Sunteți pe pagina 1din 12

Indicatii si tratamentul protetic a

pacientilor cu LOC cu coroane


mixte metalo-acrilice cu
componenta metalica prin metoda
turnarii

Profesor:
Iurie Taralunga,asistent universitar
Realizat de:
Bernaz Olesea
Costea Lucia
Grupa S1504
• Coroanele mixte cu componenta metalică turnată prezintă
microproteze, la care materialul fizionomie poate fi aplicat
atâtprin tehnica clasică, cât şi prin tehnica modernă. In
dependenţă deporţiunea componentei metalice acoperite cu
materialul fizionomic

Coroanele metaloacrilice pot să fie: parţial


fizionomice(semifizionomice) şi total fizionomice (fizionomice).

In cazul coroanelor metaloacrilice parţial fizionomice,


materialulfizionomic poate fi plasat numai pe o singură suprafata
sau pe toate supratetele dintelui, lăsând neacoperită cel puţin o
bandă metalică pespurafata orafă invizibilă.

• La coroanele mixte total fizionomice fiind cunoscute şi ca


coroane Mathe, materialul fizionomie acoperă în întregime
componenta metalica
Coroana metalo-acrilică cu
componenta metalică turnată

• Se utilizează atunci când, din motive financiare, nu se pot


realiza coroane metalo-ceramice.

• Şlefuirea bontului se face ca pentru coroana metalică


turnată cu excepţia feţeivestibulare care se şlefuieşte mai
mult (2 mm) din cauza existenţei la acest nivel
a douămaterial (componenta metalică 0,4 – 0,5 mm şi
faţeta de acrilat 1,5 mm).

• Bontul dentar trebuie să fie neretentiv în sens cervico-


ocluzal şi presupune existenţaunui prag coletal (1,5 mm –
situat subgingival la 0.5 mm)
• Etapele tehnologice respective prevăd realizarea următoarelor
operaţiuni:

Clinic:
• Prepararea dintelui şi obţinerea amprentei;

Laborator:
• confecţionarea modelului cu bont mobilizabii şi fixarea modelelor în
simulator;
• acoperirea bontului mobilizabii cu lac de izolare şi modelarea machetei
viitoareicoroane;
• Obţinerea componentei metalice prin turnare;

Clinic:
Proba componentei metalice în cavitatea bucală şi determinarea
culorii materialului fizionomie;

Laborator:
aplicarea materialului fizionomie pe componenta metalică;

Clinic:
Fixarea coroanei în cavitatea bucală
• PREPARAREA DINTELUI STÂLP

• Dintele-stâlp se prepară în dependenţă de modul


în care va fiaplicat materialul fizionomie pe
suprafeţele coroanei.
• Stratul ţesuturilor dentare şlefuite, de pe suprafeţele
pe care se va aplica materialul fizionomie, constituie
1,5—2,0 mm (0,3 mmpentru componenta metalică şi
cel puţin 0,8 mm pentru ceafizionomică), cu
realizarea pragului cervical.
In cazul suprafeţelor dentare pe care nu se va
aplica materialfizionomie, se va înlătura din ţesuturile
dentare un strat de 0,5—0,6 mm.
• Suprafeţele bontului preparat nu trebuie să prezinte
retentivităţinici pe o suprafaţă.
•  Amprenta şi modelul sunt realizate ca şipentru
confecţionarea coroanelor din porţelan (Jacket)
Tehnica clasica
•Tehnica clasică de confecţionare a coroanelor din acrilatprevede realizarea
următoarelor operaţiuni:

• modelarea machetei viitoarei coroane din ceară;


•ambalarea machetei coroanei în chiuvetă pentru realizarea tiparului:
pregatirea acrilatului şi introducerea lui prin presare în tipar: polimerizarea
acrilatului şi dezambalarea coroanei din chiuvetă;
•prelucrarea finisarea şi lustruirea coroanei.
•Pentru realizarea coroanelor după tehnica clasică, modelulpoate fi
confecţionat cu
•bonturi fixe sau mobilizabile.
• Modelarea machetei este realizată prin una din metodele cunoscute cu
utilizareacerii incolore sau a celei roze. Nu se recomandă folosirea cerii
intensiv colorată, dinmotivul că în timpul executării tiparului substanţele
colorante pot fi absorbite de ghipsul tiparului, ce poate aduce la trecerea
lor în acrilat în timpul polimerizării şi caurmare obţinerea unei culori
necorespunzătoare.
Macheta coroanei din ceară trebuie să redea cu precizie morfologia
dintelui fărăschimbări de volum, precum şi a raportului cu dinţii vecini
şi antagonişti
•. În cazul când macheta corespunde acestor cerinţe, ea se ambalează în
chiuvetă şi seschimbă ceara cu acrilat
Tehnica moderna
• Tehnica modernă de confecţionare a coroanelor din acrilat
nu prevedemodelarea machetei coroanei din ceară şi nici
realizarea tiparului.
•  Această tehnică constă în modelarea directă a coroanei
din acrilat prin depunerea succesivă a straturilor pe
bontul dentar, fiind asemănătoarecu tehnica utilizată la
confecţionarea coroanelor din porţelan.
• Tehnica modelării coroanei prevede depunerea aceloraşi
straturi (bazal,de dentină, de smalţ, de colet şi incizal),
urmate de polimerizarea lor conform indicaţiilor din
prospectul anexat la produsulrespectiv.
• Coroanele confecţionate după tehnica modernă au luciul
şi nuanţele coloristice identice dintelui natural
INDICAŢII
• ELEMENT UNITAR
• ELEMENT DE AGREGARE PENTRU O PUNTE
DENTARĂ
• ELEMENT AL APARATELOR DEIMOBILIZARE
• ELEMENT AL UNEI PROTEZĂRI COMPOZITE
 
CONTRAINDICAŢII
•  VÂRSTA PACIENTULUI < 20 ANI
• STAREA GENERALĂ A PACIENTULUI

S-ar putea să vă placă și