Sunteți pe pagina 1din 8

METODE ŞI TEHNICI DE

MOTIVARE ŞI APRECIERE A
ANGAJAŢILOR
REALIZAT: SÎRBU ION
GR.308
VERIFICAT:FURDUI ALEXANDRA
Motivarea angajatului ţine de arta managerului de a influenţa comportamentul
acestuia. Odată conştientizat acest lucru, apare şansa de a obţine rezultate bune
atît la nivel de subdiviziune, cît şi la nivel individual.
Pentru a utiliza potenţialul maxim al angajaţilor, instituţiile şi managerii moderni
şi-au modificat abordarea de la „a da ordine şi a controla” spre „a consulta şi
susţine”, drept modalităţi eficiente de motivare a angajaţilor. Această schimbare
de atitudine a început cînd managerii au înţeles că recunoaşterea realizărilor sau
a bunei performanţe este mult mai eficientă decît pedepsirea pentru performanţă
slabă.
Teoria precede mereu practica, iar pentru a atinge obiectivele cu privire la
motivarea angajaților trebuie să cunoaștem, înainte de toate, principiile cu privire
la ce îi impulsionează pe oameni și care sunt prioritățile lor.
Pe parcursul anilor tot mai mulți au studiat termenul de “motivare a personalului
”, și respectiv au apărut câteva teorii care reflectă esența acestui termen :
1. Teoria ierarhiei nevoilor, dupa Maslow
2. Teoria lui Herzberg
3. Teoria lui Adams
4. Teoria lui Vroom
TEHNICI MOTIVAȚIONALE
 Tehnica feedbackului motivaţional verbal sau a recunoaşterii „merite­lor”. Conţinutul
său principal constă în a reacţiona de o manieră explicită prin aprecieri prompte -
pozitive sau negative - faţă de un subordonat, după ce acesta a realizat o sarcină, un
obiectiv sau a încheiat o perioadă de activitate. Prin această procedură salariatul
respectiv cunoaşte care au fost aşteptările managerului în raport cu munca şi
performanţele sale şi cum sînt apreciate acestea, astfel încît pe viitor să fie în măsură să-
şi îmbunătăţească activitatea şi să amplifice rezultatele.
 Tehnica „ascultă și răspunde” presupune o comunicare activă și susținută a
managerilor cu membrii echipelor pe care le coordonează. Este vorba despre
încurajarea comunicării, despre crearea unui mediu în care orice angajat și membru al
echipei simte că poate enunța întrebări și solicitări la care vor primi răspuns și ajutor.
 Recompensarea angajaților reprezintă un mijloc de motivare cu rezultate
bune pe termen lung, mai ales atâta timp cât recompensările sunt echitabile și
sunt direct proporționale cu eforturile depuse de angajat și cu valoarea
acestuia.
 Tratarea echitabilă a membrilor echipei.Dați-le tuturor posibilitatea să se
dezvolte, să crească și să contribuie la bunul mers al echipei și al companiei;
să se implice în mod direct în proiecte de interes major și să aibă curaj să vină
cu idei. Nu există angajați „mai puțin importanți”, ci manageri care nu știu să
descopere talente.
 Încurajarea networking-ului. Promovați întâlnirile din cadrul companiei,
breakfast meeting-urile, Knowledge Café-urile și alte întruniri de același gen. În
fiecare dintre ele, datorită împărtășirii de experiențe, de idei și opinii, fiecare va
avea de câștigat și, mai mult decât atât, se vor întări relații de comunicare și
suport între membrii din echipe diferite ale companiei.
 Încurajarea participării. Există multe proiecte în cadrul companiilor la care
mulți nu au oportunitatea sau curajul să participe. Puneți-vă timp în agendă și
explicați-le membrilor echipei voastre câteva detalii despre proiecte, ce ar
însemna implicarea lor, ce beneficii le-ar aduce, atât lor, cât și echipei și
companiei, și încurajați-i să se înscrie în proiecte în care își pot aduce contribuția.
După cum ați putut observa există numeroase tehnici și metode de motivare a
personalului care sunt mai mult sau mai puțin eficiente când vine vorba de un
anumit domeniu. Dar , totuși indiferent de domeniul în care activează angajatul
mereu va aprecia motivarea financiară, dar totuși sunt de părerea că foarte
eficientă este și tehnica încurajării networking-ului, deoarece odată ce omul se
află într-un anturaj prietenos, respectiv și munca prestată va fi mai calitativă.
Concluziile ce decurg din cele expuse anterior sînt următoarele:
 Motivarea este una din funcţiile de bază ale managementului, care ajută organizaţia în atingerea
scopului.
 Motivarea este obţinută de acei conducători din organizaţie care comu­nică angajaţilor o viziune clară
asupra obiectivelor generale, precum şi prin contribuţiile fiecărui muncitor sau echipe la realizarea
acestora.
 Managementul motivaţional este acela care încadrează acţiunile an­gajaţilor în procese descentralizate.
Astfel, fiecare acţiune va fi privită ca o contribuţie la progresul general şi, în acelaşi timp, ca fructul
iniţiativelor şi eforturilor individuale şi de grup. Astfel, oamenii sînt motivaţi prin valorizare şi prin reuşita
acţiunilor.

S-ar putea să vă placă și