Sunteți pe pagina 1din 15

Educaţia nonformală

Realizatori:
Constantin Georgiana –profesor invatamant
primar, clasa a III-a
Rosu Alina - profesor invatamant primar, clasa a
I-a
Scoala Primară

cu nivel primar și preșcolar

• Educaţia nonformală este o componentă


cheie a educaţiei din JUST4KIDS.
• Copilul învaţă din mediul nonformal, dar şi
prin aducerea la clasă a unor metode
nonformale. Este complementară
educaţiei tradiţionale.
• Metodă din educaţia nonformală
• Procesul literar
Descriere activitate/metoda folosita:
a) Distribuirea rolurilor
Se fixează cu elevii părţile aflate în proces ( judecătorul, procurorul, grefierul, inculpaţii, martorii, apărarea şi acuzarea) după toate
regulile unui proces adevărat. Se departajează rolurile.
b) Amenajarea sălii de clasă şi alegerea recuzitei
Se distribuie mobilierul pentru a se organiza spaţiul de lucru.

Desfăşurarea procesului
a) Grefierul, reprezentat printr-un elev, anunţă dosarul pentru procesul care urmează să aibă loc – ,,procesul bunicului din textul
„Bunicul” de Barbu Ştefănescu-Delavrancea.
b) Judecătorul, reprezentat de un elev, dă citire actului de acuzare:
,,Bunicul este acuzat că nu oferă o bună educaţie nepoţilor săi..”
c) Judecătorul dă cuvântul inculpatului care precizează că este permisiv cu nepoţii din dorinţa de a-i ţine aproape.
d) Se audiază martorii:
e) Judecătorul dă cuvântul pe rând avocaţilor apărării apoi acuzării.
Asaltul de idei aplicat în procesul literardă posibilitatea de a folosi întreaga experienţă de viaţă acumulată până la acea dată şi de a
găsi cât mai multe soluţii posibile în această situaţie –problemă.
g) Completul de judecată se retrage pentru deliberare. Instanţa trebuie să aibă în vedere aceste aspecte, deloc neglijabile, în
pronunţarea verdictului, în luarea deciziei finale, după care se anunţă hotărârea:
,,Instanţa, având în vedere probele administrate în proces, hotărăşte: Inculpatul , bunicul, nu se face vinovat de cele acuzate, dar se
recomandă să respecte autoritatea mamei şi să nu mai intervină în măsurile punitive luate de aceasta.”
Vizite şi excursii tematice
• Acestea sunt alese cu grijă,în funcţie de
ceea ce s-a studiat la clasă.
• În şcoala noastră sunt încheiate
parteneriate cu diferite instituţii, vizând
consolidarea relaţiilor cu comunitatea.
Muzeul Ţăranului Român
• Proiectul MUZEUL LA CUTIE.
• Expoziţia COMORILE EGIPTULUI ANTIC
CLUBUL DE LECTURĂ
• Stimularea lecturii, a gustului pentru a citi
• Încurajarea cititului de la vârste fragede
• Scaunul povestitorului
• Micii bibliotecari