Sunteți pe pagina 1din 3

Fișă de lucru – Recapitulare sem.

1. Specia reprezintă totalitatea ....................... care provin dintr-un .................... comun, cu


dezvoltare asemănătoare, ce se pot înmulți nelimitat între ele.

2. Încercuiți litera care indică răspunsul corect:


Rumegătoarele Cabalinele Suinele sunt: Formula Poligastric
sunt: sunt: dentară este înseamnă:
completă la:
a carnivore a monogastrice a monocopitate a taurine a un singur
compartiment
b omnivore b bigastrice b bicopitate b ovine b doua
compartimente
c rumegătoare c poligastrice c paricopitate c porcine c trei
compartimente
d erbivore d erbivore d monogastrice d cabaline d patru
compartimente

3. Prin abordare se înțelege ..................... în care ne apropiem de ..............................,


pentru a lua primul ................................ .
4. Prin contenție se înțelege .................................. animalul prin diferite ......................... .
5. Asociați cuvintele din coloana A cu cele din coloana B:
A B
carlibana cabaline
iavașa taurine
mucarniță ovine
suine funie
6. Explicați de ce este important studiul exteriorului animalelor.
7. Completați schemele de mai jos cu regiunile membrelor la taurine:

Membrele
anterioare Membrele
posterioare
8. Prin aplomb se înțelege ................................................................................................... .
9. Încercuiți defectele de aplomb prezente la cabaline:
a. membre în formă de X
b. campat dinainte
c. membre în formă de O
d. genunchi arcat
e. genunchi șters
f. călcătura de urs
g. jareți săbiați
10. Tipurile dorite de constituție sunt:
- constituție ..........................
- constituție ..........................
11. Precizați tipul constituțional al următoarelor animale:

12. Ordonați în cele două coloane culorile simple și compuse întâlnite la animale și
precizați o specie la care se întâlnește:
izabelă, murgă, albă, blondă, piersicie, roșie, roibă, neagră, șoricie, cafenie,
pestriță, dereșă, brună, șargă, porumbacă, roșu cu alb, galbenă

Simple Compuse
13. Completați schema glandelor anexe ale tubului digestiv și produsele lor de secreție:

salivare

Glandele anexe
bila

pancreas

14. Organele prediafragmatice sunt: .......................................................................................


Organele postiafragmatice sunt: .......................................................................................

15. Dați exemple de furaje din următoarele categorii:


Suculente Grosiere Energetice Fibroase

16. Corelați indicând prin săgeți plantele care se murează din coloana A , cu epoca optimă
de recotare din colana B:
A B
porumbul la înspicare
floarea soarelui în faza de lapte-ceară
gramineele când 50% din plante au înflorit
leguminoasele la maturitate
rădăcinoasele la îmbobocire
tuberculii la începutul înfloririi
bostănoasele la sfârșitul înfloririi

17. Ce este norma furajeră? dar rația furajeră?


18. Principalele funcții ale pielii sunt:
-
-
-
-
-