Sunteți pe pagina 1din 5

Y    


á Odata cu aparitia unor noi produse á Pentru a nu pierde potentialii


acestea le pot inlocui pe cele vechi clienti libraria trebuie sa fie in
determinand astfel scaderea vanzarilor permanenta informata despre ofertele
precum si a numarului de celorlaltor competitori putand astfel
clienti.Odata ce apar pe piata alti sa inoveze si sa introduca pe piata
competitori(alte librarii) care pot oferte eficiente pentru indeplinirea
indeplini urmatoarea conditie: bunuri obiectivului stabilit.
de calitate(carti,caiete,elemente de
papetarie) la preturi relativ scazute
putand astfel ca libraria sa acopere
cheltuielile din vanzarea produselor si
sa obtina un profit convenabil.
Y  
   


á ’tunci când a fost terminată o á Pentru ca riscurile tehnologice sa nu


activitate pentru prima dată, riscul ca se produca , va fii necesara o buna
bugetul şi termenele să fie depăşite comunicare dintre departamentul resurse
umane , cel de productie si cel de
sau să nu fie atinse obiectivele
cercetare-dezvoltare. ’ceste
propuse este substanţial. ’cest lucru departamente trebuie sa respecte
se întâmplă adesea atunci când sunt principiile managementului total al calitatii
utilizate tehnologii avansate.Natura (TQM) pentru a putea diminua posibilele
noilor tehnologii presupune riscuri în riscuri produse la locul de munca , sau
utilizarea lor datorită incertitudinii riscuri ca produsele librariei sa nu
atingerii scopurilor pentru care au corespunda standardelor de calitate , de
fost proiectate. De exemplu, softul protectie a consumatorului respectiv a
mediului. Daca libraria nu realizeaza
calculatoarelor se poate strica iar
informarea si instruirea continua a
achitarea se va face mai greu,scriindu- angajatilor aceasta se expune riscului de a
se codurile pe un caiet,iar in locul suporta pierderi provocate de accidente
bonului se va da chitanta.Sau achitarea de munca , de nerespectarea de catre
cu cardul nu se poate face. lucratori a normelor de utilizare a
echipamentelor sau a noilor tehnologii.
Y  


   


á Ôibraria poate suferi diferite á Departamentul financiar-contabil


pierderi atunci potentialii clienti nu trebuie sa previna riscurile financiare
respecta termenul limita de plata a acesta angajand intreaga organizatie
marfurilor livrate de firma,cand banca intr-un adevarat efort de consolidare a
care a creditat firma majoreaza rata competivitatii pe termen lung.
dobanzii(suma care trebuie achitata)
sau cand au loc diferite modificari ale
cursului de schimb valutar.
Y 
 

   


á Yiscul accidental se poate á ’ntreprenorul trebuie sa se


produce din cauza unor cauze asigure ca a incheiat un contract de
naturale (cutremure,incendii etc. ) sau asigurare cu firme specializate care sa
sociale (razboaie, conflicte etc ). despagubeasca firma respectiva
(libraria ) in momentul cand se
produce evenimentul respectiv (cel
pentru care firma s-a asigurat ) .
’ntreprenorul trebuie sa ii plateasca
acestei firme de asigurari o rata lunara
care a fost calculata in raport cu
valoarea bunului pe care firma il
asigura .