Sunteți pe pagina 1din 30

Biosfera Hidrosfera

LITOSFERA Atmosfera
LITOSFERA

tosfera reprezintă învelișu


extern solid al Pămîntului,
format din minerale și
roci.
Grosimea medie a litosferei este de 100km.
Litosfera este un suport pentru celelalte învelișuri
a l e Te r r e i .

atmosfera

Biosfera
hidrosfera
Scoarța terestră

Mantaua

Nucleu
Comparați structura internă a unui ou
cu structura internă a Pămîntului

CE ASEMĂNĂRI SÎNT?
Știați că...
DE LA SUPRAFAȚA TERESTRĂ PÎNĂ
ÎN CENTRUL PĂMÎNTULUI SÎNT 6370KM?
OMUL A REUȘIT SĂ STUDIEZE ȘI SĂ CUNOASCĂ
STRUCTURA INTERNĂ A PĂMÎNTULUI DOAR
PÎNĂ LA 12 KM.

12 km
Nucleul
Identificați din textul temei de la pag.31-32
principalele trasaturi ale nucleului Pămîntului.

Unde se află nucleul?

Cîte nuclee deosebim?


Ce temperaturi sînt
in nucleu?
Scoarța
80-5 кm
terestră

Mantaua
2900 кm
între 2900 кm

temperatura- +5000 gr. C


si 6370km

Nucleul extern-lichid. Presiunea foarte înaltă


Nucleul intern –solid, formă sferică.
Mantaua
Identificați din textul temei de la pag.31-32
principalele trasaturi ale mantalei Pămîntului.

Ce volum ocupă
mantaua?
Cîte straturi de manta
deosebim?
Ce temperaturi sînt
in manta?

Ce procese au loc
in manta?
Scoarța
80-5 кm
terestră

Mantaua superioară- lichidă, formată din substanță topită-magmă.


AICI AU LOC PROCESE CE DETERMINĂ MIȘCĂRILE SCOARȚEI TERESTRE,
2900 кm

FORMAREA VULCANILOR ȘI CUTREMURLLOR DE PĂMÎNT.


TEMPERATURA PÎNĂ LA 1000 GR.C

Mantaua inferioară-solidă, temperaturi ridicate peste 1000 gr. C


între 2900 кm

temperatura- +5000 gr. C


si 6370km

Nucleul extern-lichid. Presiunea foarte înaltă


Nucleul intern –solid, formă sferică.
SCOARȚA TERESTRA
Identificați din textul temei de la
pag.32 principalele trasaturi ale
scoarței terestre a Pămîntului.
Ce grosime are scoarța
terestră sub continente si
oceane?
Ce straturi are scoarța
terestră sub continente,
dar sub oceane?
Ce se întîmplă
cu temperatura în scoarța
terestră?
80-5 кm
Scoarța terestră-solidă

Temperatura –la fiecare 33 m se ridică cu 6 gr. C


Mantaua superioară- lichidă, formată din substanță topită-magmă.
AICI AU LOC PROCESE CE DETERMINĂ MIȘCĂRILE SCOARȚEI TERESTRE,
FORMAREA VULCANILOR ȘI CUTREMURLLOR DE PĂMÎNT.
2900 кm

TEMPERATURA PÎNĂ LA 1000 GR.C

Mantaua inferioară-solidă, temperaturi ridicate peste 1000 gr. C


între 2900 кm

temperatura- +5000 gr. C


si 6370km

Nucleul extern-lichid. Presiunea foarte înaltă


Nucleul intern –solid, formă sferică.
Scoarța terestră

Mantaua-

temperatura-
Nucleul extern
Presiunea -
Nucleul intern –
CONTINENTE
Scoarța terestră

SStt
continentală

rraa
ttuu
ll ss
eedd
iim
m
eenn
ttaa
rr
Ocean
Stratul de granit

Scoarța terestră
30-80 km

oceanică

5-10
5-10 km
km
Stratul de bazalt

Mantaua
Mineralele sînt substanțe solide
care s-au format în scoarța terestră prin cristalizare.
Cuarț
Grafit

Prin ce se deosebesc unele


Mineralele mineralele
de altele
din imaginile
prin culoare, date?
duritate, liciul,
transparență.

Aur
DIAMANT
Mineralele se asociază(se amestecă) între ele
într-un corp solid și formează-roci.

Granitul
Cuarț feldspat Mică
Tipurile de roci

Sedimentare

Magmatice Metamorfice

Tipuri
de roci
Rocile magmatice –au format prin
răcirea și întărirea magmei din mantauă.
Magma se poate răci la Magma se poate răci și în
suprafața scoarței terestre. interioarul scoarței terestre.
Rocile magmatice pot fi:
Roci • Identificați din textul manualului de la
magmatice pag. 33 cum se formează rocile
magmatice de adîncime.

• Enumerați exemple de roci magmatice


de de adîncime.
adîncime

Roci • Identificați din textul manualului de la


magmatic pag. 33 cum se formează rocile
magmatice de suprafață.
e de
suprafață • Enumerați exemple de roci magmatice
de suprafață.
Piatra ponce
Bazalt Gabro
(de suprafață) (de suprafață)
(de suprafață)

Obsidianul
Granitul
(de adîncime)
Rocile sedimentare

Formate
Formatedin acumularea
în urma resturilor
evaporării apelorde plante
din si care
lacuri,,
Formate
animale
prinpe
acțiunea
fundul lacurilor
conținapelor curgătoare,
multe , mărilor sau
săruri, valurilor,
pe
continentevînturilor,
sub acțiunea
înghețului-dezghețului
temperaturilor și presiunilor
înalte.
Calcarul
Argilă

Prundiș
Nisipul
Rocă sedimentară
Cărbunele
Gaz natural Petrol
Sare de calciu

Sarea gemă

Gipsul
ROCI METAMORFICE
metamorfoză –transformare
(din limba greacă)

Supuse
Rocile presiunilor
ajung în înalte şi
adîncurile temperaturilor
ridicate
mantalei

Unele roci se transformă în alte tipuri de roci


Calcarul MARMURĂ

Granitul GNAIS