Sunteți pe pagina 1din 5

Suport aplicatii.

Evaluarea intreprinderii/afacerii

Abordarea prin venit

Aplicația 1.O companie este supusă evaluării. Dispuneți de următoarele informații: fluxirile
de numerar nete ale intreprinderii(cash-flow-urile disponibile) sunt estimate pe o perioadă de
5 ani sunt FNNI1 = 170.000 lei, FNNI2 = 290.000 lei, FNNI3 = 310.000 lei, FNNI4 =
420.000 lei şi FNNI5 = 330.000 lei. Este estimat că (valoarea terminala) societatea va fi
valorificată după cei 5 ani la prețul de 2.000.000 lei. Dacă rata de actualizare este de 15%,
calculați valoarea întreprinderii folosind metoda discounted cash-flow.

Rezolvare:

Aplicatia 2.Pentru o întreprindere cunoaşteţi următoarele date:


- fluxurile nete de numerar ale investitorilor (FNNI) / cash flow-urile (CFD) previzionate
pentru următorii 3 ani de previziune explicită: 400.000; 500.000; 550.000.
- rata de crestere a cash flow-urilor după cei trei ani de previziune explicită = 5%;
- valoarea de piaţă a datoriilor financiare ale întreprinderii = 2.000.000
- costul de oprtunitate al capitalului investit în această afacere = 10%.
Care este valoarea capitalurilor proprii ale întreprinderii?

Rezolvare:

Aplicatia 3. Rata de actualizare.Pentru finanțarea unei societăți, managementul


întreprinderii a utilizat următorele resurse financiare: emisiune de acțiuni – capital social
(30%), contractare de credite pe termen lung (40%) și emisiune de obligațiuni cu scadența 3
ani (30%). În vederea estimării costului resurselor atrase au fost colectate următoarele
informații: rata fără risc este de 5%; rata de dobândă la creditele contractate de către
întreprindere este de 8%; prima de risc a pieței de capital este de 6%; coeficientul de
volatilitate beta mediu al firmelor din același sector de activitate este de 1,2, randamentul la
scadență oferit de obligațiunile emise în euro de întreprinderi similare și având scadență 3 ani
este de 9%. Cunoscând toate aceste informații estimați costul mediu ponderat al capitalurilor
atrase pentru finanțarea investiției.

Rezolvare:

Aplicatia 4. Compania A intenționează să cumpere compania B pentru 15 milioane de dolari.


Valoarea estimată a FNNI pentru compania B pentru următorii 4 ani este de 400.000;
800.000; 900.000 și 800.000. Ritmul de creștere al FNNI după cei patru ani ai prognozei
explicite este de 5%. Valoarea de piață a datoriilor financiare ale întreprinderii = 2 000 000.
Achiziția va fi finanțată din capitaluri proprii (10 milioane USD), cu un cost al capitalului de
12% și din credit (5 milioane USD), costul datoriei fiind de 7%. În opinia dvs., compania A
va avea o valoare adăugată datorită acestei tranzacții?
Rezolvare:

Aplicația 5.(EXCEL)Se cere să se calculeze valoarea unei întreprinderi, prin aplicarea


metodei fluxului de numerar actualizat, utilizând fluxul de numerar net pentru investitori, pe
baza următoarelor ipoteze fundamentate mai jos.
a)Contul de profit si pierdere sintetizat in ultimul an

Indicator 2019
Cifra de afaceri 1.000.000
Costul bunurilor vandute (cheltuieli
600.000
variabile)
Marja Bruta 400.000
Cheltuieli de exploatare 200.000
Cheltuieli cu amortizarea 40.000

b) Durata de previziune a fluxului de numerar la dispoziția firmei (FNNI - CFD) este 5 ani. In
aceasta perioada cifra de afaceri se estimeaza ca va creste cu 10% anual, in timp ce
cheltuielile de exploatare se ajusteaza o rata a inflatiei de 4%. Amortizarea ramane constanta
pe toata perioada de previziune.
c) Din anul 6 se presupune o creștere zero (perpetuă) a FNNI - CFD;
d) În cadrul analizei financiare s-a ajuns la concluzia că fondul de rulment net adecvat, la data
evaluării (anul zero), a reprezentat 10% din venituri, pondere care se va menține și în
continuare.
e) Cheltuielile de capital reprezintă 5% din venituri, iar din anul 5 in viitor vor fi egale cu
amortizarea.
f) Rata de actualizare adecvată, care reflectă CMPC, este 11,5%.

Rezolvare:

Aplicația 6.(EXCEL)O societate prezintă următoare situație a veniturilor și cheltuielilor

  2016 2017 2018 2019


Venituri, Total 16.459.000 18.568.000 21.025.000 23.758.000
Venituri din marfuri 16.459.000 18.568.000 21.025.000 23.758.000
Costulbunurilorvandute 8.236.000 9.269.000 10.560.000 11.986.500
Cheltuieli cu marfurile
(cheltuielivariabile) 8.236.000 9.269.000 10.560.000 11.986.500
MarjaBruta 8.223.000 9.299.000 10.465.000 11.771.500
Alteveniturioperationale 850.000 869.000 845.000 852.000
Chetuieli de marketing 192.154 210.400 220.000 225.780
Cheltuieligeneralesiadiministrati
ve 3.942.441 4.181.460 4.266.280 4.312.500
Salarii 2.542.441 2.781.460 2.866.280 2.912.500
Taxe locale 150.000 150.000 150.000 150.000
Amortizare/Deprecieri 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000
Altecheltuielioperationale 50.000 50.000 50.000 50.000
Profitul brut din exploatare -
EBIT 4.888.405 5.726.140 6.773.720 8.035.220
Veniturifinanciare (Conturicurente) 50.000 52.000 55.000 57.000
Cheltuielifinanciare (dobanzi) 860.000 860.000 860.000 860.000
Rezultatfinanciar -810.000 -808.000 -805.000 -803.000
Profitul brut 4.078.405 4.918.140 5.968.720 7.232.220
Impozitulpe profit 652.545 786.902 954.995 1.157.155
Profitul net 3.425.860 4.131.238 5.013.725 6.075.065

Realizati o evaluare a intreprinderii, urmarind ipotezele:


1. Veniturile din marfuri vor creste cu media ultimilor ani
2. Ponderea cheltuielilor variabile se mentine constanta
3.Cheltuielile cu salariile cresc cu rata inflatiei de 4% annual
4.Taxele locale, amortizarea si restul cheltuielilor se mentin constante cu nivelul din 2019
5.CAPEX - 1 mil in fiecare an incepand cu anul 2020
6. ΔNFR - 5% din cifra de afaceri
7. K - 12.25%
8.Incepand cu anul 5 de previziune cash-flow-ul va creste constant cu rata inflatiei.

Scenarii:
A.In contextul pandemiei de COVID-19 este de asteptat ca cifra de afaceri a intreprinderii sa
scada cu 14% la finalul anului 2020 comparativ cu 2019, urmand ca apoi, in cazul
normalizarii situatiei, aceasta sa creasca cu media ultimilor ani.
B.In contextul pandemiei de COVID-19 este de asteptat ca cifra de afaceri a intreprinderii sa
scada cu 7% la finalul anului 2020 comparativ cu 2019, urmand ca apoi, in cazul normalizarii
situatiei, aceasta sa creasca cu media ultimilor ani.
C.In contextul pandemiei de COVID-19 este de asteptat ca cifra de afaceri a intreprinderii sa
creasca doar cu 4% la finalul anului 2020 comparativ cu 2019, urmand ca apoi, in cazul
normalizarii situatiei, aceasta sa creasca cu media ultimilor ani.

Rezolvare:

Abordarea prin piata

Aplicația 7.Presupunem că evaluăm capitalul propriu al unei întreprinderi necotate, care


realizează o cifră de afaceri de 50 ml. lei. O întreprindere similară cotată, cu un nivel apropiat
al îndatorării capitalului propriu are un preț al acțiunii de 1 leu, respectiv o valoare de piață a
capitalului propriu de 100 ml. lei. Cifra de afaceri a comparabilei este de 80 ml. lei.
Presupunem că riscul suplimentar pe care îl are întreprinderea necotată este de 40% (lipsa de
lichiditate a investiției într-o întreprindere închisă).
Rezolvare:

Aplicația 8.Presupunem că știm următoarele informații despre trei întreprinderi. Determinati


valoarea capitalurilor proprii pentru societatea Gamma.

Gamm
Indicator Alfa Beta   a
Active (VpCi) (mii lei) 8000 750   ?
Capitaluriproprii (VpCp) (mii lei) 6000 450   ?
Datoriifinanciare (D) (u.m.) 2000 300   150
Dat fin / Cap propriu (%) 25 66,7    
EBIT (u.m.) 900 30   38

Va trebui însă selectat atât multiplicatorul adecvat din punct de vedere al coerenței existente
între numărător și numitor, cât și comparabila pentru care se calculează.

1.Multiplicatorul VpCP/EBIT
2.Multiplicatorul VpCi / EBIT

Rezolvare:

Aplicația 9.Intreprinderea Beta SRL nu este cotată la bursă si are emise 400.000 acțiuni. Un
evaluator independent dorește să aplice abordarea prin comparație pentru a estima valoarea
capitalurilor proprii ale acestei companii. Evaluatorul a reținut următoarele informații despre
3 companii din același domeniu de activitate cotate la bursa, companii comparabile cu
societatea Beta SRL.

Indicatori Compania A Compania B Compania C


Prețul acțiunii (curs bursier) 41,20 52,30 28,70
Profit net/acțiune 4,27 5,62 3,52
EBIT/acțiune 6,16 7,22 4,92
Capitalizare bursiera/EBITDA 9,00 10,25 7,85

Pentru compania Beta SRL se cunosc urmatoarele informatii


Indicatori Compania
BETA SRL
Profit net/acțiune 4,67
EBIT/acțiune 5,23
EBITDA 1.962.248
Aplicația 10 (EXCEL).Evaluarea prin comparatie a intreprinderii Purcari Wineries PCL

Aliante strategiceCompania Asi Compania B doresc sa realizeze o alianta strategica.


Informatiile financiare ale celor 2 companii sunt mai jos:

Compania A Compania B
Cifra de afaceri € 10.000 Mil € 5.000 Mil
Costuri de productie € 8.000 Mio. € 3.500 Mio.
EBIT € 2.000 Mio. € 1.500 Mio.
Rata de crestere (g) 4% 6%
Costul capitalului (k) 9% 10%

Nici una dintre companii nu are datorii. Nu sunt prevazute investitii viitoare in active fixe sau
circulante. Cheltuielile cu amortizarea sunt 0. Determinati FNNI (cash-flow-ul disponibil) si
estimati valoarea individuala a companiilor.

Valoarea companiei = FCF (1+g) / (k-g)


Determinati valoarea aliantei strategice in lipsa unei sinergii.

Datorită alianței strategice:


• concurența pe piața vânzărilor este redusă și se creează putere de piață; acest lucru
determina o creștere a cifrei de afaceri cu aproximativ 1%.
• sinergiile organizaționale pentru producție permit companiei să își reducă costurile de
producție cu aproximativ 3%.
• sinergiile manageriale determina o creștere a ratei de creștere de la 5% la 5,2% posibila prin
optimizarea politicilor de investiții.
• sinergiile financiare permit o reducere a costurilor de capital de la 9,5% la 9,25%.

Calculați valorile alianței strategice in prezenta sinergiei și valoarea sinergiei.

S-ar putea să vă placă și