Sunteți pe pagina 1din 5

LUCRARE

Tema: Abordări conceptuale


ale integrării economice
internaţionale
PLAN

Actualitate, obiectivele, scopul şi obiectul cercetării

Conceptul de integrare economică

Premisele, obiectivele şi factorii determinanţi ai integrării


economice internaţionale

Formele integrării economice internnaţionale

Teorii ale integrării economice internaţionale

Acordul Nord - American de Comerţ Liber – NAFTA


ACTUALITATE, OBIECTIVELE, SCOPUL ŞI OBIECTUL
CERCETĂRII
Analiza conceptului de integrare
Obiectivele economică internaţională, apariţia şi
cercetării: noţiuni de bază;

Determinarea premiselor, obiectivelor şi


factorilor determinanţi ai integrării
economice internaţionale

Analiza formelor integrării economice


internaţionale

Teorii ale integrării economice


internaţionale

Analiza Acordul Nord - American de


Comerţ Liber – NAFTA.
CONCEPT DE INTEGRARE ECONOMICĂ
INTERNAŢIONALĂ
 Cuvântul “integrare” a fost utilizat, de la prima lui
atestare grafică, în anul 1620 și până la începutul
secolului nostru, exclusiv în științele exacte.
 Termenul de integrare a pătruns destul de greu în
limbajul oficial. El a fost utilizat pentru prima dată în
documentația oficială vizând ajutorul american
acordat Europei prin Planul Marshall întocmită de trei
economiști ai vremii: Charles P Kinleberger, Harold
Van B. Clenelaid și Bet T. Moore.
 Integrarea economică internaţională reprezintă un act
benevol a doua sau mai multe state care au decis să
realizeze obiective comune prin metode comune.
PREMISELE, OBIECTIVELE ŞI FACTORII
DETERMINANŢI AI INTEGRĂRII ECONOMICE
INTERNAŢIONALE