Scoala Spectrum Bucuresti

Anul scolar 2009-2010

Clasa a IV-a B Inst.Mitroi Carmen Elena

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

română

ARIA CURRICULARĂ : Limbă şi comunicare DISCIPLINA : Limba şi literatura Nucleu 6 ore pe săptămână –

CURRICULUM : NUMĂR ORE : 175 ore anual

NR. SEMESTRUL CRT. 1. Sem. I 2. Sem. al II-lea 3. TOTAL

NR. ORE 85 90 175

MANUAL: Limba şi literatura română AUTORII: Marcela Penes EDITURA: Ana

Nr crt

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE

OB. REF.

CONŢINUTURILE ÎNVĂŢĂRII

I

Recapitulare

1.1.;1 .5.; 2.2.;2 .6.; 3.1.;3 .4.

Prezentarea manualului ; „Deşteaptă-te , române!” de Andrei Mureşanu Ex.de citire a unui text cunoscut ; ex.de citire la prima vedere Povestirea textului citit Ex.recapitulative-subst. , adj. , pronumele, numeralul , verbul Ex.de citire si memorare de poezii ; autodictare Ex.recapitulative – subiectul şi predicatul Ex.recapitulative – propoziţia simplă şi propoziţia dezvoltată Recapitulare Evaluare ; Concurs pe echipe :”Cine ştie , câştigă! ”

N SĂPT OBSERVAŢ R II . O R E

2. Rolul ilustraţiilor Cuvântul (actualizare) « Poveste » de Şt. Iosif Semnele de punctuaţie (actualizare) Părţile componente ale compunerii (actualizare).3.4.aplicative textul-suport : « Cheia » de Mihail Sadoveanu Cartea . 2. 22.2.5.2 . Să aplicăm ! – ex. 5 « Cartea ca o gradină » Să ne verificăm. 4. 6 1.1.1.4. 22. Cartea – model de comunicare 1.1.3.4.3..3.4.1.1.6.1.1.3. Planul de idei dat (actualizare) « Domniţa Frumuseţii » lectură . 5.6.4.2.4. 4. 23.5.II Comoara de mărgăritare .1. 2.1.4. 2. 1. Textul narativ Componentele comunicării dialogate (actualizare) « A murit Luchi .2. 3.4.4.4.2. 6.1.3. 33. Recapitulare Evaluare « Sârguinţa lui Iancu » de Virgil Stoenescu .. 3. 4. 2. O. « de Otilia Cazimir Verbul « Mi s-a terminat caietul « de Mircea Sântimbreanu Compunere după un plan propriu : « Şcoala noastră » « Şcoala » lectură Recapitulare Evaluare III Şcoala ca o carte – Comunicarea dialogată .2.3 2.2.14.

3.5. 2.4.4.7. 2 2. 3.4.3. 5. 3. 1.IV S-au aurit a toamnă pădurile – Comunicarea după imagini Vă rog ! Vă mulţumesc ! – Politeţea în comunicare 1. 4. 4.1. 3.2. 5.5.4. 2.4.1.3.4.2.1.4. 4. 3.3.3.5. « Toamna » de George Topârceanu Cine ? Când ? Unde ? Substantivul Formularea ideilor principale după imagini Compunere după un plan dezvoltat : « Toamna » « Nu e esenţial ».2.4.1.4.1. 6 V « Aurul toamnei » de Cezar Petrescu « Toamna » de Octavian Goga .lectură Recpitulare Evaluare « Cum este bine ? » Dumbrava minunată » de Mihail Sadoveanu Situaţii de comunicare Povestirea în scris a unui text Pronumele « Onoarea mai presus » de Mircea Sântimbreanu « Sarea în bucate » după Petre Ispirescu – lectură Recapitulare Evaluare .1.1.6 1.4. 3.2. 2.1.2.4.1.2. 2. 4.2 4.3.

4.5.3. Pronumele Formularea ideilor principale după imagini Povestirea în scris a unui text Situaţii de comunicare Concurs ”Cine ştie .4.4.1.4. 4.2.1. 3.1. 1.4. Semnele de punctuaţie Verbul Părţile componente ale compunerii .5.2. Cuvântul .7.R e Recapitular 1.1. Rolul ilustraţiilor.5. Planul de idei dat Compunere după un plan propriu . 3. câştigă!” Recapitulare Evaluare . 4. Compunere după un plan dezvoltat Substantivul .4.1. 2. 6 Citirea unor texte cunoscute Cartea . 3.4.4.2. 2. 3. 3.4.3. 2.

2.5. 6. 3.2.3.6. 3.. 2 3. 2.7. 6 “Iarna” de Vasile Alecsandri “Iarna” de Barbu Ştefănescu Delavrancea” Întrebările şi răspunsurile în comunicare.5.4.4. 2.3.1. 3.2. 12. 4. 4. Intonarea propoziţiilor Compunere pe baza unor cuvinte şi expresii de sprijin : “Bucuriile iernii” “O noapte de iarnă” de Fănuş Neagu Numeralul “La Polul Nord” . 4.1.1.1. 5.4.3.3.2.lectură – de Marin Sorescu Recapitulare Evaluare ..VI Se cern norii de zăpadă .1. – Întrebările şi răspunsurile în comunicare 1.1.5.4.2.

3. 2.2.6 . Evaluare 6.1.2.42 Compunere cu titlu şi cu plan dat : « Un . 4.3.7.54 .. Comunicarea nonverbală 3.2.4.5. – Comunicare despre personajul literar « Domnu’ Trandafir » de Mihail Sadoveanu 1.1.2.5.5. « Meşterul Nicu de Alexandru Vlahuţă 1 Textul neliterar : Afişul . articolul 2.4.VII Mi-am slujit ţara .4.3.63.1. Recapitulare 3. – lectură 3. personaj îndrăgit » 2.4. 4.1.3.1 « Un explorator român » de Constantin Motaş . Adjectivul 1.3.2.3.3. « George Enescu » de Viorica Huber 2.. 4.

4.34 .3.2.3.3.4.3.VIII Când mă gândesc la locul naşterii mele . 2.. 4.1.. 2. » de Alexandru Vlahuţă « Scrisoare învăţătorului meu » de Petre Ghelmez Povestirea unei întâmplări după un şir de imagini Compunere cu plan simplu dat : « Locul natal » « Întâlnire cu mama » de Nicolae Labiş – lectură Recapitulare Evaluare .6.5. 2.5.6.6 « Amintiri din copilărie » de Ion Creangă « Mama de Panait Cerna Propoziţia « Pe Argeş în jos.2. 3.. 1. 4.. 4.3.4. 3. 4. 13.5. 2.2.3.1.4. – Comunicarea despre locuri şi întâmplări 1.1.3..2. 12.1.2.5.

5.3. 5 3.2. 4.4.5.3. 2.2.1.4.3.3. 2.3.4. 1. 3.4.3.6 « Cucul pus pe glume » de Stelian Filip « Ţara poveştilor » de Fănuş Neagu De ce nu înţelegem mesajul Predicatul verbal « Un joc nou » de Călin Gruia Subiectul Compunere cu început sau cu sfârşit dat : « O faptă bună » « Micul prinţ » de Antoine de S.1.2. 2. 4.1. 2.1.2.2.1.6 3.3. 4. 12.5.IX Jocul de-a primăvara – Comunicarea despre fapte 1. 4. 4.Exuperz – lectură Recapitulare Evaluare .

2.1.2.4.5.5.4. 1.4. 3.4. 2. 2.1.3.7. 4.2.X Părerea şi atitudinea ta contează ! – Exprimarea acordului / dezacordului 1.4.2.5.4.1. 6 « Cuiul » de Tudor Arghezi « Ce părere aveţi ? » « Musca la arat » de Alexandru Donici Ciuboţelele ogarului » de Călin Gruia Atributul « Un suflet nobil » de Edmondo de Amicis – lectură Recapitulare Evaluare . 3. 3.4.4. 4. 4.1. 3. 3.3.1.

păduri cutreieram » de Mihai Eminescu Din copilăria mea » de Lucian Blaga « Basm » de Geo Bogza Complementul Comunicarea impresiilor şi sentimentelor .1.3.1. 2.6.7. 4. 1.3.4.3.4.4. 5 2..2. 53.lecturi Recapitulare Evaluare .4.3 ..6 3.3.4. – Comunicarea impresiilor şi sentimentelo r 1. Compunere liberă : « Vara cea luminoasă » « A fost odată » de Marin Sorescu .3.2. 52.1.3. 4. 2.XI Un rai din basme văd .4. « Carnavalul personajelor literare » .1. 2.1.2. 2.1.4. 3. 54.1. 2.6 « Fiind băiet .3.

exerciţii de memorare. înţelegerea textului. crt 1 Ob de ref 1. Recapitulare Nr Dat .activităţi de grup pe teme manual. alineatul. exerciţiul.exerciţii de observare şi discutare a modului de aşezare în pagină a textului liric: titlul. a or e Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Detalieri de conţinut • Prezentarea manualului . 4.1. caiet. .exerciţii de povestire. .. ilustraţia.activitate echipe.2. 6.1. române!” de Andrei Mureşanu . în individuală conversaţia. -exerciţii de lexic.. frontală.. observaţia. intonare pe melodie. . .PROIECTAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE Unitatea de învăţare Număr de ore : Nr. 2. .. fişe de lucru. delimitarea strofelor. exerciţiul.activitate echipe.1. scrierea versului lung.2. 5. frontală.3. „Deşteaptă-te . litera iniţială a fiecărui vers. culegere. observaţia. . 3.conversaţia. în individuală ..

în individuală conversaţia.activitate echipe. caiet. 2. adj. numeralul .exerciţii de povestire.2.1. .3. . 2. . observaţia. 2. observaţia.1. culegere. 4 • Ex.de citire la prima vedere 3 1.activităţi de grup pe teme diferite.exerciţii de stabilire a sensului unui cuvânt necunoscut prin raportare la contextul în care apare şi de confruntare cu sensul/sensurile oferite de dicţionare. . 6. observaţia. exerciţii de punere în scenă a unor povestiri . caiet..recapitula tive-subst. frontală.activitate echipe.. . exerciţiul.activitate echipe. exerciţiul.activitate echipe. fişe de lucru. ...exerciţii de stabilire a sensului unui cuvânt necunoscut prin raportare la contextul în care apare şi de confruntare cu sensul/sensurile oferite de dicţionare. îindividuală manual.1. ..exerciţii de stabilire a sensului unui cuvânt necunoscut prin raportare la contextul în care apare şi de confruntare cu sensul/sensurile oferite de dicţionare.2 1..activităţi de grup pe teme diferite. exerciţiul. individuală conversaţia.2. ex. culegere. 5.1. . . 3. . exerciţii de punere în scenă a unor povestiri .1. exerciţiul. 3.conversaţia. caiet.. 4 • Povestirea textului citit 4 1. fişe de lucru. frontală. frontală. ..exerciţii de povestire. exerciţii de punere în scenă a unor povestiri ... în individuală manual.2..3. . fişe de lucru.exerciţii de povestire. observaţia..2. .3.2. verbul diferite. frontală.1. 5. 5.conversaţia.1. 6.de citire a unui text cunoscut . 4 • Ex. pronumele.conversaţia.activitate conversaţia.activitate echipe. observaţia.2. . .. 3. .1.. . frontală.1.. 6. manual. culegere. exerciţiul.

activitate echipe.exerciţii de alcătuire a unor propoziţii cu subiect şi predicat - echipe. 3. frontală. observaţia.1. observaţia. în individuală manual.conversaţia.. fişe de lucru. 2.1. .activitate .2.conversaţia.2.recapitula tive – propoziţia simplă şi propoziţia - exerciţii de stabilire a sensului unui cuvânt necunoscut prin raportare la contextul în care apare şi de confruntare cu sensul/sensurile oferite de manual. 4 • Ex.1.activitate echipe.exerciţi de recunoaştere al subiectului şi predicatului .2.. 5. frontală.. exerciţiul.1.1. individuală conversaţia...1. fişe de lucru. . 7 1. culegere. 6..3. . exerciţiul.recapitula tive – subiectul şi predicatul activităţi de grup pe teme diferite.exerciţii de povestire.exerciţii de memorare a unor poezii . frontală. culegere. 2.. caiet.5 1. frontală. 3. fişe de lucru.. în individuală conversaţia.2. exerciţiul. exerciţii de punere în scenă a unor povestiri . caiet. 4 • Ex.exerciţii de stabilire a sensului unui cuvânt necunoscut prin raportare la contextul în care apare şi de confruntare cu sensul/sensurile oferite de dicţionare.. 5.1. autodictare 6 1. 2. exerciţiul. în individuală exerciţii de stabilire a sensului unui cuvânt necunoscut prin raportare la contextul în care apare şi de confruntare cu sensul/sensurile oferite de dicţionare. îindividuală individuală manual.activitate echipe..3.1. conversaţia.. frontală.3..2. 3.1.conversaţia. 6.2... . 6. 5. . observaţia. exerciţiul. .activităţi de grup pe teme diferite.de citire si memorare de poezii .exerciţii de autodictări . . exerciţii de punere în scenă a unor povestiri . exerciţiul. . caiet.. observaţia. • Ex. . culegere. .activitate echipe. observaţia.

activităţi de grup pe teme diferite. . . 3. ... culegere.. exerciţiul. exerciţiul. .exerciţii de povestire.activitate frontală.. în echipe.conversaţia. 5.2. exerciţiul.conversaţia.exerciţii de stabilire a sensului unui cuvânt necunoscut prin raportare la contextul în care apare şi de confruntare cu sensul/sensurile oferite de dicţionare.2..4 dezvoltată 8 1. observaţia. câştigă! dicţionare. 2.activitate echipe. exerciţii de punere în scenă a unor povestiri .activitate echipe.activităţi de grup pe teme diferite. exerciţii de punere în scenă a unor povestiri . fişe de lucru. 4 • Recapitulare 9 1. 6. individuală conversaţia.1..front ală.3. .1. . frontală. culegere. individuală conversaţia. individuală în individuală manual. Concurs pe echipe :”Cine ştie . observaţia..1. 2.3. frontală.. 4 • Evaluare . caiet. 6. frontală. .activitate echipe.activităţi de grup pe teme diferite.1.1. echipe. . . caiet. observaţia. . .2.. .exerciţii de stabilire a sensului unui cuvânt necunoscut prin raportare la contextul în care apare şi de confruntare cu sensul/sensurile oferite de dicţionare. 3. 5. exerciţiul.1.2.exerciţii de povestire. frontală.. în individuală manual. individuală . observaţia. fişe de lucru.activitate echipe. observaţia.

.1. frontală.exerciţiul. corectă. Marcela Peneş . conversaţia.activitate echipe.Unitatea de învăţare : Comoara de mărgăritare/ Cartea – model de comunicare Număr de ore : Nr crt 1.identificarea titlului şi a autorului.exerciţii de lexic. în individuală observarea sistematică. .2. proba orală . problematizarea. Ob. . 3. . de ref 1.manual.1. conştientă a textului.exerciţii de redare a informaţiilor esenţiale din textul lecturat.1. ilustraţii. or e Dat a Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Cartea ca o grădină.exerciţii de exprimare a propriilor . culegere. titlu şi conţinutul textului. cursivă. .analiza ilustraţiei şi sesizarea legăturii. . • Detalieri de conţinut Nr . .exerciţii de lectură clară.

3.manual.2. .3 . temă de lucru în clasă Textul literar Să scriem şi să pronunţăm corect: cel şi ce-l . Cheia.exerciţii de analiză şi de comparare a grupurilor cel/ce-l. ţinând cont de aranjarea lui în pagină.1. caiet. .1. . . 2. dialogul. planşe. conversaţia. ilustraţia.exerciţii de observare şi discutare a modului de aşezare în pagină a textului în proză: titlul textului.opinii şi gânduri în legătură cu mesajul textului. .exerciţii de construire a propoziţiilor cu ortogramele cel/ce-l.3.exerciţii de lexic. fişe de lucru.observare sistematică. textul propriuzis.exerciţiul. Sadoveanu 3.exerciţii de citire a textului. demonstraţia. . evaluare orală. Mihail 2. .2.. frontală. cărţi diverse. .activitate echipe.completarea enunţurilor lacunare pentru marcarea utilizării corecte a ortogramelor cel/ce-l.exerciţii de redare a informaţiilor din textul citit prin răspuns la întrebările învăţătoarei. culegere. jocul didactic. etc. . . alineatul. 1. în individuală .integrarea achiziţiilor lexicale noi în enunţuri proprii.

temă de lucru în clasă.exerciţii de stabilire a sensului unui cuvânt necunoscut prin raportarea la contextul în care . demonstraţia.3.activitate frontală. .2. 2.1.manual. .manual. . .2. Poveste. . Rolul 3.observare sistematică. frontală. Cuvântul:alcătuire. jocul didactic.exerciţii de identificare a cuvintelor cu aceeaşi formă.3.1. Octavian Iosif 3. 2.integrarea cuvintelor în enunţuri. caiet. culegere. explicaţia.activitate echipe.2. sens 3. caiet. afişe sau articole din revistele pentru copii.6. ilustraţiilor 3. evaluare orală.manual.1.1. evaluare orală.3. individuală .despărţirea cuvintelor în silabe.exerciţii de asociere a unor momente dintr-o naraţiune cu ilustraţiile corespunzătoare.identificarea numărului de cuvinte din enunţuri şi al silabelor din cuvinte. planşe.observare sistematică. temă de lucru în clasă .exerciţiul. . . caiet.exerciţii de ordonare a ilustraţiilor după succesiunea momentelor acţiunii prezentate de text. demonstraţia. exerciţiul.3 Cuvinte cu aceeaşi formă dar cu înţeles diferit .exerciţii de recunoaştere a corespondenţei dintre mesajul transmis de ilustraţie şi cel transmis de texte. 1. dar cu înţeles diferit şi de recunoaştere a sensului din text. .2 4. . . Ştefan 1. fişe de lucru. culegere. . respectând sensul acestora.4.1.exerciţii de identificare a elementelor prezente în ilustraţii care completează informaţia transmisă de diverse texte.3. fişe de lucru.2. cărţi diverse. fişe de lucru. conversaţia. . temă de lucru în clasă 5. Cartea. ilustraţii. . 1. . ilustraţii.conversaţia.3. în individuală . în echipe. .

unei compuneri (cu 4. ilustraţii. culegere. . autodictare observarea sistematică.4. temă .3.exerciţii de exprimare a propriilor opinii şi gânduri în legătură cu mesajul textului. . .activitate frontală. exerciţiul.conversaţia. jocul didactic.exerciţii de stabilire a părţilor unei compuneri: introducere. explicaţia. Părţile componente ale 4. individuală . demonstraţia.4.explicarea rolului pe care îl au semnele de punctuaţie învăţate studiate în textele literare. 2. culegere. cu adaptarea ritmului şi intonaţiei impuse de semnele de punctuaţie. cuprins.exerciţii de marcare prin intonaţie a semnului întrebării. titlul compunerii. . explicaţia.4. în echipe. culegere. a semnului exclamării. a virgulei. evaluare orală .manual. . . evaluare orală.exerciţii de reglare a intensităţii şi volumului vocii precum şi a ritmului vorbirii corespunzător încărcăturii afective a mesajului. 2.observare sistematică.2 6. .activitate frontală. .conversaţia.6 plan dat) apare. . caiet.5 7.3. exerciţii de marcare prin pauză a punctului şi a punctelor de suspensie dintr-un text citit. (actualizare) 4.1. fişe de lucru. încheiere. . fişe de lucru.exerciţii de explicare şi utilizare corectă a cuvintelor ca/c-a. .2. . caiet. exerciţiul.manual. ilustraţii. . în echipe. Semnele de punctuaţie 4.exerciţii de completare a propoziţiilor lacunare cu cuvintele ca/c-a.exerciţii de memorizare şi recitare a unei poezii.exerciţii de citire a unor texte la prima vedere.4. individuală observare sistematică. .3.

jocul didactic.observare sistematică. Recapitulare 2.exerciţii de formulare a răspunsurilor la planul de întrebări.conversaţia. .manual. .3.exerciţii de completare a propoziţiilor cu semne de punctuaţie corespunzătoare. .1 .activitate observarea sistematică.povestirea unui fragment. în echipe. . exerciţiul. 3. .2.manual. a locului.7.exerciţii de povestire orală a unui text. ilustraţii.identificarea sensului cuvintelor. explicaţia. . jocul didactic.3. . în echipe.exerciţii de citire clară. temă de lucru în clasă .3.exerciţii de stabilire a timpului acţiunii. caiet.3.exerciţii de lexic. individuală . evaluare orală. fişe de lucru. . fişe de lucru. jocul didactic. culegere. culegere. evaluare orală . . Tudor Arghezi (lectură) 3.recunoaşterea corespondenţei dintre mesajul transmis de ilustraţii şi cel transmis de texte.2. exerciţiul.Cartea din vitrină Cartea-izvor de bucurii 8.activitate frontală.exerciţii de ordonare şi orientare a fragmentelor după cele trei părţi ale compunerii.4. . individuală de lucru în clasă 9. . ilustraţii.2. .conversaţia. 1. explicaţia. caiet.exerciţii de redare a informaţiilor din textul citit prin răspuns la întrebările învăţătoarei. .activitate frontală.7 . explicaţia. a personajelor.3. . . 3. exerciţiul.conversaţia. Domniţa Frumuseţii.exerciţii de integrare a unor expresii poetice în enunţuri proprii. .1. corectă şi cursivă a unui text. .1. 4. 1.4.

3. individuală .fişe de evaluare -activitate independentă .3. 4.2.10. în echipe.3.2.probă scrisă .1 Test de evaluare sumativă frontală. Evaluare 2.2.1.4. 1.

caiet. .1 .2.exerciţii de reformulare a unui mesaj. jocul didactic. 3.4 . . . .2. proba orală . Ob. culegere.conversaţia.exerciţii de exprimare a propriilor opinii şi gânduri în legătură cu mesajul textului.exerciţii de transformare a unei secvenţe dialogate în povestire.exerciţii de explicare şi utilizare corectă a cuvintelor va şi v-a. exerciţiul.exerciţii de povestire a fragmentelor. în observar ea sistemati că. cu folosirea adecvată a timpurilor verbelor .formulare de întrebări pentru sesizarea raporturilor logice de tipul:din ce cauză? cu ce condiţie? .Unitatea de învăţare: Şcoala ca o carte –Comunicarea dialogată Număr de ore : Nr.4. jocul didactic.exerciţii de completare a propoziţiilor lacunare cu cuvintele va/v-a. .exerciţii de ascultare a unor mesaje în diferite condiţii de comunicare. . a or e Activităţi de învăţare Resurse Evaluar e observar ea sistemati că. evaluare orală.1. individuală . . mimică) în comunicare. . culegere.exerciţii de sesizare a corespondenţei elementelor verbale cu cele nonverbale(gesturi. crt 1.2 Detalieri de conţinut Sârguinţa lui Iancu.3. caiet. .3. explicaţia. Virgil Stoenescu • Textul narativ • Să scriem şi să pronunţăm corect: va şi v-a • Nr Dat . în echipe. teme de lucru în clasă 2.activitate frontală. . 4.manual.conversaţia. . exerciţiul.manual.activitate frontală. explicaţia.de ref 1. 3. 3.1. planşe. fişe de lucru. 1. .exerciţii de formulare a ideilor principale.4.2 • Componentele comunicării dialogate . fişe de lucru. planşe.

fişe de lucru. ..2.5. caiet. simple şi a propoziţiilor dezvoltate.6 .formulare de întrebări pentru sesizarea .formulare de întrebări pentru sesizarea .2. cu ce condiţie? culegere.1.4 • Verbul 5.conversaţia.4.exerciţii de stabilire a acordurilor . .3. punctului şi a punctelor de suspensie individuală dintr-un text citit.exerciţii de stabilire a sensului unui planşe. teme de lucru în clasă observar ea sistemati . .5. evaluare orală.exerciţii de completare a unor enunţuri explicaţia. .1. cumunicării. simple în propoziţii dezvoltate.1. 3. Mircea Sântimbreanu echipe. în . 3. raporturilor logice de tipul:din ce cauză? fişe de lucru.activitate gramaticale. . cauză?cu ce condiţie? culegere.2 . .exerciţiul.exerciţii de transformare a propoziţiilor culegere.3.exerciţii de împărţire a textului în planşe.2 .ex. caiet. frontală.şi a persoanei verbului şi pronumelui. jocul principale.activitate înţeles logic. 3. Otilia Cazimir • Punctele de suspensie • 4. conversaţia. . individuală . 1. unităţi logice de conţinut. 1. observar ea sistemati că.exerciţii de construire a propoziţiilor . raporturilor logice de tipul: din ce fişe de lucru.. în .exerciţii de formulare a ideilor explicaţia.2 A murit Luchi. 3.manual. 4. de identificare a verbelor la echipe. .exerciţii de dezvoltare a ideilor exerciţiul.exerciţii de marcare prin pauză a echipe. jocul cu elemente de construcţie a didactic.2. individuală . 2. teme de lucru în clasă observar ea sistemati că.2 • Mi s-a terminat caietul. frontală. caiet.exerciţii de analiză gramaticală a verbelor identificate. diferite timpuri şi persoane.manual. 3. .manual.4. . principale într-un şir de enunţuri cu . evaluare orală. .. didactic.

2.exerciţii de înlocuire a unor expresii şi cuvinte cu echivalentele cerute de context. . . • Recapitulare cuvânt necunoscut prin raportarea la contextul în care apare.3. .4 . .activitate frontală.5. exerciţii de formulare a unor opinii şi puncte de vedere proprii referitoare la modul de redactare şi de prezentare a textelor etc. 4. fişe de lucru. teme de lucru în clasă .exerciţii de delimitare a unui text narativ în fragmente logice. explicaţia.1. în echipe. caiet. individuală că.exerciţii de formulare a ideilor principale.exerciţii de selectare a vocabularului adecvat.exerciţiul. .manual.3 . fişe de lucru. .3 • Şcoala (lectură) 7.exerciţii de citire a unor texte la prima vedere cu adaptarea ritmului şi . . . caiet. jocul didactic. evaluare orală. . . culegere. 2.povestirea orală a unor texte literare citite sau mesaje audiate. . conversaţia. . observar . teme de lucru în clasă .conversaţia. .manual.activitate frontală. jocul didactic. în echipe. exerciţiul.exerciţii de elaborare a unor compuneri după un plan propriu de idei .  .exerciţii de identificare a dialogului prezent într-un text narativ. individuală observar ea sistemati că.exerciţii de plasare corectă a alineatelor. evaluare orală.exerciţii de stabilire a ideilor în jurul cărora se organizează o temă dată. explicaţia.antrenament de corectare a pronunţării regionale.• Dialogul – rolul constitutiv al unui text narativ • Să scriem şi să pronunţăm corect: nai şi n-ai 6. 2.exerciţii de povestire a fiecărui fragment.

4 .formularea de enunţuri cu sensul corect al unor cuvinte. Evaluare observare a sistematic ă. explicaţia.. individuală . crt 1.activitate independentă ea sistemati că.exerciţiul. Cezar 3.1. evaluare orală. 4. planşe. . teme de lucru în clasă .1. Petrescu 4.asocierea unor momente din naraţiune cu ilustraţia corespunzătoare.4 • Evaluare Test de evaluare sumativă culegere.probă scrisă Unitatea de învăţare : S-au aurit a toamnă pădurile. 4. fişe de lucru. Aurul toamnei.. 4. . . . 8.4. de ref Detalieri de conţinut Nr.conversaţia. .fişe de evaluare .2 Să pronunţăm şi să scriem corect n-o şi nu-l . conversaţia.exerciţii de utilizare în contexte diverse. explicaţia.1.3. 4. ore D at a Activităţi de învăţare .exerciţii de împărţire a textului în Resurse .5.activitate frontală.formulări de întrebări pentru sesizarea raporturilor logice de tipul:din ce cauză?cu ce condiţie? . . jocul didactic.4.3 . a achiziţiilor lexicale noi.1. în echipe. evaluare 1. 4.4.manual. - Ob.2. .6 intonaţiei impuse de semnele de punctuaţie.analiza verbelor în tabel. culegere./ Comunicarea după imagini Număr de ore : 8 XI 24 XI Nr.4.

1. Toamna. culegere. .exerciţii de completare a propoziţiilor lacunare cu cuvintele n-o şi nu-l.exerciţii de explicare şi utilizare corectă a cuvintelor n-o şi nu-l. fişe de lucru. . Topârceanu 3.activitate frontală.exerciţii de formulare a ideilor principale. teme de lucru în clasă . . . Octavian Goga 2. .exerciţii de stabilire a sensului unui cuvânt necunoscut prin raportare la contextul în care apare şi de confruntare cu sensul oferit de dicţionar.1. în echipe. exerciţiul.jocul didactic.2.exerciţii de stabilire a sensului unui cuvânt necunoscut prin raportare la contextul în care apare şi de confruntare cu sensul oferit de dicţionar. 3. teme de lucru în clasă observare a sistematic ă.activitate frontală.2 3. teme de lucru în clasă . individuală . în echipe.exerciţii de transformare a unei secvenţe dialogate în povestire.3. individuală orală.2.2. explicaţia. .3.activitate frontală.manual. . 1. fişe de lucru.exerciţii de recunoaştere a corespondenţei dintre mesajul transmis de ilustraţie şi cel transmis de texte. . observare a sistematic ă. .exerciţii de recitare a unor poezii. . . exerciţiul.conversaţia. planşe.2. .exerciţii de identificare a temei din poeziile studiate.exerciţii de identificare a temei din poeziile studiate. explicaţia. . George 2.jocul didactic. Toamna.exerciţii de recunoaştere a corespondenţei dintre mesajul transmis de ilustraţie şi cel transmis exerciţiul. evaluare orală. planşe. . evaluare orală. . culegere.2. în echipe.manual.exerciţii de recitare a unor poezii. .2 unităţi logice de conţinut.conversaţia.1. .jocul didactic.

de compunere de enunţuri. 4.exerciţii de utilizare în comunicarea orală a unor părţi de propoziţie studiate. fişe de lucru.2 Cine? Când? Unde? de texte. teme de lucru în clasă observare a sistematic ă. observare a sistematic ă.4. .manual. culegere. 5.jocul didactic. în echipe. .exerciţii de completare a unor enunţuri cu elemente de construcţie a comunicării învăţate(substantiv). culegere.manual. planşe. de selectare. individual .ex plica ţia. 1.exerciţii de utilizare în comunicarea orală a unor părţi de propoziţie studiate. . 1. teme de lucru în clasă observare a sistematic ă. plan.2. planşe.3. 3. de completare.1. de punere în corespondenţă. fişe de lucru. .2. evaluare orală. explicaţia. probă scrisă de evaluare formativă .exerciţii de asociere a unor momente dintr-o naraţiune cu ilustraţiile corespunzătoare.1 Genul substantivului 6.explicaţia. conversaţia. . 5.exerciţii de identificare a determinanţilor spaţiali şi temporali ai acţiunii. .5.jocul didactic.3. . principale după imagini 4.6 .exerciţii de ortografie: de recunoaştere a formei corecte de scriere.conversaţia.exerciţii de discriminare a structurilor gramaticale corecte de cele incorecte în fluxul enunţului. exerciţiul.3. . exerciţiul. conversaţia.1. individuală . ilustraţii. .activitate frontală. fişe de lucru. evaluare orală. .manual. . Substantivul – 5. actualizare 4.exerciţii de utilizare a substabtivelor în genitiv şi dativ. Formularea ideilor 2.activităţi de grup pe teme diferite. învăţarea . exerciţiul.

. în echipe.exerciţii de redactare de texte narative.exerciţii de recitare a unor poezii.exerciţii de recunoaştere a corespondenţei dintre mesajul transmis de ilustraţie şi cel transmis de texte.activitate frontală. fişe de lucru.2 8.7.3. exerciţiul. individuală observare a sistematic ă 9.activitate frontală. în echipe. exerciţiul.exerciţii de identificare a temei din poeziile studiate.2.utilizarea corectă a ortogramelor.1.elaborarea unui plan de idei.redactarea compunerii după planul de idei.conversaţia.1. . . . Recapitulare 3. Marcela Peneş 3. Test de evaluare sumativă intuitivă. explicaţia. explicaţia.individ uală -f işe de evaluare. . . 4. .manual.2. Nu este esenţial – 2. . individuală . .4. .activitate frontală.1.3.activitate independentă observare sistematic ă.4. 2 .exerciţii de identificare a determinanţilor spaţiali şi temporali ai acţiunii. .4. 1.exerciţii de formulare a unor opinii şi puncte de vedere proprii referitoare la modul de redactare şi de prezentare a textelor. în echipe. 4. 2. fişe de lucru.manual. caiet. . probă scrisă de evaluare formativă .3.probă scrisă .exerciţii de stabilire a sensului unui cuvânt necunoscut prin raportare la contextul în care apare şi de confruntare cu sensul oferit de dicţionar. .analiza morfologică a părţilor de vorbire studiate.3. . planşe.conversaţia. . Evaluare 3 . .

exerciţii de formulare a ideilor principale. corectare în perechi.autodictări. .activitate frontală.exerciţii de identificare a temei din poeziile studiate. . .2 .2. în echipe. . .conversaţia.conversaţia. exerciţiul.1 Detalieri de conţinut Nr Data . individuală . observarea sistematică observarea sistematică. . 4.exerciţii de împărţire a textului în unităţi logice de conţinut.2.manual.Unitatea de învăţare : Vă rog! Vă mulţumesc / Politeţea în comunicare Număr de ore : Nr. . 4.manual.activitate frontală. Marcela Peneş 2.2. în echipe.exerciţii de recitare a unor poezii. . or e Activităţi de învăţare Resurse Evaluare • Cum e bine?. caiet.exerciţii de exprimare a propriilor opinii în legătură cu un fapt cunoscut. explicaţia.exerciţii de explicare şi utilizare . culegere. . evaluare orală. exerciţiul. Ob.exerciţii de identificare a personajelor. .folosirea dicţionarelor pentru identificarea sensului cuvintelor necunoscute. fişe de lucru. .jocul didactic.3. planşe. autocorectări. explicaţia. crt 1. .6. 2.4 . 1. de ref 2. .conversaţii pe teme cunoscute. .fişe de lucru.2 Dumbrava minunată.povestirea orală a textului. teme de lucru în clasă . Mihail Sadoveanu • Personajul literar • Să scriem şi să pronunţăm corect: n-are şi n-avem • .

exerciţiul. .manual. de prezentare. 1. probă scrisă de evaluare formativă . în echipe.conversaţia.3.1.manual. în scris.exerciţii de transformare a unei secvenţe dialogate în povestire.exerciţii de simulare a unor situaţii de comunicare cu parteneri diverşi.2 • Povestirea. . exerciţiul. .exerciţii de discriminare a elementelor esenţiale de cele de detaliu din mesajul comunicat / receptat. explicaţia. . a textului corectă a cuvintelor n-are şi n-avem.conversaţia. .exerciţii de dezvoltare a ideilor principale într-un şir de enunţuri cu înţeles logic.exerciţii de completare a propoziţiilor lacunare cu cuvintele nare şi n-avem. precum: utilizarea formulelor de salut. sistematică explicaţia. în echipe.simularea unor situaţii de comunicare în cadrul cărora elevii să realizeze acte de vorbire. .3.fişe de lucru. caiet.activitate frontală. observarea .4. individuală observarea sistematică. de solicitare. 2.1.3 . .fişe de lucru.activitate frontală. cu folosirea adecvată a timpurilor verbelor şi a persoanei verbului şi pronumelui. . . 2. de permisiune. caiet. individuală .4 • Situaţii de comunicare 4. pe teme diverse. . individuală .exerciţii de trecere de la vorbirea directă la vorbirea indirectă.

3. individuală .activitate frontală. probă scrisă de evaluare formativă observarea sistematică.observare sistematică. jocul didactic. . .3.activitate frontală. în echipe. 1.5.exerciţii de recunoaştere a părţilor principale şi secundare de propoziţie.manual.5. în echipe. fişe de lucru. . individuală .explicarea rolului pe care îl au semnele de punctuaţie învăţate studiate în textele citite.exerciţiul. . .3. caiet. 3. explicaţia. teme de lucru în clasă 7.2.exerciţii de împărţire a textului în unităţi logice de conţinut. . . exerciţiul.2 Onoarea mai presus. .exerciţii de ortografie: de recunoaştere a formei corecte de scriere. . explicaţia. evaluare orală.2 . 2.exerciţii de completare a unor enunţuri cu elemente de construcţie a comunicării: pronumele. 4. 2.conversaţii în grup. de compunere de enunţuri. de selectare.jocul didactic. în echipe.exerciţii de utilizare a cratimei în scrierea ortogramelor. .3. . 3. culegere. de completare.exerciţii de formulare a ideilor principale.. exerciţiul. fişe de lucru. .manual. în care elevii să pună întrebări şi să dea răspunsuri referitoare la un text citit..povestirea orală a unor texte citite sau mesaje audiate.folosirea dicţionarelor pentru identificarea sensului cuvintelor necunoscute.. explicaţia. .manual. de punere în corespondenţă. fişe de lucru.activitate frontală.exerciţii de exprimare a propriilor opinii în legătură cu un fapt cunoscut. . .2. . . Petre Ispirescu (lectură) observarea sistematică . planşe.conversaţia. 4.7 • Sarea în bucate.1 • Pronumele • Pronumele personal • Pronumele personal de politeţe 6. . culegere.6 .6 . Mircea Sântimbreanu • Ghilimelele • .conversaţia.

în echipe.2. caiet. 4.fişe de evaluare.1 . exerciţiul. . explicaţia.4 .conversaţia.4.1.3.manual.activitate gramaticală a pronumelor.3 • Evaluare individuală . fişe dintre mesajul transmis de ilustraţii şi de lucru.identificarea sensului cuvintelor. frontală.povestirea unui fragment.1.1 • Recapitulare 9. 2.activitate independentă observarea sistematică .1.recunoaşterea corespondenţei . 3. cel transmis de texte. .8. . .probă scrisă . . 3.recunoaşterea şi analiza . individuală Test de evaluare sumativă .4. 1.

5.1. fişe de lucru.6 .1. 2 Cartea . 3. . 3. . individuală .exerciţii de citire a unor texte la prima vedere cu adaptarea ritmului şi intonaţiei impuse de semnele de punctuaţie.manual.2. probă scrisă .3. culegere. 2. Semnele de punctuaţie Verbul .observare sistematică.6 .2.2.conversaţia. teme de lucru în clasă observarea sistematică.4 .4.conversaţia.4. exerciţiul .2 Detalieri de conţinut N Data r or e Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Citirea unor texte cunoscute .manual.manual.2. în echipe. culegere.formularea de enunţuri cu sensul corect al unor cuvinte. 3. culegere. . .3.1. exerciţiul. fişe de lucru.asocierea unor momente din naraţiune cu ilustraţia corespunzătoare. 3.jocul didactic. planşe.formularea de enunţuri cu sensul corect al unor cuvinte.2. 2. . explicaţia. 4.1 2.4 . .1.exerciţii de construire a propoziţiilor simple şi a propoziţiilor dezvoltate.3 . 2. evaluare orală. 4. observarea sistematică. evaluare orală. fişe de lucru. 3.Unitatea de învăţare Recapitulare Număr de ore Nr crt 1 Ob.5 . planşe.activitate frontală. explicaţia. Cuvântul . Rolul ilustraţiilor. teme de lucru în clasă .3 . de ref 1.

Planul de idei dat 5. 4. fişe de lucru.exerciţii de ascultare a unor mesaje în diferite condiţii de comunicare. observarea sistematică.4.6 Compunere după un plan propriu .1. . evaluare orală. . explicaţia.conversaţia. individuală de evaluare formativă .exerciţii de transformare a unei secvenţe dialogate în povestire. . 4. planşe.manual. .exerciţii de ascultare a unor mesaje în diferite condiţii de comunicare.exerciţii de stabilire a acordurilor gramaticale. exerciţiul. . .exerciţii de sesizare a corespondenţei elementelor verbale cu cele nonverbale(gesturi.activitate frontală.conversaţia. . teme de lucru în clasă observarea sistematică.manual. .4. .exerciţii de sesizare a corespondenţei elementelor verbale cu cele nonverbale(gesturi. 2. planşe. 4. . explicaţia. fişe de lucru.exerciţii de analiză gramaticală a verbelor identificate.exerciţii de completare a unor enunţuri cu elemente de construcţie a cumunicării.4.exerciţiul.exerciţii de transformare a propoziţiilor simple în propoziţii dezvoltate. explicaţia.3 . jocul didactic.6 Părţile componente ale compunerii . de identificare a verbelor la diferite timpuri şi persoane. cu folosirea adecvată a timpurilor verbelor şi a persoanei verbului şi pronumelui. . . .ex. mimică) în comunicare.activitate frontală. în echipe.exerciţii de reformulare a unui mesaj.4. culegere.4. mimică) . 4. teme de lucru în .1.3 .jocul didactic. culegere. Compunere după un plan dezvoltat . în echipe. . evaluare orală. 2. individuală .

4.exerciţii de stabilire a ideilor în jurul cărora se organizează o temă dată. cu folosirea adecvată a timpurilor verbelor şi a persoanei verbului şi pronumelui.3.jocul didactic. .6.exerciţii de reformulare a unui mesaj.manual. Pronumele în comunicare.1.2 Formularea ideilor principale după imagini  8. 3. . .4. exerciţiul. planşe.3. jocul didactic. .exerciţii de reformulare a unui mesaj. culegere.6.exerciţii de sesizare a corespondenţei elementelor verbale cu cele nonverbale(gesturi.2 . .exerciţii de transformare a unei secvenţe dialogate în povestire.activitate frontală. explicaţia.1. evaluare orală.jocul didactic. 1 Substantivul .activitate frontală.5 .conversaţia.exerciţii de utilizare a substabtivelor în genitiv şi dativ. teme de lucru în clasă . 4.exerciţii de utilizare în comunicarea orală a unor părţi de propoziţie studiate. . explicaţia. mimică) în comunicare. observarea sistematică.exerciţiul. culegere. fişe de lucru.2. exerciţiul. .manual. 3. probă scrisă de evaluare formativă 7. .observare sistematică. individuală . în echipe.6 2.3. .exerciţii de stabilire a acordurilor gramaticale.4. . . Povestirea în scris a unui text . în echipe.exerciţii de discriminare a structurilor gramaticale corecte de cele incorecte în fluxul enunţului. . .exerciţii de formulare a ideilor după imagini . 1. individuală clasă . fişe de lucru.

. de prezentare. individuală observarea sistematică Recapitulare .manual.recunoaşterea şi analiza gramaticală a pronumelor. Exerciţii diverse . 11.activitate frontală. precum: utilizarea formulelor de salut.activitate frontală. individuală . caiet. 3. 2. caiet.4. 1. .4. 2.conversaţia.1.1. 1 1. . individuală .2.identificarea sensului cuvintelor. sistematică explicaţia. în echipe. .2.exerciţii de transformare a unei secvenţe dialogate în povestire. pe teme diverse.3 .1.1. .3.recunoaşterea corespondenţei dintre mesajul transmis de ilustraţii şi cel transmis de texte. fişe de lucru. .activitate frontală.4 . 1. exerciţiul. . sistematică explicaţia.1 Concurs ”Cine ştie .exerciţii de discriminare a elementelor esenţiale de cele de detaliu din mesajul comunicat / receptat. observarea . de solicitare.fişe de lucru. de permisiune.3.9. câştigă!” .4 . 3. .conversaţia.simularea unor situaţii de comunicare în cadrul cărora elevii să realizeze acte de vorbire.manual. 2.povestirea unui fragment.1.4 Situaţii de comunicare 10. observarea . în echipe. în echipe. exerciţiul. cu folosirea adecvată a timpurilor verbelor şi a persoanei verbului şi pronumelui. .1.exerciţii de simulare a unor situaţii de comunicare cu parteneri diverşi.

culegere. . crt 1..12.6. 1. 4.2.fişe de evaluare.5 Iarna.4.5. autocorectări. 4.fişe de lucru. -observarea sistematică -observare sistematică. de ref Detalieri de conţinut Nr Data . fişe de lucru.3 Evaluare Test de evaluare sumativă .1.4 Iarna. individuală -manual.2. -conversaţii pe teme cunoscute.. explicaţia. Vasile . -manual. caiet.1 2./ Întrebările şi răspunsurile în comunicare Număr de ore : Nr. exerciţiul.2.1 .. Barbu . 3. Ştefănescu 2. -exerciţii de stabilire a sensului unui cuvânt necunoscut prin raportare la contextul în care apare şi de confruntare cu sensul/sensurile oferite de dicţionare. probă scrisă de evaluare formativă . -conversaţia.probă scrisă Unitatea de învăţare: Se cern norii de zăpadă.2.1. or e Activităţi de învăţare Resurse Evaluare 2. corectare în perechi. -activitate frontală. -autodictări. Delavrancea 3.activitate independentă . explicaţia. în echipe. -exerciţiul. Alecsandri 2. -exerciţii de recitare a unor poezii. -exerciţii de exprimare a propriilor opinii în legătură cu un fapt cunoscut. Ob. -exerciţii de identificare a temei din poeziile studiate.

3.

3.3,4.3 Întrebările şi

răspunsurile în comunicare. Intonarea propoziţiilor

-exerciţii de citire explicativă şi selectivă pentru desprinderea informaţiilor esenţiale şi de detaliu dintr-un text citit; -exerciţii de identificare a elementelor descriptive dintr-un text. -exerciţii de marcare prin intonaţie a semnului întrebării, a semnului exclamării, a virgulei- în enumerare şi în vocativ; exerciţii de marcare prin pauză a punctului şi a punctelor de suspensie dintr-un text citit; -exerciţii de formulare a unor enunţuri interogative, enunţiative sau exclamative.

jocul didactic; -activitate frontală, în echipe, individuală -manual, fişe de lucru, culegere, planşe; -conversaţia, explicaţia, exerciţiul,jocul didactic; -activitate frontală, în echipe, individuală -manual, fişe de lucru, culegere, planşe; -conversaţia, explicaţia, exerciţiul,jocul didactic; -activitate frontală, în echipe, individuală -manual, culegere, fişe -observarea sistematică, evaluare orală, teme de lucru în clasă

4.

4.3,4.5 Compunere pe baza 4.6 unor cuvinte şi

expresii de sprijinBucuriile iernii

-exerciţii de elaborare a planului iniţial al compunerii; -exerciţii de elaborare a unei compuneri pe baza unor cuvinte şi expresii date; -exerciţii de aşezare corectă a textului în pagină, exerciţii de plasare corectă a alineatelor.

-observarea sistematică, evaluare orală, teme de lucru în clasă

5.

1.2,2.3 O noapte de iarnă, ,

-exerciţii de asociere a unor momente dintr-o naraţiune cu

-observare sistematică,

3.1, 3.2,3 .5, 4.2

Fănuş Neagu

6.

2.2,2.5 Numeralul , 4.1, 4.4

7.

2.3,2.6 La Polul Nord, , Marin Sorescu 3.7

(lectură)

ilustraţiile corespunzătoare; -exerciţii de identificare a dialogului prezent într-un text narativ; -exerciţii de împărţire a textului în unităţi logice de conţinut şi de formulare a ideilor principale; -exerciţii de transformare a unei secvenţe dialogate în povestire. -exerciţii de pronunţare a numeralelor cardinale complexe; -exerciţii de completare a unor enunţuri cu elemente de construcţie a comunicării învăţate(numeral); -copieri, transcrieri selective, dictări de enunţuri sau texte ce conţin numerale compuse. -povestirea orală a unor texte citite sau mesaje audiate; -exerciţii de exprimare a propriilor opinii în legătură cu un fapt cunoscut; -conversaţii în grup, în care elevii să pună întrebări şi să dea răspunsuri referitoare la un text citit.

de lucru; -exerciţiul, explicaţia, jocul didactic; -activitate frontală, în echipe, individuală -manual, culegere, fişe de lucru; -exerciţiul, explicaţia, jocul didactic;

probă scrisă de evaluare formativă

-observare sistematică, probă scrisă de evaluare formativă

-manual, fişe -observarea de lucru, caiet; sistematică -conversaţia, explicaţia, exerciţiul; -activitate frontală, în echipe, individuală

8.

1.2,3.2 , 3.5, 4.3

Recapitulare

-recunoaşterea corespondenţei dintre mesajul transmis de ilustraţii şi cel transmis de texte; -exerciţii de completare a propoziţiilor cu semne de punctuaţie corespunzătoare; -formulări de întrebări şi răspunsuri; -dictări de enunţuri sau texte ce conţin numerale. Test de evaluare sumativă

9.

3.2,3.6 , 4.1, 4.3

Evaluare

-manual, culegere, fişe de lucru; -exerciţiul, explicaţia, jocul didactic; -activitate frontală, în echipe, individuală -fişe de evaluare

-observare sistematică, probă scrisă de evaluare formativă

-probă scrisă

exerciţii de delimitare a unui text în fragmente logice. fişe de lucru. . explicaţia. 4. .. în echipe.exerciţii de redactare a unor texte narative. or e Activităţi de învăţare Resurse Evaluare • Domnu` Trandafir.. .observare sistematică.folosirea dicţionarelor pentru identificarea sensului cuvintelor necunoscute.Unitatea de învăţare: Mi-am slujit ţara . 3.2.manual.4. de ref 1.exerciţii de formulare a ideilor principale.2 Detalieri de conţinut Nr Data .manual. .activitate .conversaţia.2.exerciţiul. Ob. .2 .selectarea din text a caracteristicilor fizice şi morale ale personajelor. Mihail Sadoveanu 2. . sistematică explicaţia.6 • Trăsăturile fizice şi morale ale personajelor literare . .activitate frontală. culegere. observarea . probă scrisă de evaluare formativă . crt 1. caiet. individuală . . dialogate şi .3. . descriptive. .exerciţii de povestire a fiecărui fragment.selectarea din text a caracteristicilor fizice şi morale ale personajelor. jocul didactic./ Comunicarea despre personajul literar Număr de ore : Nr. fişe de lucru. exerciţiul.grupări de personaje în funcţie de anumite caracteristici.

în echipe.manual.exerciţiul. . 3. explicaţia. . .2.1. exerciţiul.3 .exerciţii de descriere a unor fiinţe. a achiziţiilor lexicale noi.5 • Portretul unui coleg . .exerciţii de completare a unor enunţuri cu elemente de construcţie a comunicării învăţate(adjectiv). fişe de lucru. 3. . explicaţia.6 . Viorica Huber 4.exerciţii de aşezare corectă în pagină. individuală 5.funcţionale. în echipe. cuprins şi încheiere.activitate frontală. . jocul didactic. . 4. 4.exerciţii de utilizare în contexte diverse. fişe de lucru. .conversaţia.3. .1 • Adjectivul .exerciţii de împărţire a textului în unităţi logice de conţinut.observare sistematică. individuală . exerciţiul. sistematică explicaţia. 4.conversaţia.exerciţii de stabilire a acordurilor gramaticale.selectarea din text a caracteristicilor fizice şi morale ale personajelor.activitate frontală.formulări de întrebări pentru sesizarea raporturilor logice de tipul:din ce cauză?cu ce condiţie? . .exerciţii de plasare corectă a alineatelor.5. în . caiet.3.manual. 1. . în echipe. individuală . . . fişe de lucru.manual. caiet. .activitate frontală. .2.exerciţii de transformare a propoziţiilor simple în propoziţii frontală. culegere. observarea .exerciţii de formulare a ideilor principale.4.2 • George Enescu.antrenament de structurare a textului scris în cele trei părţi:introducere. probă scrisă de evaluare formativă observarea sistematică . 2.

.5.lectura unor articole din revistele pentru copii. 3.selectarea din text a caracteristicilor fizice şi morale ale personajelor. afişe sau articole din revistele pentru copii. explicaţia.2. sistematică explicaţia.conversaţia.2 • Meşterul Nicu. exerciţiul. 1.manual. Afişul. .exerciţii de împărţire a textului în unităţi logice de conţinut. .exerciţii de formulare a ideilor principale.exerciţii de utilizare în contexte diverse.1 .4. exerciţiul. . culegere. probă scrisă de evaluare formativă observarea sistematică .formulări de întrebări pentru sesizarea raporturilor logice de tipul:din ce cauză?cu ce condiţie? . fişe de lucru.activitate frontală.6.5 • Comunicarea nonverbală-prin gesturi şi mimică . fişe de lucru. . 4.jocuri gramaticale de corectare a greşelilor de ortografie(adjectivele terminate în –iu) .7 • Textul neliterar.conversaţia. individuală 9.exerciţiul.1.mimică) în comunicare. explicaţia. individuală .3 . în echipe. 3. Alexandru Vlahuţă 7. . .manual. individuală . fişe de lucru.identificarea situaţiilor când se echipe. a achiziţiilor lexicale noi.observare sistematică.1.manual. 1.3. . . caiet. observarea . .activitate frontală.exerciţii de sesizare a corespondenţei elementelor verbale cu cele nonverbale(gesturi. .2. jocul didactic. .activităţi de grup pe teme diferite.exerciţii de identificare a elementelor prezente în ilustraţii care completează informaţia transmisă de diverse texte. . caiet. . 1. Articolul dezvoltate prin adăugarea de adjective. în echipe.

3.exerciţii de împărţire a textului în unităţi logice de conţinut. fişe de lucru. probă scrisă de evaluare formativă . explicaţia. individuală .formulări de întrebări pentru sesizarea raporturilor logice de tipul:din ce cauză?cu ce condiţie? . .selectare din text a caracteristicilor fizice şi morale ale personajelor.2.observare sistematică. explicaţia. în echipe.manual. 10.lectură 11.probă scrisă . . Teste de evaluare sumativă . .exerciţii de formulare a ideilor principale.exerciţii de comunicare prin gesturi şi mimică.observare sistematică. .fişe de evaluare.manual. probă scrisă de evaluare formativă . .5 • Evaluare .4 • Recapitulare 12. 3. individuală .activităţi de grup pe teme diferite.3.selectarea din text a caracteristicilor fizice şi morale ale personajelor.2. în echipe. a achiziţiilor lexicale noi.exerciţiul.4.activitate frontală. . individuală . . culegere. jocul didactic. . fişe de lucru.activitate frontală. jocul didactic.6 • Un explorator român.4.exerciţii de realizare a unor texte neliterare. . . . culegere. .exerciţii de formulare a unor opinii şi puncte de vedere proprii referitoare la modul de redactare şi de prezentare a textelor.exerciţiul.exerciţii de transformare a propoziţiilor simple în propoziţii dezvoltate prin adăugarea de adjective. după Constantin Motaş . . 4.poate comunica şi prin gesturi sau mimică.exerciţii de utilizare în contexte diverse. .activitate frontală. 3.

conversaţia..1 Mama.manual.. or e Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Amintiri din copilărie.activitate frontală.4 . culegere. 4. sistematică explicaţia.exerciţii de recunoaştere a corespondenţei dintre mesajul transmis de ilustraţie şi cel transmis de texte. 2. . . explicaţia. 2.6. 3. . individuală . caiet.exerciţii de formulare a ideilor principale.3.2.exerciţii de stabilire a sensului unui cuvânt necunoscut prin raportare la contextul în care apare şi de confruntare cu sensul /sensurile oferite de dicţionare. observarea . fişe de lucru. .1 . jocul didactic. Panait Cerna . . probă scrisă de evaluare formativă . . 4. Ob./ Comunicarea despre locuri şi întâmplări Număr de ore : Nr.2. . Ion Creangă 2. . fişe de lucru.exerciţiul. crt 1.exerciţii de delimitare a unui text narativ în fragmente logice.observare sistematică. .2.manual.exerciţii de recitare a unor poezii. în echipe..2. de ref 1.activitate independentă Unitatea de învăţare : Când mă gândesc la locul naşterii mele.exerciţii de exprimare a propriilor opinii în legătură cu un fapt cunoscut.2 Detalieri de conţinut Nr Data .

6 . -exerciţii de formulare a unor opinii şi puncte de vedere proprii referitoare la modul de redactare şi prezentare a textelor. . 2.exerciţii de descriere a unot fiinţe.5.3. exerciţiul.4.exerciţii de construire a propoziţiilor simple şi a propoziţiilor dezvoltate. jocul didactic. individuală . în echipe. corectare în perechi. jocul didactic. .3. culegere. . . .5. semnul exclamării).6 Realizarea autoportretului . în echipe. 3. explicaţia. 4.observare sistematică. . explicaţia. . autocorectări.observare sistematică.activitate frontală.activitate frontală.activitate frontală.1 Propoziţia. fişe de lucru.exerciţii de elaborare a unor compuneri. fişe de lucru.exerciţiul. . individuală . semnul întrebării. 4.conversaţii pe teme cunoscute.manual. . probă scrisă de evaluare formativă . . în echipe.exerciţii de identificare a temei din poeziile studiate. .exerciţii de utilizare a semnelor de punctuaţie ( punctul.3 .exerciţii de completare a unor enunţuri cu elemente de construcţie a comunicării învăţate. Felurile propoziţiilor .manual.autodictări.exericiţii de recunoaştere şi prezentare sumară a trăsăturilor fizice ţi sufleteşti. individuală . culegere. . . exerciţii de diferenţiere a propoziţiilor simple de cele dezvoltate. probă scrisă de evaluare formativă 4.exerciţiul. exerciţii de transformare a propoziţiilor simple în propoziţii dezvoltate şi invers.

.5. 4.exerciţii de recitare a unor poezii. . exerciţiul. fişe de lucru. .3. . corectare în perechi.exerciţii de formulare a unor opinii şi puncte de vedere proprii referitoare la modul de redactare şi de prezentare a textelor. .exerciţii de prezentare a imaginii de ansamblu a spaţiului sau a obiectului descris.exerciţiul.activitate frontală. .exerciţii de aşezare corectă s textului în pagină. fişe de lucru.4. . explicaţia.activitate frontală. . . culegere. .exerciţii de redactare a unor tipuri diverse de texte cu destinaţie specifică : invitaţia. explicaţia. . Alexandru Vlahuţă 6. .exerciţiul. individuală . fişe de lucru.exerciţii de identificare a temei din poeziile studiate. jocul didactic. probă scrisă de evaluare formativă . individuală .exerciţii de exprimare a propriilor opinii în legătură cu un fapt cunoscut.autodictări. explicaţia.observare sistematică.manual.conversaţia.manual.5 Invitaţia folosirea dicţionarelor pentru identificarea sensului cuvintelor necunoscute.3.conversaţii pe teme cunoscute.6.. . exerciţii de identificare a elementelor descriptive dintr-un text.2.. în echipe.activitate frontală. 1.observare sistematică. . . caiet. probă scrisă de evaluare formativă observarea sistematică . .2. în echipe.exerciţii de explicare şi utilizare corectă a cuvintelor: mai şi m-ai.1 Scrisoare învăţătorului meu. 2. 4. în echipe. .manual. .5 Pe Argeş în jos. Petre Ghelmez 7.4 . autocorectări.. 2. jocul didactic. culegere.2.

3. 3. . individuală . -exerciţii de recunoaştere a .1. exerciţiul. sistematică -conversaţia. în echipe. sistematică explicaţia. caiet.1.activitate frontală. 4.4. fişe -observarea de lucru.observare sistematică.exerciţii de recunoaştere a corespondenţei dintre mesajul transmis de ilustraţie şi cel transmis de texte. Nicolae Labiş (lectură) . fişe de lucru. în echipe. cuprins şi încheiere.2 . . .4 .4 . -exerciţii de recitare a unor poezii.conversaţia. 3. -activitate frontală.exerciţii de recunoaştere a corespondenţei dintre mesajul transmis de ilustraţie şi cel transmis de texte. individuală . . .exerciţii de elaborare a unor compuneri: după un suport vizual. culegere. cuprins şi încheiere. probă scrisă de evaluare formativă -manual. explicaţia. 4.activitate frontală.2 Întâlnire cu mama.4.2.exerciţii de aşezare corectă a textului în pagină. jocul didactic. observarea . .1.exerciţii de aşezare corectă a textului în pagină. individuală .5 Compunere cu plan simplu dat şi cu imagini ajutătoare: Locul natal 10.manual. . 1.antrenament de strucutrare a textului scris în cele trei părţi: introducere. caiet.exerciţii de elaborare a unor compuneri: după un suport vizual şi după un plan simplu dat.antrenament de strucutrare a textului scris în cele trei părţi: introducere. . explicaţia. -exerciţii de identificare a temei din poeziile studiate.2. în echipe. 3. . . -exerciţii de stabilire a sensului unui cuvânt necunoscut prin raportare la contextul în care apare şi de confruntare cu sensul oferit de dicţionar.5 Povestirea unei întâmplări după un şir de imagini 9.manual. exerciţiul.8. fişe de lucru.exerciţiul.

2.observare sistematică. . jocul didactic.4 .exerciţiul. în echipe. probă scrisă . 2.individ uală . Ob.6 Evaluare . explicaţia.2. .1 Detalieri de conţinut Nr Data . . . exerciţii de transformare a propoziţiilor simple în propoziţii dezvoltate şi invers. Stelian Filip .4. 2. .probă scrisă Unitatea de învăţare: Jocul de-a primăvara / Comunicarea despre fapte Număr de ore: Nr. probă scrisă de evaluare formativă . crt 1. or e Activităţi de învăţare Resurse Evaluare • Cucul pus pe glume.fişe de evaluare.4.5.4.2.4. culegere.exerciţii de exprimare a propriilor opinii în legătură cu un fapt .exerciţii de completare a unor enunţuri cu elemente de construcţie a comunicării învăţate Test de evaluare sumativă 12. fişe de lucru.manual.activitate independentă .4. de ref 2. culegere. .exerciţii de construire a propoziţiilor simple şi a propoziţiilor dezvoltate.11. fişe de lucru.exerciţii de recitare a unor poezii.6 4. .5.manual.6 Recapitulare corespondenţei dintre mesajul transmis de ilustraţie şi cel transmis de texte.observare sistematică.activitate frontală.4 .

5. 1. fişe de lucru.manual. 1.exerciţii de identificare a unor cauze care împiedică înţelegerea mesajului (voce slabă. neatenţia).activitate frontală. zgomotul. 2.exerciţii de recunoaştere a corespondenţei dintre mesajul transmis de ilustraţie şi cel transmis de texte. . individuală . exerciţiul.exerciţii de identificare a temei din poeziile studiate.manual. Fănuş Neagu 3. de lucru.conversaţia. caiet.observare sistematică.cunoscut.2. jocul didactic. fişe studiate. . pronunţarea incorectă.exerciţii de formulare a ideilor principale. 3.exerciţii de delimitare a unui text narativ în fragmente logice. . 4.activitate frontală. .activitate frontală. individuală .conversaţia.1 • De ce nu înţelegem mesajul? .autodictări.exerciţiul. exerciţiul. . individuală de evaluare formativă observarea sistematică 4. fişe de lucru.exerciţii de recunoaştere a corespondenţei dintre mesajul transmis de ilustraţie şi cel transmis de texte.3. explicaţia.exerciţii de utilizare în comunicarea . . 1. .exerciţii de stabilire a sensului unui cuvânt necunoscut prin raportare la contextul în care apare şi de confruntare cu sensul /sensurile oferite de dicţionare.4 • Predicatul verbal .2. autocorectări. caiet.4.6 4. observarea sistematică . . . 3. . explicaţia. .3.2 • Ţara poveştilor. în echipe.conversaţii pe teme cunoscute. . probă scrisă . . explicaţia. corectare în perechi. orală a unor părţi de propoziţie culegere. .1. în echipe.manual. în echipe.2.3.

2. explicaţia. Subiectul simplu. .exerciţii de recunoaştere a corespondenţei dintre mesajul transmis de ilustraţie şi cel transmis de texte. .3. observarea .2.1. .exerciţiul.exerciţii de completare corectă a propoziţiilor lacunare cu structurile morfologice învăţate. . probă scrisă de evaluare formativă .2 • Un joc nou. fişe de lucru. explicaţia. . . . jocul didactic. . 3.3. în echipe. . fişe de lucru. .4 • Subiectul. Călin Gruia 6.exerciţii de stabilire a acordului .exerciţii de formulare a ideilor principale.observare sistematică.5. .6 4. 3.exerciţii de recunoaştere a părţilor principale de propoziţii.exerciţii de utilizare în comunicarea orală a unor părţi de propoziţie studiate. 1. în echipe.conversaţia.activitate frontală. . .5.exerciţii de recunoaştere a părţilor principale de propoziţii.exerciţii de explicare şi utilizare corectă a cuvintelor: întruna şi întruna.exerciţii de stabilire a sensului unui cuvânt necunoscut prin raportare la contextul în care apare şi de confruntare cu sensul /sensurile oferite de dicţionare. jocul didactic. individuală . Părţile de vorbire prin care se exprimă subiectul. . exerciţiul. .manual. culegere.2 4. 1. individuală de evaluare formativă .exerciţiul.exerciţii de delimitare a unui text narativ în fragmente logice.exerciţii de stabilire a acordului dintre predicat şi subiect. caiet.manual. sistematică explicaţia.activitate frontală. exerciţii de discriminare a structurilor gramaticale corecte de cele incorecte în fluxul enunţului.

în echipe. individuală .2. explicaţia.3. 3. .manual.4.5. fişe de lucru. . fişe de lucru. exerciţii de selectare a vocabularului adecvat.exerciţii de completare corectă a propoziţiilor lacunare cu structurile morfologice învăţate. 2. exerciţiul. -exerciţiul. 4. în care elevii să pună întrebări şi să dea răspunsuri referitoare la un text citit.7 • Micul prinţ.6 • Recapitulare . . fişe .exerciţiul. propoziţie studiate.observare sistematică.manual. culegere.antrenament de structurare a textului scris în cele trei părţi: introducere. exerciţii de discriminare a structurilor gramaticale corecte de cele incorecte în fluxul enunţului. observarea sistematică .activitate frontală.exerciţii de exprimare a propriilor opinii în legătură cu un fapt cunoscut. 4. . 3.activitate frontală. individuală . cuprins şi încheiere.6 • Compunerea cu început sau cu sfârşit dat 8.3.conversaţii în grup. . probă scrisă de evaluare formativă 9. în echipe. probă scrisă de evaluare .exerciţii de exprimare a propriilor de lucru.exerciţii de utilizare a unor părţi de . . în echipe. individuală . caiet. opinii în legătură cu un fapt . cu 7.exerciţii de formulare a unor opinii şi puncte de vedere referitoare la modul de redactare şi de prezentare a textelor.6.exerciţii de elaborare a unor compuneri: cu început sau sfârşit dat. .2. . Antoine de SaintExupery dintre predicat şi subiect. jocul didactic.activitate frontală. . . culegere. 2.conversaţia. explicaţia.povestirea orală a unor texte citite sau mesaje audiate.Acordul predicatului subiectul. .observare sistematică.6.manual.

de ref 2. . crt 1. individuală .6. Test de evaluare sumativă explicaţia.5.observare sistematică.exerciţii de identificare a acordului dintre subiect şi predicat.exerciţii de redactare de texte narative.2.fişe de evaluare. Detalieri de conţinut Nr Data . Ob.6 4.manual. .exerciţii de recitare a unor poezii. .activitate independentă formativă . . .probă scrisă Unitatea de învăţare: Părerea şi atitudinea ta contează!/ Exprimarea acordului / dezacordului în comunicare Număr de ore: Nr.2.alcătuire de enunţuri după anumite cerinţe.10 2. Tudor Arghezi . .2.activitate frontală. jocul didactic. . or e Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Cuiul. 3. fişe . .4 .exerciţii de exprimare a propriilor culegere.6 • Evaluare cunoscut. în echipe.

exerciţiul.2.exerciţii de recunoaştere a corespondenţei dintre mesajul transmis de ilustraţie şi cel transmis de texte.1 Musca la arat. . .observare sistematică. autocorectări.activitate frontală. . 3.conversaţia.autodictări.2.4 . individuală . explicaţia. selectarea din texte a caracteristicilor morale ale unor personaje.conversaţii pe teme cunoscute.2. corectare în perechi. fişe de lucru. individuală probă scrisă de evaluare formativă observarea sistematică .1 4. explicaţia.activitate frontală. de lucru.exersarea actelor de vorbire: povestirea unor fapte şi întâmplări.manual. în echipe.manual.exerciţiul. corectare în perechi. jocul didactic. . .conversaţii pe teme cunoscute.2. fişe de lucru.activitate frontală.6 Ce părere aveţi? 3. . . jocul didactic. 2. . 4. . caiet. . explicaţia. 1.6. în echipe. probă scrisă de evaluare formativă .autodictări. 4. culegere.6 .6.exerciţii de identificare a temei din poeziile studiate.1 opinii în legătură cu un fapt cunoscut. . Alexandru Donici . exprimarea acordului sau dezacordului în legătură cu un fapt sau cu atitudinea unei persoane.exerciţii de exprimare a propriilor opinii în legătură cu un fapt cunoscut. autocorectări. . 2. .exerciţii de identificare a temei din poeziile studiate. . .exerciţiul.5. 2.exerciţii de redactare de texte narative pornind de la un proverb.activităţi de grup pe teme diferite. .exerciţii de recitare a unor poezii. . în echipe. individuală .

fişe de lucru. a achiziţiilor lexicale noi.manual.activitate frontală . explicaţia.2 . 4. în echipe.4 Atributul .exerciţii de recunoaştere a părţilor secundare de propoziţie. . 3. . sistematică explicaţia.exerciţiul.6.activitate frontală.2. . fişe . 2. culegere.7 Un suflet nobil.2.1 Ciuboţelele ogarului. individuală .exerciţii de completare a unor enunţuri cu elemente de construcţie a comunicării învăţate (adjectiv).exerciţii de citire explicativă şi selectivă pentru desprinderea informaţiilor esenţiale şi de detaliu dintr-un text citit.exerciţii de exprimare a propriilor opinii în legătură cu un fapt cunoscut. 2.3 .3.exerciţii de utilizare în contexte diverse. .manual.povestirea orală a unor texte citite sau mesaje audiate. în care elevii să pună întrebări şi să dea răspunsuri referitoare la un text citit. explicaţia.2. individuală .6 . de Edmondo de Amicis . . Recapitulare .conversaţia. . caiet. probă scrisă de evaluare formativă observarea sistematică 6.5.manual.activitate frontală. . caiet.4. exerciţiul. .observare sistematică. . jocul didactic. . fişe de lucru. 2. . 3. .exrciţii de exprimare a acordului sau dezacordului în legătură cu un 5.conversaţii în grup.manual. . . culegere.3.2. Călin Gruia Să scriem şi să pronunţăm corect: odată şi o dată folosirea dicţionarelor pentru identificarea sensului cuvintelor necunoscute întâlnite. fişe de lucru. exerciţiul.exerciţii de transformare a unor propoziţii simple în propoziţii dezvoltate prin adăugarea unor adjective. 7.observare sistematică. observarea . în echipe. 4. . 1.6 .3.conversaţia.exerciţii de utilizare în comunicarea orală a unor părţi de propoziţie învăţate.

autodictări.exerciţiul. . explicaţia.exerciţii de recitare a unor poezii. . fişe de lucru. . . or e Activităţi de învăţare Resurse Evaluare folosirea dicţionarelor pentru identificarea sensului cuvintelor necunoscute. 2. .fişe de evaluare. .activitate independentă probă scrisă de evaluare formativă . .1 Detalieri de conţinut Fiind băiet păduri cutreieram.exerciţii de identificare a temei din poeziile învăţate./ Comunicarea impresiilor şi sentimentelor Număr de ore: Nr.activitate frontală. Ob.2 .6 8. . . 2. . probă scrisă de evaluare formativă . de ref 1.manual.6 Evaluare fapt sau cu atitudinea unei persoane. .exerciţii de utilizare în contexte diverse. crt 1.exerciţii de exprimare a propriilor opinii în legătură cu un fapt cunoscut.4. 4. culegere..3.2 • .exerciţiul.2.exerciţii de redactare a unui text cu titlul O faptă bună. . autocorectări. în echipe. 3.4.3. în echipe. explicaţia. Test de evaluare sumativă de lucru.probă scrisă Unitatea de învăţare: Un rai din basme văd. individuală . a achiziţiilor lexicale noi.activitate frontală.2.6. jocul didactic.exerciţii de analiză gramaticală a unor atribute. Mihai Eminescu Nr Data .1. jocul didactic. corectare .. ..observare sistematică.

5.1 Din copilăria mea. 2. 3.observare sistematică. .observare sistematică. . .exerciţiul. .manual. . explicaţia. . 4. 4. exerciţiul.2. exerciţii de transformare a propoziţiilor simple în propoziţii dezvoltate şi invers.4 • . .2 • Basm.exerciţii de recunoaţtere a părţilor 3.exerciţii de utilizare în comunicarea orală a unor părţi de propoziţie studiate. culegere.4 .exerciţii de explicare şi utilizare corectă a cuvintelor demult şi de mult. .activitate frontală. culegere.manual. . probă scrisă de evaluare formativă . probă scrisă de evaluare formativă observarea sistematică 4.activitate .exerciţii de recitare a unor poezii. 2.6. în echipe.exerciţii de identificare a temei din poeziile studiate. individuală .exerciţii de dezvoltare a ideilor principale într-un şir de enunţuri cu înţeles logic.conversaţia.conversaţii pe teme cunoscute. fişe de lucru. Geo Bogza individuală . corectare în perechi.exerciţiul. caiet. . .activitate frontală. . jocul didactic. .exerciţii de delimitare a unui text narativ în fragmente logice. fişe de lucru. explicaţia.2. .3. 2.2. explicaţia.manual. . în echipe. . Lucian Blaga în perechi.exerciţii de exprimare a propriilor opinii în legătură cu un fapt cunoscut.4.autodictări. fişe de lucru.6 • Complementul . autocorectări.exerciţii de formulare a ideilor principale într-o succesiune logică.exerciţii de citire explicativă şi selectivă pentru desprinderea informaţiilor esenţiale şi de detaliu dintr-un text citit. . jocul didactic.2. . individuală .

în echipe.5. în echipe.2. impresii proprii secundare de propoziţie.exerciţii de completare a unor propoziţii cu complemente pentru a reda circumstanţele unei acţiuni.manual. . . . exerciţiul. cuprins ăi încheiere. fişe de lucru.exerciţii de plasare corectă a alineatelor. în echipe. 4.antrenament de structurare a textului scris în cele trei părţi: introducere.exerciţii de exprimare a propriilor opinii în legătură cu un fapt cunoscut.3. individuală .4 • A fost odată.exerciţii de formulare a unor opinii şi puncte de vedere proprii referitoare la modul de redactare şi de prezentare a textelor. . . 4. în perechi.exerciţii de recitare a unor poezii. 2. frontală.analiză gramaticală. .exerciţii de aşezare corectă a textului în pagină.activitate frontală.conversaţii pe teme cunoscute. explicaţia. .exerciţiul. culegere.4. . 2. . culegere. .2. probă scrisă de evaluare formativă . jocul didactic. . . . individuală .manual. . caiet.5 • .6 • Comunicarea unor .conversaţia.3.observare sistematică. explicaţia. . .activitate frontală. exerciţii de selectare a vocabularului adecvat.exerciţii de elaborare a unor compuneri libere.2. individuală observarea sistematică 6.6 Compunere Vara luminoasă liberăcea 7.fişe de lucru.manual.observare . exerciţii de identificare a elementelor prezente în ilustraţii.

activitate frontală. culegere.manual.exerciţii de identificare a temei din poeziile studiate.exerciţiul.2 • Evaluare . 4. .exerciţii de completare a unor propoziţii cu complemente.autodictări.exerciţii de exprimare a propriilor opinii în legătură cu un fapt cunoscut. . . fişe de lucru. probă scrisă de evaluare formativă .activitate frontală. jocul didactic.conversaţii pe teme cunoscute.4 9. 4.fişe de evaluare.activitate independentă sistematică. corectare în perechi. . autocorectări. 4. în echipe. . .analiză gramaticală. .4 culegere.1 Marin Sorescu • Carnavalul personajelor literare .. 2. individuală . explicaţia. . jocul didactic. . 2.exerciţii de identificare a temei din poeziile studiate. 2.3. Test de evaluare sumativă 8.exerciţiul.exerciţii de exprimare a propriilor opinii în legătură cu un fapt cunoscut. fişe de lucru.6.3.2 • Recapitulare . probă scrisă de evaluare formativă . explicaţia.6. . . . în echipe.probă scrisă .6.observare sistematică. individuală .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful