Sunteți pe pagina 1din 21

Design & Architecture

MINDs HUB

Iron Man`s Armure by Leonardo Da Vinci


Liceul de Arte Plastice
din Timisoara

Gabriela Fistis – Managing Director


denkstatt Romania

Sursa imagine: https://unrealitymag.com/leonardo-da-vinci-designs-irons-mans-armor/


Fistiș Gabriela
 Director Executiv denkstatt Romănia
 Absolventă a Universității Politehnica Timișoara
 Inginer chimist, master în Tehnologii nepoluante și Doctorat în Inginerie și
Management (Managementul Sustenabilității Organizaționale)
 22 ani experiență în managementul de mediu și sustenabilitate
 Experiență multiplă (cercetare, consultanță și industrie)
 Ecologistă convinsă

 Consider că respectul față de mediu și respectul față de oameni este esențial atunci când
vorbim de evoluție
 Cred cu tărie că evoluția cere schimbare
 Mă regăsesc printre cei care promovează schimbarea și îmi concentrez eforturile în
suportul orientat către cei care înțeleg sau nu înțeleg nevoia de schimbare
 Lupt pentru nevoile generațiilor viitoare și consider că nevoile acestora vor fi mult
diferite de cele actuale, că responsabilitatea noastră este de a crea contextul de evoluție
propice pentru un viitor echilibrat

 Visul meu este să schimb mentalități și să contribui la o lume mai bună

2
VISEAZĂ... TOTUL ESTE POSIBIL !!!!

 Limitările sunt pericole personale

 "Nu pot schimba direcția vântului, dar îmi pot ajusta velele
pentru a ajunge întotdeauna la destinație„ - James Dean

 “It always seems impossible until it’s done.” – Nelson Mandela


Pare să fie întotdeauna imposibil până se realizează

 IMPOSIBILUL poate însemna că încă nu am găsit soluțiile


fezabile
1. Premise
2. Conceptul Proiectului
3. Ținte
4. Beneficii

Agenda
Premise
Tinerii construiesc viitorul

 Fericirea vine din lucruri  Nevoia de conlucrare –  Procesul de învățare Sustenabilitatea:


mărunte imperios necesară pentru a depinde de metodologia
construi viitorul folosită, informația utilă și de  Creșterea calității vieții și asigurarea
 Nevoile generațiilor IGen, instrumentele pedagogice
unui echilibru între producție,
Alpha sunt diferite  Nevoia de instrumente folosite
resursele oferite de planetă și
facile – indispensabilă consumul pe termen lung pentru a
 Viitorul arată diferit  Profesorii au nevoie de
întruni nevoia de a trăi a populației
 Instrumentele IT și facilități care să înlesnească  Design-ul produselor sustenabile
digitalizarea este ACTUALĂ și procesul de învățare
în continuă transformare și  Arhitectură sustenabilă a
evoluție infrastructurilor locale
6
Sursa imagini:  Reziliență
https://www.walkinmyshoes.ie/get-children-off-good-start-secondary-school-2/
https://www.harveynorman.com.au/blog/tech/a-brief-guide-to-choosing-a-student-device-for-your-child/
https://education.cu-portland.edu/blog/curriculum-teaching-strategies/positive-school-culture/
Despre cine vorbim?

Graficieni Arhitecți Designeri de Artiști plastici


produs/obiect

 Transpun cuvintele în imagini  Sunt cei care vor crea locuințe  Creează design-ul produselor  Exprimă emoții prin artă
sustenabile noi
 Vor fi cheia comunicării în viitor  Comunică prin artă
 Sunt cei care vor participa activ la  Creează designul produselor
 Viitorii videographeri construirea comunităților și orașelor sustenabile  Participă la concepția noilor materiale
moderne și reziliente  Crează noul design vestimentar
 Viitorii fotografi  Conlucrează la concepția
 Vor colabora la realizarea mobilității produselor cu inginerii  Design textil
 Parte – experți de marketing
urbane sustenabile
 Aduc noul pe piața  Evidențiază frumosul în tot ceea ce ne
 Dezvoltarea și implementarea înconjoară 7
conceptelor Smart City  Inovează concepte de produse
noi
 Vor conlucra la planurile de
management urban contra  Anticipează și modelează viitorul
inundațiilor și cerințele consumatorilor
Sursa imagini:
Denkstatt, pozele sunt protejate cu @Copyright Zone metropolitane sustenabile
Timisoara CAPITALĂ CULTURALĂ 2021
 Timisoara este CAPITALĂ CULTURALĂ 2021
 Cum se poate aceasta evidenția fără un LICEU DE ARTE pregătit
pentru provocările zilei de mâine
 Cultura înseamnă și ARTĂ
 RESPONSABILITATE SOCIALĂ
 Sunt atâtea companii mari care pot ajuta, creând proiecte în
comunitate care să facă diferența
 O integrare a segmentului de educație în astfel de proiecte este
imperios necesară
 Beneficiile unor astfel de proiecte pot fi cuantificate monetar
astfel încât să se poată calcula profitabilitate acestora

SUNTEM RESPONSABILI PENTRU CREȘTEREA COMUNITĂȚILOR LOCALE ȘI


PENTRU SCHIMBAREA MENTALITĂȚILOR !!!
PROMOVAREA VALORILE SĂNĂTOASE și INDUCEREA ACESTORA ÎN
SEGMENTUL DE EDUCAȚIE conduce la o
SOCIETATE SĂNĂTOASĂ

INTERESELE, BIROCRAȚIA, CONTROLUL sunt valori negative care nu conduc spre EVOLUȚIE
ATELIERE MODERNE din TĂRILE VEST EU
ATELIERE MODERNE din TĂRILE VEST EU
ATELIERE ACTUALE ale LICEULUI de ARTE
• Vă invit să le descoperiți......

• Sunt departe de a fi locul ideal


pentru învățare

• Profesorii au înțeles nevoia și au


încercat să le modeleze cu elevii
pentru a întruni nevoia curriculară

• Instrumentele de învățare sunt


depășite

• Lipsesc calculatoarele performante


și soft-urile necesare procesului de
învățare pentru designerii și
arhitecții secolului XXI

• Lipsa dotărilor degradează NOI CREĂM și INDUCEM VALORILE TINERETULUI !


procesul de învățare și de- CUM putem să îi menținem pentru NOI ??!!!.....
motivează tinerii Să creeze valoare continuă ROMÂNIEI ? …..
Conceptul
proiectului
Conceptul proiectului?

Promotor • Proiect colaborativ (experți locali și


internaționali, suporteri din
Părți
Suporteri segmentul economic, profesori și
interesate/
Experți elevi, promotor)
Design&Art • Două componente principale
• Educație complementară
Profesori și
elevi Minds Hub • Remodelare atelier

Design&Art
Minds HUB

13
Ce se dorește ?
 Conlucrarea în comunitate împreună cu Liceul de Arte Plastice
 Decuplarea sistemului rigid de învățare actuală
 Crearea unei interacțiuni continue cu mediul real din câmpul muncii
 Încurajarea și motivarea tinerilor
o „Sharing is carrying” – crearea unor ateliere sau expuneri de bune practici cu experți,
antreprenori și manageri din diferite sectoare de activitate
o „Story telling” – povești de succes cu experți și oameni din diferite medii de afaceri
o Vizite de studiu – firme, universități etc.
 Realizarea unui Design & Art Minds Hub
o Integrarea conceptelor multiple de învățare
o Ateliere de îmbunătățire soft skills
o Realizarea unui atelier nou de design și arhitectură
 Dotat la standarde EU
 Cu instrumente de lucru moderne și utile procesului de învățare
 Care să deruleze ateliere de lucru Eco-Design și Arhitectură Sustenabilă
14
Ținte
Ținte?
 EDUCAȚIE
 Structură de ateliere de lucru
o 1 atelier de lucru cu elevii pe lună (extra-curicular)
o Participarea experți externi din mediul economic (1 expert pe lună prezent în atelier, Experți implicați/an – 8 persoane)
o Tematicile vor fi propuse și alese împreună cu profesorii și elevii
o Vizite de studiu (la facultăți de profil și în companii) – 3 vizite/an
 Profesori implicați
o 10 profesori per an
 Elevi implicați-Indicatori de impact pe termen lung – 4 ani
 Număr de elevi de liceu asistați/instruiți in ateliere – 2240 elevi
 Studenți lansați din liceu – 180
 Ingineri de produs diplomați – 10
 Tehnicieni – 22
 Arhitecți – 80

 REMODELAREA COMPLETĂ - ATELIER DE DESIGN și ARHITECTURĂ


o Mobilier nou și infrastructură de HUB (birouri, scaune ergonomice, proiector, instrumente de precizie pentru design)
o Computere noi (15 buc.) și soft-uri compatibile pentru design și arhitectură, Tablete grafice (15 buc.)
o Cercuri de Eco-Design - Lansarea de proiecte de eco-inovare in domeniul produselor (inițierea pentru început a unor elemente de inovare in
domeniul ambalajelor, etichetelor și al unor produse primare)
16
o Cercuri de Arhitectură Sustenabilă
Costuri previzionate
 Costurile sunt estimative

Cost, Euro Cost, Euro


Activități /Componente proiect An1 An2
Educație
Costuri organizare eveniment,
diseminare etc. 4000 4000
Regie 0 0
Telecomunicații 0 0
REMODELARE ATELIER/ Dezvoltare
HUB
Mobilier nou și infrastructură de HUB 6000 0
Computere noi, tablete grafice, soft-
uri, printer, retroproiector 33000 0
Dispozitive și instrumente pentru
prelucrarea cu precizie 1500 0
TOTAL 44500 4000

17
Beneficii
Beneficii?
• Motivarea elevilor și conlucrarea cu noile generații
• Motivarea profesorilor
• Asimilarea de noi informații și competențe complementare atât la nivel de profesori cât și la nivel de elevi
• Învățarea bazată pe elemente și informații de natură practică
• Infrastructură de învățământ calibrată la nevoile de învățare actuale
• Crearea de valori pozitive în rândul elevilor și profesorilor
• Atragerea în câmpul muncii a unui personal competent cu competențe multiple
• Impact social pozitiv, prin creșterea competențelor soft și tehnice ale unui grup esențial de tineri care vor juca un rol definitoriu pe
piața muncii
• Impact social pozitiv pentru comunitatea locală
• Impact de mediu pozitiv realizat pe termen lung prin produse și servicii sustenabile lansate de profesioniștii de pe piața muncii,
mult mai bine pregătiți
• Impact local pozitiv prin lansarea unor școli de valori în domeniul promovării conceptelor de sustenabilitate încă din tinerețe
• Potențial de marketing local (atât pentru sectorul privat cât și pentru sectorul instituțional)

19
Conlucrare - Proiectul are nevoie de….

Părți interesate / EXPERȚI SUPORTERI Profesori și elevi interesați Promotor


 Pot fi persoane fizice sau juridice  Vor fi cei care sunt de acord  Există o masă critică cu care s-a discutat și  Promotorul proiectului
să susțină proiectul și alocă acceptă proiectul este denkstatt Romania
 Experți din cadrul companiilor sau anumite resurse dar fără
universităților implicare directă  Direcțiunea îmbrățișează și acceptă  Acesta va colabora cu
proiectul și va pune la dispoziție resursele toate părțile interesate
 Sunt cei care doresc implicarea directă în  Aceștia pot beneficia de necesare disponibile în perioada de
cadrul proiectului cu resurse financiare și promovarea proiectului în dezvoltarea și
umane (voluntare sau delegate) diferite medii  Sunt foarte interesați să îl implementeze și implementare a
să conlucreze proiectului
 Sunt cei care pot participa activ la ateliere  Vor avea beneficii indirecte
de lucru bazat pe o eșalonare a inițiativelor  Există un Project Manager intern care va  Va susține
de educație și agreate cu conducerea colabora cu toți factorii interesați Managementul de
Liceului Proiect Extern astfel
 Există o asociație non profit afiliată Liceului
 Vor colabora activ la atingerea obiectivelor de Arte (APARTE) care creată valoarea încât toate etapele și
proiectului pentru Liceu activitățile propuse să se
finalizeze cu succes
 Vor avea beneficii directe 20
 Va participa și ca EXPERT
MULȚUMESC

denkstatt Romania
Strada Madrid nr. 22 Strada Părintele Galeriu 6C
300391 Timișoara 020762 București
România România

www.denkstatt.ro , Email: office@denkstatt.ro

Director Executiv
Gabriela Fistiș
gabriela.fistis@denkstatt.ro

Contact