Scoala Spectrum Bucuresti

Anul scolar 2009-2010

Clasa a IV-a B Inst.Mitroi Carmen Elena

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

română

ARIA CURRICULARĂ : Limbă şi comunicare DISCIPLINA : Limba şi literatura Nucleu 6 ore pe săptămână –

CURRICULUM : NUMĂR ORE : 175 ore anual

NR. SEMESTRUL CRT. 1. Sem. I 2. Sem. al II-lea 3. TOTAL

NR. ORE 85 90 175

MANUAL: Limba şi literatura română AUTORII: Marcela Penes EDITURA: Ana

Nr crt

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE

OB. REF.

CONŢINUTURILE ÎNVĂŢĂRII

I

Recapitulare

1.1.;1 .5.; 2.2.;2 .6.; 3.1.;3 .4.

Prezentarea manualului ; „Deşteaptă-te , române!” de Andrei Mureşanu Ex.de citire a unui text cunoscut ; ex.de citire la prima vedere Povestirea textului citit Ex.recapitulative-subst. , adj. , pronumele, numeralul , verbul Ex.de citire si memorare de poezii ; autodictare Ex.recapitulative – subiectul şi predicatul Ex.recapitulative – propoziţia simplă şi propoziţia dezvoltată Recapitulare Evaluare ; Concurs pe echipe :”Cine ştie , câştigă! ”

N SĂPT OBSERVAŢ R II . O R E

Iosif Semnele de punctuaţie (actualizare) Părţile componente ale compunerii (actualizare).2.1.3.4.14.5.4.1.4.1. 4. 4. Cartea – model de comunicare 1. 2.4. 22.1. 2.2.2. 23.2 . « de Otilia Cazimir Verbul « Mi s-a terminat caietul « de Mircea Sântimbreanu Compunere după un plan propriu : « Şcoala noastră » « Şcoala » lectură Recapitulare Evaluare III Şcoala ca o carte – Comunicarea dialogată .4. 2. 4.4. Recapitulare Evaluare « Sârguinţa lui Iancu » de Virgil Stoenescu .4. 33. O.5. 6 1.4.1.1..2.3. 5.II Comoara de mărgăritare . 3.3. 6. 2.. 5 « Cartea ca o gradină » Să ne verificăm.3 2.1. Textul narativ Componentele comunicării dialogate (actualizare) « A murit Luchi .1.4.4.2. Să aplicăm ! – ex.1. 2. Rolul ilustraţiilor Cuvântul (actualizare) « Poveste » de Şt.aplicative textul-suport : « Cheia » de Mihail Sadoveanu Cartea .6.3.2. 22.6. Planul de idei dat (actualizare) « Domniţa Frumuseţii » lectură .3. 3. 1.1.3.

3.4. 2. 4.2. 2.1.1. 2 2. 3.4.1.4.2.4.4.3. 4.1.1.4. 4.2.3. 2.2 4.2.1.2.5. 3.6 1.3. 3.3.4.3.lectură Recpitulare Evaluare « Cum este bine ? » Dumbrava minunată » de Mihail Sadoveanu Situaţii de comunicare Povestirea în scris a unui text Pronumele « Onoarea mai presus » de Mircea Sântimbreanu « Sarea în bucate » după Petre Ispirescu – lectură Recapitulare Evaluare .5.1.1.1. « Toamna » de George Topârceanu Cine ? Când ? Unde ? Substantivul Formularea ideilor principale după imagini Compunere după un plan dezvoltat : « Toamna » « Nu e esenţial ». 5. 5. 6 V « Aurul toamnei » de Cezar Petrescu « Toamna » de Octavian Goga . 4.4.7. 2.4.2.5.4.IV S-au aurit a toamnă pădurile – Comunicarea după imagini Vă rog ! Vă mulţumesc ! – Politeţea în comunicare 1. 3. 3. 1.4.

4.4.5.1. 4. Semnele de punctuaţie Verbul Părţile componente ale compunerii . 2.1. 3. 6 Citirea unor texte cunoscute Cartea . Cuvântul . Planul de idei dat Compunere după un plan propriu . 3.2.2.1. câştigă!” Recapitulare Evaluare .1.5.4. Pronumele Formularea ideilor principale după imagini Povestirea în scris a unui text Situaţii de comunicare Concurs ”Cine ştie . 3. 1.4. 2. Rolul ilustraţiilor. 3. 4.2.R e Recapitular 1.4.4.4. 4.7.5.3.1. 3.3. Compunere după un plan dezvoltat Substantivul .4. 2.

– Întrebările şi răspunsurile în comunicare 1.3.2. 12.2. 3.2.2. Intonarea propoziţiilor Compunere pe baza unor cuvinte şi expresii de sprijin : “Bucuriile iernii” “O noapte de iarnă” de Fănuş Neagu Numeralul “La Polul Nord” .1.1.4..lectură – de Marin Sorescu Recapitulare Evaluare . 3.4. 2.1. 3.1.5.7.1. 4. 4.VI Se cern norii de zăpadă . 6.6. 2 3.4.5.4. 4. 5. 6 “Iarna” de Vasile Alecsandri “Iarna” de Barbu Ştefănescu Delavrancea” Întrebările şi răspunsurile în comunicare.1.5. 2.2..3.3.3.

54 . 4. 4.4.3.3.3.1. Recapitulare 3.2.3.5.1. « Meşterul Nicu de Alexandru Vlahuţă 1 Textul neliterar : Afişul .2..2.3.1. – lectură 3.1.5.4. Comunicarea nonverbală 3. Evaluare 6.2. personaj îndrăgit » 2.1 « Un explorator român » de Constantin Motaş .63. Adjectivul 1.4. 2.6 .4.3..42 Compunere cu titlu şi cu plan dat : « Un . – Comunicare despre personajul literar « Domnu’ Trandafir » de Mihail Sadoveanu 1.VII Mi-am slujit ţara . « George Enescu » de Viorica Huber 2. 4.7. articolul 2.5.3.2.

4..4. 13. 3.6.4.2. 2.2..3. 4. 2. 4. 4.5. » de Alexandru Vlahuţă « Scrisoare învăţătorului meu » de Petre Ghelmez Povestirea unei întâmplări după un şir de imagini Compunere cu plan simplu dat : « Locul natal » « Întâlnire cu mama » de Nicolae Labiş – lectură Recapitulare Evaluare .1.5.6 « Amintiri din copilărie » de Ion Creangă « Mama de Panait Cerna Propoziţia « Pe Argeş în jos. – Comunicarea despre locuri şi întâmplări 1.3. 2.2.1.4.2.5..2.VIII Când mă gândesc la locul naşterii mele .3. 1.4.1.34 .1. 3.5.6...3.3. 12.3.3. 2.

6 « Cucul pus pe glume » de Stelian Filip « Ţara poveştilor » de Fănuş Neagu De ce nu înţelegem mesajul Predicatul verbal « Un joc nou » de Călin Gruia Subiectul Compunere cu început sau cu sfârşit dat : « O faptă bună » « Micul prinţ » de Antoine de S.1.4.5.2.3.2.2.3. 12. 2.4.1.4. 3. 2. 4.1.IX Jocul de-a primăvara – Comunicarea despre fapte 1.4.2. 1.2.3. 5 3.1.5. 2. 4.3. 4.3. 4.6 3.3. 2.1.5.Exuperz – lectură Recapitulare Evaluare .3. 4.

5. 4.1.2.2.5. 6 « Cuiul » de Tudor Arghezi « Ce părere aveţi ? » « Musca la arat » de Alexandru Donici Ciuboţelele ogarului » de Călin Gruia Atributul « Un suflet nobil » de Edmondo de Amicis – lectură Recapitulare Evaluare .1. 3.3. 4.4.4.X Părerea şi atitudinea ta contează ! – Exprimarea acordului / dezacordului 1.5.1. 2. 3.7.2.1.4. 2.3. 3. 3. 3.4.4.4. 2. 4.4. 1.1.4.

2. 53.4. Compunere liberă : « Vara cea luminoasă » « A fost odată » de Marin Sorescu .4. păduri cutreieram » de Mihai Eminescu Din copilăria mea » de Lucian Blaga « Basm » de Geo Bogza Complementul Comunicarea impresiilor şi sentimentelor .XI Un rai din basme văd ..6 3.3..4. – Comunicarea impresiilor şi sentimentelo r 1.1. 4. 2.1.1.4.3.4. 2.3. 52.6.3.3. 5 2. 2.2. 3.1.lecturi Recapitulare Evaluare .2. « Carnavalul personajelor literare » . 54. 1.3 .7.4. 2.1.6 « Fiind băiet .3.1.4. 4.2.3.1.

delimitarea strofelor. 2.. . 3. crt 1 Ob de ref 1. fişe de lucru. alineatul.exerciţii de observare şi discutare a modului de aşezare în pagină a textului liric: titlul. exerciţiul. a or e Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Detalieri de conţinut • Prezentarea manualului . exerciţiul.1.1.exerciţii de memorare. intonare pe melodie. -exerciţii de lexic. . înţelegerea textului. caiet. Recapitulare Nr Dat .activitate echipe. culegere. observaţia. în individuală . în individuală conversaţia. . scrierea versului lung. litera iniţială a fiecărui vers. 6.PROIECTAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE Unitatea de învăţare Număr de ore : Nr. frontală.exerciţii de povestire. 4. observaţia. „Deşteaptă-te .1. .conversaţia. .. române!” de Andrei Mureşanu ...3. . ilustraţia.2.activităţi de grup pe teme manual..2. frontală. 5.activitate echipe.

1.2. fişe de lucru. . 5. 3. . pronumele. observaţia. 6. .1. exerciţiul. 3.conversaţia.exerciţii de stabilire a sensului unui cuvânt necunoscut prin raportare la contextul în care apare şi de confruntare cu sensul/sensurile oferite de dicţionare.activitate echipe.exerciţii de stabilire a sensului unui cuvânt necunoscut prin raportare la contextul în care apare şi de confruntare cu sensul/sensurile oferite de dicţionare.. numeralul .1.activitate conversaţia.3.2.de citire la prima vedere 3 1.2.. .activitate echipe. adj.conversaţia.de citire a unui text cunoscut .1. . .. exerciţii de punere în scenă a unor povestiri . exerciţiul.2. . 6. . 5.exerciţii de povestire..activităţi de grup pe teme diferite. frontală..activităţi de grup pe teme diferite. frontală.. 6. 4 • Povestirea textului citit 4 1. culegere.. caiet. ex. 2.3..2 1. exerciţiul.conversaţia. 2. 4 • Ex.activitate echipe. exerciţii de punere în scenă a unor povestiri . caiet.. observaţia. 5.2. . . frontală. . fişe de lucru. în individuală conversaţia.3.. exerciţiul. observaţia. individuală conversaţia. culegere.exerciţii de povestire. observaţia. în individuală manual.. 4 • Ex. îindividuală manual. .exerciţii de povestire.2. 3.1.1.exerciţii de stabilire a sensului unui cuvânt necunoscut prin raportare la contextul în care apare şi de confruntare cu sensul/sensurile oferite de dicţionare.1. . .. fişe de lucru. verbul diferite. exerciţiul.activitate echipe.activitate echipe. . manual. exerciţii de punere în scenă a unor povestiri . culegere. .. .recapitula tive-subst. 2...1. frontală. observaţia. frontală. caiet.1.

exerciţiul.. 4 • Ex. în individuală manual..activitate echipe. caiet. 2. culegere.1. observaţia.exerciţi de recunoaştere al subiectului şi predicatului .. observaţia.activitate echipe. individuală conversaţia.recapitula tive – propoziţia simplă şi propoziţia - exerciţii de stabilire a sensului unui cuvânt necunoscut prin raportare la contextul în care apare şi de confruntare cu sensul/sensurile oferite de manual. • Ex. fişe de lucru. exerciţiul. 3.3.conversaţia. frontală. observaţia. 6.exerciţii de memorare a unor poezii . frontală.. culegere. 6. . . fişe de lucru.1. 5.. .recapitula tive – subiectul şi predicatul activităţi de grup pe teme diferite. în individuală conversaţia. 7 1.conversaţia. . îindividuală individuală manual.. 5.2.activitate . 5... .1.2. exerciţii de punere în scenă a unor povestiri .3.exerciţii de alcătuire a unor propoziţii cu subiect şi predicat - echipe.1. exerciţiul.. ..exerciţii de povestire. caiet. culegere.exerciţii de stabilire a sensului unui cuvânt necunoscut prin raportare la contextul în care apare şi de confruntare cu sensul/sensurile oferite de dicţionare. observaţia.1.activitate echipe. frontală..activitate echipe. în individuală exerciţii de stabilire a sensului unui cuvânt necunoscut prin raportare la contextul în care apare şi de confruntare cu sensul/sensurile oferite de dicţionare.activităţi de grup pe teme diferite. frontală. exerciţiul..3. 3. . fişe de lucru. . autodictare 6 1. .. . exerciţii de punere în scenă a unor povestiri . 4 • Ex.1.de citire si memorare de poezii . frontală.1..2. observaţia.conversaţia.exerciţii de autodictări . caiet.1. 6. exerciţiul.5 1. 2.2..2. 3. conversaţia.2. 2. exerciţiul.1.

4 • Evaluare .exerciţii de stabilire a sensului unui cuvânt necunoscut prin raportare la contextul în care apare şi de confruntare cu sensul/sensurile oferite de dicţionare. observaţia. . .activitate echipe.exerciţii de povestire.1.. individuală conversaţia. observaţia.activităţi de grup pe teme diferite.exerciţii de stabilire a sensului unui cuvânt necunoscut prin raportare la contextul în care apare şi de confruntare cu sensul/sensurile oferite de dicţionare. observaţia. echipe. individuală . exerciţii de punere în scenă a unor povestiri . 2. 3. . culegere. .. fişe de lucru. 2. exerciţiul. fişe de lucru. caiet. . 4 • Recapitulare 9 1.. observaţia. individuală conversaţia.activitate frontală. 5.3.. . exerciţiul. frontală.activităţi de grup pe teme diferite. frontală.exerciţii de povestire.conversaţia. în echipe. 5.1. Concurs pe echipe :”Cine ştie .activitate echipe.2. individuală în individuală manual.1. frontală. . câştigă! dicţionare. .conversaţia. . frontală. în individuală manual.activităţi de grup pe teme diferite.activitate echipe. culegere. .4 dezvoltată 8 1. ..2. 3. caiet.front ală. observaţia.1.2.1. 6..activitate echipe. exerciţii de punere în scenă a unor povestiri . exerciţiul.1..3. exerciţiul.. . 6...2.

Ob. . ilustraţii. .1. conştientă a textului. în individuală observarea sistematică. 3. .1. corectă.Unitatea de învăţare : Comoara de mărgăritare/ Cartea – model de comunicare Număr de ore : Nr crt 1. problematizarea.exerciţii de redare a informaţiilor esenţiale din textul lecturat.exerciţii de lexic.1. or e Dat a Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Cartea ca o grădină. titlu şi conţinutul textului. cursivă.activitate echipe. .identificarea titlului şi a autorului.analiza ilustraţiei şi sesizarea legăturii. Marcela Peneş . frontală. .exerciţii de exprimare a propriilor .exerciţiul.2.exerciţii de lectură clară. proba orală . de ref 1.manual. culegere. . conversaţia. . • Detalieri de conţinut Nr .

.3. în individuală . dialogul. 1. .exerciţii de analiză şi de comparare a grupurilor cel/ce-l. . ţinând cont de aranjarea lui în pagină. temă de lucru în clasă Textul literar Să scriem şi să pronunţăm corect: cel şi ce-l .integrarea achiziţiilor lexicale noi în enunţuri proprii. .exerciţii de lexic. alineatul.3 .exerciţii de construire a propoziţiilor cu ortogramele cel/ce-l. frontală. textul propriuzis. Mihail 2. jocul didactic.1.exerciţiul. Sadoveanu 3.exerciţii de observare şi discutare a modului de aşezare în pagină a textului în proză: titlul textului. planşe. . demonstraţia. caiet.manual. Cheia.2. etc.opinii şi gânduri în legătură cu mesajul textului.3. . culegere.exerciţii de citire a textului. .1.activitate echipe.exerciţii de redare a informaţiilor din textul citit prin răspuns la întrebările învăţătoarei. conversaţia. 2. ilustraţia. . . evaluare orală. cărţi diverse.observare sistematică. .completarea enunţurilor lacunare pentru marcarea utilizării corecte a ortogramelor cel/ce-l. fişe de lucru..2.

manual.3 Cuvinte cu aceeaşi formă dar cu înţeles diferit . caiet. Rolul 3.3. .3. 1. frontală.exerciţii de ordonare a ilustraţiilor după succesiunea momentelor acţiunii prezentate de text. . în echipe.conversaţia. temă de lucru în clasă .observare sistematică.1. . ilustraţii.exerciţii de asociere a unor momente dintr-o naraţiune cu ilustraţiile corespunzătoare.integrarea cuvintelor în enunţuri. fişe de lucru. . demonstraţia. demonstraţia. Ştefan 1. . .1. sens 3. ilustraţiilor 3. .temă de lucru în clasă.despărţirea cuvintelor în silabe. conversaţia. explicaţia. .3. .exerciţiul. Octavian Iosif 3.activitate frontală.manual. planşe. culegere. Poveste.3. 1. dar cu înţeles diferit şi de recunoaştere a sensului din text. . .observare sistematică.identificarea numărului de cuvinte din enunţuri şi al silabelor din cuvinte. . fişe de lucru. jocul didactic.exerciţii de identificare a elementelor prezente în ilustraţii care completează informaţia transmisă de diverse texte. fişe de lucru. cărţi diverse.1.1.4. temă de lucru în clasă 5. 2.2.exerciţii de identificare a cuvintelor cu aceeaşi formă. culegere.exerciţii de recunoaştere a corespondenţei dintre mesajul transmis de ilustraţie şi cel transmis de texte. . respectând sensul acestora. Cuvântul:alcătuire. afişe sau articole din revistele pentru copii. evaluare orală. .activitate echipe.2 4.1. ilustraţii. evaluare orală. .manual. exerciţiul.2. caiet. în individuală .6. caiet. individuală . 2. Cartea.exerciţii de stabilire a sensului unui cuvânt necunoscut prin raportarea la contextul în care .3.2.2.

încheiere.exerciţii de exprimare a propriilor opinii şi gânduri în legătură cu mesajul textului. exerciţii de marcare prin pauză a punctului şi a punctelor de suspensie dintr-un text citit. fişe de lucru. ilustraţii.4.exerciţii de marcare prin intonaţie a semnului întrebării. 2. 2. în echipe.conversaţia. (actualizare) 4.4.explicarea rolului pe care îl au semnele de punctuaţie învăţate studiate în textele literare. exerciţiul.4. . unei compuneri (cu 4. . în echipe.1. individuală observare sistematică. culegere.3.activitate frontală.5 7.exerciţii de completare a propoziţiilor lacunare cu cuvintele ca/c-a. . .manual. . fişe de lucru. culegere.3.conversaţia. explicaţia.3.exerciţii de stabilire a părţilor unei compuneri: introducere.2 6.2. .6 plan dat) apare. individuală .4.manual. autodictare observarea sistematică. . ilustraţii. .activitate frontală. cuprins. evaluare orală. . a semnului exclamării. a virgulei. Părţile componente ale 4. . demonstraţia. jocul didactic. Semnele de punctuaţie 4. explicaţia. titlul compunerii.observare sistematică. . .exerciţii de reglare a intensităţii şi volumului vocii precum şi a ritmului vorbirii corespunzător încărcăturii afective a mesajului. .exerciţii de citire a unor texte la prima vedere. evaluare orală .exerciţii de explicare şi utilizare corectă a cuvintelor ca/c-a. culegere. .exerciţii de memorizare şi recitare a unei poezii. caiet. cu adaptarea ritmului şi intonaţiei impuse de semnele de punctuaţie. temă . caiet. exerciţiul.

conversaţia.exerciţii de stabilire a timpului acţiunii. 4.identificarea sensului cuvintelor.2. . 3.1 . . .manual.exerciţii de completare a propoziţiilor cu semne de punctuaţie corespunzătoare.1. .4. evaluare orală. jocul didactic.recunoaşterea corespondenţei dintre mesajul transmis de ilustraţii şi cel transmis de texte. 1.3. caiet.exerciţii de integrare a unor expresii poetice în enunţuri proprii.observare sistematică. . . jocul didactic. . exerciţiul.3.povestirea unui fragment. corectă şi cursivă a unui text. . individuală . ilustraţii.exerciţii de ordonare şi orientare a fragmentelor după cele trei părţi ale compunerii. .3. explicaţia.manual.activitate observarea sistematică. . a personajelor.2.activitate frontală. .7 . în echipe.4. culegere. 3.exerciţii de lexic. ilustraţii. Tudor Arghezi (lectură) 3. jocul didactic.1. fişe de lucru. .exerciţii de formulare a răspunsurilor la planul de întrebări.activitate frontală.7. fişe de lucru.2.3. .3. culegere. explicaţia.exerciţii de redare a informaţiilor din textul citit prin răspuns la întrebările învăţătoarei. . temă de lucru în clasă . exerciţiul. individuală de lucru în clasă 9.conversaţia. . exerciţiul. 1.exerciţii de citire clară. . caiet.conversaţia. evaluare orală .Cartea din vitrină Cartea-izvor de bucurii 8. Recapitulare 2. . Domniţa Frumuseţii. a locului. explicaţia. în echipe.exerciţii de povestire orală a unui text.

fişe de evaluare -activitate independentă . 1.10.1.3.2. Evaluare 2.probă scrisă .2.3.1 Test de evaluare sumativă frontală. individuală .4.2. 4. în echipe. 3.

în observar ea sistemati că. .1.activitate frontală.2. explicaţia. exerciţiul.1 . crt 1. mimică) în comunicare. . fişe de lucru. 4. explicaţia. . 1.formulare de întrebări pentru sesizarea raporturilor logice de tipul:din ce cauză? cu ce condiţie? .2 • Componentele comunicării dialogate .exerciţii de formulare a ideilor principale. planşe.2 Detalieri de conţinut Sârguinţa lui Iancu.exerciţii de completare a propoziţiilor lacunare cu cuvintele va/v-a. caiet.exerciţii de exprimare a propriilor opinii şi gânduri în legătură cu mesajul textului. . evaluare orală. jocul didactic.4. Virgil Stoenescu • Textul narativ • Să scriem şi să pronunţăm corect: va şi v-a • Nr Dat . proba orală . . cu folosirea adecvată a timpurilor verbelor .Unitatea de învăţare: Şcoala ca o carte –Comunicarea dialogată Număr de ore : Nr. 3. Ob. în echipe.activitate frontală. . .2.exerciţii de povestire a fragmentelor. 3.1.manual.3. . fişe de lucru.exerciţii de sesizare a corespondenţei elementelor verbale cu cele nonverbale(gesturi.4. jocul didactic. . . culegere.3. 3.exerciţii de transformare a unei secvenţe dialogate în povestire. planşe.4 . teme de lucru în clasă 2. exerciţiul. caiet.de ref 1. a or e Activităţi de învăţare Resurse Evaluar e observar ea sistemati că.conversaţia.exerciţii de explicare şi utilizare corectă a cuvintelor va şi v-a.exerciţii de reformulare a unui mesaj.manual. . .conversaţia.exerciţii de ascultare a unor mesaje în diferite condiţii de comunicare. culegere. individuală .

individuală . punctului şi a punctelor de suspensie individuală dintr-un text citit. de identificare a verbelor la echipe. raporturilor logice de tipul:din ce cauză? fişe de lucru. . 3.formulare de întrebări pentru sesizarea . observar ea sistemati că.2.2 • Mi s-a terminat caietul. în .2. . caiet. 1. principale într-un şir de enunţuri cu . frontală. evaluare orală. .3. cauză?cu ce condiţie? culegere. .exerciţii de analiză gramaticală a verbelor identificate. jocul principale. 3.şi a persoanei verbului şi pronumelui.2 A murit Luchi. conversaţia. frontală. didactic. 2.ex.2 .exerciţii de construire a propoziţiilor . 4.4 • Verbul 5. caiet. în . cumunicării.exerciţii de stabilire a acordurilor .exerciţii de dezvoltare a ideilor exerciţiul.4. raporturilor logice de tipul: din ce fişe de lucru.exerciţii de completare a unor enunţuri explicaţia. teme de lucru în clasă observar ea sistemati . .5. Otilia Cazimir • Punctele de suspensie • 4.6 . individuală ..1.4. simple în propoziţii dezvoltate. . evaluare orală.activitate înţeles logic.manual.exerciţiul. unităţi logice de conţinut.manual.2. .exerciţii de împărţire a textului în planşe. caiet.2 .exerciţii de stabilire a sensului unui planşe. cu ce condiţie? culegere. simple şi a propoziţiilor dezvoltate. . 3. teme de lucru în clasă observar ea sistemati că.exerciţii de transformare a propoziţiilor culegere. 3.1.manual. ..5. 1.1. .formulare de întrebări pentru sesizarea . 3. . fişe de lucru.conversaţia.. diferite timpuri şi persoane.3. Mircea Sântimbreanu echipe.activitate gramaticale.exerciţii de marcare prin pauză a echipe.exerciţii de formulare a ideilor explicaţia. jocul cu elemente de construcţie a didactic.

evaluare orală.3 . teme de lucru în clasă . .2. fişe de lucru.conversaţia.5. . . conversaţia.activitate frontală.exerciţii de stabilire a ideilor în jurul cărora se organizează o temă dată. 4. individuală observar ea sistemati că. teme de lucru în clasă . caiet. . . în echipe. fişe de lucru.activitate frontală. . exerciţiul.3 • Şcoala (lectură) 7. . . caiet.exerciţiul.exerciţii de citire a unor texte la prima vedere cu adaptarea ritmului şi .manual.1. .exerciţii de selectare a vocabularului adecvat. jocul didactic. . • Recapitulare cuvânt necunoscut prin raportarea la contextul în care apare. în echipe. exerciţii de formulare a unor opinii şi puncte de vedere proprii referitoare la modul de redactare şi de prezentare a textelor etc.antrenament de corectare a pronunţării regionale.manual.exerciţii de elaborare a unor compuneri după un plan propriu de idei .exerciţii de identificare a dialogului prezent într-un text narativ. evaluare orală. 2.• Dialogul – rolul constitutiv al unui text narativ • Să scriem şi să pronunţăm corect: nai şi n-ai 6. explicaţia.exerciţii de delimitare a unui text narativ în fragmente logice. .exerciţii de formulare a ideilor principale. 2. explicaţia. .3.povestirea orală a unor texte literare citite sau mesaje audiate.  . .exerciţii de plasare corectă a alineatelor.exerciţii de înlocuire a unor expresii şi cuvinte cu echivalentele cerute de context. jocul didactic.exerciţii de povestire a fiecărui fragment. observar . culegere. individuală că.4 .

3 .4. 4. evaluare orală. 4. explicaţia.1. .. crt 1.4./ Comunicarea după imagini Număr de ore : 8 XI 24 XI Nr. .exerciţiul.formularea de enunţuri cu sensul corect al unor cuvinte. planşe. fişe de lucru. conversaţia. individuală . - Ob.analiza verbelor în tabel.5. 4.4 • Evaluare Test de evaluare sumativă culegere.manual. 8. . a achiziţiilor lexicale noi. 4.fişe de evaluare .2 Să pronunţăm şi să scriem corect n-o şi nu-l .2. Petrescu 4. .activitate independentă ea sistemati că. Aurul toamnei. culegere. .3..formulări de întrebări pentru sesizarea raporturilor logice de tipul:din ce cauză?cu ce condiţie? .conversaţia. explicaţia. Evaluare observare a sistematic ă.probă scrisă Unitatea de învăţare : S-au aurit a toamnă pădurile.exerciţii de împărţire a textului în Resurse . ore D at a Activităţi de învăţare .asocierea unor momente din naraţiune cu ilustraţia corespunzătoare. în echipe. de ref Detalieri de conţinut Nr.6 intonaţiei impuse de semnele de punctuaţie.exerciţii de utilizare în contexte diverse. 4. jocul didactic.activitate frontală.1.1. Cezar 3.4.4 . evaluare 1. .4.1. . teme de lucru în clasă .

. .exerciţii de formulare a ideilor principale. . teme de lucru în clasă .2. în echipe.exerciţii de stabilire a sensului unui cuvânt necunoscut prin raportare la contextul în care apare şi de confruntare cu sensul oferit de dicţionar.activitate frontală. 3.exerciţii de explicare şi utilizare corectă a cuvintelor n-o şi nu-l. .exerciţii de identificare a temei din poeziile studiate. evaluare orală. . 1. . . . culegere. Toamna. teme de lucru în clasă observare a sistematic ă. 1.jocul didactic.manual. observare a sistematic ă. exerciţiul. în echipe.conversaţia.activitate frontală. .exerciţii de recunoaştere a corespondenţei dintre mesajul transmis de ilustraţie şi cel transmis exerciţiul. explicaţia. planşe.jocul didactic.2.conversaţia.3.exerciţii de stabilire a sensului unui cuvânt necunoscut prin raportare la contextul în care apare şi de confruntare cu sensul oferit de dicţionar.3. . fişe de lucru.manual. .1.2 unităţi logice de conţinut. fişe de lucru. exerciţiul. .1. evaluare orală. în echipe. . explicaţia. . individuală orală.exerciţii de recunoaştere a corespondenţei dintre mesajul transmis de ilustraţie şi cel transmis de texte. planşe.exerciţii de recitare a unor poezii.jocul didactic. .2 3.exerciţii de completare a propoziţiilor lacunare cu cuvintele n-o şi nu-l.2. George 2.exerciţii de transformare a unei secvenţe dialogate în povestire. . Topârceanu 3. . culegere.exerciţii de recitare a unor poezii.2.activitate frontală. individuală .exerciţii de identificare a temei din poeziile studiate.2. Toamna. teme de lucru în clasă . Octavian Goga 2.

individual . teme de lucru în clasă observare a sistematic ă. ilustraţii.exerciţii de utilizare în comunicarea orală a unor părţi de propoziţie studiate.exerciţii de utilizare în comunicarea orală a unor părţi de propoziţie studiate.3. planşe. . explicaţia.ex plica ţia.activitate frontală. . 5.exerciţii de asociere a unor momente dintr-o naraţiune cu ilustraţiile corespunzătoare. conversaţia. exerciţiul. Substantivul – 5. 1.2.2. 1.jocul didactic.2 Cine? Când? Unde? de texte.manual.exerciţii de utilizare a substabtivelor în genitiv şi dativ. de punere în corespondenţă.3. culegere. fişe de lucru. conversaţia. culegere.1 Genul substantivului 6. Formularea ideilor 2.exerciţii de identificare a determinanţilor spaţiali şi temporali ai acţiunii. fişe de lucru.explicaţia. în echipe. fişe de lucru. . principale după imagini 4. teme de lucru în clasă observare a sistematic ă. . probă scrisă de evaluare formativă . .activităţi de grup pe teme diferite.3. 5. 4.4. .6 . actualizare 4.1. planşe. exerciţiul. observare a sistematic ă.jocul didactic. . .conversaţia. individuală . de selectare.5. 3.exerciţii de completare a unor enunţuri cu elemente de construcţie a comunicării învăţate(substantiv). .exerciţii de ortografie: de recunoaştere a formei corecte de scriere. exerciţiul. de compunere de enunţuri.manual. . evaluare orală. .exerciţii de discriminare a structurilor gramaticale corecte de cele incorecte în fluxul enunţului. evaluare orală. învăţarea .manual.1. de completare. plan.

.4.manual.3. individuală observare a sistematic ă 9. probă scrisă de evaluare formativă . Nu este esenţial – 2.exerciţii de recunoaştere a corespondenţei dintre mesajul transmis de ilustraţie şi cel transmis de texte. .2.conversaţia.4. . în echipe.exerciţii de identificare a temei din poeziile studiate. . . 2. explicaţia.3.1. 2 . caiet. Recapitulare 3.2.exerciţii de redactare de texte narative.activitate frontală.exerciţii de formulare a unor opinii şi puncte de vedere proprii referitoare la modul de redactare şi de prezentare a textelor.4. . individuală .activitate frontală.individ uală -f işe de evaluare.activitate frontală. 1. . . .exerciţii de identificare a determinanţilor spaţiali şi temporali ai acţiunii. în echipe.redactarea compunerii după planul de idei. Evaluare 3 .2 8.elaborarea unui plan de idei.1. .3. fişe de lucru. . . Test de evaluare sumativă intuitivă.exerciţii de recitare a unor poezii. în echipe. fişe de lucru. explicaţia. 4. exerciţiul.activitate independentă observare sistematic ă.manual.1.exerciţii de stabilire a sensului unui cuvânt necunoscut prin raportare la contextul în care apare şi de confruntare cu sensul oferit de dicţionar. . . exerciţiul.7.utilizarea corectă a ortogramelor. . . 4.3.conversaţia. Marcela Peneş 3.probă scrisă . planşe.analiza morfologică a părţilor de vorbire studiate.

exerciţii de formulare a ideilor principale. evaluare orală. explicaţia. autocorectări.fişe de lucru. .conversaţia. corectare în perechi. observarea sistematică observarea sistematică. . teme de lucru în clasă . . exerciţiul.activitate frontală. . 4. individuală .exerciţii de împărţire a textului în unităţi logice de conţinut. . 2. . planşe. exerciţiul. Ob.Unitatea de învăţare : Vă rog! Vă mulţumesc / Politeţea în comunicare Număr de ore : Nr.6.exerciţii de identificare a personajelor. .2 .2. explicaţia.2 Dumbrava minunată.manual. culegere.2. . .autodictări. Mihail Sadoveanu • Personajul literar • Să scriem şi să pronunţăm corect: n-are şi n-avem • . 1.3. în echipe. .manual.conversaţii pe teme cunoscute. . în echipe.exerciţii de identificare a temei din poeziile studiate.activitate frontală. crt 1.4 . .exerciţii de recitare a unor poezii.jocul didactic.2. caiet. de ref 2. fişe de lucru. 4. . .1 Detalieri de conţinut Nr Data .exerciţii de exprimare a propriilor opinii în legătură cu un fapt cunoscut. or e Activităţi de învăţare Resurse Evaluare • Cum e bine?. Marcela Peneş 2.conversaţia.exerciţii de explicare şi utilizare .povestirea orală a textului.folosirea dicţionarelor pentru identificarea sensului cuvintelor necunoscute.

.exerciţii de dezvoltare a ideilor principale într-un şir de enunţuri cu înţeles logic.conversaţia. . .4 • Situaţii de comunicare 4.conversaţia. individuală . cu folosirea adecvată a timpurilor verbelor şi a persoanei verbului şi pronumelui.1.fişe de lucru.manual.2 • Povestirea. observarea . în echipe. sistematică explicaţia. .exerciţii de transformare a unei secvenţe dialogate în povestire. 2. exerciţiul.manual.fişe de lucru. de solicitare.3. 2.3 . caiet.activitate frontală. individuală . pe teme diverse.4. de permisiune.activitate frontală. în echipe. 1.simularea unor situaţii de comunicare în cadrul cărora elevii să realizeze acte de vorbire. explicaţia. . .exerciţii de simulare a unor situaţii de comunicare cu parteneri diverşi. exerciţiul. precum: utilizarea formulelor de salut. individuală observarea sistematică. a textului corectă a cuvintelor n-are şi n-avem. .exerciţii de trecere de la vorbirea directă la vorbirea indirectă.3. caiet. în scris. . de prezentare. probă scrisă de evaluare formativă .exerciţii de completare a propoziţiilor lacunare cu cuvintele nare şi n-avem. .1.exerciţii de discriminare a elementelor esenţiale de cele de detaliu din mesajul comunicat / receptat. .

de punere în corespondenţă. exerciţiul. culegere.1 • Pronumele • Pronumele personal • Pronumele personal de politeţe 6. evaluare orală.exerciţii de recunoaştere a părţilor principale şi secundare de propoziţie. .conversaţii în grup.. Mircea Sântimbreanu • Ghilimelele • . culegere.2.exerciţii de ortografie: de recunoaştere a formei corecte de scriere.3. 2..folosirea dicţionarelor pentru identificarea sensului cuvintelor necunoscute.3. în echipe. . . probă scrisă de evaluare formativă observarea sistematică.2 Onoarea mai presus. individuală . de compunere de enunţuri. 2.manual. . individuală .3.conversaţia. în echipe. exerciţiul. teme de lucru în clasă 7. caiet. .povestirea orală a unor texte citite sau mesaje audiate. . . 3.3.jocul didactic. fişe de lucru.observare sistematică. .exerciţii de completare a unor enunţuri cu elemente de construcţie a comunicării: pronumele.7 • Sarea în bucate. în echipe. . explicaţia.exerciţii de formulare a ideilor principale.exerciţiul. 4.activitate frontală. de selectare. fişe de lucru. jocul didactic.manual. explicaţia.5.activitate frontală.6 . 4. Petre Ispirescu (lectură) observarea sistematică .explicarea rolului pe care îl au semnele de punctuaţie învăţate studiate în textele citite. .exerciţii de exprimare a propriilor opinii în legătură cu un fapt cunoscut. .2.activitate frontală. 1. în care elevii să pună întrebări şi să dea răspunsuri referitoare la un text citit.6 . .. . .exerciţii de împărţire a textului în unităţi logice de conţinut. planşe. fişe de lucru.conversaţia. .exerciţii de utilizare a cratimei în scrierea ortogramelor. de completare. . .2 .5. 3. . explicaţia.manual.

.4.identificarea sensului cuvintelor. 2.recunoaşterea corespondenţei .povestirea unui fragment.activitate independentă observarea sistematică . .1 • Recapitulare 9. 3.8. fişe dintre mesajul transmis de ilustraţii şi de lucru. individuală Test de evaluare sumativă .1.probă scrisă . explicaţia.2. frontală. caiet.3 • Evaluare individuală .manual.3.4 . cel transmis de texte. exerciţiul. 1.conversaţia. . .1 .4.fişe de evaluare. în echipe.1.recunoaşterea şi analiza . 4.activitate gramaticală a pronumelor.1. . 3.

5 . . .manual. . 3.2. 2.4 .2. 3. individuală . culegere.1 2. 2. Rolul ilustraţiilor. în echipe. culegere.6 . planşe.asocierea unor momente din naraţiune cu ilustraţia corespunzătoare. de ref 1.3.2. fişe de lucru. teme de lucru în clasă observarea sistematică. .2 Detalieri de conţinut N Data r or e Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Citirea unor texte cunoscute . exerciţiul. 4.formularea de enunţuri cu sensul corect al unor cuvinte.4. planşe.Unitatea de învăţare Recapitulare Număr de ore Nr crt 1 Ob.3 . Cuvântul .2.conversaţia. Semnele de punctuaţie Verbul .2. explicaţia. 3.6 .1. 3.4.5.1.4 .activitate frontală. evaluare orală.3 . observarea sistematică. probă scrisă .1. explicaţia.exerciţii de citire a unor texte la prima vedere cu adaptarea ritmului şi intonaţiei impuse de semnele de punctuaţie.formularea de enunţuri cu sensul corect al unor cuvinte.jocul didactic. teme de lucru în clasă . . fişe de lucru. 3.exerciţii de construire a propoziţiilor simple şi a propoziţiilor dezvoltate. exerciţiul .manual. 2.observare sistematică.3. fişe de lucru. 2 Cartea . evaluare orală.manual.conversaţia.1. . culegere. 4.

. 4. teme de lucru în . explicaţia. mimică) în comunicare. fişe de lucru.manual. 4. culegere.exerciţii de reformulare a unui mesaj.3 . fişe de lucru.exerciţii de sesizare a corespondenţei elementelor verbale cu cele nonverbale(gesturi.conversaţia. de identificare a verbelor la diferite timpuri şi persoane. Compunere după un plan dezvoltat . jocul didactic.4. .jocul didactic. explicaţia. .exerciţii de ascultare a unor mesaje în diferite condiţii de comunicare. explicaţia.exerciţii de sesizare a corespondenţei elementelor verbale cu cele nonverbale(gesturi. în echipe. .conversaţia. observarea sistematică. evaluare orală. . cu folosirea adecvată a timpurilor verbelor şi a persoanei verbului şi pronumelui.exerciţiul.3 .activitate frontală. Planul de idei dat 5. 4. culegere. 2. individuală . .exerciţii de stabilire a acordurilor gramaticale. în echipe. 2. planşe. .exerciţii de transformare a unei secvenţe dialogate în povestire.ex. exerciţiul. . .activitate frontală. mimică) . teme de lucru în clasă observarea sistematică.4.4. 4. .exerciţii de completare a unor enunţuri cu elemente de construcţie a cumunicării.1.4. . .6 Părţile componente ale compunerii .1. .exerciţii de transformare a propoziţiilor simple în propoziţii dezvoltate.exerciţii de analiză gramaticală a verbelor identificate.6 Compunere după un plan propriu .4.exerciţii de ascultare a unor mesaje în diferite condiţii de comunicare. . evaluare orală. individuală de evaluare formativă . planşe.manual.

mimică) în comunicare. jocul didactic.manual.observare sistematică. fişe de lucru. . planşe. 1.1.exerciţii de discriminare a structurilor gramaticale corecte de cele incorecte în fluxul enunţului.6. .exerciţii de reformulare a unui mesaj.jocul didactic. observarea sistematică.exerciţii de transformare a unei secvenţe dialogate în povestire. . individuală .exerciţii de utilizare a substabtivelor în genitiv şi dativ. .activitate frontală. .2. .3. Pronumele în comunicare. culegere.6 2. probă scrisă de evaluare formativă 7. individuală clasă .1. exerciţiul.conversaţia.5 . cu folosirea adecvată a timpurilor verbelor şi a persoanei verbului şi pronumelui. . . 3. 3.exerciţii de stabilire a ideilor în jurul cărora se organizează o temă dată.activitate frontală. . explicaţia.4. în echipe. în echipe. exerciţiul.6. 1 Substantivul . . .exerciţii de utilizare în comunicarea orală a unor părţi de propoziţie studiate. . 4. 4.exerciţii de stabilire a acordurilor gramaticale.3. teme de lucru în clasă . .exerciţiul.exerciţii de reformulare a unui mesaj.jocul didactic.2 Formularea ideilor principale după imagini  8.exerciţii de formulare a ideilor după imagini . fişe de lucru. evaluare orală.2 .manual. Povestirea în scris a unui text .exerciţii de sesizare a corespondenţei elementelor verbale cu cele nonverbale(gesturi. explicaţia.4. culegere.3.

4 Situaţii de comunicare 10.1. caiet. de solicitare. 2. individuală observarea sistematică Recapitulare . cu folosirea adecvată a timpurilor verbelor şi a persoanei verbului şi pronumelui. 1.exerciţii de simulare a unor situaţii de comunicare cu parteneri diverşi.conversaţia. . . caiet. în echipe.exerciţii de transformare a unei secvenţe dialogate în povestire.manual.simularea unor situaţii de comunicare în cadrul cărora elevii să realizeze acte de vorbire.3. . .2. pe teme diverse.3.9.1. individuală . sistematică explicaţia. sistematică explicaţia. individuală . . 2.1.activitate frontală. câştigă!” .2.3 .4. . .fişe de lucru. 1 1.1.identificarea sensului cuvintelor. 3. Exerciţii diverse . observarea . exerciţiul.1 Concurs ”Cine ştie . 2. 11.1.recunoaşterea corespondenţei dintre mesajul transmis de ilustraţii şi cel transmis de texte.activitate frontală. în echipe. .recunoaşterea şi analiza gramaticală a pronumelor.exerciţii de discriminare a elementelor esenţiale de cele de detaliu din mesajul comunicat / receptat.4 . . de prezentare.4.povestirea unui fragment.manual. precum: utilizarea formulelor de salut. observarea . exerciţiul. în echipe.1.4 .conversaţia.activitate frontală. de permisiune. fişe de lucru. 3. 1.

de ref Detalieri de conţinut Nr Data ./ Întrebările şi răspunsurile în comunicare Număr de ore : Nr.probă scrisă Unitatea de învăţare: Se cern norii de zăpadă.5. -activitate frontală. corectare în perechi. -exerciţii de stabilire a sensului unui cuvânt necunoscut prin raportare la contextul în care apare şi de confruntare cu sensul/sensurile oferite de dicţionare.fişe de lucru.. autocorectări.5 Iarna. Ob. fişe de lucru.3 Evaluare Test de evaluare sumativă .activitate independentă . culegere. Ştefănescu 2. 1.2. -conversaţii pe teme cunoscute. exerciţiul. 4. -observarea sistematică -observare sistematică. explicaţia.1 . în echipe. Alecsandri 2. individuală -manual. 4. -autodictări. Vasile .1. probă scrisă de evaluare formativă ..4 Iarna. -manual.1.fişe de evaluare. crt 1. Delavrancea 3. or e Activităţi de învăţare Resurse Evaluare 2. Barbu .1 2.12.2. explicaţia.6. -conversaţia.4.. . -exerciţiul. -exerciţii de identificare a temei din poeziile studiate. 3.2. -exerciţii de exprimare a propriilor opinii în legătură cu un fapt cunoscut. -exerciţii de recitare a unor poezii. caiet.2.

3.

3.3,4.3 Întrebările şi

răspunsurile în comunicare. Intonarea propoziţiilor

-exerciţii de citire explicativă şi selectivă pentru desprinderea informaţiilor esenţiale şi de detaliu dintr-un text citit; -exerciţii de identificare a elementelor descriptive dintr-un text. -exerciţii de marcare prin intonaţie a semnului întrebării, a semnului exclamării, a virgulei- în enumerare şi în vocativ; exerciţii de marcare prin pauză a punctului şi a punctelor de suspensie dintr-un text citit; -exerciţii de formulare a unor enunţuri interogative, enunţiative sau exclamative.

jocul didactic; -activitate frontală, în echipe, individuală -manual, fişe de lucru, culegere, planşe; -conversaţia, explicaţia, exerciţiul,jocul didactic; -activitate frontală, în echipe, individuală -manual, fişe de lucru, culegere, planşe; -conversaţia, explicaţia, exerciţiul,jocul didactic; -activitate frontală, în echipe, individuală -manual, culegere, fişe -observarea sistematică, evaluare orală, teme de lucru în clasă

4.

4.3,4.5 Compunere pe baza 4.6 unor cuvinte şi

expresii de sprijinBucuriile iernii

-exerciţii de elaborare a planului iniţial al compunerii; -exerciţii de elaborare a unei compuneri pe baza unor cuvinte şi expresii date; -exerciţii de aşezare corectă a textului în pagină, exerciţii de plasare corectă a alineatelor.

-observarea sistematică, evaluare orală, teme de lucru în clasă

5.

1.2,2.3 O noapte de iarnă, ,

-exerciţii de asociere a unor momente dintr-o naraţiune cu

-observare sistematică,

3.1, 3.2,3 .5, 4.2

Fănuş Neagu

6.

2.2,2.5 Numeralul , 4.1, 4.4

7.

2.3,2.6 La Polul Nord, , Marin Sorescu 3.7

(lectură)

ilustraţiile corespunzătoare; -exerciţii de identificare a dialogului prezent într-un text narativ; -exerciţii de împărţire a textului în unităţi logice de conţinut şi de formulare a ideilor principale; -exerciţii de transformare a unei secvenţe dialogate în povestire. -exerciţii de pronunţare a numeralelor cardinale complexe; -exerciţii de completare a unor enunţuri cu elemente de construcţie a comunicării învăţate(numeral); -copieri, transcrieri selective, dictări de enunţuri sau texte ce conţin numerale compuse. -povestirea orală a unor texte citite sau mesaje audiate; -exerciţii de exprimare a propriilor opinii în legătură cu un fapt cunoscut; -conversaţii în grup, în care elevii să pună întrebări şi să dea răspunsuri referitoare la un text citit.

de lucru; -exerciţiul, explicaţia, jocul didactic; -activitate frontală, în echipe, individuală -manual, culegere, fişe de lucru; -exerciţiul, explicaţia, jocul didactic;

probă scrisă de evaluare formativă

-observare sistematică, probă scrisă de evaluare formativă

-manual, fişe -observarea de lucru, caiet; sistematică -conversaţia, explicaţia, exerciţiul; -activitate frontală, în echipe, individuală

8.

1.2,3.2 , 3.5, 4.3

Recapitulare

-recunoaşterea corespondenţei dintre mesajul transmis de ilustraţii şi cel transmis de texte; -exerciţii de completare a propoziţiilor cu semne de punctuaţie corespunzătoare; -formulări de întrebări şi răspunsuri; -dictări de enunţuri sau texte ce conţin numerale. Test de evaluare sumativă

9.

3.2,3.6 , 4.1, 4.3

Evaluare

-manual, culegere, fişe de lucru; -exerciţiul, explicaţia, jocul didactic; -activitate frontală, în echipe, individuală -fişe de evaluare

-observare sistematică, probă scrisă de evaluare formativă

-probă scrisă

Unitatea de învăţare: Mi-am slujit ţara . observarea . Ob. sistematică explicaţia.selectarea din text a caracteristicilor fizice şi morale ale personajelor. . .2 Detalieri de conţinut Nr Data . ./ Comunicarea despre personajul literar Număr de ore : Nr. de ref 1.3. .selectarea din text a caracteristicilor fizice şi morale ale personajelor.conversaţia.exerciţiul.manual.2.activitate frontală.6 • Trăsăturile fizice şi morale ale personajelor literare . 3.2 . ..folosirea dicţionarelor pentru identificarea sensului cuvintelor necunoscute.grupări de personaje în funcţie de anumite caracteristici. jocul didactic. explicaţia. . descriptive. exerciţiul. crt 1. 4. individuală . caiet.4. Mihail Sadoveanu 2.activitate .2. în echipe. .observare sistematică.exerciţii de delimitare a unui text în fragmente logice. dialogate şi . or e Activităţi de învăţare Resurse Evaluare • Domnu` Trandafir. culegere.. probă scrisă de evaluare formativă . fişe de lucru.manual. .exerciţii de redactare a unor texte narative.exerciţii de povestire a fiecărui fragment. .exerciţii de formulare a ideilor principale. fişe de lucru. .

exerciţii de completare a unor enunţuri cu elemente de construcţie a comunicării învăţate(adjectiv).conversaţia.funcţionale. observarea . . . .3. culegere.1. fişe de lucru. 4.manual. cuprins şi încheiere. sistematică explicaţia.activitate frontală. 4. exerciţiul.2. Viorica Huber 4. în echipe.selectarea din text a caracteristicilor fizice şi morale ale personajelor. individuală . individuală 5.1 • Adjectivul . . . . jocul didactic. 3. în echipe. .5. . 2.antrenament de structurare a textului scris în cele trei părţi:introducere.activitate frontală. . 1. .exerciţii de plasare corectă a alineatelor.exerciţii de stabilire a acordurilor gramaticale. . caiet. . .2. a achiziţiilor lexicale noi.5 • Portretul unui coleg .conversaţia.4.exerciţiul. fişe de lucru.exerciţii de descriere a unor fiinţe.exerciţii de aşezare corectă în pagină. .6 .exerciţii de formulare a ideilor principale.2 • George Enescu. exerciţiul. 3. explicaţia. fişe de lucru. .3 . în .exerciţii de împărţire a textului în unităţi logice de conţinut. explicaţia. probă scrisă de evaluare formativă observarea sistematică .manual. caiet.formulări de întrebări pentru sesizarea raporturilor logice de tipul:din ce cauză?cu ce condiţie? .activitate frontală. în echipe.manual. individuală . 4.3.exerciţii de transformare a propoziţiilor simple în propoziţii frontală.observare sistematică.exerciţii de utilizare în contexte diverse.

identificarea situaţiilor când se echipe. Articolul dezvoltate prin adăugarea de adjective.1 . explicaţia. fişe de lucru. . individuală 9. individuală . . fişe de lucru. 3.5. . probă scrisă de evaluare formativă observarea sistematică . în echipe.formulări de întrebări pentru sesizarea raporturilor logice de tipul:din ce cauză?cu ce condiţie? . .mimică) în comunicare.lectura unor articole din revistele pentru copii.3. a achiziţiilor lexicale noi. fişe de lucru.exerciţiul. 4. Afişul.conversaţia. exerciţiul.conversaţia.observare sistematică.activitate frontală.6. 1.exerciţii de împărţire a textului în unităţi logice de conţinut. 1. explicaţia. observarea . 3.selectarea din text a caracteristicilor fizice şi morale ale personajelor. . 1. . .jocuri gramaticale de corectare a greşelilor de ortografie(adjectivele terminate în –iu) . individuală .2. afişe sau articole din revistele pentru copii. sistematică explicaţia.exerciţii de utilizare în contexte diverse. jocul didactic.3 . . .4.1. culegere. Alexandru Vlahuţă 7.2 • Meşterul Nicu.7 • Textul neliterar. .exerciţii de sesizare a corespondenţei elementelor verbale cu cele nonverbale(gesturi. .activitate frontală.exerciţii de identificare a elementelor prezente în ilustraţii care completează informaţia transmisă de diverse texte. caiet.1.2.5 • Comunicarea nonverbală-prin gesturi şi mimică . .manual. în echipe. .manual. .activităţi de grup pe teme diferite. caiet.exerciţii de formulare a ideilor principale.manual. exerciţiul.

probă scrisă .2. .activitate frontală. Teste de evaluare sumativă .manual. individuală . jocul didactic.activităţi de grup pe teme diferite.4.formulări de întrebări pentru sesizarea raporturilor logice de tipul:din ce cauză?cu ce condiţie? . . explicaţia. în echipe.exerciţii de împărţire a textului în unităţi logice de conţinut.selectarea din text a caracteristicilor fizice şi morale ale personajelor. explicaţia.activitate frontală.activitate frontală. în echipe. probă scrisă de evaluare formativă .6 • Un explorator român.3. . culegere. . . .exerciţii de utilizare în contexte diverse.poate comunica şi prin gesturi sau mimică.observare sistematică.exerciţiul.4. a achiziţiilor lexicale noi. individuală . fişe de lucru.lectură 11.exerciţii de realizare a unor texte neliterare. individuală .exerciţii de comunicare prin gesturi şi mimică. după Constantin Motaş . culegere. . . 4.fişe de evaluare. . jocul didactic. probă scrisă de evaluare formativă . .5 • Evaluare .selectare din text a caracteristicilor fizice şi morale ale personajelor. . fişe de lucru.exerciţii de formulare a ideilor principale. 10. 3. .exerciţii de formulare a unor opinii şi puncte de vedere proprii referitoare la modul de redactare şi de prezentare a textelor.exerciţii de transformare a propoziţiilor simple în propoziţii dezvoltate prin adăugarea de adjective.exerciţiul.manual.2.3. . . 3.4 • Recapitulare 12.observare sistematică.

3. explicaţia.exerciţiul. . .1 . 4. în echipe.exerciţii de recunoaştere a corespondenţei dintre mesajul transmis de ilustraţie şi cel transmis de texte. culegere.2.manual. Panait Cerna .conversaţia. ..activitate independentă Unitatea de învăţare : Când mă gândesc la locul naşterii mele. .6. Ob./ Comunicarea despre locuri şi întâmplări Număr de ore : Nr.1 Mama. . observarea . jocul didactic..observare sistematică. individuală . 4. . probă scrisă de evaluare formativă .2 Detalieri de conţinut Nr Data . or e Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Amintiri din copilărie. .2.exerciţii de delimitare a unui text narativ în fragmente logice. fişe de lucru. .manual. Ion Creangă 2.exerciţii de stabilire a sensului unui cuvânt necunoscut prin raportare la contextul în care apare şi de confruntare cu sensul /sensurile oferite de dicţionare. crt 1. de ref 1.activitate frontală. 2.exerciţii de exprimare a propriilor opinii în legătură cu un fapt cunoscut. 2. fişe de lucru.2. sistematică explicaţia.exerciţii de formulare a ideilor principale. caiet.2. .4 .exerciţii de recitare a unor poezii.. 3.

2. .6 . .exerciţii de construire a propoziţiilor simple şi a propoziţiilor dezvoltate.4. fişe de lucru. probă scrisă de evaluare formativă . 3.5. autocorectări.exerciţii de descriere a unot fiinţe. Felurile propoziţiilor .exerciţiul. . individuală . exerciţii de transformare a propoziţiilor simple în propoziţii dezvoltate şi invers. explicaţia. semnul exclamării).manual. exerciţii de diferenţiere a propoziţiilor simple de cele dezvoltate. individuală . . fişe de lucru.exerciţii de elaborare a unor compuneri. . . în echipe.observare sistematică. .autodictări. . .3.activitate frontală.3 . corectare în perechi. probă scrisă de evaluare formativă 4. -exerciţii de formulare a unor opinii şi puncte de vedere proprii referitoare la modul de redactare şi prezentare a textelor.exerciţii de identificare a temei din poeziile studiate. individuală . .3. 4. 4.5.conversaţii pe teme cunoscute.6 Realizarea autoportretului .exerciţii de completare a unor enunţuri cu elemente de construcţie a comunicării învăţate. jocul didactic. jocul didactic. în echipe.exericiţii de recunoaştere şi prezentare sumară a trăsăturilor fizice ţi sufleteşti.activitate frontală. culegere. .observare sistematică.exerciţiul. . culegere. semnul întrebării. exerciţiul. . explicaţia.manual.exerciţii de utilizare a semnelor de punctuaţie ( punctul. în echipe.1 Propoziţia.activitate frontală.

exerciţii de identificare a temei din poeziile studiate.2. în echipe.conversaţii pe teme cunoscute. .manual.4.3. . Alexandru Vlahuţă 6. . . 1..exerciţii de explicare şi utilizare corectă a cuvintelor: mai şi m-ai.5 Invitaţia folosirea dicţionarelor pentru identificarea sensului cuvintelor necunoscute.activitate frontală. culegere. . .3.6. exerciţiul.5 Pe Argeş în jos. individuală . . . 4. probă scrisă de evaluare formativă observarea sistematică .4 . jocul didactic. .observare sistematică.exerciţii de prezentare a imaginii de ansamblu a spaţiului sau a obiectului descris.exerciţiul. . explicaţia.5. probă scrisă de evaluare formativă . . fişe de lucru.manual.conversaţia. fişe de lucru. 2.exerciţii de aşezare corectă s textului în pagină. explicaţia.exerciţii de exprimare a propriilor opinii în legătură cu un fapt cunoscut. . Petre Ghelmez 7. jocul didactic. . .exerciţiul. . 2. . 4.observare sistematică. corectare în perechi. caiet.1 Scrisoare învăţătorului meu.activitate frontală. exerciţii de identificare a elementelor descriptive dintr-un text.exerciţii de recitare a unor poezii.exerciţii de redactare a unor tipuri diverse de texte cu destinaţie specifică : invitaţia. în echipe. în echipe. . .exerciţii de formulare a unor opinii şi puncte de vedere proprii referitoare la modul de redactare şi de prezentare a textelor.2. fişe de lucru. autocorectări. individuală . culegere.manual.activitate frontală... explicaţia.2.autodictări.

4.exerciţii de recunoaştere a corespondenţei dintre mesajul transmis de ilustraţie şi cel transmis de texte. .observare sistematică. . -activitate frontală. -exerciţii de recunoaştere a . individuală . -exerciţii de stabilire a sensului unui cuvânt necunoscut prin raportare la contextul în care apare şi de confruntare cu sensul oferit de dicţionar. Nicolae Labiş (lectură) . explicaţia. 3. cuprins şi încheiere. 1.2. în echipe.2 .antrenament de strucutrare a textului scris în cele trei părţi: introducere.exerciţii de aşezare corectă a textului în pagină.manual. sistematică -conversaţia. . -exerciţii de recitare a unor poezii.5 Povestirea unei întâmplări după un şir de imagini 9. .4. caiet. jocul didactic. în echipe.1. .manual. 3. cuprins şi încheiere.activitate frontală. în echipe.exerciţii de elaborare a unor compuneri: după un suport vizual.conversaţia. individuală .exerciţiul.1. probă scrisă de evaluare formativă -manual.exerciţii de recunoaştere a corespondenţei dintre mesajul transmis de ilustraţie şi cel transmis de texte. .antrenament de strucutrare a textului scris în cele trei părţi: introducere. caiet. . . observarea .1.5 Compunere cu plan simplu dat şi cu imagini ajutătoare: Locul natal 10.exerciţii de elaborare a unor compuneri: după un suport vizual şi după un plan simplu dat. .2. explicaţia. sistematică explicaţia. 4.exerciţii de aşezare corectă a textului în pagină.4. . 3. exerciţiul. fişe de lucru. culegere. -exerciţii de identificare a temei din poeziile studiate.8.4 .4 . fişe de lucru. exerciţiul. individuală .2 Întâlnire cu mama.activitate frontală. fişe -observarea de lucru. 3.

.6 Evaluare .individ uală .exerciţiul.2.1 Detalieri de conţinut Nr Data .activitate independentă . . .6 Recapitulare corespondenţei dintre mesajul transmis de ilustraţie şi cel transmis de texte.observare sistematică.exerciţii de completare a unor enunţuri cu elemente de construcţie a comunicării învăţate Test de evaluare sumativă 12.2.manual. explicaţia.5.observare sistematică. în echipe. probă scrisă de evaluare formativă .probă scrisă Unitatea de învăţare: Jocul de-a primăvara / Comunicarea despre fapte Număr de ore: Nr.exerciţii de recitare a unor poezii. .4. exerciţii de transformare a propoziţiilor simple în propoziţii dezvoltate şi invers. probă scrisă . 2. de ref 2. culegere.4.activitate frontală.manual. Stelian Filip . culegere. or e Activităţi de învăţare Resurse Evaluare • Cucul pus pe glume. 2.4 . 2. .4.11. crt 1. .6 4.4.fişe de evaluare.4 . . fişe de lucru.5.exerciţii de exprimare a propriilor opinii în legătură cu un fapt . fişe de lucru.4. Ob.exerciţii de construire a propoziţiilor simple şi a propoziţiilor dezvoltate. jocul didactic.

corectare în perechi. 3. 1.manual. neatenţia). . explicaţia. 4. fişe de lucru. . în echipe.3.cunoscut. .5.manual. probă scrisă . în echipe.2. autocorectări.activitate frontală. 1. 1.exerciţii de delimitare a unui text narativ în fragmente logice. individuală .exerciţii de identificare a unor cauze care împiedică înţelegerea mesajului (voce slabă. exerciţiul.conversaţia. .conversaţii pe teme cunoscute.exerciţii de recunoaştere a corespondenţei dintre mesajul transmis de ilustraţie şi cel transmis de texte.observare sistematică. .manual. de lucru. jocul didactic. .exerciţiul.activitate frontală. exerciţiul. caiet.4.activitate frontală. explicaţia.exerciţii de utilizare în comunicarea .4 • Predicatul verbal .conversaţia.exerciţii de recunoaştere a corespondenţei dintre mesajul transmis de ilustraţie şi cel transmis de texte.3.exerciţii de identificare a temei din poeziile studiate. fişe de lucru.1. în echipe.exerciţii de stabilire a sensului unui cuvânt necunoscut prin raportare la contextul în care apare şi de confruntare cu sensul /sensurile oferite de dicţionare.2. observarea sistematică . Fănuş Neagu 3.2. . fişe studiate. explicaţia.6 4. individuală .2 • Ţara poveştilor. . . .3.autodictări. pronunţarea incorectă. 2.1 • De ce nu înţelegem mesajul? . . orală a unor părţi de propoziţie culegere. caiet. . 3. zgomotul. . individuală de evaluare formativă observarea sistematică 4. .exerciţii de formulare a ideilor principale.

5.conversaţia.manual.3. . . . . explicaţia.2. fişe de lucru. individuală de evaluare formativă . caiet.2.exerciţii de utilizare în comunicarea orală a unor părţi de propoziţie studiate. individuală . jocul didactic. observarea . . . . Subiectul simplu.exerciţii de formulare a ideilor principale.exerciţii de recunoaştere a părţilor principale de propoziţii.2 4.observare sistematică. 1.exerciţiul. . . . .2 • Un joc nou. fişe de lucru.exerciţii de stabilire a acordului .activitate frontală.exerciţii de delimitare a unui text narativ în fragmente logice. culegere.exerciţii de recunoaştere a corespondenţei dintre mesajul transmis de ilustraţie şi cel transmis de texte. . probă scrisă de evaluare formativă . exerciţiul.6 4. jocul didactic.activitate frontală. .5. în echipe. . Călin Gruia 6. 3. . sistematică explicaţia. 3.exerciţii de completare corectă a propoziţiilor lacunare cu structurile morfologice învăţate.3. Părţile de vorbire prin care se exprimă subiectul. în echipe.1.exerciţii de explicare şi utilizare corectă a cuvintelor: întruna şi întruna.exerciţii de recunoaştere a părţilor principale de propoziţii.exerciţii de stabilire a acordului dintre predicat şi subiect.manual.exerciţiul. 1. explicaţia. exerciţii de discriminare a structurilor gramaticale corecte de cele incorecte în fluxul enunţului.4 • Subiectul.exerciţii de stabilire a sensului unui cuvânt necunoscut prin raportare la contextul în care apare şi de confruntare cu sensul /sensurile oferite de dicţionare.

exerciţii de selectare a vocabularului adecvat.activitate frontală.exerciţii de utilizare a unor părţi de . 3.exerciţii de exprimare a propriilor de lucru. . . în care elevii să pună întrebări şi să dea răspunsuri referitoare la un text citit.4. 4. explicaţia. Antoine de SaintExupery dintre predicat şi subiect.manual.activitate frontală. observarea sistematică . cu 7. .observare sistematică.5. explicaţia. fişe de lucru. fişe de lucru. 2.manual. propoziţie studiate.activitate frontală.observare sistematică.7 • Micul prinţ.2.exerciţii de formulare a unor opinii şi puncte de vedere referitoare la modul de redactare şi de prezentare a textelor. -exerciţiul. în echipe. în echipe. culegere. .exerciţiul. . . probă scrisă de evaluare formativă 9. .exerciţii de completare corectă a propoziţiilor lacunare cu structurile morfologice învăţate. individuală . probă scrisă de evaluare . exerciţiul. individuală . opinii în legătură cu un fapt .6.antrenament de structurare a textului scris în cele trei părţi: introducere. . cuprins şi încheiere.povestirea orală a unor texte citite sau mesaje audiate.Acordul predicatului subiectul.manual.exerciţii de elaborare a unor compuneri: cu început sau sfârşit dat. jocul didactic. . culegere.6 • Compunerea cu început sau cu sfârşit dat 8.conversaţia. fişe .3.6.6 • Recapitulare .conversaţii în grup.3.exerciţii de exprimare a propriilor opinii în legătură cu un fapt cunoscut. 2. . în echipe. exerciţii de discriminare a structurilor gramaticale corecte de cele incorecte în fluxul enunţului. 3. caiet. . individuală . 4.2.

. de ref 2. Test de evaluare sumativă explicaţia.activitate frontală. . Tudor Arghezi .2. or e Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Cuiul. jocul didactic. .10 2.exerciţii de identificare a acordului dintre subiect şi predicat.activitate independentă formativă .fişe de evaluare. .observare sistematică. Ob.exerciţii de exprimare a propriilor culegere.exerciţii de recitare a unor poezii.probă scrisă Unitatea de învăţare: Părerea şi atitudinea ta contează!/ Exprimarea acordului / dezacordului în comunicare Număr de ore: Nr.5.2. individuală . în echipe. fişe .alcătuire de enunţuri după anumite cerinţe. 3.4 . Detalieri de conţinut Nr Data . . crt 1. .manual.exerciţii de redactare de texte narative.6 4. .6.2.6 • Evaluare cunoscut. .

2. . autocorectări. fişe de lucru.autodictări.6 .1 4.exerciţii de recitare a unor poezii.4 .conversaţii pe teme cunoscute. fişe de lucru.1 Musca la arat. exprimarea acordului sau dezacordului în legătură cu un fapt sau cu atitudinea unei persoane.autodictări. .exerciţii de recunoaştere a corespondenţei dintre mesajul transmis de ilustraţie şi cel transmis de texte. jocul didactic.manual.manual.activitate frontală. 1. . .observare sistematică. . în echipe. . .exersarea actelor de vorbire: povestirea unor fapte şi întâmplări. . caiet. autocorectări.exerciţii de exprimare a propriilor opinii în legătură cu un fapt cunoscut. . 4.exerciţii de identificare a temei din poeziile studiate. jocul didactic.activităţi de grup pe teme diferite. . culegere.conversaţia.6. explicaţia.6. . probă scrisă de evaluare formativă . individuală probă scrisă de evaluare formativă observarea sistematică . selectarea din texte a caracteristicilor morale ale unor personaje.2.5. în echipe.exerciţiul.activitate frontală. 2. corectare în perechi.2. 2. 3. în echipe. .exerciţiul. . de lucru. . Alexandru Donici . individuală . corectare în perechi.activitate frontală.2.conversaţii pe teme cunoscute.exerciţii de redactare de texte narative pornind de la un proverb. explicaţia. . individuală . .exerciţii de identificare a temei din poeziile studiate. . 2. exerciţiul.6 Ce părere aveţi? 3. 4. explicaţia.1 opinii în legătură cu un fapt cunoscut.

7. 4.conversaţia.2. în echipe.6 . în echipe.3 .4. culegere. fişe de lucru. culegere. în care elevii să pună întrebări şi să dea răspunsuri referitoare la un text citit.exerciţii de recunoaştere a părţilor secundare de propoziţie.3. .activitate frontală.4 Atributul . . 3.exerciţii de completare a unor enunţuri cu elemente de construcţie a comunicării învăţate (adjectiv).manual. a achiziţiilor lexicale noi.5. individuală .2. 4.1 Ciuboţelele ogarului. Recapitulare .exrciţii de exprimare a acordului sau dezacordului în legătură cu un 5. 2. . fişe de lucru. . jocul didactic. . explicaţia. explicaţia.3. .6 .3. .exerciţii de exprimare a propriilor opinii în legătură cu un fapt cunoscut.povestirea orală a unor texte citite sau mesaje audiate. 1.exerciţii de utilizare în comunicarea orală a unor părţi de propoziţie învăţate.activitate frontală.activitate frontală . . observarea . 2. Călin Gruia Să scriem şi să pronunţăm corect: odată şi o dată folosirea dicţionarelor pentru identificarea sensului cuvintelor necunoscute întâlnite. . .exerciţii de citire explicativă şi selectivă pentru desprinderea informaţiilor esenţiale şi de detaliu dintr-un text citit. . caiet. .conversaţia.7 Un suflet nobil.conversaţii în grup. sistematică explicaţia.manual. fişe .2 .exerciţiul. . exerciţiul. individuală . caiet.manual. 2.exerciţii de utilizare în contexte diverse. probă scrisă de evaluare formativă observarea sistematică 6.observare sistematică. 3.2. .6. .manual. exerciţiul.observare sistematică. fişe de lucru.exerciţii de transformare a unor propoziţii simple în propoziţii dezvoltate prin adăugarea unor adjective. de Edmondo de Amicis .2.

3. Ob. .exerciţiul..observare sistematică.activitate frontală.6 Evaluare fapt sau cu atitudinea unei persoane. 3.exerciţii de identificare a temei din poeziile învăţate. în echipe./ Comunicarea impresiilor şi sentimentelor Număr de ore: Nr. . . de ref 1. . .4. culegere.activitate frontală. individuală . .3. corectare .exerciţii de analiză gramaticală a unor atribute.1. jocul didactic. .2 . .1 Detalieri de conţinut Fiind băiet păduri cutreieram.autodictări. 2.exerciţii de recitare a unor poezii. .. .exerciţii de utilizare în contexte diverse.2 • . . fişe de lucru. 2.probă scrisă Unitatea de învăţare: Un rai din basme văd. or e Activităţi de învăţare Resurse Evaluare folosirea dicţionarelor pentru identificarea sensului cuvintelor necunoscute. a achiziţiilor lexicale noi.exerciţii de redactare a unui text cu titlul O faptă bună. explicaţia. autocorectări.2. probă scrisă de evaluare formativă .activitate independentă probă scrisă de evaluare formativă .. .exerciţii de exprimare a propriilor opinii în legătură cu un fapt cunoscut.fişe de evaluare. jocul didactic. Test de evaluare sumativă de lucru. crt 1.manual.2.6. în echipe.4. explicaţia. Mihai Eminescu Nr Data .exerciţiul.6 8. . 4.

.activitate frontală. autocorectări. . jocul didactic. fişe de lucru.exerciţii de citire explicativă şi selectivă pentru desprinderea informaţiilor esenţiale şi de detaliu dintr-un text citit.2. 2. 3. în echipe.3. .4 .1 Din copilăria mea. exerciţiul.exerciţiul.exerciţiul. 2. fişe de lucru. .exerciţii de recunoaţtere a părţilor 3.2. . . caiet. . .2. explicaţia. .6. individuală .observare sistematică. explicaţia.conversaţia. 4.activitate frontală. . .exerciţii de identificare a temei din poeziile studiate. în echipe. Geo Bogza individuală .observare sistematică.activitate .exerciţii de explicare şi utilizare corectă a cuvintelor demult şi de mult. .exerciţii de dezvoltare a ideilor principale într-un şir de enunţuri cu înţeles logic.5. culegere. probă scrisă de evaluare formativă .6 • Complementul . explicaţia.autodictări.2 • Basm.exerciţii de delimitare a unui text narativ în fragmente logice. .exerciţii de exprimare a propriilor opinii în legătură cu un fapt cunoscut. fişe de lucru. probă scrisă de evaluare formativă observarea sistematică 4.manual. jocul didactic. 4. .manual. . . individuală . exerciţii de transformare a propoziţiilor simple în propoziţii dezvoltate şi invers. .exerciţii de formulare a ideilor principale într-o succesiune logică.exerciţii de recitare a unor poezii. corectare în perechi.4 • .conversaţii pe teme cunoscute.4.exerciţii de utilizare în comunicarea orală a unor părţi de propoziţie studiate. .2. 2. culegere.manual. Lucian Blaga în perechi.

activitate frontală.exerciţii de elaborare a unor compuneri libere.conversaţia.3. . culegere. 4.manual. 2.analiză gramaticală.conversaţii pe teme cunoscute. . . explicaţia. . individuală .exerciţii de plasare corectă a alineatelor.manual.5.antrenament de structurare a textului scris în cele trei părţi: introducere.6 Compunere Vara luminoasă liberăcea 7. impresii proprii secundare de propoziţie. .exerciţii de aşezare corectă a textului în pagină.exerciţiul.5 • . . individuală . 4. .exerciţii de formulare a unor opinii şi puncte de vedere proprii referitoare la modul de redactare şi de prezentare a textelor. exerciţii de identificare a elementelor prezente în ilustraţii. . exerciţiul. în perechi.2.observare . . frontală.exerciţii de recitare a unor poezii.manual. .exerciţii de completare a unor propoziţii cu complemente pentru a reda circumstanţele unei acţiuni.2. . . individuală observarea sistematică 6.observare sistematică. culegere.4.2. exerciţii de selectare a vocabularului adecvat. 2. jocul didactic. . caiet. în echipe.3.exerciţii de exprimare a propriilor opinii în legătură cu un fapt cunoscut. explicaţia. cuprins ăi încheiere. în echipe.6 • Comunicarea unor . . fişe de lucru.activitate frontală.4 • A fost odată.fişe de lucru. . probă scrisă de evaluare formativă . în echipe. .

activitate frontală. 2. probă scrisă de evaluare formativă . Test de evaluare sumativă 8.autodictări.4 culegere. . individuală . fişe de lucru. jocul didactic.6. 2.6.exerciţii de exprimare a propriilor opinii în legătură cu un fapt cunoscut. probă scrisă de evaluare formativă . 4. explicaţia. .2 • Recapitulare .exerciţii de exprimare a propriilor opinii în legătură cu un fapt cunoscut.exerciţiul.activitate frontală. . individuală .exerciţiul. . .exerciţii de identificare a temei din poeziile studiate.observare sistematică.exerciţii de identificare a temei din poeziile studiate. jocul didactic. . în echipe. fişe de lucru..probă scrisă .analiză gramaticală. .exerciţii de completare a unor propoziţii cu complemente. corectare în perechi.fişe de evaluare.manual.activitate independentă sistematică. în echipe.3.1 Marin Sorescu • Carnavalul personajelor literare . .conversaţii pe teme cunoscute. 4.6. .4 9. 4. culegere. .2 • Evaluare .3. explicaţia. 2. . . autocorectări.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful