Sunteți pe pagina 1din 9

ILUMINISMUL

CLASA A VI-A B
ILUMINISMUL

Ideologie a secolului
al XVIII-lea

urmăreşte

Transformarea
societăţii

Condusă Cetăţenii să se bucure


Dreaptă şi tolerantă
raţional de drepturi şi libertăţi
Definiţia
 Iluminismul este o ideologie a secolului al
XVIII-lea care urmăreşte transformarea
societăţii astfel încât aceasta să se conducă
raţional, pentru a îndeplini idealurile de
dreptate şi toleranţă, asigurând drepturi şi
libertăţi tuturor.
 Ideologie – totalitatea ideilor şi conceptelor
specifice unei perioade sau unui grup de
oameni
 Raţional – logic, bine chibzuit
Caracteristicile iluminismului:
 1. Raţional: logic – iluminiştii explicau
lumea cu ajutorul raţiunii
 2. Antibisericesc – împotriva bisericii
ca instituţie, se pronunţă pentru
toleranţă religioasă.
 3. Antiabsolutist – împotriva
absolutismului monarhic
Reprezentanţi:
 Montesquieu:
 - Spiritul legilor – susţine teoria
separării puterilor în stat

Provine dintr-o familie


de aristocraţi, dar a
avut ca naş un
cerşetor.
J. J. Rousseau
 - Contractul social - susţine că între monarh şi
popor se încheie un contract care garanta fiecărui individ drepturile,
libertăţile şi egalitatea. Dacă monarhia nu a respectat contractul,
poporul are dreptul să-l rezilieze.

 - Discurs asupra inegalităţii dintre


oameni
Dacă este dificil ca un stat
mare să fie bine guvernat ,
este şi mai greu ca el să fie
guvernat de un singur om.
Voltaire ( Francois Marie Arouet)
 - Secolul lui Ludovic al XIV-lea –
dezvăluie nedreptăţile din societate:
inegalitatea oamenilor în faţa legii,
intoleranţa şi ignoranţa clerului.
Ce este toleranţa?
Atributul umanităţii.
Faceţi o comparaţie între umanism
şi iluminism
 De urmărit
- transformarea societăţii
- felul în care este privit omul
- caracterul raţional
Asemănări şi deosebiri între
umanism şi iluminism
umanismul iluminismul

S-ar putea să vă placă și