Sunteți pe pagina 1din 2

TEST INIŢIAL DE EVALUARE

I. A. Completati spatiile punctate: 5 puncte


Totalitatea factorilor.................................................................(apă, lumină, ............................................................
................................................................... ) şi a factorilor cu viaţă reprezintă .........................................................

B. Alcătuiţi propoziţii, utilizând limbajul ştiinţific adecvat, cu termenii: 5 puncte


procariot ……………………………………………………………………………………………………………,
biotop………………………………………………………………………………………………………………
plante angiosperme......................................................................................................................................................
animale vertebrate........................................................................................................................................................
II. La următoarele întrebări alegeţi un singur răspuns corect, din variantele propuse.
50 puncte

1. Referitor la pești, următorul enunț este fals:


1. au corpul acoperit cu solzi 4. respiră prin branhii.
2. se înmulțesc prin ouă 5. au înotători perechi şi înotători neperechi
3. au temperatura corpului constantă
2. Simbioza:
1. este o relaţie intraspecifică
2. este o relaţie de prădătorism
4. este o relaţie de ajutor între două vieţuitoare; ex. o algă unicelulară şi o ciupecă
5. nu este prezentă la licheni

3. Uliul din imaginea alăturată este un:


1. descompunător
2. consumator fitofag
3. consumator zoofag
4. consumator omnivor.

4. Bacteriile saprofite sunt importante pentru că:


1. igienizează mediul 4. transform laptele în iaurt
2. acresc murăturile 5. toate variantele sunt corecte.
3. asigură putrezirea cadavrelor şi resturilor vegetale.

5. Identifică lanțul trofic care aparține ecosistemului unei ape stătătoare:


1. algă verde – melc de apă – barză – broască; 4. plancton – broască – șarpe – pițigoi.
2. plancton – larvă de insectă – mierlă; 5. toate variantele sunt false
3. algă unicelulară - larvă de țânțar – caras – știucă;
D. plancton – broască – șarpe – pițigoi.

6. Dintre organismele enumerate este consumator secundar:


1. stejarul 4. omida
2. căprioara 5. lupul.
3. feriga

7. Este relaţie favorabilă ambelor specii:


1. parazitismul 4. concurenţa.
2. simbioza 5. toate variantele sunt false.
3. prădătorismul

8. Este factor biotic:


1. lumina soarelui 4. vântul
2. roca a. apa.
3. nufărul

9. La un concurs pe teme de biologie se cere elevilor de clasa a V-a, pe baza noțiunilor învățate despre
alge, să alcătuiască un minieseu de trei fraze cu titlul ”Importanța algelor”. Alegeți varianta corectă
referitoare la termenii care pot fi folosiți în alcătuirea minieseului:
1. îngrășământ natural, medicamente, cosmetică, oxigen, hrană 4. refugiu, flori, fructe, cărbune, relaxare.
2. descompun cadavrele, humus, azot, nodozități, simbioză
3. hrană, fixarea solului, amidon, celuloza, rășină

10.Citește textul şi recunoaşte organism (animalul): ”Acest nevertebrat are ventral pe cefalotorace prima
pereche de picioare mai dezvoltată cu rol în hrănire, iar la baza picioarelor are branhii cu rol în respiraţie” .
În cercuieşte cifra răspunsului corect în tabelul de mai jos.
1. este o caracatiţă 2. este un arachnid 3. este un rac 4. este un mec 5. este un celenterat

9. Penicilina se extrage din:


1. drojdia de bere 4. mucegaiul verde-albastrui;
2. mucegaiul alb 5. bacterii.
3. mucegaiul negru

10. Feriga comună prezintă următoarele caracteristici:


1. are frunze cu limb mare, întreg 4. este plantă iubitoare de soare
2. de pe rizom pornesc rădăcini adventive 5. pe faţa superioară a frunzei se formează sori.
3. se înmulţeşte prin seminţe

II. Ecosistemele din România au biocenoza cu o mare biodiversitate dar uneori stabililitatea lor este
ameninţată.
A. În Parcul Naţional Retezat, reptilele sunt reprezentate prin 9 specii, printre care: guşterul, şarpele de alun, vipera,
năpârca etc. Cu toate că doar o specie este considerată rară la nivel naţional, şase specii sunt considerate a fi în
pericol de aşi reduce tot mai mult numărul. Precizaţi o cauză posibilă a scăderii numărului de vipere. 10 puncte
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
B. Plantele întâlnite în rezervaţia Valea lui David aparţin unor grupe diferite. Asociază fiecare exemplu de plantă
din coloana A cu grupa de plante căreia îi aparţine, din coloana B. Scrie litera corespunzătoare în spaţiul punctat
din dreptul fiecărei cifre a coloanei A. Una dintre grupele de plante nu permite nici o asociere. 10 puncte

COLOANA A COLOANA B
………. 1. Ciuperca de câmp a. angiosperme dicotiledonate
……… 2. măceşul b. fungi
……… 3. stânjenelul de baltă c. ferigi
……… 4. coada calului d. alge
e. angiosperme monocotiledonate

C. Parcul Naţional Retezat are reguli stricte pentru turişti, ca de exemplu: vizitarea rezervaţiei doar pe potecile
special amenajate, interzicerea accesului cu vehicule cu motor (maşini), interzicerea distrugerii panourilor
informative şi a marcajelor.
Scrie alte două reguli pe care ar trebui să le respecte turiştii care vizitează o rezervaţie naturală, pentru ca
speciile de plante şi animale să nu fie afectate de prezenţa acestora în mediul lor de viaţă. 10 puncte
1. .................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………