Sunteți pe pagina 1din 14

Codificarea informației

Cuprins
• Principiile codificării – definiții
• Tipuri de coduri
• Sisteme de numerație – definiție
• Reguli de conversie a numerelor
Principiile codificării

Cod – set de simboluri elementare, împreună cu o serie de


reguli potrivit cărora se formează aceste simboluri.
Codificare – procesul de stabilire a unui cod folosind
simbolurile 0 și 1.
Decodificarea - operația inversă a codificării.
Principiile codificării

După natura semnelor pe care le pot reprezenta:


 coduri numerice – se reprezintă în memoria
calculatorului datele numerice;
 coduri alfa-numerice – se reprezintă datele alfanumerice
în memoria calculatorului
Sisteme de numerație
Sistem de numerație – totalitatea regulilor de reprezentare
a numerelor cu ajutorul unor simboluri numite cifre.
Sisteme de numerație nepoziționale – sisteme în care
valoarea unei cifre dintr-un număr nu este unic
determinată de poziția cifrei, ci de contextul în care se află
cifra.
Sisteme de numerație pozițional – sistem de numerație
pentru care valoarea unei cifre din cadrul numărului
depinde de poziția ocupată de cifră.
Sisteme de numerație
Baza – este numărul de elemente care formează alfabetul
sistemului de numerație.

Reprezentarea generală a unui număr N în baza b


Sisteme de numerație
Pentru reprezentarea informațiilor în calculator se folosesc
următoarele baze de numerație:
 baza de numerație 2 – sistem binar
 baza de numerație 8 – sistem octal
 baza de numerație 10 – sistem zecimal
 baza de numerație 16 – sistem hexazecimal
Reguli de conversie a numerelor
Conversie – trecerea unui număr dintr-o bază în alta

Reguli:
 conversia unui număr din baza 10 în orice bază;
 conversia dintr-o bază de numerație în baza 10;
 conversia unui număr din baza 2 în orice bază de
forma ;
 conversia unui număr din baza în baza 2;
Conversia unui număr din bază 10 în orice bază

Regula: Se împarte numărul la baza în care se dorește


transformat până când ultimul cât este 0 și se citesc
resturile de la sfârșit către început.

23:8=2 rest 7 23 = 27
(8)
2:8=0 rest 2
Conversia unui număr din orice bază în baza 10

Regula: Se folosește formula de reprezentare a numerelor.

42(5)=4*52-1+2*52-2=4*5+2*1=21
Conversia unui număr din baza în baza 2

Regula: Fiecare cifră a numărului se descompune pe câte n


poziții binare.
A3F516=10100011111101012

A=10 F=15

10:2=5 rest 0 3:2=1 rest 1 15:2=7 rest 1 5:2=2 rest 1


2:2=1 rest 0
5:2=2 rest 1 1:2=0 rest 1 7:2=3 rest 1
1:2=0 rest 1
2:2=1 rest 0 3:2=1 rest 1

1:2=0 rest 1 1:2=0 rest 1


Conversia numerelor reale

Regula: Partea întreagă se împarte la baza în care se


dorește transformat până când ultimul cât este 0 și se
citesc resturile de la sfârșit către început.
Partea zecimală a numărului se înmulțeste cu baza până
când se obține parte întreagă. Înmulțirea se va realiza
întotdeauna cu partea zecimală a numărului, partea
întreagă păstrându-se. Se vor citi părțile întregi ale
numărului, de la început către sfârșit.
Codificarea numerelor întregi cu semn

Codificarea numerelor întregi se face pe biți.

Numerele întregi cu semn se pot reprezenta prin 3 metode:


 codul direct
 codul invers (codul complement față de 1)
 codul complementar (codul complement față de 2)
Codificarea numerelor reale

Codificarea numerelor reale se face pe 32 sau pe 64 de biți:


 se reprezintă numărul în binar;
 se mută virgula la dreapta sau la stânga până când prima
cifră de după virgulă este diferită de 0;
 se reprezintă numărul în virgulă mobilă simplă/dublă
precizie:

E=C+127/1023

S-ar putea să vă placă și