Scoala Spectrum Bucuresti

Anul scolar 2009-2010

Clasa a IV-a B Inst.Mitroi Carmen Elena

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

română

ARIA CURRICULARĂ : Limbă şi comunicare DISCIPLINA : Limba şi literatura Nucleu 6 ore pe săptămână –

CURRICULUM : NUMĂR ORE : 175 ore anual

NR. SEMESTRUL CRT. 1. Sem. I 2. Sem. al II-lea 3. TOTAL

NR. ORE 85 90 175

MANUAL: Limba şi literatura română AUTORII: Marcela Penes EDITURA: Ana

Nr crt

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE

OB. REF.

CONŢINUTURILE ÎNVĂŢĂRII

I

Recapitulare

1.1.;1 .5.; 2.2.;2 .6.; 3.1.;3 .4.

Prezentarea manualului ; „Deşteaptă-te , române!” de Andrei Mureşanu Ex.de citire a unui text cunoscut ; ex.de citire la prima vedere Povestirea textului citit Ex.recapitulative-subst. , adj. , pronumele, numeralul , verbul Ex.de citire si memorare de poezii ; autodictare Ex.recapitulative – subiectul şi predicatul Ex.recapitulative – propoziţia simplă şi propoziţia dezvoltată Recapitulare Evaluare ; Concurs pe echipe :”Cine ştie , câştigă! ”

N SĂPT OBSERVAŢ R II . O R E

4.3.4.1.4. Rolul ilustraţiilor Cuvântul (actualizare) « Poveste » de Şt.3. 3.1..3 2. Cartea – model de comunicare 1.2. 2. 33.4.2. 1. 2.14. 4.2 . 2. 22. Iosif Semnele de punctuaţie (actualizare) Părţile componente ale compunerii (actualizare). « de Otilia Cazimir Verbul « Mi s-a terminat caietul « de Mircea Sântimbreanu Compunere după un plan propriu : « Şcoala noastră » « Şcoala » lectură Recapitulare Evaluare III Şcoala ca o carte – Comunicarea dialogată .1.1. 4. Planul de idei dat (actualizare) « Domniţa Frumuseţii » lectură .aplicative textul-suport : « Cheia » de Mihail Sadoveanu Cartea .1.2.4. 2.1.2.4.4.6.4.6. 23.5.2.. Recapitulare Evaluare « Sârguinţa lui Iancu » de Virgil Stoenescu .3.1. 22.II Comoara de mărgăritare . 5 « Cartea ca o gradină » Să ne verificăm. 6 1.4.5. 5.1. Textul narativ Componentele comunicării dialogate (actualizare) « A murit Luchi . 6. Să aplicăm ! – ex.3. 2.1. 4.3.2. O.4.1. 3.3.

3. 3. 4.5.5.1.2. 1. 6 V « Aurul toamnei » de Cezar Petrescu « Toamna » de Octavian Goga . 2.3.2.1. 5. 2 2.1.3.3.4. 3.4.2.1.4. 2.1.4. 2.IV S-au aurit a toamnă pădurile – Comunicarea după imagini Vă rog ! Vă mulţumesc ! – Politeţea în comunicare 1.4. 4.2. 3.3. 3.5.2. 4.1.4.2 4.4.2.1.1.4.4. 2.3. 5. « Toamna » de George Topârceanu Cine ? Când ? Unde ? Substantivul Formularea ideilor principale după imagini Compunere după un plan dezvoltat : « Toamna » « Nu e esenţial ».1.lectură Recpitulare Evaluare « Cum este bine ? » Dumbrava minunată » de Mihail Sadoveanu Situaţii de comunicare Povestirea în scris a unui text Pronumele « Onoarea mai presus » de Mircea Sântimbreanu « Sarea în bucate » după Petre Ispirescu – lectură Recapitulare Evaluare . 3.4.6 1.4. 4.7.

4.5. Pronumele Formularea ideilor principale după imagini Povestirea în scris a unui text Situaţii de comunicare Concurs ”Cine ştie .4. 1.1. 4.7. 2. 4.4.R e Recapitular 1.5. 3.1. 3. câştigă!” Recapitulare Evaluare .1.4. 6 Citirea unor texte cunoscute Cartea . Cuvântul . 2.4.3.1. 4. 3. Compunere după un plan dezvoltat Substantivul .4.4.4.5. 3.2. Semnele de punctuaţie Verbul Părţile componente ale compunerii .3. Rolul ilustraţiilor.1.2.2. 2. 3. Planul de idei dat Compunere după un plan propriu .

2. 5.2.3. – Întrebările şi răspunsurile în comunicare 1. 4. 3.4. 6 “Iarna” de Vasile Alecsandri “Iarna” de Barbu Ştefănescu Delavrancea” Întrebările şi răspunsurile în comunicare.1. 3. 6. Intonarea propoziţiilor Compunere pe baza unor cuvinte şi expresii de sprijin : “Bucuriile iernii” “O noapte de iarnă” de Fănuş Neagu Numeralul “La Polul Nord” .5. 2 3. 3. 2.4.2.3. 12..1.5.3.4.6.3.2.5.1.4.VI Se cern norii de zăpadă . 4.7. 4.lectură – de Marin Sorescu Recapitulare Evaluare .1.1.2.2.1..

1.2.1. – Comunicare despre personajul literar « Domnu’ Trandafir » de Mihail Sadoveanu 1.1 « Un explorator român » de Constantin Motaş .4. Recapitulare 3.5.VII Mi-am slujit ţara . articolul 2.3.4. – lectură 3.3. 4.. personaj îndrăgit » 2.3.3.3.42 Compunere cu titlu şi cu plan dat : « Un .5.7. « George Enescu » de Viorica Huber 2. 4.4. 4.63.5.3. Comunicarea nonverbală 3. « Meşterul Nicu de Alexandru Vlahuţă 1 Textul neliterar : Afişul . 2. Adjectivul 1..1.2.4.2.2.2. Evaluare 6.3.54 .1.6 .

6.5.5. » de Alexandru Vlahuţă « Scrisoare învăţătorului meu » de Petre Ghelmez Povestirea unei întâmplări după un şir de imagini Compunere cu plan simplu dat : « Locul natal » « Întâlnire cu mama » de Nicolae Labiş – lectură Recapitulare Evaluare .2.2.3. 13.6 « Amintiri din copilărie » de Ion Creangă « Mama de Panait Cerna Propoziţia « Pe Argeş în jos. 4. 4.3. 2.1.. 4.1.1..3. 1.1.6.4.3. 4.4.5..3. 2.2.5.34 . 3. 2.VIII Când mă gândesc la locul naşterii mele .3. – Comunicarea despre locuri şi întâmplări 1. 2..3.2..4.4. 3. 12.2.

4.1.3.1.2.6 « Cucul pus pe glume » de Stelian Filip « Ţara poveştilor » de Fănuş Neagu De ce nu înţelegem mesajul Predicatul verbal « Un joc nou » de Călin Gruia Subiectul Compunere cu început sau cu sfârşit dat : « O faptă bună » « Micul prinţ » de Antoine de S.3.2. 4.3. 2.4. 4.3.4.Exuperz – lectură Recapitulare Evaluare . 4.2.4.2. 1. 5 3.1.2. 2.5.3.3. 3. 12. 4. 2.5.6 3.IX Jocul de-a primăvara – Comunicarea despre fapte 1.3. 4.1.1. 2.5.

4.5.1. 3.4.2. 2. 2.5. 1.3.5.7.1.2.4.4.4.1. 3.4. 3.1.2. 2.4. 4.4.X Părerea şi atitudinea ta contează ! – Exprimarea acordului / dezacordului 1.1. 4.3. 3.4. 3. 6 « Cuiul » de Tudor Arghezi « Ce părere aveţi ? » « Musca la arat » de Alexandru Donici Ciuboţelele ogarului » de Călin Gruia Atributul « Un suflet nobil » de Edmondo de Amicis – lectură Recapitulare Evaluare .

3.6 « Fiind băiet . 2.6 3.3. 53.4. 2.1.4.4. 4. Compunere liberă : « Vara cea luminoasă » « A fost odată » de Marin Sorescu .7.4. 2.1.2.1.2.6.XI Un rai din basme văd .3.4. – Comunicarea impresiilor şi sentimentelo r 1.. 2. 5 2.3.1. 52. 54. păduri cutreieram » de Mihai Eminescu Din copilăria mea » de Lucian Blaga « Basm » de Geo Bogza Complementul Comunicarea impresiilor şi sentimentelor .3.1. 4.1.2. 2.4.3 .1..3.lecturi Recapitulare Evaluare .4. « Carnavalul personajelor literare » .3. 3. 1.

.exerciţii de povestire. observaţia.2. .conversaţia. române!” de Andrei Mureşanu . caiet.2. Recapitulare Nr Dat . alineatul.. exerciţiul. litera iniţială a fiecărui vers..exerciţii de memorare. frontală. .. 6. crt 1 Ob de ref 1. .3.activitate echipe. . în individuală .PROIECTAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE Unitatea de învăţare Număr de ore : Nr. 3. observaţia. înţelegerea textului. scrierea versului lung. intonare pe melodie. -exerciţii de lexic. fişe de lucru. delimitarea strofelor.activitate echipe.. 2.1. culegere. în individuală conversaţia. . 4. a or e Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Detalieri de conţinut • Prezentarea manualului . frontală. „Deşteaptă-te .. 5.1.1. exerciţiul.activităţi de grup pe teme manual.exerciţii de observare şi discutare a modului de aşezare în pagină a textului liric: titlul. ilustraţia.

frontală. caiet. .1. ... 4 • Povestirea textului citit 4 1.recapitula tive-subst.1. frontală. fişe de lucru. 3.. 4 • Ex.2.activitate echipe. observaţia. 5.activitate echipe..2.activitate echipe.1.exerciţii de stabilire a sensului unui cuvânt necunoscut prin raportare la contextul în care apare şi de confruntare cu sensul/sensurile oferite de dicţionare.conversaţia. în individuală manual. fişe de lucru.1.2 1. exerciţii de punere în scenă a unor povestiri . în individuală conversaţia. . exerciţiul. frontală.exerciţii de povestire. 4 • Ex.3. culegere. verbul diferite. .3. . exerciţii de punere în scenă a unor povestiri ... . observaţia.1. . .3. caiet.1. exerciţii de punere în scenă a unor povestiri .activităţi de grup pe teme diferite.exerciţii de stabilire a sensului unui cuvânt necunoscut prin raportare la contextul în care apare şi de confruntare cu sensul/sensurile oferite de dicţionare. exerciţiul.conversaţia.. . numeralul . adj.activitate echipe. 5. .. .conversaţia.. 2.. 5. frontală. frontală. individuală conversaţia.2.1. caiet.de citire la prima vedere 3 1. 3. observaţia. exerciţiul. 6. fişe de lucru.. manual.exerciţii de povestire. culegere. exerciţiul. pronumele.2.exerciţii de povestire.de citire a unui text cunoscut .exerciţii de stabilire a sensului unui cuvânt necunoscut prin raportare la contextul în care apare şi de confruntare cu sensul/sensurile oferite de dicţionare. observaţia. îindividuală manual. ex. . . ..2. culegere. .1.activităţi de grup pe teme diferite. 6. 2.activitate echipe.. .1. exerciţiul. 6..2. 2..activitate conversaţia. observaţia. . 3.

1. în individuală conversaţia. .. exerciţiul.recapitula tive – propoziţia simplă şi propoziţia - exerciţii de stabilire a sensului unui cuvânt necunoscut prin raportare la contextul în care apare şi de confruntare cu sensul/sensurile oferite de manual.2.. exerciţii de punere în scenă a unor povestiri . exerciţiul.3.exerciţii de stabilire a sensului unui cuvânt necunoscut prin raportare la contextul în care apare şi de confruntare cu sensul/sensurile oferite de dicţionare.activitate echipe. 2.2. observaţia.2. în individuală manual. exerciţiul.exerciţii de memorare a unor poezii . frontală. 3.. . frontală. 5..conversaţia.exerciţii de povestire.. 5.5 1. culegere. observaţia. 2. frontală.1.. 6.. 4 • Ex.. 7 1. . 5.2. . exerciţiul.3. exerciţii de punere în scenă a unor povestiri . culegere..activitate echipe.1. observaţia.. observaţia. culegere.de citire si memorare de poezii .exerciţi de recunoaştere al subiectului şi predicatului . fişe de lucru.conversaţia. caiet. 6. . • Ex. . 6. observaţia. autodictare 6 1. . caiet.activitate echipe. caiet.1. 4 • Ex.activităţi de grup pe teme diferite. 2. .exerciţii de alcătuire a unor propoziţii cu subiect şi predicat - echipe.1.1.exerciţii de autodictări .activitate .2.1. 3.. 3.. îindividuală individuală manual. frontală. exerciţiul. individuală conversaţia.1. .3. .2. fişe de lucru.activitate echipe. frontală.1.... fişe de lucru. conversaţia.recapitula tive – subiectul şi predicatul activităţi de grup pe teme diferite.conversaţia. exerciţiul. în individuală exerciţii de stabilire a sensului unui cuvânt necunoscut prin raportare la contextul în care apare şi de confruntare cu sensul/sensurile oferite de dicţionare.

individuală conversaţia.1.exerciţii de povestire. 6. . observaţia.conversaţia.. . exerciţiul.. culegere.1..1. în echipe.activitate echipe.activitate frontală.. exerciţiul.activitate echipe. . 3. Concurs pe echipe :”Cine ştie .2. 4 • Recapitulare 9 1.exerciţii de stabilire a sensului unui cuvânt necunoscut prin raportare la contextul în care apare şi de confruntare cu sensul/sensurile oferite de dicţionare.activităţi de grup pe teme diferite. fişe de lucru.2. 6. . . frontală.1. .conversaţia. 5. . .3. 2.activităţi de grup pe teme diferite. fişe de lucru. observaţia..4 dezvoltată 8 1.2.1.. observaţia. caiet.exerciţii de povestire.front ală.3. culegere.exerciţii de stabilire a sensului unui cuvânt necunoscut prin raportare la contextul în care apare şi de confruntare cu sensul/sensurile oferite de dicţionare. 2.activitate echipe. frontală. exerciţiul. 5. .2. frontală.. 3. observaţia. observaţia. în individuală manual. echipe. individuală . frontală.1.activităţi de grup pe teme diferite.. .. exerciţii de punere în scenă a unor povestiri . individuală în individuală manual.. exerciţii de punere în scenă a unor povestiri . individuală conversaţia. .activitate echipe. . 4 • Evaluare . caiet. exerciţiul. câştigă! dicţionare.

.exerciţiul. corectă. frontală. de ref 1.identificarea titlului şi a autorului. cursivă.activitate echipe.manual. conştientă a textului.exerciţii de redare a informaţiilor esenţiale din textul lecturat. • Detalieri de conţinut Nr . Marcela Peneş . în individuală observarea sistematică.1. . or e Dat a Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Cartea ca o grădină.2. . . problematizarea. culegere.analiza ilustraţiei şi sesizarea legăturii.1. conversaţia. titlu şi conţinutul textului.exerciţii de exprimare a propriilor .Unitatea de învăţare : Comoara de mărgăritare/ Cartea – model de comunicare Număr de ore : Nr crt 1. proba orală . 3. Ob. . ilustraţii.1. .exerciţii de lectură clară.exerciţii de lexic. .

exerciţiul.3.activitate echipe.3 . . . .. fişe de lucru. în individuală .1. . demonstraţia. 2. cărţi diverse. culegere.exerciţii de observare şi discutare a modului de aşezare în pagină a textului în proză: titlul textului. conversaţia. planşe. . . dialogul. caiet.1. Cheia.observare sistematică. . ilustraţia.exerciţii de analiză şi de comparare a grupurilor cel/ce-l. jocul didactic. . evaluare orală. Sadoveanu 3. temă de lucru în clasă Textul literar Să scriem şi să pronunţăm corect: cel şi ce-l . .2.exerciţii de construire a propoziţiilor cu ortogramele cel/ce-l.exerciţii de citire a textului. Mihail 2.exerciţii de lexic. 1. . alineatul. ţinând cont de aranjarea lui în pagină.3.2.opinii şi gânduri în legătură cu mesajul textului. etc.integrarea achiziţiilor lexicale noi în enunţuri proprii. textul propriuzis.manual.exerciţii de redare a informaţiilor din textul citit prin răspuns la întrebările învăţătoarei.completarea enunţurilor lacunare pentru marcarea utilizării corecte a ortogramelor cel/ce-l. frontală.

manual. Rolul 3. frontală.3. temă de lucru în clasă . . ilustraţii. fişe de lucru. 1.4. explicaţia.exerciţii de identificare a elementelor prezente în ilustraţii care completează informaţia transmisă de diverse texte. exerciţiul.exerciţii de ordonare a ilustraţiilor după succesiunea momentelor acţiunii prezentate de text. 2. Ştefan 1. demonstraţia.exerciţiul.1. Poveste. evaluare orală.despărţirea cuvintelor în silabe. ilustraţiilor 3. caiet.3 Cuvinte cu aceeaşi formă dar cu înţeles diferit . respectând sensul acestora.exerciţii de stabilire a sensului unui cuvânt necunoscut prin raportarea la contextul în care .exerciţii de asociere a unor momente dintr-o naraţiune cu ilustraţiile corespunzătoare. . . planşe. ilustraţii.2. în individuală . . fişe de lucru.1.2. Octavian Iosif 3.manual.6.3.3. .3.1.observare sistematică.manual.activitate frontală.1. . .activitate echipe.observare sistematică. evaluare orală. conversaţia. caiet. 2. .2 4. temă de lucru în clasă 5.1.identificarea numărului de cuvinte din enunţuri şi al silabelor din cuvinte. . . . individuală . . .temă de lucru în clasă.exerciţii de recunoaştere a corespondenţei dintre mesajul transmis de ilustraţie şi cel transmis de texte.exerciţii de identificare a cuvintelor cu aceeaşi formă.conversaţia. Cartea. sens 3.2. afişe sau articole din revistele pentru copii. culegere. . caiet.3.2. demonstraţia. în echipe. cărţi diverse. .integrarea cuvintelor în enunţuri. dar cu înţeles diferit şi de recunoaştere a sensului din text. Cuvântul:alcătuire. 1. fişe de lucru. jocul didactic. culegere.

1.3.exerciţii de reglare a intensităţii şi volumului vocii precum şi a ritmului vorbirii corespunzător încărcăturii afective a mesajului. . 2.3. fişe de lucru. explicaţia. (actualizare) 4.6 plan dat) apare. . unei compuneri (cu 4. caiet.exerciţii de completare a propoziţiilor lacunare cu cuvintele ca/c-a. . autodictare observarea sistematică. demonstraţia. ilustraţii.manual. . .2. în echipe. cuprins. temă .exerciţii de stabilire a părţilor unei compuneri: introducere.4.5 7. exerciţiul.exerciţii de exprimare a propriilor opinii şi gânduri în legătură cu mesajul textului. a semnului exclamării. exerciţii de marcare prin pauză a punctului şi a punctelor de suspensie dintr-un text citit.conversaţia.exerciţii de explicare şi utilizare corectă a cuvintelor ca/c-a.activitate frontală.4.activitate frontală. Semnele de punctuaţie 4. Părţile componente ale 4.4. 2.3.observare sistematică. ilustraţii. evaluare orală .conversaţia. . individuală .4. jocul didactic.exerciţii de citire a unor texte la prima vedere. .2 6. . . titlul compunerii.explicarea rolului pe care îl au semnele de punctuaţie învăţate studiate în textele literare. culegere.exerciţii de marcare prin intonaţie a semnului întrebării. în echipe. exerciţiul. . . . caiet. evaluare orală.exerciţii de memorizare şi recitare a unei poezii. încheiere. individuală observare sistematică. . cu adaptarea ritmului şi intonaţiei impuse de semnele de punctuaţie. . culegere. explicaţia. fişe de lucru. culegere. a virgulei.manual.

3. . ilustraţii. 4.1.conversaţia. exerciţiul.2. . culegere. Domniţa Frumuseţii. explicaţia.exerciţii de integrare a unor expresii poetice în enunţuri proprii. exerciţiul.2. Recapitulare 2.activitate frontală. a locului.identificarea sensului cuvintelor.exerciţii de ordonare şi orientare a fragmentelor după cele trei părţi ale compunerii. evaluare orală. exerciţiul.7.4.3.manual. evaluare orală . .exerciţii de completare a propoziţiilor cu semne de punctuaţie corespunzătoare. a personajelor.7 . caiet. .4. . culegere. .observare sistematică.conversaţia.exerciţii de formulare a răspunsurilor la planul de întrebări. 3.Cartea din vitrină Cartea-izvor de bucurii 8. . ilustraţii. în echipe. 3.exerciţii de citire clară.exerciţii de lexic.exerciţii de redare a informaţiilor din textul citit prin răspuns la întrebările învăţătoarei.3.3. caiet. explicaţia. fişe de lucru. 1. . Tudor Arghezi (lectură) 3.3. . . jocul didactic.activitate observarea sistematică. .conversaţia. corectă şi cursivă a unui text.exerciţii de stabilire a timpului acţiunii. jocul didactic. explicaţia.1 . individuală de lucru în clasă 9. .1. 1. în echipe. jocul didactic.2. .activitate frontală. . . individuală .exerciţii de povestire orală a unui text. . temă de lucru în clasă . fişe de lucru.recunoaşterea corespondenţei dintre mesajul transmis de ilustraţii şi cel transmis de texte.povestirea unui fragment.manual. .

2. 3.3.1. 1. în echipe. Evaluare 2.10.3.2.2. individuală . 4.fişe de evaluare -activitate independentă .1 Test de evaluare sumativă frontală.4.probă scrisă .

2 • Componentele comunicării dialogate .4. .exerciţii de explicare şi utilizare corectă a cuvintelor va şi v-a. explicaţia. 3.exerciţii de completare a propoziţiilor lacunare cu cuvintele va/v-a. proba orală . 3.formulare de întrebări pentru sesizarea raporturilor logice de tipul:din ce cauză? cu ce condiţie? . .exerciţii de transformare a unei secvenţe dialogate în povestire.exerciţii de exprimare a propriilor opinii şi gânduri în legătură cu mesajul textului.2. . planşe. exerciţiul. mimică) în comunicare.de ref 1.2 Detalieri de conţinut Sârguinţa lui Iancu.manual.exerciţii de ascultare a unor mesaje în diferite condiţii de comunicare.Unitatea de învăţare: Şcoala ca o carte –Comunicarea dialogată Număr de ore : Nr. crt 1. 1. 4. jocul didactic. . Ob. în echipe. . exerciţiul.4.2. . în observar ea sistemati că.activitate frontală. fişe de lucru. Virgil Stoenescu • Textul narativ • Să scriem şi să pronunţăm corect: va şi v-a • Nr Dat . caiet.exerciţii de reformulare a unui mesaj. individuală . fişe de lucru.1.conversaţia.4 . planşe.manual. evaluare orală. 3. explicaţia. caiet.1.3.conversaţia. .3. . a or e Activităţi de învăţare Resurse Evaluar e observar ea sistemati că. .activitate frontală. jocul didactic.exerciţii de formulare a ideilor principale. . .exerciţii de povestire a fragmentelor. culegere. teme de lucru în clasă 2. . cu folosirea adecvată a timpurilor verbelor . culegere.1 .exerciţii de sesizare a corespondenţei elementelor verbale cu cele nonverbale(gesturi.

exerciţiul. 4. caiet. de identificare a verbelor la echipe.1.4. observar ea sistemati că.exerciţii de completare a unor enunţuri explicaţia.exerciţii de împărţire a textului în planşe.1.1. 1. 3.formulare de întrebări pentru sesizarea . în . . Otilia Cazimir • Punctele de suspensie • 4. punctului şi a punctelor de suspensie individuală dintr-un text citit. unităţi logice de conţinut. .activitate înţeles logic. .. raporturilor logice de tipul:din ce cauză? fişe de lucru.exerciţii de dezvoltare a ideilor exerciţiul. .manual.2 .activitate gramaticale.exerciţii de analiză gramaticală a verbelor identificate.conversaţia.4. principale într-un şir de enunţuri cu . evaluare orală.exerciţii de marcare prin pauză a echipe. . caiet..2. caiet. frontală. raporturilor logice de tipul: din ce fişe de lucru.şi a persoanei verbului şi pronumelui. . didactic.3. cauză?cu ce condiţie? culegere. în .. evaluare orală. teme de lucru în clasă observar ea sistemati că.6 .2. simple în propoziţii dezvoltate.2 • Mi s-a terminat caietul. jocul principale. 1. frontală. 3. .2 . .ex. jocul cu elemente de construcţie a didactic.4 • Verbul 5.3. .exerciţii de stabilire a acordurilor . diferite timpuri şi persoane. .formulare de întrebări pentru sesizarea .manual. cu ce condiţie? culegere. conversaţia.5. . individuală . 3. fişe de lucru.exerciţii de formulare a ideilor explicaţia.exerciţii de transformare a propoziţiilor culegere.manual.5. cumunicării. individuală . teme de lucru în clasă observar ea sistemati .2 A murit Luchi. 3.exerciţii de stabilire a sensului unui planşe. Mircea Sântimbreanu echipe. 3.exerciţii de construire a propoziţiilor .2. simple şi a propoziţiilor dezvoltate. 2.

• Dialogul – rolul constitutiv al unui text narativ • Să scriem şi să pronunţăm corect: nai şi n-ai 6.4 . 2.antrenament de corectare a pronunţării regionale. caiet.povestirea orală a unor texte literare citite sau mesaje audiate. jocul didactic.5. .conversaţia. 2. . individuală observar ea sistemati că.manual.exerciţii de formulare a ideilor principale. teme de lucru în clasă .exerciţii de elaborare a unor compuneri după un plan propriu de idei .exerciţii de selectare a vocabularului adecvat. explicaţia. culegere. fişe de lucru. • Recapitulare cuvânt necunoscut prin raportarea la contextul în care apare. . fişe de lucru. . evaluare orală. exerciţiul.  . jocul didactic.exerciţii de citire a unor texte la prima vedere cu adaptarea ritmului şi . .3 • Şcoala (lectură) 7. exerciţii de formulare a unor opinii şi puncte de vedere proprii referitoare la modul de redactare şi de prezentare a textelor etc.3 .exerciţii de plasare corectă a alineatelor. observar . 4. . explicaţia.exerciţii de identificare a dialogului prezent într-un text narativ. . .activitate frontală.exerciţiul.exerciţii de delimitare a unui text narativ în fragmente logice.2. individuală că.exerciţii de înlocuire a unor expresii şi cuvinte cu echivalentele cerute de context. .manual. teme de lucru în clasă . în echipe. . . în echipe.activitate frontală. conversaţia.3. evaluare orală. . .exerciţii de stabilire a ideilor în jurul cărora se organizează o temă dată. caiet.1.exerciţii de povestire a fiecărui fragment.

1. . Cezar 3.asocierea unor momente din naraţiune cu ilustraţia corespunzătoare.. ore D at a Activităţi de învăţare .formulări de întrebări pentru sesizarea raporturilor logice de tipul:din ce cauză?cu ce condiţie? . . explicaţia.. . evaluare orală./ Comunicarea după imagini Număr de ore : 8 XI 24 XI Nr.exerciţii de împărţire a textului în Resurse . culegere. . .4 • Evaluare Test de evaluare sumativă culegere. jocul didactic.formularea de enunţuri cu sensul corect al unor cuvinte.activitate independentă ea sistemati că.activitate frontală. crt 1.1. Aurul toamnei.4. Evaluare observare a sistematic ă. a achiziţiilor lexicale noi. planşe.manual.probă scrisă Unitatea de învăţare : S-au aurit a toamnă pădurile. fişe de lucru.4.4.3.2.conversaţia. 4. de ref Detalieri de conţinut Nr.4. în echipe. - Ob. 4. evaluare 1. 4.fişe de evaluare . . teme de lucru în clasă . 4.3 . .exerciţii de utilizare în contexte diverse.6 intonaţiei impuse de semnele de punctuaţie. 8.5.2 Să pronunţăm şi să scriem corect n-o şi nu-l .1. explicaţia. individuală . conversaţia.1.exerciţiul. 4.4 . Petrescu 4.analiza verbelor în tabel.

exerciţii de formulare a ideilor principale.2 unităţi logice de conţinut. . .jocul didactic.exerciţii de stabilire a sensului unui cuvânt necunoscut prin raportare la contextul în care apare şi de confruntare cu sensul oferit de dicţionar. fişe de lucru. fişe de lucru.3. Toamna. . Topârceanu 3. evaluare orală. . . planşe. culegere.exerciţii de completare a propoziţiilor lacunare cu cuvintele n-o şi nu-l.1.2. explicaţia.exerciţii de stabilire a sensului unui cuvânt necunoscut prin raportare la contextul în care apare şi de confruntare cu sensul oferit de dicţionar.2.activitate frontală.exerciţii de identificare a temei din poeziile studiate.exerciţii de recitare a unor poezii. individuală .2.exerciţii de explicare şi utilizare corectă a cuvintelor n-o şi nu-l. . în echipe.conversaţia. exerciţiul. explicaţia. în echipe.3.jocul didactic.1. în echipe.2.activitate frontală. .2 3. observare a sistematic ă. culegere. . evaluare orală. . 3. George 2.exerciţii de recitare a unor poezii. exerciţiul. teme de lucru în clasă . 1.manual. planşe.2. . teme de lucru în clasă observare a sistematic ă. Toamna.exerciţii de recunoaştere a corespondenţei dintre mesajul transmis de ilustraţie şi cel transmis exerciţiul. .exerciţii de transformare a unei secvenţe dialogate în povestire.manual. teme de lucru în clasă . .activitate frontală.jocul didactic. individuală orală. . .exerciţii de recunoaştere a corespondenţei dintre mesajul transmis de ilustraţie şi cel transmis de texte.exerciţii de identificare a temei din poeziile studiate. Octavian Goga 2.conversaţia. . . . 1.

fişe de lucru. 4.exerciţii de utilizare în comunicarea orală a unor părţi de propoziţie studiate.2.jocul didactic. în echipe.exerciţii de identificare a determinanţilor spaţiali şi temporali ai acţiunii. de punere în corespondenţă. fişe de lucru. . 1. exerciţiul. culegere.manual.exerciţii de discriminare a structurilor gramaticale corecte de cele incorecte în fluxul enunţului. principale după imagini 4. fişe de lucru.activitate frontală. actualizare 4. Substantivul – 5. teme de lucru în clasă observare a sistematic ă.ex plica ţia. teme de lucru în clasă observare a sistematic ă.1. .activităţi de grup pe teme diferite. 5.jocul didactic. ilustraţii.3. evaluare orală. . explicaţia.3.2 Cine? Când? Unde? de texte. plan. individual . evaluare orală.5.exerciţii de asociere a unor momente dintr-o naraţiune cu ilustraţiile corespunzătoare.2. 3.1. . exerciţiul. 5. . . . probă scrisă de evaluare formativă . de selectare. . de compunere de enunţuri. 1. planşe.1 Genul substantivului 6. învăţarea .exerciţii de completare a unor enunţuri cu elemente de construcţie a comunicării învăţate(substantiv). exerciţiul.manual. . .conversaţia. individuală .exerciţii de utilizare a substabtivelor în genitiv şi dativ. . culegere.3.6 . planşe. de completare.4. Formularea ideilor 2. conversaţia.explicaţia. observare a sistematic ă.exerciţii de ortografie: de recunoaştere a formei corecte de scriere. conversaţia.exerciţii de utilizare în comunicarea orală a unor părţi de propoziţie studiate.manual.

exerciţii de identificare a temei din poeziile studiate. exerciţiul.3. .4.analiza morfologică a părţilor de vorbire studiate. caiet.1. explicaţia.activitate frontală. . în echipe. în echipe.1.exerciţii de identificare a determinanţilor spaţiali şi temporali ai acţiunii. 2 .elaborarea unui plan de idei. individuală . Recapitulare 3. . . .activitate frontală.4. .4.conversaţia.7. .utilizarea corectă a ortogramelor. Nu este esenţial – 2. .individ uală -f işe de evaluare. . . . explicaţia.manual. planşe. 1.manual. Evaluare 3 .probă scrisă .redactarea compunerii după planul de idei.1.exerciţii de formulare a unor opinii şi puncte de vedere proprii referitoare la modul de redactare şi de prezentare a textelor. Marcela Peneş 3. .3. exerciţiul.exerciţii de stabilire a sensului unui cuvânt necunoscut prin raportare la contextul în care apare şi de confruntare cu sensul oferit de dicţionar.2.exerciţii de recitare a unor poezii.2 8. .3. . . 4.3.exerciţii de redactare de texte narative. .exerciţii de recunoaştere a corespondenţei dintre mesajul transmis de ilustraţie şi cel transmis de texte. Test de evaluare sumativă intuitivă. în echipe.conversaţia.activitate independentă observare sistematic ă. 2.activitate frontală. fişe de lucru. probă scrisă de evaluare formativă . 4. fişe de lucru. individuală observare a sistematic ă 9.2.

or e Activităţi de învăţare Resurse Evaluare • Cum e bine?. în echipe. individuală . crt 1.exerciţii de exprimare a propriilor opinii în legătură cu un fapt cunoscut. observarea sistematică observarea sistematică.4 . Mihail Sadoveanu • Personajul literar • Să scriem şi să pronunţăm corect: n-are şi n-avem • . planşe. . explicaţia. caiet.2 .exerciţii de explicare şi utilizare .activitate frontală. . corectare în perechi.3.manual. . 2. .jocul didactic.manual. de ref 2.2. teme de lucru în clasă .exerciţii de formulare a ideilor principale. evaluare orală.2. Marcela Peneş 2. culegere.conversaţia.Unitatea de învăţare : Vă rog! Vă mulţumesc / Politeţea în comunicare Număr de ore : Nr. . . autocorectări.2 Dumbrava minunată.folosirea dicţionarelor pentru identificarea sensului cuvintelor necunoscute.povestirea orală a textului. Ob. . .exerciţii de recitare a unor poezii.conversaţii pe teme cunoscute. .2. exerciţiul.conversaţia.exerciţii de împărţire a textului în unităţi logice de conţinut. explicaţia. . . . 4. .1 Detalieri de conţinut Nr Data .autodictări. în echipe.fişe de lucru. .6.activitate frontală. exerciţiul.exerciţii de identificare a temei din poeziile studiate. 1. fişe de lucru.exerciţii de identificare a personajelor. 4.

2. . .conversaţia. a textului corectă a cuvintelor n-are şi n-avem. .exerciţii de transformare a unei secvenţe dialogate în povestire. caiet.exerciţii de completare a propoziţiilor lacunare cu cuvintele nare şi n-avem. 2. de permisiune. de solicitare. exerciţiul.3.fişe de lucru. .2 • Povestirea. . individuală . . explicaţia. cu folosirea adecvată a timpurilor verbelor şi a persoanei verbului şi pronumelui. individuală observarea sistematică. pe teme diverse. în echipe. individuală . în echipe. .3 .manual.conversaţia.exerciţii de dezvoltare a ideilor principale într-un şir de enunţuri cu înţeles logic.3.activitate frontală.4 • Situaţii de comunicare 4.exerciţii de trecere de la vorbirea directă la vorbirea indirectă.4. 1. . .activitate frontală. de prezentare. probă scrisă de evaluare formativă .1.exerciţii de discriminare a elementelor esenţiale de cele de detaliu din mesajul comunicat / receptat.exerciţii de simulare a unor situaţii de comunicare cu parteneri diverşi. în scris.manual. exerciţiul. caiet. precum: utilizarea formulelor de salut.simularea unor situaţii de comunicare în cadrul cărora elevii să realizeze acte de vorbire. . sistematică explicaţia.fişe de lucru. observarea .1.

1.3.jocul didactic. în echipe.2 Onoarea mai presus. exerciţiul. .manual. 4.activitate frontală. . explicaţia. . .conversaţii în grup. . fişe de lucru. . 4. .6 . 3.manual. exerciţiul. Mircea Sântimbreanu • Ghilimelele • . . explicaţia.exerciţii de împărţire a textului în unităţi logice de conţinut.exerciţii de utilizare a cratimei în scrierea ortogramelor.povestirea orală a unor texte citite sau mesaje audiate. de completare. individuală . în echipe. .conversaţia. 2. probă scrisă de evaluare formativă observarea sistematică.manual.6 . de compunere de enunţuri. 2.folosirea dicţionarelor pentru identificarea sensului cuvintelor necunoscute. .conversaţia. fişe de lucru.5.3. evaluare orală.exerciţii de completare a unor enunţuri cu elemente de construcţie a comunicării: pronumele.exerciţii de recunoaştere a părţilor principale şi secundare de propoziţie.exerciţii de ortografie: de recunoaştere a formei corecte de scriere.explicarea rolului pe care îl au semnele de punctuaţie învăţate studiate în textele citite. .. ... 3. individuală .5.3.2.activitate frontală. culegere. de selectare. fişe de lucru. de punere în corespondenţă. .2 .1 • Pronumele • Pronumele personal • Pronumele personal de politeţe 6. Petre Ispirescu (lectură) observarea sistematică . explicaţia.observare sistematică.2. în echipe. . .exerciţiul.activitate frontală.exerciţii de exprimare a propriilor opinii în legătură cu un fapt cunoscut. culegere. . în care elevii să pună întrebări şi să dea răspunsuri referitoare la un text citit.exerciţii de formulare a ideilor principale.3. caiet. jocul didactic. .7 • Sarea în bucate. planşe. . teme de lucru în clasă 7.

4.8.povestirea unui fragment. 2. .probă scrisă .identificarea sensului cuvintelor.manual.1 • Recapitulare 9.fişe de evaluare. caiet.1.1.activitate independentă observarea sistematică .conversaţia. individuală Test de evaluare sumativă .1. în echipe.recunoaşterea corespondenţei .recunoaşterea şi analiza . exerciţiul. .3 • Evaluare individuală . explicaţia. frontală.activitate gramaticală a pronumelor.1 .3.2. cel transmis de texte. 1. fişe dintre mesajul transmis de ilustraţii şi de lucru. . 3. .4.4 . 3. . 4.

4.manual. explicaţia. 2.conversaţia.2.formularea de enunţuri cu sensul corect al unor cuvinte.2 Detalieri de conţinut N Data r or e Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Citirea unor texte cunoscute . exerciţiul .2.Unitatea de învăţare Recapitulare Număr de ore Nr crt 1 Ob. exerciţiul.2.3 . . probă scrisă .manual.1. culegere. 2.2. fişe de lucru. Rolul ilustraţiilor.exerciţii de construire a propoziţiilor simple şi a propoziţiilor dezvoltate.1.asocierea unor momente din naraţiune cu ilustraţia corespunzătoare. culegere.1 2. observarea sistematică. 3. 2. explicaţia. 3.3. evaluare orală.exerciţii de citire a unor texte la prima vedere cu adaptarea ritmului şi intonaţiei impuse de semnele de punctuaţie. 2 Cartea . 3.6 .1.3 . . . 3. planşe. .jocul didactic.conversaţia.5. de ref 1. Semnele de punctuaţie Verbul .6 . fişe de lucru.formularea de enunţuri cu sensul corect al unor cuvinte. fişe de lucru. 3. culegere. individuală .5 .3. planşe. în echipe.4.activitate frontală.observare sistematică. . 4.manual. Cuvântul . evaluare orală.2. teme de lucru în clasă . teme de lucru în clasă observarea sistematică. .1.4 . 4.4 .

Compunere după un plan dezvoltat . . evaluare orală. evaluare orală.exerciţii de transformare a propoziţiilor simple în propoziţii dezvoltate. . . de identificare a verbelor la diferite timpuri şi persoane. culegere. teme de lucru în .exerciţii de completare a unor enunţuri cu elemente de construcţie a cumunicării. . în echipe. . .manual. cu folosirea adecvată a timpurilor verbelor şi a persoanei verbului şi pronumelui. culegere. 4. 2.exerciţii de sesizare a corespondenţei elementelor verbale cu cele nonverbale(gesturi. explicaţia. explicaţia.exerciţii de ascultare a unor mesaje în diferite condiţii de comunicare.exerciţii de ascultare a unor mesaje în diferite condiţii de comunicare. fişe de lucru. . Planul de idei dat 5. planşe. jocul didactic. 2. .conversaţia. individuală de evaluare formativă . .jocul didactic. mimică) în comunicare. teme de lucru în clasă observarea sistematică. planşe. .activitate frontală.6 Compunere după un plan propriu .exerciţii de transformare a unei secvenţe dialogate în povestire. 4. 4. observarea sistematică. fişe de lucru.exerciţiul.exerciţii de analiză gramaticală a verbelor identificate.4. explicaţia. . în echipe. .ex. .manual.conversaţia.4. mimică) .1.3 . exerciţiul.4. .4.6 Părţile componente ale compunerii .activitate frontală. 4.3 .exerciţii de stabilire a acordurilor gramaticale.1.exerciţii de sesizare a corespondenţei elementelor verbale cu cele nonverbale(gesturi.exerciţii de reformulare a unui mesaj.4. individuală .

culegere. fişe de lucru.4. . mimică) în comunicare. . planşe. evaluare orală.manual.exerciţii de stabilire a acordurilor gramaticale.exerciţii de formulare a ideilor după imagini .jocul didactic.1. observarea sistematică. .6. . 4.3.exerciţii de utilizare a substabtivelor în genitiv şi dativ. fişe de lucru. . .manual.activitate frontală.exerciţii de discriminare a structurilor gramaticale corecte de cele incorecte în fluxul enunţului. exerciţiul. în echipe. explicaţia. 3. Pronumele în comunicare. .6 2. .1.6.2 .exerciţii de stabilire a ideilor în jurul cărora se organizează o temă dată. în echipe. individuală clasă . Povestirea în scris a unui text . cu folosirea adecvată a timpurilor verbelor şi a persoanei verbului şi pronumelui.conversaţia. .3. individuală . culegere. . 3.activitate frontală.exerciţiul. teme de lucru în clasă .4. .3.exerciţii de sesizare a corespondenţei elementelor verbale cu cele nonverbale(gesturi. probă scrisă de evaluare formativă 7. 1.exerciţii de reformulare a unui mesaj.5 .exerciţii de transformare a unei secvenţe dialogate în povestire. 1 Substantivul .exerciţii de reformulare a unui mesaj. 4. jocul didactic. .2.2 Formularea ideilor principale după imagini  8. explicaţia.exerciţii de utilizare în comunicarea orală a unor părţi de propoziţie studiate. exerciţiul. .observare sistematică.jocul didactic.

.activitate frontală. câştigă!” . de permisiune.1. .4 .4. . 2. 1. observarea . 3. individuală observarea sistematică Recapitulare .recunoaşterea corespondenţei dintre mesajul transmis de ilustraţii şi cel transmis de texte. . fişe de lucru.1.exerciţii de transformare a unei secvenţe dialogate în povestire. Exerciţii diverse . 1. .1 Concurs ”Cine ştie . în echipe.povestirea unui fragment.exerciţii de discriminare a elementelor esenţiale de cele de detaliu din mesajul comunicat / receptat. .manual. cu folosirea adecvată a timpurilor verbelor şi a persoanei verbului şi pronumelui.simularea unor situaţii de comunicare în cadrul cărora elevii să realizeze acte de vorbire.4 Situaţii de comunicare 10. observarea .1. 2.3.1.activitate frontală.conversaţia.3 .1. în echipe.exerciţii de simulare a unor situaţii de comunicare cu parteneri diverşi.fişe de lucru. 3.recunoaşterea şi analiza gramaticală a pronumelor.identificarea sensului cuvintelor. în echipe. exerciţiul. 11.activitate frontală. caiet.2. 2. 1 1. . precum: utilizarea formulelor de salut.2. sistematică explicaţia. individuală .conversaţia.4 .1.4.manual. exerciţiul. individuală . pe teme diverse. de prezentare. . .3.9. sistematică explicaţia. caiet. de solicitare.

3 Evaluare Test de evaluare sumativă . -exerciţii de stabilire a sensului unui cuvânt necunoscut prin raportare la contextul în care apare şi de confruntare cu sensul/sensurile oferite de dicţionare. -observarea sistematică -observare sistematică.2. individuală -manual. 4.5 Iarna. -exerciţii de identificare a temei din poeziile studiate.1 . -exerciţii de recitare a unor poezii. or e Activităţi de învăţare Resurse Evaluare 2. Alecsandri 2. -conversaţia. 1.1 2.fişe de lucru. explicaţia.probă scrisă Unitatea de învăţare: Se cern norii de zăpadă. Ştefănescu 2. exerciţiul. autocorectări.. -manual. Vasile . de ref Detalieri de conţinut Nr Data .. -exerciţiul.fişe de evaluare.2.4. explicaţia.5. crt 1.6.1. Delavrancea 3. Ob. .. fişe de lucru. 3. corectare în perechi. -activitate frontală.2.12. -exerciţii de exprimare a propriilor opinii în legătură cu un fapt cunoscut. 4. caiet.2. probă scrisă de evaluare formativă . Barbu . -conversaţii pe teme cunoscute. în echipe.1./ Întrebările şi răspunsurile în comunicare Număr de ore : Nr.4 Iarna. -autodictări.activitate independentă . culegere.

3.

3.3,4.3 Întrebările şi

răspunsurile în comunicare. Intonarea propoziţiilor

-exerciţii de citire explicativă şi selectivă pentru desprinderea informaţiilor esenţiale şi de detaliu dintr-un text citit; -exerciţii de identificare a elementelor descriptive dintr-un text. -exerciţii de marcare prin intonaţie a semnului întrebării, a semnului exclamării, a virgulei- în enumerare şi în vocativ; exerciţii de marcare prin pauză a punctului şi a punctelor de suspensie dintr-un text citit; -exerciţii de formulare a unor enunţuri interogative, enunţiative sau exclamative.

jocul didactic; -activitate frontală, în echipe, individuală -manual, fişe de lucru, culegere, planşe; -conversaţia, explicaţia, exerciţiul,jocul didactic; -activitate frontală, în echipe, individuală -manual, fişe de lucru, culegere, planşe; -conversaţia, explicaţia, exerciţiul,jocul didactic; -activitate frontală, în echipe, individuală -manual, culegere, fişe -observarea sistematică, evaluare orală, teme de lucru în clasă

4.

4.3,4.5 Compunere pe baza 4.6 unor cuvinte şi

expresii de sprijinBucuriile iernii

-exerciţii de elaborare a planului iniţial al compunerii; -exerciţii de elaborare a unei compuneri pe baza unor cuvinte şi expresii date; -exerciţii de aşezare corectă a textului în pagină, exerciţii de plasare corectă a alineatelor.

-observarea sistematică, evaluare orală, teme de lucru în clasă

5.

1.2,2.3 O noapte de iarnă, ,

-exerciţii de asociere a unor momente dintr-o naraţiune cu

-observare sistematică,

3.1, 3.2,3 .5, 4.2

Fănuş Neagu

6.

2.2,2.5 Numeralul , 4.1, 4.4

7.

2.3,2.6 La Polul Nord, , Marin Sorescu 3.7

(lectură)

ilustraţiile corespunzătoare; -exerciţii de identificare a dialogului prezent într-un text narativ; -exerciţii de împărţire a textului în unităţi logice de conţinut şi de formulare a ideilor principale; -exerciţii de transformare a unei secvenţe dialogate în povestire. -exerciţii de pronunţare a numeralelor cardinale complexe; -exerciţii de completare a unor enunţuri cu elemente de construcţie a comunicării învăţate(numeral); -copieri, transcrieri selective, dictări de enunţuri sau texte ce conţin numerale compuse. -povestirea orală a unor texte citite sau mesaje audiate; -exerciţii de exprimare a propriilor opinii în legătură cu un fapt cunoscut; -conversaţii în grup, în care elevii să pună întrebări şi să dea răspunsuri referitoare la un text citit.

de lucru; -exerciţiul, explicaţia, jocul didactic; -activitate frontală, în echipe, individuală -manual, culegere, fişe de lucru; -exerciţiul, explicaţia, jocul didactic;

probă scrisă de evaluare formativă

-observare sistematică, probă scrisă de evaluare formativă

-manual, fişe -observarea de lucru, caiet; sistematică -conversaţia, explicaţia, exerciţiul; -activitate frontală, în echipe, individuală

8.

1.2,3.2 , 3.5, 4.3

Recapitulare

-recunoaşterea corespondenţei dintre mesajul transmis de ilustraţii şi cel transmis de texte; -exerciţii de completare a propoziţiilor cu semne de punctuaţie corespunzătoare; -formulări de întrebări şi răspunsuri; -dictări de enunţuri sau texte ce conţin numerale. Test de evaluare sumativă

9.

3.2,3.6 , 4.1, 4.3

Evaluare

-manual, culegere, fişe de lucru; -exerciţiul, explicaţia, jocul didactic; -activitate frontală, în echipe, individuală -fişe de evaluare

-observare sistematică, probă scrisă de evaluare formativă

-probă scrisă

2 Detalieri de conţinut Nr Data . fişe de lucru. . or e Activităţi de învăţare Resurse Evaluare • Domnu` Trandafir. de ref 1. .2. probă scrisă de evaluare formativă . caiet. în echipe.. observarea .exerciţii de delimitare a unui text în fragmente logice. .selectarea din text a caracteristicilor fizice şi morale ale personajelor. .exerciţii de redactare a unor texte narative.2 . . Mihail Sadoveanu 2.observare sistematică.folosirea dicţionarelor pentru identificarea sensului cuvintelor necunoscute. . .activitate .grupări de personaje în funcţie de anumite caracteristici. 4. Ob. . 3.Unitatea de învăţare: Mi-am slujit ţara .activitate frontală.2. explicaţia./ Comunicarea despre personajul literar Număr de ore : Nr.. .selectarea din text a caracteristicilor fizice şi morale ale personajelor.manual.manual. sistematică explicaţia. dialogate şi . culegere. individuală .6 • Trăsăturile fizice şi morale ale personajelor literare .4. crt 1. . jocul didactic.3.exerciţii de formulare a ideilor principale.conversaţia. fişe de lucru.exerciţiul. exerciţiul.exerciţii de povestire a fiecărui fragment. descriptive.

4. 3.exerciţii de descriere a unor fiinţe.2. caiet. .exerciţii de transformare a propoziţiilor simple în propoziţii frontală.conversaţia. jocul didactic. explicaţia.exerciţii de stabilire a acordurilor gramaticale.5 • Portretul unui coleg . .exerciţii de formulare a ideilor principale.5. 4.exerciţiul. explicaţia. exerciţiul. culegere.exerciţii de aşezare corectă în pagină. exerciţiul. . 4. . .manual. .activitate frontală.3. în echipe. .exerciţii de utilizare în contexte diverse. observarea .observare sistematică.formulări de întrebări pentru sesizarea raporturilor logice de tipul:din ce cauză?cu ce condiţie? . probă scrisă de evaluare formativă observarea sistematică .6 . cuprins şi încheiere. sistematică explicaţia.3 .manual.activitate frontală. . fişe de lucru.exerciţii de împărţire a textului în unităţi logice de conţinut. .4. . în echipe. a achiziţiilor lexicale noi.funcţionale. . 2.activitate frontală. fişe de lucru. caiet.conversaţia.2.exerciţii de completare a unor enunţuri cu elemente de construcţie a comunicării învăţate(adjectiv). în echipe.selectarea din text a caracteristicilor fizice şi morale ale personajelor. individuală 5.manual. . . fişe de lucru.antrenament de structurare a textului scris în cele trei părţi:introducere.1.2 • George Enescu. în .1 • Adjectivul . 3.exerciţii de plasare corectă a alineatelor. . . Viorica Huber 4. individuală . 1. individuală .3.

lectura unor articole din revistele pentru copii.activitate frontală.activităţi de grup pe teme diferite.2.jocuri gramaticale de corectare a greşelilor de ortografie(adjectivele terminate în –iu) . a achiziţiilor lexicale noi.exerciţii de sesizare a corespondenţei elementelor verbale cu cele nonverbale(gesturi. .selectarea din text a caracteristicilor fizice şi morale ale personajelor.1 . 3. 4. exerciţiul.2.exerciţii de formulare a ideilor principale.3.5 • Comunicarea nonverbală-prin gesturi şi mimică . explicaţia. .manual. în echipe. probă scrisă de evaluare formativă observarea sistematică .conversaţia.mimică) în comunicare. afişe sau articole din revistele pentru copii. .1. sistematică explicaţia.exerciţiul.1. 3. Afişul. . în echipe.identificarea situaţiilor când se echipe. . . . Alexandru Vlahuţă 7.5. .3 . fişe de lucru. culegere. . fişe de lucru. individuală .conversaţia. 1. . jocul didactic. caiet. 1. . . individuală 9.2 • Meşterul Nicu. explicaţia.exerciţii de împărţire a textului în unităţi logice de conţinut.4. . .formulări de întrebări pentru sesizarea raporturilor logice de tipul:din ce cauză?cu ce condiţie? . individuală . Articolul dezvoltate prin adăugarea de adjective.7 • Textul neliterar. fişe de lucru. exerciţiul. observarea .activitate frontală. 1.6.exerciţii de utilizare în contexte diverse. caiet.manual.manual.exerciţii de identificare a elementelor prezente în ilustraţii care completează informaţia transmisă de diverse texte.observare sistematică.

. .4. fişe de lucru. după Constantin Motaş . individuală .exerciţii de împărţire a textului în unităţi logice de conţinut.exerciţii de comunicare prin gesturi şi mimică.activitate frontală.lectură 11.activitate frontală. . 3.2.selectarea din text a caracteristicilor fizice şi morale ale personajelor. . individuală .2.activitate frontală. 4.exerciţii de realizare a unor texte neliterare.observare sistematică.manual. . individuală . .4.fişe de evaluare. culegere. probă scrisă de evaluare formativă . .exerciţiul.formulări de întrebări pentru sesizarea raporturilor logice de tipul:din ce cauză?cu ce condiţie? . 3.exerciţii de formulare a ideilor principale. a achiziţiilor lexicale noi.probă scrisă .observare sistematică. în echipe.exerciţii de transformare a propoziţiilor simple în propoziţii dezvoltate prin adăugarea de adjective. jocul didactic. jocul didactic. Teste de evaluare sumativă . . . . probă scrisă de evaluare formativă . explicaţia. fişe de lucru. explicaţia.selectare din text a caracteristicilor fizice şi morale ale personajelor.activităţi de grup pe teme diferite. . culegere. .5 • Evaluare . . 10.exerciţii de formulare a unor opinii şi puncte de vedere proprii referitoare la modul de redactare şi de prezentare a textelor.exerciţii de utilizare în contexte diverse. în echipe.3.3.manual.exerciţiul. .6 • Un explorator român.poate comunica şi prin gesturi sau mimică.4 • Recapitulare 12.

exerciţii de delimitare a unui text narativ în fragmente logice. în echipe.exerciţii de recunoaştere a corespondenţei dintre mesajul transmis de ilustraţie şi cel transmis de texte.2.exerciţii de formulare a ideilor principale.6..2.2 Detalieri de conţinut Nr Data .. . crt 1.exerciţii de recitare a unor poezii. explicaţia. probă scrisă de evaluare formativă . . Panait Cerna . . Ion Creangă 2. 2. fişe de lucru. individuală . culegere. de ref 1. 2.manual. .1 . 4.2. . 3.4 . fişe de lucru. Ob..3.manual. .1 Mama. . sistematică explicaţia.exerciţii de exprimare a propriilor opinii în legătură cu un fapt cunoscut. . 4. . observarea ./ Comunicarea despre locuri şi întâmplări Număr de ore : Nr. or e Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Amintiri din copilărie.activitate frontală.conversaţia. caiet.exerciţiul.activitate independentă Unitatea de învăţare : Când mă gândesc la locul naşterii mele. jocul didactic.exerciţii de stabilire a sensului unui cuvânt necunoscut prin raportare la contextul în care apare şi de confruntare cu sensul /sensurile oferite de dicţionare.observare sistematică.2.

probă scrisă de evaluare formativă 4.5. individuală . autocorectări. exerciţiul.manual.conversaţii pe teme cunoscute. individuală . în echipe.6 . 4. .exerciţii de identificare a temei din poeziile studiate. individuală . . . probă scrisă de evaluare formativă . în echipe.exerciţii de elaborare a unor compuneri.manual. fişe de lucru. .exerciţiul.exerciţiul.observare sistematică. Felurile propoziţiilor .3 . semnul exclamării).exerciţii de descriere a unot fiinţe. 3. . în echipe. .observare sistematică. explicaţia. exerciţii de transformare a propoziţiilor simple în propoziţii dezvoltate şi invers.6 Realizarea autoportretului . -exerciţii de formulare a unor opinii şi puncte de vedere proprii referitoare la modul de redactare şi prezentare a textelor.activitate frontală.exerciţii de utilizare a semnelor de punctuaţie ( punctul. jocul didactic. 2. fişe de lucru. .3.exerciţii de construire a propoziţiilor simple şi a propoziţiilor dezvoltate.3. culegere. semnul întrebării. .4. 4. . explicaţia. .exerciţii de completare a unor enunţuri cu elemente de construcţie a comunicării învăţate. . jocul didactic.5. culegere.autodictări.activitate frontală.1 Propoziţia. corectare în perechi.activitate frontală.exericiţii de recunoaştere şi prezentare sumară a trăsăturilor fizice ţi sufleteşti. . exerciţii de diferenţiere a propoziţiilor simple de cele dezvoltate. .

în echipe. individuală .exerciţii de formulare a unor opinii şi puncte de vedere proprii referitoare la modul de redactare şi de prezentare a textelor. . .activitate frontală.3. explicaţia.activitate frontală. jocul didactic. explicaţia. probă scrisă de evaluare formativă observarea sistematică . culegere. în echipe.3.exerciţii de redactare a unor tipuri diverse de texte cu destinaţie specifică : invitaţia. 1. probă scrisă de evaluare formativă . fişe de lucru.manual. . explicaţia.4 . Alexandru Vlahuţă 6.1 Scrisoare învăţătorului meu.exerciţiul.5 Invitaţia folosirea dicţionarelor pentru identificarea sensului cuvintelor necunoscute. autocorectări.conversaţii pe teme cunoscute. în echipe.exerciţii de recitare a unor poezii.5. 2.5 Pe Argeş în jos. . .manual.exerciţii de aşezare corectă s textului în pagină. .conversaţia. corectare în perechi.autodictări. . . .activitate frontală. exerciţii de identificare a elementelor descriptive dintr-un text. caiet.exerciţii de exprimare a propriilor opinii în legătură cu un fapt cunoscut. . fişe de lucru. 2. .exerciţii de prezentare a imaginii de ansamblu a spaţiului sau a obiectului descris.2..observare sistematică.2.exerciţii de explicare şi utilizare corectă a cuvintelor: mai şi m-ai.observare sistematică.6. Petre Ghelmez 7. culegere. jocul didactic. . 4. .2. 4.exerciţii de identificare a temei din poeziile studiate. individuală .manual. . . fişe de lucru.. .4. exerciţiul. ..exerciţiul. .

explicaţia.4. 3.antrenament de strucutrare a textului scris în cele trei părţi: introducere.exerciţii de recunoaştere a corespondenţei dintre mesajul transmis de ilustraţie şi cel transmis de texte. 3. exerciţiul. -exerciţii de stabilire a sensului unui cuvânt necunoscut prin raportare la contextul în care apare şi de confruntare cu sensul oferit de dicţionar. . fişe de lucru.activitate frontală.conversaţia. .8. sistematică explicaţia.exerciţii de elaborare a unor compuneri: după un suport vizual. -exerciţii de identificare a temei din poeziile studiate. . . -activitate frontală. cuprins şi încheiere. observarea . 4. sistematică -conversaţia. individuală .2 Întâlnire cu mama. Nicolae Labiş (lectură) . . în echipe. . 3.antrenament de strucutrare a textului scris în cele trei părţi: introducere. individuală . explicaţia.4 . . -exerciţii de recunoaştere a .4. .manual.5 Compunere cu plan simplu dat şi cu imagini ajutătoare: Locul natal 10. caiet. .1. caiet. 3.4 . -exerciţii de recitare a unor poezii.2.exerciţii de aşezare corectă a textului în pagină. fişe -observarea de lucru.2 . în echipe.2.exerciţii de aşezare corectă a textului în pagină. 4.exerciţii de elaborare a unor compuneri: după un suport vizual şi după un plan simplu dat.manual. exerciţiul. culegere.exerciţii de recunoaştere a corespondenţei dintre mesajul transmis de ilustraţie şi cel transmis de texte. probă scrisă de evaluare formativă -manual. individuală . 1.activitate frontală.1. jocul didactic. .1.5 Povestirea unei întâmplări după un şir de imagini 9. cuprins şi încheiere.observare sistematică.exerciţiul. în echipe. fişe de lucru.

4 .4. exerciţii de transformare a propoziţiilor simple în propoziţii dezvoltate şi invers. fişe de lucru.manual.manual.exerciţii de completare a unor enunţuri cu elemente de construcţie a comunicării învăţate Test de evaluare sumativă 12. fişe de lucru.5.4.6 Recapitulare corespondenţei dintre mesajul transmis de ilustraţie şi cel transmis de texte.activitate independentă . .4. explicaţia.exerciţii de recitare a unor poezii. . de ref 2. 2.observare sistematică.activitate frontală. 2.fişe de evaluare. Ob. . probă scrisă de evaluare formativă . . .observare sistematică.4.6 Evaluare .exerciţii de exprimare a propriilor opinii în legătură cu un fapt .2.6 4. culegere.1 Detalieri de conţinut Nr Data . 2. crt 1.individ uală .exerciţiul. probă scrisă . .4 .5.11.probă scrisă Unitatea de învăţare: Jocul de-a primăvara / Comunicarea despre fapte Număr de ore: Nr.exerciţii de construire a propoziţiilor simple şi a propoziţiilor dezvoltate. or e Activităţi de învăţare Resurse Evaluare • Cucul pus pe glume. jocul didactic. culegere. în echipe. .4. Stelian Filip .2.

.4. .4 • Predicatul verbal .2.exerciţii de recunoaştere a corespondenţei dintre mesajul transmis de ilustraţie şi cel transmis de texte.exerciţiul. caiet. jocul didactic. . 3.3. exerciţiul. fişe de lucru. . exerciţiul.manual.conversaţia. 3. în echipe.exerciţii de formulare a ideilor principale.exerciţii de utilizare în comunicarea . probă scrisă .exerciţii de delimitare a unui text narativ în fragmente logice. individuală . observarea sistematică .conversaţia. corectare în perechi. fişe de lucru.2.manual. de lucru. 2.exerciţii de identificare a temei din poeziile studiate.2. individuală .manual. .2 • Ţara poveştilor. . zgomotul.6 4. în echipe.exerciţii de recunoaştere a corespondenţei dintre mesajul transmis de ilustraţie şi cel transmis de texte.5. explicaţia.1 • De ce nu înţelegem mesajul? . 1. pronunţarea incorectă.3. 4.conversaţii pe teme cunoscute. .activitate frontală. . individuală de evaluare formativă observarea sistematică 4.3.observare sistematică.1. fişe studiate. orală a unor părţi de propoziţie culegere.autodictări. . neatenţia). . . 1. 1.activitate frontală. caiet. în echipe.activitate frontală. . . Fănuş Neagu 3. autocorectări. . explicaţia.cunoscut. explicaţia.exerciţii de identificare a unor cauze care împiedică înţelegerea mesajului (voce slabă.exerciţii de stabilire a sensului unui cuvânt necunoscut prin raportare la contextul în care apare şi de confruntare cu sensul /sensurile oferite de dicţionare.

.5. . . . jocul didactic.3.exerciţiul. . jocul didactic.exerciţii de recunoaştere a corespondenţei dintre mesajul transmis de ilustraţie şi cel transmis de texte.observare sistematică. 1. observarea .6 4. .manual. exerciţii de discriminare a structurilor gramaticale corecte de cele incorecte în fluxul enunţului.4 • Subiectul.3. probă scrisă de evaluare formativă . .exerciţii de stabilire a sensului unui cuvânt necunoscut prin raportare la contextul în care apare şi de confruntare cu sensul /sensurile oferite de dicţionare.exerciţii de recunoaştere a părţilor principale de propoziţii.5.exerciţiul. . culegere. fişe de lucru. .2.conversaţia.2 4. fişe de lucru.manual.2. Călin Gruia 6. .activitate frontală. . . caiet. exerciţiul. Părţile de vorbire prin care se exprimă subiectul. 3. sistematică explicaţia.exerciţii de formulare a ideilor principale.exerciţii de completare corectă a propoziţiilor lacunare cu structurile morfologice învăţate. 3.1.exerciţii de delimitare a unui text narativ în fragmente logice. .2 • Un joc nou. explicaţia. . 1.exerciţii de explicare şi utilizare corectă a cuvintelor: întruna şi întruna.exerciţii de recunoaştere a părţilor principale de propoziţii. Subiectul simplu. în echipe.exerciţii de stabilire a acordului . în echipe. .exerciţii de stabilire a acordului dintre predicat şi subiect. individuală de evaluare formativă .activitate frontală. individuală . explicaţia.exerciţii de utilizare în comunicarea orală a unor părţi de propoziţie studiate.

. fişe .exerciţii de elaborare a unor compuneri: cu început sau sfârşit dat.6.2. în echipe. .7 • Micul prinţ. 2. în echipe.manual. observarea sistematică . 2.activitate frontală. propoziţie studiate. .6. exerciţiul. opinii în legătură cu un fapt . cu 7. -exerciţiul.exerciţii de completare corectă a propoziţiilor lacunare cu structurile morfologice învăţate.activitate frontală. .exerciţii de formulare a unor opinii şi puncte de vedere referitoare la modul de redactare şi de prezentare a textelor. . individuală .3. jocul didactic. explicaţia.manual. 4.activitate frontală.conversaţia. .exerciţii de exprimare a propriilor de lucru. .povestirea orală a unor texte citite sau mesaje audiate.3. . individuală . în care elevii să pună întrebări şi să dea răspunsuri referitoare la un text citit.exerciţiul. culegere. exerciţii de discriminare a structurilor gramaticale corecte de cele incorecte în fluxul enunţului. . explicaţia.conversaţii în grup.Acordul predicatului subiectul. 4. exerciţii de selectare a vocabularului adecvat. culegere. în echipe.exerciţii de utilizare a unor părţi de .exerciţii de exprimare a propriilor opinii în legătură cu un fapt cunoscut. cuprins şi încheiere. probă scrisă de evaluare .antrenament de structurare a textului scris în cele trei părţi: introducere.4.2. 3.observare sistematică. . fişe de lucru. probă scrisă de evaluare formativă 9.observare sistematică. fişe de lucru.6 • Recapitulare .6 • Compunerea cu început sau cu sfârşit dat 8.manual. individuală . caiet. 3. .5. Antoine de SaintExupery dintre predicat şi subiect.

. crt 1.6 • Evaluare cunoscut. . de ref 2. .fişe de evaluare.exerciţii de redactare de texte narative.2. 3. Tudor Arghezi . . individuală .10 2.manual. or e Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Cuiul. în echipe.2.2.6. .6 4. Ob. Detalieri de conţinut Nr Data .activitate frontală.4 .alcătuire de enunţuri după anumite cerinţe.exerciţii de identificare a acordului dintre subiect şi predicat. fişe . . Test de evaluare sumativă explicaţia.5.exerciţii de recitare a unor poezii.observare sistematică.activitate independentă formativă .probă scrisă Unitatea de învăţare: Părerea şi atitudinea ta contează!/ Exprimarea acordului / dezacordului în comunicare Număr de ore: Nr. . jocul didactic.exerciţii de exprimare a propriilor culegere. .

. .exerciţii de recitare a unor poezii. exprimarea acordului sau dezacordului în legătură cu un fapt sau cu atitudinea unei persoane. .activitate frontală.conversaţii pe teme cunoscute.1 4.manual.exersarea actelor de vorbire: povestirea unor fapte şi întâmplări.6 . 1. . în echipe. autocorectări. selectarea din texte a caracteristicilor morale ale unor personaje. în echipe. probă scrisă de evaluare formativă . .6 Ce părere aveţi? 3. fişe de lucru. individuală probă scrisă de evaluare formativă observarea sistematică . .conversaţia.4 .5. culegere.autodictări. . 2. .1 opinii în legătură cu un fapt cunoscut. 4.2. explicaţia.activitate frontală. explicaţia. .activităţi de grup pe teme diferite. corectare în perechi. jocul didactic. 3.1 Musca la arat. 4.2.exerciţii de recunoaştere a corespondenţei dintre mesajul transmis de ilustraţie şi cel transmis de texte. fişe de lucru. . jocul didactic. corectare în perechi.2. explicaţia. 2. în echipe. individuală .6.exerciţiul. . . exerciţiul.exerciţii de exprimare a propriilor opinii în legătură cu un fapt cunoscut.exerciţii de identificare a temei din poeziile studiate.autodictări. de lucru.activitate frontală.6.exerciţii de redactare de texte narative pornind de la un proverb. individuală . .conversaţii pe teme cunoscute.exerciţiul.manual.observare sistematică. autocorectări. Alexandru Donici .exerciţii de identificare a temei din poeziile studiate. .2. . . 2. caiet. .

exerciţiul. în echipe. 7. caiet. exerciţiul.exerciţii de recunoaştere a părţilor secundare de propoziţie.manual.1 Ciuboţelele ogarului.2. fişe de lucru. culegere. în care elevii să pună întrebări şi să dea răspunsuri referitoare la un text citit.3. jocul didactic.7 Un suflet nobil. Recapitulare .exerciţii de utilizare în contexte diverse. 4. a achiziţiilor lexicale noi.2. .exerciţii de completare a unor enunţuri cu elemente de construcţie a comunicării învăţate (adjectiv). fişe de lucru.exerciţii de transformare a unor propoziţii simple în propoziţii dezvoltate prin adăugarea unor adjective. culegere. fişe .exerciţii de exprimare a propriilor opinii în legătură cu un fapt cunoscut. exerciţiul. 1. 4. 2.conversaţia. .exerciţii de utilizare în comunicarea orală a unor părţi de propoziţie învăţate. . fişe de lucru.activitate frontală. probă scrisă de evaluare formativă observarea sistematică 6. sistematică explicaţia.exrciţii de exprimare a acordului sau dezacordului în legătură cu un 5. .4. .exerciţii de citire explicativă şi selectivă pentru desprinderea informaţiilor esenţiale şi de detaliu dintr-un text citit.6. în echipe. .3 .observare sistematică. de Edmondo de Amicis .activitate frontală . .2.conversaţia.activitate frontală. 2.3. . explicaţia. . 2.observare sistematică.manual.2 .manual. individuală . .4 Atributul . caiet. Călin Gruia Să scriem şi să pronunţăm corect: odată şi o dată folosirea dicţionarelor pentru identificarea sensului cuvintelor necunoscute întâlnite. .2. observarea . . individuală . .6 . 3.6 .5.conversaţii în grup.3. . . explicaţia.povestirea orală a unor texte citite sau mesaje audiate. 3.manual.

. .4. . 2.exerciţiul.exerciţii de redactare a unui text cu titlul O faptă bună.autodictări.2 • .. fişe de lucru.exerciţii de recitare a unor poezii. .1 Detalieri de conţinut Fiind băiet păduri cutreieram. . Ob. culegere.fişe de evaluare. Mihai Eminescu Nr Data . probă scrisă de evaluare formativă .observare sistematică. 2.manual. în echipe..6 8.6 Evaluare fapt sau cu atitudinea unei persoane.exerciţii de exprimare a propriilor opinii în legătură cu un fapt cunoscut. individuală . or e Activităţi de învăţare Resurse Evaluare folosirea dicţionarelor pentru identificarea sensului cuvintelor necunoscute. 4.exerciţiul.exerciţii de utilizare în contexte diverse.exerciţii de identificare a temei din poeziile învăţate.1.activitate frontală.. .3. jocul didactic. . 3. . explicaţia. .4. crt 1. în echipe. jocul didactic./ Comunicarea impresiilor şi sentimentelor Număr de ore: Nr.exerciţii de analiză gramaticală a unor atribute. .probă scrisă Unitatea de învăţare: Un rai din basme văd. a achiziţiilor lexicale noi. . .2 . autocorectări. de ref 1.3.activitate frontală.2.2.activitate independentă probă scrisă de evaluare formativă .6. explicaţia. corectare . Test de evaluare sumativă de lucru. .

exerciţii de recunoaţtere a părţilor 3. .exerciţiul.exerciţii de utilizare în comunicarea orală a unor părţi de propoziţie studiate. explicaţia. 2.autodictări.2.observare sistematică. individuală .2 • Basm. culegere.2. 4. probă scrisă de evaluare formativă observarea sistematică 4. în echipe. explicaţia. individuală .exerciţii de exprimare a propriilor opinii în legătură cu un fapt cunoscut. fişe de lucru.1 Din copilăria mea. . Lucian Blaga în perechi. . .exerciţii de delimitare a unui text narativ în fragmente logice.conversaţia.activitate frontală.5.exerciţii de explicare şi utilizare corectă a cuvintelor demult şi de mult. . 2.exerciţii de dezvoltare a ideilor principale într-un şir de enunţuri cu înţeles logic. fişe de lucru.3. exerciţiul.conversaţii pe teme cunoscute.activitate . . . 2. jocul didactic. fişe de lucru.2.observare sistematică.activitate frontală.6.2. .6 • Complementul . autocorectări.4 . .manual.4.exerciţii de identificare a temei din poeziile studiate.4 • . .exerciţiul. corectare în perechi. caiet. . culegere.manual. . exerciţii de transformare a propoziţiilor simple în propoziţii dezvoltate şi invers. .exerciţii de formulare a ideilor principale într-o succesiune logică.exerciţii de citire explicativă şi selectivă pentru desprinderea informaţiilor esenţiale şi de detaliu dintr-un text citit. . explicaţia.exerciţii de recitare a unor poezii. . 4. . în echipe. Geo Bogza individuală . probă scrisă de evaluare formativă . 3. jocul didactic.manual. . .

exerciţii de aşezare corectă a textului în pagină. 4.observare sistematică.4 • A fost odată.3. în echipe. frontală. culegere.antrenament de structurare a textului scris în cele trei părţi: introducere. 2.exerciţii de formulare a unor opinii şi puncte de vedere proprii referitoare la modul de redactare şi de prezentare a textelor. . impresii proprii secundare de propoziţie. . cuprins ăi încheiere. exerciţiul.activitate frontală. .exerciţii de plasare corectă a alineatelor. .manual. . . 2. .exerciţii de exprimare a propriilor opinii în legătură cu un fapt cunoscut. .6 • Comunicarea unor . exerciţii de identificare a elementelor prezente în ilustraţii.fişe de lucru.analiză gramaticală.observare . culegere. explicaţia.2. în echipe. .2. .5 • .exerciţiul. exerciţii de selectare a vocabularului adecvat.3. explicaţia.manual. . individuală observarea sistematică 6. . probă scrisă de evaluare formativă . individuală . individuală .conversaţii pe teme cunoscute.exerciţii de elaborare a unor compuneri libere. .5.exerciţii de completare a unor propoziţii cu complemente pentru a reda circumstanţele unei acţiuni. .activitate frontală. jocul didactic. . fişe de lucru.manual. în perechi.4. caiet. 4.exerciţii de recitare a unor poezii.6 Compunere Vara luminoasă liberăcea 7.2. .conversaţia. în echipe.

.observare sistematică.2 • Recapitulare . .exerciţiul.exerciţii de identificare a temei din poeziile studiate. culegere. 2.autodictări. în echipe. .1 Marin Sorescu • Carnavalul personajelor literare .6. fişe de lucru. 2. în echipe.4 culegere.3. jocul didactic. . probă scrisă de evaluare formativă . .fişe de evaluare.exerciţii de identificare a temei din poeziile studiate. . fişe de lucru. probă scrisă de evaluare formativă . 4. . Test de evaluare sumativă 8.manual. explicaţia.analiză gramaticală.activitate independentă sistematică.4 9. explicaţia.activitate frontală. .6.activitate frontală.exerciţii de completare a unor propoziţii cu complemente. . 4.exerciţiul. 4. . .2 • Evaluare . individuală .exerciţii de exprimare a propriilor opinii în legătură cu un fapt cunoscut. autocorectări. corectare în perechi. individuală .3. 2.conversaţii pe teme cunoscute. .exerciţii de exprimare a propriilor opinii în legătură cu un fapt cunoscut.probă scrisă . .6. jocul didactic.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful