Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa nr.

I. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI IMPOZABILE


DENUMIRE / NUME, PRENUME METAL SISTEM SRL
COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ RO 1 8 3 1 8 4 4 0
DOMICILIUL FISCAL
JUDEŢ HUNEDOARA SECTOR LOCALITATE HUNEDOARA
STRADA CAPRIOAREI NR. 4 BLOC V4 SC A
ET. PARTER AP. 4 COD POŞTAL TELEFON O354401055
FAX O354401055 E-MAIL darie.gabriela@yahoo.com

II. DATE DE IDENTIFICARE A REPREZENTANTULUI FISCAL


DENUMIRE / NUME, PRENUME
COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ

III. Cifra de afaceri din anul precedent, obţinută sau, după caz,
0 lei
recalculată 2 0 1 9

IV. Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar pe propria răspundere că nu am
efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul precedent.

Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele înscrise în acest formular sunt
corecte şi complete

Numele persoanei care face declaraţia DARIE VALERIU

Funcţia ADMINISTRATOR

Semnătura

Se completează de personalul organului fiscal

Organ fiscal

Număr înregistrare Data înregistrare / /

Numele persoanei care a verificat

Cod MFP: 14.13.01.10.11/t


Oferit de - www.cabinetexpert.ro

S-ar putea să vă placă și