Sunteți pe pagina 1din 29

PATIMILE ŞI ÎNVIEREA

DOMNULUI NOSTRU
IISUS HRISTOS

Realizat de:
Prof. Cristina Cibi
Gradiniţa Hodoşa-Sat, Harghita
De câte ori se
apropie Sfânta
Sărbătoare a
Învierii, sufletul
nostru îşi
aminteşte cu
evlavie şi durere
de neasemuitele
Patimi ale
Mântuitorului,
Iisus, prin jertfa
Sa, a voit să
plătească datoria
păcatului săvârşit
de om şi prin
sângele Său
împacă pe om cu
Dumnezeu.
Se apropiau
Sărbătorile Paştelui.
La intrarea în
Ierusalim, Iisus este
întâmpinat de oameni
cu ramuri verzi. Era
ziua de Duminică, cu
o săptămână înaintea
Paştelui, când natura
se împodobea cu
flori.De atunci ea s-a
numit Duminica
Floriilor.
Din cetate se auzea cum oamenii strigau:
“Osana, fiul lui David! Binecuvântat este Cel ce
vine întru numele Domnului!”, şi îşi aşterneau
hainele în calea Lui.
Ştiind că se apropie clipa când va fi vândut,
Iisus a vrut să mănânce Paştele cu ucenicii
săi.
Iisus binecuvântează pâinea şi o frânge zicând:
“Luaţi, mâncaţi, acesta este trupul meu care se
frânge pentru voi spre iertarea păcatelor.”
Apoi Iisus ridică paharul cu
vin şi binecuvântând vinul
rosteşte: “Beţi din vinul
acesta toţi, acesta este
sângele meu al, legii celei
noi, carele pentru voi şi
pentru mulţi se roagă spre
iertarea păcatelor…”
Apoi Iisus a
mers în Grădina
Ghetsimani şi
plângând se
ruga Tatălui său
cu lacrimi de
sânge.
Atunci un înger
a coborât din
cer şi l-a
încurajat.
Îngenunchind,
Iisus a spus:
“Părinte de
voieşti
îndepărtează
paharul acesta
de la mine…”
“…Dar nu voia Mea, ci voia Ta să se
facă.”
Ostaşii L-au prins pe Iisus, şi L-au
dus legat la judecată.
Soldaţii I-au pus pe cap coroană de
spini, L-au legat şi L-au biciuit.
Pilat din Pont, judecătorul Romei, întreabă
mulţimea: “Ce să fac cu Iisus?” şi oamenii
au strigat: “Răstigneşte-l! Răstigneşte-l!”
Iisus urcă Golgota cu crucea în spate,cu
capul prins în coroana de spini şi biciuit de
soldaţi.
Batjocurei mulţimii el răspunde cu ruga
către Tatăl Ceresc: “Iartă-i, Doamne, că nu
ştiu ce fac…”
Mântuitorul este răstignit pe cruce
între doi tălhari
În ultima clipă, Fiul
rosteşte către Tatăl:
“Doamne Dumnezeul
Meu, în mâinile Tale
îmi dau sufletul!”
În clipa morţii sale cerul s-a întunecat,
catapeteasma templului s-a sfâşiat şi mulţi
au zis: “Cu adevărat, Fiul lui Dumnezeu
este Acesta!”
După ce a murit, Iosif din Arimateea,
Nicodim şi Fecioara Maria L-au pus în
mormânt şi o lespede grea a fost
aşezată peste intrare.
După trei zile, mironosiţele au mers la
mormânt dar acolo era doar un înger
care le-a spus: “Nu-L căutaţi pe Cel viu
printre cei morţi!”
Cu toată straja pusă de farisei la
mormântul Lui, Iisus a înviat după
cum le spusese apostolilor.
Domnul Hristos, biruind moartea, S-a
pogorât până în iad şi i-a eliberat pe toţi
drepţii care erau închişi acolo în
aşteptarea biruinţei Lui.
Şi S-a înălţat la
ceruri şi şade de-a
dreapta Tatălui.
De Paşte, creştinii
merg la biserică şi
cântă cu pioşenie în
faţa jertfei lui Iisus:
Hristos a înviat din morţi
Cu moartea pe moarte călcând
Şi celor din morminte
Viată dăruindu-le.
La Paşte, creştinii ciocnesc ouă roşii şi
spun:”Hristos a înviat!”, “Adevărat a
înviat!”
Bibliografie:
Revista “Chemarea Credinţei”, nr.73-74, anul
VII, martie-aprilie 1999