Sunteți pe pagina 1din 16

Interesul național = Valorile naționale

 Libertatea
 Democrația
 Securitatea
Strategie de securitatea națională
sau
Strategie Națională de Apărare
Securitatea națională solicită consens politic asupra „interesului național” și unitate de
acțiune
 Realizarea interesului național trebuie să se regăsească în „obiectivele de țară” ale României:
 Apărarea și consolidarea democrației constituționale
 Apărarea statului de drept și consolidarea instituțiilor statului român
 Creșterea competitivității României și valorificarea eficientă a resurselor țării
 Securitatea națională - corpul comun al tuturor ideologiilor pentru toate programele politice,
indiferent de filosofie și orientare
 Suprapunerea rolurilor de „lider” și „elită”, mai ales în plan politic
 Parlamentul României – instituția care apără interesului național. Supraveghează și corectează
funcționarea instituțiilor securității naționale
Președintele trebuie să fie garantul asigurării securității naționale în urmărirea
interesului național

 Președintele României este responsabil pentru protejarea și promovarea interesului național,


asigurarea apărării naționale și reprezentarea României la nivel internațional
 Președintele poate să asigure protejarea filonului identitar al națiunii române, continuitatea
ideologiei politice de securitate națională și promovarea elitelor la nivelul leadership-ului instituțiilor
statului român
 Președintele este comandantul forțelor armate
 Președintele răspunde de elaborarea și comunicarea Strategiei Naționale de Apărare a Țării
Arhitectura de securitate națională trebuie (re)definită

• Dimensiunea militară
• Dimensiune economică
• Dimensiune demografică
• Dimensiune culturală și educațională
• Dimensiune comunicațională
Capacitatea de apărare a României trebuie să fie credibilă, sustenabilă și descurajantă

• Pachet de legi coerent și unitar pentru forțele armate ale României


• definirea, organizarea și funcționarea forțelor armate
• statutul personalului și drepturile compensatorii pentru acesta
• rolul și locul altor instituții pentru apărarea națională
• Organizarea și amplasamentul eficient ale unităților militare
• Capabilități identificate corect, prioritizate și cuantificate
• Industriile și serviciile civile de securitate pot să se transforme într-o „armată de rezervă” cu o
pregătire inițială suficientă și o certificare primară de securitate. Nu este realist și sustenabil
Strategia de securitate națională este despre cetățean, atât ca beneficiar, cât și ca resursă
esențială pentru apărarea țării

 Creșterea implicării cetățenilor români în asigurarea securității naționale

 Comportamentul fiecărui individ poate afecta securitatea națională

 Atașamentul față de reperele de valoare ale națiunii

 Securitatea cetățeanului român în lume este dependentă de amprenta lăsată de ceilalți cetățeni români
Resursa umană este o condiție primordială a securității naționale

 Teme centrale ale strategiei de securitate națională:


 Situația demografică
 Emigrarea forței de muncă și a creierelor
 Resursa umană de calitate
 Asigură un randament superior al proceselor și mecanismelor de securitate națională
 Calitatea oamenilor este determinată de calitatea sistemelor de sănătate și educație
 Solicită climat de muncă eficient, favorabil performanței și competitivității
Economia națională este vehiculul primordial pentru asigurarea securității naționale

 Principalul motor al bunăstării sociale și individuale

 Asigură resursele materiale și motivaționale necesare pentru apărarea țării

 Economia trebuie să asigure capacitățile esențiale (de putere) ale statului

 Industria națională de apărare trebuie să fie eficientă și competitivă și să răspundă nevoilor


armatei.

 Securitate națională sustenabilă = management eficient al bugetului de securitate și apărare


Crearea relației funcționale și cu beneficii mutuale cu marii actori internaționali și cu
statele vecine

• Consolidarea relației cu SUA, ca principal partener strategic


• Creșterea profilului țării noastre în cadrul organizațiilor internaționale, cu accent pe NATO și UE
• Armonizarea intereselor cu vecinii și cu ceilalți actori din plan regional
• Maximizarea afinităților și minimizarea ostilităților cu statele vecine
• Marii actori de interes strategic pentru securitatea națională sunt Germania și Franța în cadrul UE,
Turcia în plan regional, respectiv Rusia, China și SUA în calitate de actori globali
• Inițiativele I.3.M și B.9 sunt formate multilaterale de cooperare cu aport în domeniile securității și
apărării
Strategie de securitatea națională
sau
Strategie Națională de Apărare
O strategie de securitatea națională ȘI O strategie națională de apărare !

 Strategia de Securitate Națională trebuie urmată de o nouă Strategie Națională de Apărare, în care să
fie precizate interesele și obiectivele militare ale României (inclusiv pentru diplomația apărării și
economia/industria de apărare)
 Evaluarea situației – mai concretă și mai pragmatică
 Un nivel de ambiție tangibil și credibil pentru obiectivele naționale
 Identificarea căilor de realizare în consens cu toate forțele politice, dar și cu capacitatea de realizare a
acestora
 Stabilirea responsabilităților și competențelor, acolo unde legea nu este clară
 Corelarea cu termenii de specialitate utilizați de celelalte state NATO pentru domeniul securității și cel al

apărării. Simplitate în exprimare.


Cultura de securitate funcțională

• Consensul în acțiune al liderilor politici, elitelor, instituțiilor de


apărare și securitate, business-ului românesc și cetățenilor
„ Ce alegi, aia ai ! ”