Sunteți pe pagina 1din 9

POLUAREA APELOR DIN

MOLDOVA
Lucrarea al elevei din grupa CON201 Rev
Silvia contabilitate
 Poluarea apei este o problemă serioasă
pentru ecologia Pământului dar şi a
Moldovei. Şi ar trebui să fie rezolvată, atât
pe scară largă – la nivelul statului şi
întreprinderilor, cât şi la nivelul fiecărei
fiinţe umane. Întrucât noi nu trebuie să
uităm că, povara responsabilităţii pentru
Marea pată de gunoi în Oceanul Pacific se
află pe umerii persoanelor, care nu aruncă
gunoi la coş.
1 CAUZĂ ESTE APELE UZATE
 Apele uzate menajere conţin adesea detergenţi sintetici,
care nimeresc în râuri şi mări. Acumulări de substanţe
anorganice afectează locuitorii de apă şi reduc cantitatea
de oxigen în apă, faptul care duce la formarea aşa-
numitelor "zone moarte", care sunt în lume deja
aproximativ 400.

o Deseori, reziduuri industriale care conţin deşeuri


organice şi anorganice, se revarsă în râuri şi mări. Anual,
în surse de apă nimeresc mii de substanţe chimice,
acţiunea cărora asupra mediul încojurător nu este
cunoscută dinainte. Multe dintre acestea prezintă
compuşii noi. Deşi reziduurile industriale, sunt supuse
filtrării preliminare, acestea totuşi conţin substanţe
toxice, care sunt dificile de detectat.
2 CAUZĂ ESTE PLOILE ACIDE
 Ploileacide sunt rezultatul de contact cu atmosferă a
gazelor de eşapament produse de întreprinderi
metalurgice, centrale termice, rafinării şi alte
întreprideri industriale şi de transportul auto. Aceste
gaze conţin oxizi de sulf şi de azot, care se combină
cu umezeală şi oxigen pentru a forma acid sulfuric şi
azotic. Apoi, aceste acizi cad pe pământ, uneori, la o
distanţă de câteva sute de kilometri de la sursa de
poluare a atmosferei. În astfel de ţări, cum ar fi
Canada, Statele Unite ale Americii, Germania mii de
râuri şi lacuri au rămas fără vegetaţie şi fără peşte.
3 CAUZĂ ESTE DEŞEURI SOLIDE

 Daca în apă există o cantitate mare de substanţe


solide, acestea o fac opacă la lumina soarelui şi
astfel împiedică procesul de fotosinteză în
bazinele acvatice. Acest fapt, la rândul său,
provoacă o perturbare în lanţul alimentar din
aceste rezervore de apă. În plus, deşeuri solide,
înnămolesc râuri şi canale de transport
maritime, ceea ce conduce la nevoia de dragare
frecventa.
4 CAUZĂ ESTE SCURGERI DE PETROL

 Numai în SUA în fiecare an se întâmplă aproximativ 13


000 de cazuri de deversări de petrol. În apă de mare în
fiecare an nimeresc 12 milioane de tone de petrol. În
Marea Britanie, anual, se revarsă în canalizare mai mult
de 1 milion de tone de ulei de motor folosit.

 Petrolul, vărsat în apă de mare, are multe efecte negative


asupra vieţii marine. Mai întâi de toate, pier păsările: se
îneacă, se supraîncălzesc la soare sau sunt private de
hrană. Petrolul orbeşte animale, care trăiesc în apă, de
exemplu, foca. Petrolul reduce pătrunderea luminii în
bazinele acvatice închise şi poate mări temperatura apei.
5 CAUZĂ ESTE SURSE NEIDENTIFICATE

 Adesea este dificil de a determina sursa de


poluare a apei – aceasta poate fi o eliberare
neautorizată a substanţelor periculoase de
la o întreprindere sau o contaminare,
cauzată de lucrări agricole sau industriale.
Acest lucru conduce la poluarea apelor cu
nitraţi, fosfaţi, ioni de metale grele toxice
şi pesticidi.
6 CAUZĂ ESTE POLUAREA TERMICĂ A APEI

 Poluarea termică a apei este cauzată de centrale


electrice termice sau nucleare. Poluarea termică
este introdusă în bazinele acvatice de apă
utilizată de răcire. Ca urmare a temperaturilor
mai mari de apă în aceste bazine acvatice se
produce o accelerare în unele procese
biochimice, precum şi o scădere a oxigenului
dizolvat în apă. Se încalcă ciclul fin de
reproducere echilibrată a diferitelor organisme.
În condiţii de poluare termică, de regulă, se
observă o creştere puternică a algelor şi dispar
alte organism, care trăiesc în apă.
MĂSURI DE PROTECŢIE A APEI
-Construirea de baraje.
-Epurarea apelor reziduale(cu ajutorul filtrelor, a unor
substanţe chimice sau a unor bacterii biodegradare etc.).
-Construcţia de zone de protecţie a apelor.
-Construirea unor staţii de epuizare a apelor reziduale ale
localitatilor.
-Să nu se arunce şi să nu se depoziteze pe maluri sau în
albiile rîurilor deseuri de orice fel.
-Execută lucrărilor de indigure şi de construire a unor
baraje.

S-ar putea să vă placă și