Sunteți pe pagina 1din 6

TEMA 1.

1 ENERGIA ȘI MEDIUL
AMBIANT.
1.1.1 NOȚIUNE DE EFECT DE SERĂ.
1.1.2 FACTORII CARE MODIFICĂ CLIMA PLANETEI.
Factorii care modifică clima
Schimbările climei reflectă atât variațiile atmosferei Planetei, cât și
diverse procese care au loc în alte părți ale ei, cum ar fi oceanele și
calotele de gheață. Aceste schimbări pot fi cauzate de procese interne ale
Planetei, factori externi sau, mai recent, de activitățile umane. Factorii
externi care pot modifica clima sunt deseori numiți forțatori ai climei și
includ astfel de procese precum variațiile radiației solare, ale orbitei
Planetei și concentrarea gazelor cu efect de seră.
Principalii factori cunoscuţi ce influenţează schimbările climatice:
- cauze naturale - variațiile climatului sunt corelate cu cele ale insolației,
parametrilor Milankovic, albedoului, ciclurilor solare şi concentrațiilor în
atmosferă a gazelor cu efect de seră cum ar fi: dioxidul de carbon (CO2) şi
aerosolii;
- cauze antropice - aceste schimbări sunt datorate industrializării planetei
şi utilizării masive a combustibililor fosili.
În timp ce schimbările climatice naturale au loc în perioade de timp foarte
lungi, ceea ce permite o adaptare a speciilor vegetale şi animale la condiţiile
climatice noi, schimbările antropice sunt foarte rapide şi în consecință
amenință enorm ecosistemele caracterizate prin fragilitate.
Potrivit marii majorități a oamenilor de știință, încălzirea climatică este
larg atribuită efectului de seră.
Ipoteza încălzirii climatice datorată factorului antropic este îmbrățișată de
mai mult de 600 oameni de știință din domeniul climatului, dar există şi voci
avizate care contestă veridicitatea acestei teorii, spunând că această
schimbare a climei ar avea în principal cauze naturale (cum ar fi activitatea
solară). În anul 2006 s-a recunoscut că marea majoritate a climatologilor a
fost de acord cu teza conform căreia încălzirea climatică s-ar datora în
principal omului, dar nu există unanimitate.
Aceste studii evidenţiază faptul că şi în trecut climatul a suferit schimbări
dramatice în intervale de timp foarte scurte, cu mult înainte de existenţa
oamenilor sau a tehnologiei.
Cele mai importante cauze ale schimbărilor de climă sunt considerate
a fi: cea astronomică şi variația activităţii solare.
Factorii care modifică clima:
1. Variațiile solare - sunt fluctuații ale energiei emise de soare;
2. Noțiune de efect de seră - proces, prin care energia este reciclată în atmosferă
pentru a încălzi suprafața Planetei, este
cunoscut drept efect de seră și reprezintă un
element esențial în generarea climei Terrei.
Componentele principale ale
combustibililor fosili sunt carbonul și
hidrogenul, care, la ardere, produc bioxid de
carbon și vapori de apă. În atmosferă se degajă
tot mai mult și mai mult CO2. Acest adaos de
GES (gaze cu efect de seră) provoacă
creșterea temperaturii suprafeței solului la
nivel global. Influenţa majoră asupra creșterii
Reprezentarea simpli¿ cată a efectului de seră.
temperaturii medii globale este exercitată de
gazele cu efect de seră.
Clima reprezintă zi de zi starea atmosferei și este, în general, un sistem
dinamic neliniar și haotic. În particular, schimbarea climei poate și un proces
autoperpetuant în timp, deoarece diferite aspecte ale mediului răspund în măsuri
diferite și pe căi diferite la fluctuațiile inevitabile. Clima include temperatura
generală, nivelul precipitațiilor, alți factori variabili, care pot fi măsurați, dar și
alte modificări ale mediului Planetei, care pot afecta clima.
Ghețarii sunt recunoscuți drept cei mai senzitivi indicatori ai schimbării
climei. Creșterea nivelului mării are deseori un rol decisiv în modul în care va fi
observat răspunsul climei în cele mai multe regiuni. Schimbarea climei poate
rezulta, de asemenea, din schimbările în sistemul ocean/atmosferă.
Unul din factorii de bază, care conduc la modificarea esențială a climei și în
care omul este implicat în mod direct, este creșterea nivelului de bioxid de
carbon în atmosferă, care are un efect de seră. Această creștere a fost considerată
drept principala cauză în încălzirea globală.
Pe lângă efectul de seră, bioxidul de carbon (dar și bioxidul de sulf, protoxizii
de azot) mai exercită un impact extrem de negativ asupra mediului – cel de
poluare a aerului și a apei – cu influențe majore asupra sănătății umane și
vegetale.
Emisiile anuale de gaze cu efect de seră pe domenii.