Sunteți pe pagina 1din 17

Supra

conductibilitatea
Curent electric.Rezistenţă.
 Orice conductor are proprietatea, ca atunci
când este străbătut de un curent electric să se
opună acelei mişcări orientate de electroni.
 Mărimea caracteristică pentru acest fenomen
este rezistenţa, definită ca raportul dintre
intensitatea curentului şi tensiunea la care
este supus conductorul.
 R=I/U
 Acest fenomen se poate descrie ca rezistenţa
ce o opun atomii conductorului faţă de
curentul electric.
Ce rol joacă temperatura?
 Conform termodinamicii, temperatura
unui corp se poate descrie în funcţie de
intensitatea cu care atomii acelui corp
vibrează unul faţă de celalalt.

 Aşadar, cu cât aceştia vibrează mai


intens (haotic), cu atât temperatura
creşte…
Temperatura conductorilor
 La fel se întamplă şi la conductori: vibraţia
creşte, temperatura implicit şi ea,
rezistenţa la fel…
 Analog, dacă temperatura scade, scade şi
rezistenţa
 Dacă încălzim un conductor până la o
anumită temperatură, el se topeşte…
 Ce se întâmplă dacă îl răcim
până la o anumită
temperatură?
 Această întrebare
şi-a pus-o probabil
şi Heike
Kamerlingh Onnes,
care a descoperit
în 1911 că răcind
mercurul la 4 K (-
169 C) rezistenţa
lui scade la 0.
Aici intervine
supraconductibilitatea!
 La temperaturi putin peste 0 grade Kelvin (intre 1.2 K si 95
K), numite TEMPERATURI CRITICE, rezistenţa conductorului
scade la 0 din cauza atomilor, ce nu mai vibreaza atât de
intens.
 Electronii nu mai întâlnesc obstacole, probabilitatea ca
aceştia să se ciocnească de alte particule scăzând la 0.
 Structura atomică a conductorilor este cristalină în sensul
că atomii sunt aranjaţi precum nişte gratii, printre care
electronii in mod normal se deplasează destul de uşor (sunt
si termoconductori)
 La temperaturi mici, electronii se mişcă cu o mai mare
uşurintă, şi din cauza faptului că se deplasează în perechi
de câte doi electroni.
Efectul Meissner

 În momentul în care un conductor este racit la temperatura


critică, iar în apropierea lui se aduce un magnet, acesta
cauzează un curent electric în conductor, care este menţinut în
conductor din cauza rezistenţei inexistente. Curentul electric
din conductor creează la rândul lui un câmp magnetic şi
provoacă astfel plutirea magnetului.
Supraconductibilitatea:
“un fenomen
cuantic
macroscopic”
 Supraconductuctibilitatea depinde şi de un câmp
magnetic, CÂMP MAGNETIC CRITIC, care
determină, la fel ca şi temperatura, acest
fenomen. Cu alte cuvinte un conductor aflat într-
un câmp magnetic are o temperatură critică mai
mare decât de obicei.
 Nu doar conductorii capătă această caracteristică,
dar şi unii IZOLATORI!
 In anii 80 s-a descoperit ca un anumit tip de
ceramica, izolator la temperatura camerei, devine
supraconductor la sub -100 grade C.
Graficul tranziţiei mercurului şi a
ceramicii
Material Tip Tc(K)
Zinc metal 0.88
Aluminum metal 1.19
Tin metal 3.72
Mercur metal 4.15
YBa2Cu3O7 Ceramică 90
TlBaCaCuO Ceramică 125
(Hg0.8Tl0.2)Ba2 Ceramică 138
Ca2Cu3O8.33 (RECORD!)
Elemente supraconductoare
Aplicatii practice
 Trenurile MAGLEV
 Biomagnetism:
aparatură de
rezonanţă magnetică
(computer tomograf)
 Sub influenţa
câmpului magnetic
foarte mare,
moleculele de
hidrogen sunt
excitate si eliberează
energia primită,
aceasta fiind
prelucrată ulterior
într-o imagine.
 Domeniul informaticii: se speculează apariţia unor
microprocesoare cu o frecvenţă de 4000 de ori
mai mare decât o au procesoarele actuale
Multimedia

 Apart Together