Sunteți pe pagina 1din 15

Degradarea şi protecţia

mediului aerian. Degradarea


mediului aerian în R.Moldova

Profesor Ala Craveţ


I.Rolul aerului ca factor de mediu
Menţine viaţa pe Terra.
Stă la baza tuturor proceselor
biotice.
Conduce schimbul de energie
între radiaţia solară şi suprafaţa
terestră.
Protejează org.vii împotriva
radiaţiilor ultraviolete
dăunătoare.
Nu permite pierderea totală a
Degradarea mediului
aerian
Schimbări produse într-un
mediu,în urma unor cauze
antropice sau naturale, care
conduc la denaturarea lui.
Degradare de origine antropică
Reducerea suprafeţelor de
păduri.
Poluarea Oceanului Planetar.
Arderea tehnologică a oxigenului.
Eliminarea CO2.
Mecanismul efectul de
seră
Sursele de poluare
Naturale Artificiale
praful, Mobile
plantele şi (transportul)
animalele, Fixe(energetic
erupţiile
vulcanice,
ă,
praful metalurgie,
cosmic industria
chimică) ;
Poluanţi
Suspensiile din Gazele şi
aer vaporii
Pulberele, poluanţi
Formarea
smogului,
Impactul poluării aerului
Creşte nebulozitatea
Micşorează afluxul de lumină pentru
plante
Praful depus pe frunze reduc
fotosinteza
Dereglează respiraţia şi
evapotranspiraţia
Apar modificări morfologice
Scade producţia agricolă,influienţează
negativ sănătatea omului
Protecție a aerului
Totalitatea măsurilor
de diminuare a
emisiilor de
substanțe improprii
aerului atmosferic.
Protecţia mediului aerian
Diminuarea poluării prin dotarea.
întreprinderilor cu instalaţii
antipoluane.
Folosirea tehnologiilor
nepoluante.
Crearea zonelor verzi.
Utilizarea combustibililor mai
puţin poluanţi.
Implimentarea unui sistem
eficient de de monitoring...
Măsuri de protecţie
Legea privind protecţia mediului
înconjurător (1993)
Legea privind protecţia aerului
atmosferic (1997)
Reutilarea tehnică,educarea ecologică
Implementarea normativelor ecologice
europene
Folosirea surselor de energie
regenerabilă (solară, eoliană, biomasă...)
Înverzirea teritoriului, salubrizarea,...
Autopurificarea aerului atmsferic
Princurenţi de aer
Sedimentarea
Precipitaţiile
Degradarea mediului aerian în
Republica Moldova. Măsuri de
protecţie
Monitorizarea calităţii aerului
atmosferic este efectuată de Serviciul
Hidrometeorologic de Stat prin 17 posturi
staţionare, amplasate în 5 centre
industriale: Chişinău, Bălţi, Tiraspol,
Rîbniţa, Tighina
Factorii de poluare: întreprinderile
ind.,tehnologii învechite, salubrizarea
insuficientă, intensificarea traficului
rutier...
Clima se schimbă – dar
Tu?
Cum poţi contribui la
îmbunătăţirea stării atmosferei?
În odaie,
În cantină,
În liceu,
În oraş,
În sat,
În Ţară