Sunteți pe pagina 1din 2

PROGRAMA DE

OPŢIONAL
Curriculum nucleu

Curriculum la decizia şcolii(CDŞ) Curriculumaprofundat


Curriculum extins
Curriculum elaborat de şcoală
Elaborarea unei liste cu denumiri/ teme pentru opţionale la Religie

1. Modelul de programare „lineară” sau prin obiective.


2. Modelul de programare „circular-reticulară”
3. Modelul de programare „prin proceduri”
4. Modelul de programare „prin concepte”

5. Modelul de programare „prin situaţii”.

6. Modelul de programare „prin perspective”.

7. „Post-programarea”.