Sunteți pe pagina 1din 13

Prof.

Elena Răducanu, Colegiul Naţional Bănăţean,Timişoara


Definiţie

Mişcarea oscilatorie - mişcarea


periodică a unui sistem fizic care se face
simetric faţă de o poziţie de echilibru.

Sistemul fizic care efectuează o mişcare


oscilatorie se numeşte oscilator.

Prof. Elena Răducanu, Colegiul Naţional Bănăţean,Timişoara


Exemple de oscilatori

Click link

http://www.youtube.com/watch?v=VKtEzKcg6_s&feature=related
Prof. Elena Răducanu, Colegiul Naţional Bănăţean,Timişoara
Mărimi caracteristice mişcării oscilatorii
A
Perioada (T) – timpul în care oscilatorul
efectuează o oscilaţie completă.

T SI  s
Frecvenţa () – numărul de oscilaţii complete y
efectuate de oscilator într-o secundă.
1
 SI 1
s 
osc 
T
s
Elongaţia (y) – coordonata oscilatorului faţă
de poziţia de echilibru.

Amplitudinea (A) – elongaţia maximă. -A


Prof. Elena Răducanu, Colegiul Naţional Bănăţean,Timişoara
Oscilaţii neamortizate – Oscilaţii amortizate –
dacă amplitudinea este dacă amplitudinea scade în
constantă în timp şi energia timp
totală se conservă

y
y
A A

t t
Mişcarea rectilinie a unui corp de-o parte şi de alta a unei poziţii
de echilibru sub acţiunea unei forţe de tip elastic F= - ky se
numeşte MIŞCARE OSCILATORIE ARMONICĂ, iar corpul se
numeşte OSCILATOR LINIAR ARMONIC .

Click imagini sau linkuri

http://www.youtube.com/watch?v=McK
http://www.youtube.com/watch?v=
27g1p-p8&feature=related
T7fRGXc9SBI&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=YilrWfi
xyZA&feature=related

Prof. Elena Răducanu, Colegiul Naţional Bănăţean,Timişoara


Legile oscilatorului liniar armonic
1. Legea mişcării oscilatorului armonic
y
A y  A sin t  0 
y
  t  0 - faza mişcării oscilatorii
φ
φ0  0 - fază iniţială
x

Dacă φ0 = 0 : y  A sin t
y
-A A
t
Reprezentare grafică:
-A

Prof. Elena Răducanu, Colegiul Naţional Bănăţean,Timişoara


2. Legea vitezei oscilatorului armonic

vM
v = ωAcos ( ωt + φ0 )
v
M
φ
Dacă φ0 = 0 : v = ωAcos ωt

Viteza maximă : vmax = ωA


v
vmax
Reprezentare grafică: t

Prof. Elena Răducanu, Colegiul Naţional Bănăţean,Timişoara


3. Legea acceleraţiei oscilatorului armonic

a   2 A sin t  0 
a ac
φ
Dacă φ0 = 0 : a   2 A sin t

Acceleraţia maximă : amax   A 2

a
amax

Reprezentare grafică: t

Prof. Elena Răducanu, Colegiul Naţional Bănăţean,Timişoara


http://www.youtube.com/watch?v=eeYRkW8V7Vg&fea
ture=related
v

a
0 p0 t

http://www.walter-fendt.de/ph14ro/springpendulum_ro.htm
Prof. Elena Răducanu, Colegiul Naţional Bănăţean,Timişoara
Energia oscilatorului armonic
Energia potenţială
1
E p  m 2 y 2
2
Energia cinetică
1 2
Ec  mv
2

Ec 
1
2

m 2 A2  y 2 
Energia totală
1
E  m 2 A2
2
Prof. Elena Răducanu, Colegiul Naţional Bănăţean,Timişoara
Conservarea energiei oscilatorului armonic
http://www.youtube.com/watch?v=lIPWyY__N2A&feature=relmfu

Recapitulare şi aplicaţii - AEL


•http://www.kimie.home.ro/Oscilator%20liniar%20armonic.htm

Prof. Elena Răducanu, Colegiul Naţional Bănăţean,Timişoara


Bibliografie - linkuri
http://www.youtube.com/watch?v=VKtEzKcg6_s&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=T7fRGXc9SBI&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=McK27g1p-p8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=YilrWfixyZA&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=eeYRkW8V7Vg&feature=related
http://www.walter-fendt.de/ph14ro/springpendulum_ro.htm
http://www.youtube.com/watch?v=lIPWyY__N2A&feature=relmfu
•http://www.kimie.home.ro/Oscilator%20liniar%20armonic.htm

Prof. Elena Răducanu, Colegiul Naţional Bănăţean,Timişoara