Sunteți pe pagina 1din 37

BAZA ENERGETICĂ ŞI MAŞINI

PARTEA a II-a
MAŞINI ŞI ECHIPAMENTE
PENTRU SPAŢII VERZI
MODULUL III
 8. MAŞINI DE SEMĂNAT ŞI PLANTAT

 MAŞINILE ŞI ECHIPAMENTELE DE SEMĂNAT - au ca destinaţie efectuarea


lucrării de semănat, care constă în repartizarea uniformă în sol, la adâncime
corespunzătoare, a seminţelor diferitelor specii, în vederea punerii lor în condiţii
optime de germinaţie şi dezvoltare a viitoarelor plante.
Tipuri principale de maşini utilizate pentru semănat seminţe de iarbă:
-maşini de semănat prin împrăştiere;
- maşini de semănat în rânduri foarte dese;
- maşini de semănat universale, adaptate pentru semănat iarbă;
- maşini pentru semănatul umed;
- maşini complexe pentru pregătirea terenului şi semănat la o singură trecere.

 Maşinile de semănat prin împrăştiere - Sunt realizate ca maşini acţionate de


muncitori (împinse sau tractate) sau purtate pe tractor.
După modul de împrăştiere, aceste maşini se clasifică în:
- maşini de semănat cu discuri cu palete;
- maşini de semănat cu braţ oscilant;
- maşini de semănat cu cilindru dozator.
 a. Maşinile de semănat prin împrăştiere cu discuri cu palete (prin centrifugare)
- cutie de alimentare cu seminţe, de formă conică sau piramidală, prevăzută la
partea inferioară cu un dozator de seminţe, special conceput pentru seminţe mici
de iarbă. Pentru împrăştierea seminţelor, maşina este prevăzută cu un dispozitiv
de împrăştiere centrifugal, cu discuri cu palete.

Schema maşinii de semănat cu disc


cu palete: 1. cadru; 2. dispozitiv
de cuplare la tractor; 3. cutie de
alimentare cu seminţe; 4. dozator
de seminţe; 5. distribuitor
centrifugal de seminţe.

Disc de împrăştiere cu palete:


1. disc; 2. palete.

- Se impune jalonarea terenului, astfel încât, la două treceri alăturate, marginile


zonelor semănate să se suprapună.
 b. Maşinile de semănat prin împrăştiere cu braţ oscilant sunt maşini purtate,
acţionate de la priza de putere a tractorului.
Alcătuire - buncăr de seminţe, prevăzut cu agitator şi dozator de tipul cu fante
şi un braţ oscilant, acţionat de un mecanism cu şaibă oscilantă.
Mecanismul cu şaibă oscilantă transformă mişcarea de rotaţie a arborelui cotit
în mişcare oscilantă a braţului. Seminţele, care trec prin dozator, ajung în tubul
oscilant, de unde sunt împrăştiate pe suprafaţa solului.

Maşină de semănat prin împrăştiere cu


braţ oscilant: 1. buncăr; 2. agitator;
3. braţ oscilant; 4. dozator şi manetă
de reglaj debit; 5. dispozitiv de cuplare la
tractor; 6. arbore cardanic.
Uniformitatea de împrăştiere a seminţelor de iarbă este mai
bună la maşina de semănat cu braţ oscilant decât la maşina de
semănat centrifugală.

Diferenţe între semănatul prin împrăştiere şi semănatul cu braţ oscilant


 c. Maşini de semănat prin împrăştiere cu cilindru dozator -
constructiv, sunt mai complicate, lăţimea lor de lucru este mai
mică, uniformitatea de distribuţie pe unitatea de suprafaţă este
foarte mare.

Schema aparatului de distribuţie cu cilindru dozator cu palete:


1. cutie de alimentare cu seminţe; 2. cilindru dozator cu palete; 3. cilindru de
alimentare; 4. deflector; 5. cilindru superior; 6. cilindru inferior; 7. deflectoare
de împrăştiere.
 Maşinile de semănat în rânduri foarte dese - sunt cele mai utilizate
- Pentru suprafeţe medii şi mari – acţionate mecanic
- Pentru suprafeţe mici - modele mici, acţionate de om, prin împingere.
- Se pot utiliza şi pentru aplicarea îngrăşămintelor chimice pe gazon, fin
granulate sau sub formă de pulbere.

Maşină specializată pentru semănat gazon, în rânduri foarte dese, cu aparat de


distribuţie cu perii: 1. cutie de alimentare cu seminţe; 2. perii rotative; 3. dozator de
seminţe; 4. roată de sprijin şi acţionare a periilor.
 Semănători de cereale adaptate pentru semănat iarbă
- Se folosesc în momentul în care nu există o altă alternativă, când nu se cere
obţinerea unui gazon de calitate.
- Distanţa între rânduri este destul de mare;
- Se impune semănatul perpendicular pe trecerile anterioare, pentru a mări
uniformitatea de repartiţie a seminţelor pe sol.

Schema semănătorii de cereale:


1 – cutia de alimentare cu seminţe; 2 – agitator;
3. aparat de distribuţie; 4 – tub de conducere a
seminţelor; 5 – brăzdar; 6 – organe de acoperire;
7 – roată motrică; 8 – cutie de viteze; 9 – transmisie;
10 – casetă distribuitor; 11 – fund mobil;
a – adâncimea de lucru.
Aparatul de distribuţie - partea cea mai importantă a semănătorii
- În prezent sunt utilizate două modele principale: distribuitor „cilindrul cu
pinteni” şi „cilindrul cu caneluri”.

a. b. c.
Schema aparatului de distribuţie cu distribuitor cilindru cu pinteni:
a. procesul de lucru; b. distribuitor simplu cilindru cu pinteni (pentru seminţe mari);
c. distribuitor dublu; 1 – caseta distribuitorului; 2 – distribuitor cilindru cu pinteni; 3 – tub de
conducere a seminţelor; 4 – fund mobil; 5 – şurub de reglaj; 6 – creastă mediană de
ghidare a seminţelor; 7 – pinten:
- Aparate de distribuţie cu distribuitori de tip cilindrii canelaţi

Schema aparatului de distribuţie cu distribuitor cilindru canelat:


1 – distribuitor; 2 – caseta distribuitorului; 3 – şurub de reglaj;
4 – clapetă mobilă; 5 – obturator; 6 – tub de conducere.
- are posibilitatea de a se deplasa axial, modificându-şi volumul util
al canelurilor şi, astfel, norma de sămânţă distribuită.
 Maşini pentru semănatul umed
- Semănatul “umed” - cea mai modernă metodă de semănat iarbă
- constă în aplicarea pe sol a unui amestec din material lemnos, seminţe de iarbă,
fertilizatori şi emulsii stabilizatoare, cu o maşină specializată.

Schema de principiu a unei semănători cu jet proiectat de tip “umed”


 AGREGATE COMPLEXE PENTRU PREGĂTIREA TERENULUI ŞI SEMĂNAT LA O
SINGURĂ TRECERE - pregătesc terenul la o singură trecere concomitent cu
semănatul.
Modulul complex de pregătire a patului germinativ în vederea semănatului, la
cerere, se poate completa şi cu o maşină de semănat, utilizarea agregatului ducând
la o productivitate foarte mare şi economie de echipamente mecanizate.

Agregat complex pentru pregătirea terenului şi semănat la o singură trecere


 MAŞINI DE SĂPAT GROPI
Aceste maşini au ca destinaţie executarea de gropi în vederea plantării
pomilor, arbuştilor, a stâlpilor şi a scurgerii apei ce stagnează la suprafaţa solului.

Schema maşinii de săpat gropi:


1- cadru; 2 - transmisie; 3 – grup conic reductor; 4 – spire elicoidale; 5 – cuţit; 6 – vârf;
7 - burghiu: α – unghiul de înclinare a transmisiei cardanice; t – lumina la sol;
A,B,C,D – mecanism patrulater articulat.
 MAŞINI ŞI ECHIPAMENTE PENTRU RECOLTAREA COVOARELOR DE
GAZON (PLĂCILOR DE TURF)
Covoarele de gazon se pot obţine pe cale naturală sau în şcoli de gazon.
O şcoala de gazon amenajată pe un teren impropriu semănatului şi creşterii naturale,
implică amenajarea unei suprafeţe plane şi fără denivelări, pe care se aşează un strat
de prundiş grosier (8 cm – 10 cm), peste care se aşează un strat de nisip (4 cm – 8 cm)
uniform nivelat. Acest substrat este utilizat pentru a asigura un drenaj de foarte bună
calitate gazonului semănat. Peste acest strat se aşează o plasă cu ochiuri medii şi
deasupra un strat de sol fertil, de foarte bună calitate, în grosime de 5 cm - 8 cm, în
care se seamănă gazonul.

Principiul şcolii de gazon


Pentru recoltarea covoarelor de gazon se folosesc maşini combinate, care
execută atât decuparea cât şi roluirea acestora.
Anterior operaţiei de recoltare, suprafaţa de producţie poate fi cosită.
Pentru tăierea longitudinală a covoarelor, maşinile sunt prevăzute cu cuţite
disc (mai rar cuţite lungi), pentru decuparea la lungimea dorită, cu un mecanism
de tip ghilotină, iar pentru recoltarea covoarelor rulate, cu un cuţit orizontal, care
pătrunde la adâncimea stabilită în sol şi, prin forma specială a aripii cuţitului,
forţează rularea gazonului tăiat.

Recoltarea covoare rulate de gazon


 10. MAŞINI ŞI ECHIPAMENTE PENTRU ÎNTREŢINEREA SPAŢIILOR VERZI

Maşinile şi echipamentele pentru întreţinerea spaţiilor verzi, după lucrarea pe


care o execută, se pot grupa în mai multe categorii:
- cositori pentru gazon şi suprafeţe înierbate;
- cositori pentru garduri vii; cositori pentru arbuşti şi tufişuri;
- trimere pentru zone dificile; perii şi aspiratoare;
- tocători de resturi vegetale; motoferăstraie cu lanţ;
- maşini pentru aerarea solului;
- maşini pentru curăţarea suprafeţelor gazonate;
- maşini pentru supraînsămânţat gazon;
- maşini pentru bordurat spaţii gazonate;
- maşini pentru întreţinerea suprafeţei gazonului şi stratului de sol;
- maşini şi echipamente pentru marcarea terenurilor gazonate;
- maşini pentru fertilizat gazonul;
- maşini şi echipamente pentru protecţia spaţiilor verzi;
- unelte şi dispozitive manuale.
 COSITORI PENTRU GAZON ŞI SUPRAFEŢE ÎNIERBATE

Prin cosit, de regulă, se urmăreşte asigurarea unui aspect plăcut al


gazonului, dezvoltarea unor noi fire de iarbă, menţinerea uniformităţii grosimii
firelor de iarbă, mărirea densităţii firelor de iarbă pe unitatea de suprafaţă,
distrugerea buruienilor care apar.

Clasificarea cositorilor se face după mai multe criterii:


a. După modul de cuplare la sursa de energie:
- cositori tractate;
- cositori purtate;
- cositori autopropulsate.
b. După tipul aparatului de tăiere:
- cu aparate de tăiere prin forfecare;
- cu aparate de tăiere rotative;
- cu aparate cu ax orizontal;
- cu aparate cu ax vertical.
 Cositori cu aparate de tăiere prin forfecare - sunt utilizate foarte puţin pentru cositul de
calitate. Lucrează bine pe terenuri cu material înalt, care se îndepărtează după cosire.
Aparatul de tăiere constituie principala parte componentă a cositorilor. Constructiv, el poate fi
realizat cu un singur cuţit sau cu două cuţite.
 Aparatul de tăiere cu un singur cuţit este format dintr-o bară cu degete care constituie partea
fixă - contracuţitul şi o parte mobilă – cuţitul.

1 - deget; 2 - bară port-degete; 3 - plăcuţă


contra-tăietoare; 4 - plăcuţă tăietoare (segment);
5 – bară port-segmenţi; 6- placă de presiune (ghidaj);
7 - placă distanţieră; 8 - şurub fixare deget.

Elementele principale ale aparatului de tăiere prin forfecare:


t0 – pasul degetelor; t – pasul cuţitului; s – cursa cuţitului
În funcţie de pasul degetelor t0, cu menţinerea cursei constante a
cuţitului, la o valoare de 76.2 mm (3 inch), aparatele de tăiere prin
forfecare, pot fi cu tăiere normală, medie sau joasă.

a b c
Aparate de tăiere prin forfecare utilizate la cositori pentru spaţii verzi:
a. aparat de tăiere prin forfecare cu tăiere normală; b. Aparat de tăiere prin forfecare cu
tăiere medie c. Aparat de tăiere prin forfecare cu tăiere joasă

Relaţii de corespondenţă şi funcţionare:


- pentru aparatul cu tăiere normală: S = t = t0 = 76,2 mm,
- pentru aparatul cu tăiere mijlocie: S = t = 1,5t0 = 76,2 mm;
- pentru aparatul cu tăiere joasă: S = t = 2t0 =76,2 mm.
 Aparatul de tăiere cu dublu cuţit asigură o tăiere mai rapidă şi
mai sigură a suprafeţelor înierbate.
Acest tip de aparat are în componenţă două cuţite, unul superior
şi altul inferior, care se găsesc în mişcare rectilinie-alternativă, în
sensuri opuse, fiecare având rolul de contracuţit pentru cel de-al
doilea.

Aparat de tăiere prin forfecare cu dublu cuţit.


 Cositorile cu aparate de tăiere rotative execută tăierea gazonului în plan
orizontal sau în plan vertical, realizând un cosit de calitate superioară.
 a. Tăierea în plan orizontal - se face prin inerţie, cu aparate de tăiere de tipul
cu lame (cuţite) în mişcare de rotaţie.
Cuţitele cu care sunt echipate aparatele cu tăiere rotativă în plan orizontal, pot
fi montate rigid pe arborele de acţionare - cuţite rigide, sau pot fi montate
articulat, prin bolţuri pe un suport disc, rigidizat cu arborele de acţionare - cuţite
articulate.
Turaţia cuţitelor la cositorile cu tăiere în plan orizontal depăşeşte 3000 rot/min.
Înălţimea de tăiere se poate regla între 20 mm şi 75 mm.
Iarba tăiată este lăsată pe sol sau colectată în cutii colectoare, care vor fi
descărcate după umplere. Calitatea tăierii este bună spre foarte bună (în funcţie
de model).

Schema unui aparat de tăiere inerţial cu


tăiere în plan orizontal
Unele modele de motocositori sunt prevăzute cu cutiile
colectoare, în care materialul tocat se acumulează iar la umplere
acestea sunt golite.

Motocositoare pentru gazon, acţionată de motor termic.


Unele tipuri de cositori, pentru mărirea lăţimii de lucru, au unul
până la trei discuri cu cuţite sub aceeaşi carcasă.
Motocositorile cu cuţite rotative, destinate cosirii unor
suprafeţe mai mari, sunt realizate ca maşini autopropulsate,
prevăzute cu cutii colectoare de mare capacitate. Pentru a evita
compactarea solului şi strivirea firelor de iarbă, ele sunt echipate
cu roţi de dimensiuni mici, cu pneuri de joasă presiune.
Cositorile moderne autopropulsate sunt prevăzute cu
dispozitive de urmărire şi copiere a denivelărilor terenului, care
permit menţinerea înălţimii de tăiere la valoarea prestabilită
iniţial, indiferent de forma generală a suprafeţei acestuia.
Cuţitele lamelare rigide pot fi profilate, în lucru acţionând ca
un ventilator-aspirator asupra materialului cosit.

Modele de cuţite lamelare rigide.

Modele de cuţite lamelare articulate.


 Tăierea în plan vertical se realizează cu aparate de tăiere de tip cilindru cu
lame tăietoare dispuse elicoidal. Astfel de aparate de tăiere asigură o calitate
foarte bună a suprafeţei tăiate.
Calitatea tăierii este dată de numărul de lame tăietoare de pe suprafaţa
cilindrului. Numărul de lamele poate varia de la 3 – 4 (40 – 50 tăieri/metru liniar) la
10 – 12 (140 - 160 tăieri/metru liniar).

Schema unei cositori cu cilindru de tăiere în plan vertical.


Cilindrul de tăiere este amplasat între roţile anterioare de sprijin şi tamburul
posterior, care împreună alcătuiesc un plan de sprijin, faţă de care se poate regla
înălţimea de tăiere.
Înălţimea de tăiere este determinată de distanţa dintre planul
de sprijin, pe care rulează tamburul posterior şi poziţia lamei
contra-tăietoare. Prin modificarea poziţiei tamburului de sprijin,
se modifică şi poziţia lamei contra-tăietoare, modificându-se
astfel, înălţimea de tăiere a gazonului. Acţionarea cilindrilor de
tăiere se poate face fie mecanic, fie hidraulic.

Modele de cilindri cu tăiere în plan vertical, utilizaţi pe cositori.


 Cositori cu cuţite articulate - sunt utilizate pentru distrugerea
arbuştilor şi tufişurilor, a vegetaţiei spontane, tăieri de garduri vii
în spaţii intravilane şi drumuri de acces şi pentru întreţinerea
spaţiilor verzi situate pe suprafeţe înclinate, canale, versanţi etc.
Aparatul de tăiere are în componenţă un rotor, format dintr-un
tambur, pe care sunt montate articulat cuţitele de tăiere, acoperit
la partea superioară de o carcasă. Rotorul poate fi acţionat prin
priza de putere a tractorului sau de un motor hidraulic, la turaţii
de peste 2500 rot/min, calitatea tăierii fiind satisfăcătoare. Acest
aparat de tăiere este de tip inerţial.

Principiul de funcţionare al unei cositori cu


organe de tăiere articulate
Pentru a permite accesul uşor în diferite locuri, cositorile cu
cuţite articulate se montează pe tractoare, împreună cu mecanisme
cu braţe articulate, acţionate hidraulic.

Montarea pe tractor şi posibilităţi de utilizare a cositorilor


cu tăiere verticală, cu organe articulate
 Cositorile pentru garduri vii - sunt echipamente acţionate de motoare
termice în doi timpi sau de motoare electrice, specializate în tăierea şi întreţinerea
gardurilor vii.
Un astfel de echipament are în componenţă un aparat de tăiere prin forfecare,
echipat cu lame tăietoare speciale, cu cuţit şi contracuţit dublu, lucrând în ambele
sensuri, cu care se pot executa tăieri în plan orizontal şi în plan vertical.

Aparat cu tăiere prin forfecare pentru garduri vii.

c.

Motocositori pentru garduri vii cu aparat cu tăiere prin forfecare:


a. cu motor electric; b. cu motor termic; c. motocositoare cu prelungitor.
 Trimerele pentru zone dificile - sunt echipamente utilizate pentru
îndepărtarea vegetaţiei din locurile unde cositorile nu pot au acces.
Sunt acţionate de motoare termice sau de motoare electrice de mică
putere.

Trimere cu cap de tăiere cu fire de nailon: a. cu motor electric; b. cu motor termic


Capul de tăiere este alcătuit dintr-un rotor de turaţie mare, prevăzut cu
unul sau două fire de nailon, pe post de aparat de tăiere, protejat de o carcasă
de protecţie.

Cap de tăiere pentru trimer, prevăzut cu fir de nailon


Trimerele profesionale sunt prevăzute cu modele alternative de
capete de tăiere, cu cuţite specializate, realizate din oţel, atingând
un diametru maxim de 250 mm.
Unele modele sunt prevăzute cu posibilitatea de modificare a
unghiului capului de tăiere, astfel încât acest echipament să poată
fi utilizat şi pentru fasonat marginea gazonului, mărind astfel
domeniul de utilizare.

Cuţite specializate utilizate pe trimerele profesionale


 Perii, aspiratoare şi ventilatoare
 Periile mecanice sunt echipamente utilizate pentru întreţinerea şi aerarea
gazonului (îndepărtează iarba uscată şi ridică gazonul bătut sau culcat, aerează
iarba verde), împrăştierea nisipului sau materialelor pentru întreţinerea
gazonului.
Periile mecanice pot fi realizate ca:
- perii drepte, tractate;
- perii rotative.
a. Periile drepte sunt destinate spaţiilor gazonate, bine întreţinute. Sunt
confecţionate din nailon, polipropilenă sau alte materiale plastice.

Perie mecanică dreaptă, tractată.


b. Peria mecanică rotativă.
Echipamentul are în componenţă una sau două perii rotative în plan
orizontal, montate în partea din faţă a echipamentului, cu rolul de a aduna
materialele reziduale şi o perie rotativă în plan vertical, pentru aruncarea
materialelor adunate, în bena colectoare.
Periile sunt acţionate de motoare hidraulice.

Perie mecanică rotativă


 Aspiratoarele şi ventilatoarele sunt echipamente utilizate pentru a
strânge frunzele căzute şi chiar resturile de iarbă cosită, de pe aleile,
drumurile interioare sau spaţiile verzi ale parcurilor.
Aspiratoarele creează depresiune, aspirând materialul pe care-l
colectează în saci ataşaţi, concomitent cu aspiratul pot efectua şi
tocarea materialului (fig. 10.24).

Aspirator de frunze uscate, prevăzut


cu posibilitatea tocării materialului
vegetal

Ventilatoarele suflă un curent de aer spre materialul care trebuie


strâns, acţionând în sens invers aspiratoarelor.
După realizarea grămezii de material acesta este încărcat într-un
mijloc de transport.
 Tocătorile pentru resturi vegetale - sunt destinate tocării
materialului vegetal, în scopul de a-l transforma în particule mici. Ele pot avea
destinaţie casnică sau profesională, în funcţie de materialul ce urmează a fi
tocat.
Tocătorile pot fi acţionate de motoare electrice, de motoare termice, sau
prin priza de putere a tractorului.
Capul de tocare este realizat în două variante:
- cu rotor cu cuţite, pentru tocătorile industriale, de putere ;
-cu disc cu cuţite, pentru tocătorile de mică putere.

Cap de tocare cu rotor cu cuţite Tocătoare cu disc cu cuţite


 Motoferăstraiele cu lanţ sunt echipamente larg utilizate în spaţiile verzi
pentru tăieri de arbori, ramuri etc. Motoferăstraiele cu lanţ sunt acţionate, de
regulă, de motoare termice, în doi timpi.
Elementul activ al motoferăstraielor îl reprezintă lanţul de tăiere. El este susţinut
de o placă suport. Lanţul se compune din zale speciale cu dinţi şi fără dinţi (de
legătură). Numărul dinţilor de pe lanţ şi forma tăişului dinţilor diferă în funcţie de
domeniul de lucru.

Tipuri de zale cu dinţi pentru lanţ de motoferăstrău

Motoferăstrău cu motor termic.


Pentru tăierea ramurilor situate la înălţimi mari, sau în situaţia în care accesul
operatorului în apropierea ramurilor nu este posibilă, motoferăstraiele se pot
echipa cu prelungitoare, care permit efectuarea corectă a operaţiilor de tăiere şi
întreţinere de la distanţă.

Motoferăstrău echipat cu prelungitor

Motoferăstraiele sunt echipamente periculoase şi trebuie manevrate cu multă


atenţie. Ele trebuie să fie utilizate numai de personal calificat, iar utilizarea
echipamentelor de protecţie la lucrul cu aceste maşini este obligatorie.