Nr.

70

On~eT.li
Publicatle locala de cultura civica, atitudine ~informare i

lulie (III) 2012

12i214j
/3/1S-

Adresa redactiei: • Bd. Republicii 47/56, Onestl, Bac3u 0234320060 0755164224
COMUNITATE

Administratia locali, in lata oriastanilor , ,

Pau 2-3

Dupa ce a rnlcsorat taxele pe care Ie platesc comerclantli din Bazarul onestean catre Prirnarle, primarul taurentiu Neghina a dispus 0 analiza a sltuatlei din Plata agroalimentara. Scopul analizei este ...

Pau 8 • Note linale la Bacalaureat ·liceeni de 3,30 in judetullacau ,
EDUCATIE
in data de 13 iulie, rezolvarea contestatillor adus multor la examenul de Bacalaureat a elevi lacrimi de bucurie. Mai cei carora notele Ie-au

multi sunt, totusi,

rarnas identice ~i dupa recorectarea tezelor ...

EDUCATIE

Traditie si perlormanti la Colegiul National "Grigore MOisil" ,

Pau 9

I U I J :1
Botosanl,

Decenii Intregi de tradltle, 0 daruire totala a cadrelor didactice, 0 pregatire asldua din partea elevilor sl un mediu activ sl concurentlal, In context european. Acestea sunt ingredientele succesului, care mentln Colegiul National "Grigore Moisil" ...

! [e i i!'1 i #I

Locul 1 in Top Afaceri Romania in 2011, domeniul telecomunlcatll/call center, Easycall a ocupat Moldova cu cele 6 sedii ~i 500 angajatl: Badlu (doua sedii], Onestl, Piatra Neamt, Suceava ~i Te-ai tntors din Italia ~i iti cautl un loc de
rnuncatn Onestl?

Ai oportunitatea sa lucrezi intr-o rnultlnatlonala pentru ca vorbestl limba ltallana, Easycall angajeaza vorbitori de ltaliana. Prograrneaza-tela interviu sa aflii to ate detaliile: 0334 802 101/0748 100 657 sau trimite CV-ul la onesti@easycall.com.ro Intra pe site-ul nostru www.easycall.com.ro sau pe facebook.com/EASYCALL.

ziarulora25@vahoo.com

I www.ziarulora25.ro

Arsita a ucis... ,,
Actiunile politice ale guvernului de la Bucure$ti, prezentate de o/icialii europeni $i presa internationalo ca derapaje de la principiile $i valorile statului de drept, arunco in aer cursul de schimb, trag in jos economia $i a$a slobito $i pericliteazo chiar pozifia Romaniei in Uniunea Europeano.
Criza de putere la puterea a 2-a! Criza europeans romaneasca. tenerii Revirimentul a contaminat
0

Editorial

2

Comunitate

www.ziarulora25.ro

Admlnlstratl --------------------------------------~. Prillarul reorganizeaza Pia~Dne,U

de mult

~i economia sa

sperat in 2012 intarzle

apara,

Exporturile scad treptat, deoarece nostri comerciali

parte insemnata dintre par-

consurna mai putin. Consumul intern

este limitat atat de capacitatea extrem de redusa a cetatenllor de a face curnparaturl cu un salariu mic, cat sl de lipsa de interes a

bancllor pentru finantarea achlzltlllor, Oamenii de afaceri asteapta
0

reducere

a taxelor

pe Dupa ce a mlcsorat taxele, pe care Ie platesc comerclantii din Bazarul onestean catre Primarie, primarul taurentlu Neghina a dispus 0 analiza a sltuatiel din Plata agroalimentara. Scopul analizei este de a se gasi modalitatl pentru reducerea taxelor pe care Ie platesc ~i cornerclantil din aceasta zona. "Mi-am propus sa

rnunca, cel putln in 2013, idee care a dat tarcoale intregului mediu politic ~i are astfel sanse de reuslta. Masura nu va umple buzunarele salarlatilor astfel lncat acestla sa se repeada in magazine dupa curnparaturl, ci va fi mai degraba
0 0

usurare pentru firme, ultimele luni. De

care vor putea astfel sa mentina

parte din locurile de rnunca.

lnvestltllle straine s-au redus dramaticin politic, plin de incertitudini,

vina este, desigur, criza zonei euro, insa putem atribui ~i mediului de scandaluri ~i de controverse, lipsa de incredere a investitorilor seriosl. Egreu sa faci plan uri de viitor pentru afaceri plasate lntr-o tara irnprevlzibila. Creditele in euro s-au scumpit, iar efortul milioanelor coplesitor, Tn plus, devalorizarea lnflatia scumpind ~i creditele in lei. monedei a inflamat de familii care trebuie sa cumpere euro pentru a-sl achita ratele este preturile,

reorganizez activitatea In Plato I-am realizat prin micsorarea urmatii de recalcularea taxelor Piata", ne-a declarat primarul

aqroalimentarii iar primul pas deja taxelor In Bazar, actiune ce va Ii platite de restul comerciantilor din

Onestlulul, Scopul procesului de modernizare a comertulul din Plata Onestl este atat spijinirea cornerclantllor prin rnlcsorarea taxelor cat ~i stabilirea cu exactitate a suprafetelor pe care Ie ocupa fiecare comerciant, astfel incat acestla sa plateasca doar pentru suprafetele pe care Ie ocupa, Totodata, rnlcsorarea taxelor va duce ~i la 0 stabilitate a preturllor, mai alesin conditille actuale, de criza accentuate.

Trebuie a$adar, so ne pregotim pentru

0

iarno severa,

dar "veselo" din perspectivo politico. Dupo aceea, probabil, vom intra in amortlre 5i vom urmori, anesteziati de 5irul nes/ar5it al vestllor proaste, e/orturile cui 0 guverna in 2013 de a couta bani so ploteasco salariile bugetarilor 5i pensiile. Deocamdato, economia este intr-un echilibru precar pe /ranghie suspendato deasupra propastiei unei crizesevere.
0

sc Apa Canal SA Onesti
potabile posibile ~iintreruperi acumularea

Important pentru onelteni!
va informeaza ca, in perioada 20 presiunea apei mare din orele 22.30 - 4.00, fiind pentru a se realiza ar putea fi scazuta intre temporare. Datorita consumului

iulie - 31 august, ca urmare a secetei prelungite,

timpul zilei, este necesara limitarea debitului in rezervoarele

statiel de la Cuciur. Cetatenll sunt

$tefan POPESCU
Colegiul de redactle: Redactor-~ef: Adelina CHELNICIUC Editor coordonator: Florin S.ALBU

rugati sa limiteze, atat cat este posibil, consumul de

apa,

Redactori: Cristian BIBIRE Adelina CHELNICIUC Florin S. Stefan POPESCU Otilia PINTILIOAIE Camelia ILlE$

Machetare: George VUidul GHIOC Corectori: Otilia PINTILIOAIE Camelia ILlE$

www.ziarulora25.ro

Comunitate

3

locala .. nlata onestenilor T .. .. Festivalul verii,la sflr,itullunii august Primaria One,ti premiaza exceleota io educatie
Primaria One$ti va organiza ~iin acest an festivalul verii, in ultima saptamana a lunii august. Fostul Consiliu Local a aprobat alocarea unei sume importante de bani pentru desfasurarea acestui festival. Primarul taurentlu Neghina si-a propus sa economiseasca acestl bani dar fara a-i priva pe onestenl de bucuria festivalului. In acest sens, functlonaril Primariei vor organiza zona din parcul municipal unde se desfasoara festivalul pe parcele, iar acestea vor fi inchiriate prin llcltatle, "Am ales aceastii variontii, a unei Iicitatiitransparente,

pentru ca fiecare comerciant sa i$i poatii alege, in functie de posibilitatile sale $i de vointii, $i nu pe baza de relati', locul pe care vrea sa fI ocupe. Din calculele facute, prin organizarea licitatte! se vor obtine bani suficient; pentru a acoperi in intreqime costurile evenimentului", ne-a declarat primarul
taurentlu Neghina. Astfel, in acest an festivalul verii va fi organlzat fara a fi afectat, in niciun fel bugetullocal.

Spriiin pentru batranii delavoriza1i
Primarul taurentlu Neghina doreste ca unul din etajele de la Spitalul Municipal One$ti sa fie amenjat special pentru onestenil in varsta, cu probleme de sanatate ~i care au venituri reduse. ,,5unt numeroase cazurile in care persoane in vdrstii $i

Mara Bruma, tanara onesteanca ce a obtinut media maxima la examenul de bacaluareat, singura, de altfel din [udetul Bacau, va fi prernlata de primarul taurentlu Neghina. Evenimentul se va desfasura in cadrul primei sedlnte a Consiliului Local One$ti. Primarul Onestiului Ie va propune consilierilor locali sa aprobe ca Mara Brurna sa prlmeasca, pe langa recunostlnta blnernerltata din partea comunltatil, ~i 0 suma de bani. .Dlntotdeauna i-am sprijinit pe elevii talentati

din Onesti $i cu atiit mai mult voi continua la fel ca primar",
ne-a dedarat taurentlu Neghlna. Consilierii locali din fostul mandat au aprobat un proiect de hotarare pentru premierea tinerilor sportivi onestenl iar acum, prin initiativa primarului taurentlu Neghina, vorfi recornpensatl ~ielevii onestenl ce se rernarca prin rezultate la invatatura. Urrnatoarea sedlnta de Consiliu Local va avea pe ordinea de zi ~i aprobarea hotararii privind premierea cu suma de 2000 RON a elevei Mara Bruma, de la Colegiul Na1ional "Dimitrie Cantemir", precum ~i a elevei DenisaAlexandra Matei, sefa de promotie a Scolii cu clasele I-VIII "George Calinescu", care a obtlnut singura medie de admitere de 10 din [udetul Bacau, dupa Evaluarea Natlonala,

fara venituri sunt abandonate in spitalele din tara. lm! doresc ca la Onest! sa nu se intdmple astfel de cazuri ci, dlmpotrtvii, comunitatea sa se implice pentru a avea grija acestor semeni ai
nostri", ne-a declarat primarul taurentiu Neghlna, In acest sens el si-a propus amenjarea unui etaj din cadrul Spitalului unde sa fie ingrijiti acestl batranl, De asemenea, primarul taurentlu Neghlna va propune consilierilor locali lnfilntarea unui fond special de ajutorare a onestenllor cu venituri red use. ,,$tiu ca 0

astfel de initiativa a avut $i fostul Consiliu Local dar totul a riimas la stadiul de buna lntentie $i otiit", a declarat primarul
taurentlu Neghina. EIsl-a propus sa ii convinga pe consilieri sa participe la constituirea acestui fond ~i chiar sa atraga in jurul acestei initiative ~ialtl onesteni.

Pagina reallzata de Cristian BIBIRE

Incep lucrarile de modernizare : In iudetul Baeau, la laternitatea Onesti : dezastru dupa turtuna
I I
,

4

Actualitate

www.ziarulora25.ro
v

,

La inceput lunii august, la One$ti, vor incepe lucrarile de modernizare a Maternitatii Spitalului Municipal. Este vorba despre un proiect de doua milioane de euro, rea/izat cu /inantare de la Banca Mondiala, in urma caruia maternitatea va /i renovata $i modernizata dupa cele mai noi standarde in . domemu. Deschisa in 1970, maternitatea din Onesti nu a fost reabllitata niciodata timp de 42 de ani, ci doar igienizata. Proiectul de reabilitare a avut de a~teptat cativa ani, darin sfarslt, in aproximativ trei saptamani vorincepe lucrarile care vor aduce maternitatea Spitalului Municipal Onestl la nivel european. Valoarea lnvestltiel se ridica la doua milioane de euro, iar lucrarilevorf finalizatein decurs de un an. Vor fi complet modernizate subsolul, parterul, nivelele doi, trei sl patru iar pentru nivelele unu sl cinci, se vor cauta surse de flnantare din alta parte. Primarul Onestlulul, taurentlu Neghina, a declarat deja ca municipalitatea se va implica pentru gaslrea unor solutil optime, astfel tncat toata cladlrea Maternitatll onestene safie rnodernlzata la standarde europene. Maternitatea i~i va schimba fata radical, iar mamele sl nou-nascutii sevor bucura de cele mai bune condltli. Seva schimba tamplarla, seva construi 0 centrala termic~ proprie, 0 statle de climatizare, se vor face rezerve cu grupun sanitare proprii, instalatiile vor fi redimensionate. De asemenea, sectla de maternitate va fi dotata cu aparatura noua, costul acesteia lntrandlnfinantare. . tucrarile vor incepe pe tronsoane, tar In 12 IUn! Spitalul Municipal Onesti seva putea rnandri cu 0 sectie de maternitate la cele mai ridicate standarde.
A ••

I : I I I I I I I I : I Duminica seara, judetul Bacau a fast a/ectat de 0 I /urtuna puternica. Mai multe loca/itati au ramas in bezna, I circulatia rutiera $i/eroviara a /ost intrerupta, copacii $i stolpii : de tele/on au /ost culcati la pamont, tiglele $i acoperi$urile I caselorau zburatdin cauza vontului puternic. I in urma unui bilant facut de echipele de pe teren ale celor I de la E-on Moldova, judetul nostru a fost cel mai afectat de : furtuna din Moldova. Dupa Bacau, afectate au fost judetele I Neamt, lasi,Suceava,Botosanl ~iVaslui. I Dupa canicula din ultimele zile, asupra Moldovei s-au I abatut furtunile ~ivijeliile care au facut prapad, in [udetul Bacau, : in urma furtunii, 12 localitati au rarnas fara curent electric, I clrculatla feroviara a fost lntrerupta mai bine de trei ore, I aproximativ 400 de posturi de alimentare electrica au fost I afectate, iar numeroase autoturisme, blocuri sl case au suferit pagubeinsemnate. I in Onestl s-a intervenit, in urma furtunii, pe Calea I Brasovulul pentru degajarea unui plop care a cazut in afara partll I carosabile, pentru a putea facilita accesulin zona a echipelor de la
:

: I I I : I I I I

IIjIf

:
I I I : I I

E-on Electrica ~i de la ~DS-RC~,pentru a pune in fun~tiune fi~ele electrice afectate. Tot In Onesti a fost smuls de furtuna acoperlsul unui bloc de pe strada Mara~e~ti.Acesta a cazut peste mai multe rnasini parcate langa bloc sl a spart geamurile de la 0 centrals termica de cartier. in urma acestui eveniment, primarul taurentlu Neghina a luat decizia lnflintarii unei comlsll care sa analizeze situatia tuturor acoperisurilor de pe blocurile din Onesti, "Aceasta comisie va colabora cu presedintii asociatilior de proprietari, iar conc/uziile verifkiui! vor fi transmise serviciului de urbanism al Primiiriei", ne-a declarat Laurentiu Neghina. Presedlntilor de asoclatli Ii se va solicita sa asigure aceste acoperlsurl urrnand ca din partea Primariel sa se acorde tot sprijinul pentru intocmirea documentelor necesare, inclusiv autorizatlllor pe care Ie elibereaza Primaria. .Putea sa se fntdmple 0 nenorocire, seputea ca acoperisul sa cadii nu peste sapte masin! ci, Doamne fereste, p:ste $~pte copi!. ~ne$tenii ~reb~i~s~fnteleag~fap~ul ~ae nevoi~ sa se gand~asca si ta b~nur~/e$1vietile concetiitenilor", ne-a mal declarat pnmarul Onestlulul, in sacau, din cauza crengilor copacilor, 0 teava de gaze a fost flsurata. ~n comuna Nicolae B~lcescu, sat. V~leavseaca, acoperisul unet casea fost smuls de vantul puterruc ~I a cazut pe caleaferata.Timpdetrei ore circulatia ferovlara afostintrer upta in zona.

"Va /i 0 sectie ca un hotel de cinci stele, de nivel european. Va/i complet modernizata, pentru ca pona acum nu s-a /acut niciun /el de ast/el de investitie. Avem medici buni $i doar pentru ei veneau aici mame sa nasca. Sper ca odata modernizata aceasta sectie sa aleaga sa nasca aici 5; pentru conditiile oferite, a dec/arat Adrian Bronzaniuc, directorul d: I IS 't II'M .. Ionest: me Ica a pI au UI umap« . I. Camelia IllES

.-

: I I I : I I I

www.ziarulora25.ro

Actualitate

5

in Parincea un copac a cazut peste 0 casa ~i a daramat-o. Imediat dupa furtuna telefonul a sunat necontenit pentru deranjamente. Au rarnas partial nealimentate cu energie electrica localitatlle Tescani, Strugari, Scorteni, Ungureni, Stanisestl, Negri, Roslorl, Nicolae Balcescu,Galbeni. Au ramas In totalitate fara energie electrica localitatlle Luizi Calugara, Magura, Izvoru Berheciului, Oncestl, Plopana, Secuieni, Traian, Prajestl, Vultureni, Dealu Mori, Gaiceana, Parincea. Proprietarii de ma$ini alectate au luat $i ei cu asalt ftrmele de asigurari pentru despagubiri. in unele zone, culturi intregi au lost distruse din cauza grindinei.

Tinerii parintl s-au hotarat deocamdata la numele celor doi baletl: Robert sl Andrei, iar lafetlta Inca se mai gandesc. IINu ma asteptam, va dati seama. Am mai avut in lamilie, din cate am allat, gemeni dar nu tripleti. Am hotarat numele celor doi baieti, Andrei $i Robert, la letita inca ma mai gandesc. Cred ca vo Ii greu cu atatia copii dar astept ajutor de la toata lamilia, mama, matu$a, bunica": a marturisit proaspata mamica.

Camelia ILlE$ Otilia PINTILIOAIE
I

~--------------------

--------------------------Tripla bucurie la

Otilia PINTILIOAIE

Dupa opt ani, la maternitatea din One$ti s-ou nascut tripleti. Duminica noapte, 0 tanara de 23 de ani a adus pe lume, la interval de doar cateva minute, doi baieti $i 0 lata. Dupa 0 sarcina care a decurs foarte blne, sub atenta monitorizare a medicului Elena Nita, cei trei copii s-au nascut sanato$i. Tanaradin Oituz, Loredana C.,este 0 mama fericlta, are un baietel de trei ani ~i[urnatate ~itocmai a adus pe lume trei copii sanato~i. Abia cand era lnsarclnata In cinci luni a aflat ca nu are gemeni ci trlpletl, "Vorbeam cu sotul meu tnainte de ecoqrafie, cum ar fi sd md tntorc sl sd Ii spun cd avem triplett. $i chiar asa a fost. Nu m-a crezut, credea cd fI mint", ne-a declarat tanara mamica. "La trei-patru luni s-a vdzut cd erau qemeni, un bdiat sl 0 fatO. La cinci luni, s-a viuut cd mai era unul, dar era lntors cu spatele, nu se putea observa exact ce este, bdiat sau fatO", a declarat Adrian Branzaniuc, directorul medical al Spitalului Municipal Onestl. Cei trei copii s-au nascut duminica noapte cu putin timp Inainte de miezul noptil, la interval de cateva minute unul de altul: la 23:54, 23:56 sl la 23:58. "Sarcina nu a avut probleme, mama $icop iiisunt sdndto$i. A niiscut prin cezariana $i interesant este cd la interval de doar ctiteva minute, practic s-au niiscut tot! In aceeasi zi. In urmii cu opt ani s-au mai niiscut tripletl, In 2004, dar erau foarte mici, acum sunt marl, acesta este sl ineditul. Cei doi bdieti cantdresc 2,550 kg iar fetita 2,400 kg", a mai declarat directorul medical al Spitalului Muncipal Onesti, Adrian Branzaniuc.

maternitatea din Unesti ,

Stea de Onelti Catalina Neghina

Catalina Neghina dovede~te, cu fiecare lestivalla care participa ca este, lara doar ~ipoate, 0 noua stea ce se ridica din peisajul artistic onestean. Micuta interpreta a participat, tmre 12 ~i 15 lulie, la Festivalul International de Muzica U~oara pentru Copii ~i Tineret IISteaua de Cristal'~ care a avut loc la Gura Humorului, unde a ~i obtinut 0 noua perjormanta, c1asandu-se pelocuill. Cei aproximativ 60 de partlclpantl, venlti din tari ca Turcia, Rusia,Estonia, Spania ~i multe altele au fost lmpartltl In 4 grupe de varsta: 6-8 ani, 9-11 ani, 12-15 ani sl 15-18 ani. Catalina Neghlna a participat In cadrul grupei 6-8 ani sl, dupa cum a declarat Irina Pashalov, profesorul de canto al tinerei interprete, "Cdtdlina s-a descurcat minunat, arfi meritat chiar trofeul grupei cu aceastii piesd, dar ne bucuriim foarte mult mult pt cd a fost 0 concurentii deosebit de stransd. Nu s-au mai acordat premii duble, de aceea consider cd a fost foarte qreu, dar ne-am bucurat de 0 experientii fantasticii. Piesa a fost proaspdtd, am lucrat-o intr-un timp foarte scurt, dar am fost extrem de mandrd de cum sa descurcat 5isperiun la mai multe premii cat mai importante". Catalina Neghina mai lace parte ~i din Scoala de muzica M.Y Music Art, alaturi de care a participat la numeroase concursuri ~ilestivaluri. IICatalinei i se pregate~te 0 colaborare deosebit de importanta, despre care vom reveni cu deta/ii in curand. Cu siguranta vom mai auzi multe despre Catalina Neghina'~ a incheiat prot Irina Pashalov.

Adelina CHELNICIUC

6

Poli1i,tii au aC1ionat pentru verilicarea activiti1ii de transport persoane In reuim de taxi
Exemplu: Gheorghe 5., de 40 de ani, din Onestl, a fost depistat de politisti In timp ce conducea un autoturism In regim de taxi pe strada Republicii, din municipiul Onestl, avand anvelopele uzate peste limita admisa, Totodata In urma veriflcarii documentelor s-a constatat ca acesta nu posed a atestat profesional pentru transportul persoanelor In regim de taximetrie. Gheorghe 5. a fost sanctionat contraventional cu amends In valoare de 280 lei ~i s-a luat rnasura retlnerii certificatului de Inmatriculare.

Polilie ,

www.ziarulora25.ro

Tn perioada 17-19.07.2012, polltlstil din cadrul Inspectoratului de Polltle Judetean Bacau - Serviciul Rutier, lrnpreuna cu reprezentanti ai Registrului Auto Roman, au actlonat pe raza municipiilor Bacau ~i One~ti, In vederea verlficaril modului de respectare a normelor legale privind actlvltatile de taximetrie, starea tehnlca ~i estetlca a autovehiculelor cu care se desfasoara aceste actlvitati, dar ~i alte aspecte care privesc slguranta rutiera. In cadrul acestei activitati, polltlstii au verificat 89 de autoturisme care desfasoara activitati In regim de taxi ~i au aplicat 101 sanctluni contraventlonale, dintre care 3 pentru LT.P.expirat, 5 pentru lipsa atestatului profesional, iar restul pentru alte abateri la regimul circulatiei, Totodata au fost retrase 39 de certificate de Inmatriculare ~i a fost retinut, In vederea suspendarii dreptului de a conduce pe drumurile publice, un perm is de conducere.

-------------------------------------------------------Depislali, in flagranl in limp Depislal Ii cercelalPenlru lurl calilical ce incercau sa SUlraga bunuri
I I I I
I socletatl comerciale din Onestl, La fata locului polltistll i-au Gheorghe B., de 52 de ani, ambii din comuna $tefan eel Mare, In timp ce sapau lntr-un canal dezafectat pentru a sustrage cabluri electrice. In cauza s-a lntocmit dosar penal calificat. sub aspectul de tentativa savar~irii la furt infractlunll depistat pe Emil F., de 38 de ani sl dulap au sustras suma de 150 lei. In urma cercetarllor a fost identificat suspectulln din One~ti, care a recunoscut

La data de 19.07.2012, In jurul orei 02:45, Postul de Politie

I La data de 13.07.2012, In jurul orei 14.30, Polltla I persoane necunoscute au sustras 0 surna de bani din casa Municipiului Onestl a fost sesizata de catre Gelu Z., despre faptul I parohlala, Politistii au stablllt ln urma verlflcarllor efectuate faptul ca ca doua persoane incearca sa sutraga bun uri din incinta unei I I In noaptea de 18/19.07.2012, autori necunoscutl au patruns In
casa parohlala prin efractle iar din interior, dintr-un ~i depistat

Ghlmes-Faget a fost sesizat de catre losif 5., despre faptul ca

persoana lui Neculai A., de 48 de ani, fapta cornisa. La

controlul corporal efectuat, asupra acestuia a fost gasita suma de bani sustrasa, care a fost restituita partii vatamate. Tn cauza s-a lntocrnlt dosar penal sub aspectul

---------------------------,---------------------------Recomandiri penlro SigOranta la TU.TrOIU, - evenimenl rUlier CUviClime
Pentru recornanda: • Nu tinetl actele de identitate spate al pantalonului; ~i banii In buzunarul din sa a preveni furturile din buzunare,

savar~irii infractlunll de furt calificat.

polltta va

La data de 14.07.2012, In jurul orei 10040, In timp ce Larisa 5., de 23 de ani, din comuna Buciumi, conducea un autoturism pe D.N.12 A, In localitatea Tg. Trotus, pe fondul neadaptarll vitezei la conditlile de drum, a pierdut controlul asupra dlrectlei, a parasit partea carosabila ~i I-a surprins ~i accidentat pe Adrian

s-ar putea ca, In locurile aglomerate,

ramaneti fara ele!; • Evitati sa fiti lmplnsl la urcarea ~i coborarea din mijloacele detransportln comun; • Supravegheatl-va geanta; • Cand sunteti Inconjurat de persoane dubioase, lncercatl sa va schirnbati locul; • Alegeti trasee bine iluminate ~i circulate; • Nu va deplasati singur la ore tarzll: • Nu purtati ostentativ bijuterii sau alte lucruri de valoare. permanent bagajele ~i protejatl-va

c., de 58

ani, din Tg. Oena, care se afla In afara partii carosabile. Totodata In urma evenimentul a fost accidentat ~iViorel U., de 41 de ani, pasager In autoturism. Cele doua victime au fost transportate la Spitalul Onestl pentrulngrijiri medicale. Atat conducatoarei auto cat ~i pietonului Ii s-au recoltat probe biologice de sange In vederea stabilirii alcoolemiei. Tn cauza s-a Intocmit dosar penal sub aspectul savar~iri lnfractlunll de vatamare corporala din culpa.

VUidut Ghioc

I Sursa: IPJ Badiu

www.ziarulora25.ro

Sa nu

Tineret

1

ulla11 de nOI.de coplll
in cadrul proiectului au fost programate sesiuni de formare de cate 3-5 zile, la fiecare sesiune urrnand sa participe un numar de 20-35 de partlclpantl, lnforrnatllle culese in timpul sedintelor de pregatlre au stat la baza elaboraril Ghidului de monitorizare, care va contlne 0 descriere succlnta a mecanismelor de monitorizare ~i raportare, precum ~i un set minim de indicatori. La conferlnta, alaturi de reprezentanti ai acestor lnstltutll au mai fost prezenti reprezentanti ai mediului ONG cu activitate in domeniul protectlel copilului, membri ai Federatiei Organizatlllor Neguvernamentale pentru Copii (FONPC), reprezentanti de la aproape 40 de organizatll non-guvernamentale cu activitate lntensa in acest domeniu, precum sl reprezentantl ai Consiliului Judetean al Elevilor Constanta. Sa nu ultam; copiii au drepturi ! Proiectul corespunde necesltatli indeplinirii de catre Romania, in calitate de stat semnatar al Conventiei ONU cu privire la drepturile copilului, a recornandarllor ce i-au fost formulate cu ocazia prezentaril in anul 2009 a raportului periodic privind stadiul lmplementarll prevederilor acestei Conventii, recornandarl ce au vizat printre altele "continuarea ~i intensificarea eforturilor prin care sa se asigure ca toate prevederile Conventlel sunt larg cunoscute ~i tntelese de catre adulti ~i copil" ~i "continuarea forrnaril corespunzatoare ~i sistematice a tuturor categoriilor profesionale ce lucreaza cu ~i pentru copii, in special a fortelor de aplicare a legii, profesorilor, personalului medical, aslstentllor socia Ii, personalului din lnstitutllle de ocrotire a copilului ~i mass-media".

Anul2012 marcheaza 15 ani de re/orma in domeniul protecfiei copilului Ji al asistentei sociale in Romania. 5istemul de protectie a copilului s-a con/runtat in cei 15 ani de existenta cu mai multe provocari Ji dificultati de natura sa a/ecteze atat bunul mers al re/ormei, cat Ji capacitatea fiecarui pro/esionist de a continua e/orturile privind imbunatatirea ca/itatii vietii copiilor Ji respectarea drepturilor acestora. lmr-un deceniu $ijumatate, sistemul protectiei copilului s-a trans/ormat dintr-un sistem inchis Ji ignorant /ata de nevoile reale ale copiilorintr-unul/lexibil, modern Ji in concordanta cu normele Ji principiile statuate pe plan international, Romania /iind astazi in pozitia de a reprezenta un exemplu de buna practica pentru alte state europene.
Copiii din mediul familial ~i copiii institutionalizati Astfel, in iunie 1997, cand a inceput reforma in domeniul protectiei drepturilor copilului, existau 287 de institutii de protectie a copilului, din care 207 case de copii, 22 de case de copii cu alte servicii ~i 58 de leagane. in perioada 2000 - 2001, au fost preluate in sistemul de protectie a copilului 250 de lnstitutll, dupa cum urmeaza: 29 de instltutil de protectle specials a copiilor cu handicap, 39 de unitati sau sectli de spital ~i 182 de unitati care ingrijesc copii in regim rezldentlal ~i care functloneaza in cadrul unltatllor de invatamant special, toate reorganizate in cadrul serviciilor publice specializate. Urmare a apllcarll politicii de dezinstltutlonallzare a copiilor, fie prin reintegrarea lor in familia naturale sau extlnsa, fie prin inlocuirea rnasurll de protectle de tip rezldentlal cu una de tip familial, s-a ajuns in prezent la 1.201 servicii detip rezldentlal, din care numai 183 centre de plasament. Prezente onestene ~i baciiuane in sprijinul copiilor in perioada 16-18 iulie 2012, preotul coordonator al capelanilor de penitenciare din Romania, onesteanul Florin Smarandi, reprezentand Administratia Nationala a Penitenciarelor, alaturi de domnul Sorin Brasoveanu, director al Directiei Generale de Asistenta Sociala ~i Protectla Copilului Bacau ~i de doamna luliana Sascau, consilier juridic, au fost prezenti, in statiunea Mamaia, la Conferinta ftnala a proiectului )ntarirea capacltatll Ministerului Muncii, Familiei ~i Protectlei Socia Ie de a asigura coordonarea procesului de implementare a Conventiei ONU pentru drepturile copilului in Romania", finantat prin Fondul Social European - Programul Operational Dezvoltarea Capacitatll Administrative, ce sl-a propus lmbunatattrea modului in care sunt implementate ~i transpuse in plan intern prevederile Conventiel ONU cu privire la drepturile copilului, sernnata ~i ratlflcata de catre Romania in anu11990. Parteneriatul statului cu ONG-urile Prin intermediul acestui proiect s-a realizat formarea profeslonala a 644 de speclallstl, reprezentand autoritati ~i lnstltutll de la nivel central sau local, ale carer atributli ~i cornpetente au lncldenta asupra domeniului protectlel ~i prornovarll drepturilor copilului, dupa cum urrneaza: Ministerul Muncii, Familiei ~i Protectlei Socia Ie, Agentla Nationala pentru Romi, Oficiul Roman pentru Adoptli, Consiliul National pentru Combaterea Dlscrimlnarll, Avocatul Poporului, Institutul National de Statlstica, Consiliul National al Audiovizualului, Ministerul Justltiei, Adrnlnlstratia Nationala a Penitenciarelor, Institutul National al Magistraturii, Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Sanatatii, Ministerul Educatlel, Cercetarll, Tineretului ~i Sportului, lnspectla Muncii, Ministerul Adrnlnistratlei ~i Internelor, Oficiul Roman pentru lmigratle, Inspectoratul General al Polltlel Rornane, Ministerul Culturii ~i Patrimoniului National, Ministerul Afacerilor Externe, Directllle Generale de Aslstenta Sociala ~i Protectla Copilului, Serviciile Publice de Aslstenta Soclala,

Concluzii ~i atitudini Elena Tudor, directorul Directiei Protectia Copilului din cadrul Ministerului Muncii, Familiei ~i Protectlel Socia Ie, a apreciat ca reuslta lmplementarll acestui proiect, concretlzata prin indeplinirea obiectivelor propuse, va reprezenta un nou element de progres, dar ca trebuie sa existe 0 conlucrare intre autorltatlle locale ~i centrale pentru asigurarea accesului la sanatate, educatle ~i aslstenta jurldlca, de asemenea, ca tara noastra trebuie sa prezinte, 0 data la cinci ani, un raport cu privire la progresele inregistrate in domeniul respectarll prevederilor Conventlel Organlzatlei Natlunllor Unite pentru drepturile copilului ~i ca acesta trebuie sa fie unul real ~i nu doar statistic!

Vom reveni, in numerele viitoare, sa abordam, impreuna cu cititorii, probleme importante semnalate la aceasta con/erinta nationala, dar Ji din comunitatea noastra locala, precum: mediul /amilial Ji ingrijirea alternativa, dreptul la educatie Ji timp /iber, justitia juvenila, dreptulla sanatate, drepturile elevilor,pentru ca, noi, adultii, trebuie sa invatam copiiisa cunoasca sueURIAI

Stefan POPESCU

8

Educatie ,

Ora 25

NOle liinale la Bacalaureal
in data de 13 iulie, rezolvarea contestafiilor la examenul de Sacalaureat a adus multor elevi lacrimi de bucurie. Mai mu/fi sunt, totu5i, cei carora notele Ie-au ramas identice $idupa recorectarea tezelor. Lanivel national, doar 2257 de elevi au promovat examenul dupa contestatii, dar rata promovabilitatii a crescut, totu5i, cu 1.25 puncte procentuale, pona la 45.72%.
procentul de dinainte de rezolvarea contestatlllor; de la 43.5% la 45.8%. Totusl, topul liceelor in functle de rata de promovabilitate in [udet nu s-a modificat. Tn Onestl, cei mai multi elevi au promovat dupa reevaluarea lucrarilor la Colegiul Tehnic "Gheorghe Asachi" (6), Colegiul National "Dimitrie Cantemir" (4) ~iColegiul National "Grigore Moisil" (4). Nu toti elevii au depus, insa, contestatil pentru a lua nedreptatltl sl au vrut materiile ramanand
Totodata,
0 0

nota de

trecere. Multi dintre cei care au cerut recorectarea tezei s-au simtit marlre a notei. Totusi, niciun candidat din [udet nu a

obtlnut 10 dupa recorectare, singura eleva care a luat nota maxima la toate
Mara

Brurna, de la Colegiul National "Dimitrie
care

Cantemir" Onesti.
15JBacau a definitivat ~iinscrierile pentru candldatll

vor sustlne examenul de Bacalaureat in sesiunea din tcamna, fie elevi care nu au obtlnut medii de trecere, fie dintre cei care nu au intrat in prima sesiune de BAC din cauza corigentelor, Astfel, la nivel judetean 3 400 de elevi vor sustlne examenul maturltatii, Tn Onesti, centrele de evaluare vor fi la Colegiul Tehnic "Petru Poni" ~i la Colegiul National "Dimitrie Cantemir". Liceele unde rata promovabllitatll este sub 30% sunt obligate sa organizeze, in perioada urmatoare, cursuri pentru pregatlrea elevilor care nu au promovatin sesiunea iunie-iulie. Aceeasl tendlnta s-a manifestat sl in [udetul Badiu, unde s-au depus 1800 de contestatll, Potrivit sltuatlel Dintre acestea insa, doar 52 de candldatl contestatlllor, Judetean Bacau, rata prornovabilitatii centralizate de 15JBacau, cele au primit, dupa rezolvarea Scolar mai multe au fost la Matematica - 569 ~i la Limba ~i literatura romana - 562. puncte in plus la examen. Potrivit Inspectoratului

a crescut cu 99 de sutimi fata de

Sesiunea din toamna va incepe pe 22 august cu probele de evaluare a competentetor: tar probele scrise vor avea loc pe 29 august (Limba $i literatura romona), 30 august (Limba materna), 31 august (proba obligatorie a profilului) $i 2 septembrie (proba la alegere a pro/ilului 5ispecializarii). Rezultatele partiale se vor a/i5a pe 4 septembrie, urmond ca rezultatele finale, in urma contestafiilor, sa apara pe 7 septembrie.

Repartizarea computerizata in licee a absolventilor de clasa a VIlla, etapa " s-a incheiat $i, odata cu ea, au aparut $iprimele controverse. in virtutea invafamontului obligatoriu de 10 close, numer05i elevi au /ost admi5i la licee de5i au obfinut medii de 31a Evaluarea Nafionala, in vreme ce alfi elevi, cu medii mult mai mati, nu au reu5it sa intre la liceele vizate. De la aceasta tendinfa nafionala nu s-a abatut, din pacate, nici judeful Sacau.
Admitereainjudetul Bacau La nivel [udetean, 5232 de elevi au fost adrnisl in clasa a IX-a dupa prima repartizare, iar 33 de candldatl au ramas nerepartlzatl, Un top alliceelor din [udet dupa ultima medie de admitere plaseaza pe primele trei pozltll colegiile bacauane "Gheorghe Vranceanu" (8.93), "Vasile Alecsandri" (8.71) sl "Stefan cel Mare" (7.53), pe ultimele trei locuri fiind Liceul Tehnologic Rachitoasa (3.55), Colegiul Tehnic "Ion Borcea" Buhu~i (3.53) sl Liceul Tehnologic "J.M.Elias" Sascut (3.30). Astfel, in timp ce elevii cu medii de 3 sl-au gaslt un loc la unul dintre liceele din [udet, 36 de absolventl de clasa a VIlI-a din [udet, cu medii de admitere intre 8.34 sl 3.53 au rarnas nerepartlzati dupa prima etapa, Situatia liceelor din One~ti Tn municipiul One~ti, singurele unltatl de invatamant care sl-au completat toate locurile din prima repartizare sunt Colegiul National "Grigore Moisil" sl Grupul Scolar Auto. La "Grigore Moisil", liceul cu cele mai mari note de admitere din municipiu, mediile pornesc de la 9.97 ~i se opresc la 7.20. La Colegiul National "Dimitrie Cantemir" au rarnas, dupa prima

liceeni de 3.30 in iudetul Baciu ,
publice, iar mediile osclleaza intre 9.17 ~i 3.59. Colegiul Sportiv "Nadia Comaneci" insumeaza 44 de locuri vacante, prima medie de admitere fiind de 8.63, iar ultima de 4.51. La Colegiul Tehnic "Petru Poni" 77 de locuri au

7.98, iar ultima de 4.15. La Grupul Scolar Auto Onestl, cea mai mare medie a fost de 8.01, iar cea mai mica de 3.88.
rarnas neocupate. Aici, prima medie este de

------ ...

repartizare, 36 de locuri libere la specializarea Matematlca-Informatlca.

La

acest colegiu, cea mai mare medie a fost de 10, iar cea mai mica de 6.53. LaColegiul Tehnic "Gheorghe Asachi" au rarnas 59 de locuri libere, la speclallzarlle Matematica-Informatlca sl Constructll, instalatll sl lucrarl

Lanivel judefean, cei 33 de elevi rama5i nerepartizafi s-ou tnscris, in perioada 16-20 iulie, la cea de-a doua etapa, mizond pe /aptul ca 1096 de locuri din intregul judef au ramas neocupate. Elevii care nu au prins un loc la licee in prima etapa mal au 0 5ansa pe 23 tulie, cond va avea loc repartizarea computerizata a celor inscri$iin aceasta etapa.

Pagina reallzata de Adelina CHELNICIUC

www.ziarulora25.ro

Educatie ,

9

Decenii intregi de tradifie, 0 daruire totala a cadrelor didactice, 0 pregatire asidua din partea elevilor 5i un mediu activ 5i concurential, in context european. Acestea sunt ingredientele succesului, care mentln Colegiul Nafional "Grigore Moisil" in /runtea clasamentului liceelor onestene, an dupa an. Cu fiecare generatie de "boboci" care trece pragul Colegiului standardele se ridica iar rezultatele, concretizate in distinctii 5i premii obfinute Gratin fara, cat 5iin strainatate nu intarzie apara.

Tradilie si performanilia C.N."Grigore Moisil" ,, ,
municipiu $i suntem printre primele douii-trei /icee $i la nivel judetean. [...J Aceste rezultate nu ar /i posibile daca domnii profesori nu ar da dovada de [oarte multa seriozitate si nu ar munci foarte mult cu elevii. La noi, pregatirile pentru o/impiade tncep din timp", a completat Directorul colegiului onestean. Colegiul "Grigore Moisil", 0 rampa de lansare la nivel european Pe parcursul studiilor liceale, elevii Colegiului "Grigore Moisil" au sansa de a obtlne acredltarl ca ECDLsau CISCO,in domeniul informaticii, sau certificate Cambridge sl lelts, pentru Limba engleza. ,,Anul acesta am primit 0 acreditare de la Cambridge, 0 colaborare tntre noi $i aceastii universitate, de care suntem foarte mtindrt', a adaugat prof. Marioara Brescan. Pregatirea rnultldisclpllnara de care au parte pe parcursulliceului Ie ofera absolventllor de la "Grigore Moisil" sansa de a se indrepta spre domenii foarte variate: Politehnica, Informatica, Autornatlzarl si calculatoare sau, pe de cealalta parte, la speclallzarl ca Filologie sau Jurnalism. Totodata, nurnerosl absolventl ai Colegiului sunt adrnlsl, cu note mari, la facultatl din apusul Europei: in Anglia, la University of Oxford (Calin Mocanu, Bogdan Bintu, Alexandru Grozavu), Danemarca: International Business Academy (Diana Cojocaru), Elvetia: CezarRipz (Irina lacinschi) sau chiar peste ocean, la UCLA,LosAngeles, California (Tudor Gabriel padurariu). Activitati extracurriculare dintre cele mai diverse Dincolo de pregatlrea proprlu-zlsa, teoretlca, a elevilor, Colegiul National "Grigore Moisil" ofera ~i 0 gama foarte larga de actlvitatl extracurriculare, de la $colile de vara de Fizica, Engleza sl Fotografie, la organizarea unor diferite spectacole tematice, voluntariat (actlunl de ecologizare, campanii antidrog), expeditii sl tabere cu teme culturale, ccnferlnte sl simpozioane pe teme stllntlflce (Zilele Culturii caltnescrene. Zilele Moisil) sl chiar actlvltatl sportive. De asemenea, propunerile elevilor cu privire la procesul de invatare ~i la alte activitati sunt luate in considerare de catre cadrele didactice. "De$i legislatia actuala nu Ie mai permite sa faca parte din Consiliul de Admin;straf;e, elevii se tntatnesc 0 data pe luna si chiar mai des cu prot Jupenschi, consilierul nostru educativ $i sunt informati despre toate deciziile care ii privesc, avem $i multe propuneri de la ei, de care tin em cont", a declarat prof. Marioara Brescan. Tn ceea ce priveste monitorizarea copiilor ai carer parintl sunt plecatl din tara, in vederea rnentlnerii rezultatelor scolare, Directorul colegiului a specificat: "Copiii sunt atent monitorizati de ciitre psihologul nostru, dna Mioara Turcu,care tine grafice de intolniri, ii consllkuii, iar elevii vin cuplacere si cu 0 mare deschidere la aceste intolniri".

sa

Un bacalaureat demn de loculi ••• Examenul de bacalaureat din acest an, catalogat drept un dezastru la nivel national, a fost prilejul ideal pentru ca liceul "Grigore Moisil" sa-~i dovedeasca, inca 0 data, superioritatea. Astfel, daca la nivel judetean, dupa rezolvarea contestatiilor doar 45.43% dintre absolventii de liceu au promovat examenul, Colegiul National "Grigore Moisil" surprinde cu 0 rata a promovabilltatll dubla fata de nivelul judetean ~i chiar national, de 92.12%. Dintre cei 165 de elevi lnscrisl in examen, 152 au promovat bacalaureatul, rezultat care plaseaza"Grigore Moisil" in topulliceelor ~i colegiilor onestene. Despre succesul de la bacalaureat, Directorul unitatii de invatamant, dna Marioara Brescan, ne-a declarat: .Profesorii acestui colegiu sunt oameni devotati $ilac totul cu pasiune si simt de tiispundere [...J De asemenea, avem $i criteriul unor medii de admitere nu dintre cele mai mici. Trebuie sa ai sl elevi cu care sa lucrezi, si profesori care sa-iformeze, iar tntre aceste doua elemente sa existe 0 comuniune" . •••~i 0 admitere pe masura Pentru anul scolar 2012-2013, Colegiul"Grigore Moisil" a inclus, in oferta educationala, doua clase de Matematlca-Inforrnatlca (56 de locuri), doua clase de Stlinte ale naturii (56 de locuri), 0 clasa de Stllnte Soclale (28 de locuri) sl 0 clasa cu profil Filologie intensiv engleza (28 de locuri). In urma repartizaril computerizate, colegiul onestean sl-a completattoate clasele. Cea mai mica nota de admitere a fost 7.20, iar cea mai mare medie, obtlnuta de eleva Marcu Raluca loana, de la Scoala cu clasele I-VIII "Ghita Mocanu" a fost de 9.97, ambele extreme aparand la profilul Matematlca-lnforrnatlca. La Stlinte ale naturii, mediile au fost cuprinse intre 9.94 sl 8.28, la Stllnte SociaIeintre 9.90 ~i 8.47, iar la specializarea Filologie au fost admlsl elevi cu medii cuprinse intre 9.29 sl 8.05. "sunt multi elevi care au note de 10,fie la romona, fie la matematlcii, $i suntfoarte multi elevi care vin de la cele mai bune scott din oras. Acesta este un vot de incredere pe care ti-l dau parintii si elevii, care te onoreaza dar te $i ob/iga deopotrivii", a declarat Dir.Prof. Marioara Brescan. Olimpiadele scolare - expresia succesului Numai in anul 2011-2012, treisprezece elevi ai Colegiului National "Grigore Moisil" au participat la etapele nationale ale olimpiadelor scolare. Printre olimpicii acestui an scolar se numara elevi ca Magda-Raluca Lucaciu (Economie), Horia Magureanu (Fizica), Andrei Bleahu (Fizica), Alina Boghici (Chimie), Diana Tudoreanu (Maternatlca) sl Andreea Chiriac (Geografie). In aceasta vara, Andrei Bleahu, pregatlt de prof. Valentin Sorta, va reprezenta Colegiul ~i la un concurs international de fizica.,in ceea cepriveste rezultatele la o/impiadele scolare, si anul trecut si anul acesta am fost pe locuilia nivel de

$i in anul20l2, Colegiul National "Grigore Moisil" ramane in topul liceelor onestene, prln rezultate 5colare, examene, precum 5; prin numeroasele preml! la olimp;ade 5; concursur;. D;ncolo de acestea, insa, pr;n dotarile la standarde europene, /acilitatile $i posibil;tatile de lansare pe care elevl! Ie au, dar mai ales prin serioz;tatea 5; implicarea de care dau dovada cadrele d;dact;ce, Coleg;ul "Gr;gore Mo;s;I" /ormeaza v;;tor; pro/es;on;5t;, viitori special;5ti in domeniile alese, cu 0 larga deschidere nafionala 5i internat;onala, 5i care vor privi mereu cu drag in urma, catre liceul 5i pro/esori; care le-au/ormat 5i modelat personalitatea.

Adelina CHELNICIUC

10

in perioada 16 iunie - 17 august, Asociatia de Tineret ONESTIN organizeaza "Gradinita de vara'~ un program educational in avanpremiera pentru One$ti. Astjel, timp de 0 luna, 28 de copii cu viirste cuprinse intre 4 $i 6 ani se vor juca $i vor invata tmr-un cadru organizat, alaturi de profesori $i de voluntarii Onestin. Activitatile au loc in spatiul de joaca al complexului comercial Nevila.

Gradinita de vara ONESTIN ,
Intalnlrea

Tineret

www.ziarulora25.ro

"Urma sa lucrez cu 20 de copii, dar de fapt au fost 21, cu mine" dintre copiii de la "Gradinita de vara" sl actrlta Diana Croitoru a fost cu totul deoseblta. Cu volubilitatea speclflca actorilor, dar cu aceeasl sensibilitate care-i caracterlzeaza pe totl tinerii crescutl in spiritul ONESTIN, Diana le-a creat copiilor momente speciale, stabilind rapid 0 legatura cu ei ~i atragandu-le aprecierea, in aplauze sl chicote de fericire, specifice copllarlel, "Urma sa lucrez cu 20 de copii, dar de fapt au fost 21, cu mine, $i am

mai numiirot cativa pe margine, caci toti se bucurau aliitur! de mine $i copii. Dupa cum Ie-am zis si copii/or, am avut sl eu de invatat de la ei, nu afost 0 relatie profesor-copii, ci am fost 0 echipa. Neasteptate sentimente m-au traversat, nu credeam ca voi colabora atat de bine cu ei. Stiam ca sunt deschisi, dar nu tmi fnchipuiam ca sunt atat de receptivi. Timpul a zburat, iar noi ne-am distrat tntr-un mod serios", a rnarturlslt actrlta Diana Croitoru.
Parintii, mai mult decat multumltl Fiecare zi de program a Gradinitei de vara se incheie in acelasl fel: parintii sunt rnultumltl, iar cei mici nu se mai tndura sa piece din mijlocul tinerilor, al jocurilor sl [ucsrillor; "Fetita e tare fncantata, nu vrea sa mai plece", ne-a declarat un tata, vadit multurnlt de hotararea de a-si aduce fiica la Gradinita de vara, Sunt extraordinar de multumita, tmi simt copilul tn siguranta, iar ei fi place si f$i doreste sa vinii. Chiar acum mi-a spus sa 0 aduc $i maine", ne-a marturlslt ~i0 mamlca.

Solicitari ce au depa~it a~teptarile Tn lipsa unor astfel de proiecte in orasul nostru, onestenli au fost foarte receptivi inca de la primul apel, iar locurile s-au completat in doar cateva zile.

"Dupii csteva ore aveam deja sapte tnscrisi, iar dupii vreo douii zile tnscrisesem mai mult de douiizeci de copii. inca mai primim cereri, dar nu mai facem tnsaieri. Oamenii au fostfoarte receptivi. Un proiect de vara pentru copii mai este in Satul catolic, dar in zona asta sigur nu este, iar parintii asteptau un astfel de concept la nivelorganizat", ne-a declarat Diana Ghiu~, presedlntele Asociatiei de Tineret
ONESTIN ~i coordonatorul acestei actlvltati, alaturi de Gertruda Caitar.

Divertismentimbinat cu educatle Conceptul de "Gradinita de vara" presupune, alaturi de jocuri sl actlvltatl recreative, sl numeroase cursuri, adaptate varstel sl caracteristicilor copiilor. Astfel, pe parcursul lunii petrecute alaturl de Onestin, copiii vor beneficia de cursuri de Limba engleza, sustlnute de Diana Ghlus, profesor de limbi stralne, cursuri de pictura (Gertruda Caitar, pictor, profesor de arte plastice), teatru (Diana Croitoru, absolventa a Facultatil de Teatru), comunicare (Adelina Pavelescu, realizator ,,13-14 Ora tinerilor"). De asemenea, voluntarii Onestin ii vor ajuta pe copii in lnsuslrea notlunllor de Matematica, Educatie moral-religioasa, Bune maniere, Educatie rutiera sl Modelaj artistic.

Pentru prima data in Onesti, copiii au sansa de a se distra pe timpul verii, dar sl de a invata de la persoane specializate: profesori, pictori, actori.

"La engleza a fost foarte frumos, am ciintat niste cantecete, Ie-am aratat filmulete, au fost foarte tncantat: Apoi, Emilia Manea $iAncuta Feier leau predat Educatie rutierii. Afost un exercitiu extraordinar, cu joc de rol. Am avut politi$ti, trecere de pietoni, copilas! care erau masinile", ne-a spus Diana Ghlus,

"Vrem sa Ie cream copii/or 0 baza de informatii, sa aibii niste deprinderi la nivel formativ, ei sunt receptivi $i sigur vom avea rezultate bune", a incheiat Diana
Ghlus.

Tiniind cont de succesul de care Gradinita de vara se bucura in acest an, activitatea va deveni, cu siguranta, 0 traditie pentru Asociatia de Tineret ONESTIN.

Asociatia de tineret ONESTIN,prezenta la Montaniada ,
in perioada 12-15 tulle, Asociatia Turisticii Ghizii Romiiniei a organizat cea de-a cincea editie a evenimentului "Montaniada mobilizeazii tineretull": La eveniment au participat 5i douiizeci de tineri one$teni, membri ai Asociatiei de Tineret ONESTIN 5i ai Clubului Montan Refugiul.
Anul acesta, iubitorii muntelui au campat pe Transfagara~an, la kilometrul 104, unde s-au desfasurat jocuri specifice, ca blow gun, tir cu arcul, tir cu arbaleta, aruncarea busteanulul sl black water. Traseul pe care concurentll I-au avut de parcurs l-a ad us pana la altitudinea de 2248 metri iar anul acesta, ca 0 premiere, toate echipele care s-au incadratin tlmpul llmlta de 8 ore au fost dedarate castlgatoare,

"Organizatorii au fiicut 0 treabii excelentii, iar noi ne-am simtit minunat. Traseul a fost destul de greu, dar a fost foarte frumos. Abia a$tept sii merg $i la anut". ne-a declarat Alexandra Buciitaru, participantii la Montaniadii din partea Onestin.

Pagina reallzata de Adelina CHELNICIUC

www.ziarulora25.ro

Spiritualitate

"Parintele Adrianfaueleanu. Viala lea. Manuria lea"
Dumnezeu habar n-are cine e?

11

Sau care vrea doar binele lui...
Nu e de plans? Daca un crestln nici atata nu stle ... ca Dumnezeu e atotstiutor, Do, {Dumnezeu] stie tot, stie tot. .. Pe eel care se roaga doar pentru el nu-I va asculta Dumnezeu nlclodatal Nu numai pe fariseu [nu I-a ascultat]. Nlclodata. Mantuitorul spune mai dar: "Cine vrea sa se

mantuiasca numai el, nu se va msntui". Capul familiei e acela
care se [ertfeste pentru mantuirea tuturor din familia lui, de care raspunde el. Mantuitorul Mantuitorul, S-a jertfit pentru totl cei care sunt in Biserica Cre~tina. Deci, de aceea e capul Bisericii ca S-ajertfit pentru totl: de aceea capul familiei e capul familiei, ca sa se [ertfeasca - intai invatand pe sotle, pe copii, pe parlntl, pe fratl, ce trebuie sa faca ca sa se

mantuiasca, zi sl noapte asta sa fie prima lui grija, asa cum un
capitan de corabie cu panze nu are sa-~i salveze vlata pana ce nu- i salveaza intai pe totl, .. Va estefrica de moarte?

.Nu. 0 astept. Nu stiu daca at! auzit ce s-a intampla:

"Parintele Adrian a fost 0 figura rara In cadrul neamului nostru, pentru ca din frageda copilarie acest om s-a aratat a fi ales de Dumnezeu, pregatit parca pentru 0 misiune aparte pentru Ortodoxia romaneasca. incercarile 5i lntamplarile miraculoase din copilaria lui vin sa ne lntareasca aceasta convingere. Parintele Adrian a fost ales din pantecele maicii sale sa fie un osta5 luptator In armata lui Hristos, atat pe plan religios, cat 5ipe plan cultural. Afost omul suferintei, un corifeu al suferintei, lncepand cu Antonescu 5i pana In prezent, el a fost mingea de lovitura a tuturor politicienilor. Este omul care a trait 0 viata de ascet 5iisihast 5ia sfar5it ca un mucenic. "
Parintele Justin Parvu Eimportant sa lasati nlste marturii •••

odatii. In timpul securitiitit, a batut cineva la u~a noaptea, dupa miezul noptii, la un legionar. $iintreaba: NCine-ir Ala na riispuns. ~~Cine-ir N-a riispuns. ~~Cine-i~mule? Riispunde, o ca altfel nu deschid!" $i spune: NMoartear~ NSlava Domnului! Am crezut ca e securitatea r~ Parintele Daniil {Sandu Tudor] a fost omortit in batai la Aiud. Eu n-am fost omoriit pentru ca Dumnezeu a vrut. .. In vechime, cand 0 armata invingea alta armatii, Ie scoteau amtindol ochii la ton numai unuia ii scoteau un singur ochi, ~i-Itrimiteau acasii sa spuna ce s-a intamptat. A~a Dumnezeu m-a trim is pe mine safiu miirturie de ce s-a intiimpiat". .. Aceasta este prima carte despre parintele Adrian Fageteanu, care a vazut lumina tiparului la editura Areopag. Contine interviuri luate parintelui Adrian de Andrei Darlau, In prezenta altor credincio5i, aparute lntr-o editie lngrijita de Ciprian Voicila. Volumul ne prezinta viata unui haiduc care a ales calea manastirii. Interviurile sunt vii, parintele deschizandu-~i inima In fata celor care 11 ascultau. o carte care va mangaia inimile celor care l-ou cunoscut pe parintele Adrian la Antim, la Putna sau la Lainici. 0 carte marturie despre unul din ultimii supravietuitori ai unui alt univers -In care oamenii cred In Dumnezeu ~isunt gata sa l~i dea viata pentru el. $i nu doar la nivel retoric, ciprin fapte ...
A consemnat Pro Florin Smarandi Sursa: areopag.ro

NLaAiud, odatii, ne-au concentrat intr-o camera mai multi, cu paturi defier suprapuse. $i erau doi cu acelasi nume: lonescu Victor. $i unul (dintre ei] se roaga asa: NAm auzit spunandu-se in blserkii: «uumnezeut nostru, In cer ~i pe pamant, toate cate a vrut a facut)). Deci, Tu, Doamne, daca vrei, poti sa ma scott din Alud, sa merg acasii, sii-mt iau satartul, sa-ngrijesc de sotie, de copii. Dar;Doamne, fii atent: eu sunt lonescu care dormjos, nu pe patul de sus!" Radeti~dar
e de plans! Se poate numi crestin acela care crede ca

12

Opinii

www.ziarulora25.ro

Scrisoare deschisa
Catre, Prima ria ~i Consiliul Local al Municipiului Onestl in atentla 01 Primar taurentlu Neghina, Spre stllnta tuturor membrilor Consiliului Local,

Mandria de a Ii one,lean
inainte de 1989, One~tiul era numit ora~ullara trecut, ora~ullara arhive. Totu~i exista cateva repere din trecutul satului, comunei ~i ora~ului One~ti, pentru care trebuie so lim mandri. Sunt evenimente deosebite, cu oameni deosebiti, care au inceput la One~ti:
in 1433 se naste la Borzestl cel mai de searna domnitor al Moldovei, $tefan eel Mare ~i Sfant (1457-1504), care va construi aici, intre anii 14931494,
0

In calitate de simpli onesteni,

vii rugiim

sii ne in 2011original

comunicati motivele care au stat la baza mutiirl! for public din mun. Onesti, de pe amplasamentullor

2012, de ciitre fosta conducere a orasului, a 3 monumente de in noile sensuri giratorii. Vii rog sii ne comunicati Hotararea de Consiliu Local care a stat la baza acestor mutiiri, avizele din partea Directlei pentru Culturii st Patrimoniu National a iudetului Cultul Eroilor (ONCE), precum $i Autorizatiile Cultural Baciiu $i a Oficiului National pentru de constructie

frurnoasa

blserlca cu hramul Biserica

Adormirea

Maicii Domnului.

este tara turle ~i are 26 m lungime ~i 10 m latime. in 1843 familia Asian incepe constructla Onestl, Catapeteasma bisericii Sf. Nieolae din pictor Gh. bisericii va fi plctata de cunoscutul

necesare acestor mutiiri. Vii solicitiim sa ne comunicati costul acestor mutiiri, precum $ifirma care le-a executat. Aviindin vederefaptul cii aceste mutari s-aufiicutfiirii consultarea onestenllor va rugam sa analizafi posibilitatea mutiirl! acestora pe vechile amplasamente sau aducerea in legalitate a acestor mutiiri. Pentru Monumentul eroilor din Primul Riizboi

Tattarescu (1820-1894), aceasta fiind prima sa lucrare de amploare. intre anii 1881-1885 se realizeaza ealeaferataAdjud-TgOena, prilej cu care este construit renumitul la onestl podul peste Trotus, de catre «Podul Alb» din Onesti Romania. inginer Anghel Saligny (1854-1925).

este primul pod metalie dublu (feroviar ~i rutier) construitin Dimensiunile podului sunt: 150 m lungime ~i 12,5 m latime. La 25 decembrie Nationala (un precursor 1917 este inaugurata

Mondial de pe Calea Miirii$e$ti (care anul acesta implineste 85 de ani) vii rugiim sii dispuneti mutarea acestuia din sensul giratoriu din zona Penny Market pe un amplasament onorant. Existii deja propuneri pentru mai cu privire la noul loc de manifestiiri cu caracter

la Onestl prima Casa din Regatul de adresat mediului rural, acestei lnstltutil fondator apostol), col. Ion marele «un

al Caselor de Cultura actuale) tara. Conducatorll au fost presedintele cultural (un adevarat

Rornanlel, parte a unui fenomen cultural-social, care va impulsiona cultura ~i educatle Manolescu matematician templu oamenilor intreaga natlonala

amplasare al acestui monument, unde acesta sii fie protejat $i accesibil onestenllor cultural-comemorativ. Va multumlm pentru intelegere ~i a~teptam raspunsul dumneavoastra Cu stima, Ing. Gh. BOGZA

~i presedlntele

Gheorghe Tltelca, Casa Natlonala
0

de la Onesti
0

pentru primenirea de nadejde» era

vletli rurale, menit sa lucreze la forma rea constructle
0

din lemn care avea

sala de

sfaturi ~i teatru adultl ~i copii.

(cinematograf),

sala de blblloteca

~i citit, baie, un

pavilion de hera, popice, aparate de glrnnastlca ~i diferite jocuri pentru

Pe 12 noiembrie 1961 se naste la Onestl prima mare glmnasta a Romaniei, Montreal Nadia Comaneci, supranurnlta Zelta Olimpiadei de la - Canada (din 1976), unde a primit sapte note de 10 ~i a

ca~tigat aurulla individual com pus, paralele ~i barna. Din anul Platforma 1968, sositl de pretutindeni pentru a lucra pe Onesti din

Petroehimiea

Borze~ti, locuitorii

noului municipiu

incep sa se slrnta «onestenl» cu adevarat, in acea perloada Onestlul era orasul cu cel mai mare numar de inteleetuali, tara. Dintre acestl intelectuali oameni care fac cinste orasului nostru. la mia de locuitori, s-au evldentlat in timp, pana in prezent,

De anul acesta, la implinirea a 44 ani de cand one~tenii apartin One~tiului ~i 23 ani de la Revolutia din 1989, cred co locuitorii ora~ului nostru sunt pregatiti so laca, din nou, lucruri mari prin oamenii sai deosebiti. inceputul a lost lacut deja gratie simtului civic al one~tenilor, care au ales un nou primar ~i un nou consiliu local. Restul sta in puterea noastra so focem ~i la nevoie, cu mandria noastra de onesteni, so impunem ale~ilorno~triso se laca.

Gh. BOGZA

www.ziarulora25.ro
IMOBILIARE
• Vand 2 case, aceeasi curte, in com. Caiuti, sat. Popeni. Telefon: 0766573127,0766575813 • Vand padure, 8000mp, in zona Halos, com. M. Casin, judo Bacau, Este posibilitate construi
0

Micapublicitateuratuiti
• Vand sau schimb casa in M. Casin cu apart. 3 camere in Onesti fara • lnstalatil electrice case, vile, interioare spatil tablouri

13
pentru comerciale, electrice

Irnbunatatlrl,

Pret 700

apartamente, birouri,

milioane. Telefon 0752 819 321. de a

montart/lnloculrt

VANZARI
• Vand rulota frigider KONFORT, 750 kg cu aragaz, saxofon, trompeta, pentru 12 - pret convenabil;

modernlzsrl tablouri electrice, aparataj electric. Telefon 0757 381213. • Repar PC-uri la preturi de criza la cele mai mici preturl, Telefon 0752 452 377. • Meditez intensive. limba engleza copii, adulti cursuri Consultants pentru interioare job pe vas de ieftine ~i de

casa de vacanta. Pretul este 4 euro/

mp. Telefon: 0746 537102 • Vand teren Poiana Sarata (Fierastrau Oituz) 2100 m patratl cu deschidere de 40 rn, 11euro/mp. Telefon: 0755 354988. • Vand apartament • Schimb apartament cu lmbunatatlrl 3 camere, evarta I, Aleea 3 camere decomandate Zorelelor, 30.000 euro. Telefon: 0741921 031. in Sf. Gheorghe cu similar in confort 2 situata in B-dul

laptop. Telefon: 0751413 061 • Vand rnasa ovala (furnir lustruit) persoane aparat cu scaune tapltate: tester pentru

transformator

croazlera, Telefon 0751131 518. • Execut arnenajarl calitate, gresie, faianta, parchet, zugravell,

220V/10, 12, 15V pentru incarcare baterie auto; reglare/aprindere motoare. Telefon; 0234320970 • Vand cuptor microunde pret 100 ron. Telefon 0740977757. • Vand mobilier bar (tejghea, rafturi). Pret avantajos. Telefon 0743 652 222. • Vand tehnlcs de calcul (monitor tft, unitate, tastatura, mouse, camera web ~i ca~ti) la un pret mic. Telefon: 0755 819 901.

lnstalatll cupru. Telefon 0726276214. • Efectuez lucrsrl de constructll, Case la cheie ~i renovarl apartamente ~i instalatll electrice ~i sanitare. Telefon 0758 479 852.

Onesti, Telefon 0740372 825. • Vand garsoniera Republicii la parter fara

Irnbunatatlr]. Pret 8500
bl.Q1. Telefon:

euro. Telefon 0740 977 757. • Vand garsonlera in Aleea Viorelelor, Parchet, u~a metallca, 0752098193. • Vand apartament
2

LOCURI DE MUNCA
• Caut de rnunca ca ajutor bucstar sau bucatar, Telefon 0743 062 702.

baie proprie.

3 camere, 2 bai, etaj trei gresie, faianta baleon pret 32.000 Euro,

• Vand detector radar nou marca BELTRONICS, • Constructll (zidari, zugravi etc), sudori Co2, model Vector 965. Are husa de protectle sl doua lacatu~erie depozite, agrlcultura, silvlcultura randuri de ventuze ~i suportul de prindere. Pret: 250 ron. Telefon:0744 664 399. • Vand camera de filmat Panasonic nv-gs60ep-s ~i Playstation 2 cu 4 jocuri, Telefon 0746024477. • Vand Bmw 316i, an de fabrlcatle perfects conditionat, provenienta stare de functlonare, 1992, in ABS, aer 250 RON bucata. etc. pentru barbatl, femei, cupluri-cazare gratis in Cehia. Telefon 0758400402. • Recrutez agenti asiguratorilor lnstalare+flnantarl de asigurarl Bonus de pe plata 800 ron la RCA.

zona de [os, termopane, centrale, zona buns,

mare spatlos, 80m , usi de lemn, u~a metallca, negociabil. Telefon 0726 276 214. • Vand garsonlers, zona de jos, confort lA, dec, p+4, 35 mp, vedere l n c l nt a, 13500 fara EUR cu

lunare. Tel 0749 700 547. lacatu~, zidar, zugrav. la domiciliu,

• Caut loc de munca:

tmbunatattrl.curata,

llbera,

negociabil. Telefon 0753 80S 150 • Vand casa in Borsani, zona deosebits gradina, beci ~ifantana. Telefon 0721637655. • Vand apartament cu 2 camere cu Irnbunatatiri, in Onesti, Telefon 0733 933 898. • Vand apartament 3 camere cu centrals in strada Pinului. Telefon 0742 870 995. • Vand casa P 1 in Onestl, zona Borzesti, 2 livinguri,S dormitoare, 3 bai, 2 bucataril. Casa este lzolata cu polistiren, gard fier gresie, faianta, betonata, parchet, tarnplarle fo rj at, curte

servo dlrectle, jante aliaj originale, Germania, putln rulat in RO, pret

Telefon 0744835 257. • Doamna serioasa ofer ingrijire Onestl, Telefon 0756458184.

copii, batranl, ajutor in bucatarie, Insotltor in • Caut de lucru in Onesti sau Tg. Ocna, ca rnenajera, bona, ingrijire bstranl. Telefon 0755 048196. • Tanar cu liceu caut de lucru in to ate domenile pe termen lung, posesor carnet de conducere categoria B. Telefon 0748 730 716. • Caut loc de rnunca in Onestl sau Comanestl, precizez ca sunt studenta la stllnte economice ~i am experienta in vanzari. Rog seriozitate! Telefon 0757 897 657.

900 Euro neg. Tel 0722 432 470

DIVERSE/SERVICII
.Primescfataingazda.Telefon:0748968811 • Musat temporar Ciprian, declar pierdute: passport ~i carte de identitate. Le declar nule.

Comuna M. Casln, sat tupestl.jud, Bacau. • Instructor profesionist de inot organizez cursuri de inot pentru copii, tineri ~i adulti, Tarife: individual-30 lei/ora; grupe de 2-6 pers.

termopan, acoperis lindab. Telefon 0743 581819.

15-25 lei/pers.Zora. Telefon 0740 117990.

Primim anunturl gratuite de mica publicitate. Telefon: 0234 320 060 I 0755 164 224; E-mail:_ziarulora25@yahoo.com ; Adresa redactlel: Bd. ep blicii nr 47, Onesti, Bacau,

Anun11ratuit de mica publicitate
Nume
Idresi
Text anunt

Prenume
Telelon

__
__

.---------------------------------------------------

Intrenornllon Moldovan, in vizita la Onesti ,
Cunoscutul antrenor Ion Moldovan, $eful programului de dezvoltare a activitatii copii/or $i juniorilor Dinamo, a fost in vizita la FCMDinamoOne$ti, timp de doua zile.
Ion Moldovan raspunde de centrele sate lit ale clubului Dinamo iar in urma vizitei a fost tncantat de condltlile de la Onestl, in tara mai exista un astfel de centru la Campulung, darin viitor clubul i~i propune sa mai deschlda slln alte localltati din tara, precum Satu-Mare, Deva. La Onestl, la club sunt 128 de eopii dintre care 30 sunt din alte localltati din tara. Dupa cum a marturislt ~i Ion Moldovan, centrul din Onesti este eel mai bine organizat sl este impresionat de felul in care evolueaza lucrurile aici. Pentru a descoperi tinere talente care sa ajunga la echipe mari, la FCM Dinamo Onestl, este loan Sdrobls, cel care I-a descoperit ~i pe Cristi Chivu. "Parintele", asa cum este cunocut, a avut curajul de a da sansa unortineri pe care i-a promovatin liga de seniori. Acum, la Onesti, tncearca 0 noua provocare sl poate ca, in viitorul apropiat, vom vedea cum de aici, de la Onesti, trimite la Dinamo Bucuresti, sau de ce nu la alte

14

Sport

Ora 25 "IDspira 0 geDeralie" , Jocurile Olimpice 2012

Sub acest slogan, de pe 27 iulie $ipana pe 12 august va avea loc cea mai importanta competitie sportiva: Jocurile Olimpice.
A XXX-a editle va avea loc la Londra, oras ales in 2005 de catre membrii Comitetului International Olimpic la cea de-a 117- a sesiune de la Singapore. intrecerile vor avea loc pe stadionul Wembley, arena 02 ~i arena Wembley. Programul Jocurilor Olimpice este format din 670 de sesiuni sl 26 de sporturi precum: atletism, badminton, baschet, box, caiac canoe, canotaj, ciclism, echitatle, hochei pe iarba, fotbal, glrnnastica, haltere, inot sincron, judo, lupte, natatie, navigatie, pentatlon modern, polo, sariturl natatle, scrlrna, taekwondo, tenis de rnasa, tenis de camp, tir, tir cu arcul, triatlon, volei. Prima participare a Rornanlel la Jocurile Olimpice a fost in anul 1900, iar cele mai importante medalii au fost castigate la gimnastiea.

Judetul Bacau are patru reprezentanti in delegatia oficiala de 104 sportivi ai Romaniei: doua atlete: Mirela Lavric $i Bianca Perie, 0 gimnasta: Diana Chelaru Ji un inotator: Norbert Tranda/ir.

"Vrem prin aceste centre pilot de pregatire a tinerilor pasionatl de fotbal sa cream 0 structurii puternkii in tara iar rezultatele se vor vedea in viitor. Aici, la Onesti, am reusit $i este centrul eel mai bine organizat. Copiii muncesc cu pasiune $i este 0 satisfoctie sa vezi ca Ie asigura aici conditii excelente de dezvoltare. Sunt impresionat de ce am viuut aici, fata de prima data cand am fost. A crescut $i numiiru! de iuciitor'. Ma bucurii $i implicarea autoritatilor locale. Datoritii sprijinului lor s-au creat aici cele mai bune conditii pe care Ie are un centru in tara. Acest model ar trebui preluat $i de celelalte centre satelit", ne-a declarat
Ion Moldovan. lnitlatorul acestui proiect, Constantin Florian, a fost incantat de vizita acestuia la Onestl: "Ma bucur de prezenia la Onesti a lui Ion

Moldovan, omul de legatura in acest proiect $i mai mult deca: atat, prietenul meu. A observat schimbiirile in bine. Ne-a liuuiat. Am stabilit acum noi etape in acest proces. Este prezent la Onesti pentru a treia oara $i speriim noi ca unul sau chiar mai multi din copiii de aici sa ajunga la Dinamo Bucuresti sau la alte club uri din tara. Onestiul of era cele mai bune conditil si am ram as surprins in bine ctind doi copii au venit aici de la Scola Gica Popescu, pentru ca la noi sunt conditii mai bune". Proiectul este in dezvoltare $i in viitor urmeaza sa se mai faca investitii. IIMai avem de lucrat la baza sportiva, la hotelul unde sunt cazati trebuie sa facem 0 spalatorie. Cu siguranta Ie facem pe toate. Sunt multumit Ji de colaborarea cu autoritatile locale Ji sper sa fie Ji mai buna. Primarul municipiului OneJti, Laurentiu Neghina, a fost deja la baza sportiva Ji a fost foarte receptiv"; ne-a declarat Constantin Florian.

Pagina realizata de Otilia PINTILIOAIE

www.ziarulora25.ro

3tiri peseurt
1 1 1 1

"Flacara democra1iei"i a trecut prin One,ti
Torta denumlta "Fladira democratlel" au purtat-o pana acolo. Tinerii onesteni au purtat torta comunele Oituz, Bogdane~ti ~i Filipe~ti pana in

15 Pe 4 august Google se mutala One,ti
TM

a trecut prin Onestl in :

drumul sau spre tasl ~i apoi spre Bucurestl, Eafost preluata de un 1 grup de tineri onesteni la granita cu [udetul Covasna de la cei care 1 prin 1

Onestl, Pe traseu, : Pe 4 august, in Aula Bibliotecii Muncipale "Radu Rosetti" oamenii, curiosl de privelistea oferita de grupul de tineri lmbracatl 1 din Onestl va avea loc evenimentul Google Map Up Party,
de Primaria municipiului Onestl, postul de radio sa editeze
0

in tricouri albe ce alergau i-au privit cu simpatie. Dupa ce a zabovit 1 organizat o noapte in Onesti, torta "Flacara democratlei" sl-a continuat drumul spre sacau ~i apoi spre [udetul Nearnt, Grupul de tineri 1

: Connect FM ~i saptamanalul Ora 25. Manifestarea se adreseaza celor interesatl aplicatie

onestenl ce au purtat torta sunt Marius Agachi, Elena Craciun, 1 locatii din orasul lor ~i nu numai, in Google Map Maker, Florin Condei, Daniel Comanac, Tudorel Cucu, Marius Andras, : de succes a celor de la Google, aflata in topul lonut Chifan, lonut Ghlnet, Cristian Brinzei, Ciprian Zarnescu. 1 posesorilor de telefoane cu Android, smartphone-uri Alaturi de tinerii onestenl au fost ~i colegii lor bacauani Dorin 1 dernocratlel" lnltiatorul acestui eveniment,
0

preferlntelor sl Bios. pentru

Radu loni~a, care este ~i functie lrnportanta

Chirilescu, Giorgiana Solomon ~i Bogdan Suster, Torta "Flacara 1 Google Map Maker Advocates -

a fost aprinsa la Cluj-Napoca de Traian Basescu, la : promovarea acestei apllcatii, promite celor interesatl inltlerea ~i : Vomrevenicuamanunte!

primul miting de sustlnere a sa, urrnand sa ajunga la Bucuresti 1 dezvaluirea din secretele editaril Google Map Maker. dupa ce va trece si prin lasi.

Cristian BIBIRE ..

O~

T PINTILIOAIE

=

_

:

: Responsabilitate Sociala
1 in zilele de 26 ~i 27 iulie, taurentlu Caliman sl Vlad Ghioc vor 1 participa, din partea Asocia~iei de Tineret ONESTIN, la cursuri de 1 1 instruire in vederea dezvoltaril cunostllntelor ~i abllltatllor de

COrpOraliva la Baeau

1

1 implementare a principiilor de responsabilitate soclala, cursuri ce vor 1 avea locln Bacau, 1 Cursurile de formare sunt gratuite, fiind organizate de 1 Asoclatia Natlonala a Exportatorilor ~i Importatorilor din Romania 1 1 (ANEIR)in parteneriat cu Programul Natlunllor Unite pentru Dezvoltare 1 (PNUD) ~i Agentla pentru Implementarea Proiectelor ~i Programelor 1 pentru intreprinderile Mici ~i Mijlocii (AIPPIMM) in cadrul proiectului 1 "intarirea capacitalii companiilor rernanestl de dezvoltare a 1 parteneriatelor sociaIe - Responsabilitate Sociala Corporativa (RSC)", 1 1 co-flnantat din Fondul Social European prin Programul Operational 1 Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

_

:
1
1 1 depunerii

ANUNT
DRUG VERGINA solicltaril anunta publicul a acordului interesat

asupra

de emitere

de mediu pentru

: prolectul cschlmbarea destlnatlel din anexa in pensiune", propus 1 a se realizain comuna Helegiu, satul Bratila,judetul Bacau, 1 lnforrnatiile privind proiectul propus pot fi consultate la

1

1 sediul ARPM Bacau, str. Oituz nr. 23 ~i la sediul DRUG VERGINA,
sacau,

1 comuna Helegiu, satul Bratila, [udetul

in zilele de luni-

1 vineri, intre orele 8.00 -16.00. 1 Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul ARPM : Bacau.

1

ai!

MAGAZINUL DE CENTRALE TERMICE
- CENTRALE TERMICE LAMBORGHINI - CALORIFERE NEMTESTI KERMI - INSTALATII GAl

STR. MERCUR NR.4 TEL:0334739058

FIABCO

Fitness

.. I Aerobic

I

Zumba

I

Kangoo Jumps