Sunteți pe pagina 1din 8

Analiza S.W.O.T.

a
muzeului “Mihail
Sadoveanu”

Studenti:
Enache Daniela

Filimon Tina-Madalina
LOCAŢIA SITULUI
Casa memorială
“Mihail Sadoveanu”
din Iaşi este un muzeu
municipal, secţie a
Muzeului Literaturii
Române din Iaşi.
Muzeul este amplasat
în casa în care a locuit
scriitorul Mihail
Sadoveanu, amplasată
pe Aleea Mihail
Sadoveanu nr. 12.
Istoricul muzeului
-Clădirea, clasată monument de arhitectură, a fost construită
de Mihail Kogălniceanu în 1842.
În timpul Primului Război Mondial a locuit aici George
Enescu, apoi, între 1918-1936, Mihail Sadoveanu.
-În 1950 statul roman, confiscă proprietatea lui M. Sadoveanu
-din anul1954 i se încredinţează spre folosinţă atât “Casa cu
Turn” din Copou, cât şi cele 5,2 hectare care aparţineau
scriitorului, Institutului Agronomic Iaşi.
-Până în 1980 casa a servit ca sediu al Institutului de
lingvistică, istorie literară şi folclor al Academiei şi Institutului
de antropologie. A fost restaurată între anii 1978-1980.
Analiza sitului
Puncte tari
 Prezenţa unor
arbori şi arbuşti
care ajunşi la
maturitate şi-au
îndeplinit funcţia
decorativă.
-existenţa celor
doi arbori, Pinus
nigra şi Picea
pungens, plantaţi
de Mihail
Kogălniceanu în
anul 1842 care au
ajuns la
maturitate
-accesul la muzeu este
facilitat datorat aleii
care permite un flux
mare de vizitatori
-zonificarea grădini în mai
multe spaţii:
-grădina din spate (livada)
-grădina din faţa muzeului,
care are funcţia de recreere
-grădina laterală