Sunteți pe pagina 1din 2

TEMA 10: Rolul mediului firmei in cercetarea de marketing Formele mediului firmei: -macromediu firmei -micromediu firmei Mediul

firmei cuprinde totalitatea agentilor si fortelor care infuenteaza capacitate aintreprinderii de a-si indeplini obiectivele. Mediul firmei are urmatoarele caracteristici : 1 complexitate 2 diversitate 3 dinamism Formele mediului: 1 mediul stabil (piata e condusa de legitati legale,ideal, de scurta durata) 2 mediul instabil(sunt careva lucruri imprevizibile,tari inalt dezvoltate) 3 mediul turbulent() ??????????????????????? 1 din punct de vedere geographic 2 dupa nivelul componetelor 3 in functie de raportul elementului mediului firmei Organizatii sociale, exista 3 tipuri de : 1 organizarea bazata pe rudenie(familia,) 2 organizare de clase sociale 3 organizarea dupa interese MACROMEDIUL FIRMEI Dif. Reprezinta acea parte a mediului extern care afecteaza in mod indirect activitatea acesteia Mcromediul pate fi analizat dupa modelul de baza : S.T.E.P

S-socio cultural :

-factori demografici, -organizare sociala, -modulul cultural .

T-tehnologic- mediul tehnologic cuprinde ansamblul cunostintelor tehnice accumulate dea lungul
timpului.

E-economic reprezinta component macromediuu formata din grupuri si factori de natura


economica.(venit ,cheltuili,costurile,infrastructurile factorilor financiari si monetari)

P-politic legal si institutional include toate fortele politice si raporturile dintre acestea cu mediul
firmei. MICROMEDIUL FIRMEI cuprinde totalit componentelor mediului extern cu care intreprinderea intra In relatii permanente pu realizarea obiectivelor de mk. Micromediul e compus din urmatoarele elemente: 1 clientii2 furnizorii 3 intermediarii 4 concurentii 5 publicul