Sunteți pe pagina 1din 6

Obiect de activitate: Realizarea buchetelor de flori

Exemplu simplist: acest model nu ia în considerare investiția inițială (ex: echipamente, licențe etc.)

Venituri, din care unități preț unitar total/an Note


Buchet mic 2200 30 66000 Compania produce 3 tipuri de buc
Buchet mare 6600 50 330000
Aranjament personalizat 30000 150 4500000
Subtotal 4896000 126.19 preț unitar (adică, în medie, vinde

Costuri Fixe unități valoare unita total/an


Abonament Internet 12 50 600
Web hosting 12 400 4800
Încălzire 6 500 3000
Chirie 12 1000 12000
Salarii (!cele care nu depind în general de volumul producției)
Director 12 5243 62916 Folosiți un calculator pentru salari
Director adjunct (2 persoane) 24 4720 113280 Numărul de luni este 24 pentru că
Lucrător (5 persoane) 60 2280 136800 Numărul de luni este 60 pentru că
Subtotal 333396 Indiferent dacă firma va produce 0

Costuri Variabile unități valoare unita total/an


Flori 200000 1 200000
Ambalaje 40000 1 40000
Aditivi flori 1000 500 500000
Apă 40000 0.01 400
Panglici 60000 0.75 45000
Cutii 10000 5 50000
Seturi autocolante 50 300 15000
Subtotal 850400 21.92 costuri variabile/unitate (adică, în
Acest cost este numit și Cost Varia
Cât ne costă să producem un buchet de flori? Care este Costul Total Unitar?
Știm costul variabil pentru fiecare buchet de mai sus
Trebuie să determinăm cât % din costurile fixe revin fiecărui buchet
Costuri fixe 333396.00 sunt cele preluate de mai sus
Unități produse (buchete) 38800.00 este numărul total de produse (bu
Cost Fix Unitar 8.59 costuri fixe/unitate (adică, în med
Acum putem să calculăm cât ne costă, în medie, să producem un buchet de flori
Cost Fix Unitar 8.59
Cost Variabil Unitar 21.92
Cost Total Unitar 30.51 în medie, ne costă 30.51 lei să pro

Cât câștigăm, în medie, la fiecare unitate produsă? Care este este adaosul nostru comercial?
Știm din de mai sus Costul Total Unitar, iar din primul tabel Venitul Mediu Unitar
Venit Mediu Unitar 126.19 în medie, vindem cu 126.19 lei un
Adaos comercial 95.68 Venit Mediu Unitar - Cost Total Un
Adaos comercial 313.58% în medie, compania aplică un adao
Profit la 1 leu venit 0.76 în medie, obținem 0.76 lei profit (î
Rezultat Operațional (EBIT) 3712204 Rezultatul Operațional este difere
Venituri Totale sau Cifra de Afaceri 4896000 Preluate din primul tabel
Costuri Totale, din care 1183796
Costuri Fixe 333396 Preluate din tabelul despre Costur
Costuri Variabile 850400 Preluate din tabelul despre Costur

Rezultat operațional pozitiv este numit Profit Operațional; dacă este negativ este Pierdere Operațională

Rezultatul Exercițiului se determină în funcție de prevederile Codului Fiscal


Societățile cu capital social mai mic de 45.000 lei
Dacă au salariați, plătesc impozit 1% din Cifra de Afaceri (scădeți din Rezultatul Operațional 1% din cifra de afaceri)
Dacă NU au salariați, plătesc impozit 3% din Cifra de Afaceri (scădeți din Rezultatul Operațional 3% din cifra de aface
Societățile cu capital social peste 45.000 lei și minim 2 salariați plătesc 16% impozit calculat la profitul operațional

Rezultat Operațional 3712204 preluat de mai sus


Impozit pe cifra de afaceri 48960 societatea are salariați, dar capital
Rezultatul Exercițiului 3663244 Rezultatul Exercițiului (Profit, pent
𝐵𝐸𝑃=(𝐶𝑜𝑠𝑡𝑢𝑟𝑖 𝐹𝑖𝑥𝑒
Punctul de Rentabilitate sau Break-Even Point (BEP) 3197.49
Costuri Fixe 333396.00
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑒 𝑝𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑡
Preț Unitar 126.19
Costuri Variabile pe Unitate 21.92 Costurile Fixe, Prețul Unitar și Cost

Grafic break-even 0 3198 6396 Generăm graficul selectând 3 punc


Costuri fixe 333396 333396 333396 Costurile Fixe sunt preluate din tab
Costuri variabile 0 70092 140184 Costurile Variabile sunt calculate î
Costuri totale 333396 403488 473580 Costurile Totale sunt suma Costuri
Venituri 0 403541 807083 Veniturile sunt calculate înmulțind

Analiza Punctului de Rentabilitate Punctul de Rentabilitate este volu


900,000
807083 Important:
800,000
Realizați mai multe simulări pentru
700,000
600,000
500,000
403541
400,000
300,000
200,000
100,000
0
0
0 3198 6396

Costuri fixe Costuri variabile Costuri totale Venituri


a produce 3 tipuri de buchete. În tabel este estimat numărul de unități produse pentru fiecare tip de buchet.

r (adică, în medie, vindem un buchet cu 126.19 lei)

n calculator pentru salarii și alegeți Salariul complet. Exemplu: http://www.calculator-salarii.ro/salariu-minim-pe-economie-2021/


de luni este 24 pentru că avem 2 persoane, iar fiecare lucrează 12 luni în acel an.
de luni este 60 pentru că avem 5 persoane, iar fiecare lucrează 12 luni în acel an.
dacă firma va produce 0 buchete de flori sau mai multe, tot va avea aceste costuri fixe.

riabile/unitate (adică, în medie, fiecare buchet produs ne va costa 21.92 lei, fără a raporta și costurile fixe)
t este numit și Cost Variabil Unitar

preluate de mai sus


ărul total de produse (buchete și aranjamente)
e/unitate (adică, în medie, repartizăm 8.59 lei, din costurile fixe pentru fiecare buchet produs)

ne costă 30.51 lei să producem un buchet

vindem cu 126.19 lei un buchet


diu Unitar - Cost Total Unitar; atenție, acesta nu este profit, pentru că nu au fost calculate taxe
compania aplică un adaos comercial de 313.58% pentru fiecare buchet
obținem 0.76 lei profit (înainte de taxe) la 1 leu venit
l Operațional este diferența dintre Veniturile Totale și Costurile Totale; acesta nu ține cont de dobânzi și impozite
din primul tabel

din tabelul despre Costuri Fixe


din tabelul despre Costuri Variabile

1% din cifra de afaceri)


nal 3% din cifra de afaceri)
rofitul operațional

a are salariați, dar capital social mai mic de 45.000 lei; impozitul este 1% din Veniturile Totale
l Exercițiului (Profit, pentru că este pozitiv) este Rezultatul Operațional - Impozitul pe cifra de afaceri
=(𝐶𝑜𝑠𝑡𝑢𝑟𝑖 𝐹𝑖𝑥𝑒)/(𝑃𝑟𝑒ț 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟−𝐶𝑜𝑠𝑡𝑢𝑟𝑖
𝑎𝑏𝑖𝑙𝑒 𝑝𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑡𝑒)
Fixe, Prețul Unitar și Costul Variabil Unitar sunt preluate din tabelele de mai sus

graficul selectând 3 puncte: 0 unități vândute, numărul de unități pentru Punctul de Rentabilitate și dublul acestei valori
Fixe sunt preluate din tabelul acestor costuri
Variabile sunt calculate înmulțind Costul Variabil Unitar cu numărul de unități produse
Totale sunt suma Costurilor Fixe și a costurilor variabileâ
sunt calculate înmulțind Venitul Mediu Unitar cu numărul de unități vândute

e Rentabilitate este volumul de unități produse pentru care Costurile Totale sunt egale cu Veniturile.

mai multe simulări pentru volume diferite ale producției, prețuri de vânzare diferite, costuri diferite și observați schimbarea punctului de re
m-pe-economie-2021/
cestei valori

ați schimbarea punctului de rentabilitate.