4, "od Fiscal cu modificrile i completrile ulterioare, art! '& #)) lit! c, art! &'3 #)), art!
&%% #') i WG ))7'(() privind :ormele de 2plicare a "odului Fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare,
5itlul +* 5+2, pct! 1( #&) i #')!
112. 9 societate comercial pltitoare de impozit pe profit, n cursul trim *! a nceiat un contract de leasing
operaional n calitate de utilizator de leasing pentru un utilaj i a nregistrat urmtoarele celtuieli pe cumulat:
"eltuieli privind mrfurile YYYYYYYYYYYYYYYY!! &((!((( lei
"eltuieli cu salariile YYYYYYYYYYYYYYYYYYY!!!'(!((( lei
"eltuieli cu amortizarea bunului luat n leasing YYYYYYYYY!!&!((( lei
"eltuieli cu serviciile bancare YYYYYYYYYYYYYYYYY%(( lei
Dna din aceste celtuieli nu a fost nregistrat corespunztor operaiunii economice realizate de societate!
, se indice grupa de celtuieli incorrect nregistrat i cine trebuia s le nregistreze, precum i regimul fiscal al
acesteia la calculul profitului impozabil!
Rspuns:
"eltuielile cu amortizarea obiectului de leasing sunt incorrect nregistrate la utilizator deoarece societatea a
nceiat un contract de leasing operaional! 2ceste celtuieli cu amortizarea obiectului de leasing se nregistreaz
de ctre locator i sunt celtuieli deductibile fiscal la calculul profitului impozabil!
$egislaie: $egea %1&7'((4, "od Fiscal cu modificrile i completrile ulterioare, art! '%
113. Hn cursul anului '((3, dup aprobarea bilanului contabil aferent anului '((1, la o societate comercial avem
urmtoarea situaie:
<rofit net de repartizat sub form de dividende !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 4((!((( lei
"apital social subscris i vrsat !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!4(!((( lei
;in care: 2sociat Z2[7<ersoan juridic rom.n !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'%!((( lei
2sociat Z6[7<ersoan fizic rom.n !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!%!((( lei
2sociatul Z2[ deine prile sociale ncep.nd cu anul '(((!
, se determine suma dividendelor ce trebuie ncasate de ctre fiecare asociat i a impozitului pe dividende reinut
de societatea comercial!
23
Rspuns: 6iidende de 'ncasat I"po,it pe diidende
(sociat 7(8 249.990 lei 0 lei
(sociat 7)8 42.008 lei 8.002 lei
291.998 lei 8.002 lei
8etodologia de calcul:
*! ;eterminarea ponderii prilor sociale n total capital
2sociat Z2[ '%!((( lei : 4(!((( lei = 34,44?
2sociat Z6[ %!((( lei : 4(!((( lei = &0,01?
4(!((( lei = &((?
**! -epartizarea profitului net sub form de dividende
2sociat Z2[ 4((!((( lei x 34,44? = ')/!//( lei
2sociat Z6[ 4((!((( lei x &0,01? = %(!(&( lei
4((!((( lei x &((? = 4((!((( lei
***! ;eterminarea impozitului pe dividend datorat
2sociat Z2[ ')/!//( lei x (? = ( lei
2sociat Z6[ %(!(&( lei x &0? = 3!((&,0 lei = 3!((' lei
3!((' lei
*+! ,uma dividendelor de ncasat de ctre asociai
2sociat Z2[ ')/!//( lei @( = ')/!//( lei
2sociat Z6[ %(!(&( lei A 3((' = )'!((3 lei
'/&!//3 lei
$egislaie: $egea %1&7'((4, "od Fiscal cu modificrile i completrile ulterioare, art! 40 #&), #'), #)) i art! 01 #&)
114. Hn cursul anului '((3, dup aprobarea bilanului contabil aferent anului '((1, la o societate comercial avem
urmtoarea situaie:
<rofit net de repartizat sub form de dividende !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! '((!((( lei
"apital social subscris i vrsat !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)(!((( lei
;in care: 2sociat Z2[7<ersoan fizic rom.n !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'%!((( lei
2sociat Z6[7<ersoan fizic rom.n !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!&%!((( lei
, se determine suma dividendelor ce trebuie ncasate de ctre fiecare asociat i a impozitului pe dividende reinut
de societatea comercial!
Rspuns: 6iidende de 'ncasat I"po,it pe diidende
(sociat 7(8 105.000 lei 20.000 lei
(sociat 7)8 63.000 lei 12.000 lei
168.000 lei 32.000 lei
8etodologia de calcul:
*! ;eterminarea ponderii prilor sociale n total capital
2sociat Z2[ '%!((( lei : )(!((( lei = 0',%(?
2sociat Z6[ &%!((( lei : )(!((( lei = 41,%(?
)(!((( lei = &((?
**! -epartizarea profitului net sub form de dividende
2sociat Z2[ '((!((( lei x 0',%(? = &'%!((( lei
2sociat Z6[ '((!((( lei x 41,%(? = 1%!((( lei
'((!((( lei x &((? = '((!((( lei
***! ;eterminarea impozitului pe dividend datorat
2sociat Z2[ &'%!((( lei x &0? = '(!((( lei
2sociat Z6[ 1%!((( lei x &0? = &'!((( lei
4'!((( lei
*+! ,uma dividendelor de ncasat de ctre asociai
2sociat Z2[ &'%!((( lei @'(!((( = &(%!((( lei
2sociat Z6[ 1%!((( lei A &'!((( = 04!((( lei
&0/!((( lei
$egislaie: $egea %1&7'((4, "od Fiscal cu modificrile i completrile ulterioare, art! 01 #&)
115. 9 societate pltitoare de impozit pe veniturile microntreprinderilor a nregistrat n trim * '((1 venituri
impozabile n valoare de '((!((( lei i celtuieli totale de &%(!((( lei!
, se calculeze impozitul pe venit!
Rspuns: 4.000 lei
8etodologia de calcul:
;eterminarea impozitului pe venit !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! )!((( lei
#'((!((( lei x '? = )!((( lei)
24
$egislaie: $egea %1&7'((4, "od Fiscal cu modificrile i completrile ulterioare, art! &(1 i &(3!
116. 9 societate pltitoare de impozit pe veniturile microntreprinderilor a nregistrat n trim * '((1 venituri totale
impozabile n valoare de &3!((( Hn cursul lunii februarie aciziioneaz i pune n funciune o cas de marcat
fiscal n valoare de &!%(( lei!
, se calculeze impozitul pe venit aferent trim * '((1!
Rspuns: 330 lei
8etodologia de calcul:
;eterminarea bazei de calcul pentru impozitul pe venit !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! &0!%(( lei
#&3!((( lei A &!%(( lei = &0!%(( lei)
;eterminarea impozitului pe venit !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 44( lei
#&0!%(( lei x '? = 44( lei)
$egislaie: $egea %1&7'((4, "od Fiscal cu modificrile i completrile ulterioare, art! &(1 i &(3!
117. 9 societate pltitoare de impozit pe veniturile microntreprinderilor a nregistrat n trim * '((1 urmtoarele
venituri:
+enituri din v.nzarea produselor finite !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! &'!((( lei
+enituri din dob.nzi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! '(( lei
+enituri din variaia stocurilor !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!&!((( lei
+enituri din producia de impobilizri
corporale i necorporale !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1(( lei
, se determine impozitul pe venit!
Rspuns: 244 lei
8etodologia de calcul:
;eterminarea bazei de calcul pentru impozitul pe venit !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! &'!'(( lei
#&'!((( lei > '!((( lei = &'!'(( lei)
;eterminarea impozitului pe venit !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ')) lei
#&'!'(( lei x '? = ')) lei)
$egislaie: $egea %1&7'((4, "od Fiscal cu modificrile i completrile ulterioare, art! &(1 i &(3!
118. 9 societate pltitoare de impozit pe veniturile microntreprinderilor aciziioneaz i pune n funciune n
cursul lunii februarie o cas de marcat fiscal n valoare de &!)(( lei! 6alana la 4& martie '((1 nregistreaz
urmtoarele venituri:
+enituri din comercializarea mrfurilor !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! &(!((( lei
+enituri din dob.nzi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! &(( lei
+enituri din provizioane!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! '(( lei
, se determine impozitul pe venit!
Rspuns: 174 lei
8etodologia de calcul:
;eterminarea bazei de calcul pentru impozitul pe venit !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 3!1(( lei
#&(!((( lei > &(( lei A &!)(( lei = 3!1(( lei)
;eterminarea impozitului pe venit !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! &1) lei
#3!1(( lei x '? = &1) lei)
$egislaie: $egea %1&7'((4, "od Fiscal cu modificrile i completrile ulterioare, art! &(1 i &(3!
119. $a inventarierea de la sf.ritul exerciiului financiar '((1 se constat lipsa unui mijloc fix n valoare de
'(!((( lei care a fost amortizat n proporie de 4(?! Explicai tratamentul fiscal din punct de vedere al 5+2 dac
lipsa nu este imputabil!
Rspuns: 6unul constatat lips n gestiune i neimputabil este o livrare ctre sine pentru care societatea comercial
trebuie s colecteze 5+2!
$egislaie: $egea %1&7'((4, "od Fiscal cu modificrile i completrile ulterioare, art! &'3 #)), art! &%% #') i WG
))7'(() privind :ormele de 2plicare a "odului Fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare, 5itlul +* 5+2,
pct! 1( #&) i #')!
120. $a o societate comercial cu obiect de activitate comercializarea mrfurilor n regim de consignaie s@au
comercializat mrfuri care au provenit numai de la deponeni persoane juridice, nregistrate n scop de 5+2 n
-om.nia!
, se calculeze preul de v.nzare cu amnuntul, n condiiile n care se cunosc urmtoarele date:
@ societatea este pltitoare de 5+2;
25
@ valoarea mrfurilor recepionate '!43( lei, din care 5+2 43( lei
@ comision practicat de consignaie &(?!
Rspuns: 2.618 lei
8etodologia de calcul:
+aloarea mrfurilor recepionate #fr 5+2)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! '!((( lei
"omision practicat &(? #'!((( lei x &(?) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'(( lei
5otal !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!'(( lei
5+2 &/? #'!'(( lei x &/?)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)&3 lei
5otal A pre de v.nzare cu amnuntul !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!0&3 lei
$egislaie: $egea %1&7'((4, "od Fiscal cu modificrile i completrile ulterioare, art! &41 #&)
121. $a o societate comercial cu obiect de activitate comercializarea mrfurilor n regim de consignaie s@au
comercializat mrfuri care au provenit numai de la deponeni persoane fizice rom.ne!
, se calculeze preul de v.nzare cu amnuntul, n condiiile n care se cunosc urmtoarele date:
@ societatea este pltitoare de 5+2;
@ valoarea mrfurilor recepionate &!((( lei
@ comision practicat de consignaie &(?!
Rspuns: 1.119 lei
8etodologia de calcul:
+aloarea mrfurilor recepionate!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! &!((( lei
"omision practicat &(? #&!((( lei x &(?) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!&(( lei
5otal !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!&!&(( lei
5+2 &/? #&(( lei x &/?)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!&/ lei
5otal A pre de v.nzare cu amnuntul !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!&!&&/ lei
$egislaie: $egea %1&7'((4, "od Fiscal cu modificrile i completrile ulterioare, art! &41 #&)
122. Dn furnizor acord clientului su n momentul facturrii mrfurilor o reducere comercial! , se determine
5+2 aferent mrfurilor v.ndute de ctre furnizor, cunosc.nd urmtoarele:
<re de v.nzare !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!((( lei
-abat &(? acordat mrfurilor v.ndute!
Rspuns: 342 lei
8etodologia de calcul:
<re de v.nzare !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!((( lei
-abat &(? #'!((( lei x &(?) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'(( lei
6aza de impozitare 5+2!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!&!3(( lei
#'!((( lei A '(( lei = &!3(( lei)
5+2 &/? #&!3(( lei x &/?)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!4)' lei
$egislaie: $egea %1&7'((4, "od Fiscal cu modificrile i completrile ulterioare, art! &41 #4)
123. Dn furnizor acord clientului su n momentul facturrii mrfurilor reduceri comerciale! , se calculeze 5+2
aferent mrfurilor v.ndute de ctre furnizor, cunosc.nd urmtoarele:
<re de v.nzare !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!((( lei
-abat &(? i remiz %? acordate mrfurilor v.ndute!
Rspuns: 325 lei
8etodologia de calcul:
<re de v.nzare !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!((( lei
-abat &(? #'!((( lei x &(?) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'(( lei
,ubtotal!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!&!3(( lei
#'!((( lei A '(( lei = &!3(( lei)
-emiz %? #&!3(( lei x %?) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!/( lei
6aza de impozitare 5+2!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!&!1&( lei
#&!3(( lei A /( lei = &!1&( lei)
5+2 &/? #&!1&( lei x &/?)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!4'% lei
$egislaie: $egea %1&7'((4, "od Fiscal cu modificrile i completrile ulterioare, art! &41 #4)
124. ,e import din ,D2 produse finite spre a fi comercializate! , se calculeze 5+2 datorat n vam, n
condiiile n care se cunosc urmtoarele date:
+aloarea n vam a mrfurilor !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! )(!((( lei;
5axe vamale &(?, comision vamal (,%?!
26
*mportatorul nu beneficiaz de certificat de am.nare la plata 5+2 n vam!
Rspuns: 8.398 lei
8etodologia de calcul:
+aloarea n vam a mrfurilor !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)(!((( lei
5ax vamal&(? #)(!((( lei x &(?) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)!((( lei
"omision vamal (,%? #)(!((( lei x (,%?) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'(( lei
5otal baz de impozitare 5+2!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!))!'(( lei
5+2 &/? #))!'(( lei x &/?)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!3!4/3 lei
$egislaie: $egea %1&7'((4, "od Fiscal cu modificrile i completrile ulterioare, art! &4/
125. ,e import din ,D2 produse finite spre a fi comercializate! , se calculeze 5+2 datorat n vam, n
condiiile n care se cunosc urmtoarele date:
+aloarea n vam a mrfurilor !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! &((!((( lei;
5axe vamale &(?, comision vamal (,%?, acciza 4(?
*mportatorul nu beneficiaz de certificat de am.nare la plata 5+2 n vam!
Rspuns: 27.294 lei
8etodologia de calcul:
+aloarea n vam a mrfurilor !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!&((!((( lei
5ax vamal&(? #&((!((( lei x &(?) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!&(!((( lei
"omision vamal (,%? #&((!((( lei x (,%?) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!%(( lei
5otal !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!&&(!%(( lei
2cciza 4(? #&&(!%(( lei x 4(?)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!44!&%( lei
5otal baz de impozitare 5+2!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!&)4!!0%( lei
5+2 &/? #&)4!0%( lei x &/?)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'1!'/) lei
$egislaie: $egea %1&7'((4, "od Fiscal cu modificrile i completrile ulterioare, art! &4/
126. 9 societate comercial realizeaz din producia intern artcole de cristal! , se calculeze 5+2, cunosc.nd
urmtoarele date: pre de livrare, mai puin accizele, al produselor '(!((( lei, acciza %%?!
Rspuns: 5.890 lei
8etodologia de calcul:
<re de livrare al produselor !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'(!((( lei
2cciza aplicabil %%? #'(!((( lei x %%?)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!&&!((( lei
5otal baz de impozitare 5+2!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!4&!((( lei
5+2 &/? #4&!((( lei x &/?)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!%!3/( lei
$egislaie: $egea %1&7'((4, "od Fiscal cu modificrile i completrile ulterioare, art! &41
127. , se determine pro@rata cunosc.ndu@se urmtoarele date:
X +enituri obinute din operaiuni taxabile care dau drept de deducere: &&%!((( lei;
X +enituri obinute din operaiuni scutite fr drept de deducere %1!%(( lei!
Rspuns: 679
8etodologia de calcul:
+enituri obinute din operaiuni care dau drept de deducere!!!!!!!!!!!!!!!!&&%!((( lei
+enituri obinute din operaiuni scutite fr drept de deducere!!!!!!!!!!!!! %1!%(( lei!
<ro@rata!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 01?
)'
00,01?
&1'!%((
&&%!(((
&&%!((( %1!%((
&&%!((( = =
>
$egislaie: $egea %1&7'((4, "od Fiscal cu modificrile i completrile ulterioare, art! &)1 #0) i #1)
128. , se determine 5+2 de dedus aplic.nd pro@rata, cunosc.nd urmtoarele date:
X +enituri obinute din operaiuni taxabile care dau drept de deducere: &&%!((( lei;
X +enituri obinute din operaiuni scutite fr drept de deducere %1!%(( lei;
X 6unuri i servicii aciziionate at.t pentru realizarea de operaiuni care dau drept de deducere, c.t i de
operaiuni care nu dau drept de deducere &!&/( lei, din care 5+2 &/( lei!
27
Rspuns: 127 lei
8etodologia de calcul:
*! ;eterminarea pro@rata
+enituri obinute din operaiuni care dau drept de deducere!!!!!!!!!!!!!!!!&&%!((( lei
+enituri obinute din operaiuni scutite fr drept de deducere!!!!!!!!!!!!! %1!%(( lei!
<ro@rata!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 01?
00,01?
&1'!%((
&&%!(((
&&%!((( %1!%((
&&%!((( = =
>
**! ;eterminarea 5+2 de dedus!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!&'1 lei
&/( lei x 01? = &'1 lei 5+2 de dedus
&/( lei x 44? = 04 lei 5+2 nedeductibil
$egislaie: $egea %1&7'((4, "od Fiscal cu modificrile i completrile ulterioare, art! &)1 #0) @ #&&)
129. , se determine 5+2 de plat, cunosc.nd urmtoarele date:
X +enituri obinute din operaiuni taxabile care dau drept de deducere: &&%!((( lei;
X +enituri obinute din operaiuni scutite fr drept de deducere %1!%(( lei;
X 6unuri i servicii aciziionate at.t pentru realizarea de operaiuni care dau drept de deducere, c.t i de
operaiuni care nu dau drept de deducere &!&/( lei, din care 5+2 &/( lei;
X 6unuri i servicii aciziionate destinate exclusiv realizrii de operaiuni care dau drept de deducere
&&/!((( lei, din care 5+2 &/!((( lei;
Rspuns: 2.723 lei
8etodologia de calcul:
*! ;eterminarea pro@rata
+enituri obinute din operaiuni care dau drept de deducere!!!!!!!!!!!!!!!!&&%!((( lei
+enituri obinute din operaiuni scutite fr drept de deducere!!!!!!!!!!!!! %1!%(( lei!
<ro@rata!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 01?
00,01?
&1'!%((
&&%!(((
&&%!((( %1!%((
&&%!((( = =
>
**! ;eterminarea 5+2 de dedus!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!&'1 lei
&/( lei x 01? = &'1 lei 5+2 de dedus
&/( lei x 44? = 04 lei 5+2 nedeductibil
***! ;eterminarea 5+2 de plat
5+2 colectat! #&&%!((( lei x &/?)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'&!3%( lei
5+2 deductibil!#&/!((( lei > &'1 lei )!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!&/!&'1 lei
5+2 de plat #'&!3%( lei A &/!&'1 lei = '!1'4 lei)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!1'4 lei
$egislaie: $egea %1&7'((4, "od Fiscal cu modificrile i completrile ulterioare, art! &)1 #0) @ #&&) i art! &)1&
130. $a data de 4& martie '((1 din evidenele contabile s@au centralizat urmtoarele date:
5+2 de rambursat #recuperat) din decontul lunii precedente!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!4!'4( lei
5+2 colectat !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!)0( lei
5+2 deductibili !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!3%( lei
,ocietatea obine numai venituri din operaiuni care dau drept de deducere! , se calculeze 5+2 care rezult din
regularizarea datelor la sf.ritul lunii!
Rspuns: 1.380 lei
8etodologia de calcul:
5+2 colectat !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!)0( lei
5+2 deductibili !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!3%( lei
5+2 de plat n luna martie '((1 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)!0&( lei
5+2 de rambursat #recuperat) din decontul lunii precedente!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!4!'4( lei
5+2 de plat la 4& martie '((1 #)!0&( lei A 4!'4( lei)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!&!43( lei
$egislaie: $egea %1&7'((4, "od Fiscal cu modificrile i completrile ulterioare, art! &)1&
131. ,tudiul de caz:
28
X <ersoan angajat cu contract individual de munc;
X +enitu lunar brut din salarii la funcia de baz #de ncadrare)!!!!!!!!!!!!!!!!&!((( lei;
X ;educere personal #are o persoan n ntreinere) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!4%( lei;
X "ota de asigurri sociale pentru condiii normale de munc !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'/?;
, se calculeze impozitul pe venitul din salarii!
Rspuns: 77 lei
8etodologia de calcul:
+enit lunar brut !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!&!((( lei
"ontribuia la asigurri sociale #/,%? x &!((( lei)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!/% lei
"ontribuia la fondul de omaj #&? x &!((( lei)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!&( lei
"ontribuia la asigurri sociale de sntate #0,%? x &!((( lei)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0% lei
5otal contribuii obligatorii !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!&1( lei
#/% lei > &( lei > 0% lei)
+enit net!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!34( lei
#&!((( lei A &1( lei)
;educere personal !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!4%( lei
+enit baz de calcul !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)3( lei
*mpozit pe venitul din salarii #&0? x )3( lei)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11 lei
$egislaie: $egea %1&7'((4, "od Fiscal cu modificrile i completrile ulterioare, art! %0 i %1
132. ,tudiul de caz:
X <ersoan angajat cu contract individual de munc;
X +enitu lunar brut din salarii la funcia de baz #de ncadrare)!!!!!!!!!!!!!!!!&!((( lei;
X ;educere personal #are o persoan n ntreinere) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!4%( lei;
X "ota de asigurri sociale pentru condiii normale de munc !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'/?;
X "otizaia sindical !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!&( lei;
X "ontribuii la fondurile de pensii facultative !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!4( lei!
#contribuia la nivelul anului nu depete ecivalentul n lei a '(( euro)
, se calculeze impozitul pe venitul din salarii!
Rspuns: 70 lei
8etodologia de calcul:
+enit lunar brut !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!&!((( lei
"ontribuia la asigurri sociale #/,%? x &!((( lei)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!/% lei
"ontribuia la fondul de omaj #&? x &!((( lei)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!&( lei
"ontribuia la asigurri sociale de sntate #0,%? x &!((( lei)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0% lei
5otal contribuii obligatorii !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!&1( lei
#/% lei > &( lei > 0% lei)
+enit net!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!34( lei
#&!((( lei A &1( lei)
;educere personal !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!4%( lei
"otizaia sindical !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!&( lei
"ontribuii la fondurile de pensii facultative !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!4( lei
;educere personal i contribuii facultative A total !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!4/( lei
#4%( lei > &( lei > 4( lei)
+enit baz de calcul !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!))( lei
#34( lei A 4/( lei)
*mpozit pe venitul din salarii #&0? x ))( lei)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1( lei
$egislaie: $egea %1&7'((4, "od Fiscal cu modificrile i completrile ulterioare, art! %0 i %1
133. ,tudiul de caz:
X <ersoan ce desfoar activiti n baza unui contract nceiat conform "odului "ivil
X +enitul brut obinut!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!((( lei;
$a ncierea contractului persoana i@a exercitat opiunea de impozitare a venitului brut , se determine impozitul
pe venit reinut la surs de pltitorul de venit!
Rspuns: 320 lei
8etodologia de calcul:
6aza de impozitare A +enitul brut obinut !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!((( lei
*mpozitul pe venit #&0? x '!((( lei)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!4'( lei
$egislaie: $egea %1&7'((4, "od Fiscal cu modificrile i completrile ulterioare, art! 13 i 1/
29
134. "are este drumul pe care trebuie s@l parcurg produsul finit pentru a intra n posesia consumatorului final n
cazul livrrii produselor accizabile prin antrepozit fiscalI
+arianta 2 +arianta 6
2ntrepozit fiscal de distribuie 2ntrepozit fiscal de distribuie
Rspuns: &arianta (
$egislaie: $egea %1&7'((4, "od Fiscal cu modificrile i completrile ulterioare, art! &13 #4)
135. 9 societate realizeaz din roducia intern bijuterii din aur, cu excepia vergetelor! <reul de livrare, mai
puin accizele, al produselor este de 3!((( lei! 2cciza care se aplic conform "odului Fiscal este de '%?!
, se determine valoarea de facturare fr 5+2 a produselor, inclusiv acciza!
Rspuns: 10.000 lei
8etodologia de calcul:
6aza de impozitare A <reul de livrare, mai puin accizele!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!3!((( lei
2cciza aplicabil #'%? x 3!((( lei)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!((( lei
+aloarea de facturare fr 5+2, inclusiv acciza !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!&(!((( lei
$egislaie: $egea %1&7'((4, "od Fiscal cu modificrile i completrile ulterioare, art! '(3
136. ,e import din "anada produse de parfumerie pentru a fi comercializate!
, se caluleze valoarea accizei n condiiile n care se cunosc umrtoarele date: +aloarea n vam &3(!((( lei, tax
vamal &(?, comision vamal (,%?, acciza 4%?!
Rspuns: 69.615 lei
+aloarea n vam a produselor !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!&3(!((( lei
5ax vamal&(? #&3(!((( lei x &(?) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!&3!((( lei
"omision vamal (,%? #&3(!((( lei x (,%?) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!/(( lei
5otal !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!&/3!/(( lei
2cciza 4%? #&/3!/(( lei x 4%?)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0/!0&% lei
$egislaie: $egea %1&7'((4, "od Fiscal cu modificrile i completrile ulterioare, art! '(3
137. 9 persoan fizic a obinut n luna martie '((1, n baza unui contract privind cesiunea unor drepturi de
proprietate intelectual, venituri n valoare de '!((( lei! ,tabilii valoarea impozitului ce trebuie virat statului de
ctre pltitorul de venit n luna aprilie i suma net ncasat de persoana fizic!
Rspuns:
*mpozit = &(? x '!((( = '(( lei!
+enit net = '!((( A '(( = &!3(( lei!
138. 9 persoan fizic a obinut, n luna martie '((1, n baza unui contract de munc cu perioad nedeterminat,
un salariu de ncadrare de &!((( lei! "unosc.nd faptul c angajatul este membru de sindicat, pltind lunar o
2ngrosist
,au
;etailist
2ngrosist
,au
;etailist
"onsumator
final
"onsumator
final
& &
'
cotizaie de %( lei i c are n ntreinere un copil minor #deducerea persoanl este 4%( lei), stabiliti impozitul pe
salarii datorat de salariat!
Rspuns:
"2, = &!((( x /,%? = /% lei
2, = &!((( x &? = &( lei
"2,, = &!((( x 0,%? = 0% lei
+enit net = &!((( A /% A &( A 0% = 34( lei
+enit impozabil = 34( A % A 4%( = )1% lei
*mpozit pe salariu = )1% x &0? = 10 lei
30
139. 9 persoan fizic deine n proprietate, ntr@u ora, n anul fiscal '((1, un apartament, situat ntr@un imobil cu
dou etaje, fiecare etaj cu dou apartamente, construit n anul &//(, cu pereii din beton armat, cu instalaii de ap,
canalizare, electrice i de nclzire, n suprafa construit desfurat de %1 m'! $ocalitatea unde se afl imobilul a
fost ncadrat la rangul **, zona ;, cu un coeficient de corecie de ',&(! ,tabilii impozitul pe cldire datorat de
proprietarul apartamentului pentru annul '((1, tiind c valoarea impozabil unitar a fost stabilit de consiliul
local la 00/ lei7m', iar plata impozitului se face integral p.n la data de 4& martie '((1 #prin otr.rea consiliului
local, pentru plata anticipat a impozitului pe cldiri se acord bonificaia maxim prevzut n "odul fiscal)!
Rspuns:
*mpozit anual = %1 x 00/ x ',& x (,&? = 3( lei
6onificaie = 3( x &(? = 3 lei
*mpozit de plat = 3( A 3 = 1' lei!
140. Hn anul fiscal '((1 o persoan fizic deine n proprietate un autoturism nmatriculat n -om.nia, cu o
capacitate cilindric de &3/%cm4! "alculai impozitul pe mijloacele de transport datorat de proprietar tiind c
valoarea impozitului unitar este stabilit de consiliul local la &% lei7'(( cm4 sau fraciune de capacitate, iar plata
impozitului se face integral p.n pe 4& martie '((1 #prin otr.rea consiliului local, pentru plata anticipat a
impozitului pe cldiri se acord bonificaia maxim prevzut n "odul fiscal)!
Rspuns:
:r uniti de '(( cm4 = &3/%7'(( = &(
*mpozit anual = &( x &% = &%( lei
6onificaie = &%( x &(? = &% lei
*mpozit de plat = &%( A &% = &4% lei
141. Dn agent economic a nregistrat n luna '((1 urmtoarele operaiuni:
@ livrri de mrfuri, supuse cotei de 5+2 de &/?, la pre cu amnuntul )!&0% lei;
@ livrri de mrfuri la preul cu ridicate de %!((( lei, 5+2 &/?;
@ emiterea de facturi, pentru bunuri ce vor fi transportate n luna aprilie ctre clieni, n valoare de '!((( lei,
5+2 &/?;
@ livrri de manuale colare &!(((, 5+2 /?;
@ livrri de bunuri scutite de 5+2, fr drept de deducere, 3(( lei;
@ aciziii de mrfuri i alte aciziii 0!((( lei, 5+2 &/?!
2gentul economic a obinut aprobarea de a determina pro@rata lunar! ,tabilii 5+2@ul de plat pentru luna martie!
Rspuns:
<rorata = #)&0% x #&((7&&/) > %!((( > '!((( > &!((() 7 #)&0% x #&((7&&/) > %!((( > '!((( > &!((( > 3(() =
/4,)/?
5+2 colectat = )&0% x &/7&&/ > %((( x &/? > '((( x &/? > &((( x /? = '(3% lei
5+2 deductibil = 0((( x &/? = &&)( lei
5+2 de dedus = &&)( x /4,)/? = &(00
5+2 de plat = '(3% A &(00 = &(&/ lei!
142. Hn luna martie '((1 un agent economic productor de bere a nregistrat o producie de &(!((( l, cu o
concentraie alcoolic de ),%? i un numr de 0 grade <lato! ,tabilii acciza datorat de productor tiind c acciza
unitar este (,1)3 euro7 & l grad <lato, iar cursul de scimb din prima zi lucrtoare a lunii octombrie '((0 este &
euro = 4,) lei!
2 = 0 x (,1)3 x 4,) x &(((( = &%'!%/' lei
143. Hn categoria contribuabililor impozitului pe profit intr i persoanele juridice rom.ne! ;escriei categoriile de
de persoane juridice rom.ne ce datoreaz impozit pe profit, precum i sfera de cuprindere a impozitului datorat de
aceste persoane!
Rspuns:
Hn categoria persoanelor juridice pltitoare de impozit pe profit se cuprind: companiile naionale, societile
naionale, regiile autonome, indiferent de subordonare, societile comerciale, indiferent de forma juridic de
organizare i de forma de proprietate, inclusiv cele cu participare cu capital strin sau cu capital integral strin,
societile agricole i alte forme de asociere agricol cu personalitate juridic, organizaiile cooperatiste, instituiile
financiare i instituiile de credit, fundaiile, asociaiile, organizaiile, precum i orice alt entitate care are statutul
legal de persoan juridic constituit potrivit legislaiei rom.ne!
2ceste persoane datoreaz impozit asupra profitului impozabil obinut din orice surs, at.t din -om.nia, c.t i din
strintate!
31
144. Hn categoria contribuabililor impozitului pe profit intr i persoanele juridice strine! ;escriei activitile i
profitul impozabil pentru care aceste societi datoreaz impozitul pe profit!
Rspuns:
<ersoanele juridice strine intr sub incidena impozitului pe profit n urmtoarele situaii:
@ persoanele juridice strine care desfoar activitate prin intermediul unui sediu permanent n -om.nia,
pentru profitului impozabil atribuibil sediului permanent;
@ persoanele juridice strine i persoanele fizice nerezidente care desfoar activitate n -om.nia ntr@o
asociere fr personalitate juridic, asupra prii din profitul impozabil al asocierii atribuibile fiecrei
personae;
@ persoanele juridice strine care realizeaz venituri din7sau n legtur cu proprieti imobiliare situate n
-om.nia sau din v.nzarea7cesionarea titlurilor de participare deinute la o persoan juridic rom.n, asupra
profitului impozabil aferent acestor venituri!
145. Hn ce condiii asociaiile de proprietari sunt scutite de impozitul pe profit pentru veniturile realizateI
Rspuns:
2sociaiile de proprietari constituite ca persoane juridice i asociaiile de locatari recunoscute ca asociaii de
proprietari, potrivit $egii locuinei nr! &&)7&//0, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare sunt scutite de
impozit pe profit pentru veniturile obinute din activiti economice, care sunt sau urmeaz a fi utilizate pentru
mbuntirea utilitilor i a eficienei cldirii, pentru ntreinerea i repararea proprietii comune!
146. 9rganizaiile non@profit, organizaiile sindicale i organizaiile patronale sunt scutite de la plata impozitului pe
profit, n anumite condiii, pentru veniturile realizate din activiti economice! "are sunt aceste condiiiI
Rspuns:
9rganizaiile nonprofit, organizaiile sindicale i organizaiile patronale sunt scutite de la plata impozitului pe
profit pentru veniturile din activiti economice realizate p.n la nivelul ecivalentului n lei a &%!((( euro, ntr@un
an fiscal, dar nu mai mult de &(? din veniturile totale scutite de la plata impozitului pe profit!
147. , se prezinte formula general de calcul a impozitului pe profit!
Rspuns:
<rofitul impozabil se calculeaz ca diferen ntre veniturile realizate din orice surs i celtuielile efectuate n
scopul realizrii de venituri, dintr@un an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile i la care se adaug
celtuielile nedeductibile!
148. , se determine impozitul pe profit datorat de o organizaie non@profit pentru anul '((1, dac se cunosc
urmtoarele date despre venituri i celtuieli:
@ venituri din serbri, conferine, tombole ')!((( lei;
@ venituri din cotizaii 4!((( lei;
@ donaii n bani i bunuri primite prin sponsorizare /!((( lei;
@ venituri obinute din reclam i publicitate '%!((( lei;
@ venituri din activiti economice 1!((( lei;
@ celtuielile totale aferente anului '((1 sunt n sum de %!((( lei, din care celtuielile efectuate pentru
realizarea de venituri impozabile sunt n sum de %( lei!
"ursul de scimb mediu anual este de & euro = 4,4 lei!
Rspuns:
&%((( euro = &%((( x 4,4 = )/%(( lei
&(? x #')((( > 4(((> /((( >'%((() = 0&(( lei
-ezult c veniturile din actrivitile economice neimpozabile sunt de 0&(( lei, deci veniturile impozabile sunt de
1((( @ 0&(( = /(( lei!
<rofit impozabil = /(( A %( = 3%( lei
*mpozit = 3%( x &0? = &40 lei!
149. "e condiii cumulative trebuie s ndeplineasc imobilizarea corporal pentru a reprezenta un mijloc fix
amortizabil din punctul de vedere al codului fiscalI
Rspuns:
8ijlocul fix amortizabil este orice imobilizare corporal care ndeplinete cumulativ urmtoarele condiii:
a) este deinut i utilizat n producia, livrarea de bunuri sau n prestarea de servicii, pentru a fi nciriat
terilor sau n scopuri administrative;
32
b) are o valoare de intrare mai mare dec.t limita stabilit prin otr.re a Guvernului #&3(( lei);
c) are o durat normal de utilizare mai mare de un an!
<entru imobilizrile corporale care sunt folosite n loturi, seturi sau care formeaz un singur corp, lot sau set,
la determinarea amortizrii se are n vedere valoarea ntregului corp, lot sau set! <entru componentele care intr n
structura unui activ corporal, a cror durat normal de utilizare difer de cea a activului rezultat, amortizarea se
determin pentru fiecare component n parte!
150. <rezentai regulile generale pe baza crora se poate stabili regimul de amortizare #liniar, degresiv sau
accelerat) n cazul mijloacelor fixe!
Rspuns:
-egimul de amortizare pentru un mijloc fix amortizabil se determin conform urmtoarelor reguli:
a) n cazul construciilor, se aplic metoda de amortizare liniar;
b) n cazul ecipamentelor tenologice, respectiv al mainilor, uneltelor i instalaiilor, precum i pentru
computere i ecipamente periferice ale acestora, contribuabilul poate opta pentru metoda de amortizare liniar,
degresiv sau accelerat;
c) n cazul oricrui alt mijloc fix amortizabil, contribuabilul poate opta pentru metoda de amortizare liniar
sau degresiv!
151. "um se calculeaz amortizarea fiscal prin fiecare din cele 4 metode de amortizare #liniar, degresiv i
accelerat)I
Rspuns:
Hn cazul metodei de amortizare liniar, amortizarea se stabilete prin aplicarea cotei de amortizare liniar la
valoarea de intrare a mijlocului fix amortizabil! "ota de amortizare liniar se calculeaz raport.nd numrul &(( la
durata normal de utilizare a mijlocului fix!
Hn cazul metodei de amortizare degresiv, amortizarea se calculeaz prin multiplicarea cotelor de amortizare
liniar cu unul dintre coeficienii urmtori:
a) &,%, dac durata normal de utilizare a mijlocului fix amortizabil este ntre ' i % ani;
b) ',(, dac durata normal de utilizare a mijlocului fix amortizabil este ntre % i &( ani;
c) ',%, dac durata normal de utilizare a mijlocului fix amortizabil este mai mare de &( ani!
"otele de amortizare determinate de aplic la valoarea rmas de amortizat la finalul fiecrui an de
amortizare p.n n momentul n care amortizarea anual determinat n sistem regresiv devine mai mic dec.t
raportul ntre valoarea rmas de amortizat i numrul de ani rmai de amortizat, moment n care amortizarea
anual devine egal cu raportul menionat anterior!
Hn cazul metodei de amortizare accelerat, amortizarea se calculeaz dup cum urmeaz:
a) pentru primul an de utilizare, amortizarea nu poate depi %(? din valoarea de intrare a mijlocului fix;
b) pentru urmtorii ani de utilizare, amortizarea se calculeaz prin raportarea valorii rmase de amortizare a
mijlocului fix la durata normal de utilizare rmas a acestuia!
152. Hncep.nd cu anul '((1 ce condiii trebuie ndeplinite pentru ca dividendele primite de o persoan juridic
rom.n, societate@mam, de la o filial a sa situat ntr@un stat membru s fie neimpozabileI
Rspuns:
,unt neimpozabile dividendele primite de o persoan juridic rom.n, societate@mam, de la o filial a sa
situat ntr@un stat membru, dac persoana juridic rom.n ntrunete cumulativ urmtoarele condiii:
&! pltete impozit pe profit, fr posibilitatea unei opiuni sau exceptri;
'! deine minimum &%? din capitalul social al persoanei juridice dintr@un stat membru de la care primete
dividendele, respectiv minimum &(?, ncep.nd cu & ianuarie '((/;
4! la data nregistrrii venitului din dividende deine participaia minim prevzut la pct! ', pe o perioad
nentrerupt de cel puin ' ani!
153. ;ai 4 exemple de celtuieli deductibile la determinarea profitului impozabil, indiferent de nivelul lor!
Rspuns:
,e vor alege 4 tipuri de celtuieli din cele enumerate mai jos:
a) celtuielile cu aciziionarea ambalajelor, pe durata de via stabilit de ctre contribuabil;
b) celtuielile efectuate, potrivit legii, pentru protecia muncii i celtuielile efectuate pentru prevenirea
accidentelor de munc i a bolilor profesionale;
c) celtuielile reprezent.nd contribuiile pentru asigurarea de accidente de munc i boli profesionale, potrivit
legii, i celtuielile cu primele de asigurare pentru asigurarea de riscuri profesionale;
d) celtuielile de reclam i publicitate efectuate n scopul popularizrii firmei, produselor sau serviciilor, n
baza unui contract scris, precum i costurile asociate producerii materialelor necesare pentru difuzarea mesajelor
33
publicitare! ,e includ n categoria celtuielilor de reclam i publicitate i bunurile care se acord n cadrul unor
campanii publicitare ca mostre, pentru ncercarea produselor i demonstraii la punctele de v.nzare, precum i alte
bunuri i servicii acordate cu scopul stimulrii v.nzrilor;
e) celtuielile de transport i cazare n ar i n strintate, efectuate de ctre salariai i administratori;
f) contribuia la rezerva mutual de garantare a casei centrale a cooperativelor de credit;
g) taxele de nscriere, cotizaiile i contribuiile obligatorii, reglementate de actele normative n vigoare,
precum i contribuiile pentru fondul destinat negocierii contractului colectiv de munc;
) celtuielile pentru formarea i perfecionarea profesional a personalului angajat;
i) celtuielile pentru marJeting, studiul pieei, promovarea pe pieele existente sau noi, participarea la t.rguri
i expoziii, la misiuni de afaceri, editarea de materiale informative proprii;
j) celtuielile de cercetare, precum i celtuielile de dezvoltare care nu ndeplinesc condiiile de a fi
recunoscute ca imobilizri necorporale din punct de vedere contabil;
J) celtuielile pentru perfecionarea managementului, a sistemelor informatice, introducerea, ntreinerea i
perfecionarea sistemelor de management al calitii, obinerea atestrii conform cu standardele de calitate;
l) celtuielile pentru protejarea mediului i conservarea resurselor;
m) taxele de nscriere, cotizaiile i contribuiile datorate ctre camerele de comer i industrie, organizaiile
sindicale i organizaiile patronale;
154. "are este limita de deductibilitate a celtuielilor cu indemnizaia de deplasare acordat salariaiilor n
-om.nia i7sau n strintateI
Rspuns:
,uma celtuielilor cu indemnizaia de deplasare acordat salariailor pentru deplasri n -om.nia i n strintate
este deductibil n limita a ',% ori nivelul legal stabilit pentru instituiile publice!
155. "are este, din punctual de vedere al impozitului pe profit, regimul fiscal al celtuielilor cu sponsorizareaI
Rspuns:
"eltuielile cu sponsorizare sunt celtuieli nedeductibile fiscal!
Ele se scad din impozitul pe profit datorat n limita minimului dintre urmtoarele
&! 4(7(( din cifra de afaceri;
'! '(? din impozitul pe profit datorat!
156. "e regim fiscal au provizioanele pentru garanii de bun execuie acordate clienilorI
Rspuns:
,unt deductibile
157. "e dob.nzi i diferene de curs valutar nu intr sub incidena gradulului de ndatorare n ceea ce privete
deductibilitatea din punctul de vedere al impozitului pe profitI
Rspuns:
;ob.nzile i pierderile din diferene de curs valutar, n legtur cu mprumuturile obinute direct sau indirect de la
bnci internaionale de dezvoltare i organizaii similare, i cele care sunt garantate de stat, cele aferente
mprumuturilor obinute de la instituiile de credit rom.ne sau strine, instituiile financiare nebancare, de la
persoanele juridice care acord credite potrivit legii, precum i cele obinute n baza obligaiunilor admise la
tranzacionare pe o pia reglementat nu intr sub incidena gradului de ndatorare!
158. "um se determin gradul de ndatorare n vederea stabilirii dac celtuielile cu dob.nzile sun deductibile sau
nuI
Rspuns:
Gradul de ndatorare se calculeaz ca raport ntre media capitalului mprumutat i media capitalului propriu! <entru
calculul acestor medii se folosesc valorile existente la nceputul anului i la sf.ritul perioadei pentru care se
determin impozitul pe profit!
sf.ritul perioadei
sf.ritul perioadei
capital propriu capital propriu
capital mprumutat capital mprumutat
Gradul de ndatorare
nceputul perioadei
nceputul perioadei
>
34
>
=
159. Dn agent economic obine n anul '((1 un profit impozabil dintr@un bar de noapte n valoare de &!((( lei!
+eniturile aferente barului de noapte sunt de /!((( lei! , se determine impozitul pe profit datorat!
Rspuns:
*mpozitul n cazul barurilor de noapte este &0? din profitul impozabil, dar nu mai puin de %? din venituri!
&0? x &((( = &0( lei
%? x /((( = )%( lei
Hn acest caz impozitul este )%( lei!
160. , se calculeze amortizarea anual a unui mijloc fix amortizabil prin utilizarea regimului de amortizare
degresiv prevzut la art '), alin 3 din "odulfiscal! ,e cunosc urmtoarele date:
@ valoarea de intrare 4%!((( lei;
@ durata normal de funcionare conform catalogului &( ani;
@ cota anual de amortizare liniar = &((7&( = &(?;
@ cota anual de amortizare degresiv este &(? x ' = '( ?!
Rspuns:
anul +aloare la nceputul
anului
amortizare +aloare rmas de
amortizat
& 4%((( 4%((( x '(? = 1((( '3(((
' '3((( '3((( x '(? = %0(( '')((
4 '')(( '')(( x '(? = ))3( &1/'(
) &1/'( &1/'( x '(? = 4%3) &)440
% &)440 &)440 x '(? = '301,' &&)03,3
0 &&)03,3 &&)03,37% = ''/4,10
1 ''/4,10
3 ''/4,10
/ ''/4,10
&( ''/4,10
161. "are este regimul fiscal al pierderilor n cazul impozitului pe profitI
Rspuns:
<ierderea anual, stabilit prin declaraia de impozit pe profit, se recupereaz din profiturile impozabile obinute n
urmtorii % ani consecutivi! -ecuperarea pierderilor se va efectua n ordinea nregistrrii acestora, la fiecare termen
de plat a impozitului pe profit, potrivit prevederilor legale n vigoare din anul nregistrrii acestora!
<ierderea fiscal nregistrat de contribuabilii care i nceteaz existena prin divizare sau fuziune nu se
recupereaz de ctre contribuabilii nou@nfiinai sau de ctre cei care preiau patrimoniul societii absorbite, dup
caz!
Hn cazul persoanelor juridice strine, pierderea se recuperaz lu.ndu@se n considerare numai veniturile i
celtuielile atribuibile sediului permanent n -om.nia!
"ontribuabilii care au fost pltitori de impozit pe venit i care anterior au realizat pierdere fiscal intr sub
incidena regulilor de recuperare a pierderii de la data la care au revenit la sistemul de impozitare a profitului!
2ceast pierdere se recupereaz pe perioada cuprins ntre data nregistrrii pierderii fiscale i limita celor % ani!
162! "ontrbuabilii au obligaia de a plti impozitul pe profit la anumite termene i a depune declaraii de impozit pe
profit! ,e cere s se menioneze pentru anul '((1 termenele la care se face plata, ca regul i pe categorii de
contribuabili, precum i ce fel de declaraii de impozit pe profit se depun i la ce dateI
Rspuns:
"ontribuabilii, societi comerciale bancare, persoane juridice rom.ne, i sucursalele din -om.nia ale bncilor,
persoane juridice strine, au obligaia de a plti impozit pe profit anual, cu pli anticipate efectuate trimestrial
#sacdena este data de '%, inclusive, a primei luni a trimestrului urmtor)! 5ermenul p.n la care se efectueaz plata
impozitului annual #impozitul annual A plile anticipate) este termenul de depunere a declaraiei privind impozitul
pe profit #&% aprilie)!
"elelalte societi comerciale au obligaia de a declara #declaraia &(() i plti impozitul pe profit trimestrial, p.n
la data de '% inclusiv a primei luni urmtoare trimestrului pentru care se calculeaz impozitul! "ontribuabilii au
obligaia s depun o declaraie anual de impozit pe profit p.n la data de &% aprilie inclusiv a anului urmtor!
35
9rganizaiile nonprofit au obligaia de a declara i plti impozitul pe profit anual, p.n la data de &% februarie
inclusiv a anului urmtor celui pentru care se calculeaz impozitul!
"ontribuabilii care obin venituri majoritare din cultura cerealelor i plantelor tenice, pomicultur i viticultur au
obligaia de a declara i plti impozitul pe profit anual, p.n la data de &% februarie inclusiv a anului urmtor celui
pentru care se calculeaz impozitul!
163. Enumerai i explicai care sunt principiile fiscalitii n viziunea legiuitorului rom.n!
Rspuns:
:eutralitatea msurilor fiscale n raport cu diferitele categorii de investitori i capitaluri, cu forma de proprietate,
asigur.nd condiii egale investitorilor, capitalului rom.n i strin!
"ertitudinea impunerii, prin elaborarea de norme juridice clare, care s nu conduc la interpretri arbitrare, iar
termenele, modalitatea i sumele de plat s fie precis stabilite pentru fiecare pltitor, respectiv acetia s poat
urmri i nelege sarcina fiscal ce le revine, precum i s poat determina influena deciziilor lor de management
financiar asupra sarcinii lor fiscale
Ecitatea fiscal la nivelul persoanelor fizice, prin impunerea diferit a veniturilor, n funcie de mrimea acestora
Eficiena impunerii prin asigurarea stabilitii pe termen lung a prevederilor "odului fiscal, astfel nc.t aceste
prevederi s nu conduc la efecte retroactive defavorabile pentru persoane fizice i juridice, n raport cu
impozitarea n vigoare la data adoptrii de ctre acestea a unor decizii investiionale majore!
164. "lasificai impozitele dup fond i form! ;ezvoltai pe scurt categoriile identificate!
Rspuns:
;up trsturile de fond i form impozitele se clasific n impozite directe i impozite indirecte!
*mpozitele directe se stabilesc nominal n sarcina unei persoane, cuantumul lor fiind influenat, n cele mai multe
cazuri, de nivelul veniturilor i7sau averii, precum i de cotele de impozitare! Hn categoria impozitelor directe de
cuprind impozitele reale #impozite percepute asupra unor obiecte Acldiri, terenuri etc!) i impozitele personale #pe
venit i pe avere)!
*mpozitele indirecte sunt impozite percepute pe celtuieli #ele sunt impozite pe consum)!
165. ;e c.te feluri sunt impozitele directeI
Rspuns:
*mpozitele directe sunt de ' feluri: impozite reale i impozite personale!
166. <rin ce se caracterizeaz imnpozitele realeI
Rspuns:
*mpozitele reale sunt impozite percepute asupra unor obiecte Acldiri, terenuri etc! Ele nu in cont de situaia
personal a subiectului impozitului, ci doar de obiectul impozabil!
167. "e semnific impozitele personaleI
Rspuns:
*mpozitele persoanale sunt impozite instituite asupra veniturilor sau averii av.nd legtur cu situaia #venitul sau
averea) persoanei impozabile!
168. "lasificai impozitele dup obiectul impunerii
Rspuns:
;up obiectul impunerii impozitele se mpart n: impozite pe venit, impozite pe avere i impozite pe celtuieli!
169. "ine sunt considerai contribuabili n cazul impozitului pe profitI
Rspuns:
,unt contribuabili n cazul impozitului pe profit:
a) persoanele juridice rom.ne;
b) persoanele juridice strine care desfoar activitate prin intermediul unui sediu permanent n -om.nia;
c) persoanele juridice strine i persoanele fizice nerezidente care desfoar activitate n -om.nia ntr@o
asociere fr personalitate juridic;
d) persoanele juridice strine care realizeaz venituri din7sau n legtur cu proprieti imobiliare situate n
-om.nia sau din v.nzarea7cesionarea titlurilor de participare deinute la o persoan juridic rom.n;
e) persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice rom.ne, pentru veniturile realizate at.t n
36
-om.nia c.t i n strintate din asocieri fr personalitate juridic; n acest caz, impozitul datorat de persoana
fizic se calculeaz, se reine i se vars de ctre persoana juridic rom.n!
170. Hn cazul cror personae juridice, legiuitorul permite optarea pentru plata impozitului pe veniturile
microntreprinderilorI
Rspuns:
<ot opta pentru impozitarea cu impozitul pe veniturile microntreprinderilor persoanele juridice rom.ne care
ndeplinesc cumulative urmtoarele condiii:
a) realizeaz venituri, altele dec.t cele din consultan i management, n proporie de peste %(? din veniturile
totale;
b) are de la & p.n la / salariai inclusiv;
c) a realizat venituri care nu au depit ecivalentul n lei a &((!((( euro;
d) capitalul social al persoanei juridice este deinut de persoane, altele dec.t statul, autoritile locale i instituiile
publice!
:u pot opta pentru sistemul de impunere reglementat de prezentul titlu persoanele juridice rom.ne care:
a) desfoar activiti n domeniul bancar;
b) desfoar activiti n domeniile asigurrilor i reasigurrilor, al pieei de capital, cu excepia persoanelor
juridice care desfoar activiti de intermediere n aceste domenii;
c) desfoar activiti n domeniile jocurilor de noroc, pariurilor sportive, cazinourilor;
d) au capitalul social deinut de un acionar sau asociat persoan juridic cu peste '%( de angajai!
171! "are este cota de impunere a profitului n anul fiscal '((1I
Rspuns:
&0?
172. "are este regimul fiscal din punctul de vedere al impozitului pe profit n cazul rezervei legaleI
Rspuns:
-ezerva legal este deductibil n limita unei cote de %? aplicat asupra profitului contabil, nainte de
determinarea impozitului pe profit, din care se scad veniturile neimpozabile i se adaug celtuielile aferente
acestor venituri neimpozabile, p.n ce aceasta va atinge a cincea parte din capitalul social subscris i vrsat sau din
patrimoniu, dup caz, potrivit legilor de organizare i funcionare! Hn cazul n care aceasta este utilizat pentru
acoperirea pierderilor sau este distribuit sub orice form, reconstituirea ulterioar a rezervei nu mai este
deductibil la calculul profitului impozabil! <rin excepie, rezerva constituit de persoanele juridice care furnizeaz
utiliti societilor comerciale care se restructureaz, se reorganizeaz sau se privatizeaz poate fi folosit pentru
acoperirea pierderilor de valoare a pacetului de aciuni obinut n urma procedurii de conversie a creanelor, iar
sumele destinate reconstituirii ulterioare a acesteia sunt deductibile la calculul profitului impozabil
173. "um acioneaz creditul fiscal extern n cazul impozitului pe profitI
Rspuns:
;ac o persoan juridic rom.n obine venituri dintr@un stat strin prin intermediul unui sediu permanent sau
venituri supuse impozitului cu reinere la surs i veniturile sunt impozitate at.t n -om.nia c.t i n statul strin,
atunci impozitul pltit ctre statul strin, fie direct, fie indirect prin reinerea i virarea de o alt persoan, se deduce
din impozitul pe profit ce trebuie datrorat n -om.nia petru profitul impozabil aferent ntregii activitii #at.t din
-om.nia, c.t i din strintate)!
;educerea pentru impozitele pltite ctre un stat strin ntr@un an fiscal nu poate depi impozitul pe profit, calculat
prin aplicarea cotei de impozit pe profit valabil n -om.nia la profitul impozabil obinut n statul strin,
determinat n conformitate cu regulile de determinare din -om.nia sau la venitul obinut din statul strin!
*mpozitul pltit unui stat strin este dedus, numai dac persoana juridic rom.n prezint documentaia
corespunztoare, din care s rezulte faptul c impozitul a fost pltit statului strin!
174! "um se determin impozitul pe dividende datorat de un acionar persoan juridic, dac plata dividendelor se
face n anul fiscal '((1I
Rspuns:
*mpozitul pe dividende se stabilete prin aplicarea unei cote de impozit de &(? asupra dividendului brut pltit ctre
o persoan juridic rom.n!
:u se datoreaz impozit n cazul dividendelor pltite de o persoan juridic rom.n unei alte persoane juridice
rom.ne, dac beneficiarul dividendelor deine minimum &%?, respectiv &(?, ncep.nd cu anul '((/, din titlurile
de participare ale acesteia la data plii dividendelor, pe o perioad de ' ani mplinii p.n la data plii acestora!
37
175. "are este cota de impunere pentru anul fiscal '((1 n cazul microntreprinderilorI
Rspuns:
'?
176! "um se determin baza impozabil aferent impozitului pe veniturile microntreprinderilorI
Rspuns:
6aza impozabil a impozitului pe veniturile microntreprinderilor o constituie veniturile din orice surs, din care se
scad:
a) veniturile din variaia stocurilor;
b) veniturile din producia de imobilizri corporale i necorporale;
c) veniturile din exploatare, reprezent.nd cota@parte a subveniilor guvernamentale i a altor resurse pentru
finanarea investiiilor;
d) veniturile din provizioane;
e) veniturile rezultate din anularea datoriilor i a majorrilor datorate bugetului statului, care nu au fost celtuieli
deductibile la calculul profitului impozabil, conform reglementrilor legale;
f) veniturile realizate din despgubiri, de la societile de asigurare, pentru pagubele produse la activele corporale
proprii!
Hn cazul n care o microntreprindere aciziioneaz case de marcat, valoarea de aciziie a acestora se deduce din
baza impozabil, n conformitate cu documentul justificativ, n trimestrul n care au fost puse n funciune, potrivit
legii!
177. "ine sunt considerai contribuabili n cazul impozitului pe venitI
Rspuns:
"ontribuabili:
a) persoanele fizice rezidente;
b) persoanele fizice nerezidente care desfoar o activitate independent prin intermediul unui sediu permanent n
-om.nia;
c) persoanele fizice nerezidente care desfoar activiti dependente n -om.nia;
178. "are este sfera de cuprindere n cazul impozitului pe venit pentru veniturile realizate de persoanele fizice
rezidente rom.ne, cu domiciliul n -om.niaI
Rspuns:
*mpozitul pe venit n cazul persoanelor fizice rezidente rom.ne, cu domiciliul n -om.nia se aplic asupra
veniturilor obinute din orice surs, at.t din -om.nia, c.t i din afara -om.niei!
179. "are sunt categoriile de venituri din aria de cuprindere a impozitului pe venitI
Rspuns:
"ategorii de venituri:
a) venituri din activiti independente;
b) venituri din salarii;
c) venituri din cedarea folosinei bunurilor;
d) venituri din investiii;
e) venituri din pensii;
f) venituri din activiti agricole;
g) venituri din premii i din jocuri de noroc;
) venituri din transferul proprietilor imobiliare;
i) venituri din alte surse!
180. <entru ce categorii de venituri se aplic cota proporional de &0?I
Rspuns:
"ota de impozit este de &0? i se aplic asupra venitului impozabil corespunztor fiecrei surse din fiecare
categorie pentru determinarea impozitului pe veniturile din:
a) activiti independente;
b) salarii;
c) cedarea folosinei bunurilor;
d) investiii;
38
e) pensii;
f) activiti agricole;
g) premii;
) alte surse!
181. "are sunt condiiile ce trebuie ndeplinite de o persoan pentru a fi considerat n ntreinere din punctul de
vedere al deducerii personale ce se acord salariaiilorI
Rspuns:
<ersoana n ntreinere poate fi soia7soul, copiii sau ali membri de familie, rudele contribuabilului sau ale
soului7soiei acestuia p.n la gradul al doilea inclusiv, ale crei venituri, impozabile i neimpozabile, nu depesc
'!%((!((( lei lunar!
:u sunt considerate persoane aflate n ntreinere:
a) persoanele fizice care dein terenuri agricole i silvice n suprafa de peste &(!((( mp n zonele colinare i
de es i de peste '(!((( m' n zonele montane;
b) persoanele fizice care obin venituri din cultivarea i din valorificarea florilor, legumelor i zarzavaturilor
n sere, n solarii special destinate acestor scopuri i7sau n sistem irigat, din cultivarea i din valorificarea
arbutilor, plantelor decorative i ciupercilor, precum i din exploatarea pepinierelor viticole i pomicole, indiferent
de suprafa!
182. <otrivit legislaiei cu privire la impozitul pe veniturile persoanelor fizice care sunt categoriile de venituri
pentru care se depune anual ;eclaraia special privind veniturile realizate #Formularul '(()I
Rspuns:
;eclaraia se completeaz de ctre contribuabilii persoane fizice care obin venituri din: activiti independente
#activiti comerciale, profesiuni libere, drepturi de proprietate intelectual), din cedarea folosinei bunurilor, din
activiti agricole i din transferul titlurilor de valoare!
183. "are este regimul pierderilor fiscale externe, din punctul de vedere al impozitului pe profitI
Rspuns:
9rice pierdere realizat printr@un sediu permanent din strintate este deductibil doar din veniturile obinute din
strintate! <ierderile realizate printr@un sediu permanent din strintate se deduc numai din aceste venituri,
separat, pe fiecare surs de venit! <ierderile neacoperite se reporteaz i se recupereaz n urmtorii % ani fiscali
consecutivi!
184! "ui revine obligaia determinrii i reinerii impozitului pe profit n cazul asocierilor dintre o persoan juridic
rom.n i o persoan fizic rezidentI
Rspuns:
*mpozitul este se calculeaz, se reine i se vireaz statului de ctre persoana juridic rom.n!
185. "um se calculeaz i se reine impozitul pe veniturile obinute n -om.nia de nerezideniI
Rspuns:
*mpozitul pe veniturile nerezidenilor se calculeaz prin aplicarea urmtoarelor cote asupra veniturilor brute:
a) &(? pentru veniturile din dob.nzi i redevene, dac beneficiarul efectiv al acestor venituri este o persoan
juridic rezident ntr@un stat membru sau un sediu permanent al unei ntreprinderi dintr@un stat membru, situat
ntr@un alt stat membru! 2ceast cot de impunere se aplic n perioada de tranziie, de la data aderrii -om.niei la
Dniunea European i p.n la data de 4& decembrie '(&(, cu condiia ca beneficiarul efectiv al dob.nzilor sau
redevenelor s dein minimum '%? din valoarea7numrul titlurilor de participare la persoana juridic rom.n, pe
o perioad nentrerupt de cel puin ' ani, care se nceie la data plii dob.nzii sau redevenelor;
b) '(? pentru veniturile obinute din jocuri de noroc;
c) &0? n cazul oricror alte venituri impozabile obinute din -om.nia, cu excepia veniturilor din dob.nzile
obinute de la depozitele la termen, depozitele la vedere7conturi curente constituite, certificate de depozit i
instrumentele de economisire dob.ndite anterior datei de & ianuarie '((1, pentru care se aplic cota de impozit de
la data constituirii7dob.ndirii!
*mpozitul datorat de nerezideni pentru veniturile impozabile obinute din -om.nia se calculeaz, se reine i se
vars la bugetul de stat de ctre pltitorii de venituri!
Drmtoarele venituri impozabile obinute din -om.nia de nerezideni sunt impozitate conform prevederilor de la
impozitul pe profit sau de la impozitul pe venit:
a) veniturile unui nerezident, care sunt atribuibile unui sediu permanent n -om.nia A se aplic regulile de la
impozitul pe profit;
39
b) veniturile unei persoane juridice strine obinute din proprieti imobiliare situate n -om.nia sau din transferul
titlurilor de participare deinute ntr@o persoan juridic rom.n A se aplic regulile de la impozitul pe profit;
c) venituri ale unei persoane fizice nerezidente, obinute dintr@o activitate dependent desfurat n -om.nia A se
aplic regulile de la impozitul pe veniturile realizate de persoanele fizice;
d) veniturile unei persoane fizice nerezidente obinute din ncirierea sau alt form de cedare a dreptului de
folosin a unei proprieti imobiliare situate n -om.nia sau din transferul titlurilor de participare deinute ntr@o
persoan juridic rom.n A se aplic regulile de la impozitul pe veniturile realizate de persoanele fizice!
186. "e tipuri de operaiuni intr n sfera de aplicare a 5+2I
Rspuns:
Hn sfera de aplicare a 5va n -om.nia intr: livrrile de bunuri #la intern, intracomunitare, exportul), aciziiile
intracomunitare, prestrile de servicii i importul!
187. "are sunt cotele de 5+2 n -om.niaI
Rspuns:
"otele de 5+2 sunt &/? i /?! 8ai pot exista operaiuni scutite cu sau fr drept de deducere, precum i
operaiuni neimpozabile n -om.nia!
188. ".nd devine exigibil taxa pe valoarea adugat n cazul aciziiilor intracomunitareI
Rspuns:
Hn cazul unei aciziii intracomunitare de bunuri, exigibilitatea taxei intervine la data la care este emis factura
ctre persoana care efectueaz aciziia, pentru ntreaga contravaloare a livrrii de bunuri, dar nu mai t.rziu de a
cincisprezecea zi a lunii urmtoare celei n care a intervenit faptul generator #data la care ar interveni faptul
generator pentru livrri de bunuri similare, n statul membru n care se face aciziia A de regul data la care se face
livrarea bunurilor)!
189. "are este sfera de aplicare a accizelor armonizate n -om.niaI
Rspuns:
,fera de aplicare a accizelor armonizate este urmtoarea::
a) berea;
b) vinurile;
c) buturile fermentate, altele dec.t berea i vinurile;
d) produsele intermediare;
e) alcoolul etilic;
f) tutunul prelucrat;
g) produsele energetice;
) energia electric!
190. "are este faptul generator n cazuil accizelor armonizateI
Rspuns:
Faptul generator n cazul produselor supuse accizelor armonizate intervine la momentul producerii lor pe teritoriul
comunitar sau la momentul importului lor n acest teritoriu!
191. "e se nelege prin antrepozit fiscal, din punctul de vedere al accizelorI
Rspuns:
2ntrepozitul fiscal este locul aflat sub controlul autoritii fiscale competente, unde produsele accizabile sunt
produse, transformate, deinute, primite sau expediate n regim suspensiv de ctre antrepozitarul autorizat, n
exerciiul activitii sale!
192. "are este cuantumul impozitului pe reprezentaneI
Rspuns:
*mpozitul pe reprezentan pentru un an fiscal este egal cu ecivalentul n lei al sumei de )!((( euro, stabilit
pentru un an fiscal, la cursul de scimb al pieei valutare, comunicat de 6anca :aional a -om.niei, valabil n
ziua n care se efectueaz plata impozitului ctre bugetul de stat!
Hn cazul unei persoane juridice strine, care n cursul unui an fiscal nfiineaz sau desfiineaz o reprezentan n
-om.nia, impozitul datorat pentru acest an se calculeaz proporional cu numrul de luni de existen a
40
reprezentanei n anul fiscal respective!
193. "ine datoreaz impozitul pe cldiri, respective taxa pe cldiriI
Rspuns:
*mpozitul pe cldiri este datorat de proprietarii cldirilor!
5axa pe cldiri este datorat de persoanele juridice care au concesionate, nciriate, primite sau luate n folosin
cldiri proprietate public sau privat a statului ori a unitilor administrativ@teritoriale!
194. "um se calculeaz impozitul pe cldiri n cazul n care proprietarul este o persoan fizic ce deine n
proprietate doar o cldireI
Rspuns:
Hn cazul persoanelor fizice, impozitul pe cldiri se calculeaz prin aplicarea cotei de impozitare de (,&? la
valoarea impozabil a cldirii!
+aloarea impozabil a cldirii, exprimat n lei, se determin prin nmulirea suprafeei construite desfurate
a acesteia, exprimate n metri ptrai, cu valoarea impozabil corespunztoare, exprimat n lei7m' #ajustat cu un
coefficient de corecie n funcie de rangul localitii i zona n cadrul localitii)! Hn cazul unui apartament
amplasat ntr@un bloc cu mai mult de 4 niveluri i 3 apartamente, coeficientul de corecie se reduce cu (,&(!
+aloarea impozabil a cldirii,se reduce n funcie de anul terminrii acesteia, dup cum urmeaz:
a) cu '(?, pentru cldirea care are o vecime de peste %( de ani la data de & ianuarie a anului fiscal de
referin;
b) cu &(?, pentru cldirea care are o vecime cuprins ntre 4( de ani i %( de ani inclusiv, la data de &
ianuarie a anului fiscal de referin!
Hn cazul cldirii utilizate ca locuin, a crei suprafa construit depete &%( de metri ptrai, valoarea
impozabil a acesteia se majoreaz cu c.te %? pentru fiecare %( metri ptrai sau fraciune din acetia!
;ac dimensiunile exterioare ale unei cldiri nu pot fi efectiv msurate pe conturul exterior, atunci suprafaa
construit desfurat a cldirii se determin prin nmulirea suprafeei utile a cldirii cu un coeficient de
transformare de &,'(!
195. "um se calculeaz impozitul pe cldiri n cazul unei persoane juridiceI
Rspuns:
41
Hn cazul persoanelor juridice, impozitul pe cldiri se calculeaz prin aplicarea unei cote de impozitare asupra
valorii de inventar a cldirii!
"ota de impozit se stabilete prin otr.re a consiliului local i poate fi cuprins ntre (,'%? i &,%(?
inclusiv! Hn cazul unei cldiri care nu a fost reevaluat n ultimii 4 ani anteriori anului fiscal de referin, cota
impozitului pe cldiri se stabilete de consiliul local7"onsiliul General al 8unicipiului 6ucureti ntre %? i &(? i
se aplic la valoarea de inventar a cldirii nregistrat n contabilitatea persoanelor juridice, p.n la sf.ritul lunii n
care s@a efectuat prima reevaluare!
Hn cazul unei cldiri a crei valoare a fost recuperat integral pe calea amortizrii, valoarea impozabil se
reduce cu &%?!
196. "are este scadena de plat a impozitului pe cldiriI
Rspuns:
4& martie i 4( septembrie
197. "ine sunt contribuabilii impozitului pe teren, respectiv taxa pe terenI
Rspuns:
"ontribuabilii impozitului pe teren sunt proprietarii acestora!
5axa pe teren este datorat de persoanele care au concesionate, nciriate, primite sau luate n folosin cldiri
proprietate public sau privat a statului ori a unitilor administrativ@teritoriale!
198! "um se fundamenteaz impozitul pe teren, pentru un teren situat n intravilan, la alt categorie de folosin
dec.t teren pentru construciiI
Rspuns:
Hn cazul unui teren amplasat n intravilan, nregistrat n registrul agricol la alt categorie de folosin dec.t cea de
terenuri cu construcii, impozitul pe teren se stabilete prin nmulirea suprafeei terenului, exprimat n ectare, cu
impozitul unitar, iar acest rezultat se nmulete cu un coeficient de corecie!
199. "are sunt contribuabilii n cazul impozitului asupra mijloacelor de transportI
Rspuns:
<ersoanele care dein n proprietate un mijloc de transport datoreaz impozitul asupra mijloacelor de transport!
Hn cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe ntreaga durat a acestuia,
impozitul pe mijlocul de transport se datoreaz de locatar
200. "um se stabilete cuantumul taxei asupra mijloacelor de transport n cazul autoveiculelorI
Rspuns:
*mpozitul pe mijlocul de transport se calculeaz n funcie de capacitatea cilindric a acestuia, prin nmulirea
numrului de uniti de '(( de cm4 sau fraciuni din acesttea #determinate prin mprirea capacitii cilindice la
'((, iar rezultatul rotunjit la ntreg prin adugare) cu impozitul unitar!
201! "are sunt pltitorii taxei pentru servicii de reclam i publicitateI
Rspuns:
9rice persoan, care beneficiaz de servicii de reclam i publicitate n -om.nia n baza unui contract sau a unui
alt fel de nelegere nceiat cu alt persoan, datoreaz plata taxei pentru servicii de reclam i publicitate, cu
excepia serviciilor de reclam i publicitate realizate prin mijloacele de informare n mas scrise i audiovizuale
202. "are sunt pltitorii taxei pentru afiaj n scop de reclam i publicitateI
Rspuns:
9rice persoan care utilizeaz un panou, afiaj sau structur de afiaj pentru reclam i publicitate ntr@un loc
public datoreaz plata taxei anuale pentru afiaj n scop de reclam i publicitate ctre bugetul local al autoritii
administraiei publice locale n raza creia este amplasat panoul, afiajul sau structura de afiaj respectiv!
203. "amera profesionala Z"[, persdoan juridic de utilitate public are organi\ate in structura sa
desmembraminte #sedii secundare) fr personalitate juridic, denumite Zfiliale[! <arte din aceste desmembrminte
#sedii secundare), av.nd mai mult de % salariai ndeplinesc condiia cerut de lege pentru a fi nregistrate ca puncte
de lucru pltitoare de impozit pe venitul din salarii i, pe cale de consecin, de a li se atribui cod de identificare
propriu!
42
"um se nregistreaz i care este organul fiscal competent pentru ndeplinirea obligaiei de nregistrare n cazul
sediilor secundare care au mai mult de % salariai
Rspuns:
,olicitarea de nregistrare se face n termen de &% zile de la nfiinare #$egea '147'((0, art! 4', alin 1) prin
depunerea declaraiei fiscale (0( ];eclaraie de nregistrare
fiscal7;eclaraie de meniuni pentru sediile secundare] la organul fiscal n a crui raz teritorial se afl punctul
de lucru! #98F< '0'7'((1)! 9rganul fiscal are obligaia ca n termen de % zile de la nregistrarea fiscal s
comunice n scris primarului acest lucru! #$egea '147'((0, art! 4', alin 1)
$egislaie aplicabil: $egea '147'((0 privind finanele publice locale coroborat cu 98F< '0'7'((1 pentru
aprobarea formularelor de nregistrare fiscal a contribuabililor
204. "are este organul fiscal competent teritorial pentru administrarea impozitelor i taxelor datorate de
contribuabili, alii dec.t marii contribuabiliI
Rspuns:
"od de procedura fiscala, republicat iulie '((1, art! 44, alin &, 7#&) <entru administrarea impozitelor, taxelor,
contribuiilor i a altor sume datorate bugetului general consolidat, competena revine acelui organ fiscal, judeean,
local sau al municipiului 6ucureti stabilit prin ordin al ministrului economiei i finanelor, la propunerea
preedintelui 2geniei :aionale de 2dministrare Fiscal, n a crui raz teritorial se afl domiciliul fiscal al
contribuabilului sau al pltitorului de venit, n cazul impozitelor i contribuiilor realizate prin stopaj la surs, n
condiiile legii! [
"ompetena de administrarea a contribuabilului de un organ fiscal poate fi transmis altui organ fiscal cu acordul
contribuabilului i a primului organ fiscal!
$egislaie aplicabil: 9!G! /'7'((4 privind "odul de procedur fiscal #r4) art! 44, alin &
205. Hn ce condiii un alt organ fiscal dec.t cel competent teritorial, potrivit legii, i anume cel n raza cruia
contribuabilul i are domiciliul fiscal, poate prelua competena pentru administrarea impozitelor i taxelor datorate
de respectivul contribuabil!
Rspuns:
"od de procedura fiscala, republicat iulie '((1, art! 44, alin 4, Z#4) <entru administrarea de ctre organele fiscale
din subordinea 2geniei :aionale de 2dministrare Fiscal a creanelor fiscale datorate de marii contribuabili,
inclusiv de sediile secundare ale acestora, competena poate fi stabilit n sarcina altor organe fiscale dec.t cele
prevzute la alin! #&), prin ordin al ministrului economiei i finanelor, la propunerea preedintelui 2geniei
:aionale de 2dministrare Fiscal![
$egislaie aplicabil: 9!G! /'7'((4 privind "odul de procedur fiscal #r4) art! 44, alin 4
206. Dn contribuabil persoan fizic, pentru care venitul net anual din activiti independente se stabilete pe baza
normelor de venit, i desfoar activitatea pe raza altui organ fiscal dec.t cel n care i are domiciliul fiscal!
"onform "odului Fiscal, normele de venit se stabilesc i se public anual de ctre ;ireciile generale ale finanelor
publice teritoriale, fiind deci valabile pe raza lor teritorial i pentru anul fiscal la care se refer!
$a determinarea impozitului pe venit se va ine cont de norma de venit stabilit de ctre organul fiscal teritorial pe
raza cruia i desfoar activitatea contribuabilul, ori de pe cel pe raza cruia contribuabilul i are domiciliul
fiscalI
Rspuns
"onform "odului de procedur fiscal, republicat iulie '((1, art! 3/, alin &, Z 6azele de impunere se stabilesc
separat, prin decizie referitoare la bazele de impunere, n urmtoarele situaii:
a) c.nd venitul impozabil este realizat de mai multe persoane! ;ecizia va cuprinde i repartizarea venitului
impozabil pe fiecare persoan care a participat la realizarea venitului;
b) c.nd sursa venitului impozabil se afl pe raza altui organ fiscal dec.t cel competent teritorial! Hn acest caz
competena de a stabili baza de impunere o deine organul fiscal pe raza cruia se afl sursa venitului!Z
2stfel ar rezulta c normele de venit valabile sunt cele stabilite de ctre organul fiscal teritorial pe raza cruia i
desfoar activitatea contribuabilul!
<e de alt parte, conform "odului de procedur fiscal, republicat iulie '((1, art 4&, alin &, domiciliul fiscal este
Zb) pentru persoanele fizice care desfoar activiti economice n mod independent sau exercit profesii libere,
sediul activitii sau locul unde se desfoar efectiv activitatea principal;[
Hntruc.t obine venituri din activiti independente trebuie s depun declaraia (1( aprobat prin 9rdin '0'7'((1!
2ceast declaraie se depune la organul fiscal competent!
Z9rganul fiscal competent este:
@ pentru contribuabilii care se nregistreaz direct sau prin mputernicit, organul fiscal n a crui raz
teritorial i are domiciliul fiscal contribuabilul;
43
@ pentru contribuabilii care se nregistreaz prin reprezentant fiscal, organul fiscal competent pentru
administrarea persoanei impozabile care are calitatea de reprezentant fiscal![
;eci dac se respect legea nu se poate ca domiciliul fiscal s fie diferit de sediul activitii principale
207. "are este termenul i momentul de la care acesta ncepe s curg, n cazul prescripiei dreptului
contribuabililor de a cere restituirea impozitelor i taxelor pltite n plus fa de cele legal datorateI
Rspuns:
% ani de la data de & ianuarie a anului urmtor celui n care a luat natere dreptul la restituire!
$egislaie aplicabil: 98F< &3//7'(() pentru aprobarea <rocedurii de restituire i de rambursare a sumelor de la
buget, precum i de acordare a dob.nzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite sau rambursate cu
depirea termenului legal
208. ,ocietatea ZM[ ,-$ a depus la data de '% 2prilie '((1 decontul de tax pe valoarea adugat aferent
trimestrului * '((1, solicit.nd totodat i rambursarea sumei negative nscris n decontul respectiv, de &(!((( lei
<entru soluionarea cererii de rambursare, organul fiscal efectueaz o inspecie fiscal pe parcursul creia decide i
verificarea impozitului pe salariu
*nspecia fiscal se finalizeaz n data de &( iunie '((1 i are ca rezultat stabilirea unei diferene suplimentare la
impozitul pe salariu fa de cel datorat i declarat la '% ianuarie, de %!((( lei! 9rganul fiscal competent emite nota
de compensare a 5+2 de rambursat cu diferena datorat la impozitul pe salariu n data de '( iunie '((1!
, se calculeze cuantumul majorrilor de nt.rziere datorat de contribuabil pentru diferena suplemntar de impozit
pe salariu, tiut fiind c legea prevede un nivel al majorrilor de nt.rziere de (,&? pe zi!
Rspuns: 730 lei
"od de procedura fiscala, republicat iulie '((1, art! &'(, alin &, Z#&) 8ajorrile de nt.rziere se calculeaz pentru
fiecare zi de nt.rziere, ncep.nd cu ziua imediat urmtoare termenului de scaden i p.n la data stingerii sumei
datorate, inclusiv! Z
"od de procedura fiscala, republicat iulie '((1, art! &'', alin &, lit! b Zb) pentru compensrile din oficiu, data
stingerii este data nregistrrii operaiei de compensare de ctre unitatea de trezorerie teritorial, conform notei de
compensare ntocmite de ctre organul competent; Z
<erioada pe care se calculeaz majorrile de nt.rziere: '0 *anuarie A '( *unie '((1
8ajorri de nt.rziere = %!((( x &)0 zile x (,&? = 14( lei
$egislaie aplicabil: 9!G! /'7'((4 privind "odul de procedur fiscal #r4) art! &'(, alin & i art! &'', alin &, lit! b
209. "are este termenul de declarare i de plat a impozitului pe salariu calculat i reinut de o persoan fizic care
desfoar activitatea de expert contabil ntr@un cabinet individual i care a re % angajai!
Rspuns
'% a lunii trimestrului urmtor
210. ,ocietatea Z2[ ,-$ i scimb, ncep.nd cu data de '/ 8artie '((1, sediul social, care este i domiciliu
fiscal, din sectorul ) n sectorul &! $a data scimbrii sediului social societatea avea de plat restane la impozitul
pe veniturile micro.ntreprinderilor n sum de &!((( lei! ;ebitul este acitat n cursul luni mai #&( mai) n contul
5rezoreriei ,ectorului &! ;osarul fiscal este transferat noului organ fiscal la data de '( mai '((1!
<lata a fost fcut n mod corect n contul 5rezoreriei ,ectorului &I "ine are competena emiterii deciziei de
stabilire a majorrilor de nt.rziere datorate p.n la data stingerii sumei restanteI Explicai!
Rspuns
:u a fost corect^ 2F< ,ector )
8etodologia de scimbare a sediului a fost aprobat prin 98EF )&/7'((1 conform cruia administrarea
contribuabilului la noul sediu se face de la data comunicrii contribuabilului a deciziei de nregistrare a sediului
social i a domiciliului fiscal ! ;ecizia se emite dup primirea dosarului fiscal de ctre organul fiscal de la noul
sediu! 2stfel, p.n la emiterea deciziei, moment ce va fi ulterior datei de '( mai '((1, competena de administrare
revine 2F< ,ector )!
211. "are este domiciliul fiscal al unui contribuabil persoan fizicI
Rspuns:
Hn cazul creanelor fiscale administrate de 8inisterul Economiei i Finanelor prin 2genia :aional de
2dministrare Fiscal, prin domiciliu fiscal se nelege:
a) pentru persoanele fizice, adresa unde i au domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiesc efectiv, n cazul
n care aceasta este diferit de domiciliu;
b) pentru persoanele fizice care desfoar activiti economice n mod independent sau exercit profesii libere,
44
sediul activitii sau locul unde se desfoar efectiv activitatea principal;
$egislaie aplicabil: 9!G! /'7'((4 privind "odul de procedur fiscal #r4) art! 44, alin & lit! a i b
212. ;l! Z2[, medic, cu domiciliul n 6ucureti, sectorul &, are un cabinet individual pentru acordarea de
consultaii medicale n 6ucureti, sectorul 4, av.nd program n ) zile din sptm.n! ;l! Z2[ mai deine un cabinet
de consultaii medicale i n oraul 6uftea, judeul *lfov, la acesta din urm av.nd program doar o zi pe sptm.n!
"are este domiciliul fiscal al domnului Z2[I Explicai!
Rspuns: )ucure:ti+ !ectorul 3
Hn cazul creanelor fiscale administrate de 8inisterul Economiei i Finanelor prin 2genia :aional de
2dministrare Fiscal, prin domiciliu fiscal se nelege: pentru persoanele fizice care desfoar activiti economice
n mod independent sau exercit profesii libere, sediul activitii sau locul unde se desfoar efectiv activitatea
principal!
$egislaie aplicabil: 9!G! /'7'((4 privind "odul de procedur fiscal #r4) art! 44, alin & lit! b
213. ,ocietatea ZM[ ,-$ calculeaz impozitul pe veniturile microntreprinderilor aferent trimestrului * '((1 n
sum de '(!((( lei! ,ocietatea vireaz la termenul legal A '% 2prilie '((1 A impozitul datorat! ;e asemenea, la
termenul din '% 2prilie '((1 societatea depune ;eclaraia &(( la organul fiscal competent, ns omite s nscrie n
aceast declaraie impozitul pe microntreprinderi calculat, n sum de '(!((( lei!
"are sunt efectele juridice ale plii impozitului pe venitul microntreprinderilor asupra obligaiei de declarare a
acestuiaI
Rspuns:
9bligaia de a depune declaraia fiscal se menine i n cazul n care a fost efectuat plata obligaiei fiscale! 2stfel,
ciar dac plata a fost efectuat, nu nseamn c nu mai exist obligaia de declarare!
$egislaie aplicabil: 9!G! /'7'((4 privind "odul de procedur fiscal #r4) art! 3&, alin 4
214. "odul de procedur fiscal prevede obligaia contribuabilului de a aduce la cunotina organului fiscal orice
modificare ulterioar a datelor din declaraia de nregistrare fiscal prin depunerea declaraiei de meniuni!
Hn ce termen trebuie depus declaraia de meniuniI
Rspuns: n termen de 4( de zile de la data producerii modificrii
$egislaie aplicabil: 9!G! /'7'((4 privind "odul de procedur fiscal #r4) art! 11, alin &
215. ,ocietatea ZM[ ,-$ datoreaz impozit pe profit astfel:
a) "reane principale reprezent.nd impozit pe profit, conform declaraiei fiscale:
5rimestrul * '((0: &!(((, scadente la '% aprilie '((0;
5rimestrul ** '((0: &!%((, scadente la '% iulie '((0;
5rimestrul *** '((0: '((, scadente la '% octombrie '((0;
5rimestrul *+ '((0: &!1((, scadente la '% ianuarie '((1! b) "reane rezultate din inspecia fiscal, cu
termen de plat, conform deciziei de impunere comunicat n data de '( ianuarie '((1:
;iferen trimestrul * '((0: )((;
2ccesoriu aferent diferenei de )(( calculat p.n la &% ianuarie '((1 #data finalizrii controlului): &((;
;iferen trimestrul *** '((0: %((;
2ccesoriu aferent diferenei de 3(( calculat p.n la &% ianuarie '((1 #data finalizrii controlului): 0(;
5otal:
o <rincipal: /((;
o 2ccesoriu: &0(!
c) "reane accesorii stabilite prin decizie pentru neplata la scaden a impozitului pe profit:
"omunicat la data de &( iulie '((0: '((;
"omunicat la data de &( ianuarie '((1: 4((!
,ocietatea efectueaz pentru impozitul pe profit o plat de 4!%((, la data de &( martie '((1!
, se precizeze cum va efectua organul fiscal stingerea obligaiilor n evidena sa fiscal prin aplicarea regulii
privitoare la ordinea de stingere a datoriilor din "odul de procedur fiscal!
Rspuns:
;ata #vecimea
obligaiei)
,uma datorat ,uma acoperit prin
plata din &( martie
'((1
-mas de plat la
&( martie '((1
45
'% 2prilie '((0 principal: &!((( &!((( (
&( iulie '((0 accesoriu '(( '(( (
'% iulie '((0 principal &!%(( &!%(( (
'% octombrie '((0 principal '(( '(( (
&( ianuarie '((1 accesoriu 4(( 4(( (
principal '( ianuarie '((1 /(( 4(( 0((
accesorii &0( ( &0(
'% ianuarie '((1 principal &!1(( ( &!1((
5952$ %!/0( 4!%(( '!)0(
$egislaie aplicabil: 9!G! /'7'((4 privind "odul de procedur fiscal #r4) art! &&%, alin ' i 4
216. "um se stabilete vecimea obligaiilor de plat accesorii n scopul aplicrii regulii de stingere a datoriilorI
Rspuns:
+ecimea obligaiilor fiscale de plat se stabilete astfel:
a) n funcie de scaden, pentru obligaiile fiscale principale;
b) n funcie de data comunicrii, pentru diferenele de obligaii fiscale principale stabilite de organele
competente, precum i pentru obligaiile fiscale accesorii;
c) n funcie de data depunerii la organul fiscal a declaraiilor fiscale rectificative, pentru diferenele de obligaii
fiscale principale stabilite de contribuabil!
$egislaie aplicabil: 9!G! /'7'((4 privind "odul de procedur fiscal #r4) art! &&%, alin 4
217. "are este termenul legal n care organul fiscal trebuie s soluioneze o cerere a unui contribuabil n cazul n
care pentru aceasta sunt necesare informaii suplimentareI
Rspuns:
"a regul general, cererile depuse de ctre contribuabil potrivit "odului de procedur se soluioneaz de ctre
organul fiscal n termen de )% de zile de la nregistrare!
Hn situaiile n care, pentru soluionarea cererii, sunt necesare informaii suplimentare relevante pentru luarea
deciziei, acest termen se prelungete cu perioada cuprins ntre data solicitrii i data primirii informaiilor
solicitate!
$egislaie aplicabil: 9!G! /'7'((4 privind "odul de procedur fiscal #r4) art! 1(, alin & i '
218. ,ocietatea ZM[ ,-$ a stabilit i declarat la data de '% *anuarie '((1 un impozit pe veniturile
microntreprinderilor aferent trimestrului *+ '((0 n sum de &'!((( lei! Dlterior, societatea constat c a calculat
greit impozitul, suma corect a acestuia fiind de &(!((( lei! "a urmare, societatea i exercit dreptul de a corecta
declaraia i depune n data de '% 2prilie '((1 declaraia rectificativ, dat la care efectueaz i plata sumei de
&(!((( de lei n contul impozitului datotorat!
, se calculeze cuantumul legal al majorrilor de nt.rziere datorat ca urmare a neplii la scaden a impozitului pe
venitul micro.ntreprinderilor aferent trimestrului *+ '((0, tiut fiind c legea prevede un nivel al majorrilor de
nt.rziere de (,&? pe zi!
Rspuns:
"od de procedura fiscala, republicat iulie '((1, art! &'(, alin &, Z#&) 8ajorrile de nt.rziere se calculeaz pentru
fiecare zi de nt.rziere, ncep.nd cu ziua imediat urmtoare termenului de scaden i p.n la data stingerii sumei
datorate, inclusiv! Z
"od de procedura fiscala, republicat iulie '((1, art! &'(, alin 4 Z#4) Hn situaia n care diferenele rezultate din
corectarea declaraiilor sau modificarea unei decizii de impunere sunt negative n raport cu sumele stabilite iniial,
se datoreaz majorri de nt.rziere pentru suma datorat dup corectare ori modificare, ncep.nd cu ziua imediat
urmtoare scadenei i p.n la data stingerii acesteia inclusiv!
<erioada pe care se calculeaz majorrile de nt.rziere: '0 *anuarie A '% 2prilie '((1
,uma la care se datoreaz majorrile: &(!(((
8ajorri de nt.rziere = &(!((( x /( zile x (,&? = /(( lei
$egislaie aplicabil: 9!G! /'7'((4 privind "odul de procedur fiscal #r4) art! &'(, alin & i '
219. ,ocietatea ZM[ ,-$ depune, la data de '% 2prilie '((1 decontul de tax pe valoarea adugat aferent
trimestrului * '((1, solicit.nd totodat i rambursarea sumei negative nscrise n decontul respectiv de 3!((( lei! $a
aceeai dat, societatea depune i declaraia &(( n care declar impozit pe profit datorat bugetului de stat n sum
de 0!((( lei, precum i contribuia de asigurri sociale de stat reinut de la angajai n sum de 4!((( lei i
contribuia de asigurri sociale de stat datorat de societate de 1!((( lei! 5ot la data de '% 2prilie '((1, prin cerere
nregistrat societatea solicit compensarea soldului negativ al taxei pe valoarea adugat cu suma datorat n
contul contribuiei de asigurri sociale de stat reinute de angajai n sum de 4!((( lei, iar diferena de p.n la
3!((( lei s sting parial debitul reprezent.nd contribuia de asigurri sociale de stat datorat de societate, de 1!(((
46
lei!
Hn situaia admiterii n totalitate a sumei solicitate la rambursare, poate organul fiscal s resping cererea de
compensare aa cum aceasta a fost formulat de contribuabil, efectu.nd compensarea din oficiu mai nt.i a sumelor
datorate bugetului de statI Explicai!
Rspuns:
<e de alt parte, "odul de procedura fiscala, republicat iulie '((1, art! &&0, alin % spune c Zcompensarea
creanelor debitorului se va efectua cu obligaii datorate aceluiai buget, urm.nd ca din diferena rmas s fie
compensate obligaiile datorate altor bugete, n urmtoarea ordine:
a) bugetul de stat;
b) fondul de risc pentru garanii de stat, pentru mprumuturi externe;
c) bugetul asigurrilor sociale de stat;
d) bugetul Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate;
e) bugetul asigurrilor pentru omaj;
f) fonduri comunitare, cum ar fi <W2-E, *,<2, fonduri structurale i fond de coeziune![
$egislaie aplicabil: 9!G! /'7'((4 privind "odul de procedur fiscal #r4) art! &&0, alin %
220. "are este termenul n care debitorii pot solicita organului fiscal corectarea erorilor din documentele de plat a
impozitelor i taxelorI
Rspuns: Dn an de la data plii
$egislaie aplicabil: 9!G! /'7'((4 privind "odul de procedur fiscal #r4) art! &&), alin 0
221. Este posibil corectarea de ctre contribuabil a unei declaraii fiscale dup efectuarea inspeciei fiscale asupra
creanei nscrise n declaraia fiscal ce se dorete a fi corectatI
Rspuns:
:D
222. "are este termenul n care actul administrativ fiscal este considerat comunicat n cazul comunicrii lui prin
publicitateI
Rspuns:
&% zile de la data afirii anunului!
$egislaie aplicabil: 9!G! /'7'((4 privind "odul de procedur fiscal #r4) art! )), alin 4
223. "amera profesionala Z"[, persdoan juridic de utilitate public are organi\ate in structura sa
desmembraminte #sedii secundare) fr personalitate juridic, denumite Zfiliale[! <arte din aceste desmembrminte
#sedii secundare), neav.nd mai mult de % salariai nu ndeplinesc condiia cerut de lege pentru a fi nregistrate ca
puncte de lucru pltitoare de impozit pe venitul din salarii i, pe cale de consecin, de a li se atribui cod de
identificare propriu! 2ceste desmembrminte trebuie ns declarate la organul fiscal, fr a primi cod de
identificare propriu!
"um se declar i care este organul fiscal competent pentru ndeplinirea obligaiei de nregistrare n cazul sediilor
secundare care au mai puin de % salariai
Rspuns:
;eclararea se face n termen de 4( de zile de la nfiinarea sediilor secundare #"od procedur fiscal) prin
depunerea declraiei privind sediile secundare #98F< &4'/7'(())! "ompetena teritorial pentru administrarea
acestora revine organului fiscal n a crui raz teritorial acestea se afl situaie! #"od procedur fiscal)
$egislaie aplicabil: 9!G! /'7'((4 privind "odul de procedur fiscal #r4) art! 4) i art! 1) i 98F< &4'/7'(()
224! <.n la ce dat poate organul fiscal s efectueze inspecia fiscal i, eventual, s modifice prin decizie de
impunere impozitul pe profit aferent trimestrului * '(()I Explicai
Rspuns: 31 dece"%rie 2009
6aza de impunere s@a constituit n trim * '((), termenul de prescripie ncepe s curg de la (& ianuarie '((%, deci
inspecia se poate efectua p.n la 4& decembrie '((/!
*nspecia fiscal se efectueaz n cadrul termenului de prescripie a dreptului de a stabili obligaii fiscale
;reptul organului fiscal de a stabili obligaii fiscale se prescrie n termen de % ani, cu excepia cazului n care legea
dispune altfel!
5ermenul de prescripie a dreptului organului fiscal de a stabili obligaii fiscale ncepe s curg de la data de &
ianuarie a anului urmtor celui n care s@a nscut creana fiscal potrivit art! '4, dac legea nu dispune altfel!
;ac legea nu prevede altfel, dreptul de crean fiscal i obligaia fiscal corelativ se nasc n momentul n care,
potrivit legii, se constituie baza de impunere care le genereaz!
47
$egislaie aplicabil: 9!G! /'7'((4 privind "odul de procedur fiscal #r4) art! '4,
art! /& i art! /3
225. ,ocietatea ZM[ ,-$ face obiectul unei inspecii fiscale generale care ncepe pe data de &( 2prilie '((1 i se
finalizeaz la data de 4( iunie '((1, dat la care are loc discuia final cu contribuabilul asupra constatrilor
incluse n -aportul de inspecie fiscal!
Hn cursul discuiilor, reprezentantul legal al societii invoc prescripia dreptului organului fiscal de a stabili
diferena de %(!((( lei aferent impozitului pe profit pentru trimestrul * '((', declarat de societate la data de '%
2prilie '(('! *nvocarea are ca motivare n drept prevederile legale aplicabile conform crora prescripia se
mplinete Zn termen de % ani de la data la care a expirat termenul de depunere a declaraiei pentru perioada
respectiv[!
"um va proceda organul fiscalI +a emite sau nu decizia de impunere pentru diferena de %!((( leiI Explicai!
Rspuns:
;2! +a emite decizia de impunere, ntruc.t, conform prevederilor legale Z;reptul organului fiscal de a
stabili obligaii fiscale se prescrie n termen de % ani, cu excepia cazului n care legea dispune altfel!
5ermenul de prescripie a dreptului organului fiscal de a stabili obligaii fiscale ncepe s curg de la data de &
ianuarie a anului urmtor celui n care s@a nscut creana fiscal[!
$egislaie aplicabil: 9!G! /'7'((4 privind "odul de procedur fiscal #r4) art! /&
226. ,ocietatea ZM[ ,-$ depune la data de '% aprilie '((1 declaraia privind obligaiile la bugetul de stat n care
declar un impozit pe profit datorat de 4(!((( lei! $a aceeai dat societatea depune i decontul cu sum negativ
de tax pe valoarea adugat n sum de %(!((( lei, solicit.nd i rambursarea!
$a data de 4( 2prilie '((1 societatea nregistreaz la organul fiscal cererea de compensare a celor dou obligaii
reciproce!
9rganul fiscal, analiz.nd cererea de rambursare a taxei pe valoarea adugat, constat c soluionarea necesit
efectuarea n prealabil a inspeciei fiscale! "a urmare, se stabilete prin decizie emis la data de &( iunie '((1, c
taxa pe valoarea adugat la care este ndreptit contribuabilul este de '(!((( lei! $a data de &% iunie '((1 se
emite i nota de compensare!
"ontribuabilul, primind actele administrative fiscale corespunztoare acestor aciuni ale organului fiscal, le accept
i efectueaz plata diferenei de &(!((( lei n data de ') iunie '((1!
, se calculeze cuantumul legal al majorrilor de nt.rziere datorate de societate, n urma soluionrii celor dou
cereri depuse la organul fiscal, tiut fiind c legea prevede un nivel al majorrilor de nt.rziere de (,&? pe zi!
Rspuns:
<entru suma de '(!((( lei admis la compensare majorrile se calculeaz pe perioada '0 A 4( 2prilie '((1
<entru suma de &(!((( lei neadmis la compensare majorrile se calculeaz pe perioada '0 2prilie A ') *unie '((1
8ajorri de nt.rziere = '(!((( x % zile x (,&? > &(!((( x 0( zile x (,&? = &(( > 0(( = 1(( lei
"od de procedura fiscala, republicat iulie '((1, art! &'(, alin & i ' Z#&) 8ajorrile de nt.rziere se calculeaz
pentru fiecare zi de nt.rziere, ncep.nd cu ziua imediat urmtoare termenului de scaden i p.n la data stingerii
sumei datorate, inclusiv! #') <entru diferenele suplimentare de creane fiscale rezultate din corectarea declaraiilor
sau modificarea unei decizii de impunere, majorrile de nt.rziere se datoreaz ncep.nd cu ziua imediat urmtoare
scadenei creanei fiscale pentru care s@a stabilit diferena i p.n la data stingerii acesteia inclusiv![
"od de procedura fiscala, republicat iulie '((1, art! &'', alin &, lit! b Za) pentru compensrile la cerere, data
stingerii este data depunerii la organul competent a cererii de compensare; Z
$egislaie aplicabil: 9!G! /'7'((4 privind "odul de procedur fiscal #r4) art! &'(, alin & i ' i art! &'', alin &, lit!
b
227. ,ocietatea ZM[ ,-$ depune la data de '% aprilie '((1 declaraia privind obligaiile la bugetul de stat n care
declar un impozit pe profit datorat de 4(!((( lei! $a aceeai dat societatea depune i decontul cu sum negativ
de tax pe valoarea adugat n sum de %(!((( lei, solicit.nd i rambursarea!
$a data de '% 2prilie '((1 societatea nregistreaz la organul fiscal cererea de compensare a celor dou obligaii
reciproce!
9rganul fiscal, analiz.nd cererea de rambursare a taxei pe valoarea adugat, constat c soluionarea necesit
efectuarea n prealabil a inspeciei fiscale! "a urmare, se stabilete prin decizie emis la data de &( iunie '((1, c
taxa pe valoarea adugat la care este ndreptit contribuabilul este de )(!((( lei! $a data de &% iunie '((1 se
emite i nota de compensare!
"ontribuabilul, primind actele administrative fiscale corespunztoare acestor aciuni ale organului fiscal, le
accept!
, se calculeze cuantumul legal al majorrilor de nt.rziere datorate de societate, n urma soluionrii celor dou
cereri depuse la organul fiscal, tiut fiind c legea prevede un nivel al majorrilor de nt.rziere de (,&? pe zi!
Rspuns:
48
:u se vor calcula majorri de nt.rziere
"od de procedura fiscala, republicat iulie '((1, art! &'(, alin & i ' Z#&) 8ajorrile de nt.rziere se calculeaz
pentru fiecare zi de nt.rziere, ncep.nd cu ziua imediat urmtoare termenului de scaden i p.n la data stingerii
sumei datorate, inclusiv! #') <entru diferenele suplimentare de creane fiscale rezultate din corectarea declaraiilor
sau modificarea unei decizii de impunere, majorrile de nt.rziere se datoreaz ncep.nd cu ziua imediat urmtoare
scadenei creanei fiscale pentru care s@a stabilit diferena i p.n la data stingerii acesteia inclusiv![
"od de procedura fiscala, republicat iulie '((1, art! &'', alin &, lit! b Za) pentru compensrile la cerere, data
stingerii este data depunerii la organul competent a cererii de compensare; Z
$egislaie aplicabil: 9!G! /'7'((4 privind "odul de procedur fiscal #r4) art! &'(, alin & i ' i art! &'', alin &, lit!
b
228. Dna dintre componentele registrului contribuabililor este vectorul fiscal! $a ce se refer informaia coninut
n vestorul fiscal al unui contribuabilI
Rspuns:
+ectorul fiscal cuprinde categoriile de obligaii fiscale de declarare, potrivit legii!
$egislaie aplicabil: 9!G! /'7'((4 privind "odul de procedur fiscal #r4) art! 13, alin & lit! b
229. "e document emite organul fiscal la finalizarea controlului inopinat sau ncruciatI Este acesta un act
administrativ fiscalI ;e ce I
Rspuns:
$a finalizarea controlului inopinat sau ncruciat se nceie proces@verbal! 2cesta nu este act administrativ fiscal
ntruc.t nu conine msuri stabilite n sarcina contribuabilului ci numai constatri!
Totu:i *nspeciile fiscale ncepute nainte de data intrrii n vigoare a "odului de procedur fiscal se vor continua
potrivit procedurii existente la data c.nd au fost ncepute! Hn aceste condiii, msurile dispuse prin procesul@verbal
de control au valoare de act administrativ fiscal!
$egislaie aplicabil: 9!G! /'7'((4 privind "odul de procedur fiscal #r4) art! /1, alin '
230. ,ocietatea ZM[ ,-$ depune la data de '% 2prilie '((1 decontul cu sum negativ de tax pe valoarea
adugat n sum de )(!((( lei, fr a solicita i rambursarea acestei sume! $a aceeai dat, societatea mai depune
i declaraia privind obligaiile la bugetul de stat n care declar un impozit pe profit datorat de 4(!((( lei, dar pe
care nu@l acit!
<oate organul fiscal s efectueze din oficiu compensarea celor dou creane reciproceI
Rspuns:
:D
9rganul fiscal poate efectua compensare din oficiu ori de c.te ori constat existena unor creane reciproce, cu
excepia sumelor negative din deconturile de tax pe valoarea adugat fr opiune de rambursare!
$egislaie aplicabil: 9!G! /'7'((4 privind "odul de procedur fiscal #r4) art! &&0, alin )
231. "e este soluia fiscal individual anticipatI
,oluia fiscal individual anticipat este actul administrativ emis de 2genia :aional de 2dministrare Fiscal n
vederea soluionrii unei cereri a contribuabilului, referitoare la reglementarea unor situaii fiscale de fapt viitoare!
$egislaie aplicabil: 9!G! /'7'((4 privind "odul de procedur fiscal #r4) art! )', alin &
232! "are este termenul general de soluionare a cererilor depuse de contribuabili potrivit "odului de procedur
fiscalI
Rspuns:
)% de zile de la nregistrare
$egislaie aplicabil: 9!G! /'7'((4 privind "odul de procedur fiscal #r4) art! 1(, alin &
233. ,ocietatea ZM[ ,2 are datorii restante la bugetul de stat, pentru care organele fiscale au pornit executarea
silit prin poprire, at.t asupra disponibilitilor bneti din conturile bancare, c.t i asupra sumelor pe care alte
societi le datoreaz soicetii ZM[! ,ocietatea se confrunt cu dificulti financiare i, pe fondul lipsei de
disponibiliti n conturile bancare, este n imposibilitate de a acita salariile! <entru depirea situaiei, societatea
solicit aplicarea prevederilor din "odul de procedur fiscal care prevd urmtoarele: Z #&') Hn msura n care
este necesar, pentru acitarea sumei datorate la data sesizrii bncii, potrivit alin! #&&), sumele existente, precum i
cele viitoare provenite din ncasrile zilnice n conturile n lei i n valut sunt indisponibilizate! ;in momentul
indisponibilizrii, respectiv de la data i ora primirii adresei de nfiinare a popririi asupra disponibilitilor bneti,
bncile nu vor proceda la decontarea documentelor de plat primite, respectiv la debitarea conturilor debitorilor, i
nu vor accepta alte pli din conturile acestora p.n la acitarea integral a obligaiilor fiscale nscrise n adresa de
49
nfiinare a popririi, cu excepia sumelor necesare plii drepturilor salariale! [
<oate organul fiscal s dea curs solicitrii societii debitoare cu privire la eliberarea de ctre terul poprit n
favoarea sa a sumelor necesare plii drepturilor salarialeI Explicai!
Rspuns:
:u! 5erul poprit nu poate elibera sume n favoarea debitorului, ciar i numai pentru plata drepturilor salariale ci
poate onora numai documentele de plat emise de debitor n vederea plii drpeturilor salariale!
$egislaie aplicabil: 9!G! /'7'((4 privind "odul de procedur fiscal #r4) art! &)/, alin &'
234. Este permis, conform "odului de procedur fiscal ca plata datoriei fiscale s fie efectuat de alt persoan
dec.t debitorulI
Rspuns: ;2
<lata obligaiilor fiscale se efectueaz de ctre debitori, distinct pe fiecare impozit, tax, contribuie i alte sume
datorate bugetului general consolidat, inclusiv majorri de nt.rziere!
9bligatia poate fi acitata de orice persoana interesata, precum de un coobligat sau de un fidejusor!
9bligatia poate fi acitata ciar de o persoana neinteresata; aceasta persoana trebuie insa sa lucreze in numele si
pentru acitarea debitorului, sau de lucreaza in numele ei propriu, sa nu se subroge in drepturile creditorului
$egislaie aplicabil: 9!G! /'7'((4 privind "odul de procedur fiscal #r4) art! &&), alin ' i "od "ivil, 2rt! &(/4
235. "are este, potrivit "odului de procedur fiscal, momentul de la care ncepe s curg termenul de prescripie a
dreptului organului fiscal de a stabili impozite i taxe i c.t este acest termenI
Rspuns:
Z;reptul organului fiscal de a stabili obligaii fiscale se prescrie n termen de % ani, cu excepia cazului
n care legea dispune altfel!
5ermenul de prescripie a dreptului organului fiscal de a stabili obligaii fiscale ncepe s curg de la data de &
ianuarie a anului urmtor celui n care s@a nscut creana fiscal[!
$egislaie aplicabil: 9!G! /'7'((4 privind "odul de procedur fiscal #r4) art! /&
236. ,ocietatea ZM[ ,-$ depune la data de '% *ulie '((1 o declaraie rectificativ prin care corecteaz impozitul
pe profit aferent trimestrului * '((%! "onform declaraiei rectificative, depus cu respectarea prevederilor legale n
materie de corectare a declaraiilor, rezult c societatea a calculat i declarat iniial un impozit mai mare, diferena
negativ fiind de &(!((( lei!
Btiind c societatea a acitat suma nscris n declaraia iniial s se precizeze p.n la ce dat contribuabilul poate
solicita restituirea impozitului pe profit acitat n plus fa de cel datorat conform legii, n sum de &(!((( lei!
Rspuns:
"ererea de restituire trebuie s fie depus n cadrul termenului legal de prescripie a dreptului de a cere
restituirea, respectiv n termen de % ani de la data de & ianuarie a anului urmtor celui n care a luat natere dreptul
la restituire! ;eci se poate depune cererea p.n la data de 4& decembrie '(&'!
$egislaie aplicabil: 98F< &3//7'(()
237. <recizai cazurile n care inspecia fiscal se poate efectua fr ca organul fiscal s fie obligat s comunice
contribuabilului avizul de inspecie fiscal!
Rspuns:
"omunicarea avizului de inspecie fiscal nu este necesar:
a) pentru soluionarea unor cereri ale contribuabilului;
b) n cazul unor aciuni ndeplinite ca urmare a solicitrii unor autoriti, potrivit legii;
c) n cazul controlului inopinat i al controlului ncruciat;
d) n cazul refacerii controlului ca urmare a unei dispoziii de reverificare cuprinse n decizia de soluionare a
contestaiei!
$egislaie aplicabil: 9!G! /'7'((4 privind "odul de procedur fiscal #r4) art! &(', alin! '
238. "are este perioada de valabilitate a certificatului de atestare fiscal emis de 2:2F pentru o persoan juridicI
Rspuns: 4( de zile de la data emiterii
$egislaie aplicabil: 9!G! /'7'((4 privind "odul de procedur fiscal #r4) art! &&', alin! )
239. "are este primul act de executare silit n cazul creanelor fiscaleI
Rspuns:
50
,omaia
2rt! &)% #&) Executarea silit ncepe prin comunicarea somaiei
$egislaie aplicabil: 9!G! /'7'((4 privind "odul de procedur fiscal #r4) art! &)%
240. "are este termenul de depunere a unei contestaii mpotriva unui act de executare silit al organului fiscalI
Rspuns:
"ontestaia se poate face n termen de &% zile, sub sanciunea decderii, de la data c.nd:
a) contestatorul a luat cunotin de executarea ori de actul de executare pe care le contest, din comunicarea
somaiei sau din alt ntiinare primit ori, n lipsa acestora, cu ocazia efecturii executrii silite sau n alt mod;
b) contestatorul a luat cunotin, potrivit lit! a), de refuzul organului de executare de a ndeplini un act de
executare;
c) cel interesat a luat cunotin, potrivit lit! a), de eliberarea sau distribuirea sumelor pe care le contest!
"ontestaia prin care o ter persoan pretinde c are un drept de proprietate sau un alt drept real asupra bunului
urmrit poate fi introdus cel mai t.rziu n termen de &% zile dup efectuarea executrii!
$egislaie aplicabil: 9!G! /'7'((4 privind "odul de procedur fiscal #r4) art! &14, alin! & i '
241. ;in momentul indisponibilizrii, respectiv de la data i ora primirii adresei de nfiinare a popririi asupra
disponibilitilor bneti, bncile nu vor proceda la decontarea documentelor de plat primite, respectiv la debitarea
conturilor debitorilor, i nu vor accepta alte pli din conturile acestora p.n la acitarea integral a obligaiilor
fiscale nscrise n adresa de nfiinare a popririi
Rspuns: sumele necesare plii drepturilor salariale!
$egislaie aplicabil: 9!G! /'7'((4 privind "odul de procedur fiscal #r4) art! &)/, alin &'
242. "ontribuabilul ZM[, persoan fizic independent, a primit n data de (% 8artie '((0 decizia de pli
anticipate pentru anul fiscal '((0 n care organul fiscal a stabilit urmtoarele sume de plat:
@ &% martie: &!((( lei;
@ &% iunie: &!((( lei;
@ &% septembrie: &!((( lei;
@ &% decembrie: &!((( lei;
"ontribuabilul nu pltete ratele!
;up depunerea declaraiei de venit pe anul '((0, respectiv la data de &% mai '((1, organul fiscal emite decizia de
impunere n care stabilete un impozit anual de )!((( lei! "ontribuabilul acit acest din urm debit n data de '1
9ctombrie '((1!
, se calculeze cuantumul legal al majorrilor de nt.rziere datorate de contribuabil tiut fiind c legea prevede un
nivel al majorrilor de nt.rziere de (,&? pe zi!
Rspuns:
8ajorri calculate n anul '((0:
<entru plata anticipat &: &!((( x '/& zile x (,&? = '/& lei
<entru plata anticipat ': &!((( x &// zile x (,&? = &// lei
<entru plata anticipat 4: &!((( x &(1 zile x (,&? = &(1 lei
<entru plata anticipat ): &!((( x &0 zile x (,&? = &0 lei
8ajorri calculate n anul '((1: )!((( x 4(( x (,&? = &!'(( lei
$egislaie aplicabil: 9!G! /'7'((4 privind "odul de procedur fiscal #r4) art! &'(, alin 0
243. "ontribuabilul ZM[, persoan fizic independent, a primit n data de (% 8artie '((0 decizia de pli
anticipate pentru anul fiscal '((0 n care organul fiscal a stabilit urmtoarele sume de plat:
@ &% martie: &!((( lei;
@ &% iunie: &!((( lei;
@ &% septembrie: &!((( lei;
@ &% decembrie: &!((( lei;
"ontribuabilul nu pltete ratele!
;up depunerea declaraiei de venit pe anul '((0, respectiv la data de &% mai '((1, organul fiscal emite decizia de
impunere n care stabilete un impozit anual de '!((( lei! "ontribuabilul acit acest din urm debit n data de '1
9ctombrie '((1!
, se calculeze cuantumul legal al majorrilor de nt.rziere datorate de contribuabil tiut fiind c legea prevede un
nivel al majorrilor de nt.rziere de (,&? pe zi!
Rspuns:
8ajorri calculate n anul '((0:
<entru plata anticipat &: &!((( x '/& zile x (,&? = '/& lei
51
<entru plata anticipat ': &!((( x &// zile x (,&? = &// lei
<entru plata anticipat 4: &!((( x &(1 zile x (,&? = &(1 lei
<entru plata anticipat ): &!((( x &0 zile x (,&? = &0 lei
8ajorri calculate n anul '((1: '!((( x 4(( x (,&? = 0(( lei
$egislaie aplicabil: 9!G! /'7'((4 privind "odul de procedur fiscal #r4) art! &'(, alin 0
244. "ontribuabilul ZM[, persoan fizic independent, a primit n data de (% 8artie '((0 decizia de pli
anticipate pentru anul fiscal '((0 n care organul fiscal a stabilit urmtoarele sume de plat:
@ &% martie: &!((( lei;
@ &% iunie: &!((( lei;
@ &% septembrie: &!((( lei;
@ &% decembrie: &!((( lei;
"ontribuabilul pltete doar primele trei rate!
;up depunerea declaraiei de venit pe anul '((0, respectiv la data de &% mai '((1, organul fiscal emite decizia de
impunere n care stabilete un impozit anual de 4!((( lei!
, se calculeze cuantumul legal al majorrilor de nt.rziere datorate de contribuabil tiut fiind c legea prevede un
nivel al majorrilor de nt.rziere de (,&? pe zi!
Rspuns:
8ajorri calculate n anul '((0:
<entru plata anticipat ): &!((( x &0 zile x (,&? = &0 lei
8ajorri calculate n anul '((1: ( lei
$egislaie aplicabil: 9!G! /'7'((4 privind "odul de procedur fiscal #r4) art! &'(, alin 0
245. "ontribuabilul ZM[, persoan fizic independent, a primit n data de (% 8artie '((0 decizia de pli
anticipate pentru anul fiscal '((0 n care organul fiscal a stabilit urmtoarele sume de plat:
@ &% martie: &!((( lei;
@ &% iunie: &!((( lei;
@ &% septembrie: &!((( lei;
@ &% decembrie: &!((( lei;
"ontribuabilul pltete doar primele trei rate!
;up depunerea declaraiei de venit pe anul '((0, respectiv la data de &% mai '((1, organul fiscal emite decizia de
impunere n care stabilete un impozit anual de %!((( lei! "ontribuabilul acit n data de '1 9ctombrie '((1,
respectiv n termenul de 0( de zile de la data comunicrii deciziei de impunere anual, stabilite de "odul fiscal
pentru acitarea diferenelor rmase de acitat fa de plile anticipate, ntreaga datorie de '!((( lei!
, se calculeze cuantumul legal al majorrilor de nt.rziere datorate de contribuabil tiut fiind c legea prevede un
nivel al majorrilor de nt.rziere de (,&? pe zi!
Rspuns:
8ajorri calculate n anul '((0:
<entru plata anticipat ): &!((( x &0 zile x (,&? = &0 lei
8ajorri calculate n anul '((1: &!((( x 4(( x (,&? = 4(( lei
$egislaie aplicabil: 9!G! /'7'((4 privind "odul de procedur fiscal #r4) art! &'(, alin 0
246. "ontribuabilul ZM[, persoan fizic independent, a primit n data de (% 8artie '((0 decizia de pli
anticipate pentru anul fiscal '((0 n care organul fiscal a stabilit urmtoarele sume de plat:
@ &% martie: &!((( lei;
@ &% iunie: &!((( lei;
@ &% septembrie: &!((( lei;
@ &% decembrie: &!((( lei;
"ontribuabilul pltete doar primele dou rate!
;up depunerea declaraiei de venit pe anul '((0, respectiv la data de &% mai '((1, organul fiscal emite decizia de
impunere n care stabilete un impozit anual de )!((( lei! "ontribuabilul acit datoria n data de '1 9ctombrie
'((1!
, se calculeze cuantumul legal al majorrilor de nt.rziere datorate de contribuabil tiut fiind c legea prevede un
nivel al majorrilor de nt.rziere de (,&? pe zi!
Rspuns:
8ajorri calculate n anul '((0:
<entru plata anticipat 4: &!((( x &(1 zile x (,&? = &(1 lei
<entru plata anticipat ): &!((( x &0 zile x (,&? = &0 lei
8ajorri calculate n anul '((1: '!((( x 4(( x (,&? = 0(( lei
$egislaie aplicabil: 9!G! /'7'((4 privind "odul de procedur fiscal #r4) art! &'(, alin 0
52
247. "ontribuabilul ZM[, persoan fizic independent, a primit n data de (% 8artie '((0 decizia de pli
anticipate pentru anul fiscal '((0 n care organul fiscal a stabilit urmtoarele sume de plat:
@ &% martie: &!((( lei;
@ &% iunie: &!((( lei;
@ &% septembrie: &!((( lei;
@ &% decembrie: &!((( lei;
"ontribuabilul pltete doar primele trei rate!
;up depunerea declaraiei de venit pe anul '((0, respectiv la data de &% mai '((1, organul fiscal emite decizia de
impunere n care stabilete un impozit anual de %!((( lei! "ontribuabilul acit n data de 4& ;ecembrie '((1,
depind astfel cu &(( de zile termenul de 0( de zile de la data comunicrii deciziei de impunere anual, stabilite
de "odul fiscal pentru acitarea diferenelor rmase de acitat fa de plile anticipate, ntreaga datorie de '!(((
lei!
, se calculeze cuantumul legal al majorrilor de nt.rziere datorate de contribuabil tiut fiind c legea prevede un
nivel al majorrilor de nt.rziere de (,&? pe zi!
Rspuns:
8ajorri calculate n anul '((0:
<entru plata anticipat ): &!((( x &0 zile x (,&? = &0 lei
8ajorri calculate n anul '((1: &!((( x 40% x (,&? > &!((( x &(( x (,&? = 40% > &(( = )0% lei
$egislaie aplicabil: 9!G! /'7'((4 privind "odul de procedur fiscal #r4) art! &'(, alin 0
248. "ontribuabilul ZM[, persoan fizic independent, a primit n data de (% 8artie '((0 decizia de pli
anticipate pentru anul fiscal '((0 n care organul fiscal a stabilit urmtoarele sume de plat:
@ &% martie: &!((( lei;
@ &% iunie: &!((( lei;
@ &% septembrie: &!((( lei;
@ &% decembrie: &!((( lei;
"ontribuabilul pltete doar primele trei rate!
;up depunerea declaraiei de venit pe anul '((0, respectiv la data de &% mai '((1, organul fiscal emite decizia de
impunere n care stabilete un impozit anual de ( lei i un drept la restituire de '!((( lei!
, se calculeze cuantumul legal al majorrilor de nt.rziere datorate de contribuabil tiut fiind c legea prevede un
nivel al majorrilor de nt.rziere de (,&? pe zi!
Rspuns:
8ajorri calculate n anul '((0:
<entru plata anticipat ): &!((( x &0 zile x (,&? = &0 lei
8ajorri calculate n anul '((1: ( lei!
$egislaie aplicabil: 9!G! /'7'((4 privind "odul de procedur fiscal #r4) art! &'(, alin 0
249! ;oamna ZM[ se prezint la 2dministraia finanelor publice i solicit informaii despre veniturile fostului so,
art.nd c aceste informaii sunt necesare n instan pentru stabilirea pensiei de ntreinere a copilului!
"um va soluiona organul fiscal cererea doamnei ZM[I
Rspuns:
2dministraia finanelor publice nu poate comunica soiei aceste date, datorit secretului fiscal! 2stfel, aceste
informaii pot fi transmise numai:
a) autoritilor publice, n scopul ndeplinirii obligaiilor prevzute de lege;
b) autoritilor fiscale ale altor ri, n condiii de reciprocitate n baza unor convenii;
c) autoritilor judiciare competente, potrivit legii;
d) n alte cazuri prevzute de lege!
$egislaie aplicabil: 9!G! /'7'((4 privind "odul de procedur fiscal #r4) art! &&, alin '
250! ;oamna ZM[ se prezint la 2dministraia finanelor publice i solicit informaii despre veniturile fostului so,
art.nd c aceste informaii sunt necesare n instan pentru stabilirea pensiei de ntreinere a copilului!
Hn ce condiii organul fiscal va soluiona favorabil cererea doamnei ZM[I
Rspuns:
2dministraia finanelor publice nu poate comunica soiei aceste date, datorit secretului fiscal! 2stfel, aceste
informaii pot fi transmise numai:
a) autoritilor publice, n scopul ndeplinirii obligaiilor prevzute de lege;
b) autoritilor fiscale ale altor ri, n condiii de reciprocitate n baza unor convenii;
c) autoritilor judiciare competente, potrivit legii;
53
d) n alte cazuri prevzute de lege!
,oiei i s@ar putea transmite datele numai n baza unei procuri din parte soului!
$egislaie aplicabil: 9!G! /'7'((4 privind "odul de procedur fiscal #r4) art! &&, alin '
251! ,ocietatea ZM[ ,-$, care nu este mare contribuabil, primete un aviz de inspecie fiscal n care se precizeaz
c perioada supus inspeciei fiscale este cea din cadrul termenului de prescripie! ,ocietatea a depus n toat
aceast perioad declaraiile fiscale cu respectarea termenelor legale, a efectuat plata impozitelor datorate la
termen! ;e asemenea, n ce privete societatea, nu exist informaii din care s rezulte indicii de diminuare a
impozitelor!
Este corect precizarea organului fiscal cu privire la perioada supus inspeciei fiscale! Explicai!
Rspuns:
<recizarea nu este corect! $a celelalte categorii de contribuabili, n afar de marii contribuabili, inspecia fiscal
se efectueaz asupra creanelor nscute n ultimii 4 ani fiscali pentru care exist obligaia depunerii declaraiilor
fiscale! *nspecia fiscal se poate extinde pe perioada de prescripie a dreptului de a stabili obligaii fiscale, dac
este identificat cel puin una dintre urmtoarele situaii:
a) exist indicii privind diminuarea impozitelor, taxelor, contribuiilor i a altor sume datorate bugetului general
consolidat;
b) nu au fost depuse declaraii fiscale n interiorul termenului de prescripie;
c) nu au fost ndeplinite obligaiile de plat a impozitelor, taxelor, contribuiilor i altor sume datorate bugetului
general consolidat!
"um nici una din situaiile de mai sus nu este ndeplinit, precizarea nu este corect!
$egislaie aplicabil: 9!G! /'7'((4 privind "odul de procedur fiscal #r4) art! /3, alin 4
252. "e obligaii are funcionarul din cadrul organului fiscal care se afl ntr@una din situaiile de conflict de
interese prevzute de "odul de procedur fisclI
Rspuns:
Funcionarul public care tie c se afl n una dintre situaiile de conflict de interese este obligat s ntiineze
conductorul organului fiscal i s se abin de la ndeplinirea procedurii! Hn cazul n care conflictul de interese se
refer la conductorul organului fiscal, acesta este obligat s ntiineze organul ieraric superior!
$egislaie aplicabil: 9!G! /'7'((4 privind "odul de procedur fiscal #r4) art! )(, alin & i '
253. ,ocietatea ZM[ ,-$ a fcut obiectul unei inspecii fiscale n urma creia au fost stabilite sume suplimentare de
plat n cuantum de %(!((( lei! ,ocietatea nu este de acord i contest la organul fiscal competent suma de 4(!(((
lei! 5otodat, societatea se adreseaz i instanei competente de contencios administrativ, solicit.nd suspendarea
executrii deciziei de impunere prin care au fost stabilite diferenele de plat!
"are este suma cauiunii pe care societatea trebuie s o plteasc pentru soluionarea cererii de suspendare a
executrii decizieiI
Rspuns:
"auiunea = '(? din suma contestat = '(? x 4(!((( = 0!((( lei
$egislaie aplicabil: 9!G! /'7'((4 privind "odul de procedur fiscal #r4) art! '&%, alin '
254. Hn ce condiii este posibil suspendarea executrii unui act administrativ fiscalI
Rspuns:
Hn situaia n care s@a cerut suspendarea executrii actului administrativ fiscal, n temeiul $egii contenciosului
administrativ nr! %%)7'((), cu modificrile ulterioare! *nstana competent poate suspenda executarea, dac se
depune o cauiune de p.n la '(? din cuantumul sumei contestate, iar n cazul cererilor al cror obiect nu este
evaluabil n bani, o cauiune de p.n la '!((( lei!
$egislaie aplicabil: 9!G! /'7'((4 privind "odul de procedur fiscal #r4) art! '&%, alin '
255. Este obligat organul fiscal s dea curs unei solicitri din parte unui contribuabil de a efectua, la acest
contribuabil, o inspecie fiscalI
Rspuns:
:D
,electarea contribuabililor ce urmeaz a fi supui inspeciei fiscale este efectuat de ctre organul fiscal competent!
$egislaie aplicabil: 9!G! /'7'((4 privind "odul de procedur fiscal #r4) art! &((, alin &
256. ,ocietatea ZM[ ,-$ a adresat 2:2F o cerere pentru emiterea unei soluii fiscale individuale anticipate
referitoare la o tranzacie pe care intenioneaz a o derula n perioada urmtoare! 2:2F emite soluia i o
54
comunic societii! 2naliz.nd soluia! ,ocietatea apreciaz c ea nu este cea corect!
Este societatea obligat s aplice soluia fiscal individual anticipat aa cum a fost ea emis de 2:2FI Explicai!
Rspuns:
Hn cazul n care ea nu se respect ea nu va mai fi opozabil organului fiscal! Z,oluia fiscal individual anticipat
i acordul de pre n avans sunt opozabile i obligatorii fa de organele fiscale, numai dac termenii i condiiile
acestora au fost respectate de contribuabil[ #"od procedur fiscal art )', alin )) ,ocietatea poate s nu o aplice,
contribuabilul fiind ns expus riscului fiscal
$egislaie aplicabil: 9!G! /'7'((4 privind "odul de procedur fiscal #r4) art! )', alin )
257. ,ocietatea ZM[ ,-$ persoan juridic rom.n, contribuabil mare, av.nd sediul social n municipiul Z"[,
judeul Z"[, nfiineaz un sediu secundar n municipiul Z5[, judeul Z5[! 2cest sediu secundar, av.nd trei salariai,
nu ndplinete condiiile prevzute de lege pentru a fi pltitor de impozit pe salarii!
"are este organul fiscal competent pentru declararea i plata impozitului pe venitul din salarii reinut de la cei trei
salariai ai sediului secundarI Explicai
Rspuns:
2celai ca i organul fiscal care administreaz contribuabilul mare!
258. ,ocietatea ZM[ ,-$, filial a societii ZN[ ,2 este supus unei inspecii fiscale! <erioada controlat este anul
fiscal '((0! <e parcursul derulrii inspeciei societatea este informat c nu a aplicat corect legea fiscal la una din
tranzaciile derulate n perioada fiscal controlat! ,ocietatea invoc aplicarea unei soluii fiscale individuale
anticipate emise de 2:2F la o tranzacie similar derulat de o alt societate, de asemenea filial a societii ZN[
,2!
Este obligat inspectorul fiscal s aplice soluia fiscal individual anticipat la situaia fiscal a societii ZM[ ,-$I
Explicai!
Rspuns. :D!
,oluia fiscal individual anticipat sau acordul de pre n avans se comunic numai contribuabilului cruia i sunt
destinate!
,oluia fiscal individual anticipat i acordul de pre n avans sunt opozabile i obligatorii fa de organele
fiscale, numai dac termenii i condiiile acestora au fost respectate de contribuabil!
$egislaie aplicabil: 9!G! /'7'((4 privind "odul de procedur fiscal #r4) art! )'
259. "are este obligaia pe care o are un inspector fiscal la nceperea unei inspecii fiscale la un contribuabil!
Rspuns.
$a nceperea inspeciei fiscale, inspectorul este obligat s prezinte contribuabilului legitimaia de inspecie i
ordinul de serviciu semnat de conductorul organului de control! Hnceperea inspeciei fiscale trebuie consemnat n
registrul unic de control!
$egislaie aplicabil: 9!G! /'7'((4 privind "odul de procedur fiscal #r4) art! &(%, alin! 1
260. "e creane sunt cuprinse, de regul, n certificatul de atestare fiscal emis de 2:2F n cazul persoanelor
juridiceI
Rspuns.
"reanele fiscale exigibile, existente n sold n ultima zi a lunii anterioare depunerii cererii, denumit lun de
referin!
$egislaie aplicabil: 9!G! /'7'((4 privind "odul de procedur fiscal #r4) art! &&', alin! '
261. "are sunt elementele principale pe care trebuie s le cuprind o contestaie formulat mpotriva unui act
administrativ fiscalI
Rspuns.
a) datele de identificare a contestatorului;
b) obiectul contestaiei;
c) motivele de fapt i de drept;
d) dovezile pe care se ntemeiaz;
e) semntura contestatorului sau a mputernicitului acestuia, precum i tampila n cazul persoanelor juridice!
;ovada calitii de mputernicit al contestatorului, persoan fizic sau juridic, se face potrivit legii!
$egislaie aplicabil: 9!G! /'7'((4 privind "odul de procedur fiscal #r4) art! '(0, alin! &
262. ,ocietatea ZM[ ,2, persoan juridic nerezident trebuie s execute, n baza unui contract nceiat cu o
55
persoan juridic rom.n, dou poriuni ale unei autostrzi! <rima poriune, ce constituie potrivit "odului fiscal un
sediu permanent, strbate trei judee astfel: ncepe n judeul 2, municipiul P, trece prin judeul 6 i se sf.rete n
judeul ", municipiul P! "ea de a doua poriune, ce constiutie un sediu permanent distinct potrivit "odului fiscal,
se afl n ntregime pe raza municipiului + din judeul ;!
"are este organul fiscal competent pentru administrarea obligaiilor fiscale datorate de societatea ZM[ ,2 n
-om.nia! Explicai
Rspuns.
<entru sediul permanent &: municipiul P, judeul 2
<entru sediul permenent ': municipiul +, judeul ;
Hn cazul contribuabililor nerezideni care desfoar activiti pe teritoriul -om.niei prin unul sau mai multe sedii
permanente, competena revine organului fiscal pe a crui raz teritorial se afl situat fiecare sediu permanent! Hn
cazul n care activitatea unui sediu permanent se desfoar pe raza teritorial a mai multor organe fiscale,
competena revine acelui organ fiscal n a crui raz teritorial ncepe activitatea acelui sediu permanent!
$egislaie aplicabil: 9!G! /'7'((4 privind "odul de procedur fiscal #r4) art! 44, alin! '
263. ,ocietatea ZM[ ,-$ este supus executrii silite pentru obligaiile fiscale neacitate! Hn acest scop, in.nd cont
de cuantumul sumelor datorate, organul de executare aplic msura executrii silite mobiliare, secestr.nd prin
proces verbal cele cinci mijloace de transport aflate n folosina societii, ntre care dou sunt deinute de societate
n baza unor contracte de nciriere nceiate cu asociatul unic!
Este corect aplicarea msurii de executare silitI Explicai!
Rspuns.
:D!
,unt supuse executrii silite orice bunuri mobile ale debitorului! "ele dou maini ale asociatului nu aparin
societii debitoare, deci nu pot fi secestrate!
$egislaie aplicabil: 9!G! /'7'((4 privind "odul de procedur fiscal #r4) art! &%&, alin! &
264. ,ocietatea ZM[ ,2 face obiectul unei inspecii fiscale n urma creia sunt stabilite obligaii suplimentare de
plat reprezent.nd impozit pe profit aferent trimestrului * '((1 n cuantum de &(!((( lei! ;ecizia de impunere prin
care organul fiscal stabilete suma astfel datorat este comunicat societii n data de &( iunie '((1! ,ocietatea
acit debitul la termenul de plat prevzut de "odul de procedur fiscal i menionat n decizie, respectiv % iulie
'((1!
, se calculeze cuantumul legal al majorrilor de nt.rziere datorate de contribuabil tiut fiind c legea prevede un
nivel al majorrilor de nt.rziere de (,&? pe zi!
Rspuns.
8ajorri = &(!((( x 1& x (,&? = 1&( lei
$egislaie aplicabil: 9!G! /'7'((4 privind "odul de procedur fiscal #r4) art! &'(
265. ,ocietatea ZM[ ,-$ face obiectul unei inspecii fiscale n urma creiansunt stabilite obligaii fiscale
suplimentare de plat! ,ocietatea formuleaz i depune o contestaie mpotriva deciziei de stabilire a obligaiilor
suplimentare de plat, dar pe care o retrage dup dou zile! Dlterior, societatea apreciaz c exist premise pentru
soluionarea favorabil a contestaiei i dorete s depun contestaia reformulat!
2re societatea dreptul de a mai depune contestaia dup ce aceasta a fost retrasI
Rspuns.
;a! <rin retragerea contestaiei nu se pierde dreptul de a se nainta o nou contestaie n interiorul termenului
general de depunere a acesteia!
$egislaie aplicabil: 9!G! /'7'((4 privind "odul de procedur fiscal #r4) art! '(3, alin! '
266. "odul de procedur fiscal prevede un termen special pentru depunerea contestaiei! "are este acest termen i
n ce situaii se aplicI
Rspuns.
5ermenul general: 4( de zile de la data comunicrii actului administrativ fiscal;
5ermenul special: 4 luni de la data comunicrii actului administrativ fiscal, dac actul administrativ fiscal nu
conine elementele obligatorii pe care trebuie s le conin, potrivit legii!
$egislaie aplicabil: 9!G! /'7'((4 privind "odul de procedur fiscal #r4) art! '(1
267. ,ocietatea bancar ZM[ ,2 face obiectul unei inspecii fiscale! <e perioada derulrii inspeciei, organul fiscal
constat nendeplinirea de ctre banc a obligaiei de furnizare a informaiilor cu privire la desiderea i nciderea
de conturi bancare! "a urmare, organul de inspecie aplic sanciunea amenzii n sarcina directorului
56
compartimentului financiar, stabilind c acesta se face vinovat de nendeplinirea obligaiei!
Este corect modul de aplicare a sanciunii amenzii n sarcina directorului compartimentului financiarI Explicai!
Rspuns.
:u!
"onstituie contravenii urmtoarele fapte: RYS j) nerespectarea de ctre bnci a obligaiilor privind furnizarea
informaiilor i a obligaiilor de decontare prevzute de prezentul cod;
#') "ontraveniile prevzute la alin! #&) se sancioneaz astfel:
d) cu amend de la %( lei la &!%(( lei, pentru persoanele fizice, i cu amend de la %(( lei la &(!((( lei, pentru
persoanele juridice, n cazul sv.ririi faptelor prevzute la alin! #&) lit! a), b), g)@m);
,anciunile contravenionale se aplic persoanelor fizice sau persoanelor juridice care au calitatea de subiect n
raportul juridic fiscal! Hn cazul asocierilor i al altor entiti fr personalitate juridic, sanciunile se aplic
reprezentanilor acestora!
$egislaie aplicabil: 9!G! /'7'((4 privind "odul de procedur fiscal #r4) art! '&/ i ''&
268. , se precizeze care este, potrivit "odului de procedur fiscal, momentul naterii impozitului pe profit n
cazul contribuabililor la care, conform "odului fiscal perioada impozabil este anul fiscal care coincide cu anul
calendariticI Explicai!
Rspuns.
;ac legea nu prevede altfel, dreptul de crean fiscal i obligaia fiscal corelativ se nasc n momentul n care,
potrivit legii, se constituie baza de impunere care le genereaz!
$egislaie aplicabil: 9!G! /'7'((4 privind "odul de procedur fiscal #r4) art! '4
269. "odul de procedur fiscal reglementeaz dreptul contribuabililor la o dob.nd pentru sumele de restituit sau
de rambursat de la buget, dac restituirea sau rambursarea nu se face n termenul legal pentru soluionarea cererilor
contribuabililor, termen stabilit de acelai act normativ!
"are este nivelul acestei dob.nziI
Rspuns.
;ob.nda datorat este la nivelul majorrii de nt.rziere, respectiv de (,&? pentru fiecare zi de nt.rziere
$egislaie aplicabil: 9!G! /'7'((4 privind "odul de procedur fiscal #r4) art! &')
270. "um se stabilete vecimea creanelor fiscale principale rezultate din declaraiile rectificative n scopul
aplicrii regulilor cu privire la ordinea de stingereI
Rspuns.
Hn funcie de data depunerii la organul fiscal a declaraiilor fiscale rectificative
$egislaie aplicabil: 9!G! /'7'((4 privind "odul de procedur fiscal #r4) art! &&%, alin! 4, lit! c
271. 9rganul fiscal transmite unui contribuabil decizia de impunere prin scrisoare recomandat cu confirmare de
primire, ns scrisoarea este napoiat de pot cu meniunea Znegsit la domiciliu[! "a urmare, organul fiscal
decide comunicarea deciziei prin publicitate!
Hn ce const comunicarea prin publicitateI
Rspuns.
<rin afiarea, concomitent, la sediul organului fiscal emitent i pe pagina de internet a 2geniei :aionale de
2dministrare Fiscal, a unui anun n care se menioneaz c a fost emis actul administrativ fiscal pe numele
contribuabilului!
$egislaie aplicabil: 9!G! /'7'((4 privind "odul de procedur fiscal #r4) art! )), alin! 4
1. Grupai veniturile de mai jos n impozite directe si impozite indirecte:
a. impozit pe profit;
b. taxa pe valoarea adugat;
c. accize;
d. taxe vamale;
e. impozitul pe dividende de la societile comerciale;
f. impozit pe venit;
g. impozit pe veniturile microntreprinderilor;
Rspuns:
57
Conform casfcae venturor bugetuu de stat (a se vedea Legea nr.388/2007
pentru aprobarea bugetuu de stat/2008 MOF 902/2007), putem casfca venture
de ma sus astfe:
Impozte drecte:
- mpoztu pe proft;
- taxe vamae;
- mpoztu pe dvdende de a socetae comercae;
- mpozt pe vent;
- mpozt pe venture mcrontreprnderor.
Impozte ndrecte:
- taxa pe vaoarea adaugata;
- accze;
- Ventur nefscae;
- taxe consuare;
- taxe pentru eberarea certfcatuu de cazer fsca.
. !e cunosc urmtoarele date din legile bugetului de stat al Rom"niei pe
anii ##$ %i ##&:
'ndicator ##$ ##&
(enitri curente) din care: *&$1.+ ++*,$.-
a. (enituri fiscale *#*/$.$ +1/+.,
b. 0ontributii de asigurari &1.# -+.#
c. (enituri nefiscale ##-., ,+/.*
(enituri de capital +$.1 &*.-
'ncasari din ramburs. imprum.acord. +.# *.,
Sursa: Legea Bugetuu de Stat pe 2007 nr. 486/2006, pubcata n Montoru Ofca,
Nr. 1043/2006 Legea Bugetuu de Stat pe 2008 nr. 388/2007 pubcata n
Montoru Ofca nr. 902/2007
!e cunosc de asemenea urmatoarele valori ale produsului intern
brut12'3.:
'ndicator ##$ ##&
2'3 -**.+-+)+ *#*.&#/)/
2e baza datelor de mai sus determinati rata fiscalitatii in fiecare dintre cei
ani.
Raspuns:
Rata fscatat este un raport ntre nveu mpozteor a dferte nvee s a numtor
se afa PIB, cfra de afacer(vaoarea adaugata) sau venture ndvduae.
Rf 2006 = 40486.6/344535.5*100= 11.75%
Rf 2007 = 52185.9/404708.8*100= 12.89%
-. 4numerati si explicati care sunt principiile fiscalitatii in viziunea
legiuitorului roman.
Raspuns:
Art.3 Cod fsca.
Neutratatea masuror fscae n raport cu dfertee categor de nvesttor
captaur, cu forma de propretate, asgurnd cond egae nvesttoror, captauu
romn stran;
Certtudnea mpuner, prn eaborarea de norme |urdce care, care sa nu
conduca a nterpretar arbtrare, ar termenee, modatatea sumee de pata sa
fe precs stabte pentru fecare pattor, respectv aceta sa poata urmar
58
neege sarcna fscaa ce e revne, precum sa poata determna nfuena
deczor or de management fnancar asupra sarcn or fscae;
Echtatea fscaa a nveu persoaneor fzce, prn mpunerea dferta a
venturor, n funce de marmea acestora;
Efcena mpuner prn asgurarea stabta pe termen ung a prevederor
Coduu fsca, astfe nct aceste preveder sa nu conduca a efecte retroactve
defavorabe pentru persoane fzce |urdce, n raport cu mpoztarea n vgoare a
data adoptar de catre acestea a unor decz nvestonae ma|ore.
*. 0lasificai impozitele dup fond %i form. 5ezvoltai pe scurt categoriile
identificate.
Dupa trasature de fond forma mpoztee se casfca n mpozte drecte
mpozte ndrecte.
Impoztee drecte se stabesc nomna n sarcna une persoane, cuantumu
or fnd nfuenat, n cee ma mute cazur, de nveu venturor /sau aver,
precum de cotee de mpoztare. n categora mpozteor drecte de cuprnd
mpoztee reae (mpozte percepute asupra unor obecte -cadr, terenur etc.)
mpoztee personae (pe vent pe avere).
Impoztee ndrecte sunt mpozte percepute pe chetue (ee sunt mpozte
pe consum).
+. 5e c"te feluri sunt impozitele directe6
Impoztee drecte sunt de 2 feur: mpozte reae mpozte personae.
$. 2rin ce se caracterizeaz imnpozitele reale6
Impoztee reae sunt mpozte percepute asupra unor obecte - cadr, terenur etc.
Ee nu n cont de stuaa personaa a subectuu mpoztuu, c doar de obectu
mpozab.
&. 0e semnific impozitele personale6
Impoztee persoanae sunt mpozte nsttute asupra venturor sau aver avnd
egatura cu stuaa (ventu sau averea) persoane mpozabe.
/. 0lasificai impozitele dup obiectul impunerii.
Dupa obectu mpuner mpoztee se mpart n: mpozte pe vent, mpozte pe
avere mpozte pe chetue.
,. 0e se intelege prin caracterul obligatoriu al impozitului6
Caracteru obgatoru - sarcna achtar mpoztuu pe vent revne tuturor
persoaneor fzce s |urdce care reazeaza vent dntr-o anumta sursa prevezuta
de ege cum ar f:
pentru munctor s functonar:saaru;
pentru agent economc: proftu;
pentru propetar funcar: renta;
pentru detnator de hart de vaor(actun, obgatun); ventu produs de
acesta (dvdende, dobanz);
mc meseras s ber profesonst suporta mpoztu pe ventu reazat de
pe urma actvtat desfasurate.
De asemenea, suporta, n mod obgatoru mpozt s persoanee care detn n
propretate anumte bunur mobe sau mobe: propretar de mobe datoreaza
59
mpoztu pe cadr, propretar de terenur datoreaza mpoztu pe terenur,
propretar de m|oace de transport datoreaza taxa asupra m|oaceor de transport.
Caracteru obgatoru se refera s a faptu ca efectarea unor chetue genereaza
obgata de pata a unu mpozt catre stat. Astfe, a achzta de bunur se
datoreaza taxa pe vaoare adaugata, acczee, taxee vamae. Ce este specfc n
cazu or este faptu ca, spre deosebre de mpoztee ma sus amntte, sarcna
achtar mpoztuu revne une ate personae (mpoztu este cuprns n pretu patt,
dec n chetuaa, urmand sa- vreze statuu persoana de a care au fost
achztonate bunure) De asemenea, n cazu acestor bunur nu se ndvduazeaza
ce care suporta efectv mpoztu, c doar pattoru mpoztuu, care retne dn proft
mpoztu de a cumparator s vreaza apo statuu.
Obgatvtatea-consta n faptu ca preevarea mpoztuu se face fara soctarea
acorduu contrbuabuu, constturea s ncasarea obgate fnd regementata prn
acte normatve. Nerespectarea aceste caracterstc de catre contrbuab este
consderata abatere fnancara ar atunc cand sunt ndepnte condte mpuse de
codu pena este consderata nfractune.
1#. 'onescu 'on este un contribuabil persoana fizica ) platind impozit pe
venitul din salarii.7emultumit de calitatae serviciilor publice oferite de
stat ) el solicita rambursarae impozitului platit in anul ##&) considerand
ca suma platita nu este ec8ivalenta cu serviciile publice de care a
beneficiat.4ste aceasta solicitare intemeiata 69rgumentati.
Raspuns:
- nu este ntemeata soctarea;
- caracteru obgatoru a mpoztuu;pata acestua catre bugetu statuu nu
presupune o contraprestate drecta s medata n favoarea contrbuabuu.
11. !ocietatea comerciala : !R; vireaza in luna aprilie ##/ suma de 1#
lei reprezentand impozit pe veniturile din salarii pt. !alariata sa
9ndreescu 9ndreea. 'dentificati subiectul si obiectul impozitului in acest
caz.
Raspuns:
- Subect - Andreescu A;
- Obect - ventu dn saar.
1. <arimea impozitelor datorate de fiecare persoana trebuie sa fie
certa )nu arbitrara )iar termenele)modalitatea si locul de plata sa fie
stabilite fara ec8ivoc pentru a fi cunoscute si respectate de fiecare
platitor. 9cesta este enuntul carui principiu al impunerii formulat de 9dam
!mit86
Raspuns: - certtudnea mpuner
1-. 0e reprezinta stopajul la sursa64xemplificati.
Raspuns - retnerea de catre pattoru de vent a mpoztuu aferent ventuu
reazat de catre contrbuab, n vederea vrar acestua n contu bugetar
corespunzator.
4xemple:
- mpozt pe saar,mpozt pe ventu nerezdentor etc.
1*. !e dau urmatoarele cote progresive simple.
=ransa de venit cota cota progr.comp. impozit.
60
Pana a 1500 10% 150 e
1501-2500 e 15% 150 e +15% pt. ce dep. 1500 300 e
2501-4000 e 25% 300 e +25%pt. ce dep. 2500 675 e
peste 4000 e 30% 675 e + 30% pt. ce dep.4000 ..
2e baza cotelor progresive simple de mai sus construiti tabelul cotelor
progresive compuse.
1+. 'mpozitul pe venitul din transferul propriet. imobiliare din patrim.
2ersonal se calculeaza) in situatia in care imobilul a fost instrainat intr>o
pertioada mai mica de - ani de la dobandire) pe baza urmatoarelor cote:
=ransa de venit cota
Pana a 200.000 e 3%
Peste 200.000 e 6.000 e + 2% pt. Ceea ce depaseste 200.000 e
2recizati ce tip de cote de impunere sunt acestea.
Raspuns: - cote progresve compuse.
1$. 'mpozitul pe profit se calculeaza prin aplicarea unei cote de 1$?
asupra profitului impozabil.0e fel de tip de cota de impunere este
aceasta6
Raspuns - cota procentuaa fxa .
1&. 0ontribuabilul : realizeaza doua venituri impozitale)unul de 1.###
u.m.si unul de -.+## u.m.) care se impoziteaza separat dupa urmatoarele
cote de impunere :
=ransa de venit 0ota
1u.m.. 1?.
Pana a 1.500 u.m. 10%
1.501 - 2.500 u.m. 150 u.m.+15% pentru ceea ce depaseste 1.500 u.m.
2.501 - 4.000 u.m. 300 u.m.+25% pentru ceea ce depaseste 2.500 u.m.
Peste 4.000 u.m. 675 u.m.+30% pentru ceea ce depaseste 4.000 u.m.
5eterminati suma totala a impozitului platit de contribuabilul :.
Raspuns:
Impunerea ventuu de 1000 um=1000 x 10%=100 um
Impunerea ventuu de 3500um=300 +(3500-2500) x25%=550um
Impozt tota=100 + 550 =650 um
1/. 0ontribuabilul @ realizeaza doua venituri impozitale)unul de 1.### u.m.
si unul de -.+## u.m.)care se impoziteaza global dupa urmatoarele cote de
impunere :
=ransa de venit 0ota
1u.m.. 1?.
Pana a 1.500 u.m. 10%
1.501.-2.500 u.m. 150 u.m.+15% pentru ceea ce depaseste 1.500 u.m.
2.501.-4.000 u.m. 300 u.m.+25% pentru ceea ce depaseste 2.500 u.m.
Peste 4.000 u.m. 675 u.m.+30% pentru ceea ce depaseste 4.000 u.m.
5eterminati suma totala a impozitului platit de contribuabilul @.
Raspuns:
Ventu goba=1000+3500=4500 um
61
Impozt goba=675 +(4500-4000) x30%=825 um
1,. A societate comercial supus impozitului pe profit realizeaz n
primul semestru al anului ##/ venituri totale n sum de +#.### lei din
care *#.### lei sunt venituri realizate din activitatea unui bar de noapte.
!uma total a c8eltuielilor deductibile efectuate de agentul economic este
de -+.### lei) dintre care /.### lei sunt aferenti activitatii de bar de
noapte.5eterminai cuantumul impozitului pe profit aferent semestrului
' .!tiind c agentul economic a constituit %i pltit la sf"r%itul primului
trimestru al anului ##/ impozit pe profit n sum de *.### lei determinai
c"t este cuantumul impozitului pe profit de plat aferent trimestrului ''
##/.
RBspuns:
Pas 1. Identificarea veniturilor i cheltuielilor aferente fiecrui tip de activiti
Pentru bar de noapte:
Ventur = 40.000 e
Chetue = 28.000 e
Pentru ceeate actvta
Ventur = 50.000 - 40.000 = 10.000 e
Chetue = 35.000 - 28.000 = 7.000 e
Pas 2. Determinarea impozitului pe profit aferent activitii de bar de
noapte(art.18!"
Pentru actvtatea de bar de noapte mpoztu pe proft este suma maxma dntre:
a. 16% xProftu mpozab dn aceasta actvtate sau
b. 5% xTota ventur dn aceasta actvtate . Astfe, vom cacua mpoztu pe
proft n ambee modur, urmnd sa decdem uteror care este suma de pata.
Cu cota de 16%: Impozt = 16% x (40.000 - 28.000) = 1.920 e
Cu cota de 5%: Impozt = 5%x 40.000 = 2.000 e
Impoztu pe proft datorat pentru semestru I dn actvtatea baruu de noapte =
2.000 e
Pas #. Determinarea impozitului pe profit aferent celorlalte activiti
Pentru ceeate actvta mpoztu pe proft se determna prn apcarea cote de
16% a proftu mpozab.
Impoztu pe proft datorat pentru semestru II pentru ate actvta = 16% * (10.000
- 7.000) = 480 e
Pas $. Determinarea impozitului pe profit datorat pentru semestrul I
Impozt datorat = Impoztbar + Impoztateact. = 2.000 + 480 = 2.480 e
Pas %. Determinarea impozitului pe profit de plat aferent trimestrului II
Impozt pe proft patt n trmestru I = 4.000 e
Impozt pe proft datorat cumuat de a nceputu anuu pentru semestru I = 2.480
e.
Socetatea are de recuperat mpozt pe proft n suma de 4.000 - 2.480 = 1.520 e.
#. A organizaie non>profit realizeaz urmtoarele venituri n anul ##/:
a. venituri din cotizaiile membrilor C +### lei
b. venituri din donaii %i sponsorizri C 1+.### lei
c. venituri din finanri nerambursabile de la Dniunea 4uropean C
-#.### lei
d. venituri din activiti comerciale C 1#.### lei
0orespunztor acestor venituri ea realizeaz urmtoarele c8eltuieli:
e. c8eltuieli aferente activitii non>profit C */.### lei;
62
f. c8eltuieli aferente activitii comerciale C &### lei
5eterminai impozitul pe profit datorat de aceast organizaie non>profit
pentru activitile desf%urate n cursul anului ##/) dac cursul de
sc8imb este -)$+ leiEeuro.
RBspuns:
Pas 1. Determinarea veniturilor impozabile
Pentru venture dn cotzae membror, dona sponsorzar fnanar
nerambursabe de a Ununea Europeana organzaa non-proft este scutta de
pata mpoztuu pe proft.
Organzae non-proft sunt scutte de mpoztu pe proft pentru venture dn
actvta economce ce nu depaesc 15.000 euro, dar nu ma mut de 10% dn
ceeate ventur scutte de a pata mpoztuu pe proft.
Dec, mta venturor scutte ,dn actvta economce, este mnmu dntre 15.000
euro 10% dn ceeate ventur scutte de a pata mpoztuu pe proft,respectv:
15.000 euro = 15.000 x3.65 = 54.750 e
10% (5000 + 15000 + 30000) = 5.000 e
g. venture dn actvta economce sunt scutte n mta a 5.000 e, pentru
restu de 5000 e datorndu-se mpozt pe proft.
Pas 2. Determinarea profitului impozabil
Organzaa non-proft va datora mpozt pentru partea dn proft care corespunde
cuantumuu venturor mpozabe.
Proftu actvtaor economce = Veconomce - Ch.economce = 10.000 - 7000 =
3000 e.
Proftu aferent venturor mpozabe = 3000 x (5000/10000) = 1500 e
Pas #. Determinarea impozitului pe profit
Impozt pe proft = 16% x 1500 = 240 e.
1. !e dau urmtoarele tipuri de c8eltuieli:
a. c8eltuieli pentru formarea %i perfecionarea profesional a
personalului angajat;
b. c8eltuielile de protocol;
c. c8eltuielile cu provizioane;
d. c8eltuielile cu impozitul pe profit;
e. c8eltuieli cu amenzile datorate autoritilor rom"ne;
f. c8eltuieli de reclam %i publicitate efectuate n scopul popularizrii
firmei;
g. c8eltuieli cu ac8iziionarea ambalajelor;
8. c8eltuieli reprezent"nd tic8etele de mas acordate de angajatori;
i. c8eltuieli cu mrfurile v"ndute;
j. c8eltuieli aferente veniturilor neimpozabile.
0lasificai aceste c8eltuieli n categoriile:
a. c8eltuieli deductibile;
b. c8eltuieli cu deductibilitate limitat;
c. c8eltuieli nedeductibile.
din punctul de vedere al impozitului pe profit.
RBspuns:
Conform Coduu Fsca, art. 21, chetuee de ma sus se casfca astfe:
Chetue deductbe:
a. Chetue pentru formarea perfeconarea prof esonaa a personauu
anga|at;
63
b. Chetue de recama pubctate efectuate n scopu popuarzar frme;
c. Chetue cu achzonarea ambaa|eor;
d. Chetue cu marfure vndute;
e. Chetue cu deductbtate mtata:
f. Chetuee de protoco;
g. Chetuee cu provzoane;
h. Chetue reprezentnd tchetee de masa acordate de anga|ator;
Chetue nedeductbe:
a. Chetuee cu mpoztu pe proft;
b. Chetue cu amenze datorate autortaor romne;
c. Chetue aferente venturor nempozabe.
Chetue cu deductbtate mtata:
- chetuee de protoco;
- chetuee cu provzoane;
- chetue reprezentnd tchetee de masa acordate de anga|ator;
. A societate comercial realizeaz urmtoarele venituri %i c8eltuieli
aferente trimestrului ' ##/:
a. venituri din v"nzarea mrfurilor: +#.### . lei;
b. venituri din prestri servicii: #.### . lei;
c. venituri din dividende primite de la o societate comercial rom"n C
1.### lei;
d. c8eltuieli cu mrfurile v"ndute: -#.### lei;
e. c8eltuieli cu serviciile de la teri: 1#.### lei;
f. c8eltuieli de protocol: 1.### lei;
g. c8eltuieli salariale: .### lei
8. c8eltuieli cu amenzile datorate autoritilor rom"ne: -.### lei
i. c8eltuieli cu tic8etele de mas: /## . lei) din care ## lei peste limita
legal
5eterminai impozitul pe profit datorat de societatea comercial.
RBspuns:
Pas 1. Determinarea veniturilor impozabile
Ventur mpozabe = Ventur dn vnzarea marfuror + ventur dn prestar servc
=
= 50.000 + 20.000 = 70.000 e
Pas 2. Determinarea cheltuielilor deductibile
Pentru determnarea sume chetueor deductbe vom anaza fecare tp de
chetuaa n parte:
1) chetuee cu marfure vndute sunt ntegra deductbe Chet. Ded. =
30.000 e;
2) chetuee cu servce de a ter sunt ntegra deductbe Chet. Ded. =
10.000 e;
3) chetuee cu protocou sunt deductbe mtat
Lmta = 2% x (Ventur mpozabe - Chetue aferente venturor mpozabe atee
dect cee cu mpoztu pe proft protocou)
= 2% x (70.000 - 30.000 - 10.000 - 2.000 - 3.000 - 800) = 24.200 e x 2%= 484 e
chet neded = 516 e.
a) chetuee saarae sunt ntegra deductbe Chet. Ded. = 2.000 m. Le
b) chetuee cu amenze sunt ntegra nedeductbe Chet. Neded. = 3.000 m.
Le
64
c) chetuee cu tchetee de masa sunt deductbe n mta prevederor egae
Chet. Ded. = 600 m. e Chet. Neded. = 200 m. e.
Tota chetue deductbe = 30.000 + 10.000 + 484 + 2.000 + 600 = 43.084 e
Pas #. Determinarea profitului impozabil
Proft mpozab = 70.000 - 43.084 = 26.916 e
Pas $. Determinarea impozitului pe profit
Impoztu pe proft = 26.916x 16% = 4.307 e.
-. A societate comercial realizeaz n anul ##/ venituri totale
impozabile n valoare de 1#.### lei %i c8eltuieli deductibile totale n
valoare de /.### lei. !eparat de aceste c8eltuieli societatea nregistreaz
c8eltuieli cu dob"nzile aferente mprumuturilor de la bnci n sum de
1.## lei. (aloarea capitalului propriu este de 1+.### lei la nceputul
anului %i 1+#.### lei la sf"r%itul anului. (aloarea mprumuturilor pe
termen lung este de *##.### lei la nceputul anului %i -##.### lei.
5eterminai valoarea impozitului pe profit de plat aferent anului ##/.
RBspuns:
Pas 1. Determinarea deductibilitii cheltuielilor cu dob&nzile
Chetuee cu dobnze aferente mprumuturor de a banc autorzate de BNR sunt
ntegra deductbe.
Pas 2. Determinarea profitului impozabil
Proft mpozab = 10.000 - 8.000 - 1.200 = 800 e
Pas #. Determinarea impozitului pe profit
Impozt pe proft = 16% x 800 = 128 e
*. A societate comercial a realizat cumulat de la nceputul anului pe
primele %ase luni ale anului ##/ venituri totale impozabile n valoare de
*#.### lei) din care cifra de afaceri reprezint -/.### lei %i c8eltuieli totale
n valoare de -#.### lei) din care $## lei c8eltuieli cu impozitul pe profit.
!eparat de aceste c8eltuieli) n luna mai societatea a acordat o
sponsorizare n valoare de +# lei. 5eterminai care este suma impozitului
pe profit pe care societatea trebuie s>o plteasc la + iulie ##/) %tiind c
impozitul pe profit constituit pentru primul trimestru a fost pltit la
termenul legal.
RBspuns:
Pas 1. Determinarea profitului impozabil aferent primelor ase luni ale anului.
Ventur mpozabe = 40.000 e
Chetue deductbe = 30.000 - 600 = 29.400 e sau ( 30250-850)
Proft mpozab = 40.000 - 29.400 = 10.600 e
Pas 2. Determinarea impozitului pe profit datorat pentru semestrul II
Impozt pe proft datorat = 16% x 10.600 = 1.696 e
Chetuee cu sponsorzarea pot f deduse dn mpoztu pe proft n mta a 3% dn
cfra de afacer 20% dn mpoztu pe proft datorat.
3% x CA = 3% x 38.000 = 114 e
20% x Impozt = 20% x 1.696 = 339,2 e
dn mpoztu datorat putem deduce chetue cu sponsorzarea n suma de 114 e
Impozt pe proft datorat = 1696 - 114 = 1.582 e
Pas #. determinarea impozitului pe profit de plat
Impozt pe proft de pata = Impozt pe proft datorat - Impozt pe proft patt =
1.582 - 600 = 982 e
65
sau
Cacuu chetueor de sponsorzare care se vor scadea dn mpoztu pe proft:
1696(tota mpozt)-600(mpozt de|a achtat)=1096e
38000*3a me=114e
1096*20%=219,2
Dec tota mpozt datorat pentru trmetru II:
1096-114=982e.

+. ;a sf"r%itul anului ##& o societate comercial pe aciuni nregistreaz
un profit net n valoare de ##.### lei.9cionarii societii sunt: o
persoan fizic rom"n ce deine -#? din capitalul social %i o persoan
juridic rom"n ce deine din anul ##1 &#? din capitalul social. Fn
condiiile n care societatea practic o rat de distribuire a dividendelor de
+#? determinai:
a. valoarea total %i pe beneficiari a dividendului brut;
b. impozitul pe dividende;
c. valoarea dividendului net pe beneficiari;
d. p"n la ce dat trebuie pltit impozitul pe dividende.
RBspuns:
a. Dvdend brut = 200.000 x 50% = 100.000 e-repartzat actonaror
a. persoana fzca = 100.000 x 30% = 30.000 e;
b. persoana |urdca 100.000 x 70% = 70.000 e;
b. Impoztu pe dvdende
persoana fzca = 30.000 x 16% = 4.800 e (Cod fsca, art. 67, an 1);
persoana |urdca = 0; (Dvdendee sunt scutte de mpozt, conform, art. 36,
an 4, Cod Fsca);
c. Dvdendu net
persoana fzca = 30.000 - 4.800 = 25.200 e;
persoana |urdca = 70.000 - 0 = 70.000 e;
d. Impoztu pe dvdende va f patt n anu 2008, pna a data de 25 ncusv a
un urmatoare cee n care se patete dvdendu or de cte or aconar decd
rdcarea dvdendeor, pentru mpoztu aferent acestora, dar nu ma trzu de 31
decembre 2008 (Cod fsca, art. 67, an 1-pt. dvd. dstrbut actonror, dar
nerdcat).
$. ;a data de -1 decembrie a exerciiului 7) o societate comercial
pltitoare de impozit pe profit 11$?. a nregistrat urmtorii indicatori
economico>finanicari:
0apital social subscris %i
vrsat ............................................................1.### lei
(enituri totale %i
impozabile ...............................................................&#.### lei
08eltuieli totale %i deductibile
fiscal ...................................................$#.### lei
! se constituie rezerva legal conform limitei maxime de deductibilitate
admise de legislaia n vigoare) n condiiile n care 9G9 a 8otr"t
constituirea integral a rezervei legale.
RBspuns: 200 e
<etodologia de calcul:
Proft brut (70.000 e - 60.000 e)......................................................10.000 e
Suma maxma admsa a rezerve egae ....................................................200 e
66
10.000 e x 5% = 500 e
1.000e x 20% = 200 e
500 e > 200 e
Rezuta suma maxma admsa de 200 e.
&. ;a data de -1 decembrie a exerciiului 7) o societate comercial
pltitoare de impozit pe profit 11$?. a nregistrat urmtorii indicatori
economico>financiari:
0apital social subscris %i
vrsat ............................................................1.### lei
(enituri totale %i
impozabile ...............................................................&#.### lei
08eltuieli totale %i deductibile
fiscal ...................................................$#.### lei
!ocietatea se afla in primul an de activitate.
!a se calculeze impozitul pe profit annual in conditiile in care 9G9 a
8otarat constituirea rezervei la nivelul maxim de deductibilitate admisa.
RBspuns: 1568 e
<etodologia de calcul:
Determnarea sume maxme admse a rezerve egae
Proft brut (70.000 e - 60.000 e)......................................................10.000 e
Suma maxma admsa a rezerve egae ....................................................200 e
10.000 e x 5% = 500 e
1.000e x 20% = 200 e
500 > 200 e
Rezuta suma maxma admsa de 200 e
Determnarea mpoztuu pe proft anua
Proft mpozab (10.000 - 200)...........................................................9.800 e
Impozt pe proft anua (9.800 x 16%)...................................................1.568 e
Legsae: Legea 571/2003, Cod Fsca cu modfcare competare uteroare, art.
22 (1) a art. 19 (1).
/. A societate care desf%oar activiti de natura barurilor de noapte)
cluburilor de noapte) discotecilor) cazinourilor sau pariurilor sportive) la
data de -1 decembrie a exerciiului 7 a nregistrat urmtorii indicatori
economico>financiari:
(enituri totale %i
impozabile ...............................................................1#.### lei
08eltuieli totale %i deductibile
fiscal .....................................................$.### lei
! se calculeze impozitul pe profit aferent exerciiului 7.
RBspuns: 640 e
<etodologia de calcul:
Proft mpozab (10.000 e - 6.000 e)..................................................4.000 e
Impoztu pe proft prn apcarea cote de 16%:
(4.000 x 16% = 640 e)
Determnarea mpoztuu de 5% apcat venturor reazate dn aceste actvta:
(10.000 x 5% = 500 e)
Determnarea mpoztuu pe proft datorat ................................................640 e
(640 e > 500 e)
67
Legea 571/2003, Cod Fsca cu modfcare competare uteroare, art. 18
,. A societate care desf%oar activiti de natura barurilor de noapte)
cluburilor de noapte) discotecilor)cazinourilor sau pariurilor sportive) la
data de -1 decembrie a exerciiului 7 a nregistrat urmtorii indicatori
economico>financiari:
(enituri totale %i
impozabile ...............................................................1#.### lei
08eltuieli totale %i deductibile
fiscal .....................................................&.+## lei
! se calculeze impozitul pe profit aferent exerciiului 7.
RBspuns: 500 e
<etodologia de calcul:
Proft mpozab (10.000 e - 7.500 e)..................................................2.500 e
Impoztu pe proft prn apcarea cote de 16%:
(2.500 x 16% = 400 e)
Determnarea mpoztuu de 5% apcat venturor reazate dn aceste actvta:
(10.000 x 5% = 500 e)
Determnarea mpoztuu pe proft datorat ................................................500 e
(500 e < 400 e)
Legea 571/2003, Cod Fsca cu modfcare competare uteroare, art. 18.
-#. ;a data de -1 martie a exerciiului 7 o societate comercial pltitoare
de impozit pe profit 1$? a nregistrat urmtorii indicatori economico>
financiari:
(enituri
totale.......................................................................................1*.### lei
din care:
> dividende primite de la o persoan juridic
rom"n.................................### lei
08eltuieli
totale.......................................................................................1#.### lei
din care:
> majorri %i penaliti de nt"rziere pentru neplata la termen a
=(9 ..........1## lei
! se calculeze impozitul pe profit datorat aferent trim. '.
RBspuns: 336 e
<etodologia de calcul:
Proft contab (14.000 e - 10.000 e)...................................................4.000 e
Proft mpozab (4.000 e - 2.000 e + 100 e).....................................2.100 e
Impoztu pe proft (2.100 e x 16%) .........................................................336 e
Legea 571/2003, Cod Fsca cu modfcare competare uteroare, art. 19 (1)
-1. ;a o societate comercial s>au nregistrat urmtorii indicatgori
economico>financiari:
=otal venituri
impozabile .......................................................................1#.### lei
=otal
c8eltuieli ........................................................................................&.###
lei
68
5in care:
> c8eltuieli de
protocol ..............................................................................## lei
> c8eltuieli cu impozitul pe
profit ..............................................................-*# lei
! se calculeze c8eltuielile de protocol deductibile maxim admise) %tiind
c societatea este pltitoare de impozit pe profit %i nepltitoare de =(9.
RBspuns: 70,8 e
<etodologia de calcul:
Tota ventur mpozabe .......................................................................10.000 e
Tota chetue ........................................................................................7.000 e
Baza de cacu a mte chetueor de protoco deductbe ................. 3.540 e
(10.000 e - 7.000 e + 200 e + 340 e)=3.540 e
Chetue de protoco deductbe (2% x 3.540 e) .....................................70,8 e
Legea 571/2003, Cod Fsca cu modfcare competare uteroare, art. 21 (3) a).
-. ;a data de -# iunie a exerciiului 7) o societate comercial pltitoare
de impozit pe profit 1$? %i de =(9 1,? a nregistrat urmtorii indicatori
economico>financiari:
=otal venituri
impozabile .......................................................................1#.### lei
=otal
c8eltuieli ........................................................................................&.###
lei
5in care:
- c8eltuieli de protocol 1buturi alcoolice %i produse din tutun)suma
exclusiv tva.GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG....................
GG................## lei
- c8eltuieli cu impozitul pe profit =rim.
'..................................................-*# lei
! se determine impozitul pe profit cumulat la -# iunie) din care impozitul
pe profit aferent trim '') %tiind ca totalul c8eltuielilor include %i =(9>ul
nedeductibil aferent produselor de protocol.
RBspuns: 561 e mpozt pe proft cumuat a 30 une,
221 e mpozt pe proft aferent trm II.
<etodologia de calcul:
Determnarea chetueor de protoco deductbe
Tota ventur mpozabe .......................................................................10.000 e
Tota chetue ........................................................................................7.000 e
Baza de cacu a mte chetueor de protoco deductbe ................. 3.540 e
(10.000 e - 7.000 e + 200 e + 340 e)
Chetue de protoco deductbe (2% x 3.540 e) .....................................70,8 e
Determnarea chetueor nedeductbe
Chetue de protoco nedeductbe (200 e - 70,8 e) ...........................129,2 e
TVA nedeductba aferenta chetueor de protoco ..................................38 e
(200 e x 19% = 38 e)
Chetue cu mpoztu pe proft Trm. I......................................................340 e
Chetue nedeductbe Tota......................................................................507,2 e
Determnarea mpoztuu pe proft cumuat a 30 une
Proft contab (10.000 e - 7.000 e) .......................................................3.000 e
69
Proft mpozab (3.000 e + 507,2 e) ......................................................3.507,2 e
Impozt pe proft cumuat a 30 une (16% x 3.507,2 e)..............................561 e
Determnarea mpoztuu pe proft aferent Trm II.
Impozt pe proft aferent Trm II. ..................................................................221 e
(561 e - 340 e = 221 e)
Legea 571/2003, Cod Fsca cu modfcare competare uteroare, art. 21 (3) a )
art. 145 (5) b).
--. ;a -# iunie) o societate comercial pltitoare de impozit pe profit 1$?
prezint urmtoarea situaie financiar:
- (enituri totale
impozabile .......................................................................&##.### lei
08eltuieli
totale .......................................................................................$##.###
lei
din care:
- c8eltuieli de
protocol......................................................................1.### lei
- c8eltuieli cu impozitul pe profit aferent =rim.
'...............................1#.### lei
- c8eltuieli reprezent"nd majorri de nt"rziere %i penalizri pentru
neplata la termen a
=(9 ......................................................................................### lei
! se determine limita maxim de deductibilitate a c8eltuielilor de
protocol admis la -# iunie.
RBspuns: 2.440 e
<etodologia de calcul:
Proft contab (700.000 e - 600.000 e) ....................................................100.000
e
Baza de cacu a mte chetueor de protoco deductbe .......................122.000
e
(100.000 e + 12.000 e + 10.000 e)
Chetue de protoco deductbe (2% x 122.000 e) .......................................2.440
e
Legea 571/2003, Cod Fsca cu modfcare competare uteroare, art. 21 (3) a).
-*. ;a -# iunie) o societate comercial pltitoare de impozit pe profit 1$?
%i =(9 1,? prezint urmtoarea situaie financiar:
(enituri totale
impozabile .......................................................................&##.### lei
08eltuieli
totale .......................................................................................$##.###
lei
5in care:
- c8eltuieli de
protocol......................................................................1.### lei
- c8eltuieli cu impozitul pe profit aferent =rim.
'..............................1#.### lei
- c8eltuieli reprezent"nd majorri de nt"rziere %i penalizri pentru
neplata la termen a
=(9 ....................................................................................### lei
70
! se calculeze impozitul pe profit cumulat la -# iunie) din care impozitul
pe profit aferent trim '') %tiind c totalul c8eltuielilor include %i c8eltuielile
cu =(9 colectat aferent c8eltuielilor de protocol nedeductibile.
RBspuns: 19.740 e mpozt pe proft cumuat a 30 une
9.740 mpozt pe proft aferent trm II
<etodologia de calcul:
Determnarea mte maxme de deductbtate a chetueor de protoco
Proft contab (700.000 e - 600.000 e) ...................................................100.000
e
Baza de cacu a mte chetueor de protoco deductbe ......................122.000
e
(100.000 e + 12.000 e + 10.000 e)
Chetue de protoco deductbe (2% x 122.000 e) ........................................2.440
e
Determnarea chetueor nedeductbe
Chetue de protoco nedeductbe (12.000 e - 2.440 e) ............................9.560
e
Chetue cu TVA coectata aferenta chetueor de protoco nedeductbe...816,4
e
(9560 e x 19% = 1816,4 e)
Chetue cu mpoztu pe proft Trm. I...........................................................10.000
e
Chetue reprezentnd ma|orar de ntrzere penazar pentru nepata a termen
a
TVA ...................................................................................................................2.000
e
Chetue nedeductbe Tota.......................................................................23.376,4
e
Determnarea mpoztuu pe proft cumuat a 30 une
Proft mpozab (100.000 e + 23.376,4 e) ...............................................123.376,4
e
Impozt pe proft cumuat (123.376,4 e x 16%).........................................19.740,22
e
Determnarea mpoztuu pe proft aferent Trm II.
Impozt pe proft aferent Trm II. .......................................................................9.740
e
(19.740 e - 10.000 e = 9.740 e)
Legea 571/2003, Cod Fsca cu modfcare competare uteroare, art. 21 (3) a)
(4) a) HG 44/2004 prvnd Normee de Apcare a Coduu Fsca, cu modfcare
competare uteroare, Ttu VI TVA, pct. 6 (11) (12).
-+. A societate commercial a obinut cumulat) de la nceputul anului
p"n la data de -1 decembrie ##&) un profit impozabil de &+#.### lei)
conform calculelor finalizate n luna aprilie ##/. Fn cursul anului s>a pltit
un profit impozabil astfel:
'mpozit pe profit trim. ' .................................-$.### lei
'mpozit pe profit trim. ''.................................*#.### lei
'mpozit pe profit trim. '''................................1.### lei
! se determine impozitul pe profit care trebuie virat bugetului de stat
p"n la data de + ianuarie) aferent trim '() urm"nd ca plata final a
71
impozitului pe profit pentru anul fiscal s se fac p"n la data de 1+
aprilie a anului urmtor %i care va fi diferena de plat pentru acel an.
RBspuns: 12.000 e mpozt pe proft pentru trm. IV
20.0 dferenta de pat pentru anu 2007
<etodologia de calcul:
Determnarea mpoztuu pe proft Trm. IV
Impozt pe proft pentru Trm. IV .............................................................12.000 e
(suma egaa cu mpoztu pe Trm. III)
Determnarea mpoztuu pe proft anua
Proft mpozab.......................................................................................750.000 e
Impozt pe proft anua (750.000 e x 16%)........................................... 120.000 e
Determnarea dferene de pata pentru anu 2007
Impozt pe proft patt pna a data de 25 anuare ..................................100.000 e
(36.000 e + 40.000 e + 12.000 e + 12.000 e)
Dferena de pata pentru anu 2007 ...........................................................20.000 e
(120.000 e - 100.000 e)
Legea 571/2003, Cod Fsca cu modfcare competare uteroare, art. 34 (10)
art. 35 (1).
-$. La data de 31 marte 2008, a o socetate comercaa avem urmatoarea stuae:

-e -
1 anuare 2007 31
marte 2007
Capta propru 100.000
120.000
Capta mprumutat 110.000
90.000
Chetue cu dobnze aferente unu mprumut
de a o bancaromneasca autorzata de BNR 0
40.000
Ventur dn dobnz 0
22.000
Ceeate ventur mpozabe 0
150.000
Sa se cacueze nveu deductbta chetueor cu dobnze a data de 31 marte
2008.
RBspuns: Chetuee cu dobnze sunt ntegra deductbe adc sunt n sum de
40.000 e.
Legea 571/2003, Cod Fsca cu modfcare competare uteroare, art. 23 (4).
-&. ;a data de -1 martie ##/) la o societate comercial avem urmtoarea
situaie:

>lei >
1 ianuarie ##/
-1 martie ##/
0apital propriu 1##.###
1#.###
72
0apital mprumutat 11#.###
1+#.###
08eltuieli cu dob"nzile aferente unui mprumut
de la un acionar al societii comerciale #
$#.###
(enituri din dob"nzi #
.###
0elelate venituri impozabile #
1&#.###
! se calculeze nivelul deductibilitii c8eltuielilor cu dob"nzile la data de
-1 martie ##/. Rata dob"nzii la care sa contractat mprumutul de la
acionar este inferioar ratei dob"nzii de referin stabilite de 37R.
RBspuns: Chetuee cu dobnze sunt deductbe n sum de 60.000 e.
<etodologia de calcul:
Determnarea nveuu chetueor cu dobnze posb deductbe
Chetueor cu dobnze posb deductbe ................................................. 60.000
e
(se ncadreaza n mta data de nveu rate dobnz de referna stabte de BNR)
Determnarea graduu de ndatorare a captauu
GR. Trm I = (110.000 +150.000)/(100.000+120.000)= 1.18
Determnarea chetueor cu dobnze deductbe n trm I
Chetue cu dobnze deductbe n trm I. ...................................................60.000
e
(grad ndatorare < 3)
Legea 571/2003, Cod Fsca cu modfcare competare uteroare, art. 23 (5)
art. 23 (1).
-/. ;a data de -1 martie ##/) la o societate comercial avem urmtoarea
situaie:

>lei >
1 ianuarie ##/
-1 martie ##/
08eltuieli cu dob"nzile aferente
unui mprumut de la un acionar #
&#.###
(enituri din dob"nzi #
-#.###
0elelate venituri impozabile #
#.###
! se determine nivelul deductibilitii c8eltuielilor cu dob"nzile la -1
martie ##/) n cazul n care gradul de ndatorare al capitalului este
pozitiv dar mai mic ca - %i n cazul n care gradul de ndatorare a
capitalului este pozitiv dar mai mare ca trei. 5ac pentru mprumutul
contractat s>ar fi pltit dob"nzi calculate cu rata de referin a 37R)
volumul acestora pentru trim. ' ar fi fost +#.### lei.
RBspuns: Grad de ndatorare Chetue deductbe cu dobnze a 31
marte 2008
<3 50.000 e
>3 0e
73
<etodologia de calcul:
Determnarea nveuu chetueor cu dobnze posb deductbe
Chetue cu dobnze posb deductbe ..................................................... 50.000
e
(numa cee care se ncadreaza n mta data de nveu rate dobnz de referna
stabte de BNR ar f posb deductbe. Restu de 10.000 sunt ntegra
nedeductbe).
Determnarea chetueor cu dobnze deductbe n trm I n funce de
gradu de ndatorare a captauu
Caz I. Grad de ndatorare < 3
Chetue cu dobnze deductbe n trm I. ...................................................50.000
e
(Chetuee cu dobnze posb de dedus vor f ntegra deductbe n trm I)
Caz II. Grad de ndatorare > 3
Chetue cu dobnze deductbe n trm I. ....................................................0 e
(Chetuee cu dobnze posb de dedus vor f ntegra nedeductbe n trm I s se
vor reporta pna cnd gradude ndatorare va f ma mc dect 3).
Legsae: Legea 571/2003, Cod Fsca cu modfcare competare uteroare, art.
23 (1), (2) (5)
-,. A societate ac8iziioneaz) pe data de 1+ decembrie ##& un utilaj.
(aloarea contabil de intrare este de +$.### lei) durata normal de
utilizare + ani.
Fn condiiile aplicrii pentru calculul amortizrii fiscale a metodei de
amortizare accelerat) care este mrimea amortizrii fiscale n anul ##,6
;a calculul amortizrii accelerate se va utiliza cota maxim de amortizare
admis.
RBspuns: 7000 e
<etodologia de calcul:
Amortzarea acceerata n prmu an de funconare (2008)............................28.000
e
(56.000 e x 50%)
Amortzarea n a doea an de funconare (2009).............................................7.000
e
(28.000 e : 4 an = 7.000 e/an)
Legea 571/2003, Cod Fsca cu modfcare competare uteroare, art. 24 .
*#. ;a data de #1 martie ##&) o societate ac8iziioneaz o cldire pentru
extinderea activitii. (aloarea contabil
de intrare este de .###.### lei) durata normal de utilizare *# ani. ! se
calculeze amortizarea fiscal pentru anul ##&.
RBspuns: 37.500 e
<etodologia de calcul:
Amortzarea fscaa anuaa pe baza metode nare........................................50.000
e
(2.000.000 e : 40 an)
Amortzarea fscaa n anu 2007......................................................................37.500
e
74
(50.000 e x 9/12 =37.500 e)
Legea 571/2003, Cod Fsca cu modfcare competare uteroare, art. 24 (6), (7),
(11).
*1. Dn contribuabil ac8iziioneaz) n data de #- Actombrie ##& un
brevet de invenie pe care l utilizeaza ncep"nd cu data de 1# Actombrie
##&. (aloarea de facturare a brevetului de invenie este de 1*+.&&+ lei)
din care =(9 -.&+ lei. 5urata normal de utilizare este de - ani) iar
contribuabilul aplic regimul de amortizare liniar.
! se determine amortizarea fiscal aferent lunii noiembrie ##&.
RBspuns: 3.402,77 e
<etodologia de calcul:
Vaoarea contaba de ntrare (145.775 e - 23.275 e) ...............................122.500
e
Amrtzarea fscaa unara ..............................................................................3.402,77
e
(122.500 e : 36 un = 3402,77 e)
Legea 571/2003, Cod Fsca cu modfcare competare uteroare, art. 24 (6), (7),
(11).
*. !e nregistreaz o lips de materiale auxiliare din gestiune n valoare
de 1.### lei. 9G9 8otr%te descrcarea gestiunii fr a emite decizie de
imputare. <aterialele nu au fost asigurate.
0are este tratatmentul fiscal din punct de vedere al =(9 %i al impozitului
pe profit pentru aceast situaie6
RBspuns:
Tratatment dn punct de vedere a TVA
Constatarea exstene de bunur psa n gestune se consdera vrare catre sne,
pentru care socetatea trebue sa coecteze TVA , se va coecta TVA n suma de
100.000 x 19% = 19.000 e. Acest TVA coectat este chetuaa a soceta.
Tratatment dn punct de vedere a mpoztuu pe proft
Chetuaa cu stocu constatat psa n gestune, precum cu TVA aferent este
deductba fsca numa daca stocu a fost asgurat, n mta asgurar. Cum stocu
nu a fost asgurat, att chetuaa cu stocu, ct TVA coectata aferenta stocuu
vor f chetue nedeductbe a cacuu mpoztuu pe proft.
Legea 571/2003, Cod Fsca cu modfcare competare uteroare, art. 21 (4) t.
c, art. 128 (4), art. 155 (2) HG 44/2004 prvnd Normee de Apcare a Coduu
Fsca, cu modfcare competare uteroare, Ttu VI TVA, pct. 70 (1) (2).
*-. A societate comercial pltitoare de impozit pe profit) a nc8eiat in
cursul trim.1un contract de leasing operaional n calitate de utilizator de
leasing pentru un utilaj %i a nregistrat urmtoarele c8eltuieli pe cumulat:
08eltuieli privind mrfurile GGGGGGGGGGGGGGGG.. 1##.### lei
08eltuieli cu salariile GGGGGGGGGGGGGGGGGGG...#.### lei
08eltuieli cu amortizarea bunului luat n leasing GGGGGGGGG..1.### lei
08eltuieli cu serviciile bancare GGGGGGGGGGGGGGGGG+## lei
Dna din aceste c8eltuieli nu a fost nregistrat corespunztor operaiunii
economice realizate de societate.
75
! se indice grupa de c8eltuieli incorect nregistrat %i cine trebuia s le
nregistreze) precum %i regimul fiscal al acesteia la calculul profitului
impozabil.
RBspuns:
Chetuee cu amortzarea obectuu de easng sunt ncorect nregstrate a
utzator deoarece socetatea a ncheat un contract de easng operaona. Aceste
chetue cu amortzarea obectuu de easng se nregstreaza de catre ocator
sunt chetue deductbe fsca a cacuu proftuu mpozab.
Legea 571/2003, Cod Fsca cu modfcare competare uteroare, art. 25.
**. Fn cursul anului ##/) dup aprobarea bilanului contabil aferent
anului ##&) la o societate comercial avem urmtoarea situaie:
2rofit net de repartizat sub form de dividende .....................................
-##.### lei
0apital social subscris %i
vrsat ..................................................................-#.### lei
5in care: 9sociat H9IE2ersoan juridic
rom"n ........................................+.### lei
9sociat H3IE2ersoan fizic
rom"n ......................................................... ...+.### lei
9sociatul H9I deine prile sociale ncep"nd cu anul ###.
! se determine suma dividendelor ce trebuie ncasate de ctre fiecare
asociat %i a impozitului pe dividende reinut de societatea comercial.
RBspuns: Dvdende de ncasat Impozt pe dvdende
Asocat ,A" 249.990 e 0 e
Asocat ,B" 42.008 e 8.002 e
TOTAL 291.998 e 8.002 e
<etodologia de calcul:
Determnarea ponder paror socae n tota capta
Asocat ,A" 25.000 e : 30.000 e = 83,33%
Asocat ,B" 5.000 e : 30.000 e = 16,67%
30.000 e = 100%
Repartzarea proftuu net sub forma de dvdende
Asocat ,A" 300.000 e x 83,33% = 249.990 e
Asocat ,B" 300.000 e x 16,67% = 50.010 e
300.000 e x 100% = 300.000 e
Determnarea mpoztuu pe dvdend datorat
Asocat ,A" 249.990 e x 0% = 0 e
Pentru A nu se retne mp dvdende pt ca detne ma mut de 15% pe o peroada
ma mare de do an.
Asocat ,B" 50.010 e x 16% = 8.001,6 e = 8.002 e
8.002 e
Suma dvdendeor de ncasat de catre asoca
Asocat ,A" 249.990 e -0 = 249.990 e
Asocat ,B" 50.010 e - 8002 = 42.008 e
291.998 e
Legea 571/2003, Cod Fsca cu modfcare competare uteroare, art. 36 (1), (2),
(4) art. 67 (1).
76
*+. Fn cursul anului ##/) dup aprobarea bilanului contabil aferent
anului ##&) la o societate comercial avem urmtoarea situaie:
2rofit net de repartizat sub form de dividende ......................................
##.### lei
0apital social subscris %i
vrsat ...................................................................*#.### lei
5in care:
9sociat H9IE2ersoan fizic rom"n ...............................................+.###
lei
9sociat H3IE2ersoan fizic rom"n ............................................. 1+.###
lei
! se determine suma dividendelor ce trebuie ncasate de ctre fiecare
asociat %i a impozitului pe dividende reinut de societatea comercial.
RBspuns: Dvdende de ncasat Impozt pe dvdende
Asocat ,A" 105.000 e 20.000 e
Asocat ,B" 63.000 e 12.000 e
TOTAL: 168.000 e 32.000 e
<etodologia de calcul:
Determnarea ponder paror socae n tota capta
Asocat ,A" 25.000 e : 40.000 e = 62,50%
Asocat ,B" 15.000 e : 40.000 e = 37,50%
40.000 e = 100%
Repartzarea proftuu net sub forma de dvdende
Asocat ,A" 200.000 e x 62,50% = 125.000 e
Asocat ,B" 200.000 e x 37,50% = 75.000 e
200.000 e x 100% = 200.000 e
Determnarea mpoztuu pe dvdend datorat
Asocat ,A" 125.000 e x 16% = 20.000 e
Asocat ,B" 75.000 e x 16% = 12.000 e
32.000 e
Suma dvdendeor de ncasat de catre asoca
Asocat ,A" 125.000 e -20.000 = 105.000 e
Asocat ,B" 75.000 e - 12.000 = 63.000 e
169.000 e
Legea 571/2003, Cod Fsca cu modfcare competare uteroare, art. 67 (1).
*$. Fn categoria contribuabililor impozitului pe profit intr %i persoanele
juridice rom"ne. 5escriei categoriile de de persoane juridice rom"ne ce
datoreaz impozit pe profit) precum %i sfera de cuprindere a impozitului
datorat deaceste persoane.
Raspuns
n categora persoaneor |urdce pattoare de mpozt pe proft se cuprnd:
compane naonae, socetae naonae, rege autonome, ndferent de
subordonare, socetae comercae, ndferent de forma |urdca de organzare de
forma de propretate, ncusv cee cu partcpare cu capta stran sau cu capta
ntegra stran, socetae agrcoe ate forme de asocere agrcoa cu
personatate |urdca, organzae cooperatste, nsttue fnancare nsttue
de credt, fundae, asocae, organzae, precum orce ata enttate care are
statutu ega de persoana |urdca consttuta potrvt egsae romne.
77
Aceste persoane datoreaza mpozt asupra proftuu mpozab obnut dn orce
sursa, att dn Romna, ct dn stranatate.
*&. Fn categoria contribuabililor impozitului pe profit intr %i persoanele
juridice strine. 5escriei activitile %i profitul impozabil pentru care
aceste societi datoreaz impozitul pe profit.
Raspuns
Persoanee |urdce strane ntra sub ncdena mpoztuu pe proft n urmatoaree
stua:
persoanee |urdce strane care desfaoara actvtate prn ntermedu unu
sedu permanent n Romna, pentru proftuu mpozab atrbub seduu
permanent;
persoanee |urdce strane persoanee fzce nerezdente care desfaoara
actvtate n Romna ntr-o asocere fara personatate |urdca, asupra par dn
proftu mpozab a asocer atrbube fecare personae;
persoanee |urdce strane care reazeaza ventur dn/sau n egatura cu
propreta mobare stuate ncRomna sau dn vnzarea/cesonarea tturor de
partcpare denute a o persoana |urdca romna, asupra proftuu mpozab
aferent acestor ventur.
*/. Fn ce condiii asociaiile de proprietari sunt scutite de impozitul pe
profit pentru veniturile realizate6
Raspuns
Asocae de propretar consttute ca persoane |urdce asocae de ocatar
recunoscute ca asoca de propretar, potrvt Leg ocune nr. 114/1996,
repubcata, cu modfcare competare uteroare sunt scutte de mpozt pe
proft pentru venture obnute dn actvta economce, care sunt sau urmeaza a f
utzate pentru mbunatarea uttaor a efcene cadr, pentru ntrenerea
repararea propreta comune.
*,. Arganizaiile non>profit) organizaiile sindicale %i organizaiile
patronale sunt scutite de la plata impozitului peprofit) n anumite condiii)
pentru veniturile realizate din activiti economice. 0are sunt aceste
condiii6
Raspuns
Organzae nonproft, organzae sndcae organzae patronae sunt scutte
de a pata mpoztuu pe proft pentru venture dn actvta economce reazate
pna a nveu echvaentuu n e a 15.000 euro, ntr-un an fsca, dar nu ma mut
de 10% dn venture totae scutte de a pata mpoztuu pe proft.
+#. !a se prezinte formula generala de calcul a impozitului pe profit
Raspuns
IP=(Ven.dn orce sursa-Chet.aferente ven-Ven. nemp.+Chet. neded.)xK%*
*K%=16%-regua generaa
=art.38Cod. fsca-except, cote dferte
Proftu mpozab se cacueaza ca dferena ntre venture reazate dn orce sursa
chetuee efectuate n scopu reazar de ventur, dntr-un an fsca, dn care se
scad venture nempozabe a care se adauga chetuee nedeductbe.
78
+1. ! se determine impozitul pe profit datorat de o organizaie non>profit
pentru anul ##/) dac se cunosc urmtoarele date despre venituri %i
c8eltuieli:
- venituri din serbri) conferine) tombole *.### lei;
- venituri din cotizaii -.### lei;
- donaii n bani %i bunuri primite prin sponsorizare ,.### lei;
- venituri obinute din reclam %i publicitate +.### lei;
- venituri din activiti economice &.### lei;
- c8eltuielile totale aferente anului ##& sunt n sum de +.### lei) din
care c8eltuielile efectuate pentru realizarea de venituri din activitati
economice sunt n sum de ### lei.
0ursul de sc8imb mediu anual este de 1 euro C -)- lei.
Raspuns :
echv.15000 euro = 15000 x 3,3 = 49500 e
10% x (24000 + 3000+ 9000 +25000) = 6100 e
Rezuta ca venture dn actvtae economce nempozabe sunt de 6100 e, dec
venture mpozabe sunt de 7000 - 6100 = 900 e.
Proft mpozab = (7000 - 2000)x900/7000 = 643 e
Impozt = 643 x 16% = 103 e.
+. 0e condiii cumulative trebuie s ndeplineasc imobilizarea corporal
pentru a reprezenta un mijloc fix amortizabil din punctul de vedere al
codului fiscal6
Raspuns
M|ocu fx amortzab este orce mobzare corporaa care ndepnete cumuatv
urmatoaree cond:
a. este denut utzat n produca, vrarea de bunur sau n prestarea de
servc, pentru a f nchrat teror sau n scopur admnstratve;
b. are o vaoare de ntrare ma mare dect mta stabta prn hotarre a
Guvernuu (1800 e);
c. are o durata normaa de utzare ma mare de un an.
Pentru mobzare corporae care sunt fooste n otur, setur sau care formeaza
un sngur corp, ot sau set,a determnarea amortzar se are n vedere vaoarea
ntreguu corp, ot sau set. Pentru componentee care ntra n structura unu actv
corpora, a caror durata normaa de utzare dfera de cea a actvuu rezutat,
amortzarea se determna pentru fecare componenta n parte.
+-. 2rezentai regulile generale pe baza crora se poate stabili regimul de
amortizare 1liniar) degresiv sau accelerat. n cazul mijloacelor fixe.
Raspuns
Regmu de amortzare pentru un m|oc fx amortzab se determna conform
urmatoareor regu:
a. n cazu construcor, se apca metoda de amortzare nara;
b. n cazu echpamenteor tehnoogce, respectv a manor, uneteor
nstaaor, precum pentru computere echpamente perferce ae acestora,
contrbuabu poate opta pentru metoda de amortzare nara, degresva sau
acceerata;
79
c. n cazu orcaru at m|oc fx amortzab, contrbuabu poate opta pentru
metoda de amortzare nara sau degresva.
+*. 0um se calculeaz amortizarea fiscal prin fiecare din cele - metode
de amortizare 1liniar) degresiv %i accelerat.6
Raspuns
n cazu metode de amortzare nara, amortzarea se stabete prn apcarea cote
de amortzare nara a vaoarea de ntrare a m|ocuu fx amortzab. Cota de
amortzare nara se cacueaza raportnd numaru 100 a durata normaa de
utzare a m|ocuu fx.
n cazu metode de amortzare degresva, amortzarea se cacueaza prn
mutpcarea coteor de amortzare nara cu unu dntre coefcen urmator:
a. 1,5, daca durata normaa de utzare a m|ocuu fx amortzab este ntre 2
5 an;
b. 2,0, daca durata normaa de utzare a m|ocuu fx amortzab este ntre 5
10 an;
c. 2,5, daca durata normaa de utzare a m|ocuu fx amortzab este ma
mare de 10 an.
Cotee de amortzare determnate de apca a vaoarea ramasa de amortzat a
fnau fecaru an de amortzare pna n momentu n care amortzarea anuaa
determnata n sstem degresv devne ma mca dect raportu ntre vaoarea
ramasa de amortzat numaru de an rama de amortzat, moment n care
amortzarea anuaa devne egaa cu raportu menonat anteror.
n cazu metode de amortzare acceerata, amortzarea se cacueaza dupa cum
urmeaza:
a. pentru prmu an de utzare, amortzarea nu poate depa 50% dn vaoarea
de ntrare a m|ocuu fx;
b. pentru urmator an de utzare, amortzarea se cacueaza prn raportarea
vaor ramase de amortzare a m|ocuu fx a durata normaa de utzare ramasa a
acestua.
++. Fncep"nd cu anul ##& ce condiii trebuie ndeplinite pentru ca
dividendele primite de o persoan juridic rom"n) societate>mam) de la
o filial a sa situat ntr>un stat membru s fie neimpozabile6
Raspuns
Sunt nempozabe dvdendee prmte de o persoana |urdca romna, socetate-
mama, de a o faa a sa stuata ntr-un stat membru, daca persoana |urdca
romna ntrunete cumuatv urmatoaree cond:
- patete mpozt pe proft, fara posbtatea une opun sau exceptar;
- dene mnmum 15% dn captau soca a persoane |urdce dntr-un stat
membru de a care prmete dvdendee, respectv mnmum 10%, ncepnd cu 1
anuare 2009;
- a data nregstrar ventuu dn dvdende dene partcpaa mnma
prevazuta a pct. 2, pe o peroada nentrerupta de ce pun 2 an.
80
+$. 5ai - exemple de c8eltuieli deductibile la determinarea profitului
impozabil) indiferent de nivelul lor.
Raspuns
Se vor aege 3 tpur de chetue dn cee enumerate ma |os:
a. chetuee cu achzonarea ambaa|eor, pe durata de vaa stabta de catre
contrbuab;
b. chetuee efectuate, potrvt eg, pentru proteca munc chetuee
efectuate pentru prevenrea accdenteor de munca a boor profesonae;
c. chetuee reprezentnd contrbue pentru asgurarea de accdente de
munca bo profesonae, potrvt eg, chetuee cu prmee de asgurare
pentru asgurarea de rscur profesonae;
d. chetuee de recama pubctate efectuate n scopu popuarzar frme,
produseor sau servcor, n baza unu contract scrs, precum costure asocate
producer materaeor necesare pentru dfuzarea mesa|eor pubctare. Se ncud n
categora chetueor de recama pubctate bunure care se acorda n cadru
unor campan pubctare ca mostre, pentru ncercarea produseor demonstra a
punctee de vnzare, precum ate bunur servc acordate cu scopu stmuar
vnzaror;
e. chetuee de transport cazare n ara n stranatate, efectuate de catre
saara admnstrator;
f. contrbua a rezerva mutuaa de garantare a case centrae a cooperatveor
de credt;
g. taxee de nscrere, cotzae contrbue obgator, regementate de
actee normatve n vgoare, precum contrbue pentru fondu destnat negocer
contractuu coectv de munca;
h. chetuee pentru formarea perfeconarea profesonaa a personauu
anga|at;
. chetuee pentru marketng, studu pee, promovarea pe peee exstente
sau no, partcparea a trgur expoz, a msun de afacer, edtarea de
materae nformatve propr;
|. chetuee de cercetare, precum chetuee de dezvotare care nu
ndepnesc conde de a f recunoscute ca mobzar necorporae dn punct de
vedere contab;
k. chetuee pentru perfeconarea managementuu, a sstemeor nformatce,
ntroducerea, ntrenerea perfeconarea sstemeor de management a cata,
obnerea atestar conform cu standardee de catate;
. chetuee pentru prote|area meduu conservarea resurseor;
m. taxee de nscrere, cotzae contrbue datorate catre cameree de
comer ndustre, organzae sndcae organzae patronae;
+&. 0are este limita de deductibilitate a c8eltuielilor cu indemnizaia de
deplasare acordat salariaiilor n Rom"nia %iEsau n strintate6
Raspuns
Suma chetueor cu ndemnzaa de depasare acordata saaraor pentru
depasar n Romna n stranatate este deductba n mta a 2,5 or nveu ega
stabt pentru nsttue pubce.
+/. 0are este) din punctul de vedere al impozitului pe profit) regimul fiscal
al c8eltuielilor cu sponsorizarea6
81
Raspuns
Chetuee cu sponsorzarea sunt chetue nedeductbe fsca sau deductbe
pafonat.
Ee se scad dn mpoztu pe proft datorat n mta mnmuu dntre urmatoaree
3o/00 dn cfra de afacer;
20% dn mpoztu pe proft datorat.
+,. 0e regim fiscal au provizioanele pentru garanii de bun execuie
acordate clienilor6
Raspuns
Sunt deductbe fsca.
$#. 0e dob"nzi %i diferene de curs valutar nu intr sub incidena
gradulului de ndatorare n ceea ce prive%te deductibilitatea din punctul
de vedere al impozitului pe profit6
Raspuns.
Dobnze perdere dn dferene de curs vautar, n egatura cu mprumuture
obnute drect sau ndrect de a banc nternaonae de dezvotare organza
smare, cee care sunt garantate de stat, cee aferente mprumuturor obnute
de a nsttue de credt romne sau strane, nsttue fnancare nebancare, de a
persoanee |urdce care acorda credte potrvt eg, precum cee obnute n baza
obgaunor admse a tranzaconare pe o paa regementata nu ntra sub
ncdena graduu de ndatorare.
$1. 0um se determin gradul de ndatorare n vederea stabilirii dac
c8eltuielile cu dob"nzile sunt deductibile sau nu6
Raspuns
Gradu de ndatorare se cacueaza ca raport ntre meda captauu mprumutat cu
termen de rambursare ma mare de un an meda captauu propru. Pentru
cacuu acestor med se foosesc vaore exstente a nceputu anuu a sfrtu
peroade pentru care se determna mpoztu pe proft.
Capt.mpr.01 01+capt.mpr.31.12
Grad ndatorare=---------------------------------------------------
Capt.propu 01 01+ capt.propru 31.12
$. Dn agent economic obine n anul ##/ un profit impozabil dintr>un bar
de noapte n valoare de 1.### lei.
(eniturile aferente barului de noapte sunt de ,.### lei. ! se determine
impozitul pe profit datorat.
Raspuns.
Impoztu n cazu baruror de noapte este 16% dn proftu mpozab, dar nu ma
pun de 5% dn venture dn astfe de actvtat.
16% x 1000 = 160 e
5% x 9000 = 450 e
n acest caz mpoztu este max (160, 450) = 450 e.
82
$-. ! se calculeze amortizarea anual a unui mijloc fix amortizabil prin
utilizarea regimului de amortizare degresiv prevzut la art *) alin / din
0odul fiscal. !e cunosc urmtoarele date:
- vaoarea de ntrare 35.000 e;
- durata normaa de funconare conform cataoguu 10 an;
- cota anuaa de amortzare nara = 100/10 = 10%;
- cota anuaa de amortzare degresva este 10% x 2 = 20 %.
Raspuns.
Anu Vaoare a Amortzare Vaoare ramasa Vaorea ramasa Durata
ramasa
nceputu anuu de amortzat
1 35000 35000 x 20%= 7000 28000
3111
2 28000 28000 x 20%= 5600 22400
2800
3 22400 22400 x 20%= 4480 17920
2560
4 17920 17920 x 20%= 3584 14336
2389
5 14336 14336 x20%= 2867.2 11468.80
2293.76
6 11468.80 11468.8 /5 = 2293.76 9175.04
2293.76
7 2293.76 2293.76
8 2293.76 2293.76
9 2293.76 2293.76
10 2293.76 2293.76
$*. 0are este regimul fiscal al pierderilor n cazul impozitului pe profit6
Raspuns
Perderea anuaa, stabta prn decaraa de mpozt pe proft, se recupereaza
dn profture mpozabe obnute n urmator 5 an consecutv (7 an ncepand cu
01 01 2009). Recuperarea perderor se va efectua n ordnea nregstrar acestora,
a fecare termen de pata a mpoztuu pe proft, potrvt prevederor egae n
vgoare dn anu nregstrar acestora.
Perderea fscaa nregstrata de contrbuab care nceteaza exstena prn
dvzare sau fuzune nu se recupereaza de catre contrbuab nou-nfna sau de
catre ce care preau patrmonu soceta absorbte, dupa caz.
n cazu persoaneor |urdce strane, perderea se recuperaza undu-se n
consderare numa venture chetuee atrbube seduu permanent n
Romna.
Contrbuab care au fost pattor de mpozt pe vent care anteror au
reazat perdere fscaa ntra sub ncdena reguor de recuperare a perder de a
data a care au revent a sstemu de mpoztare a proftuu.
Aceasta perdere se recupereaza pe peroada cuprnsa ntre data nregstrar
perder fscae mta ceor 5 an.
$+. 0ontrbuabilii au obligaia de a plti impozitul pe profit la anumite
termene %i a depune declaraii de impozit pe profit. !e cere s se
menioneze pentru anul ##& termenele la care se face plata) ca regul %i
83
pe categorii de contribuabili) precum %i ce fel de declaraii de impozit pe
profit se depun %i la ce date6
Raspuns
Contrbuab, soceta comercae bancare, persoane |urdce romne,
sucursaee dn Romna ae bancor, persoane |urdce strane, au obgaa de a
pat mpozt pe proft anua, cu pa antcpate efectuate trmestra (scadena este
data de 25, ncusv, a prme un a trmestruu urmator). Termenu pna a care se
efectueaza pata mpoztuu anua (mpoztu anua - pae antcpate) este
termenu de depunere a decarae prvnd mpoztu pe proft (15 apre).
Ceeate soceta comercae au obgaa de a decara (decaraa 100) pat
mpoztu pe proft trmestra, pna a data de 25 ncusv a prme un urmatoare
trmestruu pentru care se cacueaza mpoztu. Contrbuab au obgaa sa
depuna o decarae anuaa de mpozt pe proft pna a data de 15 apre ncusv a
anuu urmator.
Organzae nonproft au obgaa de a decara pat mpoztu pe proft anua,
pna a data de 15 februare ncusv a anuu urmator ceu pentru care se
cacueaza mpoztu.
Contrbuab care obn ventur ma|ortare dn cutura cereaeor panteor
tehnce, pomcutura vtcutura au obgaa de a decara pat mpoztu pe
proft anua, pna a data de 15 februare ncusv a anuu urmator ceu pentru care
se cacueaza mpoztu.
$$. 0ine sunt considerati contribuabili in cazul impozitului. pe profit6
Raspuns - art.13 L571-prvnd Codu fsca.
Sunt contrbuab n cazu mpoztuu pe proft:
a. persoanee |urdce romne;
b. persoanee |urdce strane care desfaoara actvtate prn ntermedu unu
sedu permanent n Romna;
c. persoanee |urdce strane persoanee fzce nerezdente care desfaoara
actvtate n Romna ntr-o asocere fara personatate |urdca;
d. persoanee |urdce strane care reazeaza ventur dn/sau n egatura cu
propreta mobare stuate n Romna sau dn vnzarea/cesonarea tturor de
partcpare denute a o persoana |urdca romna;
e. persoanee fzce rezdente asocate cu persoane |urdce romne, pentru
venture reazate att n Romna ct n stranatate dn asocer fara
personatate |urdca; n acest caz, mpoztu datorat de persoana fzca se
cacueaza, se rene se varsa de catre persoana |urdca romna.
$&. 0are este cota de impunere a profitului in ##/6
Raspuns -16% cu excepta preved. Art.38-L571/2003Cod fsca
$/. 0are este regimul fiscal din punct de vedere al impozitului pe profit in
cazul rezervei legale6
Raspuns- -art.22(1) t a)-L571/2003
Rezerva egaa este deductba n mta une cote de 5% apcata asupra proftuu
contab, nante de determnarea mpoztuu pe proft, dn care se scad venture
84
nempozabe se adauga chetuee aferente acestor ventur nempozabe, pna
ce aceasta va atnge a cncea parte dn captau soca subscrs varsat sau dn
patrmonu, dupa caz, potrvt egor de organzare funconare. n cazu n care
aceasta este utzata pentru acoperrea perderor sau este dstrbuta sub orce
forma, reconstturea uteroara a rezerve nu ma este deductba a cacuu
proftuu mpozab. Prn excepe, rezerva consttuta de persoanee |urdce care
furnzeaza utta socetaor comercae care se restructureaza, se reorganzeaza
sau se prvatzeaza poate f foosta pentru acoperrea perderor de vaoare a
pachetuu de acun obnut n urma procedur de converse a creaneor, ar
sumee destnate reconsttur uteroare a acestea sunt deductbe a cacuu
proftuu mpozab.
$,. 0um se determina impozitul pe dividende datorat de un actionar
persoana juridica ) daca plata dividendelor se face in anul fiscal ##/6
Raspuns
Impoztu pe dvdende se stabete prn apcarea une cote de mpozt de 10%
asupra dvdenduu brut patt catre o persoana |urdca romna.
Nu se datoreaza mpozt n cazu dvdendeor patte de o persoana |urdca romna
une ate persoane |urdce romne, daca benefcaru dvdendeor dene mnmum
15%, respectv 10%, ncepnd cu anu 2009, dn tture de partcpare ae acestea
a data pa dvdendeor, pe o peroada de 2 an mpn pna a data pa
acestora.
&#. !ocietatea 9lfa !R; ) societate de expertiza contabila platitoare de
impozit pe profit)ac8ita in anul ##/ o cotizatie obligatorie catre 04009R
in valoare de 1$.### lei.
5eterminati suma deductibila la calculul impozitului pe profit ;>1 euroC-.$
lei.
Raspuns:
Deductba nepafonat conform art.21(2) t.g )Cod fsca s pct.30 N. Metod. Aprob.
Prn HG.44/2004 Art.21(2) t.g) : sunt chetue deductbe "taxee de nscrere ,
cotzate s contrbute obgator, regementate de actee normatve n vgoare ,
precum s contrbute pentru fondu destnat negocer contractuu coectv de
munca"
&1. !ocietatea 9;J9 !R;)societate de expertiza contabila)platitoare de
impozit pe profit)ac8ita in anul ##/ o cotizatie obligatorie catre 04009R
in valoare de 1$.### lei.5e asemenea)ea se inscrie in 9sociatia
'nternationala de Jiscalitate)o organizatie non>profit avand ca scop
cercetarea in domeniul fiscal)pentru care ac8ita o cotizatie in anul ##/ de
1/.### lei.
5eterminati suma deductibila la calculul impozitului pe profit aferenta
acestor c8eltuieli)stiind ca pentru cursul de sc8imb se foloseste valoarea 1
euroC-.$lei.
Raspuns
-suma de 16.000 e -este deductba ntegra-a se vedea raspunsu a probema 70
cf. Prevederor art.21(2) t.g) CF s pct. 30N Met.
-contrbuta a Asocata Internatona de fscatate este deductba n mta
echvaentuu n e a 4.000 euro anua cf. Art.21(4) t. s) dn L571/2003 Cod fsca,
85
respectv: 4000x3.6 e/euro=14.400 e;-dferenta de 3.600 e(18.000-14.400) fnd
nedeductba.
Tota cotzat deductbe =16.000 e +14.400 e=30.400 e.
Art 21(40 t s)- sunt chetue nedeductbe -"chetuee cu taxee s cotzate
catre organzate neguvernamentae sau asocat profesonae care au egatura cu
actvtatea desfasurata de contrbuab s care depasesc echvaentu n e a 4000
euro annua, atee decat cee prevazute a an.2 t g )s m)"
&. !ocietate comerciala a realizat in anul ##/ venituri totale de +#.###
lei si c8eltuieli totale de 1&+.### lei. 'n cadrul acestor c8eltuieli s>a inclus
o suma de #.### lei reprezentand asigurari de pensii facultative
suportate de angajator pentru cei 1# angajati ai sai in anul ##/) respectiv
.### lei pe angajat. 5eterminati suma deductibila a c8eltuielilor cu
asigurarile de pensii facultative) stiind ca pentru cursul de sc8imb se
foloseste valoarea de 1 euroC -.$ lei.
Raspuns: CF art. 21.3.g
Sunt deductbe mtat chetuee efectuate, n numee unu anga|at, a schemee
de pens facutatve, n mta une sume reprezentand echvaentu n e a 200 euro
ntr-un an fsca pentru fecare partcpant;
Suma deductba = 200 euro*3.6 e*10 saarat=7.200 e
Suma nedeductba :20000-7200=12800
&-. !ocietate comerciala a realizat in anul ##/ venituri totale de +#.###
lei) reprezentand cifra de afaceri) si c8eltuieli totale de 1&+.### lei. 'n
cadrul acestor c8eltuieli sunt incluse si urmatoarele:
- suma de -.-## lei reprezentand tic8ete de cresa acordate
salariatilor;
- suma de 1#.### lei reprezentand o bursa privata acordata unui
student
- suma de &+.### lei reprezentand c8eltuieli cu salariile personalului;
- suma de +.### lei reprezentand impozit pe profit declarat si platit
aferent anului ##/) restul fiind c8eltuieli deductibile.
5eterminati impozitul pe profit aferent anului ##/) precum si diferenta
de impozit de plata sau de recuperat.
Raspuns:
Chetue socae deductbe 2%*75.000 e= 1.500 e => 3.300-1.500 = 1.800 e
chetuaa nedeductba cu tchetee de cresa;
Chet. cu bursa prvata :3/1000 dn CA= 250.000 e *3/1000= 750 e
- 20% dn mp. proft. datorat = 20%*5.000 e=1.000 e =.> ch.cu bursa
prvata care poate f scazuta dn .proft datorat= 750
Proft contab = 250.000-175.000= 75.000 e
Proft mpozab = 75.000 +1.800( ned. Tchete cresa)+10000( ned.ntegra bursa
prvata) +5.000( I.P)= 91800 e
Impozt pe proft = 91.800*16%=14.668 e
Impozt pe proft de pata = 14.668 - 5.000( .p. datorat peroada precedenta ) -
750( bursa prvata ded.) = 8938 e
&*. A societate comerciala detine un mijloc fix cu o valoare de intrare de
+.### lei) amortizat in suma de #.### lei. ;a data de 1+ mai ##/)
societatea caseaza bunul) obtinand in urma valorificarii prin vanzare a
86
partilor componente suma de &.### lei. 0omentati deductibilitatea la
calculul profitului impozabil a c8eltuielilor cu valoarea ramasa
neamortizata a mijlocului fix.
Raspuns:
% = 212 25000
281 20000
658 5000
4111 = % 8330
7583 7000
4427 1330
Chetuee sunt ntegra deductbe ntegra pentru ca s-a reazat un vent
corespunzator dn vanzare m.f.
Orcum ar f deductba ntegra ,conform pct. 71.6 dn Norme. La art. 24 CF.
&+. A societate comerciala detine un mijloc fix cu o valoare de intrarede
+.### lei) amortizat in suma de #.### lei. ;a data de 1+ mai ##/)
societatea caseaza bunul) obtinand in urma valorificarii prin vanzare a
partilor componente suma de .### lei. 0omentati deductibilitatea la
calculul profitului impozabil a c8eltuielilor cu valoarea ramasa
neamortizata a mijlocului fix.
Raspuns:
Chetuee cu vaoarea ramasa neamortzata sunt ntegra deductbe conform pct.
71.6 dn Norme.a CF
&$. A societate comerciala a inregistrat in cursul anului ##/ o suma de
.+## lei reprezentand c8eltuieli cu repararea unui autove8icul) neavand
insa contract inc8eiat pentru aceasta prestare de servicii. ;a un control
asupra impozitului pe profit aceasta suma s>a considerat ca fiind
nedeductibila intrucat reprezinta o prestare de servicii de care
contribuabilul a beneficiat fara a detine contract de presatri servicii) desi
s>a constatat ca acest serviciu a fost necesar si existau toate documentele
justificative care sa demonstreze ca serviciul a fost efectiv prestat. 5ecizia
luata in urma controlului este corecta6 4xplicati.
Raspuns:
Decza uata n urma controuu nu e corecta deoarece chetuee de functonare,
ntretnere s reparat aferente autotursmeor, pentru a f deductbe fsca trebue
|ustfcate cu documente egae. Daca n speta exstau toate ducumentee
|ustfcatve care sa demonstreze ca servcu a fost efectv prestat s s-a constatat
ca acest servcu a fost necesar, consderam ca suma de 2.500 e trebua
consderata chetuaa deductba a cacuu proftuu mpozab. Nu are mportanta
faptu ca nu exsta contract.
&&. !0 9;J9 !R;) platitoare de impozit pe profit) a efectuat in anul ##/
plati de redevene catre o persoana juridica nerezidenta. 0onform
contractului inc8eiat intre parti suma de plata era de 1#.### lei.
3eneficiarul redeventei nu a acceptat retinerea din aceasta suma a
impozitului pe veniturile nerezidentilor ) a carui cota este de 1#?) astfel
ca !0 9;J9 !R; a calculat ea impozitul) considerand suma de 1#.### lei ca
87
fiind suma neta de impozit) si l>a inregistrat in c8eltuielile sale.
5eterminati suma impozitului calculat de !0 9;J9 !R; pentru redeventele
platite nerezidentului si comentati deductibilitatea acesteia la calculul
impozitului pe profit.
Raspuns:
> mpozt pt ventur reazate de nerezdent : 10000x10% = 1000 =>mpoztu
este cu retnere a sursa
- daca mpoztu nu a fost retnut =>chetuaa nedeductba pt. SC ALFA SRL
&/. !.0 9;J9 !R;) platitoare de impozit pe profit ) a efectuat in ##/
urmatoarele plati de impozit pe profit:
>tr.1C ### lei)
>tr. C+## lei)
>tr.- C ,## lei)
5eterminati suma de plata reprezentand impozitul pe profit aferent tr.*
stiind ca 9;J9 !R; nu finalizeaza pana la data de 1+ # ##/ inc8iderea
exercitiuilui financiarE##&.
Raspuns
Pentru trmestru IV SC ALFA SRL va pat mpozt pe proft a nveu tr.III de 900 e
pna a data de 25 an. an urmator s va depune decarata 100 cu mpozt pe proft
a nv.tr.III, urmand ca reguarzarea pator pata sa se efectueze pana a data de
15 apre 2008, data pana a care va depune s Decarata prvnd mpoztu pe proft
101.
&,. 0are este termenul de depunere a declaratiei privind impozitul pe
profit11#1.6
Raspuns - art.35 L571/2003.
- Organzate nonproft au obgata de a decara s pat mpoztu pe proft anua,
pana a data de 15 februare ncusv a anuu urmator ceu pentru care se
cacueaza mpoztu.
- Contrbuab socetat comercae ,prevazut a an. (1) t. b), care defntveaza
pana a data de 15 februare nchderea exerctuu fnancar anteror, depun
decarata anuaa de mpozt pe proft s patesc mpoztu pe proft aferent anuu
fsca ncheat, pana a data de 15 februare ncusv a anuu urmator.
> Contrbuab prevazu a an. (1) t. b) care patesc pentru utmu trmestru o
suma egaa cu mpoztu cacuat evdenat pentru trmestru III a aceua an
fsca, urmnd ca pata fnaa a mpoztuu pe proft pentru anu fsca sa se faca
pna a termenu de depunere a decarae prvnd mpoztu pe proft n 15 apre
2008
- Persoanee |urdce care nceteaza sa exste n cursu anuu fsca au obgata sa
depuna, prn excepte de a prevedere art. 35 an. (1), decarata anuaa de mpozt
pe proft s sa pateasca mpoztu pana a data depuner stuator fnancare a
regstru comertuu.
/#. A societate pltitoare de impozit pe veniturile microntreprinderilor
realizeaz urmtoarea situaie a veniturilor desprins din balana lunii
martie ##/:
=ip venit (aloare cumulatB de la nceputul anului 1lei.
(enituri din v"nzarea mrfurilor 1#.###
88
(enituri din producia de imobilizri corporale .###
(enituri din cedarea activelor fixe &.###
(enituri din provizioane +##
(enituri din dob"nzi +#
(enituri din diferene de curs valutar &#
(enituri din despgubiri acordate de societ.de asig.pentru pagubele la
activele corporale proprii ##
Fn luna februarie societatea comercial ac8iziioneaz %i pune n funciune
o cas de marcat n valoare de +## lei.
5eterminai impozitul pe veniturile microntreprinderilor datorat pentru
trim. ' ##/.
RBspuns:
Venture supuse mpoztuu pe venture mcrontreprnderor = Ventur dn
vnzarea marfuror + Ventur dn cedarea actveor fxe + Ventur dn dobnz +
Ventur dn dferene de curs vautar = 10.000 + 7.000 + 50 + 70 = 17.120 e
Dn venture supuse mpoztuu pe vent putem scadea vaoarea case de marcat.
Impozt pe vent = 2,5%x (17.120 - 500) = 2,5%x16.620 = 415.5 e
/1. =rei societi comerciale prezint urmtoarea situaie la -1.1.##$:
'ndicator !ocietatea 9 !ocietatea 3 !ocietatea 0
Abiectul de activitate 0omer cu articole de Kocuri de noroc 2rest. !erv.
0oafur imbracaminte
=ip capital soc. 'ntegral 2rivat 'ntegral privat 'ntegral privat
(enituri 1lei. +#.### -##.### */#.###
7umr salariai 1# * +
Ltiind c la -1 decembrie ##$ cursul leuEeuro a fost de -)-/1& leiEeuro
care din societile de mai sus se pot ncadra pentru anul ##& la
categoria pltitor de impozit pe veniturile microntreprinderilor) av"nd n
vedere c nici una dintre ele nu a mai fost ncadrat n aceast categorie.
RBspuns:
Nc una dntre socetae de ma sus nu se poate ncadra n categora
mcrontreprnderor n 2007,deoarece:
socetatea A are 10 saara, conda mpusa de ege mtnd numaru de
saara a 9 (Cod Fsca, art. 103, t. b);
socetatea B actveaza n domenu |ocuror de noroc, domenu n care nu se
pot nfna
mcrontreprnder(Cod Fsca, art. 104, an 5, t. c);
socetatea C a reazat ventur peste 100.000 euro/an, conda mpusa de
ege mtnd vaoarea venturor a 100.000 euor pe an (Cod Fsca, art. 103, t. c).
/. A societate pltitoare de impozit pe veniturile microntreprinderilor a
nregistrat n trim ' ##/ venituri impozabile n valoare de ##.### lei %i
c8eltuieli totale de 1+#.### lei.
! se calculeze impozitul pe venit.
RBspuns: 5.000 e
<etodologia de calcul:
Determnarea mpoztuu pe vent ............................................................. 5.000 e
(200.000 e x 2,5% = 5.000 e)
89
Legsae: Legea 571/2003, Cod Fsca cu modfcare competare uteroare, art.
107 108.
/-. A societate pltitoare de impozit pe veniturile microntreprinderilor a
nregistrat n trim ' ##/ venituri totale impozabile n valoare de 1/.### Fn
cursul lunii februarie ac8iziioneaz %i pune n funciune o cas de marcat
fiscal n valoare de 1.+## lei.
! se calculeze impozitul pe venit aferent trim ' ##/.
RBspuns: 413 e
<etodologia de calcul:
Determnarea baze de cacu pentru mpoztu pe vent ............................. 16.500
e
(18.000 e - 1.500 e = 16.500 e)
Determnarea mpoztuu pe vent .................................................................. 330 e
(16.500 e x 2.5% = 413 e)
Legsae: Legea 571/2003, Cod Fsca cu modfcare competare uteroare, art.
107 108.
/*. A societate pltitoare de impozit pe veniturile microntreprinderilor a
nregistrat n trim ' ##/ urmtoarele venituri:
(enituri din v"nzarea produselor finite ...................................................
1.### lei
(enituri din
dob"nzi ..................................................................................... ## lei
(enituri din variaia
stocurilor ....................................................................1.### lei
(enituri din producia de impobilizricorporale %i necorporale ...................
&## lei
! se determine impozitul pe venit.
RBspuns: 305 e
<etodologia de calcul:
Determnarea baze de cacu pentru mpoztu pe vent ............................. 12.200
e
(12.000 e + 200 e = 12.200 e)
Determnarea mpoztuu pe vent .................................................................. 305 e
(12.200 e x 2.5% = 305 e)
Legsae: Legea 571/2003, Cod Fsca cu modfcare competare uteroare, art.
107 108.
/+. A societate pltitoare de impozit pe veniturile microntreprinderilor
ac8iziioneaz %i pune n funciune n cursul lunii februarie ##/ o cas de
marcat fiscal n valoare de 1.*## lei. 3alana la -1 martie ##/
nregistreaz urmtoarele venituri:
(enituri din comercializarea mrfurilor ...................................................
1#.### lei
(enituri din
dob"nzi ..................................................................................... 1## lei
(enituri din
provizioane................................................................................ ## lei
! se determine impozitul pe venit.
90
RBspuns: 218 e
<etodologia de calcul:
Determnarea baze de cacu pentru mpoztu pe vent ............................. 8.700 e
(10.000 e + 100 e - 1.400 e = 8.700 e)
Determnarea mpoztuu pe vent .................................................................. 174 e
(8.700 e x 2,5% = 218 e)
Legsae: Legea 571/2003, Cod Fsca cu modfcare competare uteroare, art.
107 108.
/$. 'n cazul caror persoane juridice legiuitorul permite optarea pentru
plata impozitului pe venitul microintreprinderilor6
Raspuns:
-art.103 s 104 dn L571/2003 prvnd Codu fsca
Pot opta pentru mpoztarea cu mpoztu pe venture mcrontreprnderor
persoanee |urdce romne care ndepnesc cumuatve urmatoaree cond:
a) reazeaza ventur, atee dect cee dn consutana management, n propore
de peste 50% dn venture
totae;
b) are de a 1 pna a 9 saara ncusv;
c) a reazat ventur care nu au depat echvaentu n e a 100.000 euro;
d) captau soca a persoane |urdce este denut de persoane, atee dect statu,
autortae ocae nsttue pubce.
Nu pot opta pentru sstemu de mpunere regementat de prezentu ttu persoanee
|urdce romne care:
a. desfaoara actvta n domenu bancar;
b. desfaoara actvta n domene asguraror reasguraror, a pee de
capta, cu excepa persoaneor |urdce care desfaoara actvta de ntermedere
n aceste domen;
c. desfaoara actvta n domene |ocuror de noroc, paruror sportve,
caznouror;
d. au captau soca denut de un aconar sau asocat persoana |urdca cu
peste 250 de anga|a
/&. 0are este cota de impunere pentru anul fiscal ##/ in cazul platitorilor
de impozit pe veniturile microintreprinderilor6
Raspuns: 2.5% -cf. Art.107 dn L571/2003 Cod fsca
//. 0um se determina baza impozabila aferenta impozitului pe venitul
microintreprinderilor6
Raspuns: -cf.art.108 L571/2003 Cod fsca
Baza mpozaba a mpoztuu pe venture mcrontreprnderor o consttue
venture dn orce sursa, dn care se
scad:
a. venture dn varaa stocuror;
b. venture dn produca de mobzar corporae necorporae;
c. venture dn expoatare, reprezentnd cota-parte a subvenor
guvernamentae a ator resurse pentru fnanarea nvestor;
d. venture dn provzoane;
91
e. venture rezutate dn anuarea datoror a ma|oraror datorate bugetuu
statuu, care nu au fost chetue deductbe a cacuu proftuu mpozab,
conform regementaror egae;
f. venture reazate dn despagubr, de a socetae de asgurare, pentru
pagubee produse a actvee corporae propr.
n cazu n care o mcrontreprndere achzoneaza case de marcat, vaoarea de
achze a acestora se deduce dn baza mpozaba, n conformtate cu documentu
|ustfcatv, n trmestru n care au fost puse n funcune, potrvt eg
/,. 0are este cursul de sc8imb care trebuie folosit pentru a transforma
veniturile din lei in euro in scopul verificarii) pe parcursul anului) a
conditiei de a avea venituri anuale sub 1##.### euro care trebuie
indeplinita de platitorii de impozit pe veniturile microintreprinderilor6
Rspuns: CF art.1071 s Norme 101
Cursu de schmb LEU/EUR pentru determnarea echvaentuu n euro a venturor
reazate de mcrontrepr. este ce comuncat de BNR pentru utma z a fecare un
a peroade carea este aferent ventu respectv.
,#. A societate comerciala) inregistrata ca platitoare de impozit pe
veniturile microintreprinderilor) obtinand venituri din prestari servicii
reparatii auto) inregistreaza urmatoarele valori ale veniturilor si
c8eltuielilor lunare in anul ##/:
lei) valori lunare
Lun
a
Ian
uare
fe
b
m
arte
a
pre
m
a
u
ne
Ven
tur
75
.000
5
9.000
8
5.000
6
5.000
7
5.000
5
6.000
Che
tue
50
.000
4
5.000
3
5.000
5
0.000
4
5.000
2
5.000
!e stie ca evolutia cursului de sc8imb leuEeuro inregistrat in ultima zi a
lunii a fost :
leiEeuro) in ultima zi a lunii
Lu
na
Ian
uare
feb mar
te
apr
e
ma un
e
Cu
rs de
schmb
3.7
246
3.6
548
3.7
202
3.6
531
3.6
755
3.65
05
!tiind ca valoarea cursului de sc8imb leuEeuro din ultima zi a anului ##& a
fost de -.$1# leiEeuro) precizati daca societatea isi poate mentine
statutul de platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor in
primul semestru al anului ##/.
Rspuns:
an: 75000:3,7246=20136,39
feb: 59000:3,6548=16143.15 cumuat =36279.54 euro
mart: 85000:3,7202=22848.23 cumuat = 59127.77 euro
apr: 65000:3,6531=17793.10 cumuat= 76920.87 euro
ma:75000 :3,6755=20405.3 cumuat= 97326.17 euro
un:56000:3,6505=15340.36 cumuat= 112666.53 euro
92
In una une dn trmestru II socetatea a depast m. de 100.000 euro a ventur,
ca urmare devne pattor de mpozt pe proft n tr. II. Nu ma poate sa-s mentna
statuu de mcrontreprndere. Se schmba sstemu de mpoztare n cursu anuu.
Impoztu pe proft datorat de contrbuab, ncepnd cu trmestru n care s-a
depat mta , repreznta dferena dntre mpoztu pe proft cacuat de a nceputu
anuu fsca pna a sfrtu peroade de raportare mpoztu pe venture
mcrontreprnderor datorat n cursu anuu respectv.
,1. A societate comerciala) inregistrata ca platitoare de impozit pe
veniturile microintreprinderilor) obtinand venituri din prestari servicii
reparatii auto) inregistreaza urmatoarele valori ale veniturilor si
c8eltuielilor lunare in anul ##/:
lei) valori lunare
Lun
a
Ian
uare
feb mar
te
apr
e
ma un
e
Ven
tur
75.
000
59.
000
85.
000
65.
000
75.
000
56.0
00
Che
tue
50.
000
45.
000
35.
000
50.
000
45.
000
25.0
00
!e stie ca evolutia cursului de sc8imb leuEeuro inregistrat in ultima zi a
lunii a fost :
leiEeuro) in ultima zi a lunii
Lun
a
Ian
uare
feb mar
te
apr
e
ma un
e
Cur
s de
schmb
3.7
246
3.6
548
3.7
202
3.6
531
3.6
755
3.65
05
!tiind ca valoarea cursului de sc8imb leuEeuro din ultima zi a anului ##& a
fost de -.$1# leiEeuro) precizati suma impozitului pe care trebuie sa il
plateasca societatea pentru primele trimestre ale anului ##/ 1 impozit
pe profit sau impozit pe veniturile microintreprinderilor.
Rspuns:
an: 75000:3,7246=20136,39
feb: 59000:3,6548=16143,15
mart: 85000:3,7202=22848,23
apr:65000:3,6531=17793,11
ma:75000:3,6755=20405,39
un:56000:3,6505=15340,36
----------------------------------
tota : 112666,63euro => socetatea nu s poate mentne statutu de
pattoare de mpozt pe venture mcrontreprnderor ncepand cu trmestru II a
anuu 2008.
- pt trm I va pat a nve de mcrontreprndere :
Imp=(75000+59000+85000)x2,5%=219000x2,5%=5475
- pt trm II va pat mpozt pe proft :
Ventur :75000+59000+85000+65000+75000+56000=415000
Chet : 50000+45000+35000+50000+45000+25000=250000
Proft contab :415000-250000=165000
mp. proft pe semestru I :165000x16%=26400
mp. proft datorat pt trmII : 26400-5475=20925
93
,. A societate comerciala care are ca obiect principal de activitate
Mactivitati de consultanta pentru afaceri si managementI poate fi
platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor6
Rspuns:
Da, daca ponderea venturor reazate dn consutana management n
venture totae este de sub 50% excusv.
,-. A societate comerciala) inregistrata ca platitoare de impozit pe
veniturile microintreprinderilor) obtinand venituri din prestari servicii
reparatii auto si consultanta pentru afaceri) inregistreaza urmatoarele
valori ale veniturilor in anul ##/ :
lei) valori cumulate de la inceputul anului
Luna Ian feb mar
te
apr
e
ma un
e
Ventu
r dn
prestar
servc
15.
000
35.
000
50.
000
77.
000
107
.000
115.
000
Ventu
r dn
consutanta
5.0
00
10.
000
11.
000
15.
000
20.
000
25.0
00
2recizati suma impozitului pe care trebuie sa il plateasca societatea
pentru primele trimestre ale anului ##/ 1 impozit pe profit sau impozit
pe veniturile microintreprinderilor.
Rspuns:
In toate une, socetatea reazeaza ventur dn prestar servc n proporte
de peste 50% dn venture totae. Rezuta ca pateste mpozt pe venture
mcrontreprnderor.
Tota ventur trm. I = 15000+5000+35000+10000+50000+11000=126.000
e
Impozit pe venit tr.I ' 2.%()12*.+++ '#1%+ lei
Tota ventur trm. II =77000+15000+107000+20000+115000+25000=
359.000 e
Impozt pe vent tr.II= 2.5%*359.000= 8.975 e
,*. A societate comerciala) inregistrata ca platitoare de impozit pe
veniturile microintreprinderilor) obtinand venituri din prestari servicii
reparatii auto si consultanta pentru afaceri) inregistreaza urmatoarele
valori ale veniturilor in anul ##/ :
lei) valori cumulate de la inceputul
anului
Luna a
n
feb mar
te
apr
e
ma Iun
e
Ventu
r dn
prestar
servc
1
5.000
35.
000
50.
000
77.
000
107
.000
115.
000
94
Ventu
r dn
consutanta
5
.000
10.
000
11.
000
35.
000
110
.000
135.
000
Chetu
e
deductbe
1
0.000
15.
000
33.
000
45.
000
55.
000
85.0
00
2recizati suma impozitului pe care trebuie sa il plateasca societatea
pentru primele trimestre ale anului ##/ 1 impozit pe profit sau impozit
pe veniturile microintreprinderilor.
Rspuns: 9=47='4NNNN (alorile sunt cumulate NNNNNNNNNNN
In trm.I, socetatea reazeaza ventur dn prestar servc n proporte de
peste 50% dn venture totae. Rezuta ca pateste mpozt pe venture
mcrontreprnderor.
Tota ventur trm. I = 61000 e
Impozit ' 2.%()*1+++ '1%2% lei
Tota ventur prestar servc trm II = 115000 e
Tota ventur consutanta trm. II = 135000 e => ca n trm II reazeaza
ventur dn consutanta n proporte de peste 50% dn venture totae.
Tota ventur cumuate trm I+II = 115000+135000= 150000 e
Tota chetue deductbe trm.I+II = 85000 e
Proft mpozab Tr.I + tr.II= 150000-85000= 75000
I/P aferent. Sem.I( TR.I+tr.II) = 75000*16%=12000
Impozt pe proft de pata tr.II: 12000-1525(mp. pe vent achtat tr.I)= 10475
e
,+. A societate comerciala se infiinteaza in anul ##& ca platitoare de
impozit pe veniturile microintreprinderilor. 4xercitiul financiar al anului
##& inregistreaza o pierdere de .### lei. 'n ##/ trece la regimul de
platitoare de impozit pe profit. 2oate societatea sa>si recupereze) in
scopul calcularii impozitului pe profit pe anul ##/) pierderea inregistrata
in anul ##&6
Rspuns
NU poate f recuperata perderea dn peroada cand socetatea a fost
mcrontreprndere.
Cod Fsca art.26 an 4. : Contrbuab care au fost pattor de mpozt pe
vent care anteror ( nante de a f mcro.) au reazat perdere fscaa ntra sub
ncdena prevederor an. (1) de a data a care au revent a sstemu de
mpoztare regementat de prezentu ttu. Aceasta perdere se recupereaza pe
peroada cuprnsa ntre data nregstrar perder fscae mta ceor 5 an.
Cod Fsca art.26 an. (1) : Perderea anuaa, stabta prn decaraa de
mpozt pe proft, se recupereaza dn profture mpozabe obnute n urmator 5
an consecutv. Recuperarea perderor se va efectua n ordnea nregstrar
acestora, a fecare termen de pata a mpoztuu pe proft, potrvt prevederor
egae n vgoare dn anu nregstrar acestora.
,$. 2ana cand sunt obligati contribuabilii sa depuna optiunea de platitori
de impozit pe veniturile microintreprinderilor in situatia in care
95
indeplinesc conditiile si nu au mai fost niciodata platitori de impozit pe
veniturile microintreprinderilor6
Rspuns: art. 104 an.6s2
- Opunea se exercta pna a data de 31 anuare a anuu fsca urmator
ceu n care ndepnesc condte de mcrontreprndere s opteaza pentru pata
mpoztuu pe venture mcrontreprnderor.
(O persoana |urdca romna care este nou-nfnata poate opta sa pateasca
mpozt pe ventu mcrontreprnderor, ncepnd cu prmu an fsca, daca conde
prevazute a art. 103 t. a) d) sunt ndepnte a data nregstrar a regstru
comeruu conda prevazuta a art. 103 t. b) este ndepnta n termen de $#
de zile inclusiv de la data nregistrrii la registrul comerului..
,&. 2recizati care sunt c8eltuielile care pot fi scazute din baza impozabila
in scopul calcularii impozitului pe veniturile microintreprinderilor.
Rspuns: art. 108 an.2 CF
In cazu n care o mcrontreprndere achztoneaza case de marcat, vaoarea
de achzte a acestora se deduce dn baza mpozaba, n conformtate cu
documentu |ustfcatv, n trmestru n care au fost puse n functune, potrvt eg.
,/. 2recizati - tipuri de venituri care nu intra in baza impozabila in scopul
calcularii impozitului pe veniturile microintreprinderilor.
Rspuns: art. 108 an.1 CF - se enumereaza 3 categ. dn urmatoaree :
Baza mpozaba a mpoztuu pe venture mcrontreprnderor o consttue
venture dn orce sursa, dn care se scad:
a. venture dn varata stocuror;
b. venture dn producta de mobzar corporae s necorporae;
c. venture dn expoatare, reprezentand cota-parte a subventor
guvernamentae s a ator resurse pentru fnantarea nvesttor;
d. venture dn provzoane;
e. venture rezutate dn anuarea datoror s a ma|oraror datorate bugetuu
statuu, care nu au fost chetue deductbe a cacuu proftuu mpozab,
conform regementaror egae;
f. venture reazate dn despagubr, de a socetate de asgurare, pentru
pagubee produse a actvee corporae propr.
,,. 5in veniturile enumerate mai jos selectai>le pe cele impozabile n anul
##/) n sensul impozitului pe venit:
a. venituri din dividende;
b. veniturile din pensii pentru invalizi de rzboi;
c. indemnizaia pentru incapacitatea temporar de munc;
d. sumele primite sub form de sponsorizare;
e. indemnizaia pentru cre%terea copilului;
f. indemnizaia lunar a asociatului unic;
g. indemnizaiile din activiti desf%urate ca urmare a unei funcii de
demnitate public;
8. venituri din cedarea folosinei bunurilor;
i. venituri din drepturi de proprietate intelectual;
j. venituri din jocuri de noroc.
96
RBspuns:
Conform prevederor Ttuu III dn Codu Fsca, sunt ventur mpozabe n sensu
mpoztuu pe vent urmatoaree:
a. ventur dn dvdende;
b. ndemnzaa pentru ncapactatea temporara de munca;
c. ndemnzaa unara a asocatuu unc;
d. ndemnzae dn actvta desfaurate ca urmare a une func de demntate
pubca;
e. ventur dn cedarea foosne bunuror;
f. ventur dn dreptur de propretate nteectuaa;
g. ventur dn |ocur de noroc.
1##. A salariat a unei societi comerciale obine la locul de munc de
baz )pe baza unui contract de munca cu timp normal)urmtoarele
venituri) n luna martie ##/:
a. salariu de baz C 1.### lei;
b. spor de vec8ime C 1+?; 1neinclus n salariul de baz.
c. # tic8ete de mas n valoare de &.// leiEtic8et.
d. un cadou cu ocazia zilei de / martie n valoare de +# lei.
!alariata are n ntreinere un copil minor %i pe mama sa care nu obine
venituri %i este proprietara unui teren agricol n suprafa de +.### mp
5eterminai venitul net din salarii) impozitul pe salarii aferent lunii martie)
%i drepturile salariale incasate de angajata) cunoscandu>se ca procentele
de contributii sociale suportate de salariati sunt: 09!>,.+?) 09!!>
$.+?)somaj #.+?) iar luna martie ##/ a avut 1 zile lucratoare pe care
salariata le>a lucrat integral1deducerea se rotunjeste in sus la 1# lei..6.
RBspuns:
Pas 1. Determinarea venitului brut din salarii
Saaru de baza face parte ntegra dn ventu brut=1000 e
Sporu de vechme = 15% x 1.000 = 150 e face parte ntegra dn ventu brut
Vaoarea tcheteor de masa este nempozaba n mta a unu tchet pe z
ucratoare. Cum una marte 2008 a avut 23 ze ucratoare, vaoare tcheteor de
masa nu se ncude n ventu brut.
Cadou prmt cu ocaza ze de 8 marte este nempozab n mta a 150 e. Dec se
va ncude n ventu brut suma de 100 e
Ventu brut dn saar = 1000 + 150 + 100 = 1250 e
Pas 2. Determinarea contribuiilor obli,atorii
Contrbua de asgurar socae = 1250x 9,5% =119 e
Contrbua de asgurar socae de sanatate = 1250x 6,5% = 81
Contrbua de asgurar pentru oma| = 1250 x0.5%= 6 e
Pas #. Determinarea venitului net din salarii
Vent net = Vent brut - Contrbu obgator = 1250-119-81-6=1044e
Pas $. Determinarea deducerii personale
Deducerea personaa se stabete n funce de numaru de persoane consderate n
ntrenere:
copu mnor este ntotdeauna consderat n ntrenere;
mama contrbuabe este ea consderata n ntrenere nu obne ventur,
ar suprafaa de teren denuta este de doar 5.000 mp. Ea n-ar f fost consderata
persoana n ntrenere daca suprafaa de teren denuta depaea 10.000 mp n
zonee conare de es sau 20.000 mp n zonee montane.
97
Deducerea personaa = 400e(Vez OMFP 1016/18 07 2005,vent brut ntre 1223 -
1266 e s cu 2 pers. n ntretnere)
Pas %. Determinarea venitului impozabil
Ventu mpozab = Vent net - Deducere personaa = 1044-400 = 644 e
Pas *. Determinarea impozitului pe venitul din salarii
Impozt = 16% x644 = 103 e
Pas -. Determinarea drepturilor salariale primite de an,a.at /n luna martie 2++8
n una marte saarata prmete:
un saaru net n numerar n vaoare de 1000 + 150+100- 119-81-6 -103 =941 e;
20 de tchete de masa n vaoare totaa de:
20x7.88 = 157.60 e
un cadou nempozab cu ocaza ze de 8 marte n vaoare de 150 e(250-100
cuprns n ventu brut)

1#1. A persoan fizic obine la locul de munc de baz un venit net lunar
de 1.+## lei %i la un loc de munc unde are un contract individual de
munc cu timp parial un venit net lunar de ,+# lei. 2ersoana fizic
lucreaz la locul de munc de baz n perioada ianuarie O septembrie
##/) iar la cellalt loc de munc n perioada februarie O iunie ##/. Ltiind
c persoana fizic are n ntreinere o persoan %i deducerea personal
lunar aferent este de 1#) determinai:
a. impozitul lunar pe veniturile din salarii pltit de persoana fizic;
b. impozitul total pltit n cursul anului ##/ pentru veniturile din
salarii;
c. venitul net anual impozabil aferent veniturilor din salarii
RBspuns:
a. Determnarea ventuu unar pe venture dn saar
Pentru locul de munc de baz0
Vent mpozab = Vent net - Deducerea personaa = 1500 - 150 = 1350 e
Impoztu unar = 16% x Vent Impozab = 16% x1350 = 216 e
Pentru cellalt loc de munc0
Vent mpozab = Vent net = 950 e
Impoztu unar = 16% * Vent Impozab = 16% x 950 = 152 e
b. Determnarea mpoztuu tota patt n cursu anuu 2008 pentru venture
dn saar:
Impozt tota patt n cursu anuu 2008: 216x 9 + 152x5 =1944+760=2704 e
c. Conform Coduu Fsca art. 57 benefcar de ventur dn saar datoreaza un
mpozt unar, fna. Dec ventu dn saar nu se a n cacu a determnarea
ventuu net anua mpozab.
1#. 2entru care dintre vaniturile de mai jos)obtinute in anul ##/ de o
persoana fizica rom"n cu domiciliul n Rom"nia) este aceasta obligat s
depun declaraie privind venitul realizat6
a. venituri din drepturi de proprietate intelectual;
b. venituri din cedarea folosinei bunurilor;
c. venituri din salarii;
d. venituri nete determinate pe baz de norme de venit.
RBspuns:
Pentru venture obtnute n anu 2008 nu s-a aprobat nca formuarstca specfca
mpoztuu pe vent.??)
98
Pentru anu 2007, dntre venture enumerate, trebue depusa decarae specaa
prvnd venture reazate, pentru:
a. ventur dn dreptur de propretate nteectuaa;
b. ventur dn cedarea foosne bunuror;
1#-. A persoan fizic desf%oar activiti de servicii de sonorizare
muzical %i opteaz pentru impunerea n sistem real. 4a estimeaz c n
anul ##/ va realiza urmtoarele venituri:
a. venituri din prestarea serviciilor de sonorizare: &#.### lei
b. venituri din dob"nzi aferente disponibilitilor din conturile la vedere
prin care se deruleaza incasarile si platile aferente activitatii economice
desfasurate: +## lei
c. venituri din sponsorizri: -### lei
Fn aceea%i perioad) ea estimeaz c va realiza urmtoarele c8eltuieli:
d. c8eltuieli cu ac8iziionarea de materiale consumabile %i obiecte de
inventar: #### lei
e. c8eltuieli cu c8iria spaiului unde %i are sediul: 1### lei
f. c8eltuieli cu salariile: 1/### lei
g. c8eltuieli privind amenzile datorate autoritilor rom"ne: 1+## lei
8. c8eltuieli de protocol: 1### lei
2epersoana fizica estimeaza ca la 1 iunie ##/ va contracta un mprumut
n sum de -####. lei) rambursabil integral peste 1 luni) de la o alt
persoan fizic) la o rat a dob"nzii de #? pe an. Rata dob"nzii de
referin stabilit de 37R este de 1+? pe an
5eterminai impozitul pltit sub form de pli anticipate n contul
impozitului pe venit n cursul anului la scadenele legale.
RBspuns:
Pas 1. Determinarea venitului brut
Ventu brut = ventur dn prestarea servcor + ventur dn dobnz = 70000 +
500 = 70500 e
Pas 2. Determinarea cheltuielilor deductibile
Vom determna deductbtatea fecaru tp de chetuaa, astfe:
- chetuee cu achzonarea de materae consumabe obecte de nventar
sunt ntegra deductbe
Ch. Ded. = 20000 e
- chetuee cu chra spauu sunt ntegra deductbe Ch. Ded. = 12000 e
- chetuee cu saare sunt ntegra deductbe Ch. Ded. = 18000 e
- chetuee prvnd amenze datorate autortaor romne sunt ntegra
nedeductbe Ch. Neded. =1500 e
- chetuee cu dobnze a mprumuture contractate de a ate persoane
fzce sunt deductbe n mta rate dobnz de referna a BNR.
Vaoarea dobnz unare = 30.000x 20% x (1/12) = 500 e
Vaoarea dobnz conform rate de referna a BNR: 30.000x 15% x (1/12) = 375 e
persoana fzca va putea deduce o chetuaa cu dobnda unara de 375 e.
Numaru de un de pata a dobnz = 7 Ch. Ded. = 7x375 = 2625 e
Ch Neded = 7x (500 - 375) = 875 e
- chetuee de protoco sunt deductbe n mta une cote de 2% apcata
dferene dntre ventu brut chetuee deductbe, atee dect chetuee de
sponsorzare, mecenat, protoco cotzae patte a asocae profesonae
Lmta deduct= 2% x (70500 - 20.000- 12.000 - 18.000 - 2625 )== 2%x17.875
=358 e
99
Ch. Neded. = 1000 - 358 = 642 e
Tota chetue deductbe = 20.000 + 12.000 + 18.000 + 2625+ 358 = 52983 e
Pas #. Determinarea venitului net
Vent net = Vent brut - Chetue deductbe = 70500 - 52983 = 17517 e
Pas $. Determinarea plilor anticipate /n contul impozitului pe venit
Impozt pe vent estmat = 17517x 16% = 2803 e
La 15 marte 2008: pae antcpate n contu mpoztuu pe vent = 2803 / 4 =
700,75 e
La 15 une 2006: pae antcpate n contu mpoztuu pe vent = 2803 / 4 =
700,75 e
La 15 septembre 2006:pae antcpate n contu mpoztuu pe vent= 2803 / 4 =
700,75 e.
La 15 decembre 2006:pae antcpate n contu mpoztuu pe vent = 2803 / 4 =
700,75 e.
1#*. A persoan fizic realizeaz n cursul anului ##/ urmtoarele
venituri din drepturi de autor:
;una =ipul de venit !uma 1lei.
'unie ##/ Apere literare ###
!eptembrie ##/ Apere monumentale +###
Actombrie ##/ Apere literare 1###
5eterminai venitul net anual impozabil aferent drepturilor de proprietate
intelectual aferente anului ##/ %i impozitul sub form de pli anticipate
n contul impozitului pe venit pltit n cursul anului) %tiind c
contribuabilul a fost pe parcursul ntregului an angajat la o societate
comercial cu contract individual de munc cutimp ntreg.
RBspuns:
Pas 1. Determinarea venitului brut anual pe tipuri de venituri
Vent brut dn opere terare = 2000 + 1000 = 3000 e
Vent brut dn opere monumentae = 5000 e
Pas 2. Determinarea cheltuielilor forfetare pe tipuri de venituri
Pentru venture dn opere terare cota de chetue forfetare este de 40%
Chetuee forfetare pentru operee terare sunt egae cu 3000 x 40% = 1200 e
Pentru venture dn opere monumentae cota de chetue forfetare este de 50%
Chetuee forfetare pentru operee monumentae sunt egae cu 5000 x 50% =
2500 e
Pas #. Determinarea venitului net pe tipuri de venituri
Ventu net = Vent brut - Chetue forfetare - Contrbu socae obgator
Cum persoana fzca a reazat pe tot parcursu anuu ventur dn saar, ea nu
ma patete nc un fe de contrbu socae pentru ventu obnut dn dreptur de
propretate nteectuaa
Vent net = Vent brut - Chetue forfetare
Vent net pentru operee terare = 3000- 1200 = 1800 e
Vent net pentru operee monumentae = 5000 - 2500 = 2500 e
Pas $. Determinarea venitului net anual impozabil
Ventu net anua mpozab = 1800 + 2500 = 4300 e
Pas %. Determinarea impozitului sub form de pli anticipate
n una une 2008: Impozt = 2000 x 10% = 200 e
n una septembre 2008: Impozt = 5000x 10% = 500 e
n una octombre 2008: Impozt = 1000x 10% = 100 e
100
Legsae apcaba: Legea 571/2003, Cod Fsca cu modfcare competare
uteroare, art. 50;52
1#+. !tudiul de caz:
2ersoan angajat cu contract individual de munc cu timp normal;
(enitu lunar brut din salarii la fct.de baz 1de ncadrare.................1.###
lei;
5educere personal 1are o persoan n ntreinere. ....................... .....-+#
lei;
0ota de asigurri sociale indiv.pt.cond. norm.de
munc .....................,.+?;
0ota de asig. !oc. de sanat. !uport de angajatGGGGGGGGGG$.+?
0ota de contrib. salariati la fd. !omajGGGGGGGGGGGGG.#.+?
!a se calculeze impozitul pe venitul din salarii
RBspuns: 78e
<etodologia de calcul:
Vent unar brut .....................................................................................1.000 e
Contrbua a asgurar socae (9,5% x 1.000 e).....................................95 e
Contrbua a fondu de oma| (0.5% x 1.000 e).......................................5 e
Contrbua a asgurar socae de sanatate (6,5% x 1.000 e)...................65 e
Tota contrbu obgator ......................................................................165 e
(95 e + 5 e + 65 e)
Vent net.....................................................................................................835e
(1000e - 165e)
Deducere personaa ...................................................................................350 e
Vent baza de cacu ................................................................................. 485 e
Impozt pe ventu dn saar (16% x 480 e)..............................................78 e
Legea 571/2003, Cod Fsca cu modfcare competare uteroare, art. 56 57
1#$. !tudiu de caz:
2ersoan angajat cu contract individual de munc;
(enitu lunar brut din salarii la funcia de baz 1de
ncadrare.................1.### lei;
5educere personal 1are o persoan n ntreinere. .............................
-+# lei;
0ota de asigurri sociale indiv.pt.cond. norm.de
munc .....................,.+?;
0ota de asig. !oc. de sanat. sport de angajatGGGGGGGGGG$.+?
0ota de contrib. salariati la fd.somajGGGGGGGGGGGGG #.+?
0otizaia
sindical ...................................................................................1# lei;
0ontribuii la fondurile de pensii
facultative ...........................................-# lei.
1contribuia la nivelul anului nu dep%e%te ec8ivalentul n lei a ## euro.
! se calculeze impozitul pe venitul din salarii.
RBspuns: 71 e
<etodologia de calcul:
Vent unar brut ....................................................................................1.000 e
Contrbua a asgurar socae (9,5% x 1.000 e)............................................95 e
Contrbua a fondu de oma| (0.5%x1.000 e)................................................5 e
101
Contrbua a asgurar socae de sanatate (6,5% x 1.000 e).........................65 e
Tota contrbu obgator ..............................................................................165e
(95 e + 10 e + 65 e)
Vent net.............................................................................................................835
e
(1000e - 165 e)
Deducere personaa ...........................................................................................350
e
Cotzaa sndcaa ...............................................................................................10 e
Contrbu a fondure de pens facutatve ......................................................30 e
Deducere personaa contrbu facutatve - tota .........................................390 e
(350 e + 10 e + 30 e)
Vent baza de cacu ........................................................................................ .445e
(835e - 390 e)
Impozt pe ventu dn saar (16% x 445e)..........................................................71
e
Legsae: Legea 571/2003, Cod Fsca cu modfcare competare uteroare, art.
56 57
1#&. !tudiu de caz:
2ersoan ce desf%oar activiti n baza unui contract nc8eiat conform
0odului 0ivil
(enitul brut
obinut....................................................................................### lei;
;a nc8ierea contractului persoana nu %i>a exercitat opiunea de
impozitare a venitului brut. ! se determine impozitul pe venit reinut la
surs de pltitorul de venit.
Raspuns: -nu s-a retnut a sursa nc un mpozt, persoana neexerctandu-s
optunea pt. mpoztarea prn retnere a sursa
Legea 571/2003, Cod Fsca cu modfcare competare uteroare, art. 78 79.
1#/. A persoan fizic a obinut n luna martie ##/) n baza unui contract
privind cesiunea unor drepturi de proprietate intelectual) venituri n
valoare de .### lei. !tabilii valoarea impozitului ce trebuie virat statului
de ctre pltitorul de venit n luna aprilie %i suma net ncasat de
persoana fizic.
Raspuns:
Impozt = 10% x 2.000 = 200 e.
Vent net = 2.000 - 200 = 1.800 e.
1#,. 0ine sunt considerai contribuabili n cazul impozitului pe venit6
Raspuns:
Contrbuab:
a. persoanee fzce rezdente;
b. persoanee fzce nerezdente care desfaoara o actvtate ndependenta prn
ntermedu unu sedu permanent n Romna;
c. persoanee fzce nerezdente care desfaoara actvta dependente n
Romna;
102
11#. 0are este sfera de cuprindere n cazul impozitului pe venit pentru
veniturile realizate de persoanele fizice rezidente rom"ne) cu domiciliul n
Rom"nia6
Raspuns:
Impoztu pe vent n cazu persoaneor fzce rezdente romne, cu domcu n
Romna se apca asupra venturor obnute dn orce sursa, att dn Romna, ct
dn afara Romne.
111. 0are sunt condiiile ce trebuie ndeplinite de o persoan pentru a fi
considerat n ntreinere din punctul de vedere al deducerii personale ce
se acord salariaiilor6
Raspuns:
Persoana n ntrenere poate f soa/sou, cop sau a membr de fame, rudee
contrbuabuu sau ae souu/soe acestua pna a gradu a doea ncusv, ae
care ventur, mpozabe nempozabe, nu depaesc 250 e unar.
Nu sunt consderate persoane afate n ntrenere:
a. persoanee fzce care den terenur agrcoe svce n suprafaa de peste
10.000 mp n zonee conare de es de peste 20.000 m2 n zonee montane;
b. persoanee fzce care obn ventur dn cutvarea dn vaorfcarea foror,
egumeor zarzavaturor n sere, n soar speca destnate acestor scopur /sau
n sstem rgat, dn cutvarea dn vaorfcarea arbutor, panteor decoratve
cupercor, precum dn expoatarea pepnereor vtcoe pomcoe, ndferent de
suprafaa.
Art.56 an 4)-7) dn L571/2003 Cod fsaca
11. 2otrivit legislaiei cu privire la impozitul pe veniturile persoanelor
fizice care sunt categoriile de venituri pentru care se depune anual
5eclaraia special privind veniturile realizate 1Jormularul ##.6
Raspuns:
Decaraa se competeaza de catre contrbuab persoane fzce care obn ventur
dn: actvta ndependente (actvta comercae, profesun bere, dreptur de
propretate nteectuaa), dn cedarea foosne bunuror, dn actvta agrcoe
dn transferu tturor de vaoare.
11-. A persoana fizica obtine venituri din taximetrie) fiind impusa pe baza
normelor de venit. 2entru anul ##/ is>a stabilit o norma anuala de venit
de &+.### lei. (eniturile efectiv obtinute de persoana fizica in anul ##/
au fost de ##.### lei) iar c8eltuielile au fost de ,#.### lei. 5eterminati
suma impozitului pe venit aferenta anului ##/ datorata de persoana
fizica.
Rezolvare:
Impoztu pe vent aferent an 2008 datorata de persoana fzca = Norma anuaa de
vent stabta * 16% = 75.000e *16% = 12.000 e.
11*. A persoana fizica obtine venituri din taximetrie) fiind impusa pe baza
normelor de venit. 2entru anul ##/ i s>a stabilit o norma anuala de venit
de &+.### lei. (eniturile efectiv obtinute de persoana fizica in anul ##/
au fost de ##.### lei ) iar c8eltuielile au fost de ,#.### lei.
103
5eterminati suma impozitului pe venit aferenta anului ##/ datorata de
persoana fizica si precizati la ce termene trebuie ac8itat acesta si in ce
sume.
Rezolvare:
Determnarea mpoztuu pe vent aferent an 2008
Impoztu pe vent aferent an 2008 datorata de persoana fzca = Norma anuaa de
vent stabta * 16% = 75.000e *16% = 12.000 e.
Art 82. an 1. Contrbuab care reazeaza ventur
a. dn actvtat ndependente
b. dn cedarea foosnte bunuror, cu excepta venturor dn arendare
c. dn actvtat agrcoe
sunt obgat sa efectueze n cursu anuu pat antcpate cu ttu de mpozt
exceptandu-se cazu venturor pentru care pate antcpate se stabesc prn
retnere a sursa.
An3. Pate antcpate se efectueaza n 4 rate egae, pana a data de 15 ncusv a
utme un dn fecare trmestru, cu excepta mpoztuu pe venture dn arendare.
Norma 169. In cazu contrbuabor mpus pe baza de norme de vent, stabrea
pator antcpate se face pe baza normeor de vent aprobate pentru anu de
mpunere, corespunzator actvtat desfasurate.
In concuze, mpoztu anua de 12.000 trebue patt astfe:
a) 12.0000/4=3.000 e pana pe 15 marte 2008 ncusv
b) 12.0000/4=3.000 e pana pe 15 une 2008 ncusv
c) 12.0000/4=3.000 e pana pe 15 septembre 2008 ncusv
d) 12.0000/4=3.000 e pana pe 15 decembre 2008 ncusv
11+. A persoana fizica obtine venituri din taximetrie) fiind impusa pe baza
normelor de venit. 2entru anul ##/ i s>a stabilit o norma anuala de venit
de &+.### lei. 'n cursul anului ##/ persoana s>a imbolnavit pentru o
perioada de trei luni) avand in acest scop certificat medical. 2e baza
acestuia a solicitat reducerea normei de venit) iar administratia financiara
a acceptat aceasta reducere.
5eterminati suma impozitului pe venit aferenta anului ##/ datorata de
persoan fizica.
Rezolvare:
Norma 45. Pt ntrerupere temporare de actvtate n cursu anuu, datorate unor
accdente, sptazar s ator cauze obectve, ncusv cee de forta ma|ora, dovedte
cu documente |ustfcatve, normee de vent se reduce proportona cu peroada
neucrata, a cererea contrbuabor.
Norma 46. Pt contrbuab mpus pe baza de norme de vent, care s exercta
actvtatea o parte dn an, n st prevazute a pct. 44 sau 45, ventu net aferent
peroade efectv ucrate se determna prn raportarea norme anuae de vent a 365
ze, ar rezutatu se nmuteste cu numaru zeor de actvtate.
Presupunem ca a avut concedu medca 90 ze (3 un).Rezuta numar ze ucrate =
365-90= 275 ze.
Determnarea norme de vent aferenta peroade ucrate= Norma vent /365 ze *
Numar ze efectv ucrate = 75.000/365*275 = 56.507 e
104
11$. A persoana fizica obtine venituri dintr>o activitate comerciala)
determinandu>si venitul net in sistem real. 'n anul ##/) a realizat venituri
din vanzarea marfurilor de 1-+.### lei) c8eltuieli cu marfurile de /,.###
lei) c8eltuieli cu cotizatia la 9sociatia 0omerciantilor Romani de .### lei
si c8eltuieli de protocol de 1#.### lei.
5eterminat limita de deductibilitate a c8eltuielilor de protocol6
Rezolvare
Cod Fsca art.48.6 Baza de cacu se determna ca dferena ntre ventu brut
chetuee deductbe, atee dect chetuee de sponsorzare, mecenat, pentru
acordarea de burse prvate, chetuee de protoco, cotzae patte a asocae
profesonae.
- chetuee de protoco, n mta une cote de 2% dn baza de cacu
Chetuee de protoco deductbe : (135000-89000)x2%= 920 => chetuee de
protoco nedeductb : 10000-920=9080
11&. A persoana fizica obtine venituri dintr>o activitate comerciala)
determinandu>si venitul net in sistem real. 'n anul ##/ a realizat venituri
din vanzarea marfurilor de 1-+.### lei) c8eltuieli cu marfuri de /,.###)
c8eltuieli cu cotizatia la 9sociatia 0omerciantilor Romani de .### lei si
c8eltuieli de sponzorizare de 1#.### lei. 5eterminati limita de
deductibilitate a c8eltuielilor de sponsorizare.
Rezolvare
Cod Fsca art.48.5.a : Chetuee de sponsorzare, mecenat, precum pentru
acordarea de burse prvate, efectuate conform eg, n mta une cote de 5% dn
baza de cacu determnata a fe ca s ptr. Protoco.
Chetuee de sponsorzare deductbe : (135000-89000)x5%= 2300
Chetuee de sponsorzare nedeductbe : 10000-2300=7700
11/. A persoana fizica obtine venituri dintr>o activitate comerciala)
determinandu>si venitul net in sistem real. 'n anul ##/ a realizat venituri
din vanzarea marfurilor de 1-+.### lei) c8eltuieli cu marfurile de /,.###
lei) c8eltuieli cu cotizatia la 9sociatia 0omerciantilor Romani de .### lei
si c8eltuieli de protocol de 1#.### lei.
5eterminati venitul net.
Rezolvare
Determnarea ventuu net
Ventur dn vanzarea marfuror.....................................................................135.000
e
Chetue cu marfure .....................................................................................89.000
e
Chetuaa cu cotzata a Asoc Comercantor Rom - partea deductba ...........920
e
Chetue de protoco - partea dedecutba .........................................................920
e
Vent net ....................................................................................................... . 44.160
e
Cacuu mte de deductbtate a chet cu cotzata a Asoc Comerc Rom = 2% *
Baza de cacu
105
Baza de cacu = vent brut- chet deductbe atee decat ch spon, mecenat, burse
prvate, ch de protoco s ch cu cotzate patte asoc profesonae
Baza de cacu = 135.000-89.000 = 46.000
Lmta de deduct ch cu cotz Asoc Comerc Rom = 2%* 46.000 = 920 e. Rezuta ca
ch cu cotzata este deductba n mta sume de 920 e.
Cacu mte de deductbtate a ch de protoco
Lmta de deductbtate a ch cu spons = 2% * Baza de cacu = 2% * 46.000= 920
e
11,. A persoana fizica obtine venituri dintr>o activitate comerciala)
determinandu>si venitul net in sistemul real. 'n anul ##/ a realizat
venituri din vanzarea marfurilor de 1-+.### lei) c8eltuieli cu marfurile de
/,.### lei) c8eltuieli cu cotizatia la 9sociatia 0omerciantilor Romani de
.### lei si c8eltuieli cu sponsorizarea de 1#.### lei.
5eteminati venitul net.
Rezolvare
Determnarea ventuu net
Ventur dn vanzarea marfuror.....................................................................135.000
e
Chetue cu marfure .....................................................................................89.000
e
Chetuaa cu cotzata a Asoc Comercantor Rom - partea deductba ...........920
e
Chetue cu sponzorzarea - partea dedecutba ..............................................2.300
e
Vent net ...........................................................................................................42.780
e
Cacuu mte de deductbtate a chet cu cotzata a Asoc Comerc Rom = 2% *
Baza de cacu
Baza de cacu = vent brut- chet deductbe atee decat ch spon, mecenat, burse
prvate, ch de protoco s ch cu cotzate patte asoc profesonae
Baza de cacu = 135.000-89.000 = 46.000
Lmta de deduct ch cu cotz Asoc Comerc Rom = 2%* 46.000 = 920 e. Rezuta ca
ch cu cotzata este deductba n mta sume de 920 e.
Cacu mte de deductbtate a ch cu spons
Lmta de deductbtate a ch cu spons = 5% * Baza de cacu = 5% * 46.000= 2.300
e
1#. A persoana fizica autorizata desfasoara o activitate comerciala
pentru care venitul net se determina in sistem real. ;a sfarsitului anului
##& ea inregistreaza urmatoarele valori in contabilitatea in partida
simpla:
>venituri din vanzari de marfuri C1#.### lei;
>c8eltuieli cu marfurile C /#.### lei;
>c8eltuieli cu acordarea in bani a unei burse private C *./## lei;
>c8eltuieli cu impozitul pe venit platit anticipat C 1.+## lei.
5eterminat impozitul pe venit final datorat pentru intregul an ##&.
Rezolvare
Determnarea ventuu net
Ventur dn vanzar de marfur ....................................................120.000 e
106
-Chetue cu marfure...................................................................80.000 e
-Chetue cu personau ..................................................................5.600 e
-Chetue cu acordarea une burse prvate - partea deductba ......1.720 e
=Vent net ........................................................................................32.680 e
Determnarea mte de deductbtate a ch cu bursa prvata acordata
Ch cu acordare de burse prvate sunt dedecutbe n mta a une cote de 5% dn
baza de cacu (art 48, an 5 t a)
Baza de cacu = ventur brute - chetue deductbe, atee decat cee de spon,
mecenat, acordarea burse, ch de protoco, ch cu cotzate a asoc profesonae (art
48, an 6)
Baza de cacu = vt dn vz mf (120.000) - ch mf (80.000) - ch persona (5.600)=
34.400 e
Lmta de decuctbtate = 5% * 34.400 = 1720 e.
Impoztu pe vent datorat pt ntregu an 2007 = 32.680*16% = 5.229 e
11. A persoane fizica autorizata desfasoara o activitate comerciala
pentru care venitul net se determina in sistem real. ;a sfarsitului anului
##& ea inregistreaza urmatoarele valori in contabilitatea in partida
simpla:
>venituri din vanzari de marfuri C 1#.### lei;
>c8eltuieli cu marfurile C /#.### lei;
>c8eltuieli cu personalul C +.$## lei;
>c8eltuieli cu acordarea in bani a unei burse private C *./## lei;
>c8eltuieli cu impozitul pe venit platit anticipat C 1.+## lei.
5eterminati diferenta de impozit de plata sau de recuperat pentru intregul
an ##&.
Rezolvare
Determnarea ventuu net
Ventur dn vanzar de marfur ....................................................120.000 e
-Chetue cu marfure...................................................................80.000 e
-Chetue cu personau ..................................................................5.600 e
-Chetue cu acordarea une burse prvate - partea deductba ......1.720 e
=Vent net ........................................................................................32.680 e
Determnarea mte de deductbtate a ch cu bursa prvata acordata
Ch cu acordare de burse prvate sunt dedecutbe n mta a une cote de 5% dn
baza de cacu (art 48, an 5 t a)
Baza de cacu = ventur brute - chetue deductbe, atee decat cee de spon,
mecenat, acordarea burse, ch de protoco, ch cu cotzate a asoc profesonae (art
48, an 6)
Baza de cacu = vt dn vz mf (120.000) - ch mf (80.000) - ch persona (5.600)=
34.400 e
Lmta de decuctbtate = 5% * 34.400 = 1720 e.
Impoztu pe vent datorat pt ntregu an 2007 = 32.680*16% = 5.229 e
S-a patt antcpat 1.500, rezuta ca ma are de patt 5.229-1.500=3.729 e
1. 2ersoan ce desf%oar activiti n baza unuei conventii nc8eiate
conf. 0od. 0ivil
(enitul brut lunar obinut.......................................................................
1.##lei;
;a nc8ierea conventiei persona a optat pentru impozitarea venitului
brut.5eterminati impozitul pe venit reinut de societatea : !R; in ##/
107
daca venitul brut lunar realizat este in suma de 1## lei si contractul s>a
desfasurat pe o perioada de 1# luni din anul ##/.
Raspuns:
1200 e x10 un x (-cass)x 16%=1920 e
Legea 571/2003, Cod Fsca cu modfcare competare uteroare, art. 78 79
1-. A persoana fizica este angajata la o societate comerciala cu contract
individual de munca cu timp normal. 2e baza acestuia obtine urmatoarele
venituri in luna aprilie ##/:
>salariu de baza de .+## lei;
>indemnizatie de conducere de 1#? din salariul de baza;
>tic8ete cadou pentru sarbatoarea de 2aste in valoare de 1+# lei
1persoana fizica are un copil minor.
>un stimulent in natura reprezentand 1# Pg carne evaluate la un pret fara
=(9 de 1# lei EPg.
>o indemnizatie de deplasare pentru deplasare in interes de serviciu in
afara localitatii in valoare de 1## lei.
5eterminati venitul brut al persoanei fizice.
Rezolvare
Conform coduu fsca art 55 urmatoaree ventur nu sunt ncuse n venture
saarae s nu sunt mpozabe:
- tchete cadou pentru sarbatoarea de Paste n vaoare de 150 e (persoana
fzca are un cop mnor)
- ndemnzate de depasare pentru depasare n nteres de servcu n afara
ocatat n vaoare de 100 e.
Preczar
Pentru ca saaru net (cacuat nante de nfuenta avanta|eor n natura) sa nu fe
afectat de toate avanta|ee n natura de care benefcaza saaratu, sunt consderate
avanta|e nete, ar n ventu brut reazat se vor cuprnde vaoarea bruta a acestor
avanta|e.
In ventu brut se vor ncude vaoarea bruta a avanta|eor n natura.
Sa net= Vent brut - Contrbut - Impozt
Avanta| net = Avanta| brut - Contrbut - Impozt
Avanta| net = Avanta| brut - (9.5%+6.5%)*Avanta| brut - 16%*| Avanta| brut -
(9.5%+6.5%)*Avanta| brut|
Dupa rezovarea ecuate rezuta : Avanta| brut = Avanta| net /0.7056
Remarca: a cacuu contrbutor s-a uat n consderare doar CAS s CASS suportate
de saarat, deoarece contrbuta pt soma| se suporta doar dn saaru baza.
Deducerea personaa nu s-a uat n cacu, deoarece ea se cacueaza n functe de
ventu tota brut, s nu separat.
Toate avanta|ee n natura sunt purtatoare de TVA s soc trebue sa coecteze TVA
aferent atat tmp cat a procurarea aceor avanta|e socetatea a dedus TVA
Determnarea ventuu brut tota
Saaru reazat (presupunem ca persoana
a ucrat zee ucratoare dn una apre 2008)................................2.500 e
+Indemnzata de conducere .........................................10%*2.500=250 e
+ Avanta| n natura reprezentat de 10 kg
carne a vaoare bruta ...............................10kg*10e/kg*1.19/0.7056 = 84
108
=Ventu brut reazat ................................................................................2834 e.
1*. A persoana fizica este angajata la o societate comerciala cu contract
individual de munca cu timp normal. 2e baza acestuia obtine urmatoarele
venituri in luna aprilie ##/:
>salariu de baza de .+## lei;
>indemnizatie de conducere de 1#? din salariul de baza;
>tic8ete cadou pentru sarbatoarea de 2aste in valoare de 1+# lei
1persoana fizica are un copil minor.
>un stimulent in natura reprezentand 1# Pg carne evaluate la un pret fara
=(9 de 1# lei EPg.
>o indemnizatie de deplasare pentru deplasare in interes de serviciu in
afara localitatii in valoare de 1## lei.
5eterminati deducerea personala care i se poate acorda angajatului in
luna aprilie ##/) stiind ca are in intretinere un copil minor.
Rezolvare
Conform coduu fsca art 55 urmatoaree ventur nu sunt ncuse n venture
saarae s nu sunt mpozabe:
a. tchete cadou pentru sarbatoarea de Paste n vaoare de 150 e (persoana
fzca are un cop mnor)
b. ndemnzate de depasare pentru depasare n nteres de servcu n afara
ocatat n vaoare de 100 e.
Preczar
Pentru ca saaru net (cacuat nante de nfuenta avanta|eor n natura) sa nu fe
afectat de toate avanta|ee n natura de care benefcaza saaratu, sunt consderate
avanta|e nete, ar n ventu brut reazat se vor cuprnde vaoarea bruta a acestor
avanta|e.
In ventu brut se vor ncude vaoarea bruta a avanta|eor n natura.
Sa net= Vent brut - Contrbut - Impozt
Avanta| net = Avanta| brut - Contrbut - Impozt
Avanta| net = Avanta| brut - (9.5%+6.5%)*Avanta| brut - 16%*| Avanta| brut -
(9.5%+6.5%)*Avanta| brut|
Dupa rezovarea ecuate rezuta : Avanta| brut = Avanta| net /0.7056
Remarca: a cacuu contrbutor s-a uat n consderare doar CAS s CASS suportate
de saarat, deoarece contrbuta pt soma| se suporta doar dn saaru baza.
Deducerea personaa nu s-a uat n cacu, deoarece ea se cacueaza n functe de
ventu tota brut, s nu separat.
Toate avanta|ee n natura sunt purtatoare de TVA s soc trebue sa coecteze TVA
aferent atat tmp cat a procurarea aceor avanta|e socetatea a dedus TVA
Determnarea ventuu brut tota
Saaru reazat (presupunem ca persoana
ucrat zee ucratoare dn una apre 2008)................................2.500 e
+Indemnzata de conducere .........................................10%*2.500=250 e
+ Avanta| n natura reprezentat
de 10 kg carne a vaoare bruta .................10kg*10e/kg*1.19/0.7056 = 84
=Ventu brut reazat ................................................................................2834 e.
Determnarea deducer personae
Daca ventu brut reazat este cuprns ntre 1.000 s 3.000 e atunc deducerea
pesonaa unara (DPL) este:
DPL= DPT * |1-(VBT-1000)/2000|
109
Unde: DPT = deducerea personaa teoretca, stabta cf Coduu Fsca, ar pt o
persoana n ntretnere aceasta este 350 e.
VBT = vent brut tota.
DPL = 350* |1-(2834-1000)/2000|=281 e
1+. A persoana fizica este angajata la o societate comerciala cu contract
individual de munca cu timp normal. 2e baza acestuia obtine urmatoarele
venituri in luna aprilie ##/:
>salariu de baza de .+## lei;
>indemnizatie de conducere de 1#? din salariul de baza;
>tic8ete cadou pentru sarbatoarea de 2aste in valoare de 1+# lei
1persoana fizica are un copil minor.
>un stimulent in natura reprezentand 1# Pg carne evaluate la un pret fara
=(9 de 1# lei EPg.
>o indemnizatie de deplasare pentru deplasare in interes de serviciu in
afara localitatii in valoare de 1## lei.
5eterminati impozitul pe venit aferent venitului salarial obtinut de
persoanna fizica) considerand cotele de contributii individuale 09! O ,.+?)
09!! O $.+?) somaj O #.+? aplicabile la venitul brut 1valorile contributiilor
si impozitului se rotunjesc la intreg..
Rezolvare
Conform coduu fsca art 55 urmatoaree ventur nu sunt ncuse n venture
saarae s nu sunt mpozabe:
a. tchete cadou pentru sarbatoarea de Paste n vaoare de 150 e (persoana
fzca are un cop mnor)
b. ndemnzate de depasare pentru depasare n nteres de servcu n afara
ocatat n vaoare de 100 e.
Preczar
Pentru ca saaru net (cacuat nante de nfuenta avanta|eor n natura) sa nu fe
afectat de toate avanta|ee n natura de care benefcaza saaratu, sunt consderate
avanta|e nete, ar n ventu brut reazat se vor cuprnde vaoarea bruta a acestor
avanta|e.
In ventu brut se vor ncude vaoarea bruta a avanta|eor n natura.
Sa net= Vent brut - Contrbut - Impozt
Avanta| net = Avanta| brut - Contrbut - Impozt
Avanta| net = Avanta| brut - (9.5%+6.5%)*Avanta| brut - 16%*| Avanta| brut -
(9.5%+6.5%)*Avanta| brut|
Dupa rezovarea ecuate rezuta : Avanta| brut = Avanta| net /0.7056
Remarca: a cacuu contrbutor s-a uat n consderare doar CAS s CASS suportate
de saarat, deoarece contrbuta pt soma| se suporta doar dn saaru baza.
Deducerea personaa nu s-a uat n cacu, deoarece ea se cacueaza n functe de
ventu tota brut, s nu separat.
Toate avanta|ee n natura sunt purtatoare de TVA s soc trebue sa coecteze TVA
aferent atat tmp cat a procurarea aceor avanta|e socetatea a dedus TVA
Determnarea ventuu brut tota
Saaru reazat (presupunem ca persoana
ucrat zee ucratoare dn una apre 2008)................................2.500 e
+Indemnzata de conducere .........................................10%*2.500=250 e
+ Avanta| n natura reprezentat de 10 kg
110
carne a vaoare bruta .................10kg*10e/kg*1.19/0.7056 = 84
=Ventu brut reazat ................................................................................2834 e.
Determnarea ventuu net
Vent brut reazat .................................................................2834 e
-CAS 9.5%* VBT......................................................9.5%*2834 = 269
-CASS 6.5% * VBT .................................................6.5%*2834 = 184
-Soma| 0.5%*Saaru de baza...................... 0.5% *1500=8
=Vent net..........................................................................2373
Determnarea deducer personae
Daca ventu brut reazat este cuprns ntre 1.000 s 3.000 e atunc deducerea
pesonaa unara (DPL) este:
DPL= DPT * |1-(VBT-1000)/2000|
Unde: DPT = deducerea personaa teoretca, stabta cf Coduu Fsca, ar pt o
persoana n ntretnere aceasta este 350 e.
VBT = vent brut tota.
DPL = 350* |1-(2834-1000)/2000|=281 e
Determnarea ventuu mpozab s a mpoztuu pe vent
Vent net .........................................................2373
-Deducerea personaa....................................281
=Vent mpozab ........................................2592
Impoztu pe vent dn saar = Vent mpozab * 16% = 2592*0.16=415 e
1$. A persoana fizica inc8eie un contract de inc8iriere unui apartament la
1 ianuarie ##/ pentru care va obtine in anul ##/ un venit de .+## lei E
luna. ;a -1.1.##/ proprietarul constata ca persoana c8iriasa a efectuat
c8eltuieli cu modernizarea apartamentului in valoare de 1#.### lei) in
favoarea sa.
5eterminati impozitul sub forma de plati anticipate care va fi ac8itat
pentru venitul din cedarea folosintei bunurilor.
Rezolvare
Art 62 an 1. Ventu brut se ma|oreaza cu vaoarea chetueor ce cad, conform
dspoztor egae, n sarcna propretaruu, uzufructuaruu sau a atu detnator
ega, daca sunt efectuate de ceaata parte contractanta.
Art 62 an 2 Ventu net dn cedarea foosnte bunuror se stabeste prn deducerea
dn ventu brut a chetueor determnate prn apcarea cote de 25% asupra
ventuu brut.
Art 63. Un contrbuab care reazeaza ventur dn cedarea foosnte bunuror pe
parcursu unu an, cu excepta venturor dn arendare, datoreaza pat antcpate n
contu mpoztuu pe vent catre bugetu de stat, cf art 82.
Art 82 an 2. Pate antcpate se stabesc uandu-se ca baza de cacu ventu anu
estmat sau ventu net reazat n anu precedent dupa caz.
Art 82 an 3. Pate antcpate se efectueaza n 4 rate egae, pana a data de 15
ncusv a utme un dn fecare trmestru.
Pentru a se cacua mpoztu sub forma de pat antcpate se determna ventu anu
estmatv.
Ventu brut estmatv = 2.500 * 12 un = 30.000 e
Ventu net estmatv = Ventu brut estmatv - Cota de chetuaaa forfetara de 25%
= 30.000 - 30.000*25% = 30.000-7.500 = 22.500 e
Impoztu pe vent anua cacuat pt pate antcpatve = 22.500*16% = 3.600 e
Pate de mpozt pe vent:
111
a. a 15 marte : 3.600/4 = 900 e
b. a 15 une : 900 e
c. a 15 septembre : 900 e
d. a 15 decembre : 900 e.
1&. A persoana fizica inc8eie un contract de inc8iriere unui apartament la
1 ianuarie ##/ pentru care va obtine in anul ##/ un venit de .+## lei E
luna. ;a -1.1.##/ proprietarul constata ca persoana c8iriasa a efectuat
c8eltuieli cu modernizarea apartamentului in valoare de 1#.### lei) in
favoarea sa.
5eterminati impozitul final aferent venitului din cedarea folosintei
bunurilor.
Rezolvare
Art 62 an 1. Ventu brut se ma|oreaza cu vaoarea chetueor ce cad, conform
dspoztor egae, n sarcna propretaruu, uzufructuaruu sau a atu detnator
ega, daca sunt efectuate de ceaata parte contractanta.
Art 62 an 2 Ventu net dn cedarea foosnte bunuror se stabeste prn deducerea
dn ventu brut a chetueor determnate prn apcarea cote de 25% asupra
ventuu brut.
Art 63. Un contrbuab care reazeaza ventur dn cedarea foosnte bunuror pe
parcursu unu an, cu excepta venturor dn arendare, datoreaza pat antcpate n
contu mpoztuu pe vent catre bugetu de stat, cf art 82.
Art 82 an 2. Pate antcpate se stabesc uandu-se ca baza de cacu ventu anu
estmat sau ventu net reazat n anu precedent dupa caz.
Art 82 an 3. Pate antcpate se efectueaza n 4 rate egae, pana a data de 15
ncusv a utme un dn fecare trmestru.
Pentru a se cacua mpoztu sub forma de pat antcpate se determna ventu anu
estmatv.
Ventu brut estmatv = 2.500 * 12 un = 30.000 e
Ventu net estmatv = Ventu brut estmatv - Cota de chetuaa forfetara de 25%
= 30.000 - 30.000*25% = 30.000-7.500 = 22.500 e
Impoztu pe vent anua cacuat pt pate antcpatve = 22.500*16% = 3.600 e
Pate de mpozt pe vent:
a. a 15 marte : 3.600/4 = 900 e
b. a 15 une : 900 e
c. a 15 septembre : 900 e
d. a 15 decembre : 900 e.
Ventu net fna = Vent brut tota - Cota de chetuaaa forfetara de 25%
= 2.500*12+10.000- 25% * (2.500*12+10.000) = 40.000-0.25*40.000 = 30.000
Impoztu fna este = 30.000*16% = 4.800 e
Daca contrbuabu a achtat a termen toate pate antcpate de mpozt, rezuta ca
dupa 31.12.2008 contrbuabu ma are de patt : 4.800-3.600 = 1.200 e
1/. A persoana fizica inc8eie un contract de inc8iriere unui apartament la
1 ianuarie ##/ pentru care va obtine in anul ##/ un venit de .+## lei E
luna. ;a -1.1.##/ proprietarul constata ca persoana c8iriasa a efectuat
c8eltuieli cu modernizarea apartamentului in valoare de 1#.### lei) in
favoarea sa.
5eterminati diferenta de impozit de plata sau de recuperat aferenta
anului ##/.
112
Rezolvare
Art 62 an 1. Ventu brut se ma|oreaza cu vaoarea chetueor ce cad, conform
dspoztor egae, n sarcna propretaruu, uzufructuaruu sau a atu detnator
ega, daca sunt efectuate de ceaata parte contractanta.
Art 62 an 2 Ventu net dn cedarea foosnte bunuror se stabeste prn deducerea
dn ventu brut a chetueor determnate prn apcarea cote de 25% asupra
ventuu brut.
Art 63. Un contrbuab care reazeaza ventur dn cedarea foosnte bunuror pe
parcursu unu an, cu excepta venturor dn arendare, datoreaza pat antcpate n
contu mpoztuu pe vent catre bugetu de stat, cf art 82.
Art 82 an 2. Pate antcpate se stabesc uandu-se ca baza de cacu ventu anu
estmat sau ventu net reazat n anu precedent dupa caz.
Art 82 an 3. Pate antcpate se efectueaza n 4 rate egae, pana a data de 15
ncusv a utme un dn fecare trmestru.
Pentru a se cacua mpoztu sub forma de pat antcpate se determna ventu anu
estmatv.
Ventu brut estmatv = 2.500 * 12 un = 30.000 e
Ventu net estmatv = Ventu brut estmatv - Cota de chetuaa forfetara de 25%
= 30.000 - 30.000*25% = 30.000-7.500 = 22.500 e
Impoztu pe vent anua cacuat pt pate antcpatve = 22.500*16% = 3.600 e
Pate de mpozt pe vent:
a. a 15 marte : 3.600/4 = 900 e
b. a 15 une : 900 e
c. a 15 septembre : 900 e
d. a 15 decembre : 900 e.
Ventu net fna = Vent brut tota - Cota de chetuaaa forfetara de 25%
= 2.500*12+10.000- 25% * (2.500*12+10.000) = 40.000-0.25*40.000 = 30.000
Impoztu fna este = 30.000*16% = 4.800 e
Daca contrbuabu a achtat a termen toate pate antcpate de mpozt, rezuta ca
dupa 31.12.2008 contrbuabu ma are de patt : 4.800-3.600 = 1.200 e
1,. A persoane fizica are inc8eiate pentru anul ##/ sase contracte de
inc8iriere a unor imobile in urma carora obtine urmatoarele venituri:
a. pentru primul contract o c8irie de 1.## Eluna
b. pentru al doilea contract o c8irie de 1.&## lei Eluna
c. pentru al treilea contract o c8irie de 1.$## lei Eluna;
d. pentru al patrulea contract o c8irie de .### leiEluna;
e. pentru al cincilea contract o c8irie de 1.,## leiEluna.
0are este metoda de determinare a venitului net6
Rezolvare
Cf ordnu ANAF nr 2333/2007 pt aprobarea Procedur prvnd decararea s
stabrea mpoztuu pe venture dn cedarea foosnte bunuror reazate dn
deruarea unu numar ma mare de 5 contracte de nchrere (refernta art 46 dn
Cod Fsca pct 232 dnNorme):
"Persoanee fzce care reazeaza ventur dn cedarea foosnte bunuror dn
deruarea unu nr ma mare de 5 contracte de nchrere sau subnchrere a sf
anuu fsca, ncepand cu anu fsca urmator, cafca aceste ventur n categora
VENITURILOR DIN ACTIVITATI INDEPENDENTE. Aceste persoane stabesc ventu net
n sstem rea, s conduc contabtatea n partda smpa.
113
1-#. A persoana fizica obtine in anul ##/ urmatoarele venituri brute din
dobanzi:
a. 1.### lei la un cont curent;
b. .### lei la un depozit pe - ani) constituit la -#.1#.##&;
c. +## lei la obligatiuni municipale.
5eterminat impozitul pe veniturile din investitii care i se va retine
persoanei fizice.
Rezolvare
Cf art 65 an 2. Sunt nempozabe urmatoaree ventur dn dobanz
a. venture dn dobanz a conture curente
b. ventur dn dobanz aferente obgatunor muncpae.
Prm urmare., ventu mpozab este reprezentat de dobanze a depoztu pe 3 an,
respectv 2.000 e.
Impoztu pe venture dn nvestt retnut = 16% * 2.000 = 320 e cacuat s
retnut n momentu consttur depoztuu.
1-1. A persoane fizica obtine in anul ##/ urmatoarele venituri brute din
dividende:
a. 1.### lei de la !0 9;J9 !9;
b. .### lei la !0 34=9 !9.
5eterminati impozitul pe veniturile din investitii care i se va retine
persoanei fizice.
Rezolvare
Art 67 an 1.
Venture sub forma de dvdende se mpun cu o cota de 16% dn suma acestora.
Obgata cacuar s retner mpoztuu pe venture sub forma de dvdende
revne persoaneor |urdce, odata cu pata dvdendeor catre actonar sau asocat.
Termenu de vrare a mpoztuu este pana a data de 25 ncusv a un urmatoare
cee n care se face pata.
SC ALFA SA va cacua, retne s vra urm mpozt pe ventur dn dvdende:
Imp/ven dn dvdende = 1.000*16% = 160 e.
SC BETA SA va cacua, retne s vra urm mpozt pe ventur dn dvdende:
Imp/ven dn dvdende = 2.000*16% = 320 e.
In tota, mpoztu pe venture dn nvestt care se va retne persoane fzce =
160+320=480 e.
Raspuns : 480 e
1-. 0ine are obligatia de virare la stat a impozitului pe veniturile din
dobanzi obtinute de persoane fizice6
Rezolvare
Impoztu pe venture dn dobanz obtnute de persoane fzce, se cacueaza, se
retne s se vreaza a stat de catre pattor acestor ventur.
1--. A persoan fizic deine ca locuin de domiciliu un aprtament n
mediul urban ntr>un bloc cu * etaje %i 1+ apartamente construit n anul
1,*# cu o suprafa desf%urat de ,+ mp. (aloarea impozabil a cldirii
este de $$, leiEmp) iar coeficientul de corecie pozitiv determinat pe baza
rangului localitii %i zonei din cadrul localitii este
114
)*#. 5eterminai impozitul pe cldiri ce trebuie pltit de persoana fizic
n contul anului ##/.
RBspuns:
Pas 1. Determinarea suprafeei construite desfurate
Suprafaa construta desfaurata = 95 mp
Pas 2. Determinarea valorii impozabile iniiale
Vaoare mpozaba naa =95 mp x 669 e/mp = 63.555 e
Pas #. Determinarea coeficientului de corecie
Conform tabeuu coefcentu de corece = 2,40
Cum apartamentu este ntr-un boc cu ma mut de 3 nveur 8 apartamente
coefcentu de corece se dmnueaza cu 0,10 coefcentu de corece = 2,40 - 0,10
= 2,30
Pas $. Determinarea valorii impozabile dup aplicarea coeficientului de corecie
Vaoare mpozaba dupa apcarea coefcentuu de corece = 63.555x 2,30 =
146.176,50 e
Pas %. Determinarea reducerii datorate anului terminrii
Bocu are o vechme de peste 50 de an a data de 01 anuare 2008 persoana fzca
va benefca de reducerea vaor mpozabe cu 20%
Pas *. Determinarea valorii impozabile dup aplicarea reducerii datorat anului
terminrii
Vaoarea mpozaba dupa apcarea reducer datorata anuu termnar =
146.176,50 - 146.176,50x 20% = 116.941,20 e.
Pas -. Determinarea ma.orrii datorate suprafeelor mari
Suprafaa construta nu depaete 150 mp, dec nu se va apca ma|orare datorta
suprafee mar.
Pas 8. Determinarea valorii impozabile finale
Vaoarea mpozaba fnaa = 116.941,20 e.
Pas 1. Determinarea impozitului de plat
Impozt = 0,1% x 116.941,20 = 117 e
1-*. A persoan fizic deine ca locuin de domiciliu o cas n 3ucure%ti
cu valoare impozabil de $$, leiEmp %i suprafa util de /# mp) construit
n anul ##+. ;a 1+ aprilie ##/ persoana fizic mai ac8iziioneaz tot n
3ucure%ti) un apartament ntr>un bloc cu etaje %i + apartamente cu o
suprafa desf%urat de +# mp) valoare impozabil $$, leiEmp) construit
n anul ##$. Fncep"nd cu #1 iulie ##/ persoana fizic d spre nc8iriere
noul apartament) pentru care nc8eie un contract de nc8iriere pe - ani.
0oeficientul de corecie este )$#.
5eterminai impozitul pe cldiri ce trebuie pltit de persoana fizic
separat pentru cas %i apartament.
RBspuns:
a) pentru casa
Pas 1. Determinarea suprafeei desfurate
Suprafaa desfaurata construta = 80x 1,2 = 96 mp
Pas 2. Determinarea valorii impozabile
Vaoarea mpozaba = 96 x 669 = 64.224 e
Pas #. 2plicarea coeficientului de corecie
Vaoarea mpozaba = 64.224 x 2,60 = 166.982,4 e
Pas $. 2plicarea reducerii datorate anului terminrii
115
Pentru ca vechmea case este de numa 2 an persoana fzca nu va benefca de
reducerea vaor mpozabe datorta anuu termnar
Pas %. 2plicarea ma.orrii datorate suprafeelor mari
Deoarece suprafaa construta nu depaete 150 mp, nu se va apca ma|orare
datorta suprafee mar.
Pas *. Determinarea impozitului anual
Impozt anua = 166.982,4 x 0,1% = 167 e
Pas -. Determinarea impozitului de plat
Impoztu de pata = mpoztu anua = 167 e
b) pentru apartament
Pas 1. Determinarea suprafeei desfurate
Suprafaa desfaurata construta = 50 mp
Pas 2. Determinarea valorii impozabile
Vaoarea mpozaba = 50x 669 = 33.450 e
Pas #. 2plicarea coeficientului de corecie
Vaoarea mpozaba = 33.450 x 2,60 = 86.970 e
Pas $. 2plicarea reducerii datorate anului terminrii
Pentru ca vechmea apartamentuu este de numa 2 an persoana fzca nu va
benefca de reducerea vaor mpozabe datorta anuu termnar
Pas %. 2plicarea ma.orrii datorate suprafeelor mari
Deoarece suprafaa construta nu depaete 150 mp, nu se va apca ma|orare
datorta suprafee mar.
Pas *. Determinarea impozitului anual
Impozt anua = 86.970 x 0,1% = 86,97 e
Pas -. Determinarea impozitului de plat
Pentru apartament se va pat mpoztu numa pentru peroada ma-decembre,
adca pentru 8 un. nsa pentru ce de-a doea mob vaoarea mpoztuu se
ma|oreaza cu 15%, ntruct este prma cadre n afara cee de domcu. Ma|orarea
nu se va apca n une n care mobu a fost dat spre nchrere Ma|orarea se apca
pentru peroada ma-une , mpoztu de pata = 86,97x 2/12x 1,15 + 86,97 x 6/12
= 16,67 + 43,49 = 60,16 =60 e.
1-+. A societate comercial are nregistrat n contabilitate o cldire cu o
valoare de inventar de /##.### lei)amortizat integral. 0ota de impozit
stabilit prin 8otr"re a 0onsiliului ;ocal este de #)+?. 5eterminai
impozitul pe cldiri ce trebuie pltit de respectiva societate comercial.
RBspuns:
Pas 1. Determinarea valorii impozabile
Vaoarea mpozaba este data de vaoarea de ntrarea a cadr. n cazu cadror
amortzate ntegra, vaoarea mpozaba se reduce cu 15% (Cod fsca, art. 253, an
4)
Vaoarea mpozaba = 800.000 x (100% - 15%) = 680.000 e
Pas 2. Determinarea impozitului pe cldiri
Impoztu = 0,5% x 680.000 = 3.400 e
1-$. A instituie de nvm"nt preuniversitar deine un teren n intravilan
destinat construciilor n suprafa de +## mp) din care 1## mp sunt
ocupai de o cldire. (aloarea impozabil a terenului este de $1*/ leiE8a.
5eterminai impozitul pe teren datorat bugetului local.
RBspuns:
116
Terenure aparnnd nsttuor de nvaamnt preunverstar sunt scutte de a
pata mpoztuu pe teren
(Cod fsca, art. 257, t. d) pentru acest teren nu se datoreaza mpozt.
1-&. 0are sunt bonificaiile ce pot fi acordate pentru plata impozitului pe
teren6
RBspuns:
Conform eg se poate acorda o bonfcae pentru pata cu antcpae a mpoztuu
pe teren, datorat pentru ntregu an de catre contrbuab, pna a data de 31
marte ncusv a anuu respectv de pna a 10%, cu conda ca ea sa fe stabta
prn Hotarre a Consuu Loca. (Cod fsca, art. 260, an. 2).
1-/. A persoan fizic deine un autoturism cu o capacitate cilindric de
*## cm-. (aloarea impozitului asupra mijloacelor de transport este de ,
leiE## cm-. Ltiind c persoana fizic a ac8iziionat automobilul pe data de
1/ februarie ##/ determinai cuantumul impozitului asupra mijloacelor
de transport de plat ctre bugetul local pentru anul ##/.
RBspuns:
Pas 1. Determinarea bazei impozabile
Baza mpozaba = 2400/200 = 12 fracun de 200cm3
Pas 2. Determinarea impozitului pentru /ntre, anul
Impoztu asupra m|oaceor de transport = 9 x 12 = 108 e
Pas #. Determinarea impozitului de plat la bu,et
Numar un n care autotursmu a fost denut = 10
Taxa asupra m|oaceor de transport de pata = 108x 10/12 = 90 e
1-,. A persoana fizica detine in proprietate intr>un oras)in anul fiscal
##/)un apartament situat intr>un imobil cu doua etaje)fiecare etaj cu
doua apartamente)construit in anul 1,,#)cu peretii din beton armat)cu
instalatii de apa)canalizare)electrice si de incalzire)in suprafata construita
desfasurata de +& m .;ocalitatea unde se afla imobilul a fost incadrata la
rangul '')zona 5)cu un coeficient de corectie de )1#.
!tabiliti impozitul pe cladire datorat de proprietarul apartamentului
pentru anul ##/)stiind ca valoarea impozabila unitara a fost stabilita de
consiliul local la $$, leiEm)iar plata impozitului se face integral pana la
data de -1 martie ##/1prin 8otararea consiliului local)pentru plata
anticipata a impozitului pe cladiri se acorda bonificatia maxima prevazuta
in 0odul fiscal)de 1#?..
Rezolvare:
Impozt annua=57x669x2.1x0.1%=80 e
Bonfcate=80 x10%= 8 e
Impozt de pata=80-8=72 e.
1*#. Fn anul fiscal ##/ o persoan fizic deine n proprietate un
autoturism nmatriculat n Rom"nia) cu o capacitate cilindric de 1/,+cm-.
0alculai impozitul pe mijloacele de transport datorat de proprietar %tiind
c valoarea impozitului unitar este stabilit de consiliul local la 1+ leiE##
cm- sau fraciune de capacitate) iar plata impozitului se face integral p"n
pe -1 martie ##/ 1prin 8otr"rea onsiliului local) pentru plata anticipat
117
a impozitului pe cldiri se acord bonificaia maxim prevzut n 0odul
fiscal) de 1#?..
Rezolvare:
Nr unta de 200 cm3 = 1895/200 = 10
Impozt anua = 10 x 15 = 150 e
Bonfcae = 150 x 10% = 15 e
Impozt de pata = 150 - 15 = 135 e
1*1. 0ine datoreaz impozitul pe cldiri) respective taxa pe cldiri6
Raspuns:
Impoztu pe cadr este datorat de propretar cadror.
Taxa pe cadr este datorata de persoanee |urdce care au concesonate, nchrate,
prmte sau uate n foosna cadr propretate pubca sau prvata a statuu or a
untaor admnstratv-tertorae.
1*. 0um se calculeaz impozitul pe cldiri n cazul n care proprietarul
este o persoan fizic ce deine n proprietate doar o cldire6
Raspuns:
n cazu persoaneor fzce, mpoztu pe cadr se cacueaza prn apcarea cote de
mpoztare de 0,1% a vaoarea mpozaba a cadr.
Vaoarea mpozaba a cadr, exprmata n e, se determna prn nmurea
suprafee construte desfaurate a acestea, exprmate n metr patra, cu vaoarea
mpozaba corespunzatoare, exprmata n e/m2 (a|ustata cu un coefcent de
corece n funce de rangu ocata zona n cadru ocata). n cazu unu
apartament ampasat ntr-un boc cu ma mut de 3 nveur 8 apartamente,
coefcentu de corece se reduce cu 0,10.
Vaoarea mpozaba a cadr,se reduce n funce de anu termnar acestea, dupa
cum urmeaza:
a. cu 20%, pentru cadrea care are o vechme de peste 50 de an a data de 1
anuare a anuu fsca de referna;
b. cu 10%, pentru cadrea care are o vechme cuprnsa ntre 30 de an 50 de
an ncusv, a data de 1anuare a anuu fsca de referna.
n cazu cadr utzate ca ocuna, a care suprafaa construta depaete 150 de
metr patra, vaoarea mpozaba a acestea se ma|oreaza cu cte 5% pentru
fecare 50 metr patra sau fracune dn aceta.
Daca dmensune exteroare ae une cadr nu pot f efectv masurate pe conturu
exteror, atunc suprafaa construta desfaurata a cadr se determna prn
nmurea suprafee ute a cadr cu un coefcent de transformare de 1,20.
1*-. 0um se calculeaz impozitul pe cldiri n cazul unei persoane juridice6
Raspuns:
n cazu persoaneor |urdce, mpoztu pe cadr se cacueaza prn apcarea une
cote de mpoztare asupra vaor de nventar a cadr.
Cota de mpozt se stabete prn hotarre a consuu oca poate f cuprnsa
ntre 0,25% 1,50%ncusv. n cazu une cadr care nu a fost reevauata n utm
3 an anteror anuu fsca de referna, cota mpoztuu pe cadr se stabete de
consu oca/Consu Genera a Muncpuu Bucuret ntre 5% 10% se apca
118
a vaoarea de nventar a cadr nregstrata n contabtatea persoaneor |urdce,
pna a sfrtu un n care s-a efectuat prma reevauare.
n cazu une cadr a care vaoare a fost recuperata ntegra pe caea amortzar,
vaoarea mpozaba se reduce cu 15%.
1**. 0are este scadena de plat a impozitului pe cldiri6
Raspuns:
31 marte 30 septembre
1*+. 0ine sunt contribuabilii impozitului pe teren) respectiv taxa pe teren6
Raspuns:
Contrbuab mpoztuu pe teren sunt propretar acestora.
Taxa pe teren este datorata de persoanee care au concesonate, nchrate, prmte
sau uate n foosna cadr propretate pubca sau prvata a statuu or a untaor
admnstratv-tertorae.
1*$. 0um se fundamenteaz impozitul pe teren) pentru un teren situat n
intravilan) la alt categorie de folosin dec"t teren pentru construcii6
Raspuns:
n cazu unu teren ampasat n ntravan, nregstrat n regstru agrco a ata
categore de foosna dect cea de terenur cu construc, mpoztu pe teren se
stabete prn nmurea suprafee terenuu, exprmata n hectare, cu mpoztu
untar, ar acest rezutat se nmuete cu un coefcent de corece.
1*&. 0are sunt contribuabilii n cazul impozitului asupra mijloacelor de
transport6
Raspuns:
Persoanee care den n propretate un m|oc de transport datoreaza mpoztu
asupra m|oaceor de transport.
n cazu unu m|oc de transport care face obectu unu contract de easng
fnancar, pe ntreaga durata a acestua, mpoztu pe m|ocu de transport se
datoreaza de ocatar.
1*/. 0um se stabile%te cuantumul taxei asupra mijloacelor de transport n
cazul autove8iculelor6
Raspuns:
Impoztu pe m|ocu de transport se cacueaza n funce de capactatea cndrca a
acestua, prn nmurea numaruu de unta de 200 de cm3 sau fracun dn
acestea (determnate prn mparrea capacta cndce a 200, ar rezutatu
rotun|t a ntreg prn adaugare) cu mpoztu untar.
1*,. A persoana fizica detine ca prima locuinta ) in afara celei de
domiciliu) o proprietate in mediul urban) avand o suprafata utila de $# mp)
iar valoarea impozabila unitara de $$, leiEmp. ;a subsol) cladirea are o
pivnita nelocuibila) proprietatea contribuabilului) cu o suprafata utila de /
mp. 0ladirea a fost construita in anul 1,+#) fiind ac8izitionata de
contribuabil la data de + ianuarie ##/. 0oeficientul de corectie pozitiva
119
a valorii impozabile este de .$) iar apartamentul este situat intr>o cladire
cu - niveluri si , apartamente.
5eterminati impozitul pe cladiri de plata in ##/ pentru aceasta
proprietate a contribuabilului.
Raspuns:
Pentru locuinta0
S desfasurata= 60*1.2=72 mp
Reducere coefcent corecte >>>2.6-0.1=2.5
Stabre vaoare mpozaba:
72mp*669e/mp=48168 e
48168*2.5=120420 e
Reducere 20% vechme>50 an >>> 120420*0.8=96336
Cacu mpozt anua= 96336*0.1%=96.34>>>96 e
Ma|orare prma ocunta n afara de cea de domcu:
96*1.15=110.4>>> 110 e / an
110/12=9.16 >>> 9 e /una
9*11 un= 99 e pt anu 2008
Pentru pivnita0
Suprafata desfasurata = 8*1.2=9.6 mp
9.6*(669/2)=3211.2 e
3211.2*0.1%=3.21>>> 3 e mpozt datorat pentru pvnta pt. 2008
3/12=0.25 e/una
0.25*11= 2.75>>> 3 e mpozt datorat pentru pvnta pt. 2008
1+#. A societate comerciala cu sediul in 3ucuresti detine in proprietate o
cladire cu o suprafata construita desfasurata de # mp) avand o valoare
contabila 1 de inventar. de &+.### lei recuperata integral pe calea
amortizarii. 0ota de impozit pe cladiri stabilita de consiliul local a fost de
1?. !a se determine impozitul pe cladire anual datorat de persoana
juridica.
Raspuns:
Reducere vaoare mpozaba cu 15%>>> 75.000*0.85=63.750
Impozt = 63.750*1%=637.5 e>> 638 e mpozt pe cadre anua
1+1. A societate comerciala cu sediul in 3ucuresti detine in proprietate o
cladire cu o suprafata construita desfasurata de ## mp. 0ladirea a fost
reevaluata ultima data in anul ## la o valoare de 1+#.### lei. 0ota de
impozit pe cladiri stabilita de catre consiliul local a fost de 1? pentru
cladirile reevaluate si de 1#? pentru cladirile nereevaluate.
!a se determine impozitul pe cladire anual datorat de persoana juridica in
anul ##/.
Raspuns:
150.000*10%=15.000 e
1+. A societate comerciala cu sediul in 3ucuresti detine in proprietate o
cladire cu o suprafata construita desfasurata de ## mp. 0ladirea a fost
reevaluata ultima data in anul ##& la o valoare de 1+#.### lei. 0ota de
120
impozit pe cladiri stabilita de catre consiliul local a fost de 1? pentru
cladirile reevaluate si de 1#? pentru cladirile nereevaluate.
!a se determine impozitul pe cladire anual datorat de persoana juridica in
anul ##/.
Raspuns:
150.000*1%=1.500 e
1+-. A persoana fizica detine incepand cu luna decembrie ##& un
autoturism cu o capacitate cilindrica de 1/# cmc. 5eterminati impozitul
pe mijloacele de transport aferent anului ##/ in conditiile in care
impozitul unitar este de $# leiE ## cmc.
Raspuns:
1820/200= 9.1 >>> 10 fractun
10*60=600 e
1+*. A persoana fizica detine un autoturism cu o capacitate cilindrica de
$# cmc) ac8izitionat la data de # mai ##/. 'mpozitul unitar este de $#
leiE## cmc. 5eterminati impozitul de plata in ##/.
Raspuns:
2620/200= 13.1 >>> 14 fractun
14*60 =840 e/an
Persoana datoreaza mpozt ncepand cu data de 1 une 2008>>> 7 un
840/12=70 e/una
70*7=490 e de pata n 2008, termen de pata 30 septembre
1++. A persoana fizica detine incepand cu 1# aprilie ##/ un teren arabil
de 1# 8ectare in extravilan in zona 9. 5eterminati impozitul de plata daca
impozitul unitar este de -$ leiE 8a.
Raspuns:
10 ha*36=360 e/an
360/12=30 e/una
Persoana datoreaza mpozt ncepand cu 1 ma 2008>>> 8 un
8*30=240 e mpozt de pata pentru anu 2008, termen de pata 30 septembre
1+$. A persoana fizica detine incepand cu 1# iunie ##/ un teren arabil in
intravilan de 1# 8ectare. 5eterminati impozitul de plata daca impozitul
unitar este de # leiE8a) iar coeficientul de corectie este de -.##.
Raspuns:
10 ha*20=200 e
200*3=600 e/an
600/12=50 e/una
Persoana datoreaza mpozt ncepand cu 1 ue 2008>>> 6 un
50*6=300 e de pata pentru anu 2008, termen de pata 30 septembre
1+&. A persoana fizica detine un autoturism cu o capacitate cilindrica de
1/,& cmc) ac8izitionat la data de # mai ##&. ;a 1+ iunie ##/ persoana
121
fizica vinde autoturismul. 'mpozitul unitar este de $# leiE## cmc.
5eterminati impozitul de plata in ##& si in ##/.
Raspuns:
1897/200=9.49 fractun>>> 10 fractun
10*60=600 e mpozt anua
600/12=50 e/una
Pentru anu 2007, persoana datoreaza mpozt de a 1 une 2007 >>> 7 un
7*50=350 e mpozt de pata pentru anu 2007
Pentru anu 2008, persoana datoreaza mpozt pana a 1 ue 2008 >>> 6 un
6*50=300 e mpozt de pata pentru anu 2008
1+/. A persoana fizica detine o cladire pentru care impozitul anual este de
1.### lei. 'mobilul este singura proprietate a contribuabilului) fiind si
locuinta de domiciliu. !tiind ca imobilul a fost ac8izitionat la data de 1+
februarie ##& si a fost vandut la data de 1 noiembrie ##/) determinati
impozitul de plata in ##& si in ##/.
Raspuns:
1000/12= 83.33 e>>> 83 e/una
Pentru anu 2007, persoana datoreaza mpozt de a 1 marte pana a 31 decembre
>>10 un
83*10=830 e mpozt de pata pentru anu 2007
Pentru anu 2008, persoana datoreaza mpozt pana a 1 decembre 2008>>> 11
un
83*11=913 e mpozt de pata pentru anu 2008
1+,. A societate comercial nregistrat n scop de =(9 realizeaz n luna
mai ##/ urmtoarele operaiuni:
a. ac8iziioneaz 1.### Pg de%euri metale neferoase la preul de 1)+
leiEPg fr =(9;
b. ac8iziioneaz .### Pg fructe la pre de )# leiEPg fr =(9;
c. livreaz 1+## Pg fructe la preul de )+ leiEPg fr =(9.
5eterminai =(9 de plat sau de recuperat aferent lunii mai ##/. =oate
ac8iziiileElivrrile se fac pe plan intern de laEctre persoane nregistrate
n scop de =(9.
RBspuns:
Pas 1. Determinarea 342 deductibil
Pentru achza de deeur metae neferoase de a o persoana nregstrata n scop
de TVA se apca masure de smpfcare, conform Art. 160 Cod fsca, n sensu ca
acestea se supun regmuu de taxare nversa. Astfe, TVA-u aferent acestora se
trece a TVA deductb a TVA coectat, nefacndu-se nsa pa ntre furnzor
cent pentru acest TVA.
Astfe, TVA deductb = 1.000x 1,5x19% + 2.000 x 2,0 x 19% = 1.045 e
Pas 2. Determinarea 342 colectat
TVA coectat = 1.000 x 1,5 x19% + 1500 x 2,5x 19% = 997,5 e
Pas #. Determinarea 342 de plat sau de recuperat
Cum TVA deductb > TVA coectat TVA de recuperat = 1.045 - 997,5 = 47,5 e
122
1$#. A persoan juridic nregistrat n scop de =(9 ce activeaz n
domeniul produciei de mobilier realizeaz n luna iunie ##/ urmtoarele
operaiuni:
a. ac8iziii de mas lemnoas pe picior utilizat ca materie prim
/+#.### pre fr =(9;
b. ac8iziii de materiale consumabile n valoare de +#.###) pre fr
=(9;
c. nregistreaz facturi pentru cazarea personalului trimis n delegaie
n valoare de +.###) fr =(9;
d. ac8iziioneaz produse alcoolice %i din tutun destinate activitii de
protocol n valoare de 1+.### fr =(9;
e. livreaz produse finite 1mobilier. n valoare de 1.*+#.### lei) pre cu
=(9.
5eterminai =(9 aferent lunii iunie ##/. Ltiind c la sf"r%itul lunii mai
##/ societatea raportase =(9 de recuperat n valoare de .+## lei)
determinai care este valoarea =(9 pe care societatea o datoreaz ctre
bugetul statului la sf"r%itul lunii iunie. =oate operaiunile se desf%oar pe
plan intern) furnizorii %i clienii fiind persoane nregistrate n scop de =(9.
RBspuns:
Pas 1. Determinarea 342 deductibil
Pentru determnarea TVA deductb vom anaza fecare tp de achze:
a. achze de masa emnoasa pe pcor genereaza un TVA deductb un TVA
coectat n vaoare de 850.000 19% = 161.500 e;(vez art.160-masur de
smpfcare)
b. achze de materae consumabe genereaza un TVA deductb de 250.000
x 19% = 47.500 e;
c. prestarea de servc de cazare se mpozteaza cu cota de 9%, dec, TVA-u
deductb generat de aceste factur va f de 25.000x 9% = 2.250 e;
d. pentru achzonarea de produse acooce dn tutun destnate actvta de
protoco socetatea nu are dreptu de deducere a TVA ; nu se nregstreaza TVA
deductb
Dec, TVAdeductb = 161.500 + 47.500 + 2.250 = 211.250 e
Pas 2. Determinarea 342 colectat
Pentru determnarea TVA coectat vom anaza fecare operune:
a) achze de masa emnoasa pe pcor genereaza un TVA deductb un TVA
coectat n vaoare de 850.000 x 19% = 161.500 e
b) pentru vrarea de produse fnte vom apca cota de TVA recacuata: TVA
coectat = 1.450.000 x (19/119) = 231.512,61 e
Dec, TVAcoectata = 161.500 + 231.512,61 = 393.012,61 e
Pas #. Determinarea 342 de plat sau de recuperat aferent lunii iunie 2++8
TVA coectat > TVA deductb TVA de pata = 393.012,61 - 211.250 = 181.762,61
e
Pas $. Determinarea 342 de plat la bu,etul statului
TVA de pata a buget = 181.762,61 - 2.500 = 179.262,61 e
1$1. Fn luna iulie ##/ o persoan juridic pltitoare de =(9 realizeaz
operaiunile:
livrri de bunuri pe piaa intern n valoare de #.### fr =(9) =(9
1,?;
prestri de servicii pe piaa intern scutite cu drept de deducere n
valoare de 11#.### lei;
123
prestri de servicii pe piaa intern scutite fr drept de deducere n
valoare de 1/#.### lei;
ac8iziii de mrfuri n valoare de 1##.### fr =(9) =(9 1,?)
destinate n ntregime operaiunilor cu drept de deducere;
ac8iziii de materiale consumabile %i servicii n valoare de 1,#.### lei
fr =(9) =(9 1,?) din care &#? sunt destinate activitilor cu drept de
deducere %i -#? activitilor fr drept de deducere. 5eterminai =(9 de
plat n luna iulie ##/.
RBspuns:
Pas 1. Determinarea 342 deductibil
ntruct socetatea a nut evdena aprovzonaror separat pentru actvtae cu
drept de deducere pentru actvtae fara drept de deducere vom ua n cacuu
TVA-uu deductb numa acee achz destnate reazar operaunor cu drept de
deducere, nefnd necesara utzarea pro-rate.
TVA deductb = 100.000 x 19% + 190.000 x 70% x 19% = 44.270 e
Pas 2. Determinarea 342 colectat
TVA coectat = 220.000x 19% = 41.800 e
Pas #. determinarea 342 de plat sau de recuperat aferent lunii iulie 2++8
TVA coectat < TVA deductb TVA de recuperat = 44.270 - 41.800 = 2.470 e
1$. Fn luna august ##/ o societate pltitoare de =(9 realizeaz
urmtoarele operaiuni:
- exporturi 1n afara 0omunitii. n valoare de *##.### lei;
- livrri de bunuri pe piaa intern n valoare de +#.### lei fr =(9)
=(9 1,?;
- prestri de servicii pe piaa intern scutite fr drept de deducere n
valoare de ##.### lei;
- ac8iziii de materii prime %i materiale consumabile de pe piaa
intern n valoare de $##.### lei fr =(9)
=(9 1,?) destinate realizrii activitilor firmei;
- beneficiaz de prestri servicii de la teri n valoare de +$#.### lei)
pre cu =(9) =(9 1,?
5eterminai =(9 de plat ctre bugetul statului n luna august ##/.
RBspuns:
Pas 1. Determinarea 342 deductibil
ntruct socetatea nu a refectat separat achze destnate operaunor cu drept
de deducere cee destnate operaunor fara drept de deducere, vom cacua TVA
deductb aferent tuturor achzor apo, pe baza prorate,
TVA ce poate f dedus .
TVA deductb = 600.000x 19% + 560.000 x (19/119) = 203.411,77 e
Pro rata = (vrar cu drept de deducere) / (tota vrar) = (400.000 + 250.000) /
(400.000 + 250.000 + 200.000) = 650.000 / 850.000 = 76,47%
TVA ce poate f dedus = 203.411,77 x 76,47% = 155.548,98 e
Pas 2. Determinarea 342 colectat
TVA coectat = 250.000x 19% = 47.500 e
Pas #. Determinarea 342 de plat sau de recuperat
TVA coectat < TVA ce poate f dedus= TVA de recuperat=155.548,98-47.500 =
108.048,98 e
124
1$-. 9gentul economic : ac8iziioneaz de la productorul @ o cantitate
de 1.### perec8i de pantofi la preul de producie de +# lei E perec8e)
pre fr =(9. 2roductorul @ decide acordarea unui discount de 1#?
pentru aceast comand. 9gentul economic : aplic un adaos comercial
de -#? la preul de ac8iziie al pantofilor dup care vinde /## de perec8i
agentului economic Q %i ## de perec8i agentului economic R. Fntruc"t
agentul economic Q este un vec8i client) : decide s>i acorde un discount
de +? la v"nzarea celor /## perec8i de pantofi.
Ltiind c toi agenii economici participani la circuit sunt nregistrai n
scop de =(9 Rom"nia) iar toate operaiunile au loc n Rom"nia)
determinai =(9 de plat sau de recuperat pentru agentul economic :.
Raspuns:
Pas 1. Determinarea TVA deductb
Pre de produce pantofi = 250 e / pereche
Dscount = 10%
Pre de achze fara TVA = 250 - 250 x 10% = 225 e / pereche
TVA deductb = 225 x 1.000 x 19% = 42.750 e
Pas 2. Determinarea TVA coectat
Pre achze = 225 e / pereche
Adaos comerca = 225x 30% = 67,5 e / pereche
Pre vnzare fara TVA = 292,5 e / pereche
Pentru vnzarea catre W: Pre vnzare = 292,5 e/pereche
Dscount = 5% x 292,5 = 14,63 e/pereche
Pre vnzare fara TVA = 277,87 e / pereche
TVA coectat = 277,87x 800 x19% = 42.236,24 e
Pentru vnzarea catre Z: Pre vnzare = 292,5 e / pereche
TVA coectat = 292,5 x 200 x19% = 11.115 e
TVA coectat = 42.236,24 + 11.115 = 53.351,24 e . 53.351 e
Pas 3. Determnarea TVA de pata sau de recuperat
TVA coectat > TVA deductb TVA de pata = 53.351 - 42.750 = 10.601 e
1$*. A societate comercial ac8iziioneaz un mijloc fix pentru care
plte%te un avans de -#? din valoare n luna iulie ##/) urm"nd ca restul
de &#? s fie ac8itat n luna septembrie) atunci c"nd mijlocul fix i este
livrat. Jactura este fcut pentru ntraga valoare n luna iulie ##&. 5ac
valoarea mijlocului fix este de +##.### lei) pre fr =(9) determinai =(9>
ul deductibil aferent lunii iulie ##/.
RBspuns:
TVA devne exgba a data factur astfe ca socetatea nregstreaza n una ue
2008 un TVA deductb de 500.000x 19% = 95.000 e.
1$+. A societate comercial ac8iziioneaz n luna martie mrfuri n
valoare de *#.### lei fr =(9 pe care le ac8it n proporie de $#? n luna
martie %i *#? n luna aprilie. =ot n luna martie ea factureaz ctre clieni
mrfuri n valoare de +#.### lei pre fr =(9 pentru care va primi
contravaloarea integral n luna aprilie. 5eterminai =(9 de plat sau de
recuperat aferent lunii aprilie) %tiind c toate operaiunile au loc n
Rom"nia) ntre persoane nregistrate n scop de =(9 n Rom"nia.
125
RBspuns:
TVA devne exgba a data vrar sau data facturar. Astfe, TVA-u aferent
achzor este exgb n una marte, ar TVA-u aferent vraror este exgb tot n
una marte , pentru una apre socetatea nu are de patt sau de recuperat,
ntruct ea nu a desfaurat operaun mpozabe cu exgbtate n una apre.
1$$. Fn cadrul unei societi comerciale nregistrate n scop de =(9 n
Rom"nia au loc urmtoarele operaiuni n luna iunie ##/:
emiterea de facturi n valoare de -#.### lei fr =(9) cota 1,?
pentru livrarea de bunuri n Rom"nia;
emiterea de facturi n valoare de 1#.### lei fr =(9) cota 1,?
pentru prestarea de servicii av"nd locul n Rom"nia;
ac8iziia din Rom"nia) de la furnizorii interni) de bunuri n valoare de
+.### lei) cota =(9 1,?;
primirea facturii de 1.+## lei fr =(9 privind rata 1+ de plat
aferent ac8iziionrii unui utilaj cu plata n rate de pe piaa intern
1contractul a fost nc8eiat n ##$.;
primirea facturii externe referitoare la plata ratei de leasing extern
pentru un automobil contractat n luna februarie ##& prin leasing extern
din Jrana) n valoare de /# euro) inclusiv =(9 francez n cot de 1,)$?.
0onform contractului) data de plat este de 1+ a fiecrei luni.
0ursul de sc8imb este -)- leiEeuro
5eterminai:
a. =(9 deductibil;
b. =(9 colectat;
c. =(9 de plat sau de recuperat.
RBspuns:
a" Determinarea 342 deductibil
Pentru bunure achzonate n rate prn contracte ncheate nante de 31.12.2006,
TVA devne exgba a data pa fecare rate (Cod Fsca, art. 161, an (15)).
Pentru operaune easng extern pentru m|oace de transport, ocu prestar este
unde este stabt prestatoru (Cod Fsca, art. 133, an (1)).
TVA deductb = 25.000 x 19% + 1.500 x 19% = = 5.035 e
c" Determinarea 342 colectat
TVA coectat = 30.000 x 19% + 10.000x 19% = 7.600 e
d" Determinarea 342 de plat
TVA de pata = 7.600 - 5.035 = 2.565 e
1$&. !electai dintre operaiunile prezentate mai jos acele operaiuni
pentru care se aplic cota redus de =(9 de,?:
prestri de servicii medicale;
livrri de produse ortopedice;
livrrile de organe) de s"nge %i de lapte de provenien uman;
livrarea de manuale %colare;
activitatea de nvm"nt;
dreptul de intrare la muzee;
cazarea n cadrul sectorului 8otelier;
126
RBspuns:
Operaune pentru care se apca cota redusa de 9% sunt:
vrar de produse ortopedce;
vrarea de manuae coare;
dreptu de ntrare a muzee;
cazarea n cadru sectoruu hoteer.
Legea 571/2003, Cod Fsca cu modfcare competare uteroare, art. 140, an 2
1$/. A societate comercial 9 produce o cantitate de .### sticle de vin
spumos a #)&+ lEsticl la un pre de producie de / leiEsticl. !ocietatea 9
vinde ctre societatea 3 cele .### de sticle n luna aprilie ##/. (aloarea
accizei specifice pentru vinul spumos este de -*)#+ euroE8l. produs) iar
cursul de sc8imb este de -)- leiEeuro. 5eterminai valoarea accizei %i a
=(9 aferente lunii aprilie pe care trebuie s le declare societatea 3 la
administraia financiar) dac 3 nu mai realizeaz nici o alt operaiune n
luna aprilie ##/.
RBspuns:
Socetatea B este comercant, nu producator, ca urmare ea nu are obga
decaratve n ceea ce prvete acczee.
Pentru determnarea TVA-uu de decarat trebue sa determnam preu fara TVA a
care B va cumpara de a A. Acest pre = Pre de produce + Accza
Pre de achze fara TVA = (2.000x + (34,05x 3,3 x 2.000x 0,75 / 100) = 16.000 +
1685,48 = 17.685,48 e
TVA deductb = 17.685,48 x 19% = 3.360 e
Dec socetatea trebue sa decare un TVA de recuperat de 3.360 e.
1$,. ;a inventarierea de la sf"r%itul exerciiului financiar ##& se
constat lipsa unui mijloc fix n valoare de#.### lei care a fost amortizat
n proporie de -#?)lipsa nefiind imputabila. 4xplicai tratamentul fiscal
din punct de vedere al =(9.
RBspuns:
Bunu constatat psa n gestune nemputab este o vrare catre sne pentru care
socetatea comercaa trebue sa coecteze TVA.
Legea 571/2003, Cod Fsca cu modfcare competare uteroare, art. 128 (4),
art. 155 (2) HG 44/2004 prvnd Normee de Apcare a Coduu Fsca, cu
modfcare competare uteroare, Ttu VI -TVA,
pct. 70 (1) (2).
1&#. Dn furnizor acord clientului su n momentul facturrii mrfurilor o
reducere comercial. ! se determine =(9 aferent mrfurilor v"ndute de
ctre furnizor) cunosc"nd urmtoarele:
2re de v"nzare ...........................................................### lei
Rabat 1#? acordat mrfurilor v"ndute.
RBspuns: =342 e
<etodologia de calcul:
Pre de vnzare ..........................................................2.000 e
Rabat 10% (2.000 e x 10%) .......................................200 e
Baza de mpoztare TVA...........................................1.800 e
127
(2.000 e - 200 e = 1.800 e)
TVA 19% (1.800 e x 19%).........................................342 e
Legea 571/2003, Cod Fsca cu modfcare competare uteroare, art.137 (3).
1&1. Dn furnizor acord clientului su n momentul facturrii mrfurilor
reduceri comerciale.
! se calculeze =(9 aferent mrfurilor v"ndute de ctre furnizor)
cunosc"nd urmtoarele:
2re de v"nzare ...........................................................### lei
Rabat 1#? %i remiz +? acordate mrfurilor v"ndute.
RBspuns: 325 e
<etodologia de calcul:
Pre de vnzare ..........................................................2.000 e
Rabat 10% (2.000 e x 10%) .......................................200 e
Subtota......................................................................1.800 e
(2.000 e - 200 e = 1.800 e)
Remza 5% (1.800 e x 5%) ..........................................90 e
Baza de mpoztare TVA...........................................1.710 e
(1.800 e - 90 e = 1.710 e)
TVA 19% (1.710 e x 19%).........................................325 e
Legea 571/2003, Cod Fsca cu modfcare competare uteroare, art. 137 (3).
1&. !e import din !D9 produse finite spre a fi comercializate. ! se
calculeze =(9 datorat n vam) n condiiile n care se cunosc urmtoarele
date:
(aloarea n vam a mrfurilor ....................................1##.### lei;
=axe vamale 1#?) comision vamal #)+?.
'mportatorul nu beneficiaz de certificat de am"nare la plata =(9 n vam.
RBspuns: 20.995 e
<etodologia de calcul:
Vaoarea n vama a marfuror ...................................................100.000 e
Taxa vamaa10% (100.000 e x 10%) ..........................................10.000e
Comson vama 0,5% (100.000 e x 0,5%) ......................................500 e
Tota baza de mpoztare TVA.........................................................110.500 e
TVA 19% (110.500 e x 19%)...........................................................20995 e
Legea 571/2003, Cod Fsca cu modfcare competare uteroare, art. 139
1&-. !e import din !D9 produse finite spre a fi comercializate. ! se
calculeze =(9 datorat n vam) n condiiile n care se cunosc urmtoarele
date:
(aloarea n vam a mrfurilor ...................................... 1##.### lei;
=axe vamale 1#?) comision vamal #)+?) acciza -#?
'mportatorul nu beneficiaz de certificat de am"nare la plata =(9 n vam.
RBspuns: 27.294 e
<etodologia de calcul:
Vaoarea n vama a marfuror ..........................................................100.000 e
Taxa vamaa10% (100.000 e x 10%) ................................................10.000 e
Comson vama 0,5% (100.000 e x 0,5%) ............................................500 e
Tota ...................................................................................................110.500 e
128
Accza 30% (110.500 e x 30%)..........................................................33.150 e
Tota baza de mpoztare TVA...........................................................143..650 e
TVA 19% (143.650 e x 19%)..............................................................27.294 e
Legsae: Legea 571/2003, Cod Fsca cu modfcare competare uteroare, art.
139
1&*. A societate comercial realizeaz din producia intern artcole de
cristal. ! se calculeze =(9) cunosc"nd urmtoarele date: pre de livrare)
mai puin accizele) al produselor #.### lei) acciza ++?.
RBspuns: 5.890 e
<etodologia de calcul:
Pre de vrare a produseor ................................................................20.000 e
Accza apcaba 55% (20.000 e x 55%)...........................................11.000 e
Tota baza de mpoztare TVA.............................................................31.000 e
TVA 19% (31.000 e x 19%).................................................................5.890 e
Legea 571/2003, Cod Fsca cu modfcare competare uteroare, art. 137
1&+. ! se determine pro>rata cunosc"ndu>se urmtoarele date:
(enituri obinute din operaiuni taxabile care dau drept de deducere:
11+.### lei;
(enituri obinute din operaiuni scutite fr drept de deducere +&.+## lei.
RBspuns: 67%
<etodologia de calcul:
Ventur obnute dn operaun care dau drept de deducere................115.000 e
Ventur obnute dn operaun scutte fara drept de deducere............. 57.500 e.
Pro-rata. =115.000/(115.000 +57.500)...................................................... 67%
Legea 571/2003, Cod Fsca cu modfcare competare uteroare, art. 147 (6)
(7).
1&$. ! se determine =(9 de dedus aplic"nd pro>rata) cunosc"nd
urmtoarele date:
(enituri obinute din operaiuni taxabile care dau drept de deducere:
11+.### lei;
(enituri obinute din operaiuni scutite fr drept de deducere +&.+## lei;
3unuri %i servicii ac8iziionate at"t pentru realizarea de operaiuni care
dau drept de deducere) c"t %i de operaiuni care nu dau drept de deducere
1.1,# lei) din care =(9 1,# lei.
RBspuns: 127 e
<etodologia de calcul:
Determnarea pro-rata
Ventur obnute dn operaun care dau drept de deducere................115.000 e
Ventur obnute dn operaun scutte fara drept de deducere............. 57.500 e.
Pro-rata.(115.000/(115.000 +57.000) ..................................................... 67%
Determnarea TVA de dedus........................................................................127
e
190 e x 67% = 127 e TVA de dedus
190 e x 33% = 63 e TVA nedeductba
Legea 571/2003, Cod Fsca cu modfcare competare uteroare, art. 147 (6) -
(11)
129
1&&. ! se determine =(9 de plat) cunosc"nd urmtoarele date:
(enituri obinute din operaiuni taxabile care dau drept de deducere:
11+.### lei;
(enituri obinute din operaiuni scutite fr drept de deducere +&.+## lei;
3unuri %i servicii ac8iziionate at"t pentru realizarea de operaiuni care
dau drept de deducere) c"t %i de operaiuni care nu dau drept de deducere
1.1,# lei) din care =(9 1,# lei;
3unuri %i servicii ac8iziionate destinate exclusiv realizrii de operaiuni
care dau drept de deducere 11,.### lei) din care =(9 1,.### lei;
RBspuns: 2.723 e
<etodologia de calcul:
Determnarea pro-rata
Ventur obnute dn operaun care dau drept de deducere................115.000 e
Ventur obnute dn operaun scutte fara drept de deducere............. 57.500 e.
Pro-rata.......................................................................................................... 67%
Determnarea TVA de dedus...................................................................127 e
190 e x 67% = 127 e TVA de dedus
190 e x 33% = 63 e TVA nedeductba
Determnarea TVA de pata
TVA coectata. (115.000 e x 19%)............................................................21.850 e
TVA deductba.(19.000 e + 127 e )........................................................19.127 e
TVA de pata (21.850 e - 19.127 e = 2.723 e).........................................2.723 e
Legea 571/2003, Cod Fsca cu modfcare competare uteroare, art. 147 (6) -
(11) art. 1471
1&/. ;a data de -1 martie ##& din evidenele contabile s>au centralizat
urmtoarele date:
=(9 de rambursat 1recuperat. din decontul lunii
precedente..........................-.-# lei
=(9
colectat .................................................................................................
.&.*$# lei
=(9
deductibili .............................................................................................
./+# lei
!ocietatea obine numai venituri din operaiuni care dau drept de
deducere. ! se calculeze =(9 care rezult din regularizarea datelor la
sf"r%itul lunii.
RBspuns: 1.380 e
<etodologia de calcul:
TVA coectata ..................................................................................................7.460
e
TVA deductba .............................................................................................2.850 e
TVA de pata n una marte 2007 ...................................................................4.610
e
TVA de rambursat (recuperat) dn decontu un precedente..........................3.230
e
TVA de pata a 31 marte 2007 (4.610 e - 3.230 e)....................................1.380 e
Legea 571/2003, Cod Fsca cu modfcare competare uteroare, art. 1471
130
1&,. 0e tipuri de operaiuni intr n sfera de aplicare a =(96
Raspuns:
n sfera de apcare a Tva n Romna ntra: vrare de bunur (a ntern,
ntracomuntare, exportu), achze ntracomuntare, prestare de servc
mportu.
1/#. 0are sunt cotele de =(9 n Rom"nia6
Raspuns:
Cotee de TVA sunt 19% 9%. Ma pot exsta operaun scutte cu sau fara drept de
deducere, precum operaun nempozabe n Romna.
1/1. 0"nd devine exigibil taxa pe valoarea adugat n cazul ac8iziiilor
intracomunitare6
Raspuns:-art.135 a 2) s3) dn codu fsca
- an.2):"n cazu une achz ntracomuntare de bunur, exgbtatea taxe
ntervne n cea de-a 15 z a un urmatoare cee n care a ntervent faptu
generator".
- an 3):"prn excepte de a prevedere an 2,exgbtatea taxe ntervne a data
emter factur prevazuta n egsata atu stat membru a artcou echvaent
art.155(1), daca aceasta este emsa nante de cea de-a 15 z a un urmatoare
faptuu generator.
R: Exgbtatea ntervne a data emter factur dar nu ma tarzu de 15 ae un
urmatoare faptuu generator (vrar bunuror).
1/. !oc 9;J9 ) o !0 stabilita in Rom si inreg in scop de tva in Rom) vinde
catre 34=9 stabilita si inreg in scopt de tva in Dngaria) fructe transportate
din Romania in Dngaria de catre 3eta. 0e operatiune realizeaza 9lfa !R; si
care sunt conditiile pt ca alfa sa fatureze operatiunea Mscutit cu drept de
deducereI6
Raspuns:
a. Lvrarea ntracomuntara
b. Pentru a factura "scutt cu drept de deducere" socetatea Beta trebue sa
comunce un cod de TVA vaab.
1/-. !oc 9lfa !R; inreg in Rom in scop de tva si stabilita in Rom) vinde
catre 34=9 stabilitaEinreg in scopt de tva in Dngaria) fructe transportate
din Romania in Dngaria de catre 3eta care sunt transportate de la 3uzau
1sediul permanent 9lfa. la Aradea 1un sediu permanent al 9lfa.. 'n ce
conditii poate 9lfa sa facturezeaceasta livrare intracomunitara cu conditia
Mscutit cu drept de deducereI6
Raspuns:
Lvrarea ncepe s se termna n Ro dec este o vrare nterna cu tva 19%.
131
1/*. !oc 9lfa !R; inreg in Rom in scop de tva si stabilita in Rom) vinde
catre 34=9 stabilitaEinreg in scopt de tva in Dngaria) fructe transportate
din Romania in Jranta. 3eta ii comunica lui 9lfa un cod de =(9 valabil emis
de autoritatile din Dngaria.9lp8a detine document de transport Ro>Dng.
9rgumentand ca 3eta nu a transmis cod de tva din Jranta) 9lfa factureaza
cu =(9 1,?.
4ste corect6 9rgumentati.
Raspuns:
Locu une achzt ntracomuntare de bunur se consdera a f n statu membru UE
unde se gasesc bunure n momentu n care se nchee transportu.
Norme metodoogce
12. (1) Conform art. 1321 an. (1) dn Codu fsca, ocu une achz
ntracomuntare de bunur este ntotdeauna n statu membru n care se nchee
expederea sau transportu bunuror. n cazu n care, conform art. 132 an. (2) dn
Codu fsca, cumparatoru furnzeaza un cod de nregstrare n scopur de TVA dntr-
un at stat membru, dect ce n care se nchee expederea sau transportu
bunuror, se apca reeaua de sgurana, respectv achza ntracomuntara se
consdera ca are oc n statu membru care a furnzat codu de nregstrare n
scopur de TVA n statu membru n care se nchee expederea sau transportu
bunuror.
R: ar f trebut sa emta factura fara TVA, fnd LIC.
1/+. !oc 9lfa !R; din Ro cumpara de la soc Gama din 2ortug fructe)
ambele sunt inreg in scopuri de tva. Jructele sunt transportate din 2ort in
Ro. 0are sunt conditiile in care Gamma !R; ii poate emite factura soc 9lfa
cu conditia Mscutit cu drept de deducereI6
Raspuns:
Daca Afa comunca un cod vad de tva dn Romana.
1/$. !oc 9lfa din Ro cumpara de la soc Gama din 2ortug fructe) ambele
sunt inreg in scopuri de tva. Jructele sunt transportate din 2ort in Ro de
catre Gamma) existand documente in acest sens. 0e operatiune realizeaza
9lfa si cum va inreg =(9 stiind ca fructele ac8izitionate sunt destinate
exclusiv operatiunilor care dau drept de deducere6
Raspuns:
Este o AIC pt afa, nregstrand tva prn Taxare nversa.
1/&. !oc 9lfa din Ro cumpara de la soc Gama din 2ortug fructe) ambele
sunt inreg in scopuri de tva. Jructele sunt transportate din 2ort in Ro de
catre Gamma) existand documente in acest sens. 0e operatiune realizeaza
9lfa in ce declaratie trebuie raportata aceasta operatiune6
Raspuns:
Este o AIC pt afa, nregstrand operatunea n decarata 390.
1//. !0 : !R; cu sediul in 3ucuresti) RA inreg in scopuri de tva) livreaza
bunuri in val de 1#### lei fara =(9 la soc R in Germania) transportul este
efectuat de un tert in contul lui :. 0are este suma de =(9 sau mentiunea
132
pe care o trece pe factura !0 : !R; si ce conditii trebuie indeplinite pentru
a trece aceasta suma6
Raspuns:
TVA = 0
LIC "scutta cu drept de deducere"
VAT code vad de a Z.
1/,. !0 9lp8a din RA) care beneficiaza de regimul de scutire pt intrepr
mici 1cifra de afaceri S -+### eur.) livreaza telefoane in val de 1#.### lei
fara =(9 la soc R in Germania) transportul este efectuat de un tert in
contul lui :. 0are este suma de =(9 sau mentiunea de pe factura de catre
: si ce conditii trebuie indeplinite6
Raspuns:
Este o LIC care nsa NU este scutta;
Apha va emte factura cu TVA 19%: 1900 e
1,#. !0 9lp8a din RA) inregistrata in scopuri de =(9 in Ro) factureaza
televizoare in val de #### lei fara =(9 la soc Gama din Jranta. !ocietatea
Gama dispune ca transportul sa fie efectuat de catre 9lfa din 3ucuresti
intr>un depozit inc8iriat in 'asi. 0are este suma de =(9 sau mentiunea de
pe factura de catre : si ce conditii trebuie indeplinite6
Raspuns:
Este o vrare nterna cu 19%. Suma de TVA de pe factura 38000 e.
1,1. !0 9lp8a din RA) inregistrata in scopuri de =(9 in Ro) factureaza
televizoare in val de #### lei fara =(9 la soc 333 din Jranta. !ocietatea
333 dispune ca transportul sa fie efectuat de catre 9lfa din 3ucuresti in
Germania) transmitandu>' acesteia un cod de tva din Jranta. 0are este
suma de =(9 sau mentiunea de pe factura de catre soc 9lp8a si ce conditii
trebuie indeplinite6
Raspuns:
Este o LIC, pentru care se apca reeaua de sgurana. Lvrarea este scutta de TVA
(TVA =0 pe factura). Codu de tva dn Franta sa fe vad.
1,. !0 G9<<9 cu sediul in RA) inregistrata in scopuri de =(9 in Ro)
livreaza catre 9lp8a) care beneficiaza de regimul special de scutire de tva
din Dngaria) furucte) in val de 1+ ### lei) fara =(9. Jructele sunt
transportate din RA in Dngaria de catre 9lp8a. 0are este suma de =(9 sau
mentiunea de pe factura emisa de catre G9<<96
Raspuns:
Este o LIC care NU este scutta, dec TVA-u este de 19% = 2850 e
1,-. !0 : din Ro inreg in scopuri de =(9 cumpara de la R inreg in scopuri
de =(9 in <area 3ritanie bunuri de /# ### lire sterline. 3unurile sunt
133
transportate de catre :. 0e date trebuie sa transmita : lui R pentru ca R
sa poata justifica ;'0 scutita cu drept de deducere6
Raspuns:
Sa transmta un cod vad de TVA
Sa puna a dspozta u Z cop dupa documentee de transport (CMR, AWB)
1,*. !0 : din Ro inreg in scopuri de =(9 cumpara de la R inreg in scopuri
de =(9 in Germania bunuri de 1####euro. 3unurile sunt transportate de
catre :. : pune la dispozitia lui R copii dupa documentele de transport si ii
transmite un cod valid de =(9. 5eterminati suma de =(9 inscrisa pe
factura lui R si suma de =(9 inregistrata in contabilitatea lui :. 0ursul de
sc8imb 1eurC-.$ lei
Raspuns:
Suma tva de pe factura: 0 eur
Tva nregstrata n contabtate u X (4426=4427): 10.000*0.19*3.6=6840
1,+. !0 : din Ro inreg in scopuri de =(9 cumpara de la :@R inreg in
scopuri de =(9 in Dngaria piese de sc8imb de +###euro fara =(9. !0 :@R
dispune livrarea acestor din depozitul din !atu <are la sediul lui : din
2loiesti. 5eterminati suma de =(9 inscrisa pe factura lui :@R sau ce
mentiune va trece pe factura6 0ursul de sc8imb este 1 eurC-.$ lei
Raspuns:
Este vorba de o LIC scutta. XYZ va mentona pe factura "scutt cu drept de
deducere"
1,$. !c 3eta din 3uzau) neinregistrata in scopuri de =(9) ac8izitioneaza
de la 9lp8a) inreg in scopuri de =(9 in Jranta) mobilier in valoare de
+### euro. 2rodusele vor fi transportate din Jranta in Romania. 5escrieti
obligatiile societatii 3eta !R; dpdvd al =(9 pt aceasta tranzactie. 0ursul
de sc8imb este de 1 eurC-.$lei.
Raspuns:
Socetatea Beta este obgata sa se nregstreze n scopur de TVA nante de a
achztona bunure ntrucat vaoarea achztor depaseste 10.000eur.
Art. 1531. - (1) Persoana mpozaba care nu este nregstrata nu are obgaa sa
se nregstreze, conform art. 153, persoana |urdca nempozaba care
ntenoneaza sa efectueze o achze ntracomuntara n Romna au obgaa sa
socte nregstrarea n scopur de TVA, conform prezentuu artco, nantea
efectuar achze ntracomuntare, n cazu n care vaoarea achze
ntracomuntare respectve depaete pafonu pentru achz ntracomuntare n
anu caendarstc n care are oc achza ntracomuntara.
Art 126: (4) Prn derogare de a prevedere an. (3) t. a), nu sunt consderate
operaun mpozabe n Romna achze ntracomuntare de bunur care
ndepnesc urmatoaree cond:
sunt efectuate de o persoana mpozaba care efectueaza numa vrar de
bunur sau prestar de servc pentru care taxa nu este deductba sau de o
persoana |urdca nempozaba;
134
vaoarea totaa a acestor achz ntracomuntare nu depaete pe parcursu
anuu caendarstc curent sau nu a depat pe parcursu anuu caendarstc
anteror pafonu de 10.000 euro, a caru echvaent n e este stabt prn norme.
(7) Regue apcabe n cazu depar pafonuu pentru achz ntracomuntare,
prevazut a an. (4) t. b), sau a exerctar opun sunt stabte prn norme.
Norme:
(8) n cazu n care pafonu pentru achz ntracomuntare este depat, persoana
prevazuta a art. 126 an. (4) t. a) dn Codu fsca va socta nregstrarea n
scopur de TVA conform art. 1531 an. (1) dn Codu fsca, nregstrarea va ramne
vaaba pe peroada pna a sfrtu anuu caendarstc n care a fost depat
pafonu de achz ce pun pentru anu caendarstc urmator.
1,&. !c Gamma !R;) stabilita si inreg in scopuri de =(9 in RA) transporta
- imprimante) produse de acesta) la o expozitie care are loc in Jranta.
5upa expozitie imprimantele sunt aduse inapoi in RA. 0e obligatii are
G9<<9 !R; dpdv al =(9 pentru aceasta tranzactie6
Raspuns:
Sc Gamma SRL trebue sa competeze regstru nontransferuror, operatunea de
fata este n afara sfere de cuprndere a TVA.
1,/. !c 9;J9 !R; se infiinteaza la 1,.#$.#/ optand pt aplicare regimului
special pt intreprinderi mici. ;a -1.1.##/ cifra de afaceri este de & ###
lei. 5aca la nivelul cursului de sc8im 1 eurC-.-/1&) mai poate pastra !c
9;J9 !R; regimul de neplatitoare de =(9. 9rgumentati raspunsul.
Raspuns:
Cfra de afacer eur: 21.291 eur
DA, poate n contnuare sa fe nepattor de tva ntrucat cfra de afacer anuaa <
35000 eur
1,,. !c 9;J9 !R; se infiinteaza la 1,.#$.#/ optand pt aplicare regimului
special pt intreprinderi mici. ;a -1.1.##/ cifra de afaceri este de $# ###
lei. 5aca la nivelul cursului de sc8im 1 eurC-.-/1&) mai poate pastra !c
9;J9 !R; regimul de neplatitoare de =(9. 9rgumentati raspunsul.
Raspuns:
Cfra de afacer eur: 17.742 eur
DA, poate n contnuare sa fe nepattor de tva ntrucat cfra de afacer anuaa <
35000 eur
##. 4xplicati ce reprezinta Mstructura de comisionarI din punct de
vedere al =(9.
Raspuns:
Norme cod fsca
(2) n sensu art. 128 an. (2) dn Codu fsca, transmterea de bunur efectuata pe
baza unu contract de comson a cumparare sau a vnzare se consdera vrare de
bunur atunc cnd comsonaru aconeaza n nume propru, dar n contu
comtentuu.
135
Comsonaru este consderat dn punct de vedere a taxe cumparator revnzator
a bunuror, ndferent daca aconeaza n contu vnzatoruu sau cumparatoruu,
comtent, procednd astfe:
prmete de a vnzator o factura sau orce at document ce servete drept factura
emsa pe numee sau, ;
emte o factura sau orce at document ce servete drept factura cumparatoruu.
(3) Prevedere an. (2) se apca sub denumrea de structura de comsonar n
cazure prevazute a pct. 19 an. (3) (4).
R: daca se refactureaza n contract de comson se refactureaza ncusv
bunure/servce achztonate n numee centuu, aduca structura de comsonar;
daca se deconteaza doar sumee patte atunc NU se apca tva se fac doar factur
de decontare. ( Art 137 .(3) Baza de mpoztare nu cuprnde urmatoaree: .. e)
sumee achtate de furnzor sau prestator, n numee n contu centuu, care
apo se deconteaza acestua, precum sumee ncasate n numee n contu une
ate persoane. Norme: b) sume ncasate n contu ate persoane, daca factura este
emsa de aceasta ata persoana catre un ter. Pentru decontarea sumeor ncasate
de a ter cu persoana care a ems factura, conform neeger dntre par, pot f
ntocmte factur de decontare conform an. (3);)
#1. 0are este documentul in baza caruia se colecteaza =(9 in cazul unei
livrari catre sine6
Raspuns:
Autofactura
#. !c 9lp8a !R; stabilita si inreg in scopuri de =(9 in RA)realizeaza
servicii de transport pt beneficiatul Gamma) pj stabilita si inreg in scopuri
de =(9 in 2olonia. !erviciul facturat reprezinta transport bunuri din
3ucuresti in =imisoara) in valoare de 1#.### lei) pret fara =(9. 2recizati ce
suma de =(9 sau ce mentiune va trece 9lp8a !R; pe factura) daca Gama ii
comunica !ocietatii codul sau de inregistrare in scopuri de =(9 din
Romania.
Raspuns:
Cod fsca art 1322
Prn transport ntracomuntar de bunur se neege orce transport de bunur ae
caru:
oc de pecare oc de sosre sunt stuate n doua state membre dferte; sau
oc de pecare oc de sosre sunt stuate n acea stat membru, dar transportu
este efectuat n egatura drecta cu un transport ntracomuntar de bunur;
Norme metodoogce:
15. (1) Locu de pecare a transportuu ntracomuntar de bunur este ocu de unde
ncepe transportu bunuror, fara a se ne cont de dstana parcursa pna a ocu n
care se afa bunure. Locu de sosre este ocu n care se nchee transportu
bunuror.
(2) Transportu prevazut a art. 133 an. (2) t. c) pct. 2 dn Codu fsca, a caru oc
de pecare oc de sosre sunt stuate n Romna, drect egat de un transport
ntracomuntar de bunur a caru oc de pecare sau oc de sosre sunt stuate n
Romna, repreznta un transport asmat transportuu ntracomuntar de bunur;
(3) Este consderat un transport ntracomuntar de bunur n sensu art. 133 an. (2)
t. c) pct. 2 dn Codu fsca, transportu ce urmeaza unu transport prevazut a art.
136
133 an. (2) t. c) pct. 1 dn Codu fsca, a caru oc de sosre este stuat n
Romna, daca sunt ndepnte urmatoaree cond:
contractu sau orce at document aferent acestu transport trebue sa exste n
momentu ncheer transportuu prevazut a art. 133 an. (2) t. c) pct. 1 dn Codu
fsca;
persoana care efectueaza transportu prevazut a art. 133 an. (2) t. c) pct. 2 dn
Codu fsca, trebue sa aconeze n contu persoane care comanda sau reazeaza
transportu prevazut a art. 133 an. (2) t. c) pct. 1 dn Codu fsca;
bunure vor ramne n aceea stare n care au fost ntroduse n Romna pna a
ncheerea transportuu.
(4) Este consderat un transport ntracomuntar de bunur n sensu art. 133 an. (2)
t. c) pct. 2 dn Codu fsca, transportu ce precede unu transport prevazut a art.
133 an. (2) t. c) pct. 1 dn Codu fsca, a caru oc de sosre este stuat n afara
Romne n at stat membru, daca sunt ndepnte urmatoaree cond:
contractu sau orce at document aferent transportuu prevazut a art. 133 an. (2)
t. c) pct. 1 dn Codu fsca, trebue sa exste n momentu ncheer transportuu
prevazut a art. 133 an. (2) t. c) pct. 2 dn Codu fsca;
persoana care efectueaza transportu prevazut a art. 133 an. (2) t. c) pct. 2 dn
Codu fsca, trebue sa aconeze n contu persoane care comanda sau reazeaza
transportu prevazut a art. 133 an. (2) t. c) pct. 1 dn Codu fsca;
bunure vor paras Romna n aceea stare n care erau a nceperea transportuu
prevazut a art. 133 an. (2) t. c) pct. 2 dn Codu fsca.
(5) Este consderat un transport ntracomuntar de bunur n sensu art. 133 an. (2)
t. c) pct. 2 dn Codu fsca, transportu stuat ntre doua transportur prevazute a
art. 133 an. (2) t. c) pct. 1 dn Codu fsca, daca sunt ndepnte urmatoaree
cond:
contractu sau orce at document aferent transportuu prevazut a art. 133 an. (2)
t. c) pct. 1 dn Codu fsca, trebue sa exste n momentu ncheer transportuu
prevazut a art. 133 an. (2) t. c) pct. 2 dn Codu fsca;
persoana care efectueaza transportu prevazut a art. 133 an. (2) t. c) pct. 2 dn
Codu fsca, trebue sa aconeze n contu persoane care comanda sau reazeaza
transportu prevazut a art. 133 an. (2) t. c) pct. 1 dn Codu fsca;
bunure vor ramne n aceea stare n care au fost ntroduse n Romna.
R : Cum transportu Nu este egat de o vrare UE se consdera vrare ocaa cu TVA
19%.
#-. !c 9lp8a !R; stabilita si inreg in scopuri de =(9 in RA)realizeaza
servicii de transport pt beneficiatul Gamma) pj stabilita si inreg in scopuri
de =(9 in 2olonia. !erviciul facturat reprezinta transport bunuri din
3ucuresti in 3erlin ) in valoare de 1#.### lei) pret fara =(9. 2recizati ce
suma de =(9 sau ce mentiune va trece 9lp8a !R; pe factura) daca Gama ii
comunica !ocietatii codul sau de inregistrare in scopuri de =(9 din
2olonia.
Raspuns:
Locu de pecare ocu de sosre sunt stuate n doua state membre dferte, dec
este vorba de o factura cu scutta cu drept de deducere
#*. !c 9lp8a !R; stabilita si inreg in scopuri de =(9 in RA)realizeaza
servicii de transport pt beneficiatul =eta) pj stabilita si inreg in scopuri de
=(9 in Romania. !erviciul facturat reprezinta transport bunuri din
3ucuresti in 3erlin ) in valoare de 1#.### lei) pret fara =(9. 2recizati ce
suma de =(9 sau ce mentiune va trece 9lp8a !R; pe factura) daca Gama ii
137
comunica !ocietatii codul sau de inregistrare in scopuri de =(9 din
Romania.
Raspuns:
Locu de pecare ocu de sosre sunt stuate n doua state membre dferte, dec
este vorba de o factura cu mentunea scutta cu drept de deducere .
#+. !0 9lp8a !R; stabilita si inreg in scopuri de =(9 in RA)realizeaza
servicii de consultanta in domeniul contabil pt beneficiatul Gama) pj
stabilita si inreg in scopuri de =(9 in 2A;A7'9 si care nu are nici un sediu
fix si nici un sediu permanent in Romania. !erviciul factura este in valoare
de 1#.### lei fara =(9.
Raspuns:
Locu prestar de servc
Art. 133. - (1) Locu prestar de servc este consderat a f ocu unde prestatoru
este stabt sau are un sedu fx de a care servce sunt efectuate.
(2) Prn derogare de a prevedere an. (1), pentru urmatoaree prestar de servc,
ocu prestar este consderat a f:
ocu unde centu carua sunt prestate servce este stabt sau are un
sedu fx, cu conda ca respectvu cent sa fe stabt sau sa aba un sedu fx n
afara Comunta or sa fe o persoana mpozaba aconnd ca atare, stabta sau
care are un sedu fx n Comuntate, dar nu n acea stat cu prestatoru, n cazu
urmatoareor servc:
servce consutanor, ngneror, |urtor avocaor, contabor
experor contab, ae brouror de stud ate servc smare;
Dec se va consdera o LIC de servc, Apha va factura "scutt cu drept de
deducere".
#$. !0 9lfa !R; este o societate stabilita in Romania si inregistrata in sop
de =(9 in Romania care presteaza servicii de consultanta in domeniul
contabil societatii Gama) societate comerciala stabilita in 2olonia si
neinregistrata in scopuri de =(9 in 2olonia 1beneficiaza de regimul de
scutiri. si care nu are nici un sediu fix si nici un sediu permanent in
Romania. !erviciul facturat este in valoare de 1#.### lei. 2recizati ce suma
de =(9 sau ce mentiune va trece 9;J9 !R; pe factura.
Raspuns:
SC Afa SRL presteaza servc ntangbe ( art.133.2.g) catre o persoana
mpozaba dn Poona. Servcu va f facturat fara TVA char daca benefcaru,
persoana mpozaba dn Poona nu este nregstrata n scopur de TVA n Poona. Pe
factura emsa de SC Afa SRL se face mentunea " scutt cu drept de deducere"
nempozab n Ro.
#&. !0 9lfa !R; este o societate de asigurari stabilita in Romania si
neinregistrata in sop de =(9 in Romania intrucat realizeaza numai
operatiuni scutite fara drept de deducere. 4a beneficiaza de servicii de
consultanta in domeniul contabil in valoare de 1## euro de la societatea
Gama) societate comerciala stabilita in 2olonia si inregistrata in scopuri de
138
=(9 in 2olonia si care nu are nici un sediu fix si nici un sediu permanent in
Romania. 2recizati ce suma de =(9 sau ce mentiune va trece Gama pe
factura) precum si care sunt obligatiile din puct de vedere al =(9
Raspuns:
SC Afa SRL benefcaza de servc ntangbe prestate de SC Gama dn
Poona care este pers.mpoz. nregstrata n scopur de TVA n Poona. Locu
prestar n cazu servcor ntangbe este n Ro. unde benefcaru SC Afa este
stabt. SC Afa prmeste factura fara TVA de a prestatoru dn Poona dar va f
obgata a pata TVA n Ro. SC Afa SRL depune Decont speca 301 s pateste TVA
n Ro n suma de 820.8 e( 1200euro*3.6*19%=820.8 e)

#/. !0 9lfa !R; este o societate stabilita in Romania si inregistrata in
sop de =(9 in Romania) ii inc8iriaza o cladire lui !0 3eta !R;) stabilita si
inregistrata in scopuri de =(9 in Romania. !c 9lfa opteaza pentru
facturarea acestei operatiuni cu =(9) c8iar din data inc8irierii) 1#.#+.#/.
2e data de -#.11.##/) realizand ca pentru a putea face acest lucru
trebuia sa depuna o notificare la adm fin) 9lfa !R; depune o notificare prin
care anunta ca isi exercita optiunea incepand cu data de 1#.#+.#/. ;a un
control efectuat asupra !0 34=9 !R;) inspectorii apreciaza ca societatea
nu avea dreptul de deducere al =(9 pentru perioada 1#.#+.#/> -#.11.#/)
astfel se exclud de la deducere =(9 aferenta facturilor emise de 9lfa in
perioada mai>noiembrie ##/. 4ste corect6
Raspuns:
"Art141 (2) Urmatoaree operaun sunt, de asemenea, scutte de taxa:
arendarea, concesonarea, nchrerea easngu de bunur mobe, cu
urmatoaree excep:
operaune de cazare care sunt efectuate n cadru sectoruu hoteer sau a
sectoareor cu funce smara, ncusv nchrerea terenuror amena|ate
pentru campng;
nchrerea de spa sau oca pentru parcarea autovehcueor;
nchrerea uta|eor a manor fxate defntv n bunur mobe;
nchrerea sefuror;
(3) Orce persoana mpozaba poate opta pentru taxarea operaunor prevazute a
an. (2) t. e) f), n conde stabte prn norme.
Norme:
(3) Opunea prevazuta a an. (1) se va notfca organeor fscae competente pe
formuaru prezentat n anexa nr. 1 a prezentee norme metodoogce se va
exercta de a data nscrsa n notfcare. O cope de pe notfcare va f transmsa
centuu. Depunerea cu ntrzere a notfcar nu va anua dreptu persoane
mpozabe de a apca regmu de taxare. n stuaa n care opunea se exercta
numa pentru o parte dn bunu mob, aceasta parte dn bunu mob care se
ntenoneaza a f utzat pentru operaun taxabe se va comunca n notfcarea
transmsa organuu fsca. Pentru bunure mobe sau pare dn bunure mobe
pentru care au fost ncheate contracte de easng nante de data aderar care se
derueaza dupa data aderar, notfcarea se va depune n termen de 90 de ze de
a data aderar, n stuaa n care propretaru bunuu dorete sa contnue regmu
de taxare pentru operaunea de easng cu bunur mobe.
Dec, nu este corecta aprecerea organeor de contro.
139
#,. 0are sunt termenele de depunere a declaratiei recapitulative de
=(96
Raspuns:
Termenu pentru depunerea decarate 390 este 25 ae prme un dupa fecare
trmestru.
1#. A societate comerciala isi trimite directorul general intr>o delegatie
in Dngaria cu autoturismul proprietate a societatii comerciale. 'n Dngaria
directorul alimenteaza cu benzina dupa care se intoarce in Romania.
=rebuie declarata aceasta operatie in declaratia recapitulativa a tva6
9rgumentati.
Raspuns:
Aceasta este o achzte scutta fara drept de deducere pentru cumparator s o
vrare ocaa pentru vanzator ntrucat ocu vrar se consdera a f n afara
Romane, dec nu se decara n decarata recaptuatva a TVA.
11. A pf ac8izitioneaza automobile din Germania si apoi le revinde in
Romania) realizand acest lucru cu un caracter de continuitate) fiind
activitatea din care obtine venitul sau principal. =rebuie sa se inregistreze
aceasta persoana in scopuri de =(96 9rgumentati.
Raspuns:
Varanta 1 art. 143 an. (2) t. b).
(2) Sunt, de asemenea, scutte de taxa urmatoaree:
vrare ntracomuntare de m|oace de transport no catre un cumparator care nu
comunca furnzoruu un cod vaab de nregstrare n scopur de TVA;
Nu trebue sa se nregstreze n scop de TVA.
Varianta 2
Persoana fzca care achztoneaza n scopu revanzar autotursme s
desfasoara actvtat cu caracter de contnutate devne persoana mpozaba. Dupa
depasrea pafonuu de 35000 euro, persoana fzca ( persoana mpozaba) este
obgata sa se nregstreze n scopur de TVA .
1. Dn agent economic import din 9merica de !ud 1#.### sticle alcool
etilic concentraie +#?) de #)+ lEsticl la pre extern de 1## euroEsticl)
nefiind plasate n regim suspensiv. 9cciza specific pentru alcool etilic
este de &+#euroE8l alcool pur. 0ursul de sc8imb este -)- leiEeuro.
5eterminai valoarea accizei care trebuie pltit n vam.
RBspuns:
Accza = 750 x 3,3 x |(10.000 x 0,5) / 100| x 50% = 61.875 e
1-. A societate comercial produce n luna mai ##/ .### pac8ete igri
cu 1# igri n pac8et. 9cciza pentru igri este de +# euroE1### igri) iar
cursul de sc8imb este de -)- leiEeuro. 0"t este acciza datorat la bugetul
de stat pentru producia realizat) dac igrile sunt eliberate n consum
n luna mai ##/6
RBspuns:
Accza = 50 x 3,3 x (2.000 x 10)/1.000 =3300 e
140
1*. 2recizai produsele pentru care se aplic accize armonizate.
RBspuns:
Acczee armonzate se datoreaza pentru:
bere;
vnur;
bautur fermentate, atee dect berea vnure;
produse ntermedare;
acoo etc;
tutun preucrat;
produse energetce;
energe eectrca.
Cod Fsca cu modfcare competare uteroare, art. 162
1+. Dn agent economic import n ##/ din Rusia *# buci articole din
cristal al un pre de productor de +# euroEbucat. 08eltuielile cu
transportul extern al acestor produse au fost de +## euro. 2entru aceste
produse taxa vamal este de #?) comisionul vamal de #)+?) iar acciza de
++?. 5eterminai valoarea accizei ce trebuie pltit n vam) dac cursul
de sc8imb este -)- leiEeuro
RBspuns:
Vaoarea n vama = 40 x 50 x 3,3 + 500 x 3,3 = 6.600 + 1.650 = 8.250 e
Taxa vamaa = 20% x 8.250 = 1.650 e
Comsonu vama = 0,5% x 8.250 = 41,25 e
Accza = 55% x (8.250 + 1.650 + 41,25) = 5.468 e
1$. A societate realizeaz din producia intern bijuterii din aur) cu
excepia verg8etelor. 2reul de livrare) mai puin accizele) al produselor
este de /.### lei. 9cciza care se aplic conform 0odului Jiscal este de
1+?. ! se determine valoarea de facturare fr =(9 a produselor)
inclusiv acciza.
RBspuns: 9.200 e
<etodologia de calcul:
Baza de mpoztare - Preu de vrare, ma pun acczee.................................8.000
e
Accza apcaba (15% x 8.000 e)....................................................................1.200
e
Vaoarea de facturare fara TVA, ncusv accza ........................................... ...9.200
e
Legea 571/2003, Cod Fsca cu modfcare competare uteroare, art. 208
1&. !e import din 0anada produse de parfumerie pentru a fi
comercializate. ! se caluleze valoarea accizei n condiiile n care se
cunosc umrtoarele date: (aloarea n vam 1/#.### lei) tax vamal 1#?)
comision vamal #)+?) acciza -+?.
141
RBspuns: 69.615 e
Vaoarea n vama a produseor ..........................................................180.000 e
Taxa vamaa10% (180.000 e x 10%) ................................................18.000 e
Comson vama 0,5% (180.000 e x 0,5%) ............................................900 e
Tota ...................................................................................................198.900 e
Accza 35% (198.900 e x 35%)..........................................................69.615 e
Legea 571/2003, Cod Fsca cu modfcare competare uteroare, art. 208
1/. Fn luna martie ##/ un agent economic productor de bere a
nregistrat o producie de 1#.### 8l) cu o concentraie alcoolic de *)+? %i
un numr de $ grade 2lato. !tabilii acciza datorat de productor %tiind
c acciza unitar este #)*- euroE 1 8l grad 2lato) iar cursul de sc8imb din
prima zi lucrtoare a lunii octombrie ##$ este 1 euro C -)* lei.
Raspuns:
A = 6 x 0,43 x 3,4 x 10000 = 87.720 e
1,. 0are este sfera de aplicare a accizelor armonizate n Rom"nia6
Raspuns:
Sfera de apcare a acczeor armonzate este urmatoarea::
a) berea;
b) vnure;
c) bauture fermentate, atee dect berea vnure;
d) produsee ntermedare;
e) acoou etc;
f) tutunu preucrat;
g) produsee energetce;
h) energa eectrca.
Art.162 L571/2003 Cod fsc.
#. Dn importatior din Romania ac8izitioneaza in luna mai ##&) din
3razilia ) *### Pg de cafea boabe prajita) la pretul extern de euroEPg)
taxa vamala 1#?) comision #)+?) acciza ,## euroEtona) =(9 1,?.
5eterminati acciza utilizand un curs de 1 euro C -)* lei.

Raspuns:
Vaoarea n vama a produseor 4000x2x3,4=27200 e
Taxa vamaa10% : 27200 e x 10%2720 e
Comson vama 0,5% : 27200 e x 0,5%=136 e
Vaoare n vama nu are mportanta pentru ca accza se cacueaza pe tona.
Accza : (900x4000/1000)x3,4= 12240 e
1. Dn antrepozit fiscal livreaza spre consum /#.### de pac8ete de
tigarete a # tigareteEpac8et) pret extern C #)/ euroEpac8et) iar pretul de
vanzare cu amanuntul maxim declarat C &leiEpac8et. 9cciza pentru
tigarete este de 1$./E1.### tigarete T ,?) 1 euro C -.- lei. 9cciza
minima pentru tigarete C 11#.*1, leiE 1.### tigarete. 5eterminati acciza
care trebuie virata la bugetul de stat.

Raspuns : CF art 177
nr tgarete : 80000 x 20 = 1.600.000 tgar
142
accza mnma : 110.419x 1.600.000/1000 = 176.670.400 e
accza mnma stabta : 176.670.400x 91% = 160.770.064 e
accza specfca : (16,28 x 1.600.000/1000) x 3,3 = 85.958,4 e
accza ad vaorem : 29% x 7e/pachet x 80000tgarete = 162.400 e
accza cacuata : accza specfca + accza ad vaorem = 85958,4+162400 =
248.358,4
accza cacuata(248358,4) > accza mnma stabta(160.770.064) => se
patete accza mnma stabta. 2cciza de plata 0 1*+.--+.+*$ lei
. 0e reprezinta produsle accizabile in intelesul 0odului Jiscal 6
Raspuns:
- Produsee acczabe repreznta produse pentru care se datoreaza accze. Acczee
repreznta taxe specae de consum care se datoreaza bugetuu de stat apcate n
speca produseor cu accza armonzata ( vaabe pentru toate tare UE)s unor
produse consderate de ux( cu accza nearmonzata specfce tar noastre). Scopu
acczeor este de ordn fsca, fnd fooste n speca ca prgh pentru controarea
consumuu or.
-. 0e document trebuie sa nsoeasca mi%carea produselor accizabile n
regim suspensiv6
RBspuns:
Documentu admnstratv de nsore.
Legea 571/2003, Cod Fsca cu modfcare competare uteroare, art. 195(2) a).
*. 0e documente trebuie sa insoteasca miscarea intracomunitara a
produselor accizabile cu acciza platita6
Raspuns:
Factura, precum s documentee de nsotre smpfcate, dupa caz
Legea 571/2003, Cod Fsca cu modfcare competare uteroare, art. 195(2)
b),c).
+. 0are este organul fiscal competent teritorial pentru administrarea
impozitelor %i taxelor datorate de contribuabili) alii dec"t marii
contribuabili6
RBspuns:
Cod de procedura fscaa, repubcat n ue 2007, art. 33, an 1 : ,(1) Pentru
admnstrarea mpozteor, taxeor, contrbuor a ator sume datorate bugetuu
genera consodat, competena revne aceu organ fsca, |udeean, oca sau a
muncpuu Bucuret stabt prn ordn a mnstruu econome fnaneor, a
propunerea preednteu Agene Naonae de Admnstrare Fscaa, n a caru raza
tertoraa se afa domcu fsca a contrbuabuu sau a pattoruu de vent, n
cazu mpozteor contrbuor reazate prn stopa| a sursa, n conde eg."
Competena de admnstrarea a contrbuabuu de un organ fsca poate f
transmsa atu organ fsca cu acordu contrbuabuu a prmuu organ fsca.
Legsae apcaba: O.G. 92/2003 prvnd Codu de procedura fscaa (r3) art. 33,
an 1
143
$. Fn ce condiii un alt organ fiscal dec"t cel competent teritorial)
potrivit legii) %i anume cel n raza cruia contribuabilul %i are domiciliul
fiscal) poate prelua competena pentru administrarea impozitelor %i
taxelor datorate de respectivul contribuabil6
RBspuns:
Cod de procedura fscaa, repubcat ue 2007, art. 33, an 3, ,(3) Pentru
admnstrarea de catre organee fscae dn subordnea Agene Naonae de
Admnstrare Fscaa a creaneor fscae datorate de mar contrbuab, ncusv de
sede secundare ae acestora, competena poate f stabta n sarcna ator organe
fscae dect cee prevazute a an. (1), prn ordn a mnstruu econome
fnaneor, a propunerea preednteu Agene Naonae de Admnstrare Fscaa."
Legsae apcaba: O.G. 92/2003 prvnd Codu de procedura fscaa (r3) art. 33,
an 3
&. !ocietatea H:I !R; a depus la data de + 9prilie ##/ decontul de
tax pe valoarea adugat aferent trimestrului ' ##/) solicit"nd totodat
%i rambursarea sumei negative nscris n decontul respectiv) de 1#.### lei
2entru soluionarea cererii de rambursare) organul fiscal efectueaz o
inspecie fiscal pe parcursul creia decide %i verificarea impozitului pe
salariu
'nspecia fiscal se finalizeaz n data de 1# iunie ##/ %i are ca rezultat
stabilirea unei diferene suplimentare la impozitul pe salariu fa de cel
datorat %i declarat la + ianuarie) de +.### lei. Arganul fiscal competent
emite nota de compensare a =(9 de rambursat cu diferena datorat la
impozitul pe salariu n data de # iunie ##&.
! se calculeze cuantumul majorrilor de nt"rziere datorat de
contribuabil pentru diferena suplemntar de impozit pe salariu) %tiut fiind
c legea prevede un nivel al majorrilor de nt"rziere de #)1? pe zi.
RBspuns: 730 e
Cod de procedura fscaa, repubcat ue 2007, art. 120, an 1, ,(1) Ma|orare de
ntrzere se cacueaza pentru fecare z de ntrzere, ncepnd cu zua medat
urmatoare termenuu de scadena pna a data stnger sume datorate, ncusv.
,Cod de procedura fscaa, repubcat ue 2007, art. 122, an 1, t. b ,b) pentru
compensare dn ofcu, data stnger este data nregstrar operae de
compensare de catre untatea de trezorere tertoraa, conform note de
compensare ntocmte de catre organu competent;"
Peroada pe care se cacueaza ma|orare de ntrzere: 26 Ianuare - 20 Iune 2007
Ma|orar de ntrzere = 5.000 x 146 ze x 0,1% = 730 e
Legsae apcaba: O.G. 92/2003 prvnd Codu de procedura fscaa (r3) art. 120,
an 1 art. 122, an 1, t. b
/. 0are este domiciliul fiscal al unui contribuabil persoan fizic6
RBspuns:
n cazu creaneor fscae admnstrate de Mnsteru Econome Fnaneor prn
Agena Naonaa de Admnstrare Fscaa, prn domcu fsca se neege:
pentru persoanee fzce, adresa unde au domcu, potrvt eg, sau
adresa unde ocuesc efectv, n cazu n care aceasta este dferta de domcu;
144
pentru persoanee fzce care desfaoara actvta economce n mod
ndependent sau exercta profes bere, sedu actvta sau ocu unde se
desfaoara efectv actvtatea prncpaa;
Legsae apcaba:O.G.92/2003 prvnd Codu de procedura fscaa (r3) art.33,an
1 t. a b
,. 5l. H9I) medic) cu domiciliul n 3ucure%ti) sectorul 1) are un cabinet
individual pentru acordarea de consultaii medicale n 3ucure%ti) sectorul
-) av"nd program n * zile din sptm"n. 5l. H9I mai deine un cabinet
de consultaii medicale %i n ora%ul 3uftea) jude%ul 'lfov) la acesta din
urm av"nd program doar o zi pe sptm"n. 0are este domiciliul fiscal al
domnului H9I6 4xplicai.
RBspuns: Bucurest, Sectoru 3
n cazu creaneor fscae admnstrate de Mnsteru Econome Fnaneor prn
Agena Naonaa de Admnstrare Fscaa, prn domcu fsca se neege: pentru
persoanee fzce care desfaoara actvta economce n mod ndependent sau
exercta profes bere, sedu actvta sau ocu unde se desfaoara efectv
actvtatea prncpaa.
Legsae apcaba: O.G. 92/2003 prvnd Codu de procedura fscaa (r3) art. 33,
an 1 t. b
-#. !ocietatea H:I !R; calculeaz impozitul pe veniturile
microntreprinderilor aferent trimestrului ' ##/ n sum de #.### lei.
!ocietatea vireaz la termenul legal O + 9prilie ##/ O impozitul datorat.
5e asemenea) la termenul din + 9prilie ##/ societatea depune
5eclaraia 1## la organul fiscal competent) ns omite s nscrie n aceast
declaraie impozitul pe microntreprinderi calculat) n sum de #.### lei.
0are sunt efectele juridice ale plii impozitului pe venitul
microntreprinderilor asupra obligaiei de declarare a acestuia6
RBspuns:
Obgaa de a depune decaraa fscaa se menne n cazu n care a fost
efectuata pata obgae fscae. Astfe, char daca pata a fost efectuata, nu
nseamna ca nu ma exsta obgaa de decarare.
Legsae apcaba: O.G. 92/2003 prvnd Codu de procedura fscaa (r3) art. 81,
an 3
-1. 0odul de procedur fiscal prevede obligaia contribuabilului de a
aduce la cuno%tina organului fiscal orice modificare ulterioar a datelor
din declaraia de nregistrare fiscal prin depunerea declaraiei de
meniuni.Fn ce termen trebuie depus declaraia de meniuni6
RBspuns: n termen de 30 de ze de a data producer modfcar
Legsae apcaba: O.G. 92/2003 prvnd Codu de procedura fscaa (r3) art. 77,
an 1
-. !ocietatea H:I !R; datoreaz impozit pe profit astfel:
a. 0reane principale reprezent"nd impozit pe profit) conform
declaraiei fiscale:
=rimestrul ' ##&: 1.###) scadente la + aprilie ##&;
=rimestrul '' ##&: 1.+##) scadente la + iulie ##&;
145
=rimestrul ''' ##&: ##) scadente la + octombrie ##&;
=rimestrul '( ##&: 1.&##) scadente la + ianuarie ##/.
b. 0reane rezultate din inspecia fiscal) cu termen de plat) conform
deciziei de impunere comunicat n data de # ianuarie ##/:
5iferen trimestrul ' ##&: C*## lei;
9ccesoriu aferent diferenei de *## calculat p"n la 1+ ianuarie ##/ 1data
finalizrii controlului.:C1## lei;
5iferen trimestrul ''' ##&:C +## lei;
9ccesoriu aferent diferenei de /## lei calculat p"n la 1+ ianuarie ##/
1data finalizrii controlului.:C $# lei;
=otal:
1. 2rincipal:C ,## lei;
. 9ccesoriu: C1$#.lei
c. 0reane accesorii stabilite prin decizie pentru neplata la scaden a
impozitului pe profit:
0omunicat la data de 1# iulie ##&:C ## lei;
0omunicat la data de 1# ianuarie ##/C: -## lei.
!ocietatea efectueaz pentru impozitul pe profit o plat de -.+##) la data
de 1# martie ##/.
! se precizeze cum va efectua organul fiscal stingerea obligaiilor n
evidena sa fiscal prin aplicarea regulii privitoare la ordinea de stingere a
datoriilor din 0odul de procedur fiscal.
RBspuns:
data Suma dat. Suma acop p.10 .03 Ramas de pata
10.03.08
25.04.07 -prncp. 1000 1000 0
10.07.07 -accces. 200 200 0
25.07.07 -prncp. 1500 1500 0
25.10.07 -prncp. 200 200 0
10.01.08 -acces. 300 300 0
25.01.08 -prncp. 1700 1700 0
Tota= 5960 3500 2460
Legsae apcaba: O.G. 92/2003 prvnd Codu de procedura fscaa (r3) art. 115,
an 2 3
--. 0um se stabile%te vec8imea obligaiilor de plat accesorii n scopul
aplicrii regulii de stingere a datoriilor6
RBspuns:
Vechmea obgaor fscae de pata se stabete astfe:
n funce de scadena, pentru obgae fscae prncpae;
n funce de data comuncar, pentru dferenee de obga fscae prncpae
stabte de organee competente, precum pentru obgae fscae accesor;
n funce de data depuner a organu fsca a decaraor fscae rectfcatve,
pentru dferenee de obga fscae prncpae stabte de contrbuab.
Legsae apcaba: O.G. 92/2003 prvnd Codu de procedura fscaa (r3) art. 115,
an 3
146
-*. 0are este termenul legal n care organul fiscal trebuie s soluioneze
o cerere a unui contribuabil n cazul n care pentru aceasta sunt necesare
informaii suplimentare6
RBspuns:
Ca regua generaa, cerere depuse de catre contrbuab potrvt Coduu de
procedura se souoneaza de catre organu fsca n termen de 45 de ze de a
nregstrare.
n stuae n care, pentru souonarea cerer, sunt necesare nforma
supmentare reevante pentru uarea decze, acest termen se preungete cu
peroada cuprnsa ntre data soctar data prmr nformaor soctate.
Legsae apcaba: O.G. 92/2003 prvnd Codu de procedura fscaa (r3) art. 70,
an 1 2
-+. !ocietatea H:I !R; a stabilit %i declarat la data de + 'anuarie ##/
un impozit pe veniturile microntreprinderilor aferent trimestrului '( ##&
n sum de 1.### lei. Dlterior) societatea constat c a calculat gre%it
impozitul) suma corect a acestuia fiind de 1#.### lei. 0a urmare)
societatea %i exercit dreptul de a corecta declaraia %i depune n data de
+ 9prilie ##& declaraia rectificativ) dat la care efectueaz %i plata
sumei de 1#.### de lei n contul impozitului datotorat. ! se calculeze
cuantumul legal al majorrilor de nt"rziere datorat ca urmare a neplii la
scaden a impozitului pe venitul micro"ntreprinderilor aferent
trimestrului '( ##&) %tiut fiind c legea prevede un nivel al majorrilor de
nt"rziere de #)1? pe zi.
RBspuns:
Cod de procedura fscaa, repubcat ue 2007, art. 120, an 1, ,(1) Ma|orare de
ntrzere se cacueaza pentru fecare z de ntrzere, ncepnd cu zua medat
urmatoare termenuu de scadena pna a data stnger sume datorate,
ncusv."
Cod de procedura fscaa, repubcat ue 2007, art. 120, an 3, ,(3) n stuaa n
care dferenee rezutate dn corectarea decaraor sau modfcarea une decz de
mpunere sunt negatve n raport cu sumee stabte na, se datoreaza ma|orar
de ntrzere pentru suma datorata dupa corectare or modfcare, ncepnd cu zua
medat urmatoare scadene pna a data stnger acestea ncusv.
Peroada pe care se cacueaza ma|orare de ntrzere: 26 Ianuare - 25 Apre
2008
Suma a care se datoreaza ma|orare: 10.000
Ma|orar de ntrzere = 10.000 x 90 ze x 0,1% = 900 e
Legsae apcaba: O.G. 92/2003 prvnd Codu de procedura fscaa (r3) art. 120,
an 1 2
-$. 0are este termenul n care debitorii pot solicita organului fiscal
corectarea erorilor din documentele de plat a impozitelor %i taxelor6
RBspuns: Un an de a data pa
Legsae apcaba: O.G. 92/2003 prvnd Codu de procedura fscaa (r3) art. 114,
an
147
-&. 0are este termenul n care actul administrativ fiscal este considerat
comunicat n cazul comunicrii lui prin publicitate6
RBspuns: 15 ze de a data afar anunuu.
Legsae apcaba: O.G. 92/2003 prvnd Codu de procedura fscaa (r3) art. 44,
an 3
-/. 0amera profesionala H0I) persoan juridic de utilitate public are
organizate in structura sa desmembraminte 1sedii secundare. fr
personalitate juridic) denumite HfilialeI. 2arte din aceste
desmembrminte 1sedii secundare.) neav"nd mai mult de + salariai) nu
ndeplinesc condiia cerut de lege pentru a fi nregistrate ca puncte de
lucru pltitoare de impozit pe venitul din salarii %i) pe cale de consecin)
de a li se atribui cod de identificare propriu. 9ceste desmembrminte
trebuie ns declarate la organul fiscal) fr a primi cod de identificare
propriu. 0um se declar %i care este organul fiscal competent pentru
ndeplinirea obligaiei de nregistrare n cazul sediilor secundare care au
mai puin de + salariai6
RBspuns:
Decararea se face n termen de 30 de ze de a nfnarea sedor secundare (Cod
procedura fscaa) prn depunerea decarae prvnd sede secundare (OMFP
1329/2004). Competena tertoraa pentru admnstrarea acestora revne organuu
fsca n a caru raza tertoraa acestea se afa stuae. (Cod procedura fscaa)
Legsae apcaba: O.G. 92/2003 prvnd Codu de procedura fscaa (r3) art. 34
art. 74 OMFP 1329/2004
-,. 2"n la ce dat poate organul fiscal s efectueze inspecia fiscal %i)
eventual) s modifice prin decizie de impunere impozitul pe profit aferent
trimestrului ' ##*6 4xplicai.
RBspuns: 31 decembre 2009
Baza de mpunere s-a consttut n trm I 2004, termenu de prescrpe ncepe sa
curga de a 01 anuare 2005, dec nspeca se poate efectua pna a 31 decembre
2009.
Inspeca fscaa se efectueaza n cadru termenuu de prescrpe a dreptuu de a
stab obga fscae
Dreptu organuu fsca de a stab obga fscae se prescre n termen de 5 an,
cu excepa cazuu n care egea dspune atfe.
Termenu de prescrpe a dreptuu organuu fsca de a stab obga fscae
ncepe sa curga de a data de 1 anuare a anuu urmator ceu n care s-a nascut
creana fscaa potrvt art. 23, daca egea nu dspune atfe.
Daca egea nu prevede atfe, dreptu de creana fscaa obgaa fscaa
coreatva se nasc n momentu n care, potrvt eg, se consttue baza de mpunere
care e genereaza.
Legsae apcaba: O.G. 92/2003 prvnd Codu de procedura fscaa (r3) art. 23,
art. 91 art. 98
*#. !ocietatea H:I !R; face obiectul unei inspecii fiscale generale care
ncepe pe data de 1# 9prilie ##& %i se finalizeaz la data de -# iunie
##&) dat la care are loc discuia final cu contribuabilul asupra
constatrilor incluse n Raportul de inspecie fiscal. Fn cursul discuiilor)
reprezentantul legal al societii invoc prescripia dreptului organului
148
fiscal de a stabili diferena de +#.### lei aferent impozitului pe profit
pentru trimestrul ' ##) declarat de societate la data de + 9prilie ##.
'nvocarea are ca motivare n drept prevederile legale aplicabile conform
crora prescripia se mpline%te Hn termen de + ani de la data la care a
expirat termenul de depunere a declaraiei pentru perioada respectivI.
0um va proceda organul fiscal6 (a emite sau nu decizia de impunere
pentru diferena de +.### lei6 4xplicai.
RBspuns:
DA. Va emte decza de mpunere, ntruct, conform prevederor egae ,Dreptu
organuu fsca de a stab obga fscae se prescre n termen de 5 an, cu
excepa cazuu n care egea dspune atfe.
Termenu de prescrpe a dreptuu organuu fsca de a stab obga fscae
ncepe sa curga de a data de 1 anuare a anuu urmator ceu n care s-a nascut
creana fscaa".
Legsae apcaba: O.G. 92/2003 prvnd Codu de procedura fscaa (r3) art. 91
*1. !ocietatea H:I !R; depune la data de + aprilie ##/ declaraia 1##
privind obligaiile la bugetul de stat n care declar un impozit pe profit
datorat de -#.### lei. ;a aceea%i dat societatea depune %i decontul cu
sum negativ de tax pe valoarea adugat n sum de +#.### lei)
solicit"nd %i rambursarea. ;a data de -# 9prilie ##/ societatea
nregistreaz la organul fiscal cererea de compensare a celor dou
obligaii reciproce. Arganul fiscal) analiz"nd cererea de rambursare a taxei
pe valoarea adugat) constat c soluionarea necesit efectuarea n
prealabil a inspeciei fiscale. 0a urmare) se stabile%te prin decizie emis la
data de 1# iunie ##/) c taxa pe valoarea adugat la care este
ndreptit contribuabilul este de #.### lei. ;a data de 1+ iunie ##/ se
emite %i nota de compensare. 0ontribuabilul) primind actele
administrative fiscale corespunztoare acestor aciuni ale organului fiscal)
le accept %i efectueaz plata diferenei de 1#.### lei n data de * iunie
##/. ! se calculeze cuantumul legal al majorrilor de nt"rziere datorate
de societate) n urma soluionrii celor dou cereri depuse la organul
fiscal) %tiut fiind c legea prevede un nivel al majorrilor de nt"rziere de
#)1? pe zi.
RBspuns:
Pentru suma de 20.000 e admsa a compensare ma|orare se cacueaza pe
peroada 26-30 Apre 2008
Pentru suma de 10.000 e neadmsa a compensare ma|orare se cacueaza pe
peroada 26 Apre - 24 Iune 2008
Ma|orar de ntrzere = 20.000 x 5 ze x 0,1% + 10.000 x 60 ze x 0,1% = 100 +
600 = 700 e
Cod de procedura fscaa, repubcat ue 2007, art. 120, an 1 2 ,(1) Ma|orare
de ntrzere se cacueaza pentru fecare z de ntrzere, ncepnd cu zua medat
urmatoare termenuu de scadena pna a data stnger sume datorate, ncusv.
(2) Pentru dferenee supmentare de creane fscae rezutate dn corectarea
decaraor sau modfcarea une decz de mpunere, ma|orare de ntrzere se
datoreaza ncepnd cu zua medat urmatoare scadene creane fscae pentru
care s-a stabt dferena pna a data stnger acestea ncusv."
149
Cod de procedura fscaa, repubcat ue 2007, art. 122, an 1, t. b ,a) pentru
compensare a cerere, data stnger este data depuner a organu competent a
cerer de compensare;"
Legsae apcaba: O.G. 92/2003 prvnd Codu de procedura fscaa (r3) art. 120,
an 1 2 art. 122, an 1, t. b
*. !ocietatea H:I !R; depune la data de + aprilie ##/ declaraia 1##
privind obligaiile la bugetul de stat n care declar un impozit pe profit
datorat de -#.### lei. ;a aceea%i dat societatea depune %i decontul cu
sum negativ de tax pe valoarea adugat n sum de +#.### lei)
solicit"nd %i rambursarea. ;a data de + 9prilie ##/ societatea
nregistreaz la organul fiscal cererea de compensare a celor dou
obligaii reciproce. Arganul fiscal) analiz"nd cererea de rambursare a taxei
pe valoarea adugat) constat c soluionarea necesit efectuarea n
prealabil a inspeciei fiscale. 0a urmare) se stabile%te prin decizie emis la
data de 1# iunie ##&) c taxa pe valoarea adugat la care este
ndreptit contribuabilul este de *#.### lei. ;a data de 1+ iunie ##& se
emite %i nota de compensare. 0ontribuabilul) primind actele
administrative fiscale corespunztoare acestor aciuni ale organului fiscal)
le accept. ! se calculeze cuantumul legal al majorrilor de nt"rziere
datorate de societate) n urma soluionrii celor dou cereri depuse la
organul fiscal) %tiut fiind c legea prevede un nivel al majorrilor de
nt"rziere de #)1? pe zi.
RBspuns:
Nu se vor cacua ma|orar de ntrzere.
Cod de procedura fscaa, repubcat ue 2007, art. 120, an 1 2 ,(1) Ma|orare
de ntrzere se cacueaza pentru fecare z de ntrzere, ncepnd cu zua medat
urmatoare termenuu de scadena pna a data stnger sume datorate, ncusv.
(2) Pentru dferenee supmentare de creane fscae rezutate dn corectarea
decaraor sau modfcarea une decz de mpunere, ma|orare de ntrzere se
datoreaza ncepnd cu zua medat urmatoare scadene creane fscae pentru
care s-a stabt dferena pna a data stnger acestea ncusv."
Cod de procedura fscaa, repubcat ue 2007, art. 122, an 1, t. b, ,a) pentru
compensare a cerere, data stnger este data depuner a organu competent a
cerer de compensare;"
Legsae apcaba: O.G. 92/2003 prvnd Codu de procedura fscaa (r3) art. 120,
an 1 2 art. 122, an 1, t. b
*-. Dna dintre componentele registrului contribuabililor este vectorul
fiscal. ;a ce se refer informaia coninut n vectorul fiscal al unui
contribuabil6
RBspuns:
Vectoru fsca cuprnde categore de obga fscae de decarare, potrvt eg.
Legsae apcaba: O.G. 92/2003 prvnd Codu de procedura fscaa (r3) art. 78,
an 1 t. b
**. !ocietatea H:I !R; depune la data de + 9prilie ##/ decontul cu
sum negativ de tax pe valoarea adugat n sum de *#.### lei) fr a
solicita %i rambursarea acestei sume. ;a aceea%i dat) societatea mai
depune %i declaraia privind obligaiile la bugetul de stat n care declar
150
un impozit pe profit datorat de -#.### lei) dar pe care nu>l ac8it. 2oate
organul fiscal s efectueze din oficiu compensarea celor dou creane
reciproce6
RBspuns: NU
Organu fsca poate efectua compensare dn ofcu or de cte or constata exstena
unor creane recproce, cu excepa sumeor negatve dn deconture de taxa pe
vaoarea adaugata fara opune de rambursare.
Legsae apcaba: O.G. 92/2003 prvnd Codu de procedura fscaa (r3) art. 116,
an 4
*+. 0are este termenul general de soluionare a cererilor depuse de
contribuabili potrivit 0odului de procedur fiscal6
RBspuns: 45 de ze de a nregstrare
Legsae apcaba: O.G. 92/2003 prvnd Codu de procedura fscaa (r3) art. 70,
an 1
*$. !ocietatea H:I !9 are datorii restante la bugetul de stat) pentru care
organele fiscale au pornit executarea silit prin poprire) at"t asupra
disponibilitilor bne%ti din conturile bancare) c"t %i asupra sumelor pe
care alte societi le datoreaz soicetii H:I. !ocietatea se confrunt cu
dificulti financiare %i) pe fondul lipsei de disponibiliti n conturile
bancare) este n imposibilitate de a ac8ita salariile. 2entru dep%irea
situaiei) societatea solicit aplicarea prevederilor din 0odul de procedur
fiscal care prevd urmtoarele: H11. Fn msura n care este necesar)
pentru ac8itarea sumei datorate la data sesizrii bncii) potrivit alin. 111.)
sumele existente) precum %i cele viitoare provenite din ncasrile zilnice n
conturile n lei %i n valut sunt indisponibilizate. 5in momentul
indisponibilizrii) respectiv de la data %i ora primirii adresei de nfiinare a
popririi asupra disponibilitilor bne%ti) bncile nu vor proceda la
decontarea documentelor de plat primite) respectiv la debitarea
conturilor debitorilor) %i nu vor accepta alte pli din conturile acestora
p"n la ac8itarea integral a obligaiilor fiscale nscrise n adresa de
nfiinare a popririi) cu excepia sumelor necesare plii drepturilor
salariale.I 2oate organul fiscal s dea curs solicitrii societii debitoare
cu privire la eliberarea de ctre terul poprit n favoarea sa a sumelor
necesare plii drepturilor salariale6 4xplicai.
RBspuns: NU.
Teru poprt nu poate ebera sume n favoarea debtoruu, char numa pentru
pata drepturor saarae c poate onora numa documentee de pata emse de
debtor n vederea pa dreturor saarae.
Legsae apcaba: O.G. 92/2003 prvnd Codu de procedura fscaa (r3) art. 149,
an 12
*&. 4ste permis) conform 0odului de procedur fiscal ca plata datoriei
fiscale s fie efectuat de alt persoan dec"t debitorul6
RBspuns: DA
Pata obgaor fscae se efectueaza de catre debtor, dstnct pe fecare mpozt,
taxa, contrbue ate sume datorate bugetuu genera consodat, ncusv
ma|orar de ntrzere.
151
Obgata poate f achtata de orce persoana nteresata, precum de un coobgat sau
de un fde|usor.
Obgata poate f achtata char de o persoana nenteresata; aceasta persoana
trebue nsa sa ucreze n numee s pentru achtarea debtoruu, sau de ucreaza n
numee e propru, sa nu se subroge n drepture credtoruu.
Legsae apcaba: O.G. 92/2003 prvnd Codu de procedura fscaa (r3) art. 114,
an 2 Cod Cv, Art. 1093
*/. 0are este) potrivit 0odului de procedur fiscal) momentul de la care
ncepe s curg termenul de prescripie a dreptului organului fiscal de a
stabili impozite %i taxe %i c"t este acest termen6
RBspuns:
,Dreptu organuu fsca de a stab obga fscae se prescre n termen de 5 an,
cu excepa cazuu n care egea dspune atfe.
Termenu de prescrpe a dreptuu organuu fsca de a stab obga fscae
ncepe sa curga de a data de 1 anuare a anuu urmator ceu n care s-a nascut
creana fscaa".
Legsae apcaba: O.G. 92/2003 prvnd Codu de procedura fscaa (r3) art. 91
*,. 0are este primul act de executare silit n cazul creanelor fiscale6
RBspuns: Somaa
Art. 145 (1) Executarea sta ncepe prn comuncarea somae
Legsae apcaba: O.G. 92/2003 prvnd Codu de procedura fscaa (r3) art. 145
R : conform coduu de procedura fscaa prmu act de executare sta n cazu
creanteor fscae este somata. Somata este nsotta de un exempar a ttuu
executoru- art 145 CPF
+#. 0are este termenul de depunere a unei contestaii mpotriva unui act
de executare silit al organului fiscal6
RBspuns:
Contestaa se poate face n termen de 15 ze, sub sancunea decader, de a data
cnd:
contestatoru a uat cunotna de executarea or de actu de executare pe
care e contesta, dn comuncarea somae sau dn ata ntnare prmta or, n
psa acestora, cu ocaza efectuar executar ste sau n at mod;
contestatoru a uat cunotna, potrvt t. a), de refuzu organuu de
executare de a ndepn un act de executare;
ce nteresat a uat cunotna, potrvt t. a), de eberarea sau dstrburea
sumeor pe care e contesta.
Contestaa prn care o tera persoana pretnde ca are un drept de propretate sau
un at drept rea asupra bunuu urmart poate f ntrodusa ce ma trzu n termen
de 15 ze dupa efectuarea executar.
Legsae apcaba: O.G. 92/2003 prvnd Codu de procedura fscaa (r3) art. 173,
an. 1 2
+1. 5in momentul indisponibilizrii) respectiv de la data %i ora primirii
adresei de nfiinare a popririi asupra disponibilitilor bne%ti) bncile nu
vor proceda la decontarea documentelor de plat primite) respectiv la
debitarea conturilor debitorilor) %i nu vor accepta alte pli din conturile
152
acestora p"n la ac8itarea integral a obligaiilor fiscale nscrise n adresa
de nfiinare a popririi.0are sunt sumele exceptate de la aceste dispozitii6
RBspuns: sumee necesare pa drepturor saarae.
Legsae apcaba: O.G. 92/2003 prvnd Codu de procedura fscaa (r3) art. 149,
an 12
+. 0ontribuabilul H:I) persoan fizic independent) a primit n data de
#+ <artie ##& decizia de pli anticipate pentru anul fiscal ##& n care
organul fiscal a stabilit urmtoarele sume de plat:
1+ martie: 1.### lei;
1+ iunie: 1.### lei;
1+ septembrie: 1.### lei;
1+ decembrie: 1.### lei;
0ontribuabilul nu plte%te ratele.
5up depunerea declaraiei de venit pe anul ##&) respectiv la data
de 1+ mai ##/) organul fiscal emite decizia de impunere n care stabile%te
un impozit anual de *.### lei. 0ontribuabilul ac8it acest din urm debit n
data de & Actombrie ##/.
! se calculeze cuantumul legal al majorrilor de nt"rziere datorate
de contribuabil %tiut fiind c legea prevede un nivel al majorrilor de
nt"rziere de #)1? pe zi.
RBspuns:
Ma|orar cacuate n anu 2007:
Pentru pata antcpata 1: 1.000 x 291 ze x 0,1% = 291 e
Pentru pata antcpata 2: 1.000 x 199 ze x 0,1% = 199 e
Pentru pata antcpata 3: 1.000 x 107 ze x 0,1% = 107 e
Pentru pata antcpata 4: 1.000 x 16 ze x 0,1% = 16 e
Ma|orar cacuate n anu 2008: 4.000 x 300 x 0,1% = 1.200 e
Legsae apcaba: O.G. 92/2003 prvnd Codu de procedura fscaa (r3) art. 120,
an 6
+-. 0ontribuabilul H:I) persoan fizic independent) a primit n data de
#+ <artie ##& decizia de pli anticipate pentru anul fiscal ##& n care
organul fiscal a stabilit urmtoarele sume de plat:
1+ martie: 1.### lei;
1+ iunie: 1.### lei;
1+ septembrie: 1.### lei;
1+ decembrie: 1.### lei;
0ontribuabilul nu plte%te ratele.
5up depunerea declaraiei de venit pe anul ##&) respectiv la data
de 1+ mai ##/) organul fiscal emite decizia de impunere n care stabile%te
un impozit anual de .### lei. 0ontribuabilul ac8it acest din urm debit n
data de & Actombrie ##/.
! se calculeze cuantumul legal al majorrilor de nt"rziere datorate
de contribuabil %tiut fiind c legea prevede un nivel al majorrilor de
nt"rziere de #)1? pe zi.
RBspuns:
Ma|orar cacuate n anu 2007:
Pentru pata antcpata 1: 1.000 x 291 ze x 0,1% = 291 e
153
Pentru pata antcpata 2: 1.000 x 199 ze x 0,1% = 199 e
Pentru pata antcpata 3: 1.000 x 107 ze x 0,1% = 107 e
Pentru pata antcpata 4: 1.000 x 16 ze x 0,1% = 16 e
Ma|orar cacuate n anu 2008: 2.000 x 300 x 0,1% = 600 e
Legsae apcaba: O.G. 92/2003 prvnd Codu de procedura fscaa (r3) art. 120,
an 6
+*. 0ontribuabilul H:I) persoan fizic independent) a primit n data de
#+ <artie ##& decizia de pli anticipate pentru anul fiscal ##& n care
organul fiscal a stabilit urmtoarele sume de plat:
1+ martie: 1.### lei;
1+ iunie: 1.### lei;
1+ septembrie: 1.### lei;
1+ decembrie: 1.### lei;
0ontribuabilul plte%te doar primele trei rate.
5up depunerea declaraiei de venit pe anul ##&) respectiv la data
de 1+ mai ##/) organul fiscal emite decizia de impunere n care stabile%te
un impozit anual de -.### lei.
! se calculeze cuantumul legal al majorrilor de nt"rziere datorate
de contribuabil %tiut fiind c legea prevede un nivel al majorrilor de
nt"rziere de #)1? pe zi.
RBspuns:
Ma|orar cacuate n anu 2007:
Pentru pata antcpata 4: 1.000 x 16 ze x 0,1% = 16 e
Ma|orar cacuate n anu 2008: 0 e
Legsae apcaba: O.G. 92/2003 prvnd Codu de procedura fscaa (r3) art. 120,
an 6
++. 0ontribuabilul H:I) persoan fizic independent) a primit n data de
#+ <artie ##& decizia de pli anticipate pentru anul fiscal ##& n care
organul fiscal a stabilit urmtoarele sume de plat:
1+ martie: 1.### lei;
1+ iunie: 1.### lei;
1+ septembrie: 1.### lei;
1+ decembrie: 1.### lei;
0ontribuabilul plte%te doar primele trei rate
5up depunerea declaraiei de venit pe anul ##&) respectiv la data
de 1+ mai ##/) organul fiscal emite decizia de impunere n care stabile%te
un impozit anual de +.### lei. 0ontribuabilul ac8it n data de &
Actombrie ##/) respectiv n termenul de $# de zile de la data comunicrii
deciziei de impunere anual) stabilite de 0odul fiscal pentru ac8itarea
diferenelor rmase de ac8itat fa de plile anticipate) ntreaga datorie
de .### lei.
! se calculeze cuantumul legal al majorrilor de nt"rziere datorate
de contribuabil %tiut fiind c legea prevede un nivel al majorrilor de
nt"rziere de #)1? pe zi.
RBspuns:
Ma|orar cacuate n anu 2007:
Pentru pata antcpata 4: 1.000 x 16 ze x 0,1% = 16 e
Ma|orar cacuate n anu 2008: 1.000 x 300 x 0,1% = 300 e
154
Legsae apcaba: O.G. 92/2003 prvnd Codu de procedura fscaa (r3) art. 120,
an 6

+$. 0ontribuabilul H:I) persoan fizic independent) a primit n data de
#+ <artie ##& decizia de pli anticipate pentru anul fiscal ##& n care
organul fiscal a stabilit urmtoarele sume de plat:
1+ martie: 1.### lei;
1+ iunie: 1.### lei;
1+ septembrie: 1.### lei;
1+ decembrie: 1.### lei;
0ontribuabilul plte%te doar primele dou rate.
5up depunerea declaraiei de venit pe anul ##&) respectiv la data
de 1+ mai ##/) organul fiscal emite decizia de impunere n care stabile%te
un impozit anual de *.### lei. 0ontribuabilul ac8it datoria n data de &
Actombrie ##/.
! se calculeze cuantumul legal al majorrilor de nt"rziere datorate
de contribuabil %tiut fiind c legea prevede un nivel al majorrilor de
nt"rziere de #)1? pe zi.
RBspuns:
Ma|orar cacuate n anu 2007:
Pentru pata antcpata 3: 1.000 x 107 ze x 0,1% = 107 e
Pentru pata antcpata 4: 1.000 x 16 ze x 0,1% = 16 e
Ma|orar cacuate n anu 2008: 2.000 x 300 x 0,1% = 600 e
Legsae apcaba: O.G. 92/2003 prvnd Codu de procedura fscaa (r3) art. 120,
an 6
+&. 0ontribuabilul H:I) persoan fizic independent) a primit n data de
#+ <artie ##& decizia de pli anticipate pentru anul fiscal ##$ n care
organul fiscal a stabilit urmtoarele sume de plat:
1+ martie: 1.### lei;
1+ iunie: 1.### lei;
1+ septembrie: 1.### lei;
1+ decembrie: 1.### lei;
0ontribuabilul plte%te doar primele trei rate.
5up depunerea declaraiei de venit pe anul ##&) respectiv la data
de 1+ mai ##/) organul fiscal emite decizia de impunere n care stabile%te
un impozit anual de +.### lei. 0ontribuabilul ac8it n data de -1
5ecembrie ##/) dep%ind astfel cu 1## de zile termenul de $# de zile de
la data comunicrii deciziei de impunere anual) stabilite de 0odul fiscal
pentru ac8itarea diferenelor rmase de ac8itat fa de plile anticipate)
ntreaga datorie de .### lei.
! se calculeze cuantumul legal al majorrilor de nt"rziere datorate
de contribuabil %tiut fiind c legea prevede un nivel al majorrilor de
nt"rziere de #)1? pe zi.
RBspuns:
Ma|orar cacuate n anu 2007:
Pentru pata antcpata 4: 1.000 x 16 ze x 0,1% = 16 e
155
Ma|orar cacuate n anu 2008: 1.000 x 365 x 0,1% + 1.000 x 100 x 0,1% = 365 +
100 = 465 e
Legsae apcaba: O.G. 92/2003 prvnd Codu de procedura fscaa (r3) art. 120,
an 6
+/. 0ontribuabilul H:I) persoan fizic independent) a primit n data de
#+ <artie ##& decizia de pli anticipate pentru anul fiscal ##& n care
organul fiscal a stabilit urmtoarele sume de plat:
1+ martie: 1.### lei;
1+ iunie: 1.### lei;
1+ septembrie: 1.### lei;
1+ decembrie: 1.### lei;
0ontribuabilul plte%te doar primele trei rate.
5up depunerea declaraiei de venit pe anul ##&) respectiv la data
de 1+ mai ##/) organul fiscal emite decizia de impunere n care stabile%te
un impozit anual de # lei %i un drept la restituire de .### lei.
! se calculeze cuantumul legal al majorrilor de nt"rziere datorate
de contribuabil %tiut fiind c legea prevede un nivel al majorrilor de
nt"rziere de #)1? pe zi.
RBspuns:
Ma|orar cacuate n anu 2007:
Pentru pata antcpata 4: 1.000 x 16 ze x 0,1% = 16 e
Ma|orar cacuate n anu 2008: 0 e.
Legsae apcaba: O.G. 92/2003 prvnd Codu de procedura fscaa (r3) art. 120,
an 6
+,. !ocietatea H:I !R; a fcut obiectul unei inspecii fiscale n urma
creia au fost stabilite sume suplimentare de plat n cuantum de +#.###
lei. !ocietatea nu este de acord %i contest la organul fiscal competent
suma de -#.### lei. =otodat) societatea se adreseaz %i instanei
competente de contencios administrativ) solicit"nd suspendarea
executrii deciziei de impunere prin care au fost stabilite diferenele de
plat.
0are este suma cauiunii pe care societatea trebuie s o plteasc pentru
soluionarea cererii de suspendare a executrii deciziei6
RBspuns:
Cauunea = 20% dn suma contestata = 20% x 30.000 = 6.000 e
Legsae apcaba: O.G. 92/2003 prvnd Codu de procedura fscaa (r3) art. 215,
an 2
$#. Fn ce condiii este posibil suspendarea executrii unui act
administrativ fiscal6
RBspuns:
n stuaa n care s-a cerut suspendarea executar actuu admnstratv fsca, n
temeu Leg contencosuu admnstratv nr. 554/2004, cu modfcare uteroare.
Instana competenta poate suspenda executarea, daca se depune o cauune de
pna a 20% dn cuantumu sume contestate, ar n cazu cereror a caror obect nu
este evauab n ban, o cauune de pna a 2.000 e.
156
Legsae apcaba: O.G. 92/2003 prvnd Codu de procedura fscaa (r3) art. 215,
an 2
de organee fscae, numa daca termen conde acestora au fost respectate de
contrbuab" (Cod procedura fscaa art 42, an 4)
Socetatea poate sa nu o apce, contrbuabu fnd nsa expus rscuu fsca
Legsae apcaba: O.G. 92/2003 prvnd Codu de procedura fscaa (r3) art. 42,
an 4
$1. 0are sunt elementele principale pe care trebuie s le cuprind o
contestaie formulat mpotriva unui act administrativ fiscal6
RBspuns:
datee de dentfcare a contestatoruu;
obectu contestae;
motvee de fapt de drept;
doveze pe care se ntemeaza;
semnatura contestatoruu sau a mputernctuu acestua, precum tampa n
cazu persoaneor |urdce.
Dovada cata de mputernct a contestatoruu, persoana fzca sau |urdca, se
face potrvt eg.
Legsae apcaba: O.G. 92/2003 prvnd Codu de procedura fscaa (r3) art. 206,
an. 1
$. !ocietatea H:I !9) persoan juridic nerezident trebuie s execute)
n baza unui contract nc8eiat cu o persoan juridic rom"n) dou
poriuni ale unei autostrzi. 2rima poriune) ce constituie potrivit 0odului
fiscal un sediu permanent) strbate trei judee astfel: ncepe n judeul 9)
municipiul R) trece prin judeul 3 %i se sf"r%e%te n judeul 0) municipiul R.
0ea de a doua poriune) ce constiutie un sediu permanent distinct potrivit
0odului fiscal) se afl n ntregime pe raza municipiului ( din judeul 5.
0are este organul fiscal competent pentru administrarea obligaiilor
fiscale datorate de societatea H:I !9 n Rom"nia. 4xplicai
RBspuns:
Pentru sedu permanent 1: muncpu Z, |udeu A
Pentru sedu permenent 2: muncpu V, |udeu D
n cazu contrbuabor nerezden care desfaoara actvta pe tertoru Romne
prn unu sau ma mute sed permanente, competena revne organuu fsca pe a
caru raza tertoraa se afa stuat fecare sedu permanent. n cazu n care
actvtatea unu sedu permanent se desfaoara pe raza tertoraa a ma mutor
organe fscae, competena revne aceu organ fsca n a caru raza tertoraa
ncepe actvtatea aceu sedu permanent.
Legsae apcaba: O.G. 92/2003 prvnd Codu de procedura fscaa (r3) art. 33,
an. 2
$-. !ocietatea H:I !R; este supus executrii silite pentru obligaiile
fiscale neac8itate. Fn acest scop) in"nd cont de cuantumul sumelor
datorate) organul de executare aplic msura executrii silite mobiliare)
sec8estr"nd prin proces verbal cele cinci mijloace de transport aflate n
folosina societii) ntre care dou sunt deinute de societate n baza unor
157
contracte de nc8iriere nc8eiate cu asociatul unic. 4ste corect aplicarea
msurii de executare silit6 4xplicai.
RBspuns: NU.
Sunt supuse executar ste orce bunur mobe ae debtoruu. Cee doua man
ae asocatuu nu aparn soceta debtoare, dec nu pot f sechestrate.
Legsae apcaba: O.G. 92/2003 prvnd Codu de procedura fscaa (r3) art. 151,
an. 1
$*. !ocietatea H:I !9 face obiectul unei inspecii fiscale n urma creia
sunt stabilite obligaii suplimentare de plat reprezent"nd impozit pe
profit aferent trimestrului ' ##/ n cuantum de 1#.### lei. 5ecizia de
impunere prin care organul fiscal stabile%te suma astfel datorat este
comunicat societii n data de 1# iunie ##/. !ocietatea ac8it debitul la
termenul de plat prevzut de 0odul de procedur fiscal %i menionat n
decizie) respectiv + iulie ##/. ! se calculeze cuantumul legal al
majorrilor de nt"rziere datorate de contribuabil %tiut fiind c legea
prevede un nivel al majorrilor de nt"rziere de #)1? pe zi.
RBspuns:
Ma|orare se patesc dn zua medat urmatoare scadente creante fscae pentru
care s-a stabt dferenta s pna a data stnger acestea ncusv- art 120 CPF
termen de pata: 25.04.08
data pata: 05.07.08
de unde rezuta un numar de 71 ze ntrzere ( 5 ze apre+31 ze ma+30 ze
une+5 ze ue), dec 10.000 ron*0.1% z*71 ze= 710 e dobnz
Ma|orar = 10.000 x 71 x 0,1% = 710 e
Legsae apcaba: O.G. 92/2003 prvnd Codu de procedura fscaa (r3) art. 120
$+. !ocietatea H:I !R; face obiectul unei inspecii fiscale n urma
creiansunt stabilite obligaii fiscale suplimentare de plat. !ocietatea
formuleaz %i depune o contestaie mpotriva deciziei de stabilire a
obligaiilor suplimentare de plat) dar pe care o retrage dup dou zile.
Dlterior) societatea apreciaz c exist premise pentru soluionarea
favorabil a contestaiei %i dore%te s depun contestaia reformulat. 9re
societatea dreptul de a mai depune contestaia dup ce aceasta a fost
retras6
RBspuns: DA.
Prn retragerea contestae nu se perde dreptu de a se nanta o noua contestae
n nteroru termenuu genera de depunere a acestea.
Legsae apcaba: O.G. 92/2003 prvnd Codu de procedura fscaa (r3) art. 208,
an. 2
$$. 0odul de procedur fiscal prevede un termen special pentru
depunerea contestaiei. 0are este acest termen %i n ce situaii se aplic6
RBspuns:
Termenu genera: 30 de ze de a data comuncar actuu admnstratv fsca;
158
Termenu speca: 3 un de a data comuncar actuu admnstratv fsca, daca
actu admnstratv fsca nu conne eementee obgator pe care trebue sa e
conna, potrvt eg.
Legsae apcaba: O.G. 92/2003 prvnd Codu de procedura fscaa (r3) art. 207
$&. 0odul de procedur fiscal reglementeaz dreptul contribuabililor la
o dob"nd pentru sumele de restituit sau de rambursat de la buget) dac
restituirea sau rambursarea nu se face n termenul legal pentru
soluionarea cererilor contribuabililor) termen stabilit de acelai act
normativ.
0are este nivelul acestei dob"nzi6
RBspuns:
Pentru sumee de resttut sau de rambursat de a buget, contrbuab au dreptu a
dobnda dn zua urmatoare exprar termenuu( 45 ze de a depunerea
cerer)Acordarea dobnzor se face a cererea contrbuabor. Dobnda este a
nveu ma|orar de ntrzere regementate de CPF ( n prezent 0.1% pe z ntrzere)-
art 124- CPF
Dobnda datorata este a nveu ma|orar de ntrzere, respectv de 0,1% pentru
fecare z de ntrzere
Legsae apcaba: O.G. 92/2003 prvnd Codu de procedura fscaa (r3) art. 124
$/. 0um se stabile%te vec8imea creanelor fiscale principale rezultate din
declaraiile rectificative n scopul aplicrii regulilor cu privire la ordinea de
stingere6
RBspuns:
n funce de data depuner a organu fsca a decaraor fscae rectfcatve
Legsae apcaba: O.G. 92/2003 prvnd Codu de procedura fscaa (r3) art. 115,
an. 3, t.c
$,. Arganul fiscal transmite unui contribuabil decizia de impunere prin
scrisoare recomandat cu confirmare de primire) ns scrisoarea este
napoiat de po%t cu meniunea Hnegsit la domiciliuI. 0a urmare)
organul fiscal decide comunicarea deciziei prin publicitate. Fn ce const
comunicarea prin publicitate6
RBspuns:
Prn afarea, concomtent, a sedu organuu fsca emtent pe pagna de nternet
a Agene Naonae de Admnstrare Fscaa, a unu anun n care se menoneaza
ca a fost ems actu admnstratv fsca pe numee contrbuabuu.
Legsae apcaba: O.G. 92/2003 prvnd Codu de procedura fscaa (r3) art. 44,
an. 3
&#. 0are este codul de identificare fiscala pt. persoanele fizice6
Raspuns:
Codu numerc persona sau numar de dentfcare fscaa pt. persoanee care nu
detn cod numerc persona
Art.69(1) Og 92/2003-Cod proced. fscaa.
159
&1. 4ste obligatorie declararea in Romania a sediilor secundare din
strainatate ale unui contribuabil cu domiciliul fiscal in Romania6 !i daca
da) in ce termen6
Raspuns:
Da, este obgatore decararea n termen de 30 ze de a nfntarea de fae s sed
secundare- art 74CPF
&. 0onf.prevederilor legale nedepunerea declaratiei fiscale da dreptul
organului fiscal sa procedeze la stabilirea din oficiu a impozitelor ) taxelor
contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat.
5in ce moment are org fisc.dreptulde stabilire din of. 9 imp.taxelor
contrib.si a altor sume datorate bug.general consolidat in aceasta
situatie6
Raspuns:
Stabrea dn ofcu a obgator fscae nu se poate face nante de mpnrea unu
termen de 15 ze de a nstntarea contrbuabuu prvnd depasrea termenuu
ega de depunere a decarate fscae.- art 83, an 4- CPF.
&-. 'n ce termen de la comunicarea somatiei trebuie stins debitul pentru
ca procedurile de executare silita sa nu continuie 6
Raspuns:
Executarea sta ncepe prn comuncarea somate. Daca n termen de 15 ze de a
comuncarea somate nu se stnge debtu, se contnua masure de executare sta.
Somata este nsotta de un exempar a ttuu executoru- art 145 CPF
&*. 'mpotriva sc 9;J9 !R; s>a emis o decizie de impunere reprezentand
dif.de impozit pe profit aferent anului ##& in suma de .1-.### lei. 0are
este organul competent la care soc. 2oate introduce contestatie impotrive
deciziei de impunere 6
Raspuns:
Constestata se depune a organu fsca ( respectv vama) a caru act admnstratv
este atacat s nu este supusa taxeor de tmbru. Contestata se depune n termen de
30 ze de a data comuncar actuu admnstratv fsca sub sanctunea decader.
;I!*(LIT(T<
160
!uport de curs standard pentru cursurile des-:urate 'n cadrul
=ro2ra"ului >a/ional de 6e,oltare =ro-esional *ontinu
6isciplina : ;iscalitate

=ro2ra"ul de curs standard
& <erfecionarea legislaiei fiscale !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!&04
impozitul pe profit; !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!&0)
impozitul pe venit; !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!&0)
impozitul pe veniturile microntreprinderilor; !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!&0)
impozitul pe veniturile obinute din -om.nia de nerezideni; !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!&0)
impozitul pe reprezentane; !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!&0)
taxa pe valoarea adugat; !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!&0)
accizele; !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!&0)
impozitele i taxele locale!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!&0)
161
' -eflectri fiscale n contabilitate !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!&0%
4 :otiuni fiscale generale !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!&1(
) *mpozitul pe profit !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!&1)
)!& "ontribuabilii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!&1)
)!' "otele de impozitare!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!&13
)!4 8odul de calcul al profitului impozabil!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!&1/
)!) <ierderea fiscal!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!&/%
)!% -eorganizri, licidri i alte transferuri de active i titluri de participare!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!&/0
)!0 -egimul fiscal comun care se aplic fuziunilor, divizrilor,
divizrilor pariale, transferurilor de active i scimburilor de aciuni
ntre societile din diferite state membre ale Dniunii Europene !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!&/1
)!1 2socierile fr personalitate juridic!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!&//
)!3 2specte fiscale internaionale!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!&//
)!/ 5ermenul de plat al impozitului pe profit!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'((
)!&( 9bligaii declarative!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'('
)!&& "reditul fiscal extern!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'('
)!&' *mpozitul pe veniturile microntreprinderilor!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'('
% 5axa pe valoarea adugat !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'(0
%!& -egula general de aplicare a taxei pe valoarea adugat!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'(0
%!' <ersoanele impozabile!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'(0
%!4 $ivrrile de bunuri si prestrile de servicii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'(1
5.3.1 Lvrare de bunur............................................................................................... 207
5.3.2 Prestare de servc............................................................................................ 209
5.3.3 Achzte ntracomuntare................................................................................... 209
5.3.4 Importure........................................................................................................... 209
%!) $ocul operatiunilor!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'(/
%!% 9peraiuni scutite privind taxa pe valoarea adugat!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'&'
%!0 <ersoana obligat la plata taxei!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'&4
%!1 Faptul generator, exigibilitatea taxei i exigibilitatea plii taxei pe valoarea adugat!!!!!!!!!!!!!'&)
%!3 6aza de impozitare a taxei pe valoarea adugat!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'&%
%!/ ;reptul de deducere a taxei pe valoarea adugat!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'&3
%!&( ;eterminarea 5+2 de plat i plata acesteia la buget!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!''(
%!&& 8suri de simplificare!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!''&
%!&' 9bligaiile persoanelor inregistrate in scop de 5+2!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'''
0 2ccizele !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!''%
0!& 2ccizele armonizate!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!''%
0!' 2ccizele n cazul produselor nesupuse accizelor armonizate!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!')(
1 *mpozitul pe veniturile obinute de persoanele fizice !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'))
1!& *mpozitarea veniturilor din activiti independente !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!')0
1!' *mpozitarea veniturilor din salarii !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!')1
1!4 *mpozitarea veniturilor din cedarea folosinei bunurilor !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'%'
1!) *mpozitarea veniturilor din investiii !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'%4
1!% *mpozitarea veniturilor din pensii !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'%%
1!0 *mpozitarea veniturilor din premii i din jocuri de noroc !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'%%
1!1 *mpozitarea veniturilor din transferul proprietilor imobiliare din patrimoniul personal !!!!!!!!'%0
3 *mpozitul pe dividendele obinute de persoanele juridice !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'%1
/ *mpozite i taxe locale !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'%3
/!& *mpozitul i taxa pe cldiri!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'%3
/!' *mpozitul i taxa pe teren !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'0'
/!4 *mpozitul pe mijloacele de transport !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'04
6ibliografie:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'0)
162
1 =er-ec/ionarea le2isla/iei -iscale
Cadru ega fsca n Romna este conturat de:
a) Legsate de regementare a mpozteor s taxeor;
a. Codu Fsca: Legea 571/2003, pubcata n Montoru Ofca nr.
927/2003, cu modfcare s competare uteroare;
b. Normee metodoogce de apcare a Coduu Fsca: Hotarrea de
Guvern nr. 44/2004, pubcata n Montoru Ofca nr. 112/2004, cu
modfcare s competare uteroare;
c. Ordne emse de Mnsteru Fnanteor Pubce pentru regementarea
unor aspecte fscae;
d. Decz ae Comse Centrae de Fscatate, care vn sa dea o soute
untara unor spete neacoperte de egsata n vgoare a un moment
dat;
e. Ate acte normatve care mpun ate mpozte s taxe, dect cee stabte
prn Codu Fsca
b) Legsate de regementare a proceduror fscae
a. Codu de Procedura Fscaa: Ordonanta de Guvern nr. 92/2003,
repubcata n Montoru Ofca nr. 513/2007, cu modfcare s
competare uteroare;
b. Normee Metodoogce de Apcare a Coduu de Procedura Fscaa:
Hotarrea de Guvern nr. 1050/2004 pubcata n Montoru Ofca nr.
651/2004, cu modfcare s competare uteroare;
c. Ordne emse de Agenta Natonaa de Admnstrate Fscaa pentru
aprobarea dferteor tpur de decarat, stabrea proceduror de
decarare etc.
d. Decz ae Comse Centrae de Procedur Fscae, care vn sa dea o
soute untara unor spete procedurae neacoperte de egsata n
vgoare a un moment dat;
Codu fsca regementeaza urmatoaree mpozte s taxe:
163
impozitul pe profit;
impozitul pe venit;
impozitul pe veniturile microntreprinderilor;
impozitul pe veniturile obinute din -om.nia de nerezideni;
impozitul pe reprezentane;
taxa pe valoarea adugat;
accizele;
impozitele i taxele locale
Pentru nteegerea Coduu Fsca este necesara cunoasterea s a Normeor
Metodoogce de apcare a Coduu Fsca, a dferteor ordne emse de Mnsteru
Fnanteor Pubce, precum s a deczor Comse Centrae de Fscatate. Acestea
au rou de a expca s de a prezenta unee exempe practce prvnd apcarea
dferteor regu fscae.
Codu de procedura fscaa stabeste drepture obgae paror dn
raporture |urdce fscae prvnd admnstrarea mpozteor taxeor, respectv
prvnd:
nregstrarea fscaa;
decararea, stabrea, verfcarea coectarea mpozteor, taxeor, contrbuor
a ator sume datorate bugetuu genera consodat;
souonarea contestaor mpotrva acteor admnstratve fscae.
164
2 Re-lectri -iscale 'n conta%ilitate
Prncpaee mpozte pentru care este necesara cunoasterea refectar n
contabtatea persoaneor |urdce sunt:
A. Impoztu pe proft;
B. Impoztu pe venture mcrontreprnderor;
C. Taxa pe vaoarea adaugata (TVA);
D. Accze
E. Impoztu pe venture persoaneor fzce;
F. Impoztee taxee ocae
9. 'mpozitul pe profit
Pentru mpoztu pe proft trebue nregstrate:
a) constturea mpoztuu
691 ,Chetue cu mpoztu pe proft" = 441 ,Impoztu pe proft/vent'"
b) pata mpoztuu
441 ,Impoztu pe proft/vent'" = 5121 ,Banca" / 5311 ,Casa"
3. 'mpozitul pe veniturile microntreprinderilor
Pentru mpoztu pe venture mcrontreprnderor trebue nregstrate:
a) constturea mpoztuu
698 ,Chetue cu mpoztu pe vent = 441 ,Impoztu pe proft/vent'"
cu ate mpozte care nu apar
n eementee de ma sus"
165
b) pata mpoztuu
441 ,Impoztu pe proft/vent'" = 5121 ,Banca" / 5311 ,Casa"
0. =axa pe valoarea adugat 1=(9.
n cazu TVA avem stuae:
a) achze de produse/servc cu TVA:
% = 401 ,Furnzor"
3xx/6xx (Stoc/Chetuaa)
4426 ,TVA deductba "
b) vnzare de produse/servc cu TVA:
411 ,Cen" = %
7xx (Vent)
4427 ,TVA coectata"
c) achze n regm de taxare nversa, cu TVA deductb
4426 ,TVA deductba"= 4427 ,TVA coectata"
d) achze n regm de taxare nversa, cu TVA nedeductb
2xx/3xx/6xx (Imobzare/Stoc/Chetuaa)= 4427 ,TVA coectata"
e) a|ustarea une taxe dedusa na
- stornarea deducer ntae
4426 ,TVA deductba" = 401 ,Furnzor"
- trecerea pe chetuaa a sume stornate
2xx/3xx/6xx (Imobzare/Stoc/Chetuaa)= 401 ,Furnzor"
166
f) coectarea TVA n urma une vrar/prestar catre sne
2xx/3xx/6xx (Imobzare/Stoc/Chetuaa)= 4427 ,TVA coectata"
g) nchderea conturor de TVA pentru stabrea sume de TVA ramas de pata
sau de recuperat. n aceasta stuae vom presupune doua cazur: cnd TVA
deductba este ma mare dect TVA coectata cnd TVA coectata este ma
mare dect TVA deductba
-daca TVA deductba > TVA coectata (de exempu TVA deductba =
1.000 Ron, TVA coectata = 700 Ron)
4427 ,TVA coectata" = 4426 ,TVA deductba" 700 Ron
4424 ,TVA de recuperat" = 4426 ,TVA deductba" 300 Ron
-daca TVA deductba < TVA coectata (de exempu TVA deductba =
700 Ron, TVA coectata = 1.000 Ron)
4427 ,TVA coectata" = 4426 ,TVA deductba" 700 Ron
4427 ,TVA coectata" = 4423 ,TVA de pata" 300 Ron
h) pata TVA catre buget
4423 ,TVA de pata" = 5121 ,Banca" / 5311 ,Casa"
) recuperarea TVA de a buget
5121 ,Banca" / 5311 ,Casa" = 4424 ,TVA de recuperat"
5. 9ccize
Contabzarea acczeor presupune:
167
a) nregstrarea accze n momentu produce/mportuu
2xx/3xx = 446 ''Ate mpozte, taxe varsamnte asmate''/anatc
dstnct
b) pata accze a buget
446 ''Ate mpozte, taxe varsamnte asmate''/anatc dstnct =
5121 ,Banca" / 5311 ,Casa"
4. 'mpozitul pe veniturile persoanelor fizice
n reae cu mpoztu pe venture persoaneor fzce, persoana |urdca este
un smpu ntermedar ea reaznd renerea a sursa a acestua, n funce de
categora de vent, vrarea sa a stat. Ceo ma frecvent se ntnete stuaa
rener mpoztuu pe venture dn saar, nsa sunt stua cnd trebue renut
mpozt pentru venture dn dvdende, venture dn dreptur de propretate
nteectuaa, ventur dn contracte ncheate conform Coduu cv etc.
Pentru mpoztu pe venture dn saar nregstrare sunt:
a) constturea mpoztuu
421 ,Persona - saar datorate" = 444 ,Impoztu pe ventur de natura
saaror"
b) pata mpoztuu
444 ,Impoztu pe ventur de natura saaror" = 5121 ,Banca" / 5311 ,Casa"
J. 'mpozitele %i taxele locale
Dntre mpoztee taxee ocae, ce ma frecvent apar:
@ mpoztu pe cadr;
@ mpoztu pe terenur;
@ mpoztu pe m|ocae de transport.
168
Pentru toate acestea nregstrare contabe presupun:
a) constturea mpoztuu
635 ,Chetue cu ate mpozte, taxe varsamnte asmate" = 446
''Ate mpozte, taxe varsamnte asmate''/anatc dstnct
b) pata mpoztuu
446 ''Ate mpozte, taxe varsamnte asmate''/anatc dstnct =
5121 ,Banca" / 5311 ,Casa"
169
3 >otiuni -iscale 2enerale
,tatul, pentru a@i finana celtuielile sale, are nevoie de resurse financiare! 2cestea pot fi fiscale i
nefiscale! -esursele fiscale sunt cele pe care statul el procur impun.nd puterea sa stabilit prin
"onstituie de a stabili preleva bani de la cetenii rii! <relevrile efectuate de stat mbrac urmtoarele
forme:
a) *mpozite;
b) 5axe;
c) "ontribuii!
I"po,itele sunt prelevri cu caracter:
obligatoriu: 5oi cei care realizeaz obiectul impozabil trebuie s plteasc impozit;
nerambursabil: nu se poate solocita rambursarea sumei;
fr contraprestaie direct: plata impozitului nu este urmat de o contraprestaie imediat din
partea statului #plata impozitului pe profit nu reprezint contravaloarea vreunui serviciu
efectuat de stat n favoarea contribuabililor! *mpozitele se pltesc pentru asigurarea celtuielilor
generale ale statului: celtuieli de funcionare, celtuieli cu armata, poliia, educaia, cultura
etc!)!
Ta?ele sunt prelevri cu caracter
obligatoriu: 5oi cei care doresc un serviciu din partea statului trebuie s plteasc o tax
nerambursabil: nu se poate solocita rambursarea sumei;
cu contraprestaie direct: plata taxei este urmat de o contraprestaie imediat din partea
statului #plata taxei de autorizaie de construcie este necesdar pentru obinerea autorizaiei de
construcie! Hn fapt taxa este contravaloarea serviciului prestat de stat, respectiv serviciul de
emitere a autorizaiei de construcie)!
*ontri%u/iile sunt prelevri cu caracter:
obligatoriu: 5oi cei care realizeaz obiectul impozabil trebuie s plteasc contribuia;
nerambursabil: nu se poate solocita rambursarea sumei;
cu sau fr contraprestaie: plata contribuiei asigur contribuabilul c dac i se va nt.mpla un
eveniment va beneficia de o contraprestaie din partea statului #ex: plata contribuiei la fondul
170
de omaj asigur contribuabilul c, dac va intra n omaj va beneficia de indemnizaie de
omaj)!
Hn cadrul acestui curs se vor studia impozitele! <le"entele i"po,itului sunt:
Subectu = persoana fzca sau |urdca obgata a pata u
Suportatoru = persoana care suporta efectv mpoztu
Obectu = matera supusa mpuner
Sursa = dn ce anume se patete mpoztu
Untatea de mpunere = untate de masura prn care se exprma dmensunea
obectuu mpozab
Cota mpoztuu = mpoztu aferent une unta de mpunere
Aseta = totatatea masuror uate de organee fscae pentru dentfcarea
obectuu mpozab, stabrea marm mpozabe determnarea mpoztuu
datorat
Termen de pata = data pna a care trebue patt mpoztu
*mpozitele se clasific i ele n:
a) I"po,ite directe! *mpozitele directe sunt impozitele care se datoreaz pentru venitul obinut sau
pentru averea deinut! Hn cadrul acestui curs se vor studia dintre impozitele directe:
a! *mpozitul pe profit;
b! *mpozitul pe veniturile microntreprinderilor;
c! *mpozitul pe veniturile persoanelor fizice;
d! *mpozitul pe dividendele primite de persoanele juridice
e! *mpozitele i taxele locale
b) I"po,ite indirecte! *mpozitele indirecte sunt sunt impozitele care se includ n preul de v.nzare al
bunurilor i serviciilor, fiind cunoscute i sub numele de impozite pe celtuieli! ! Hn cadrul acestui
curs se vor studia dintre impozitele indirecte:
a! 5axa pe valoarea adugat;
b! 2ccizele
Hn stabilirea unui impozit trebuie avute n vedere anumite principii! =rincipiile i"punerii stabilite de
2dam ,mit la &110 mai sunt n vigoare i astzi! Ele sunt:
171
prncpu |ustee mpuner (echta fscae) - contrbua cu mpozte a
bugetu statuu sa se faca n funce de ventu obnut sau averea
denuta;
prncpu certtudn mpuner - marmea mpozteor datorate de fecare
contrbuab trebue sa fe certa, ar termenee, modatatea ocu de
pata sa fe bne stabte cunoscute;
prncpu comodta mpuner - mpoztee trebue sa fe percepute a
termenee n modu ce ma convenab pentru contrbuab;
prncpu randamentuu mpozteor - sstemu fsca trebue sa asgure
ncasarea mpozteor cu un mnm de chetue sa fe ct ma pun
apasator pentru contrbuab.
<ornind de la aceste principii "odul fiscal a stabilit i el principiile -iscalit/ii ce trebuie respectate n
-om.nia astfel:
neutratatea masuror fscae n raport cu dfertee categor de nvesttor
captaur, cu forma de propretate, asgurnd cond egae
nvesttoror, captauu romn stran;
certtudnea mpuner, prn eaborarea de norme |urdce care, care sa nu
conduca a nterpretar arbtrare, ar termenee, modatatea sumee de
pata sa fe precs stabte pentru fecare pattor, respectv aceta sa
poata urmar neege sarcna fscaa ce e revne, precum sa poata
determna nfuena deczor or de management fnancar asupra sarcn
or fscae;
echtatea fscaa a nveu persoaneor fzce, prn mpunerea dferta a
venturor, n funce de marmea acestora;
efcena mpuner prn asgurarea stabta pe termen ung a
prevederor Coduu fsca, astfe nct aceste preveder sa nu conduca a
efecte retroactve defavorabe pentru persoane fzce |urdce, n raport
cu mpoztarea n vgoare a data adoptar de catre acestea a unor decz
nvestonae ma|ore.
;repturile i obligaiile contribuabililor sunt stabilite de "odul de procedur fiscal! @%li2a/iile -iscale
sunt:
172
obgaa de a decara bunure venture mpozabe sau, dupa caz,
mpoztee, taxee, contrbue ate sume datorate bugetuu genera
consodat;
obgaa de a cacua de a nregstra n evdenee contabe fscae
mpoztee, taxee, contrbue ate sume datorate bugetuu genera
consodat;
obgaa de a pat a termenee egae mpoztee, taxee, contrbue ate
sume datorate bugetuu genera consodat;
obgaa de a pat ma|orar de ntrzere, aferente mpozteor, taxeor,
contrbuor ator sume datorate bugetuu genera consodat, denumte
obga de pata accesor;
obgaa de a cacua, de a rene de a nregstra n evdenee contabe
de pata, a termenee egae, mpoztee contrbue care se reazeaza prn
stopa| a sursa;
orce ate obga care revn contrbuabor, persoane fzce sau |urdce, n
apcarea egor fscae.
<entru neacitarea la termenul de scaden de ctre debitor a obligaiilor de plat, se datoreaz dup acest
termen "aAorri de 'nt1r,iere! 8ajorrile de nt.rziere se calculeaz pentru fiecare zi de nt.rziere,
ncep.nd cu ziua imediat urmtoare termenului de scaden i p.n la data stingerii sumei datorate,
inclusiv! :ivelul majorrii de nt.rziere este de (,&? pentru fiecare zi de nt.rziere
173
4 I"po,itul pe pro-it
*mpozitul pe profit este un impozit direct ce se calculeaz asupra profitului impozabil realizat de
persoanele juridice!
4.1 *ontri%ua%ilii
"ontribuabilii impozitului pe profit sunt:
a) persoanele juridice rom.ne:
A pentru profitul impozabil obinut din orice surs, at.t din -om.nia, c.t i din strintate;
A mpreun cu persoanele fizice rezidente, pentru veniturile realizate at.t n -om.nia, c.t i n strintate
din asocieri care nu dau natere unei persoane juridice #n acest caz, impozitul datorat de persoana fizic
se calculeaz, reine #prin stopaj la surs) i se vars la bugetul statului de ctre persoana juridic);
b) persoanele juridice strine:
A care desfoar activiti prin intermediul unui sediu permanent n -om.nia, pentru profitul impozabil
aferent acelui sediu permanent;
A care realizeaz venituri din7sau n legtur cu proprieti imobiliare situate n -om.nia sau din
v.nzarea7cesionarea titlurilor de participare deinute la o persoan juridic rom.n, asupra profitului
impozabil aferent acestor venituri;
c) persoanele juridice i fizice nerezidente care desfoar activitate n -om.nia ntr@o asociere fr
personalitate juridic, asupra prii din profitul impozabil al asocierii atribuibile fiecrei persoane!
Contrbuab scut de a pata mpoztuu pe proft:
A trezoreria statului;
A instituiile publice, fondurile publice, inclusiv pentru veniturile proprii i disponibilitile realizate i
utilizate potrivit $egii nr! %((7'((' privind finanele publice, cu modificrile ulterioare i $egii nr!
'147'((0 privind finanele publice locale, cu modificrile i completrile ulterioare, dac legea nu
prevede altfel;
A persoanele juridice rom.ne care pltesc impozitul pe veniturile microntreprinderilor;
A fundaiile rom.ne constituite ca urmare a unor legate;
174
A cultele religioase, pentru: venituri obinute din producerea i valorificarea obiectelor i produselor
necesare activitii de cult, potrivit legii, venituri obinute din cirii, alte venituri obinute din activiti
economice, venituri din despgubiri n form bneasc, obinute ca urmare a msurilor reparatorii
prevzute de legile privind reconstituirea dreptului de proprietate, cu condiia ca sumele respective s fie
utilizate, n anul curent i7sau n anii urmtori, pentru ntreinerea i funcionarea unitilor de cult, pentru
lucrri de construcie, de reparaie i de consolidare a lcaurilor de cult i a cldirilor ecleziastice, pentru
nvm.nt, pentru furnizarea, n nume propriu i7sau n parteneriat, de servicii sociale, acreditate n
condiiile legii, pentru aciuni specifice i alte activiti nonprofit ale cultelor religioase, potrivit $egii nr!
)3/7'((0 privind libertatea religioas i regimul general al cultelor;
A instituiile de nvm.nt particular acreditate, precum i cele autorizate, pentru veniturile utilizate, n anul
curent sau n anii urmtori conform reglementrilor n domeniu!
A asociaiile de proprietari constituite ca persoane juridice i asociaiile de locatari recunoscute ca asociaii de
proprietari, potrivit $egii locuinei nr! &&)7&//0, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, pentru
veniturile obinute din activiti economice i care sunt sau urmeaz a fi utilizate pentru mbuntirea
utilitilor i a eficienei cldirilor, pentru ntreinerea i repararea proprietii comune;
A fondul de garantare a depozitelor n sistemul bancar, constituit potrivit legii;
A fondul de compensare a investitorilor, nfiinat potrivit legii;
A organizaiile nonprofit, organizaiile sindicale i organizaiile patronale;
A 6anca :aional a -om.niei;
A Fondul de garantare a pensiilor private!
+eniturile exceptate de la plata impozitului pe profit n cazul organizaiilor nonprofit, organizaiilor
sindicale i organizaiilor patronale sunt:
cotzae taxee de nscrere ae membror;
contrbue banet sau n natura ae membror smpatzanor;
taxee de nregstrare, stabte potrvt egsae n vgoare;
venture obnute dn vze, taxe penata sportve sau dn partcparea a
compet demonstra sportve;
donae ban sau bunure prmte ca sponsorzare;
dvdendee dobnze obnute dn pasarea dsponbtaor rezutate dn
ventur scutte;
venture pentru care se datoreaza mpozt pe spectacoe (manfestare
artstce de teatru, de opera, de opereta, de farmonca, cnematografce,
muzcae, de crc, precum pentru compete sportve nterne
nternaonae; manfestare artstce de genu: festvaur, concursur,
175
cenacur, serate, rectaur sau ate asemenea manfestar artstce or
dstractve care au un caracter ocazona, precum actvtae artstce
dstractve de vdeoteca dscoteca);
resursee obnute dn fondur pubce sau dn fnanar nerambursabe;
venture reazate dn acun ocazonae precum: evenmente de strngere
de fondur cu taxa de partcpare, serbar, tomboe, conferne, utzate n
scop soca sau profesona, potrvt statutuu acestora;
venture exceponae rezutate dn cedarea actveor corporae afate n
propretatea persoaneor |urdce fara scop patrmona, atee dect cee
care au fost fooste n actvtatea economca;
venture obnute dn recama pubctate
1
, reazate de organzae
nonproft de uttate pubca, potrvt egor de organzare funconare,
dn domenu cutur, cercetar tnfce, nvaamntuu, sportuu,
sanata, precum de cameree de comer ndustre, organzae
sndcae organzae patronae;
sumee prmte ca urmare a nerespectar condor cu care s-a facut
donaa/sponsorzarea, potrvt eg, sub rezerva ca sumee respectve sa fe
utzate de catre organzae nonproft, n anu curent sau n an urmator,
pentru reazarea scopuu obectveor acestora, potrvt actuu
consttutv sau statutuu, dupa caz;
venture reazate dn despagubr de a socetae de asgurare pentru
pagubee produse a actvee corporae propr, atee dect cee care sunt
utzate n actvtatea economca;
sumee prmte dn mpoztu pe vent datorat de persoanee fzce (partea
dn mpoztu pe vent ce poate f drectonat de catre persoanee fzce,
prntre atee catre organza nonproft).
Organzae nonproft, organzae sndcae organzae patronae benefcaza
de scutre de a pata mpoztuu pe proft pentru venture obnute dn actvta
economce de pna a nveu a 15.000 euro anua (pentru transformarea euro n e
se foosete cursu de schmb comuncat de BNR pentru anu fsca respectv), dar
conda este ca aceste ventur exceptate sa nu depaeasca 10% dn voumu
venturor nempozabe prezentate anteror. n cazu n care, dn actvtatea
economca, organzae nonproft, organzae sndcae cee patronae obn proft
&
Nu se includ n aceste venituri cele obinute din prestri de servicii de intermediere n reclam i publicitate.
176
(nnd cont de scutre acordate), acestea vor datora mpozt pe proft aferent
proftuu mpozab.
Exempu: O organzae non-proft reazeaza urmatoaree ventur n anu 2008:
@ ventur dn cotzae membror = 5.000 e;
@ ventur dn dona sponsorzar = 15.000 m. e;
@ ventur dn fnanar nerambursabe de a U. E. = 30.000 e;
@ ventur dn actvta comercae = 10.000 e.
Corespunzator acestor ventur ea reazeaza urmatoaree chetue:
@ chetue aferente actvta non-proft = 48.000 e;
@ chetue aferente actvta comercae = 7.000 e.
;eterminai impozitul pe profit datorat de aceast organizaie non@profit pentru activitile desfurate
n cursul anului '((3, dac cursul de scimb este 4,0% lei7Euro!
Rezovare:
Pentru venture dn cotzae membror, dona sponsorzar fnanar
nerambursabe de a Ununea Europeana organzaa non-proft este scutta de
pata mpoztuu pe proft.
Organzae non-proft sunt scutte de mpoztu pe proft pentru venture dn
actvta economce ce nu depaesc 15.000 euro, dar nu ma mut de 10% dn
ceeate ventur scutte de a pata mpoztuu pe proft. Dec, mta venturor
scutte dn actvta economce este suma mnma dntre 15.000 euro 10% dn
ceeate ventur scutte de a pata mpoztuu pe proft.
15.000 euro = 15.000 * 3,65 = 54.750 e
10% (5.000 + 15.000 + 30.000) = 5.000 e
venture dn actvta economce sunt scutte n mta a 5.000 e, pentru
restu de 5.000 e datorndu-se mpozt pe proft
Organzaa non-proft va datora mpozt pentru partea dn proft care
corespunde cuantumuu venturor mpozabe.
Proftu actvtaor economce = Veconomce - Ch.economce = 10.000
- 7.000 = 3.000 m. e
Proftu aferent venturor mpozabe = 3.000 * (5.000/10.000) = 1.500
e
Impozt pe proft = 16% * 1.500 = 240 e
177
4.2 *otele de i"po,itare
Cota de mpozt pe proft care se apca asupra proftuu mpozab este de 16%.
n cazu n care un contrbuab desfaoara actvta de natura baruror de noapte,
a cuburor de noapte, a dscotecor, a caznouror sau paruror sportve, ncusv n
cazu n care o persoana |urdca reazeaza aceste ventur n baza unu contract de
asocere, mpoztu pe proft datorat statuu nu poate f ma mc de 5% dn venture
aferente acestor actvta.
n cazu n care un contrbuab obne ventur dn desfaurarea unor actvta de
natura baruror de noapte, cuburor de noapte, dscotecor, caznouror sau
paruror sportve. trebue sa organzeze sa conduca evdena contaba pentru a
se cunoate venture chetuee corespunzatoare acestor actvta. La
determnarea proftuu aferent acestor actvta se au n cacu chetuee de
conducere admnstrare ate chetue comune ae contrbuabuu, proporona
cu venture obnute dn aceste actvta.
Exempu: O socetate comercaa desfaoara 2 actvta: comer cu produse
amentare bar de noapte. n trmestru I a anuu 2008 socetatea a nregstrat
chetue aferente actvta de comer cu produse amentare n suma de 30.000
e, chetue aferente baruu de noapte n suma de 25.000 e chetuee
generae de admnstrare a soceta n suma de 2.000 e. Venture reazate sunt:
45.000 e aferent comeruu cu produse amentare 30.000 e aferent baruu de
noapte. Sa se deterne mpoztu pe proft datorat.
Rezovare:
Chetue de admnstrare aferente comeruu de amanuntu = 2.000 x 45.000 /
(45.000 + 30.000) = 1.200 e.
Chetue de admnstrare aferente baruu de noapte = 2.000 x 30.000 / (45.000
+ 30.000) = 800 e.
PI actvtate comercaa = 45.000 - 30.000 - 1.200 = 13.800 e
Impozt = 13.800 x 16% = 2.208 e.
PI bar de noapte = 30.000 - 25.000 - 800 = 4.200 e.
178
Impozt = 4.200 x 16% = 672 e, dar nu ma pun de 5% x 30.000 = 1.500 e,
dec 1.500 e.
Impozt = 2.208 + 1.500 = 3.708 e.
4.3 Bodul de calcul al pro-itului i"po,a%il
Proftu mpozab se determna ca dferena ntre venture reazate dn orce
sursa chetuee efectuate pentru reazarea acestora, dntr-un an fsca, dn care
se scad venture nempozabe se adauga chetuee nedeductbe. De
asemenea, proftu mpozab se a|usteaza cu eementee smare venturor
chetueor.
profit impozabil C venituri realizate O c8eltuieli efectuate O venituri
neimpozabile T c8eltuieli nedeductibile
Eemente smare venturor care vor f uate n cacu a determnarea proftuu
mpozab sunt:
dferenee favorabe de curs vautar, rezutate n urma evauar creaneor
datoror n vauta, nregstrate n evdena contaba n rezutatu reportat, ca
urmare a retratar sau transpuner;
rezervee dn reevauare a casarea sau cedarea actveor, n stuaa n care
au fost deductbe dn proftu mpozab.
Eemente smare chetueor care se au n cacu a determnarea proftuu
mpozab:
dferenee nefavorabe de curs vautar, rezutate n urma evauar creaneor
datoror n vauta, nregstrate n evdena contaba n rezutatu reportat, ca
urmare a retratar sau transpuner;
chetuaa cu vaoarea neamortzata a chetueor de cercetare dezvotare
a m|oaceor fxe de natura obecteor de nventar care a fost nregstrata n
rezutatu reportat. n acest caz, chetuaa este deductba fsca pe peroada
ramasa de amortzat a acestor mobzar, respectv durata naa stabta conform
eg, ma pun peroada pentru care s-a cacuat amortzarea. n mod smar se va
proceda n cazu obecteor de nventar, baracamenteor amena|aror provzor
trecute n rezutatu reportat cu ocaza retratar stuaor fnancare anuae.
179
Exempu: O socetate comercaa pattoare de mpozt pe proft obne n
trmestru I a anuu 2008 ventur totae de 245.700 e, dn care ventur
nempozabe n suma de 23.560 e. De asemenea, chetuee efectuate de
socetatea comercaa sunt de 156.000 e, dn care 35.900 e repreznta chetue
nedeductbe. Sa se determne mpoztu pe proft aferent prmuu trmestru a
anuu 2008.
Rezovare:
PI = 245.700 - 156.000 - 23.560 + 35.900 = 102.100 e.
Impozt = 102.100 x 16% = 16.336 e.
Pentru determnarea proftuu mpozab, un nstrument ut este Regstru de
evdena fscaa. Contrbuab sunt obga sa ntocmeasca un regstru de evdena
fscaa, ntr-un sngur exempar, compus dn ce pun 100 de fe, nut n forma
scrsa sau eectronca. Competarea se face n ordne cronoogca, ar nformae
nregstrate trebue sa corespunda cu operaune fscae cu datee prezentate n
decarae de mpunere. Regstru de evdena fscaa se competeaza n toate
stuae n care nformae cuprnse n decaraa fscaa sunt obnute n urma unor
preucrar ae dateor furnzate dn nregstrare contabe (cacuu dobnzor a
dfereneor de curs vautar deductbe fsca, amortzarea fscaa, reducer scutr
de mpozt pe proft, evdena fscaa a vnzaror cu pata n rate, ate asemenea
operaun). Modu de competare a regstruu de evdena fscaa este a attudnea
fecaru contrbuab, n funce de specfcu actvta de necestae propr ae
acestua.
&eniturile nei"po,a%ile la determinarea impozitului pe profit sunt:
1. dvdendee prmte de a o ata persoana |urdca romna;
2. dferenee favorabe de vaoare a tturor de partcpare, nregstrate ca
urmare a ncorporar rezerveor, benefcor sau prmeor de emsune a persoanee
|urdce a care se den ttur de partcpare, precum dferenee de vaoare a
nvestor fnancare pe termen ung, reprezentnd acun denute a soceta
afate, ttur de partcpare nvest denute ca mobzar. Acestea sunt
mpozabe a data transmter cu ttu gratut, a cesonar, a retrager tturor de
partcpare, precum a data retrager captauu soca a persoana |urdca a care
se den tture de partcpare;
180
3. venture dn anuarea chetueor pentru care nu s-a acordat deducere,
venture dn reducerea sau anuarea provzoaneor pentru care nu s-a acordat
deducere, precum venture dn recuperarea chetueor;
4. ate ventur nempozabe prevazute expres n acordur memorandumur
aprobate prn actee normatve.
5. n peroada 1 anuare 2009 - 31 decembre 2009 ncusv, venture dn
tranzaconarea tturor de partcpare pe paa autorzata supravegheata de
Comsa Naonaa a Vaoror Mobare. n aceea peroada, chetuee
reprezentnd vaoarea de nregstrare a acestor ttur de partcpare, precum
chetuee nregstrate cu ocaza desfaurar operaunor de tranzaconare
repreznta chetue nedeductbe a cacuu proftuu mpozab
n categora venturor nempozabe se ncud
2
:
a) dvdendee prmte de o persoana |urdca romna, socetate-mama, de a o
faa a sa stuata ntr-un stat membru, precum prn ntermedu seduu
sau permanent stuat ntr-un stat membru, daca persoana |urdca romna
ntrunete cumuatv urmatoaree cond:
1. patete mpozt pe proft, fara posbtatea une opun sau exceptar;
2. dene mnmum 15% dn captau soca a une persoane |urdce dntr-un
stat membru, respectv mnmum 10%, ncepnd cu 1 anuare 2009;
3. a data nregstrar ventuu dn dvdende, dene partcpaa mnma
menonata anteror, pe o peroada nentrerupta de ce pun 2 an.
b) dvdendee prmte de sede permanente dn Romna ae unor persoane
|urdce strane dn ate state membre, soceta-mama, care sunt dstrbute
de faee acestora, stuate n state membre, daca persoana |urdca strana
ntrunete, cumuatv, urmatoaree cond:
1. socetatea mama are ca forma de organzare n statu sau membru una dn
formee prevazute a art. 20
1
, an 4 dn Codu fsca;
2. n conformtate cu egsaa fscaa a statuu membru, este consderata a f
rezdent a statuu membru respectv , n temeu une conven prvnd
evtarea dube mpuner ncheate cu un stat ter, nu se consdera ca are
sedu fsca n afara Unun Europene;
'
Cu excepia cazurilor n care acestea provin ca urmare a lichidrii unei filiale ntr-un stat membru.
181
3. patete, n conformtate cu egsaa fscaa a unu stat membru, fara
posbtatea une opun sau exceptar, mpozt pe proft sau un mpozt
smar acestua;
4. dene mnmum 15% dn captau soca a fae dntr-un stat membru,
respectv o partcpare mnma de 10%, ncepnd cu data de 1 anuare 2009;
5. a data nregstrar ventuu dn dvdende de catre sedu permanent dn
Romna, persoana |urdca strana dene partcpaa mnma prevazuta
anteror, pe o peroada nentrerupta de ce pun 2 an.
Dn punctu de vedere a mpoztuu pe proft, c8eltuielile se mpart n -
categorii:
- chetue deductbe;
- chetue nedeductbe;
- chetue cu deductbtate mtata.
Pentru ca o chetuaa sa fe deductba trebue ca ea sa fe aferenta reazar de
ventur mpozabe sau prevazuta expres n egsae ca fnd deductba.
08eltuielile pentru care se acord deducerea a determnarea proftuu
mpozab sunt (sta nu este neaparat mtatva):
1) chetuee nregstrate n contabtate cu reazarea comercazarea
bunuror, prestarea servcor sau executarea ucraror;
2) chetuee cu achzonarea ambaa|eor, pe durata de vaa stabta de catre
contrbuab;
3) chetuee efectuate, potrvt eg, pentru proteca munc chetuee
efectuate pentru prevenrea accdenteor de munca a boor profesonae;
4) chetuee reprezentnd contrbue pentru asgurarea de accdente de
munca bo profesonae chetuee cu prmee de asgurare pentru asgurarea
de rscur profesonae;
5) chetuee de recama pubctate efectuate n scopu popuarzar frme,
produseor sau servcor, n baza unu contract scrs, precum costure asocate
producer materaeor necesare pentru dfuzarea mesa|eor pubctare;
6) chetuee de transport cazare n ara n stranatate efectuate pentru
saara admnstrator, precum pentru ate persoane fzce asmate acestora,
cum ar f drector care desfaoara actvtatea n baza unu contract de mandat
182
sau persoanee fzce rezdente /sau nerezdente detaate, n stuaa n care
contrbuabu suporta drepture egae cuvente acestora;
7) contrbua a rezerva mutuaa de garantare a case centrae a cooperatveor
de credt;
8) taxee de nscrere, cotzae contrbue obgator, regementate de actee
normatve n vgoare, precum contrbue pentru fondu destnat negocer
contractuu coectv de munca;
9) chetuee pentru formarea perfeconarea profesonaa a personauu anga|at;
10) chetuee pentru marketng, studu pee, promovarea pe pee exstente
sau no, partcparea a trgur expoz, a msun de afacer, edtarea de
materae nformatve propr;
11) chetuee de cercetare precum chetuee de dezvotare care nu
ndepnesc conde de a f recunoscute ca mobzar necorporae dn punct de
vedere contab;
12) chetuee pentru perfeconarea managementuu, a sstemeor nformatce,
ntroducerea, ntrenerea perfeconarea sstemeor de management a cata,
obnerea atestar conform cu standardee de catate;
13) chetuee pentru prote|area meduu conservarea resurseor;
14) taxee de nscrere, cotzae contrbue datorate catre cameree de
comer ndustre, organzae sndcae organzae patronae;
15) perdere nregstrate a scoaterea dn evdena a creaneor nencasate, n
urmatoaree cazur:
a) procedura de fament a debtoror a fost nchsa pe baza hotarr |udecatoret;
b) debtoru a decedat creana nu poate f recuperata de a motentor;
c) debtoru este dzovat, n cazu soceta cu raspundere mtata cu asocat
unc, sau chdat, fara succesor;
d) debtoru nregstreaza dfcuta fnancare ma|ore care afecteaza ntreg
patrmonu.
n cadru chetueor deductbe se ncud urmatoaree rezerve provzoane:
1) rezerva egaa n mta une cote de 5% apcata asupra proftuu contab,
nante de determnarea mpoztuu pe proft, dn care se scad venture nempoza-
be se adauga chetuee aferente acestor ventur nempozabe, pna ce
aceasta va atnge a cnca parte dn captau soca subscrs varsat sau dn
patrmonu, dupa caz, potrvt egor de organzare funconare.
183
Exempu: La data de 31 decembre, o socetate comercaa
pattoare de mpozt pe proft preznta urmatoaree date: capta soca subscrs
varsat 3.000 e, ventur totae (ntegra mpozabe) 200.000 e, chetue
totae 130.000 e, dn care 10.000 repreznta mpoztu pe proft patt n cursu
anuu restu chetue ntegra deductbe.
Sa se consttue rezerva egaa conform mte maxme admse de egsaa
fscaa n vgoare, n conde n care AGA a hotart constturea n suma maxma
admsa a rezerve egae. Socetatea se afa n prmu an de actvtate.
Rezovare:
Baza pentru 5% = 200.000 - (130.000 - 10.000) = 80.000 e.
Pentru rezerva egaa se va aege mnmu dntre 5% x 80.000 = 4.000 e 20%
x 3.000 e = 600 e, dec 600 e.
2) provzoanee pentru garan de buna execue acordate cenor;
4) provizioanele constituite n limita unui procent de '(? ncep.nd cu data de & ianuarie '((), '%?
ncep.nd cu data de & ianuarie '((%, 4(? ncep.nd cu data de & ianuarie '((0, din valoarea creanelor
asupra clienilor, nregistrate de ctre contribuabili, altele dec.t cele specifice societilor bancare, de
asigurri, pentru operaiuni financiare, care ndeplinesc cumulativ urmtoarele condiii:
&! sunt nregistrate dup data de & ianuarie '(();
'! sunt nencasate ntr@o perioad ce depete '1( de zile de la data scadenei;
4! nu sunt garantate de alt persoan;
)! sunt datorate de o persoan care nu este persoan afiliat contribuabilului;
%! au fost incluse n veniturile impozabile ale contribuabilului!
4) provzoanee specfce, consttute potrvt egor de organzare funconare,
de catre nsttue de credt, nsttue fnancare nebancare nscrse n Regstru
genera nut de Banca Naonaa a Romne, precum provzoanee specfce
consttute de ate persoane |urdce smare;
5) rezervee tehnce consttute de socetae de asgurare reasgurare, potrvt
prevederor egae de organzare funconare, cu excepa rezerve de egazare;
6) provzoanee de rsc pentru operaune pe peee fnancare, consttute
potrvt regementaror Comse Naonae a Vaoror Mobare;
1) provizioanele constituite n limita unui procent de &((? din valoarea creanelor asupra clienilor,
nregistrate de ctre contribuabili, altele dec.t cele specifice societilor bancare, de asigurri, pentru
184
operaiuni financiare, care ndeplinesc cumulativ urmtoarele condiii #aceast deducere va intra n
vigoare dup & ianuarie '((1):
&! sunt nregistrate dup data de & ianuarie '((1;
'! creana este deinut la o persoan juridic asupra creia este declarat procedura de descidere a
falimentului, pe baza otr.rii judectoreti prin care se atest aceast situaie;
4! nu sunt garantate de alt persoan;
)! sunt datorate de o persoan care nu este persoan afiliat contribuabilului;
%! au fost incluse n veniturile impozabile ale contribuabilului!
8) provzoanee pentru nchderea urmarrea postnchdere a depozteor de
deeur consttute de contrbuab care desfaoara actvta de depoztare a
deeuror, n mta sume stabte prn proectu pentru nchderea urmarrea
postnchdere a depoztuu, corespunzatoare cote-par dn tarfee de depoztare
percepute;
9) provzoanee consttute de compane aerene dn Romna pentru acoperrea
chetueor de ntrenere reparare a parcuu de aeronave a componenteor
aferente, potrvt programeor de ntrenere a aeronaveor, aprobate corespunzator
de catre Autortatea Aeronautca Cva Romna.
10) provzoanee consttute pentru creanee asupra cenor nregstrate de
catre contrbuab nante de 1 anuare 2004 se acorda deductbtae n mta a
25% (de a 1 anuare 2005), respectv 30% (de a 1 anuare 2006) dn vaoarea
creaneor asupra cenor, daca se ndepnesc cumuatv urmatoaree cond:
a) nu sunt garantate de ata persoana;
b) sunt datorate de o persoana care nu este persoana afata contrbuabuu;
c) au fost ncuse n venture mpozabe ae contrbuabuu;
d) creana este denuta asupra une persoane |urdce pentru care a fost deschsa
procedura famentuu, pe baza hotarr |udecatoret prn care se atesta aceasta
stuae;
e) nu au ma fost consttute provzoane deductbe fsca pentru creana respectva.
Reducerea sau anuarea orcaru provzon or a rezerve care a fost anteror
dedusa se ncude n venture mpozabe, ndferent daca reducerea sau anuarea
este datorata modfcar destnae provzonuu sau a rezerve, dstrbur
provzonuu sau rezerve catre partcpan sub orce forma, chdar, dvzar,
fuzun contrbuabuu sau orcaru at motv.
185
Hn categoria c0eltuielilor nededucti%ile se ncadreaz:
1) chetuee propr ae contrbuabuu cu mpoztu pe proft datorat, ncusv
cee reprezentnd dferene dn an preceden sau dn anu curent, precum
mpoztee pe proft sau vent patte n stranatate; de asemenea, chetuee cu
mpoztu pe proft amnat, nregstrate n contabtate sunt nedeductbe;
2) chetuee cu mpoztee nerenute a sursa n numee persoaneor fzce
|urdce nerezdente, pentru venture reazate dn Romna;
3) dobnze/ma|orare de ntrzere, amenze, confscare penatae de
ntrzere datorate catre autortae romne, potrvt prevederor egae. Ma|orare de
ntrzere sau penatae de ntrzere, datorate ca urmare a cauzeor prevazute n
contractee comercae, atee dect cee ncheate cu autortae, sunt consderate
deductbe;
4) amenze, dobnze, penatae sau ma|orare datorate catre autorta strane
or n cadru contracteor economce ncheate cu persoane nerezdente n Romna
/sau autorta strane, cu excepa ma|oraror, a caror regm este regementat
prn convene de evtare a dube mpuner;
5) chetuee prvnd bunure de natura stocuror sau a actveor corporae
constatate psa dn gestune or degradate, nemputabe, pentru care nu au fost
ncheate contracte de asgurare, precum taxa pe vaoarea adaugata aferenta,
daca aceasta este datorata;
Chetuee cu stocure m|oacee fxe amortzabe, dstruse ca urmare a unor
caamta naturae sau a ator cauze de fora ma|ora se consdera a f chetue
deductbe.
6) chetuee cu taxa pe vaoarea adaugata aferenta bunuror acordate
saaraor sub forma unor avanta|e n natura, daca vaoarea acestora nu a fost
mpoztata prn renere a sursa;
7) chetuee facute n favoarea aconaror sau asocaor, atee dect cee
generate de pa pentru bunure vrate sau servce prestate contrbuabuu, a
preu de paa pentru aceste bunur sau servc. n cazu n care se ntregstreaza
astfe de chetue, ee vor f ratate ca dvdende supuse mpoztuu pe dvdende;
8) chetuee nregstrate n contabtate, care nu au a baza un document
|ustfcatv, potrvt eg, prn care sa se faca dovada efectuar operaun sau ntrar n
gestune;
9) chetuee nregstrate de socetae agrcoe, consttute n baza eg, pentru
dreptu de foosna a terenuu agrco adus de membr asoca, peste cota de
186
dstrbue dn produca reazata dn foosna acestua, prevazuta n contractu de
socetate sau asocere;
10) chetuee determnate de dferenee nefavorabe de vaoare a tturor de
partcpare a persoanee |urdce a care se den partcpa, precum de
dferenee nefavorabe de vaoare aferente obgaunor emse pe termen ung, cu
excepa ceor determnate de vnzarea-cesonarea acestora (aceasta excepe nu
se apca pentru chetuee reprezentnd vaoarea de nregstrare a tturor de
partcpare tranzaconate pe paa autorzata supravegheata de Comsa
Naonaa a Vaoror Mobare, n peroada 1 anuare 2009-31 decembre 2009
ncusv)
11) chetuee aferente venturor nempozabe;
12) chetuee cu contrbue patte peste mtee stabte sau care nu sunt
regementate prn acte normatve;
13) chetuee cu prmee de asgurare patte de anga|ator, n numee anga-
|atuu, care nu sunt ncuse n venture saarae ae anga|atuu;
14) ate chetue saarae /sau asmate acestora, care nu sunt mpoztate a
anga|at, cu excepa chetueor care au regm de deductbtate a anga|ator
nempoztare a anga|at stpuate n regementare prvnd mpoztu pe venture
reazate de persoanee fzce.
15) chetuee cu servce de management, consutana, asstena sau ate
prestar de servc, pentru care contrbuab nu pot |ustfca necestatea prestar
acestora n scopu desfaurar actvta propr pentru care nu sunt ncheate
contracte;
16) chetuee cu prmee de asgurare care nu prvesc actvee contrbuabuu,
precum cee care nu sunt aferente obectuu de actvtate, cu excepa ceor care
prvesc bunure reprezentnd garane bancara pentru credtee utzate n
desfaurarea actvta pentru care este autorzat contrbuabu sau utzate n
cadru unor contracte de nchrere sau de easng, potrvt cauzeor contractuae;
17) perdere nregstrate a scoaterea dn evdena a creaneor ncerte sau n
tgu nencasate, pentru partea neacoperta de provzon. n aceasta stuae,
contrbuab, care scot n evdena cen nencasa, sunt obga sa comunce n
scrs acestora scoaterea dn evdena a creaneor respectve, n vederea recacuar
proftuu mpozab a persoana debtoare, dupa caz;
18) chetuee de sponsorzare /sau mecenat chetuee prvnd bursee
prvate efectuate potrvt eg.
187
Aceste chetue dmnueaza mpoztu pe proft de pata, n mta mnmuu dntre
urmatoaree:
a) 4G din cifra de afaceri;
b) '(? din impozitul pe profit datorat;
c) celtuiala cu sponsorizarea, mecenatul i bursele private!
Exempu: O socetate comercaa pattoare de mpozt pe proft nchee n data
de 3 marte 2008 un contract de sponsorzare, n catate de sponsor, n vaoare de
30.000 e.
Determna suma chetueor cu sponsorzarea ce poate f dedusa dn mpoztu
pe proft datorat pentru trmestru I, n conde n care cunoate urmatoaree date
prvnd peroada fscaa:
- cfra de afacer 3.100.000 e;
- proft mpozab 155.000 e.
Rezovare:
3% dn CA = 3.100.000 x 3 / 1000 = 9.300
20% dn mpoztu pe proft = 155.000 x 20% = 3100
Suma chetueor cu sponsorzarea ce va d scazuta dn mpoztu pe proft de
pata este 3.100 e
19) chetuee nregstrate n evdena contaba care au a baza un document ems
de un contrbuab nactv a caru certfcat de nregstrare fscaa a fost suspendat pe
baza Ordnuu Preednteu Agene Naonae de Admnstrare Fscaa;
20) chetuee reprezentnd vaoarea depreceror m|oaceor fxe, n cazu n
care, ca urmare a efectuar une reevauar, se nregstreaza o descretere a vaor
acestora
*0eltuielile cu deducti%ilitate li"itat sunt:
1) chetuee cu ndemnzaa de depasare acordate saaraor, pentru depasar
n ara n stranatate
Exempu: O socetate comercaa trmte n deegae un saarat pentru 4 ze
da o ndemnzae de depasare de 50 e/z. Indemnzaa pentru nsttu pubce
188
este de 13 e/z. Sa de determne chetuaa deductba cea nedeductba cu
ndemnzaa de depasare.
Rezovare:
Chetuaa deductba cu ndemnzaa = 13 x 2,5 x 4 = 130 e
Chetuaa nedeductba cu ndemnzaa = 50 x 4 - 130 = 70 e.
2) sumee utzate pentru constturea provzoaneor a rezerveor n mtee
prevazute n egsae
3) chetuee socae, n mta a 2% apcata asupra vaor chetueor cu saare
personauu
Chetuee pentru care se poate acorda deductbtate sunt, cu prortate,
a|utoaree pentru natere, a|utoaree pentru nmormntare, a|utoaree pentru bo
grave sau ncurabe protezee, precum chetuee pentru funconarea
corespunzatoare a unor actvta sau unta afate n admnstrarea contrbuabor;
gradne, cree, servc de sanatate acordate n cazu boor profesonae a
accdenteor de munca pna a nternarea ntr-o untate santara, muzee, bbotec,
cantne, baze sportve, cubur, camne de nefamt, precum pentru coe pe
care e au sub patrona|.
De asemenea, n cadru aceste mte, pot f deduse chetuee reprezentnd:
tchete de crea acordate de anga|ator n conformtate cu egsaa n vgoare,
cadour n ban sau n natura oferte copor mnor saaraor, cadour n ban sau
n natura acordate saarateor, costu prestaor pentru tratament odhna,
ncusv transportu, pentru saara propr pentru membr de fame a acestora,
a|utoare pentru saara care au sufert perder n gospodare contrbua a
fondure de ntervene ae asocae profesonae a mneror, a|utorarea copor
dn co centre de pasament.
4) chetuee efectuate n numee unu anga|at, a schemee de pens facutatve,
n mta a 400 euro
3
pe an fsca, pentru fecare anga|at partcpant.
5) chetuee cu prmee de asgurare vountara de sanatate, n mta a 250 euro
4
pe an fsca, pentru fecare partcpant
6) chetuee reprezentnd tchetee de masa acordate de anga|ator
4
,e ia n calcul cursul de scimb al 6:- la data nregistrrii celtuielilor!
)
,e ia n calcul cursul de scimb al 6:- la data nregistrrii celtuielilor!
189
7) chetuee pentru funconarea, ntrenerea repararea ocuneor de servcu
stuate n ocatatea unde se afa sedu soca sau unde socetatea are sed
secundare, n mta corespunzatoare suprafeeor construte prevazute de egea
ocune, care se ma|oreaza dn punct de vedere fsca cu 10%.
8) chetuee de funconare, ntrenere repara aferente unu sedu afat n
ocuna propretate personaa a une persoane fzce, foosta n scop persona, n
mta corespunzatoare suprafeeor puse a dspoza soceta n baza contracteor
ncheate ntre par, n acest scop
9) chetuee de funconare, ntrenere repara aferente autotursmeor fooste
de anga|a cu func de conducere de admnstrare a persoane |urdce, deductbe
n mta a ce mut un autotursm
10) chetuee de protoco, care se ncadreaza n mta de 2% apcata asupra
dferene dntre totau venturor mpozabe a chetueor aferente venturor
mpozabe, ma pun chetuee cu mpoztu pe proft chetuee de protoco
11) chetuee cu taxee cotzae catre organzae neguvernamentae sau
asocae profesonae care au egatura cu actvtatea desfaurata de contrbuab
care depaesc echvaentu n e a 4.000 euro anua, atee dect taxee de
nscrere, cotzae contrbue obgator, regementate de actee normatve n
vgoare, precum contrbue pentru fondu destnat negocer contractuu
coectv de munca taxee de nscrere, cotzae contrbue datorate catre
cameree de comer ndustre, organzae sndcae organzae patronae
12) persabtae, n mtee stabte de organee de specatate ae admnstrae
centrae, mpreuna cu nsttue de specatate, cu avzu Mnsteruu Fnaneor
Pubce
13) chetuee cu dobnze dferenee de curs vautar aferente
mprumuturor, ateee dect cee ce rezuta dn mprumuture obnute drect sau
ndrect de a banc nternaonae de dezvotare organza smare ceor care
sunt garantate de stat, mprumuture obnute de a socetae comercae bancare
romne sau strane, sucursaee bancor strane, cooperatvee de credt, socetae
de easng pentru operaun de easng, socetae de credt potecar sau
persoanee |urdce care acorda credte potrvt eg, au un regm speca prvnd
deductbtatea.
<entru mprumuturile obinute de la alte entiti dec.t instituiile de credit autorizate, dob.nda
deductibil este limitat la:
190
a) nveu rate dobnzor de referna a Banc Naonae a Romne,
corespunzatoare utme un dn trmestru, pentru mprumuture n e;
b) nveu rate dobnz anuae de 7%, pentru mprumuture n vauta. Nveu
rate dobnz pentru mprumuture n vauta se va actuaza prn hotarre a
Guvernuu.
De asemenea, momentu n care dobnda deductba n mtee prezentate ma
sus este dat de nveu graduu de ndatorare. Astfe, daca
1) gradu de ndatorare a contrbuabuu este ma mc sau ega cu 3, dar ma
mare ca zero, chetuee cu dobnze sunt ntegra deductbe n momentu
reazar or;
2) gradu de ndatorare a captauu este peste tre (sau este negatv), chetuee cu
dobnze sunt nedeductbe. Acestea se raporteaza pna cnd gradu de ndatorare
devne ma mc de 3, moment n care devn deductbe.
Anaza se face trmestra, pe vaor cumuate de a nceputu anuu.
Gradul de ndatorare al contribuabilului se determin ca raport ntre capitalul mprumutat i capitalul
propriu!
propru capta
mprumutat capta
ndatorare de Gradu =
*apitalul '"pru"utat reprezint totalul creditelor i mprumuturilor cu termen de rambursare de
peste & an, respectiv credite bancare, mprumuturi de la instituii financiare, mprumuturi de la acionari,
asociai sau alte persoane, credite furnizori!
*apitalul propriu cuprinde capitalul social, rezervele legale, alte rezerve, profitul nedistribuit,
profitul exerciiului i alte elemente de capital propriu, constituite conform prevederilor legale!
<entru determinarea gradului de ndatorare se folosesc valorile medii ale perioadei pentru capitalul
propriu i capitalul mprumutat!
peroade sfrtu
peroade sfrtu
propriu capital propriu capital
mprumutat capital mprumutat capital
ndatorare de Gradul
perioadei nceputul
perioadei nceputul
+
+
=
Chetuee cu dferenee de curs vautar carora se apca aceasta regua sunt
cee aferente mprumuturor uate n cacu a determnarea graduu de ndatorare.
Exempu: Un agent economc datoreaza dobnz une entta, ata dect o banca
sau o nsttue de credt autorzata, n vaoare de 6.000 e. Rata dobnz pentru
acest mprumut este cu 3 puncte procentuae ma mare dect nveu rate de
191
referna pentru dobnz a BNR (a nveu dobnz de referna a dobnz dat de
BNR, chetuee cu dobnze ar f fost de 5.800 e). Gradu de ndatorare a
agentuu economc este 0,9. Care este voumu chetueor cu dobnze pentru
care se acorda deductbtate?
Chetuee cu dobnze sunt deductbe doar a nveu rate de dobnda de
referna comuncata de BNR, dec avem chetue cu dobnze ce pot f deduse n
suma de 5.800 e chetue cu dobnze nedeductbe de 200 e (acestea nu pot
f deduse).
Deoarece gradu de ndatorare a agentuu economc este 0,9, se deduc n
totatate dobnze n suma de 5.800 e a momentu efectuar or.
*0eltuielile cu a"orti,area.
"eltuielile cu amortizarea sunt deductibile doar n cazul amortizrii fiscale! 5rebuie s se fac
distincie ntre amortizarea contabil #ea este o celtuial nedeductibil) i amortizarea fiscal!
<entru ca un mijloc fix s fie amortizabil, trebuie ndeplinite cumulat urmtoarele condiii:
&) este deinut i utilizat n producia, livrarea de bunuri sau n prestarea de servicii pentru a fi nciriat
terilor sau n scopuri administrative;
') are o valoare de intrare mai mare dec.t limita stabilit de legislaie #se actualizeaz periodic, la ora
actual fiind &3(( lei);
4) are o durat normal de utilizare mai mare de un an!
,unt considerate mijloace fixe amortizabile i:
a) investiiile efectuate la mijloacele fixe care fac obiectul unor contracte de nciriere, concesiune,
locaie de gestiune sau altele asemenea;
b) mijloacele fixe puse n funciune parial, pentru care nu s@au ntocmit formele de nregistrare ca
imobilizare corporal; acestea se cuprind n grupele n care urmeaz a se nregistra, la valoarea rezultat
prin nsumarea celtuielilor efective ocazionate de realizarea lor;
c) investiiile efectuate pentru descopert n vederea valorificrii de substane minerale utile, precum i
pentru lucrrile de descidere i pregtire a extraciei n subteran i la suprafa;
d) investiiile efectuate la mijloacele fixe existente, sub forma celtuielilor ulterioare realizate n
scopul mbuntirii parametrilor tenici iniiali i care conduc la obinerea de beneficii economice
viitoare, prin majorarea valorii mijlocului fix;
e) investiiile efectuate din surse proprii, concretizate n bunuri noi, de natura celor aparin.nd
domeniului public, precum i n dezvoltri i modernizri ale bunurilor aflate n proprietate public;
f) amenajrile de terenuri!
192
:u sunt considerate mijloace fixe amortizabile din punct de vedere fiscal:
a) terenurile, inclusiv cele mpdurite;
b) tablourile i operele de art;
c) fondul comercial;
d) lacurile, blile i iazurile care nu sunt rezultatul unei investiii;
e) bunurile din domeniul public finanate din surse bugetare;
f) orice mijloc fix care nu i pierde valoarea n timp datorit folosirii, potrivit normelor;
g) casele de odin proprii, locuinele de protocol, navele, aeronavele, vasele de croazier, altele dec.t
cele utilizate n scopul realizrii veniturilor!
,istemele de amortizare se poate aplica astfel:
a) amortizarea liniar: n cazul tuturor mijloacelor fixe
b) amortizarea degresiv: n cazul oricriu mijloc fix amortizabill, cu excepia construciilor;
c) amortizarea accelerat: n cazul ecipamentelor tenologice, respectiv al mainilor, uneltelor
i instalaiilor, precum i pentru computere i ecipamente periferice ale acestora!
Vaoarea fscaa a m|oaceor fxe amortzabe este costu de achze, de
produce sau vaoarea de paa a m|oaceor fxe dobndte cu ttu gratut or
consttute ca aport, a data ntrar n patrmonu contrbuabuu. n vaoarea
fscaa se ncud reevauare contabe efectuate potrvt eg. n cazu n care se
efectueaza reevauar ae m|oaceor fxe amortzabe care determna o descretere
a vaor acestora sub costu de achze, de produce sau a vaor de paa a
m|oaceor fxe dobndte cu ttu gratut or consttute ca aport, dupa caz, vaoarea
fscaa ramasa neamortzata a m|oaceor fxe amortzabe se recacueaza pna a
nveu cee stabte pe baza costuu de achze, de produce sau a vaor de
paa a m|oaceor fxe dobndte cu ttu gratut or consttute ca aport, dupa caz.
Chetuee aferente achzonar de brevete, dreptur de autor, cene, marc de
comer sau fabrca ate vaor smare precum chetuee de dezvotare care,
dn punct de vedere contab, repreznta mobzar necorporae, se recupereaza
prn ntermedu deduceror de amortzare nara pe peroada contractuu sau pe
durata de utzare, dupa caz.
"eltuielile aferente aciziionrii sau producerii programelor informatice se recupereaz prin
intermediul deducerilor de amortizare liniar pe o perioad de 4 ani!
<entru brevetele de invenie se poate utiliza metoda de amortizare degresiv sau accelerat!
("orti,area -iscal se calculeaz dup cum urmeaz:
193
a) ncep.nd cu luna urmtoare celei n care mijlocul fix amortizabil se pune n funciune;
b) pentru celtuielile cu investiiile efectuate din surse proprii la mijloacele fixe din domeniul public,
pe durata normal de utilizare, pe durata normal de utilizare rmas sau pe perioada contractului de
concesionare sau nciriere, dup caz;
c) pentru celtuielile cu investiiile efectuate la mijloacele fixe concesionate, nciriate sau luate n
locaie de gestiune de cel care a efectuat investiia, pe perioada contractului sau pe durata normal de
utilizare, dup caz;
d) pentru celtuielile cu investiiile efectuate pentru amenajarea terenurilor, liniar, pe o perioad de &(
ani;
e) amortizarea cldirilor i a construciilor minelor, salinelor cu extracie n soluie prin sonde,
carierelor, exploatrilor la zi, pentru substane minerale solide i cele din industria extractiv de petrol, a
cror durat de folosire este limitat de durata rezervelor i care nu pot primi alte utilizri dup epuizarea
rezervelor, precum i a investiiilor pentru descopert se calculeaz pe unitate de produs, n funcie de
rezerva exploatabil de substan mineral util! 2mortizarea pe unitatea de produs se recalculeaz:
&! din % n % ani la mine, cariere, extracii petroliere, precum i la celtuielile de investiii
pentru descopert;
'! din &( n &( ani la saline!
f) mijloacele de transport pot fi amortizate i n funcie de numrul de Jilometri sau numrul de ore de
funcionare prevzut n crile tenice, pentru cele aciziionate dup data de & ianuarie '(();
g) pentru locuinele de serviciu, amortizarea este deductibil fiscal p.n la nivelul corespunztor
suprafeei construite prevzute de legea locuinei!
Pentru m|oacee fxe amortzabe, deducere de amortzare se determna fara a
ua n cacu amortzarea contaba (n stabrea amortzar fscae se poate opta
char pentru o metoda de amortzare dferta de cea prn care se determna
amortzarea contaba sau se poate opta pentru durate de amortzare dferte n
ceea ce prvete amortzarea contaba cea fscaa). Ctgure sau perdere
rezutate dn vnzarea sau dn scoaterea dn funcune a acestor m|oace fxe se
cacueaza pe baza vaor fscae a acestora, care repreznta vaoarea fscaa de
ntrare a m|oaceor fxe, dmnuata cu amortzarea fscaa.
Contrbuab care nvestesc n m|oace fxe destnate prevenr accdenteor de
munca boor profesonae, precum nfnar funconar cabneteor
medcae, pot deduce ntegra vaoarea acestora a cacuu proftuu mpozab a
data puner n funcune sau pot recupera aceste chetue prn deducer de
amortzare.
194
Exempu: O socetate achzoneaza, pe data de 15 decembre 2007, un uta|.
Vaoarea contaba de ntrare este de 56.000 e, durata normaa de utzare 5 an.
n conde apcar pentru cacuu amortzar fscae a metode de amortzare
acceerata, care este marmea amortzar fscae n anu 2009? La cacuu
amortzar acceerate se va utza cota maxma de amortzare admsa.
Rezovare:
Amortzarea acceerata n prmu an de funconare (2008).......28.000 e
(56.000 e x 50%)
Amortzarea n a doea an de funconare (2009)........................7.000 e
(28.000 e : 4 an = 7.000 e/an)
Exempu: La data de 01 marte 2007, o socetate achzoneaza o cadre pentru
extnderea actvta. Vaoarea contaba de ntrare este de 2.000.000 e, durata
normaa de utzare 40 an. Sa se cacueze amortzarea fscaa pentru anu 2007.
Rezovare:
Amortzarea fscaa anuaa pe baza metode nare...................50.000 e
(2.000.000 e : 40 an)
Amortzarea fscaa n anu 2007...............................................37.500 e
(50.000 e x 9/12 =37.500 e)
4.4 =ierderea -iscal
Perdera fscaa se recupereaza dn profture mpozabe obnute n urmator 5
an consecutv (7 an ncepnd cu perderea nregstrata ncepnd cu anu 2009).
Recuperarea perderor se va efectua n ordnea nregstrar acestora, a fecare
termen de pata a mpoztuu pe proft, potrvt prevederor egae n vgoare dn
anu nregstrar acestora.
Nu se recupereaza perderea fscaa nregstrata de persoana |urdca ce
nceteaza exstena, n cazu n care are oc dvzarea, dzovarea, chdarea sau
fuzunea.
195
Contrbuab care au fost obga a pata unu mpozt pe vent (mcrontre-
prndere) care anteror au reazat perdere fscaa pot reporta aceasta perdere
de a data a care au revent a sstemu de mpoztare a proftuu. Aceasta perdere
se recupereaza pe peroada cuprnsa ntre data nregstrar e mta a 5 an (7
an) de a data nregstrar.
n cazu n care recuperarea perder fscae se face dn rezervee egae,
consttute dn proftu nante de mpoztare, reconstturea uteroara a rezerve
egae nu va ma f o suma deductba a cacuu proftuu mpozab.
4.5 Reor2ani,ri+ lic0idri :i alte trans-eruri de actie :i titluri de participare
Hn cazul contribuiilor cu active la capitalul unei persoane juridice n scimbul unor titluri de
participare la aceast persoan juridic, se aplic urmtoarele reguli:
a) contribuiile nu sunt transferuri impozabile;
b) valoarea fiscal a activelor primite de persoana juridic este egal cu valoarea fiscal a acelor
active la persoana care contribuie cu activul;
c) valoarea fiscal a titlurilor de participare primite de persoana care contribuie cu activele este
egal cu valoarea fiscal a activelor aduse drept contribuie de ctre persoana respectiv!
;istribuirea de active de ctre o persoan juridic rom.n ctre participanii si, fie sub form de
dividend, fie ca urmare a operaiunii de licidare, se trateaz ca transfer impozabil, cu urmtoarele
excepii #operaiunile nu trabuie s urmreasc evaziunea fiscal):
a) fuziunea ntre dou sau mai multe persoane juridice rom.ne, n cazul n care participanii la
oricare persoan juridic care fuzioneaz primesc titluri de participare la persoana juridic succesoare;
b) divizarea unei persoane juridice rom.ne n dou sau mai multe persoane juridice rom.ne, n
cazul n care participanii la persoana juridic iniial beneficiaz de o distribuire proporional a titlurilor de
participare la persoanele juridice succesoare;
c) aciziionarea de ctre o persoan juridic rom.n a tuturor activelor i pasivelor
aparin.nd uneia sau mai multor activiti economice ale altei persoane juridice rom.ne, numai n
scimbul unor titluri de participare;
d) aciziionarea de ctre o persoan juridic rom.n a minimum %(? din titlurile de participare
la alt persoan juridic rom.n, n scimbul unor titluri de participare la persoana juridic acizitoare i, dac
este cazul, a unei pli n numerar care nu depete &(? din valoarea nominal a titlurilor de participare
emise n scimb!
196
4.6 Re2i"ul -iscal co"un care se aplic -u,iunilor+ dii,rilor+
dii,rilor par/iale+ trans-erurilor de actie :i sc0i"%urilor de ac/iuni
'ntre societ/ile din di-erite state "e"%re ale Cniunii <uropene
Re2ulile :pre,entate "ai Aos se aplic opera/iunilor de -u,iune+ dii,are+ dii,are par/ial+
trans-erurilor de actie :i sc0i"%urilor de ac/iuni 'n care sunt i"plicate societ/i din dou sau "ai
"ulte state "e"%re
;u,iunea este una din opera/iunile prin care:
D una sau mai multe societi, n momentul i ca efect al dizolvrii fr licidare, i transfer n
totalitate activele i pasivele ctre o alt societate existent n scimbul emiterii ctre acionarii lor a unor
aciuni reprezent.nd capitalul celeilalte societi i, dac este cazul, al plii n numerar a maximum &(?
din valoarea nominal sau, n absena valorii nominale, a valorii nominale contabile ecivalente a
titlurilor respective;
D dou sau mai multe societi, n momentul i ca efect al dizolvrii fr licidare, i transfer
totalitatea activelor i pasivelor unei alte societi pe care o nfiineaz, n scimbul emiterii ctre
acionarii lor a unor titluri reprezent.nd capitalul noii societi i, dac este cazul, al plii n numerar a
maximum &(? din valoarea nominal sau, n absena valorii nominale, a valorii nominale contabile
ecivalente a titlurilor respective;
D o societate, n momentul i ca efect al dizolvrii fr licidare, i transfer totalitatea activelor i
pasivelor ctre societatea care deine toate titlurile ce reprezint capitalul su!
6ii,area reprezint o operaiune prin care o societate, n momentul i ca efect al dizolvrii fr
licidare, i transfer totalitatea activelor i pasivelor ctre dou sau mai multe societi existente sau
nou@nfiinate, n scimbul emiterii ctre acionrii si, pe baz de proporionalitate, a titlurilor
reprezent.nd capitalul societilor beneficiare i, dac este cazul, a sumei n numerar de maximum &(?
din valoarea nominal sau, n absena valorii nominale, a valorii nominale contabile ecivalente a
titlurilor!
6ii,area par/ial repre,int opera/iunea prin care o societate trans-er+ -r a -i di,olat+ una
sau "ai "ulte ra"uri de actiitate+ ctre una sau "ai "ulte societ/i e?istente ori nou 'n-iin/ate+
ls1nd cel pu/in o ra"ur de actiitate 'n co"pania cedent+ 'n sc0i"%ul e"iterii ctre
participan/ii si+ pe %a, de propor/ionalitate+ a titlurilor de participare repre,ent1nd capitalul
societ/ilor %ene-iciare :i+ dac este ca,ul+ a su"ei 'n nu"erar de "a?i"u" 109 din aloarea
no"inal sau+ 'n a%sen/a alorii no"inale+ a alorii no"inale conta%ile ec0ialente a titlurilor
197
Trans-erul de actie reprezint o operaiune prin care o societate transfer, fr a fi dizolvat,
totalitatea sau una ori mai multe ramuri ale activitii sale ctre alt societate, n scimbul transferrii
titlurilor reprezent.nd capitalul societii beneficiare!
!c0i"%ul de ac/iuni reprezint o operaiune prin care o societate dob.ndete o participaie n capitalul
altei societi, n aa fel nc.t dob.ndete majoritatea drepturilor de vot n societatea respectiv n
scimbul emiterii ctre acionarii acesteia din urm, n scimbul titlurilor lor, a titlurilor reprezent.nd
capitalul societii iniiale i, dac este cazul, a sumei n numerar de maxim &(? din valoarea nominal
sau, n absena valorii nominale, a valorii nominale contabile ecivalente a titlurilor emise ca valoare de
scimb!
@pera/iunile de -u,iune+ dii,are sau trans-er de actie nu sunt considerate trans-eruri
i"po,a%ile pentru di-eren/a dintre pre/ul de pia/ al ele"entelor din acti :i pasi trans-erate :i
aloarea lor -iscal+ cu e?cep/ia ca,urilor 'n care co"pania %ene-iciar nu calculea, a"orti,area :i
orice c1:ti2 sau pierdere+ a-erente actielor :i pasielor trans-erate+ 'n concordan/ cu dispo,i/iile
care ar -i -ost aplicate co"paniei cedente dac -u,iunea+ dii,area sau dii,area par/ial nu ar -i
aut loc.
En ca,ul 'n care 'n cadrul opera/iunilor de -u,iune+ dii,are+ dii,are par/ial+ trans-er de actie sau
sc0i"% de ac/iuni societatea cedent 'nre2istrea, pierdere -iscal+ aceasta nu se recuperea, de
ctre sediul per"anent al societ/ii %ene-iciare situat 'n Ro"1nia.
&eniturile societ/ii %ene-iciare proenite din anularea participa/iei sale la capitalul societ/ii
cedente nu se i"po,itea, 'n ca,ul 'n care participa/ia societ/ii %ene-iciare la capitalul societ/ii
cedente este "ai "are de 159+ respecti 109+ 'ncep1nd cu data de 1 ianuarie 2009.
En ca,ul sc0i"%ului de ac/iuni se aplic ur"toarele re2uli:
a$ atri%uirea+ 'n ca,ul -u,iunii+ dii,rii sau al unui sc0i"% de ac/iuni+ a titlurilor de parti cipare
repre,ent1nd capitalul societ/ii %ene-iciare ori ac0i,itoare unui participant al societ/ii cedente
sau ac0i,i/ionate+ 'n sc0i"%ul unor titluri repre,ent1nd capitalul acestei societ/i+ nu repre,int
trans-eruri i"po,a%ile din punctul de edere al i"po,itului pe pro-it :i al i"po,itului pe enit+ doar
dac ac/ionarul nu atri%uie titlurilor de participare pri"ite o aloare -iscal
5
"ai "are dec1t
aloarea pe care acestea o aeau 'nainte de -u,iune+ dii,are sau sc0i"% de ac/iuniF
%$ atri%uirea+ 'n ca,ul dii,rii par/iale+ a titlurilor de participare ale societ/ii cedente+
repre,ent1nd capitalul societ/ii %ene-iciare+ nu repre,int trans-eruri i"po,a%ile din punctul de
%
+aloarea ce este utilizat pentru calcularea veniturilor sau pierderilor, n scopul determinrii venitului impozabil ori
aportului de capital al unui participant al societii!
198
edere al i"po,itului pe pro-it+ doar dac ac/ionarul nu atri%uie titlurilor de participare pri"ite :i
celor de/inute 'n co"pania cedent o aloare -iscal
6
"ai "are dec1t aloarea titlurilor de/inute la
societatea cedent 'nainte de dii,area par/ialF
c$ pro-itul sau enitul proenit din cesionarea ulterioar a titlurilor de participare se
i"po,itea, potriit preederilor i"po,itului pe pro-it sau a i"po,itului pe eniturile persoanelor
-i,ice.
4.7 (socierile -r personalitate Auridic
2socierile fr personalitate juridic presupun stabilirea veniturilor i celtuielilor rezultate din
asociere pentru fiecare asociat, conform cotei sale de participare!
9rice asociere, fr personalitate juridic, dintre persoane juridice strine, care i desfoar
activitatea n -om.nia, trebuie s desemneze una din pri cu urmtoarele sarcini:
nregistrarea asocierii la autoritatea fiscal competent, anterior nceperii activitii;
conducerea evidenelor contabile ale asocierii;
plata impozitului n numele asociailor;
depunerea unei declaraii fiscale trimestriale la autoritatea fiscal competent, care s conin
informaii cu privire la partea din veniturile i celtuielile asocierii care este atribuibil fiecrui asociat,
precum i impozitul care a fost pltit la buget n numele fiecrui asociat;
furnizarea de informaii n scris, ctre fiecare asociat, cu privire la partea din veniturile i
celtuielile asocierii care i este atribuibil, precum i la impozitul care a fost pltit la buget n numele
su!
Hntr@o asociere fr personalitate juridic ntre dou sau mai multe persoane juridice rom.ne, veniturile
i celtuielile asociate se atribuie fiecrui asociat corespunztor cotei de participare la asociere!
Hntr@o asociere fr personalitate juridic cu o persoan juridic strin, cu persoane fizice nerezidente,
precum i cu persoane fizice rom.ne, persoana juridic rom.n trebuie s ndeplineasc obligaiile ce i
revin fiecrui asociat!
4.8 (specte -iscale interna/ionale
<ersoanele juridice strine care desfoar activitate prin intermediul unui sediu permanent n -om.nia
au obligaia de a plti impozitul pe profit pentru profitul impozabil care este atribuibil sediului permanent!
<rofitul impozabil se determin in.nd cont de urmtoarele:
0
+aloarea ce este utilizat pentru calcularea veniturilor sau pierderilor, n scopul determinrii venitului impozabil ori
aportului de capital al unui participant al societii!
199
veniturile impozabile cuprind numai veniturile ce sunt atribuite sediului permanent;
celtuielile deductibile sunt numai celtuielile aferente realizrii veniturilor impozabile ale
sediului permanent!
<rofitul impozabil al sediului permanent se determin prin tratarea acestuia ca persoan separat i prin
utilizarea regulilor preurilor de transfer la stabilirea preului de pia al unui transfer fcut ntre persoana
juridic strin i sediul su permanent! 2tunci c.nd sediul permanent nu deine o factur pentru
celtuielile alocate lui de ctre sediul su principal, celelalte documente justificative trebuie s includ
dovezi privind suportarea efectiv a costurilor i alocarea rezonabil a acestor costuri ctre sediul
permanent utiliz.nd regulile preurilor de transfer!
Hnainte de a desfura activitate printr@un sediu permanent n -om.nia, reprezentantul legal al
persoanei juridice strine trebuie s nregistreze sediul permanent la autoritatea fiscal competent!
4.9 Ter"enul de plat al i"po,itului pe pro-it
Pata mpoztuu pe proft se reazeaza n e.
Termee de pata sunt urmatoaree:
a) agen economc (cazu genera)
7
: trmestra, scadena fnd data de 25
ncusv a prme un dn trmestru urmator;
b) bance comercae romne sucursaee dn Romna ae bancor, persoane
|urdce strane: trmestra, sub forma de pa antcpate n contu mpoztuu anua,
scadena de pata fnd data de 25 ncusv a un urmatoare trmestruu pentru
care se datoreaza mpozt sub forma de pa antcpate;
c) organzae nonproft contrbuab care obn ventur ma|ortare dn cutura
cereaeor a panteor tehnce, pomcutura vtcutura: anua, scadena de pata
fnd data de 15 februare, ncusv a anuu urmator
2genii economici calculeaz i evideniaz trimestrial, cumulat de la nceputul anului, impozitul pe
profit! Ei au obligaia s plteasc, n contul impozitului pe profit pentru trimestrul *+, p.n la data de '%
ianuarie inclusiv a anului urmtor, o sum egal cu impozitul calculat i evideniat pe trimestrul ***,
urm.nd ca regularizarea pe baza datelor din bilanul contabil s se efectueze p.n la termenul prevzut
pentru depunerea situaiilor financiare!
Bance sucursaee dn Romna ae bancor persoanee |urdce strane, au
obgaa de a pat mpozt pe proft anua, cu pa antcpate efectuate trmestra
(pna pe data de 25 a prme un a trmestruu urmator), actuazate cu ndcee de
1
Hncep.nd cu anul '(&( vor trece la sistemul plilor anticipate n contul impozitului pe profit!
200
nfae (decembre faa de una decembre a anuu anteror). Astfe, pata antcpata
trmestraa va f egaa cu o patrme dn mpoztu datorat n anu anteror, actuazat
cu ndcee de nfae. Reguarzarea mpoztuu se face n anu urmator pna pe
data de 15 apre.
n cazu n care contrbuab care sunt obga a pata unu mpozt sub forma de
pa antcpate au nregstrat perdere n anu anteror, sunt nou nfna sau sunt
nfna n anu anteror ceu pentru care se datoreaza mpoztu, pae antcpate
se determna prn apcarea cote de mpoztare a proftuu asupra proftuu contab
dn trmestru pentru care se datoreaza mpoztu. De asemenea, n cazu tuturor
contrbuabor ce patesc pa antcpate n contu mpoztuu pe proft, daca
nregstreaza perdere contaba a sfrtu unu semestru, nu se datoreaza pa
antcpate n contu aceu trmestru.
Contrbuab care au defntvat pna a data de 15 februare nchderea exercuu
fnancar anteror depun decaraa anuaa de mpozt pe proft patesc mpoztu pe
proft aferent anuu fsca ncheat pna a data de 15 februare ncusv a anuu
urmator.
Exempu: O socetate comercaa a obnut cumuat, de a nceputu anuu pna
a data de 31 decembre 2007, un proft mpozab de 468.750 e. n cursu anuu s-
a patt mpozt pe proft astfe:
q Impozt pe proft trm. I...............16.000 e
q Impozt pe proft trm. II..............14.000 e
q Impozt pe proft trm. III.............20.000 e
Sa se determne mpoztu pe proft care trebue vrat a bugetu statuu pentru
trm. IV a anuu 2007, urmnd ca pata fnaa a mpoztuu pe proft pentru anu
fsca 2007 sa se faca pna a termenu de depunere a decarae prvnd mpoztu
pe proft pentru anu 2007. n aceste cond, stab dferena de pata pentru anu
2007, rezutata n urma reguarzar anuae.
Rezovare
Impoztu pe proft de pata pentru trmestru IV este 20.000 e.
Impoztu pe proft anua = 468.750 x 16% = 75.000 e.
201
Dferena de pata ca urmare a reguarzar = 75.000 - 16.000 - 14.000 - 20.000
- 20.000 = 5.000 e.
4.10 @%li2a/ii declaratie
n cursu anuu fsca contrbuab au obgaa de a depune decaraa de
mpunere (decaraa 100 Decarae prvnd obgae de pata a bugetu de stat)
pna a termenu de pata a mpoztuu, ncusv.
Anua se depune decaraa 101 Decarae prvnd mpoztu pe proft.
Depunerea e se reazeaza pna a 15 apre a anuu urmator desfaurar
actvta, cu urmatoaree excep: 15 februaren cazu contrbuabor (ma pun
bance) care defntveaza pna pe data de 15 februare nchderea exercuu
fnancar anteror, organzaor nonproft contrbuabor care obn ventur
ma|ortare dn cutura cereaeor panteor tehnce, pomcutura svcutura.
De asemenea, decaraa 101 se depune pna a data depuner stuaor
fnancare a regstru comeruu pentru persoanee care nceteaza sa exste n
cursu anuu fsca.
4.11 *reditul -iscal e?tern
<ersoana juridic rom.n are dreptul de a i se deduce din impozitul pe profit datorat n -om.nia #at.t
pentru activitatea desfurat n -om.nia, c.t i pentru activitatea desfurat n strintate) o sum
ecivalent cu impozitul pe venitul din sursa extern, pltit direct sau prin reinere la surs n strintate,
pe baz de documente confirmate de autoritile strine, care atest plata, la cursul de scimb valutar
comunicat de 6anca :aional a -om.niei, aferent datei plii!
,uma deducerii nu poate depi nivelul impozitului pe profit care s@ar fi datorat n -om.nia pentru
activitatea desfurat n afara rii!
<ierderile legate de veniturile din surse externe se deduc numai din aceste venituri, separat pe fiecare
surs de venit! <ierderile neacoperite se reporteaz i se recupereaz n anii urmtori!
4.12 I"po,itul pe eniturile "icro'ntreprinderilor
<ersoanele juridice, cu respectarea anumitor condiii pot opta pentru plata impozitului pe veniturile
microntreprinderilor n locul impozitului pe profit!
,e ncadreaz n categoria microntreprinderilor, din punct de vedere fiscal, persoanele juridice care:
202
a) realizeaz venituri, altele dec.t cele din consultan i management, n proporie de peste
%(? din veniturile totale;
b) b) au de la & p.n la / salariai inclusiv;
c) c) au realizat venituri reprezent.nd ecivalentul n lei de p.n la &((!((( euro inclusiv;
d) d) au capital integral privat!
2ceste condiii trebuie ndeplinite cumulativ, la data de 4& decembrie a anului precedent! Hncadrarea
n categoria microntreprinderilor este opional! 2stfel, n cazul n care persoanele juridice pltitoare de
impozit pe profit ndeplinesc toate condiiile de mai sus, pot opta pentru plata impozitului pe veniturile
microntreprinderilor la nceputul anului prin depunerea unei declaraii referitor la opiunea lor p.n la 4&
ianuarie a anului, dac nu au mai beneficiat de regimul fiscal aplicabil microntreprinderilor! Hn cazul n
care societatea se nfiineaz n cursul anului, poate opta pentru plata impozitului pe veniturile
microntreprinderilor n anul fiscal de nfiinare, dac la data nregistrrii ndeplinete condiiile
referitoare la obiectul de activitate i capital i dac n 0( de zile de la nregistrare ndeplinete condiia
referitoare la numrul de salariai!
n cazu n care, n cursu anuu fsca una dntre conde refertoare a numaru
de saara sau a capta nu ma este ndepnta, contrbuabu are obgaa de a
pastra pentru anu fsca respectv regmu de mpoztare stabt pentru
mcrontreprnder, urmnd ca n anu urmator sa apce mpoztu pe proft, fara
posbtatea de a reven a mpunerea ca mcrontreprndere, char daca uteror
ndepnete conde prezentate anteror.
;ac n cursul anului cel puin una dintre condiiile referitoare la nivelul veniturilor sau ponderea
veniturilor, altele dec.t cele din consultan n total venituri nu mai este respectat, ncep.nd cu trimestrul
n care nu se mai respect condiia #sau ambele condiii, dup caz), microntreprinderea va trece la
sistemul de impozitare al profitului pentru ntreaga perioad a anului, fr posibilitate de revenire
ulterioar la regimul de impozitare a microntreprinderilor!
Nu ntra n categora mcrontreprnderor persoanee |urdce romne care:
desfaoara actvta n domenu bancar;
- desfaoara actvta n domene asguraror reasguraror, a
pee de capta, cu excepa persoaneor |urdce care desfaoara
actvta de ntermedere n aceste domen;
- desfaoara actvta n domene |ocuror de noroc, paruror
sportve, caznouror;
- au captau soca denut de un aconar sau asocat persoana
|urdca cu peste 250 de anga|a.
203
Impoztu se deternma dupa urmatoarea formua de cacu:
impozit C baza impozabil x cota de impozitare
n baza mpozaba a mpoztuu pe venture mcrontreprnderor ntra
venture reazate de socetate dn orce sursa, conform contuu de proft
perdere. Excepe fac:
- venture dn varaa stocuror;
- venture dn produca de mobzar corporae necorporae;
- venture dn expoatare, reprezentnd cota-parte a subvenor
guvernamentae a ator resurse pentru fnanarea nvestor;
- venture dn provzoane;
- venture rezutate dn anuarea datoror a ma|oraror datorate bugetuu
statuu, care nu au fost chetue deductbe a cacuu proftuu mpozab,
conform regementaror egae;
- venture reazate dn despagubr, de a socetae de asgurare, pentru
pagubee produse a actvee corporae propr.
Cota de mpoztare este 2,5% n 2008 3 % n 2009.
n cazu n care o mcrontreprndere achzoneaza case de marcat, vaoarea de
achze a acestora se deduce dn baza mpozaba n trmestru n care au fost puse
n funcune.
<lata impozitului pe venit se realizeaz trimestrial, n lei! ,cadena este data de '% a primei luni a
trimestrului urmtor pentru care se datoreaz!
Exempu: O mcrontreprndere achzoneaza n cursu un februare 2008 o
casa de marcat fscaa n vaoare de 1.200 e. Baana a 31 marte 2008
evdenaza urmatoaree ventur chetue cumuate:
Ventur dn comercazarea marfuror 120.000 e
Ventur dn dobnz 1.000 e
Ventur dn provzoane 2.000 e
204
Chetue cu mater prme marfur 25.000 e
Chetue cu personau 30.000 e
Sa se determne mpoztu datorat de mcrontreprndere.
Rezovare
Ventur mpozabe = 120.000 + 1.000= 121.000 e < 100.000 euro, dec
mpozt pe venture mcrontreprnderor.
Impozt = (121.000 - 1.200) x 2,5% = 2.995 e.
205
5 Ta?a pe aloarea adu2at
Taxa pe vaoarea adaugata (TVA) este prncpau mpozt ndrect a
sstemuu fsca dn Romna. Odata cu ntrarea Romne n Ununea Europeana
sstemu de TVA a trebut anat a ce comuntar stabt prn Drectva 112/2006.
Astfe, Ttu VI a Leg nr. 571/2003 prvnd Codu fsca, TVA transpune regmu
comun prvnd TVA n Ununea Europeana.
5.1 Re2ula 2eneral de aplicare a ta?ei pe aloarea adu2at
<entru ca unei operaiuni s i se aplice 5+2 conform regulilor din -om.nia ea trebuie:
s fie efectuat de o persoan impozabil,
s constituie o livrare de bunuri, o prestare de servicii efectuat cu plat sau o operaiune
asimilat;
s aib locul n -om.nia, conform regulilor stabilte de "odul Fiscal;
s nu fie scutit, conform "odului Fiscal;
;ac cele de mai sus se ndeplinesc 5+2 va fi aplicat de persoana obligat la plata 5+2, care
poate fi furnizorul sau beneficiarul!
5.2 =ersoanele i"po,a%ile
O persoana mpozaba este orce persoana, ndferent de statutu sau |urdc, care
efectueaza de o manera ndependenta actvta economce.
Exempu: O socetate comercaa care face comert cu produse amentare este o
persoana mpozaba;
O persoana fzca ce face operatun de taxmetre n mod ndependent, ca s
persoana fzca autorzata este persoana mpozaba
Hnainte de realizarea oricror operaiuni supuse 5+2 n -om.nia, persoana impozabil care le
realizeaz este obligat s se nregistreze n scop de 5+2! ,unt exceptate de la nregistrarea n scop de
5+2:
D ntreprinderile mici, cu cifr de afaceri anual mai mic de 4%!((( euro;
D persoanele care realizeaz numai operaiuni scutite fr drept de deducere!
206
Hnregistrarea n scop de 5+2 presupune atribuirea unui cod unic de identificare precedat de sintagma
_-9[
<ersoanele impozabile nestabilite i care nici nu au un sediu fix n -om.nia i care sunt obligate s se
nregistreze n scop de 5+2 o pot face astfel:
A persoanele stabilite n afara "omunitii, prin desemnarea unui reprezentant fiscal, persoan stabilit i
nregistrat n scop de 5+2 n -om.nia;
A persoanele stabilite n "omunitate, n alt stat membru dec.t -om.nia, se pot nregistra fie direct la organele
fiscale din -om.nia, fie prin desemnarea unui reprezentant fiscal, persoan stabilit i nregistrat n scop de
5+2 n -om.nia!
<rin excepie, ntreprinderile mici, persoanele care realizeaz numai operaiuni scutite fr drept de deducere
precum i persoanele juridice neimpozabile #denumite grupul celor 4) trebuie s se nregistreze n scop de
5+2 dac volumul aciziiilor intracomunitare efectuate n cursul unui an calendaristic este mai mare de
&(!((( euro! Hn aceast situaie, persoanelor din grupul celor 4 li se va atribui un cod de nregistrare n scopuri
de 5+2 ce nu va putea fi folosit, ns, dec.t n relaiile cu furnizori7clieni din celelalte state membre, nu i pe
plan intern! Hnregistrarea este valabil timp de cel puin ' ani!
5.3 Lirrile de %unuri si prestrile de sericii
%!4!& $ivrrile de bunuri
Lvrarea de bunur repreznta transferu dreptuu de a dspune de bunur ca
un propretar.
Bunure care fac obectu vrar sunt:
A bunure mobe corporae, cum sunt: matere prme, materaee, obectee de
nventar, m|oacee fxe care pot f detaate;
A bunure mobe, cum sunt: ocunee, construce ndustrae, comercae,
agrcoe sau cee destnate pentru ate actvta, terenure agrcoe, terenure
pentru construc cee adacente construcor, ncusv cee aferente
ocataor urbane sau rurae pe care sunt ampasate construc sau ate
amena|ar;
A bunure de natura moba care nu pot f detaate fara a f deterorate sau fara
a antrena deterorarea mobeor sau care devn bunur mobare prn
destnae;
A energa eectrca termca, gazee, agentu frgorfc.
Sunt asmate vraror de bunur
A vnzarea de bunur cu pata n rate, cu excepa contracteor de easng;
A trecerea n domenu pubc a unor bunur dn patrmonu persoaneor mpozabe;
A transferu dreptuu de propretate asupra bunuror n urma executar ste;
207
A preuarea de catre persoane mpozabe a bunuror mobe achzonate sau
fabrcate de catre acestea pentru a f utzate n scopur care nu au egatura
cu actvtatea economca desfaurata sau pentru a f puse a dspoze ator
persoane fzce sau |urdce n mod gratut, daca TVA aferenta bunuror
respectve sau paror or componente a fost dedusa tota sau para
8
;
A bunure constatate psa n gestune
9
;
A dstrbure de bunur catre asoca sau aconar, daca taxa aferenta
respectveor bunur a fost dedusa
10
.
Nu se consdera vrare de bunur:
transferu tota sau para a actveor pasveor une persoane mpozabe, cu
pata sau cu ttu gratut, efectuat cu ocaza operaunor de fuzune dvzare a
socetaor comercae, daca prmtoru e persoana mpozaba;
aportu n natura a captau soca a une soceta comercae, n cazu n care
benefcaru este o persoana mpozaba care are dreptu de a deduce tota taxa pe
vaoarea adaugata, daca taxa ar f apcaba a transferu respectv.
Lvrarea ntracomuntara de bunur este vrarea n care un bun se transporta
dntr-un stat membru n at stat membru a Unun Europene.
Se consdera vrare ntracomuntara transferu.Transfer se consdera a f orce
expedere de bun dntr-un stat membru n at stat membru, cu excepa non-
transferuror.
Stua n care expederea unu bun dntr-un stat membru n at stat membru
repreznta NON-TRANSFER:
A n statu membru de destnae bunu va f utzat pentru o vnzare a dstana;
A n statu membru de destnae bunu este vrat conform reguor prvnd
vrarea de bunur cu nstaare efectuata de furnzor;
A vrar de bunur a bordu naveor, aeronaveor, trenuror care se depaseaza
n Comuntate;
A bunu este vrat n cadru une vrar ntracomuntare scutte, sau une vrar a
export;
A vrarea de gaz;
3
e excepteaz de la aceste prevederi bunurile acordate n mod !ratuit" n limitele i potrivit destinaiilor prevzute prin
le!e.
/
#e asemnea" sunt exceptate cazurile prevzute expres n le!e$ bunuri distruse ca urmare a unor calamiti naturale"
perisabiliti n limitele le!ale etc.
&(
Cu excepia cazului precizat expres n le!e" respectiv n caz de fuziune sau divizare" dac primitorul este persoan
neimpozabil.
208
A utzarea temporara a bunuu respectv pe tertoru statuu membru de
destnae a bunuu expedat sau transportat, n scopu prestar de servc n
statu membru de destnae, de catre persoana mpozaba stabta n
Romna;
A utzarea temporara a bunuu respectv, pentru o peroada care nu depaete
24 de un, pe tertoru unu at stat membru, n conde n care mportu
aceua bun dntr-un stat ter, n vederea utzar temporare, ar benefca de
regmu vama de admtere temporara cu scutre ntegraa de dreptur de
mport;
%!4!' <restrile de servicii
Prestarea de servc repreznta orce actvtate care nu consttue vrare de
bunur
<entru a intra n sfera 5+2, prestarea de servicii trebuie efectuat cu plat! 5otui, n anumite situaii,
dei prestrile de servicii sunt efectuate fr plat, ele trebuie incluse n sfera de aplicare a 5+2!
%!4!4 2cizitiile intracomunitare
2ciziia intracomunitar de bunuri reprezint obinerea dreptului de a dispune de bunuri ca i un
proprietar, bunurile fiind transportate dintr@un stat membru n alt stat membru!
n cee ma mute cazur, achza ntracomuntara repreznta de fapt cumpararea
bunuror dntr-un stat membru n at stat membru. nsa, char smpu transport a
bunuror dntr-un stat membru n at stat membru poate f asmat une achz
ntracomuntare n statu de destnae a bunuror.
%!4!) *mporturile
Import de bunur repreznta ntroducerea n Comuntate de bunur dntr-un
tertoru ter.
5.4 Locul operatiunilor
209
<entru a fi supuse 5+2 n ara noastr, livrrile de bunuri, prestrile de servicii, aciziiile
intracomunitare sau importul trebuie considerate a fi realizate n -om.nia!
2! $ocul livrrii de bunuri
$ocul livrrii bunurilor se consider a fi:
a) locul unde se gsesc bunurile n momentul c.nd ncepe expedierea sau transportul bunurilor n cazul
bunurilor expediate sau transportate de furnizor, de beneficiar sau de teri;
b) locul unde se efectueaz instalarea sau montajul, de ctre furnizor sau de ctre alt persoan n
numele furnizorului, n cazul bunurilor care fac obiectul unei instalri sau unui montaj;
c) ocu unde se gasesc bunure atunc cnd sunt puse a dspoza
cumparatoruu, n cazu bunuror care nu sunt expedate sau transportate;
d) ocu de pecare a transportuu de pasager, n cazu n care vrare de bunur
sunt efectuate a bordu unu vapor, avon sau tren, pentru partea dn transportu de
pasager efectuata n nteroru Comunta;
e) n cazu vrar de gaze prn sstemu de dstrbue a gazeor naturae sau a
vrar de energe eectrca, catre un comercant persoana mpozaba, ocu vrar
se consdera ocu unde comercantu persoana mpozaba este stabt sau are un
sedu fx pentru care se vreaza bunure sau, n absena unu astfe de sedu, ocu
n care acesta are domcu stab sau reedna sa obnuta;
f) n cazu vrar de gaze prn sstemu de dstrbue a gazeor naturae sau de
energe eectrca, n stuaa n care o astfe de vrare nu se regasete a t. e), ocu
vrar repreznta ocu n care cumparatoru utzeaza consuma efectv gazu
natura sau energa eectrca.
6! $ocul prestrii serviciilor prezint o mare varietate de modaliti de determinare! -egula general specific
faptul c locul prestrii de servicii este acolo unde prestatorul este stabilit sau are un sediu fix de la care
serviciile sunt efectuate!
;e la aceast regul exist o serie de excepii cum sunt:
a) pentru lucrri efectuate n legtur cu bunuri imobile, locul unde sunt situate bunurile imobile
b) pentru orice fel de transport n afara celui intracomunitar de bunuri, locul unde este efectuat transportul
n funcie de distane
c) pentru transportul intracomunitar de bunuri, locul de plecare a unui transport intracomunitar de bunuri
sau statul membru care a dat codul de 5+2 al clientului, dac acest stat membru este diferit de locul de
plecare a transportului intracomunitar de bunuri
210
d) pentru servicii accesorii transportului locul n care se presteaz serviciile sau statul membru care a
dat codul de 5+2 al clientului, pentru servicii accesorii transportului intracomunitar de bunuri, dac acest
stat membru este diferit de locul in care sunt prestate efectiv serviciile
e) pentru serviciile de intermediere prestate n legtur cu un transport intracomunitar de bunuri locul de
plecare a unui transport intracomunitar de bunuri sau statul membru care a dat codul de 5+2 al
clientului, dac acest stat membru este diferit de locul de plecare a transportului intracomunitar de bunuri
f) pentru serviciile de intermediere prestate n legtur cu serviciile accesorii transportului
intracomunitar de bunuri locul n care se presteaz serviciile accesorii sau statul membru care a dat codul
de 5+2 al clientului dac acest stat membru este diferit de locul in care sunt prestate efectiv serviciile
accesorii
g) pentru servicii intangibile, de genul
A ncirierea bunurilor mobile corporale, cu excepia mijloacelor de transport
A operaiunile de leasing av.nd ca obiect utilizarea bunurilor mobile corporale, cu excepia mijloacelor
de transport;
A transferul i7sau transmiterea folosinei drepturilor de autor, brevetelor, licenelor, mrcilor comerciale
i a altor drepturi similare;
A serviciile de publicitate i marJeting;
- servce consutanor, ngneror, brouror de stud, avocaor, experor
contab ator servc smare;
- preucrarea de date furnzarea de nforma;
- operaune bancare, fnancare de asgurar, ncusv reasgurar, cu excepa
nchrer de sefur;
- punerea a dspoze de persona;
- acordarea accesuu a sstemee de dstrbue a gazeor naturae a energe
eectrce, ncusv servce de transport transmtere prn ntermedu acestor
reee, precum ate prestar de servc egate drect de acestea;
- teecomuncae;
- servce de radodfuzune teevzune;
- servce furnzate pe cae eectronca;
- obgaa de a se abne de a reazarea sau exerctarea, tota sau para, a une
actvta economce sau a unu drept prevazut ma sus;
- prestare de servc de ntermedere, efectuate de persoane care aconeaza n
numee contu ator persoane, cnd aceste servc sunt prestate n egatura cu
servce prevazute ma sus.
211
- n cazu prestaror ntermedaror care ntervn n furnzarea servcor
prezentate anteror.
locul unde este stabilit clientul, dac este stabilit n afara "omunitii sau locul unde este stabilit clientul,
dac este persoan impozabil ce acioneaz ca atare stabilit n alt stat membru dec.t prestatorul
h) pentru prestar servc cuturae, artstce, sportve, tnfce, educatve, de
dvertsment sau smare, ncusv servce accesor cee ae organzatoror de
astfe de actvta ocu unde sunt prestate servce
) pentru expertze ucrar prvnd bunure mobe corporae ocu unde sunt
prestate servce sau statu membru care a atrbut cod de TVA centuu daca
acesta este dfert de statu membru n care sunt prestate efectv servce
bunure sunt transportate n afara statuu membru unde s-au prestat efectv
servce
|) pentru servc de ntermedere (atee dect cee menonate ma sus)
ocu operaun de baza
k) pentru easng de m|oace de transport n Romna, daca prestatoru este
stabt n afara Comunta benefcaru este stabt n Romna;
- n afara Comunta, daca prestatoru este stabt n Romna benefcaru
este stabt n afara Comunta.
"! $ocul aciziiei intracomunitare este locul unde se gsesc bunurile atunci c.nd se nceie transportul sau
expediia!
;! $ocul importului de bunuri este statul membru n care au intrat bunurile pe teritoriul "omunitii sau statul
membru n care au ieit din regim vamal suspensiv!
5.5 @pera/iuni scutite priind ta?a pe aloarea adu2at
9peraiunile scutite sunt:
a) scutiri n interiorul rii;
b) scutiri pentru importuri i aciziii intracomunitare;
c) scutiri pentru exporturi sau alte operaiuni similare, pentru livrri intracomunitare i pentru transportul
internaional i intracomunitar;
d) scutiri speciale legate de traficul internaional de bunuri!
e) scutiri pentru intermediari
212
9peraiunile scutite de 5+2 sunt reglementate prin lege i nu se admite extinderea lor prin analogie!
Sunt scutte de TVA actvtae persoaneor mpozabe cu ventur dn operaun
taxabe decarate sau, dupa caz, reazate anua, de pna a 35.000 euro, numte
ntreprnder mc. Cacuu pafonuu se face und n consderare cursu de schmb
vaab a data aderar proporona cu numaru de un n care ntreprnderea a
actvat. Aceste persoane nu vor apca TVA a vrar/prestar, dar nc nu vor avea
dreptu de a deduce TVA aferent achzor efectuate.
n cazu reazar unor ventur egae sau superoare pafonuu de mpoztare de
35.000 euro n cursu unu an fsca, persoanee mpozabe au obgaa sa socte
nregstrarea ca pattor de TVA, n conformtate cu prevedere egae n vgoare.
5.6 =ersoana o%li2at la plata ta?ei
<entru orice operaiune trebuie determinat cine este persoana obligat la plata taxei ctre buget!
,intagma Zpersoan obligat la plata taxei[ desemneaz persoana obligat s colecteze 5+2!
Hn general, persoana obligat la plat este persoana care efectuez livrarea sau prestarea! ;e la aceast
regul exist o serie de excepii, n sensul c beneficiarul devine persoana obligat la plat, cum sunt:
a) persoana mpozaba care aconeaza ca atare care benefcaza de servc
ntangbe, daca aceste servc sunt prestate de o persoana mpozaba care
nu este stabta n Romna, char daca este nregstrata n scopur de TVA n
Romna;
b) persoana nregstrata care benefcaza de servc de transport accesor
transportuu precum de ntermedere n aceste servc, servc de ucrar s
expertze asupra bunuror mobe corporae care a comuncat prestatoruu
codu sau de nregstrare n scopur de TVA n Romna, daca aceste servc
sunt prestate de o persoana mpozaba care nu este stabta n Romna,
char daca este nregstrata n scopur de TVA n Romna
c) persoana nregstrata carea se vreaza gaze naturae sau energe eectrca
daca aceste vrar sunt reazate de o persoana mpozaba care nu este
stabta n Romna, char daca este nregstrata n scopur de TVA n Romna
d) persoana mpozaba sau persoana |urdca nempozaba, nregstrata care
este benefcaru une vrar uteroare efectuate n cadru une operaun
trunghuare, n urmatoaree cond:
1. cumparatoru revnzator a bunuror sa nu fe stabt n
Romna, sa fe nregstrat n scopur de TVA n at stat membru sa f
213
efectuat o achze ntracomuntara a acestor bunur n Romna, care
nu este mpozaba;
2. bunure aferente achze ntracomuntare, prevazute a pct.
1, sa f fost transportate de furnzor sau de cumparatoru revnzator or
de ata persoana, n contu furnzoruu sau a cumparatoruu
revnzator, dntr-un stat membru, atu dect statu n care
cumparatoru revnzator este nregstrat n scopur de TVA, drect catre
benefcaru vrar;
3. cumparatoru revnzator sa desemneze pe benefcaru
vrar uteroare ca persoana obgata a pata taxe pentru vrarea
respectva;
e) persoana dn cauza carea bunure es dn regmure vamae suspensve;
f) persoana mpozaba aconnd ca atare sau persoana |urdca nempozaba,
stabta n Romna sau nestabta n Romna, dar nregstrata prn
reprezentant fsca, care este benefcar a unor vrar de bunur sau prestar
de servc care au oc n Romnaatee dect cee de ma sus daca sunt
reazate de o persoana mpozaba care nu este stabta n Romna care
nu este nregstrata n Romna.
2tunci c.nd beneficiarul este persoana oblugat la plat dac are si drept de deducere al 5+2 va
nregistra n acelasi timp cu 5+2 colectat si 5+2 deductibil prin procedeul numit _taxare invers[
5.7 ;aptul 2enerator+ e?i2i%ilitatea ta?ei :i e?i2i%ilitatea pl/ii ta?ei pe aloarea adu2at
Faptul generator al taxei pe valoarea adugat reprezint operaiunea care, prin realizarea ei, duce la
includerea sub incidena 5+2 a unor operaiuni! -egula de baz prevede ca faptul generator apare n
momentul efecturii livrrii de bunuri i7sau n momentul prestrii serviciilor! ;e la aceast regul de
baz apar o serie de excepii cum ar fi:
A data la care beneficiarul devine proprietar al bunurilor: bunuri v.ndute n consignaie;
A data la care beneficiarul devine proprietar al bunurilor: stocuri puse la dispoziia clientului;
A data la care beneficiarul devine proprietar al bunurilor: bunuri livrate pentru testare sau pentru
verificarea conformitii;
A data transferului titlului de proprietate: bunuri imobile;
A la data emiterii situaiilor de lucrri sau, dup caz, a acceptrii acestora de ctre beneficiar: pentru
prestrile de servicii decontate pe baz de lucrri;
214
A ultima zi a perioadei specificat n contract pentru plat, dar nu mai mult de & an: livrri de bunuri i
prestri servicii care se fac continuu #gaze naturale, ap, energie electric, telefon);
A data plii specificat n contract: nciriere, leasing, concesionare, arendare;
A data la care se supun plii taxelor vamale, taxelor agricole sau altor taxe comunitare: import!
Exigibilitatea taxei este dreptul organului fiscal de a pretinde pltitorului de 5+2, la o anumit dat,
plata taxei datorate bugetului de stat! -egula de baz prevede c exigibilitatea este concomitent cu faptul
generator! <rin excepie exigibilitatea apare la:
A data emiterii facturii: dac factura se emite nainte de faptul generator;
A data ncasrii avansului: plile n avans efectuate nainte de faptul generator, cu excepia:
a) avansuri pentru plata importurilor;
b) avansuri pentru operaiuni scutite sau neimpozabile!
A data extragerii numerarului: bunuri livrate sau servicii realizate prin maini automate de v.nzare, de
jocuri sau alte maini similare;
@ n a &%Aa zi a lunii urmtoare faptului generator, sau la data emiterii facturii dac factura se emite
nainte, pentru: livrri intracomunitare i aciziii intracomunitare;
Exigibilitatea plii taxei este data limit p.n la care o persoan trebuie s efectueze plata 5+2 ctre
buget! ;up aceast dat se calculeaz majorrile de nt.rziere! Exigibilitatea plii taxei este ecivalent
cu scadena de plat a 5+2 ctre buget! ;eterminarea scadenei se face n funcie de perioada impozabil
aferent fiecrei persoane:
a) dac cifra de afaceri realizat n anul anterior a fost mai mic de &((!((( euro perioada impozabil
este trimestrul, deci exigibilitatea plii taxei este la '% a lunii urmtoare trimestrului nceiat;
b) dac cifra de afaceri realizat n anul anterior a fost mai mare de &((!((( euro perioada impozabil
este luna, deci exigibilitatea plii taxei este la '% a lunii urmtoare!
<rin opiune, contribuabilii pot decide ca perioada impozabil s fie semestrul sau anul!
5.8 )a,a de i"po,itare a ta?ei pe aloarea adu2at
Conform Coduu fsca, baza de mpoztare a TVA pentru vrare de bunur /sau
prestare de servc este formata dn tot ceea ce consttue contrapartda obnuta
sau care urmeaza a f obnuta de furnzor or prestator dn partea cumparatoruu,
benefcaruu sau a unu ter, ncusv subvene drect egate de preu acestor
operaun, excusv taxa pe vaoarea adaugata.
215
De asemenea, n baza de mpoztare a TVA ma sunt cuprnse mpoztee, taxee (daca
nu este prevazut contraru prn ege), precum chetuee accesor (comsoanee,
chetuee de ambaare, transport asgurare, decontate cumparatoruu sau
centuu).
"a excepii de la cele prezentate mai sus, baza de impozitare a 5+2 este constituit din preurile de
aciziie sau, n lipsa acestora, preul de cost, determinat n momentul livrrii7prestrii n urmtoarele
cazuri:
vrare prestare catre sne;
transferure.
n baza de mpoztare a TVA nu se cuprnd:
a) rabaturile, remizele, risturnele, sconturile i alte reduceri de pre acordate de furnizori direct
clienilor n vederea stimulrii v.nzrilor, n condiiile prevzute n contractele nceiate! "ondiiile
pentru ca aceste reduceri s nu fie incluse n baza de impozitare a 5+2 sunt:
&) s fie efective i n sume exacte n beneficiul clientului;
') s nu constituie, n fapt, remunerarea unui serviciu sau o contrapartid pentru o prestaie oarecare;
3) sa fe refectate n factur sau n ate documente egae.
b) penalizrile, precum i sumele reprezent.nd daune@interese stabilite prin otr.re judectoreasc
definitiv, solicitate pentru nendeplinirea total sau parial a obligaiilor contractuale! 2cestea sunt
excluse din baza de impozitare numai dac sunt percepute peste preurile sau tarifele negociate!
c) dob.nzile percepute pentru pli cu nt.rziere;
d) sumele acitate de furnizor sau prestator n contul clientului i care apoi se deconteaz acestuia;
e) ambalajele care circul ntre furnizorii de marf i clieni, prin scimb, fr facturare;
n anumte stua, baza de mpoztare a TVA stabta dupa modeee prezentate
anteror poate f redusa. Astfe, baza de mpoztare a TVA se reduce n urmatoaree
cazur:
a) n situaia refuzurilor totale sau pariale privind cantitatea, preurile sau alte elemente cuprinse n
facturi ori n alte documente legal aprobate, precum i n cazul retururilor de p.n la &%? din presa scris;
b) n situaia n care reducerile de pre privind rabaturile, remizele, risturnele, sconturile i alte reduceri
de pre acordate de furnizori direct clienilor n vederea stimulrii v.nzrilor sunt acordate conform
contractelor nceiate dup livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor;
216
c) n stuaa n care cumparator returneaza ambaa|ee n care s-a expedat
marfa, pentru ambaa|ee care crcua prn facturare.
n cazu mportuu de marfur, baza de mpoztare este consttuta dn vaoarea n
vama, determnata potrvt eg, a care se adauga taxee vamae, comsonu
vama, acczee ate taxe datorate potrvt eg.
Vaoarea n vama este data de suma ntre vaoarea data de preu extern a
produsuu vaoarea chetueor conexe parcursuu extern (chetue de
transport, asgurare, manpuare ate asemenea pe parcursu extern).
n baza de mpoztare sunt cuprnse chetuee accesor care ntervn dupa
ntroducerea marf n ara pna a prmu oc de destnae a bunuror:
comsoanee, chetuee de ambaare, transport asgurare. Prn prmu oc de
destnae se neege ocu care fgureaza pe documentu de transport care
nsoete bunure a ntrarea n ara.
De asemenea, n cazu bunuror mportate, nu se cuprnd n baza de mpoztare:
a) rabature, remzee, rsturnee, sconture ate reducer de pre acordate de
furnzor drect cenor, n vederea stmuar vnzaror, n conde prevazute n
contractee ncheate;
b) penazare, precum sumee reprezentnd daune-nterese stabte prn
hotarre |udecatoreasca defntva, soctate pentru nendepnrea totaa sau
paraa a obgaor contractuae;
c) dob.nzile percepute pentru: pli cu nt.rziere, v.nzri cu plata n rate, operaiuni de leasing;
d) ambalajele care circul ntre furnizorii de marf i clieni, prin scimb, fr facturare!
5.8. *otele de i"po,itare
n Romna, cota standard a TVA este de 19% se apca operaunor mpo-
zabe, cu excepa ceor scutte de taxa pe vaoarea adaugata.
ncepnd cu anu 2004, Codu fsca prevede ntroducerea une cote reduse a TVA
de 9%, apcaba baze de mpoztare, pentru urmatoaree prestar de servc /sau
vrar de bunur:
a) dreptul de intrare la castele, muzee, case memoriale, monumente istorice, monumente de aritectur i
areologice, grdini zoologice i botanice, t.rguri, expoziii, cinematografe;
b) livrarea de manuale colare, cri, ziare i reviste, cu excepia celor destinate exclusiv publicitii;
c) livrrile de proteze de orice fel i accesoriile acestora, cu excepia protezelor dentare;
d) livrrile de produse ortopedice;
217
e) medicamente de uz uman i veterinar;
f) cazarea n cadrul sectorului otelier sau al sectoarelor cu funcie similar, inclusiv ncirierea
terenurilor amenajate pentru camping!
ncepnd cu 15 decembre 2008 Cdou Fsca prevede ntroducerea s a une cote
reduse de 5% pentru:
a. vrare de ocune care au o suprafaa uta de maxmum 120 m
2
,
excusv anexee gospodaret, a caror vaoare, ncusv a terenuu pe
care sunt construte, nu depaete suma de 380.000 e, excusv taxa
pe vaoarea adaugata, achzonate de orce persoana necasatorta sau
fame. Cota redusa se apca numa n cazu ocuneor care n
momentu vnzar pot f ocute ca atare daca terenu pe care este
construta ocuna nu depaete suprafaa de 250 m
2
, ncusv
amprenta a so a ocune, n cazu caseor de ocut ndvduae. n
cazu mobeor care au ma mut de doua ocune, cota ndvza a
terenuu aferent fecare ocune nu poate depa suprafaa de 250
m
2
, ncusv amprenta a so aferenta fecare ocune. Orce persoana
necasatorta sau fame poate achzona o sngura ocuna cu cota
redusa de 5%.
b. vrare de cadr:
destnate a f utzate drept camne de batrn de pensonar
destnate a f utzate drept case de cop centre de recuperare
reabtare pentru mnor cu handcap
catre prmar n vederea atrbur de catre acestea cu chre
subvenonata unor persoane sau fam a caror stuae
economca nu e permte accesu a o ocuna n propretate sau
nchrerea une ocune n conde pee.
Cota de TVA apcaba este cea n vgoare a data a care a natere faptu
generator a taxe pe vaoarea adaugata, conform egsae statuu membru unde
se consdera ca are oc operaunea.
Reguarzarea se efectueaza prn refacturarea ntegraa a contravaor vraror
de bunur /sau prestaror de servc cu cotee n vgoare a data a care a natere
faptu generator scaderea n cadru aceea factur a sumeor facturate anteror.
TVA se cacueaza prn apcarea cote de TVA asupra baze de mpoztare.
5.9 6reptul de deducere a ta?ei pe aloarea adu2at
218
;educerea 5+2 reprezint diminuarea 5+2 colectat ca urmare a livrrilor de bunuri sau prestrilor
de servicii cu 5+2 datorat7acitat furnizorilor de bunuri sau prestatorilor de servicii!
2u dreptul la deducerea 5+2 numai persoanele impozabile nregistrate n scopuri de 5+2 la organele
fiscale teritoriale ca pltitori de 5+2 pe teritoriul -om.niei! ;in 5+2@ul colectat n -om.nia se poate
deduce numai 5+2@ul pltit conform legislaiei din -om.nia!
:aterea dreptului de deducere a 5+2: n momentul n care 5+2 deductibil devine exigibil
Nu poate f dedusa TVA aferenta ntraror pentru:
a) operaiuni care nu au legtur cu activitatea economic a persoanelor impozabile;
b) bunur/servc achzonate de furnzor/prestator n contu cenor care
apo se deconteaza acestora;
c) servicii de transport, oteliere, alimentaie public i altele de aceeai natur, prestate pentru
persoane impozabile care desfoar activitate de intermediere n turism;
d) bautur acooce produse dn tutun destnate acunor de protoco;
e) bunure psa sau deprecate catatv n tmpu transportuu, nemputabe, pe
baza documenteor ntocmte pentru predarea-prmrea bunuror de a transportator
pentru nregstrarea or n gestunea persoane mpozabe.
Ca o stuae aparte, am dor sa preczam cazu persoaneor mpozabe care
efectueaza att operaun ce dau drept de deducere, ct de operaun care nu
dau drept de deducere (persoanee mpozabe cu regm mxt).
n acest caz, dreptu de deducere a TVA aferente bunuror /sau servcor se
determna n raport cu gradu de utzare a bunuror /sau servcor respectve a
reazarea operaunor care dau drept de deducere.
;eterminarea gradului de utilizare a bunurilor i7sau serviciilor la realizarea operaiunilor care dau
drept de deducere se realizeaz prin intermediul pro ratei!
<ro rata se determin ca raport ntre veniturile obinute din operaiuni care dau drept de deducere,
inclusiv subvenii legate direct de preul lor i veniturile obinute din operaiuni care dau drept de
deducere plus veniturile obinute din operaiuni care nu dau drept de deducere, subvenii, alocaii de la
bugetul de stat sau bugetele locale, precum i orice alte venituri din care este finanat activitatea!
Pro rata se determna de regua anua, stuae n care eementee prevazute a
numtor numarator sunt cumuate pentru ntregu an fsca, ar, prn excepe,
aceasta poate f determnata unar, n acest caz eementee prevazute a numtor
numarator fnd cee efectv reazate n cursu fecare un.
219
Dreptu de deducere se exercta unar prn scaderea taxe deductbe dn suma
reprezentnd TVA facturata pentru bunure vrate /sau servce prestate,
denumta taxa coectata.
5.10 6eter"inarea T&( de plat :i plata acesteia la %u2et
5+2 datorat bugetului de stat se stabilete lunar, trimestrial, semestrial sau anual pe baz de
deconturi ale pltitorilor de 5+2, ca diferen ntre taxa colectat i taxa dedus potrivit legii! Hn situaia
n care taxa dedus potrivit legii este mai mare dec.t taxa colectat, rezult taxa de rambursat, iar n
situaia n care taxa colectat este mai mare dec.t taxa dedus potrivit legii, rezult taxa de plat la
bugetul de stat!
,unt obligai s@i determine 5+2@ul datorat lunar pltitorii care n anul precedent au realizat o cifr
de afaceri egal sau superioar valorii de &((!((( euro7an!
<ltitorii care n anul anterior au realiza o cifr de afaceri inferioar sumei de &((!((( euro7an vor
determina 5+2@ul datorat trimestrial!
<osibilitatea de declarare semestrial sau anual apare numai la cererea expres a contribuabilului!
2stfel, contribuabilul poate solicita #p.n la '% Februarie a anului pentru care se face solicitare) s aplice:
@ perioada fiscal semestrial, calcul.nd i determin.nd 5+2@ul semestrial, dac societatea a avut
activitate n anul anterior n maxim 4 luni dintr@un semestru;
@ perioada fiscal anual, calcul.nd i determin.nd 5+2@ul anual, dac societatea a avut activitate
n anul anterior n maxim 0 luni dintr@un an!
5+2 colectat se determin pe baza Turnalului de v.nzri completat de agentul economic pe fiecare
lun n parte la care se adaug sumele de 5+2 colectat preluate prin mecanismul de Ztaxare invers[!
2cest jurnal este un centralizator al livrrilor de bunuri sau al prestrilor de servicii din luna pentru care
se face calculul!
$a baza 5+2 care poate fi dedus st 5+2 deductibil care este corectat cu ajutorul pro ratei! 5+2
deductibil se determin cu ajutorul Turnalului de cumprri, care este un centralizator al operaiunilor
reprezent.nd aciziiile pentru luna respectiv!
5+2 de plat trebuie virat la buget p.n pe data de
A '% a lunii urmtoare celei pentru care se calculeaz, n cazul pltitorilor lunari;
A '% a primei luni a trimestrului urmtor celui pentru care se calculeaz, n cazul pltitorilor
trimestriali;
220
A '% a primei luni a semestrului urmtor celui pentru care se calculeaz, n cazul pltitorilor
semestriali;
A '% a primei luni a anului urmtor celui pentru care se calculeaz, n cazul pltitorilor anuali;
Hn cazul n care 5+2@ul este datorat de nepltitorii de 5+2, plata 5+2 trebuie fcut:
A la data completrii declaraiei vamale de import, pentru import;
A la data de '% a lunii urmtoare depunerii decontului special de 5+2!
Taxa de rambursat pentru una de raportare stabta prn decontu de taxa pe
vaoarea adaugata conform metodooge de ma sus se reguarzeaza n ordnea
urmatoare:
a) prn compensarea efectuata de persoana mpozaba n mta taxe ramase de
pata rezutate dn decontu un anteroare sau dn deconture unor urmatoare, dupa
caz, fara avzu organuu fsca, a ntocmrea decontuu de taxa pe vaoarea
adaugata;
b) prn compensarea cu ate mpozte taxe datorate bugetuu de stat de
persoana mpozaba, efectuata de organee fscae dn ofcu sau, dupa caz, a
soctarea expresa a persoane mpozabe, n termen de 30 de ze de a data
depuner cerer de compensare;
c) prn rambursarea efectuata de organee fscae.
Rambursarea dferene de taxa, ramase dupa compensare dupa scaderea
taxe corespunzatoare sumeor neachtate dn facture furnzoror/prestatoror, se
efectueaza de organee fscae tertorae, n termen de 30 de ze de a data depu-
ner cerer de rambursare, pe baza documentae stabte prn ordn a mnstruu
fnaneor pubce a verfcaror efectuate de organee de contro fsca.
5.11 Bsuri de si"pli-icare
Masure de smpfcare ca se apca att furnzoror, ct benefcaror urma-
toareor bunur:
- deeure resture de metae feroase neferoase, precum matere prme
secundare rezutate dn vaorfcarea acestora;
- bunure /sau servce vrate or prestate de sau catre persoanee pentru care
s-a deschs procedura de nsovena, cu excepa bunuror vrate n cadru
comeruu cu amanuntu;
221
- materau emnos.
Apcarea aceste masur de smpfcare este condonata de faptu ca ambee
entta (furnzor benefcar) sa fe nregstrate ca pattor de taxa pe vaoarea
adaugata, ar tranzace sa aba oc n Romna.
Factura trebue sa cuprnda obgatoru n aceasta stuae menunea ,taxare
nversa".
Furnzoru va emta factura fara TVA numa cu menunea ,taxare nversa".
Benefcaru cacueaza taxa pe vaoarea adaugata aferenta acestor achz, o
nscre n decontu de taxa pe vaoarea adaugata, att ca taxa coectata, ct ca
taxa deductba. Pata factur se va face a nveu vaor fara TVA.
3eneficiarii pltitori de tax pe valoarea adugat cu regim mixt apca
pro-rata, n funce de destnaa pe care o dau achzor respectve;
Apcarea corecta a acestor preveder pca n sarcna att a furnzoror, ct a
benefcaror. n stuaa n care furnzoru nu a menonat taxare nversa n
facture fscae emse pentru bunure menonate ma sus, benefcaru este obgat
sa apce taxare nversa, respectv sa nu faca pata taxe pe vaoarea adaugata
catre furnzor, sa nscre dn propre natva menunea taxare nversa n factura
fscaa.
5.12 @%li2a/iile persoanelor inre2istrate in scop de T&(
Hnregistrarea la organele fiscale
a) la nceperea activitii, precum i n alte cazuri stabilite prin legislaie, persoanele impozabile sunt
obligate s se nregistreze ca pltitori de 5+2, urm.nd procedurile privind nregistrarea fiscal a
pltitorilor de impozite i taxe;
b) sa socte organuu fsca scoaterea dn evdena ca pattor de TVA, n caz de
ncetare a actvta, n termen de 15 ze de a data actuu ega n care se
consemneaza stuaa respectva.
ntocmrea documenteor
222
a) sa consemneze vrare de bunur /sau prestare de servc n factur sau n
ate documente ega aprobate sa competeze n mod obgatoru urmatoaree
date: sera numaru ntern a factur, denumrea, adresa Codu fsca ae
furnzoruu/prestatoruu , dupa caz, ae benefcaruu, data emter, denumrea
bunuror vrate /sau a servcor prestate, canttae, dupa caz, preu untar,
vaoarea bunuror/servcor fara TVA, suma taxe pe vaoarea adaugata;
b) sa socte de a furnzor/prestator factur or documente ega aprobate sa
verfce ntocmrea corecta a acestora;
c) sa ntocmeasca decaraa vamaa de mport, drect sau prn reprezentan
autorza, sa determne baza de mpoztare pentru bunure mportate sa
cacueze TVA datorata bugetuu de stat.
Evdena operaunor
a) sa na evdena contaba potrvt eg, astfe nct sa poata determna
baza de mpoztare TVA coectata pentru vrare de bunur /sau prestare de
servc efectuate, precum cea deductba aferenta ntraror;
b) sa asgure conde necesare pentru emterea documenteor, preucrarea
nformaor conducerea evdeneor prevazute de regementare n domenu
taxe pe vaoarea adaugata;
c) sa ntocmeasca sa depuna unar sau trmestra, a organu fsca, pna a
data de 25 a un urmatoare or a prme un dn trmestru, semestru sau anu
urmator ncusv, decontu prvnd taxa pe vaoarea adaugata, potrvt modeuu
stabt de Mnsteru Fnaneor Pubce;
d) sa ntocmeasca sa depuna trmestra pna a data de 25 a prme un a
trmestruu urmator decaraa recaptuatva prvnd achze vrare
ntracomuntare, potrvt modeuu stabt de Mnsteru Fnaneor Pubce;
e) sa furnzeze organeor fscae toate |ustfcare necesare n vederea stabr
operaunor reazate att a sedu prncpa, ct a subunta;
f) sa contabzeze dstnct venture chetuee rezutate dn operaune
asoceror n partcpaune.
Pata
a) sa achte TVA datorata, potrvt decontuu ntocmt unar,,trmestra,
semestra sau anua pna a data de 25 a un urmatoare or a prme un dn
trmestru, semestru sau anu urmator ncusv;
223
b) sa achte taxa datorata bugetuu de stat, anteror date depuner cerer a
organu fsca pentru scoaterea dn evdena ca pattor de TVA, n caz de ncetare a
actvta;
224
6 (cci,ele
Acczee, cunoscute sub denumrea de taxe specae de consumae,
repreznta un mpozt ndrect care se apca asupra unor categor de bunur provente
dn ara sau dn mport, fnd regementate a Ttu VII a Leg nr. 571/2003 prvnd
Codu fsca.
Dn punct de vedere fsca, produsee supuse acczeor pot mpar n doua
categor:
A produse supuse accizelor armonizate #produse supuse accizelor conform directivelor
europene, supunerea lor la accize fiind obligatorie n DE);
A produse supuse accizelor nearmonizate #alte categorii de produse ce sunt supuse accizelor
conform prevederilor legislative din fiecare stat membru)!
6.1 (cci,ele ar"oni,ate
<rodusele i grupele de produse pentru care se datoreaz accize armonizate:
a) berea;
b) vinurile;
c) buturile fermentate, altele dec.t berea i vinurile;
d) produsele intermediare;
e) alcoolul etilic;
f) tutunul prelucrat;
g) produsele energetice;
) energia electric!
;aptul 2enerator n cazul accizelor armonizate intervine:
A la momentul producerii lor pe teritoriul comunitar;
A la momentul importului pe teritoriul comunitar!
<?i2i%ilitatea acci,elor intervine la momentul eliberrii pentru consum sau c.nd se constat
pierderi sau lipsuri de produse accizabile!
Hn cazul gazelor naturale, exigibilitatea accizelor intervine la momentul livrrii acestora de ctre
furnizorii autorizai ctre consumatorii finali!
225
Hn cazul energiei electrice exigibilitatea intervine la momentul facturrii acesteia ctre
consumatorii finali!
<li%erarea spre consu" reprezint:
A orice ieire, inclusiv ocazional, a produselor accizabile din regimul suspensiv;
A orice producie, inclusiv ocazional, de produse accizabile n afara regimului suspensiv;
A orice import, inclusiv ocazional, de produse accizabile A cu excepia energiei electrice, gazului
natural, crbunelui i cocsului A, dac produsele accizabile nu sunt plasate n regim suspensiv;
A utilizarea de produse accizabile n interiorul antrepozitului fiscal altfel dec.t ca materie prim;
A orice deinere n afara regimului suspensiv a produselor accizabile care nu au fost introduse n
sistemul de accizare;
A recepia, de ctre un operator nregistrat
&&
sau nenregistrat
&'
, de produse accizabile, deplasate de
la un antrepozit fiscal dintr@un alt stat membru al Dniunii Europene!
Eliberare pentru consum este i deinerea n scopuri comerciale de ctre un comerciant de produse
accizabile, care au fost eliberate n consum n alt stat membru sau au fost importate n alt stat membru i
pentru care acciza nu a fost pltit n -om.nia! 2stfel, aciziia de produse accizabile din interiorul DE,
eliberate pentru consum n "omunitate, este supus accizelor n -om.nia n cazul n care aceste produse
sunt rev.ndute n -om.nia! 2cciza datorat n "omunitate poate fi recuperat de comerciantul din
-om.nia de la statul membru DE unde au fost eliberate n consum produsele!
:u se consider eliberare pentru consum micarea produselor accizabile dintr@un antrepozit fiscal
ctre:
A un alt antrepozit fiscal din -om.nia sau alt stat membru;
A un comerciant nregistrat n alt stat membru;
A un comerciant nenregistrat n alt stat membru;
A o ar din afara teritoriului comunitar!
<roducerea de produse accizabile n afara antrepozitului fiscal este interzis! ;e asemenea, este
interzis i deinerea de produse accizabile n afara antrepozitului fiscal dac accizele pentru aceste
produse nu a fost pltit la buget!
Excepiile cu privire la producere i deinere de produse accizabile apar n cazul:
A berii, vinurilor i buturilor fermentate, altele dec.t berea i vinul, produse n gospodriile
individuale pentru consumul propriu;
&&
operatorul nregistrat este persoana fizic sau juridic autorizat s primeasc n exercitarea activitii economice produse
supuse accizelor n regim suspensiv, provenite din alte state membre ale Dniunii Europene; acest operator nu poate deine sau
expedia produse n regim suspensiv!
&'
operatorul nenregistrat este persoana fizic sau juridic autorizat n exercitarea profesiei sale s efectueze, cu titlu
ocazional, aceleai operaiuni prevzute pentru operatorul nregistrat!
226
- energe eectrce, gazuu natura, carbuneu cocsuu.
<rincipiile de baz ale sistemului de antrepozitare fiscal sunt:
A producia i7sau depozitarea produselor accizabile pot avea loc numai ntr@un antrepozit fiscal!
2stfel, nici un produs supus regimului de antrepozitare fiscal nu poate fi fabricat n -om.nia dac agentul
economic nu este autorizat ca antrepozitar;
A circulaia produselor accizabile ntre antrepozitele fiscale #pe teritoriul -om.niei sau pe
teritoriul comunitar) se face n regim de suspendare de accize, transportul produselor ntre dou
antrepozite fiscale fiind nsoit de exemplarele ', 4 i ) ale documentului administrativ de nsoire;
A produsele accizabile supuse marcrii nu pot fi depozitate n antrepozite fiscale de depozitare, cu
excepia buturilor alcoolice supuse sistemului de marcare;
A acciza este pltit de ctre antrepozitarul sau importatorul autorizat, la momentul eliberrii n
consum a produselor accizabile;
A antrepozitul fiscal nu poate fi folosit pentru v.nzarea cu amnuntul a produselor accizabile;
A deinerea de produse accizabile n afara antrepozitului fiscal, pentru care nu se poate face
dovada plii accizelor, atrage plata acestora!
Hn vederea autorizrii, agentul economic solicitant al autorizaiei de antrepozit fiscal trebuie s
ndeplineasc o serie de condiii, dintre care cele mai importante sunt:
A depunerea unei garanii financiare care s acopere riscul neplii accizelor pentru produsele
fabricate, depozitate sau expediate din antrepozitul fiscal;
A existena unui sistem de securitate, administrare i contabilitate care s permit evidenierea
stocurilor de materii prime, lucrrilor n desfurare, a recepiilor de materii prime i a livrrilor de
produse accizabile;
A raportarea ctre autoritatea fiscal a oricror pierderi i lipsuri privind produsele accizabile;
A ntiinarea autoritii emitente a autorizaiei cu privire la orice modificare intervenit n
structura antrepozitului fiscal!
Nveu acczeor untare apcabe n Romna este urmatoru:
227
Cursu de schmb uat n cacu a determnarea acczeor este cursu de schmb
vautar comuncat de Banca Naonaa a Romne pentru prma z ucratoare a un
octombre dn anu precedent, curs de schmb care va f foost pentru transformarea
sumeor exprmate n euro tot anu urmator.
Formuee de cacu a acczeor pentru produsee supuse acczeor armonzate
sunt:
Produsu Formua de cacu Expca
228
>r. crt.
6enu"irea produsului sau a 2rupei de
produse
CB
(cci,a #euroGu"$
2009
(cci,a #euroGu"$
2010
( & ' 0 1
& 6ere, din care Wl7& grad plato (,1)3 (,1)3
&!& bere produs de productorii independeni
cu o capacitate de producie anual ce nu
depete '(( mii l
(,)4 (,)4
'! +inuri Wl de produs
'!& +inuri linitite ( (
'!' +inuri spumoase 4),(% 4),(%
4 6uturi fermentate altele dec.t bere i vinuri Wl de produs
4!& linitite ( (
4!' spumoase 4),(% 4),(%
) <roduse intermediare Wl de produs %&,(3 %&,(3
% 2lcool etilic Wl de alcool pur 1%( 1%(
%!& produs de micile distilerii cu o capacitate
care nu depete &( l de alcool pur pe an
)1% )1%
0! `igarete &((( igarete 0&,' 1)
1! `igri i igri din foi &((( buc 0&,' 1)
3! 5utun de fumat fin tiat, destinat rulrii n
igarete
Jg 3& 3&
/! 2lte tutunuri de fumat Jg 3& 3&
&( 6enzin cu plumb ton %)1 %)1
&((( litri )'&,&/ )'&,&/
&& 6enzin fr plumb ton )40 )%'
&((( litri 44%,1' 4)3,()
Berea A = C x K x R x O A = cuantumu
accze;
C = numaru de
grade Pato;
K = accza untara
prevazuta, n funce de
capactatea de
produce anuaa
(exprmata n
euro/hectotru grad
Pato);
R = cursu de
schmb eu/euro;
O = canttatea (n
h).
Vnu A = K x R x O A = cuantumu
accze;
K = accza untara;
R = cursu de
schmb eu/euro;
O = canttatea (n
h).
Bauture
fermentate, atee
dect berea vnu
A = K x R x O A = cuantumu
accze;
K = accza untara;
R = cursu de
schmb eu/euro;
O = canttatea (n
h).
Acoou etc
% & 'C()**+ x , x - x . " = concentraia
alcoolic exprimat n
procente de volum;
a = nivelul accizei
specifice;
- = cursul de scimb
leu7euro;
b = cantitatea #n l)!
|garetee
A = A(1) + A(2)
A(1) = K(1) x R x
K(1) = accza
specfca;
229
O(1)
%'/+ & ,'/+ x 0% x .'/+
K(2) = accza ad
vaorem;
R = cursu de
schmb eu/euro;
PA = preu maxm
de vnzare cu
amanuntu;
O(1) = canttatea
exprmata n unta de
1.000 buc. garete;
b#') = numrul de
pacete de igarete aferente
lui b#&);
|gar gar dn
fo
A = O x K x R A = cuantumu
accze;
O = canttatea
exprmata n unta de
1.000 buc. gar;
K = accza untara;
R = cursu de
schmb eu/euro
Tutunu destnat
fumatuu
A = O x K x R A = cuantumu
accze;
O = canttatea n
kg;
K = accza untara;
R = cursu de
schmb eu/euro.
Ueure mnerae A = O x K x R A = cuantumu
accze;
O = canttatea;
K = accza untara;
R = cursu de
schmb eu/euro.
Eectrctatea A = O x K x R A = cuantumu
accze;
O = canttatea,
exprmata n Mwh;
K = accza untara;
230
R = cursu de
schmb eu/euro.
n cazu ber, mc producator ndependen pot benefca de accza redusa
daca ndepnesc cumuatv urmatoaree cond:
A au o capacitate de producie anual care nu depete '((!((( l;
A sunt ageni economici productori de bere care, din punct de vedere juridic i economic,
sunt independeni fa de orice alt agent economic productor de bere;
A utilizeaz instalaii fizice distincte de cele ale altor fabrici de bere;
A folosesc spaii de producie diferite de cele ale oricrui alt agent economic productor de
bere;
A nu funcioneaz sub licena de produs a altui agent economic productor de bere!
n cazu n care un agent economc producator de bere, care benefcaza de
nveu redus a acczeor, marete capactatea de produce, prn achzonarea
de no capacta sau extnderea ceor exstente are urmatoaree obga:
A va ntiina n scris organul fiscal la care este nregistrat ca antrepozitar autorizat despre
modificrile produse;
A va calcula i va vrsa la bugetul de stat accizele, n cuantumul corespunztor noii capaciti
de producie, ncep.nd cu luna imediat urmtoare celei n care a avut loc punerea n funciune a
acesteia!
n cazu acoouu etc produs n mce dster, a caror produce nu
depaete 10 h acoo pur/an, ce sunt ndependente dn punct de vedere |urdc
economc de orce ata dstere, nu funconeaza sub ncdena de produs a une ate
dster, se apca nveu redus a acczeor. Canttatea de 10 h acoo pur/an nu
cuprnde canttae reazate n sstem de prestar de servc pentru gospodare
ndvduae. Mce dster trebue sa fe autorzate ca antrepozt fsca de produce.
n cazu gareteor, accza datorata este egaa cu suma dntre accza specfca
accza ad vaorem. ncepnd cu 1 ue 2008 accza este de 27,31 euro/1.000
garete pus 25% apcat asupra preuu maxm de vnzare cu amanuntu decarat.
Cnd suma dntre accza specfca accza ad vaorem este ma mca dect accza
mnma, se patete accza mnma. Nveu accze mnme pentru garete n
peroada 1 ue - 31 decembre 2008 ncusv este de 45,50 euro/1.000 garete,
respectv de 152,72 e/1.000 garete.
Regimul de antrepozitare fiscal
231
Antrepoztu fsca este ocu afat sub controu autorta fscae competente,
unde produsee acczabe sunt produse, transformate, denute, prmte sau
expedate n regm suspensv de catre antrepoztaru autorzat, n exercu
actvta.
ntr-un antrepozt fsca se pot produce depozta numa produse acczabe
dn categora acoouu etc bauturor acooce, tutunuu preucrat, produseor
energetce.
Nu ntra sub ncdena regmuu de antrepoztare mc producator (operator
economc producator de vn ntt, care dn punct de vedere |urdc economc
sunt ndependen faa de orce at operator economc producator de vn, utzeaza
m|oace propr pentru producerea vnuu, foosesc spa de produce dferte de
cee ae orcaru at operator economc producator de vn nu funconeaza sub
cena de produs a atu operator economc producator de vn) de vnur ntte
care produc n mede ma pun de 200 h de vn pe an, precum gospodare
ndvduae care produc pentru consumu propru.
Producator de vnur ntte care ntenoneaza sa produca n vederea
comercazar o canttate mede anuaa ma mca de 200 h de vn, trebue sa se
nregstreze a autortatea fscaa tertoraa prn admnstraa fnaneor pubce n
raza carea au sedu/domcu sa depuna trmestra o decarae prvnd
canttatea de vn ntt produsa comercazata n una de raportare.
n cazu n care n tmpu anuu, producatoru nregstreaza o produce ma
mare de 200 h de vn daca dorete sa contnue aceasta actvtate, este obgat ca
n termen de 15 ze de a data nregstrar sa depuna cerere de autorzare ca
antrepoztar autorzat. Pna a obnerea autorzae, producatoru poate desfaura
numa actvtate de produce, dar nu de comercazare. Dupa obnerea
autorzae de antrepozt fsca, ndferent de produca reazata n peroada
urmatoare, producatoru nu ma poate reven a statutu de mc producator de vnur
ntte.
n categora antrepozteor fscae se cuprnd magaznee autorzate conform
eg sa comercazeze produse n regm duty-free.
Aatur de antreporztee fscae, pot desfaura actvta de actvta de
prmre, dn Ununea Europeana, a produseor acczabe afate n regm suspensv
operator nregstra ce nenregstra.
Aperatorul nregistrat este persoana fzca sau |urdca care:
232
A este autorizat s primeasc n exercitarea activitii economice produse supuse accizelor
n regim suspensiv, provenite din alte state membre ale Dniunii Europene;
A nu poate deine sau expedia produse n regim suspensiv;
A trebuie s garanteze plata accizelor n condiiile fixate de autoritatea fiscal competent;
A trebuie s in contabilitatea livrrilor de produse;
A trebuie s prezinte produsele oric.nd i se cere aceasta de ctre organele de control;
A trebuie s accepte orice monitorizare sau verificare a stocului!
Exgbtatea acczeor se manfesta a momentu receponar
produseor.
Aperatorul nenregistrat este persoana fzca sau |urdca care:
A ocazional, este autorizat s primeasc n exercitarea activitii economice produse supuse
accizelor n regim suspensiv, provenite din alte state membre ale Dniunii Europene;
A trebuie s dea o declaraie la autoritatea fiscal competent, nainte de expedierea
produselor de ctre antrepozitarul autorizat, i s garanteze plata accizelor;
A trebuie s plteasc acciza n ziua lucrtoare imediat urmtoare celei n care au fost
recepionate produsele;
A trebuie s accepte orice control ce permite autoritii fiscale competente s se asigure de
primirea produselor i de plata accizelor aferente!
6eplasarea :i pri"irea produselor acci,a%ile a-late 'n re2i" suspensi
Antrepoztar autorza de catre autortae fscae competente ae unu stat
membru sunt recunoscu ca fnd autorza att pentru crcuaa naonaa, ct
pentru crcuaa ntracomuntara a produseor acczabe.
Pe durata depasar unu produs acczab, accza se suspenda daca sunt
satsfacute urmatoaree cerne:
a) depasarea are oc ntre:
&! dou antrepozite fiscale;
'! un antrepozit fiscal i un operator nregistrat;
4! un antrepozit fiscal i un operator nenregistrat;
b) produsu este nsot de mnmum 3 exempare ae unu document
admnstratv de nsore;
c) ambaa|u n care este depasat produsu are a exteror marca|e care
dentfca tpu canttatea produsuu afat n nteror;
233
d) contaneru n care este depasat produsu este sgat corespunzator;
e) autortatea fscaa competenta a prmt garana pentru pata acczeor
aferente produsuu.
Contaneree n care sunt depasate produsee acczabe n regm suspensv
trebue sa poarte sge antrepoztuu fsca expedtor. Prn contaner se neege
orce recpent sau orce at m|oc care servete a transportu n cantta angro a
produseor acczabe.
n cazu depasar n regm suspensv a produseor acczabe dntr-un
antrepozt fsca dn Romna catre un stat membru, ncusv n cazu depasar
catre un brou vama de ere dn tertoru comuntar, contaneree n care se
depaseaza produsee respectve trebue sa poarte sge apcate de
reprezentantu desemnat de autortatea fscaa tertoraa dn raza carea peaca
produsu sau de autortatea competenta dntr-un at stat membru, n stuae n
care se mpun desgarea resgarea contanereor. n stuaa n care vamurea se
efectueaza a un brou vama dn tertoru comuntar, sge apcate de
reprezentantu autorta fscae vor f nocute, dupa caz, cu sge vamae.
n cazu depasar produseor acczabe ntre un brou vama de ntrare n
Romna un antrepozt fsca, contaneree n care se afa produsee trebue sa
poarte sge brouu vama. De asemenea, sge sunt de unca foosna
trebue sa poarte nsemnee ceor care e apca.
Depasarea produseor acczabe n regm suspensv este permsa numa atunc
cnd este nsota de documentu admnstratv de nsore.
Pentru un produs n regm suspensv care este depasat, accza contnua sa fe
suspendata a prmrea produsuu, daca sunt satsfacute urmatoaree cerne:
A produsul accizabil este plasat n antrepozitul fiscal sau expediat ctre alt antrepozit fiscal;
A antrepozitul fiscal primitor nscrie pe fiecare exemplar al documentului administrativ de
nsoire tipul i cantitatea fiecrui produs accizabil primit, precum i orice discrepan ntre produsul
accizabil primit i produsul accizabil nscris n documentele administrative de nsoire, semn.nd i
nscriind data pe fiecare exemplar al
documentului;
A antrepozitul fiscal primitor trebuie s obin de la autoritatea fiscal competent
certificarea documentului administrativ de nsoire a produselor accizabile primite;
A n termen de &% zile urmtoare lunii de primire a produselor de ctre antrepozitul fiscal
primitor, acesta returneaz exemplarul 4 al documentului administrativ de nsoire antrepozitului fiscal
expeditor!
234
9rice persoan care expediaz un produs accizabil aflat n regim suspensiv este exonerat de
obligaia de plat a accizelor pentru acel produs, dac primete de la destinatarul produsului, respectiv
antrepozitul fiscal, operatorul nregistrat sau operatorul nenregistrat, primitor, exemplarul 4 al
documentului administrativ de nsoire, certificat n mod corespunztor!
Hn cazul deplasrii unui produs accizabil ntre un antrepozit fiscal din -om.nia i un birou vamal de
ieire din teritoriul comunitar, regimul suspensiv este descrcat prin dovada emis de biroul vamal de ieire
din teritoriul comunitar, care confirm c produsele au prsit efectiv acest teritoriu! 2cel birou vamal
trebuie s trimit napoi expeditorului exemplarul certificat al documentului administrativ de nsoire care i
este destinat, n termen de &% zile de la data realizrii efective a exportului!
6eplasarea intraco"unitar a produselor acci,a%ile
n cazu n care produsee supuse acczeor, care au fost eberate de|a n
consum ntr-un stat membru, sunt denute n scopur comercae n Romna, accza
va f perceputa n Romna. Accza este datorata, dupa caz, de catre comercantu
dn Romna sau de persoana care prmete produsee pentru utzare n Romna.
Comercantu sau persoana trebue sa ndepneasca urmatoaree cerne:
A naintea expedierii produselor s dea o declaraie autoritilor fiscale competente n
legtur cu locul unde urmeaz s fie primite acestea i s garanteze plata accizelor;
A s plteasc accizele;
A s se supun oricror controale care s permit autoritii fiscale competente confirmarea
primirii efective a mrfurilor i plata corespunztoare a accizelor!
n cazu produseor supuse acczeor, care au fost de|a eberate n consum n
Romna care sunt vrate ntr-un at stat membru, comercantu care a efectuat
vrarea poate benefca de restturea acczeor patte n Romna.
Hn vederea restituirii accizelor trebuie respectate urmtoarele condiii:
A nainte de eliberarea produselor, comerciantul expeditor trebuie s fac o cerere de
restituire la autoritatea fiscal competent i s fac dovada c acciza a fost pltit;
A livrarea produselor ctre statul membru de destinaie se face nsoit de documentul de
nsoire simplificat;
A comerciantul expeditor trebuie s prezinte autoritii fiscale competente copia returnat a
documentului de nsoire simplificat, certificat de ctre destinatar, care trebuie s fie nsoit de un
document care s ateste c acciza a fost pltit n statul membru de destinaie! ;e asemenea,
comerciantul expeditor va prezenta adresa biroului autoritii fiscale competente din statul membru de
235
destinaie i data de acceptare a declaraiei destinatarului de ctre autoritatea fiscal competent a
statului membru de destinaie, mpreun cu numrul de nregistrare a acestei declaraii!
Autortatea fscaa competenta va resttu accza patta doar atunc cnd
acczee au fost patte anteror n statu membru de destnae. Daca, nante de
exprarea peroade de 3 an de a data a care documentu admnstratv de nsore
a fost ntocmt, statu membru unde a avut oc efectv abaterea sau neregua este
stabt cu certtudne, ace stat membru va coecta accza prn apcarea cote n
vgoare a data a care bunure au fost vrate. n acest caz, medat ce dovada
coectar taxe a fost prezentata, accza patta na va f rambursata
Hn cazul transportului intracomunitar de produse accizabile se ntocmete de ctre expeditor
documentul de nsoire simplificat!
&1n,area la distan/ a produselor acci,a%ile
Produsee supuse acczeor, cumparate de catre persoane care nu au catatea
de antrepoztar autorzat sau de operator nregstrat or nenregstrat care sunt
expedate sau transportate drect or ndrect de catre vnzator sau n numee
acestua, sunt supuse acczeor n statu membru de destnae.
Statu membru de destnae este statu membru n care sosete trmterea
sau transportu de produse acczabe.
La cererea vnzatoruu, acczee patte n statu membru de provenena a
bunuror vor f rambursate daca au fost eberate de|a n consum ntr-un stat
membru sunt expedate sau transportate drect or ndrect de catre vnzator sau
n numee acestua.
Accza statuu membru de destnae va f datorata de vnzator n momentu
efectuar vrar.
Statu membru n care vnzatoru este stabt trebue sa se asgure ca acesta
este n masura sa ndepneasca urmatoaree cerne:
A s garanteze plata accizelor n condiiile fixate de statul membru de destinaie naintea
expedierii produselor i s asigure plata accizelor dup sosirea produselor;
A s in contabilitatea livrrilor de produse!
=lata acci,elor
236
=lata acci,elor ar"oni,ate se datorea, statului p1n pe data de 25+ inclusi+ a lunii 'n care
ele dein e?i2i%ile.
<?cep/ii:
A n cazul operatorilor nregistrai plata accizelor trebuie fcut n ziua lucrtoare imediat
urmtoare celei n care au fost recepionate produsele accizabile;
A n cazul furnizorilor autorizai de energie electric sau de gaz natural plata accizelor
trebuie fcut p.n la data de '% a lunii urmtoare celei n care a avut loc facturarea ctre
consumatorul final;
A n cazul importului unui produs accizabil, care nu este plasat ntr@un regim suspensiv, plata
accizelor trebuie fcut la momentul nregistrrii declaraiei vamale de import!
!cutiri de la plata acci,elor
,cutirile cu caracter general se aplic produselor accizabile atunci c.nd sunt destinate:
a) livrrii n contextul relaiilor consulare sau diplomatice;
b) organizaiile internaionale, recunoscute ca atare de ctre autoritile publice ale -om.niei,
i membrii acestor organizaii, n limitele i n condiiile stabilite prin conveniile internaionale, care pun
bazele acestor organizaii, ori prin acorduri nceiate la nivel statal sau guvernamental;
c) forele armate aparin.nd oricrui stat parte la 5ratatul 2tlanticului de :ord #:259), cu
excepia Forelor 2rmate ale -om.niei, precum i pentru personalul civil care le nsoete sau pentru
aprovizionarea popotelor ori cantinelor acestora;
d) consumul aflat sub incidena unui acord nceiat cu ri nemembre sau organizaii
internaionale, cu condiia ca un astfel de acord s fie permis ori autorizat cu privire la scutirea de tax pe
valoarea adugat!
2lcoolul etilic i alte produse alcoolice sunt scutite de plata accizelor atunci c.nd sunt:
a) complet denaturate, conform prescripiilor legale, sau denaturate i utilizate pentru producerea
de produse care nu sunt destinate consumului uman;
b) utilizate pentru producerea oetului, producerea de medicamente sau n industria cosmetic;
c) utilizate pentru producerea de arome alimentare, pentru alimente sau buturi nealcoolice ce au o
concentraie ce nu depete &,'? din volum, destinate preparrii de alimente sau buturi nealcoolice;
d) utilizate n scop medical n spitale i farmacii;
e) utilizate pentru producerea de arome alimentare destinate preparrii de alimente sau buturi
nealcoolice ce au o concentraie care nu depete &,'? n volum!
237
Este exceptat de la plata accizelor berea fabricat de persoana fizic i consumat de ctre
aceasta i membrii familiei sale, cu condiia s nu fie v.ndut!
Este exceptat de la plata accizelor vinul fabricat de persoana fizic i consumat de ctre aceasta i
membrii familiei sale, cu condiia s nu fie v.ndut!
,unt exceptate de la plata accizelor buturile fermentate, altele dec.t bere i vinuri, fabricate de
persoana fizic i consumate de ctre aceasta i membrii familiei sale, cu condiia s nu fie v.ndute!
Este scutit de la plata accizelor tutunul prelucrat, atunci c.nd este destinat n exclusivitate testelor
tiinifice i celor privind calitatea produselor
!unt scutite de la plata acci,elor ur"toarele uleiuri "inerale:
a) produsee energetce vrate n vederea utzar drept combustb pentru
motor pentru aeronave, atee dect avaa turstca n scop prvat. Prn avae
turstca n scop prvat se neege utzarea une aeronave de catre propretaru sau
sau de catre persoana fzca or |urdca ce o dene cu ttu de nchrere sau cu un
at ttu, n ate scopur dect cee comercae , n speca, atee dect transportu
de persoane or de marfur sau prestar de servc cu ttu oneros or pentru nevoe
autortaor pubce;
b) produsee energetce vrate n vederea utzar drept combustb pentru
motor pentru navgaa n apee comuntare pentru navgaa pe cae navgabe
nteroare, ncusv pentru pescut, atee dect pentru navgaa ambarcaunor
prvate de agrement. De asemenea, este scutta de a pata acczeor
eectrctatea produsa a bordu ambarcaunor. Prn ambarcaune prvata de
agrement se neege orce ambarcaune utzata de catre propretaru sau sau de
catre persoana fzca or |urdca ce o dene cu ttu de nchrere sau cu un at ttu,
n ate scopur dect cee comercae , n speca, atee dect transportu de
persoane sau de marfur or prestar de servc cu ttu oneros sau pentru nevoe
autortaor pubce;
c) produsee energetce energa eectrca utzate pentru produca de
energe eectrca, precum energa eectrca utzata pentru mennerea capacta
de a produce energe eectrca;
d) produsee energetce energa eectrca utzate pentru produca
combnata de energe eectrca energe termca;
238
e) produsee energetce - gazu natura, carbunee combustb soz -,
fooste de gospodar /sau de organza de cartate;
f) combustb pentru motor utza n domenu produce, dezvotar,
testar mentenane aeronaveor vapoareor;
g) combustb pentru motor utza pentru operaune de dragare n
cursure de apa navgabe n portur;
h) produsee energetce n|ectate n furnae sau n ate agregate ndustrae n
scop de reducere chmca, ca adtv a cocsu utzat drept combustb prncpa;
) produsee energetce care ntra n Romna dntr-o ara tera, connute n
rezervoru standard a unu autovehcu cu motor destnat utzar drept combustb
pentru ace autovehcu, precum n contanere specae destnate utzar
pentru operarea, n tmpu transportuu, a sstemeor ce echpeaza acee
contanere;
|) orce produs energetc care este scos de a rezerva de stat sau rezerva de
mobzare, fnd acordat gratut n scop de a|utor umantar;
k) orce produs energetc achzonat drect de a operator economc
producator, mportator sau dstrbutor, utzat drept combustb pentru ncazrea
sptaeor, sanatoror, azuror de batrn, orfenateor ator nsttu de
asstena socaa, nsttuor de nvaamnt acauror de cut;
) produsee energetce, daca astfe de produse sunt facute dn sau conn
unu or ma mute dntre urmatoaree produse:
O produse cuprnse n codure NC de a 1507 a 1518;
O produse cuprnse n codure NC 3824 90 55 de a 3824 90 80 a 3824 90
99 pentru componentee or produse dn bomase;
O produse cuprnse n codure NC 2207 20 00 2905 11 00, care nu sunt de
orgne sntetca;
O produse obnute dn bomase, ncusv produse cuprnse n codure NC 4401
4402;
m) energa eectrca produsa dn surse regenerabe de energe;
n) energa eectrca obnuta de acumuator eectrc, grupure eectrogene
mobe, nstaae eectrce ampasate pe vehcue de orce fe, sursee staonare
de energe eectrca n curent contnuu, nstaae energetce ampasate n marea
tertoraa care nu sunt racordate a reeaua eectrca sursee eectrce cu o putere
actva nstaata sub 250 KW;
239
o$ produsele cuprinse la codul >* 2705+ utili,ate pentru 'ncl,ire
6.2 (cci,ele 'n ca,ul produselor nesupuse acci,elor ar"oni,ate
Hn categoria acestor accize se cuprind:
>r.
crt.
6enu"irea produsului sau a 2rupei de
produse
13
CB 2009 2010 2011
( & ' ) % 0
& "afea verde ton 4(0 &%4 (
' "afea prjit, inclusiv cafea cu nlocuitori ton )%( ''% (
4 "afea solubil, inclusiv amestecuri
conin.nd cafea solubil
ton &3(( /(( (
>r.
crt.
6enu"irea produsului sau a 2rupei de produse
14
2009 2010
( & 4 )
& "onfecii din blnuri naturale #cu excepia celor de iepure, oaie,
capr)
)% )%
' 2rticole din cristal &% (
4 6ijuterii din aur i7sau din platin, cu excepia verigetelor &( (
) <roduse de parfumerie
)!& <arfumuri, din care:
A ape de parfum
4%
'%
4%
'%
)!'! 2pe de toalet, din care:
A ape de colonie
&%
&(
&%
&(
% 2rme de v.ntoare i arme de uz individual, altele dec.t cele de
uz militar
&(( &((
7
r.
cr
t.
5enumire 9
cciz
a
1?.
1 Barc gonfabe, cu ungme cuprnsa ntre
8 12 m
5
2 Barc gonfabe, cu ungme de peste 12 m 7
3 Nave cu vee, fara motor, cu ungme
cuprnsa ntre 8-12 m
7
4 Nave cu vee, fara motor, cu ungme
cuprnsa ntre 12-16 m
9
5 Nave cu vee, fara motor, cu ungme
cuprnsa ntre 16-24 m
1
0
6 Nave cu vee, cu motor, cu ungme
cuprnsa ntre 8-12 m
9
7 Nave cu vee, cu motor, cu ungme
cuprnsa ntre 12-16 m
1
0
8 Nave cu vee, cu motor, cu ungme
cuprnsa ntre 16-24 m
1
2
9 Nave cu motor, atee dect cee cu motor
suspendat, cu ungme cuprnsa ntre 8 12
9
1
0
Nave cu motor, atee dect cee cu motor
suspendat, cu ungme cuprnsa ntre 12 16
1
0
1 Nave cu motor, atee dect cee cu motor 1
&4
2cciza este exprimat n euro7D8!
&)
2cciza este exprimat procentual!
240
1 suspendat, cu ungme cuprnsa ntre 16 24 2
1
2
Ate nave ambarcaun pentru agrement
sau pentru sport, dn care
1
2.
1
Nave cu motor suspendat, cu ungme
cuprnsa ntre 8-12 m
9
1
2.
2
Nave cu motor suspendat, cu ungme
cuprnsa ntre 12-16 m
1
0
1
2.
3
Nave cu motor suspendat, cu ungme
cuprnsa ntre 16-24 m
1
2
1
2.
4
Sky|et-ur 1
5
Hn cazul produselor pentru care accizele sunt exprimate n cote procentuale, acciza ad valorem se
determin prin aplicarea cotei procentuale asupra bazei de impozitare legale! 6aza de impozitare este dat
de:
- n cazu produseor provente dn ntern sau de pe tertoru comuntar -
preu de achze (produce) a produsuu, ma pun accza, respectv preu
producatoruu. Acest pre a producatoruu nu poate f ma mc dect suma
costuror ocazonate de obnerea produsuu, acesta reprezentnd n fapt preu de
cost pus proftu aferent;
- pentru produsee dn mport - vaoarea n vama, a care se adauga taxee
vamae ate taxe specae, dupa caz.
=ltitori de acci,e sunt operatorii econo"ici D persoane Auridice+ asocia/ii -a"iliale :i
persoane -i,ice autori,ate D care produc sau care ac0i,i/ionea, din teritoriul co"unitar ori din
a-ara teritoriului co"unitar ast-el de produse.
De asemenea, n categora pattoror de accze se ncud persoanee fzce
care ntroduc n Romna arme arme de vnatoare, atee dect cee de uz mtar,
ahtur ate nave ambarcaun cu sau fara motor pentru agrement motoare
cu capactate de peste 25 CP destnate ahturor ator nave ambarcaun
pentru agrement.
!unt scutite de la plata accizelor:
a) produsee exportate drect de operator economc producator sau prn
operator economc care desfaoara actvtatea pe baza de comson.
Benefcaza de regmu de scutre numa produsee exportate, drect sau prn
operator economc comsonar, de catre producator care den n propretate
uta|ee nstaae de produce necesare pentru reazarea acestor produse;
241
b) produsee afate n regmur vamae suspensve, conform prevederor
egae n domenu. Pentru produsee afate n aceste regmur, scutrea se acorda cu
conda depuner de catre operatoru economc a une garan egae cu vaoarea
acczeor aferente. Aceasta garane va f resttuta operatoruu economc numa cu
conda ncheer n termen a regmuu vama acordat. Nu ntra sub ncdena
acestor preveder ahture ate nave ambarcaun cu sau fara motor pentru
agrement, atunc cnd aceste bunur sunt pasate n baza unor contracte de easng
ce se derueaza n conde prevazute de ege, n regm vama de tranzt, de
admtere temporara sau de mport, pe durata contractuu de easng;
c) orce produs mportat, provent dn dona sau fnanat drect dn
mprumutur nerambursabe, precum dn programe de cooperare tnfca
tehnca, acordat nsttuor de nvaamnt, sanatate cutura, mnstereor, ator
organe ae admnstrae pubce, structuror patronae sndcae reprezentatve a
nve naona, asocaor fundaor de uttate pubca, de catre guverne strane,
organsme nternaonae organza nonproft de cartate;
d) produsee vrate a rezerva de stat a rezerva de mobzare, pe
peroada n care au acest regm.
4xigibilitatea accizelor ntervne:
a) pentru produsee dn produca nterna, a data efectuar vrar, a data
acordar produseor ca dvdende sau ca pata n natura, a data a care au fost
consumate pentru recama pubctate , respectv, a data nstranar or utzar
n orcare at scop dect comercazarea;
b) pentru produsee provente dn tertoru comuntar, a momentu
receponar acestora;
c) pentru produsee mportate, a data nregstrar decarae vamae de
mport;
d) pentru motoare cu capactate de peste 25 CP destnate ahturor ator
nave ambarcaun pentru agrement, cu ocaza prme nmatrcuar n Romna;
e) pentru arme arme de vnatoare, atee dect cee de uz mtar, a
momentu nregstrar a autortae competente.
2lata accizelor se reazeaza astfe:
a) pna pe data de 25 a un urmatoare cee n care accza devne
exgba, pentru produsee provente dn produca nterna;
242
b) n zua ucratoare medat urmatoare cee n care au fost receponate
produsee, n cazu produseor provente dn UE;
c) a momentu nregstrar decarae vamae de mport, n cazu
produseor mportate;
d) cu ocaza prme nmatrcuar n Romna, pentru ahtur ate nave
ambarcaun cu sau fara motor pentru agrement;
e) a data nregstrar a autortae competente, pentru arme arme de
vnatoare, atee dect cee de uz mtar.
243
7 I"po,itul pe eniturile o%/inute de persoanele -i,ice
Prn prsma numaruu rdcat de contrbuab supu a pata u a
ponder rdcate a acestua n cadru venturor bugetuu genera consodat,
mpoztu pe venture obnute de persoanee fzce preznta o mportana
deosebta. 0ontribuabilii ce sunt subect a mpoztuu pe vent sunt reprezenta
de:
a) persoanee fzce rezdente;
b) persoanee fzce nerezdente care desfaoara o actvtate ndependenta
prn ntermedu unu sedu permanent n Romna;
c) persoanee fzce nerezdente care desfaoara actvta dependente n
Romna;
d) persoanee fzce nerezdente.

!fera de aplicare a mpoztuu cuprnde urmatoaree categor de ventur:
a) ventur dn actvta ndependente;
b) ventur dn saar;
c) ventur dn cedarea foosne bunuror;
d) ventur dn nvest;
e) ventur dn pens;
f) ventur dn actvta agrcoe;
g) ventur dn prem dn |ocur de noroc;
h) ventur dn transferu propretaor mobare;
) ventur dn ate surse.
n cazu acestor ventur, cu excepa ceor dn tranzace bursere
consderate specuatve, dn |ocur de noroc dn transferu propretaor mobare
dn patrmonu persona, cota de impozit procentual proporional este de
1$? se apca asupra ventuu mpozab.
O sere de ventur obnute de persoanee fzce nu sunt impozabile:
- a|utoaree, ndemnzae ate forme de spr|n cu destnae specaa,
acordate dn bugetu de stat, bugetu asguraror socae de stat, bugetee
fonduror specae, bugetee ocae dn ate fondur pubce, precum cee de
aceea natura prmte de a ate persoane, cu excepa ndemnzaor pentru
ncapactate temporara de munca. Nu sunt ventur mpozabe ndemnzae
pentru: rsc materna, materntate, creterea copuu ngr|rea copuu bonav;
- sumee ncasate dn asgurar de orce fe reprezentnd despagubr, sume
asgurate, precum orce ate dreptur, cu excepa ctguror prmte de a
socetae de asgurar ca urmare a contractuu de asgurare ncheat ntre par, cu
ocaza trageror de amortzare. Nu sunt ventur mpozabe despagubre n ban
sau n natura prmte de catre o persoana fzca ca urmare a unu pre|udcu matera
sufert de aceasta, ncusv despagubre reprezentnd daunee morae;
- sumee prmte drept despagubr pentru pagube suportate ca urmare a
caamtaor naturae, precum pentru cazure de nvadtate sau deces;
- pense pentru nvaz de razbo, orfan, vaduvee/vaduv de razbo,
sumee fxe pentru ngr|rea pensonaror care au fost ncadra n gradu I de
nvadtate, precum pense, atee dect pense patte dn fondur consttute
244
prn contrbu obgator a un sstem de asgurar socae, ncusv cee dn fondur
de pens facutatve cee fnanate de a bugetu de stat;
- contravaoarea cupoaneor ce repreznta bonur de vaoare care se acorda
cu ttu gratut persoaneor fzce;
- sumee sau bunure prmte sub forma de sponsorzare sau mecenat;
- venture prmte ca urmare a transferuu dreptuu de propretate asupra
bunuror mobe mobe dn patrmonu persona, atee dect ctgure dn
transferu tturor de vaoare;
- drepture n ban n natura prmte de mtar n termen, mtar cu
termen redus, studen eev untaor de nvaamnt dn sectoru de aparare
naonaa, ordne pubca sgurana naonaa persoanee cve, precum cee
ae gradaor sodaor concentra sau mobza;
- bursee prmte de persoanee care urmeaza orce forma de coarzare sau
perfeconare n cadru nsttuonazat;
- sumee sau bunure prmte cu ttu de motenre or donae;
- venture dn agrcutura svcutura;
- venture prmte de membr msunor dpomatce a posturor
consuare pentru actvtae desfaurate n Romna n catatea or ofcaa, n
cond de recproctate, n vrtutea reguor generae ae dreptuu nternaona sau
a prevederor unor acordur specae a care Romna este parte;
- venture nete n vauta prmte de membr msunor dpomatce, ofcor
consuare nsttuteor cuturae ae Romne ampasate n stranatate;
- venture prmte de ofca organsmeor organzaor nternaonae
dn actvtae desfaurate n Romna n catatea or ofcaa, cu conda ca poza
acestora, de ofca, sa fe confrmata de Mnsteru Afaceror Externe;
- venture prmte de cetaen stran pentru actvtatea de consutana
desfaurata n Romna, n conformtate cu acordure de fnanare nerambursaba
ncheate de Romna cu ate state, cu organsme nternaonae organza
neguvernamentae;
- venture prmte de cetaen stran pentru actvta desfaurate n
Romna, n catate de coresponden de presa, cu conda recprocta acordate
cetaenor romn pentru ventur dn astfe de actvta cu conda ca poza
acestor persoane sa fe confrmata de Mnsteru Afaceror Externe;
- sumee reprezentnd dferena de dobnda subvenonata pentru credtee
prmte;
- subvene prmte pentru achzonarea de bunur;
- venture reprezentnd avanta|e n ban /sau n natura prmte de
persoanee cu handcap, veteran de razbo, nvaz vaduvee de razbo,
accdenta de razbo n afara servcuu ordonat, persoanee persecutate dn
motve potce de dctatura nstaurata cu ncepere de a 6 marte 1945, cee
deportate n stranatate or consttute n przoner, urma eroor-martr, ranor,
uptatoror pentru vctora Revoue dn decembre 1989, precum persoanee
persecutate dn motve etnce de regmure nstaurate n Romna cu ncepere de a
6 septembre 1940 pna a 6 marte 1945;
- preme obnute de sportv medaa a camponatee mondae,
europene a |ocure ompce. Nu sunt ventur mpozabe preme, prmee
ndemnzae sportve acordate sportvor, antrenoror, tehncenor ator
specat, prevazu n egsaa n matere, n vederea reazar obectveor de
nata performana: casarea pe podumu de premere a camponatee europene,
camponatee mondae |ocure ompce, precum cafcarea partcparea a
turneee fnae ae camponateor mondae europene, prma grupa vaorca,
precum a |ocure ompce, n cazu |ocuror sportve. Nu sunt ventur mpozabe
245
prmee ndemnzae sportve acordate sportvor, antrenoror, tehncenor
ator specat, prevazu de egsaa n matere, n vederea pregatr partcpar
a compete nternaonae ofcae ae oturor reprezentatve ae Romne;
- preme ate dreptur sub forma de cazare, masa, transport atee
asemenea, obnute de eev studen n cadru competor nterne
nternaonae, ncusv eev studen nerezden n cadru competor
desfaurate n Romna;
- prma de stat acordata pentru economsrea credtarea n sstem coectv
pentru domenu ocatv. 5ivelul acesteia este de 1%( din suma economisit de un
client anual dar nu mai mult de 12+ euro. Plafonul ma6im poate crete p&n la0
a" 1#% euro7 pentru persoanele cu v&rsta de p&n la #% de ani7 fr copii /n
/ntreinere
b" 1$+ euro7 pentru persoanele cu un copil /n /ntreinere8
c" 1$% euro7 pentru persoanele cu doi copii /n /ntreinere8
d" 1%+ euro7 pentru persoanele cu trei copii /n /ntreinere.
x) sumee prmte ca urmare a exproprer pentru cauza de uttate pubca.
7.1 I"po,itarea eniturilor din actiit/i independente
Aceasta categore de ventur cuprnde venture comercae, venture
dn profes bere venture dn dreptur de propretate nteectuaa, reazate n
mod ndvdua /sau ntr-o forma de asocere.
a) (eniturile comerciale provn dn fapte de comer ae contrbuabor,
dn prestar de servc, precum dn practcarea une meser.
b) (eniturile din profesii libere sunt obnute dn exerctarea profesor
medcae, de avocat, notar, audtor fnancar, consutant fsca, expert contab,
contab autorzat, consutant de pasament n vaor mobare, arhtect sau a ator
profes regementate, desfaurate n mod ndependent.
c) (eniturile din valorificarea drepturilor de proprietate intelectual
provn dn brevete de nvene, desene modee, mostre, marc de fabrca de
comer, procedee tehnce, know-how, dn dreptur de autor dreptur conexe
dreptuu de autor.
Ventu mpozab se poate stab n una dn urmatoaree modata:
1. Fn sistem real, ca dferena ntre ventu brut chetuee deductbe
aferente actvta, pe baza evdene contabe n partda smpa.
2. Pe baza de norme de venit) n cazu actvtaor care se desfaoara
ndvdua fara a saara care sunt prevazute n egsae (exsta
aproxmatv 200 de astfe de actvta prntre care menonam: boangere,
dughere, acatuere, papumare, tmpare, tocare, vucanzare .a.).
9n contribuabil persoan fizic desfoar /n mod individual o activitate
impozitat pe baz de norme de venit. 5orma anual de venit este de %.+++ lei.
2cesta /i /ntrerupe activitatea pentru o perioad de %% de zile /n anul fiscal
respectiv7 din motive obiective7 cu aprobarea or,anului fiscal competent. Periada de
impozitare va fi de #*% : %% ' #1+ zile. 5orma de venit recalculat va fi de %.+++ 6
(#1+;#*%" ' $2$- lei.
3. Pe baza de c8eltuieli forfetare) contrbuab care obn ventur dn dreptur
de propretate nteectuaa. Ventu net se stabete prn scaderea dn ventu
brut a:
246
- une c8eltuieli forfetare
1+
deductbe egae cu 40% dn ventu brut,
n cazu drepturor de autor sau egae cu 50% dn ventu brut, n cazu unor
ucrar de arta monumentaa;
- contrbuor socae obgator patte.

9n contribuabil persoan fizic obine pe parcursul unui an fiscal urmtoarele
venituri din drepturi de autor privind operele muzicale0
< /n primul trimestru $.+++ lei8
< /n al doilea trimestru *.+++ lei8
< /n al treilea trimestru 2.+++ lei8
< /n al patrulea trimestru 1+.+++ lei.
Deci7 venitul anual este /n cuantum de 22.+++ lei. ontribuabilul este i
salariat cu contract de munc i timp de 8 ore pe zi al unei societi comerciale.
Din acest motiv7 el nu va datora contribuiile sociale obli,atorii.
Impozitul anticipat aferent primului trimestru este de 1+( 6 $.+++ ' $++ lei8
Impozitul anticipat aferent celui de< al doilea trimestru este de 1+( 6 *.+++ '
*++ lei8
Impozitul anticipat aferent celui de< al treilea trimestru este de 1+( 6 2.+++ '
2++ lei8
Impozitul anticipat aferent celui de< al patrulea trimestru este de 1+( 6
1+.+++ ' 1.+++ lei.
Impozitul final anual (care se definitiveaz cu ocazia depunerii7 p&n pe data
de 1% mai a anului urmtor a declaraiei de venit pentru anul anterior" este de 1*(
6 (22.+++ : 22.+++ 6 $+(" ' 2.112 lei8
Impozitul de recuperat ' Impozitul anticipat < Impozitul final anual ' 2.2++ :
2.112 ' 88 lei.
7.2 I"po,itarea eniturilor din salarii
Sunt consderate ventur dn saar toate venture n ban /sau n natura
obnute de o persoana fzca ce desfaoara o actvtate n baza unu contract
ndvdua de munca sau a unu statut speca prevazut de ege, ndferent de
peroada a care se refera, de denumrea venturor or de forma sub care ee se
acorda, ncusv ndemnzae pentru ncapactate temporara de munca. Sunt
asmate saaror:
- ndemnzae dn actvta desfaurate ca urmare a une func de
demntate pubca;
- ndemnzae dn actvta desfaurate ca urmare a une func aese n
cadru persoaneor |urdce fara scop ucratv;
- drepture de soda unara, ndemnzae, prmee, preme, sporure
ate dreptur ae personauu mtar;
- ndemnzaa unara bruta, precum suma dn proftu net, cuvente
admnstratoror a compan/soceta naonae, soceta comercae a care statu
sau o autortate a admnstrae pubce ocae este aconar ma|ortar, precum a
rege autonome;
- sumee prmte de membr fondator a socetaor comercae consttute
prn subscrpe pubca;
- sumee prmte de reprezentan n adunarea generaa a aconaror, n
consu de admnstrae, n comtetu de drece n comsa de cenzor;
- sumee prmte de reprezentan n organsme trpartte;
&%
Hn cazul motenirii drepturilor de autor nu se acord celtuial forfetar, deoarece motenitorul nu a fcut niciun efort n
realizarea operei respective, dar se va scdea din venit comisionul acitat entitii ce gestioneaz drepturile de autor!
247
- ndemnzaa unara a asocatuu unc, a nveu vaor nscrse n
decaraa de asgurar socae;
- sumee acordate de organza nonproft de ate entta nepattoare de
mpozt pe proft, peste mta de 2,5 or nveu ega stabt pentru ndemnzaa
prmta pe peroada deegar detaar n ata ocatate, n ara (13 e) n
stranatate (35 euro), n nteresu servcuu, pentru saara dn nsttue pubce;
9n contribuabil persoan fizic salariat al unei or,anizaii nonprofit7 care este
dele,at /n ar /n interes de serviciu /n alt localitate pentru o perioad de $ zile pe
parcursul lunii octombrie 2++87 beneficiaz de o sum de 2++ lei7 reprezent&nd
cheltuieli cu indemnizaia de deplasare /n alt localitate dec&t cea unde se afl locul
de munc. Diferena de -+ lei7 dintre suma de 2++ lei primit de salariat din partea
an,a.atorului i 27% 6 1# 6 $ ' 1#+ lei7 va fi inclus /n venitul brut al acestuia i
impozitat.
- ndemnzaa admnstratoror, precum suma dn proftu net cuvente
admnstratoror socetaor comercae potrvt actuu consttutv sau stabte de
adunarea generaa a aconaror;
- orce ate sume sau avanta|e de natura saaraa or asmate saaror.
Exempe de avantaje ce se ncud n venture saarae mpozabe:
- utzarea orcaru bun, ncusv a unu vehcu de orce tp, dn patrmonu
afacer, n scop persona, cu excepa depasar pe dstana dus-ntors de a
domcu a ocu de munca;
- cazare, hrana, mbracamnte, persona pentru munc casnce, precum
ate bunur sau servc oferte gratut sau a un pre ma mc dect preu pee;
- mprumutur nerambursabe;
- anuarea une creane a anga|atoruu asupra anga|atuu;
- abonamentee costu convorbror teefonce, ncusv carteee
teefonce, n scop persona;
- permse de caatore pe orce m|oace de transport, fooste n scopu
persona;
- prmee de asgurare patte de catre suportator pentru saara propr sau
at benefcar de ventur dn saar, a momentu pa prme respectve, atee
dect cee obgator.
7u sunt impozabile, urmatoaree sume:
- a|utoaree de nmormntare, a|utoaree pentru perder produse n
gospodare propr ca urmare a caamtaor naturae, a|utoaree pentru boe
grave ncurabe, a|utoaree pentru natere, venture reprezentnd cadour
pentru cop mnor a saaraor, cadoure oferte saarateor, contravaoarea
transportuu a de a ocu de munca a saaratuu, costu prestaor pentru
tratament odhna, ncusv transportu pentru saara propr membr de
fame a acestora, acordate de anga|ator pentru saara propr sau ate persoane,
astfe cum este prevazut n contractu de munca.
- cadoure oferte de anga|ator n benefcu copor mnor a anga|aor,
cu ocaza Pateu, ze de 1 une, Cracunuu a sarbatoror smare ae ator
cute regoase, precum cadoure oferte anga|ateor cu ocaza ze de 8 marte
sunt nempozabe, n masura n care vaoarea cadouu ofert fecare persoane, cu
orce ocaze dn cee de ma sus, nu depaete 150 e.
248
= salariat a unei societi comerciale primete cu ocazia zilei de 8 martie0
produse cosmetice /n valoare de 18+ lei i bilete la o pies de teatru /n valoare de
12+ lei. 4aloarea total a cadourilor oferite de an,a.ator este de #++ lei. >uma de
1%+ lei7 ce depete plafonul neimpozabil de 1%+ lei7 va fi inclus /n venitul brut al
acestuia i impozitat.
- tchetee de crea;
- tchetee de masa drepture de hrana acordate de anga|ator anga|aor;
- contravaoarea foosne ocune de servcu sau a ocune dn ncnta
unta, potrvt reparte de servcu, numr conform eg sau specfcta
actvta prn cadru normatv specfc domenuu de actvtate, compensarea
chre pentru personau dn sectoru de aparare naonaa, ordne pubca
sgurana naonaa, precum compensarea dferene de chre, suportata de
persoana fzca;
- cazarea contravaoarea chre pentru ocunee puse a dspoza
ofcataor pubce, a anga|aor consuar dpomatc care ucreaza n afara
ar;
- contravaoarea echpamenteor tehnce, a echpamentuu ndvdua de
protece de ucru, a amentae de protece, a medcamenteor materaeor
genco-santare, a ator dreptur de protece a munc, precum a unformeor
obgator a drepturor de echpament;
- contravaoarea chetueor de depasare pentru transportu ntre
ocatatea n care anga|a au domcu ocatatea unde se afa ocu de
munca a acestora, a nveu unu abonament unar, pentru stuae n care nu se
asgura ocuna sau nu se suporta contravaoarea chre;
- sumee prmte de anga|a pentru acoperrea chetueor de transport
cazare a ndemnzae prmte pe peroada deegar detaar n ata ocatate, n
ara n stranatate, n nteresu servcuu. Sunt exceptate de a aceste preveder
sumee acordate de persoanee |urdce fara scop patrmona de ate entta
nepattoare de mpozt pe proft peste mta de 2,5 or ndemnzaa acordata
saaraor dn nsttue pubce;
- sumee prmte, pentru acoperrea chetueor de mutare n nteresu
servcuu;
- ndemnzae de nstaare ce se acorda o sngura data, a ncadrarea ntr-o
untate stuata ntr-o ata ocatate dect cea de domcu, n prmu an de actvtate
dupa absovrea studor, n mta unu saaru de baza a anga|are, precum
ndemnzae de nstaare mutare acordate, potrvt egor specae, personauu
dn nsttue pubce ceor care stabesc domcu n ocata dn zone
defavorzate, n care au ocu de munca;
9n absolvent al 2>? @ucureti cu domiciliul /n Aunicipiul 3&r,ovite se
an,a.eaz la Primria Beneral a Aunicipiului @ucureti7 cu un salariu de /ncadrare
de 1.2++ lei;lun. onform prevederilor le,ale7 acesta va beneficia de o
indemnizaie de instalare /n cuantum de 1.2++ lei7 ce nu va fi impozitat.
- sumee reprezentnd pae compensator, cacuate pe baza saaror
med nete pe untate, prmte de persoanee ae caror contracte ndvduae de
munca au fost desfacute ca urmare a concederor coectve, precum sumee
reprezentnd pae compensator, cacuate pe baza saaruu medu net pe
econome, prmte de personau cv dn sectoru de aparare naonaa, ordne
pubca sgurana naonaa a ncetarea raporturor de munca sau de servcu, ca
urmare a nevoor de reducere de restructurare;
249
- sumee reprezentnd pae compensator, cacuate pe baza sodeor
unare nete, acordate personauu mtar trecut n rezerva sau a caru contract
nceteaza ca urmare a nevoor de reducere de restructurare, precum a|utoaree
stabte n raport cu soda unara neta, acordate acestua a trecerea n rezerva sau
drect n retragere cu drept de pense sau ceor care nu ndepnesc conde de
pense, precum a|utoare sau pa compensator prmte de pot afa n
stua smare, a caror cuantum se determna n raport cu saaru de baza unar
net;
- venture dn saar reazate de catre persoanee fzce cu handcap grav
sau accentuat, a funca de baza;
- venture dn saar, ca urmare a actvta de creare de programe pentru
cacuator;
- sumee sau avanta|ee prmte de persoane fzce dn actvta dependente
desfaurate ntr-un stat stran, ndferent de tratamentu fsca dn statu respectv.
Fac excepe venture saarae patte de catre sau n numee unu anga|ator care
este rezdent n Romna sau are sedu permanent n Romna, care sunt
mpozabe ndferent de peroada de desfaurare a actvta n stranatate;
- chetuee efectuate de anga|ator pentru pregatrea profesonaa
perfeconarea anga|atuu egata de actvtatea desfaurata de acesta pentru
anga|ator;
- costu abonamenteor teefonce a convorbror teefonce, ncusv
carteee teefonce, efectuate n vederea ndepnr sarcnor de servcu;
- avanta|ee sub forma dreptuu a stock optons pan, a momentu anga|ar
mpct a momentu acordar;
- dferena favoraba dntre dobnda preferenaa stabta prn negocere
dobnda practcata pe paa, pentru credte depozte.
5educerea personal se acorda a ocu unde se afa funca de baza,
pentru persoanee fzce care au un vent unar brut de pna a 1.000 e ncusv,
astfe:
- pentru contrbuab care nu au persoane n ntrenere - 250 e;
- pentru contrbuab care au o persoana n ntrenere - 350 e;
- pentru contrbuab care au doua persoane n ntrenere - 450 e;
- pentru contrbuab care au tre persoane n ntrenere - 550 e;
- pentru contrbuab care au patru sau ma mute persoane n ntrenere -
650 e.
Pentru contrbuab care reazeaza ventur brute unare dn saar
cuprnse ntre 1.001 e 3.000 e, ncusv, deducere personae sunt egae cu:
@ 250 x |1 - (ventu brut - 1.000)/2.000|, pentru contrbuab care nu au
persoane n ntrenere;
@ 350 x |1 - (ventu brut - 1.000)/2.000|, pentru contrbuab care au o persoana
n ntrenere;
@ 450 x |1 - (ventu brut - 1.000)/2.000|, pentru contrbuab care au doua
persoane n ntrenere;
@ 550 x |1 - (ventu brut - 1.000)/2.000|, pentru contrbuab care au tre
persoane n ntrenere;
@ 650 x |1 - (ventu brut - 1.000)/2.000|, pentru contrbuab care au patru sau
ma mute persoane n ntrenere.
Pentru contrbuab care reazeaza ventur brute unare dn saar de peste
3.000 e nu se acorda deducerea personaa.
Impoztu pe ventu unar se determna astfe:
250
a) la locul unde se afl funcia de baz, prn apcarea cote de 16%
asupra baze de cacu determnate ca dferena ntre ventu net dn saar, cacuat
prn deducerea dn ventu brut a contrbuor obgator aferente une un,
urmatoaree:
- deducerea personaa acordata pentru una respectva;
- cotzaa sndcaa patta n una respectva;
- contrbue a fondure de pens facutatve, astfe nct a nveu anuu
sa nu se depaeasca echvaentu n e a 200 euro
16
.
9n muncitor cu dou persoane /n /ntreinere7 obine /n luna octombrie 2++8
urmtoarele venituri i avanta.e la locul de munc de baz0
< salariu de /ncadrare 2.+++ lei8
< tichete de mas /n valoare de 1$+ lei8
< spor de vechime 2+(8
< un abonament lunar pentru transportul /ntre localitatea de domiciliu i cea
unde se afl locul de munc /n valoare de 11+ lei8
< premiu nestipulat /n contractul colectiv sau individual de munc 2++ lei.
>alariatul achit o cotizaie sindical de 2+ lei.
4enitul brut ' 2.+++ C 2+( 6 2.+++ C 2++ ' 2.*++ lei (tichetele de mas i
abonamentul lunar reprezint venituri neimpozabile"8
4om calcula contribuiile sociale obli,atori datorate de salariat0
2>
1-
' 17%( 6 2.*++ ' 2$- lei8
2>>
18
' %7%( 6 2.*++ ' 1$# lei8
!>
11
' +7%( 6 2.*++ ' 1# lei8
3otal contribuii sociale obli,atorii ' 2$- C 1$# C 1# ' $+# lei8
4enitul net ' 4enitul brut < 3otal contribuii sociale obli,atorii ' 2.*++ : $+#
' 2.11- lei8
Deducerea personal pentru contribuabilul cu dou persoane /n /ntreinere '
$%+ 6 D1 : (venitul brut : 1.+++";2.+++E ' 1+ lei8
Impozitul pe veniturile din salarii ' 1*( 6 (4enitul net < Deducerea personal
< otizaia sindical" ' 1*( 6 (2.11- : 1+ : 2+" ' ##$ lei.
Presiunea fiscal suportat de an,a.at ' Prelevrile obli,atorii;4enitul brut 6
1++ ' ($+# C ##$";2*++ 6 1++ ' 287#%(
b) pentru veniturile obinute n celelalte cazuri, prn apcarea cote de
16% asupra baze de cacu determnate ca dferena ntre ventu brut
contrbue obgator.
9n muncitor cu dou persoane /n /ntreinere7 lucreaz la al doilea loc de
munc cu timp parial de dou ore pe zi7 unde obine /n luna octombrie 2++8 un
venit brut de 2.*++ lei0
4enitul brut ' 2.*++ lei8
&0
Hncep.nd cu anul fiscal '((/ contribuiile la fondurile de pensii facultative vor fi plafonate la ecivalentul n lei a )(( euro!
&1
"ontribuia pentru asigurri sociale #pensia public)!
&3
"ontribuia pentru asigurri sociale de sntate!
&/
"ontribuia pentru fondul de omaj!
251
4om calcula contribuiile sociale obli,atorii0
2> ' 17%( 6 2.*++ ' 2$- lei8
2>> ' %7%( 6 2.*++ ' 1$# lei8
!> ' +7%( 6 2.*++ ' 1# lei8
3otal contribuii sociale obli,atorii ' 2$- C 1$# C 1# ' $+# lei8
Impozitul pe veniturile din salarii ' 1*( 6 (4enitul brut < 3otal contribuii
sociale obli,atorii" ' 1*( 6 (2.*++ : $+#" ' #%2 lei.
Presiunea fiscal suportat de an,a.at ' Prelevrile obli,atorii;4enitul brut 6
1++ ' ($+# C #%2";2*++ 6 1++ ' 217+$(
Pentru acea vent brut, se remarca faptu ca persoanee fzce suporta o
presune fscaa ma scazuta a ocu de munca de baza, comparatv cu a doea oc
de munca.
Termenu de pata a mpoztuu aferent venturor fecare un este data
efectuar pa acestor ventur, ar vrarea a bugetu de stat se reazeaza pna a
data de 25 ncusv a un urmatoare cee pentru care se patesc aceste ventur
20
.
7.3 I"po,itarea eniturilor din cedarea -olosin/ei %unurilor
Venture dn cedarea foosne bunuror sunt venture, n ban /sau n
natura, provennd dn cedarea foosne bunuror mobe mobe, obnute de
catre propretar, uzufructuar sau at denator ega, atee dect venture dn
actvta ndependente. Persoanee fzce care reazeaza ventur dn cedarea
foosne bunuror, dn deruarea unu numar ma mare de 5 contracte de nchrere,
ncepnd cu anu fsca urmator casfca aceste ventur n categora actvtaor
ndependente (se consdera ca aceta desfaoara astfe o afacere).
Ventu mpozab se poate stab n una dn urmatoaree modata:
1. Fn sistem real, ca dferena ntre ventu brut chetuee deductbe
aferente actvta, pe baza evdene contabe n partda smpa.
. Pe baza de c8eltuieli forfetare) contrbuab care obn ventur dn cedarea
foosne bunuror. Ventu net se stabete prn scaderea dn ventu brut a
une chetue forfetare deductbe egaa cu 25% dn ventu brut.
9n contribuabil persoan fizic7 /nchiriaz o ,arsonier unei alte persoane
fizice7 /ncep&nd cu data de 1 iulie i p&n pe data de #1 decembrie a anului fiscal
respectiv7 chiria lunar stabilit prin contract fiind /n cuantum de 8++ lei. Fa finalul
perioadei de calcul7 se constat c proprietarul a mai beneficiat de o cheltuial /n
valoare de 2.+++ lei7 reprezent&nd /ntreinerea /n bune condiii a instalaiilor
comune de alimentare cu ap7 efectuat de chiria /n favoarea sa. 2ceasta se
asimileaz unui venit pentru proprietar. ontribuabilul opteaz pentru stabilirea
venitului impozabil pe baz de cheltuieli forfetare.
Impozit anticipat trimestrial ' 1*( 6 (8++ 6 # : 8++ 6 # 6 2%(" ' 288 lei8
Impozit final anual (care se definitiveaz cu ocazia depunerii7 p&n pe data de
1% mai a anului urmtor a declaraiei de venit pentru anul anterior"' 1*( 6D (8++ 6
* C 2.+++" : (8++ 6 * C 2.+++" 6 2%(E ' 81* lei8
'(
8odalitatea prin care angajatorul reine prelevrile fiscale obligatorii datorate de salariat, urm.nd s le vireze la buget p.n
la termenul scadent poart denumirea de stopaj la surs!
252
Gest de plat ' 81* : 288 6 2 ' 2$+ lei.
7.4 I"po,itarea eniturilor din inesti/ii
Venture dn nvest cuprnd:
a) dvdende;
b) ventur mpozabe dn dobnz;
c) ctgur dn transferu tturor de vaoare;
d) ventur dn operaun de vnzare-cumparare de vauta a termen, pe
baza de contract;
e) ventur dn chdarea une persoane |urdce.
'mpozitarea veniturilor din dividende se reazeaza apcnd cota de 16%
asupra venturor dn aceasta categore.
'mpozitarea veniturilor din dob"nzi
Sunt scutte de mpozt urmatoaree ventur:
- ventur dn dobnz a depoztee a vedere/conture curente;
- ventur dn dobnz aferente tturor de stat obgaunor muncpae;
- ventur sub forma dobnzor bonfcate a depoztee cenor consttute
n baza egsae prvnd economsrea credtarea n sstem coectv pentru
domenu ocatv;
- ventur repartzate membror caseor de a|utor recproc n funce de
fondu soca denut.

9n contribuabil persoan fizic7 obine /n luna octombrie 2++8 urmtoarele
venituri sub form de dob&nzi7 aferente0
@ obli,aiunilor municipale7 /n cuantum de #++ lei8
@ caselor de a.utor reciproc7 /n cuantum de 1++ lei8
@ unui depozit la termen7 /n cuantum de $++ lei8
@ conturilor curente7 /n cuantum de %++ lei.
>e vor impozita doar veniturile din depozite la termen. Impozit ' 1*( 6 $++
' *$ lei.
'mpozitarea c"%tigurilor din transferul titlurilor de valoare
Cu scopu de a fructfca resurseor fnancare anteror economste, numeroase
persoane efectueaza tranzac bursere cu vaor mobare prmare sau nstrumente
fnancare dervate.
n procedura de stabre a mpoztuu, se face dstnca ntre tranzace
efectuate n scop speculativ cee efectuate n scop investiional - ntr-o
peroada ma mca, respectv ma mare de 365 de ze. Impoztu anua datorat se
stabete de organu fsca competent astfe
21
:
- prn apcarea cote de 16% asupra ctguu net anua a fecaru contrbuab,
pentru tture de vaoare nstranate sau rascumparate, n cazu tturor de
partcpare a fondur deschse de nvest, ncepnd cu data de 1 anuare 2007,
ntr-o peroada ma mca de 365 de ze de a data dobndr;
- prn apcarea cote de 1% asupra ctguu net anua a fecaru contrbuab,
pentru tture de vaoare nstranate sau rascumparate, n cazu tturor de
'&
"onform articolului 01, alin! #4) din $egea nr! %1&7'((4 privind "odul fiscal cu modificrile i completrile ulterioare,
publicat n 8onitorul 9ficial nr! /'1 din '4 decembrie '((4!
253
partcpare a fondur deschse de nvest, ncepnd cu data de 1 anuare 2007,
ntr-o peroada ma mare de 365 de ze de a data dobndr.
Aprecem faptu ca, n conde actuae, contrbuabu trebue sa na cont n
eaborarea stratege nvestonae de economa de mpozt care se reazeaza n
stuaa n care nstrumentee fnancare sunt denute o peroada ma unga de tmp.
Intermedar cacueaza, ren vreaza impozitul anticipat, prn apcarea une
cote de 1% asupra ctguu reazat. Evdenerea ctguu net/perder se
reazeaza a sfrtu anuu fsca pe baza decarae specae depusa de catre
contrbuab, pna a data de 15 ma ncusv a anuu urmator ceu de reazare a
ventuu. Pe baza documenteor |ustfcatve, aceta evdenaza separat: ()
ctgu net/perderea obnuta dn transferu tturor de vaoare denute n
portofou ma pun de 365 de ze; () ctgu net/perderea obnuta dn transferu
tturor de vaoare denute n portofou ma mut de 365 de ze, precum ()
mpoztu vrat n cursu anuu fsca de ntermedar.
= persoan fizic ce efectueaz urmtoarele tranzacii bursiere7 comisionul
datorat intermediarului fiind de 1( at&t la cumprare7 c&t i la v&nzare0
a" achiziioneaz 1.+++ de aciuni 2@ pe data de * ianuarie 2++* la un curs de
2+ lei;aciune7 pe care le vinde pe data de 1+ ianuarie 2++- la un curs de $+
lei;aciune8
b" achiziioneaz 2.+++ de aciuni A5P pe data de % ianuarie 2++* la un curs de
12 lei;aciune7 pe care le vinde pe data de 1+ ianuarie 2++- la un curs de 8
lei;aciune8
c" achiziioneaz 2+.+++ de aciuni HFA pe data de 1+ noiembrie 2++* la un curs
de 2 lei;aciune7 pe care le vinde pe data de 1% februarie 2++- la un curs de $
lei;aciune8
d" achiziioneaz %.+++ de aciuni PG> pe data de 1+ septembrie 2++* la un curs
de 1+ lei;aciune7 pe care le vinde pe data de 1 iunie 2++- la un curs de *
lei;aciune.
3ranzaciile pentru aciunile HFA i PG> sunt speculative7 iar tranzaciile pentru
aciunile 2@ i A5P sunt investiii7 iar intermediarul calculeaz impozitul anticipat
aferent c&ti,urilor0
a" Preul de achiziie 2@ ' 1.+++)2+ C 1()1.+++)2+
22
' 2+.2++ lei8
Preul de v&nzare 2@ ' 1.+++)$+ < 1()1.+++)$+
2#
' #1.*++ lei8
&ti, brut 2@ ' #1.*++ : 2+.2++ ' 11.$++ lei8
Impozit anticipat 2@ ' 1()11.$++ ' 194 lei.
b" Preul de achiziie A5P ' 2.+++)12 C 1()2.+++)12 ' 2$.2$+lei8
Preul de v&nzare A5P ' 2.+++)8 < 1()2.+++)8 ' 1%.8$+ lei8
&ti, brut A5P ' 1%.8$+ : 2$.2$+ ' < 8.$++ lei (Pierdere7 care nu se va
impozita".
c" Preul de achiziie HFA ' 2+.+++)2 C 1()2+.+++)2 ' $+.$++ lei8
Preul de v&nzare HFA ' 2+.+++)$ < 1()2+.+++)$ ' -1.2++ lei8
&ti, brut HFA ' -1.2++ < $+.$++ ' #8.8++ lei8
Impozit anticipat HFA ' 1()#8.8++ ' 388 lei.
d" Preul de achiziie PG> ' %.+++)1+ C 1()%.+++)1+ ' %+.%++ lei8
Preul de v&nzare PG> ' %.+++)* < 1()%.+++)* ' 21.-++ lei8
&ti, brut PG> ' 21.-++ : %+.%++ ' < 2+.8++ lei (Pierdere7 care nu se va
impozita"8
&ti, net pentru investiiile 2@ i A5P7 care se determin prin /nsumarea
c&ti,ului cu pierderea ' 11.$++ : 8.$++ ' 11.+++ lei.
''
"omisionul de cumprare se adaug la preul de aciziie al aciunilor, reprezent.nd un cost pentru investitor!
'4
"omisionul de v.nzare se scade din preul de v.nzare al aciunilor, reprezent.nd un cost pentru investitor!
254
=r,anul fiscal calculeaz la sf&ritul e6erciiului financiar impozitul final pe
c&ti,ul din investiii0
Impozit final ' 1()11.+++ ' 110 lei.
&ti, net pentru speculaiile HFA i PG>7 care se determin prin /nsumarea
c&ti,ului cu pierderea ' #8.8++ : 2+.8++ ' 18.+++ lei8
=r,anul fiscal calculeaz la sf&ritul e6erciiului financiar impozitul final HFA i
PG> ' 1*( )18.+++ ' 2.880 lei.
Impozit final total ' 11+C2.88+ ' 2.11+ lei7 din care s<au achitat un impozit
anticipat de 11$ lei C #88 lei ' %82 lei8
Diferena ce trebuie pltit de contribuabil7 /n termen de *+ de zile de la
comunicarea deciziei de impunere de ctre or,anul fiscal /n raza cruia acesta /i
are domiciliul este ' impozit final total : impozitul anticipat ' 2.11+ : %82 '2.$+8
lei.
'mpozitarea veniturilor din operaiuni de v"nzare>cumprare de
valut la termen (prn utzarea n prncpa a nstrumenteor fnancare dervate:
futures optons) se reazeaza apcnd cota de 16% asupra ctguu rezutat dn
aceste tranzac.
'mpozitarea veniturilor din lic8idarea unei persoane juridice se
reazeaza apcnd cota de 16% asupra dferene dntre suma ce revne
aconaror/asocaor ca urmare a chdar aportu acestora a captau soca a
persoane |urdce.
7.5 I"po,itarea eniturilor din pensii
Venture dn pens repreznta sume prmte ca pens de a fondure
nfnate dn contrbue socae obgator facute catre un sstem de asgurar
socae, ncusv cee dn fondur de pens facutatve cee fnanate de a bugetu
de stat.
Ventu mpozab unar dn pens se stabete prn deducerea dn ventu
dn pense a une sume nempozabe unare de 1.000 e a contrbuor obgator
cacuate, renute suportate de persoana fzca.
Impoztu se cacueaza prn apcarea cote de mpunere de 16% asupra
ventuu mpozab unar dn pens.
9n contribuabil obine /n luna octombrie 2++8 o pensie brut /n sum de
2.*++ lei.
2>> ' %7%( 6 (2.*++ : 1.+++" ' 88 lei8
Impozit ' 1*( 6 (2.*++ : 1.+++ : 88" ' 2$2 lei.
Presiunea fiscal suportat de pensionar ' Prelevrile obli,atorii;4enitul brut
6 1++ ' (88 C 2$2";2*++ 6 1++ ' 127*1(
Impoztu cacuat se rene a data efectuar pa pense se vreaza a
bugetu de stat pna a data de 25 ncusv a un urmatoare cee pentru care se
face pata pense.

7.6 I"po,itarea eniturilor din pre"ii :i din Aocuri de noroc
Venture dn prem cuprnd venture dn concursur, precum cee dn
promovarea produseor/servcor ca urmare a practcor comercae.
255
Venture dn |ocur de noroc cuprnd ctgure reazate ca urmare a
partcpar a |ocur de noroc, ncusv cee de tp |ack-pot.
Ventu net este dferena dntre ventu dn prem sau dn |ocur de noroc
suma reprezentnd vent nempozab, (600 e).
Venture sub forma de prem se mpun, prn renerea a sursa, cu o cota de
16% apcata asupra ventuu net reazat dn fecare premu.
= persoan fizic obine ca urmare a participrii la un concurs televizat un
premiu /n cuantum de 2+.+++ lei. Impozitul ' 1*( 6 (2+.+++ < *++" ' #.1+$ lei.
Venture dn |ocur de noroc se mpun, prn renerea a sursa, cu o cota de
20% apcata asupra ventuu net care nu depaete cuantumu de 10.000 e cu
o cota de 25% apcata asupra ventuu net care depaete cuantumu de 10.000 e
ncusv.
= persoan fizic obine un c&ti, ca urmare a participrii la un .oc de noroc
/n cuantum de 2+.+++ lei. 4enitul net ' 2+.+++ : *++ ' 11.$++ lei. Impozitul ' 2+(
6 1+.+++ C 2%( (11.$++ : 1+.+++" ' $.#%+ lei.
Impoztu pe vent astfe cacuat renut se vreaza a bugetu de stat pna
a data de 25 ncusv a un urmatoare cee n care a fost renut.
7.7 I"po,itarea eniturilor din trans-erul propriet/ilor i"o%iliare din patri"oniul personal

Acest mpozt se datoreaza de catre contrbuab a transferu dreptuu de
propretate a dezmembramnteor acestua, prn acte |urdce ntre v asupra
construcor de orce fe a terenuror aferente acestora, precum asupra
terenuror de orce fe fara construc, se cacueaza pentru construce de orce
fe cu terenure aferente acestora, precum pentru terenure de orce fe fara
construc, astfe:
a) pentru cee dobndte ntr-un termen de pna a 3 an ncusv:
- 3% pna a vaoarea de 200.000 e ncusv;
- peste 200.000 e, 6.000 e + 2% cacuate a vaoarea ce depaete
200.000 e ncusv;
9n contribuabil persoan fizic transfer pentru suma de #++.+++ lei dreptul
de proprietate asupra unui imobil achiziionat /n urm cu 2 ani. !iind vorba de o
speculaie7 impozitul datorat de aceast persoan este de *.+++ C 2( 6 (#++.+++ :
2++.+++" ' 8.+++ lei.
b) pentru cee dobndte a o data ma mare de 3 an:
- 2% pna a vaoarea de 200.000 e ncusv;
- peste 200.000 e, 4.000 e + 1% cacuat a vaoarea ce depaete
200.000 e ncusv.
9n contribuabil persoan fizic transfer pentru suma de #++.+++ lei dreptul
de proprietate asupra unui imobil achiziionat /n urm cu $ ani. !iind vorba de o
investiie7 impozitul datorat de aceast persoan este de $.+++ C 1( 6 (#++.+++ :
2++.+++" ' %.+++ lei.
256
Dn exempee prezentate observam faptu ca egutoru face dstnca ntre
actvee mobare denute pe o peroada ma mare de 3 an (nvest) denute
pe o peroada ma mca de 3 an (specua), acestea dn urma fnd mpoztate
supmentar.
Acest mpozt nu se datoreaza n urmatoaree cazur:
a) a dobndrea dreptuu de propretate asupra terenuror construcor
de orce fe, prn reconstturea dreptuu de propretate n temeu egor specae;
b) a dobndrea dreptuu de propretate cu ttu de donae ntre rude
afn pna a gradu a III-ea ncusv, precum ntre so.
Pentru transmsunea dreptuu de propretate a dezmembramnteor
acestua cu ttu de motenre nu se datoreaza acest mpozt, daca succesunea
este dezbatuta fnazata n termen de 2 an de a data decesuu autoruu
succesun. n cazu nefnazar procedur succesorae n termenu prevazut ma
sus, motentor datoreaza un mpozt de 1% cacuat a vaoarea mase
succesorae.

Impoztu se va cacua se va ncasa de notaru pubc nante de
autentfcarea actuu sau, dupa caz, ntocmrea ncheer de fnazare a succesun.
Impoztu cacuat ncasat se vreaza pna a data de 25 ncusv a un urmatoare
cee n care a fost renut
8 I"po,itul pe diidendele o%/inute de persoanele Auridice
O persoana |urdca romna care patete dvdende catre o persoana |urdca
romna are obgaa sa rena, sa decare sa pateasca mpoztu pe dvdende,
renut catre bugetu de stat, conform reguor de ma |os.
Impoztu pe dvdende se stabete prn apcarea une cote de mpozt de 10%
asupra dvdenduu brut patt catre o persoana |urdca romna.
Impoztu pe dvdende care trebue renut se decara se patete a bugetu de
stat pna a data de 25 ncusv a un urmatoare cee n care se patete
dvdendu. n cazu n care dvdendee dstrbute nu au fost patte pna a sfrtu
anuu n care s-au aprobat stuae fnancare anuae, mpoztu pe dvdende
aferent se patete pna a data de 31 decembre a anuu respectv.
,unt scutite de impozit dividendele pltite de o persoan juridic rom.n unei alte persoane juridice
rom.ne, dac beneficiarul dividendelor deine minimum &%?, respectiv &(?, ncep.nd cu anul '((/, din
titlurile de participare ale acesteia la data plii dividendelor, pe o perioad de ' ani mplinii p.n la data
plii acestora!
Exempu: La sfrtu anuu 2007 o socetate comercaa pe acun nregstreaza
un proft net n vaoare de 200.000 e. Aconar soceta sunt: o persoana fzca
257
romna ce dene 30% dn captau soca o persoana |urdca romna ce dene
dn anu 2001 70% dn captau soca.
n conde n care socetatea practca o rata de dstrbure a dvdendeor de
50%, determna:
a) vaoarea totaa pe benefcar a dvdenduu brut;
b) mpoztu pe dvdende;
c) vaoarea dvdenduu net pe benefcar;
-ezolvare:
a) Dvdend brut = 200.000 * 50% = 100.000 e
- persoana fzca = 100.000 * 30% = 30.000 e;
- persoana |urdca 100.000 * 70% = 70.000 e;
b) Impoztu pe dvdende
- persoana fzca = 30.000 * 16% = 4.800 e;
- persoana |urdca = 0; (Dvdendee sunt scutte de mpozt, deoarece denerea
persoane |urdce este ma mare de 15%, pe o peroada ma mare de 2 an);
c) Dvdendu net
- persoana fzca = 30.000 - 4.800 = 25.200 e;
- persoana |urdca = 70.000 - 0 = 70.000 e;
9 I"po,ite :i ta?e locale
Impoztee taxee ocae repreznta surse mportante pentru fnanarea
chetueor pubce ocae, fnd reprezentate de:
a) mpoztu pe cadr;
b) mpoztu pe teren;
c) mpoztu pe m|oacee de transport;
d) taxa pentru eberarea certfcateor, avzeor autorzaor;
e) taxa pentru foosrea m|oaceor de recama pubctate;
f) mpoztu pe spectacoe;
g) taxa hoteera;
h) taxe specae;
) ate taxe ocae.
9.1 I"po,itul :i ta?a pe cldiri
Orce persoana care are n propretate o cadre stuata n Romna datoreaza
anua impozit pentru acea cldire, catre bugetu oca a comune, a orauu sau
a muncpuu n care este ampasata cadrea. n cazu muncpuu Bucuret,
mpoztu taxa pe cadr se datoreaza catre bugetu oca a sectoruu n care este
ampasata cadrea.
258
Pentru cadre propretate pubca sau prvata a statuu or a untaor
admnstratv-tertorae, concesonate, nchrate, date n admnstrare or n
foosna, dupa caz, persoaneor |urdce, se stabete taxa pe cldiri, care
repreznta sarcna fscaa a concesonaror, ocataror, ttuaror dreptuu de
admnstrare sau de foosna, dupa caz, n cond smare mpoztuu pe cadr.
Sunt scutite de a pata mpoztuu pe cadr:
1. cadre propretate a statuu, a untaor admnstratv-tertorae sau a
orcaror nsttu pubce, cu excepa ncaperor care sunt fooste pentru actvta
economce;
2. cadre care sunt casate ca monumente storce, de arhtectura sau
arheoogce, muzee or case memorae, ndferent de ttuaru dreptuu de
propretate sau de admnstrare, cu excepa ncaperor care sunt fooste pentru
actvta economce;
3. cadre care, prn destnae, consttue acaur de cut, aparnnd
cuteor regoase recunoscute ofca n Romna componenteor ocae ae
acestora, cu excepa ncaperor care sunt fooste pentru actvta economce;
4. cadre care consttue patrmonu untaor nsttuor de nvaamnt
de stat, confesona sau partcuar, autorzate sa funconeze provzoru or
acredtate, cu excepa ncaperor care sunt fooste pentru actvta economce;
5. cadre untaor santare pubce, cu excepa ncaperor care sunt
fooste pentru actvta economce;
6. cadre care sunt afectate centraeor hdroeectrce, termoeectrce
nucearo-eectrce, staor posturor de transformare, precum staor de
conexun;
7. cadre afate n domenu pubc a statuu n admnstrarea Rege
Autonome Admnstraa Patrmonuu Protocouu de Stat, cu excepa
ncaperor care sunt fooste pentru actvta economce;
8. cadre funerare dn cmtre cremator;
9. cadre dn parcure ndustrae, tnfce tehnoogce, potrvt eg;
10. cadre resttute potrvt art. 16 dn Legea nr. 10/2001 prvnd regmu
|urdc a unor mobe preuate n mod abuzv n peroada 6 marte 1945 - 22
decembre 1989, repubcata, cu modfcare competare uteroare;
11. cadre care consttue patrmonu Academe Romne, cu excepa
ncaperor care sunt fooste pentru actvta economce;
12. cadre retrocedate care au aparnut cuteor regoase dn Romna,;
13. cadre resttute care au aparnut comuntaor cetaenor aparnnd
mnortaor naonae dn Romna;
14. cadre care sunt afectate actvtaor hdrotehnce, hdrometrce,
hdrometeoroogce, oceanografce, de mbunatar funcare de nterven a
apararea mpotrva nundaor, precum cadre dn portur cee afectate
canaeor navgabe staor de pompare aferente canaeor, cu excepa
ncaperor care sunt fooste pentru actvta economce;
15. cadre care, prn natura or, fac corp comun cu podur, vaducte,
apeducte, dgur, bara|e tuneur care sunt utzate pentru expoatarea acestor
construc, cu excepa ncaperor care sunt fooste pentru ate actvta
economce;
16. construce specae stuate n subteran, ndferent de foosna acestora
turnure de extrace;
17. cadre care sunt utzate ca sere, soare, rasadne, cupercar, sozur
pentru fura|e, sozur /sau patue pentru depoztarea conservarea cereaeor, cu
excepa ncaperor care sunt fooste pentru ate actvta economce;
259
18. cadre trecute n propretatea statuu sau a untaor admnstratv-
tertorae n psa de motentor ega sau testamentar;
19. cadre utzate pentru actvta soca umantare, de catre asoca,
funda cute, potrvt hotarr consuu oca.
0alculul impozitului pentru cldirile aparin"nd persoanelor fizice
n cazu persoaneor fzce, mpoztu pe cadr se cacueaza prn apcarea
cote de mpoztare de 0,1% a vaoarea mpozaba a cadr. Vaoarea mpozaba a
cadr se determna prn nmurea suprafee construte desfaurate cu vaoarea
mpozaba untara.
Suprafaa construta desfaurata a une cadr se determna prn nsumarea
suprafeeor secunor tuturor nveuror cadr, ncusv ae bacoaneor, ogor
sau ae ceor stuate a subso, exceptnd suprafeee poduror care nu sunt
utzate ca ocuna suprafeee scaror teraseor neacoperte. Vaoarea
mpozaba untara este preczata n funce de materau dn care este construta
cadrea de exstena sau nu a uttaor (nstaa de apa, canazare, eectrce
ncazre - cond cumuatve).
Pentru ncaper stuate a subso, demso sau mansarda care au destnae
de spau de ocut vaoarea mpozaba untara se determna prn apcarea unu
procent de 75% a vaoarea corespunzatoare fecare grupe de cadr, ar daca nu
au destnae de spau de ocut prn apcarea unu procent de 50% a vaoarea
corespunzatoare fecare grupe de cadr. Vaoarea mpozaba a cadr se
a|usteaza n funce de rangu ocata zona n care este ampasata cadrea.
n cazu unu apartament ampasat ntr-un boc cu ma mut de 3 nveur 8
apartamente, coefcentu de corece poztva se reduce cu 0,10.
Vaoarea mpozaba a cadr se reduce n funce de anu termnar
acestea, cu:
a) 20%, pentru cadrea care are o vechme de peste 50 de an a data de 1
anuare a anuu fsca de referna;
b) 10%, pentru cadrea care are o vechme cuprnsa ntre 30 de an 50 de
an ncusv, a data de 1 anuare a anuu fsca de referna.
n cazu cadr utzate ca ocuna, a care suprafaa construta depaete
150 de metr patra, vaoarea mpozaba a acestea se ma|oreaza cu cte 5%
pentru fecare 50 metr patra sau fracune dn aceta.
n cazu cadr a care au fost executate ucrar de reconstrure, consodare,
modernzare, modfcare sau extndere, dn punct de vedere fsca, anu termnar
se actuazeaza, astfe ca acesta se consdera ca fnd ce n care au fost termnate
aceste utme ucrar.
Daca dmensune exteroare ae une cadr nu pot f efectv masurate pe
conturu exteror, atunc suprafaa construta desfaurata a cadr se determna
prn nmurea suprafee ute a cadr cu un coefcent de transformare de 1,20.
Daca o persoana fzca are n propretate doua sau ma mute cadr utzate
ca ocuna, care nu sunt nchrate une ate persoane, mpoztu pe cadr se
ma|oreaza dupa cum urmeaza:
a) cu 15% pentru prma cadre n afara cee de a adresa de domcu;
b) cu 50% pentru cea de-a doua cadre n afara cee de a adresa de
domcu;
c) cu 75% pentru cea de-a trea cadre n afara cee de a adresa de
domcu;
260
d) cu 100% pentru cea de-a patra cadre urmatoaree n afara cee de a
adresa de domcu.
Nu se ma|oreaza mpoztu pe cadre dobndte de persoanee fzce prn
succesune egaa.
n cazu dener a doua sau ma mute cadr n afara cee de a adresa de
domcu, mpoztu ma|orat se determna n funce de ordnea n care propretae
au fost dobndte, aa cum rezuta dn documentee ce atesta catatea de
propretar.
9n contribuabil persoan fizic deine /n proprietate ca prima locuin /n afara
celei de domiciliu o cas /n mediul urban. 2ceasta are o suprafa util de *+ m
2
7
valoarea impozabil unitar fiind de **1 lei;m
2
de suprafa desfurat. Fa eta.7
cldirea este prevzut cu o mansard locuibil7 cu o suprafa util de $+ m
2
. In
curtea casei e6ist un ,ara. cu o suprafa desfurat de 22 de m
2
i o valoare
impozabil unitar de $% lei;m
2
de suprafa desfurat. oeficientul de corecie
pozitiv a valorii impozabile este de 27$. ldirea i ,ara.ul au fost construite /n
anul 11-* i sunt /n proprietatea contribuabilului /ncep&nd cu data de 1+ mai anul
curent.
4aloarea impozabil cas ' >uprafaa construit desfurat 6 4aloarea
impozabil unitar
>uprafaa construit desfurat ' >uprafaa util 6 172 ' *+ 6 172 ' -2 m
2
4aloarea impozabil cas ' -2 6 **1 ' $8.1*8 lei
4aloarea impozabil mansard ' >uprafaa construit desfurat 6 4aloarea
impozabil unitar 6 -%(
>uprafaa construit desfurat ' >uprafaa util 6 172 ' $+ 6 172 ' $8 m
2
4aloarea impozabil mansard ' $8 6 **1 6 -%( ' 2$.+8$ lei
4aloarea impozabil ,ara. ' >uprafaa construit desfurat 6 4aloarea
impozabil unitar ' 22 6 $% ' 11+ lei
4aloarea impozabil total ' 4aloarea impozabil cas C 4aloarea impozabil
mansard C 4aloarea impozabil ,ara. ' $8.1*8 C 2$.+8$ C 11+ ' -#.2$2 lei
Impozitul se ma.oreaz cu 1%(7 deoarece avem de<a face cu prima cldire /n
afara celei de la adresa de domiciliu.
>e va aplica coeficientul de 27$7 de corecie pozitiv a valorii impozabile.
Impozitul se micoreaz cu 1+(7 deoarece vechimea cldirii este mai mare
de #+ de ani7 dar mai mic de %+ de ani.
Impozitul se va calcula /ncep&nd din luna urmtoare achiziiei.
Impozitul pe cldire ' +71( 6 -#.2$2 6 171% 6 27$ 6 +71 6 -;12 ' 1+* lei
0alculul impozitului pentru cldirile aparin"nd persoanelor juridice
n cazu persoaneor |urdce, mpoztu pe cadr se cacueaza prn apcarea
une cote de mpoztare asupra vaor de nventar a cadr.
Cota de mpozt se stabete prn hotarre a consuu oca poate f
cuprnsa ntre 0,25% 1,50% ncusv.
n cazu une cadr a care vaoare a fost recuperata ntegra pe caea
amortzar, vaoarea mpozaba se reduce cu 15%.
261
n cazu une cadr care nu a fost reevauata n utm 3 an anteror anuu
fsca de referna, cota mpoztuu pe cadr se stabete de consu oca/Consu
Genera a Muncpuu Bucuret ntre 5% 10% se apca a vaoarea de nventar
a cadr nregstrata n contabtatea persoaneor |urdce, pna a sfrtu un n
care s-a efectuat prma reevauare.
= persoan .uridic deine un apartament reevaluat /n urm cu 8 ani la suma
de 12.+++ lei7 a crui valoare nu a fost recuperat inte,ral pe calea amortizrii.
onsiliul local de pe raza localitii unde este situat imobilul a stabilit o cot de
impozitare de 17%( pentru cldirile reevaluate /n ultimii # ani i de 1+( pentru
cldirile ce nu au fost reevaluate /n ultimii # ani. Impozitul pe cldiri datorat de
persoana .uridic pentru anul fiscal respectiv este de 1+( 6 12.+++ ' 1.2++ lei
9.2 I"po,itul :i ta?a pe teren
Impoztu pe teren, precum taxa pe teren se datoreaza catre bugetu oca
a comune, a orauu sau a muncpuu n care este ampasat terenu. n cazu
muncpuu Bucuret, mpoztu taxa pe teren se datoreaza catre bugetu oca a
sectoruu n care este ampasat terenu.
Impoztu pe teren nu se datoreaza pentru:
a) terenu aferent une cadr, pentru suprafaa de teren care este acoperta
de o cadre;
b) orce teren a unu cut regos recunoscut de ege a une unta ocae
a acestua, cu personatate |urdca;
c) orce teren a unu cmtr, crematoru;
d) orce teren a une nsttu de nvaamnt preunverstar unverstar,
autorzata provzoru sau acredtata;
e) orce teren a une unta santare de nteres naona care nu a trecut n
patrmonu autortaor ocae;
f) orce teren denut, admnstrat sau foost de catre o nsttue pubca, cu
excepa suprafeeor fooste pentru actvta economce;
g) orce teren propretate a statuu, a untaor admnstratv-tertorae sau
a ator nsttu pubce, aferent une cadr a caru ttuar este orcare dn aceste
categor de propretar, exceptnd suprafeee acestua fooste pentru actvta
economce;
h) orce teren degradat sau pouat, ncus n permetru de ameorare,
pentru peroada ct dureaza ameorarea acestua;
) terenure care prn natura or nu prn destnaa data sunt mpropr
pentru agrcutura sau svcutura, orce terenur ocupate de azur, ba, acur de
acumuare sau ca navgabe, cee fooste pentru actvtae de aparare mpotrva
nundaor, gospodarrea apeor, hdrometeorooge, cee care contrbue a
expoatarea resurseor de apa, cee fooste ca zone de protece defnte n ege,
precum terenure utzate pentru expoatare dn subso, ncadrate astfe prntr-o
hotarre a consuu oca, n masura n care nu afecteaza foosrea suprafee
souu;
|) terenure egate de sstemee hdrotehnce, terenure de navgae,
terenure aferente nfrastructur portuare, canaeor navgabe, ncusv ecuzee
stae de pompare aferente acestora, precum terenure aferente ucraror de
mbunatar funcare, pe baza avzuu prvnd categora de foosna a terenuu,
ems de ofcu |udeean de cadastru pubctate mobara;
262
k) terenure ocupate de autostraz, drumur europene, drumur naonae,
drumur prncpae admnstrate de Compana Naonaa de Autostraz Drumur
Naonae dn Romna - S.A., zonee de sgurana a acestora, precum terenure
dn |uru psteor reprezentnd zone de sgurana;
) terenure parcuror ndustrae, tnfce tehnoogce, potrvt eg;
m) terenure trecute n propretatea statuu sau a untaor admnstratv-
tertorae n psa de motentor ega sau testamentar;
n) terenu aferent cadror resttute potrvt art. 16 dn Legea nr. 10/2001
pe durata pentru care propretaru este obgat sa menna afectaunea de nteres
pubc;
o) terenu aferent cadror retrocedate pe durata pentru care propretaru
este obgat sa menna afectaunea de nteres pubc;
p) terenu aferent cadror resttute pe durata pentru care propretaru este
obgat sa menna afectaunea de nteres pubc.

Impoztu pe teren se stabete und n cacu suprafaa exprmata n
hectare, rangu ocata n care este ampasat terenu zona /sau categora de
foosna a terenuu, conform ncadrar facute de consu oca.

9.3 I"po,itul pe "iAloacele de transport
Orce persoana care are n propretate un m|oc de transport care trebue
nmatrcuat n Romna datoreaza un mpozt anua pentru m|ocu de transport, cu
excepa cazuror n care n prezentu capto se prevede atfe.
Impoztu pe m|oacee de transport, se patete a bugetu oca a unta
admnstratv-tertorae unde persoana are domcu, sedu sau punctu de
ucru, dupa caz.

Impoztu pe m|oacee de transport nu se apca pentru:
a) autotursmee, motoccetee cu ata mototrccure care aparn
persoaneor cu handcap ocomotor care sunt adaptate handcapuu acestora;
b) navee fuvae de pasager, barce untree fooste pentru transportu
persoaneor fzce cu domcu n Deta Dunar, Insua Mare a Brae Insua Bata
Iaome;
c) m|oacee de transport ae nsttuor pubce;
d) m|oacee de transport ae persoaneor |urdce, care sunt utzate pentru
servc de transport pubc de pasager n regm urban sau suburban, ncusv
transportu de pasager n afara une ocata, daca tarfu de transport este stabt
n cond de transport pubc;
e) vehcuee storce defnte conform prevederor egae n vgoare.
Impoztu pe m|oacee de transport se cacueaza n funce de tpu m|ocuu
de transport, n funce de capactatea cndrca a acestora, prn nmurea fecare
grupe de 200 cm
3
sau fracune dn aceasta cu mpoztu untar.
= persoan fizic deine pe tot parcursul anului fiscal 2++8 un autoturism cu o
capacitate cilindric de 1.118 cm
#
7 impozitul unitar fiind de - lei. 5umrul de uniti
de impunere este de 1.118;2++ ' *7 iar impozitul anual este de * 6 - ' $2 lei.
2cesta va trebui achitat inte,ral /nainte de #1 martie7 deoarece cuantumul este mai
redus de %+ lei.
263
n cazu une cadr, teren sau m|oc de transport care a fost dobndt sau
construt de o persoana n cursu anuu, mpoztu aferent se datoreaza de catre
persoana respectva cu ncepere de a data de nt a un urmatoare cee n care a
fost dobndt sau construt.
Impoztu/taxa pe cadr, teren sau m|oc de transport se patete anua, n
doua rate egae, pna a datee de 31 marte 30 septembre ncusv.
Pentru pata cu antcpae a mpoztuu pe cadr, teren sau m|oc de
transport datorat pentru ntregu an de catre contrbuab, pna a data de 31
marte a anuu respectv, se acorda o bonfcae de pna a 10%, stabta prn
hotarre a consuu oca.
Impoztu anua pe cadr, teren sau m|oc de transport datorat aceua
buget oca de catre contrbuab, persoane fzce sau |urdce, de pna a 50 e
ncusv, se patete ntegra pna a prmu termen de pata. n cazu n care
contrbuabu dene n propretate ma mute cadr, terenur sau m|oace de
transport ampasate pe raza aceea unta admnstratv-tertorae, suma de 50
e se refera a mpoztu pe cadr, terenur sau m|oace de transport cumuat.
)i%lio2ra-ie:
|u Lucan, erbanescu Cosmn, Dan tefan, Catarama Dea, Nca Adran,
Mrcescu Eman, Fscatate de a ege a practca, Eda a V-a, Edtura Ch Beck,
2008
Vacare I coectv, Fnane Pubce, Edtura Ddactca Pedagogca, 2007
CECCAR, ntrebar stud de caz prvnd accesu a stagu pentru obnerea
cata de expert contab de contab autorzat, Ed. CECCAR, 2008
Legea nr. 571/2003 prvnd Codu fsca, pubcata n MO nr. 927/2003, cu
modfcare competare uteroare
HG nr. 44/2004 prvnd Normee metodoogce de apcare a Coduu Fsca,
pubcate n MO nr. 112/2004, cu modfcare competare uteroare
Raabe, Ghd practc de fscatate
264