Sunteți pe pagina 1din 8

UNIVERSITATEA ” OVIDIUS” CONSTANȚA

FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE

DREPT ADMINISTRATIV

RĂSPUNDEREA GUVERNULUI

COORDONATOR ȘTIINȚIFIC: STUDENT:


LECT. UNIV. DR. LUMINIȚA PETRESCU BĂDĂLUȚĂ ALEXANDRU-FLORIN

CONSTANȚA, 2018
GUVERNUL ROMÂNIEI

• Guvernul este autoritatea publică a puterii executive, care funcţionează în baza votului de
încredere acordat de Parlament şi care asigură realizarea politicii interne şi externe a ţării
şi exercită conducerea generală a administraţiei publice.
RĂSPUNDEREA GUVERNULUI

• Răspunderea penală a membrilor guvernului

• Constitutia prevede, in art, 109 alin.(2), ca numai Camera Deputatilor, Senatul si


Presedintele Romaniei, au dreptul sa ceara urmarirea penala a membrilor Guvernului
pentru fapte savarsite in exercitarea functiei lor.
Legea nr. 115/1999 reglementeaza unele infractiuni speciale care pot fi savarsite de membrii Guvernului in
exercitarea functiei lor.

Aceste infractiuni sunt urmatoarele:


a. impiedicarea, prin amenintare, violenta ori prin folosirea de mijloace frauduloase a exercitarii cu buna-stiinta a
drepturilor si libertatilor vreunui cetatean;
b. prezentarea cu rea-credinta de date inexacte Parlamentului sau Presedintelui Romaniei cu privire la activitatea
Guvernului sau a unui minister, pentru a ascunde savarsirea unor fapte de natura sa aduca atingere intereselor
statului.
c. fapta unui membru al Guvernului de a folosi functia sa pentru a favoriza castigarea unei licitatii, acordarea ilegala
a unor autorizatii sau alte facilitati in scopul obtinerii de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite pentru sine sau
pentru altul.
Răspunderea politică a membrilor guvernului

• Potrivit art. 109, alin 1 din Constituţie, “Guvernul răspunde politic numai în faţa Parlamentului
pentru întreaga sa activitate. Fiecare membru al Guvernuluirăspunde politic solidar cu ceilalţi
membri pentru activitatea Guvernului şi pentruactele acestuia”.
• Răspunderea politică colectivă a Guvernului se bazează pe solidaritatea
echipeiguvernamentale. Guvernul, din punct de vedere politic, răspunde solidar pentru acteleşi
faptele sale. “Această răspundere acţionează înainte de toate faţă de electorat, apoifaţă de
partidele politice care îi asigură sprijinul parlamentar şi, în cele din urmă, faţăde Parlament.”
MOȚIUNEA DE CENZURĂ
• Motiunea de cenzura este procedura prin care Camera Deputatilor si Senatul, in sedinta
comuna, pune in discutie raspunderea politica a Guvernului. Efectul admiterii motiunii de
cenzura il constituie incetarea fortata a mandatului Guvernului.
Daca motiunea de cenzura a fost respinsa,deputatii si senatorii care au semnat-o nu mai pot initia o
noua motiune de cenzura in aceeasi sesiune parlamentara, cu exceptia cazului in care Guvernul isi
angajeaza raspunderea.

Moțiunile de cenzură produc atât efecte juridice cât și politice (retragerea încrederii executivului având
asemena consecințe) fiind acte juridice. Dacă moținea de cenzură este adoptată, premierul înaintează
imediat demisia Guvernului către șeful statului.
BIBLIOGRAFIE
• LEGE nr.115 din 28 iunie 1999 privind responsabilitatea ministerială
• Constitutia Romaniei Art.109
• http://www.constitutiaromaniei.ro/art-109-raspunderea-membrilor-guvernului/
• http://www.unilegis.com/drept/Raspunderea-Guvernului-Romanie718.php
• https://www.regielive.ro/
• https://ro.wikipedia.org/wiki/Mo%C8%9Biune_de_cenzur%C4%83
• http://www.ucv.ro/pdf/site/constitutia_romaniei.pdf
• http://www.scritub.com/administratie/RESPONSABILITATEA-GUVERNAMENTA75172375.php