Sunteți pe pagina 1din 21

Prof. Ing.

Bugner Claudia Maria


Clasa a X- a B
Colegiul ”Emil Negruțiu” Turda
Organizarea reproducţiei

 Reproducţia: Definiţie

 1.1 Capacitatea reproductivă.


 1.2 Măsurile tehnico-organizatorice.
 1.3 Perioadele manifestării vieţii sexuale.
 1.4 Ciclul sexual.
Partea I. Reproducţia animalelor reprezintă capacitatea
reproductivă a masculilor şi femelelor în vederea menţinerii,
înmulţirii cȃt şi a obţinerii unor produşi cu capacităţi
reproductive superioare părinţilor.

1.1 Capacitatea reproductivă este o însuşire ereditară


atȃt la femele cȃt şi la masculi.

Capacitatea reproductivă este influenţată de:


- starea morfofuncţională a aparatului genital;
- vȃrsta reproductătorilor;
- regimul de folosire la reproducţie;
- alimentaţia, lumina, temperatură, etc
Capacitatea de reproducţie a masculului se apreciează
după :
* numărul de femele rămase gestante în urma montei;
* după numărul însămȃnţărilor necesare pentru
obţinerea unei fecundaţii.
Capacitatea de reproducţie a femelelor se apreciează în
funcţie de:
* specie;
* de ritmicitatea fătărilor;
* de numărul fătărilor;
* numărul de produşi obţinuţi la o fătare, etc
Organizarea funcţiei de reproducţie
1.2 Măsurile tehnico-organizatorice se referă la:

 coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii


de reproducţie şi ameliorare;
folosirea la reproducţie numai a reproducătorilor
testaţi amelioratori;
asigurarea condiţilor optime de furajare, îngrijire
şi exploatare;
descoperirea femelelor aflate în călduri şi
stabilirea momentului optim de montă;
 aplicarea însămȃnţărilor artificiale;
prevenirea şi combaterea unor boli ale
funcţiei de reproducţie în vederea creşterii
natalităţii;
reducrea procentului de mortalitate şi a
sacrificărilor de necesitate;
formarea cadrelor de specialitate care să
cunoască şi să dirijeze procesul de
reproducţie, explotare şi ameliorare ale
animalelor;
1.3 Perioadele manifestării vieţii sexuale

 Pe durata vieţii animalele parcurg trei


perioade:
A) perioada pregenitală
B) perioada genitală
C) perioada postgenitală
A) Perioada pregenitală numită şi perioada
prepuberală, durează de la naştere pȃnă la apariţia
maturităţii sexuale. În această perioadă vor începe
să fie eliminate de pe ovar ovule mature iar din
testicul spermatozoizii apţi pentru reproducţie.

La sfȃrşitul acestei perioade apare instinctul


genezic, care reprezintă dorinţa de împerechere
a reproducătorilor.
Maturitatea sexuală la masculi

Specia Vȃrsta( în luni)


armăsar 15- 18
vier 6- 9
taur 12-14
berbec- ţap 8-9
iepure 5-9
păsări 6-8
Maturitatea sexuală la femele

Specia Vȃrsta( în luni)


iapă 15- 18
scroafă 5-8
vacă 8-12
oaie- capră 7-8
iepuroaică 4-7
păsări 5-8
B) Perioada genitală nu se extinde pe toată durata
vieţii animalului, ci ea se termină după un anumit
timp.

Aceasta poate să varieze în funcţie de:

 specie;
 condiţii de întreţinere;
 condiţii de explotare;
 individ;
 stare de sănătate.
Animalele nu se folosesc la reproducţie odată cu
apariţia maturităţii sexuale, deoarece utilizarea prea
timpurie atrage consecinţe dăunătoare organismului
animal cum ar fi:
 femelele rămȃn nedezvoltate;
 apar distocii (fătările grele),
 produşi neviabili,
 masculii se epuizează prea repede;
 produşii rezultaţi sunt slab dezvoltaţi;
 nu se produce fecundaţia.
Vȃrsta optimă pentru reproducţie la diferite specii de
animale.

Specia Masculi( vȃrsta în luni) Femele( vȃrsta în luni)

cabaline 24- 48 36- 48


taurine 18- 48 18- 24
ovine 12- 18 12- 18
caprine 8- 10 8- 10
suine 8-10 8-10
Maturitatea sexuală apare mai devreme la femele şi este
influenţată de unii factori cum ar fi:
- factorii hormonali (hormonul de stimulare foliculară FSH la
mascul şi hormonul luteinizant la femelă);
- factorii genetici cum ar fi: specia, rasa, vȃrsta, greutatea
corporală, alimentaţia, condiţiile de creştere etc.
La femele durata vieţii sexuale este influenţată de:
- specie;
- alimentaţie;
- îngrijire;
- evoluţia ciclurilor sexuale;
- frecvenţa fătărilor;
- numărul fetuşilor;
- sănătatea organismului, etc.
La masculi durata vieţii sexuale este
influenţată:

- de numărul de monte efectuate de acesta;


- alimentaţie;
- îngrijire;
- frecvenţa montelor;
- sănătatea organismului, etc.
Durata vieţii sexuale la diferite specii de animale
domestice

Specia Masculi( vȃrsta în ani) Femele( vȃrsta în ani)

cabaline 15- 20 20
bovine 12- 15 8- 9
ovine 7- 8 5- 9
caprine 6- 7 8- 10
suine 5- 6 5- 6
C) Perioda postgenitală (climaterium) are loc
în perioada de îmbătrȃnire, cȃnd funcţia de
reproducţie este diminuată la toţi indivizii.

1.4 Ciclul sexual reprezintă ansamblu


modificărilor morfo- fiziologice ale aparatului
genital femel precum şi modificările
comportamentului sexual între două ovulaţii.
În funcţie de frecvenţa ciclurilor sexuale animalele se
împart în:

 Monoestrice, ex: vulpea, lupoaica;


 Diestrice, ex: căţea, pisică;
 Poliestrice ex: vacă, iapă, scroafă, bivoliţă.
 Ciclul sexual durează 21 de zile la vacă şi
scroafă, la iapă 23- 26 zile, oaie 19-20 de
zile
Ciclul sexual prezintă 4 faze:

 proestru;

 estru;

 metestru;

 diestru.