Scoala Spectrum Bucuresti

Anul scolar 2009-2010

Clasa a IV-a B Inst.Mitroi Carmen Elena

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

română

ARIA CURRICULARĂ : Limbă şi comunicare DISCIPLINA : Limba şi literatura Nucleu 6 ore pe săptămână –

CURRICULUM : NUMĂR ORE : 175 ore anual

NR. SEMESTRUL CRT. 1. Sem. I 2. Sem. al II-lea 3. TOTAL

NR. ORE 85 90 175

MANUAL: Limba şi literatura română AUTORII: Marcela Penes EDITURA: Ana

Nr crt

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE

OB. REF.

CONŢINUTURILE ÎNVĂŢĂRII

I

Recapitulare

1.1.;1 .5.; 2.2.;2 .6.; 3.1.;3 .4.

Prezentarea manualului ; „Deşteaptă-te , române!” de Andrei Mureşanu Ex.de citire a unui text cunoscut ; ex.de citire la prima vedere Povestirea textului citit Ex.recapitulative-subst. , adj. , pronumele, numeralul , verbul Ex.de citire si memorare de poezii ; autodictare Ex.recapitulative – subiectul şi predicatul Ex.recapitulative – propoziţia simplă şi propoziţia dezvoltată Recapitulare Evaluare ; Concurs pe echipe :”Cine ştie , câştigă! ”

N SĂPT OBSERVAŢ R II . O R E

1. Cartea – model de comunicare 1. « de Otilia Cazimir Verbul « Mi s-a terminat caietul « de Mircea Sântimbreanu Compunere după un plan propriu : « Şcoala noastră » « Şcoala » lectură Recapitulare Evaluare III Şcoala ca o carte – Comunicarea dialogată . Textul narativ Componentele comunicării dialogate (actualizare) « A murit Luchi . Să aplicăm ! – ex.1.3 2. 3.2 .2.5.II Comoara de mărgăritare .2. Rolul ilustraţiilor Cuvântul (actualizare) « Poveste » de Şt.3.3. 33.1.. 6. 22. 2.1.1.4. 6 1.14. 23.4. Recapitulare Evaluare « Sârguinţa lui Iancu » de Virgil Stoenescu .3.3.2.6.1. 4. 4.2..4.4. 2.2. 2.4.1.6.1. 4. 22.3. O. 1. 5 « Cartea ca o gradină » Să ne verificăm.4.1. 5.aplicative textul-suport : « Cheia » de Mihail Sadoveanu Cartea .4. 2. 3.5. Iosif Semnele de punctuaţie (actualizare) Părţile componente ale compunerii (actualizare).4.2. 2. Planul de idei dat (actualizare) « Domniţa Frumuseţii » lectură .4.1.4.3.

1. 4. 4. 5.2.2.1.1.5.3.1.4.4.IV S-au aurit a toamnă pădurile – Comunicarea după imagini Vă rog ! Vă mulţumesc ! – Politeţea în comunicare 1.5. 3. 2.4.1.2.3. 1.4.4. 5. 3.1.6 1.4. 2.5. 6 V « Aurul toamnei » de Cezar Petrescu « Toamna » de Octavian Goga . 2.2 4.3. 3.4.4.1.lectură Recpitulare Evaluare « Cum este bine ? » Dumbrava minunată » de Mihail Sadoveanu Situaţii de comunicare Povestirea în scris a unui text Pronumele « Onoarea mai presus » de Mircea Sântimbreanu « Sarea în bucate » după Petre Ispirescu – lectură Recapitulare Evaluare .7. 2.3. 3.2.1. 2 2. 3.4. « Toamna » de George Topârceanu Cine ? Când ? Unde ? Substantivul Formularea ideilor principale după imagini Compunere după un plan dezvoltat : « Toamna » « Nu e esenţial ».2.3.2. 4. 3.4.4.1. 4.

4.7.4. Compunere după un plan dezvoltat Substantivul .1. 3. 4. 1.4. 3. 4.2.4.1.1. 6 Citirea unor texte cunoscute Cartea . 3.3. 3. Pronumele Formularea ideilor principale după imagini Povestirea în scris a unui text Situaţii de comunicare Concurs ”Cine ştie .5.4.1. câştigă!” Recapitulare Evaluare .2. 3. 2.4. Semnele de punctuaţie Verbul Părţile componente ale compunerii . Cuvântul . 2.2.3. Rolul ilustraţiilor.4. 2.4.5.R e Recapitular 1.5.1. Planul de idei dat Compunere după un plan propriu . 4.

5. 3.1..1. 5.2.1. 4.1.5.1.2.2. 3.5.3.4. 2. 3. 6.lectură – de Marin Sorescu Recapitulare Evaluare .7.4..2.3.6.2. Intonarea propoziţiilor Compunere pe baza unor cuvinte şi expresii de sprijin : “Bucuriile iernii” “O noapte de iarnă” de Fănuş Neagu Numeralul “La Polul Nord” . 4. – Întrebările şi răspunsurile în comunicare 1.3.3.4. 4.VI Se cern norii de zăpadă . 6 “Iarna” de Vasile Alecsandri “Iarna” de Barbu Ştefănescu Delavrancea” Întrebările şi răspunsurile în comunicare. 2 3.1. 2. 12.4.

Recapitulare 3.2. 2. – lectură 3.5. 4.1. 4.3.7. articolul 2. Evaluare 6.3.5.3.42 Compunere cu titlu şi cu plan dat : « Un .3. Adjectivul 1.4.2.1.54 .63. personaj îndrăgit » 2. « George Enescu » de Viorica Huber 2. 4..4.. Comunicarea nonverbală 3.1 « Un explorator român » de Constantin Motaş .1.2.4.3. « Meşterul Nicu de Alexandru Vlahuţă 1 Textul neliterar : Afişul . – Comunicare despre personajul literar « Domnu’ Trandafir » de Mihail Sadoveanu 1.4.5.2.3.VII Mi-am slujit ţara .2.1.6 .3.

4.1.2. 2.3. 12.3.3. 3. – Comunicarea despre locuri şi întâmplări 1.2.5. 3. 2.4.4. 1.1. 2.3.6.3.. » de Alexandru Vlahuţă « Scrisoare învăţătorului meu » de Petre Ghelmez Povestirea unei întâmplări după un şir de imagini Compunere cu plan simplu dat : « Locul natal » « Întâlnire cu mama » de Nicolae Labiş – lectură Recapitulare Evaluare .VIII Când mă gândesc la locul naşterii mele .4.2.1.3.1.2. 4.2. 13. 4. 4.. 2.5.6. 4..6 « Amintiri din copilărie » de Ion Creangă « Mama de Panait Cerna Propoziţia « Pe Argeş în jos.5.3.5...34 .

3.3.3.5.2.4.1. 4. 2.3.1. 2. 2.3.3.1.IX Jocul de-a primăvara – Comunicarea despre fapte 1.4.3.2.2. 1. 4. 4. 4.5.3.2.2.5.4.6 3.6 « Cucul pus pe glume » de Stelian Filip « Ţara poveştilor » de Fănuş Neagu De ce nu înţelegem mesajul Predicatul verbal « Un joc nou » de Călin Gruia Subiectul Compunere cu început sau cu sfârşit dat : « O faptă bună » « Micul prinţ » de Antoine de S.Exuperz – lectură Recapitulare Evaluare . 5 3.4. 2. 4.1.1. 12.

3.2. 3. 3.4.4. 3.5. 4.X Părerea şi atitudinea ta contează ! – Exprimarea acordului / dezacordului 1.2. 4.1. 2.4.4. 3. 1.3.4.1.1.1.3.2.4. 6 « Cuiul » de Tudor Arghezi « Ce părere aveţi ? » « Musca la arat » de Alexandru Donici Ciuboţelele ogarului » de Călin Gruia Atributul « Un suflet nobil » de Edmondo de Amicis – lectură Recapitulare Evaluare .5.1. 2.7.4.5. 2. 4.4.

lecturi Recapitulare Evaluare . 2.4.7. păduri cutreieram » de Mihai Eminescu Din copilăria mea » de Lucian Blaga « Basm » de Geo Bogza Complementul Comunicarea impresiilor şi sentimentelor . 52.1.3. 2.3. 1. 53.3. « Carnavalul personajelor literare » .. 4.4. 2.2.4. 54.4.3 . 2.XI Un rai din basme văd . Compunere liberă : « Vara cea luminoasă » « A fost odată » de Marin Sorescu .. 2.6 3.4.1. 4.1.4.1.2.3.3.4.1. 5 2.3.6. 3.1.1.2. – Comunicarea impresiilor şi sentimentelo r 1.3.6 « Fiind băiet .

5. exerciţiul. caiet.2. -exerciţii de lexic. 6. 2. intonare pe melodie. culegere.1. Recapitulare Nr Dat . crt 1 Ob de ref 1. observaţia. delimitarea strofelor. în individuală conversaţia. în individuală . române!” de Andrei Mureşanu . .3.. ilustraţia. „Deşteaptă-te ..1.activitate echipe.exerciţii de memorare. observaţia. .2. litera iniţială a fiecărui vers. . frontală. înţelegerea textului. . 3. . . a or e Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Detalieri de conţinut • Prezentarea manualului .1.exerciţii de observare şi discutare a modului de aşezare în pagină a textului liric: titlul. frontală.conversaţia. 4. scrierea versului lung.. alineatul.exerciţii de povestire. fişe de lucru.activităţi de grup pe teme manual..activitate echipe.PROIECTAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE Unitatea de învăţare Număr de ore : Nr.. exerciţiul.

. 3. manual.. . verbul diferite.exerciţii de povestire. exerciţiul.1.activităţi de grup pe teme diferite.1.activitate echipe. 5. ex. 6. frontală. ...1.de citire a unui text cunoscut . . exerciţii de punere în scenă a unor povestiri . . fişe de lucru. . 5. frontală. exerciţiul.. culegere. îindividuală manual. .1.exerciţii de povestire. ...activitate echipe.2. frontală. 6.. 2. exerciţiul.activitate echipe. în individuală conversaţia. .. .recapitula tive-subst. caiet. . 4 • Ex. 3... 5. fişe de lucru. 2.3.activitate echipe.2.. fişe de lucru. .activităţi de grup pe teme diferite.2.1. 3.activitate conversaţia. numeralul .2. .conversaţia. frontală. caiet.3. . .1. ..2.. observaţia. 2.conversaţia. culegere. frontală. observaţia. 6..1. exerciţiul.2.3. observaţia. culegere.conversaţia.activitate echipe.exerciţii de stabilire a sensului unui cuvânt necunoscut prin raportare la contextul în care apare şi de confruntare cu sensul/sensurile oferite de dicţionare. exerciţii de punere în scenă a unor povestiri . adj. 4 • Ex.exerciţii de stabilire a sensului unui cuvânt necunoscut prin raportare la contextul în care apare şi de confruntare cu sensul/sensurile oferite de dicţionare. 4 • Povestirea textului citit 4 1. .exerciţii de povestire.exerciţii de stabilire a sensului unui cuvânt necunoscut prin raportare la contextul în care apare şi de confruntare cu sensul/sensurile oferite de dicţionare. individuală conversaţia. în individuală manual. exerciţiul. exerciţii de punere în scenă a unor povestiri .1. . pronumele. caiet. observaţia.de citire la prima vedere 3 1. observaţia.2 1.1.

în individuală exerciţii de stabilire a sensului unui cuvânt necunoscut prin raportare la contextul în care apare şi de confruntare cu sensul/sensurile oferite de dicţionare. • Ex. fişe de lucru.. 4 • Ex..3.activitate echipe.conversaţia. 6..1. autodictare 6 1. îindividuală individuală manual.activitate echipe.. frontală. frontală.1. 5.exerciţii de povestire. observaţia..exerciţii de memorare a unor poezii .1. culegere.. conversaţia. fişe de lucru.activităţi de grup pe teme diferite..2. 5. caiet.2.exerciţii de stabilire a sensului unui cuvânt necunoscut prin raportare la contextul în care apare şi de confruntare cu sensul/sensurile oferite de dicţionare.exerciţi de recunoaştere al subiectului şi predicatului .. fişe de lucru.activitate echipe. 3. exerciţii de punere în scenă a unor povestiri .2. frontală.3.conversaţia.1. . în individuală conversaţia. 4 • Ex.5 1. frontală. culegere. caiet. .3. exerciţiul. 2.1.. exerciţiul. individuală conversaţia.2.exerciţii de alcătuire a unor propoziţii cu subiect şi predicat - echipe. exerciţiul.recapitula tive – propoziţia simplă şi propoziţia - exerciţii de stabilire a sensului unui cuvânt necunoscut prin raportare la contextul în care apare şi de confruntare cu sensul/sensurile oferite de manual.de citire si memorare de poezii . 3. 2..2. . . caiet. exerciţii de punere în scenă a unor povestiri .1. exerciţiul. exerciţiul. . în individuală manual.1... frontală. 3. observaţia.1. .activitate . 5. .conversaţia. ..2.recapitula tive – subiectul şi predicatul activităţi de grup pe teme diferite. 7 1. exerciţiul. .activitate echipe. observaţia. . culegere. observaţia. observaţia. 6. 6..1.. 2.exerciţii de autodictări .

.1. frontală. .1. . exerciţiul. culegere. observaţia.conversaţia...activităţi de grup pe teme diferite. 6. individuală conversaţia.3.activitate frontală.activitate echipe. 2.exerciţii de stabilire a sensului unui cuvânt necunoscut prin raportare la contextul în care apare şi de confruntare cu sensul/sensurile oferite de dicţionare. Concurs pe echipe :”Cine ştie . 6. exerciţiul. individuală în individuală manual. .. fişe de lucru.. fişe de lucru. individuală conversaţia.. 5. . observaţia.3. caiet. în individuală manual..2.2. exerciţii de punere în scenă a unor povestiri .activităţi de grup pe teme diferite. . observaţia. caiet..front ală. câştigă! dicţionare.conversaţia. exerciţiul.. . frontală.1.2..exerciţii de stabilire a sensului unui cuvânt necunoscut prin raportare la contextul în care apare şi de confruntare cu sensul/sensurile oferite de dicţionare. exerciţii de punere în scenă a unor povestiri .4 dezvoltată 8 1. 3. . exerciţiul. culegere. 4 • Recapitulare 9 1. individuală .activitate echipe. echipe. în echipe.1.1. observaţia. . frontală. 2. 4 • Evaluare .activitate echipe. observaţia.2. frontală. 5..1. 3.exerciţii de povestire. .exerciţii de povestire. .activităţi de grup pe teme diferite.activitate echipe. .

1.exerciţii de lectură clară. problematizarea. de ref 1. .Unitatea de învăţare : Comoara de mărgăritare/ Cartea – model de comunicare Număr de ore : Nr crt 1. conştientă a textului. . culegere.1. or e Dat a Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Cartea ca o grădină.exerciţiul.exerciţii de lexic. . conversaţia.activitate echipe. cursivă. ilustraţii.1. titlu şi conţinutul textului.2. Ob. .analiza ilustraţiei şi sesizarea legăturii. .exerciţii de exprimare a propriilor .exerciţii de redare a informaţiilor esenţiale din textul lecturat. Marcela Peneş . • Detalieri de conţinut Nr .manual.identificarea titlului şi a autorului. frontală. . proba orală . . 3. în individuală observarea sistematică. corectă.

2. planşe. . . . dialogul. jocul didactic. ilustraţia.exerciţii de citire a textului. 1. . .3. .exerciţii de construire a propoziţiilor cu ortogramele cel/ce-l.opinii şi gânduri în legătură cu mesajul textului.2.completarea enunţurilor lacunare pentru marcarea utilizării corecte a ortogramelor cel/ce-l. fişe de lucru.exerciţii de analiză şi de comparare a grupurilor cel/ce-l. . . caiet.exerciţiul. . conversaţia.1. evaluare orală. demonstraţia. Cheia. textul propriuzis. 2.1. în individuală .manual. Sadoveanu 3.exerciţii de redare a informaţiilor din textul citit prin răspuns la întrebările învăţătoarei. cărţi diverse.3. Mihail 2. alineatul.3 . culegere. etc. ..exerciţii de lexic. temă de lucru în clasă Textul literar Să scriem şi să pronunţăm corect: cel şi ce-l . frontală.activitate echipe.observare sistematică.integrarea achiziţiilor lexicale noi în enunţuri proprii.exerciţii de observare şi discutare a modului de aşezare în pagină a textului în proză: titlul textului. ţinând cont de aranjarea lui în pagină.

4. 2.exerciţii de recunoaştere a corespondenţei dintre mesajul transmis de ilustraţie şi cel transmis de texte.observare sistematică. jocul didactic. conversaţia. fişe de lucru. ilustraţiilor 3.identificarea numărului de cuvinte din enunţuri şi al silabelor din cuvinte. culegere. temă de lucru în clasă 5.6. .3. 2.3. caiet.manual. explicaţia. caiet.exerciţii de identificare a cuvintelor cu aceeaşi formă. .exerciţiul.2. în echipe. .3.2.conversaţia. Ştefan 1.2. . . evaluare orală.integrarea cuvintelor în enunţuri.manual.temă de lucru în clasă. ilustraţii. . Rolul 3.observare sistematică. . culegere.exerciţii de identificare a elementelor prezente în ilustraţii care completează informaţia transmisă de diverse texte.despărţirea cuvintelor în silabe. planşe.exerciţii de stabilire a sensului unui cuvânt necunoscut prin raportarea la contextul în care . 1. Poveste. caiet. Cuvântul:alcătuire. respectând sensul acestora.activitate frontală. fişe de lucru. dar cu înţeles diferit şi de recunoaştere a sensului din text.1. demonstraţia. 1.1.3 Cuvinte cu aceeaşi formă dar cu înţeles diferit . individuală .3. .2.exerciţii de asociere a unor momente dintr-o naraţiune cu ilustraţiile corespunzătoare. evaluare orală. fişe de lucru. în individuală . sens 3. .exerciţii de ordonare a ilustraţiilor după succesiunea momentelor acţiunii prezentate de text. Cartea.1. . . frontală.1.activitate echipe.2 4. . . afişe sau articole din revistele pentru copii. exerciţiul. . demonstraţia.3. Octavian Iosif 3.manual. .1. cărţi diverse. temă de lucru în clasă . ilustraţii.

5 7. .exerciţii de reglare a intensităţii şi volumului vocii precum şi a ritmului vorbirii corespunzător încărcăturii afective a mesajului.4. fişe de lucru. individuală . .conversaţia. explicaţia. cu adaptarea ritmului şi intonaţiei impuse de semnele de punctuaţie.3. . .2 6. în echipe. . ilustraţii.4. autodictare observarea sistematică. . culegere.conversaţia. exerciţiul. 2. . ilustraţii. exerciţiul. . exerciţii de marcare prin pauză a punctului şi a punctelor de suspensie dintr-un text citit. cuprins. 2. .exerciţii de memorizare şi recitare a unei poezii. culegere. .exerciţii de stabilire a părţilor unei compuneri: introducere. .3.activitate frontală. titlul compunerii. evaluare orală .exerciţii de citire a unor texte la prima vedere. fişe de lucru. .manual. Părţile componente ale 4.observare sistematică.manual. unei compuneri (cu 4.activitate frontală. încheiere.exerciţii de explicare şi utilizare corectă a cuvintelor ca/c-a. .3. demonstraţia.4. caiet. evaluare orală. Semnele de punctuaţie 4. jocul didactic.explicarea rolului pe care îl au semnele de punctuaţie învăţate studiate în textele literare. caiet.4.exerciţii de exprimare a propriilor opinii şi gânduri în legătură cu mesajul textului. . în echipe.1. explicaţia.exerciţii de marcare prin intonaţie a semnului întrebării. a virgulei. (actualizare) 4.6 plan dat) apare. a semnului exclamării. temă .2. individuală observare sistematică.exerciţii de completare a propoziţiilor lacunare cu cuvintele ca/c-a. culegere.

ilustraţii.identificarea sensului cuvintelor. explicaţia. individuală . . 3. . .exerciţii de integrare a unor expresii poetice în enunţuri proprii.conversaţia.exerciţii de redare a informaţiilor din textul citit prin răspuns la întrebările învăţătoarei.exerciţii de povestire orală a unui text. corectă şi cursivă a unui text. exerciţiul. Tudor Arghezi (lectură) 3.exerciţii de ordonare şi orientare a fragmentelor după cele trei părţi ale compunerii. caiet.7.manual. temă de lucru în clasă .1.exerciţii de lexic.manual. ilustraţii. .exerciţii de citire clară.activitate frontală. Recapitulare 2.exerciţii de stabilire a timpului acţiunii. 3. individuală de lucru în clasă 9. 1.exerciţii de formulare a răspunsurilor la planul de întrebări.4. . fişe de lucru.povestirea unui fragment. a personajelor. fişe de lucru.observare sistematică.2.recunoaşterea corespondenţei dintre mesajul transmis de ilustraţii şi cel transmis de texte.conversaţia. . . explicaţia. caiet.exerciţii de completare a propoziţiilor cu semne de punctuaţie corespunzătoare. jocul didactic. . . culegere.3.Cartea din vitrină Cartea-izvor de bucurii 8.2.7 . . evaluare orală.3.activitate observarea sistematică. 4. . . . în echipe.1 . . în echipe. evaluare orală . .4. . . a locului. culegere. 1.conversaţia.1. exerciţiul.3. exerciţiul. explicaţia. Domniţa Frumuseţii.3. jocul didactic.activitate frontală.3.2. jocul didactic.

10. 3. Evaluare 2.4.1. 4.fişe de evaluare -activitate independentă . individuală .1 Test de evaluare sumativă frontală.3. 1.2.3.2. în echipe.probă scrisă .2.

exerciţii de transformare a unei secvenţe dialogate în povestire. explicaţia. cu folosirea adecvată a timpurilor verbelor . exerciţiul.2 • Componentele comunicării dialogate . 3.2. . .manual.exerciţii de ascultare a unor mesaje în diferite condiţii de comunicare.4.3.1 .4.exerciţii de sesizare a corespondenţei elementelor verbale cu cele nonverbale(gesturi.conversaţia. jocul didactic.activitate frontală.manual. jocul didactic.1. crt 1. planşe. în echipe.formulare de întrebări pentru sesizarea raporturilor logice de tipul:din ce cauză? cu ce condiţie? .exerciţii de reformulare a unui mesaj. mimică) în comunicare.exerciţii de explicare şi utilizare corectă a cuvintelor va şi v-a. caiet. fişe de lucru. 3. caiet. fişe de lucru.Unitatea de învăţare: Şcoala ca o carte –Comunicarea dialogată Număr de ore : Nr. . evaluare orală. exerciţiul. 4.de ref 1.exerciţii de formulare a ideilor principale. explicaţia.1.exerciţii de completare a propoziţiilor lacunare cu cuvintele va/v-a. .activitate frontală. .exerciţii de povestire a fragmentelor. 1. 3. planşe. . culegere.2 Detalieri de conţinut Sârguinţa lui Iancu. .4 . .2.conversaţia. a or e Activităţi de învăţare Resurse Evaluar e observar ea sistemati că. .3. Virgil Stoenescu • Textul narativ • Să scriem şi să pronunţăm corect: va şi v-a • Nr Dat . în observar ea sistemati că. . . individuală . . proba orală .exerciţii de exprimare a propriilor opinii şi gânduri în legătură cu mesajul textului. teme de lucru în clasă 2. culegere. Ob.

2. teme de lucru în clasă observar ea sistemati că. cauză?cu ce condiţie? culegere. individuală .ex.2 . 3.manual. de identificare a verbelor la echipe.exerciţii de marcare prin pauză a echipe. cu ce condiţie? culegere.exerciţii de construire a propoziţiilor .exerciţii de împărţire a textului în planşe. simple şi a propoziţiilor dezvoltate. caiet. .manual.5. 3. individuală . . .formulare de întrebări pentru sesizarea .1. Mircea Sântimbreanu echipe.exerciţii de dezvoltare a ideilor exerciţiul. evaluare orală. 3. .exerciţii de analiză gramaticală a verbelor identificate. didactic. 3. 4. conversaţia. caiet. frontală.formulare de întrebări pentru sesizarea . 3.4 • Verbul 5. 1.2 A murit Luchi. fişe de lucru.. raporturilor logice de tipul: din ce fişe de lucru.2.6 .4.4.activitate gramaticale.exerciţii de stabilire a acordurilor . jocul principale. observar ea sistemati că. 1.şi a persoanei verbului şi pronumelui.1. principale într-un şir de enunţuri cu . teme de lucru în clasă observar ea sistemati . jocul cu elemente de construcţie a didactic.exerciţii de formulare a ideilor explicaţia. .exerciţii de stabilire a sensului unui planşe. punctului şi a punctelor de suspensie individuală dintr-un text citit. . Otilia Cazimir • Punctele de suspensie • 4. raporturilor logice de tipul:din ce cauză? fişe de lucru. . simple în propoziţii dezvoltate. unităţi logice de conţinut. .2. . cumunicării. în .manual. în . diferite timpuri şi persoane.exerciţii de completare a unor enunţuri explicaţia.conversaţia. 2.5.3. evaluare orală.3... frontală.exerciţii de transformare a propoziţiilor culegere. .exerciţiul. caiet.2 • Mi s-a terminat caietul.activitate înţeles logic.2 . .1.

explicaţia. .manual.exerciţii de povestire a fiecărui fragment. exerciţiul. caiet. observar .activitate frontală.exerciţiul.activitate frontală.2. explicaţia. jocul didactic. • Recapitulare cuvânt necunoscut prin raportarea la contextul în care apare.4 . în echipe. .exerciţii de selectare a vocabularului adecvat.exerciţii de identificare a dialogului prezent într-un text narativ. conversaţia. . . individuală observar ea sistemati că.manual. evaluare orală.exerciţii de plasare corectă a alineatelor.conversaţia. . .exerciţii de formulare a ideilor principale. 2. fişe de lucru.exerciţii de citire a unor texte la prima vedere cu adaptarea ritmului şi . teme de lucru în clasă .  . .3 .3.exerciţii de elaborare a unor compuneri după un plan propriu de idei .5. evaluare orală. culegere.antrenament de corectare a pronunţării regionale.3 • Şcoala (lectură) 7. . teme de lucru în clasă . individuală că. caiet.exerciţii de delimitare a unui text narativ în fragmente logice. fişe de lucru. exerciţii de formulare a unor opinii şi puncte de vedere proprii referitoare la modul de redactare şi de prezentare a textelor etc.exerciţii de înlocuire a unor expresii şi cuvinte cu echivalentele cerute de context. .• Dialogul – rolul constitutiv al unui text narativ • Să scriem şi să pronunţăm corect: nai şi n-ai 6.exerciţii de stabilire a ideilor în jurul cărora se organizează o temă dată. 4. în echipe. 2. . . .povestirea orală a unor texte literare citite sau mesaje audiate. jocul didactic.1. .

ore D at a Activităţi de învăţare . a achiziţiilor lexicale noi. ..fişe de evaluare .probă scrisă Unitatea de învăţare : S-au aurit a toamnă pădurile. conversaţia.asocierea unor momente din naraţiune cu ilustraţia corespunzătoare.4 • Evaluare Test de evaluare sumativă culegere.3 . explicaţia. evaluare 1. fişe de lucru. 4.4. 4.3.4 . .4. . . .6 intonaţiei impuse de semnele de punctuaţie.activitate frontală. Evaluare observare a sistematic ă.formulări de întrebări pentru sesizarea raporturilor logice de tipul:din ce cauză?cu ce condiţie? .exerciţii de împărţire a textului în Resurse . Aurul toamnei.1.conversaţia.4.activitate independentă ea sistemati că.analiza verbelor în tabel.1. 4. Petrescu 4. planşe.1. 4. - Ob. 8. explicaţia. evaluare orală.5. în echipe. culegere.2 Să pronunţăm şi să scriem corect n-o şi nu-l .1.exerciţii de utilizare în contexte diverse.manual. jocul didactic. . teme de lucru în clasă . 4. Cezar 3.exerciţiul.4./ Comunicarea după imagini Număr de ore : 8 XI 24 XI Nr. individuală . .formularea de enunţuri cu sensul corect al unor cuvinte.2. de ref Detalieri de conţinut Nr. crt 1..

.2.exerciţii de explicare şi utilizare corectă a cuvintelor n-o şi nu-l.conversaţia.manual.jocul didactic. observare a sistematic ă.jocul didactic. 1. . teme de lucru în clasă . fişe de lucru.exerciţii de recitare a unor poezii. exerciţiul. culegere. Octavian Goga 2.3. teme de lucru în clasă . . .3.exerciţii de stabilire a sensului unui cuvânt necunoscut prin raportare la contextul în care apare şi de confruntare cu sensul oferit de dicţionar.jocul didactic.2.exerciţii de recunoaştere a corespondenţei dintre mesajul transmis de ilustraţie şi cel transmis de texte. . în echipe.1. explicaţia. exerciţiul. planşe.2 3.activitate frontală.1. culegere. . fişe de lucru. George 2.exerciţii de stabilire a sensului unui cuvânt necunoscut prin raportare la contextul în care apare şi de confruntare cu sensul oferit de dicţionar. . evaluare orală. . .exerciţii de completare a propoziţiilor lacunare cu cuvintele n-o şi nu-l.exerciţii de identificare a temei din poeziile studiate. teme de lucru în clasă observare a sistematic ă. evaluare orală. Topârceanu 3. .activitate frontală. . .exerciţii de transformare a unei secvenţe dialogate în povestire. individuală .exerciţii de identificare a temei din poeziile studiate. explicaţia. . .exerciţii de formulare a ideilor principale. 3.exerciţii de recunoaştere a corespondenţei dintre mesajul transmis de ilustraţie şi cel transmis exerciţiul.2.2 unităţi logice de conţinut. Toamna.activitate frontală. planşe. în echipe.manual.conversaţia.2.exerciţii de recitare a unor poezii. . în echipe. Toamna. . .2. 1. individuală orală.

Formularea ideilor 2. actualizare 4. evaluare orală. plan. Substantivul – 5. evaluare orală. . individuală .exerciţii de ortografie: de recunoaştere a formei corecte de scriere.5. conversaţia.manual. . teme de lucru în clasă observare a sistematic ă.ex plica ţia. probă scrisă de evaluare formativă . individual . de completare. 4.3.1 Genul substantivului 6.jocul didactic.exerciţii de utilizare în comunicarea orală a unor părţi de propoziţie studiate. fişe de lucru. de compunere de enunţuri. fişe de lucru. conversaţia. planşe. fişe de lucru. .1.6 .4. .exerciţii de utilizare a substabtivelor în genitiv şi dativ.3. principale după imagini 4. .2. 1.exerciţii de utilizare în comunicarea orală a unor părţi de propoziţie studiate. culegere. observare a sistematic ă. de selectare.activitate frontală.1. teme de lucru în clasă observare a sistematic ă.exerciţii de completare a unor enunţuri cu elemente de construcţie a comunicării învăţate(substantiv).exerciţii de discriminare a structurilor gramaticale corecte de cele incorecte în fluxul enunţului. exerciţiul. de punere în corespondenţă. explicaţia. 3.manual. . 5. în echipe. exerciţiul. . . 5. .exerciţii de asociere a unor momente dintr-o naraţiune cu ilustraţiile corespunzătoare.jocul didactic.2 Cine? Când? Unde? de texte. . exerciţiul. culegere.activităţi de grup pe teme diferite. 1.3. . ilustraţii. învăţarea .conversaţia.exerciţii de identificare a determinanţilor spaţiali şi temporali ai acţiunii.manual.2.explicaţia. planşe.

individuală observare a sistematic ă 9. 4. . 2.exerciţii de stabilire a sensului unui cuvânt necunoscut prin raportare la contextul în care apare şi de confruntare cu sensul oferit de dicţionar. . .3. 2 . individuală . . probă scrisă de evaluare formativă . .manual. explicaţia. explicaţia.2.exerciţii de recunoaştere a corespondenţei dintre mesajul transmis de ilustraţie şi cel transmis de texte. exerciţiul.manual. . Evaluare 3 .activitate frontală.1.redactarea compunerii după planul de idei. caiet.3.4.elaborarea unui plan de idei.2.4.3.exerciţii de recitare a unor poezii. Test de evaluare sumativă intuitivă. . .exerciţii de identificare a temei din poeziile studiate. .3.analiza morfologică a părţilor de vorbire studiate. .activitate frontală.exerciţii de redactare de texte narative. .activitate frontală. în echipe. .exerciţii de identificare a determinanţilor spaţiali şi temporali ai acţiunii. .1.4. .activitate independentă observare sistematic ă.exerciţii de formulare a unor opinii şi puncte de vedere proprii referitoare la modul de redactare şi de prezentare a textelor. în echipe. planşe.probă scrisă .individ uală -f işe de evaluare.utilizarea corectă a ortogramelor.conversaţia. fişe de lucru. fişe de lucru.conversaţia. . Nu este esenţial – 2. 1. 4. exerciţiul.1. în echipe.2 8. . Marcela Peneş 3. Recapitulare 3.7.

. observarea sistematică observarea sistematică. Ob. .3.exerciţii de formulare a ideilor principale. planşe. Marcela Peneş 2. explicaţia. autocorectări. . explicaţia.2. fişe de lucru.exerciţii de identificare a temei din poeziile studiate. evaluare orală.conversaţii pe teme cunoscute.povestirea orală a textului.activitate frontală. exerciţiul. culegere. în echipe. caiet.2 Dumbrava minunată. or e Activităţi de învăţare Resurse Evaluare • Cum e bine?.exerciţii de recitare a unor poezii. de ref 2. 2. . 4. Mihail Sadoveanu • Personajul literar • Să scriem şi să pronunţăm corect: n-are şi n-avem • .folosirea dicţionarelor pentru identificarea sensului cuvintelor necunoscute.autodictări.2.fişe de lucru.1 Detalieri de conţinut Nr Data .jocul didactic. exerciţiul. . .activitate frontală.exerciţii de identificare a personajelor.2 . .manual. individuală .4 . . .exerciţii de explicare şi utilizare .conversaţia. . teme de lucru în clasă . crt 1. .exerciţii de exprimare a propriilor opinii în legătură cu un fapt cunoscut.Unitatea de învăţare : Vă rog! Vă mulţumesc / Politeţea în comunicare Număr de ore : Nr. în echipe. 1. corectare în perechi. .6. 4.2.manual. . .exerciţii de împărţire a textului în unităţi logice de conţinut.conversaţia.

2.simularea unor situaţii de comunicare în cadrul cărora elevii să realizeze acte de vorbire. în echipe.fişe de lucru.exerciţii de dezvoltare a ideilor principale într-un şir de enunţuri cu înţeles logic. de permisiune. observarea . probă scrisă de evaluare formativă .exerciţii de discriminare a elementelor esenţiale de cele de detaliu din mesajul comunicat / receptat.activitate frontală. exerciţiul.1. în echipe. explicaţia.3. caiet.3.4. de prezentare. .exerciţii de transformare a unei secvenţe dialogate în povestire. 1. caiet.manual.conversaţia.2 • Povestirea.1. . . individuală .4 • Situaţii de comunicare 4. . individuală observarea sistematică. exerciţiul. a textului corectă a cuvintelor n-are şi n-avem.conversaţia.manual.exerciţii de simulare a unor situaţii de comunicare cu parteneri diverşi. .activitate frontală.exerciţii de completare a propoziţiilor lacunare cu cuvintele nare şi n-avem.exerciţii de trecere de la vorbirea directă la vorbirea indirectă. . .fişe de lucru. . 2. . de solicitare. pe teme diverse.3 . în scris. . precum: utilizarea formulelor de salut. sistematică explicaţia. cu folosirea adecvată a timpurilor verbelor şi a persoanei verbului şi pronumelui. individuală .

exerciţiul. în echipe.. . individuală . de punere în corespondenţă.exerciţii de recunoaştere a părţilor principale şi secundare de propoziţie. . 4. .2.manual. . fişe de lucru. .povestirea orală a unor texte citite sau mesaje audiate.activitate frontală.. evaluare orală.exerciţii de ortografie: de recunoaştere a formei corecte de scriere. 2.7 • Sarea în bucate.exerciţii de formulare a ideilor principale.6 ..3.2 . culegere. 1. de completare. . individuală .exerciţii de utilizare a cratimei în scrierea ortogramelor. de selectare. .jocul didactic. 2.1 • Pronumele • Pronumele personal • Pronumele personal de politeţe 6.6 . .manual. exerciţiul. . 3.2 Onoarea mai presus.conversaţia.3.exerciţii de împărţire a textului în unităţi logice de conţinut.3. .conversaţia. explicaţia. Mircea Sântimbreanu • Ghilimelele • .observare sistematică. teme de lucru în clasă 7. . în care elevii să pună întrebări şi să dea răspunsuri referitoare la un text citit.conversaţii în grup. planşe.activitate frontală. .exerciţii de completare a unor enunţuri cu elemente de construcţie a comunicării: pronumele.exerciţiul.5. culegere. . 3. în echipe. . . Petre Ispirescu (lectură) observarea sistematică . fişe de lucru. . explicaţia. .3. în echipe. de compunere de enunţuri. . fişe de lucru. jocul didactic.exerciţii de exprimare a propriilor opinii în legătură cu un fapt cunoscut. caiet.activitate frontală.5. 4. probă scrisă de evaluare formativă observarea sistematică.folosirea dicţionarelor pentru identificarea sensului cuvintelor necunoscute.2. explicaţia.manual.explicarea rolului pe care îl au semnele de punctuaţie învăţate studiate în textele citite.

.8. în echipe. 2. explicaţia.1 . caiet.2. 3. . frontală.fişe de evaluare. exerciţiul.recunoaşterea corespondenţei .1 • Recapitulare 9. cel transmis de texte.4. fişe dintre mesajul transmis de ilustraţii şi de lucru.activitate gramaticală a pronumelor.conversaţia. 3. 4. individuală Test de evaluare sumativă .1.4. . .4 .manual.1.probă scrisă . .povestirea unui fragment.recunoaşterea şi analiza .1.identificarea sensului cuvintelor.3.3 • Evaluare individuală .activitate independentă observarea sistematică . 1.

4. 3. culegere. 3. 2.3 . observarea sistematică.Unitatea de învăţare Recapitulare Număr de ore Nr crt 1 Ob.4 . individuală .1.1. . explicaţia. fişe de lucru. fişe de lucru. în echipe. fişe de lucru.2 Detalieri de conţinut N Data r or e Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Citirea unor texte cunoscute . de ref 1. teme de lucru în clasă .jocul didactic.2. teme de lucru în clasă observarea sistematică. evaluare orală.3 .exerciţii de citire a unor texte la prima vedere cu adaptarea ritmului şi intonaţiei impuse de semnele de punctuaţie.asocierea unor momente din naraţiune cu ilustraţia corespunzătoare.4. 3. 2 Cartea . . exerciţiul .observare sistematică.5.exerciţii de construire a propoziţiilor simple şi a propoziţiilor dezvoltate.1.conversaţia. . Cuvântul . evaluare orală. planşe. 3. exerciţiul.conversaţia.formularea de enunţuri cu sensul corect al unor cuvinte. Semnele de punctuaţie Verbul .4 .2. . planşe.activitate frontală. 3.2. culegere.3. probă scrisă . . culegere. 4.1. .manual.manual.2.2.3.5 .manual.formularea de enunţuri cu sensul corect al unor cuvinte.6 . 2. 4.1 2. explicaţia. 2. Rolul ilustraţiilor.6 .

exerciţii de reformulare a unui mesaj. . .6 Părţile componente ale compunerii .4. fişe de lucru. individuală .1.jocul didactic. . observarea sistematică.manual.conversaţia. . culegere. explicaţia.exerciţii de ascultare a unor mesaje în diferite condiţii de comunicare. de identificare a verbelor la diferite timpuri şi persoane. 4.activitate frontală.4. în echipe.exerciţii de sesizare a corespondenţei elementelor verbale cu cele nonverbale(gesturi.exerciţii de transformare a unei secvenţe dialogate în povestire.exerciţii de analiză gramaticală a verbelor identificate. mimică) în comunicare. explicaţia.1.4. teme de lucru în clasă observarea sistematică.4. în echipe. . 4. planşe. .3 . 2. .exerciţii de completare a unor enunţuri cu elemente de construcţie a cumunicării.manual. teme de lucru în .exerciţii de stabilire a acordurilor gramaticale. jocul didactic. cu folosirea adecvată a timpurilor verbelor şi a persoanei verbului şi pronumelui.exerciţii de sesizare a corespondenţei elementelor verbale cu cele nonverbale(gesturi.exerciţii de ascultare a unor mesaje în diferite condiţii de comunicare. . Planul de idei dat 5. evaluare orală. 4.3 . culegere.conversaţia. . exerciţiul. 2. fişe de lucru. planşe. evaluare orală.activitate frontală. . mimică) .4. . . . individuală de evaluare formativă . Compunere după un plan dezvoltat . explicaţia.6 Compunere după un plan propriu . .exerciţiul. 4.ex.exerciţii de transformare a propoziţiilor simple în propoziţii dezvoltate.

evaluare orală.exerciţii de discriminare a structurilor gramaticale corecte de cele incorecte în fluxul enunţului. individuală .6.exerciţii de utilizare a substabtivelor în genitiv şi dativ. .manual.conversaţia. 1. .exerciţii de utilizare în comunicarea orală a unor părţi de propoziţie studiate.jocul didactic.exerciţii de formulare a ideilor după imagini . . 4. explicaţia.jocul didactic. .exerciţiul.exerciţii de reformulare a unui mesaj.1. individuală clasă .4.1. . explicaţia. mimică) în comunicare. exerciţiul.2 Formularea ideilor principale după imagini  8.activitate frontală.exerciţii de stabilire a acordurilor gramaticale. cu folosirea adecvată a timpurilor verbelor şi a persoanei verbului şi pronumelui. . . Povestirea în scris a unui text .2. . fişe de lucru. în echipe.6 2. .4.2 . . culegere.manual.observare sistematică. 3.exerciţii de sesizare a corespondenţei elementelor verbale cu cele nonverbale(gesturi.3. . observarea sistematică. în echipe. 3.6. Pronumele în comunicare.3.activitate frontală. teme de lucru în clasă . .5 . jocul didactic. culegere. 4. fişe de lucru.exerciţii de transformare a unei secvenţe dialogate în povestire. 1 Substantivul .exerciţii de reformulare a unui mesaj. exerciţiul.3.exerciţii de stabilire a ideilor în jurul cărora se organizează o temă dată. probă scrisă de evaluare formativă 7. planşe. .

sistematică explicaţia. .povestirea unui fragment.1.3 . .2. 11. de prezentare. Exerciţii diverse . . . 1 1. 1.exerciţii de simulare a unor situaţii de comunicare cu parteneri diverşi. în echipe.activitate frontală. în echipe.identificarea sensului cuvintelor.1 Concurs ”Cine ştie . . precum: utilizarea formulelor de salut. observarea .1. caiet.3.conversaţia.simularea unor situaţii de comunicare în cadrul cărora elevii să realizeze acte de vorbire. fişe de lucru.recunoaşterea şi analiza gramaticală a pronumelor.1.exerciţii de transformare a unei secvenţe dialogate în povestire. de solicitare.fişe de lucru. .1. 2. .manual. observarea .4.3.4 Situaţii de comunicare 10. individuală observarea sistematică Recapitulare .exerciţii de discriminare a elementelor esenţiale de cele de detaliu din mesajul comunicat / receptat. pe teme diverse. 2. . 3. . individuală .recunoaşterea corespondenţei dintre mesajul transmis de ilustraţii şi cel transmis de texte.activitate frontală.manual. în echipe. 2. 3. individuală .4 .1.4 . cu folosirea adecvată a timpurilor verbelor şi a persoanei verbului şi pronumelui.2. 1.1. exerciţiul. caiet. exerciţiul.4. câştigă!” . de permisiune. sistematică explicaţia.conversaţia.9.activitate frontală.

în echipe. -conversaţii pe teme cunoscute. -exerciţii de recitare a unor poezii. crt 1. -exerciţii de stabilire a sensului unui cuvânt necunoscut prin raportare la contextul în care apare şi de confruntare cu sensul/sensurile oferite de dicţionare. -activitate frontală. Barbu ./ Întrebările şi răspunsurile în comunicare Număr de ore : Nr. -exerciţii de exprimare a propriilor opinii în legătură cu un fapt cunoscut. 4. 4.activitate independentă . -manual. -autodictări.1. explicaţia. -exerciţii de identificare a temei din poeziile studiate..5.3 Evaluare Test de evaluare sumativă .6. individuală -manual. Delavrancea 3.fişe de evaluare.1 2.2.probă scrisă Unitatea de învăţare: Se cern norii de zăpadă.1. de ref Detalieri de conţinut Nr Data .fişe de lucru.4. probă scrisă de evaluare formativă . 1. -exerciţiul. caiet. Ştefănescu 2. corectare în perechi.2.1 . explicaţia. -observarea sistematică -observare sistematică. -conversaţia. fişe de lucru. Vasile .2. 3. .4 Iarna. culegere.. or e Activităţi de învăţare Resurse Evaluare 2. autocorectări. Ob.2. exerciţiul. Alecsandri 2..5 Iarna.12.

3.

3.3,4.3 Întrebările şi

răspunsurile în comunicare. Intonarea propoziţiilor

-exerciţii de citire explicativă şi selectivă pentru desprinderea informaţiilor esenţiale şi de detaliu dintr-un text citit; -exerciţii de identificare a elementelor descriptive dintr-un text. -exerciţii de marcare prin intonaţie a semnului întrebării, a semnului exclamării, a virgulei- în enumerare şi în vocativ; exerciţii de marcare prin pauză a punctului şi a punctelor de suspensie dintr-un text citit; -exerciţii de formulare a unor enunţuri interogative, enunţiative sau exclamative.

jocul didactic; -activitate frontală, în echipe, individuală -manual, fişe de lucru, culegere, planşe; -conversaţia, explicaţia, exerciţiul,jocul didactic; -activitate frontală, în echipe, individuală -manual, fişe de lucru, culegere, planşe; -conversaţia, explicaţia, exerciţiul,jocul didactic; -activitate frontală, în echipe, individuală -manual, culegere, fişe -observarea sistematică, evaluare orală, teme de lucru în clasă

4.

4.3,4.5 Compunere pe baza 4.6 unor cuvinte şi

expresii de sprijinBucuriile iernii

-exerciţii de elaborare a planului iniţial al compunerii; -exerciţii de elaborare a unei compuneri pe baza unor cuvinte şi expresii date; -exerciţii de aşezare corectă a textului în pagină, exerciţii de plasare corectă a alineatelor.

-observarea sistematică, evaluare orală, teme de lucru în clasă

5.

1.2,2.3 O noapte de iarnă, ,

-exerciţii de asociere a unor momente dintr-o naraţiune cu

-observare sistematică,

3.1, 3.2,3 .5, 4.2

Fănuş Neagu

6.

2.2,2.5 Numeralul , 4.1, 4.4

7.

2.3,2.6 La Polul Nord, , Marin Sorescu 3.7

(lectură)

ilustraţiile corespunzătoare; -exerciţii de identificare a dialogului prezent într-un text narativ; -exerciţii de împărţire a textului în unităţi logice de conţinut şi de formulare a ideilor principale; -exerciţii de transformare a unei secvenţe dialogate în povestire. -exerciţii de pronunţare a numeralelor cardinale complexe; -exerciţii de completare a unor enunţuri cu elemente de construcţie a comunicării învăţate(numeral); -copieri, transcrieri selective, dictări de enunţuri sau texte ce conţin numerale compuse. -povestirea orală a unor texte citite sau mesaje audiate; -exerciţii de exprimare a propriilor opinii în legătură cu un fapt cunoscut; -conversaţii în grup, în care elevii să pună întrebări şi să dea răspunsuri referitoare la un text citit.

de lucru; -exerciţiul, explicaţia, jocul didactic; -activitate frontală, în echipe, individuală -manual, culegere, fişe de lucru; -exerciţiul, explicaţia, jocul didactic;

probă scrisă de evaluare formativă

-observare sistematică, probă scrisă de evaluare formativă

-manual, fişe -observarea de lucru, caiet; sistematică -conversaţia, explicaţia, exerciţiul; -activitate frontală, în echipe, individuală

8.

1.2,3.2 , 3.5, 4.3

Recapitulare

-recunoaşterea corespondenţei dintre mesajul transmis de ilustraţii şi cel transmis de texte; -exerciţii de completare a propoziţiilor cu semne de punctuaţie corespunzătoare; -formulări de întrebări şi răspunsuri; -dictări de enunţuri sau texte ce conţin numerale. Test de evaluare sumativă

9.

3.2,3.6 , 4.1, 4.3

Evaluare

-manual, culegere, fişe de lucru; -exerciţiul, explicaţia, jocul didactic; -activitate frontală, în echipe, individuală -fişe de evaluare

-observare sistematică, probă scrisă de evaluare formativă

-probă scrisă

observarea . . .2.grupări de personaje în funcţie de anumite caracteristici. jocul didactic..folosirea dicţionarelor pentru identificarea sensului cuvintelor necunoscute.manual./ Comunicarea despre personajul literar Număr de ore : Nr. individuală .exerciţii de povestire a fiecărui fragment.2.exerciţiul.4.6 • Trăsăturile fizice şi morale ale personajelor literare . . . caiet.3. . culegere. . dialogate şi . Ob. exerciţiul. probă scrisă de evaluare formativă . or e Activităţi de învăţare Resurse Evaluare • Domnu` Trandafir. fişe de lucru. 4. 3.selectarea din text a caracteristicilor fizice şi morale ale personajelor. crt 1. ..exerciţii de formulare a ideilor principale.2 . Mihail Sadoveanu 2. de ref 1. sistematică explicaţia.activitate frontală. în echipe.Unitatea de învăţare: Mi-am slujit ţara .conversaţia.exerciţii de redactare a unor texte narative.manual. explicaţia. . .2 Detalieri de conţinut Nr Data . descriptive. fişe de lucru.exerciţii de delimitare a unui text în fragmente logice.observare sistematică. .activitate .selectarea din text a caracteristicilor fizice şi morale ale personajelor.

. culegere.1 • Adjectivul . caiet.exerciţii de utilizare în contexte diverse. 3. individuală . în echipe. probă scrisă de evaluare formativă observarea sistematică .observare sistematică. individuală . . exerciţiul. individuală 5. în echipe.2 • George Enescu. explicaţia.activitate frontală.1. sistematică explicaţia. în echipe. .exerciţiul. exerciţiul. explicaţia.manual. . . cuprins şi încheiere. 4. Viorica Huber 4.2.funcţionale.exerciţii de aşezare corectă în pagină.5.exerciţii de completare a unor enunţuri cu elemente de construcţie a comunicării învăţate(adjectiv). 4.formulări de întrebări pentru sesizarea raporturilor logice de tipul:din ce cauză?cu ce condiţie? .exerciţii de împărţire a textului în unităţi logice de conţinut. caiet.3 . a achiziţiilor lexicale noi.3. în . 3.manual. fişe de lucru.conversaţia.6 . observarea .activitate frontală.2. . . . .exerciţii de descriere a unor fiinţe. .exerciţii de stabilire a acordurilor gramaticale. 2. 4. fişe de lucru.conversaţia.activitate frontală. .exerciţii de plasare corectă a alineatelor.exerciţii de transformare a propoziţiilor simple în propoziţii frontală. . fişe de lucru. 1.5 • Portretul unui coleg .selectarea din text a caracteristicilor fizice şi morale ale personajelor. .manual. jocul didactic. .3. .4.exerciţii de formulare a ideilor principale.antrenament de structurare a textului scris în cele trei părţi:introducere.

identificarea situaţiilor când se echipe. 3.manual. sistematică explicaţia.lectura unor articole din revistele pentru copii. .exerciţii de identificare a elementelor prezente în ilustraţii care completează informaţia transmisă de diverse texte. . .1.exerciţii de împărţire a textului în unităţi logice de conţinut. . .formulări de întrebări pentru sesizarea raporturilor logice de tipul:din ce cauză?cu ce condiţie? . . Articolul dezvoltate prin adăugarea de adjective. exerciţiul. .jocuri gramaticale de corectare a greşelilor de ortografie(adjectivele terminate în –iu) .manual. 3. afişe sau articole din revistele pentru copii. culegere. Alexandru Vlahuţă 7.exerciţiul. 1.conversaţia.5.activitate frontală.6. individuală . explicaţia. fişe de lucru.activităţi de grup pe teme diferite.exerciţii de sesizare a corespondenţei elementelor verbale cu cele nonverbale(gesturi.observare sistematică. . .mimică) în comunicare. observarea . .3 .exerciţii de formulare a ideilor principale. exerciţiul.selectarea din text a caracteristicilor fizice şi morale ale personajelor. explicaţia.exerciţii de utilizare în contexte diverse. .7 • Textul neliterar. . în echipe.2. .1 . fişe de lucru. individuală 9. 4. fişe de lucru. probă scrisă de evaluare formativă observarea sistematică .4.3. .conversaţia.activitate frontală.manual.1. jocul didactic. caiet. individuală .5 • Comunicarea nonverbală-prin gesturi şi mimică . Afişul.2 • Meşterul Nicu. caiet. a achiziţiilor lexicale noi. 1. 1.2. în echipe.

exerciţiul.6 • Un explorator român.3. în echipe.observare sistematică. jocul didactic. individuală . fişe de lucru. . . .exerciţii de împărţire a textului în unităţi logice de conţinut. jocul didactic. 4.manual.manual. probă scrisă de evaluare formativă .activităţi de grup pe teme diferite.formulări de întrebări pentru sesizarea raporturilor logice de tipul:din ce cauză?cu ce condiţie? . .exerciţiul. culegere.activitate frontală.activitate frontală.selectarea din text a caracteristicilor fizice şi morale ale personajelor.4 • Recapitulare 12.2. . Teste de evaluare sumativă .observare sistematică.exerciţii de transformare a propoziţiilor simple în propoziţii dezvoltate prin adăugarea de adjective. . .lectură 11.exerciţii de formulare a unor opinii şi puncte de vedere proprii referitoare la modul de redactare şi de prezentare a textelor. . explicaţia. 3. individuală . individuală .probă scrisă .4. în echipe.poate comunica şi prin gesturi sau mimică.selectare din text a caracteristicilor fizice şi morale ale personajelor. .2.5 • Evaluare .exerciţii de realizare a unor texte neliterare. 10. .3. a achiziţiilor lexicale noi. probă scrisă de evaluare formativă .exerciţii de formulare a ideilor principale. . culegere.exerciţii de utilizare în contexte diverse.fişe de evaluare. după Constantin Motaş . 3.4.exerciţii de comunicare prin gesturi şi mimică. . . fişe de lucru. .activitate frontală. explicaţia.

2. sistematică explicaţia. Ob. .exerciţii de recunoaştere a corespondenţei dintre mesajul transmis de ilustraţie şi cel transmis de texte. fişe de lucru.exerciţii de exprimare a propriilor opinii în legătură cu un fapt cunoscut. caiet. 4..3. crt 1.exerciţii de recitare a unor poezii.exerciţii de delimitare a unui text narativ în fragmente logice.manual. .activitate frontală. de ref 1. culegere.1 Mama.4 . . 3. . Panait Cerna ..2 Detalieri de conţinut Nr Data . .exerciţii de stabilire a sensului unui cuvânt necunoscut prin raportare la contextul în care apare şi de confruntare cu sensul /sensurile oferite de dicţionare.conversaţia. .2.6. 4. 2.2. .activitate independentă Unitatea de învăţare : Când mă gândesc la locul naşterii mele..manual. individuală .2. în echipe.1 .observare sistematică.2. Ion Creangă 2. observarea . or e Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Amintiri din copilărie. . fişe de lucru. jocul didactic. explicaţia./ Comunicarea despre locuri şi întâmplări Număr de ore : Nr.exerciţiul.exerciţii de formulare a ideilor principale. probă scrisă de evaluare formativă . .

. culegere. .6 Realizarea autoportretului . .3 . . în echipe.6 . . Felurile propoziţiilor .observare sistematică. 4. 2. explicaţia. autocorectări. exerciţii de diferenţiere a propoziţiilor simple de cele dezvoltate.exerciţii de completare a unor enunţuri cu elemente de construcţie a comunicării învăţate.exerciţiul.manual. . corectare în perechi. în echipe.5.exerciţii de identificare a temei din poeziile studiate.exerciţiul. exerciţiul. culegere.autodictări. . jocul didactic. individuală . 3.manual.4.observare sistematică. individuală . . semnul întrebării. în echipe. -exerciţii de formulare a unor opinii şi puncte de vedere proprii referitoare la modul de redactare şi prezentare a textelor. 4.exerciţii de utilizare a semnelor de punctuaţie ( punctul.activitate frontală. probă scrisă de evaluare formativă . fişe de lucru. individuală .exericiţii de recunoaştere şi prezentare sumară a trăsăturilor fizice ţi sufleteşti.3. . explicaţia. jocul didactic.5. . . .activitate frontală. fişe de lucru. .exerciţii de descriere a unot fiinţe. probă scrisă de evaluare formativă 4. exerciţii de transformare a propoziţiilor simple în propoziţii dezvoltate şi invers.exerciţii de elaborare a unor compuneri.exerciţii de construire a propoziţiilor simple şi a propoziţiilor dezvoltate.1 Propoziţia.3. semnul exclamării).conversaţii pe teme cunoscute.activitate frontală.

exerciţiul.activitate frontală. . jocul didactic.4 .exerciţii de prezentare a imaginii de ansamblu a spaţiului sau a obiectului descris. . . în echipe. .observare sistematică.2.activitate frontală.exerciţii de recitare a unor poezii. în echipe. . 2.3.manual.exerciţii de redactare a unor tipuri diverse de texte cu destinaţie specifică : invitaţia.5 Invitaţia folosirea dicţionarelor pentru identificarea sensului cuvintelor necunoscute. fişe de lucru.activitate frontală.2.observare sistematică. individuală . .conversaţii pe teme cunoscute. Petre Ghelmez 7. Alexandru Vlahuţă 6. exerciţii de identificare a elementelor descriptive dintr-un text. .manual. fişe de lucru..exerciţiul. .3..exerciţii de identificare a temei din poeziile studiate. explicaţia. probă scrisă de evaluare formativă .6.4. .5.autodictări. . .5 Pe Argeş în jos.2. . 2. .exerciţiul. probă scrisă de evaluare formativă observarea sistematică . culegere. 4. fişe de lucru. .conversaţia. corectare în perechi.1 Scrisoare învăţătorului meu. . în echipe. 4. . . explicaţia.exerciţii de formulare a unor opinii şi puncte de vedere proprii referitoare la modul de redactare şi de prezentare a textelor. jocul didactic.exerciţii de aşezare corectă s textului în pagină. 1.exerciţii de explicare şi utilizare corectă a cuvintelor: mai şi m-ai. . culegere. autocorectări. explicaţia.manual.exerciţii de exprimare a propriilor opinii în legătură cu un fapt cunoscut.. caiet. individuală .

. individuală .2.manual.exerciţii de elaborare a unor compuneri: după un suport vizual. 1. fişe -observarea de lucru. -activitate frontală.exerciţii de aşezare corectă a textului în pagină.4.1. Nicolae Labiş (lectură) . sistematică -conversaţia.activitate frontală. sistematică explicaţia. -exerciţii de stabilire a sensului unui cuvânt necunoscut prin raportare la contextul în care apare şi de confruntare cu sensul oferit de dicţionar. 3. . caiet.2 Întâlnire cu mama. explicaţia.activitate frontală.manual. explicaţia. jocul didactic. exerciţiul. fişe de lucru. -exerciţii de identificare a temei din poeziile studiate.2 .1. exerciţiul. individuală .5 Povestirea unei întâmplări după un şir de imagini 9. în echipe.observare sistematică.8. . cuprins şi încheiere.5 Compunere cu plan simplu dat şi cu imagini ajutătoare: Locul natal 10.exerciţiul. 3. . în echipe. .exerciţii de recunoaştere a corespondenţei dintre mesajul transmis de ilustraţie şi cel transmis de texte. fişe de lucru. . culegere. . 3. individuală . 3. 4.4 . cuprins şi încheiere.exerciţii de aşezare corectă a textului în pagină. 4.4. -exerciţii de recunoaştere a .antrenament de strucutrare a textului scris în cele trei părţi: introducere. în echipe.exerciţii de recunoaştere a corespondenţei dintre mesajul transmis de ilustraţie şi cel transmis de texte. probă scrisă de evaluare formativă -manual. -exerciţii de recitare a unor poezii. .1. caiet. .2.exerciţii de elaborare a unor compuneri: după un suport vizual şi după un plan simplu dat.conversaţia. observarea .antrenament de strucutrare a textului scris în cele trei părţi: introducere. .4 .

manual. or e Activităţi de învăţare Resurse Evaluare • Cucul pus pe glume.5. fişe de lucru.4 . culegere.4 . . probă scrisă de evaluare formativă . fişe de lucru. explicaţia.1 Detalieri de conţinut Nr Data .4. în echipe.probă scrisă Unitatea de învăţare: Jocul de-a primăvara / Comunicarea despre fapte Număr de ore: Nr. Ob.11. .2. crt 1.exerciţii de completare a unor enunţuri cu elemente de construcţie a comunicării învăţate Test de evaluare sumativă 12. .4. 2. 2. .4.exerciţii de construire a propoziţiilor simple şi a propoziţiilor dezvoltate.2.4. Stelian Filip .6 Recapitulare corespondenţei dintre mesajul transmis de ilustraţie şi cel transmis de texte.observare sistematică. jocul didactic. 2.exerciţiul.fişe de evaluare.6 Evaluare . culegere. probă scrisă . .observare sistematică.manual.6 4.individ uală .exerciţii de exprimare a propriilor opinii în legătură cu un fapt .activitate frontală.exerciţii de recitare a unor poezii.activitate independentă . .5.4. de ref 2. . exerciţii de transformare a propoziţiilor simple în propoziţii dezvoltate şi invers.

4 • Predicatul verbal . autocorectări. în echipe.manual. 2. observarea sistematică . . fişe de lucru. 3.observare sistematică.2.2 • Ţara poveştilor.conversaţia. explicaţia. explicaţia. 1. 1. .3. 1. în echipe.conversaţia. .3.exerciţii de identificare a temei din poeziile studiate. probă scrisă .exerciţii de recunoaştere a corespondenţei dintre mesajul transmis de ilustraţie şi cel transmis de texte.exerciţii de recunoaştere a corespondenţei dintre mesajul transmis de ilustraţie şi cel transmis de texte. caiet. fişe de lucru. pronunţarea incorectă. exerciţiul. corectare în perechi. fişe studiate.cunoscut.exerciţii de identificare a unor cauze care împiedică înţelegerea mesajului (voce slabă. . Fănuş Neagu 3. .exerciţii de delimitare a unui text narativ în fragmente logice. . .2. .1.exerciţii de stabilire a sensului unui cuvânt necunoscut prin raportare la contextul în care apare şi de confruntare cu sensul /sensurile oferite de dicţionare.exerciţii de utilizare în comunicarea . exerciţiul. .activitate frontală. 4. individuală de evaluare formativă observarea sistematică 4. individuală . .2. neatenţia). caiet.exerciţii de formulare a ideilor principale. 3. de lucru.manual.manual.exerciţiul. jocul didactic.conversaţii pe teme cunoscute.5. .activitate frontală. individuală . în echipe.4. . . orală a unor părţi de propoziţie culegere.6 4.activitate frontală.1 • De ce nu înţelegem mesajul? .autodictări. explicaţia.3. . zgomotul.

sistematică explicaţia. . culegere.exerciţiul. 1.conversaţia. exerciţii de discriminare a structurilor gramaticale corecte de cele incorecte în fluxul enunţului. . . în echipe.exerciţii de recunoaştere a părţilor principale de propoziţii. Călin Gruia 6. explicaţia.exerciţii de stabilire a sensului unui cuvânt necunoscut prin raportare la contextul în care apare şi de confruntare cu sensul /sensurile oferite de dicţionare. în echipe. 3.exerciţii de utilizare în comunicarea orală a unor părţi de propoziţie studiate.exerciţii de stabilire a acordului .exerciţii de completare corectă a propoziţiilor lacunare cu structurile morfologice învăţate. . Părţile de vorbire prin care se exprimă subiectul. explicaţia.2 • Un joc nou.5. . . . jocul didactic.6 4.2.exerciţii de recunoaştere a corespondenţei dintre mesajul transmis de ilustraţie şi cel transmis de texte. . . fişe de lucru. caiet.3. . .exerciţii de explicare şi utilizare corectă a cuvintelor: întruna şi întruna. 1. probă scrisă de evaluare formativă .3. fişe de lucru.exerciţii de stabilire a acordului dintre predicat şi subiect.2 4.observare sistematică. .manual. .exerciţiul. individuală de evaluare formativă . . .exerciţii de delimitare a unui text narativ în fragmente logice. observarea .1.exerciţii de recunoaştere a părţilor principale de propoziţii.activitate frontală.exerciţii de formulare a ideilor principale.activitate frontală.5. jocul didactic. Subiectul simplu. 3. individuală .4 • Subiectul.manual.2. exerciţiul.

probă scrisă de evaluare formativă 9. opinii în legătură cu un fapt . 3. .4. Antoine de SaintExupery dintre predicat şi subiect.2.observare sistematică.7 • Micul prinţ.conversaţii în grup.manual. individuală .6 • Compunerea cu început sau cu sfârşit dat 8. -exerciţiul. . 2. 4.exerciţii de elaborare a unor compuneri: cu început sau sfârşit dat. .exerciţiul.5.3.exerciţii de exprimare a propriilor de lucru. cuprins şi încheiere.2. în echipe. . caiet.manual.povestirea orală a unor texte citite sau mesaje audiate. fişe . individuală . 4.exerciţii de exprimare a propriilor opinii în legătură cu un fapt cunoscut.manual. jocul didactic. . exerciţii de discriminare a structurilor gramaticale corecte de cele incorecte în fluxul enunţului. în echipe.6 • Recapitulare .exerciţii de formulare a unor opinii şi puncte de vedere referitoare la modul de redactare şi de prezentare a textelor. exerciţiul.activitate frontală. în echipe.3. . . 2.activitate frontală. observarea sistematică .exerciţii de completare corectă a propoziţiilor lacunare cu structurile morfologice învăţate.observare sistematică. propoziţie studiate. fişe de lucru. . cu 7. culegere.antrenament de structurare a textului scris în cele trei părţi: introducere. fişe de lucru. . probă scrisă de evaluare .exerciţii de utilizare a unor părţi de . 3. culegere. . explicaţia. . individuală .Acordul predicatului subiectul. în care elevii să pună întrebări şi să dea răspunsuri referitoare la un text citit.activitate frontală. exerciţii de selectare a vocabularului adecvat.6.6.conversaţia. explicaţia.

2. 3. . Test de evaluare sumativă explicaţia.probă scrisă Unitatea de învăţare: Părerea şi atitudinea ta contează!/ Exprimarea acordului / dezacordului în comunicare Număr de ore: Nr.5.activitate independentă formativă . fişe .alcătuire de enunţuri după anumite cerinţe. în echipe.fişe de evaluare.10 2.exerciţii de exprimare a propriilor culegere. crt 1.exerciţii de identificare a acordului dintre subiect şi predicat. jocul didactic. Detalieri de conţinut Nr Data .4 .6 • Evaluare cunoscut. de ref 2. .exerciţii de recitare a unor poezii.exerciţii de redactare de texte narative. . . .2. .manual.observare sistematică. . . Tudor Arghezi . or e Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Cuiul.6. Ob.2.6 4. individuală .activitate frontală.

manual. explicaţia.conversaţia.autodictări.6 . . .exerciţii de recitare a unor poezii.1 Musca la arat.6 Ce părere aveţi? 3.exerciţii de recunoaştere a corespondenţei dintre mesajul transmis de ilustraţie şi cel transmis de texte. . exerciţiul. autocorectări. .exerciţiul. 4. . .activitate frontală.6.1 4. 2. . .activitate frontală. individuală . jocul didactic.exerciţiul.exersarea actelor de vorbire: povestirea unor fapte şi întâmplări. culegere. fişe de lucru.exerciţii de identificare a temei din poeziile studiate. individuală . . . corectare în perechi.conversaţii pe teme cunoscute.2. Alexandru Donici . caiet.1 opinii în legătură cu un fapt cunoscut. 4. selectarea din texte a caracteristicilor morale ale unor personaje. jocul didactic. probă scrisă de evaluare formativă .exerciţii de redactare de texte narative pornind de la un proverb. 3. individuală probă scrisă de evaluare formativă observarea sistematică .2. 2.2.2.exerciţii de exprimare a propriilor opinii în legătură cu un fapt cunoscut.6. exprimarea acordului sau dezacordului în legătură cu un fapt sau cu atitudinea unei persoane. de lucru. explicaţia.activitate frontală. autocorectări.autodictări. .observare sistematică. corectare în perechi. .manual. . în echipe.5. 1. . . explicaţia.exerciţii de identificare a temei din poeziile studiate. 2. în echipe.conversaţii pe teme cunoscute.4 . în echipe. .activităţi de grup pe teme diferite. . fişe de lucru.

jocul didactic. de Edmondo de Amicis .4.manual. 2.3.1 Ciuboţelele ogarului. . explicaţia.manual. individuală .observare sistematică.activitate frontală .exerciţii de utilizare în comunicarea orală a unor părţi de propoziţie învăţate. Călin Gruia Să scriem şi să pronunţăm corect: odată şi o dată folosirea dicţionarelor pentru identificarea sensului cuvintelor necunoscute întâlnite.5. în echipe. 1. culegere. fişe de lucru.4 Atributul .exerciţii de transformare a unor propoziţii simple în propoziţii dezvoltate prin adăugarea unor adjective.povestirea orală a unor texte citite sau mesaje audiate. .conversaţii în grup.exerciţii de exprimare a propriilor opinii în legătură cu un fapt cunoscut.3 .3.exerciţii de citire explicativă şi selectivă pentru desprinderea informaţiilor esenţiale şi de detaliu dintr-un text citit.6 . . fişe de lucru. . în echipe.observare sistematică. în care elevii să pună întrebări şi să dea răspunsuri referitoare la un text citit. culegere.6. 3. . exerciţiul. observarea . 4. individuală .7 Un suflet nobil. .activitate frontală.conversaţia. . .exerciţii de utilizare în contexte diverse. .2.2.conversaţia. caiet. explicaţia. . . . . Recapitulare .exerciţii de completare a unor enunţuri cu elemente de construcţie a comunicării învăţate (adjectiv). sistematică explicaţia.2. fişe .manual.2 .exerciţii de recunoaştere a părţilor secundare de propoziţie. . 7.3. 3. caiet.manual. a achiziţiilor lexicale noi. 2.exerciţiul. fişe de lucru.6 .2. . 2. 4. exerciţiul. probă scrisă de evaluare formativă observarea sistematică 6.exrciţii de exprimare a acordului sau dezacordului în legătură cu un 5.activitate frontală.

activitate independentă probă scrisă de evaluare formativă .probă scrisă Unitatea de învăţare: Un rai din basme văd. . or e Activităţi de învăţare Resurse Evaluare folosirea dicţionarelor pentru identificarea sensului cuvintelor necunoscute. Ob. 3.exerciţii de exprimare a propriilor opinii în legătură cu un fapt cunoscut. . . crt 1. .1 Detalieri de conţinut Fiind băiet păduri cutreieram. explicaţia. .exerciţiul.3.exerciţii de identificare a temei din poeziile învăţate.exerciţii de utilizare în contexte diverse.6 8. în echipe.observare sistematică.activitate frontală. culegere. probă scrisă de evaluare formativă . . explicaţia..autodictări. autocorectări.1. Test de evaluare sumativă de lucru. .6. individuală .exerciţii de recitare a unor poezii. ./ Comunicarea impresiilor şi sentimentelor Număr de ore: Nr. corectare ...2 . fişe de lucru. jocul didactic. .manual.2.4. 2.3.exerciţii de redactare a unui text cu titlul O faptă bună.exerciţii de analiză gramaticală a unor atribute. 4.2 • . a achiziţiilor lexicale noi. .exerciţiul.fişe de evaluare.6 Evaluare fapt sau cu atitudinea unei persoane. 2. .2. jocul didactic.4.activitate frontală. . în echipe. Mihai Eminescu Nr Data . de ref 1. .

2.4 .exerciţii de explicare şi utilizare corectă a cuvintelor demult şi de mult. în echipe.2. . probă scrisă de evaluare formativă observarea sistematică 4. . corectare în perechi.activitate . culegere. Geo Bogza individuală . . explicaţia. 2. explicaţia.3.2. 4. exerciţii de transformare a propoziţiilor simple în propoziţii dezvoltate şi invers.conversaţii pe teme cunoscute. caiet.observare sistematică. .conversaţia.autodictări.2. 3. . .exerciţii de identificare a temei din poeziile studiate. culegere. 4. .manual.exerciţii de dezvoltare a ideilor principale într-un şir de enunţuri cu înţeles logic.exerciţii de citire explicativă şi selectivă pentru desprinderea informaţiilor esenţiale şi de detaliu dintr-un text citit. . 2.1 Din copilăria mea.activitate frontală.manual. . .6 • Complementul . jocul didactic. probă scrisă de evaluare formativă .exerciţii de recitare a unor poezii.2. fişe de lucru. .6.4 • .exerciţiul. fişe de lucru. . jocul didactic.manual. .exerciţii de formulare a ideilor principale într-o succesiune logică.observare sistematică. individuală .5. exerciţiul. .exerciţii de recunoaţtere a părţilor 3.4.exerciţii de utilizare în comunicarea orală a unor părţi de propoziţie studiate. . în echipe.2 • Basm. explicaţia. fişe de lucru. . . . Lucian Blaga în perechi.exerciţii de exprimare a propriilor opinii în legătură cu un fapt cunoscut.exerciţii de delimitare a unui text narativ în fragmente logice.exerciţiul.activitate frontală. autocorectări. individuală .

3. .exerciţiul. fişe de lucru. .6 Compunere Vara luminoasă liberăcea 7.3.5 • .activitate frontală. .observare sistematică. .analiză gramaticală.fişe de lucru. .manual. în echipe. . cuprins ăi încheiere. 2. exerciţii de selectare a vocabularului adecvat. individuală .manual. . 4. individuală .5.exerciţii de aşezare corectă a textului în pagină. . jocul didactic. caiet. 2.exerciţii de exprimare a propriilor opinii în legătură cu un fapt cunoscut.2. culegere.6 • Comunicarea unor .antrenament de structurare a textului scris în cele trei părţi: introducere. explicaţia. în perechi. . impresii proprii secundare de propoziţie.2. culegere. frontală.observare .exerciţii de elaborare a unor compuneri libere.exerciţii de plasare corectă a alineatelor. în echipe.exerciţii de formulare a unor opinii şi puncte de vedere proprii referitoare la modul de redactare şi de prezentare a textelor. 4. în echipe.2.conversaţii pe teme cunoscute.exerciţii de recitare a unor poezii. individuală observarea sistematică 6.conversaţia.activitate frontală. explicaţia. . .manual. exerciţiul.4.4 • A fost odată. exerciţii de identificare a elementelor prezente în ilustraţii. . .exerciţii de completare a unor propoziţii cu complemente pentru a reda circumstanţele unei acţiuni. probă scrisă de evaluare formativă . . . .

corectare în perechi. individuală .exerciţiul. explicaţia. fişe de lucru. fişe de lucru.fişe de evaluare.conversaţii pe teme cunoscute. 4.observare sistematică.activitate frontală.manual. probă scrisă de evaluare formativă . .4 9. . 2.6.exerciţii de exprimare a propriilor opinii în legătură cu un fapt cunoscut. probă scrisă de evaluare formativă . autocorectări. . . jocul didactic. în echipe.activitate frontală.1 Marin Sorescu • Carnavalul personajelor literare . explicaţia.2 • Evaluare . 2. .exerciţii de identificare a temei din poeziile studiate. Test de evaluare sumativă 8. culegere. . individuală . .3. jocul didactic.exerciţii de exprimare a propriilor opinii în legătură cu un fapt cunoscut.autodictări. în echipe.3.6. . ..6. 4.exerciţii de completare a unor propoziţii cu complemente.analiză gramaticală.4 culegere.activitate independentă sistematică.exerciţiul. . . .2 • Recapitulare .probă scrisă .exerciţii de identificare a temei din poeziile studiate. 4. 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful