Sunteți pe pagina 1din 20

Arhitectura

romană
Proiect realizat de:
Badea Mara Bratu Bianca
Hosu Andrei Ionescu Alexia
Murariu Nadia Petrovan Diana
Prezentare generală
● La început, arta romanilor avea influențe etrusce și grecești, urmând
să devină o artă originală, cu trăsături specifice.
organizarea și înființarea orașelor
existența unei camere centrale în casele particulare
● Romanii au preluat de la etrusci
modul de construcție al templelor
arcul și unele sisteme de boltire

piața publică ca centru al orașului


cele trei ordine arhitectonice (ionic, doric si corintic)
● Romanii au preluat de la greci
teatrele
picturile și mozaicurile ca modalități de decor

● Romanii au preluat și au adaptat tehnici de construcție și elemente


arhitecturale din Orientul elenistic.

● O caracteristică principală a construcțiilor romane o reprezintă boltele


în semicerc și formele de arc (la ferestre, portaluri, arcade).
Bisericile, spre exemplu,
sunt în formă de cruce,
groaie, cu bolți și cupole
și coloane circulare.

Catedralele, pe de altă
parte, impresionează prin
monumente si mareție.
lemn (grinzi, susținere în general)
piatră (fortificații, piloni de
susținere, poduri)
Majoritatea construcțiilor romane au la bază marmura (pereți)
cărămida
beton
Tipuri de construcții specifice arhitecturii romane
1. Construcții comemorative Arcul de triumf

Coloanele

2. Construcții religioase Templul (Panteonul)


Bazilica
Teatrul
3. Construcții publice
Băi publice
Amfiteatrul

4. Construcții domestice Domus

Villa

Insula

5. Construcții utilitare Podurile

Apeductele
Construcțiile comemorative
1. Arcurile de Triumf
● erau opere de artă arhitecturale care celebrau
una sau mai multe victorii militare ale aceleiași
personalități.
● erau monumente în formă de portic arcuit, cu
una sau mai multe arcade, decorat bogat cu
bazoreliefuri si inscripții.

● Un arc important al Romei este cel al lui


Constantin cel Mare, construit pentru a comemora Arcul de Triumf al lui Constantin
victoria sa asupra lui Maxentius, împărat al Romei,
în bătălia de la Podul Milvian.
2. Coloanele Columna lui
● au fost construite de către împărații romani în Traian
amintirea războaielor victorioase purtate de ei.
● erau mari construcții cu aspect cilindric, depășind
adesea înălțimea de 20 de metri.

Columna lui Traian


● a fost construită la ordinul împăratului Traian,
pentru comemorarea victoriei sale în Dacia.
● se află în Forul lui Traian și măsoară 40 de metri
înălțime, conținând 18 blocuri masive de marmură
de Carrara.
Construcțiile publice
1. Bazilica
● era o construcție care servea drept tribunal,
curte de justiție sau bursă.
● era și locul de intalnire si tranzactie a bancherilor,
negustorilor, oamenilor de afaceri.

● Senatul roman (asamblat bazilicii) avea o scară


monumentală care era folosită pentru accesul
demnitarilor sosiți la ședințele și întrunirile oficiale
2. Termele
● erau ansambluri arhitectonice, ample ca suprafață, acoperind
mai mult de 11 hectare
● cuprindeau băi publice, băi termale, pișcine în aer liber,
vestiare, săli și spații rezervate sportului (palestre), biblioteci,
curți interioare, locuri de
plimbare, săli de conferințe
● erau centrul existenței
citadine în care societatea
romană își consuma
activitatea

● Capacitatea celor mai


spatioase ansambluri de
terme atingeau intre 1600 si
3000 de persoane
3. Amfiteatrul
● Colosseumul este considerat cel mai mare amfiteatru roman cu o capacitate de 5000
de oameni
● În arenă aveau loc luptele oamenilor cu animale, dueluri între gladiatori și
curse

Venerable Bede afirma că


„Atâta vreme cât
Colosseumul va trăi, Roma
va trăi de asemenea”.
Construcțiile religioase
● se referă la diferite temple, aceștia având religia politeistă.
● erau construite în cinstea zeităților și asemănătoare cu cele grecești.

Panteonul
● este compus dintr-o bucată imensă de cărămidă, acoperită de plăci de marmură
si având în față un portic cu opt coloane.
● Pereții interiori sunt dispuși în trei rânduri orizontale, iar partea din față a clădirii
are trei rânduri a câte 8 coloane, fiecare cu un diametru de 1.5 metri.
● Cercetătorii Giulio Magli, de la Politehnica din Milano, și Robert Hannah de la
Universitatea Otago din Noua Zeelandă, au cercetat mai bine de doi ani această
construcție, studiind propagarea și direcția luminii solare.
Construcțiile domestice
1. Domus
● este locuința individuală tradițională a familiei romane, situată în mediul urban.

● Era locuința familiilor patricienilor înstăriți.


● Era decorată cu statui, mozaicuri, fântâni.
● Avea apă, încălzire centrală și spații largi
pentru odihnă și recreere.
2. Villa
● era o casă la țară construită pentru clasa înstărită din Republica Romană și
Imperiul Roman.
● Adesea luxoasă
● Se putea găsi şi la malul mării, chiar şi la periferia centrelor urbane.
3. Insula
● a fost folosită de majoritatea populației din orașele romane, incluzând clasa
de jos și de mijloc (plebeii), precum și din clasa de mijloc-sus (equites).
● Parterul era folosit pentru taverne, magazine și ateliere, iar etajul (sau
etajele), ca spațiu de locuit.
Construcțiile utilitare
1. Podurile
● Romanii au fost primii care au utilizat betonul în construcția podurilor (opus caementicium).
● Sunt cunoscute 931 de poduri romane astăzi, peste 800 dintre acestea fiind în Europa.
● Pons Fabricius (Podul lui Fabricius) este cel mai vechi pod roman care încă există în
starea lui inițială (anul 62 î.Hr.).
● Podurile erau utilizate pentru căile de comunicații.

2. Apeductele
● aveau rolul de a aproviziona orașul cu apă de la distanță, au contribuit la creșterea
standardului de locuire din interiorul orașelor romane.
● Prima apeductă romană a fost construită în anul 312 î.Hr., iar aceasta punea în funcțiune o
fântână din piața centrală
Podul lui Fabriciu

Apeductă
Multumim!
,
Bibliografie
● Zoe Petre (coord.), Manual pentru clasa a IX-a, Editura Corint, pp. 32-33

● Carol Căpiță, Alin Ciupală, Istoria artei și arhitecturii, pp. 11-12

● https://dexonline.ro/

● https://structurae.net/

● https://ro.wikipedia.org/