Sunteți pe pagina 1din 10

ATREZIILE ŞI STENOZELE

JEJUNO-ILEALE

PROF. DR. IOAN PĂRĂIAN Release by MedTorrents.com


Definiţie, frecvenţă
• Atreziile şi stenozele jejuno-ileale sunt
malformaţii congenitale care realizează o
întrerupere totală sau parţială a continuităţii
lumenului intestinal şi constituie una din cauzele
ocluziei intestinale neo-natale
• Atrezia=întrerupere totală a lumenului intestinal
• Stenoze=defecte incomplete
• Incidenţă: 1/1000 naşteri
• Fără predispoziţie legată de sex, nu este
determinată genetic
• Malformaţii asociate rare: malrotaţii,
gastroschizis, omfalocel
Embriologie
• Cea mai probabilă cauză de producere:
accident vascular ischemic intrauterin pe una
din ramurile AMS cu necroza ischemică a
intestinului
• Intestinul proximal şi distal se separă de zona
devascularizată şi se închid în deget de mănuşă
• Ansa supraiacentă este mult dilatată peretele
subţire, fiind posibilă perforaţia
• Ansa situată distal de obstacol este subţire, are
diametrul redus, nu conţine aer
• Segmentul intestinal ischemic este treptat
resorbit de către făt
Clasificare GROSFELD
• STENOZA (12%) • TIPUL IIIa (17%)
• Îngustare localizată, fără • Cordonul fibros lipseşte, există
întreruperea continuităţii defect în V al mezenterului
lumenului • Intestinul are lungime mai mică
• TIPUL I (21%) • TIPUL IIIb (20%)
• Obstrucţie completă • Atrezie jejunală proximală
(membrană/diafragm) • Absenţa AMS
• Intestin de lungime normală, • Intestin foarte scurtat
fără defect mezenteric • Defect mezenteric larg
• TIPUL II (9%) • TIPUL IV (21%)
• Intestinul proximal se termină • Atrezii multiple segmentare
în deget de mănuşă şi este
conectat de intestinul distal • Combinaţii de tipuri I, II, III
printr-un cordon fibros
Fiziopatologie

• Leziunea ischemică nu produce numai


anomaliile morfologice evidente, ci
influenţează structura şi funcţiile
intestinului restant
• Sunt prezente deficite de peristaltică şi o
hipertrofie vilozitară la nivelul
segmentului distal
Simptome clinice
• Diagnostic prenatal: polihidramnios matern, care trebuie să
ridice suspiciunea unei malformaţii digestive
• Diagnosticul la naştere: semnele clinice ale ocluziei
intestinale care apar din prima zi de naştere în cazul atreziei:
vărsătura bilioasă, distensia abdominală progresivă, lipsa de
eliminare a meconiului
• Cu cât obstrucţia este situată mai sus, vărsăturile apar mai
devreme , iar în obstrucţiile distale apar la 2-3 zile de la
naştere
• Deshidratare, febră, pneumonie de aspiraţie
• Când survine perforaţia, apar: contractura, edemul şi
eritemul peretelui abdominal
• În cazul stenozelor: simptome discrete, episoade de
subocluzie intestinală (vărsături intermitente, balonări
postprandiale)
Diagnostic pozitiv
• Radiografia abdominală pe gol: întreruperea
progresiunii secvenţiale a aerului la nivelul tractului
digestiv
• Anse destinse cu nivele hidroaerice proximal de
obstrucţie
Ocluzie înaltă:două-trei anse destinse
Ocluzie joasă:”tuburi de orgă”
• Examinarea cu substanţă de contrast pe sonda
gastrică:când se bănuieşte o obstrucţie extrinsecă
(malrotaţie, volvulus)
• Clismă baritată când se suspicionează o obstrucţie la
nivel colic
Diagnostic diferenţial
• Atrezii la alte nivele ale tractului digestiv
• Volvulus intestinal
• Ileus meconial
• Duplicaţii chistice ale tubului digestiv
• Hernii interne
• Boala Hirschprung-forma precoce
• Ileus dat de sepsis
• Ileus neurogenic produs de suferinţa cerebrală neo-
natală
• Efectele inhibitorii ale funcţiei intestinale date de
medicamente administrate mamei
• Ocluzii intestinale funcţionale date de prematuritate
Tratament
• Transfer într-un serviciu de specialitate în condiţii
optime (mediu cald, oxigenare optimă, reechilibrare,
sondă de decompresiune nasogastrică)
• Intraoperator: identificarea corectă a leziunilor şi
asocierilor, determinarea lungimii totale a intestinului
• Rezecţie (dacă lungimea intestinului permite) a unei
porţiuni din intestinul proximal şi anastomoză
• Dacă lungimea nu permite, plastie de reducere a
diametrului şi anastomoză
• Poate fi utilă realizarea temporară a unei gastrostomii
pentru dcompresiunea stomacului, realizarea
alimentaţiei enterale pe sondă transanastomotică
Rezultate, prognostic
• Prognosticul în atrezia intestinală este
favorabil, majoritatea copiilor dobândind
o funcţie intestinală normală şi o creştere
somatică fiziologică
• Mortalitatea este de aproximativ 12-50%,
mai ridicată la prematuri, cei cu greutate
mică la naştere sau cu malformaţii
asociate.