Sunteți pe pagina 1din 166

BILANȚ 2018

Volumul
METODOLOGIE eșantionului
1539 subiecți
18+

Reprezentativitate Perioadă
Eroare maximă de desfăşurare
tolerată ±2,5% 19-20.12.2018

UNSAR
Tipul
eșantionului
Multi-stratificat, Metoda
probabilist
CATI
(Computer Assisted
Telephone Interviewing)
Credeți că în România lucrurile merg într-o direcție bună sau într-o direcție
greșită?

2%1%
17%

Direcția este bună

Direcția este greșită

Nu știu

Nu răspund

80%

Bilanț 2018
Credeți că în România lucrurile merg într-o direcție bună sau într-o direcție
greșită? * Gen

Gen
  Total
Masculin Feminin

Direcția este bună 17,2% 17,5% 17,3%

Credeți că în România Direcția este greșită 80,6% 78,7% 79,6%


lucrurile merg într-o
direcție bună sau într-o
direcție greșită? Nu știu 1,7% 2,2% 2,0%

Nu răspund ,5% 1,5% 1,1%

Total 100,0% 100,0% 100,0%

Bilanț 2018
Credeți că în România lucrurile merg într-o direcție bună sau într-o direcție
greșită? * Vârsta

Vârsta
  Total
Peste 65 de
18 - 35 ani 36 - 50 ani 51 - 65 ani
ani
Direcția este bună 15,4% 11,2% 17,7% 28,1% 17,3%
Credeți că în România
Direcția este greșită 82,6% 86,8% 77,7% 67,8% 79,7%
lucrurile merg într-o
direcție bună sau într-o
Nu știu 1,3% 1,2% 2,9% 2,7% 2,0%
direcție greșită?
Nu răspund ,7% ,7% 1,6% 1,4% 1,1%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Bilanț 2018
Credeți că în România lucrurile merg într-o direcție bună sau într-o direcție
greșită? * Școlaritate

Școlaritate
  Total
Studii Studii
Studii medii
elementare superioare
Direcția este bună 14,0% 19,3% 18,7% 17,3%
Credeți că în România
Direcția este greșită 83,2% 77,4% 78,7% 79,7%
lucrurile merg într-o
direcție bună sau într-o
Nu știu 1,7% 2,1% 1,7% 1,9%
direcție greșită?
Nu răspund 1,1% 1,1% ,9% 1,1%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Bilanț 2018
Credeți că în România lucrurile merg într-o direcție bună sau într-o direcție
greșită? * Mediul de rezidență

Mediul de rezidență
  Total
Urban Rural

Direcția este bună 18,8% 15,6% 17,3%

Credeți că în România Direcția este greșită 78,5% 81,1% 79,7%


lucrurile merg într-o
direcție bună sau într-o
direcție greșită? Nu știu 1,7% 2,1% 1,9%

Nu răspund 1,0% 1,1% 1,1%

Total 100,0% 100,0% 100,0%

Bilanț 2018
Credeți că în România lucrurile merg într-o direcție bună sau într-o direcție
greșită? * Regiunea

Regiunea
  Total
Transilvania Sud+București
Moldova
+ Banat + Dobrogea
Direcția este bună 13,0% 19,5% 20,3% 17,3%
Credeți că în România
Direcția este greșită 84,2% 77,7% 75,7% 79,6%
lucrurile merg într-o
direcție bună sau într-o
Nu știu 1,9% 2,0% 2,0% 2,0%
direcție greșită?
Nu răspund ,9% ,7% 2,0% 1,1%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Bilanț 2018
Cât de mulțumit sunteți, în general, de felul în care trăiți?

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Foarte mulțumit 5%

Destul de mulțumit 33%

Nu prea mulțumit 43%

Deloc mulțumit 18%

Nu știu / Nu răspund 1%

Bilanț 2018
Cât de mulțumit sunteți, în general, de felul în care trăiți? * Gen

Gen
  Total
Masculin Feminin

Foarte mulțumit 5,4% 5,1% 5,3%

Destul de mulțumit 35,9% 29,6% 32,7%


Cât de mulțumit sunteți,
în general, de felul în care Nu prea mulțumit 41,8% 43,4% 42,6%
trăiți?
Deloc mulțumit 15,8% 21,1% 18,5%

Nu știu / Nu răspund 1,1% ,8% ,9%

Total 100,0% 100,0% 100,0%

Bilanț 2018
Cât de mulțumit sunteți, în general, de felul în care trăiți? * Vârsta

Vârsta
  Total
Peste 65 de
18 - 35 ani 36 - 50 ani 51 - 65 ani
ani
Foarte mulțumit 5,8% 1,7% 5,6% 8,5% 5,2%

Destul de mulțumit 41,7% 31,1% 27,1% 28,3% 32,7%


Cât de mulțumit sunteți,
în general, de felul în care Nu prea mulțumit 43,3% 45,2% 45,3% 34,8% 42,7%
trăiți?
Deloc mulțumit 9,2% 20,0% 21,4% 26,6% 18,5%

Nu știu / Nu răspund   2,0% ,5% 1,7% 1,0%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Bilanț 2018
Cât de mulțumit sunteți, în general, de felul în care trăiți? * Școlaritate

Școlaritate
  Total
Studii Studii
Studii medii
elementare superioare
Foarte mulțumit 6,5% 4,0% 6,4% 5,3%

Destul de mulțumit 18,6% 35,7% 55,7% 32,7%


Cât de mulțumit sunteți,
în general, de felul în care Nu prea mulțumit 46,5% 43,2% 31,9% 42,6%
trăiți?
Deloc mulțumit 27,1% 16,2% 5,5% 18,5%

Nu știu / Nu răspund 1,3% ,9% ,4% 1,0%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Bilanț 2018
Cât de mulțumit sunteți, în general, de felul în care trăiți? * Mediul de rezidență

Mediul de rezidență
  Total
Urban Rural

Foarte mulțumit 5,7% 4,6% 5,2%

Destul de mulțumit 36,7% 28,3% 32,7%


Cât de mulțumit sunteți,
în general, de felul în care Nu prea mulțumit 39,9% 45,7% 42,6%
trăiți?
Deloc mulțumit 17,4% 19,8% 18,5%

Nu știu / Nu răspund ,4% 1,5% ,9%

Total 100,0% 100,0% 100,0%

Bilanț 2018
Cât de mulțumit sunteți, în general, de felul în care trăiți? * Regiunea

Regiunea
  Total
Transilvania+ Sud+București
Moldova
Banat + Dobrogea
Foarte mulțumit 4,1% 6,3% 5,0% 5,3%

Destul de mulțumit 35,7% 32,0% 28,9% 32,7%


Cât de mulțumit sunteți,
în general, de felul în care Nu prea mulțumit 45,9% 40,6% 41,2% 42,6%
trăiți?
Deloc mulțumit 13,2% 20,3% 23,9% 18,5%

Nu știu / Nu răspund 1,1% ,7% 1,0% ,9%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Bilanț 2018
Cum credeţi că veţi trăi peste un an?

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Mai bine 29%

La fel 24%

Mai prost 41%

Nu știu / Nu răspund 6%

Bilanț 2018
Cum credeţi că veţi trăi peste un an? * Gen

Gen
  Total
Masculin Feminin

Mai bine 30,7% 26,7% 28,6%

La fel 26,4% 22,6% 24,4%


Cum credeţi că veţi trăi
peste un an?
Mai prost 38,6% 43,0% 40,9%

Nu știu / Nu răspund 4,3% 7,7% 6,0%

Total 100,0% 100,0% 100,0%

Bilanț 2018
Cum credeţi că veţi trăi peste un an? * Vârsta

Vârsta
  Total
Peste 65 de
18 - 35 ani 36 - 50 ani 51 - 65 ani
ani
Mai bine 39,0% 21,0% 26,5% 25,9% 28,6%

La fel 28,1% 31,1% 19,6% 16,0% 24,5%


Cum credeţi că veţi trăi
peste un an?
Mai prost 28,1% 45,0% 48,8% 44,4% 40,8%

Nu știu / Nu răspund 4,9% 2,9% 5,1% 13,7% 6,1%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Bilanț 2018
Cum credeţi că veţi trăi peste un an? * Școlaritate

Școlaritate
  Total
Studii Studii
Studii medii
elementare superioare
Mai bine 25,3% 30,9% 29,2% 28,7%

La fel 16,8% 27,2% 33,1% 24,4%


Cum credeţi că veţi trăi
peste un an?
Mai prost 46,4% 38,4% 36,0% 40,9%

Nu știu / Nu răspund 11,5% 3,5% 1,7% 6,0%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Bilanț 2018
Cum credeţi că veţi trăi peste un an? * Mediul de rezidență

Mediul de rezidență
  Total
Urban Rural

Mai bine 29,8% 27,3% 28,6%

La fel 26,7% 21,8% 24,4%


Cum credeţi că veţi trăi
peste un an?
Mai prost 39,2% 42,8% 40,9%

Nu știu / Nu răspund 4,3% 8,0% 6,0%

Total 100,0% 100,0% 100,0%

Bilanț 2018
Cum credeţi că veţi trăi peste un an? * Regiunea

Regiunea
  Total
Transilvania+ Sud+București
Moldova
Banat + Dobrogea
Mai bine 23,6% 31,0% 32,0% 28,6%

La fel 28,3% 23,4% 20,0% 24,5%


Cum credeţi că veţi trăi
peste un an?
Mai prost 40,3% 39,8% 44,3% 40,9%

Nu știu / Nu răspund 7,8% 5,7% 3,7% 6,0%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Bilanț 2018
Comparativ cu anul trecut, cum credeți că  a fost anul 2018 pentru România ?

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Mai bun 23%

La fel 28%

Mai prost 48%

Nu știu / Nu răspund 1%

Bilanț 2018
Comparativ cu anul trecut, cum credeți că  a fost anul 2018 pentru România ? *
Gen

Gen
  Total
Masculin Feminin

Mai bun 20,6% 24,5% 22,6%

Comparativ cu anul trecut, La fel 27,2% 29,5% 28,4%


cum credeți că  a fost anul
2018 pentru România ? Mai prost 50,9% 44,9% 47,8%

Nu știu / Nu răspund 1,3% 1,0% 1,2%

Total 100,0% 100,0% 100,0%

Bilanț 2018
Comparativ cu anul trecut, cum credeți că  a fost anul 2018 pentru România ? *
Vârsta

Vârsta
  Total
Peste 65 de
18 - 35 ani 36 - 50 ani 51 - 65 ani
ani
Mai bun 21,3% 14,0% 23,1% 35,8% 22,6%

Comparativ cu anul trecut, La fel 34,5% 29,5% 26,0% 20,5% 28,4%


cum credeți că  a fost anul
2018 pentru România ? Mai prost 43,4% 55,8% 49,6% 41,6% 47,9%

Nu știu / Nu răspund ,9% ,7% 1,3% 2,0% 1,2%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Bilanț 2018
Comparativ cu anul trecut, cum credeți că  a fost anul 2018 pentru România ? *
Școlaritate

Școlaritate
  Total
Studii Studii
Studii medii
elementare superioare
Mai bun 24,4% 23,1% 17,0% 22,6%

Comparativ cu anul trecut, La fel 25,7% 31,7% 23,8% 28,3%


cum credeți că  a fost anul
2018 pentru România ? Mai prost 48,8% 44,0% 57,9% 47,9%

Nu știu / Nu răspund 1,1% 1,2% 1,3% 1,2%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Bilanț 2018
Comparativ cu anul trecut, cum credeți că  a fost anul 2018 pentru România ? *
Mediul de rezidență

Mediul de rezidență
  Total
Urban Rural

Mai bun 19,0% 26,7% 22,6%

Comparativ cu anul trecut, La fel 29,3% 27,2% 28,4%


cum credeți că  a fost anul
2018 pentru România ? Mai prost 50,6% 44,8% 47,9%

Nu știu / Nu răspund 1,1% 1,3% 1,2%

Total 100,0% 100,0% 100,0%

Bilanț 2018
Comparativ cu anul trecut, cum credeți că  a fost anul 2018 pentru România ? *
Regiunea

Regiunea
  Total
Transilvania+ Sud+București
Moldova
Banat + Dobrogea
Mai bun 17,8% 23,6% 28,9% 22,6%

Comparativ cu anul trecut, La fel 31,2% 26,6% 27,2% 28,4%


cum credeți că  a fost anul
2018 pentru România ? Mai prost 49,4% 48,8% 43,2% 47,9%

Nu știu / Nu răspund 1,5% 1,0% ,7% 1,1%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Bilanț 2018
Cum credeți că va fi anul 2019 pentru România, în comparație cu acest an?

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Mai bun 30%

La fel 22%

Mai prost 43%

Nu știu / Nu răspund 5%

Bilanț 2018
Cum credeți că va fi anul 2019 pentru România, în comparație cu acest an? *
Gen

Gen
  Total
Masculin Feminin

Mai bun 28,5% 30,8% 29,7%

Cum credeți că va fi anul La fel 22,6% 22,3% 22,4%


2019 pentru România, în
comparație cu acest an? Mai prost 44,7% 41,0% 42,8%

Nu știu / Nu răspund 4,3% 5,9% 5,1%

Total 100,0% 100,0% 100,0%

Bilanț 2018
Cum credeți că va fi anul 2019 pentru România, în comparație cu acest an? *
Vârsta

Vârsta
  Total
Peste 65 de
18 - 35 ani 36 - 50 ani 51 - 65 ani
ani
Mai bun 25,5% 22,3% 35,9% 38,0% 29,6%

Cum credeți că va fi anul La fel 26,2% 24,3% 21,4% 15,8% 22,5%


2019 pentru România, în
comparație cu acest an? Mai prost 40,9% 51,2% 37,3% 40,8% 42,8%

Nu știu / Nu răspund 7,4% 2,2% 5,4% 5,5% 5,1%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Bilanț 2018
Cum credeți că va fi anul 2019 pentru România, în comparație cu acest an? *
Școlaritate

Școlaritate
  Total
Studii Studii
Studii medii
elementare superioare
Mai bun 34,2% 28,9% 21,6% 29,7%

Cum credeți că va fi anul La fel 19,6% 24,9% 21,2% 22,4%


2019 pentru România, în
comparație cu acest an? Mai prost 37,5% 42,9% 54,7% 42,8%

Nu știu / Nu răspund 8,7% 3,4% 2,5% 5,1%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Bilanț 2018
Cum credeți că va fi anul 2019 pentru România, în comparație cu acest an? *
Mediul de rezidență

Mediul de rezidență
  Total
Urban Rural

Mai bun 26,6% 33,1% 29,7%

Cum credeți că va fi anul La fel 24,2% 20,4% 22,4%


2019 pentru România, în
comparație cu acest an? Mai prost 45,4% 39,9% 42,8%

Nu știu / Nu răspund 3,8% 6,6% 5,1%

Total 100,0% 100,0% 100,0%

Bilanț 2018
Cum credeți că va fi anul 2019 pentru România, în comparație cu acest an? *
Regiunea

Regiunea
  Total
Transilvania+ Sud+București
Moldova
Banat + Dobrogea
Mai bun 26,8% 34,0% 24,9% 29,7%

Cum credeți că va fi anul La fel 24,5% 19,6% 24,9% 22,4%


2019 pentru România, în
comparație cu acest an? Mai prost 42,2% 43,7% 41,9% 42,8%

Nu știu / Nu răspund 6,5% 2,6% 8,3% 5,1%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Bilanț 2018
Ce anume ați dori să se schimbe în anul 2019 în România din punct de vedere
politic?

Întrebare deschisă, post-codificată.

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Schimbarea guvernului/ A conduc... 20%


Schimbarea întregii clase politice/ T... 14%
Creșterea nivelului de trai al popula... 12%
Stabilitate politică/ Înțelegere/ Lipsa conflict... 6%
Conducătorii să își facă treaba/ Să urmărească interesul pu... 6%
Schimbarea Președint... 5%
Să dispară PSD/ Liviu Dra... 4%
Schimbarea Parlament... 4%
Combaterea corup... 3%
Schimbarea mentalității politicien... 2%
Legislație coer... 2%
Mai multă competență în guver... 1%
Alt răs... 6%
N 2%
Nu 12%
Nu răs... 2%

Bilanț 2018
În ceea ce vă privește pe dvs. personal, ce anume v-a îngrijorat cel mai mult în
anul 2018?

Întrebare semi-deschisă

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Criza poli... 32%

Creșterea prețur... 21%

Frica de b... 13%

Lipsa locurilor de m... 11%

Lipsa de perspec... 6%

Reducerea venitur... 5%

Nesiguranța locului de m... 4%

Singurăt... 3%

Alt răs... 2%

N 1%

Nu știu / Nu răs... 2%

Bilanț 2018
În 2018, dvs. ați...

Da Nu Nu răspund
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Împrumutat bani de la bancă? 20% 79% 1%

Împrumutat bani de la alți membri ai familie 35% 64% 1%

Împrumutat bani de la prieteni sau cunoscuți? 27% 72% 1%

Bilanț 2018
[Împrumutat bani de la bancă?] În 2018, dvs. ați... * Gen

Gen
  Total
Masculin Feminin

Da 21,6% 18,7% 20,1%


[Împrumutat bani de la
bancă?] În 2018, dvs. Nu 77,7% 80,3% 79,0%
ați...
Nu răspund ,7% 1,0% ,9%

Total 100,0% 100,0% 100,0%

Bilanț 2018
[Împrumutat bani de la bancă?] În 2018, dvs. ați... * Vârsta

Vârsta
  Total
Peste 65 de
18 - 35 ani 36 - 50 ani 51 - 65 ani
ani
Da 23,7% 25,7% 17,1% 10,6% 20,1%
[Împrumutat bani de la
bancă?] În 2018, dvs. Nu 75,7% 73,8% 81,8% 88,0% 79,1%
ați...
Nu răspund ,7% ,5% 1,1% 1,4% ,9%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Bilanț 2018
[Împrumutat bani de la bancă?] În 2018, dvs. ați... * Școlaritate

Școlaritate
  Total
Studii Studii
Studii medii
elementare superioare
Da 15,5% 22,3% 23,3% 20,0%
[Împrumutat bani de la
bancă?] În 2018, dvs. Nu 83,5% 76,6% 76,7% 79,1%
ați...
Nu răspund ,9% 1,1%   ,9%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Bilanț 2018
[Împrumutat bani de la bancă?] În 2018, dvs. ați... * Mediul de rezidență

Mediul de rezidență
  Total
Urban Rural

Da 21,9% 17,9% 20,0%


[Împrumutat bani de la
bancă?] În 2018, dvs. Nu 77,4% 81,0% 79,1%
ați...
Nu răspund ,6% 1,1% ,9%

Total 100,0% 100,0% 100,0%

Bilanț 2018
[Împrumutat bani de la bancă?] În 2018, dvs. ați... * Regiunea

Regiunea
  Total
Transilvania+ Sud+București
Moldova
Banat + Dobrogea
Da 17,5% 22,1% 20,3% 20,1%
[Împrumutat bani de la
bancă?] În 2018, dvs. Nu 81,8% 77,2% 78,4% 79,1%
ați...
Nu răspund ,7% ,7% 1,3% ,9%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Bilanț 2018
[Împrumutat bani de la alți membri ai familie] În 2018, dvs. ați... * Gen

Gen
  Total
Masculin Feminin

Da 29,5% 39,8% 34,8%


[Împrumutat bani de la
alți membri ai familie] Nu 69,7% 59,0% 64,3%
În 2018, dvs. ați...
Nu răspund ,8% 1,2% 1,0%

Total 100,0% 100,0% 100,0%

Bilanț 2018
[Împrumutat bani de la alți membri ai familie] În 2018, dvs. ați... * Vârsta

Vârsta
  Total
Peste 65 de
18 - 35 ani 36 - 50 ani 51 - 65 ani
ani
Da 45,2% 30,8% 34,3% 24,9% 34,8%
[Împrumutat bani de la
alți membri ai familie] Nu 53,7% 68,5% 64,9% 73,7% 64,3%
În 2018, dvs. ați...
Nu răspund 1,1% ,7% ,8% 1,4% 1,0%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Bilanț 2018
[Împrumutat bani de la alți membri ai familie] În 2018, dvs. ați... * Școlaritate

Școlaritate
  Total
Studii Studii
Studii medii
elementare superioare
Da 42,4% 32,4% 24,3% 34,7%
[Împrumutat bani de la
alți membri ai familie] Nu 56,6% 66,3% 75,7% 64,3%
În 2018, dvs. ați...
Nu răspund ,9% 1,3%   1,0%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Bilanț 2018
[Împrumutat bani de la alți membri ai familie] În 2018, dvs. ați... * Mediul de
rezidență

Mediul de rezidență
  Total
Urban Rural

Da 36,0% 33,3% 34,8%


[Împrumutat bani de la
alți membri ai familie] Nu 63,0% 65,7% 64,3%
În 2018, dvs. ați...
Nu răspund 1,0% 1,0% 1,0%

Total 100,0% 100,0% 100,0%

Bilanț 2018
[Împrumutat bani de la alți membri ai familie] În 2018, dvs. ați... * Regiunea

Regiunea
  Total
Transilvania+ Sud+București
Moldova
Banat + Dobrogea
Da 30,7% 34,6% 42,3% 34,8%
[Împrumutat bani de la
alți membri ai familie] Nu 68,4% 64,5% 56,3% 64,3%
În 2018, dvs. ați...
Nu răspund ,9% ,9% 1,3% 1,0%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Bilanț 2018
[Împrumutat bani de la prieteni sau cunoscuți?] În 2018, dvs. ați... * Gen

Gen
  Total
Masculin Feminin

Da 21,0% 32,5% 26,9%


[Împrumutat bani de la
prieteni sau cunoscuți?] Nu 78,3% 66,4% 72,2%
În 2018, dvs. ați...
Nu răspund ,7% 1,2% ,9%

Total 100,0% 100,0% 100,0%

Bilanț 2018
[Împrumutat bani de la prieteni sau cunoscuți?] În 2018, dvs. ați... * Vârsta

Vârsta
  Total
Peste 65 de
18 - 35 ani 36 - 50 ani 51 - 65 ani
ani
Da 30,8% 30,6% 25,3% 17,5% 26,8%
[Împrumutat bani de la
prieteni sau cunoscuți?] Nu 68,1% 68,9% 73,9% 81,2% 72,3%
În 2018, dvs. ați...
Nu răspund 1,1% ,5% ,8% 1,4% ,9%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Bilanț 2018
[Împrumutat bani de la prieteni sau cunoscuți?] În 2018, dvs. ați... * Școlaritate

Școlaritate
  Total
Studii Studii
Studii medii
elementare superioare
Da 36,7% 22,8% 17,0% 26,9%
[Împrumutat bani de la
prieteni sau cunoscuți?] Nu 62,4% 76,0% 83,0% 72,2%
În 2018, dvs. ați...
Nu răspund ,9% 1,2%   ,9%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Bilanț 2018
[Împrumutat bani de la prieteni sau cunoscuți?] În 2018, dvs. ați... * Mediul de
rezidență

Mediul de rezidență
  Total
Urban Rural

Da 25,2% 28,7% 26,8%


[Împrumutat bani de la
prieteni sau cunoscuți?] Nu 74,0% 70,2% 72,2%
În 2018, dvs. ați...
Nu răspund ,9% 1,1% 1,0%

Total 100,0% 100,0% 100,0%

Bilanț 2018
[Împrumutat bani de la prieteni sau cunoscuți?] În 2018, dvs. ați... * Regiunea

Regiunea
  Total
Transilvania+ Sud+București
Moldova
Banat + Dobrogea
Da 25,5% 24,3% 35,0% 26,8%
[Împrumutat bani de la
prieteni sau cunoscuți?] Nu 73,6% 75,0% 63,7% 72,3%
În 2018, dvs. ați...
Nu răspund ,9% ,7% 1,3% ,9%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Bilanț 2018
Ati economisit ceva bani în 2018?

1%

35%

Da Nu

Nu răspund

64%

Bilanț 2018
Ati economisit ceva bani în 2018? * Gen

Gen
  Total
Masculin Feminin

Da 41,6% 29,5% 35,4%

Ati economisit ceva bani


Nu 57,6% 69,7% 63,8%
în 2018?

Nu răspund ,8% ,8% ,8%

Total 100,0% 100,0% 100,0%

Bilanț 2018
Ati economisit ceva bani în 2018? * Vârsta

Vârsta
  Total
Peste 65 de
18 - 35 ani 36 - 50 ani 51 - 65 ani
ani
Da 40,9% 35,2% 29,0% 35,5% 35,4%
Ati economisit ceva bani
Nu 58,4% 64,3% 70,2% 63,1% 63,8%
în 2018?
Nu răspund ,7% ,5% ,8% 1,4% ,8%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Bilanț 2018
Ati economisit ceva bani în 2018? * Școlaritate

Școlaritate
  Total
Studii Studii
Studii medii
elementare superioare
Da 27,3% 36,1% 51,7% 35,4%
Ati economisit ceva bani
Nu 72,1% 62,7% 47,9% 63,8%
în 2018?
Nu răspund ,6% 1,2% ,4% ,9%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Bilanț 2018
Ati economisit ceva bani în 2018? * Mediul de rezidență

Mediul de rezidență
  Total
Urban Rural

Da 39,0% 31,4% 35,4%

Ati economisit ceva bani


Nu 60,3% 67,8% 63,8%
în 2018?

Nu răspund ,7% ,8% ,8%

Total 100,0% 100,0% 100,0%

Bilanț 2018
Ati economisit ceva bani în 2018? * Regiunea

Regiunea
  Total
Transilvania+ Sud+București
Moldova
Banat + Dobrogea
Da 37,9% 35,4% 30,9% 35,4%
Ati economisit ceva bani
Nu 61,7% 63,7% 67,8% 63,8%
în 2018?
Nu răspund ,4% ,9% 1,3% ,8%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Bilanț 2018
Aveți un cont în bancă?

2%

Da Nu
49%
Nu răspund
49%

Bilanț 2018
Aveți un cont în bancă? * Gen

Gen
  Total
Masculin Feminin

Da 61,3% 36,9% 48,8%

Aveți un cont în bancă? Nu 37,8% 60,7% 49,5%

Nu răspund ,9% 2,4% 1,7%

Total 100,0% 100,0% 100,0%

Bilanț 2018
Aveți un cont în bancă? * Vârsta

Vârsta
  Total
Peste 65 de
18 - 35 ani 36 - 50 ani 51 - 65 ani
ani
Da 59,3% 54,9% 42,8% 31,8% 48,8%

Aveți un cont în bancă? Nu 38,0% 43,9% 56,1% 66,4% 49,5%

Nu răspund 2,7% 1,2% 1,1% 1,7% 1,7%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Bilanț 2018
Aveți un cont în bancă? * Școlaritate

Școlaritate
  Total
Studii Studii
Studii medii
elementare superioare
Da 34,6% 49,0% 80,9% 48,8%

Aveți un cont în bancă? Nu 63,6% 48,9% 19,1% 49,5%

Nu răspund 1,8% 2,1%   1,7%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Bilanț 2018
Aveți un cont în bancă? * Mediul de rezidență

Mediul de rezidență
  Total
Urban Rural

Da 57,5% 39,0% 48,8%

Aveți un cont în bancă? Nu 40,4% 59,8% 49,5%

Nu răspund 2,1% 1,3% 1,7%

Total 100,0% 100,0% 100,0%

Bilanț 2018
Aveți un cont în bancă? * Regiunea

Regiunea
  Total
Transilvania+ Sud+București
Moldova
Banat + Dobrogea
Da 55,6% 49,6% 35,0% 48,8%

Aveți un cont în bancă? Nu 43,3% 48,3% 63,0% 49,4%

Nu răspund 1,1% 2,0% 2,0% 1,7%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Bilanț 2018
Aveți o asigurare de orice fel în familie în afară de cele obligatorii, auto (RCA)
sau de locuință (PAD)?

1%

23%

Da Nu

Nu răspund

76%

Bilanț 2018
Aveți o asigurare de orice fel în familie în afară de cele obligatorii, auto (RCA)
sau de locuință (PAD)? * Gen

Gen
  Total
Masculin Feminin

Aveți o asigurare de Da 28,8% 17,8% 23,2%


orice fel în familie în
afară de cele obligatorii, Nu 70,4% 80,8% 75,7%
auto (RCA) sau de
locuință (PAD)? Nu răspund ,8% 1,4% 1,1%

Total 100,0% 100,0% 100,0%

Bilanț 2018
Aveți o asigurare de orice fel în familie în afară de cele obligatorii, auto (RCA)
sau de locuință (PAD)? * Vârsta

Vârsta
  Total
Peste 65 de
18 - 35 ani 36 - 50 ani 51 - 65 ani
ani

Aveți o asigurare de Da 28,9% 25,5% 20,6% 14,3% 23,1%


orice fel în familie în
afară de cele obligatorii, Nu 69,8% 74,3% 78,6% 83,6% 75,8%
auto (RCA) sau de
locuință (PAD)? Nu răspund 1,3% ,2% ,8% 2,0% 1,1%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Bilanț 2018
Aveți o asigurare de orice fel în familie în afară de cele obligatorii, auto (RCA)
sau de locuință (PAD)? * Școlaritate

Școlaritate
  Total
Studii Studii
Studii medii
elementare superioare

Aveți o asigurare de Da 12,0% 24,8% 43,4% 23,1%


orice fel în familie în
afară de cele obligatorii, Nu 86,7% 73,8% 56,6% 75,8%
auto (RCA) sau de
locuință (PAD)? Nu răspund 1,3% 1,3%   1,1%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Bilanț 2018
Aveți o asigurare de orice fel în familie în afară de cele obligatorii, auto (RCA)
sau de locuință (PAD)? * Mediul de rezidență

Mediul de rezidență
  Total
Urban Rural

Aveți o asigurare de Da 28,5% 17,1% 23,2%


orice fel în familie în
afară de cele obligatorii, Nu 71,1% 80,9% 75,7%
auto (RCA) sau de
locuință (PAD)? Nu răspund ,4% 2,0% 1,1%

Total 100,0% 100,0% 100,0%

Bilanț 2018
Aveți o asigurare de orice fel în familie în afară de cele obligatorii, auto (RCA)
sau de locuință (PAD)? * Regiunea

Regiunea
  Total
Transilvania+ Sud+București
Moldova
Banat + Dobrogea

Aveți o asigurare de Da 24,0% 25,6% 16,3% 23,2%


orice fel în familie în
afară de cele obligatorii, Nu 75,1% 73,4% 82,4% 75,8%
auto (RCA) sau de
locuință (PAD)? Nu răspund ,9% 1,0% 1,3% 1,1%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Bilanț 2018
Dvs. aveți o datorie neplătită (inclusiv credite)?

1%

24%

Da Nu

Nu răspund

75%

Bilanț 2018
Dvs. aveți o datorie neplătită (inclusiv credite)? * Gen

Gen
  Total
Masculin Feminin

Da 25,7% 22,7% 24,2%


Dvs. aveți o datorie
neplătită (inclusiv Nu 73,1% 75,9% 74,5%
credite)?
Nu răspund 1,2% 1,4% 1,3%

Total 100,0% 100,0% 100,0%

Bilanț 2018
Dvs. aveți o datorie neplătită (inclusiv credite)? * Vârsta

Vârsta
  Total
Peste 65 de
18 - 35 ani 36 - 50 ani 51 - 65 ani
ani
Da 33,8% 29,3% 17,2% 11,3% 24,2%
Dvs. aveți o datorie
neplătită (inclusiv Nu 64,7% 70,2% 81,8% 86,6% 74,6%
credite)?
Nu răspund 1,6% ,5% 1,1% 2,1% 1,2%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Bilanț 2018
Dvs. aveți o datorie neplătită (inclusiv credite)? * Școlaritate

Școlaritate
  Total
Studii Studii
Studii medii
elementare superioare
Da 17,9% 24,5% 37,9% 24,2%
Dvs. aveți o datorie
neplătită (inclusiv Nu 80,8% 73,9% 62,1% 74,6%
credite)?
Nu răspund 1,3% 1,6%   1,2%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Bilanț 2018
Dvs. aveți o datorie neplătită (inclusiv credite)? * Mediul de rezidență

Mediul de rezidență
  Total
Urban Rural

Da 28,5% 19,3% 24,2%


Dvs. aveți o datorie
neplătită (inclusiv Nu 70,4% 79,3% 74,6%
credite)?
Nu răspund 1,1% 1,4% 1,2%

Total 100,0% 100,0% 100,0%

Bilanț 2018
Dvs. aveți o datorie neplătită (inclusiv credite)? * Regiunea

Regiunea
  Total
Transilvania+ Sud+București
Moldova
Banat + Dobrogea
Da 24,5% 22,7% 27,0% 24,2%
Dvs. aveți o datorie
neplătită (inclusiv Nu 74,5% 75,8% 71,7% 74,6%
credite)?
Nu răspund ,9% 1,5% 1,3% 1,2%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Bilanț 2018
Există oameni care vă datorează bani?

2%

21%

Da Nu

Nu răspund

77%

Bilanț 2018
Există oameni care vă datorează bani? * Gen

Gen
  Total
Masculin Feminin

Da 25,3% 16,5% 20,8%

Există oameni care vă


Nu 72,9% 81,9% 77,5%
datorează bani?

Nu răspund 1,7% 1,5% 1,6%

Total 100,0% 100,0% 100,0%

Bilanț 2018
Există oameni care vă datorează bani? * Vârsta

Vârsta
  Total
Peste 65 de
18 - 35 ani 36 - 50 ani 51 - 65 ani
ani
Da 32,6% 23,2% 13,7% 8,9% 20,9%
Există oameni care vă
Nu 65,2% 75,6% 85,3% 89,0% 77,5%
datorează bani?
Nu răspund 2,2% 1,2% 1,1% 2,1% 1,6%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Bilanț 2018
Există oameni care vă datorează bani? * Școlaritate

Școlaritate
  Total
Studii Studii
Studii medii
elementare superioare
Da 17,2% 21,5% 28,0% 20,9%
Există oameni care vă
Nu 81,5% 76,4% 71,2% 77,4%
datorează bani?
Nu răspund 1,3% 2,1% ,8% 1,6%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Bilanț 2018
Există oameni care vă datorează bani? * Mediul de rezidență

Mediul de rezidență
  Total
Urban Rural

Da 22,9% 18,5% 20,8%

Există oameni care vă


Nu 75,6% 79,7% 77,5%
datorează bani?

Nu răspund 1,5% 1,8% 1,6%

Total 100,0% 100,0% 100,0%

Bilanț 2018
Există oameni care vă datorează bani? * Regiunea

Regiunea
  Total
Transilvania+ Sud+București
Moldova
Banat + Dobrogea
Da 22,8% 20,5% 18,3% 20,9%
Există oameni care vă
Nu 75,7% 77,6% 80,4% 77,5%
datorează bani?
Nu răspund 1,5% 1,9% 1,3% 1,6%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Bilanț 2018
În 2018 ați făcut o achiziție importantă pentru dumneavoastră personal?

1%

24%

Da Nu

Nu răspund

75%

Bilanț 2018
În 2018 ați făcut o achiziție importantă pentru dumneavoastră personal? * Gen

Gen
  Total
Masculin Feminin

Da 28,4% 19,9% 24,1%


În 2018 ați făcut o
achiziție importantă
Nu 70,6% 79,2% 75,0%
pentru dumneavoastră
personal?
Nu răspund ,9% ,9% ,9%

Total 100,0% 100,0% 100,0%

Bilanț 2018
În 2018 ați făcut o achiziție importantă pentru dumneavoastră personal? *
Vârsta

Vârsta
  Total
Peste 65 de
18 - 35 ani 36 - 50 ani 51 - 65 ani
ani
Da 38,3% 22,1% 18,2% 12,6% 24,0%
În 2018 ați făcut o
achiziție importantă
Nu 61,1% 77,2% 81,0% 85,3% 75,0%
pentru dumneavoastră
personal?
Nu răspund ,7% ,7% ,8% 2,0% 1,0%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Bilanț 2018
În 2018 ați făcut o achiziție importantă pentru dumneavoastră personal? *
Școlaritate

Școlaritate
  Total
Studii Studii
Studii medii
elementare superioare
Da 15,5% 27,5% 33,2% 24,1%
În 2018 ați făcut o
achiziție importantă
Nu 83,7% 71,3% 66,8% 75,0%
pentru dumneavoastră
personal?
Nu răspund ,7% 1,2%   ,9%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Bilanț 2018
În 2018 ați făcut o achiziție importantă pentru dumneavoastră personal? *
Mediul de rezidență

Mediul de rezidență
  Total
Urban Rural

Da 26,9% 21,0% 24,1%


În 2018 ați făcut o
achiziție importantă
Nu 72,6% 77,6% 75,0%
pentru dumneavoastră
personal?
Nu răspund ,5% 1,4% ,9%

Total 100,0% 100,0% 100,0%

Bilanț 2018
În 2018 ați făcut o achiziție importantă pentru dumneavoastră personal? *
Regiunea

Regiunea
  Total
Transilvania+ Sud+București
Moldova
Banat + Dobrogea
Da 23,2% 26,9% 19,0% 24,1%
În 2018 ați făcut o
achiziție importantă
Nu 75,8% 72,3% 79,7% 75,0%
pentru dumneavoastră
personal?
Nu răspund ,9% ,7% 1,3% ,9%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Bilanț 2018
Ce anume ați achiziționat pentru dumneavoastră?

Întrebare filtrată. Baza de calcul: 24% respondenți care au făcut o achiziție importantă. Întrebare deschisă, post-
codificată.

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Autotu... 28%
Electronice, electrocas... 10%
Renovări locuință/materiale de constru... 8%
Locuință (casă, apartam... 8%
Telev... 4%
Tel 4%
T 4%
Frigider/combină frigori... 3%
Haine, acce... 3%
Mobi... 3%
Laptop/PC/component... 2%
Mașină de sp... 2%
Vehicule (bicicletă, motocicl... 2%
Medicamente/tratamente/dispozitive medi... 2%
Scule, unelte, uti... 1%
Al 4%
Nu 1%
Nu răs... 10%

Bilanț 2018
În 2018 ați făcut o achiziție importantă pentru familia dumneavoastră?

2%

25%

Da Nu

Nu răspund

73%

Bilanț 2018
În 2018 ați făcut o achiziție importantă pentru familia dumneavoastră? * Gen

Gen
  Total
Masculin Feminin

Da 30,3% 20,7% 25,4%


În 2018 ați făcut o
achiziție importantă
Nu 68,5% 77,1% 72,8%
pentru familia
dumneavoastră?
Nu răspund 1,2% 2,2% 1,7%

Total 100,0% 100,0% 100,0%

Bilanț 2018
În 2018 ați făcut o achiziție importantă pentru familia dumneavoastră? * Vârsta

Vârsta
  Total
Peste 65 de
18 - 35 ani 36 - 50 ani 51 - 65 ani
ani
Da 31,3% 31,4% 20,9% 14,3% 25,5%
În 2018 ați făcut o
achiziție importantă
Nu 65,4% 68,1% 78,6% 83,3% 72,8%
pentru familia
dumneavoastră?
Nu răspund 3,3% ,5% ,5% 2,4% 1,7%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Bilanț 2018
În 2018 ați făcut o achiziție importantă pentru familia dumneavoastră? *
Școlaritate

Școlaritate
  Total
Studii Studii
Studii medii
elementare superioare

Da 17,7% 28,9% 32,3% 25,4%


În 2018 ați făcut o
achiziție importantă
Nu 80,4% 69,2% 67,2% 72,9%
pentru familia
dumneavoastră?
Nu răspund 1,8% 1,9% ,4% 1,6%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Bilanț 2018
În 2018 ați făcut o achiziție importantă pentru familia dumneavoastră? * Mediul
de rezidență

Mediul de rezidență
  Total
Urban Rural

Da 29,2% 21,2% 25,5%


În 2018 ați făcut o
achiziție importantă
Nu 69,3% 76,8% 72,8%
pentru familia
dumneavoastră?
Nu răspund 1,5% 2,0% 1,7%

Total 100,0% 100,0% 100,0%

Bilanț 2018
În 2018 ați făcut o achiziție importantă pentru familia dumneavoastră? *
Regiunea

Regiunea
  Total
Transilvania+ Sud+București
Moldova
Banat + Dobrogea
Da 26,2% 25,0% 25,2% 25,5%
În 2018 ați făcut o
achiziție importantă
Nu 71,8% 73,4% 73,4% 72,8%
pentru familia
dumneavoastră?
Nu răspund 2,0% 1,6% 1,3% 1,7%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Bilanț 2018
Ce anume ați achiziționat pentru familia dumneavoastră?

Întrebare filtrată. Baza de calcul: 25% respondenți care au făcut o achiziție importantă pentru familie. Întrebare
deschisă, post-codificată.
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%

Autotu... 18%
Locuință (casă, apartam... 12%
Renovări locuință/materiale de constru... 12%
Mobi... 8%
Electronice, electrocasnice/aparatură de uz ca... 7%
Diverse obiecte cas... 4%
Echipamente de încălzire (centrală, calorifere e... 4%
Telev... 3%
Haine, acce... 3%
Mașină de spălat/ar... 3%
Laptop/PC/component... 3%
Frigider/combină frigori... 2%
Medicamente/tratamente/dispozitive medi... 2%
Ani 1%
T 1%
Scule, unelte, uti... 1%
Al 5%
Nu 3%
Nu răs... 8%

Bilanț 2018
Dvs. ați dat în 2018 șpagă?

2%
10%

Da Nu

Nu răspund

88%

Bilanț 2018
Dvs. ați dat în 2018 șpagă? * Gen

Gen
  Total
Masculin Feminin

Da 11,5% 8,8% 10,1%

Dvs. ați dat în 2018


Nu 86,7% 89,7% 88,2%
șpagă?

Nu răspund 1,7% 1,5% 1,6%

Total 100,0% 100,0% 100,0%

Bilanț 2018
Dvs. ați dat în 2018 șpagă? * Vârsta

Vârsta
  Total
Peste 65 de
18 - 35 ani 36 - 50 ani 51 - 65 ani
ani
Da 10,0% 10,8% 9,4% 10,6% 10,2%
Dvs. ați dat în 2018
Nu 87,3% 88,5% 90,1% 86,7% 88,2%
șpagă?
Nu răspund 2,7% ,7% ,5% 2,7% 1,6%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Bilanț 2018
Dvs. ați dat în 2018 șpagă? * Școlaritate

Școlaritate
  Total
Studii Studii
Studii medii
elementare superioare
Da 7,9% 11,9% 9,8% 10,2%
Dvs. ați dat în 2018
Nu 90,8% 85,9% 89,4% 88,2%
șpagă?
Nu răspund 1,3% 2,1% ,9% 1,6%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Bilanț 2018
Dvs. ați dat în 2018 șpagă? * Mediul de rezidență

Mediul de rezidență
  Total
Urban Rural

Da 12,5% 7,5% 10,1%

Dvs. ați dat în 2018


Nu 85,9% 90,9% 88,2%
șpagă?

Nu răspund 1,6% 1,7% 1,6%

Total 100,0% 100,0% 100,0%

Bilanț 2018
Dvs. ați dat în 2018 șpagă? * Regiunea

Regiunea
  Total
Transilvania+ Sud+București
Moldova
Banat + Dobrogea
Da 9,5% 10,4% 11,0% 10,2%
Dvs. ați dat în 2018
Nu 89,4% 87,4% 87,7% 88,2%
șpagă?
Nu răspund 1,1% 2,2% 1,3% 1,6%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Bilanț 2018
Unde ați dat șpagă?

Întrebare filtrată. Baza de calcul: 10% respondenți care spun că au dat șpagă în 2018. Întrebare deschisă, post-
codificată.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

La spital/medici 66%

La polițiști/registrul auto/pentru obținerea permisului auto 6%

La instituții ale statului 4%

Altele 9%

Nu răspund 15%

Bilanț 2018
Ați fost plecat în vacanță / concediu în 2018?

1%

35%

Da Nu

Nu răspund

65%

Bilanț 2018
Ați fost plecat în vacanță / concediu în 2018? * Gen

Gen
  Total
Masculin Feminin

Da 44,6% 25,1% 34,7%


Ați fost plecat în
vacanță / concediu în Nu 54,6% 74,2% 64,6%
2018?
Nu răspund ,8% ,6% ,7%

Total 100,0% 100,0% 100,0%

Bilanț 2018
Ați fost plecat în vacanță / concediu în 2018? * Vârsta

Vârsta
  Total
Peste 65 de
18 - 35 ani 36 - 50 ani 51 - 65 ani
ani

Da 47,0% 42,9% 26,8% 14,7% 34,7%


Ați fost plecat în
vacanță / concediu în Nu 51,9% 56,9% 72,9% 84,3% 64,6%
2018?
Nu răspund 1,1% ,2% ,3% 1,0% ,7%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Bilanț 2018
Ați fost plecat în vacanță / concediu în 2018? * Școlaritate

Școlaritate
  Total
Studii Studii
Studii medii
elementare superioare
Da 10,9% 39,7% 73,6% 34,7%
Ați fost plecat în
vacanță / concediu în Nu 88,6% 59,2% 26,4% 64,6%
2018?
Nu răspund ,6% 1,1%   ,7%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Bilanț 2018
Ați fost plecat în vacanță / concediu în 2018? * Mediul de rezidență

Mediul de rezidență
  Total
Urban Rural

Da 44,8% 23,1% 34,6%


Ați fost plecat în
vacanță / concediu în Nu 54,6% 76,1% 64,6%
2018?
Nu răspund ,6% ,8% ,7%

Total 100,0% 100,0% 100,0%

Bilanț 2018
Ați fost plecat în vacanță / concediu în 2018? * Regiunea

Regiunea
  Total
Transilvania+ Sud+București
Moldova
Banat + Dobrogea
Da 31,1% 40,0% 29,2% 34,7%
Ați fost plecat în
vacanță / concediu în Nu 68,7% 59,2% 69,8% 64,6%
2018?
Nu răspund ,2% ,9% 1,0% ,7%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Bilanț 2018
Ați fost plecat în 2018 în străinătate?

1%

24%

Da Nu

Nu răspund

75%

Bilanț 2018
Ați fost plecat în 2018 în străinătate? * Gen

Gen
  Total
Masculin Feminin

Da 29,3% 19,6% 24,3%

Ați fost plecat în 2018


Nu 69,9% 79,7% 74,9%
în străinătate?

Nu răspund ,8% ,8% ,8%

Total 100,0% 100,0% 100,0%

Bilanț 2018
Ați fost plecat în 2018 în străinătate? * Vârsta

Vârsta
  Total
Peste 65 de
18 - 35 ani 36 - 50 ani 51 - 65 ani
ani
Da 34,4% 28,9% 18,0% 10,6% 24,3%
Ați fost plecat în 2018
Nu 64,5% 70,8% 82,0% 88,0% 75,0%
în străinătate?
Nu răspund 1,1% ,2%   1,4% ,7%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Bilanț 2018
Ați fost plecat în 2018 în străinătate? * Școlaritate

Școlaritate
  Total
Studii Studii
Studii medii
elementare superioare
Da 9,8% 26,4% 51,1% 24,3%
Ați fost plecat în 2018
Nu 89,7% 72,3% 48,9% 74,9%
în străinătate?
Nu răspund ,6% 1,2%   ,8%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Bilanț 2018
Ați fost plecat în 2018 în străinătate? * Mediul de rezidență

Mediul de rezidență
  Total
Urban Rural

Da 31,1% 16,7% 24,4%

Ați fost plecat în 2018


Nu 68,4% 82,3% 74,9%
în străinătate?

Nu răspund ,5% 1,0% ,7%

Total 100,0% 100,0% 100,0%

Bilanț 2018
Ați fost plecat în 2018 în străinătate? * Regiunea

Regiunea
  Total
Transilvania+ Sud+București
Moldova
Banat + Dobrogea
Da 26,6% 23,4% 22,3% 24,3%
Ați fost plecat în 2018
Nu 73,2% 75,5% 76,7% 75,0%
în străinătate?
Nu răspund ,2% 1,0% 1,0% ,7%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Bilanț 2018
Ați vizitat vreodată capitala României, București?

Întrebare filtrate, adresată exclusiv respondenților care nu locuiesc în București.

1%

23%

Da Nu

Nu răspund

76%

Bilanț 2018
Ați vizitat vreodată capitala României, București? * Gen

Gen
  Total
Masculin Feminin

Da 84,3% 68,3% 76,1%


Ați viztitat vreodată
capitala României, Nu 14,5% 30,7% 22,8%
București?
Nu răspund 1,2% 1,0% 1,1%

Total 100,0% 100,0% 100,0%

Bilanț 2018
Ați vizitat vreodată capitala României, București? * Vârsta

Vârsta
  Total
Peste 65 de
18 - 35 ani 36 - 50 ani 51 - 65 ani
ani
Da 67,2% 78,3% 81,5% 78,6% 76,1%
Ați vizitat vreodată
capitala României, Nu 31,0% 21,1% 17,9% 19,9% 22,8%
București?
Nu răspund 1,8% ,5% ,6% 1,5% 1,1%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Bilanț 2018
Ați vizitat vreodată capitala României, București? * Școlaritate

Școlaritate
  Total
Studii Studii
Studii medii
elementare superioare
Da 63,5% 80,6% 94,9% 76,1%
Ați vizitat vreodată
capitala României, Nu 35,9% 17,6% 5,1% 22,8%
București?
Nu răspund ,6% 1,8%   1,1%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Bilanț 2018
Ați vizitat vreodată capitala României, București? * Mediul de rezidență

Mediul de rezidență
  Total
Urban Rural

Da 82,2% 70,4% 76,1%


Ați vizitat vreodată
capitala României, Nu 16,7% 28,5% 22,8%
București?
Nu răspund 1,1% 1,1% 1,1%

Total 100,0% 100,0% 100,0%

Bilanț 2018
Ați vizitat vreodată capitala României, București? * Regiunea

Regiunea
  Total
Transilvania+ Sud+București
Moldova
Banat + Dobrogea
Da 68,5% 84,0% 75,7% 76,1%
Ați vizitat vreodată
capitala României, Nu 30,9% 14,5% 23,0% 22,8%
București?
Nu răspund ,6% 1,5% 1,3% 1,1%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Bilanț 2018
Vă rog să ne spuneți dacă…

Da Nu Nu răspund
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ați citit ziare în 2018? 50% 49% 1%

Ați citit cel puțin o carte în 2018? 55% 45% 1%

Ați citit trimis cel puțin un email în 2018? 55% 45% 1%

Ați folosit un smartphone în 2018? 52% 47% 1%

Ați fost la un consult medical în 2018? 78% 21% 1%

Ați luat masa la un restaurant în oraș în 2018? 54% 44% 1%

Ați scris o scrisoare expediată prin poștă (nu email) în 2018? 12% 87% 1%

Ați vizionat un film în 2018? 74% 25% 1%

Ați fost la biserică în 2018? 81% 18% 1%

Bilanț 2018
Ați citit ziare în 2018? * Gen

Gen
  Total
Masculin Feminin

Da 56,4% 43,3% 49,7%

Ați citit ziare în 2018? Nu 42,6% 56,1% 49,5%

Nu răspund ,9% ,6% ,8%

Total 100,0% 100,0% 100,0%

Bilanț 2018
Ați citit ziare în 2018? * Vârsta

Vârsta
  Total
Peste 65 de
18 - 35 ani 36 - 50 ani 51 - 65 ani
ani
Da 46,8% 53,9% 56,4% 40,3% 49,8%

Ați citit ziare în 2018? Nu 52,1% 45,8% 43,0% 58,7% 49,5%

Nu răspund 1,1% ,2% ,5% 1,0% ,7%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Bilanț 2018
Ați citit ziare în 2018? * Școlaritate

Școlaritate
  Total
Studii Studii
Studii medii
elementare superioare

Da 35,4% 52,8% 73,2% 49,7%

Ați citit ziare în 2018? Nu 64,0% 46,0% 26,8% 49,5%

Nu răspund ,6% 1,2%   ,8%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Bilanț 2018
Ați citit ziare în 2018? * Mediul de rezidență

Mediul de rezidență
  Total
Urban Rural

Da 54,2% 44,8% 49,8%

Ați citit ziare în 2018? Nu 45,2% 54,4% 49,5%

Nu răspund ,6% ,8% ,7%

Total 100,0% 100,0% 100,0%

Bilanț 2018
Ați citit ziare în 2018? * Regiunea

Regiunea
  Total
Transilvania+ Sud+București
Moldova
Banat + Dobrogea
Da 52,6% 48,8% 47,2% 49,8%

Ați citit ziare în 2018? Nu 47,4% 50,2% 51,5% 49,5%

Nu răspund   1,0% 1,3% ,7%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Bilanț 2018
Ați citit cel puțin o carte în 2018? * Gen

Gen
  Total
Masculin Feminin

Da 48,7% 60,1% 54,5%

Ați citit cel puțin o


Nu 50,5% 39,2% 44,7%
carte în 2018?

Nu răspund ,8% ,8% ,8%

Total 100,0% 100,0% 100,0%

Bilanț 2018
Ați citit cel puțin o carte în 2018? * Vârsta

Vârsta
  Total
Peste 65 de
18 - 35 ani 36 - 50 ani 51 - 65 ani
ani
Da 62,6% 51,3% 49,6% 53,1% 54,6%
Ați citit cel puțin o
Nu 36,2% 48,2% 50,1% 45,9% 44,7%
carte în 2018?
Nu răspund 1,1% ,5% ,3% 1,0% ,7%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Bilanț 2018
Ați citit cel puțin o carte în 2018? * Școlaritate

Școlaritate
  Total
Studii Studii
Studii medii
elementare superioare
Da 46,7% 51,9% 80,9% 54,5%
Ați citit cel puțin o
Nu 52,8% 46,9% 19,1% 44,7%
carte în 2018?
Nu răspund ,6% 1,2%   ,8%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Bilanț 2018
Ați citit cel puțin o carte în 2018? * Mediul de rezidență

Mediul de rezidență
  Total
Urban Rural

Da 64,2% 43,5% 54,5%

Ați citit cel puțin o


Nu 35,1% 55,6% 44,7%
carte în 2018?

Nu răspund ,6% 1,0% ,8%

Total 100,0% 100,0% 100,0%

Bilanț 2018
Ați citit cel puțin o carte în 2018? * Regiunea

Regiunea
  Total
Transilvania+ Sud+București
Moldova
Banat + Dobrogea
Da 55,7% 52,3% 57,1% 54,5%
Ați citit cel puțin o
Nu 44,3% 46,5% 41,5% 44,7%
carte în 2018?
Nu răspund   1,2% 1,3% ,8%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Bilanț 2018
Ați citit trimis cel puțin un email în 2018? * Gen

Gen
  Total
Masculin Feminin

Da 61,7% 47,6% 54,5%

Ați citit trimis cel puțin


Nu 37,4% 51,7% 44,7%
un email în 2018?

Nu răspund ,8% ,8% ,8%

Total 100,0% 100,0% 100,0%

Bilanț 2018
Ați citit trimis cel puțin un email în 2018? * Vârsta

Vârsta
  Total
Peste 65 de
18 - 35 ani 36 - 50 ani 51 - 65 ani
ani
Da 80,1% 62,6% 42,9% 19,1% 54,5%
Ați citit trimis cel puțin
Nu 18,8% 36,7% 57,1% 79,9% 44,7%
un email în 2018?
Nu răspund 1,1% ,7%   1,0% ,7%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Bilanț 2018
Ați citit trimis cel puțin un email în 2018? * Școlaritate

Școlaritate
  Total
Studii Studii
Studii medii
elementare superioare
Da 31,2% 59,9% 91,1% 54,5%
Ați citit trimis cel puțin
Nu 68,3% 38,9% 8,9% 44,7%
un email în 2018?
Nu răspund ,6% 1,2%   ,8%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Bilanț 2018
Ați citit trimis cel puțin un email în 2018? * Mediul de rezidență

Mediul de rezidență
  Total
Urban Rural

Da 67,0% 40,3% 54,5%

Ați citit trimis cel puțin


Nu 32,6% 58,7% 44,8%
un email în 2018?

Nu răspund ,5% 1,0% ,7%

Total 100,0% 100,0% 100,0%

Bilanț 2018
Ați citit trimis cel puțin un email în 2018? * Regiunea

Regiunea
  Total
Transilvania+ Sud+București
Moldova
Banat + Dobrogea
Da 56,7% 54,5% 50,5% 54,5%
Ați citit trimis cel puțin
Nu 43,1% 44,5% 48,2% 44,7%
un email în 2018?
Nu răspund ,2% 1,0% 1,3% ,8%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Bilanț 2018
Ați folosit un smartphone în 2018? * Gen

Gen
  Total
Masculin Feminin

Da 63,4% 40,5% 51,7%

Ați folosit un
Nu 35,8% 58,4% 47,3%
smartphone în 2018?

Nu răspund ,8% 1,2% 1,0%

Total 100,0% 100,0% 100,0%

Bilanț 2018
Ați folosit un smartphone în 2018? * Vârsta

Vârsta
  Total
Peste 65 de
18 - 35 ani 36 - 50 ani 51 - 65 ani
ani
Da 77,2% 65,0% 35,4% 14,7% 51,7%
Ați folosit un
Nu 21,7% 34,2% 64,3% 83,2% 47,3%
smartphone în 2018?
Nu răspund 1,1% ,7% ,3% 2,1% 1,0%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Bilanț 2018
Ați folosit un smartphone în 2018? * Școlaritate

Școlaritate
  Total
Studii Studii
Studii medii
elementare superioare
Da 23,1% 61,5% 86,8% 51,7%
Ați folosit un
Nu 76,0% 37,2% 13,2% 47,3%
smartphone în 2018?
Nu răspund ,9% 1,3%   1,0%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Bilanț 2018
Ați folosit un smartphone în 2018? * Mediul de rezidență

Mediul de rezidență
  Total
Urban Rural

Da 62,5% 39,4% 51,7%

Ați folosit un
Nu 37,0% 59,1% 47,3%
smartphone în 2018?

Nu răspund ,5% 1,5% 1,0%

Total 100,0% 100,0% 100,0%

Bilanț 2018
Ați folosit un smartphone în 2018? * Regiunea

Regiunea
  Total
Transilvania+ Sud+București
Moldova
Banat + Dobrogea
Da 50,7% 55,3% 45,5% 51,7%
Ați folosit un
Nu 49,3% 43,2% 53,2% 47,3%
smartphone în 2018?
Nu răspund   1,5% 1,3% ,9%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Bilanț 2018
Ați fost la un consult medical în 2018? * Gen

Gen
  Total
Masculin Feminin

Da 75,6% 80,7% 78,2%

Ați fost la un consult


Nu 23,3% 18,3% 20,8%
medical în 2018?

Nu răspund 1,1% 1,0% 1,1%

Total 100,0% 100,0% 100,0%

Bilanț 2018
Ați fost la un consult medical în 2018? * Vârsta

Vârsta
  Total
Peste 65 de
18 - 35 ani 36 - 50 ani 51 - 65 ani
ani
Da 77,2% 75,3% 76,1% 85,7% 78,1%
Ați fost la un consult
Nu 21,2% 23,5% 23,3% 13,0% 20,7%
medical în 2018?
Nu răspund 1,6% 1,2% ,5% 1,4% 1,2%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Bilanț 2018
Ați fost la un consult medical în 2018? * Școlaritate

Școlaritate
  Total
Studii Studii
Studii medii
elementare superioare
Da 74,5% 77,7% 87,7% 78,1%
Ați fost la un consult
Nu 24,9% 20,4% 12,3% 20,8%
medical în 2018?
Nu răspund ,6% 1,9%   1,1%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Bilanț 2018
Ați fost la un consult medical în 2018? * Mediul de rezidență

Mediul de rezidență
  Total
Urban Rural

Da 80,6% 75,5% 78,2%

Ați fost la un consult


Nu 18,5% 23,2% 20,7%
medical în 2018?

Nu răspund ,9% 1,3% 1,1%

Total 100,0% 100,0% 100,0%

Bilanț 2018
Ați fost la un consult medical în 2018? * Regiunea

Regiunea
  Total
Transilvania+ Sud+București
Moldova
Banat + Dobrogea
Da 76,6% 79,4% 78,1% 78,1%
Ați fost la un consult
Nu 23,0% 19,3% 19,9% 20,7%
medical în 2018?
Nu răspund ,4% 1,3% 2,0% 1,1%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Bilanț 2018
Ați luat masa la un restaurant în oraș în 2018? * Gen

Gen
  Total
Masculin Feminin

Da 67,0% 42,3% 54,4%


Ați luat masa la un
restaurant în oraș în Nu 31,6% 56,8% 44,5%
2018?
Nu răspund 1,3% ,9% 1,1%

Total 100,0% 100,0% 100,0%

Bilanț 2018
Ați luat masa la un restaurant în oraș în 2018? * Vârsta

Vârsta
  Total
Peste 65 de
18 - 35 ani 36 - 50 ani 51 - 65 ani
ani
Da 74,1% 66,2% 41,4% 24,6% 54,4%
Ați luat masa la un
restaurant în oraș în Nu 24,1% 32,6% 58,6% 74,1% 44,4%
2018?
Nu răspund 1,8% 1,2%   1,4% 1,1%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Bilanț 2018
Ați luat masa la un restaurant în oraș în 2018? * Școlaritate

Școlaritate
  Total
Studii Studii
Studii medii
elementare superioare
Da 30,3% 60,5% 90,6% 54,4%
Ați luat masa la un
restaurant în oraș în Nu 69,2% 37,4% 9,4% 44,4%
2018?
Nu răspund ,6% 2,0%   1,2%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Bilanț 2018
Ați luat masa la un restaurant în oraș în 2018? * Mediul de rezidență

Mediul de rezidență
  Total
Urban Rural

Da 65,7% 41,5% 54,4%


Ați luat masa la un
restaurant în oraș în Nu 33,3% 57,2% 44,5%
2018?
Nu răspund 1,0% 1,3% 1,1%

Total 100,0% 100,0% 100,0%

Bilanț 2018
Ați luat masa la un restaurant în oraș în 2018? * Regiunea

Regiunea
  Total
Transilvania+ Sud+București
Moldova
Banat + Dobrogea
Da 54,9% 55,2% 52,0% 54,5%
Ați luat masa la un
restaurant în oraș în Nu 45,1% 43,2% 46,3% 44,5%
2018?
Nu răspund   1,6% 1,7% 1,1%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Bilanț 2018
Ați scris o scrisoare expediată prin poștă (nu email) în 2018? * Gen

Gen
  Total
Masculin Feminin

Da 11,0% 12,1% 11,6%


Ați scris o scrisoare
expediată prin poștă (nu Nu 87,3% 87,0% 87,1%
email) în 2018?
Nu răspund 1,7% ,9% 1,3%

Total 100,0% 100,0% 100,0%

Bilanț 2018
Ați scris o scrisoare expediată prin poștă (nu email) în 2018? * Vârsta

Vârsta
  Total
Peste 65 de
18 - 35 ani 36 - 50 ani 51 - 65 ani
ani
Da 9,2% 11,0% 13,2% 14,4% 11,6%
Ați scris o scrisoare
expediată prin poștă (nu Nu 89,1% 87,5% 86,6% 84,2% 87,1%
email) în 2018?
Nu răspund 1,8% 1,5% ,3% 1,4% 1,2%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Bilanț 2018
Ați scris o scrisoare expediată prin poștă (nu email) în 2018? * Școlaritate

Școlaritate
  Total
Studii Studii
Studii medii
elementare superioare
Da 7,0% 14,0% 15,3% 11,7%
Ați scris o scrisoare
expediată prin poștă (nu Nu 92,4% 83,8% 84,7% 87,0%
email) în 2018?
Nu răspund ,6% 2,3%   1,3%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Bilanț 2018
Ați scris o scrisoare expediată prin poștă (nu email) în 2018? * Mediul de
rezidență

Mediul de rezidență
  Total
Urban Rural

Da 11,7% 11,4% 11,6%


Ați scris o scrisoare
expediată prin poștă (nu Nu 86,9% 87,3% 87,1%
email) în 2018?
Nu răspund 1,4% 1,3% 1,3%

Total 100,0% 100,0% 100,0%

Bilanț 2018
Ați scris o scrisoare expediată prin poștă (nu email) în 2018? * Regiunea

Regiunea
  Total
Transilvania+ Sud+București
Moldova
Banat + Dobrogea
Da 10,1% 11,6% 14,6% 11,6%
Ați scris o scrisoare
expediată prin poștă (nu Nu 89,8% 86,5% 83,7% 87,1%
email) în 2018?
Nu răspund ,2% 1,9% 1,7% 1,2%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Bilanț 2018
Ați vizionat un film în 2018? * Gen

Gen
  Total
Masculin Feminin

Da 82,6% 65,2% 73,7%

Ați vizionat un film în


Nu 15,7% 33,8% 24,9%
2018?

Nu răspund 1,7% 1,0% 1,4%

Total 100,0% 100,0% 100,0%

Bilanț 2018
Ați vizionat un film în 2018? * Vârsta

Vârsta
  Total
Peste 65 de
18 - 35 ani 36 - 50 ani 51 - 65 ani
ani
Da 85,5% 78,9% 65,1% 59,9% 73,8%
Ați vizionat un film în
Nu 12,7% 19,4% 34,6% 38,7% 24,9%
2018?
Nu răspund 1,8% 1,7% ,3% 1,4% 1,3%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Bilanț 2018
Ați vizionat un film în 2018? * Școlaritate

Școlaritate
  Total
Studii Studii
Studii medii
elementare superioare
Da 57,4% 78,9% 95,3% 73,8%
Ați vizionat un film în
Nu 42,1% 18,8% 4,7% 24,9%
2018?
Nu răspund ,6% 2,3%   1,3%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Bilanț 2018
Ați vizionat un film în 2018? * Mediul de rezidență

Mediul de rezidență
  Total
Urban Rural

Da 82,6% 63,7% 73,8%

Ați vizionat un film în


Nu 16,2% 34,9% 24,9%
2018?

Nu răspund 1,2% 1,4% 1,3%

Total 100,0% 100,0% 100,0%

Bilanț 2018
Ați vizionat un film în 2018? * Regiunea

Regiunea
  Total
Transilvania+ Sud+București
Moldova
Banat + Dobrogea
Da 74,0% 74,7% 71,4% 73,8%
Ați vizionat un film în
Nu 25,7% 23,6% 26,9% 25,0%
2018?
Nu răspund ,4% 1,8% 1,7% 1,2%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Bilanț 2018
Ați fost la biserică în 2018? * Gen

Gen
  Total
Masculin Feminin

Da 75,9% 85,4% 80,7%

Ați fost la biserică în


Nu 22,1% 13,8% 17,9%
2018?

Nu răspund 2,0% ,8% 1,4%

Total 100,0% 100,0% 100,0%

Bilanț 2018
Ați fost la biserică în 2018? * Vârsta

Vârsta
  Total
Peste 65 de
18 - 35 ani 36 - 50 ani 51 - 65 ani
ani
Da 76,6% 79,7% 84,4% 84,0% 80,7%
Ați fost la biserică în
Nu 20,8% 18,6% 15,6% 15,4% 17,9%
2018?
Nu răspund 2,7% 1,7%   ,7% 1,4%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Bilanț 2018
Ați fost la biserică în 2018? * Școlaritate

Școlaritate
  Total
Studii Studii
Studii medii
elementare superioare
Da 83,6% 80,0% 76,2% 80,7%
Ați fost la biserică în
Nu 16,4% 17,3% 23,4% 17,9%
2018?
Nu răspund   2,7% ,4% 1,4%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Bilanț 2018
Ați fost la biserică în 2018? * Mediul de rezidență

Mediul de rezidență
  Total
Urban Rural

Da 76,6% 85,4% 80,7%

Ați fost la biserică în


Nu 21,8% 13,5% 17,9%
2018?

Nu răspund 1,6% 1,1% 1,4%

Total 100,0% 100,0% 100,0%

Bilanț 2018
Regiunea
  Total
Transilvania+ Sud+București
Moldova
Banat + Dobrogea
Da 81,4% 77,2% 87,4% 80,7%
Ați fost la biserică în
Nu 17,5% 21,1% 11,6% 17,9%
2018?
Nu răspund 1,1% 1,8% 1,0% 1,4%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Bilanț 2018
Bilanț 2018