Scoala Spectrum Bucuresti

Anul scolar 2009-2010

Clasa a IV-a B Inst.Mitroi Carmen Elena

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

română

ARIA CURRICULARĂ : Limbă şi comunicare DISCIPLINA : Limba şi literatura Nucleu 6 ore pe săptămână –

CURRICULUM : NUMĂR ORE : 175 ore anual

NR. SEMESTRUL CRT. 1. Sem. I 2. Sem. al II-lea 3. TOTAL

NR. ORE 85 90 175

MANUAL: Limba şi literatura română AUTORII: Marcela Penes EDITURA: Ana

Nr crt

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE

OB. REF.

CONŢINUTURILE ÎNVĂŢĂRII

I

Recapitulare

1.1.;1 .5.; 2.2.;2 .6.; 3.1.;3 .4.

Prezentarea manualului ; „Deşteaptă-te , române!” de Andrei Mureşanu Ex.de citire a unui text cunoscut ; ex.de citire la prima vedere Povestirea textului citit Ex.recapitulative-subst. , adj. , pronumele, numeralul , verbul Ex.de citire si memorare de poezii ; autodictare Ex.recapitulative – subiectul şi predicatul Ex.recapitulative – propoziţia simplă şi propoziţia dezvoltată Recapitulare Evaluare ; Concurs pe echipe :”Cine ştie , câştigă! ”

N SĂPT OBSERVAŢ R II . O R E

5.4. 22.1.2.1.3 2. 2. 33. 5.4.3.4.2. Textul narativ Componentele comunicării dialogate (actualizare) « A murit Luchi . Recapitulare Evaluare « Sârguinţa lui Iancu » de Virgil Stoenescu .4.2. 5 « Cartea ca o gradină » Să ne verificăm..3.6.4.1. 3.II Comoara de mărgăritare .1..4. 1. 2. 2.5. Cartea – model de comunicare 1. Rolul ilustraţiilor Cuvântul (actualizare) « Poveste » de Şt.4. Să aplicăm ! – ex. 2.1. 6.2.6. 4.4.1.4.2 .2. 23. 22.aplicative textul-suport : « Cheia » de Mihail Sadoveanu Cartea . 2.1. « de Otilia Cazimir Verbul « Mi s-a terminat caietul « de Mircea Sântimbreanu Compunere după un plan propriu : « Şcoala noastră » « Şcoala » lectură Recapitulare Evaluare III Şcoala ca o carte – Comunicarea dialogată .3.3.1.3. 4.3.4.1. 6 1. Iosif Semnele de punctuaţie (actualizare) Părţile componente ale compunerii (actualizare). Planul de idei dat (actualizare) « Domniţa Frumuseţii » lectură . O.1. 3.2. 4.14.

1. 4.5.2.4. 2. 4. 2.4.2. 5. 3. 3. 5. 1.4.4.1.4. 2.2.3.1.6 1.7.lectură Recpitulare Evaluare « Cum este bine ? » Dumbrava minunată » de Mihail Sadoveanu Situaţii de comunicare Povestirea în scris a unui text Pronumele « Onoarea mai presus » de Mircea Sântimbreanu « Sarea în bucate » după Petre Ispirescu – lectură Recapitulare Evaluare . 6 V « Aurul toamnei » de Cezar Petrescu « Toamna » de Octavian Goga .1.3.1.1.3. 4.2.IV S-au aurit a toamnă pădurile – Comunicarea după imagini Vă rog ! Vă mulţumesc ! – Politeţea în comunicare 1. « Toamna » de George Topârceanu Cine ? Când ? Unde ? Substantivul Formularea ideilor principale după imagini Compunere după un plan dezvoltat : « Toamna » « Nu e esenţial ».4.3.5. 3. 2 2.1.1.4. 3.5.2.4.4.2 4. 3.1.4.3. 3.2. 4.4. 2.

3. Semnele de punctuaţie Verbul Părţile componente ale compunerii . 3.4.4. 4.7.4. Compunere după un plan dezvoltat Substantivul .4.1.3. 6 Citirea unor texte cunoscute Cartea . 2.3. 2.R e Recapitular 1. Planul de idei dat Compunere după un plan propriu .5.1. Pronumele Formularea ideilor principale după imagini Povestirea în scris a unui text Situaţii de comunicare Concurs ”Cine ştie . 3.4.2. Cuvântul .2. Rolul ilustraţiilor. 4.1.2.4. 3.1.5.4.1. 2. 3. 1. câştigă!” Recapitulare Evaluare . 4.4.5.

4.4.lectură – de Marin Sorescu Recapitulare Evaluare .2.1. 4.5. 3.1..3. 5.4.3. 2. – Întrebările şi răspunsurile în comunicare 1. 6.VI Se cern norii de zăpadă .4.7.4.5.1. 3.2.2.5.1.1.3. 2 3. 3.1. Intonarea propoziţiilor Compunere pe baza unor cuvinte şi expresii de sprijin : “Bucuriile iernii” “O noapte de iarnă” de Fănuş Neagu Numeralul “La Polul Nord” ..2.2. 12. 6 “Iarna” de Vasile Alecsandri “Iarna” de Barbu Ştefănescu Delavrancea” Întrebările şi răspunsurile în comunicare.6.3. 4. 2.

6 .4.54 . Evaluare 6.3.1. personaj îndrăgit » 2.5.4.2.1.2. – lectură 3. Adjectivul 1. articolul 2.4.3. Recapitulare 3.3.1 « Un explorator român » de Constantin Motaş .VII Mi-am slujit ţara .2.5.1.2. « George Enescu » de Viorica Huber 2. – Comunicare despre personajul literar « Domnu’ Trandafir » de Mihail Sadoveanu 1.. « Meşterul Nicu de Alexandru Vlahuţă 1 Textul neliterar : Afişul . 4..3.5.3.42 Compunere cu titlu şi cu plan dat : « Un .4.3.7.1. 4. 2.3.2. 4. Comunicarea nonverbală 3.63.

4.3. 4.1.3.4.3.VIII Când mă gândesc la locul naşterii mele .3.3.2..6 « Amintiri din copilărie » de Ion Creangă « Mama de Panait Cerna Propoziţia « Pe Argeş în jos.3. 4.4. 12.2.5. 2. 2.2. 3..2.5. 3. 2.1. 1.4.3. 2. 4.1..6.1..34 .2. – Comunicarea despre locuri şi întâmplări 1.. » de Alexandru Vlahuţă « Scrisoare învăţătorului meu » de Petre Ghelmez Povestirea unei întâmplări după un şir de imagini Compunere cu plan simplu dat : « Locul natal » « Întâlnire cu mama » de Nicolae Labiş – lectură Recapitulare Evaluare .6.5. 4. 13.5.

3.5. 5 3.5. 4.1.2.3.6 « Cucul pus pe glume » de Stelian Filip « Ţara poveştilor » de Fănuş Neagu De ce nu înţelegem mesajul Predicatul verbal « Un joc nou » de Călin Gruia Subiectul Compunere cu început sau cu sfârşit dat : « O faptă bună » « Micul prinţ » de Antoine de S.2. 4.4. 4. 2.3.1. 3. 4.3.3.4.Exuperz – lectură Recapitulare Evaluare . 2.1.2.6 3.4. 4. 1.5. 2.1.2. 2.4.2.3. 12.3.1.IX Jocul de-a primăvara – Comunicarea despre fapte 1.

4.5. 2.5. 3. 3.4.5. 3.1.2.3. 2.4. 2.X Părerea şi atitudinea ta contează ! – Exprimarea acordului / dezacordului 1.2.1.3.1.4. 1.2. 6 « Cuiul » de Tudor Arghezi « Ce părere aveţi ? » « Musca la arat » de Alexandru Donici Ciuboţelele ogarului » de Călin Gruia Atributul « Un suflet nobil » de Edmondo de Amicis – lectură Recapitulare Evaluare . 4.4.1.4.4.7. 4. 3.1.4. 3. 4.

lecturi Recapitulare Evaluare .4.7. 3.3.3. 53. 4.6 « Fiind băiet .1.3.6. păduri cutreieram » de Mihai Eminescu Din copilăria mea » de Lucian Blaga « Basm » de Geo Bogza Complementul Comunicarea impresiilor şi sentimentelor .. 2.4. 54.1.2.4.XI Un rai din basme văd . 4. 2. – Comunicarea impresiilor şi sentimentelo r 1.4.4. 2. 52.3. Compunere liberă : « Vara cea luminoasă » « A fost odată » de Marin Sorescu . 1.1.1. 2.4..1.1.2.3.3. « Carnavalul personajelor literare » .3 .6 3.2.4. 2. 5 2.3.1.

PROIECTAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE Unitatea de învăţare Număr de ore : Nr.2.activitate echipe... fişe de lucru. intonare pe melodie. a or e Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Detalieri de conţinut • Prezentarea manualului . 6.. .conversaţia.exerciţii de observare şi discutare a modului de aşezare în pagină a textului liric: titlul. .2. . delimitarea strofelor. exerciţiul. scrierea versului lung. exerciţiul. Recapitulare Nr Dat . 2. „Deşteaptă-te ..activitate echipe. frontală. 5. .activităţi de grup pe teme manual. litera iniţială a fiecărui vers.3. -exerciţii de lexic. 3. observaţia.1. în individuală .1. culegere. înţelegerea textului. în individuală conversaţia. observaţia. române!” de Andrei Mureşanu . 4. caiet. frontală.exerciţii de memorare. . .exerciţii de povestire..1. crt 1 Ob de ref 1. ilustraţia. alineatul.

exerciţiul. 5. observaţia. 3.2.conversaţia..3.. fişe de lucru. frontală. 5. caiet.de citire a unui text cunoscut . manual..1.de citire la prima vedere 3 1.exerciţii de povestire.3.exerciţii de stabilire a sensului unui cuvânt necunoscut prin raportare la contextul în care apare şi de confruntare cu sensul/sensurile oferite de dicţionare. numeralul .activitate echipe. .activitate echipe.conversaţia. exerciţii de punere în scenă a unor povestiri .exerciţii de stabilire a sensului unui cuvânt necunoscut prin raportare la contextul în care apare şi de confruntare cu sensul/sensurile oferite de dicţionare. ..1. .exerciţii de povestire. observaţia.1. . 6.activitate echipe. . 6. îindividuală manual. culegere.. exerciţiul. 4 • Ex. observaţia. ex. exerciţiul.2. . frontală.exerciţii de povestire. frontală.2 1. adj. în individuală manual. exerciţii de punere în scenă a unor povestiri . culegere.. 6. fişe de lucru. . 2.2. exerciţiul.1.. 5.exerciţii de stabilire a sensului unui cuvânt necunoscut prin raportare la contextul în care apare şi de confruntare cu sensul/sensurile oferite de dicţionare. 4 • Ex. în individuală conversaţia. culegere.. .activităţi de grup pe teme diferite.1.. 4 • Povestirea textului citit 4 1. 2..2. frontală.1. 2. exerciţii de punere în scenă a unor povestiri .activitate echipe. .conversaţia. .. . fişe de lucru. caiet. . . individuală conversaţia. . observaţia. exerciţiul. observaţia.3.2. frontală..1. 3. .activităţi de grup pe teme diferite. pronumele. verbul diferite. 3. .activitate conversaţia. caiet...activitate echipe. .recapitula tive-subst.1.1..2.

exerciţii de povestire.5 1. fişe de lucru.activitate echipe.1. frontală.2.exerciţii de alcătuire a unor propoziţii cu subiect şi predicat - echipe.activitate echipe. în individuală manual. 3..de citire si memorare de poezii .2. frontală..recapitula tive – subiectul şi predicatul activităţi de grup pe teme diferite.3. 3. frontală... culegere.2. observaţia. exerciţiul..1.conversaţia. caiet. observaţia. exerciţiul. 5.conversaţia. 6. 7 1. exerciţiul. • Ex. 2. în individuală conversaţia. conversaţia. fişe de lucru. 2..3. 4 • Ex.2..1.exerciţii de stabilire a sensului unui cuvânt necunoscut prin raportare la contextul în care apare şi de confruntare cu sensul/sensurile oferite de dicţionare.1. observaţia.activitate .activitate echipe.3. 6.. .conversaţia. culegere. . 5. . 3. . observaţia. frontală.activitate echipe. exerciţiul. . .2. frontală. observaţia. exerciţii de punere în scenă a unor povestiri . îindividuală individuală manual. caiet. . .exerciţi de recunoaştere al subiectului şi predicatului . fişe de lucru.. individuală conversaţia. 2.1. . autodictare 6 1.. exerciţii de punere în scenă a unor povestiri .1.. caiet.1. 5..2.exerciţii de autodictări .activităţi de grup pe teme diferite. exerciţiul. 4 • Ex... .1.exerciţii de memorare a unor poezii . exerciţiul. 6.1. culegere. în individuală exerciţii de stabilire a sensului unui cuvânt necunoscut prin raportare la contextul în care apare şi de confruntare cu sensul/sensurile oferite de dicţionare..recapitula tive – propoziţia simplă şi propoziţia - exerciţii de stabilire a sensului unui cuvânt necunoscut prin raportare la contextul în care apare şi de confruntare cu sensul/sensurile oferite de manual.

1. câştigă! dicţionare. 4 • Recapitulare 9 1. .activitate echipe.2.activitate echipe..activitate echipe. în individuală manual. exerciţiul. culegere.. . exerciţii de punere în scenă a unor povestiri .1. exerciţiul. fişe de lucru. . 3.1. .2.conversaţia. . fişe de lucru. . observaţia. caiet. observaţia.activităţi de grup pe teme diferite. 5. frontală. individuală . echipe.1. 3. frontală. culegere. individuală conversaţia. individuală în individuală manual. .exerciţii de povestire. . . exerciţiul.. 4 • Evaluare .front ală.3. Concurs pe echipe :”Cine ştie . exerciţii de punere în scenă a unor povestiri .exerciţii de povestire..conversaţia.exerciţii de stabilire a sensului unui cuvânt necunoscut prin raportare la contextul în care apare şi de confruntare cu sensul/sensurile oferite de dicţionare. 5..2..activitate echipe. .3. 2.4 dezvoltată 8 1. caiet. frontală...1.activităţi de grup pe teme diferite.exerciţii de stabilire a sensului unui cuvânt necunoscut prin raportare la contextul în care apare şi de confruntare cu sensul/sensurile oferite de dicţionare. observaţia. individuală conversaţia. observaţia. .. în echipe.activităţi de grup pe teme diferite. exerciţiul.1.2.activitate frontală. 6. . 2.. frontală. 6. observaţia.

. conversaţia. problematizarea.activitate echipe. cursivă.1. . . frontală.identificarea titlului şi a autorului.exerciţii de redare a informaţiilor esenţiale din textul lecturat. titlu şi conţinutul textului. în individuală observarea sistematică.manual. 3.exerciţiul.Unitatea de învăţare : Comoara de mărgăritare/ Cartea – model de comunicare Număr de ore : Nr crt 1.2.1.exerciţii de lexic. conştientă a textului. Ob. .1. ilustraţii. de ref 1. . . or e Dat a Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Cartea ca o grădină. . Marcela Peneş . culegere.exerciţii de lectură clară. proba orală .analiza ilustraţiei şi sesizarea legăturii. corectă.exerciţii de exprimare a propriilor . • Detalieri de conţinut Nr .

3 .exerciţii de citire a textului. jocul didactic.observare sistematică. etc. frontală. dialogul. evaluare orală.2.completarea enunţurilor lacunare pentru marcarea utilizării corecte a ortogramelor cel/ce-l.1. . . .integrarea achiziţiilor lexicale noi în enunţuri proprii. culegere. .1.exerciţii de redare a informaţiilor din textul citit prin răspuns la întrebările învăţătoarei.2.exerciţii de construire a propoziţiilor cu ortogramele cel/ce-l. planşe.3. 1. Sadoveanu 3. Cheia. textul propriuzis..activitate echipe.manual. Mihail 2. conversaţia. .exerciţii de lexic. demonstraţia.exerciţii de analiză şi de comparare a grupurilor cel/ce-l.3.exerciţiul. caiet. alineatul. în individuală .exerciţii de observare şi discutare a modului de aşezare în pagină a textului în proză: titlul textului. . . ţinând cont de aranjarea lui în pagină.opinii şi gânduri în legătură cu mesajul textului. fişe de lucru. . temă de lucru în clasă Textul literar Să scriem şi să pronunţăm corect: cel şi ce-l . 2. . cărţi diverse. . ilustraţia.

.observare sistematică.integrarea cuvintelor în enunţuri. exerciţiul.manual.3.6.exerciţii de identificare a cuvintelor cu aceeaşi formă.manual. Cuvântul:alcătuire. . afişe sau articole din revistele pentru copii. . Cartea.2.manual. explicaţia. culegere. în individuală . Octavian Iosif 3. fişe de lucru. demonstraţia. dar cu înţeles diferit şi de recunoaştere a sensului din text. . Rolul 3. evaluare orală.1. 1. 2.3.2.activitate echipe. demonstraţia.exerciţii de asociere a unor momente dintr-o naraţiune cu ilustraţiile corespunzătoare. caiet. fişe de lucru. . culegere.exerciţii de identificare a elementelor prezente în ilustraţii care completează informaţia transmisă de diverse texte.conversaţia.3. Poveste.temă de lucru în clasă. temă de lucru în clasă 5.4. frontală. fişe de lucru.1.2. jocul didactic. sens 3.2.activitate frontală. temă de lucru în clasă . .3.3 Cuvinte cu aceeaşi formă dar cu înţeles diferit . . în echipe.despărţirea cuvintelor în silabe.2 4. cărţi diverse. 1.3.exerciţii de recunoaştere a corespondenţei dintre mesajul transmis de ilustraţie şi cel transmis de texte. .1. planşe.exerciţiul. ilustraţiilor 3. .exerciţii de stabilire a sensului unui cuvânt necunoscut prin raportarea la contextul în care . . Ştefan 1. caiet. 2. .observare sistematică. evaluare orală. conversaţia.exerciţii de ordonare a ilustraţiilor după succesiunea momentelor acţiunii prezentate de text. ilustraţii.1. . .1. ilustraţii. individuală . . caiet. respectând sensul acestora.identificarea numărului de cuvinte din enunţuri şi al silabelor din cuvinte. .

activitate frontală. cuprins. individuală . caiet. ilustraţii.6 plan dat) apare. . în echipe. . încheiere. a virgulei. demonstraţia.conversaţia.4.4.exerciţii de marcare prin intonaţie a semnului întrebării. . Părţile componente ale 4. . . . culegere.exerciţii de stabilire a părţilor unei compuneri: introducere. .activitate frontală. ilustraţii. . . unei compuneri (cu 4.exerciţii de reglare a intensităţii şi volumului vocii precum şi a ritmului vorbirii corespunzător încărcăturii afective a mesajului. explicaţia.1. autodictare observarea sistematică.manual. . fişe de lucru. caiet. evaluare orală . culegere. cu adaptarea ritmului şi intonaţiei impuse de semnele de punctuaţie.conversaţia. în echipe. . individuală observare sistematică. explicaţia.2 6. fişe de lucru. temă .explicarea rolului pe care îl au semnele de punctuaţie învăţate studiate în textele literare. . a semnului exclamării. exerciţii de marcare prin pauză a punctului şi a punctelor de suspensie dintr-un text citit.5 7.2. 2. exerciţiul.observare sistematică. jocul didactic.4. Semnele de punctuaţie 4.exerciţii de completare a propoziţiilor lacunare cu cuvintele ca/c-a.exerciţii de exprimare a propriilor opinii şi gânduri în legătură cu mesajul textului. culegere.exerciţii de citire a unor texte la prima vedere. titlul compunerii. exerciţiul.3.3.exerciţii de memorizare şi recitare a unei poezii.3. (actualizare) 4. 2. evaluare orală.4.manual. . .exerciţii de explicare şi utilizare corectă a cuvintelor ca/c-a.

individuală .3.exerciţii de completare a propoziţiilor cu semne de punctuaţie corespunzătoare.1.recunoaşterea corespondenţei dintre mesajul transmis de ilustraţii şi cel transmis de texte.4.exerciţii de povestire orală a unui text.1.exerciţii de stabilire a timpului acţiunii. .3.activitate frontală. .identificarea sensului cuvintelor.exerciţii de citire clară. jocul didactic.exerciţii de lexic.exerciţii de redare a informaţiilor din textul citit prin răspuns la întrebările învăţătoarei. caiet. Domniţa Frumuseţii. fişe de lucru. exerciţiul.Cartea din vitrină Cartea-izvor de bucurii 8. explicaţia. individuală de lucru în clasă 9. Recapitulare 2. 1. .activitate frontală. a personajelor. .povestirea unui fragment.1 . . .2.7. în echipe.3. . culegere.manual.2. evaluare orală . a locului. culegere.activitate observarea sistematică.2. în echipe. . 4.manual. 3. . . temă de lucru în clasă . Tudor Arghezi (lectură) 3. exerciţiul.exerciţii de ordonare şi orientare a fragmentelor după cele trei părţi ale compunerii.conversaţia. . . exerciţiul. . . fişe de lucru. . evaluare orală. 1. .exerciţii de integrare a unor expresii poetice în enunţuri proprii.conversaţia. ilustraţii.7 . jocul didactic. caiet.conversaţia. 3. explicaţia. .4. explicaţia. ilustraţii.3. jocul didactic.3.exerciţii de formulare a răspunsurilor la planul de întrebări. corectă şi cursivă a unui text.observare sistematică.

3.3. 4.1 Test de evaluare sumativă frontală. individuală .2. Evaluare 2.2.2.10.4.fişe de evaluare -activitate independentă .1. 3. în echipe. 1.probă scrisă .

.4. culegere. Virgil Stoenescu • Textul narativ • Să scriem şi să pronunţăm corect: va şi v-a • Nr Dat . . crt 1.exerciţii de reformulare a unui mesaj.exerciţii de formulare a ideilor principale. exerciţiul. cu folosirea adecvată a timpurilor verbelor . teme de lucru în clasă 2. proba orală . în observar ea sistemati că. . . .exerciţii de exprimare a propriilor opinii şi gânduri în legătură cu mesajul textului.exerciţii de ascultare a unor mesaje în diferite condiţii de comunicare.conversaţia. jocul didactic. evaluare orală. 4. în echipe. Ob.formulare de întrebări pentru sesizarea raporturilor logice de tipul:din ce cauză? cu ce condiţie? . fişe de lucru. .2 • Componentele comunicării dialogate .2 Detalieri de conţinut Sârguinţa lui Iancu.3. mimică) în comunicare.activitate frontală. planşe. 1. individuală .exerciţii de povestire a fragmentelor.2.4 . jocul didactic. . exerciţiul.1 . . . caiet. caiet.activitate frontală.3. . fişe de lucru. . 3. culegere. explicaţia.1. a or e Activităţi de învăţare Resurse Evaluar e observar ea sistemati că. .1.manual.exerciţii de explicare şi utilizare corectă a cuvintelor va şi v-a.manual. 3.exerciţii de completare a propoziţiilor lacunare cu cuvintele va/v-a.Unitatea de învăţare: Şcoala ca o carte –Comunicarea dialogată Număr de ore : Nr. planşe.exerciţii de sesizare a corespondenţei elementelor verbale cu cele nonverbale(gesturi.exerciţii de transformare a unei secvenţe dialogate în povestire.de ref 1. explicaţia.conversaţia.2. 3.4.

teme de lucru în clasă observar ea sistemati .. .ex. .4. 1. .. în . în . . teme de lucru în clasă observar ea sistemati că.manual. conversaţia.exerciţii de construire a propoziţiilor .activitate înţeles logic. . diferite timpuri şi persoane.5. cauză?cu ce condiţie? culegere. de identificare a verbelor la echipe.1. 3. caiet.2. 3. . individuală . Otilia Cazimir • Punctele de suspensie • 4.2 . caiet.şi a persoanei verbului şi pronumelui. evaluare orală.3.exerciţii de analiză gramaticală a verbelor identificate.conversaţia.formulare de întrebări pentru sesizarea .1.exerciţii de completare a unor enunţuri explicaţia.2 • Mi s-a terminat caietul. frontală. . frontală. Mircea Sântimbreanu echipe.exerciţii de stabilire a sensului unui planşe. individuală .3. .5.manual. 2.exerciţiul. evaluare orală.2 A murit Luchi. jocul principale.4 • Verbul 5. . cumunicării. 3.exerciţii de dezvoltare a ideilor exerciţiul. simple în propoziţii dezvoltate. . observar ea sistemati că.manual. 3.exerciţii de marcare prin pauză a echipe.2 . fişe de lucru. raporturilor logice de tipul:din ce cauză? fişe de lucru.formulare de întrebări pentru sesizarea .exerciţii de împărţire a textului în planşe.6 . . 1. simple şi a propoziţiilor dezvoltate. raporturilor logice de tipul: din ce fişe de lucru. 3.2. caiet. unităţi logice de conţinut.. cu ce condiţie? culegere.exerciţii de formulare a ideilor explicaţia. didactic.exerciţii de transformare a propoziţiilor culegere.exerciţii de stabilire a acordurilor .4.2. 4. punctului şi a punctelor de suspensie individuală dintr-un text citit.activitate gramaticale. principale într-un şir de enunţuri cu . jocul cu elemente de construcţie a didactic.1.

exerciţii de delimitare a unui text narativ în fragmente logice.  . .• Dialogul – rolul constitutiv al unui text narativ • Să scriem şi să pronunţăm corect: nai şi n-ai 6. în echipe. .exerciţii de citire a unor texte la prima vedere cu adaptarea ritmului şi .exerciţii de elaborare a unor compuneri după un plan propriu de idei . în echipe.3 • Şcoala (lectură) 7. observar .exerciţiul.manual. caiet. . explicaţia. .1. jocul didactic. individuală observar ea sistemati că. evaluare orală. individuală că.activitate frontală.exerciţii de selectare a vocabularului adecvat.activitate frontală.3. . 2. caiet. 4.exerciţii de înlocuire a unor expresii şi cuvinte cu echivalentele cerute de context.exerciţii de povestire a fiecărui fragment.exerciţii de identificare a dialogului prezent într-un text narativ.conversaţia. . . evaluare orală. .povestirea orală a unor texte literare citite sau mesaje audiate.manual.exerciţii de plasare corectă a alineatelor. 2. culegere.exerciţii de stabilire a ideilor în jurul cărora se organizează o temă dată.3 .exerciţii de formulare a ideilor principale. . . .antrenament de corectare a pronunţării regionale.4 . fişe de lucru. .5. jocul didactic. • Recapitulare cuvânt necunoscut prin raportarea la contextul în care apare.2. conversaţia. . teme de lucru în clasă . teme de lucru în clasă . fişe de lucru. exerciţiul. exerciţii de formulare a unor opinii şi puncte de vedere proprii referitoare la modul de redactare şi de prezentare a textelor etc. explicaţia.

. a achiziţiilor lexicale noi.exerciţiul. evaluare 1. 4. 8. de ref Detalieri de conţinut Nr. Evaluare observare a sistematic ă.1.conversaţia. ./ Comunicarea după imagini Număr de ore : 8 XI 24 XI Nr. culegere.3 . crt 1.2.3. .. Cezar 3. 4.exerciţii de împărţire a textului în Resurse .6 intonaţiei impuse de semnele de punctuaţie.asocierea unor momente din naraţiune cu ilustraţia corespunzătoare.2 Să pronunţăm şi să scriem corect n-o şi nu-l .4 • Evaluare Test de evaluare sumativă culegere.activitate independentă ea sistemati că. explicaţia. 4. jocul didactic.. explicaţia.fişe de evaluare . 4.4.formulări de întrebări pentru sesizarea raporturilor logice de tipul:din ce cauză?cu ce condiţie? . conversaţia.1.5. individuală . fişe de lucru.manual. 4. teme de lucru în clasă .exerciţii de utilizare în contexte diverse. .1. Petrescu 4. planşe. - Ob.analiza verbelor în tabel. . în echipe.probă scrisă Unitatea de învăţare : S-au aurit a toamnă pădurile.4 .formularea de enunţuri cu sensul corect al unor cuvinte.4. Aurul toamnei.activitate frontală.4. ore D at a Activităţi de învăţare . . . evaluare orală.1.4.

Octavian Goga 2. exerciţiul.conversaţia. .exerciţii de recitare a unor poezii.jocul didactic.manual. . . fişe de lucru.jocul didactic.3.2 3. .3. . individuală orală. planşe. teme de lucru în clasă . în echipe. 1. .2. planşe. evaluare orală. explicaţia.exerciţii de recunoaştere a corespondenţei dintre mesajul transmis de ilustraţie şi cel transmis exerciţiul.activitate frontală.activitate frontală.2.exerciţii de stabilire a sensului unui cuvânt necunoscut prin raportare la contextul în care apare şi de confruntare cu sensul oferit de dicţionar. . observare a sistematic ă. .activitate frontală.exerciţii de identificare a temei din poeziile studiate.2 unităţi logice de conţinut.exerciţii de identificare a temei din poeziile studiate.2. fişe de lucru. George 2. 3. . Topârceanu 3.exerciţii de recunoaştere a corespondenţei dintre mesajul transmis de ilustraţie şi cel transmis de texte. Toamna. în echipe. Toamna. . . evaluare orală. teme de lucru în clasă . culegere.2. . exerciţiul. . . în echipe.exerciţii de stabilire a sensului unui cuvânt necunoscut prin raportare la contextul în care apare şi de confruntare cu sensul oferit de dicţionar.conversaţia. teme de lucru în clasă observare a sistematic ă.2. .exerciţii de completare a propoziţiilor lacunare cu cuvintele n-o şi nu-l. .exerciţii de formulare a ideilor principale.1.exerciţii de explicare şi utilizare corectă a cuvintelor n-o şi nu-l.manual.jocul didactic.exerciţii de recitare a unor poezii.exerciţii de transformare a unei secvenţe dialogate în povestire. 1. culegere. . explicaţia. individuală .1.

evaluare orală. . planşe. plan. 4.1.exerciţii de utilizare în comunicarea orală a unor părţi de propoziţie studiate. planşe. fişe de lucru. învăţarea .ex plica ţia. 1.3.exerciţii de asociere a unor momente dintr-o naraţiune cu ilustraţiile corespunzătoare. teme de lucru în clasă observare a sistematic ă.1 Genul substantivului 6. .manual.activităţi de grup pe teme diferite.explicaţia. observare a sistematic ă. actualizare 4.2.2. teme de lucru în clasă observare a sistematic ă. .4. de completare. de compunere de enunţuri.exerciţii de utilizare a substabtivelor în genitiv şi dativ. principale după imagini 4. .3. 5. conversaţia. ilustraţii. individual .2 Cine? Când? Unde? de texte.exerciţii de ortografie: de recunoaştere a formei corecte de scriere. fişe de lucru.3. în echipe. exerciţiul. individuală .6 . 1.1. de selectare. 5. . . . culegere.exerciţii de completare a unor enunţuri cu elemente de construcţie a comunicării învăţate(substantiv). evaluare orală. explicaţia. . exerciţiul.exerciţii de identificare a determinanţilor spaţiali şi temporali ai acţiunii.activitate frontală. .exerciţii de discriminare a structurilor gramaticale corecte de cele incorecte în fluxul enunţului.jocul didactic.conversaţia. fişe de lucru. probă scrisă de evaluare formativă . culegere. Substantivul – 5.exerciţii de utilizare în comunicarea orală a unor părţi de propoziţie studiate. exerciţiul. Formularea ideilor 2. de punere în corespondenţă.jocul didactic. conversaţia. .manual. 3.5.manual. .

2 8. probă scrisă de evaluare formativă .3.7. . 4.2.1.individ uală -f işe de evaluare. .3. . în echipe. în echipe.elaborarea unui plan de idei.activitate frontală.4. exerciţiul. . în echipe.activitate frontală. caiet. exerciţiul.exerciţii de identificare a determinanţilor spaţiali şi temporali ai acţiunii. .exerciţii de recitare a unor poezii. Test de evaluare sumativă intuitivă.activitate frontală. fişe de lucru. Marcela Peneş 3.3.3.redactarea compunerii după planul de idei.conversaţia.exerciţii de identificare a temei din poeziile studiate. 4. .4.conversaţia. . . 1. Evaluare 3 . . Recapitulare 3.exerciţii de redactare de texte narative. explicaţia.exerciţii de recunoaştere a corespondenţei dintre mesajul transmis de ilustraţie şi cel transmis de texte.manual.2. 2. individuală observare a sistematic ă 9.1. 2 .utilizarea corectă a ortogramelor.manual. planşe.1. individuală . . . . .analiza morfologică a părţilor de vorbire studiate.exerciţii de formulare a unor opinii şi puncte de vedere proprii referitoare la modul de redactare şi de prezentare a textelor. . .exerciţii de stabilire a sensului unui cuvânt necunoscut prin raportare la contextul în care apare şi de confruntare cu sensul oferit de dicţionar. fişe de lucru.probă scrisă .4.activitate independentă observare sistematic ă. . Nu este esenţial – 2. explicaţia.

în echipe.conversaţia.2. .fişe de lucru.3.6. crt 1. corectare în perechi.exerciţii de identificare a personajelor.exerciţii de explicare şi utilizare .manual. individuală . de ref 2. .conversaţii pe teme cunoscute.exerciţii de împărţire a textului în unităţi logice de conţinut.1 Detalieri de conţinut Nr Data . . caiet. 2. .povestirea orală a textului. culegere.activitate frontală.autodictări. Ob.exerciţii de exprimare a propriilor opinii în legătură cu un fapt cunoscut.exerciţii de identificare a temei din poeziile studiate. observarea sistematică observarea sistematică. fişe de lucru.2. explicaţia. . . planşe. . autocorectări. 1. 4. Mihail Sadoveanu • Personajul literar • Să scriem şi să pronunţăm corect: n-are şi n-avem • . exerciţiul. . în echipe.2 Dumbrava minunată. . 4. . Marcela Peneş 2. or e Activităţi de învăţare Resurse Evaluare • Cum e bine?. evaluare orală.2 . teme de lucru în clasă .exerciţii de recitare a unor poezii. exerciţiul.exerciţii de formulare a ideilor principale. .4 . explicaţia.Unitatea de învăţare : Vă rog! Vă mulţumesc / Politeţea în comunicare Număr de ore : Nr.2.conversaţia.jocul didactic. . . .folosirea dicţionarelor pentru identificarea sensului cuvintelor necunoscute.activitate frontală.manual.

. . .exerciţii de trecere de la vorbirea directă la vorbirea indirectă.3. .fişe de lucru. cu folosirea adecvată a timpurilor verbelor şi a persoanei verbului şi pronumelui. individuală .exerciţii de completare a propoziţiilor lacunare cu cuvintele nare şi n-avem. în scris. precum: utilizarea formulelor de salut.4 • Situaţii de comunicare 4. . observarea .activitate frontală.exerciţii de discriminare a elementelor esenţiale de cele de detaliu din mesajul comunicat / receptat.manual.exerciţii de simulare a unor situaţii de comunicare cu parteneri diverşi. 2. caiet. de solicitare. sistematică explicaţia.3 . de prezentare. 1. de permisiune.1. exerciţiul.exerciţii de dezvoltare a ideilor principale într-un şir de enunţuri cu înţeles logic.4. probă scrisă de evaluare formativă . .1.3. a textului corectă a cuvintelor n-are şi n-avem.exerciţii de transformare a unei secvenţe dialogate în povestire. . . explicaţia. individuală . în echipe. individuală observarea sistematică.conversaţia. 2.conversaţia.activitate frontală. caiet.manual. în echipe. . pe teme diverse. .fişe de lucru. exerciţiul.simularea unor situaţii de comunicare în cadrul cărora elevii să realizeze acte de vorbire.2 • Povestirea.

.6 . .folosirea dicţionarelor pentru identificarea sensului cuvintelor necunoscute. de compunere de enunţuri. . 3. .7 • Sarea în bucate..manual. de selectare. de completare. fişe de lucru.conversaţia. 3.5. în echipe.3. individuală .2 .. .activitate frontală. explicaţia. . explicaţia. exerciţiul. .manual. 1. 4.3.exerciţiul.2.6 . . .1 • Pronumele • Pronumele personal • Pronumele personal de politeţe 6. în care elevii să pună întrebări şi să dea răspunsuri referitoare la un text citit. Mircea Sântimbreanu • Ghilimelele • . individuală .conversaţii în grup. . . planşe.exerciţii de exprimare a propriilor opinii în legătură cu un fapt cunoscut. fişe de lucru.2 Onoarea mai presus. culegere. de punere în corespondenţă. teme de lucru în clasă 7. explicaţia. .exerciţii de recunoaştere a părţilor principale şi secundare de propoziţie.explicarea rolului pe care îl au semnele de punctuaţie învăţate studiate în textele citite. . . exerciţiul. fişe de lucru.2. evaluare orală.activitate frontală.povestirea orală a unor texte citite sau mesaje audiate.. jocul didactic.conversaţia.activitate frontală. 2. 2. Petre Ispirescu (lectură) observarea sistematică .exerciţii de formulare a ideilor principale. . caiet.exerciţii de completare a unor enunţuri cu elemente de construcţie a comunicării: pronumele.observare sistematică. . în echipe.5.3. probă scrisă de evaluare formativă observarea sistematică.jocul didactic.exerciţii de împărţire a textului în unităţi logice de conţinut. . 4. culegere.3.exerciţii de utilizare a cratimei în scrierea ortogramelor. în echipe. .manual.exerciţii de ortografie: de recunoaştere a formei corecte de scriere.

1 • Recapitulare 9. individuală Test de evaluare sumativă . fişe dintre mesajul transmis de ilustraţii şi de lucru. .activitate independentă observarea sistematică .fişe de evaluare. 1. .2. . 2. 3.povestirea unui fragment.identificarea sensului cuvintelor. cel transmis de texte. 4.4.recunoaşterea şi analiza . exerciţiul. frontală.3 • Evaluare individuală .8.1. .1.recunoaşterea corespondenţei .probă scrisă .4. . în echipe.activitate gramaticală a pronumelor.3. explicaţia.4 .manual.conversaţia.1 . 3.1. caiet.

4.2. probă scrisă . 3. . în echipe.activitate frontală. 2.4 .1.4. 4.conversaţia. evaluare orală.6 .observare sistematică. culegere. culegere.asocierea unor momente din naraţiune cu ilustraţia corespunzătoare. fişe de lucru.2. . 3.formularea de enunţuri cu sensul corect al unor cuvinte. Rolul ilustraţiilor. 3. . teme de lucru în clasă .formularea de enunţuri cu sensul corect al unor cuvinte.2.5 .jocul didactic. exerciţiul.1 2.Unitatea de învăţare Recapitulare Număr de ore Nr crt 1 Ob.manual. 3.2.6 .3 . observarea sistematică.conversaţia. .4 . fişe de lucru. . individuală . 4.exerciţii de citire a unor texte la prima vedere cu adaptarea ritmului şi intonaţiei impuse de semnele de punctuaţie. . explicaţia. planşe. teme de lucru în clasă observarea sistematică. 2. 2 Cartea . 3.3 . exerciţiul . Cuvântul .manual.3.5. fişe de lucru. Semnele de punctuaţie Verbul .manual.3. evaluare orală. planşe.1. culegere.1. explicaţia. 2. de ref 1.exerciţii de construire a propoziţiilor simple şi a propoziţiilor dezvoltate.2.2 Detalieri de conţinut N Data r or e Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Citirea unor texte cunoscute .1.

fişe de lucru. 2. jocul didactic. .exerciţii de transformare a propoziţiilor simple în propoziţii dezvoltate.exerciţii de analiză gramaticală a verbelor identificate.activitate frontală. exerciţiul.1.exerciţiul. . evaluare orală. .1. Compunere după un plan dezvoltat . de identificare a verbelor la diferite timpuri şi persoane. 4. . . planşe.4. cu folosirea adecvată a timpurilor verbelor şi a persoanei verbului şi pronumelui. în echipe. . explicaţia.4.exerciţii de reformulare a unui mesaj.6 Părţile componente ale compunerii . mimică) .exerciţii de sesizare a corespondenţei elementelor verbale cu cele nonverbale(gesturi. .jocul didactic.ex. planşe.6 Compunere după un plan propriu .exerciţii de transformare a unei secvenţe dialogate în povestire. evaluare orală.3 . culegere.conversaţia.3 .4. 4. teme de lucru în .exerciţii de sesizare a corespondenţei elementelor verbale cu cele nonverbale(gesturi. culegere. explicaţia. teme de lucru în clasă observarea sistematică. explicaţia. . Planul de idei dat 5. 4.4. fişe de lucru. . 4.4.exerciţii de stabilire a acordurilor gramaticale. în echipe. individuală de evaluare formativă .conversaţia. . observarea sistematică. . mimică) în comunicare. 2.manual.exerciţii de completare a unor enunţuri cu elemente de construcţie a cumunicării. . . . individuală .exerciţii de ascultare a unor mesaje în diferite condiţii de comunicare.exerciţii de ascultare a unor mesaje în diferite condiţii de comunicare.activitate frontală.manual.

exerciţii de utilizare în comunicarea orală a unor părţi de propoziţie studiate. exerciţiul.1.manual.exerciţii de discriminare a structurilor gramaticale corecte de cele incorecte în fluxul enunţului. .jocul didactic. Povestirea în scris a unui text . explicaţia. .2 .exerciţii de reformulare a unui mesaj. mimică) în comunicare.4. . fişe de lucru.exerciţii de reformulare a unui mesaj.2.exerciţii de transformare a unei secvenţe dialogate în povestire. teme de lucru în clasă . fişe de lucru. exerciţiul.6 2. 1.3. . explicaţia. individuală clasă .exerciţii de stabilire a acordurilor gramaticale. individuală . planşe.4.jocul didactic. .conversaţia.3. . 4.exerciţii de utilizare a substabtivelor în genitiv şi dativ.5 .1. 3. .observare sistematică. . probă scrisă de evaluare formativă 7. . . cu folosirea adecvată a timpurilor verbelor şi a persoanei verbului şi pronumelui.exerciţiul. . 4.manual. .activitate frontală. jocul didactic. 3.6. evaluare orală. în echipe. în echipe. .exerciţii de stabilire a ideilor în jurul cărora se organizează o temă dată.exerciţii de formulare a ideilor după imagini . observarea sistematică.activitate frontală.2 Formularea ideilor principale după imagini  8. culegere.6. culegere.3. Pronumele în comunicare.exerciţii de sesizare a corespondenţei elementelor verbale cu cele nonverbale(gesturi. 1 Substantivul .

1. 3. .activitate frontală.activitate frontală.1 Concurs ”Cine ştie .simularea unor situaţii de comunicare în cadrul cărora elevii să realizeze acte de vorbire. . .2.4 .exerciţii de simulare a unor situaţii de comunicare cu parteneri diverşi.3.3.1. observarea .4 Situaţii de comunicare 10. 2.3 . .exerciţii de discriminare a elementelor esenţiale de cele de detaliu din mesajul comunicat / receptat. de prezentare. individuală . câştigă!” .povestirea unui fragment. observarea .4.conversaţia. de solicitare. precum: utilizarea formulelor de salut. exerciţiul.activitate frontală. în echipe. în echipe. 2. fişe de lucru. .9.1. individuală . . exerciţiul. caiet. de permisiune. . Exerciţii diverse .manual.manual.4. . cu folosirea adecvată a timpurilor verbelor şi a persoanei verbului şi pronumelui.4 . pe teme diverse. în echipe.2.conversaţia.fişe de lucru.1.1. 1. 1. 11. 3. sistematică explicaţia. . individuală observarea sistematică Recapitulare .recunoaşterea corespondenţei dintre mesajul transmis de ilustraţii şi cel transmis de texte. 1 1. sistematică explicaţia. 2. caiet.identificarea sensului cuvintelor.1.exerciţii de transformare a unei secvenţe dialogate în povestire.recunoaşterea şi analiza gramaticală a pronumelor.

5 Iarna.12.2./ Întrebările şi răspunsurile în comunicare Număr de ore : Nr. culegere. -activitate frontală. Barbu .5. -autodictări. . -exerciţii de stabilire a sensului unui cuvânt necunoscut prin raportare la contextul în care apare şi de confruntare cu sensul/sensurile oferite de dicţionare.activitate independentă . -conversaţia.2. -exerciţii de recitare a unor poezii. 4. Vasile . -exerciţiul. caiet.6. Ob. -manual.1. 3. în echipe.4 Iarna.. corectare în perechi. 4.1 . crt 1.4.2.1.3 Evaluare Test de evaluare sumativă .2.fişe de evaluare.fişe de lucru. 1. Alecsandri 2. individuală -manual. Ştefănescu 2.probă scrisă Unitatea de învăţare: Se cern norii de zăpadă. probă scrisă de evaluare formativă . -conversaţii pe teme cunoscute. fişe de lucru. -exerciţii de identificare a temei din poeziile studiate. -observarea sistematică -observare sistematică. exerciţiul. explicaţia. -exerciţii de exprimare a propriilor opinii în legătură cu un fapt cunoscut.. autocorectări.. or e Activităţi de învăţare Resurse Evaluare 2. Delavrancea 3.1 2. explicaţia. de ref Detalieri de conţinut Nr Data .

3.

3.3,4.3 Întrebările şi

răspunsurile în comunicare. Intonarea propoziţiilor

-exerciţii de citire explicativă şi selectivă pentru desprinderea informaţiilor esenţiale şi de detaliu dintr-un text citit; -exerciţii de identificare a elementelor descriptive dintr-un text. -exerciţii de marcare prin intonaţie a semnului întrebării, a semnului exclamării, a virgulei- în enumerare şi în vocativ; exerciţii de marcare prin pauză a punctului şi a punctelor de suspensie dintr-un text citit; -exerciţii de formulare a unor enunţuri interogative, enunţiative sau exclamative.

jocul didactic; -activitate frontală, în echipe, individuală -manual, fişe de lucru, culegere, planşe; -conversaţia, explicaţia, exerciţiul,jocul didactic; -activitate frontală, în echipe, individuală -manual, fişe de lucru, culegere, planşe; -conversaţia, explicaţia, exerciţiul,jocul didactic; -activitate frontală, în echipe, individuală -manual, culegere, fişe -observarea sistematică, evaluare orală, teme de lucru în clasă

4.

4.3,4.5 Compunere pe baza 4.6 unor cuvinte şi

expresii de sprijinBucuriile iernii

-exerciţii de elaborare a planului iniţial al compunerii; -exerciţii de elaborare a unei compuneri pe baza unor cuvinte şi expresii date; -exerciţii de aşezare corectă a textului în pagină, exerciţii de plasare corectă a alineatelor.

-observarea sistematică, evaluare orală, teme de lucru în clasă

5.

1.2,2.3 O noapte de iarnă, ,

-exerciţii de asociere a unor momente dintr-o naraţiune cu

-observare sistematică,

3.1, 3.2,3 .5, 4.2

Fănuş Neagu

6.

2.2,2.5 Numeralul , 4.1, 4.4

7.

2.3,2.6 La Polul Nord, , Marin Sorescu 3.7

(lectură)

ilustraţiile corespunzătoare; -exerciţii de identificare a dialogului prezent într-un text narativ; -exerciţii de împărţire a textului în unităţi logice de conţinut şi de formulare a ideilor principale; -exerciţii de transformare a unei secvenţe dialogate în povestire. -exerciţii de pronunţare a numeralelor cardinale complexe; -exerciţii de completare a unor enunţuri cu elemente de construcţie a comunicării învăţate(numeral); -copieri, transcrieri selective, dictări de enunţuri sau texte ce conţin numerale compuse. -povestirea orală a unor texte citite sau mesaje audiate; -exerciţii de exprimare a propriilor opinii în legătură cu un fapt cunoscut; -conversaţii în grup, în care elevii să pună întrebări şi să dea răspunsuri referitoare la un text citit.

de lucru; -exerciţiul, explicaţia, jocul didactic; -activitate frontală, în echipe, individuală -manual, culegere, fişe de lucru; -exerciţiul, explicaţia, jocul didactic;

probă scrisă de evaluare formativă

-observare sistematică, probă scrisă de evaluare formativă

-manual, fişe -observarea de lucru, caiet; sistematică -conversaţia, explicaţia, exerciţiul; -activitate frontală, în echipe, individuală

8.

1.2,3.2 , 3.5, 4.3

Recapitulare

-recunoaşterea corespondenţei dintre mesajul transmis de ilustraţii şi cel transmis de texte; -exerciţii de completare a propoziţiilor cu semne de punctuaţie corespunzătoare; -formulări de întrebări şi răspunsuri; -dictări de enunţuri sau texte ce conţin numerale. Test de evaluare sumativă

9.

3.2,3.6 , 4.1, 4.3

Evaluare

-manual, culegere, fişe de lucru; -exerciţiul, explicaţia, jocul didactic; -activitate frontală, în echipe, individuală -fişe de evaluare

-observare sistematică, probă scrisă de evaluare formativă

-probă scrisă

observarea . .exerciţii de formulare a ideilor principale.manual.4.2.folosirea dicţionarelor pentru identificarea sensului cuvintelor necunoscute.exerciţii de delimitare a unui text în fragmente logice. descriptive. caiet.activitate frontală. . or e Activităţi de învăţare Resurse Evaluare • Domnu` Trandafir.activitate . . . .6 • Trăsăturile fizice şi morale ale personajelor literare . individuală . fişe de lucru. dialogate şi . ./ Comunicarea despre personajul literar Număr de ore : Nr.. . . Ob.Unitatea de învăţare: Mi-am slujit ţara .exerciţii de povestire a fiecărui fragment.observare sistematică. 4.conversaţia. în echipe. jocul didactic. crt 1.grupări de personaje în funcţie de anumite caracteristici.2 .. probă scrisă de evaluare formativă .selectarea din text a caracteristicilor fizice şi morale ale personajelor.exerciţiul.2 Detalieri de conţinut Nr Data .3.2. 3. . culegere.manual. sistematică explicaţia.selectarea din text a caracteristicilor fizice şi morale ale personajelor. explicaţia. exerciţiul. fişe de lucru. de ref 1.exerciţii de redactare a unor texte narative. Mihail Sadoveanu 2. .

. probă scrisă de evaluare formativă observarea sistematică .3 .activitate frontală.manual.exerciţii de plasare corectă a alineatelor. caiet. .5.observare sistematică. individuală . 2.2 • George Enescu.exerciţii de aşezare corectă în pagină.3. . .1. individuală . 3.5 • Portretul unui coleg . jocul didactic. 4.exerciţii de completare a unor enunţuri cu elemente de construcţie a comunicării învăţate(adjectiv). . în . în echipe. Viorica Huber 4. . .manual. .exerciţii de împărţire a textului în unităţi logice de conţinut. 4.exerciţii de stabilire a acordurilor gramaticale. . .exerciţiul.formulări de întrebări pentru sesizarea raporturilor logice de tipul:din ce cauză?cu ce condiţie? . 1. .2. 3.manual.4. în echipe.exerciţii de transformare a propoziţiilor simple în propoziţii frontală. exerciţiul.exerciţii de utilizare în contexte diverse.2. .exerciţii de formulare a ideilor principale. observarea . explicaţia. .selectarea din text a caracteristicilor fizice şi morale ale personajelor.funcţionale. .conversaţia. culegere. a achiziţiilor lexicale noi. 4.6 . fişe de lucru. cuprins şi încheiere.3.exerciţii de descriere a unor fiinţe. explicaţia. fişe de lucru. în echipe. exerciţiul. caiet. fişe de lucru.conversaţia.activitate frontală. sistematică explicaţia.antrenament de structurare a textului scris în cele trei părţi:introducere.activitate frontală. .1 • Adjectivul . individuală 5.

afişe sau articole din revistele pentru copii. 4. .2.conversaţia.manual. caiet. în echipe.5.exerciţii de identificare a elementelor prezente în ilustraţii care completează informaţia transmisă de diverse texte. . observarea . .2. probă scrisă de evaluare formativă observarea sistematică . jocul didactic. individuală 9. 3.activităţi de grup pe teme diferite.exerciţii de sesizare a corespondenţei elementelor verbale cu cele nonverbale(gesturi. individuală . .lectura unor articole din revistele pentru copii. sistematică explicaţia. .5 • Comunicarea nonverbală-prin gesturi şi mimică .6.1 .mimică) în comunicare. . fişe de lucru. .exerciţii de împărţire a textului în unităţi logice de conţinut.activitate frontală.4.selectarea din text a caracteristicilor fizice şi morale ale personajelor. . explicaţia. .conversaţia.7 • Textul neliterar. în echipe. 1. culegere.formulări de întrebări pentru sesizarea raporturilor logice de tipul:din ce cauză?cu ce condiţie? . Alexandru Vlahuţă 7.3.manual. . . .1.exerciţii de utilizare în contexte diverse. Articolul dezvoltate prin adăugarea de adjective.observare sistematică. .manual. 1. exerciţiul. fişe de lucru. caiet. 3.exerciţii de formulare a ideilor principale.2 • Meşterul Nicu. exerciţiul.exerciţiul. . fişe de lucru.identificarea situaţiilor când se echipe. 1. explicaţia.activitate frontală.1.jocuri gramaticale de corectare a greşelilor de ortografie(adjectivele terminate în –iu) .3 . Afişul. a achiziţiilor lexicale noi. individuală .

observare sistematică.formulări de întrebări pentru sesizarea raporturilor logice de tipul:din ce cauză?cu ce condiţie? .3.exerciţiul. după Constantin Motaş .exerciţii de utilizare în contexte diverse.manual. individuală .selectare din text a caracteristicilor fizice şi morale ale personajelor.selectarea din text a caracteristicilor fizice şi morale ale personajelor. individuală .exerciţii de formulare a unor opinii şi puncte de vedere proprii referitoare la modul de redactare şi de prezentare a textelor.poate comunica şi prin gesturi sau mimică.exerciţii de transformare a propoziţiilor simple în propoziţii dezvoltate prin adăugarea de adjective.activitate frontală. individuală . fişe de lucru. .probă scrisă . .3. . explicaţia.exerciţii de realizare a unor texte neliterare. jocul didactic.manual. 3. probă scrisă de evaluare formativă . Teste de evaluare sumativă . 4.lectură 11.4 • Recapitulare 12.2. . culegere.4. fişe de lucru.activitate frontală. jocul didactic. explicaţia.2. a achiziţiilor lexicale noi.4. . . în echipe. .exerciţii de comunicare prin gesturi şi mimică. . 10.exerciţiul. .activităţi de grup pe teme diferite. culegere.fişe de evaluare. . probă scrisă de evaluare formativă . . .activitate frontală.observare sistematică. 3.exerciţii de formulare a ideilor principale.6 • Un explorator român.exerciţii de împărţire a textului în unităţi logice de conţinut. . . în echipe.5 • Evaluare .

4 .exerciţii de exprimare a propriilor opinii în legătură cu un fapt cunoscut. ./ Comunicarea despre locuri şi întâmplări Număr de ore : Nr.exerciţii de recitare a unor poezii.exerciţii de recunoaştere a corespondenţei dintre mesajul transmis de ilustraţie şi cel transmis de texte.conversaţia.activitate independentă Unitatea de învăţare : Când mă gândesc la locul naşterii mele.exerciţiul. 4. . Ion Creangă 2. 2.. în echipe. de ref 1. Panait Cerna .manual.2.2. ..1 Mama. observarea . culegere.observare sistematică.exerciţii de stabilire a sensului unui cuvânt necunoscut prin raportare la contextul în care apare şi de confruntare cu sensul /sensurile oferite de dicţionare. or e Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Amintiri din copilărie. fişe de lucru.2. caiet. explicaţia. 4.6. crt 1. 3.1 . 2.2.exerciţii de formulare a ideilor principale. individuală . .exerciţii de delimitare a unui text narativ în fragmente logice. . fişe de lucru.3. sistematică explicaţia.manual.activitate frontală.. . .2 Detalieri de conţinut Nr Data . probă scrisă de evaluare formativă . Ob. . . jocul didactic.

fişe de lucru. individuală . probă scrisă de evaluare formativă .exerciţii de descriere a unot fiinţe.3.activitate frontală.5. probă scrisă de evaluare formativă 4. .3.manual.4. semnul întrebării. . Felurile propoziţiilor .5.exerciţii de utilizare a semnelor de punctuaţie ( punctul. 2. 4. în echipe. semnul exclamării). exerciţiul.activitate frontală. jocul didactic.exerciţiul. individuală . . . .exerciţii de construire a propoziţiilor simple şi a propoziţiilor dezvoltate. .manual. culegere.6 Realizarea autoportretului .observare sistematică. corectare în perechi. .3 . în echipe.activitate frontală.1 Propoziţia.exerciţiul.exericiţii de recunoaştere şi prezentare sumară a trăsăturilor fizice ţi sufleteşti. explicaţia. exerciţii de transformare a propoziţiilor simple în propoziţii dezvoltate şi invers. 3. -exerciţii de formulare a unor opinii şi puncte de vedere proprii referitoare la modul de redactare şi prezentare a textelor.exerciţii de identificare a temei din poeziile studiate. . exerciţii de diferenţiere a propoziţiilor simple de cele dezvoltate.conversaţii pe teme cunoscute.exerciţii de completare a unor enunţuri cu elemente de construcţie a comunicării învăţate. individuală . .exerciţii de elaborare a unor compuneri. . .observare sistematică. . jocul didactic. în echipe. explicaţia.6 . fişe de lucru. . autocorectări. 4.autodictări. culegere.

.exerciţii de redactare a unor tipuri diverse de texte cu destinaţie specifică : invitaţia. .5 Invitaţia folosirea dicţionarelor pentru identificarea sensului cuvintelor necunoscute. în echipe.conversaţia. individuală .observare sistematică. . Petre Ghelmez 7. .conversaţii pe teme cunoscute. .exerciţii de aşezare corectă s textului în pagină. 2.exerciţii de recitare a unor poezii. individuală . . . exerciţiul. 4. 1. explicaţia.activitate frontală. corectare în perechi. .activitate frontală.activitate frontală.3.2. . probă scrisă de evaluare formativă . în echipe.4. 2. . . autocorectări.exerciţiul.exerciţii de formulare a unor opinii şi puncte de vedere proprii referitoare la modul de redactare şi de prezentare a textelor.4 . . în echipe. 4. jocul didactic. explicaţia.exerciţii de explicare şi utilizare corectă a cuvintelor: mai şi m-ai.1 Scrisoare învăţătorului meu. probă scrisă de evaluare formativă observarea sistematică ... fişe de lucru. .autodictări. culegere. .5.manual. . caiet. .2. explicaţia.exerciţii de prezentare a imaginii de ansamblu a spaţiului sau a obiectului descris.manual.6.2.. fişe de lucru. .manual.exerciţiul. . Alexandru Vlahuţă 6.exerciţii de exprimare a propriilor opinii în legătură cu un fapt cunoscut. exerciţii de identificare a elementelor descriptive dintr-un text.3.exerciţii de identificare a temei din poeziile studiate. jocul didactic. fişe de lucru.observare sistematică. culegere.5 Pe Argeş în jos.

fişe -observarea de lucru. .1.4. . 3. caiet. -activitate frontală. culegere.exerciţii de recunoaştere a corespondenţei dintre mesajul transmis de ilustraţie şi cel transmis de texte.manual. individuală . 3.conversaţia. exerciţiul. Nicolae Labiş (lectură) . exerciţiul.antrenament de strucutrare a textului scris în cele trei părţi: introducere. . sistematică -conversaţia.exerciţii de elaborare a unor compuneri: după un suport vizual. explicaţia. cuprins şi încheiere.4. individuală .2. .exerciţii de aşezare corectă a textului în pagină.exerciţiul.exerciţii de elaborare a unor compuneri: după un suport vizual şi după un plan simplu dat.8. -exerciţii de recunoaştere a . fişe de lucru. caiet.exerciţii de recunoaştere a corespondenţei dintre mesajul transmis de ilustraţie şi cel transmis de texte. 3.1. jocul didactic.activitate frontală. cuprins şi încheiere. 4. . . în echipe.activitate frontală. .4 .antrenament de strucutrare a textului scris în cele trei părţi: introducere. probă scrisă de evaluare formativă -manual. explicaţia. -exerciţii de identificare a temei din poeziile studiate. 1. 4. individuală .5 Povestirea unei întâmplări după un şir de imagini 9.5 Compunere cu plan simplu dat şi cu imagini ajutătoare: Locul natal 10. . fişe de lucru.observare sistematică. -exerciţii de recitare a unor poezii. în echipe.manual. -exerciţii de stabilire a sensului unui cuvânt necunoscut prin raportare la contextul în care apare şi de confruntare cu sensul oferit de dicţionar.2 Întâlnire cu mama.2.1.2 . .exerciţii de aşezare corectă a textului în pagină.4 . în echipe. 3. sistematică explicaţia. . observarea .

explicaţia.manual. .6 Evaluare .5. . jocul didactic. Stelian Filip . fişe de lucru.4 .4. probă scrisă .2.individ uală .observare sistematică. .exerciţiul. . .4. or e Activităţi de învăţare Resurse Evaluare • Cucul pus pe glume.4 .11.4.4. exerciţii de transformare a propoziţiilor simple în propoziţii dezvoltate şi invers.exerciţii de recitare a unor poezii. în echipe.manual. 2.exerciţii de construire a propoziţiilor simple şi a propoziţiilor dezvoltate.4.activitate frontală. . probă scrisă de evaluare formativă .probă scrisă Unitatea de învăţare: Jocul de-a primăvara / Comunicarea despre fapte Număr de ore: Nr.6 Recapitulare corespondenţei dintre mesajul transmis de ilustraţie şi cel transmis de texte.exerciţii de exprimare a propriilor opinii în legătură cu un fapt . culegere.1 Detalieri de conţinut Nr Data .6 4. culegere. crt 1.observare sistematică.fişe de evaluare. .activitate independentă .exerciţii de completare a unor enunţuri cu elemente de construcţie a comunicării învăţate Test de evaluare sumativă 12.5. 2. fişe de lucru.2. de ref 2. 2. Ob.

3. observarea sistematică . în echipe. explicaţia.exerciţii de recunoaştere a corespondenţei dintre mesajul transmis de ilustraţie şi cel transmis de texte.4. Fănuş Neagu 3. 1. în echipe.2 • Ţara poveştilor. fişe de lucru. exerciţiul.manual. . . jocul didactic.exerciţii de identificare a unor cauze care împiedică înţelegerea mesajului (voce slabă. zgomotul. pronunţarea incorectă. orală a unor părţi de propoziţie culegere.exerciţii de formulare a ideilor principale. .conversaţia. 2.activitate frontală. .exerciţii de delimitare a unui text narativ în fragmente logice. individuală .1 • De ce nu înţelegem mesajul? .activitate frontală. corectare în perechi. . de lucru. . caiet.exerciţii de stabilire a sensului unui cuvânt necunoscut prin raportare la contextul în care apare şi de confruntare cu sensul /sensurile oferite de dicţionare. explicaţia. individuală de evaluare formativă observarea sistematică 4.conversaţia. individuală .conversaţii pe teme cunoscute. în echipe. . . caiet. explicaţia.3. . .2. 1.exerciţii de utilizare în comunicarea . fişe de lucru. 4. .manual.exerciţiul. 3.autodictări. probă scrisă .manual.1.5.6 4. 1.exerciţii de recunoaştere a corespondenţei dintre mesajul transmis de ilustraţie şi cel transmis de texte.2.cunoscut.4 • Predicatul verbal . . .observare sistematică.activitate frontală. . exerciţiul.2. fişe studiate.3. autocorectări. neatenţia). 3.exerciţii de identificare a temei din poeziile studiate.

.exerciţii de recunoaştere a părţilor principale de propoziţii.activitate frontală. Călin Gruia 6.exerciţii de stabilire a acordului dintre predicat şi subiect.3. exerciţii de discriminare a structurilor gramaticale corecte de cele incorecte în fluxul enunţului. observarea . exerciţiul.exerciţiul. .2. 1.3. 1. probă scrisă de evaluare formativă . jocul didactic. 3.5.2.exerciţii de recunoaştere a corespondenţei dintre mesajul transmis de ilustraţie şi cel transmis de texte. . jocul didactic. Subiectul simplu. în echipe. .observare sistematică.exerciţii de formulare a ideilor principale. culegere. individuală .exerciţii de utilizare în comunicarea orală a unor părţi de propoziţie studiate.activitate frontală.1. . Părţile de vorbire prin care se exprimă subiectul.exerciţii de stabilire a acordului .manual. sistematică explicaţia.exerciţii de explicare şi utilizare corectă a cuvintelor: întruna şi întruna. în echipe. 3. .4 • Subiectul. . fişe de lucru.5. .exerciţii de recunoaştere a părţilor principale de propoziţii. fişe de lucru. explicaţia.exerciţii de stabilire a sensului unui cuvânt necunoscut prin raportare la contextul în care apare şi de confruntare cu sensul /sensurile oferite de dicţionare.manual. caiet. individuală de evaluare formativă . .exerciţii de completare corectă a propoziţiilor lacunare cu structurile morfologice învăţate. . .2 4.exerciţiul.exerciţii de delimitare a unui text narativ în fragmente logice.2 • Un joc nou. .6 4. explicaţia. .conversaţia. . .

.exerciţiul.exerciţii de formulare a unor opinii şi puncte de vedere referitoare la modul de redactare şi de prezentare a textelor. 2. . . 4.6. observarea sistematică . în care elevii să pună întrebări şi să dea răspunsuri referitoare la un text citit. . individuală .activitate frontală.exerciţii de elaborare a unor compuneri: cu început sau sfârşit dat. 2.7 • Micul prinţ.4. .3.exerciţii de exprimare a propriilor de lucru.exerciţii de completare corectă a propoziţiilor lacunare cu structurile morfologice învăţate. fişe de lucru.3. în echipe.manual.exerciţii de utilizare a unor părţi de . explicaţia. . culegere. jocul didactic.antrenament de structurare a textului scris în cele trei părţi: introducere.exerciţii de exprimare a propriilor opinii în legătură cu un fapt cunoscut.manual.conversaţii în grup. . explicaţia. caiet. . 4.activitate frontală.manual. în echipe.conversaţia. individuală . în echipe.6 • Recapitulare .observare sistematică. exerciţiul. propoziţie studiate.2. fişe de lucru.6 • Compunerea cu început sau cu sfârşit dat 8. opinii în legătură cu un fapt . -exerciţiul. cuprins şi încheiere.5. probă scrisă de evaluare . cu 7.activitate frontală.povestirea orală a unor texte citite sau mesaje audiate. exerciţii de discriminare a structurilor gramaticale corecte de cele incorecte în fluxul enunţului.Acordul predicatului subiectul. exerciţii de selectare a vocabularului adecvat. probă scrisă de evaluare formativă 9. Antoine de SaintExupery dintre predicat şi subiect. . . . fişe .observare sistematică. individuală .6. culegere. 3.2. 3.

activitate frontală.exerciţii de identificare a acordului dintre subiect şi predicat.2. or e Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Cuiul. individuală . . .probă scrisă Unitatea de învăţare: Părerea şi atitudinea ta contează!/ Exprimarea acordului / dezacordului în comunicare Număr de ore: Nr.exerciţii de exprimare a propriilor culegere.6 4.2.observare sistematică. .activitate independentă formativă .exerciţii de redactare de texte narative. jocul didactic. 3. .fişe de evaluare. fişe . Tudor Arghezi . . Test de evaluare sumativă explicaţia.alcătuire de enunţuri după anumite cerinţe. de ref 2.5.2. în echipe. Detalieri de conţinut Nr Data .manual.10 2. .exerciţii de recitare a unor poezii. crt 1.6. Ob.4 . . .6 • Evaluare cunoscut.

fişe de lucru. culegere. . . .2. . .exerciţii de redactare de texte narative pornind de la un proverb.6 Ce părere aveţi? 3.6 .1 Musca la arat. probă scrisă de evaluare formativă . fişe de lucru.2.autodictări. . .conversaţia. autocorectări. 2. . în echipe. . .exerciţiul. jocul didactic.conversaţii pe teme cunoscute. explicaţia.exerciţiul.exersarea actelor de vorbire: povestirea unor fapte şi întâmplări.exerciţii de identificare a temei din poeziile studiate. jocul didactic. individuală probă scrisă de evaluare formativă observarea sistematică .conversaţii pe teme cunoscute.4 . explicaţia.exerciţii de recitare a unor poezii. 2.6.1 opinii în legătură cu un fapt cunoscut. în echipe. corectare în perechi. selectarea din texte a caracteristicilor morale ale unor personaje. corectare în perechi. individuală . . de lucru.6. . explicaţia. 2. în echipe. exerciţiul.manual. .5. exprimarea acordului sau dezacordului în legătură cu un fapt sau cu atitudinea unei persoane. individuală . 4. .manual.activitate frontală.observare sistematică. 1.exerciţii de exprimare a propriilor opinii în legătură cu un fapt cunoscut. caiet.1 4.activitate frontală. autocorectări. 4.autodictări. .activităţi de grup pe teme diferite.2. . Alexandru Donici .2.activitate frontală. .exerciţii de identificare a temei din poeziile studiate. 3.exerciţii de recunoaştere a corespondenţei dintre mesajul transmis de ilustraţie şi cel transmis de texte.

3 .6. . caiet.exerciţiul. 3. fişe de lucru.observare sistematică.activitate frontală. jocul didactic.conversaţia.7 Un suflet nobil. Călin Gruia Să scriem şi să pronunţăm corect: odată şi o dată folosirea dicţionarelor pentru identificarea sensului cuvintelor necunoscute întâlnite. .2.exerciţii de utilizare în comunicarea orală a unor părţi de propoziţie învăţate. individuală . 4.2 .activitate frontală. în echipe. caiet. culegere.4. exerciţiul. . de Edmondo de Amicis .2. .activitate frontală . fişe de lucru.conversaţia. .manual. culegere.3. . .conversaţii în grup.exerciţii de exprimare a propriilor opinii în legătură cu un fapt cunoscut.2. 1. .povestirea orală a unor texte citite sau mesaje audiate.4 Atributul . individuală . a achiziţiilor lexicale noi.2. 2. în echipe. . 2. 7.6 . observarea . .exrciţii de exprimare a acordului sau dezacordului în legătură cu un 5. în care elevii să pună întrebări şi să dea răspunsuri referitoare la un text citit. .3. . Recapitulare .exerciţii de recunoaştere a părţilor secundare de propoziţie.1 Ciuboţelele ogarului.exerciţii de citire explicativă şi selectivă pentru desprinderea informaţiilor esenţiale şi de detaliu dintr-un text citit. fişe .manual.3.exerciţii de transformare a unor propoziţii simple în propoziţii dezvoltate prin adăugarea unor adjective.exerciţii de utilizare în contexte diverse. explicaţia.manual. sistematică explicaţia.6 .5. . 3. explicaţia. 4. fişe de lucru. probă scrisă de evaluare formativă observarea sistematică 6. .observare sistematică.manual. 2. exerciţiul. .exerciţii de completare a unor enunţuri cu elemente de construcţie a comunicării învăţate (adjectiv).

. individuală .4.2 .. autocorectări.activitate independentă probă scrisă de evaluare formativă .exerciţii de recitare a unor poezii. explicaţia.. Test de evaluare sumativă de lucru. .3. Ob. a achiziţiilor lexicale noi.1.. 4. culegere. 2. jocul didactic.autodictări. .observare sistematică. . .exerciţii de analiză gramaticală a unor atribute.activitate frontală.2.fişe de evaluare. or e Activităţi de învăţare Resurse Evaluare folosirea dicţionarelor pentru identificarea sensului cuvintelor necunoscute.exerciţii de redactare a unui text cu titlul O faptă bună.exerciţiul./ Comunicarea impresiilor şi sentimentelor Număr de ore: Nr. în echipe.exerciţii de identificare a temei din poeziile învăţate.exerciţii de exprimare a propriilor opinii în legătură cu un fapt cunoscut. . probă scrisă de evaluare formativă .1 Detalieri de conţinut Fiind băiet păduri cutreieram. explicaţia.3. .exerciţiul.probă scrisă Unitatea de învăţare: Un rai din basme văd. Mihai Eminescu Nr Data . corectare . . .2 • . .6 8. .exerciţii de utilizare în contexte diverse. 2.2.6.6 Evaluare fapt sau cu atitudinea unei persoane. în echipe. jocul didactic.4. 3. de ref 1. .manual. . crt 1. fişe de lucru.activitate frontală.

2.4 .activitate frontală. în echipe. . Lucian Blaga în perechi. fişe de lucru.observare sistematică. 2.activitate frontală. . . autocorectări. caiet. . explicaţia. exerciţii de transformare a propoziţiilor simple în propoziţii dezvoltate şi invers. .conversaţia. explicaţia. culegere. . .exerciţii de citire explicativă şi selectivă pentru desprinderea informaţiilor esenţiale şi de detaliu dintr-un text citit. 3.exerciţiul. explicaţia. 4. fişe de lucru.1 Din copilăria mea.manual.5.exerciţii de recunoaţtere a părţilor 3.exerciţii de recitare a unor poezii. Geo Bogza individuală . . probă scrisă de evaluare formativă observarea sistematică 4.activitate .6 • Complementul .2 • Basm.exerciţii de delimitare a unui text narativ în fragmente logice. culegere.2.2.exerciţii de identificare a temei din poeziile studiate. fişe de lucru.exerciţii de formulare a ideilor principale într-o succesiune logică.autodictări. . .observare sistematică.exerciţii de dezvoltare a ideilor principale într-un şir de enunţuri cu înţeles logic. individuală . . .manual. . jocul didactic. în echipe. corectare în perechi.2. 4. .exerciţiul.exerciţii de explicare şi utilizare corectă a cuvintelor demult şi de mult.exerciţii de utilizare în comunicarea orală a unor părţi de propoziţie studiate. . jocul didactic.4.conversaţii pe teme cunoscute. individuală . exerciţiul.exerciţii de exprimare a propriilor opinii în legătură cu un fapt cunoscut.manual. .4 • . 2.6.2.3. . probă scrisă de evaluare formativă . .

caiet. în echipe. . . . exerciţii de selectare a vocabularului adecvat. .exerciţii de exprimare a propriilor opinii în legătură cu un fapt cunoscut. .exerciţiul.observare sistematică.exerciţii de formulare a unor opinii şi puncte de vedere proprii referitoare la modul de redactare şi de prezentare a textelor.5. .5 • .6 • Comunicarea unor .conversaţia. în echipe.fişe de lucru. jocul didactic. exerciţiul.analiză gramaticală. explicaţia. . .3. .exerciţii de recitare a unor poezii.manual. individuală . . individuală . 2.activitate frontală.antrenament de structurare a textului scris în cele trei părţi: introducere.activitate frontală.2.exerciţii de plasare corectă a alineatelor.exerciţii de completare a unor propoziţii cu complemente pentru a reda circumstanţele unei acţiuni.6 Compunere Vara luminoasă liberăcea 7. .2. în echipe.3. în perechi. . frontală.manual.exerciţii de aşezare corectă a textului în pagină.observare . individuală observarea sistematică 6. 4. culegere. fişe de lucru.manual. exerciţii de identificare a elementelor prezente în ilustraţii. . cuprins ăi încheiere.4 • A fost odată. impresii proprii secundare de propoziţie. . .exerciţii de elaborare a unor compuneri libere.2. explicaţia. .4. 2. culegere. probă scrisă de evaluare formativă .conversaţii pe teme cunoscute. 4.

exerciţii de exprimare a propriilor opinii în legătură cu un fapt cunoscut. jocul didactic.exerciţii de identificare a temei din poeziile studiate. 4.fişe de evaluare. . .6. probă scrisă de evaluare formativă . .2 • Evaluare .exerciţii de completare a unor propoziţii cu complemente. culegere.. .analiză gramaticală.3.activitate independentă sistematică.observare sistematică. . jocul didactic. 4.activitate frontală.autodictări.6. 2. 2. .manual.probă scrisă . explicaţia.3. corectare în perechi.exerciţii de identificare a temei din poeziile studiate.2 • Recapitulare . explicaţia. 4. Test de evaluare sumativă 8.activitate frontală. . în echipe. . . . .exerciţiul.exerciţiul. individuală . probă scrisă de evaluare formativă . în echipe.4 9.4 culegere. autocorectări. .exerciţii de exprimare a propriilor opinii în legătură cu un fapt cunoscut. fişe de lucru.conversaţii pe teme cunoscute. 2.1 Marin Sorescu • Carnavalul personajelor literare .6. individuală . fişe de lucru.