Sunteți pe pagina 1din 4

Aplicatia 1

Societatea ALFA SRL are urmatoarea situatie pentru luna Decembrie N:


Nr Numele si Salariul de Numar ore Norma de Retineri din
crt prenumele incadrare lucrate lucru salariul net

1. STANCU 10.000 lei 120 ore (15 160 ore (20 Pensie alimentara
IOANA zile*8 ore/zi) zile*8 ore/zi) 200 lei
NOTA: 1.Cinci zile salariata a fost in concediu fara plata;
2. Suplimentar i se acorda un ajutor social pentru nastere de 1.000(NU SE DATOREAZA
CAS SI CASS) lei si un spor de 500 lei(SE IMPOZITEAZA CU TOT);

Cerinte:
a) Calculati venitul brut, contributiile sociale si impozitul pe salarii pentru luna Decembrie N? (1,25p)
b) Sa se inregistreze in contabilitate salariul realizat si contributia asiguratorie pe munca.(0,5p)
c) Determinati avantajul impozabil, daca salariatul ar avea o masina de serviciu in valoare de 60.000 lei
utilizata in scop personal 600 de km din 1.000 km parcursi . (0,5p)

Societatea BETA SRL are urmatoarea situatie pentru luna Decembrie N:


Nr Numele si Salariul de Numar ore Norma de Retineri din
crt prenumele incadrare lucrate lucru salariul net

1. Popescu 8.000 lei 128 ore (16 160 ore (20 Rata bancara
Alina zile*8 ore/zi) zile*8 ore/zi) 200 lei
NOTA: 1.Patru zile salariata a fost in concediu fara plata;
2. Compania ii acorda un ajutor pentru deces in familie de 3.000 lei si un spor de 600 lei;

Cerinte:
a) Calculati venitul brut, contributiile sociale si impozitul pe salarii pentru luna Decembrie N? (1,25p)
b) Sa se inregistreze in contabilitate salariul realizat si contributia asiguratorie pe munca.(0,5p)
c) Determinati avantajul impozabil, daca salariatul ar avea o masina de serviciu in valoare de 30.000 lei
utilizata in scop personal 400 de km din 1.000 km parcursi . (0,5p)
Aplicatia 2
S.C. AS S.R.L. prezintă următoarele informatii la data de 31.12.N:
Nr. Crt. Explicatii Suma (LEI)
1 Venituri total, din care: 350,000
2 Venituri din vânzarea marfurilor- IMP 300,000
3 Venituri din comisioane-IMP 10,000
4 Venituri din penalitati comerciale-IMP 8,000
5 Venituri din chirii-IMP 20,000
6 Venituri din despagubiri de la o companie de asigurare-NEIMP 5,000
Venituri din vanzare titluri de participare detinute la o PJ
15,000
7 romana –IMP
8 Venituri din ajustări pentru deprecierea stocurilor-NEIMP 10,000
9 Cheltuieli totale, din care: 246,000
10 Cheltuieli privind marfurile vandute- DED 160,000
Cheltuielile pentru perfecţionarea profesională a personalului
5,000
11 angajat- DED
12 Cheltuielile pentru protejarea mediului- DED 8,500
13 Cheltuieli cu majorari de intarziere la bugetul de stat- DED
14 Cheltuieli cu personalul- DED 50,000
15 Cheltuieli protocol- DED LIMITAT 4,400
16 Cheltuiali privind sponsorizarea –NEDED, CREDIT FISCAL 3,000
17 Cheltuieli penalitati contractuale – comerciale- DED 2,500
18 Cheltuieli cu dobanzile bancare- DED 3,000
19 Cheltuieli privind provizioanele – litigiu furnizor- NEDED 2,500
20 Cheltuieli privind provizioanele – pentru impozite - NEDED
21 Cheltuieli cu impozitul pe profit la 30.09.N- NEDED 7,000
22 Cheltuieli privind amortizarea contabila- NEDED 8,600
Alte informatii:
 Pierdere contabila N-1 = (11.000) Lei NU AFECTEAZA CALCULUL
 Amortizare fiscala = 8.000(DEDUCERE)
 Pierdere fiscala N-1 = (3.500) Lei SE INCADREAZA LA PUNCTUL F
 Capital social =20.000 Lei
 Rezerva legala constituita la 31.12.N-1= 0
Condiții pentru constituirea rezervei legale (se ia suma minimă dintre cele două condiții):
o 20% din capitalul social
o 5% din profitul contabil
Inregistrare rezervă legală în contabilitate.
129 = 1061
Cerinte
a. Să se determine rezultatul contabil, cheltuielile nedeductibile, veniturile neimpozabile si deducerile
fiscale la 31.12.N ; (1p)
b. Să se determine rezultatul fiscal si impozitul pe profit cumulat la 31.12.N; (0,75p)
c. Să se determine si sa se inregistreze diferenta de impozit pe profit la 31.12.N. (de plata sau de
recuperat) (0,25p)
d. Presupanand ca entitatea nu este platitore de impozit pe profit sa se calculeze si inregistreze impozitul
pe venitul microintreprinderilor (0,25p)
Subiectul nr. 3
A. Care sunt taxele salariale in 2020, care se vor aplica de o companie care are cifra de afaceri
de 90% in domeniul constructiilor (cod CAEN 4321)?
Salariul minim brut este de 3.000 lei pentru salariatii carora li se aplica prevederile
referitoare la sectorul „Constructii”, angajaţii au o reducere a contribuţiei de asigurări sociale
de la 25% la 21,75% şi exceptarea de la plata contribuţiei la asigurărilor sociale de sanătate
(10%) şi de la plata impozitului pe venit care este în cotă de 10%.
B. Cheltuielile sociale sunt deductibile limitat?
Cheltuielile sociale sunt deductibile în limita unei cote de până la 5%, aplicată asupra
valorii cheltuielilor cu salariile personalului.
C. Impozitul pe dividende este un impozit indirect?
Este un impozit direct.
D. Compania X acorda un premiu in valoare de 1.000 lei (valoare bruta) la un concurs organizat
in magazinul de comercializare produse cosmetice. Impozitul retinut la sursa este de:
Venit net = 1.000 lei – 600 lei(suma fixa neimpozabila) = 400 lei
Impozit pe venit = 400 lei * 10% = 40 lei
Premiul net = 1.000 lei – 40 lei = 960 lei
E. Compania X acorda un tichet cadou unei persoane fizice în afara unei relaţii generatoare de
venituri din salarii in valoare de 500 lei (valoare bruta) pentru fidelizare in scopul stimularii
vanzarilor. Impozitul pe veniturile din alte surse retinut la sursa este de:
F. Care sunt taxele salariale in 2020, care se vor aplica de o companie care are cifra de afaceri
de 70% in domeniul constructiilor (cod CAEN 4321)?
Angajatorii trebuie sa realizeze cifră de afaceri din codul CAEN 4321 în limita a cel
puțin 80% din cifra de afaceri totală, calculată cumulat de la începutul anului, inclusiv luna
în care aplică scutirea. In acest caz nu se respecta conditia si compania nu va beneficia de
facilitati.
G. Cat este fondul pentru protectia persoanelor cu handicap pentru o companie care are 40 de
salariati si o persoana cu handicap angajata?
Nu se datoreaza FPPH deocarece are mai putin de 50 de salariati.
O companie cu cel putin 50 de salariati are obligatia de a angaja persoane cu
handicap intr-un procent de cel putin 4% din numarul total de salariati. Angajatorii care nu
indeplinesc aceasta obligatie au de platit lunar catre stat o suma egala cu salariul minim brut
inmultit cu numarul de locuri de munca in care nu s-au angajat persoane cu handicap.
H. Principiul privind certitudinea impunerii este un principiu fiscal?

a)neutralitatea măsurilor fiscale în raport cu diferitele categorii de investitori și


capitaluri, cu forma de proprietate, asigurând prin nivelul impunerii condiții egale
investitorilor, capitalului român și străin;
b) certitudinea impunerii
c) justețea impunerii sau echitatea fiscală
d) eficiența impunerii
e) predictibilitatea impunerii

I. Precizati doua elemente ale unui impozit.


 Obiectul impozitului(bunul, venitul, activitatea pentru care se datoreaza impozit)
 Subiectul impozitului(contribuabilul, persoana obligata la plata impozitului)
J. Precizati 2 cheltuieli deductibile limitat.
 Cheltuielile de protocol în limita unei cote de 2% aplicată asupra profitului contabil
la care se adaugă cheltuielile cu impozitul pe profit și cheltuielile de protocol.
 Cheltuielile sociale, în limita unei cote de până la 5%, aplicată asupra valorii
cheltuielilor cu salariile personalului

S-ar putea să vă placă și