Sunteți pe pagina 1din 34

MEDICAŢIA UTILIZATĂ

ÎN ANESTEZIA DIN
PRESPITAL
INTRODUCERE
• Nu există un număr strict de droguri care
satisfac necesităţile diferiţilor pacienţi.
• Adesea se utilizează combinaţii de mai
multe droguri la un singur pacient; de aceea
trebuie cunoscute foarte bine interacţiunile
ce apar între drogurile ce urmează a fi
combinate.
INTRODUCERE
• Anestezia generală intravenoasă efectuată în
secţiile de ATI sau în sălile de operaţie utilizează
o varietate de combinaţii de anestezice corelate
diverselor afecţiuni ale bolnavului.
• Anestezia generală intravenoasă în prespital
utilizează un număr mai redus de droguri;
combinaţiile de droguri sunt astfel alese încât
efectele secundare şi contraindicaţiile să fie cât
mai puţine
TIPURI DE ANESTEZICE
GENERALE
• INHALATORII:
- volatile
- gazoase
• INTRAVENOASE:
- hipnotice
- hipnoanalgetice
- analgetice majore
- neuroleptice şi tranchilizante
- miorelaxante
- cu acţiune pe sistemul nervos vegetativ
SUBSTANŢE
HIPNO-ANESTEZICE

• BARBITURICELE

• HIPNOTICE NEBARBITURICE
(HIPNOANALGETICE)
BARBITURICELE
GENERALITĂŢI
• cresc stabilitatea membranei neuronale la nivelul:
- scoarţei cerebrale
- sistemului reticulat
- sistemului limbic
• efectele acestei acţiuni sunt hipnoza, somnul fără
vise, apariţia amneziei.
• acţiunea barbituricelor se instalează rapid,
nezgomotos, fără efecte neplăcute pentru bolnav.
• doza clinică este cea la care dispare reflexul ciliar
BARBITURICELE

IMPORTANT!
BARBITURICELE NU AU EFECT
ANALGETIC !
DUREREA NU ESTE ÎNSĂ PERCEPUTĂ
DATORITĂ EFECTULUI AMNESTIC !
BARBITURICELE
THIOPENTALUL
(PENTOTHAL)

• tiobarbituric puternic liposolubil şi alcalin


(injectat paravenos produce fenomene
iritative marcate) a cărui acţiune se instalează
în 60 de sec. de la administrarea bolusului i.v.
• durata acţiunii: 5 - 20 min.
• metabolizare - hepatică.
• doza: 1 - 4 mg/kgc.
BARBITURICELE
THIOPENTALUL

INDICAŢII ŞI EFECTE

• barbituricul preferat în inducţia anestezică rapidă


(crush induction) datorită instalării rapide şi
duratei reduse a efectelor
• împiedică creşterile acute ale TA
• scade presiunea intracraniană
• scade consumul de O2 la nivel cerebral
• efect amnestic
BARBITURICELE
THIOPENTALUL

EFECTE ADVERSE
• deprimă centrii repiratori apnee
• efecte cardiovasculare:
- depresie miocardică
- venodilataţie
- tahicardie
- hipotensiune
• tuse, laringospasm, bronhospasm, sughiţ
• greţuri, vărsături
• durere şi necroza în caz de injectare paravenoasă
• reacţii anafilactice
BARBITURICELE
THIOPENTALUL

EFECTELE SUNT INTENSIFICATE ŞI


PRELUNGITE DE:
• alte sedative
• narcotice
• Probenecid
• vârsta înaintată
• boala Addison
• insuficienţele renală şi hepatică
• miastenia gravis
• anemie
BARBITURICELE
THIOPENTALUL

CONTRAINDICAŢII

• sensibilitate cunoscută la barbiturice


• lipsa accesului intravenos
• porfirie intermitentă acută
• hipovolemia marcată datorită efectului hipotensor
HIPNOTICE
NEBARBITURICE
ETOMIDATUL
(HIPNOMIDATUL)
• derivat de imidazol
• hipnotic pur
• fără efect analgetic
• durată de acţiune foarte scurtă
• nu afectează motricitatea, de aceea pacienţii vor
prezenta mişcări dezordonate după administrarea
lui
• doza: 0,1 - 0,4 mg/kgc
• durată de acţiune: 7 - 14 minute
HIPNOTICE
NEBARBITURICE
ETOMIDATUL

INDICAŢII

INDUCŢIA ANESTEZICĂ LA PACIENŢII


INSTABILI HEMODINAMIC
HIPNOTICE
NEBARBITURICE
ETOMIDATUL

EFECTE
• cerebrale identice cu ale thiopentalului
• cardiovasculare minime
• respiratorii minime
HIPNOTICE
NEBARBITURICE
ETOMIDATUL

EFECTE ADVERSE
• mioclonii
• durere la locul injectării (iritant endovenos)
• risc de apariţie a tromboflebitei
• greţuri şi vărsături
HIPNOTICE
NEBARBITURICE
KETAMINA
• derivat de fenilciclidină
• utilizată în inducţia anestezică la copii
• inducţia anestezică la pacienţii cu
hipovolemie severă
• suplimentarea sedării în timpul unor
proceduri dureroase
HIPNOTICE
NEBARBITURICE
KETAMINA

• instalarea efectului la 60 de sec. de la


administrarea intravenoasă
• durata efectului - 5 - 10 minute
• metabolism - hepatic
• doza: 1 - 4 mg/kgc pentru adm. i.v.
8 - 10 mg/kgc pentru adm. i.m.
HIPNOTICE
NEBARBITURICE
KETAMINA
EFECTE
• analgezic puternic, hipnotic slab
• asigură anestezie ‘’disociativă’’
• este activator adrenergic
• efect minim şi tranzitor pe centrii respiratori
• determină amnezie, nistagmus, diplopie, salivaţie,
halucinaţii până la coşmar mai ales în perioada de
trezire
• bronhodilatator
HIPNOTICE
NEBARBITURICE
KETAMINA
• Stimularea cardiovasculară realizată prin
efect simpatomimetic are ca efect advers
creşterea consumului de oxigen la nivel
miocardic mai ales la pacienţii cu boli
cardiace ischemice
• Fiind vasodilatator cerebral creşte HIC la
pacienţii cu procese expansive
intracerebrale
HIPNOTICE
NEBARBITURICE
KETAMINA

• Trezirea din anestezia cu ketamină poate fi


neplăcută deoarece apar halucinaţii auditive
şi vizuale care pot fi evitate dacă înainte
sau după efectuarea anesteziei se
administrează o protecţie cu benzodiazepine
HIPNOTICE
NEBARBITURICE
PROPOFOLUL
• Inductor rapid al anesteziei
• Doza: 2 - 2,5mg/kgc I.V. determină
pierderea stării de conştienţă în mai puţin de
30 sec. cu trezire completă după 4 -8 minute
• Revenirea rapidă a stării de conştienţă cu
efecte minime asupra SNC reprezintă
principalul avantaj al Propofolului
HIPNOTICE
NEBARBITURICE
PROPOFOLUL
• Menţinerea anesteziei cu Propofol se
realizează folosind doze de
0,1- 0,2 mg/kgc/min IV la care se adaugă un
opioid sau un anestezic inhalator (cel mai
frecvent protoxid de azot)
• Efectele cardiovasculare şi ventilatorii sunt
asemănătoare dar uneori mai pregnante
decât ale barbituricelor
BENZODIAZEPINELE
• Efecte:
- sedative şi calmante
- amnezie anterogradă
- depresie minimă a sistemului
cardiovascular şi respirator
- anticonvulsivante
• Avantaj: posibilitatea antagonizării rapide a
efectelor cu FLUMAZENIL
BENZODIAZEPINELE

• Se folosesc pentru:
- premedicaţie preoperatorie
- sedare intravenoasă
- inducţia anesteziei intravenoase
- suprimarea convulsiilor
BENZODIAZEPINELE

• Midazolam (Dormicum): efectele se


instalează mai rapid, determină un grad mai
profund de amnezie, induce anestezia mai
rapid (cca.80 sec.), are timpul de
înjumătăţire mai mic (1 - 4 ore) decât
Diazepamul (21 - 37 ore)
OPIOIDELE
• Efecte:
– cardiovasculare: scăderea contractilităţii
miocardului, hipotensiune arterială, bradicardie
– ventilatorii: depresie respiratorie, scăderea
frecvenţei respiratorii, spasm al musculaturii
toraco-abdominale ce duce la hipoventilaţie şi
hipoxemie arterială
– SNC: chiar în doze mari nu determină deteriorarea
stării de conştienţă, mai ales la tineri
Mioză !
OPIOIDELE

• Se folosesc pentru:
– asigurarea analgeziei
– inducţia şi menţinerea anesteziei
– inhibarea sistemului nervos simpatic
– menţinerea anesteziei în combinaţie cu un
anestezic inhalator
OPIOIDELE
• Fentanyl - Doze:
– 50 - 150 mcg/kgc IV -doză anestezică pentru
pacienţi a căror patologie cardiacă nu permit
utilizarea anestezicelor volatile sau în scop
analgetic la marii traumatizaţi

Alfentanyl: 150 -300 mcg/kgc IV - în inducţia


anestezică induce starea de iconştienţă în cca.
45 sec.
OPIOIDELE -
ANATGONIZARE
• Naloxon - antagonist neselectiv care antagonizează
atât efectul analgetic cât şi pe cel de depresie
respiratorie al opioidelor.
• Se preferă administrarea repetată de doze mici (0,1 -
0,3 mcg/kgc IV) ceea ce permite reversarea efectului
de depresie respiratorie afectând puţin efectul
analgetic.
• Are efect aprox. 30 min. după care pot reapărea
efectele opioidului administrat de aceea este
preferabilă administrare unei perfuzii cu naloxon la 3 -
5 mcg/kgc/oră IV
RELAXANTELE
MUSCULARE
• CLASIFICARE:
– Depolarizante: Succinylcholina
– Nondepolarizante:
• Cu acţiune lungă: d - tubocurarina, metocurina,
gallamina, pancuroniul, pipecuroniul, doxacuroniul
• Cu acţiune medie: atracurium, vecuronium,
rocuronium
• Cu acţiune scurtă: mivacurium
RELAXANTELE
MUSCULARE
• Succinylcholina: Lystenon
• Singurul relaxant depolarizant
• Are acţiune scurtă 5 - 10 minute cu debut rapid
(30 - 60 sec.)
• Doza: 0,5 - 1,5 mg/kgc IV
• Facilitează intubaţia rapidă în inducţia anestezică
• Dacă în prealabil se administrează pentru protecţie
un relaxant nedepolarizant, doza de
succinylcholină trebuie crescută cu aprox. 70%
RELAXANTELE
MUSCULARE
• Efecte adverse ale succinylcholinei:
– disritmii cardiace
– bradicardie sinusală
– ritm joncţional
– fasciculaţii
– hiperpotasemie
– mialgii
– mioglobinurie
– creşterea presiunii intraoculare
– creşterea presiunii intragastrice
– creşterea HIC
– trismus
– reacţii alergice
– trigger pentru hipertermie malignă
RELAXANTELE
MUSCULARE
• Nondepolarizante:
– produc paralizie musculară la 3 - 5 minute de la
administrare cu durată de 30 - 90 de minute
– Doze: (în mg/kgc) Timp
• Gallamina: 1
• Pancuronium: 0,07
• Pipecuronium: 0,06
• Atracurium: 0,20
• Vecuronium: 0,05
• Rocuronium: 0,3