Sunteți pe pagina 1din 10

Azi avem

42 de zile de
școală
Învârte roata și spune un cuvânt care începe cu a sau A

Meserii

e
al
ți

m
ă
lit

ni
ca

A
Lo
Fată
alimente
Mâncare/

B
O

ăi
bi

at
Plante
ec
e t

Învârte roata
Formează enunțuri în care toate cuvintele încep cu a

aplaudă
ajută

apasă
atinge

aleargă antrenează
ascultă
adoarme
Acțiuni
P.50
P.50