Sunteți pe pagina 1din 68

Resuscitarea Pediatrică

Stopul Cardiorespirator
Sumar
Acces vascular
Farmacologie
Defibrilare
De reţinut
Medicamente şi proceduri
speciale
Sumar
Acces vascular
Farmacologie
Defibrilare
De reţinut
Medicamente şi proceduri
speciale
Accesul vascular în stop
Tentaţi IV / IO simultan
Prioritate
Acces IV periferic
Acces intraosos (IO)

Acces venos central – femural

Prepararea unei vene periferice


Plasarea căii IV periferice
Cot: medio-cubital
Gleznă: safena
Accesul intraosos (IO)
Corespunzător pentru
medicamente / fluide / sânge
Complicaţii în <1% din cazuri
Fracturi
Sindrom de compartiment
Extravazare
Osteomielită
Situsuri pentru acces IO
Sugar
Antero-medial:
tibia 2 cm sub
tuberozitatea
tibială
Anterior: femur
distal
Situsuri pentru acces IO

Copii = Sugar +
Faţa anterioară a tibiei, distal
(suprafaţa plană)
Adolescenţi = Copii +
Creastă Iliacă
Abordul venos central
 Femural
Accesibil
Se evită întreruperea
RCP
Se evită pneumotoracele
Abordul venos central

 Jugulara externă
 Jugulara internă
 Subclavia
Prepararea safenei
1cm anterior şi 1
cm superior de
maleola medială
Prepararea safenei
 Rată de infecţii mai mare
 Timpul mediu de efectuare, pentru
cei experimentaţi, 10 minute
 Procedură mai dificilă decât
accesul percutan
Situsuri Speciale
Nou-născut

Încanularea venei
ombilicale
Situsuri Speciale
Nou-născut

Vene ale
scalpului
Sumar
Acces vascular
Farmacologie
Defibrilare
De reţinut
Medicamente şi proceduri
speciale
Farmacologie
Stop cardiac
Medicamente de bază
Şoc
Vasopresoare
În hipotensiunea persistentă în
ciuda reanimării fluidice IV
Stop cardiac
Scopul administrării medicaţiei
Creşterea fluxului sanguin coronar şi
cerebral
Stimularea contractilităţii
Creşterea frecvenţei cardiace
Corectarea dezechilibrelor metabolice
Stop cardiac
Medicaţie
 Oxigen
 Adrenalină
 Amiodaronă/Xilină
 Bicarbonat de sodiu
 Atropină
 Glucoză
 Altele: vasopresină, calciu, magneziu
Oxigen
Corectează hipoxia pentru a
menţine respiraţia celulară
aerobă
Indicaţie universală în stop
Adrenalina
Indicaţii
Stop cardiac
Asistolie, activitate electică fără
puls, FV/TV fără puls
Bradicardiesimptomatică
Hipotensiune*

*nu prin hipovolemie


Adrenalina
Efecte
α adrenergice
Vasoconstricţie = creşte TA
β adrenergice
+ Inotrop (contractilitatea)
+ Cronotrop (frecvenţa cardiacă)
Vasodilatator coronar / cerebral
Adrenalina
Doze
Acces = IV / IO
Concentraţie = 1:10.000
Doză = 10 µg/kg la 3-5 minute
Efecte adverse: creşte
consumul de oxigen la nivel
miocardic
Adrenalina
Doze
Acces = canula de intubaţie
Concentraţie = 1:10.000
Doză = 100 µg/kg
Acidoza metabolică
Insuficienţă respiratorie ->
respiraţie anaerobă -> acidoză
lactică (metabolică)
Deprimă activitatea cardiacă
Scade contractilitatea
Creşte riscul de FV
Bicarbonatul de sodiu
 Indicaţii
Stop cardiac prelungit
Acidoză metabolică severă
Hiperkalemia
Supradoză de antidepresive triciclice
 Doză: 1 mEq/kg
 1ml/kg din soluţia 8,4%
Bicarbonat de sodiu
Efecte
NaHCO3 + H+ = CO2 + H2O
Probleme
CO2 este înlăturat prin ventilaţie
Soluţie temporară
Bicarbonat de sodiu
Efecte adverse
Alcaloză
Hipernatremie
Status hiperosmolar
Precipitarea soluţiei în linia IV
Inactivarea catecolaminelor
(adrenalina)
Atropina
Efecte
 Scade tonusul vagal
Creşte frecvenţa de descărcare din
nodul SA -> creşte frecvenţa cardiacă
Stimulează conducerea prin nodul AV
 Creşte tonusul vagal
La doze mici (< 100 µg) stimulează
nucleul vagal
Atropina

Efecte adverse
Bradicardie paradoxă
Tahiaritmii
Ischemie miocardică
Indicaţii
Bradicardie, BAV grad II şi III
Atropina
Acces = IV / IO
Doza = 0,02 mg/kg
Doza minimă = 0,1 mg
Acces = canula de intubaţie
30 µg/kgc
Amiodarona
Inhibitor
al receptorilor adrenergici
Deprimă conducerea prin NAV
Scade conductibilitatea
Prelungeşte intervalul QT şi
perioada refractară
Amiodarona
Indicaţii
FV/TV refractar
 Se administrează după a IV-a defibrilare

 Lent IV în 10 – 20 de minute

Doza
5 mg/kgc
Xilina
 Mai puţin eficace decât amiodarona
 Se foloseşte în FV/TV refractar
 Nu este medicament de primă linie la copil
 Doza IV/IO
1 mg/kgc
Doza maximă: 2 – 3 mg/kgc
 Doza pe sonda IOT
2 – 3 mg/kgc
Hipoglicemia
Consideraţii
Rezervele limitate de glicogen
sunt rapid consumate în stop
Glucoza este substratul major al
miocardului nou-născutului
Glucoza
Efecte adverse
Hipertonă -> efect sclerozant
venos
Căide administrare = IV / IO
Doză = 0,5 – 1 g/kg
Glucoza
Doze Concentraţie
2 ml/kg G33%
5 – 10 ml/kg G10%
10 – 20 ml/kg G5%
Vasopresina
 Hormon endogen ce mediază vasoconstricţia
sistemică prin receptori V1 şi reabsorbţia apei
la nivel tubular prin receptori V2
 Efecte
Vasoconstricţie sistemică
Îmbunătăţeşte activitatea cerebrală,
cardiacă, renală
 Efecte adverse
Reducerea fluxului splanhnic
 NU SE RECOMANDĂ
Calciu
 Indicaţii
Hipocalcemia
Hiperkalemia
Intoxicaţii cu blocanţi de canale de
calciu
 Efecte adverse
Bradicardia
Precipită în trusele IV
Induce stop cardiac la pacienţii trataţi
cu digoxin
Calciu
Efecte
Creşte contractilitatea miocardului
Creşte excitabilitatea ventriculară
Creşte viteza de conducere
Stabilizator de membrane în
hiperkalemie
Clorura de Calciu

Concentraţie = 10%
27,2 mg/ml Ca elemental
Acces = linie centrală
Doză: 20 mg/kg = 0,2 ml/kg

10-20 sec IV în stop


Gluconat de Calciu
Concentraţia = 10%
9 mg/ml Ca elemental
Acces = linie IV periferică
Doza: 30 mg/kg = 0,6 ml/kg
10-20 sec IV în stop
Şoc
Perfuzie neadecvată la nivel
organic
SNC: Status mental alterat
CV: Hipotensiune / tahicardie
Renal: Debit urinar scăzut
Şoc
 Scop: menţinerea debitului cardiac
 Indicaţii: hipotensiune, şoc
 Administrarea medicamentelor în
perfuzie
Adrenalina (şoc septic)
Dopamina (hipotensiune)
Dobutamina (şoc cardiogen, insuficienţă
cardiacă congestivă)
Adrenalina

Doză: 1 mcg/kg/minut
Preparare:
Adăugaţi 6 mg adrenalină la 100 ml
Glucoză 5% = 60 mcg/ml
Administraţi 100 ml/oră pentru a
obţine o doză de 1 mcg/kg/minute
Dopamina
Doze = 2-20 mcg/kg/min
Dozele mici măresc fluxul renal
Dozele mari -> vasoconstricţie
Efecte adverse
Hipertensiune
Ischemie
Dobutamina
 Doze = 2-20 mcg/kg/min
 ß1 selectivă
Creşte contractilitatea
Creşte frecvenţa cardiacă
Scade rezistenţa vasculară sistemică
 Efecte adverse
Tahiaritmii, greţuri, vărsături
Sumar
Acces vascular
Farmacologie
Defibrilare
De reţinut
Medicamente şi proceduri
speciale
Terapia electrică
Dimensiunile padelelor
Sugar (4.5 cm)
<1 un an sau <10 kg
Adult (8-12 cm)
>1 an sau >10 kg
Terapia electrică
Poziţia padelelor

Antero-posterioară
Parasternal stâng
Spate
Anterioară
Parasternal drept sub claviculă
Linia axilară anetrioară stângă
Terapia electrică
Defibrilarea
Asincronă
Scop: depolarizarea cordului->
oprirea FV/TV -> refacerea
automatismului -> ritm ce
asigură perfuzie
Indicată în FV/TV fără puls
Terapia electrică
Defibrilarea
 Curent monofazic sau bifazic imediat
ce defibrilatorul este disponibil
4 J/kg
 Se repetă la nevoie după 2 minute de
resuscitare cu raport compresiuni :
ventilaţii
15 : 2
 Reevaluarea funcţiilor vitale se face
din 2 în 2 minute
Terapia electrică
Defibrilarea semiautomată
 Defibrilatoare externe semiautomate
 Destinate tratării precoce a stopurilor
cardiace în special de către persoane
fără pregătire medicală
Probleme
 Cele mai multe descarcă nivele de energie

corespunzătoare pentru adulţi


 Date limitate în ceea ce priveşte utilizarea

lor la copii
Defibrilarea semiautomată
La copiii < 8 ani sau < 25 kg vor fi
utilizate defibrilatoare semiautomate
prevăzute cu modificările tehnice
necesare scăderii energiei eliberate
La copiii > 8 ani sau > 25 kg vor fi
utilizate defibrilatoare semiautomate
uzuale
Utilizarea defibrilatorului
semiautomat
 Porniţidefibrilatorul
 Aplicaţi şi poziţionaţi electrozii anterior
 Nu atingeţi pacientul şi analizaţi ritmul
 Asiguraţi-vă şi administraţi şoc dacă
este indicat
 Începeţi RCP, reevaluaţi pacientul la 2
minute
Utilizarea defibrilatorului
semiautomat
Pacient inconştient?
Eliberarea căilor aeriene

Algoritmul Evaluarea semnelor vitale


Solicitaţi echipa de ALS

ALS Pediatric RCP 15 : 2


Conectare defibrilator/monitor

Evaluarea
Ritmului

FV AEP
TV fără puls Asistolie
În timpul RCP
Corectaţi cauzele reversibile*
Defibrilaţi o singură •Verificaţi electrozii, poziţia padelelor şi contactul
dată •Aşteptaţi/ verificaţi tubul de O2şi accesul IV
•Compresiuni toracice continue după asigurarea căii
4J aeriene
•Administraţi adrenalină o dată la 3 - 5 minute
•Luaţi în considerare:amiodarona, atropina, magneziul

RCP 2 min RCP 2 min


15 : 2 15 : 2

*Cauze potenţial reversibile:


Hipoxia Pneumotorace sufocant
Hipovolemia Tamponadă cardiacă
Hipo/hiperkalemia şi dezechilibrele metabolice Intoxicaţii
Hipotermia Trombembolie coronariană sau
pulmonară
Cardioversia sincronă

Eliberarea sincronizată a şocului


electric pentru a opri o tahiaritmie
Sincronizată cu unda R pentru a
reduce posibilitatea inducerii unei
FV
Indicată în ritmuri care asigură
perfuzie (puls prezent)
Cardioversia sincronă

Energii:
0,5 - 1 J/kg
1 – 2 J/kg
Pacientul conştient va fi
sedat
Defibrilare vs Cardioversie

Defibrilare Cardioversie

Nesincronizată Sincronizată

Ritmuri fără puls Puls prezent

4 J/kg 0,5-1 J/kg


2 J/kg
Pacingul extern

Pacing transcutanat
Indicaţii
Bradicardia din BAV grad 3 sau
disfuncţii de nod sinusal
Contraindicaţii
Pacemaker implantat
Pacingul extern

Beneficii nedovedite
Stop cardiac neasistat în prespital
Bradicardia datorată hipoxiei/leziunilor
ischemice sau insuficienţei respiratorii
apărute postresuscitare
Dimensiunile electrozilor de
pacing
De uz pediatric (mici sau medii)
<15 kg
Pentru adult
>15 kg
Poziţionarea electrozilor
Electrodul negativ – în vecinătatea
apexului
Deasupra inimii - în poziţionarea
antero-posterioară
Pe linia axilară anterioară stângă – în
poziţionarea anterioară
Pacingul extern

Fixaţi frecvenţa la 100


Fixaţi intensitatea la maximum
apoi scădeţi-o până la nivelul
minim la care se obţine captură
Palpaţi pulsul pentru
confirmarea capturii
Sumar
Acces vascular
Farmacologie
Defibrilare
De reţinut
Medicamente şi proceduri
speciale
Manopere speciale
Manevra vagală
Indicaţii:
TSV
Tonus vagal crescut -> scade
conducerea prin nodul AV ->
opreşte disritmia
Monitorizare continuă
Sugar
Manevra vagală
Aplicaţi o mănuşă cu apă şi
cuburi de gheaţă pe faţa sugarului
(frunte + ochi) 10-15 sec
Nu obstruaţi căile aeriene
Două încercări la pacienţii stabili
hemodinamic
Copil
Manevra vagală
 Copilul va fi pus
să sufle într-un
pai înfundat
 Se evită: masajul
carotidian,
presiunea pe
globii oculari