Sunteți pe pagina 1din 27

Îndrumător:

prof. univ. dr. ing. Virgil Petrescu


Doctorand:
Ágnes – Ildikó Darvas
 Intensitatea curgerii apei în râu (hidrodinamica)

 sedimentarea şi îndepărtarea prin decantare;

 resolubilizare din sedimentele de fund în coloana de


apă;

 transformări biologice sau biodegradare;

 volatilizare în atmosferă;

 bioconcentrare în lanţul de alimentare;


 Reţea hidrografică
Caracter de munte Caracter de câmpie
Lacul de acumulare Lacul de acumulare
Frumoasa Mesteacănul Balan
 Din sectorul de râu Tomești - Sâncrăieni a
Oltului Superior, s-a modelat cu pachetul de
programe Surface Water Modeling System
zona aferentă descărcării apelor parțial
epurate de la stația de epurare a municipiului
Miercurea Ciuc, în lungime de 1600 m.
Ecuația de continuitate

h  u v  h h
 h     u  v  0
t  x y  x y

Ecuația de mișcare după axa x


u u u h   2u  2u   H h  gun
2
h  hu  hv   E xx 2  Exy   gh    1/ 6 2 
t x y   x 2 
y   x x  h  

 u 2  v2  1/ 2
 Va2 sin   2h v sin   0

Ecuația de mișcare după axa y

v v v h   2v  2v   H h  gvn 2
h  hu  hv   E yx 2  E yy 2   gh    1 / 6 2 
t x y   x y   y y  h 
 u 2  v 2   Va2 sin  2h u sin   0
1/ 2
Ecuația de transport a contaminanților

 c c c  c  c R (c ) 
h   u  v  Dx  Dy    kc    0
 t x y x x y y h 
Câmpul de viteze în zona de evacuare a apelor uzate
Dx=Dy=0,005
Dx=Dy=0,005
Dx=Dy=0,1
Pe=5
Pe=50
Pe=50
Pe=500