Scoala Spectrum Bucuresti

Anul scolar 2009-2010

Clasa a IV-a B Inst.Mitroi Carmen Elena

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

română

ARIA CURRICULARĂ : Limbă şi comunicare DISCIPLINA : Limba şi literatura Nucleu 6 ore pe săptămână –

CURRICULUM : NUMĂR ORE : 175 ore anual

NR. SEMESTRUL CRT. 1. Sem. I 2. Sem. al II-lea 3. TOTAL

NR. ORE 85 90 175

MANUAL: Limba şi literatura română AUTORII: Marcela Penes EDITURA: Ana

Nr crt

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE

OB. REF.

CONŢINUTURILE ÎNVĂŢĂRII

I

Recapitulare

1.1.;1 .5.; 2.2.;2 .6.; 3.1.;3 .4.

Prezentarea manualului ; „Deşteaptă-te , române!” de Andrei Mureşanu Ex.de citire a unui text cunoscut ; ex.de citire la prima vedere Povestirea textului citit Ex.recapitulative-subst. , adj. , pronumele, numeralul , verbul Ex.de citire si memorare de poezii ; autodictare Ex.recapitulative – subiectul şi predicatul Ex.recapitulative – propoziţia simplă şi propoziţia dezvoltată Recapitulare Evaluare ; Concurs pe echipe :”Cine ştie , câştigă! ”

N SĂPT OBSERVAŢ R II . O R E

3. 22. 33.2.4.4. « de Otilia Cazimir Verbul « Mi s-a terminat caietul « de Mircea Sântimbreanu Compunere după un plan propriu : « Şcoala noastră » « Şcoala » lectură Recapitulare Evaluare III Şcoala ca o carte – Comunicarea dialogată . 4.4.6. 4.6.3. Planul de idei dat (actualizare) « Domniţa Frumuseţii » lectură .2.3.2 .1.14.1. 6.1.2.. Să aplicăm ! – ex. Cartea – model de comunicare 1. 23.4. Iosif Semnele de punctuaţie (actualizare) Părţile componente ale compunerii (actualizare). 2. Textul narativ Componentele comunicării dialogate (actualizare) « A murit Luchi . 3.4. 2.1. 1. 5.3.4.4. 22. 2.1. 6 1. Rolul ilustraţiilor Cuvântul (actualizare) « Poveste » de Şt.5..1.1.3 2.3. 4.4.4.1. 3.II Comoara de mărgăritare .5.3.4. O. 2.aplicative textul-suport : « Cheia » de Mihail Sadoveanu Cartea . 5 « Cartea ca o gradină » Să ne verificăm.1.2.2. Recapitulare Evaluare « Sârguinţa lui Iancu » de Virgil Stoenescu . 2.1.2.

1. 2.6 1.1.4.1.4.4.3.2. 3. 2. 5. « Toamna » de George Topârceanu Cine ? Când ? Unde ? Substantivul Formularea ideilor principale după imagini Compunere după un plan dezvoltat : « Toamna » « Nu e esenţial ».3.5.4.4.5.1. 6 V « Aurul toamnei » de Cezar Petrescu « Toamna » de Octavian Goga .7.IV S-au aurit a toamnă pădurile – Comunicarea după imagini Vă rog ! Vă mulţumesc ! – Politeţea în comunicare 1. 3.3.1. 2. 4.1.1.2. 3. 3.4.5.2. 4.4. 3.lectură Recpitulare Evaluare « Cum este bine ? » Dumbrava minunată » de Mihail Sadoveanu Situaţii de comunicare Povestirea în scris a unui text Pronumele « Onoarea mai presus » de Mircea Sântimbreanu « Sarea în bucate » după Petre Ispirescu – lectură Recapitulare Evaluare . 3.3.4.4.2 4.1.1.2.3. 2 2.4.2. 4.1. 5.4.2. 4. 2.

3.1. 2. 3.4.4.4. 3.2. Compunere după un plan dezvoltat Substantivul . câştigă!” Recapitulare Evaluare . 2.4.1. Rolul ilustraţiilor. 4.4. Planul de idei dat Compunere după un plan propriu . 4.1.3.5.4.5.4.2.1.2. 6 Citirea unor texte cunoscute Cartea . Semnele de punctuaţie Verbul Părţile componente ale compunerii .R e Recapitular 1. 4.5. 3. Cuvântul .7. Pronumele Formularea ideilor principale după imagini Povestirea în scris a unui text Situaţii de comunicare Concurs ”Cine ştie .4.1.3. 2. 3. 1.

3.2.7.1.3.VI Se cern norii de zăpadă .3.4.2.2. 4.1.. 3. 3.5.1. 5.1.1.6.4.5. 2. – Întrebările şi răspunsurile în comunicare 1.1. 2. 2 3.2. 3. 12.5.3.4.2.4.lectură – de Marin Sorescu Recapitulare Evaluare .. 4. 4. 6 “Iarna” de Vasile Alecsandri “Iarna” de Barbu Ştefănescu Delavrancea” Întrebările şi răspunsurile în comunicare. 6. Intonarea propoziţiilor Compunere pe baza unor cuvinte şi expresii de sprijin : “Bucuriile iernii” “O noapte de iarnă” de Fănuş Neagu Numeralul “La Polul Nord” .

63. personaj îndrăgit » 2.7. Adjectivul 1.1 « Un explorator român » de Constantin Motaş .5. 4.3. 4. 4..42 Compunere cu titlu şi cu plan dat : « Un .2. Recapitulare 3.VII Mi-am slujit ţara . – Comunicare despre personajul literar « Domnu’ Trandafir » de Mihail Sadoveanu 1.1.2.4.1.2.3.4.6 .1.5.5. « Meşterul Nicu de Alexandru Vlahuţă 1 Textul neliterar : Afişul .1.2. articolul 2.4. Evaluare 6.3..3.2.3.4. 2. – lectură 3.3.54 . Comunicarea nonverbală 3.3. « George Enescu » de Viorica Huber 2.

2.VIII Când mă gândesc la locul naşterii mele .3. – Comunicarea despre locuri şi întâmplări 1.2. 4.2..3.2.6 « Amintiri din copilărie » de Ion Creangă « Mama de Panait Cerna Propoziţia « Pe Argeş în jos.4.6.34 .2. 2.4..5. 4.. 3.1. 12.1.6..3.1.3.5. 3..3.4. 4. 4.3. » de Alexandru Vlahuţă « Scrisoare învăţătorului meu » de Petre Ghelmez Povestirea unei întâmplări după un şir de imagini Compunere cu plan simplu dat : « Locul natal » « Întâlnire cu mama » de Nicolae Labiş – lectură Recapitulare Evaluare . 2. 2.5. 1.5.3. 13. 2.4.1.

4.1.4.IX Jocul de-a primăvara – Comunicarea despre fapte 1.1.2.3.5. 4. 12.2. 3. 2.6 « Cucul pus pe glume » de Stelian Filip « Ţara poveştilor » de Fănuş Neagu De ce nu înţelegem mesajul Predicatul verbal « Un joc nou » de Călin Gruia Subiectul Compunere cu început sau cu sfârşit dat : « O faptă bună » « Micul prinţ » de Antoine de S.3.3. 1.4.1.Exuperz – lectură Recapitulare Evaluare . 4.2. 2. 2.3.1.2.2. 5 3. 4.4.5.6 3. 2. 4.4.3.3.1.3.5.

2. 4.7. 3.3. 2.4. 3.1.5.4.5. 4. 3.4.4.4.4.4. 3.1.5.2. 1.1.2.4.3. 2. 2.1. 6 « Cuiul » de Tudor Arghezi « Ce părere aveţi ? » « Musca la arat » de Alexandru Donici Ciuboţelele ogarului » de Călin Gruia Atributul « Un suflet nobil » de Edmondo de Amicis – lectură Recapitulare Evaluare . 3. 4.X Părerea şi atitudinea ta contează ! – Exprimarea acordului / dezacordului 1.1.

4.1. 5 2. 1.4.6 « Fiind băiet .6. 2. 2.3.7..3.4.1.lecturi Recapitulare Evaluare .3. 53. « Carnavalul personajelor literare » .1.1.XI Un rai din basme văd . 2.2. 54.3..3.1.4.4. 3.3.4.6 3. – Comunicarea impresiilor şi sentimentelo r 1. Compunere liberă : « Vara cea luminoasă » « A fost odată » de Marin Sorescu .3.2. 4. păduri cutreieram » de Mihai Eminescu Din copilăria mea » de Lucian Blaga « Basm » de Geo Bogza Complementul Comunicarea impresiilor şi sentimentelor . 2. 52.2.1.1. 2.3 .4. 4.

2. . . ilustraţia. a or e Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Detalieri de conţinut • Prezentarea manualului .. fişe de lucru. culegere. exerciţiul.PROIECTAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE Unitatea de învăţare Număr de ore : Nr.activităţi de grup pe teme manual.conversaţia.. în individuală conversaţia.. 2. frontală.activitate echipe. .1. 3. .3. „Deşteaptă-te .2. intonare pe melodie. exerciţiul. 5. ..1. Recapitulare Nr Dat .exerciţii de memorare. în individuală . delimitarea strofelor. observaţia. române!” de Andrei Mureşanu .exerciţii de observare şi discutare a modului de aşezare în pagină a textului liric: titlul.. alineatul. 4. litera iniţială a fiecărui vers. caiet. crt 1 Ob de ref 1.exerciţii de povestire.activitate echipe.1. observaţia. frontală. 6. . scrierea versului lung. înţelegerea textului. -exerciţii de lexic.

1.exerciţii de povestire. . . frontală.3. 2. observaţia. ... 3. exerciţiul. .. 5.2. în individuală conversaţia.3. exerciţiul.exerciţii de povestire. culegere. . pronumele. în individuală manual.1.. . fişe de lucru.2. exerciţii de punere în scenă a unor povestiri .2.2. . 4 • Ex.1. . 6.conversaţia. exerciţii de punere în scenă a unor povestiri . 4 • Ex..activităţi de grup pe teme diferite. caiet..1. 6. îindividuală manual. exerciţiul.1.activitate conversaţia.exerciţii de stabilire a sensului unui cuvânt necunoscut prin raportare la contextul în care apare şi de confruntare cu sensul/sensurile oferite de dicţionare. . .. caiet.conversaţia.. .activitate echipe.1. 4 • Povestirea textului citit 4 1. culegere. fişe de lucru. individuală conversaţia. ex. verbul diferite. .exerciţii de povestire. .activitate echipe... 3. .3.exerciţii de stabilire a sensului unui cuvânt necunoscut prin raportare la contextul în care apare şi de confruntare cu sensul/sensurile oferite de dicţionare.2. 2. numeralul . caiet. frontală.1. observaţia. manual. 6. observaţia..activitate echipe. frontală. exerciţii de punere în scenă a unor povestiri . frontală.recapitula tive-subst. .2 1.1. 5. fişe de lucru.exerciţii de stabilire a sensului unui cuvânt necunoscut prin raportare la contextul în care apare şi de confruntare cu sensul/sensurile oferite de dicţionare. observaţia. observaţia. frontală. . culegere.activităţi de grup pe teme diferite.de citire la prima vedere 3 1.conversaţia. exerciţiul.de citire a unui text cunoscut .activitate echipe. 5.. 2..2. 3.activitate echipe. exerciţiul.1.. . adj..

activităţi de grup pe teme diferite. caiet. exerciţiul.. îindividuală individuală manual.1.1. exerciţii de punere în scenă a unor povestiri .. caiet.1...2.activitate echipe. caiet. culegere.. în individuală exerciţii de stabilire a sensului unui cuvânt necunoscut prin raportare la contextul în care apare şi de confruntare cu sensul/sensurile oferite de dicţionare. . 5.2. 6. observaţia.1.exerciţii de autodictări . observaţia.. frontală. .1. fişe de lucru.3..3. conversaţia.5 1. culegere. exerciţii de punere în scenă a unor povestiri . individuală conversaţia.1. . observaţia.recapitula tive – propoziţia simplă şi propoziţia - exerciţii de stabilire a sensului unui cuvânt necunoscut prin raportare la contextul în care apare şi de confruntare cu sensul/sensurile oferite de manual.1..conversaţia. 4 • Ex. observaţia. frontală. observaţia.. . autodictare 6 1. 6. frontală.2. 6. 2.1. fişe de lucru. 5. exerciţiul..exerciţii de memorare a unor poezii .de citire si memorare de poezii .1. frontală. .recapitula tive – subiectul şi predicatul activităţi de grup pe teme diferite.2.. în individuală conversaţia. 3.2. . în individuală manual. . 3. • Ex. culegere. exerciţiul. .conversaţia. 4 • Ex. ..2.3. . frontală. 2. 2.activitate echipe. 5.activitate . exerciţiul. 7 1... fişe de lucru..exerciţi de recunoaştere al subiectului şi predicatului .exerciţii de povestire.activitate echipe. exerciţiul.conversaţia. 3.exerciţii de stabilire a sensului unui cuvânt necunoscut prin raportare la contextul în care apare şi de confruntare cu sensul/sensurile oferite de dicţionare. exerciţiul.exerciţii de alcătuire a unor propoziţii cu subiect şi predicat - echipe.activitate echipe.

activitate frontală. în individuală manual. exerciţiul. observaţia. observaţia. frontală. 5.2.1. .2. individuală .2.1..1. culegere. . 2.activităţi de grup pe teme diferite.. .exerciţii de povestire. exerciţii de punere în scenă a unor povestiri ..3. frontală.exerciţii de stabilire a sensului unui cuvânt necunoscut prin raportare la contextul în care apare şi de confruntare cu sensul/sensurile oferite de dicţionare. fişe de lucru. exerciţiul.exerciţii de stabilire a sensului unui cuvânt necunoscut prin raportare la contextul în care apare şi de confruntare cu sensul/sensurile oferite de dicţionare. . 4 • Recapitulare 9 1.4 dezvoltată 8 1. exerciţii de punere în scenă a unor povestiri .front ală.. caiet. 6. observaţia.activităţi de grup pe teme diferite. Concurs pe echipe :”Cine ştie .conversaţia.. 3.. exerciţiul. . frontală. observaţia. fişe de lucru.conversaţia. câştigă! dicţionare. .1. individuală conversaţia. 3...activitate echipe.exerciţii de povestire. în echipe. .activitate echipe.1.3. echipe. .1. . frontală. exerciţiul.. . 6.activităţi de grup pe teme diferite.2. .activitate echipe. individuală conversaţia.. individuală în individuală manual. observaţia. 2. caiet. culegere. 5.activitate echipe. 4 • Evaluare . .

în individuală observarea sistematică.exerciţii de redare a informaţiilor esenţiale din textul lecturat.1.exerciţii de exprimare a propriilor . • Detalieri de conţinut Nr . proba orală .exerciţii de lectură clară. .activitate echipe. . de ref 1.1.analiza ilustraţiei şi sesizarea legăturii. ilustraţii. culegere. . . .1. . conversaţia. corectă.exerciţiul. Ob. frontală. conştientă a textului.Unitatea de învăţare : Comoara de mărgăritare/ Cartea – model de comunicare Număr de ore : Nr crt 1.2. problematizarea. cursivă. 3. Marcela Peneş .exerciţii de lexic.identificarea titlului şi a autorului. or e Dat a Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Cartea ca o grădină. . titlu şi conţinutul textului.manual.

cărţi diverse. 2.exerciţii de lexic. în individuală .2. frontală. fişe de lucru.exerciţii de construire a propoziţiilor cu ortogramele cel/ce-l. textul propriuzis. evaluare orală. .completarea enunţurilor lacunare pentru marcarea utilizării corecte a ortogramelor cel/ce-l. . .3 . .exerciţii de observare şi discutare a modului de aşezare în pagină a textului în proză: titlul textului. jocul didactic.activitate echipe. dialogul. ţinând cont de aranjarea lui în pagină. . Sadoveanu 3. 1.integrarea achiziţiilor lexicale noi în enunţuri proprii.2. . Mihail 2. etc. planşe.exerciţii de analiză şi de comparare a grupurilor cel/ce-l. temă de lucru în clasă Textul literar Să scriem şi să pronunţăm corect: cel şi ce-l .1. conversaţia. Cheia.3. culegere.3. caiet. .1.exerciţii de redare a informaţiilor din textul citit prin răspuns la întrebările învăţătoarei. .observare sistematică.exerciţii de citire a textului. ilustraţia.exerciţiul. .manual..opinii şi gânduri în legătură cu mesajul textului. alineatul. . demonstraţia.

fişe de lucru. jocul didactic.despărţirea cuvintelor în silabe.3. conversaţia. . Ştefan 1.2. .3.1.3. . ilustraţiilor 3. . .exerciţiul.exerciţii de identificare a cuvintelor cu aceeaşi formă. temă de lucru în clasă .1. caiet. .activitate frontală.1. în individuală . demonstraţia.temă de lucru în clasă.2. . exerciţiul.exerciţii de ordonare a ilustraţiilor după succesiunea momentelor acţiunii prezentate de text. 2. respectând sensul acestora.6.2.observare sistematică.manual.2. evaluare orală. Poveste.4. temă de lucru în clasă 5. demonstraţia.activitate echipe. . frontală. caiet. . 1. explicaţia. caiet.integrarea cuvintelor în enunţuri. planşe.1. fişe de lucru.3.exerciţii de recunoaştere a corespondenţei dintre mesajul transmis de ilustraţie şi cel transmis de texte. .observare sistematică.2 4. . Octavian Iosif 3. culegere. ilustraţii. Cuvântul:alcătuire. . în echipe.manual. 2. . Cartea.3.exerciţii de identificare a elementelor prezente în ilustraţii care completează informaţia transmisă de diverse texte.3 Cuvinte cu aceeaşi formă dar cu înţeles diferit . .exerciţii de stabilire a sensului unui cuvânt necunoscut prin raportarea la contextul în care . fişe de lucru. 1.manual.exerciţii de asociere a unor momente dintr-o naraţiune cu ilustraţiile corespunzătoare. individuală . Rolul 3. ilustraţii.1. sens 3. . cărţi diverse.identificarea numărului de cuvinte din enunţuri şi al silabelor din cuvinte. evaluare orală. afişe sau articole din revistele pentru copii. culegere.conversaţia. dar cu înţeles diferit şi de recunoaştere a sensului din text.

individuală observare sistematică. .5 7. cuprins. culegere.3. . Părţile componente ale 4. exerciţiul. explicaţia.2. evaluare orală. individuală . . titlul compunerii. evaluare orală . încheiere. 2. explicaţia. cu adaptarea ritmului şi intonaţiei impuse de semnele de punctuaţie.1. în echipe. autodictare observarea sistematică. jocul didactic.activitate frontală. exerciţiul. . exerciţii de marcare prin pauză a punctului şi a punctelor de suspensie dintr-un text citit. ilustraţii. (actualizare) 4. Semnele de punctuaţie 4. culegere. . . culegere. .conversaţia.exerciţii de memorizare şi recitare a unei poezii. .exerciţii de explicare şi utilizare corectă a cuvintelor ca/c-a.observare sistematică.6 plan dat) apare. fişe de lucru. . . a semnului exclamării. demonstraţia.3. . caiet.4.exerciţii de exprimare a propriilor opinii şi gânduri în legătură cu mesajul textului. 2. caiet.activitate frontală. . ilustraţii. în echipe.explicarea rolului pe care îl au semnele de punctuaţie învăţate studiate în textele literare.conversaţia. .exerciţii de marcare prin intonaţie a semnului întrebării.manual. fişe de lucru. temă . a virgulei.exerciţii de completare a propoziţiilor lacunare cu cuvintele ca/c-a.manual.4.exerciţii de reglare a intensităţii şi volumului vocii precum şi a ritmului vorbirii corespunzător încărcăturii afective a mesajului.4. .4.exerciţii de citire a unor texte la prima vedere.2 6.exerciţii de stabilire a părţilor unei compuneri: introducere. unei compuneri (cu 4.3.

individuală de lucru în clasă 9.activitate frontală. a personajelor. caiet. jocul didactic.exerciţii de povestire orală a unui text. .4. evaluare orală .3.exerciţii de stabilire a timpului acţiunii. caiet. 3.conversaţia. exerciţiul.3.2. culegere.exerciţii de citire clară. explicaţia. . . . în echipe. 3. corectă şi cursivă a unui text. .activitate frontală. . . . Recapitulare 2. .4. în echipe.1 . fişe de lucru. temă de lucru în clasă . explicaţia.recunoaşterea corespondenţei dintre mesajul transmis de ilustraţii şi cel transmis de texte. culegere. Tudor Arghezi (lectură) 3. Domniţa Frumuseţii.activitate observarea sistematică. .conversaţia.Cartea din vitrină Cartea-izvor de bucurii 8. exerciţiul. . explicaţia. a locului. jocul didactic. 1. .observare sistematică.7. evaluare orală.identificarea sensului cuvintelor.povestirea unui fragment. 4.7 .exerciţii de lexic.exerciţii de integrare a unor expresii poetice în enunţuri proprii.exerciţii de ordonare şi orientare a fragmentelor după cele trei părţi ale compunerii.manual. ilustraţii.1.2. . individuală .3.conversaţia.exerciţii de redare a informaţiilor din textul citit prin răspuns la întrebările învăţătoarei.manual.exerciţii de completare a propoziţiilor cu semne de punctuaţie corespunzătoare. . exerciţiul. . .3. .1.3.exerciţii de formulare a răspunsurilor la planul de întrebări. fişe de lucru. jocul didactic. ilustraţii.2. 1.

1.3.3.fişe de evaluare -activitate independentă . 3. individuală .10.2. Evaluare 2.1 Test de evaluare sumativă frontală.1.probă scrisă . în echipe.2. 4.4.2.

1 . jocul didactic.3. culegere. . 4. 1.exerciţii de ascultare a unor mesaje în diferite condiţii de comunicare.2 Detalieri de conţinut Sârguinţa lui Iancu. culegere.1. caiet.exerciţii de reformulare a unui mesaj.2. planşe.de ref 1. jocul didactic.4 . explicaţia.conversaţia. proba orală . în observar ea sistemati că. teme de lucru în clasă 2.manual.conversaţia.exerciţii de povestire a fragmentelor. fişe de lucru. mimică) în comunicare.Unitatea de învăţare: Şcoala ca o carte –Comunicarea dialogată Număr de ore : Nr. individuală .activitate frontală.exerciţii de transformare a unei secvenţe dialogate în povestire. .manual. Virgil Stoenescu • Textul narativ • Să scriem şi să pronunţăm corect: va şi v-a • Nr Dat . .activitate frontală. . fişe de lucru.formulare de întrebări pentru sesizarea raporturilor logice de tipul:din ce cauză? cu ce condiţie? . . . . Ob. . 3. cu folosirea adecvată a timpurilor verbelor . planşe. 3. exerciţiul. . crt 1. a or e Activităţi de învăţare Resurse Evaluar e observar ea sistemati că.3.4. exerciţiul.exerciţii de formulare a ideilor principale. .exerciţii de explicare şi utilizare corectă a cuvintelor va şi v-a. 3. caiet.exerciţii de completare a propoziţiilor lacunare cu cuvintele va/v-a.2 • Componentele comunicării dialogate . . evaluare orală.2. în echipe.exerciţii de exprimare a propriilor opinii şi gânduri în legătură cu mesajul textului.1.exerciţii de sesizare a corespondenţei elementelor verbale cu cele nonverbale(gesturi. explicaţia.4. .

. caiet. cauză?cu ce condiţie? culegere.exerciţii de stabilire a acordurilor . .1.şi a persoanei verbului şi pronumelui. punctului şi a punctelor de suspensie individuală dintr-un text citit. . evaluare orală.. Otilia Cazimir • Punctele de suspensie • 4. 4.exerciţii de marcare prin pauză a echipe..2 . caiet. .conversaţia.exerciţii de analiză gramaticală a verbelor identificate. cu ce condiţie? culegere.ex.1.6 .manual. 1.formulare de întrebări pentru sesizarea . Mircea Sântimbreanu echipe.5. simple şi a propoziţiilor dezvoltate.4 • Verbul 5. individuală .2 A murit Luchi. 1. frontală.5.4. teme de lucru în clasă observar ea sistemati .2.manual. . jocul cu elemente de construcţie a didactic. cumunicării. . didactic. 3.2.exerciţii de construire a propoziţiilor .3.exerciţii de împărţire a textului în planşe. unităţi logice de conţinut. diferite timpuri şi persoane. de identificare a verbelor la echipe. în .4.2 • Mi s-a terminat caietul. fişe de lucru. conversaţia.exerciţiul. evaluare orală. raporturilor logice de tipul: din ce fişe de lucru. 2. .exerciţii de formulare a ideilor explicaţia. 3. în . jocul principale. individuală .exerciţii de stabilire a sensului unui planşe.1. teme de lucru în clasă observar ea sistemati că.3.2 . raporturilor logice de tipul:din ce cauză? fişe de lucru.. 3. . caiet. principale într-un şir de enunţuri cu . frontală.exerciţii de dezvoltare a ideilor exerciţiul.activitate înţeles logic. simple în propoziţii dezvoltate. 3.manual. . .2.exerciţii de transformare a propoziţiilor culegere.formulare de întrebări pentru sesizarea . observar ea sistemati că. 3. .exerciţii de completare a unor enunţuri explicaţia.activitate gramaticale.

exerciţii de identificare a dialogului prezent într-un text narativ. evaluare orală.• Dialogul – rolul constitutiv al unui text narativ • Să scriem şi să pronunţăm corect: nai şi n-ai 6.5.exerciţii de formulare a ideilor principale. . în echipe. 2. .manual. observar . caiet.exerciţii de stabilire a ideilor în jurul cărora se organizează o temă dată. . • Recapitulare cuvânt necunoscut prin raportarea la contextul în care apare. fişe de lucru. . în echipe.3 • Şcoala (lectură) 7. . individuală observar ea sistemati că.3. . individuală că. fişe de lucru.3 . evaluare orală.activitate frontală.manual. .conversaţia. jocul didactic.antrenament de corectare a pronunţării regionale. . explicaţia. . .2.povestirea orală a unor texte literare citite sau mesaje audiate.exerciţii de selectare a vocabularului adecvat.exerciţii de plasare corectă a alineatelor. 4.exerciţii de povestire a fiecărui fragment.exerciţii de delimitare a unui text narativ în fragmente logice.1. culegere.exerciţii de înlocuire a unor expresii şi cuvinte cu echivalentele cerute de context.exerciţiul. jocul didactic. teme de lucru în clasă . caiet. exerciţii de formulare a unor opinii şi puncte de vedere proprii referitoare la modul de redactare şi de prezentare a textelor etc. exerciţiul. . teme de lucru în clasă .exerciţii de elaborare a unor compuneri după un plan propriu de idei . 2. explicaţia.exerciţii de citire a unor texte la prima vedere cu adaptarea ritmului şi . .activitate frontală.4 .  . . conversaţia.

exerciţii de utilizare în contexte diverse. .analiza verbelor în tabel.manual.3 .1.conversaţia.. planşe.. .asocierea unor momente din naraţiune cu ilustraţia corespunzătoare. a achiziţiilor lexicale noi. individuală . .probă scrisă Unitatea de învăţare : S-au aurit a toamnă pădurile.exerciţiul. fişe de lucru. de ref Detalieri de conţinut Nr. culegere. 4. 4. 4. evaluare orală. .2 Să pronunţăm şi să scriem corect n-o şi nu-l .3.exerciţii de împărţire a textului în Resurse . teme de lucru în clasă .4 • Evaluare Test de evaluare sumativă culegere.6 intonaţiei impuse de semnele de punctuaţie. crt 1.formularea de enunţuri cu sensul corect al unor cuvinte.4. .1. ore D at a Activităţi de învăţare . .4. 4. - Ob.1.4.activitate independentă ea sistemati că. Aurul toamnei.fişe de evaluare .4.activitate frontală.2. jocul didactic. evaluare 1. explicaţia. explicaţia.4 . . 8. Petrescu 4.1.5.formulări de întrebări pentru sesizarea raporturilor logice de tipul:din ce cauză?cu ce condiţie? . Cezar 3. în echipe. Evaluare observare a sistematic ă./ Comunicarea după imagini Număr de ore : 8 XI 24 XI Nr. conversaţia. 4.

jocul didactic. fişe de lucru. .2. planşe. 1.exerciţii de explicare şi utilizare corectă a cuvintelor n-o şi nu-l. explicaţia.exerciţii de stabilire a sensului unui cuvânt necunoscut prin raportare la contextul în care apare şi de confruntare cu sensul oferit de dicţionar. . George 2. Toamna. .activitate frontală. explicaţia.exerciţii de identificare a temei din poeziile studiate. 1.exerciţii de identificare a temei din poeziile studiate.conversaţia.exerciţii de completare a propoziţiilor lacunare cu cuvintele n-o şi nu-l.2.3. Topârceanu 3. teme de lucru în clasă . evaluare orală. . .1. . culegere. . exerciţiul. planşe.jocul didactic. Octavian Goga 2. teme de lucru în clasă observare a sistematic ă.2. în echipe.manual. .activitate frontală.2 3.exerciţii de recitare a unor poezii.exerciţii de recitare a unor poezii.2 unităţi logice de conţinut. fişe de lucru.manual. observare a sistematic ă.3. . evaluare orală.activitate frontală. .exerciţii de stabilire a sensului unui cuvânt necunoscut prin raportare la contextul în care apare şi de confruntare cu sensul oferit de dicţionar. culegere.exerciţii de transformare a unei secvenţe dialogate în povestire. individuală orală. 3. .1. . în echipe.2. Toamna. .exerciţii de formulare a ideilor principale. . individuală . .conversaţia. exerciţiul.2. .exerciţii de recunoaştere a corespondenţei dintre mesajul transmis de ilustraţie şi cel transmis de texte. teme de lucru în clasă .jocul didactic. în echipe.exerciţii de recunoaştere a corespondenţei dintre mesajul transmis de ilustraţie şi cel transmis exerciţiul. .

Substantivul – 5. individuală .4. .1 Genul substantivului 6.manual. conversaţia. . . Formularea ideilor 2.exerciţii de identificare a determinanţilor spaţiali şi temporali ai acţiunii.exerciţii de ortografie: de recunoaştere a formei corecte de scriere.exerciţii de asociere a unor momente dintr-o naraţiune cu ilustraţiile corespunzătoare.activitate frontală.2 Cine? Când? Unde? de texte. culegere. . .manual. . evaluare orală. principale după imagini 4.3. 5.exerciţii de discriminare a structurilor gramaticale corecte de cele incorecte în fluxul enunţului. teme de lucru în clasă observare a sistematic ă. evaluare orală. individual . exerciţiul.exerciţii de utilizare a substabtivelor în genitiv şi dativ.exerciţii de utilizare în comunicarea orală a unor părţi de propoziţie studiate. observare a sistematic ă. explicaţia. .jocul didactic. .exerciţii de utilizare în comunicarea orală a unor părţi de propoziţie studiate.1.exerciţii de completare a unor enunţuri cu elemente de construcţie a comunicării învăţate(substantiv). de compunere de enunţuri. culegere. fişe de lucru.3. de punere în corespondenţă. . ilustraţii. planşe.6 .manual. conversaţia. de completare. . fişe de lucru.1. .ex plica ţia.2.5. în echipe. 1. 3.jocul didactic. exerciţiul. exerciţiul. planşe.activităţi de grup pe teme diferite. fişe de lucru. 4.conversaţia. de selectare. probă scrisă de evaluare formativă .2. 5. 1. teme de lucru în clasă observare a sistematic ă. învăţarea . plan. actualizare 4.explicaţia.3.

individuală observare a sistematic ă 9.activitate frontală.4. . în echipe. Nu este esenţial – 2. . .exerciţii de formulare a unor opinii şi puncte de vedere proprii referitoare la modul de redactare şi de prezentare a textelor.redactarea compunerii după planul de idei.manual.2.activitate frontală.4. 1.activitate frontală. . 4. probă scrisă de evaluare formativă . fişe de lucru. exerciţiul. Marcela Peneş 3.conversaţia.3. .probă scrisă .conversaţia. individuală . . planşe. . .3.exerciţii de stabilire a sensului unui cuvânt necunoscut prin raportare la contextul în care apare şi de confruntare cu sensul oferit de dicţionar. .exerciţii de identificare a temei din poeziile studiate. în echipe. fişe de lucru.analiza morfologică a părţilor de vorbire studiate. . Recapitulare 3.exerciţii de recunoaştere a corespondenţei dintre mesajul transmis de ilustraţie şi cel transmis de texte.2.utilizarea corectă a ortogramelor.elaborarea unui plan de idei.1. . .1. 2 .3.individ uală -f işe de evaluare. . în echipe. explicaţia.exerciţii de identificare a determinanţilor spaţiali şi temporali ai acţiunii. exerciţiul.7. Evaluare 3 .activitate independentă observare sistematic ă. . 2. explicaţia.manual. .3.exerciţii de recitare a unor poezii.1.exerciţii de redactare de texte narative. caiet.4. 4.2 8. . Test de evaluare sumativă intuitivă.

autocorectări. 2.exerciţii de recitare a unor poezii.exerciţii de formulare a ideilor principale. evaluare orală. exerciţiul. caiet.2.2.6. .activitate frontală. exerciţiul.jocul didactic. 4. . planşe.conversaţia. .manual.autodictări. . .povestirea orală a textului. .conversaţia.2 Dumbrava minunată.exerciţii de explicare şi utilizare . .4 . Ob. în echipe. or e Activităţi de învăţare Resurse Evaluare • Cum e bine?. . . individuală . explicaţia. 4.3. culegere. explicaţia.2. 1.exerciţii de identificare a personajelor.2 .exerciţii de împărţire a textului în unităţi logice de conţinut. fişe de lucru.manual. .exerciţii de exprimare a propriilor opinii în legătură cu un fapt cunoscut.Unitatea de învăţare : Vă rog! Vă mulţumesc / Politeţea în comunicare Număr de ore : Nr. observarea sistematică observarea sistematică.activitate frontală. în echipe. crt 1. .folosirea dicţionarelor pentru identificarea sensului cuvintelor necunoscute. teme de lucru în clasă . de ref 2. corectare în perechi.fişe de lucru. .1 Detalieri de conţinut Nr Data .exerciţii de identificare a temei din poeziile studiate. Mihail Sadoveanu • Personajul literar • Să scriem şi să pronunţăm corect: n-are şi n-avem • .conversaţii pe teme cunoscute. Marcela Peneş 2. . .

sistematică explicaţia. de prezentare.exerciţii de completare a propoziţiilor lacunare cu cuvintele nare şi n-avem. de permisiune. caiet. 2. explicaţia. precum: utilizarea formulelor de salut. 1. în echipe. pe teme diverse. individuală . de solicitare. . .1. cu folosirea adecvată a timpurilor verbelor şi a persoanei verbului şi pronumelui.manual. probă scrisă de evaluare formativă . observarea .fişe de lucru.fişe de lucru. în echipe.conversaţia. .manual. caiet.exerciţii de trecere de la vorbirea directă la vorbirea indirectă.3. 2. .1. a textului corectă a cuvintelor n-are şi n-avem. . exerciţiul. individuală observarea sistematică.exerciţii de discriminare a elementelor esenţiale de cele de detaliu din mesajul comunicat / receptat. . .2 • Povestirea.simularea unor situaţii de comunicare în cadrul cărora elevii să realizeze acte de vorbire.exerciţii de transformare a unei secvenţe dialogate în povestire.3 .4 • Situaţii de comunicare 4.activitate frontală. . exerciţiul. în scris.exerciţii de dezvoltare a ideilor principale într-un şir de enunţuri cu înţeles logic.4.activitate frontală.exerciţii de simulare a unor situaţii de comunicare cu parteneri diverşi. . individuală . .3.conversaţia.

5.exerciţii de ortografie: de recunoaştere a formei corecte de scriere. .observare sistematică. . în echipe.activitate frontală. . probă scrisă de evaluare formativă observarea sistematică.jocul didactic. explicaţia.activitate frontală. . fişe de lucru. de punere în corespondenţă..folosirea dicţionarelor pentru identificarea sensului cuvintelor necunoscute. explicaţia.2 . planşe. 1. Petre Ispirescu (lectură) observarea sistematică .manual. .exerciţii de utilizare a cratimei în scrierea ortogramelor. . teme de lucru în clasă 7. . 4. 4. 2.exerciţii de completare a unor enunţuri cu elemente de construcţie a comunicării: pronumele.conversaţia. exerciţiul. .2.5. jocul didactic. . . . fişe de lucru. . .exerciţii de formulare a ideilor principale. . evaluare orală. de selectare. caiet.7 • Sarea în bucate. culegere. fişe de lucru.activitate frontală. 3. explicaţia. în care elevii să pună întrebări şi să dea răspunsuri referitoare la un text citit.3.2 Onoarea mai presus. .povestirea orală a unor texte citite sau mesaje audiate. individuală .6 .exerciţii de recunoaştere a părţilor principale şi secundare de propoziţie. culegere. 2.2. .manual.conversaţii în grup..6 .explicarea rolului pe care îl au semnele de punctuaţie învăţate studiate în textele citite. 3. Mircea Sântimbreanu • Ghilimelele • .exerciţiul..exerciţii de exprimare a propriilor opinii în legătură cu un fapt cunoscut.exerciţii de împărţire a textului în unităţi logice de conţinut.1 • Pronumele • Pronumele personal • Pronumele personal de politeţe 6.3. individuală . . . de completare. în echipe.3. exerciţiul.conversaţia. de compunere de enunţuri. în echipe.3.manual.

caiet. .manual. frontală.identificarea sensului cuvintelor.4. individuală Test de evaluare sumativă . exerciţiul. 2. . explicaţia. în echipe.2.4. 3.3.1. 1.3 • Evaluare individuală .8.recunoaşterea corespondenţei .fişe de evaluare. .4 .1. cel transmis de texte.activitate independentă observarea sistematică .activitate gramaticală a pronumelor.probă scrisă . . 3.1. 4.1 • Recapitulare 9. .recunoaşterea şi analiza . fişe dintre mesajul transmis de ilustraţii şi de lucru.conversaţia.1 .povestirea unui fragment.

3. fişe de lucru.conversaţia. . exerciţiul .formularea de enunţuri cu sensul corect al unor cuvinte.5.3 .4.asocierea unor momente din naraţiune cu ilustraţia corespunzătoare. teme de lucru în clasă observarea sistematică.4 . 3.3. 2. observarea sistematică.2 Detalieri de conţinut N Data r or e Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Citirea unor texte cunoscute . culegere.6 . Rolul ilustraţiilor. . 2.2.2. individuală . planşe.exerciţii de construire a propoziţiilor simple şi a propoziţiilor dezvoltate.exerciţii de citire a unor texte la prima vedere cu adaptarea ritmului şi intonaţiei impuse de semnele de punctuaţie.manual. Cuvântul .3 .observare sistematică. explicaţia.1 2.2. . exerciţiul.3. Semnele de punctuaţie Verbul .1. 2.manual.formularea de enunţuri cu sensul corect al unor cuvinte.2. în echipe. . 2 Cartea .4 . teme de lucru în clasă . 3.2.1. culegere. culegere. evaluare orală. 4.conversaţia.activitate frontală. de ref 1.5 .manual. evaluare orală.4.1. explicaţia. 3.1. planşe. . 4. fişe de lucru. .jocul didactic.Unitatea de învăţare Recapitulare Număr de ore Nr crt 1 Ob. probă scrisă . 3. fişe de lucru.6 .

exerciţii de stabilire a acordurilor gramaticale. 2. culegere.exerciţii de transformare a propoziţiilor simple în propoziţii dezvoltate.1.exerciţii de ascultare a unor mesaje în diferite condiţii de comunicare.exerciţii de sesizare a corespondenţei elementelor verbale cu cele nonverbale(gesturi.exerciţii de reformulare a unui mesaj. teme de lucru în clasă observarea sistematică.4. explicaţia. evaluare orală. . evaluare orală. mimică) .4. cu folosirea adecvată a timpurilor verbelor şi a persoanei verbului şi pronumelui.1.6 Compunere după un plan propriu .exerciţii de sesizare a corespondenţei elementelor verbale cu cele nonverbale(gesturi.4. culegere. 2. Planul de idei dat 5.jocul didactic. . fişe de lucru. 4.exerciţii de analiză gramaticală a verbelor identificate. 4.4. explicaţia. individuală . mimică) în comunicare. . jocul didactic.4.conversaţia. teme de lucru în . .exerciţii de ascultare a unor mesaje în diferite condiţii de comunicare.3 . Compunere după un plan dezvoltat . . . .exerciţii de completare a unor enunţuri cu elemente de construcţie a cumunicării. . fişe de lucru. explicaţia.ex. în echipe.activitate frontală. .manual. 4. individuală de evaluare formativă . .manual. 4. .conversaţia. exerciţiul.exerciţiul. . . de identificare a verbelor la diferite timpuri şi persoane.activitate frontală.3 . planşe. . în echipe. observarea sistematică.exerciţii de transformare a unei secvenţe dialogate în povestire.6 Părţile componente ale compunerii . planşe.

exerciţii de stabilire a ideilor în jurul cărora se organizează o temă dată. individuală clasă .activitate frontală. 4.2 Formularea ideilor principale după imagini  8.jocul didactic. individuală . observarea sistematică. teme de lucru în clasă . 1. cu folosirea adecvată a timpurilor verbelor şi a persoanei verbului şi pronumelui. . fişe de lucru.2. Povestirea în scris a unui text . . exerciţiul. jocul didactic.5 . culegere. . explicaţia. . .exerciţii de transformare a unei secvenţe dialogate în povestire.conversaţia. explicaţia.manual.exerciţii de utilizare a substabtivelor în genitiv şi dativ.1.3.6. planşe.4. evaluare orală.3. 1 Substantivul . mimică) în comunicare. . .4. exerciţiul. .exerciţii de discriminare a structurilor gramaticale corecte de cele incorecte în fluxul enunţului.6 2.6.exerciţii de sesizare a corespondenţei elementelor verbale cu cele nonverbale(gesturi. .activitate frontală. . .exerciţii de utilizare în comunicarea orală a unor părţi de propoziţie studiate.observare sistematică. Pronumele în comunicare.jocul didactic.1. .exerciţii de stabilire a acordurilor gramaticale.exerciţii de formulare a ideilor după imagini .3. 3. culegere.2 . . probă scrisă de evaluare formativă 7. în echipe.exerciţii de reformulare a unui mesaj.exerciţiul. în echipe. 4.manual. fişe de lucru. 3.exerciţii de reformulare a unui mesaj.

2.2. . sistematică explicaţia.3.1. 2.exerciţii de transformare a unei secvenţe dialogate în povestire.1. observarea . 1 1.1. 1. de solicitare. caiet. 2.identificarea sensului cuvintelor. sistematică explicaţia. 1. câştigă!” .exerciţii de simulare a unor situaţii de comunicare cu parteneri diverşi.activitate frontală.manual.1.recunoaşterea şi analiza gramaticală a pronumelor. caiet. în echipe. . .3 .3. observarea . în echipe. precum: utilizarea formulelor de salut. individuală .povestirea unui fragment. . 3. în echipe.1 Concurs ”Cine ştie . pe teme diverse.activitate frontală.1. . 11.4 .conversaţia.simularea unor situaţii de comunicare în cadrul cărora elevii să realizeze acte de vorbire. de permisiune. individuală observarea sistematică Recapitulare . individuală .fişe de lucru.1.4 Situaţii de comunicare 10.2. . exerciţiul.exerciţii de discriminare a elementelor esenţiale de cele de detaliu din mesajul comunicat / receptat.manual.recunoaşterea corespondenţei dintre mesajul transmis de ilustraţii şi cel transmis de texte. Exerciţii diverse . de prezentare.4. . .4. exerciţiul.activitate frontală.9. 3. fişe de lucru. . cu folosirea adecvată a timpurilor verbelor şi a persoanei verbului şi pronumelui.4 .conversaţia.

fişe de lucru./ Întrebările şi răspunsurile în comunicare Număr de ore : Nr. -manual. -observarea sistematică -observare sistematică.5 Iarna. -exerciţii de stabilire a sensului unui cuvânt necunoscut prin raportare la contextul în care apare şi de confruntare cu sensul/sensurile oferite de dicţionare. culegere. -exerciţiul.1 .4.12. 4. Vasile . -conversaţii pe teme cunoscute. -exerciţii de recitare a unor poezii. -autodictări. individuală -manual.2. -exerciţii de identificare a temei din poeziile studiate. -conversaţia.1.. Alecsandri 2. de ref Detalieri de conţinut Nr Data .probă scrisă Unitatea de învăţare: Se cern norii de zăpadă. -exerciţii de exprimare a propriilor opinii în legătură cu un fapt cunoscut.fişe de lucru. crt 1.1. explicaţia. explicaţia.2.2. Delavrancea 3. autocorectări.2. exerciţiul.. . Barbu . or e Activităţi de învăţare Resurse Evaluare 2.3 Evaluare Test de evaluare sumativă . Ştefănescu 2. probă scrisă de evaluare formativă . 3.fişe de evaluare. 4. -activitate frontală.5. Ob.. corectare în perechi. 1.1 2.4 Iarna. în echipe. caiet.6.activitate independentă .

3.

3.3,4.3 Întrebările şi

răspunsurile în comunicare. Intonarea propoziţiilor

-exerciţii de citire explicativă şi selectivă pentru desprinderea informaţiilor esenţiale şi de detaliu dintr-un text citit; -exerciţii de identificare a elementelor descriptive dintr-un text. -exerciţii de marcare prin intonaţie a semnului întrebării, a semnului exclamării, a virgulei- în enumerare şi în vocativ; exerciţii de marcare prin pauză a punctului şi a punctelor de suspensie dintr-un text citit; -exerciţii de formulare a unor enunţuri interogative, enunţiative sau exclamative.

jocul didactic; -activitate frontală, în echipe, individuală -manual, fişe de lucru, culegere, planşe; -conversaţia, explicaţia, exerciţiul,jocul didactic; -activitate frontală, în echipe, individuală -manual, fişe de lucru, culegere, planşe; -conversaţia, explicaţia, exerciţiul,jocul didactic; -activitate frontală, în echipe, individuală -manual, culegere, fişe -observarea sistematică, evaluare orală, teme de lucru în clasă

4.

4.3,4.5 Compunere pe baza 4.6 unor cuvinte şi

expresii de sprijinBucuriile iernii

-exerciţii de elaborare a planului iniţial al compunerii; -exerciţii de elaborare a unei compuneri pe baza unor cuvinte şi expresii date; -exerciţii de aşezare corectă a textului în pagină, exerciţii de plasare corectă a alineatelor.

-observarea sistematică, evaluare orală, teme de lucru în clasă

5.

1.2,2.3 O noapte de iarnă, ,

-exerciţii de asociere a unor momente dintr-o naraţiune cu

-observare sistematică,

3.1, 3.2,3 .5, 4.2

Fănuş Neagu

6.

2.2,2.5 Numeralul , 4.1, 4.4

7.

2.3,2.6 La Polul Nord, , Marin Sorescu 3.7

(lectură)

ilustraţiile corespunzătoare; -exerciţii de identificare a dialogului prezent într-un text narativ; -exerciţii de împărţire a textului în unităţi logice de conţinut şi de formulare a ideilor principale; -exerciţii de transformare a unei secvenţe dialogate în povestire. -exerciţii de pronunţare a numeralelor cardinale complexe; -exerciţii de completare a unor enunţuri cu elemente de construcţie a comunicării învăţate(numeral); -copieri, transcrieri selective, dictări de enunţuri sau texte ce conţin numerale compuse. -povestirea orală a unor texte citite sau mesaje audiate; -exerciţii de exprimare a propriilor opinii în legătură cu un fapt cunoscut; -conversaţii în grup, în care elevii să pună întrebări şi să dea răspunsuri referitoare la un text citit.

de lucru; -exerciţiul, explicaţia, jocul didactic; -activitate frontală, în echipe, individuală -manual, culegere, fişe de lucru; -exerciţiul, explicaţia, jocul didactic;

probă scrisă de evaluare formativă

-observare sistematică, probă scrisă de evaluare formativă

-manual, fişe -observarea de lucru, caiet; sistematică -conversaţia, explicaţia, exerciţiul; -activitate frontală, în echipe, individuală

8.

1.2,3.2 , 3.5, 4.3

Recapitulare

-recunoaşterea corespondenţei dintre mesajul transmis de ilustraţii şi cel transmis de texte; -exerciţii de completare a propoziţiilor cu semne de punctuaţie corespunzătoare; -formulări de întrebări şi răspunsuri; -dictări de enunţuri sau texte ce conţin numerale. Test de evaluare sumativă

9.

3.2,3.6 , 4.1, 4.3

Evaluare

-manual, culegere, fişe de lucru; -exerciţiul, explicaţia, jocul didactic; -activitate frontală, în echipe, individuală -fişe de evaluare

-observare sistematică, probă scrisă de evaluare formativă

-probă scrisă

folosirea dicţionarelor pentru identificarea sensului cuvintelor necunoscute. probă scrisă de evaluare formativă .6 • Trăsăturile fizice şi morale ale personajelor literare .2 Detalieri de conţinut Nr Data . Ob.2. culegere. de ref 1.Unitatea de învăţare: Mi-am slujit ţara .selectarea din text a caracteristicilor fizice şi morale ale personajelor.exerciţii de delimitare a unui text în fragmente logice. . . sistematică explicaţia./ Comunicarea despre personajul literar Număr de ore : Nr. .manual.3.. exerciţiul. crt 1. Mihail Sadoveanu 2.exerciţii de povestire a fiecărui fragment. fişe de lucru. în echipe.conversaţia. .manual. 4.exerciţii de redactare a unor texte narative.. explicaţia. jocul didactic. or e Activităţi de învăţare Resurse Evaluare • Domnu` Trandafir.exerciţii de formulare a ideilor principale.observare sistematică. 3.grupări de personaje în funcţie de anumite caracteristici. observarea .selectarea din text a caracteristicilor fizice şi morale ale personajelor. dialogate şi .2. . caiet. .activitate frontală. . individuală . fişe de lucru.activitate . .2 . . descriptive.exerciţiul. .4.

.3. caiet. . . . în echipe. jocul didactic.exerciţii de formulare a ideilor principale. a achiziţiilor lexicale noi.1.manual.manual. cuprins şi încheiere. .4. 4.funcţionale. caiet. .3. individuală .antrenament de structurare a textului scris în cele trei părţi:introducere.6 . .selectarea din text a caracteristicilor fizice şi morale ale personajelor.2. .2 • George Enescu.exerciţii de stabilire a acordurilor gramaticale. fişe de lucru. exerciţiul. exerciţiul.exerciţii de descriere a unor fiinţe. 1. culegere.5. observarea . Viorica Huber 4. .exerciţii de completare a unor enunţuri cu elemente de construcţie a comunicării învăţate(adjectiv). . probă scrisă de evaluare formativă observarea sistematică . individuală 5. .exerciţii de transformare a propoziţiilor simple în propoziţii frontală. explicaţia.activitate frontală. în echipe. .observare sistematică. . fişe de lucru. .manual. 2.conversaţia.activitate frontală.exerciţii de plasare corectă a alineatelor.exerciţii de aşezare corectă în pagină. 3. individuală . explicaţia.3 .activitate frontală. 4. sistematică explicaţia. 3.formulări de întrebări pentru sesizarea raporturilor logice de tipul:din ce cauză?cu ce condiţie? . în echipe. .exerciţii de utilizare în contexte diverse. fişe de lucru.5 • Portretul unui coleg .exerciţiul. 4.1 • Adjectivul .conversaţia. în .2.exerciţii de împărţire a textului în unităţi logice de conţinut.

fişe de lucru. probă scrisă de evaluare formativă observarea sistematică . . individuală 9.1.exerciţii de identificare a elementelor prezente în ilustraţii care completează informaţia transmisă de diverse texte.2 • Meşterul Nicu.activitate frontală. .activităţi de grup pe teme diferite. observarea . exerciţiul.manual.identificarea situaţiilor când se echipe.exerciţii de împărţire a textului în unităţi logice de conţinut. culegere.1 . Alexandru Vlahuţă 7.manual. . Articolul dezvoltate prin adăugarea de adjective. 3.selectarea din text a caracteristicilor fizice şi morale ale personajelor.mimică) în comunicare. individuală .4. în echipe.jocuri gramaticale de corectare a greşelilor de ortografie(adjectivele terminate în –iu) .2. 1.exerciţii de sesizare a corespondenţei elementelor verbale cu cele nonverbale(gesturi. .exerciţiul.conversaţia. 1. .5 • Comunicarea nonverbală-prin gesturi şi mimică . jocul didactic. 1. individuală .exerciţii de utilizare în contexte diverse.formulări de întrebări pentru sesizarea raporturilor logice de tipul:din ce cauză?cu ce condiţie? . . .activitate frontală.lectura unor articole din revistele pentru copii. afişe sau articole din revistele pentru copii. sistematică explicaţia.conversaţia. 3. explicaţia. caiet. explicaţia. . . . fişe de lucru.exerciţii de formulare a ideilor principale. . fişe de lucru.6. a achiziţiilor lexicale noi.3 . .1. . în echipe. caiet.2.manual. .3.7 • Textul neliterar. 4.observare sistematică. exerciţiul. Afişul.5.

4. 10.exerciţii de formulare a ideilor principale. culegere. în echipe. în echipe. . . . culegere. .selectare din text a caracteristicilor fizice şi morale ale personajelor. individuală . explicaţia.exerciţii de utilizare în contexte diverse.observare sistematică. .exerciţii de transformare a propoziţiilor simple în propoziţii dezvoltate prin adăugarea de adjective. . .4 • Recapitulare 12. individuală . jocul didactic. după Constantin Motaş . Teste de evaluare sumativă . 3.exerciţii de împărţire a textului în unităţi logice de conţinut.4. . a achiziţiilor lexicale noi.exerciţii de realizare a unor texte neliterare. fişe de lucru.manual.2.activitate frontală.5 • Evaluare . probă scrisă de evaluare formativă .activităţi de grup pe teme diferite.3.fişe de evaluare. explicaţia.exerciţiul.exerciţii de comunicare prin gesturi şi mimică.exerciţiul.activitate frontală.probă scrisă .observare sistematică.lectură 11. jocul didactic.activitate frontală.6 • Un explorator român. . .formulări de întrebări pentru sesizarea raporturilor logice de tipul:din ce cauză?cu ce condiţie? . fişe de lucru. .manual.3.selectarea din text a caracteristicilor fizice şi morale ale personajelor. 3. individuală . probă scrisă de evaluare formativă .2. . 4. . .poate comunica şi prin gesturi sau mimică.exerciţii de formulare a unor opinii şi puncte de vedere proprii referitoare la modul de redactare şi de prezentare a textelor.

Panait Cerna .2. 4.6. explicaţia. Ion Creangă 2. . .2 Detalieri de conţinut Nr Data .exerciţiul. individuală . .exerciţii de formulare a ideilor principale. crt 1. probă scrisă de evaluare formativă .manual. de ref 1. . sistematică explicaţia.activitate independentă Unitatea de învăţare : Când mă gândesc la locul naşterii mele. .1 Mama.1 .3. or e Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Amintiri din copilărie. 2... jocul didactic.activitate frontală. caiet.exerciţii de recunoaştere a corespondenţei dintre mesajul transmis de ilustraţie şi cel transmis de texte.exerciţii de delimitare a unui text narativ în fragmente logice.conversaţia. în echipe. fişe de lucru.2. .observare sistematică. . .exerciţii de stabilire a sensului unui cuvânt necunoscut prin raportare la contextul în care apare şi de confruntare cu sensul /sensurile oferite de dicţionare./ Comunicarea despre locuri şi întâmplări Număr de ore : Nr. observarea . 3.exerciţii de recitare a unor poezii.4 .manual.2. 4. culegere. Ob.2. fişe de lucru. .. 2.exerciţii de exprimare a propriilor opinii în legătură cu un fapt cunoscut.

individuală . . . 4.5. probă scrisă de evaluare formativă 4. explicaţia. culegere. 4. . . în echipe. corectare în perechi.manual. 3. fişe de lucru.3 .exerciţii de completare a unor enunţuri cu elemente de construcţie a comunicării învăţate. . exerciţii de diferenţiere a propoziţiilor simple de cele dezvoltate.5. jocul didactic. individuală .activitate frontală.6 Realizarea autoportretului . .exericiţii de recunoaştere şi prezentare sumară a trăsăturilor fizice ţi sufleteşti. . autocorectări.manual.exerciţii de descriere a unot fiinţe.4. în echipe. Felurile propoziţiilor . . .exerciţii de construire a propoziţiilor simple şi a propoziţiilor dezvoltate. . . -exerciţii de formulare a unor opinii şi puncte de vedere proprii referitoare la modul de redactare şi prezentare a textelor. exerciţii de transformare a propoziţiilor simple în propoziţii dezvoltate şi invers.observare sistematică. semnul exclamării). în echipe. probă scrisă de evaluare formativă .exerciţii de identificare a temei din poeziile studiate.exerciţii de utilizare a semnelor de punctuaţie ( punctul. explicaţia. jocul didactic.1 Propoziţia.activitate frontală.3.observare sistematică. exerciţiul.conversaţii pe teme cunoscute. .6 .exerciţiul. fişe de lucru.exerciţiul. 2. .3.exerciţii de elaborare a unor compuneri. culegere. semnul întrebării.autodictări.activitate frontală. individuală .

probă scrisă de evaluare formativă . . probă scrisă de evaluare formativă observarea sistematică . . . fişe de lucru. . fişe de lucru.exerciţii de formulare a unor opinii şi puncte de vedere proprii referitoare la modul de redactare şi de prezentare a textelor.autodictări.4. caiet. culegere.exerciţii de identificare a temei din poeziile studiate. în echipe. în echipe. 4.exerciţii de redactare a unor tipuri diverse de texte cu destinaţie specifică : invitaţia. fişe de lucru. . explicaţia. 1. .5 Invitaţia folosirea dicţionarelor pentru identificarea sensului cuvintelor necunoscute. . .manual.exerciţii de aşezare corectă s textului în pagină. Alexandru Vlahuţă 6. .exerciţii de explicare şi utilizare corectă a cuvintelor: mai şi m-ai. 2. 4. exerciţiul. individuală .exerciţii de recitare a unor poezii. jocul didactic.6.. Petre Ghelmez 7.observare sistematică. .5.3.conversaţii pe teme cunoscute. explicaţia. autocorectări. culegere. explicaţia.2. corectare în perechi.exerciţiul.manual.5 Pe Argeş în jos. .4 .1 Scrisoare învăţătorului meu. .. . în echipe. . 2. . .exerciţii de prezentare a imaginii de ansamblu a spaţiului sau a obiectului descris.conversaţia..activitate frontală.activitate frontală.observare sistematică. exerciţii de identificare a elementelor descriptive dintr-un text. jocul didactic.2.exerciţii de exprimare a propriilor opinii în legătură cu un fapt cunoscut. individuală .manual. . .2.3.activitate frontală.exerciţiul.

.antrenament de strucutrare a textului scris în cele trei părţi: introducere.4.2. 3.4.4 . -exerciţii de stabilire a sensului unui cuvânt necunoscut prin raportare la contextul în care apare şi de confruntare cu sensul oferit de dicţionar. exerciţiul. caiet. . probă scrisă de evaluare formativă -manual.manual. -exerciţii de identificare a temei din poeziile studiate. în echipe. culegere. . 3.exerciţii de elaborare a unor compuneri: după un suport vizual şi după un plan simplu dat.2.conversaţia.exerciţii de recunoaştere a corespondenţei dintre mesajul transmis de ilustraţie şi cel transmis de texte. -exerciţii de recunoaştere a . individuală . 3.5 Povestirea unei întâmplări după un şir de imagini 9. .exerciţiul. Nicolae Labiş (lectură) .5 Compunere cu plan simplu dat şi cu imagini ajutătoare: Locul natal 10. observarea . caiet. 4. 1. fişe de lucru. în echipe.exerciţii de recunoaştere a corespondenţei dintre mesajul transmis de ilustraţie şi cel transmis de texte. . în echipe.8. exerciţiul.exerciţii de aşezare corectă a textului în pagină.activitate frontală. individuală . sistematică -conversaţia. fişe de lucru. explicaţia. .antrenament de strucutrare a textului scris în cele trei părţi: introducere.exerciţii de aşezare corectă a textului în pagină. individuală . explicaţia. -activitate frontală. fişe -observarea de lucru.observare sistematică. .2 . sistematică explicaţia.4 .manual. . cuprins şi încheiere.1. 3.1.exerciţii de elaborare a unor compuneri: după un suport vizual.1. 4. -exerciţii de recitare a unor poezii. . jocul didactic.activitate frontală. cuprins şi încheiere. .2 Întâlnire cu mama.

Ob.exerciţii de completare a unor enunţuri cu elemente de construcţie a comunicării învăţate Test de evaluare sumativă 12. .6 4.activitate independentă .4. fişe de lucru. 2.5. culegere.4 . 2.11.fişe de evaluare. . probă scrisă de evaluare formativă .exerciţiul.1 Detalieri de conţinut Nr Data .4.exerciţii de construire a propoziţiilor simple şi a propoziţiilor dezvoltate.4 . crt 1. .activitate frontală. în echipe.observare sistematică.5.6 Recapitulare corespondenţei dintre mesajul transmis de ilustraţie şi cel transmis de texte. culegere.observare sistematică.manual.4. explicaţia. . . Stelian Filip .6 Evaluare .4. fişe de lucru. de ref 2. or e Activităţi de învăţare Resurse Evaluare • Cucul pus pe glume. .2.individ uală .manual. 2. .exerciţii de recitare a unor poezii.exerciţii de exprimare a propriilor opinii în legătură cu un fapt . probă scrisă .probă scrisă Unitatea de învăţare: Jocul de-a primăvara / Comunicarea despre fapte Număr de ore: Nr. exerciţii de transformare a propoziţiilor simple în propoziţii dezvoltate şi invers.4. jocul didactic.2.

2.cunoscut.6 4.exerciţiul. . fişe de lucru. explicaţia.1.exerciţii de delimitare a unui text narativ în fragmente logice. exerciţiul. . caiet.autodictări. 3. observarea sistematică .3. explicaţia.3. corectare în perechi. fişe de lucru.exerciţii de stabilire a sensului unui cuvânt necunoscut prin raportare la contextul în care apare şi de confruntare cu sensul /sensurile oferite de dicţionare.exerciţii de formulare a ideilor principale. autocorectări. 3.4 • Predicatul verbal . 2. 1. caiet.exerciţii de utilizare în comunicarea . .activitate frontală. . 1. orală a unor părţi de propoziţie culegere. în echipe. .exerciţii de identificare a unor cauze care împiedică înţelegerea mesajului (voce slabă. .1 • De ce nu înţelegem mesajul? . de lucru.conversaţia.2. individuală . 4.exerciţii de identificare a temei din poeziile studiate.5.exerciţii de recunoaştere a corespondenţei dintre mesajul transmis de ilustraţie şi cel transmis de texte.2. fişe studiate. . explicaţia.conversaţia.conversaţii pe teme cunoscute.exerciţii de recunoaştere a corespondenţei dintre mesajul transmis de ilustraţie şi cel transmis de texte.manual. pronunţarea incorectă. . . exerciţiul. 1.manual. în echipe. . individuală . .observare sistematică. .manual. Fănuş Neagu 3. neatenţia).activitate frontală. în echipe. . jocul didactic. individuală de evaluare formativă observarea sistematică 4.3.activitate frontală.2 • Ţara poveştilor. zgomotul. probă scrisă .4. .

exerciţiul.observare sistematică. . 3. . .manual. sistematică explicaţia.exerciţii de recunoaştere a corespondenţei dintre mesajul transmis de ilustraţie şi cel transmis de texte. 1. . 3. exerciţii de discriminare a structurilor gramaticale corecte de cele incorecte în fluxul enunţului.2. fişe de lucru.activitate frontală.exerciţii de utilizare în comunicarea orală a unor părţi de propoziţie studiate.exerciţii de explicare şi utilizare corectă a cuvintelor: întruna şi întruna.exerciţii de delimitare a unui text narativ în fragmente logice. . individuală .3.activitate frontală. . .exerciţii de recunoaştere a părţilor principale de propoziţii.exerciţii de stabilire a acordului dintre predicat şi subiect.exerciţii de completare corectă a propoziţiilor lacunare cu structurile morfologice învăţate. explicaţia.exerciţii de recunoaştere a părţilor principale de propoziţii.2.2 4. explicaţia.exerciţiul. .manual. Părţile de vorbire prin care se exprimă subiectul.3. 1. . fişe de lucru.6 4. . . jocul didactic.4 • Subiectul.exerciţii de stabilire a sensului unui cuvânt necunoscut prin raportare la contextul în care apare şi de confruntare cu sensul /sensurile oferite de dicţionare. individuală de evaluare formativă . culegere. probă scrisă de evaluare formativă . exerciţiul. Subiectul simplu. în echipe. observarea . . în echipe.exerciţii de stabilire a acordului . . caiet.exerciţii de formulare a ideilor principale. . jocul didactic.5. .conversaţia.1.2 • Un joc nou. Călin Gruia 6.5.

jocul didactic. exerciţii de selectare a vocabularului adecvat. opinii în legătură cu un fapt . probă scrisă de evaluare . .exerciţii de exprimare a propriilor opinii în legătură cu un fapt cunoscut.antrenament de structurare a textului scris în cele trei părţi: introducere.exerciţii de utilizare a unor părţi de .conversaţii în grup. exerciţii de discriminare a structurilor gramaticale corecte de cele incorecte în fluxul enunţului. în echipe.manual. în echipe. fişe de lucru.5. probă scrisă de evaluare formativă 9. observarea sistematică . culegere. în care elevii să pună întrebări şi să dea răspunsuri referitoare la un text citit.observare sistematică.manual. . .povestirea orală a unor texte citite sau mesaje audiate. .conversaţia. . individuală . . culegere.exerciţii de exprimare a propriilor de lucru. fişe de lucru. .exerciţii de elaborare a unor compuneri: cu început sau sfârşit dat. caiet. în echipe. cu 7. -exerciţiul.observare sistematică. 3.manual. .3. exerciţiul.6 • Compunerea cu început sau cu sfârşit dat 8. cuprins şi încheiere.6. .Acordul predicatului subiectul.4.2. individuală . explicaţia. Antoine de SaintExupery dintre predicat şi subiect.exerciţii de formulare a unor opinii şi puncte de vedere referitoare la modul de redactare şi de prezentare a textelor. .2. explicaţia.activitate frontală. fişe . 2.6 • Recapitulare .6.activitate frontală.3.7 • Micul prinţ. individuală .exerciţiul. 2. 4. .exerciţii de completare corectă a propoziţiilor lacunare cu structurile morfologice învăţate.activitate frontală. 3. 4. propoziţie studiate.

6 4. Tudor Arghezi .2. de ref 2. . . .6 • Evaluare cunoscut.probă scrisă Unitatea de învăţare: Părerea şi atitudinea ta contează!/ Exprimarea acordului / dezacordului în comunicare Număr de ore: Nr.exerciţii de exprimare a propriilor culegere. crt 1. . în echipe.exerciţii de redactare de texte narative.6. jocul didactic. . Detalieri de conţinut Nr Data . Ob. .2. . .4 . Test de evaluare sumativă explicaţia.fişe de evaluare. fişe .5.activitate frontală.manual.alcătuire de enunţuri după anumite cerinţe.10 2.activitate independentă formativă . individuală .observare sistematică. or e Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Cuiul.2.exerciţii de identificare a acordului dintre subiect şi predicat.exerciţii de recitare a unor poezii. 3.

2. .exerciţiul.exerciţii de redactare de texte narative pornind de la un proverb.6 Ce părere aveţi? 3. selectarea din texte a caracteristicilor morale ale unor personaje. explicaţia. .activitate frontală.autodictări.activitate frontală. de lucru.exerciţiul.conversaţii pe teme cunoscute. culegere. 2. 1.4 . 2. explicaţia. autocorectări. . individuală probă scrisă de evaluare formativă observarea sistematică .6. explicaţia.conversaţii pe teme cunoscute. exprimarea acordului sau dezacordului în legătură cu un fapt sau cu atitudinea unei persoane.6 . caiet. .1 opinii în legătură cu un fapt cunoscut. . . .2. autocorectări. în echipe.activităţi de grup pe teme diferite. în echipe. în echipe. . jocul didactic. . 2. .exerciţii de recitare a unor poezii. corectare în perechi. corectare în perechi. individuală .6. fişe de lucru. . exerciţiul.exerciţii de exprimare a propriilor opinii în legătură cu un fapt cunoscut. 4.exerciţii de recunoaştere a corespondenţei dintre mesajul transmis de ilustraţie şi cel transmis de texte. 3.manual.2.1 Musca la arat.observare sistematică.exerciţii de identificare a temei din poeziile studiate.activitate frontală. fişe de lucru. Alexandru Donici . .exerciţii de identificare a temei din poeziile studiate. individuală .2.1 4. jocul didactic. probă scrisă de evaluare formativă . .exersarea actelor de vorbire: povestirea unor fapte şi întâmplări. 4. . . . .5.autodictări.conversaţia.manual.

exerciţii de utilizare în contexte diverse. . caiet.povestirea orală a unor texte citite sau mesaje audiate.exerciţii de utilizare în comunicarea orală a unor părţi de propoziţie învăţate. Călin Gruia Să scriem şi să pronunţăm corect: odată şi o dată folosirea dicţionarelor pentru identificarea sensului cuvintelor necunoscute întâlnite. . fişe . fişe de lucru.conversaţia.exerciţii de transformare a unor propoziţii simple în propoziţii dezvoltate prin adăugarea unor adjective. . explicaţia. . .4 Atributul . .5. culegere.conversaţia.manual. fişe de lucru.activitate frontală. exerciţiul.exerciţiul.activitate frontală . .1 Ciuboţelele ogarului.6. în care elevii să pună întrebări şi să dea răspunsuri referitoare la un text citit. 1. jocul didactic.2.3. . caiet. de Edmondo de Amicis . 3.7 Un suflet nobil. 2. . în echipe.2.2 . individuală . 2. fişe de lucru.3 . a achiziţiilor lexicale noi. .2. culegere.exerciţii de exprimare a propriilor opinii în legătură cu un fapt cunoscut. 3. exerciţiul.observare sistematică.exerciţii de completare a unor enunţuri cu elemente de construcţie a comunicării învăţate (adjectiv). observarea . . .activitate frontală. .manual.exerciţii de recunoaştere a părţilor secundare de propoziţie.6 . . 4.2.exerciţii de citire explicativă şi selectivă pentru desprinderea informaţiilor esenţiale şi de detaliu dintr-un text citit.3. sistematică explicaţia. 7.manual. în echipe.manual. Recapitulare . explicaţia.exrciţii de exprimare a acordului sau dezacordului în legătură cu un 5.conversaţii în grup. 4.3. 2. individuală . probă scrisă de evaluare formativă observarea sistematică 6.4. .6 .observare sistematică.

exerciţii de identificare a temei din poeziile învăţate.2. în echipe. . autocorectări. 4. corectare . .exerciţii de analiză gramaticală a unor atribute. Mihai Eminescu Nr Data .exerciţiul. .1 Detalieri de conţinut Fiind băiet păduri cutreieram. . . individuală . 3.observare sistematică. 2. or e Activităţi de învăţare Resurse Evaluare folosirea dicţionarelor pentru identificarea sensului cuvintelor necunoscute.4. în echipe. . a achiziţiilor lexicale noi. probă scrisă de evaluare formativă .1.2 . Ob.2. 2. explicaţia.. crt 1.3.3. de ref 1.manual. Test de evaluare sumativă de lucru.exerciţii de recitare a unor poezii..exerciţiul.probă scrisă Unitatea de învăţare: Un rai din basme văd. . explicaţia. ./ Comunicarea impresiilor şi sentimentelor Număr de ore: Nr.4. fişe de lucru.activitate independentă probă scrisă de evaluare formativă . ..autodictări.6 Evaluare fapt sau cu atitudinea unei persoane. . .exerciţii de redactare a unui text cu titlul O faptă bună.exerciţii de exprimare a propriilor opinii în legătură cu un fapt cunoscut. .fişe de evaluare. jocul didactic. .exerciţii de utilizare în contexte diverse.activitate frontală.6 8. culegere.6.activitate frontală. jocul didactic.2 • .

activitate frontală. . . . în echipe.1 Din copilăria mea.exerciţiul.4 • .2.exerciţii de explicare şi utilizare corectă a cuvintelor demult şi de mult.6. 2.2. fişe de lucru. Lucian Blaga în perechi. jocul didactic. . . corectare în perechi.6 • Complementul .observare sistematică. 2.exerciţii de formulare a ideilor principale într-o succesiune logică. individuală . culegere.conversaţii pe teme cunoscute.exerciţiul.exerciţii de dezvoltare a ideilor principale într-un şir de enunţuri cu înţeles logic. .4 . . explicaţia.exerciţii de utilizare în comunicarea orală a unor părţi de propoziţie studiate. caiet. . . fişe de lucru. .exerciţii de recitare a unor poezii. . probă scrisă de evaluare formativă . 3. 4. .5.exerciţii de delimitare a unui text narativ în fragmente logice. jocul didactic. probă scrisă de evaluare formativă observarea sistematică 4.2 • Basm. Geo Bogza individuală . .manual. în echipe. explicaţia.conversaţia.manual.exerciţii de citire explicativă şi selectivă pentru desprinderea informaţiilor esenţiale şi de detaliu dintr-un text citit.3. . exerciţii de transformare a propoziţiilor simple în propoziţii dezvoltate şi invers. .4.2.activitate frontală. . individuală . 2. culegere.exerciţii de recunoaţtere a părţilor 3.exerciţii de exprimare a propriilor opinii în legătură cu un fapt cunoscut. fişe de lucru.autodictări. 4. explicaţia.observare sistematică. exerciţiul.activitate . . .exerciţii de identificare a temei din poeziile studiate.2.manual. autocorectări.

4. explicaţia. .activitate frontală.6 Compunere Vara luminoasă liberăcea 7. explicaţia.2.3. .3. . individuală observarea sistematică 6. . .6 • Comunicarea unor .manual. impresii proprii secundare de propoziţie. . probă scrisă de evaluare formativă . individuală . . .manual. .2. .exerciţii de recitare a unor poezii.4 • A fost odată.exerciţii de exprimare a propriilor opinii în legătură cu un fapt cunoscut.exerciţii de plasare corectă a alineatelor.antrenament de structurare a textului scris în cele trei părţi: introducere.conversaţia. culegere. . în echipe.observare sistematică. jocul didactic. 2.observare . frontală. . 2.2.manual. culegere.4. fişe de lucru.exerciţiul. în echipe.conversaţii pe teme cunoscute.activitate frontală. individuală . caiet.exerciţii de completare a unor propoziţii cu complemente pentru a reda circumstanţele unei acţiuni. . . în echipe. exerciţiul. cuprins ăi încheiere. în perechi.exerciţii de elaborare a unor compuneri libere.fişe de lucru.5 • .analiză gramaticală.exerciţii de aşezare corectă a textului în pagină. . exerciţii de identificare a elementelor prezente în ilustraţii.5. exerciţii de selectare a vocabularului adecvat. 4.exerciţii de formulare a unor opinii şi puncte de vedere proprii referitoare la modul de redactare şi de prezentare a textelor. .

analiză gramaticală. fişe de lucru. corectare în perechi.2 • Recapitulare . autocorectări. fişe de lucru. jocul didactic. Test de evaluare sumativă 8. 4.exerciţii de completare a unor propoziţii cu complemente. în echipe.. probă scrisă de evaluare formativă .fişe de evaluare. .6. .2 • Evaluare . probă scrisă de evaluare formativă .exerciţiul. explicaţia. . 2.observare sistematică. . în echipe. .3.1 Marin Sorescu • Carnavalul personajelor literare .3. .exerciţii de exprimare a propriilor opinii în legătură cu un fapt cunoscut. 4.exerciţii de identificare a temei din poeziile studiate. . 4.autodictări. 2. . culegere. individuală . 2.4 9. jocul didactic.activitate frontală. .activitate frontală.activitate independentă sistematică.probă scrisă .6. .exerciţii de exprimare a propriilor opinii în legătură cu un fapt cunoscut.manual.6. explicaţia. .conversaţii pe teme cunoscute.4 culegere. individuală . .exerciţii de identificare a temei din poeziile studiate.exerciţiul.